Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 458-5/2006. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának június 7-i ülésére Tárgy: A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága évi munkájáról szóló beszámoló és évi munkaterve Az előterjesztést készítette: Dr. Erdődy Gyula vezető főtanácsos Humánszolgáltatási Iroda Lehel György, a bizottság tagja, szakértő Köveskuti Péter, a bizottság tagja, szakértő A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelete szól a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról. Ennek 4. számú melléklete rendelkezik arról, hogy közgyűléstől átruházott hatáskörben a bizottság feladata a kulturális intézmények előző évi beszámolóinak megtárgyalása és az adott év a munkaterveinek elfogadása. A Csorba Győző Megyei Könyvtár, a Baranya Megyei Levéltár, a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, valamint a Művészetek Háza évi munkájáról szóló beszámolókat és évi munkaterveiket a bizottság előző ülésén elfogadta. Az intézmények által írt anyagokat, elektronikus úton a megyei önkormányzat hivatala Humánszolgáltatási Irodája megküldte a bizottság választott tagjainak és szakértőinek. Így lehetőség nyílt arra, hogy a bizottság minden tagja egy időben, teljes terjedelmében megkaphatta és tanulmányozhatta a jelentéseket és terveket. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságban a kultúra területén szakértőként dolgozó Lehel György és Köveskuti Péter uraktól a beszámolókról és a munkatervekről írásos véleményt is kértem.

2 2 A két szakértő véleménye a következő: Lehel György Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága - A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága évi tevékenységének értékelésekor megállapíthatjuk, hogy az intézmény a megszorító gazdasági intézkedések mellett megőrizte működőképességét. Nagy jelentőségűnek és nagyra értékelendőnek tartom, hogy az 55 %-os központi forrás mellé 45 %-os saját bevételt, illetve más támogatást szereztek a működési költségek fedezésére. - A látogatottság tekintetében kiemelkedőnek tartom, hogy az országos összehasonlításban a harmadik helyen áll az intézmény annak ellenére, hogy csökkentett nyitva-tartásra kényszerült. - A beszámolóból kitűnik, hogy az előző években is feltárt problémák tovább élnek: a múzeumi osztályok egymás mellett és nem együtt-élése joggal veti fel a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága szervezeti felépítésének újragondolását. - Célszerűnek tartanám megvizsgálni tapasztalatcsere keretében hasonló nagyságrendű megyei múzeumok szervezeti felépítését, működési tapasztalataikat. - Újra kezdeményezni kellene az ágazati minisztériumban a múzeumi kvóták kialakításának rendszerét. Köveskuti Péter Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága - A dokumentumokban a korábbi években már megszokott jelentős terjedelmű, alapos, a részletekre is kiterjedő beszámoló és munkaterv olvasható, a hozzátartozó szintén részletes mellékletekkel. Úgy gondolom, hogy a kissé terjengősre sikeredett bevezető idézetei, didaktikus utalásai, a költségvetési arányok ismételt túlhangsúlyozása, és a joghatályos múzeumi szakmaifinanszírozási normatíva hiányára történő évről évre visszatérő hivatkozás nem tárják fel a megyei intézmény valós probléma együttesét. Véleményem szerint azzal érvelni, hogy ez az előző rendszerből örökölt túlduzzasztott

3 3 intézményrendszer ma az ország második, harmadik legnagyobb ilyen jellegű szervezete, múzeuma, csupán ténykérdés és nem feltétlenül erény. - Hiszen gyakorlatilag ennek nyűgét nyögi, ezt a probléma csomagot görgeti maga előtt az intézmény és a fenntartó hosszú évek óta, ez az intézmény ebben a formában fenntarthatatlan. Azt gondolom, hogy elérkezett az idő, a történelmi esély a változtatásra. Sajnos az elemzésben erre vonatkozólag nem sok kísérlet található. - Véleményem szerint a BMÖ Közgyűlésének meg kell vizsgálnia, hogy az elkövetkező ciklusban (különös tekintettel az Európa Kulturális Fővárosa projektre), melyek azok az intézményrészek (pl. Várostörténeti), és kiállítóhelyek (pl. a nem saját anyagot bemutatók) amelyek fenntartásába mindenáron be kell vonni Pécs Megyei Jogú Város önkormányzatát, akár a teljes egységek kezelésbe átadásával is. Ha nincs más lehetőség, egyszerűen kész tények elé szükséges állítani Pécs városát: amit 2010-ben szeretne bemutatni, amelyik kiállítást be akarja kapcsolni a programba, ahhoz hozzá kell járulnia. Valószínűnek tartom, hogy sem a Megyei Önkormányzat, sem a múzeumi szervezet nem tudja megoldani például a frekventált kiállítóhelyek európai szintű vizesblokkokkal, infrastruktúrával, multimédiás eszközökkel való felszerelését, ellátását hogy csak egy szegmenset említsek. Hasonló probléma megoldás szükséges a mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeummal kapcsolatban is. A már megkezdett tárgyalásokat folytatni szükséges az országos nemzetiségi önkormányzatokkal, esetlegesen a déli szláv anyaországok kulturális minisztériumaival is érdemes lehet felvenni a kapcsolatot. Természetesen a fejleményekről tájékoztatni szükséges Mohács Önkormányzatát is, hiszen amennyiben az országos kisebbségi önkormányzatok átvennék a Kanizsai Dorottya Múzeumot, akkor a város a tervezett komplex helytörténeti kiállítástól lehet, hogy elesik. (Zárójelben jegyzem meg, hogy a Városház utcai épület külső homlokzatának javítása és festése csak fele részben a földszinten valósult meg, a megyei önkormányzat és külső civil szervezet külön anyagi hozzájárulásával.) - Alapvetően a BMMI beszámolóját és munkatervét a szervezeti egységek egymásmellettisége jellemzi. A dokumentumok is a szervezeti felépítés szerinti tagolásban találhatók meg. Míg a 2005-ös év elemzésében nyomaiban fellelhető egyfajta összegzési szándék, összefoglalás, addig a munkatervben ilyen szintetizálási törekvést nemigen találtam, illetve valahol a közönségkapcsolati csoportnál, valamint kis részben a tudományos titkár tevékenységében leltem ilyesmire.

4 4 - Elismerésre méltó az intézmény pályázati tevékenysége, kiemelkedő a külföldi szakmai jelenlét, kiállítások, konferenciák, kapcsolatrendszer. Nagy szakmai elismerés, hogy Pécsett rendezték meg az NKÖM Múzeumi Főosztálya közreműködésével és támogatásával az Országos Múzeumigazgatói Konferenciát. - Óriási feladatot jelent az autópálya építésekkel kapcsolatos régészeti feladatok ellátása, amelynek finanszírozása viszont megoldott. - A évi munkaterv bevezetője viszont lakonikusan rövidre sikeredett, nem tükröz az egész szervezetre vonatkoztatható koncepciót. A szervezeti felépítés címszó alatt a munkatervben nem található anyag. A régi szervezeti felépítés szerint (az anyagban szerepel, hogy a BMÖ OKISB határozatot hozott egy új struktúráról), a különböző osztályok terveit, programjait találhatjuk meg, ezek egymásutánisága alkotja a munkatervet. Az osztályok részmunkatervei egyébként a korábbi években megszokott magas szakmai színvonalúak, megalapozottak. Határozati javaslat: 1. a. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága elfogadja a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága évi munkájáról szóló beszámolót és jóváhagyja évi munkatervét. A bizottság köszönetét fejezi ki az intézmény igazgatójának és munkatársainak a évben végzett szakmai munkájukért. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Nyúlné Zátonyi Zita, a bizottság elnöke 1. b. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága a következő kiegészítésekkel fogadja el a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának évi munkájáról szóló beszámolót és hagyja jóvá évi munkatervét. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Nyúlné Zátonyi Zita, a bizottság elnöke 1. c. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága nem fogadja el a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának évi munkájáról szóló beszámolót és évi munkatervét.

5 5 Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Nyúlné Zátonyi Zita, a bizottság elnöke P é c s, május 25. Nyúlné Zátonyi Zita sk.

