J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének augusztus 1. napján megtartott rendkívüli üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2008. augusztus 1. napján megtartott rendkívüli üléséről."

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének augusztus 1. napján megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41. Székely Szilárd polgármester, Rabb Győzőné alpolgármester, Hausmann Mária, Dr. Jusztinger János, Skoda Dénes, Jusztinger Krisztina és Juhász Melinda képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető és Tollár Mónika jegyzőkönyvvezető. Igazoltan távol: Keresztes Richárd, Dr. Földi-Deutsch Eszter, Szíjártó Csaba, Pál Csaba, Galambosné Wágner Éva képviselők. Igazolatlan távollét nem volt. Székely Szilárd polgármester köszöntötte a képviselőtestület tagjait. Megállapította, hogy a 12 fő képviselőtestületi tagból 7 fő megjelent, így az ülés határozatképes és azt megnyitotta. Javasolta a képviselőtestületnek, hogy a meghívóban közölt napirendi pontokon kívül az alábbi napirendi pontot tárgyalják még meg: - Pannon Szakképzési Szervezési Társulásba tagok delegálását, - A Sásdi Települések Oktatási Társulása társulási megállapodás módosítását, Szágy község csatlakozását a társuláshoz, - Devizaszámla nyitását. Megkérdezte van-e valakinek más napirendi javaslata? Más napirendi javaslat nem volt, a képviselőtestület az alábbi napirendi pontok megtárgyalása mellett döntött: 1./ Átmeneti működési hitel felvétele Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 2./ Pályázati támogatást megelőlegező hitel felvétel (Műv. Központ impulzus pályázata) Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 3./ Ivóvíz minőség javító (KEOP ) beruházási pályázat beadása és ezzel összefüggő együttműködési megállapodás jóváhagyása Dr. Kajdon Béla jegyző 4./ Pannon Szakképzési Szervezési Társulásba tagok delegálása

2 2 5. A Sásdi Települések Oktatási Társulása társulási megállapodás módosítása, Szágy község csatlakozása a társuláshoz Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző 6./ Devizaszámla nyitása Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a 4./ napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalják, mivel személyi ügyekről van szó. Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 106/2008.(VIII.1.) KTH. számú határozata Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a 4./ napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja, mivel személyi ügyekről van szó. Székely Szilárd polgármester a javasolta a képviselőtestületnek, hogy az első kettő napirendi pontot tárgyalják együtt. A javaslattal a testület egyhangúlag egyetértett. N a p i r e n d t á r g y a l á s a : 1./ Átmeneti működési hitel felvétele Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 2./ Pályázati támogatást megelőlegező hitel felvétel (Műv. Központ impulzus pályázata) Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy összehívtak egy rendkívüli Pénzügyi Bizottsági ülést, előzetesen tájékoztattuk a bizottságot, hogy az ÖNHIKI-s pályázatukra nem kaptak megfelelő összeget, csak 7 mft-ot, kb. 37 mft-ra lett volna a városnak szüksége. Beadtak egy 6/3-as pályázatot is, amelynek az elbírálását hosszabb időre számítottak, elmentek egy szakmai vizsgálatra, hogy nem tudták mi volt az oka, hogy csak 7 mft-ot kapott a pályázat. A 6/3-as viszont megjött közben, a sellyei kollégája és Páva Zoltán értesítette őt, hogy megjött a 6/3-as, tudja biztos forrásból és állítólag kapnak 15 mft-ot a 6/3-asra és 15 mft visszatérítendő támogatást. Ezzel egyidőben az önkormányzat bankszámlájára került 30 mft, a támogatási határozat később jött.

