ÉL AZ EMBER, JÉGBEN, FAGYBAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉL AZ EMBER, JÉGBEN, FAGYBAN"

Átírás

1 Fábián Pál ÉL AZ EMBER, JÉGBEN, FAGYBAN (Egy hadifogságba hurcolt magyar mérnök visszaemlékezései) Emlékezetül leányomnak SÁMSON Építész-Statikai Kft, Budapest, 2011

2 - 2 - Jelen kiadványt Fábián Pálra való baráti visszaemlékezésként a SÁMSON Kft. keretében adtuk ki, Fábián Pál kézírásos feljegyzéseit nyomtatható formába szerkesztve. A szerkesztés Dulácska Endre munkája, a gépelést pedig Dulácska Árpád végezte. ISBN: Kiadó: SÁMSON Építész Statikai Kft. 1022, Budapest, Kitaibel Pál u. 12. Készült 50 példányban, a 2011 évben.

3 - 3 - Előszó Fábián Pál a múlt század első éveiben született, Pesterzsébeten. Édesapja kocsmáros volt, és Ő már gyerekkorában segédkezett a szülői kocsma kiszolgálási munkáiban. Az apa úgy gondolta, hogy vigye a fia többre, mint Ő, ezért beíratta a Műszaki Egyetem mérnökkarára. Fábián Pál az egyetemi évek alatt kezdett el futballozni. Valószínűleg igen tehetséges játékos volt, mert hamarosan bekerült a magyar válogatottba, később több éven keresztül volt a válogatott csapat kapitánya. Egyetemi évei közben meghalt édesapja, és Ő elörökölte a kocsmát. Így most már három pályát töltött be, egyetemi hallgató, válogatott játékos, és kocsmáros. Diplomája után a pesterzsébeti önkormányzatnál helyezkedett el, mint városi mérnök. E közben folytatta futballista pályafutását, és mikor kiöregedett, mint játékos, letette a futballbírói vizsgát, és bíróként tevékenykedett tovább a sportban. Elmondása szerint harminchét országban vezetett meccseket. A legizgalmasabb meccse Mexikóban volt, egy nemzetközi meccsen. Mikor kifutottak a pályára, látta, hogy a pálya szélén szuronyos katonák állnak, szuronyos puskájukkal a közönség felé fordulva. Megdöbbenve kérdezte meg, hogy ez mit jelent. Azt a választ kapta, hogy ez az Ő védelme miatt van, mert a legutóbbi ilyen meccs során a vesztett csapat feldühödött közönsége agyonverte a bírót. Elmondása szerint: mondanom sem kell, hogy a meccs döntetlenre végződött. Ezen évei során a sportújságnak is újságírója lett, és mint kiküldött sportriporter, több évet töltött Párisban. Eljött a háború, behívták katonának. Mint oly sokan, Ő is fogságba került. Szovjet Katonai Bíróság elé állították, és elítélték a Szovjetunió elleni tevékenységért. (Ő akkor ebből semmit nem értett. Később, amikor már tudott oroszul, olvasta el a határozatot, mely szerint 25 év kényszermunkára szólt az ítélet.) Az egyik Gulág kényszermunka táborba került, Kolimára. Ez a sarkkör fölött van, igen hideg vidék. Mínusz 50 fokig kellett kimenni dolgozni, aki büntetésbe került annak mínusz 70 fokig. Ott 7000 magyar hadifogoly volt, és szerinte négyen maradtak életben. Hogy Ő életben maradt, azt két dolognak tulajdonította. Egyrészt egyéni mérnöki találékonyságának, melynek révén különböző kisebb kedvezményeket tudott elérni. Másrészt észrevette, hogy a helyi eszkimók folyton fókaszalonnát esznek, (ott csak abban van vitamin) és ezért minden zsebpénzét (amit kaptak) erre költötte. (Az első napokban kihányta, de később megszokta.) 1953-ban, az utolsók után engedték haza, és 10 éves lányát ekkor látta először. A Budapesti Városépítési Tervező Irodában (BUVÁTI) kapott mérnöki állást. Kemény tiltást kapott, hogy az átéltekről hallgatnia kell. Így csak évek múlva mert beszélni az élményeiről. Megígértem Neki, hogy később megpróbálom kiadni ezt az anyagot, amit kéziratos feljegyzések formájában adott át nekem. Pali bácsi néhány éve halt meg, 100 éves korában. A fentieket emlékezetből lejegyezte Dr. Dulácska Endre

4 - 4 - Tartalomjegyzék Bevezetés I. fejezet Tajgalakók leleményei Kolima. Útépítés. Házépítés. Épület jégszekrényben. Tajgabeli apró lelemények. Vakolat. Drótszeg. Zsindely. Oszlopállítás. II. fejezet Magyarok a tajgában Nyugati ember. Mi lesz veled magyar emberke? Barkácsoló magyarok. Magyarok mestersége. Szakiparok születése. Kovácsműhely. Fűrésztelep. Asztalos műhely. Szétágazó feladatok. Kisáru termelés, piacra. Pékség. Találkozás a gravitációval. Sofort-feladatok. És ami nem sikerülhetett. III. fejezet A hőskor vége

5 Nincs veszve semmi sors alatt Ki el nem csüggedett. (Bánk bán) Bevezetés Ebben az írásban az északi Szibériába szorult újabbkori népek ügyeskedéseiről lesz szó. Nem a nomád őslakók, vadász és pásztornépek életét idézzük. A prémvadász, a rénszarvascsordákat terelgető törzsek világát, jurta sátrát, ruházkodását, többé-kevésbé kezdetleges fegyvereit már ezernyi leírás tette ismertté. Írásunk a később nyugatról kikerült és a tajga lakójává lett emberek szívós igyekezetére vet némi világosságot, de leginkább a kezdetleges viszonyok közé csöppent kényszerű erőlködésre, a magára utalt ember kiagyalt műszaki megoldásaira. Aki a múlt században, vagy ennek a századnak az elején a távolkeleti, vagy kivált az északi Szibériába települt, már találkozhatott ott fából épült faluval, várossal is, ami a később érkezőknek csak kisebb részét fogadhatta be. Sokuk számára a nagy szabad természet maradt, a szó szerint értelmezett úttörő feladatokkal. Nem is érkezett ide úgyszólván senki, aki önként jött. Száműzetés, áttelepítés, vezénylés terelte az embereket. Vagy akinek sorsa ezer más okból szenvedett hajótörést, a matyerikben. El oda, ahova nem jön utána a múlt. Ahol mindent elölről kell kezdeni. Otthont teremteni, berendezkedni, előteremteni a mindennapit, élni. Nekifeszülni a semminek, nagy magányban, mindent önerőből. És az év nagy részében jégben, fagyban, a szibériai vizes-fagyos pusztaságban, a tajgában. Aki igényesebb szakkifejezéseket kedvel, esetleg azt mondhatná, hogy a tajgalakók népi építészetéről lesz szó, ami igaz is, meg nem is. Türelmes olvasó hamarosan látni fogja, hogy nem a formális építészet a témánk, alaprajzzal, faragott kapuzat, ablakkeret leírásával. Az építmények és berendezkedések szerkezetét veszszük legfőképp szemügyre, ami szilárd biztonságot, meleget nyújt a tajgalakóknak. Irány a célszerűség, korlát a helyi anyagokban található lehetőség. A szép, a csinos kérdése még nem lehet műsoron. Volt pionír-élet másfajta is a világban. Dzsungelben, magányos szigeten, sivatagban. Északi Szibéria nem hasonlított ezekre. Nem a mai évekről, hanem az as évek Szibériájáról beszélünk. A leírás a második világháború utáni évtized távolészaki Szibériáját idézi. Az akkori, ottani pionír világot. A komfort később hatolt idáig, éppen azokon az alapokon, amik a pionír években teremtődtek.

6 6 Aki nem itt kezdte az életét, nem itt nevelődött, annak minden-minden új. Voltaképpen mindenki nyugat felől érkezik, de azért megkülönböztetik az anyaországbelieket, és a távolabbi európaiakat. Az előbbiek honfitársak, azokat nem kell külön megjelölni. Aki az európai határon túlról érkezik, az számít igazi nyugati embernek. Amit elmondandók vagyunk, két fejezetre oszlik. Az első a tanulóév. Ismerkedés az építő módszerekkel, amelyekkel a tajgalakó muzsik már évtizedek, talán évszázadok előtt a nehézségeken átsegítette magát, jórészt saját leleményéből. A második fejezetben arról szólunk, amint a nyugati ember a cselekvés kényszeréből a lelemények világát tovább fejlesztette. Fábián Pál íróasztalánál a BUVÁTI-ban

7 7 I. fejezet Tajgalakók leleményei Kolima A tartomány a távoli északon foglal helyet, nevét a Kolima-folyóról kapta. Az köztudott, hogy hol van Vladivosztok, a távolkeleti kikötő. Innen körülbelül egyheti hajóút, északra, ott van a tartomány székvárosa, Magadán. Országút nyugat felé, be a kontinensbe. Vagy másfélezer kilométerre vízválasztó hegység húzódik, ott létesült már sok évtizede a földkerekség akkori leghidegebb lakott települése: Verhorjanszk. Ezek régi idők, az 1945 után következő évek. Szárazföldi közlekedés még nincs, a szállítás tengeren történik. A kikötő, Magadán, általában vagy öt hónapig van nyitva, ami persze kevés. A tartomány fellendülés előtt áll, itt azután van mit építeni. Utat, falut, bányát, iskolát, gyárat. Ez a jövő De most, a tajgában, kivált a sarkkör fölötti területeken a kezdeti állapotú települések még gyermekkorukat élik, ezek egymástól általában km-re vannak. Ne feledjük, az anyaország nem csak távol van, de éppen a pusztító világháború is alighogy véget ért. Szibériai embernek nem idegen ez a világ. Klímához, távolságokhoz, a mindennapos szükségleti dolgok hiányához emberöltők óta hozzászokott. Hozzá kényszerült. Ahol, ha elfogyott a gyufád a te hanyagságodból, neked kell tűrnöd a hideget, vagy neked kell mégiscsak tüzet teremtened. Mert a szibériai ember ezt is meg tudja tenni, ha muszáj. Apróság? Találkozni lehet itt a leleményesség számtalan más példájával is. Az anyaországból behozott eszköz alig van. Fűrész, fejsze és ritkábban véső és reszelő. A fűrész nem asztalos-szerszám, hanem kétemberes erdei fűrész. A fejsze! Amit a tajgaember olyan mesteri módon forgat! Az éle, mint borotva. Belesuhint az araszosan vastag fenyőbe, és a ferde vágás lefut középig. Még egy vágás szemközt, aztán kettő harántirányban és a fenyő már dőlne le a lábáról. Aki ezt látja, elhiszi, hogy a fejsze gazdája tréfából, fogadásból megborotválkozik a fejszével legalább az arca sima részén. A tajga-fejsze nyele ugyanarra felé van hajlítva, amerre a szakálla. Nem esik ki a kézből, sőt ha suhintás közben a lesikló fejszét meghúzod magad felé, belepréseled a centrifugális erőt is, ezért sikerül a hasítás a fenyőfába olyan mélyen.

8 8 A tajga lakójának mindene a fejszéje. Így nevelődött gyermekkora óta, így lett mestere ennek a szerszámnak. Ács, aki házát, bútorát, lovas szánkóját kevéske szerszámjával maga építi. Övébe tűzi a fejszéjét, megy az erdőbe egyedül, védi magát, a gyerekét, a lovát, a jószágait. Talpraesettségét nemcsak az ácsmesterségben tapasztalni, de számtalan más apró és kis dolgokban. Láttam, amint a tajgaember esetleg több órás türelemmel forgat lassan, kíméletesen egy izzólámpa körtét, aminek elszakadt az izzószála. Addig, amíg a szálvég összeakadt. Még nagyobb türelemmel helyezi el a foglalatba, és eléri, hogy meggyúl, világít. Ennek így kell lenni, más megoldás nincs. Moszkva messze van. Megy a teherautó mondjuk mínusz harminc fog hidegben. Illetve nem megy, áll, most állt le. Az okos kocsivezető elsüllyedne a restelkedéstől, ha a hibát nem azon melegében (amíg a motor meleg, vagy melegen van tartva, mert ilyet is tud rögtönözni) meg nem javítja. Nem kér segítséget, nem ül le azzal, hogy majd bevontatják! Csak ha olyan hiba történt, amihez alkatrész, vagy extra-szerszám kellene. Láttam a tajgában könnyű, szántalpas repülőgépet is, beteget vitt egy településről, ami bozótos helyen volt. A gép odament, túl közel járt a növényzet egy csoportjához, megsérült, beszakadt az oldala, kissé az egyik kormányfelülete is, a faroknál. Furnérlemezzel, dróttal már ki volt javítva, úgy-ahogy. Arról nem esett szó, lehete, szabad-e ilyennel repülni. Kell. Ne kalandozzunk el. Van elég mondanivaló a kitűzött és szorosan értelmezett témánkról, a tajgamuzsik építési leleményeiről. A szükségállapot évtizedekig, évszázadokig tartott, amíg a helyzethez alkalmazott technológiák kitermelődtek. Kialakultak és megmerevedtek. Moszkva messze maradt, és a helyi lehetőségek változatlanul az egykor már elért szinten változtatták a technológiát. Az orosz Robinson Crusoe a tajgában nyerhető anyagok szerény választékával és a semminél alig több maga csinálta szerszámával berendezkedett. Ez a helyzet közvetlenül a háború után beüt a Kolima-tartományban. A tengerparti lakott sáv nem a témánkhoz tartozik. Ott városok, kikötők, ipartelepek már állnak. De a tartomány belseje jórészt üres. Ami elszórtan település van, annak kezdetleges világáról tudósítunk. Tehát 1945 végét írjuk. Az anyaország meg nem számolható létesítménye tönkrement. Ott gyárakat, lakótelepeket, utakat kell újraépíteni. És élelmezni, felruházni egy egész nemzedéket. A távoli észak számára egyelőre - vajmi kevés a segítség. Számolni kell a helyi megoldásokkal. Számolnak is.

9 9 Útépítés A tartományon kelet-nyugati főirányban átfut egy országút. Nem aszfalt, nem beton, hanem helyben talált kő és kavics. Legegyszerűbb eset a hegyoldal, az évszázados letöredezett kőomlással. Az omladékot csak el kell egyengetni, aztán beteregetni az itt-ott felgyülemlett apró- törmelékkel, murvával. Úthenger még nincs. Járnak a súlyos teherautók, a kerékcsapásokat sűrűn alkalmazott útkaparó emberek helyre gereblyézik. Leginkább ez történik, ahol az út a hegy tövében halad. A hegyek oldalában kissé más a helyzet. A törmelék ide nem ér fel. A kifagyott, kilazult, repedt sziklát kell kimozgatni, bontással, mígnem kiszabadul, meglódul, zuhan lefelé. A kimozdított sziklák helye adja az út fele szélességét, másik felét pedig a lezuhant tömbök, amint egymásra rakódnak, míg elérik a kívánt magasságot. Csak kevés helyen tömör a hegyoldal, ott robbantani kell. A többség palás, lemezes szerkezetű, könnyen bontható. Egyik- másik szikla ház-nagyságú, az ilyen menetközben kilazult újabb sodor ki a helyükből, ez már lavina. Van úgy, hogy a szikla útközben valami kimeredező kövön megáll, befészkel, arra más tömbök rakódnak, míg a fészektartó kő is kitörik, ebből is lavina születik. A veszély állandó, a munkát kemény fegyelemben tartott csapat végzi. Valódi úttörés. Az élte első csapata ez, az igazi pionyérek, az első települők. (Előttük csak kutatók csak a kutatók jártak, de az nem település, hanem expedíció.) A bányakezdők, falut kezdeményezők, területrendezők ezután következnek. És addig, amíg az út használhatóvá válik, és a közlekedés létrejöhet? A legfőbb segítség a folyók. Kisebb-nagyobb vízfolyás sűrűn barázdálja a tartományt. A téli vastag jégtakaró általában félévig megbírja a legsúlyosabb teherautót. A folyó tükrét hó, zúzmara, felsiklott jégtábla töredéke borítja. Pár száz ember megszállja a befagyott medret és a szükséges 6-7 m széles utat naponta több kilométeren megtisztítja, némi csákányozással, annál több lapátolással és legtöbbet sepréssel. A seprők magától értetődően a bozótból kerülnek ki. Nyél, vessző adódik, a kötést jó esetben drótból, egyébként part menti bokrok vékony ágaiból fonják. Jön a szállítmány a folyó jegén. Elágazások is kellenek, fel kell jutni a kész vagy félig kész útra, ami 5-25 méterre magasabban húzódik. Nincs szükség fejtörésekre, ki van gondolva az is már régen. Az útépítőkből kiválik egy kisebb csapat. Ez kövekre felállítja az előkészíthető vasedényeket, üres benzines hordót, konyhaüstöt, ami adódik, minél többet. Körül a tajga tálalja a fát, húsz lépést sem kell érte tenni. Vágni sem kell, az egy éve, száz éve kidőlt fa száraz, jól ég. Az üstökbe ponyvákon, pokrócokon havat hordanak, addig, míg lapátolható kása lesz belőle.

10 10 Ezzel egy időben egy részleg a szanaszét heverő vastagabb ágakat gyűjti, majd lehányja oda, ahova a folyóból induló bekötő utat megjelölték. A havas kását azon lucskosan ráhordják a halomba hányt faágakra, az ott rövidesen ráfagy. Mire az üstökből az újabb adag előkerül, az első kása hó már favázas jéggé dermedt. Az utacska összecementeződik, egyre jobban meghízik, néhány nap alatt kész a folyó és a partoldal közt a méteres bekötőút. A teherautók megrakva közlekedhetnek. Más műtárgyak is készülnek ilyen rőzsejégből. Például a hegyoldal vizét kell átvezetni a völgy felé. Az olvadás vize megrongálná az útfelületet, az apró köveket kimosná. Ezért a hegy felőli oldalon bő árok készül, az odafogott vizet az úttest alatt vezetik át, a szükség szerint , de esetleg csak 40 méterenként. Az úton keresztbe kb. méter mély árkot vágnak. Nem nehéz, cement vagy bitumen nincs az úttestben. Az árokba hosszában husángok kerülnek, legalább karvastagságúak. Arra vékonyabb ágak, rőzseréteg kerül, ez már összesen fél méter vastag. Most azonban araszos köveket hordanak rá, aztán törmeléket, végül a legapróbb kavicsot, a murvát, megkeverve földdel, némi anyaggal. Meglocsolják kásahóval, kész. Egy telet kibír, némi javítással többet is. Ha leroskad, a rokkant helyet kővel betemetik, kissé odébb újabb árokban újabb áteresz épül. Kő, törmelék, husángfa, minden a helyszínen van, csak le kell hajolni érte. Egy-egy patakocskánál, vagy száraz ér helyén, ahol olvadáskor jelenik meg a lezúduló víz, komolyabb mű is készül, ácsozattal vagy boltozatként rakott alkalmas alakú terméskövekből. Parádés a boltozat, ha cement is adódik, de évekig megáll a nélkül is. Házépítés A tajga tájképe változatos. Ritkás növényzetű, középtermetű bokrokból álló bozót, erdős területek. A fa sehol sincs messze. De moha mindenütt van. A talajon fekszik a moha, beláthatatlan idők óta egymásra rakódott szőnyeg, akár cm vastag. Az alja már lepusztult, hozzákeveredik az évszázados iszaphoz, csak a felső 5-10 cm az élő. Vannak területek, ahol a tavasz nyár- ősz együttvéve is csak néhány hónapot tesz ki, ilyen helyeken az olvadás egy-két arasznyira érvényesül. Alatta örök a fagy, a víz megáll rajta, a terület tocsogóvá válik. Ez az igazi tajga. Erre építeni nem lehet. Települést, utat az emelkedettebb részeken kell létesíteni. Emlékezzünk rá, a pionír időkről beszélünk. A helyben található fő építőanyag a fa és a moha (!). Ebben a korban minden fából épült. Ház, híd, bányadúcolás, dorongút stb. stb.

11 11 Ház. Mindennél gyorsabban lehet fedél alá jutni, ha fából és mohából készül. Ne mulasszunk el említést tenni a moha értékéről. Mohából készül a falak habarcsot helyettesítő tömítése. A házak külső hőszigetelése a falak tövében egymásra pakolt mohaszőnyeg darabokból áll, mint a tárolt gyeptéglák. Szárítva derékaljnak, fekvőhelynek is jó. Sőt! Vasútépítésnél a talpfák alá mohaszőnyeget terítenek, lepréselődik és kiválóan rugalmas felfekvést szolgáltat. Az erdő túlnyomórészt fenyő, még a cserjések jó része is. A folyók mentén akad más puhafa is, a fűz, a nyárfafélék. (Utóbbiak egyik rokona az asszima-fa, ennek szilárdsága csekély, de felemlítendő, mert gyalult deszkája tetszetős rajzolatú, ezért bútornak használható.) Az erdő él, haldoklik, lepusztul, a fák minden korosztálya jelen van. Építésre, megmunkálásra az elhullott fa nem való, legfeljebb tüzelőnek, papírnak. Az élőfák tövében az elhullottak fekszenek, mígnem működésbe lépnek a biológia parányi katonái, gombák, rovarok, amik előállítják a pusztulás legalsó rétegeit. A temetkezést egyelőre a szállingózó takarják. Ez a halódó erdő szemfedője. A legegyszerűbb a boronaház. Az anyag és a szakember kéznél van, erdő és muzsik ősi szövetségben. Akinek élete ideszól, el kell tanulnia a boronaház építését. A falakat egymásra rakott fenyők alkotják. A törzsek súlyosak, párosával kell dolgozni. Egy ács nem ács. Csak nagyon kezdetleges építkezésnél van úgy, hogy a fenyők legelső sorát közvetlenül a talajra fektetik. A korhadás, rothadás hamarosan fellép. Fejlettebb változatban az épület faoszlopokról, cölöpökről indul. Az oszlopok alá gödröket ásnak, a fenékre combvastagságú, keresztben két rétegben sorakozó farács kerül, teherelosztónak. A földdel érintkező fát lehetőleg kátránnyal, petróleum-szurokkal konzerválják, ha van. De megteszi az is, ha a fát pörköléssel, vékony rétegű elszenesítéssel védik a földtől. Ahol pedig a gödörben már örök a fagy az konzervál. A falsarok. Az egymást keresztező falakban a törzsek fél vastagságban, különböző szintben vannak. (1. ábra). Az átlapolásnál egyik és másik irányban a törzseket Ľ vastagságban vágják ki, aztán egymásra fektetve így kerül az egyik fél vastagsággal magasabbra. A törzsek végei erre is, arra is cm-nyire túlnyúlnak, ez adja a boronaház jellegzetes külső megjelenését. Külön mesterség, amint a törzseket hosszában egymáshoz illesztik. Először is minden fatörzs felfelé vékonyodik, sudarasodik. A leszabott törzseket tehát úgy kell egymásra rakni, hogy a vékony és a vastag végük váltakozva kerüljenek ugyanoda. Másodszor: a fatörzset senki sem esztergályozta köralakra. A felület egyenetlen, torz, egyáltalában nem kúpalakú.

12 12 Ha így, kitermelt állapotban raknák egymásra, szabd járása lenne a szélnek. A törzseket egymáshoz össze kell dolgozni. E ponton emeljünk kalapot a névtelen szibériai embernek, aki először formálta meg és alkalmazta a karcolót. (2. ábra). Ezt az ötletes, amellett elbűvölően egyszerű szerszámot, amit lemezből, erősebb szegből bárki elkészíthet, félórába sem telik. (Moszkva messze van.) A fenyőtörzset ráhelyezik az előzőre, a vékonyat a vastag végre. Ácskapocscsal összefogják.

13 13 Most a kapcsolóval mindkét oldalon végigfutnak a fenyők közt fekfekvő barázdán. Csak arra kell ügyelni, hogy a karcoló két hegye függőleges állásban legyen, egymás fölött. Így az alsó törzs vonala (alkotója) rákarcolódik a felsőre. Az ácskapcsokat kioldják, a felső törzset átforgatják, most a kétoldali karcolt vonalak felülre kerülnek, ebben a helyzetben az ácskapcsokat újra beverik. Az alsó, mozdulatlan törzs negatívja most ott látható a felső törzsön. Az ács, a szibériai ember ráül a fenyőre, és a két karcolt vonal között a fából fejszével ujjnyi mély barázdát vagdos ki. A törzset leveszik, félreteszik. A fekvő törzs tetejére kétujjnyi mohát terítenek. Aztán a felső törzset most már a barázdával lefelé az alsóra ráhelyezik. A fák összeillenek, bepréselt moha képezi a habarcsot, ugyanolyan jól. A felfekvés a zárás szibériai mérték szerint tökéletes. Ilyen a közönséges boronaház. Ha pedig az építtető gazda igényes, lehet hozzá faragással díszített apró ablakkeretezést, cifra ereszt, oromfalat is készíteni. Ez már népművészet. Ha olyan az igény, az átlapolt sarkokon túlnyúló favégeket is el lehet tüntetni. (3. ábra). Ezt is elvégzi szibériai ember, de már csak minden tízedik. Miként az ábrán látható, a fenyők végét visszadöntött felületű csapokkal vágja ki, ezek úgy kapaszkodnak egymásba, hogy a falsarok nem tud szétnyílni. Fel nem sorolható a berendezkedésnél alkalmazott apró ügyeskedés, bútornál, használati tárgyaknál, szerszámoknál. Megfigyelni, tanulni szinte naponta lehet. Bevezetőben szóltunk a nyugati mérnökünkről, aki a tajgában tanuló évében kapott képzettségéhez illő feladatot. A folyó-építkezés a befejezéséhez közeledett, amikor a munka főnöke behívatta, elébe tett egy csomag tervrajzot: - Ez lesz egy másik folyónál a következő hídépítés. A tervek közt nincs anyagkimutatás. Azt kell előkészítened, és a szerint a fát az erdőben kitermelni, leszabni, szállításra számozással, vázlattal előkészíteni.

14 14 A hulladék az erdőben marad, azt nem fuvarozzuk. Nyolc ács megy, két szán két lóval, két hajtóemberrel. Megy a kerületi erdészet szakembere is, harmadik szánnal, de a kitermelés helyének kitűzése után az erdész visszatér. Amíg az ácsok öszszeróják a szállást, a kimutatást meg kell csinálni. (Elvégre nyugati mérnök vagy.) Emberek, felszerelés, 12 napi élelem reggel 5 órára készen áll. Igyekezni kell este fedél alatt lenni. A parancs fanyar tréfának hangzik, de nem az. Az ácsok tajgalakók, számukra komoly és természetes feladat. Április havában járunk, tavasz van. A sarkkör tájékán a hőmérséklet csak fok mínusz. A mérnök feladata nem gond. A hídanyag kirészletezése legfeljebb két nap, igaz, azalatt főzni is kell e csapat számára. De mi lesz addig? Az őserdő kijelölt szakasza kb. 10 km-re van az indulás helyétől. Az erdész baltacsapásokkal megszabja a munka körzetét, aztán felül a szánkójába és eltávozik. Derengés, reggel 8 óra lehet. Első a tűzrakás. Hullott fák közt lépdelünk, a terebélyes máglya a hó tetején gyullad ki, aztán egyre süllyed a talajig. Kidőlt fára le lehet ülni, egy pokrócon a rajzokat kiteríteni. A nyolc ács egyelőre irányítás nélkül dolgozhat. Csak a lakótanya a feladat. Fadöntéssel kezdik, boronaházhoz leszabják a törzseket, mohával terítik, egymásra illesztik. Most nincsen időrabló karcolás. Délben negyedórás ebédszünet, a falak már csaknem ajtómagasságban állnak, igaz, a ház egyetlen 4x8 méteres helyiségből fog állni. Körülbelül. Még 3-4 gerendasor, akkor jöhet a mennyezet, az is gerendasor, csak egymás mellett. Ezt már négy ács végzi, a másik négy nekilát a berendezkedésnek. 2 óra tájt besötétedik, de a munkahelyen világos van, körül négy máglya tüze lobog. Bent most állítják fel a kályhát (erről a szerkezetről is szólunk később), annak nyitott ajtaja világít egyfelé, mécses a másik sarokban. Már a poggyászban ott a kályha, ami benzines hordóból készült. (4. ábra). Egyik fenekéből hidegvágóval négyszegletes, a kiesett darabot ajtónak dróttal visszafűzik, ez a zsanér. Látnivaló, a hordó fekvő helyzetben lesz kályha. A hordó oldalába, az ajtóval átellenben, fent, kerek lyuk készül kihajtogatott fogakkal, arra megy a füst. A ráállított cső akármilyen, lehet pléhlemezből kerekre hajlítva, ezúttal azonban elszerzett vízvezetéki öntöttvas cső. A mennyezeten kb. 1x1 méteres lyuk van, azt bádoglap fedi, a csőhöz való kerek lyukkal. A kályha nem a földön áll. Készült egy kb. 1x1,5 méteres kaloda, közép vastag fenyőből, azt meghordják kővel, kaviccsal, ráfektetik a hordót. A tűzbiztonság tökéletes.

15 15 A mennyezetet meghordják gallyakkal, arra lapáttal havat hánynak. A külső máglyák kialvóban vannak, eddig világítás mellett némi meleget is teremtettek a munkahelyen. Valójában most sincs teljes sötétség, a holdfény a hófehér tájon kiválóan érvényesül. Eddig a lovak is dolgoztak. A szánok saroglyái már olyan alakra készültek, hogy leszedve csak egy korcsolyának lehet használni. A kidöntött törzs egyik végét ráemelik a korcsolyára, darab lánccal megkötik, lehet vontatni lóval. (Később, a hídanyag kitermelésekor is így vontatnak.) A lovak már pirkadat előtt úton voltak, most bevonulnak a ház egyik végébe. Ácsolt deszkaajtót készen hoztak a telephelyről. Két zsanért két bőrdarab képez, csak fel kell szegezni, azon az ajtó megszorul, csukva marad. Ablak pedig nincs. Az ácsok fele még hamarjában tüzelőt készít, méteres hasábfát, ebből naponta at is eltüzelnek. A többi ács fekvőhelyet készít karvastagságú ostorfából. Arra mohát terítenek, elegyengetik, pokrócokkal takarják. Mire megvacsoráztak, olyan meleg van, hogy le lehet vetkőzni. Történt egyetlen nap alatt természetesen és magától értetődően. És még valami, amit alighanem az induláskor kellett volna említeni. Vagyis a felszerelés, amit a parancsnok előkészített. Tehát vashordó, hozzávaló kályhacsővel, főzővödör, a kész ajtó. Csajka, kanál mindenkinek megvan. Azonkívül az arzenál, ami áll 10 fejszéből, 4 erdei keresztfűrészből, hidegvágóból, kalapácsbók és egy ételosztó pléhkanálból. A hídépítés anyagát, méretre leszabva, határidőre ezzel kell és lehet kitermelni.

16 16 Épület jégszekrényben Volt szó arról, hogy távol északon a talajnak nyáron is csak a felső rétege olvad ki, legfeljebb ha fél méterre, annak is közel a harmada mohaszőnyeg. Akik itt építenek, a következőképpen járnak el.

17 17 A boronaház a már említett cölöpalapozással készül. A földszinti padlózat kb. 1 m-re kerül a talaj fölé. Ez az alsó födém két független szerkezetből áll. Alul széldeszkából és lécekből előregyártott táblák vannak, ezeket pedig élére állított pallók vagy faragott gerendák hordják. A táblákra szigetelőréteg kerül, salakból (ha van a közelben széntüzelés), forgácsból, fűrészporból, vagy mohából, ami mindenütt kéznél van. Ez az alsó födém terheletlen. A tulajdonképpeni hasznos terhet a légréssel föléje kerülő felsőbb födém hordja, ami gerendasorból és pallóból áll. (5. ábra). Látnivaló, hogy a talaj és a felső födém között cm-es üres tér marad, aminek fontos szerepe van. De említsük meg, hogy az épület körül is készül szigetelés, körtöltés a falak lábánál, megint csak a helyben adódó anyagokból. Az készített rendszer kulcsa az alagsori ablakokban és azok használatában van. Ezek az ablakok a 8 hónapos télben nyitva vannak. Az épület alatti tér, (bár fent a lakótérben fűtenek), csontkeményen lefagy. Az olvadás közeledtével az ablakokat bezárják, előttük a körtöltést kiegészítik, és ekként a nyári enyhülés az épület alatt nem érvényesül. Az örök fagyon álló épület nem süllyed. Vakolat, drótszeg, zsindely, apró lelemények A tajgalakók mesterfogásaiból az állami építészet sokat felhasznált, főleg a kezdeti időkben. A talpraesett ötletek leginkább a kis dolgokban születnek, de kínos hiány lenne, ha nem születnének. A vakolat. A melegtartás hasznos tehát szükséges. A közismert vakolat nem áll meg a sima fatörzsekből rótt boronafalon. Rabichálóról szó sem lehet, ilyen anyag nincs. Ott vannak azonban a vízparti növények, rendszerint a közelben vagy nem túlságosan messze. A levagdalt 1-3 méteres vesszők jól hasíthatók, így a vessző élesen sarkos lesz, amellett a nyaláb mennyisége megkétszereződött. Kialakult a kisipari módszer is. A vessző végét tenyérnyire bevagdossák, azután a munkaasztalon felállítva rögzített kés élének neki illesztik, úgy húzzák-hasítják végig. A félvesszőket 6-8 cm távolságban, rombuszos keresztezéssel a boronafalra szegezik. Ha erre csapkodják a mészhabarcsot, behatol a réseken, megáll, megszilárdul. És ha fagyban építenek, hát kásává olvasztott havat csapkodnak fel. A tavaszi olvadásig megáll, utána jöhet az igazi vakolat, ami lehet, hogy csak egyszerűen agyag, sár. Az is megteszi. A szeg is a helyszínen készül. Elsősorban hulladék drótból, de ha jelentősebb mennyiségre van szükség, akkor az erre a célra megrendelt dróttekercsből. Ezúttal a kisipari módszerekhez nyeles hidegvágó, kalapács és az üllőt helyettesítő valamilyen vasdarab szükséges. A drót végét ráteszik az üllő lapjára, lecsapják, ezzel belapul, olyan lesz, mint valami élesre köszörült csavarhúzó.

18 18 Aztán 3-4 cm-rel odébb húzzák, és a nyeles vágóval levágják, a kész szeg, (feje nincs), lehull egy ládikóba. Vékony drótból rövidebb, vastagabból hosszabb szeg készül. A termelékenység fokozható, ha ketten dolgoznak. Egyik a drótot kezeli, másik a vágást végzi. Nem kell hozzá fizikailag erős ember. A munka folyamatosan végezhető, akár raktározásra is, a szeg állandó szükséglet. Mire kell a vékony, erős szeg? Persze a finomabb munkákhoz, például villanydrót felerősítéséhez, vessző vakolathoz. Az építéshez általánosan frissen vágott fából történik. Ha a faanyag már nem fagyos, de még nem is kiszáradt, az élesvégű drótszeg könnyen beleszalad. És tömegesen szükséges a finom drótszeg tetőfedésnél, a zsindelyezéshez. (6. ábra). A zsindelyvágó kést is tajgalakó emberek állítják össze és használják. Egyszerű ácsmunka, csak a vágókés beszerelése igényel kissé gondosabb munkát. A berendezés négy főrészből áll: I. Beásott tőke (1), furatba helyezett csődarabbal, vagy gömbvassal (11). Ez lesz a forgatási tengely, a középpont. II. Ácsolt állvány (2), ékpárokkal, a billentő tuskó (5) beállítására. III. Ácsolt állvány (3), horonnyal, a héjazott zsindelytuskók (8) számára. IV. Vágást végző szálfa (4), billentő tuskóval (5), vágókéssel (7), forgatórúddal (9). Az I.-II.-III. főrészek szilárdan a földbe vannak rögzítve A IV. főrész billenthető az 5.sz. tuskón, mert egy zsindely levágása után a késnek a zsindelyvastagsággal mélyebbre kell kerülni, a következő zsindely kivágása végett. (A 4. sz. szálfán a furat tág, billenéskor a szálfa a II.-es csövön parányival feljebb csúszik.) A szálfát a munka kezdetén úgy állítják be, hogy a kés felé kissé túlsúlyban legyen, de lebukni nem tud az 1. sz. tőkéhez kapcsolódó kötés (13) miatt. Újabb vágásnál a kés ellőtt rögzített és azzal együtt mozgó gömbfa (12) felcsúszik a zsindelytuskó (8) pillanatnyi tetejére, és ezzel előáll a késnek az új vágáshoz megfelelő magassága. Naponta 3 ember akár darabot levághat. A gép mozgatásához tartozik, hogy a vágás pillanatában kissé rántani kell, ezért a munkát 2 ember végzi. A harmadik a zsindelytuskókat vágja kb. 30 cm hosszú darabokra, a már lehéjazott fenyőből. Az elkészült zsindelyek 8-15 cm szélesek, annak megfelelően, hogy a hengeres tuskókból hasítják ki. A kezdő és befejező 2-2 zsindely selejtnek számít, mert keskeny és ferdeszélű. De a tűzrakáshoz igen jó. A berendezés minden részét tajgaember készíti. Egyedül a kés kerül kovács vagy lakatos kezéből.

19 19. Ha zsindelyvágást másik, több száz km-re lévő telephelyen kell berendezni, csak ezt a kést szállítják át. A zsindelyvágó igen régi eredetű. Helytelen lenne azt állítani; hogy gépet helyettesít, mert a zsindelyvágó a régebbi.

20 20 Az ábrán bemutatott zsindelyvágó nem számít prototípusnak. A távol keleten és északon több változat fejlődött ki, amelyek csak a fő elvben rokonok. Sorompószerűen forgatott szálfa, vágókés, héjazott tuskó. A részletekben eltérések. A zsindely alkalmazása egyszerű. A szarufákra a fűrésztelepeken tömegével fekvő széldeszkák kerülnek, domború oldalukkal fölfelé. A zsindely rugalmas, az egyenetlenséget követi. Felrakásnál két dologra ügyelnek. A (rendszerint drótból vagdosott) szegek kissé oldalt legyenek, hogy a következő zsindely lapja betakarja. Maga a zsindely pedig az átmetszett rostokkal lefelé nézzen, amit a fektetés pillanatában finom meghajlítással lehet ellenőrizni. (7. ábra). A tajgalakók otthoni életét még tucatnyi apró lelemény könnyíti. A bejárati nincs kilincs, ami iparcikk lenne, és ide nem érkezik. Helyettesíti egy bőrszíj-darabka, amit a kissé ferdén élezett félfára szegeznek. Azon az ajtó a csukásnál megszorul. Zár és kulcs is hiánycikk. Be lehet zárkózni egy (szegen forduló) billenő lécdarabbal is, ami ugyancsak fából való ütközőbe ereszkedik bele és reteszt képez. Kívülről nem nyitható. Tajgalakó távozáskor leginkább nem zárja a házát, annyira nincs mit elrabolni. Ha házát kívülről mégis zárni akarja, azt is meg tudja csinálni, kulcs nélkül.

Ma is sok területen használják ezt az anyagában is szép természeti kincset.

Ma is sok területen használják ezt az anyagában is szép természeti kincset. Technika Nyersanyagunk, a fa Az ember számára ôsidôk óta a legkönnyebben elérhetô természetes nyersanyag a fa volt. (A nyersanyagok: a természeti környezetbôl kitermelt, további feldolgozásra váró anyagok.)

Részletesebben

Speciális tetőfedések és ács szerkezetei

Speciális tetőfedések és ács szerkezetei Speciális tetőfedések és ács szerkezetei 57 Hajlatképzés A hajlatképzést többnyire a bádogos szerkezetek kiváltására alkalmazzák. Fő jellemzője, hogy kis méretű palákból jobbos vagy balos fedéssel íves

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 (SERBÁN ANDRÁS igaz székely ember emlékének) Karácsonyi történet Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első

Részletesebben

Munkanapló. - munkavégzés jellege: több csoportra osztva. - felhasznált anyagok: csiszolópapír, csiszolófa

Munkanapló. - munkavégzés jellege: több csoportra osztva. - felhasznált anyagok: csiszolópapír, csiszolófa Munkanapló Dátum: 2015.06.15 Kiadott feladat: parketta hézag csiszolás, kaparás 1 csiszolás - munkavégzés jellege: több csoportra osztva - munkafolyamat leírása: rossz (kopót, szálkás) felület csiszolása,élek

Részletesebben

A Székelyföld geográfiája dióhéjban

A Székelyföld geográfiája dióhéjban Hankó Vilmos Dr. A Székelyföld geográfiája dióhéjban Az erdélyi felföld keleti részén nagy kiterjedésű, hegyekkel sűrűn behálózott hegyes vidék emelkedik. A hegyek hatalmas tömegéből különösen két hegylánc

Részletesebben

A folyók és az ember

A folyók és az ember Honnan erednek a folyóvizek? A folyók és az ember A folyók járása A lehulló csapadék a kőzetek repedéseiben és a talajban összegyűlve a forrásokon keresztül tör a felszínre. Közben e közegek meg is szűrik,

Részletesebben

Belgium Antwerpen Karel de Grote Hogeschool - 2010 tavaszi félév Holobrádi Miklós, BGK

Belgium Antwerpen Karel de Grote Hogeschool - 2010 tavaszi félév Holobrádi Miklós, BGK Belgium Antwerpen Karel de Grote Hogeschool - 2010 tavaszi félév Holobrádi Miklós, BGK Kiutazás Utazásra nagyjából négy lehetőség adódik. Autóval kimenni kényelmes, sok csomagot ki lehet vinni, egyedül

Részletesebben

MUNKAANYAG. Tóth György. Gyalugépek ellenőrzése, beállítása. A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai

MUNKAANYAG. Tóth György. Gyalugépek ellenőrzése, beállítása. A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai Tóth György Gyalugépek ellenőrzése, beállítása A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai A követelménymodul száma: 2273-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-011-30

Részletesebben

3 6. 3 4. o.: 1 50. feladat 5 6. o.: 26 75. feladat. Mérünk és számolunk 2011. Egységnyi térfogatú anyag tömege

3 6. 3 4. o.: 1 50. feladat 5 6. o.: 26 75. feladat. Mérünk és számolunk 2011. Egységnyi térfogatú anyag tömege Jármezei Tamás Egységnyi térfogatú anyag tömege Mérünk és számolunk 211 FELADATGYŰJTEMÉNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3 6. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Jedlik-verseny I. forduló 3 4. o.: 1 5. feladat 5 6. o.: 26 75. feladat

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gergely József. Keretszerkezetek készítése. A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok

MUNKAANYAG. Gergely József. Keretszerkezetek készítése. A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok Gergely József Keretszerkezetek készítése A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok A követelménymodul száma: 2302-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-022-30

Részletesebben

Magyar népi építészet. Falszerkezetek

Magyar népi építészet. Falszerkezetek Magyar népi építészet Falszerkezetek A házépítés Közösségi összefogással gyerekkortól 1147 Freisingi Ottó nád, fa épületek, sátor Árpádkor kései szakasza Elterjed a faépítkezés, de a veremház a legnépszerűbb

Részletesebben

Dr. Kutnyányszky Valéria

Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria 2009 őszén egy hónapot töltött a Kongói Demokratikus Köztársaság területén fekvő Kiwanjában. A bükkösdi homeopátiás orvos az Afrikai-Magyar Egyesület (AHU)

Részletesebben

Maga az eszköz egyszerű felépítésű, és ráadásul az elképzelt alapanyagokat figyelembe véve nagyon olcsónak ígérkezik.

Maga az eszköz egyszerű felépítésű, és ráadásul az elképzelt alapanyagokat figyelembe véve nagyon olcsónak ígérkezik. UGRÓAKNA Itt egy újabb agyalás eredménye, de előre hangsúlyoznám, hogy jelen pillanatban ez csak elméletben létezik, a gyakorlati kivitelezés egyelőre várat magára! A leírás elméletileg- egy működőképes

Részletesebben

Név Magasság Szintmagasság tető 2,700 koszorú 0,300 térdfal 1,000 födém 0,300 Fsz. alaprajz 2,700 Alap -0,800

Név Magasság Szintmagasság tető 2,700 koszorú 0,300 térdfal 1,000 födém 0,300 Fsz. alaprajz 2,700 Alap -0,800 Építész Informatika Batyu Előveszünk egy Új lapot 1. Szintek beállítása Lenullázzuk!!!!! A táblázat kitöltését az Alap szinten kezdjük az alap alsó síkjának megadásával. (-0,800) Beírni csak a táblázatba

Részletesebben

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési A Forró övezet Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési szöge, vagyis a felszínnel bezárt szöge határozná

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 12. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Indulj el egy úton Marosvásárhely-Kecskemét városismereti vetélkedő 2011/2012. III. forduló: MAROSVÁSÁRHELY IPARA, KERESKEDELME, NÉPHAGYOMÁNYAI

Indulj el egy úton Marosvásárhely-Kecskemét városismereti vetélkedő 2011/2012. III. forduló: MAROSVÁSÁRHELY IPARA, KERESKEDELME, NÉPHAGYOMÁNYAI Indulj el egy úton Marosvásárhely-Kecskemét városismereti vetélkedő 2011/2012. III. forduló: MAROSVÁSÁRHELY IPARA, KERESKEDELME, NÉPHAGYOMÁNYAI 1. IDŐSZALAG Tegyétek időrendi sorrendbe a Marosvásárhellyel

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI Minden láng fölfelé lobog. Az emberi lélek is láng. Tánczos István igazgató tanító visszaemlékezései a kerekharaszti iskoláról A visszaemlékező 42 évi hivatásszeretettől vezérelt pedagógus

Részletesebben

Jeremej Ajpin. Kihunyó tűzhely mellett. A Földet hallgatom

Jeremej Ajpin. Kihunyó tűzhely mellett. A Földet hallgatom Jeremej Ajpin Kihunyó tűzhely mellett A Földet hallgatom Este, amidőn a Nap ott függött a fenyőfák csúcsán, Anyám lehalkított hangon szólt rám: Ne zajongj. Miért nem szabad zajongani? Mindjárt elül a Nap.

Részletesebben

BoxMaker Kezelési útmutató. V-1.2-HUN, 2014-Szept.-10

BoxMaker Kezelési útmutató. V-1.2-HUN, 2014-Szept.-10 BoxMaker Kezelési útmutató V-1.2-HUN, 2014-Szept.-10 BoxMaker alkalmazása A BoxMaker-t arra terveztük, hogy hullámpapírból lehessen vele a Paraméterek bekezdésben leírt dobozokat készíteni. A Paraméterek

Részletesebben

4500 méteren, a salakos-kôtörmelékes fennsíkon földgyaluval kialakított úton haladunk

4500 méteren, a salakos-kôtörmelékes fennsíkon földgyaluval kialakított úton haladunk OJOS DEL SALADO 4500 méteren, a salakos-kôtörmelékes fennsíkon földgyaluval kialakított úton haladunk nemzetközi útvonalon, a chilei oldalon, de az argentin határhegyek is ide látszanak. Néhány hete erre

Részletesebben

Újdonságnak számított az is, hogy az iskolák a 9 10. osztályokban szakmatanulásra

Újdonságnak számított az is, hogy az iskolák a 9 10. osztályokban szakmatanulásra Iskolakultúra 2000/6 7 Liskó Ilona Szülői vélemények az általános képzés meghosszabbításáról tanulmány 1998 őszén a magyar közoktatási rendszerben bevezették a NAT-ot, amely nemcsak az oktatás tartalmának

Részletesebben

TÜKÖRORSZÁG MÁRPEDIG LÉTEZIK FARKAS ÁGNES ÜVEGCSISZOLÓ

TÜKÖRORSZÁG MÁRPEDIG LÉTEZIK FARKAS ÁGNES ÜVEGCSISZOLÓ 60 évek végén összegyûjtötték a kisipari szakmákat, és mi valahogy kimaradtunk. Ezért aztán nem is volt síküvegcsiszoló képzés. TÜKÖRORZÁG MÁRPEDIG LÉTEZIK FRK ÁGNE ÜVEGCIZOLÓ MÚLÓ IDÕ NYOMÁBN Z ÜVEGCIZOLÓ

Részletesebben

Ajánlott szakmai jellegű feladatok

Ajánlott szakmai jellegű feladatok Ajánlott szakmai jellegű feladatok A feladatok szakmai jellegűek, alkalmazásuk mindenképpen a tanulók motiválását szolgálja. Segít abban, hogy a tanulók a tanultak alkalmazhatóságát meglássák. Értsék meg,

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON Időpontja: 2009. Június 25-28. (4 nap) A rendezvény eszmeisége: Sok évszázados, vagy akár évezredes székely hagyomány megjelenítése történik meg, tehát minden program

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület. Dokumentáció helyi védelem törléséhez

Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület. Dokumentáció helyi védelem törléséhez Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület Dokumentáció helyi védelem törléséhez Az épület a Széchenyi hegy északi, meredek lejtőjén helyezkedik el, a Svábhegyről a Széchenyi hegyi

Részletesebben

T. Ágoston László A főnyeremény

T. Ágoston László A főnyeremény T. Ágoston László A főnyeremény Gondosan bezárta az ajtót, zsebre vágta a kulcsot és egy széllel bélelt, kopott nyári nadrágban, hasonlóképp elnyűtt pólóban, és mezítlábas papucsban lecsoszogott a földszintre

Részletesebben

Napaszaló sörösdobozokból

Napaszaló sörösdobozokból Napaszaló sörösdobozokból A www.jovomeno.org és a www.essrg.org által készített leírás alapján kezdtük el készíteni a napaszalónkat, ám útközben sok minden eszünkbe jutott és hozzátoldottuk saját tapasztalatainkat.

Részletesebben

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK 3. osztály Hány olyan háromjegyű szám létezik, amelyben a számjegyek összege 5? 15 darab ilyen szám van. 5 = 5+0+0 = 4+1+0 = 3+2+0 = 3+1+1=2+2+1 A keresett számok: 500, 401, 410, 104, 140, 302, 320,203,

Részletesebben

Mire van szükség? Kés Mini fûrész Mérôszalag TAKARÉKOSKODJUNK A FÛTÉSSEL SPÓROLJUNK A PÉNZZEL TIPPEK ÉS ÖTLETEK. www.praktiker.hu

Mire van szükség? Kés Mini fûrész Mérôszalag TAKARÉKOSKODJUNK A FÛTÉSSEL SPÓROLJUNK A PÉNZZEL TIPPEK ÉS ÖTLETEK. www.praktiker.hu Mire van szükség? Kés Mini fûrész Mérôszalag TAKARÉKOSKODJUNK A FÛTÉSSEL SPÓROLJUNK A PÉNZZEL TIPPEK ÉS ÖTLETEK www.praktiker.hu Tipp_fuzet_insulation_2_insulation_2 2010.10.06. 11:57 Page 1 TIPPEK ÉS

Részletesebben

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról FAZEKAS TIBORC hungarológus (Hamburg) 1. Az elmúlt másfél évtizedben Magyarországon és az ország közvetlen környezetében valóban nagyon sok alapvető körülmény változott

Részletesebben

VII. TŰZGYÚJTÁS ESZKÖZEI ÉS MÓDJAI

VII. TŰZGYÚJTÁS ESZKÖZEI ÉS MÓDJAI VII. TŰZGYÚJTÁS ESZKÖZEI ÉS MÓDJAI Készülnek speciális vihar, vagy hajós gyufák. Ezek vízállóak, és mint a neve is mutatja, viharban is meggyújthatók. Sajátosságuk, hogy az égési idejük is 2-3-szorosa

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

A szentesi Petőfi szálló nyíláskeretekhez kapcsolódó fémszerkezeteinek restaurátori felmérése

A szentesi Petőfi szálló nyíláskeretekhez kapcsolódó fémszerkezeteinek restaurátori felmérése A szentesi Petőfi szálló nyíláskeretekhez kapcsolódó fémszerkezeteinek restaurátori felmérése 2007 Készítette: Csányi Szabolcs, okl. restaurátor, K3_447 A Petőfi szálló ajtó és ablaknyílásaiban, a fa nyílászárók

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

PETOCZ-nyomda indd :14:41

PETOCZ-nyomda indd :14:41 ez az utazás talán a legrosszabb emlékeim egyike. Ezért nem tudok erről az utazásról mit mondani. Minden olyan ideiglenesnek tűnt akkoriban. Bizonytalannak. És ez a bizonytalanság, ez volt talán a legkimerítőbb.

Részletesebben

8. Szerelési megoldások FABETON szigetelôlapokkal

8. Szerelési megoldások FABETON szigetelôlapokkal 8. Szerelési megoldások FABETON szigetelôlapokkal 8.1. Szigetelôlapok felszerelése falazatra, födémre A FABETON szigetelôlemezeket mechanikai rögzítéssel, dûbelezéssel erôsítjük a szigetelendô felületre.

Részletesebben

Fiatal lány vagy öregasszony?

Fiatal lány vagy öregasszony? Zöllner-illúzió. A hosszú, átlós vonalak valójában párhuzamosak, de a keresztvonalkák miatt váltakozó irányúnak látszanak. És bár egyiküket sem látjuk párhuzamosnak a szomszédjával, ha figyelmesen és tudatosan

Részletesebben

Az éghajlati övezetesség

Az éghajlati övezetesség Az éghajlati övezetesség Földrajzi övezetek Forró övezet Mérsékelt övezet Hideg övezet Egyenlítői öv Átmeneti öv Térítői öv Trópusi monszun vidék Meleg mérsékelt öv Valódi mérsékelt öv Hideg mérsékelt

Részletesebben

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka?

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Feladatok a meséhez 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! 2. Válaszolj! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Milyen munkaeszközökkel találkozott? Milyen munkahelyekre

Részletesebben

A gúla ~ projekthez 1. rész

A gúla ~ projekthez 1. rész 1 A gúla ~ projekthez 1. rész Megint találtunk az interneten valami érdekeset: az [ 1 ], [ 2 ], [ 3 ] anyagokat. Úgy véljük, hogy az alábbi téma / témakör kiválóan alkalmas lehet projekt - módszerrel történő

Részletesebben

Várfi András Polgármester Úr Iktatószám:./2011. Tárgy: Fürst S. u. 3. szám alatti ingatlan Üi: Kocsisné. Igen Tisztelt Polgármester Úr!

Várfi András Polgármester Úr Iktatószám:./2011. Tárgy: Fürst S. u. 3. szám alatti ingatlan Üi: Kocsisné. Igen Tisztelt Polgármester Úr! Városi Egészségügyi Intézmény 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57. Tel./Fax: (66) 581-190, (66) 581-191 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: euintezmeny@gyomaendrod.hu Várfi András Polgármester Úr Iktatószám:./2011.

Részletesebben

ERDEI MÚZEUM Dr. Kovács Jenő

ERDEI MÚZEUM Dr. Kovács Jenő 634.0:069 ERDEI MÚZEUM Dr. Kovács Jenő A Bükk-hegység nyugati részén a Szilvásváradi Erdészet területén a festői szépségű Szalajka völgyben található az első szabadtéri Erdei Múzeum. Építése társadalmi

Részletesebben

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom NAGYTAKARÍTÁS Én csak egy szegény asszony vagyok. Asszonyiságom utolsó éveit számlálgatom már, a fejemen tincsekké duzzadtak a fehér hajszálak, az arcomon, a szám körül megszaporodtak a ráncok, lekúsznak

Részletesebben

Mozgástér. Hajléktalan emberek és a foglalkozatási program

Mozgástér. Hajléktalan emberek és a foglalkozatási program Mozgástér Hajléktalan emberek és a foglalkozatási program A hajléktalan emberek számára a munkavégzés növelheti annak a lehetőségét, hogy enni és inni tudjanak, kapcsolatokat teremtsenek, megbecsülést

Részletesebben

5. Egy 21 méter magas épület emelkedési szögben látszik. A teodolit magassága 1,6 m. Milyen messze van tőlünk az épület?

5. Egy 21 méter magas épület emelkedési szögben látszik. A teodolit magassága 1,6 m. Milyen messze van tőlünk az épület? Gyakorlás 1. Az út emelkedésének nevezzük annak a szögnek a tangensét, amelyet az út a vízszintessel bezár. Ezt általában %-ban adják meg. (100 %-os emelkedésű a vízszintessel 1 tangensű szöget bezáró

Részletesebben

Mire van szükség? Védôkesztyû TAKARÉKOSKODJUNK A FÛTÉSSEL SPÓROLJUNK A PÉNZZEL TIPPEK ÉS ÖTLETEK. www.praktiker.hu

Mire van szükség? Védôkesztyû TAKARÉKOSKODJUNK A FÛTÉSSEL SPÓROLJUNK A PÉNZZEL TIPPEK ÉS ÖTLETEK. www.praktiker.hu Mire van szükség? Habszóró Tömítôpisztoly Kés Védôkesztyû TAKARÉKOSKODJUNK A FÛTÉSSEL SPÓROLJUNK A PÉNZZEL TIPPEK ÉS ÖTLETEK www.praktiker.hu TIPPEK ÉS ÖTLETEK Tömítés Lyukak és repedések tömítése Hézagok

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

. Számítsuk ki a megadott szög melletti befogó hosszát.

. Számítsuk ki a megadott szög melletti befogó hosszát. Szögek átváltása fokról radiánra és fordítva 2456. Hány fokosak a következő, radiánban (ívmértékben) megadott szögek? π π π π 2π 5π 3π 4π 7π a) π ; ; ; ; ; b) ; ; ; ;. 2 3 4 8 3 6 4 3 6 2457. Hány fokosak

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban Török Katalin Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban 1. Bevezetés A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCsSzI) Szociálpolitikai Főosztálya az Oktatási Minisztérium Hátrányos Helyzetű

Részletesebben

5.osztály 1.foglalkozás. 5.osztály 2.foglalkozás. hatszögéskörök

5.osztály 1.foglalkozás. 5.osztály 2.foglalkozás. hatszögéskörök 5.osztály 1.foglalkozás 5.osztály 2.foglalkozás hatszögéskörök cseresznye A cseresznye zöld száránál az egyeneshez képest 30-at kell fordulni! (30 fokot). A cseresznyék között 60 egység a térköz! Szétszedtem

Részletesebben

Munkanapló. Kollár János

Munkanapló. Kollár János Munkanapló Kollár János Dátum: 2015.06.15. Helyszín: Leipzig lakóház Kiadott feladat:1. padlóburkolat visszabontása és munkavédelmi oktatás A csoportmunkát kézi erővel hajtottuk végre. A munka elkezdése

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

Akciós úszókapu vasalat szett!

Akciós úszókapu vasalat szett! Bemutatóterem és raktár: 1183 Budapest, Akadály u. 15 Bejárat a Nefelejcs u. felől! Telefon: +36 1 297 33 96 info@polswat.hu Nyitva: H-Cs: 8-17:00 Magyarország Kft. Mobil:+36 30 633 21 60 www.polswatbolt.hu

Részletesebben

Egy kovács gondolatai - Széljegyzetek éves történéseinkhez - Május Megyer

Egy kovács gondolatai - Széljegyzetek éves történéseinkhez - Május Megyer Egy kovács gondolatai - Széljegyzetek éves történéseinkhez - Május Megyer Menetrend szerint Megyeren kezdjük az évet Kristófnál. Figyelemreméltó itt az eszmeiség. Mindig sikerül így alapot teremtenünk

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Katonák, akik szovjet kézre kerültek

Katonák, akik szovjet kézre kerültek 2013 május 14. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Pályakép Nurlan Dulatbekov kazah jogtudós 1984-ben diplomázott. Ma a

Részletesebben

Alig kezdődött el a NAT, illetve az iskolák által elkészített pedagógiai programok és

Alig kezdődött el a NAT, illetve az iskolák által elkészített pedagógiai programok és Iskolakultúra 2002/10 Liskó Ilona Tantervi reformok a szakképzésben 1998 őszén a magyar közoktatási rendszerbe bevezették a NAT-ot, ami a tananyag átalakításán túl iskolaszerkezeti változásokkal is együtt

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Gothik zsindely felhelyezési útmutató: A Gothik zsindely fogadószerkezete: A kítűzéses általános ismertetése (lásd az A ábrát és a következő képet)

Gothik zsindely felhelyezési útmutató: A Gothik zsindely fogadószerkezete: A kítűzéses általános ismertetése (lásd az A ábrát és a következő képet) Gothik zsindely felhelyezési útmutató: A Gothik zsindely felhelyezési útmutató csak a Tegola Canadese bitumenes zsindely Alkalmazástechnikai Előírásaival együtt érvényes A Gothik zsindely fogadószerkezete:

Részletesebben

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével Nekem ez az életem Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével A patika igényesen felújított, orvosi rendelôknek is helyet adó épületben található a kisváros egyik terének sarkán. A

Részletesebben

Födémszerkezetek megerősítése

Födémszerkezetek megerősítése Födémszerkezetek megerősítése FÖDÉMEK MEGERŐSÍTÉSE FASZERKEZETŰ TARTÓK CSAPOS GERENDAFÖDÉM A csapos gerendafödémek károsodása a falazatra felfekvő végek bütüinek és az 50..10 cm hosszra kiterjedő felső

Részletesebben

Vályogkemence készítés 2014. augusztus. Vályogkemence készítés

Vályogkemence készítés 2014. augusztus. Vályogkemence készítés Vályogkemence készítés Szűcs Robi, a Felelős Gasztrohőstől (www. gasztrohos.blog.hu) és Feldmár Nóra megosztotta velünk a kemence építési tudásukat és így jöhetett létre ez a csodálatos találkozó. Köszönjük

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/103. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/103. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Vállalkozási szerződés az Eger, Csiky Sándor utca 1. Hrsz.: 4600 alatti Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium energetikai korszerűsítésére és átalakítására tárgyú szerződés eredményéről Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Háromszögek ismétlés Háromszög egyenlőtlenség(tétel a háromszög oldalairól.) Háromszög szögei (Belső, külső szögek fogalma és összegük) Háromszögek

Háromszögek ismétlés Háromszög egyenlőtlenség(tétel a háromszög oldalairól.) Háromszög szögei (Belső, külső szögek fogalma és összegük) Háromszögek 2013. 11.19. Háromszögek ismétlés Háromszög egyenlőtlenség(tétel a háromszög oldalairól.) Háromszög szögei (Belső, külső szögek fogalma és összegük) Háromszögek csoportosítása szögeik szerint (hegyes-,

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Tananyag: Kiss Béla - Krebsz Anna: Lineáris algebra, többváltozós függvények, valószínűségszámítás,

Tananyag: Kiss Béla - Krebsz Anna: Lineáris algebra, többváltozós függvények, valószínűségszámítás, // KURZUS: Matematika II. MODUL: Valószínűség-számítás 22. lecke: A teljes valószínűség tétele és a Bayes-tétel Tananyag: Kiss Béla - Krebsz Anna: Lineáris algebra, többváltozós függvények, valószínűségszámítás,

Részletesebben

A 4. 5. kérdést csak akkor töltse ki, ha az Ön házastársa nem magyar anyanyelvű. Ellenkező esetben kérem folytassa a 6. kérdéstől!

A 4. 5. kérdést csak akkor töltse ki, ha az Ön házastársa nem magyar anyanyelvű. Ellenkező esetben kérem folytassa a 6. kérdéstől! A kérdőív kitöltője: az anya az apa A kitöltés helye (tartomány, város): A kitöltés dátuma: 1. Hol született (ország)? 2. Mióta él Németországban (évszám)? 3. Mi az anyanyelve? A 4. 5. kérdést csak akkor

Részletesebben

ESETTANULMÁNY. 10-es csoport. Módszertani nap 2006 február 14. Készítette: Kovács Zsolt

ESETTANULMÁNY. 10-es csoport. Módszertani nap 2006 február 14. Készítette: Kovács Zsolt ESETTANULMÁNY 10-es csoport Módszertani nap 2006 február 14 Készítette: Kovács Zsolt Személyi adatok: Név: B Tamás Szül: Sz., 1987. október 31 Iskolai végzettség 8 osztály Ítélete: B Tamás növendék 10-es

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Flexi Force személy bejáró kapu

Flexi Force személy bejáró kapu Flexi Force személy bejáró kapu Figyelem, általános felhívás Ezen kit biztonságos üzemeltetéséhez, karbantartásához, számos dolgot kell figyelembe venni elővigyázatosságból. A biztonság érdekében vegye

Részletesebben

INFORMÁCIÓK STRANDRÖPLABDA PÁLYA ÉPÍTÉSÉHEZ

INFORMÁCIÓK STRANDRÖPLABDA PÁLYA ÉPÍTÉSÉHEZ Strandröplabda bizottság INFORMÁCIÓK STRANDRÖPLABDA PÁLYA ÉPÍTÉSÉHEZ 1. Játékterület: A játékpálya 16 X 8 méteres négyszög alakú terület, melyet legalább 3 méteres kifutó vesz körül és légtere legalább

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

Kutatási jelentés. Szögliget-Szádvár, keleti várrész déli falán folytatott falkutatási munkák. 2009. június-július

Kutatási jelentés. Szögliget-Szádvár, keleti várrész déli falán folytatott falkutatási munkák. 2009. június-július Kutatási jelentés Szögliget-Szádvár, keleti várrész déli falán folytatott falkutatási munkák 2009. június-július A Szádvárért Baráti Kör sikeres, az NKA Régészeti és Műemléki Szakkollégiumához benyújtott

Részletesebben

A vízaknai fürdő - Egy modern fürdő kiépítése a századfordulón-

A vízaknai fürdő - Egy modern fürdő kiépítése a századfordulón- XI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2007. május 26-27. A vízaknai fürdő - Egy modern fürdő kiépítése a századfordulón- Témavezető: Kovács Zsolt egyetemi tanársegéd BBTE, Történelem-

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai

A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai A. Globális áttekintés (az alábbi fejezet az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján közzétett információk, tanulmányok alapján került összeállításra) A 2015-ös

Részletesebben

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik.

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Mi az? Kit keres? kérdi Csiba. Az asztal mellől feláll, és kezét fölemeli. Jusztin mereven

Részletesebben

Szerkezeti konstruktőrök képzésének problémái

Szerkezeti konstruktőrök képzésének problémái Szerkezeti konstruktőrök képzésének problémái A képzés néhány kérdésének, problémájának elemzése előtt célszerű röviden áttekinteni az érdekelt szakterület jelenlegi helyzetét, ellátottságát, igényeit

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A POLGÁRI KORBAN

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A POLGÁRI KORBAN MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A POLGÁRI KORBAN MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A POLGÁRI KORBAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

CSALÁDI HÁZ ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE

CSALÁDI HÁZ ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE JANCSÓ MIKLÓS CSALÁDI HÁZ ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE BUDAPEST II. HARMATCSEPP UTCA DLA MESTERMUNKA KÉSZÜLT A BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR LAKÓÉPÜLETTERVEZÉSI TANSZÉKÉN A DLA (DOCTOR OF LIBERAL ARTS) ÉPÍTÉSZ MESTER

Részletesebben

Bicikligarázs kerékpártároló

Bicikligarázs kerékpártároló Bicikligarázs kerékpártároló Védelem az eső és az időjárás viszontagságai ellen. Bicikligarázs kerékpártároló Nehézséget okoz, hogy kerékpárját levigye a pincébe? Ez a saját kezűleg összeállítható kerékpártároló

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Leonardo pályázat "Egy nyelven beszélünk, a divat nyelvén! " Beszámoló a szakmai gyakorlatról Finnország Hämeenlinna 2010.január.30-február.

Leonardo pályázat Egy nyelven beszélünk, a divat nyelvén!  Beszámoló a szakmai gyakorlatról Finnország Hämeenlinna 2010.január.30-február. Leonardo pályázat "Egy nyelven beszélünk, a divat nyelvén! " Beszámoló a szakmai gyakorlatról Finnország Hämeenlinna 2010.január.30-február.28 Készítette: Antal Szabina Emese 14.Ru Küldő intézmény: SzSzKSz

Részletesebben

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2008. NOVEMBER 22.) 3. osztály

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2008. NOVEMBER 22.) 3. osztály 3. osztály Hány olyan háromjegyű szám létezik, amelyben a számjegyek összege 5? Gyöngyi gyöngyszemeket fűz egy zsinegre. Először 1 pirosat, utána 2 sárgát, aztán 3 zöldet, majd újra 1 piros, 2 sárga és

Részletesebben

TaTay SÁnDor Bakonyi krónika 2011

TaTay SÁnDor Bakonyi krónika 2011 TATAY SÁNDOR Bakonyi krónika 2011 1. Hazatérés Ki tudja, hányadszor járom az utat Badacsony és Bakonytamási között? Legelőször lovaskocsin tettem meg, közel ötven évvel ezelőtt. Azután jó néhányszor vonattal,

Részletesebben

Kutatási jelentés A Veszprémi Egyetemi Barlangkutató Egyesület Szentgáli-kőlikban 2006-ban végzett munkájáról

Kutatási jelentés A Veszprémi Egyetemi Barlangkutató Egyesület Szentgáli-kőlikban 2006-ban végzett munkájáról 1 VESZPRÉMI EGYETEMI BARLANGKUTATÓ EGYESÜLET 8443 Bánd Kossuth Lajos u. 2/b. tel: 70/3828-595 Tárgy: kutatási jelentés Balatoni Nemzeti Park Igazgatósága 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Korbély Barnabás barlangtani

Részletesebben

Fűtés napkollektorral - mintarendszer leírása

Fűtés napkollektorral - mintarendszer leírása Fűtés napkollektorral - mintarendszer leírása A cikk készült: 2007. év elején Hamarosan készül a cikk folytatása a későbbi eseményekről Bevezetés A helyszín adottságai Napkollektoros hőgyűjtés Tartály

Részletesebben

Hetedhéthatár Barangolások Erdélyben 12. Zetelaka (kürtöskalács),... http://hetedhethatar.hu/hethatar/?p=9783 1 / 4 2013.09.21. 11:32 Keresés Keresés: Go RSS Facebook Impresszum Nagyvilág Barangolások

Részletesebben