6 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 7 TERMÉSZETTUDOMÁNY RÉGÉSZET ÚJ- ÉS LEGÚJABBKORI TÖRTÉNET NÉPRAJZ KANIZSAI DOROTTYA MÚZEUM, MOHÁCS KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET KÖZÖNSÉGKAPCSOLAT MAGYARLUKAFAI NÉPRAJZI MŰHELY TUDOMÁNYOS TITKÁR MELLÉKLET I. és II. (GAZDASÁGI ÉS EGYÉB ADATOK) ÉVI MUNKAJELENTÉS

7 2 BEVEZETŐ A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (a továbbiakban BMMI) tevékenységét a fenntartó Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban BMÖ) által jóváhagyott támogatásból amely az intézmény éves költségvetésének kb. 55%-a és a BMMI saját bevételeiből, eredményes pályázataiból, ill. támogatásokból ezek aránya az éves költségvetés kb. 45%-a végzi. A BMMI Magyarország egyik legnagyobb múzeumi gyűjteményegyüttesét, ill. kiállítási vertikumát működteti. Látogatóinak száma alapján is a legismertebb múzeumok közé tartozik. Minden társadalmi rendszerben a múzeum az enciklopédikus ismeretgyarapítás, a történelmi tudatformálás, a nemzeti identitástudat elmélyítésének fontos intézménye. A múzeum egyszerre egyetemes és nemzeti intézmény. Ez az intézmény Pécsen és Baranyában 1904-ben nyitotta meg első állandó kiállítását, tehát 2004-ben ünnepelte 100. születésnapját. A BMMI, a múzeumi szakterület öt legfontosabb ágát műveli. Az intézmény gyűjteményeit, kiállításait és a hozzájuk kapcsolódó kiadványokat a Természettudományi, a Régészeti, az Újés Legújabbkori Történet, a Néprajzi, valamint a Képző- és Iparművészeti Osztály, továbbá a magyarországi déli szláv etnikum és Mohács helytörténeti anyagát kezelő Kanizsai Dorottya Múzeum (Mohács) muzeológus, restaurátor, gyűjteménykezelő szakemberei gondozzák, szorosan együttműködve a BMMI közművelődési, kiállításrendező és gazdasági munkatársaival. Mindez az Igazgatóság és a Gazdasági Ellátó Részleg irányítói, koordinátori munkájával valósul meg. (A BMMI szervezeti felépítését lásd az intézményi ágrajzon a mellékletben!) 1911-ben, a pécsi Városi Múzeum kiváló igazgatója, Szőnyi Ottó a múzeum működésének irányait az alábbiakban foglalta össze: A mi működésünk is a fórumon folyik le és a közvélemény irányító hatása alatt áll. Mi a nagyközönség lelkében akarjuk éleszteni az érdeklődést a múlt emlékei iránt, amelyekben az egységes fejlődés alapjait látjuk, de egyúttal nemesítjük a közízlést, mikor példákat tárunk a talmi művelődni vágyók elé a történelem, a régészet, a művészet, a néprajz és a természet mezejéről. S e törekvéseinket a helyi érdek zománcával vonjuk be, mikor megmutatjuk, hogy adott körülmények, viszonyok és állapotok között miként boldogult a művelődésben a múlt és mivé építsük fel a jövő kultúrpalotáját, de úgy, hogy az nekünk feleljen meg, akik az egyetemes fejlődés birodalmában egy pontra vagyunk területileg utalva. 1 Az idézeteket még hosszan sorolhatnánk a múzeum gyűjtő, megőrző, bemutató feladatairól, a tudományos és közművelődési munkáról, ezek hierarchiájáról vagy éppen egyensúlyáról. Az említett szakmai és módszertani területek közötti hangsúly az elmúlt évszázadban a mindenkori kultúrpolitika elvárásainak, utasításainak megfelelően, a szakmai elfogadás mértékének függvényében alakult. Egy dologban azonban a magyar múzeumügy megszületésétől napjainkig állandóságot mutat, amelyről úgy gondoljuk, a kérdés megoldatlansága, a pozitív változások ellenére, szakmánk története során a kiszámíthatatlanság, tervezhetetlenség problémáját folyamatosan szinten tartotta. Ez pedig a joghatályos múzeumi szakmai-finanszírozási normatíva hiánya! (Ez nem keverendő össze a kulturális fejkvótával!) A mai magyar múzeumügy fő problémáját ott látjuk, és ez alól a múzeumügy történetének egyetlen területe és időszaka sem jelent kivételt, hogy több kezdeményezés, próbálkozás után a mai napig sincs a magyar múzeumoknak joghatályos szakmai-finanszírozási normatívája. Tisztában vagyunk azzal, hogy a normatíva objektív 1 Szőnyi Ottó: A pécsi városi múzeum évi fejlődéséről és állapotáról szóló jelentés. In: Pécs-Baranyai Múzeumi Egyesület Értesítője március-június 67. p. (Idézi: Ujvári Jenő: A hely szelleme, mint múzeumalapító tényező. In: Tanulmányok Pécs történetéből 2-3. Pécs 1996 szerk.: Vonyó József, p.) ÉVI MUNKAJELENTÉS

8 3 definiálása nem egyszerű szakmai, akár szakmai-közéleti viták nélküli feladat, de ennek hiányában múzeumaink a mindenkori fenntartó pillanatnyi anyagi helyzetének, lehetőségének, nem mindig műtárgy- és múzeumcentrikus szándékának vannak, ill. lesznek kiszolgáltatva. /Erre vonatkozóan a Megyei Múzeumigazgatóságok Szövetsége (MMISZ) 2005-ben több szakmai rendezvényt is szervezett, amelyen a BMMI vezetői közül mindig volt résztvevő./ A BMMI működésében, véleményünk szerint a vizsgált időszakra összességében jellemző e probléma. Ez többek között azt is jelenti, hogy sehol sincs joghatályosan rögzítve, hogy X számú műtárgy, ill. annak elhelyezésére szolgáló ingatlanegyüttes után, valamint azok bemutatására, ill. a kiállítóhelyek működtetésére milyen létszámú szakalkalmazottat muzeológust, restaurátort, gyűjteménykezelőt, kiállításrendezőt, múzeumi közművelődési, valamint gazdasági-műszaki munkatársat stb. - kell foglalkoztatni. Nincs továbbá arra vonatkozóan sem joghatályos előírás, hogy Y m 2 -es kiállítótérben milyen létszámú teremőrnek kell felügyelni! Vélhetően ennek is az eredménye, hogy a BMMI anyagi helyzete évek óta stagnál, a fenntartói támogatás még az inflációt sem követi, sőt reálértéken csökken. Mindez megfigyelhető a saját bevételek évről-évre növekedő üteme mellett! (Lásd a BMMI gazdasági működésének fő területeit feldolgozó táblázatokat!) E szakmai-finanszírozási normatíva a meglévő gyűjtemény darabszámának, a gyűjtőterület nagyságának, a bemutatandó kiállítások számának, kvalitásának függvényében és még sok egyéb tényezőnek a figyelembevételével kellene, hogy alakuljon. Fontos lenne a múzeumlátogató közönség, szélesebb értelemben a társadalmi elvárások országos és helyi felmérése is, hiszen a múzeum nem öncélú intézmény. Ennek vizsgálatát, nemzetközi tapasztalatokat is szem előtt tartva, a hazai muzeológus és szociológus szakemberek központi iniciatívák alapján, egységes szempontok szerint kellene, hogy elvégezzék. (A BMMI-nél 2001 őszén készült látogatószociológiai felmérés, összefüggésben az akkor készülő múzeumi marketing tervvel, valamint decemberében januárjában az egyik legfontosabb célcsoport, a diákok körében) Tény, hogy az elmúlt évtizedben folyamatosan nőtt a múzeumok számára kiírt, vagy a múzeumok által is igénybe vehető szakmai pályázatok száma és az ezeken nyerhető támogatások nagysága közülük is kiemelkednek a millecentenáriumi (1996) és a millenniumi (2000) programok megvalósítására adódó lehetőségek - mégis úgy véljük, hogy ezzel a múzeumi feladatellátást nem sikerült megnyugtatóan stabilizálni. Ezen sikeres pályázatokból, külső támogatásokból, és sajnos csak ezekből, végezi a BMMI évek óta a kötelező múzeumi szakmai munkát. Pedig mindannyian jól tudjuk, hogy kizárólag pályázatokra nem lehet sem rövid, sem hosszútávú folyamatos múzeumi munkát alapozni, tervezni. Elég, ha arra a nyilvánvaló tényre utalunk, hogy a pályázatoknak nemcsak nyertesei vannak (Múzeumunk az 1990-es évek utolsó harmadában, ill ban különösen jó pályázati eredményeket ért el!) Mindezek alapján megerősödött bennünk az a meggyőződés, hogy a joghatályos szakmai-finanszírozási normatíva hiánya pótolhatatlan veszteségeket eredményez/het/ a kötelező múzeumi feladataink gyűjtés, megőrzés, bemutatás végzésében. Ezen normatíva hiánya hatalmas problémát jelent elsősorban a múzeumoknak, de a múzeumfenntartók is jól érzékelik ennek hiányát, az ebből adódó nehézségeket. 2 Múzeumunk jelenleg az érvényes törvények évi LXV. Tc., évi CXL. Tc. és a évi LXIV. Tc. ill. a fenntartó Önkormányzat 68/2005.(VI.16) Kgy.határozat 12.sz. melléklete alapján jóváhagyott Alapító Okirat alapján végzi munkáját. A BMMI a hozzá tartozó gyűjtemények nagyságrendje és kiállításainak száma alapján Magyarország legnagyobb múzeumi szervezetei közé tartozik. A több, mint 800 ezres 2 Huszár Zoltán: A történeti muzeológia helyzete Dél-Dunántúlon (Baranya, Somogy, Tolna és Zala megyében) in: "Él magyar, áll Buda még!" Történeti muzeológiai tanulmányok, szerk.: Zombori István, Budapest ; Cseri László: A múzeum, avagy a rendszer muzealitása, in: Echo , Nádasi József: Rész és egész. Töprengések Pécs művészeti múzeumairól, képzőművészeti kiállításairól. in. Echo ÉVI MUNKAJELENTÉS