3 3 Amikor személyesen járt a Pénzügyminiszter Úrnál, azt mondta, hogy a 6/a3-asra maximálisan 10 mft-ot lehet kapni, ehhez képest ők 30 mft-ot kaptak. Dr. Kajdon Béla jegyző jövőre a 15 mft-ot vissza kell utalni, kamatmentes kölcsönként kezelik. A 90 mft-tal lenne egy olyan biztonsági tartalékuk, nem lenne gond. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy eddig kapták az ÖNHIKI-előleget, ami havi 4 mft volt. A pénzügyi irodavezető úgy látja jónak, hogy biztonsági tartalékként az átmeneti működési hitelt tartalékkeretként fenntartanának. Pillanatnyilag augusztusban vissza kell fizetni az ÖNHIKI előleget, 32 mft ot. Nagyon kellemetlen dolog, hogy vissza kell fizetni az előleget a 7 mft-ig, amit felvettek, 37 mft volt a deficit, egy összegben ki tudták fizetni. Ez a most kapott 30 mft visszajavította. Aláírták a beruházási hitelre a szerződést, amiről már előzetesen döntött a testület. Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy az ÖNHIKI előlegre felvettek 37 mft-ot július végével, nyertek 7 mft-ot, a kettő közötti különbözet 30 mft. Ahogy megállapították az ÖNHIKI-s 7 mft-ot, abban a pillanatban ezt a 30 mft-ot az állami támogatásból el akarták venni, de ebből csak 17 mft-ot, ennyit kapnak havonta ÖNHIKI nélkül. A 13 mft-ra pedig a fennmaradó részre inkasszót nyújtottak be. A számlán volt kb. 4 mft, amit le tudtak venni. 69 mft mínuszban vannak. A bérkifizetésekkel kapcsolatban elmondta, hogy automatikus munkabér keretük van. A munkabérhitelt rossz feltételekkel lehet felvenni, ennél jobb a folyószámlahitel. Visszafizetési kötelezettségeknél sokszor emlegették, hogy jött a sok adóbevétel év végén és vissza kellett fizetni 12 mft-ot, ez még vissza van, ehhez szükség van ehhez a 30 mft-os hitelkeret bővítésére. Elmondta, hogy a sorban álló tételek kb. 6,5 mft összegben szerepelnek. Ezért lenne fontos a folyószámlahitelkeretük megnövelésére. A második napirendi pont azzal függ össze, hogy meg kellene előlegezni egy pályázathoz eft-ot. Hiszen ahogy megérkezik a támogatás, visszafizetik azonnal. Visszafizetési kötelezettségük van, ugyanakkor szeptemberben már jönnek az adóbevételek. Az átmeneti, likviditási zavart elég sok forrásból meg tudják oldani, az egyik az adóhátralékok behajtása, abból is várható még további néhány millió forint, esetlegesen ingatlaneladásból. Juhász Melinda képviselő megkérdezte, mi a helyzet az önkormányzat kintlévőségeivel kapcsolatban? Székely Szilárd polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogyha a TOT. elfogadja az új megállapodását, ami a gesztornak, magának a TOT. költségvetésnek, a TOT. Hivatalnak inkasszót engedélyez, innentől kezdve nincs több tartozás. Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy a tegnapi nap folyamán beszélt Szabó József oroszlói polgármesterrel, azt mondta, hogy Magyarhertelenden nagy a baj. Skoda Dénes képviselő tudomása szerint a tavalyi évben 90 mft volt a tartozásuk, idén már 130 mft-os kifizetetlen számlájuk van. Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy különböző pályázati önerőkre hitelt vettek fel. A havi állami támogatásból a bank leemelte az összeget.

