Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 458-5/2006. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának június 7-i ülésére Tárgy: A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága évi munkájáról szóló beszámoló és évi munkaterve Az előterjesztést készítette: Dr. Erdődy Gyula vezető főtanácsos Humánszolgáltatási Iroda Lehel György, a bizottság tagja, szakértő Köveskuti Péter, a bizottság tagja, szakértő A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelete szól a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról. Ennek 4. számú melléklete rendelkezik arról, hogy közgyűléstől átruházott hatáskörben a bizottság feladata a kulturális intézmények előző évi beszámolóinak megtárgyalása és az adott év a munkaterveinek elfogadása. A Csorba Győző Megyei Könyvtár, a Baranya Megyei Levéltár, a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, valamint a Művészetek Háza évi munkájáról szóló beszámolókat és évi munkaterveiket a bizottság előző ülésén elfogadta. Az intézmények által írt anyagokat, elektronikus úton a megyei önkormányzat hivatala Humánszolgáltatási Irodája megküldte a bizottság választott tagjainak és szakértőinek. Így lehetőség nyílt arra, hogy a bizottság minden tagja egy időben, teljes terjedelmében megkaphatta és tanulmányozhatta a jelentéseket és terveket. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságban a kultúra területén szakértőként dolgozó Lehel György és Köveskuti Péter uraktól a beszámolókról és a munkatervekről írásos véleményt is kértem.

2 2 A két szakértő véleménye a következő: Lehel György Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága - A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága évi tevékenységének értékelésekor megállapíthatjuk, hogy az intézmény a megszorító gazdasági intézkedések mellett megőrizte működőképességét. Nagy jelentőségűnek és nagyra értékelendőnek tartom, hogy az 55 %-os központi forrás mellé 45 %-os saját bevételt, illetve más támogatást szereztek a működési költségek fedezésére. - A látogatottság tekintetében kiemelkedőnek tartom, hogy az országos összehasonlításban a harmadik helyen áll az intézmény annak ellenére, hogy csökkentett nyitva-tartásra kényszerült. - A beszámolóból kitűnik, hogy az előző években is feltárt problémák tovább élnek: a múzeumi osztályok egymás mellett és nem együtt-élése joggal veti fel a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága szervezeti felépítésének újragondolását. - Célszerűnek tartanám megvizsgálni tapasztalatcsere keretében hasonló nagyságrendű megyei múzeumok szervezeti felépítését, működési tapasztalataikat. - Újra kezdeményezni kellene az ágazati minisztériumban a múzeumi kvóták kialakításának rendszerét. Köveskuti Péter Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága - A dokumentumokban a korábbi években már megszokott jelentős terjedelmű, alapos, a részletekre is kiterjedő beszámoló és munkaterv olvasható, a hozzátartozó szintén részletes mellékletekkel. Úgy gondolom, hogy a kissé terjengősre sikeredett bevezető idézetei, didaktikus utalásai, a költségvetési arányok ismételt túlhangsúlyozása, és a joghatályos múzeumi szakmaifinanszírozási normatíva hiányára történő évről évre visszatérő hivatkozás nem tárják fel a megyei intézmény valós probléma együttesét. Véleményem szerint azzal érvelni, hogy ez az előző rendszerből örökölt túlduzzasztott

3 3 intézményrendszer ma az ország második, harmadik legnagyobb ilyen jellegű szervezete, múzeuma, csupán ténykérdés és nem feltétlenül erény. - Hiszen gyakorlatilag ennek nyűgét nyögi, ezt a probléma csomagot görgeti maga előtt az intézmény és a fenntartó hosszú évek óta, ez az intézmény ebben a formában fenntarthatatlan. Azt gondolom, hogy elérkezett az idő, a történelmi esély a változtatásra. Sajnos az elemzésben erre vonatkozólag nem sok kísérlet található. - Véleményem szerint a BMÖ Közgyűlésének meg kell vizsgálnia, hogy az elkövetkező ciklusban (különös tekintettel az Európa Kulturális Fővárosa projektre), melyek azok az intézményrészek (pl. Várostörténeti), és kiállítóhelyek (pl. a nem saját anyagot bemutatók) amelyek fenntartásába mindenáron be kell vonni Pécs Megyei Jogú Város önkormányzatát, akár a teljes egységek kezelésbe átadásával is. Ha nincs más lehetőség, egyszerűen kész tények elé szükséges állítani Pécs városát: amit 2010-ben szeretne bemutatni, amelyik kiállítást be akarja kapcsolni a programba, ahhoz hozzá kell járulnia. Valószínűnek tartom, hogy sem a Megyei Önkormányzat, sem a múzeumi szervezet nem tudja megoldani például a frekventált kiállítóhelyek európai szintű vizesblokkokkal, infrastruktúrával, multimédiás eszközökkel való felszerelését, ellátását hogy csak egy szegmenset említsek. Hasonló probléma megoldás szükséges a mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeummal kapcsolatban is. A már megkezdett tárgyalásokat folytatni szükséges az országos nemzetiségi önkormányzatokkal, esetlegesen a déli szláv anyaországok kulturális minisztériumaival is érdemes lehet felvenni a kapcsolatot. Természetesen a fejleményekről tájékoztatni szükséges Mohács Önkormányzatát is, hiszen amennyiben az országos kisebbségi önkormányzatok átvennék a Kanizsai Dorottya Múzeumot, akkor a város a tervezett komplex helytörténeti kiállítástól lehet, hogy elesik. (Zárójelben jegyzem meg, hogy a Városház utcai épület külső homlokzatának javítása és festése csak fele részben a földszinten valósult meg, a megyei önkormányzat és külső civil szervezet külön anyagi hozzájárulásával.) - Alapvetően a BMMI beszámolóját és munkatervét a szervezeti egységek egymásmellettisége jellemzi. A dokumentumok is a szervezeti felépítés szerinti tagolásban találhatók meg. Míg a 2005-ös év elemzésében nyomaiban fellelhető egyfajta összegzési szándék, összefoglalás, addig a munkatervben ilyen szintetizálási törekvést nemigen találtam, illetve valahol a közönségkapcsolati csoportnál, valamint kis részben a tudományos titkár tevékenységében leltem ilyesmire.

4 4 - Elismerésre méltó az intézmény pályázati tevékenysége, kiemelkedő a külföldi szakmai jelenlét, kiállítások, konferenciák, kapcsolatrendszer. Nagy szakmai elismerés, hogy Pécsett rendezték meg az NKÖM Múzeumi Főosztálya közreműködésével és támogatásával az Országos Múzeumigazgatói Konferenciát. - Óriási feladatot jelent az autópálya építésekkel kapcsolatos régészeti feladatok ellátása, amelynek finanszírozása viszont megoldott. - A évi munkaterv bevezetője viszont lakonikusan rövidre sikeredett, nem tükröz az egész szervezetre vonatkoztatható koncepciót. A szervezeti felépítés címszó alatt a munkatervben nem található anyag. A régi szervezeti felépítés szerint (az anyagban szerepel, hogy a BMÖ OKISB határozatot hozott egy új struktúráról), a különböző osztályok terveit, programjait találhatjuk meg, ezek egymásutánisága alkotja a munkatervet. Az osztályok részmunkatervei egyébként a korábbi években megszokott magas szakmai színvonalúak, megalapozottak. Határozati javaslat: 1. a. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága elfogadja a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága évi munkájáról szóló beszámolót és jóváhagyja évi munkatervét. A bizottság köszönetét fejezi ki az intézmény igazgatójának és munkatársainak a évben végzett szakmai munkájukért. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Nyúlné Zátonyi Zita, a bizottság elnöke 1. b. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága a következő kiegészítésekkel fogadja el a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának évi munkájáról szóló beszámolót és hagyja jóvá évi munkatervét. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Nyúlné Zátonyi Zita, a bizottság elnöke 1. c. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága nem fogadja el a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának évi munkájáról szóló beszámolót és évi munkatervét.

5 5 Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Nyúlné Zátonyi Zita, a bizottság elnöke P é c s, május 25. Nyúlné Zátonyi Zita sk.

6 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 7 TERMÉSZETTUDOMÁNY RÉGÉSZET ÚJ- ÉS LEGÚJABBKORI TÖRTÉNET NÉPRAJZ KANIZSAI DOROTTYA MÚZEUM, MOHÁCS KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET KÖZÖNSÉGKAPCSOLAT MAGYARLUKAFAI NÉPRAJZI MŰHELY TUDOMÁNYOS TITKÁR MELLÉKLET I. és II. (GAZDASÁGI ÉS EGYÉB ADATOK) ÉVI MUNKAJELENTÉS

7 2 BEVEZETŐ A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (a továbbiakban BMMI) tevékenységét a fenntartó Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban BMÖ) által jóváhagyott támogatásból amely az intézmény éves költségvetésének kb. 55%-a és a BMMI saját bevételeiből, eredményes pályázataiból, ill. támogatásokból ezek aránya az éves költségvetés kb. 45%-a végzi. A BMMI Magyarország egyik legnagyobb múzeumi gyűjteményegyüttesét, ill. kiállítási vertikumát működteti. Látogatóinak száma alapján is a legismertebb múzeumok közé tartozik. Minden társadalmi rendszerben a múzeum az enciklopédikus ismeretgyarapítás, a történelmi tudatformálás, a nemzeti identitástudat elmélyítésének fontos intézménye. A múzeum egyszerre egyetemes és nemzeti intézmény. Ez az intézmény Pécsen és Baranyában 1904-ben nyitotta meg első állandó kiállítását, tehát 2004-ben ünnepelte 100. születésnapját. A BMMI, a múzeumi szakterület öt legfontosabb ágát műveli. Az intézmény gyűjteményeit, kiállításait és a hozzájuk kapcsolódó kiadványokat a Természettudományi, a Régészeti, az Újés Legújabbkori Történet, a Néprajzi, valamint a Képző- és Iparművészeti Osztály, továbbá a magyarországi déli szláv etnikum és Mohács helytörténeti anyagát kezelő Kanizsai Dorottya Múzeum (Mohács) muzeológus, restaurátor, gyűjteménykezelő szakemberei gondozzák, szorosan együttműködve a BMMI közművelődési, kiállításrendező és gazdasági munkatársaival. Mindez az Igazgatóság és a Gazdasági Ellátó Részleg irányítói, koordinátori munkájával valósul meg. (A BMMI szervezeti felépítését lásd az intézményi ágrajzon a mellékletben!) 1911-ben, a pécsi Városi Múzeum kiváló igazgatója, Szőnyi Ottó a múzeum működésének irányait az alábbiakban foglalta össze: A mi működésünk is a fórumon folyik le és a közvélemény irányító hatása alatt áll. Mi a nagyközönség lelkében akarjuk éleszteni az érdeklődést a múlt emlékei iránt, amelyekben az egységes fejlődés alapjait látjuk, de egyúttal nemesítjük a közízlést, mikor példákat tárunk a talmi művelődni vágyók elé a történelem, a régészet, a művészet, a néprajz és a természet mezejéről. S e törekvéseinket a helyi érdek zománcával vonjuk be, mikor megmutatjuk, hogy adott körülmények, viszonyok és állapotok között miként boldogult a művelődésben a múlt és mivé építsük fel a jövő kultúrpalotáját, de úgy, hogy az nekünk feleljen meg, akik az egyetemes fejlődés birodalmában egy pontra vagyunk területileg utalva. 1 Az idézeteket még hosszan sorolhatnánk a múzeum gyűjtő, megőrző, bemutató feladatairól, a tudományos és közművelődési munkáról, ezek hierarchiájáról vagy éppen egyensúlyáról. Az említett szakmai és módszertani területek közötti hangsúly az elmúlt évszázadban a mindenkori kultúrpolitika elvárásainak, utasításainak megfelelően, a szakmai elfogadás mértékének függvényében alakult. Egy dologban azonban a magyar múzeumügy megszületésétől napjainkig állandóságot mutat, amelyről úgy gondoljuk, a kérdés megoldatlansága, a pozitív változások ellenére, szakmánk története során a kiszámíthatatlanság, tervezhetetlenség problémáját folyamatosan szinten tartotta. Ez pedig a joghatályos múzeumi szakmai-finanszírozási normatíva hiánya! (Ez nem keverendő össze a kulturális fejkvótával!) A mai magyar múzeumügy fő problémáját ott látjuk, és ez alól a múzeumügy történetének egyetlen területe és időszaka sem jelent kivételt, hogy több kezdeményezés, próbálkozás után a mai napig sincs a magyar múzeumoknak joghatályos szakmai-finanszírozási normatívája. Tisztában vagyunk azzal, hogy a normatíva objektív 1 Szőnyi Ottó: A pécsi városi múzeum évi fejlődéséről és állapotáról szóló jelentés. In: Pécs-Baranyai Múzeumi Egyesület Értesítője március-június 67. p. (Idézi: Ujvári Jenő: A hely szelleme, mint múzeumalapító tényező. In: Tanulmányok Pécs történetéből 2-3. Pécs 1996 szerk.: Vonyó József, p.) ÉVI MUNKAJELENTÉS

8 3 definiálása nem egyszerű szakmai, akár szakmai-közéleti viták nélküli feladat, de ennek hiányában múzeumaink a mindenkori fenntartó pillanatnyi anyagi helyzetének, lehetőségének, nem mindig műtárgy- és múzeumcentrikus szándékának vannak, ill. lesznek kiszolgáltatva. /Erre vonatkozóan a Megyei Múzeumigazgatóságok Szövetsége (MMISZ) 2005-ben több szakmai rendezvényt is szervezett, amelyen a BMMI vezetői közül mindig volt résztvevő./ A BMMI működésében, véleményünk szerint a vizsgált időszakra összességében jellemző e probléma. Ez többek között azt is jelenti, hogy sehol sincs joghatályosan rögzítve, hogy X számú műtárgy, ill. annak elhelyezésére szolgáló ingatlanegyüttes után, valamint azok bemutatására, ill. a kiállítóhelyek működtetésére milyen létszámú szakalkalmazottat muzeológust, restaurátort, gyűjteménykezelőt, kiállításrendezőt, múzeumi közművelődési, valamint gazdasági-műszaki munkatársat stb. - kell foglalkoztatni. Nincs továbbá arra vonatkozóan sem joghatályos előírás, hogy Y m 2 -es kiállítótérben milyen létszámú teremőrnek kell felügyelni! Vélhetően ennek is az eredménye, hogy a BMMI anyagi helyzete évek óta stagnál, a fenntartói támogatás még az inflációt sem követi, sőt reálértéken csökken. Mindez megfigyelhető a saját bevételek évről-évre növekedő üteme mellett! (Lásd a BMMI gazdasági működésének fő területeit feldolgozó táblázatokat!) E szakmai-finanszírozási normatíva a meglévő gyűjtemény darabszámának, a gyűjtőterület nagyságának, a bemutatandó kiállítások számának, kvalitásának függvényében és még sok egyéb tényezőnek a figyelembevételével kellene, hogy alakuljon. Fontos lenne a múzeumlátogató közönség, szélesebb értelemben a társadalmi elvárások országos és helyi felmérése is, hiszen a múzeum nem öncélú intézmény. Ennek vizsgálatát, nemzetközi tapasztalatokat is szem előtt tartva, a hazai muzeológus és szociológus szakemberek központi iniciatívák alapján, egységes szempontok szerint kellene, hogy elvégezzék. (A BMMI-nél 2001 őszén készült látogatószociológiai felmérés, összefüggésben az akkor készülő múzeumi marketing tervvel, valamint decemberében januárjában az egyik legfontosabb célcsoport, a diákok körében) Tény, hogy az elmúlt évtizedben folyamatosan nőtt a múzeumok számára kiírt, vagy a múzeumok által is igénybe vehető szakmai pályázatok száma és az ezeken nyerhető támogatások nagysága közülük is kiemelkednek a millecentenáriumi (1996) és a millenniumi (2000) programok megvalósítására adódó lehetőségek - mégis úgy véljük, hogy ezzel a múzeumi feladatellátást nem sikerült megnyugtatóan stabilizálni. Ezen sikeres pályázatokból, külső támogatásokból, és sajnos csak ezekből, végezi a BMMI évek óta a kötelező múzeumi szakmai munkát. Pedig mindannyian jól tudjuk, hogy kizárólag pályázatokra nem lehet sem rövid, sem hosszútávú folyamatos múzeumi munkát alapozni, tervezni. Elég, ha arra a nyilvánvaló tényre utalunk, hogy a pályázatoknak nemcsak nyertesei vannak (Múzeumunk az 1990-es évek utolsó harmadában, ill ban különösen jó pályázati eredményeket ért el!) Mindezek alapján megerősödött bennünk az a meggyőződés, hogy a joghatályos szakmai-finanszírozási normatíva hiánya pótolhatatlan veszteségeket eredményez/het/ a kötelező múzeumi feladataink gyűjtés, megőrzés, bemutatás végzésében. Ezen normatíva hiánya hatalmas problémát jelent elsősorban a múzeumoknak, de a múzeumfenntartók is jól érzékelik ennek hiányát, az ebből adódó nehézségeket. 2 Múzeumunk jelenleg az érvényes törvények évi LXV. Tc., évi CXL. Tc. és a évi LXIV. Tc. ill. a fenntartó Önkormányzat 68/2005.(VI.16) Kgy.határozat 12.sz. melléklete alapján jóváhagyott Alapító Okirat alapján végzi munkáját. A BMMI a hozzá tartozó gyűjtemények nagyságrendje és kiállításainak száma alapján Magyarország legnagyobb múzeumi szervezetei közé tartozik. A több, mint 800 ezres 2 Huszár Zoltán: A történeti muzeológia helyzete Dél-Dunántúlon (Baranya, Somogy, Tolna és Zala megyében) in: "Él magyar, áll Buda még!" Történeti muzeológiai tanulmányok, szerk.: Zombori István, Budapest ; Cseri László: A múzeum, avagy a rendszer muzealitása, in: Echo , Nádasi József: Rész és egész. Töprengések Pécs művészeti múzeumairól, képzőművészeti kiállításairól. in. Echo ÉVI MUNKAJELENTÉS

9 4 darabszámú gyűjteményegyüttes hazai és sok vonatkozásban, nemzetközi viszonylatban is meghatározó szerepet játszik, az intézmény kiállításainak látogatottsága alapján évek óta az országos listán előkelő helyen áll, így 2004-ben a harmadik volt. (2005 országos összevetéséről még nincsenek adataink). A mellékletben található adatok mutatják, hogy a BMMI látogatottsága az előző évhez képest minimális arányban változott (csökkent), a Zsolnay Múzeum időszakos, költözés miatti zárva tartása, a Régészeti Kiállítás augusztusi újranyitása, valamint a rövidített téli nyitva tartás ellenére. Ebben, úgy gondoljuk, része van az intézmény aktív közönségkapcsolati tevékenységének, a múzeumpedagógiai foglalkozásainak, táborainknak (pl. angol nyelvű városismereti múzeumi tábor) a különböző városi és megyei ill. országos rendezvényekhez történő kapcsolódásnak, a kártyarendszerekhez (Pl. Turizmus Kártya, Dél-Dunántúli Regionális Kártya, Pécs Kártya, IC-kedvezmény stb.) történő csatlakozásnak, a cégekkel, iskolákkal történő egyedi megállapodásoknak (pl. belépők tekintetében, fogadások, rendezvények) is. Az intézmény kiállításainak külső tájékoztató feliratai, a kiállítások vezetőinek elkészítése, azok formája, a teremőrök formaruhájának bevezetése, az öt kiállításunkban elhelyezett ingyenes információskártyák elhelyezése, a Széchenyi-pályázat kapcsán a múzeumi udvarokban pihenőpadok elhelyezése, új képeslapok készítése stb. egységes arculat kialakítására irányuló törekvésünket fejezi ki. A fenti pályázat lehetővé tette a Vasarely udvarban mozgáskorlátozottak számára is használható, korszerű vizesblokk létrehozását, a múzeumi foglalkozásokhoz szükséges eszközök (ülőpárna, rajzeszközök, rajztáblák, asztalok, székek stb.) vásárlását, ami bizonyára növelte a visszatérő látogatók számát. A BMMI-nek a médiumokban történt gyakori, tudatos megjelenése is fontos volt a látogatói tájékoztatás tekintetében. (további részletek a közönségkapcsolati csoport beszámolójában, valamint a mellékletekben) A vizsgált időszakban a BMMI tevékenységét alapvetően a fenntartó BMÖ költségvetési támogatása tette lehetővé, kiegészítve a Múzeum saját bevételeivel, valamint a különböző pályázati lehetőségek, támogatások és a hatósági feladatellátás kötelezettségéből adódó bevételi forrásokkal. Az utóbbiak aránya fokozatosan növekszik az intézmény költségvetésében. Az intézmény költségvetési helyzetéről, ill. annak belső arányairól elöljáróban annyit kell megjegyezni, hogy a fenntartói támogatás a bérek + járulékaik kb. 90%-át fedezi, a maradék 10%-ot és a teljes működési költségeket (közüzemi díjak, karbantartás, adminisztratív hivatali költségek stb.) a BMMI saját bevételeiből fedezi! (Ennek részletes adatait lásd a BMMI gazdasági működését mutató táblázatokban!) A évben a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága kiemelkedő szakmai programjai a vázlatosan a következők voltak (a szakmai részletekről a feladatért felelős gyűjteményi osztály jelentésében lesz szó): A bécsi Collegium Hungaricumban a Süd-Ungarn zu Gast in Wien c. program keretén belül 5 kiállítást mutatott be intézményünk: a Zsolnay gyűjteményből (német nyelvű katalógussal), a néprajzi gyűjteményből, a világörökséghez kapcsolódó régészeti anyagból, ill. a Martyn gyűjteményből, valamint a Pécs egykor és ma c. fotókiállítás A horvátországi Samobor Galériájának meghívására a Vasarely gyűjteményből kiállítás rendezése a fenti helyszínen. Kunsthalle Krems (Ausztria) meghívására Vasarely kiállítás. Megtörtént a Zsolnay Múzeum épületének teljes kiköltöztetése, megkezdődtek a rekonstrukcióval kapcsolatos munkálatok. A Múzeum Galériában újjárendezésre került a Zsolnay kiállítás szűkített alapterületen ÉVI MUNKAJELENTÉS

10 5 Megkezdődtek a Nemzeti Autópálya Zrt.-vel kötött szerződés alapján az M60-as autóút baranyai szakaszának építésével kapcsolatos régészeti tevékenységek. Megtörtént a Széchenyi tér 12. épülete (Régészet) elektromos hálózatának felújítása, valamint az ehhez kapcsolódó felújítás, festés. A Kanizsai Dorottya Múzeum (Mohács) külső homlokzatának festése. Folyamatos az előzőekben feltárt érintésvédelmi hibák kijavítása A ROP pályázat keretén belül a pécsi világörökségi helyszínekre vonatkozóan, megkezdődtek a Cella Septichora ásatásai. A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága kapta a megtisztelő feladatot a centenáriumi évforduló alkalmával, hogy 2005-ben megrendezhette az NKÖM Múzeumi Főosztálya közreműködésével és támogatásával az Országos Múzeumigazgatói Konferenciát. Ehhez kapcsolódóan kiadtuk a 2004-ben tartott Múzeumok az Európai Térben c. nemzetközi centenáriumi konferenciakötetét magyarnémet nyelven. A konferenciának 218 regisztrált résztvevője volt. A programon a haza múzeumi vezetők, az NMÖM illetékes helyettes államtitkára, Múzeumi Főosztályának szakemberei, valamint a Kárpát-medence magyar népesség által lakott területeinek múzeumi vezetői vettek részt. A BMMI horvát (Osijek), osztrák (Graz) és német (Obernzenn) partnermúzeumainak vezetői előadást is vállaltak a konferencián ben a BMÖ szeptemberi közgyűlésére elkészült az intézmény június 30. közötti jelentése. Nagy sikerrel, nagy érdeklődés mellett rendezte meg intézményünk a Múzeumok éjszakája c. rendezvényt, amely a hasonló országos múzeumi rendezvénysorozat része volt. A hagyományoknak megfelelően a XIX. Országos Kisplasztikai Biennálé megrendezése. Az év folyamán rendszeres múzeumpedagógiai, közönségkapcsolati rendezvények tartása valamennyi korosztály számára. Az ismeretterjesztő előadások, tárlatvezetések, múzeumi órák mellett pl. városismereti angol nyelvű tábor szervezése általános iskolai korosztály számára. Együttműködés a British American Tobacco marketing szakembereivel a múzeum eredményesebb működése érdekében A BMMI vezető testülete az igazgató által összehívott értekezleteken tárgyalta meg az intézmény működésének aktuális kérdéseit. A rendszeres évkezdő és évzáró vezetői értekezleteinken kívül amelyeknek az aktuális kérdéseket tárgyaló napirendi pontok keretén belül állandó témája az Intézmény szakmai és gazdasági helyzete, minden fontosabb, a múzeum egészét érintő projekteket munkahelyi fórumainkon, vezetői értekezleteinken tárgyalunk meg. Vezetői értekezleteink állandó résztvevői: megyei múzeumigazgató, megyei múzeumigazgató-helyettes, gazdasági igazgatóhelyettes, szakmai osztályok vezetői, intézményi főrestaurátor, tudományos titkár, aktuális téma esetén a közalkalmazotti tanács és a szakszervezet képviselője, ill. adott esetben a téma felkért szakértői. Az értekezletekről emlékeztetők készülnek, ezeket iktatjuk, és a résztvevők kézhez kapják. Évközben négy összvezetői értekezletre került sor. Az egyes szakmai osztályok munkájához kapcsolódóan osztályértekezleteken amelyeken a múzeum igazgatója, és/vagy helyettese(i) is mindig részt vettek konkrét szakmai kérdések, ill. azok megoldása volt napirenden. (Emlékeztetők az intézmény iktatásában.) ÉVI MUNKAJELENTÉS

11 6 A belső ellenőrzés feladatait év során külső megbízással, folyamatosan, az előírásoknak megfelelően végezzük. Vagyon- és biztonságvédelemmel kapcsolatban megállapítható, hogy a Múzeumigazgatóság kezelésében lévő 18 épületben / kiállítás, raktár, műhely, iroda / van elektromos behatolás jelző rendszer, ebből 13 épületben elektromos tűzjelző rendszer is működik. A jelzőrendszerek telefonon keresztül egy 24 órás ügyeleti központra (Multi Alarm) csatlakoznak. Nincs elektromos védelem a Reneszánsz Kőtár, ill. a Kincstári Vagyonigazgatóság tulajdonában lévő, de a Múzeumigazgatóság által üzemeltetett ókeresztény kiállítóhelyeken. / Ókeresztény Mauzóleum, Apáca u. 8. sz., Apáca u. 14. sz. / (a bevezetőt összeállította: Huszár Zoltán és W. Müller Judit) ÉVI MUNKAJELENTÉS

12 7 A SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE december 31-i állapot megyei múzeumigazgató gazdasági igazgatóhelyettes megyei múzeumigazgató-helyettes Gazdasági és műszaki részleg Igazgatói titkárság Szakmai osztályok tudományos titkár* műtárgyvédelmi felelős főrest.* osztályvezetők személyi-, munkaügyi előadó pénzügyi előadók titkársági ügyintéző Természettudományi Osztály számviteli előadó közművelődési munkatársak Régészeti Osztály műszaki előadó kiállítás-rendező Új- és Legújabbkori Történeti Osztály kiadványos fotólabor Néprajzi Osztály gondnok kézbesítő Képző-és Iparművészeti Osztály gépkocsivezető Kanizsai Dorottya Múzeum, Mohács udvaros, takarító *Nem külön státusz ÉVI MUNKAJELENTÉS

13 8 TERMÉSZETTUDOMÁNYI OSZTÁLY I. Személyi-szervezeti változások Dénes Andrea osztályvezető, botanikus február 1-től 2005-ben továbbra is szülési szabadságon (GYED) tartózkodik. Dr. Horvatovich Sándor főmuzeológus-zoológus, 2004.december 31-ig célfeladatra megbízással került alkalmazásba, a megbízás január 1-től megszűnt, az állományból távozott. Nemes Krisztina biológia tanár, művelődési menedzser április 15-től, múzeumpedagógusi feladatkörben megbízási szerződéssel napi 4 órában dolgozik az osztályon. Az Osztály dolgozói december 31-ig Szakalkalmazott: Kisbenedek Tibor muzeológus, zoológus, mb. osztályvezető (8 óra) Lovászné Szabó Márta preparátor (8 óra) Nemes Krisztina múzeumpedagógus (4 óra) Hetesi Józsefné takarító (4 óra) II. Gyűjteményi munka Gyűjteménygyarapítás Csigagyűjtemény 50 példány, egyenesszárnyú-gyűjtemény 50 példány. Nyilvántartás Elkészült szekrénykataszter: 16 rovarszekrény: 1200 faj ( példány) (formátum: szekrény, fiók, fajnév, darabszám),12 szekrény gerinces-preparátum: 200 faj 389 példány Gyűjteményrendezés, revíziók, kölcsönzések Rendezés, revideálás: Tojásgyűjtemény rendezése: 2 szekrény 50 faj 1500 db tojás. A Coleoptera gyűjteményből az Eucnemidae család (3 fiók) revízióra kölcsönöztük a Magyar Természettudományi Múzeumhoz. Kölcsönzés: 5 rovarfiók barazíliai lepke Rovarok közeli és távoli tájakról c. Barcson március június 10. Madárpreparátumok Magyarországi Német Színház, Szekszárd március március rovarfiók brazíliai lepke Brazil rovarok paradicsoma c. Sellyei Múzeum Galéria május július 1. 5 zárt rovarfiók hazai rovar Szálka község Önkormányzati Hivatala 5 év (2005. március március 3.) madárpreparátumok és herbáriumi lapok Állatkert és Akvárium-terrárium Kht., január március ÉVI MUNKAJELENTÉS

14 9 Számítógépes feldolgozás 718 lepkefaj adata számítógépen. Formátuma: fajnév, leíró, leírás dátuma, szinonim, gyűjteményi helye <szekrény, fiók>, gyűjteményi példányszám) EXCEL 7.0 programban. A Mollusca (puhatestű)- és a Trichoptera (tegzes)-gyűjtemény törzsadatai (fajnév, leíró, leírás időpontja, gyűjteményben található példányszám) már EXCEL 5.0 programmal számítógépre került. A könyvtár anyagát számítógépre vittük: 2700 kötet könyv és folyóirat. Könyvtári munka 3 könyvvel gyarapodott a könyvtár, csere útján. A teljes könyvtárat átrendeztük témák szerint és ellenőriztük leltárkönyv alapján kötet könyv és 1200 kötet magyar nyelvű folyóirat. III. Tudományos feldolgozó - publikációs tevékenység Egyéb, megjelent tudományos és tudományos-ismeretterjesztő cikkek, publikációk (részletesen a mellékletben). Megjelent 1 poszter absztrakt. 3 cikk és 1 könyvfejezet benyújtás alatt. 2 ismeretterjesztő előadás Felhasznált kutatónapok, alkotószabadságok mennyisége. 30 kutató nap, terepmunka: 15 nap Részvétel átfogó tudományos programokban Evaluating current European Agri-environment Schemes to quantify and improve nature conservation efforts in agricultural landscapes Nemzeti Biodiverzitást Monitorozó Program Fészekparazitizmus vizsgálata nádirigó kakukk fajpárnál. XXIII. Természettudományos Muzeológusok Találkozója, augusztus, Sepsiszentgyörgy Kutatószolgálat; külső kutatók száma Adatok szolgáltatása külső kutatóknak: A NATURA 2000 alá tartozó fajok ismertetéséhez A készülő Mecsek kötet: (a) lepke, (b) bogár, (c) kétéltű, (d) hüllő, (d) emlős fajok előfordulásához Dél-Dunántúl növény-előfordulásaihoz Külső kutatók száma: 6, az osztályon külső kutatók itt töltött ideje: 10 nap IV. Kiállítások Állandó kiállítások Mecsek élővilága Élet a vízparton Nemzeti Parkjaink és virtuális kiállítás ÉVI MUNKAJELENTÉS

15 10 Időszakos tárlatok Bemutatkoznak Nemzeti Parkjaink A Természettudományi Osztály 50 éve. Válogatás a gyűjteményeinkből és gyűjtőink, adományozóink bemutatása. Tollas dinoszauruszok és társaik. Nagy Szilvia méhviasz szobrai. Múzeumok éjszakája Természet(L)esen: Mexikó, Pál János festőművész képei. Biológiai szemléltetés anno. A Történeti és Természettudományi Osztály közös kiállítása. A fészektől a hímes tojásig. Mosonyi Éva kiállítása (Néprajzi Osztályon) A múzeum külső helyszínen rendezett kiállításai Erdei iskola Duna-Dráva Nemzeti Park Oktatási Központ V. Közönségkapcsolat Tárlatvezetések (magyar-idegen nyelvű; szakmai-általános) múzeumpedagógiai foglalkozások; Magyar nyelvű általános tárlatvezetés: átlagosan körülbelül 2 hetente 1 alkalommal történt az évben Idegen nyelvű általános tárlatvezetés összesen 5 alkalommal. Szakmai idegen nyelvű tárlatvezetés 1 alkalommal. Foglalkozások száma: 30. Egyéb rendezvények, filmvetítések, előadások, vetélkedők, gyűjtőtáborok. Előadások száma: 4 Vetélkedők száma: Média kapcsolatok Dunántúli Napló, Pécsi Hét, Zöld Kör kiadványok, Pécsi TV, Pécsi Panoráma, Palatábla, internetes újság. Egyéb reklámtevékenység Hirdetőtábla a kerítésen, reklámzászló, -es körlevelek (hírlevelek) oktatási és társadalmi intézményekhez VI. Szakmai és társadalmi kapcsolatok Nemzetközi kapcsolatok Orthopterists Society tagja Kisbenedek Tibor Szakmai-társadalmikapcsolatok Magyar Biológiai Társaság Állattani-, Ökológiai-, Természetvédelmi Szakosztály tagja Kisbenedek Tibor Magyar Ökológusok Egyesülete tagja Kisbenedek Tibor ÉVI MUNKAJELENTÉS

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2006. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2006. június 30-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 458-6/2006. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 458-4/2006. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 314-7/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági

Részletesebben

A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum

A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 2013. évi munkaterve Kaposvár, 2013. Dr. Ábrahám Levente megyei múzeumigazgató I. Szervezeti kérdések A 2013-as év munkáját nagyban meghatározzák 2013. január

Részletesebben

A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága

A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága 2012. évi beszámoló jelentése Kaposvár, 2013. Dr. Ábrahám Levente megyei múzeumigazgató Megyei Múzeumi Igazgatóság neve: Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Vezetője:

Részletesebben

ELŐTE RJ ESZTÉS. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz-

ELŐTE RJ ESZTÉS. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz- NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 44 01 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013.

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013. MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013. INTÉZMÉNY NEVE: FERENCZY MÚZEUM VEZETŐJE: DR. HABIL. KÁLNOKI-GYÖNGYÖSSY MÁRTON I. Szervezeti kérdések 1) (2013. évi tervezett szervezeti átalakítások,

Részletesebben

PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. M u n k a t e r v

PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. M u n k a t e r v PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre M u n k a t e r v 2010 1 I. BEVEZETÉS A Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának 2010. évi munkatervében hangsúlyos helyen szerepelnek azok a szentendrei feladatok,

Részletesebben

Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére

Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ikt.sz.: 520-2/2007. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére Tárgy: A Pécs/Sopianae

Részletesebben

SOMOGYI MÚZEUMOK FÜZETEI

SOMOGYI MÚZEUMOK FÜZETEI SOMOGY MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA SOMOGYI MÚZEUMOK FÜZETEI 1992 KAPOSVÁR SOMOGY MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATÓSÁGA SOMOGYI FÜZETEI MUZEUMOK 19 1992 KAPOSVÁR Szerkesztő SZAPU MAGDA Technikai szerkesztő FARKAS

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI MÚZEUMOK 2007. ÉVI MUNKAJELENTÉSE

A CSONGRÁD MEGYEI MÚZEUMOK 2007. ÉVI MUNKAJELENTÉSE 1 A CSONGRÁD MEGYEI MÚZEUMOK 2007. ÉVI MUNKAJELENTÉSE I. BEVEZETÉS A Csongrád megyei múzeumi szervezet 2007. évi munkajelentését (az eddigi gyakorlat szerint) a társmúzeumok igazgatói, valamint az osztály

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2011. INTÉZMÉNY NEVE: IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM VEZETŐJE: TAKÁCS IMRE I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2011. INTÉZMÉNY NEVE: IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM VEZETŐJE: TAKÁCS IMRE I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK: TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2011. INTÉZMÉNY NEVE: IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM VEZETŐJE: TAKÁCS IMRE I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK: Az Iparművészeti Múzeum alapító okiratának módosulását követően 2011. márciusában az Iparművészeti

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1195/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a Pécs/Sopianae Örökség Kht tevékenységéről (pecssopianae)

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. március 27-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. március 27-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. március 27-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás által beadott DAOP-2007-3.1.2.

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV 2012.

TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV 2012. TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV 2012. NM 152 08/2012 INTÉZMÉNY NEVE: NÉPRAJZI MÚZEUM VEZETŐJE: FEJŐS ZOLTÁN I. Szervezeti kérdések Az előírt, kényszerű létszámcsökkentés 21 fővel kisebb létszámot jelent a

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV 2011.

TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV 2011. TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV 2011. INTÉZMÉNY NEVE: IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM VEZETŐJE: DR. TAKÁCS IMRE FŐIGAZGATÓ MELLÉKLETEK: A Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum éves munkaterve A Nagytétényi kastély

Részletesebben

Magyar Természettudományi Múzeum 2009. évi beszámoló jelentés szöveges értékelése

Magyar Természettudományi Múzeum 2009. évi beszámoló jelentés szöveges értékelése 1 Magyar Természettudományi Múzeum 2009. évi beszámoló jelentés szöveges értékelése Készült: Az Oktatási És Kulturális Minisztérium 10.061/2008. számú intézkedésében meghatározott alábbiakban részletezett

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1368-16/2009. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a megyében működő

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 116. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2013. évi beszámolójának és 2014.évi munkatervének elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 1416-3/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. szeptember 20-án (csütörtökön)

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1106/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból

Részletesebben

A DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI TERVE 2014-2018

A DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI TERVE 2014-2018 A DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI TERVE 2014-2018 Eger, 2014 A DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM KÜLDETÉSE A Dobó István Vármúzeum, mint történelmi emlékhely és kultuszhely feladatának tekinti Eger és Heves

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. február 1-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. február 1-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. február 1-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2008

SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2008 SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2008 1.1. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum adatai RÖVIDÍTETT ELNEVEZÉSE: SZNM ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK KELTE, SZÁMA: 2008. ÁPRILIS 17. 9439/2008. SZÉKHELYE: 2000 SZENTENDRE,

Részletesebben

2015. január 22-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről.

2015. január 22-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2015. január 22-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

A ZSOLNAY ÖRÖKSÉGKEZELŐ NONPROFIT KFT. SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 2012.

A ZSOLNAY ÖRÖKSÉGKEZELŐ NONPROFIT KFT. SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 2012. A ZSOLNAY ÖRÖKSÉGKEZELŐ NONPROFIT KFT. SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 2012. 2 TARTALOMJEGYZÉK Rövid áttekintés...3 A KODÁLY KÖZPONT 2012. ÉVI MŰKÖDÉSE...5 Sikeres létesítmény...5 Szakmai egységek tevékenysége...6

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben

PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. Beszámoló

PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. Beszámoló PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre Beszámoló 2009 1 I. BEVEZETÉS A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága (a továbbiakban: PMMI) által koordinált intézményrendszer a 2008-ban befejeződött átszervezés

Részletesebben