9 4 darabszámú gyűjteményegyüttes hazai és sok vonatkozásban, nemzetközi viszonylatban is meghatározó szerepet játszik, az intézmény kiállításainak látogatottsága alapján évek óta az országos listán előkelő helyen áll, így 2004-ben a harmadik volt. (2005 országos összevetéséről még nincsenek adataink). A mellékletben található adatok mutatják, hogy a BMMI látogatottsága az előző évhez képest minimális arányban változott (csökkent), a Zsolnay Múzeum időszakos, költözés miatti zárva tartása, a Régészeti Kiállítás augusztusi újranyitása, valamint a rövidített téli nyitva tartás ellenére. Ebben, úgy gondoljuk, része van az intézmény aktív közönségkapcsolati tevékenységének, a múzeumpedagógiai foglalkozásainak, táborainknak (pl. angol nyelvű városismereti múzeumi tábor) a különböző városi és megyei ill. országos rendezvényekhez történő kapcsolódásnak, a kártyarendszerekhez (Pl. Turizmus Kártya, Dél-Dunántúli Regionális Kártya, Pécs Kártya, IC-kedvezmény stb.) történő csatlakozásnak, a cégekkel, iskolákkal történő egyedi megállapodásoknak (pl. belépők tekintetében, fogadások, rendezvények) is. Az intézmény kiállításainak külső tájékoztató feliratai, a kiállítások vezetőinek elkészítése, azok formája, a teremőrök formaruhájának bevezetése, az öt kiállításunkban elhelyezett ingyenes információskártyák elhelyezése, a Széchenyi-pályázat kapcsán a múzeumi udvarokban pihenőpadok elhelyezése, új képeslapok készítése stb. egységes arculat kialakítására irányuló törekvésünket fejezi ki. A fenti pályázat lehetővé tette a Vasarely udvarban mozgáskorlátozottak számára is használható, korszerű vizesblokk létrehozását, a múzeumi foglalkozásokhoz szükséges eszközök (ülőpárna, rajzeszközök, rajztáblák, asztalok, székek stb.) vásárlását, ami bizonyára növelte a visszatérő látogatók számát. A BMMI-nek a médiumokban történt gyakori, tudatos megjelenése is fontos volt a látogatói tájékoztatás tekintetében. (további részletek a közönségkapcsolati csoport beszámolójában, valamint a mellékletekben) A vizsgált időszakban a BMMI tevékenységét alapvetően a fenntartó BMÖ költségvetési támogatása tette lehetővé, kiegészítve a Múzeum saját bevételeivel, valamint a különböző pályázati lehetőségek, támogatások és a hatósági feladatellátás kötelezettségéből adódó bevételi forrásokkal. Az utóbbiak aránya fokozatosan növekszik az intézmény költségvetésében. Az intézmény költségvetési helyzetéről, ill. annak belső arányairól elöljáróban annyit kell megjegyezni, hogy a fenntartói támogatás a bérek + járulékaik kb. 90%-át fedezi, a maradék 10%-ot és a teljes működési költségeket (közüzemi díjak, karbantartás, adminisztratív hivatali költségek stb.) a BMMI saját bevételeiből fedezi! (Ennek részletes adatait lásd a BMMI gazdasági működését mutató táblázatokban!) A évben a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága kiemelkedő szakmai programjai a vázlatosan a következők voltak (a szakmai részletekről a feladatért felelős gyűjteményi osztály jelentésében lesz szó): A bécsi Collegium Hungaricumban a Süd-Ungarn zu Gast in Wien c. program keretén belül 5 kiállítást mutatott be intézményünk: a Zsolnay gyűjteményből (német nyelvű katalógussal), a néprajzi gyűjteményből, a világörökséghez kapcsolódó régészeti anyagból, ill. a Martyn gyűjteményből, valamint a Pécs egykor és ma c. fotókiállítás A horvátországi Samobor Galériájának meghívására a Vasarely gyűjteményből kiállítás rendezése a fenti helyszínen. Kunsthalle Krems (Ausztria) meghívására Vasarely kiállítás. Megtörtént a Zsolnay Múzeum épületének teljes kiköltöztetése, megkezdődtek a rekonstrukcióval kapcsolatos munkálatok. A Múzeum Galériában újjárendezésre került a Zsolnay kiállítás szűkített alapterületen ÉVI MUNKAJELENTÉS