4 4 Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a bodolyabéri polgármester is már csak tiszteletdíjat kap. Beszélt Oberling doktorral(magyarhertelendi képviselő), ő mondta, hogy a tartozási összeget be sem tervezték a költségvetésbe. Akkor mondta, hogy tervezzék be idén, mert módosítani kell a költségvetésüket, hiszen valószínűleg a TOT. igényt tart rá. Skoda Dénes képviselő elmondta, hogy így a doktor úr nem tud kapni 100 eft-ot. Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, ezért mondják az itteni háziorvosok, hogy a sásdi testület semmit sem ad a háziorvosaiknak, amikor a falvakban lévő orvosok kapnak. Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott határozati javaslatot fogadja el. Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása, más javaslata a javaslattal kapcsolatban? Más kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak. Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 107/2008.(VIII.1.) KTH. számú határozata Sásd Város Képviselőtestülete a likviditási nehézségek leküzdése céljából az OTP Bank RT-től (figyelembe véve az 63/2008. (V.08.) KTH számú határozatot) az alábbiak alapján folyószámlahitelt kíván igény bevenni. 1./ A folyószámlahitel összege Ft. azaz Kilencvenmillió forint. 2./ A hitel lejárata május / A képviselőtestület elrendeli, hogy a június 27-én kelt folyószámla hitelkeretből eddig igénybevett kölcsönösszeg az 1.pontban meghatározott hitelkeretből legyen kiegyenlítve. A kiegyenlítéssel egyidejűleg a korábbi, a május 31-i lejáratú folyószámla hitelkeret szerződést képviselőtestület felmondja. 4./ A képviselőtestület a hitel visszafizetésének időpontjáig kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel összegét és annak járulékait a pénzintézetnek visszafizeti, valamint éves költségvetéseiben ezek terheit tervezi. 5./ A képviselőtestület nyilatkozik, hogy az önkormányzat hitelfelvétele nem esik az évi LXV. tv a korlátozása alá. 6./ A képviselőtestület felhatalmazza polgármesterét, illetve alpolgármesterét, hogy a jelen határozatban foglaltak végrehajtásához szükséges nyilatkozatokat megtegye, illetve az önkormányzat nevében kötelezettséget vállaljon. 7./ Képviselőtestület a hitel fedezetéül a Sásd, Kossuth u. 3. sz. 6/2. hrsz., vásártér, illetve a Sásd, Dózsa u. 34. sz. 111/1 hrsz., valamint a Fonyód belterület Mecsek u.25. szám alatti, /1. hrsz. ingatlanokat ajánlja fel forgalomképes ingatlanvagyonából.

5 5 A képviselőtestület egyúttal hozzájárul, hogy nevezett ingatlanokra az OTP Bank Rt. jelzálogjogot alapítson, és ezen alapítás az ingatlannyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. Határidő: Felelős: azonnal Székely Szilárd polgármester Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott határozati javaslatot fogadja el. Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása, más javaslata a javaslattal kapcsolatban? Más kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak. Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 108/2008.(VIII.1.) KTH. számú határozata Sásd Város Képviselőtestülete a 2007-ben a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, mint az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program Hatósága pályázaton elnyert támogatás (AVOP /4.01.) hátralévő részének megelőlegezésére, rövidlejáratú, fejlesztési hitelt vesz fel ,- forintos összegben. A hitel visszafizetésének biztosítéka a megnyert állami támogatás, melynek összege megegyezik a hitel összegével. A hitel törlesztésének határideje A képviselőtestület kötelezettséget vállal a hitel és járulékainak megfizetésével kapcsolatosan, és ezen kötelezettségét a hitel futamideje alatti éves költségvetésekben betervezi. A képviselőtestület nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat hitelfelvétele nem esik a törvényi korlátozás alá. (1990. évi LXV. tv a) A képviselőtestület egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitelhez szükséges nyilatkozatokat megtegye, a szerződést írja alá. Határidő: augusztus 1. Felelős: Székely Szilárd polgármester 3./ Ivóvíz minőség javító (KEOP ) beruházási pályázat beadása és ezzel összefüggő együttműködési megállapodás jóváhagyása Dr. Kajdon Béla jegyző

6 6 Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy polgármesteri koordinációs ülést tartottak, asz együttműködési megállapodást kiosztották, melyet minden polgármester aláirt. Ezt el kell fogadni, ezen felül van egy határozati javaslat. A pályázat tartalmával kapcsolatban elmondta, hogy a pályázatíró cég elkészítette a pályázatot, minden szükséges mellékletet átadtak részükre. Kiszámolták, hogy a 8 önkormányzat a hátrányos helyzet miatt 10 % önrész biztosítására köteles. Beruházási költségarányosan osztották szét az önrész mértékét, ami később is állandó marad végig. Pályázni lehet az EU Önerő Alapra és ezt határozatban kell elfogadnia a testületnek, ami még a 10 % 60 %-át támogathatja, amennyiben azonban még sem tudja, nem nyert ez a pályázat, úgy vállalni kell a teljes 10 %-ot. Van egy 300 eft-os pályázatírói díj + áfa és eft-os előtanulmánykészités. Ennyibe kerül most, ennyit kell fizetni, ha nyer pályázat, ha nem és ezt 8 felé fogják szétosztani. Azonban a teljes előkészítése majd eft-ba kerül és ezt fogják szétosztani beruházási költségarányosan, végig százalékosan kell meghatározni, így kéri a pályázat. A Sásdra eső rész eft-ből 624 eft, ennek kisebb részét most az eft-ot és a 300 eft-ot és ezeknek az áfaterhét fizették ki. Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a polgármesterekkel közösen megtárgyalták. A hétfői napon kerül beadásra a pályázat. A kiosztott anyagban van egy táblázat, mely a költséghányadarányos elosztást mutatja településenként. A főbb összeg Sásd esetében eft, Baranyajenő 36 eft, az összes beruházási költség 279 mft a 8 településre plusz az áfa. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ez az amire pályázni kíván Sásd város a 8 település nevében, hiszen Sásd a gesztor. A pályázó Sásd városa lesz a többi 7 nevében is. Ezek tájékoztató jellegű adatok. Kétfordulós a pályázat, az első fordulóban csak az előkészítési költségek merülnek fel, annak az önrésze pedig az előző táblázatban van benne. Van még egy táblázat, ami sokkal részletesebben kimutatja a projektelőkésztés és a megvalósítás összköltségét. A projektelőkésztésnél látható, hogy durván 20 mft, ennyit ismer a pályázat. Amit ebben nem lehetett elismertetni, az a 300 eft + áfa, ami pályázatírásként fut a szerződésben. Az előkészítéssel összefüggő előzetes megvalósíthatósági tanulmány, ennek összege elismertethető. Úgy tudják, hogy nagyon kevés pályázat került beadásra, elég komoly feltételek vannak, külön szakmai igazolást kértek egy országos szakértői cégtől. Sásdnak bármennyi is lesz az önrésze, a Pécsi Vizmü Zrt fogja letenni a fejlesztési forrásaik terhére. A szolgáltatók számítanak is erre, a 8 településnek két szolgáltatója van a Pécsi Vizmü Zrt. és a Komlóviz Kft. Elmondta, hogy önkormányzati társulást kell létrehozni, valószínűleg jogi személyiségű, a 8 önkormányzatnak, mert e nélkül az EU-s Önerő Alapra nem lehet pályázni. Skoda Dénes képviselő megkérdezte, ha erre pályáznak és nyertes pályázat lesz, milyen lesz a víz? Most tudják, hogy vasas, nitrátos a víz, milyen minőségű lesz a víz, ha mindez elkészül? Székely Szilárd polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy Felsőegerszegen van egy új vízbázis, melyet feltárt a vizmü, fúrtak egy próbakutat és azt mondták, hogy az a víz kielégítő minőségű, nem kell ennyi klórt beletenni. A klór reakcióba lép a benne lévő szerves vegyületekkel, amik betegséget okozhatnának.

7 7 Sásdon kétféleképpen lehet ivóvíz minőség javítás, vagy új bázisra való téréssel, vagy ahol erre nincs lehetőség, akkor tisztítómű felszerelésével. A szakértő cégek mindenhol az új ivóvízbázist javasolják, mert jobb, nem kell erőszakkal tisztítani, hanem magától egészséges a víz és itt a közelben ilyent tártak fel. Skoda Dénes képviselő megkérdezte, hogy Felsőegerszegen lévő kút Sásdé? Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy majd lesz. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ezt tartalmazza a pályázat. Miután új, korszerű vezeték lesz, bízik abban, hogy nem lesz drágább a víz. Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a felsőegerszegi kút, amit Felsőegerszeg és Varga használ, és az mellé fúrnának még egy kutat, ami a sásdi önkormányzaté lenne. Skoda Dénes képviselő úgy gondolja a pályázat is előírja, ha megnyerik a pályázatot, akkor valakinek garantálni kell, hogy a jelenlegi víznél jobb vízminőség lesz. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ezt a vizmü garantálta, hogy az a vízbázis, feltárták a kutat és elmondták, hogy olyan mutatókkal rendelkeznek, hogy azt nem kell így tisztítani. A hörnyéki részen az ivóvíz pangóviz, 1 km-es pangóviz van a vezetéken. Hörnyéken túl kell klórozni a vizet, mert állott a víz. Ezt a részt is rákötnék, körvezetéket készítenének, rákötnék a sásdi gerincvezetékre és így folyamatos lenne ott a vízkeringés. Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a víztisztítási technológia biológiai jellegű lesz, nem kémiai, az Investment Kft. készítette elő az egész anyagot. A Kft. a két szolgáltatóval egyeztetett azért, hogy egészséges és jó legyen a víz. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a régi, meglévő vezetékek felújítását ez a pályázat nem támogatja, hálózatbővítés is csak azzal a feltétellel, amennyiben egészségesebb ivóvizet eredményez. Csak a hörnyéki részen engedélyezi a hálózatbővítést, hogy ott a méteren új vezetéket fektessenek le meg nem lévő vezeték helyére, új vezeték lenne. Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy új kút lenne fúrva Felsőegerszeg határában, egy vezetékkel összekötnék a városi rendszerrel és egy tisztítómű létesítése, amennyiben indokolt és olyan, ami már az új feltételeknek megfelel. A pályázatnak ez a legfőbb része. Székely Szilárd polgármester elmondta, annak idején 800 m3-t tudott a Pech-malmi kút és kb. 400 m3-t a benzinkúti. Jelenleg 120 m3-t tud a benzinkúti és 400 m3-t a Pech-malmi kút. Ilyenkor nyáron Sásdon 900 m3-es vízigénye van. Szomszéd településről, Meződről 5 km-es vezetéken vesz Sásd vizet, ugyanúgy Vázsnokról is és állítólag ez sem egy jó technológia. Az új kút állítólag egymaga egy nap elbírja a 900 m3-t. A pályázat tartalmazza a benzinkútnál lévő kút felújítását is. Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, jelen pillanatban komoly gondot okozna, ha az ipari parkba két vállalkozó költözne be.

8 8 Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott határozati javaslatot fogadja el. Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása, más javaslata a javaslattal kapcsolatban? Más kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak. Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 109/2008.(VIII.1.) KTH. számú határozata Sásd Város Önkormányzata úgy döntött, hogy az ivóvízminőség javításra a KEOP azonosító számon kiírt pályázatra Tiszta víz-tiszta élet Sásdi kistérség ivóvízminőség javítása címmel az Önkormányzat gesztorságával és 7 önkormányzattal együttműködve pályázatot ad be. A képviselőtestület a pályázati anyag alapján a Sásd városra és a további hét településre megbecsült beruházási költséget az A változat szerint elfogadja, melynek alapján a tervezett önköltségből 26,3 %-ot saját költségvetése terhére biztosit és a további 73,7 %-ot a hét önkormányzat az egyes településekre jutó beruházási költségek arányában viselnek az együttműködési megállapodásban foglaltak szerint. A képviselőtestület az előkészítés szakaszára a csatolt táblázatban meghatározott kimutatás szerint az önrészből beruházás arányosan 26,3 %-ot biztosit és a további 73,7 %-ot a hét önkormányzat az egyes településekre jutó beruházási költségek arányában viselnek az együttműködési megállapodásban foglaltak szerint. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármesterét, hogy az önrész igazolása céljából a számlavezető pénzintézettől igazolást szerezzen be. A képviselőtestület kijelenti, hogy sikeres pályázat esetén EU Önerő Alapra pályázni fog. Ha az Önerő Alapból kevesebb támogatást nyer el az önkormányzat vagy nem sikeres a pályázat, abban az esetben az önkormányzat a kieső önrészt saját költségvetése terhére fogja biztosítani. A képviselőtestület az előterjesztésként becsatolt tárgybani együttműködési megállapodást változtatás nélkül jóváhagyta. Határidő: augusztus 4. Felelős : Székely Szilárd polgármester 5. Sásdi Települések Oktatási Társulása társulási megállapodás módosítása, Szágy község csatlakozása a társuláshoz Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

9 9 Székely Szilárd polgármester tájékoztatta a testületet, hogy Szágy község jelezte, hogy a Települések Oktatási Társulásának tagja szeretne lenni és ide kívánja fizetni a hozzájárulás mértékét. Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, egyáltalán nem biztos, hogy 13 vagy 14 tagú lesz a TOT. Tanács, elküldték az új szerződéstervezetet, amit a testület tárgyalt. A mai napig a két önkormányzattól (Magyarhertelend, Bodolyabér) nem kaptak visszajelzést. Figyelik a beiratkozásokat, valóban igaz, hogy alsóban szinte elvétve van az itteni körzetből egy-egy gyerek. Teljes mértékben látható, hogy az ottani gyerekek máshová járnak iskolába. Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a Szágy Község Önkormányzata csatlakozási kérelmét a Sásdi Települések Oktatási Társulásához fogadja el, a Társulási Tanács tagjainak javasolja a kérelmező önkormányzat kérelmének elfogadását. Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása, más javaslata a javaslattal kapcsolatban? Más kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak. Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 110/2008. (VIII.01.) KTH. számú határozata Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Szágy Község Önkormányzata csatlakozási kérelmét a Sásdi Települések Oktatási Társulásához elfogadta, a Társulási Tanács tagjainak javasolja a kérelmező önkormányzat kérelmének elfogadását. Határidő: azonnal Felelős : Székely Szilárd polgármester 6./ Devizaszámla nyitása Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a lengyel gyerekek üdülni jönnek a fonyódligeti üdülőbe, közvetlenül brüsszeli pályázat, tehát nem forintban kapják a támogatást, hanem euróban, viszont ehhez szükséges, hogy nyissanak deviza alszámlát. Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a brüsszeli EACEA/P7/AC/D(08) pályázathoz, amit a lengyelországi testvérvárosból érkező gyermekek üdültetésére nyert az önkormányzat, a támogatás fogadására a számlavezető pénzintézeténél deviza alszámlát nyisson. Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása, más javaslata a javaslattal kapcsolatban? Más kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

10 10 Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 111/2008. (VIII.01.) KTH. számú határozata Sásd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a brüsszeli EACEA/P7/AC/D(08) pályázathoz, amit a lengyelországi testvérvárosból érkező gyermekek üdültetésére nyert az önkormányzat, a támogatás fogadására a számlavezető pénzintézeténél deviza alszámlát nyit. Határidő: azonnal Felelős : Székely Szilárd polgármester Miután több napirendi pont, kérdés, javaslat nem hangzott el, Székely Szilárd polgármester a nyilvános testületi ülést bezárta, a testület zárt ülés keretében folytatta tovább munkáját. Kmft. Székely Szilárd polgármester Dr. Kajdon Béla jegyző

J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. augusztus 19. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. augusztus 19. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. augusztus 19. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

Hausmann Mária és Dr. Jusztinger János képviselők.

Hausmann Mária és Dr. Jusztinger János képviselők. J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. május 11. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Igazoltan távol: Városháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. december 3. napján megtartott testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. december 3. napján megtartott testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. december 3. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Igazoltan távol: Városháza tanácskozóterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. szeptember 10. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. szeptember 10. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. szeptember 10. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41.

J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41. J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat képviselőtestületének 2009. február 18-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Kiss

Részletesebben

Olvasásra olvasásra olvasásra

Olvasásra olvasásra olvasásra Apaj Község Önkormányzata 2345. Apaj, Fõ tér 2. Jegyzõkönyv Készült Apaj Község Képviselõ-testületének 2010. november 11-én megtartott testületi ülésérõl Hozott határozatok: 97/2010.(XI.11.) Kt.számú határozat

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V amely készült Makád község Képviselõ-testületének 2009.november 17-i, rendkívüli ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Baski Gábor polgármester

Részletesebben

Testületi ülés helye: Sásd Város Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.

Testületi ülés helye: Sásd Város Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32. J e g y z ő k ö n y v Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2011.június 02. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd Város Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 7370 Sásd, Dózsa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről. M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített

Részletesebben

Testületi ülés helye: Sásd Város Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.

Testületi ülés helye: Sásd Város Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32. J e g y z ő k ö n y v Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2011. október 13. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd Város Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 7370 Sásd, Dózsa

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

P Á L M O N O S T O R A

P Á L M O N O S T O R A 1 Szám: /2012. P Á L M O N O S T O R A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. február 23-án megtartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet a szabálysértési rendelkezések hatályon

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 3-án, a Polgármesteri Hivatal A épületi tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes Levente polgármester,

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. november 11-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. november 11-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. november 11-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Rendeletek: Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XI.12.)

Részletesebben

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-18/2012/JT. 285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 12-én 12 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-19/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. június 18-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. augusztus 09-én de.7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: Dr. Szerencsés

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről.

Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről. Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben