Jegyzőkönyv. 2. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat módosított Közbeszerzési szabályzatának elfogadására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. 2. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat módosított Közbeszerzési szabályzatának elfogadására"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: június 3-án óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén Jelen vannak: Dorkó György, Magyar János, Pallagi Ákos, Sági Tibor, Vámos Dezsőné, Suta Gábor, k Kormos Krisztián alpolgármester Burkovics Róbert jegyző A jelenléti íven felsoroltak. Késett: Dr. Bohus Gábor képviselő Igazoltan távol: Dr. Hegedűs Zsuzsanna és Neuwirth László képviselők Üdvözölte a jelenlévőket és megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a Képviselőtestületből 9 fő megjelent. Elfogadásra javasolta a napirendi pontokat, jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Sági Tibor és ket. A javaslattal a Képviselőtestület 9(egyhangú) igen szavazattal egyetértett. Napirendi javaslat: 1. Javaslat a Borsodnádasdi Általános Iskola felújítása és energiatakarékossá tétele, a létesülő óvodaépület infrastrukturális beruházása, valamint a konyhaépület felújítása közbeszerzési eljárás elbírálására Előterjesztő: 2. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat módosított Közbeszerzési szabályzatának elfogadására Előterjesztő: 3. Javaslat Ózd Térségi Önkormányzatok Közhasznú Foglalkoztatást Szervező Társulás megszüntetésére Előterjesztő: 4. Egyebek 1. Napirendi pont Javaslat a Borsodnádasdi Általános Iskola felújítása és energiatakarékossá tétele, a létesülő óvodaépület infrastrukturális beruházása, valamint a konyhaépület felújítása közbeszerzési eljárás elbírálására

2 2 A közbeszerzési eljárás során három képviselő vett részt a közbeszerzési bizottság munkájában, így részleteiben is ismerik a beadott pályázatok tartalmát. A kiadott anyagban leírtak szerint három pályázat érkezett, amiből kettő volt érvényes. A Diamit és a Jánosik és Társa Kft. ajánlata érvényes. Mindkettő kiviteli költsége jóval meghaladja a pályázatban elnyert összeget. Javasolta a képviselő-testületnek, hogy ezt a közbeszerzési ajánlatot minősítsék eredménytelennek a közbeszerzési törvény alapján, és módosított műszaki tartalommal minél előbb új pályázat kerüljön kiírásra. Bizottsági ülés nem volt, mivel nem volt rá lehetőség. Kérte a képviselő-testület véleményét. Szerinte minél előbb adják be a régi szerint június 30-ig. Megkérdezte, hogy van-e annak akadálya, hogy a csökkentett műszaki tartalmat rövid időn belül megnézzék. Elmondta, hogy a holnapi nap folyamán jön a tervező, és nem csökkentett, hanem módosított műszaki tartalmat kell tervezni. Köszöntötte a képviselő-testületet. Felhívta a figyelmet arra, hogy a képviselő-testület ülése úgy jött össze, hogy ezt a napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta, holott az SZMSZ szerint kötelező lett volna. Ezt jelezte a polgármester asszonynak, aki figyelmen kívül hagyta. Pénzügyi Bizottságra tartozik, meg kellett volna tárgyalni. Úgy tartanak testületi ülést, hogy a Pénzügyi Bizottság nem tárgyalt olyan ügyet, ami a Pénzügyi Bizottságra tartozik. A javaslatot, mely szerint új közbeszerzési eljárásra kerüljön sor, mint képviselő a Pénzügyi Bizottság nevében nem tud nyilatkozni javasolja. Az ajánlatok és a pályázat közötti több tíz milliós különbséget a költségvetésből nem tudják fedezni. A műszaki tartalom átértékelését javasolta. Kérte a további kérdéseket, véleményeket. Dorkó György képviselő Felhívta a figyelmet, arra, hogy nem az első alkalom, hogy olyan tervezőt választanak ki, aki alul tervezi a műszaki tartalmat. A rendelő, a járda felújításánál is alul lett tervezve a műszaki tartalom. A későbbiekben ha ilyen pályázatok beadására kerül sor, olyan tervezőt válasszanak, akinek van referenciája. Furcsának tartja, hogy a tervező az iskolánál százalékkal alul tervezte a költségeket. A későbbiekben figyeljenek oda jobban a tervező kiválasztására is. Felhívta a figyelmet a beadott pályázat költségeinek táblázatára. A projekt előkészítésben benne van a terv, bruttó 10 millió 800 ezer forint. Ezt az összeget magasnak tartja. Kelemen Károly Szerette volna pontosítani az elhangzottakat. Adott fix összeg volt a pályázatnál. Az orvosi rendelő költségéből végezték el a fizikoterápia felújítását is. A műszaki tartalom az orvosi rendelőnél pontosításra szorul. Az iskolánál az első fordulónál a tervezők előkészületeket is

3 3 végeztek, amikor még nem nyert a pályázat. Meglévő épületekről van szó. Nagyon sok olyan dolog került elő menet közben is, ami gyakorlatilag hozzájárult a beruházáshoz. Véleménye szerint a költségekről majd később beszéljenek. Javasolta, hogy fogadják el az új közbeszerzési eljárás kiírását, a belső tartalomról majd későbbi ülésen tárgyaljanak. Nyilvánvaló, hogy a beruházás időpontja kitolódik. Megkérdezte, hogy mikor kezdődik a tényleges beruházás. Ez érinti az ÁMK intézményt, ezért szeretné tudni. A kérdés arról szól, hogy mikor lehet a módosított tartalmat megállapítani. Amíg nincs meg az újabb tervezői költségvetés, az mennyire felel meg a 173 millió forintnak, addig nem. Az is lehet, hogy tervmódosítást kell kérni. Ezután készülhet el a közbeszerzési kiírás, amelyet már az új szabály szerint kell kiírni. Az új szabály szerint a legkevesebb idő minimum 50 nap. Fontos tudni, hogy mikor indul bármilyen munka, mert rendezvények is lesznek. 50 nap a közbeszerzési eljárás lebonyolítása, ami hozzávetőleg augusztus közepére telik le. Utalt arra, hogy beszélt Skoda Zoltánnal, és azt mondta, hogy december 31-ig kell a beruházásnak zárulni. Tavaly augusztusban döntés született a támogatásról. Most az a kérdés, hogy onnantól kezdve mennyi a befejezési határidő, ha 24 hónap, akkor az jövő augusztus. Nagyon sok a bizonytalanság. A pályázatokat az első döntéstől számított 24 hónap alatt kell általában megvalósítani. Ha van egy döntés, onnan számított 18 hónap alatt kerül befejezésre. Gyakorlatilag a nyáron már nem kezdődik el az iskola felújítása. Dorkó György képviselő A B és C épület felújítása el fog kezdődni. A B és a C épület igen. Mielőtt a közbeszerzést kiírják, abba ezeket a szempontokat bele kell fogalmazni. Nekik kell megmondani a pályázatot írónak, hogyan akarják és tudják a kivitelezést bonyolítani, hogyan tudják rendelkezésre adni a két épületet. Kérdés, hozzászólás

4 4 nem volt. Megkérdezte a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban leírtakkal egyetért-e. A közbeszerzési eljárást érvénytelennek nyilvánítsák, és új közbeszerzési eljárást írjanak ki. Kérte, aki egyetért, az szavazzon. A szavazás eredménye: 9 egyhangú igen szavazat 77/HÖK/2009.(VI.3.) számú határozat Tárgy: A Borsodnádasdi Általános Iskola felújítása és energiatakarékossá tétele, a létesülő óvodaépület infrastrukturális beruházása, valamint a konyhaépület felújítása közbeszerzési eljárás elbírálása Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsodnádasdi Általános Iskola felújítása és energiatakarékossá tétele, a létesülő óvodaépület infrastrukturális beruházása, valamint a konyhaépület felújítása kivitelezésére egyösszegű a befejezési határidőre prognosztizált átalányáras vállalkozási szerződés megkötése tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, mivel egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett az ajánlattevő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot, az önkormányzat pedig nem tudja az ajánlati ár és pályázati építési költség közötti különbözetet megfizetni az építési beruházáshoz, ezért az eljárást eredménytelenné nyilvánítja. Tárgyi beruházás megvalósulása érdekében módosított műszaki tartalommal új közbeszerzési eljárást kell kiírni. Felelős: Határidő: azonnal és folyamatos 2. Napirendi pont Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat módosított Közbeszerzési szabályzatának elfogadására Felkérte Garami Mónikát, ismertesse a változásokat. Garami Mónika A évi 129. törvény kötelezővé teszi a közbeszerzési szabályzat végrehajtását. Az ajánlatkérő köteles meghatározni a közbeszerzési eljárás előkészítésének, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, az eljárásba bevonandó személyek, szervezetek felelősségi körét, a dokumentálás rendjét, a döntésekért felelős személyeket, testületeket. A törvény a felelősségi rend megállapítását az ajánlatkérőkre bízza. Ez alapján a szabályzatban az előzőhöz képest a szervezeti felépítés, felelősségi rend tekintetében nem történt változás, az eljárásrendekben történt változások kerültek be a szabályzatba, valamint kisebb részletszabályok, mivel a teljes eljárásrendet a Közbeszerzési törvény tartalmazza, a szabályzat csupán utalást tartalmaz ezekre. A közbeszerzési rendszer egyszerűsödése folytán a április 1-je előtti közösségi, nemzeti és egyszerű eljárásrend helyett a évi CVIII. Törvény megszüntette a nemzeti eljárásrendet, valamint az egyszerű eljárást és helyettük a közösségi értékhatárt el nem érő közbeszerzésekre egy új egyszerű eljárást vezetett be, amely bekerült a szabályzatba, így lett az általános egyszerű és a különös egyszerű közbeszerzési

5 5 eljárás, az előbbi a klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozik, az utóbbi pedig a közszolgáltatókra. Főszabály szerint minden közbeszerzési eljárás hirdetménnyel indul, melynek ellenjegyzését a jegyző végzi. Az eljárás megindításának feltétele a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezet, vagy arra vonatkozó biztosíték megléte, ez alól egy kivétel van, ha az ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be. A közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés esetében a közbeszerzési eljárásba közbeszerzési tanácsadót köteles bevonni. Az előző szabályzat szerint az előzetes összesítő készítésének kötelezettsége helyett az újban lehetőség ennek az elkészítése, melyről a jegyző dönt. A közbeszerzési eljárások nyilvánossága nagy hangsúlyt kapott, ami azt jelenti, hogy a közbeszerzési eljárással kapcsolatos adatokat, szerződéseket az ajánlatkérő honlapján közzé kell tenni, vonatkozik ez a közbeszerzési tervre is. Lényeges változás, amely szintén bekerült az új szabályzatba a közbeszerzési értékhatárok változása, a szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. A szabályzatban külön nem részletezett szabályokat a évi CXXIX. törvény tartalmazza. Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérte, aki elfogadja a közbeszerzési szabályzat aktualizálást az elhangzott módosításokkal, az szavazzon. A szavazás eredménye: 9 egyhangú igen szavazat 78/HÖK/2009.(VI.3.) számú határozat Tárgy: Borsodnádasd Város Önkormányzat módosított közbeszerzési szabályzatának elfogadása Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Borsodnádasd Város Önkormányzat módosított közbeszerzési szabályzatát elfogadta. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: értelemszerűen 3. Napirendi pont Javaslat Ózd Térségi Önkormányzatok Közhasznú Foglalkoztatást Szervező Társulás megszüntetésére Elmondta, hogy a határozati javaslat arról szól, hogy a képviselő-testület felhatalmazza, a polgármestert, hogy az Ózd Térségi Önkormányzatok Közhasznú Foglalkoztatást Szervező Társulás megszüntetését aláírja a kistérségi társulásnál. Kérdés, hozzászólás nem volt. Megkérdezte, hogy egyetért-e a képviselő-testület a szervezet megszüntetésével, és felhatalmazza-e az aláírásra? Kérte, aki egyetért, az szavazzon. A szavazás eredménye: 9 egyhangú igen szavazat 79/HÖK/2009.(VI.3.) számú határozat Tárgy: Ózd Térségi Önkormányzatok Közhasznú Foglalkoztatást Szervező Társulás megszüntetése

6 6 Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. tv. 5. (1) bekezdése értelmében tett kezdeményezésével, melynek alapján az Ózd Térségi Önkormányzatok által március 1-i hatállyal létrehozott Ózd Térségi Önkormányzatok Közhasznú Foglalkoztatást Szervező Társulás megszüntetését kezdeményezi. Az évi CXXXV. tv. 6. b) pontja, valamint a társulási megállapodás 12.) pontja rendelkezéseinek megfelelően Borsodnádasd Önkormányzata Képviselő-testülete a társulás megszüntetését elhatározta. A Képviselő-testület felhatalmazza Ózd Város Polgármesterét, hogy a megszüntető okiratot aláírja és a Közhasznú Foglalkoztatást Szervező Társulást a nyilvántartásból töröltesse. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Egyebek Az előző testületi ülésen tájékoztatták a testületet az orvosi rendelő módosított támogatásáról a pályázatban. El kell készíttetni a kiviteli terveket, hogy a közbeszerzést el tudják indítani, a pályázathoz még csak az engedélyes tervek készültek el. Az ajánlatot a FÉMI adta, 1 millió forint, plusz áfa összegben. Dr. Bohus Gábor képviselő helyet foglalt a teremben, így a képviselő-testület száma 10 főre változott. Megkérdezte, hogy érinti-e a költségvetést ez az összeg. Pók Elemérné Pénzügyi Iroda vezetője Válaszul elmondta, hogy nem érinti a költségvetést. Nem érinti a költségvetést, ez egy átfutó összeg. Ez érinti a költségvetést. Dönteni kell róla, mert addig nem tudnak elindulni a közbeszerzésben.

7 7 A Pénzügyi Bizottság megint mellőzve lett. 1 millió forint miatt költségvetés módosítás lesz, amit a Pénzügyi Bizottság meg kell, hogy tárgyaljon. Erre felhívta a jegyző úr figyelmét, és kérte, hogy szó szerint kerüljön bele a jegyzőkönyvbe. Pók Elemérné Pénzügyi Iroda vezetője A pályázatokra van elkülönítve pénz. Ha meg kell szavazni, akkor nincs benne a költségvetésben. De benne van a költségvetésben. Ahhoz, hogy a pályázat induljon, meg kell rendelnie a kiviteli tervet. Megkérdezte a testületet egyetért-e vele, aki igen, az szavazzon. A szavazás eredménye: 10 egyhangú igen szavazat 80/HÖK/2009.(VI.3.) számú határozat Tárgy: Kiviteli terv megrendelése Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy az I. sz. Orvosi Rendelő kiviteli terveit a FÉMI Független Építőmérnöki Iroda Kft.-től rendeljék meg 1 millió Ft+áfa áron. Határidő: értelemszerűen Felelős: polgármester, jegyző A kötvény, amit tavaly jegyeztek, annak a befektetésére javasolta a képviselő-testületnek, hogy hozzon egy döntést, miszerint nyisson az önkormányzat devizaszámlát, hogy a kötvény értékét devizában is tudják forgatni. Ezt követően kérne egy felhatalmazást, mert eddig is jegyző úrral fektették be a kötvényt. Adjon egy felhatalmazást a képviselő-testület ennek az ügyletnek a lebonyolítására. Megkérdezte, hogy jár-e ez költségekkel. A számlanyitás nem jár költségekkel. Ismét az a probléma, hogy a Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta. Követeli azt, hogy ez nem rendkívüli testületi ülésre tartozik. Legyenek szívesek előkészíteni, bemutatni azt, hogy ez a számlanyitás, ez a deviza manipuláció mivel jár. Ezt szeretné látni. Mert az, hogy számlát nyitnak, az egy dolog, de az, hogy közben mi történik, azt a testület nem látja. Ismét elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság ezt sem tárgyalta, és ha megszavazzák, jogtalan lesz, mert a Pénzügyi Bizottság véleménye nélkül nem lehet elfogadni. Újra felhívta jegyző úr figyelmét.

8 8 A Pénzügyi Bizottságnak javaslattételi joga van, de döntési jogosultsága nincs. Innentől kezdve megtárgyalja-e vagy nem testületi határozat kell ahhoz, hogy devizaszámlát nyisson az önkormányzat. Mi olyan nagy dolog abban, hogy egy devizaszámlát nyissanak, van egy élő számla, amin akkor lesz forgalom, ha csinálnak devizaügyletet. Mi indokolja azt, hogy devizaszámlát kell nyitni? Van egy forintalapú számla. Csináljanak hatásvizsgálatot, hogy melyik a jobb. A kötvényt lekötötték 155 millió forintot 121 napra évi 9,2 százalékos kamatra, 50 millió forintot 1 hónapra 8,4 százalékos kamatra. Az 50 millió forintra gondolt, hogy azt kellene devizába befektetni, hogy az árfolyamemelkedést valamilyen módon devizaügyletből pótolják. Tartózkodni fog a szavazásnál, ez az árfolyammal való spekulálás, nem tud jobb szót rá. Ennek van veszteség oldala is. Nem értett egyet azzal, hogy a közösség pénzével spekuláljanak. Tartózkodni fog a szavazásnál. Ha nem olyan az árfolyam, akkor ott bukni lehet. Egyetértett az előtte szólóval. Ha bebizonyítják, hogy van értelme, akkor megszavazza. De most nem fogja megszavazni. Ajánlatot fog kérni az OTP-től és be fogja hozni a testület elé. A határidős ügyletnek az a lényege, hogy meghatározott árfolyamra megállapodnak, hogy azon a napon mennyiért adhatja el a devizát. Ha felette van, akkor nem adja el, ha alatta van, akkor igen. Az árfolyamkockázat annyi, hogy arra a napra a tényleges devizaárfolyamnak az általuk megkötött árfolyam közti különbsége. Igaz, hogy lehetne vele nyerni, de mi van akkor, ha buknak. Mindenki nem nyerhet. A közösségi pénz ilyen kockáztatásához nem járul hozzá. Tartózkodni fog. Most nem kötnek ügyletet, de fog kérni ilyen ajánlatot. Be kell hozni a testület elé, amikor konkrétumok vannak. A legközelebbi testületire fogja megtenni, csak ehhez egy devizaszámlát kell nyitni. Ahhoz hozzájárulnak, ha nulla a költsége.

9 9 Javasolta nyissanak devizaszámlát úgy, hogy mindenféle devizaügyletet a képviselő-testület hozzájárulása nélkül senki nem tehet. Akkor arra szavazzanak, hogy nyissanak devizaszámlát, és a legközelebbi testületire fog devizaügyletre ajánlatot kérni, amit behoz a testületi ülésre. A devizaszámlára való ügyletet csak a képviselő-testület hozzájárulásával teheti meg a polgármester. De ahhoz, hogy legyen ilyen ügylet, ahhoz fog ajánlatot kérni. A számlanyitás nem kerül semmibe, spekulációt mert tényleg az a képviselő-testület hozzájárulása nélkül nem tehet senki. Megkérdezte a képviselő-testületet, hogy hozzájárul-e devizaszámla nyitásához. Kérte, aki egyetért, az szavazzon. A szavazás eredménye: 10 egyhangú igen szavazat 81/HÖK/2009.(VI.3.) számú határozat Tárgy: Devizaszámla nyitása Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy az OTP Nyrt. Ózdi Fiókjánál az önkormányzat devizaszámlát nyisson. Határidő: értelemszerűen Felelős: Pénzügyi Iroda vezetője Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Borsodnádasdi Sport Egyesület a költségvetésben megállapított támogatáson felül forint többlettámogatást kér. Előterjesztés erről nem készült. Kérte a testület véleményét. A soron következő testületi ülésre készüljön előterjesztés ezzel kapcsolatban. A kérelem tegnap érkezett. Megkérdezte, hogy mi van akkor, ha most nincs rendkívüli testületi ülés.

10 10 Suta Gábor képviselő Megkérdezte, hogy amit a költségvetésben megszavaztak, az nem volt elég. Kormos Gyula A polgármester asszony mondta, hogy adjanak be egy kérelmet. Kérelem kell, mert ezt szóban nem lehet kérni. Ha gondolják, odaadja mindenkinek, hogy nézzék meg a kérelmet. Majd a következő testületi ülésre terjesszék elő. A Borsodnádasdi Labdarúgó Klub amennyiben nem kapja meg a kért összeget, abban a pillanatban vége a működésüknek. Az elhangzott javaslatok alapján a következő testületi ülésre írásos előterjesztés készül a Labdarúgó Sport Egyesület támogatási pótkérelméről. Dorkó György képviselő szót kért. Dorkó György képviselő Érsek Emil elbontotta a régi sportöltöző épületét, de otthagyta az alapot a földben. Ő volt kint a helyszínen is. Szerinte nem lesz rend a területen a későbbiekben sem. Szólt még arról is, hogy a kisboltnál lévő buszmegállónál felszálló kialakítása szóba került korábban. Utalt továbbá egy tavalyi döntésükre, mely szerint lakossági felszólítások fognak kimenni az elhanyagolt ingatlanok tulajdonosinak. Felkérte jegyző urat a díszpolgári címről mondja el a tudnivalókat. Burkovics Róbert jegyző Augusztus 20-án lehetősége van az önkormányzatnak díszpolgári cím és Borsodnádasdért emlékplakett adományozására. A júniusi testületi ülésre előkészítő bizottságra tesznek javaslatot. Jelenleg azt kéri a képviselő-testülettől, hogy adjanak részére felhatalmazást közlemény közzétételére, amiben javaslatot tehetnek. Javasolta, hogy Burkovics Róbert jegyzőt felhatalmazza a képviselő-testület közlemény közzétételére, melyben javaslatot kérnek Borsodnádasdért és Borsodnádasd Város Díszpolgára cím adományozásához. Kérte, aki egyetért, az szavazzon. A szavazás eredménye: 10 egyhangú igen szavazat 82/HÖK/2009.(VI.3.) számú határozat Tárgy: Felhatalmazás közlemény közzétételére

11 11 Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Burkovics Róbert jegyzőt közlemény közzétételére, melyben javaslatot kérnek Borsodnádasdért és Borsodnádasd Város Díszpolgára cím adományozásához. Határidő: azonnal Felelős: jegyző Kérte a képviselő-testületet, hogy jelezzék, ki kíván részt venni a Mecseknádasdon megrendezésre kerülő Nádasd Napokon. Kérdés, hozzászólás nem volt, az ülést bezárta. k.m.f. Papp Anna polgármester Burkovics Róbert jegyző Sági Tibor képviselő Szkálosi László képviselő

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat /2008. (I.24.) számú talajterhelési díjáról szóló rendelet elfogadására

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat /2008. (I.24.) számú talajterhelési díjáról szóló rendelet elfogadására Jegyzőkönyv Készült: 2008. január 24-én 15.00-18.30 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Dorkó György, Dr. Hegedűs Zsuzsanna, Magyar János, Neuwirth László,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Borsodnádasd Városi Önkormányzatának határozata 2009. évre vonatkozó munkabér hitel felvételéről Előterjesztő: Papp Anna polgármester

Jegyzőkönyv. 1. Borsodnádasd Városi Önkormányzatának határozata 2009. évre vonatkozó munkabér hitel felvételéről Előterjesztő: Papp Anna polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2009. február 26-án 15.00-18.00 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: Dr. Bohus Gábor, Dr. Hegedűs Zsuzsanna, Sági Tibor, Szkálosi László,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2008. szeptember 04.-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. december 28-án 09.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. december 28-án 09.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. december 28-án 09.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti Képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti Képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Időpontja: 2012. június 21. (csütörtök) 16:00 óra

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 8-án 18,00 órakor tartott soron kívüli ülésén. A Képviselő-testület üléséről

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2014. 08. 13. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-53/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. december 3. napján megtartott testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. december 3. napján megtartott testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. december 3. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Igazoltan távol: Városháza tanácskozóterme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 19. 08.30 órától 18.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18:00 órakor megtartott nyílt Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint. Bagó

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről.

Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről. Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-35/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-18/2012/JT. 285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2007. június 15-én tartott rendkívüli testületi üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2007. június 15-én tartott rendkívüli testületi üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 31-10/2007. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2007. június 15-én tartott rendkívüli testületi üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László,

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2011. június 9-én 16.00 órától - 17.30 óráig a Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott - n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az Készült: 2012. június 28-án 16.00 18.30 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak:

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a jegyzõkönyv-hitelesítõk személyével 6 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a jegyzõkönyv-hitelesítõk személyével 6 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett. Készült: 2011. április 28-án 15.00-19.00 óráig a Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének nyílt ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Kormos Krisztián

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. szeptember 15. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-17/2008. 128-152/2008. sz. határozat 12/2008. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. június 26-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. június 26. Határozat:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

10./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének elfogadása

10./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének elfogadása 10./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének elfogadása Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte

Részletesebben