10 5 Megkezdődtek a Nemzeti Autópálya Zrt.-vel kötött szerződés alapján az M60-as autóút baranyai szakaszának építésével kapcsolatos régészeti tevékenységek. Megtörtént a Széchenyi tér 12. épülete (Régészet) elektromos hálózatának felújítása, valamint az ehhez kapcsolódó felújítás, festés. A Kanizsai Dorottya Múzeum (Mohács) külső homlokzatának festése. Folyamatos az előzőekben feltárt érintésvédelmi hibák kijavítása A ROP pályázat keretén belül a pécsi világörökségi helyszínekre vonatkozóan, megkezdődtek a Cella Septichora ásatásai. A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága kapta a megtisztelő feladatot a centenáriumi évforduló alkalmával, hogy 2005-ben megrendezhette az NKÖM Múzeumi Főosztálya közreműködésével és támogatásával az Országos Múzeumigazgatói Konferenciát. Ehhez kapcsolódóan kiadtuk a 2004-ben tartott Múzeumok az Európai Térben c. nemzetközi centenáriumi konferenciakötetét magyarnémet nyelven. A konferenciának 218 regisztrált résztvevője volt. A programon a haza múzeumi vezetők, az NMÖM illetékes helyettes államtitkára, Múzeumi Főosztályának szakemberei, valamint a Kárpát-medence magyar népesség által lakott területeinek múzeumi vezetői vettek részt. A BMMI horvát (Osijek), osztrák (Graz) és német (Obernzenn) partnermúzeumainak vezetői előadást is vállaltak a konferencián ben a BMÖ szeptemberi közgyűlésére elkészült az intézmény június 30. közötti jelentése. Nagy sikerrel, nagy érdeklődés mellett rendezte meg intézményünk a Múzeumok éjszakája c. rendezvényt, amely a hasonló országos múzeumi rendezvénysorozat része volt. A hagyományoknak megfelelően a XIX. Országos Kisplasztikai Biennálé megrendezése. Az év folyamán rendszeres múzeumpedagógiai, közönségkapcsolati rendezvények tartása valamennyi korosztály számára. Az ismeretterjesztő előadások, tárlatvezetések, múzeumi órák mellett pl. városismereti angol nyelvű tábor szervezése általános iskolai korosztály számára. Együttműködés a British American Tobacco marketing szakembereivel a múzeum eredményesebb működése érdekében A BMMI vezető testülete az igazgató által összehívott értekezleteken tárgyalta meg az intézmény működésének aktuális kérdéseit. A rendszeres évkezdő és évzáró vezetői értekezleteinken kívül amelyeknek az aktuális kérdéseket tárgyaló napirendi pontok keretén belül állandó témája az Intézmény szakmai és gazdasági helyzete, minden fontosabb, a múzeum egészét érintő projekteket munkahelyi fórumainkon, vezetői értekezleteinken tárgyalunk meg. Vezetői értekezleteink állandó résztvevői: megyei múzeumigazgató, megyei múzeumigazgató-helyettes, gazdasági igazgatóhelyettes, szakmai osztályok vezetői, intézményi főrestaurátor, tudományos titkár, aktuális téma esetén a közalkalmazotti tanács és a szakszervezet képviselője, ill. adott esetben a téma felkért szakértői. Az értekezletekről emlékeztetők készülnek, ezeket iktatjuk, és a résztvevők kézhez kapják. Évközben négy összvezetői értekezletre került sor. Az egyes szakmai osztályok munkájához kapcsolódóan osztályértekezleteken amelyeken a múzeum igazgatója, és/vagy helyettese(i) is mindig részt vettek konkrét szakmai kérdések, ill. azok megoldása volt napirenden. (Emlékeztetők az intézmény iktatásában.) ÉVI MUNKAJELENTÉS

11 6 A belső ellenőrzés feladatait év során külső megbízással, folyamatosan, az előírásoknak megfelelően végezzük. Vagyon- és biztonságvédelemmel kapcsolatban megállapítható, hogy a Múzeumigazgatóság kezelésében lévő 18 épületben / kiállítás, raktár, műhely, iroda / van elektromos behatolás jelző rendszer, ebből 13 épületben elektromos tűzjelző rendszer is működik. A jelzőrendszerek telefonon keresztül egy 24 órás ügyeleti központra (Multi Alarm) csatlakoznak. Nincs elektromos védelem a Reneszánsz Kőtár, ill. a Kincstári Vagyonigazgatóság tulajdonában lévő, de a Múzeumigazgatóság által üzemeltetett ókeresztény kiállítóhelyeken. / Ókeresztény Mauzóleum, Apáca u. 8. sz., Apáca u. 14. sz. / (a bevezetőt összeállította: Huszár Zoltán és W. Müller Judit) ÉVI MUNKAJELENTÉS

12 7 A SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE december 31-i állapot megyei múzeumigazgató gazdasági igazgatóhelyettes megyei múzeumigazgató-helyettes Gazdasági és műszaki részleg Igazgatói titkárság Szakmai osztályok tudományos titkár* műtárgyvédelmi felelős főrest.* osztályvezetők személyi-, munkaügyi előadó pénzügyi előadók titkársági ügyintéző Természettudományi Osztály számviteli előadó közművelődési munkatársak Régészeti Osztály műszaki előadó kiállítás-rendező Új- és Legújabbkori Történeti Osztály kiadványos fotólabor Néprajzi Osztály gondnok kézbesítő Képző-és Iparművészeti Osztály gépkocsivezető Kanizsai Dorottya Múzeum, Mohács udvaros, takarító *Nem külön státusz ÉVI MUNKAJELENTÉS

13 8 TERMÉSZETTUDOMÁNYI OSZTÁLY I. Személyi-szervezeti változások Dénes Andrea osztályvezető, botanikus február 1-től 2005-ben továbbra is szülési szabadságon (GYED) tartózkodik. Dr. Horvatovich Sándor főmuzeológus-zoológus, 2004.december 31-ig célfeladatra megbízással került alkalmazásba, a megbízás január 1-től megszűnt, az állományból távozott. Nemes Krisztina biológia tanár, művelődési menedzser április 15-től, múzeumpedagógusi feladatkörben megbízási szerződéssel napi 4 órában dolgozik az osztályon. Az Osztály dolgozói december 31-ig Szakalkalmazott: Kisbenedek Tibor muzeológus, zoológus, mb. osztályvezető (8 óra) Lovászné Szabó Márta preparátor (8 óra) Nemes Krisztina múzeumpedagógus (4 óra) Hetesi Józsefné takarító (4 óra) II. Gyűjteményi munka Gyűjteménygyarapítás Csigagyűjtemény 50 példány, egyenesszárnyú-gyűjtemény 50 példány. Nyilvántartás Elkészült szekrénykataszter: 16 rovarszekrény: 1200 faj ( példány) (formátum: szekrény, fiók, fajnév, darabszám),12 szekrény gerinces-preparátum: 200 faj 389 példány Gyűjteményrendezés, revíziók, kölcsönzések Rendezés, revideálás: Tojásgyűjtemény rendezése: 2 szekrény 50 faj 1500 db tojás. A Coleoptera gyűjteményből az Eucnemidae család (3 fiók) revízióra kölcsönöztük a Magyar Természettudományi Múzeumhoz. Kölcsönzés: 5 rovarfiók barazíliai lepke Rovarok közeli és távoli tájakról c. Barcson március június 10. Madárpreparátumok Magyarországi Német Színház, Szekszárd március március rovarfiók brazíliai lepke Brazil rovarok paradicsoma c. Sellyei Múzeum Galéria május július 1. 5 zárt rovarfiók hazai rovar Szálka község Önkormányzati Hivatala 5 év (2005. március március 3.) madárpreparátumok és herbáriumi lapok Állatkert és Akvárium-terrárium Kht., január március ÉVI MUNKAJELENTÉS

14 9 Számítógépes feldolgozás 718 lepkefaj adata számítógépen. Formátuma: fajnév, leíró, leírás dátuma, szinonim, gyűjteményi helye <szekrény, fiók>, gyűjteményi példányszám) EXCEL 7.0 programban. A Mollusca (puhatestű)- és a Trichoptera (tegzes)-gyűjtemény törzsadatai (fajnév, leíró, leírás időpontja, gyűjteményben található példányszám) már EXCEL 5.0 programmal számítógépre került. A könyvtár anyagát számítógépre vittük: 2700 kötet könyv és folyóirat. Könyvtári munka 3 könyvvel gyarapodott a könyvtár, csere útján. A teljes könyvtárat átrendeztük témák szerint és ellenőriztük leltárkönyv alapján kötet könyv és 1200 kötet magyar nyelvű folyóirat. III. Tudományos feldolgozó - publikációs tevékenység Egyéb, megjelent tudományos és tudományos-ismeretterjesztő cikkek, publikációk (részletesen a mellékletben). Megjelent 1 poszter absztrakt. 3 cikk és 1 könyvfejezet benyújtás alatt. 2 ismeretterjesztő előadás Felhasznált kutatónapok, alkotószabadságok mennyisége. 30 kutató nap, terepmunka: 15 nap Részvétel átfogó tudományos programokban Evaluating current European Agri-environment Schemes to quantify and improve nature conservation efforts in agricultural landscapes Nemzeti Biodiverzitást Monitorozó Program Fészekparazitizmus vizsgálata nádirigó kakukk fajpárnál. XXIII. Természettudományos Muzeológusok Találkozója, augusztus, Sepsiszentgyörgy Kutatószolgálat; külső kutatók száma Adatok szolgáltatása külső kutatóknak: A NATURA 2000 alá tartozó fajok ismertetéséhez A készülő Mecsek kötet: (a) lepke, (b) bogár, (c) kétéltű, (d) hüllő, (d) emlős fajok előfordulásához Dél-Dunántúl növény-előfordulásaihoz Külső kutatók száma: 6, az osztályon külső kutatók itt töltött ideje: 10 nap IV. Kiállítások Állandó kiállítások Mecsek élővilága Élet a vízparton Nemzeti Parkjaink és virtuális kiállítás ÉVI MUNKAJELENTÉS

15 10 Időszakos tárlatok Bemutatkoznak Nemzeti Parkjaink A Természettudományi Osztály 50 éve. Válogatás a gyűjteményeinkből és gyűjtőink, adományozóink bemutatása. Tollas dinoszauruszok és társaik. Nagy Szilvia méhviasz szobrai. Múzeumok éjszakája Természet(L)esen: Mexikó, Pál János festőművész képei. Biológiai szemléltetés anno. A Történeti és Természettudományi Osztály közös kiállítása. A fészektől a hímes tojásig. Mosonyi Éva kiállítása (Néprajzi Osztályon) A múzeum külső helyszínen rendezett kiállításai Erdei iskola Duna-Dráva Nemzeti Park Oktatási Központ V. Közönségkapcsolat Tárlatvezetések (magyar-idegen nyelvű; szakmai-általános) múzeumpedagógiai foglalkozások; Magyar nyelvű általános tárlatvezetés: átlagosan körülbelül 2 hetente 1 alkalommal történt az évben Idegen nyelvű általános tárlatvezetés összesen 5 alkalommal. Szakmai idegen nyelvű tárlatvezetés 1 alkalommal. Foglalkozások száma: 30. Egyéb rendezvények, filmvetítések, előadások, vetélkedők, gyűjtőtáborok. Előadások száma: 4 Vetélkedők száma: Média kapcsolatok Dunántúli Napló, Pécsi Hét, Zöld Kör kiadványok, Pécsi TV, Pécsi Panoráma, Palatábla, internetes újság. Egyéb reklámtevékenység Hirdetőtábla a kerítésen, reklámzászló, -es körlevelek (hírlevelek) oktatási és társadalmi intézményekhez VI. Szakmai és társadalmi kapcsolatok Nemzetközi kapcsolatok Orthopterists Society tagja Kisbenedek Tibor Szakmai-társadalmikapcsolatok Magyar Biológiai Társaság Állattani-, Ökológiai-, Természetvédelmi Szakosztály tagja Kisbenedek Tibor Magyar Ökológusok Egyesülete tagja Kisbenedek Tibor ÉVI MUNKAJELENTÉS

16 11 I. Személyi-szervezeti változások RÉGÉSZETI OSZTÁLY Az osztályon 3 régész, 3 restaurátor, 1 gyűjteménykezelő, 1 ásatási technikus és 1 grafikus dolgozik. Nagy Erzsébet régész főmuzeológus, osztályvezető Gábor Olivér régész muzeológus Kovaliczky Gergely régész muzeológus Kárpáti Gábor régész főmuzeológus (eseti megbízással) Horváth Éva kerámiarestaurátor Gardánfalviné Kovács Magdolna fém- és kerámiarestaurátor Horváth Zsuzsanna főrestaurátor fém-, kerámia- és üvegrestaurátor Krasznai Péter ásatási technikus Sümeghy Gyöngyvér grafikus Tari Józsefné gyűjteménykezelő, a számítógépes nyilvántartás fejlesztője és kezelője Nagy Szilvia adminisztrátor (eseti megbízással) Makai András portás, gépkocsivezető. Az M60-as autóút km szakaszán kezdett megelőző régészeti feltárásokat 2005 augusztusában 38 főből álló csapat + a kézi-gépi földmunkát végző alvállalkozó az osztály főfoglalkozású munkatársain kívül. II.Gyűjteményi munka Gyűjteménygyarapítás: Tervásatás, próbafeltárás Komló Mecsekjánosi római villa (2005. október) Gábor Olivér Mecsekpölöske, Templom (2005. április ) Kovaliczky Gergely Megelőző régészeti feltárás: XIX-XX. sírkamra ásatása, Pécs-Ferencesek u. 20., Pécs, Papnövelde u, Büntetésvégrehajtási Intézet (2005. december), M60 B073. lh. (2005. szeptember 8. november 25.) Gábor Olivér Boda Cserkút (2005. január június), Pellérd-Zagytárolók (2005. július - október), M60 B095 lh. (2005. szeptember 12. november 25.) Kovaliczky Gergely Pécs, Megyei kórház (2005. január ), Pécs, Buzsáki út TESCO (2005. május június), Pécs, Rákóczi u. 67. (2005. június 28 július 8.), Pécs, Felsőmalom u (2005. december január), M60 B095 lh. (2005. szeptember 12. november 25.) Nagy Erzsébet Régészeti szakfelügyelet, helyszíni szemle: Harkány-Vajszló (elektr. vez.), - Pécs-Káptalan u. 8., - Pécs-Orvostud. Egy. Hőközp., - Pécs, Hal tér (PÉTÁV), - Janus P. Gimn. (PÉTÁV), - Dunaszekcső-Kossuth u. 25., - Dunaszekcső-Szőlő u.,- Pécs-Király u. 85., - Pécs-Teréz u. 7., - Dunaszekcső-Rév u. 2., - Pécs-Tímár u. (PÉTÁV), - Pécs-Rákóczi u. 24. (pincék), - Pécs-Lánc u. (PÉTÁV), -Pécs, Ferencesek u. 4. (2005. okt.) Gábor Olivér ÉVI MUNKAJELENTÉS

17 12 Sámod (2005. július), Baranyahídvég Bogádmindszent Csányoszró Kémes Szaporca Nagycsány Páprád gázvezeték (2005. szeptember október) Kovaliczky Gergely Pécs, Felsőmalom u. 24. (2005. január 6.), Pécsudvard (2005. január 24.), Pécsvárad Homokbánya (2005. február 8.), Mecseknádasd 0243 hrsz. (2005. március ), Kővágótöttös Tótvár (2005. május), Lánycsók, Dózsa Gy. u. 56. (2005. június), Bogád (2005. aug. 1.), Siklós (2005. aug. 9.), Pécs, Hunyadi u. (2005. aug. 17.), Pécs KIKA (2005. szeptember), Szigetvár Zsibót, Szigetvár Nemeske közművezeték (2005. szeptember), Sellye 0205/1 hrsz (2005. szeptember), Királyegyháza (2005. szeptember), Pécs, Megyei kórház (2005. október), Pécs, Tettye u. 38. (2005. november) Nagy Erzsébet Leletmentő ásatás: Majs Ormány dűlő - Gábor Olivér Kovaliczky Gergely Pécs, Széchenyi tér (2005. augusztus) Nagy Erzsébet Terepbejárás, előzetes régészeti hatásvizsgálat: 57. sz. út Udvard Bátaszék szakasz bővítése (2005. május), Hosszúhetény, Ny-i elkerülő út (2005. június), 57. sz. út négynyomúsítása (2005. szeptember), Véménd Palotabozsok elkerülő út (2005. november), Királyegyháza, Cementgyár (2005. december) Kovaliczky Gergely Beremend Homokbánya (2005. május), Orfű gázvezeték (2005. május június), Pécs, Déli Városnegyed 23891/104 hrsz. (2005. május), Szemely 244 hrsz. (2005. november) Nagy Erzsébet Megelőző régészeti feltárás, régészeti szakfelügyelet kapcsán 361 (szakhatósági) irat kezelése, 22 szerződéskötés történt, bruttó , - Ft keretben Baranya megye régészeti kutatásában az itt végzett ásatásokkal részt vett G. Sándor Mária és Gerő Győző (Szászvár-Vár, Pécs-Püspökvár) Gere László (Pécs, Citrom u , Szigetvár- Vár), Bodó Balázs (Pécsvárad-Vár), Juan Cabello (Siklós Vár), Hajnal Zsuzsanna (Kölked- Feketekapu) régész. Dokumentáció Pécs, Széchenyi tér, Majs, Ormány dűlő, Pécs, Buzsáki u. ásatási dokumentációja, Pécs, Buzsáki u. tábla- és sírrajzok rekonstrukciója, Pécs, Székesfehérvár u. ókeresztény temető leletanyagának rajza (40 tábla) és a B073 lh., B095 lh. kiemelt leleteinek rajza (81 ábra) Sümeghy Gyöngyvér Pécs, Rákóczi u. 67., Pécs, Hal tér, Pécs, 48-as tér, Pécs, Mária u , Pécs, ferencesek u. 4., Pécs, Hunyadi u., Keszü 103. lh., Mecsekjánosi római villa dokumentációja valamint az M6-M60 gyorsforgalmi út régészeti terepbejárás (térkép) és részben a B073 lh., B095 lh. Dokumentációja Krasznai Péter Az M6-M60 gyorsforgalmi út régészeti terepbejárás teljes dokumentációja Nagy Erzsébet, a dokumentáció digitalizálása, multimédiás CD az M6-M60 gyorsforgalmi út előzetes régészeti kutatásáról Tari Józsefné, Krasznai Péter Nyilvántartás Gyűjteményi leletár őskor 18 tétel, Culture 2000 pályázat keretében végzett régészeti terepbejárás leletanyagának nyilvántartása 35 tétel ÉVI MUNKAJELENTÉS

18 13 M60 B073 lh. leletanyagának leltára folyamatos, december 15-ig őskor 4740 tétel, római kor 46 tétel, népvándorláskor 43 tétel, középkor 3 tétel Gyarapodási napló: 10 tétel, adattári leltározás: 64 tétel, könyvleltár 336 db Gyűjteményrendezés Az átmeneti raktárak rendezése (leltározatlan anyagok rendszerezése) Kölked (Altinum katonai tábor - Fülep Ferenc ásatása) leletanyagának elhelyezése, a leletek eddig a MNM átmeneti raktárában voltak Pécs, Nagyárpád Diós tető (Bándi Gábor ásatása) leletanyaga feldolgozását vállalta Kulcsár Gabriella (MNM), Kölked-Feketekapu avar telep (Kiss Attila ásatása) leletanyagának feldolgozását kezdi Hajnal Zsuzsanna (MNM) Majs XI. századi temető (Kiss Attila ásatása) antropológiai anyaga feldolgozását végzi Éry Kinga és Zoffmann Zsuzsa A pécsi ókeresztény temető antropológiai anyaga feldolgozását vállalta Éry Kinga és Marcsik Antónia Megkezdte a nagyharsányi római kori épületek (villa) leletanyaga feldolgozását, a lelőhely hitelesítő ásatását Mráv Zsolt (MNM) Bodó Balázs (KÖH, Bp) folytatja a pécsváradi vár ásatását, az eddig előkerült leletanyag és a kőtár rendezését Kováts Valéria hozzájárulásával megkezdi a hirdi avar temető leletanyagának feldolgozását Nagy Erzsébet Adattári munka Lelőhely bejelentések és ásatási dokumentációk leadása az adattár részére Adattári leltározás: 64 tétel (Kovaliczky Gergely) Könyvtári munka Gyarapodás: elő leltárba vett könyv gyarapodás 17 db, elő leltárba vett folyóirat gyarapodás 41 db, leltározott folyóirat 336 db ( Rt/per), a karton nyilvántartás folyamatos, gyarapodási napló: 1-17/ tétel (Nagy Erzsébet) Műtárgyvédelem Tisztított, restaurált konzervált tárgyak: kerámia 117 db, vas: 130 db, bronz: 46 db, gyöngysor: 2 db, ezüst: 52 db, üveg: 13 db Gardánfalviné Kovács Magdolna, Horváth Éva, Horváth Zsuzsanna Mosott a Pécs, Cella Septichora ásatás leletanyaga és a temető antropológiai anyaga III. Tudományos tevékenység Publikációk Gábor Olivér: Üzenet a múltból. in: Pécsi Szemle. 2005/tavasz. Pécs Gábor Olivér: Villae Romanae around Sopianae (Pécs) in County Baranya. in: The Autonomous Towns of Noricum and Pannonia. (Pannonia II.) Situla Ljubljana Kárpáti Gábor - Gábor Olivér: The Buildings and Frescoes of the Early Chirstian Cemetery in Pécs. in: The Autonomous Towns of Noricum and Pannonia. (Pannonia II.) Situla Ljubljana ÉVI MUNKAJELENTÉS

19 14 Gábor Olivér: Római kori villák Komlón és környékén. in: Fazekas Imre (szerk.): A komlói térség természeti és kultúrtörténeti öröksége Komló Gábor Olivér: Suburbanum Sopianarum: Az antik Pécs város környéke és vonzáskörzete. in: Szirtes Gábor Vargha Dezső (szerk.): Mozaikok Pécs és Baranya gazdaságtörténetéből Pécs Gábor Olivér: A Mecsek régészeti értékei. in: Dél-Dunántúl zöld szigete Pécs. (CD) Kovaliczky Gergely: Sopianae in: Legionsadler und Druidenstab Das frühe Carnuntum Kurzüberblick über die mitteleuropäische Situation vor 2000 Jahren (röm Okkupation bis Hadrian). Ausstellungskatalog. /Kovaliczky Gergely, mint munkatárs/ Pásztor Emília: Földvárak és sírhalmok a Dunántúlon. Régészeti útikalauz. Kecskemét, Felhasznált kutatónapok, alkotószabadságok mennyisége: A folyamatos terepmunka miatt ezt a lehetőséget a régészek nem tudták igénybe venni. Átfogó, intézményközi programok A Pécs Világöröksége kulturális vonzerőfejlesztése ROP pályázat keretében együttműködés az Örökség Kht-val, prof. Visy Zsolttal (PTE) Culture 2000 pályázat kertében együttműködés a Légi Régészeti Tékával, prof. Visy Zsolttal (PTE) DDNPI: Dunaszekcső-Várhegy és Pécs-Jakabhegy kezelési terve régészeti részének elkészítése Szajcsán Évával (KÖH) közösen. (Gábor Olivér) PTE való együttműködés. Dél-dunántúli Geológiai Szolgáltató Hivatal (Gombor L. és Kraft J.): ásatásokon való részvétele Pályázatok Culture 2000 pályázat és hozzá kapcsolódóan megnyert NKÖM pályázat , - Ft (Bertók Gábor, Nagy Erzsébet) Pécs Világöröksége turisztikai vonzerőfejlesztése ROP I.1.2. pályázat keretében végzett régészeti tevékenység közbeszerzési pályázat (Gábor Olivér, Nagy Erzsébet) Konferenciaszervezés PAB Régészeti Munkabizottság rendezvénye keretében tartott szakmai fórum szervezője (2005. febr. 8.) Nagy Erzsébet. Szakmai oktatási és oktatásszervezési tevékenység PTE-BTK Ókortörténeti Tanszék: óraadó oktatás a Bevezetés a régészetbe c. kurzus keretében. (Kárpáti Gábor, Gábor Olivér, Nagy Erzsébet), PTE Ép. Tansz.: Régészeti alapismeretek oktatása, PTE Ép. Tansz. DLA képzés: Építészettört. oktatása, PTE Földrajz Tansz. Örökségmenedzser képzés: Bevez. a régészetbe (Gábor Olivér) Üszögért Egyesület és a Somogyért Baráti kör tevékenységének támogatása (Nagy Erzsébet) Hőgyész gyermekotthon régész tábor szervezése (Gardánfalviné Kovács Magdolna, Kovaliczky Gergely) Műhelylátogatások, bemutató előadások iskolai csoportoknak (Gardánfalviné Kovács Magdolna, Horváth Éva, Horváth Zsuzsanna) ÉVI MUNKAJELENTÉS

20 15 Továbbképzés PhD képzésben vesz részt a PTE Ókortudományi Tanszékén Gábor Olivér, Kovaliczky Gergely, Nagy Erzsébet PTE latin nyelv és irodalom szakon tanul Kovaliczky Gergely BME Építőmérnöki Kar térinformatikai képzésben vesz részt Kovaliczky Gergely Országos Restaurátor Konferencia (Gardánfalviné Kovács Magdolna, Horváth Éva, Horváth Zsuzsanna) Kutatószolgálat; külső kutatók száma: PTE Ókortudományi és Régészeti Tanszék hallgatói és tanárai. Több régész-muzeológus, antropológus szakember tett látogatást Pécsett. 12 kutató dolgozott kutatói engedéllyel az osztályon. IV. Kiállítások Kiállítások A középkori egyetem és a szászvári vár kiállítási anyagának előkészítése, restaurálása (Gardánfalviné Kovács Magdolna, Horváth Éva, Horváth Zsuzsanna) Világörökség Pécs kiállítás Bécsben (2005. március június) (Nagy Erzsébet) Újjáéledt műtárgyak Zengővárkonyi kerámia időszaki kiállítás augusztus október (Gardánfalviné Kovács Magdolna, Horváth Éva, Horváth Zsuzsanna) Világörökség - kiállítás a Postapalotában (2005. május) Egy kiállítási egység összeállításával a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumában az iskolatörténeti kiállítás megvalósítása (2005. december) és a BMMI JPM Néprajzi osztályán A madárfészektől a hímestojásig kiállítás létrehozásában (2005. április) Nagy Erzsébet A nagyharsányi helytörténeti gyűjtemény /kiállítás létrehozását segítettük (2005. január) Kritériumok összeállítása a Cella Septichora-komplexum leendő tervezett interaktív kiállítás forgatókönyvéhez Gábor Olivér, Nagy Erzsébet V. Közművelődési tevékenység Tárlatvezetések Tárlatvezetés magyar és angol nyelven 64 alkalom - Gábor Olivér, Kárpáti Gábor, Kovaliczky Gergely, Nagy Erzsébet Gyermekfoglalkozások Gyermekfoglalkozások: egész napos kézműves foglalkozás Hétköznapok és ünnepek a római korban játszóház a Pécsi Napok keretében, a Testvérvárosok Tere Általános iskolában és a Magyarmecske Iskolaközpont rendezvényén (2005. szeptember ill február 1.) Nagy Erzsébet, Tari Józsefné Régész tábor gyermekfoglalkozás a Hőgyészi Gyermekotthonban és a JPM Régészeti Osztály restaurátor műhelyében egy 4 éves program keretében Gardánfalviné Kovács Magdolna, Kovaliczky Gergely Csoportok vezetése a JPM Régészeti Osztály restaurátor műhelyében (Gardánfalviné Kovács Magdolna, Horváth Éva, Horváth Zsuzsanna) Csonttár osztálykirándulások régészeti foglalkozásainak előkészítése, (Gardánfalviné Kovács Magdolna, Horváth Éva, Horváth Zsuzsanna) régészeti előadások Nagy Erzsébet ÉVI MUNKAJELENTÉS

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 15.-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 15.-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15.-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: /2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága alapító okiratának módosítása

Részletesebben

81/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat

81/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat 81/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelet módosításával összefüggő intézkedések A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Költségvetési alapokmánya 2008. évre Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium Szektor: 1051 Cím / alcím: 300 PIR törszszám: 329134 Intézmény

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2010. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény elsődleges, a 2010. évre szóló feladata az alábbi gyűjteményegységek leltározásának folytatása, állagmegóvása,

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARANYA MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 A BARANYA MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA A Készítette: Huszár Zoltán megyei múzeumigazgató Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2006.

Részletesebben

DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2014. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 08-8/1698-8/2012 TÁRGY: MÚZEUMOK ÉS KÖNYVTÁR ÁTADÁS-ÁTVÉTELE MELLÉKLET: 5 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2006. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2006. június 30-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 458-6/2006. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági

Részletesebben

Sióagárdi Tájház Státusz: Véglegesített (kitöltő)

Sióagárdi Tájház Státusz: Véglegesített (kitöltő) Sióagárdi Tájház Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Sióagárdi Tájház Intézményazonosító: 0032622 Az adatszolgáltató székhelye: 77Sióagárd Utca, Zrínyi utca 3. házszám:

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2012. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 3.

Archeometria - Régészeti bevezető 3. Archeometria - Régészeti bevezető 3. Régészeti alapok 4: régészet és földtudomány - A régészeti kutatások során alkalmazott földtudományi módszerek (légifotó, geofizika stb.) Régészeti alapok 5: a régészeti

Részletesebben

2003. ÉVI MUNKAJELENTÉS

2003. ÉVI MUNKAJELENTÉS BARANYA MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA PÉCS 2003. ÉVI MUNKAJELENTÉS Összeállította: Huszár Zoltán megyei múzeumigazgató a BMMI szakalkalmazottainak közreműködésével. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 TERMÉSZETTUDOMÁNYI

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A SÁRRÉTI MÚZEUM ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A SÁRRÉTI MÚZEUM ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A SÁRRÉTI MÚZEUM 2007. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Név: Sárréti Múzeum Székhelye: Szeghalom, 5520, Tildy Zoltán u.14. Működési engedély száma, kelte: M/d/53., 2002. év. 07. 05. A korábbi működési okmányok

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 622-4/2005.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 622-4/2005. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 622-4/2005. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának munkájáról

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 3.

Archeometria - Régészeti bevezető 3. Archeometria - Régészeti bevezető 3. Régészeti alapok 4: régészet és földtudomány -A régészeti kutatások során alkalmazott földtudományi módszerek (légifotó, geofizika stb.) Régészeti alapok 5: a régészeti

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2006. június 7-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2006. június 7-i ülésére Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2006. június 7-i ülésére Téma: a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága

Részletesebben

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25.

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. - ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a 2010. évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. 2. Jelentés a 2010. évi létszámadatokról és a beáramlásról felelős: Békés Zoltán, Kiss Máté határidő:

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

ZEMPLÉNI MÚZEUM ÉVI MUNKATERV. Készítette: Fazekas Lászlóné. igazgató január 9.

ZEMPLÉNI MÚZEUM ÉVI MUNKATERV. Készítette: Fazekas Lászlóné. igazgató január 9. ZEMPLÉNI MÚZEUM 2017. ÉVI MUNKATERV Készítette: Fazekas Lászlóné igazgató 2017. január 9. Tartalom Bevezetés... 2 Általános elvek, célok... 2 Kiemelt feladatok... 3 Tárgyi feltételek biztosítása... 3 A

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2005. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV Budapesti Fényképész Szövetkezet (1065 Budapest, Bajcsy

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál Nemzeti Kulturális Alap célja A nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének,

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELTE Tatai Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai Múzeum Státusz: Véglegesített (kitöltő)

ELTE Tatai Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai Múzeum Státusz: Véglegesített (kitöltő) ELTE Tatai Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai Múzeum Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: ELTE Tatai Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház alapító okiratának módosítása. Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

SZOLNOKI GALÉRIA Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2016

SZOLNOKI GALÉRIA Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2016 SZOLNOKI GALÉRIA Státusz: Véglegesített (kitöltő) 216 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Damjanich János Múzeum Intézményazonosító: 124216 Az adatszolgáltató székhelye: 5Szolnok Utca, házszám:

Részletesebben

4. számú melléklet. Véleményező szerv

4. számú melléklet. Véleményező szerv 4. számú melléklet Ssz. Véleményező szerv Vélemény Vélemény érkezett-e beérkezésének 2014.02.04- dátuma ig (I/N) 1 Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség I 2014.02.06

Részletesebben

régészeti kronológia Középkor Népvándorláskor Római kor Vaskor Rézkor

régészeti kronológia Középkor Népvándorláskor Római kor Vaskor Rézkor Archeometria - Régészeti bevezető 3. - Ami elmaradt: régészeti korbeosztás, magyarországi legfontosabb kultúrák (elterjedés, időszak) Régészeti bevezető 3: régészet és földtudomány - A régészeti kutatások

Részletesebben

A múzeumi törvény és a muzeális gyűjteményekre vonatkozó állami rendelkezések

A múzeumi törvény és a muzeális gyűjteményekre vonatkozó állami rendelkezések A múzeumi törvény és a muzeális gyűjteményekre vonatkozó állami rendelkezések Jogszabályok relevanciája az egyházi gyűjtemények tekintetében Állami, önkormányzati fenntartású intézmények: szélesebb szabályozás

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM 2013. ÉVI MUNKAJELENTÉSE

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM 2013. ÉVI MUNKAJELENTÉSE A JANUS PANNONIUS MÚZEUM 2013. ÉVI MUNKAJELENTÉSE INTÉZMÉNY NEVE: JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZÉKHELYE: 7621 PÉCS, KÁPTALAN U. 5. VEZETŐJE: DR. FABÉNYI JULIA (2013. JÚNIUS 1-IG) WALTERNÉ MÜLLER JUDIT MB. MÚZEUMIGAZGATÓ

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

régészeti kronológia Középkor Népvándorláskor Római kor Vaskor Rézkor

régészeti kronológia Középkor Népvándorláskor Római kor Vaskor Rézkor Archeometria - Régészeti bevezető 3. - Ami elmaradt: régészeti korbeosztás, magyarországi legfontosabb kultúrák (elterjedés, időszak) - Régészet és földtudomány - A régészeti kutatások során alkalmazott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. december 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. december 17-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/285-26/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeuma Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014

Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeuma Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeuma Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Magyar Természettudományi Múzeum Intézményazonosító: 11896681 Az adatszolgáltató

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. április 20-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. április 20-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 675-2/2011. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. április 20-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi Természettudományi Múzeuma Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2016

Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi Természettudományi Múzeuma Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2016 Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi Természettudományi Múzeuma Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2016 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Magyar Természettudományi Múzeum Intézményazonosító:

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2006. június 7-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2006. június 7-i ülésére Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2006. június 7-i ülésére Téma: a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARANYA MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARANYA MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pécs, 2004. szeptember 30. 2 I. Az intézmény jogállása A múzeum neve és címe: Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága H - 7621 Pécs,

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 6448-1/2015/XIII. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési

Részletesebben

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése Sorszám: Ji Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Véleményező Bizottság: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Bereezki Ivett pénzügyi ügyintéző

Részletesebben

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv A Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ az alábbi intézmények tekintetében gyakorolja

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez 1. NAPIRENDI PONT A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23-i ülésére

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE 221/2007. (XII. 13.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÉVI MUNKATERVE február 14. (csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítása

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Szépművészeti Múzeum

A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Szépművészeti Múzeum A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

Előterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. március 30-i ülésére. Tisztelt Bizottság!

Előterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. március 30-i ülésére. Tisztelt Bizottság! Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fõosztály 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel:72/ 533-800 Ügyiratszám:07-7/182-6/2011. Üi.: Dr.Takácsné Jászberényi Katalin Tárgy: Dél-Dunántúli Önkormányzati

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési és Kommunális Bizottságának Elnöke M E G H Í V Ó

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési és Kommunális Bizottságának Elnöke M E G H Í V Ó Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési és Kommunális Bizottságának Elnöke 03-3/32-7/2016. M E G H Í V Ó a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2016. március 16-án (szerdán) 15.00 órakor

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (I.27.) Határozata a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig!

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: Baranya megye Horváth Sándorné A

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

Eötvös Loránd Emlékgyűjtemény Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015

Eötvös Loránd Emlékgyűjtemény Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015 Eötvös Loránd Emlékgyűjtemény Státusz: Véglegesített (kitöltő) 215 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Eötvös Loránd Emlékgyűjtemény Intézményazonosító: 1196997 Az adatszolgáltató székhelye: 1145Budapest

Részletesebben

Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának.

Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának. Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának. 2014. (.) EMMI rendelet a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és júniusi programjainkat ajánljuk figyelmébe, külön felhívnánk figyelmét a MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁRA! Programok: Múzeumok

Részletesebben

Pécsi Tanuló Város-Régió Fórum Atipkus/Nonformális Tanulás Műhely

Pécsi Tanuló Város-Régió Fórum Atipkus/Nonformális Tanulás Műhely Pécsi Tanuló Város-Régió Fórum Atipkus/Nonformális Tanulás Műhely Dr. Bajusz Klára egyetemi docens PTE FEEK bajusz.klara@feek.pte.hu TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke Szám: 318-2/2007. ELŐTERJESZTÉS A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági

Részletesebben

1-.~A- gl io01-1 Gol- j

1-.~A- gl io01-1 Gol- j ./ Üi.:sz. Ügyintéző: Millei 1., Ottné fliv. szám: 272/2007 Tárgy: beszámoló a 2006. évi gazdálkodásról 1-.~A- gl io01-1 Gol- j Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Közgazdasági Iroda Pécs Széchenyi tér

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Pannonia tematikus útvonal c. turisztikai projekt tervezéséhez kapcsolódó szakmai továbbképzés megvalósítása

Szakmai beszámoló. Pannonia tematikus útvonal c. turisztikai projekt tervezéséhez kapcsolódó szakmai továbbképzés megvalósítása Szakmai beszámoló Pannonia tematikus útvonal c. turisztikai projekt tervezéséhez kapcsolódó szakmai továbbképzés megvalósítása (Pályázati azonosító: 204104/1434) A Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottsága 2008. június 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottsága 2008. június 18-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottság Elnöke Szám: 739-2/2008. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottsága 2008. június 18-i

Részletesebben

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Sebességmérők Összesített Vezénylési Terve 2015. év június hónap. RFK Közlekedésrendészeti Osztály

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Sebességmérők Összesített Vezénylési Terve 2015. év június hónap. RFK Közlekedésrendészeti Osztály Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Sebességmérők Összesített Vezénylési Terve 2015. év június hónap RFK Közlekedésrendészeti Osztály Nap Június 01. hétfő Június 02. kedd Június 03. szerda Június 04. csütörtök

Részletesebben

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete A Baranya egyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete a Baranya egyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 6/2011.(II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó

Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2015. május 28-án (csütörtök) 09.00 órai kezdettel tartja ülését a Városháza nagytermében, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításásra

Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításásra Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottsági előterjesztés Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításásra Előterjesztő: Geiger Tamás intézményvezető Az előterjesztést

Részletesebben

KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása)

KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása) KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 7900 Szigetvár, Széchenyi u. 37/1 Tel/Fax.: +36 73 510-407;+36 30 641 3859 E-mail: balazs@kapronczai.hu; www.kapronczai.hu ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása) 1.Az

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 979-2/2007. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat./2007.(.) Kgy. rendelete, a Baranya

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár évre szóló továbbképzési tervéről és évi beiskolázási tervéről

ELŐTERJESZTÉS Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár évre szóló továbbképzési tervéről és évi beiskolázási tervéről ELŐTERJESZTÉS Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 2014-2020 évre szóló továbbképzési tervéről és 2017. évi beiskolázási tervéről 1. előterjesztés száma: 27/2017 2. előterjesztést készítő személy

Részletesebben

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: KULT-50-1 /2015. Ügyintéző : Doka Diána ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére lit p---- Dr. Kovács Ferenc polgármester alpolgármester /" 2 ---:>~~_"L.~ ----~.>--

Részletesebben

Jelen kiállításunk esztétikai megvalósításában és muzeológiai elveiben is e két előzmény kiállítás hagyományait vitte tovább.

Jelen kiállításunk esztétikai megvalósításában és muzeológiai elveiben is e két előzmény kiállítás hagyományait vitte tovább. A 2306/1671 azonosítójú DOStalgia 30 éves a PC című időszaki kiállításra, a hozzá kapcsolódó kiadványra és múzeumpedagógiai program megvalósítására vonatkozó NKA-pályázat szakmai beszámolója A DOStalgia

Részletesebben

A szakfelügyeleti vizsgálatok könyvtárostanár képe

A szakfelügyeleti vizsgálatok könyvtárostanár képe Lendület éve 2010/2011 MFPI fővárosi könyvtárostanárok műhelye Budapest, 2010. szeptember 15. Dömsödy Andrea iskolai könyvtári szakreferns A szakfelügyeleti vizsgálatok könyvtárostanár képe Oktatáskutató

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben