Közhasznúsági jelentés a éves tevékenységről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhasznúsági jelentés a 2005. éves tevékenységről"

Átírás

1 Adószám: Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG Gödöllő, Grassalkovich Kastély Közhasznúsági jelentés a éves tevékenységről Beszámolási időszak: január december 31. Gödöllő, március 28. Dr. Révész Tamás Mihály ügyvezető igazgató P.h.

2 -2- Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Társaság e a2004. éves tevékenységéről A Társaság közhasznú tevékenysége az évi CLVI.tv.26. szakasz c.) pontjába foglalt 3. tudományos tevékenység, 5. kulturális tevékenység, 6. kulturális örökség megóvása, 7. műemlékvédelem cél szerinti tevékenységek. A társaság fent írt tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről az 1997 évi CXLIV. törvény és a Kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. tv. 5. -a értelmében állami szernek kell gondoskodnia. A társaság a társasági szerződésben rögzített tevékenységei közül vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében végezhet. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Kiemelkedően közhasznú társaság A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Társaságot a Pest megyei Cégbíróság Cg /36 számú június 15-i végzésével kiemelkedően közhasznú társaságnak minősítette. Gödöllői Királyi Kastély Kht. Királyi Kastélymúzeuma augusztus 9-i keltezéssel a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Múzeumi Osztálya a társaság számára Királyi Kastély Múzeum elnevezéssel muzeális szakgyűjtemény megalakítására Múzeumi Működés Engedélyt adott ki, nyilvántartási szám: MK/02/84. A múzeumi létesítmény - jellege: szakgyűjtemény, - gyűjtőköre: történet, képzőművészet, iparművészet, - gyűjtőterület: Gödöllő Város közigazgatási területén belül a kastély és műemléki környezete (helyrajzi számok: 5852, 5853/3, 5853/4, 5854), valamint a kastélyhoz kapcsolódó történeti emlékek tekintetében országos. A szakgyűjtemény a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Társaság keretein belül működik, szakmai (múzeológiai) felügyeleti szerve a Magyar Nemzeti Múzeum. Közhasznúsági jelentés A Közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI törvény 19. szerint a társaság elkészítette a Közhasznúsági jelentést, mely tartalmazza: - a számviteli beszámolót, - a költségvetési támogatás felhasználását, - a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, - a cél szerinti juttatások kimutatását, - a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi önkormányzattól kapott támogatás mértékét, - a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékét, összegét, - a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. A közhasznú beszámoló melléklete a kiemelten közhasznú jogállású társaságnak a 224/2000. (XII.19.) számú Kormányrendeletben előírt - eredménykimutatás (1. sz. melléklet) - tájékoztató adat (2. sz. melléklet) valamint, - a tárgyévben közhasznú célra kapott bevételek, és ráfordítások összefoglaló táblázat (3. sz. melléklet)

3 -3- A közhasznú eredménykimutatásból kiemelendő tételek (1.sz.melléklet) Bevételek A társaság összes bevétele tárgy évben e Ft, amely az előző időszak bevételéhez e Ft-hoz képest 15.73%-os növekedést jelent. A növekedés összege e Ft, amelyből kiemelendő tételek: a központi költségvetésből kapott támogatás nagysága az előző időszakhoz képest e Ft-tal magasabb, amely a tárgy évben folyósított e Ft költségvetési támogatásnak eredménye. Előző időszakban ezen a címen kapott támogatás összege e Ft volt. A évre kapott támogatásból e Ft évben esedékes költségvetési támogatás, melynek folyósítására tárgyévben került sor. A helyi Önkormányzattól kapott támogatások összege 544 e Ft, az előző időszakban kapott támogatás e Ft, ami e Ft-tal alacsonyabb, mint az előző időszakban kapott támogatás. A közhasznú tevékenységből származó árbevétel e Ft, e Ft tal magasabb a évinél, főként a múzeumi tevékenységből származó árbevétel múzeumi belépőjegyek, tárlatvezetés bevétele - növekedésének eredménye. A vállalkozási tevékenységből származó árbevétel tárgyévben e Ft, e Ft-tal magasabb az előző időszakhoz viszonyítva, főként a bérleti díjakból származó árbevétel növekedésének köszönhetően. Ráfordítások A társaság összes ráfordítása tárgy évben e Ft volt, amely az előző időszak ráfordításához e Ft-hoz képest 0,63%-os csökkenést mutat. A csökkenés összege e Ft, ami egyes költségnemeken csökkenést, máshol növekedést jelent. Kiemelendő tételek: Az anyagjellegű ráfordítások összege az előző időszakhoz képest a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódóan nem változott jelentősen, a növekedés összege e Ft. A növekedésből az eladott áruk és a közvetített szolgáltatások beszerzési értéke e Ft-tal magasabb az előző évhez képest, ami a vállalkozási tevékenységből származó árbevétel növekedésénél is látszik. A vállalkozási tevékenység egyéb anyagjellegű ráfordításainak növekedése nem jelentős. A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó anyagjellegű ráfordítások e Ft-tal növekedtek. A növekedés a tárgyévben elvégezett, előző időszakhoz viszonyított nagyobb volumenű karbantartási feladatoknak, több, és színvonalas kulturális rendezvény bonyolításának köszönhető. Megtörtént a két éve húzódó formaruha csere a rendészet, és a teremőrök részére is. A személyi jellegű ráfordítások 5,87%-kal, e Ft-tal növekedtek. Az alkalmazottak részére béremelés nem történt. Jutalom címén egy havi átlagkereset, illetve egy fő részére 3 havi prémium került kifizetésre. A május 23-ig megbízott ügyvezető részére Taggyűlési határozat alapján január 1-től május 23-ig 7% béremelés, és 3 havi jutalom került kifizetésre. Végkielégítés címén egy fő létszámleépítés miatt e Ft kifizetés, valamint annak járuléka terheli a ráfordítások összegét. A külsős, főként tárlatvezetéssel megbízott munkavállalók részére e Ft került kifizetésre, aminek ellentételezése a tárlatvezetési díj árbevételében megjelenik. A Felügyelő Bizottsági tagok tiszteletdíja január 1-től 50 e Ft/fő/hó, a Bizottság elnök díjazása 60 e Ft/fő/hó. A személyi jellegű ráfordítások összegét növeli három munkaügyi perben történt megegyezés, bér és járulékai címén e Ft terhelik a ráfordítások összegét.

4 -4- Az egyéb ráfordítások összességében e Ft-tal növekedtek. A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó egyéb ráfordításból, e Ft-ból, az általános forgalmi adó a alapján a megosztással számolt adó le nem vonható része e Ft ben ilyen címen keletkezett ráfordítás e Ft volt. Előző időszakhoz viszonyítva jelentősen csökkentek a társaság pénzügyi műveletekhez kapcsolódó ráfordításai, ami a Barokk színház felújítására felvett beruházási hitelfelvételhez kapcsolódó kamatfizetés csökkenésének köszönhető. Ezen a címen ráfordításként elszámolt kamat összege e Ft, előző időszakban ezen a címen e Ft ráfordítás keletkezett. A csökkenés a kedvező kamatváltozásoknak köszönhető. Eredmény A társaság a közhasznúsági jelentés mellékleteként (1.sz.melléklet) a 224/2000.(XII.19.) számú Kormányrendeletben előírt eredménykimutatást készíti el. A rendeletnek megfelelően az adózás előtti, (Eredménykimutatás G sor) és a tárgyévi vállalkozási eredmény (Eredménykimutatás I sor) a számvitelei törvény előírása szerint készített Éves beszámoló A eredménykimutatása mérleg szerinti eredményével egyezik meg ben a társaság tárgy évi eredménye e Ft, veszteség. A vállalkozási, és a közhasznú tevékenység eredményét a közvetlenül felmerült, és tételesen elkülöníthető bevételeken és ráfordításokon kívül a tevékenység végzéséhez felmerült általános, a bevétel arányában osztandó költségek is befolyásolják. (közüzemi díjak, értékcsökkenési leírás, adminisztráció, ügyvezetés költségei) Tevékenységenkénti eredmény Tevékenység év (eft) év (eft) Változás % Vállalkozási tevékenység eredménye ,89 Közhasznú tevékenység eredménye ,89 Összes eredmény ,99 Az eredménykimutatásban nem látszó, lényeges tételek A közhasznú eredménykimutatásban nem látszó pénzforrás a Kastélyépület részét képező Barokk színház rekonstrukciójához igénybevett e Ft összeg beruházási hitel, amelynek előzménye: a Magyar Köztársaság Kormánya a 1116/2004. (XI.3.) számú és a 1031/2002. (III.29.) számú határozattal módosított 1144/2001. (XII.29.) határozatával a Kastély helyreállításának finanszírozása céljából e Ft hitelösszeg, valamint járulékai erejéig készfizető kezességet vállalt. A rendelkezésre álló hitelösszeget, e Ft-ot a Társaság az alábbiak szerint vette igénybe: ben e Ft-ot, ban e Ft-ot, ben e Ft-ot, ben e Ft-ot. A 2002-ben megkötött hitelszerződés, valamint a mellékletét képező készfizető kezességvállalási szerződés a fenti kormányhatározatoknak megfelelően 2004-ben módosításra került. A Magyar Állam képviseletében eljáró Pénzügyminisztérium a készfizető kezességvállalásának határidejét október 30.-ban határozta meg. A módosított szerződés szerint a tőketörlesztési időpontok: december 31., illetve szeptember 30. A december 30-án esedékes tőketörlesztésből e Ft teljesített a társaság.

5 -5- I. Bevételek a közhasznú eredménykimutatás tételei alapján (1.sz.melléklet) A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatások 1.a. Alapítóktól kapott támogatás e Ft A Társaság alapító tagjaitól tárgy évben támogatást nem kapott. Bevételként elszámolt összeg: Pénzmozgással nem járó bevételek (elszámolás a számviteli törvény alapján) A Grassalkovich Kastély Közalapítvány megszűnésekor 2000-ben átvett pénzügyi vagyonából fejlesztési célra fordított részének számviteli elszámolásból eredő tárgyévi bevétel: e Ft A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától 2000-ben kapott támogatás fejlesztési célra fordított részének számviteli elszámolásból eredő tárgyévi bevétel: 223 e Ft A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól 2000-ben kapott támogatás fejlesztési célra fordított részének számviteli elszámolásból eredő tárgyévi bevétel: 163 e Ft 1.b. Költségvetésből kapott támogatás e Ft Pénzmozgással járó bevétel A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a MK évi költségvetéséről szóló évi CXVI. tv. XXII./10/2/8 előirányzat csoport terhére működési támogatás folyósítása a gazdasági évre: e Ft A támogatás február 1-i teljesítéssel került jóváírásra. A támogatást bérfizetésére, valamint közüzemi díjak fedezetére használtuk fel. A támogatás felhasználásáról Támogató felé határidőben elszámoltunk, a benyújtott beszámolót Támogató elfogadta. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a MK évi költségvetéséről szóló évi CXXXV. tv. XXIII fejezet /10/31/6 fejezeti kezelésű előirányzat csoport terhére a működési támogatás folyósítása a gazdasági évre: e Ft A támogatás két részletben, június 17-i teljesítéssel e Ft, december 9-i teljesítéssel e Ft került jóváírásra. A támogatásból e Ft múzeumi kiállítási tárgyak gyarapítására, restaurálásra, a fennmaradó részt, e Ft-ot közhasznú feladatok ellátására, épület karbantartásra, közüzemi díjak fedezetére, kulturális programok bonyolítására fordítottuk. A támogatás felhasználásáról Támogató felé határidőben elszámoltunk, a benyújtott beszámoló elfogadása folyamatban van. Pénzmozgással nem járó bevételek (elszámolás a számviteli törvény alapján) 1998-ban a Grassalkovich Alapítvány által folyósított e Ft költségvetési támogatás fejlesztési célra fordított részének számviteli elszámolásából: e Ft 2000-ben folyósított évi e Ft költségvetési támogatás fejlesztési célra fordított részének számviteli elszámolásából: e Ft A "Kastély rehabilitáció II. szakasza" programjára a Központi Környezetvédelmi Alaptól kormánygaranciás hitel kiegészítéseként években kapott e Ft támogatás fejlesztési célra fordított részének számviteli elszámolásából: e Ft Pénzmozgással nem járó, előző időszakokban kapott támogatások maradványainak felhasználása Előző időszakokban kapott költségvetési támogatások maradvány összegéből felhasználás a tárgy évben nem történt.

6 -6-1.c. Helyi önkormányzattól kapott támogatás 564 e Ft Pénzmozgással járó bevétel A Társaság tárgy évben a helyi önkormányzattól támogatási megállapodás alapján kapott támogatást. A támogatás december 8-i teljesítéssel került jóváírásra, összege: 544 e Ft A támogatást a kastélyparkban ingyenesen használható korcsolyapálya üzemeltetési díjára fordítottuk. A támogatással Támogató felé határidőben elszámoltunk. Pénzmozgással nem járó bevételek (elszámolás a számviteli törvény alapján) A helyi önkormányzattól években kapott e Ft támogatásból fejlesztési célra fordított része e Ft, számviteli elszámolásból eredő tárgyévi bevétel: 20 e Ft Pénzmozgással nem járó, előző időszakokban kapott támogatás maradványának felhasználása A helyi önkormányzattól években kapott e Ft támogatás december 31-én meglévő maradványösszegéből, e Ft-ból tárgyévben a Kastély és környezete hatástanulmánytervre fordított rész, e Ft. A felhasználás fejlesztési célú, a számviteli törvény alapján átvezetésre került a passzív időbeli elhatárolások közé. Az eredménykimutatásban nem szerepel. 1.d. Egyéb kapott támogatás e Ft Egyéb támogatások összegét a tárgy évben vállalkozásoktól és magánszemélyektől kapott pénz,- és tárgyi adományok, ingyenesen felajánlott szolgáltatások értéke adja. Tárgyévi pénzadomány Tárgyévi pénzadományok összege összesen 434 e Ft, ebből: - Vállalkozásoktól kapott pénzadomány: 200 e Ft - Személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlásából származó tárgyévi bevétel: 128 e Ft - Magánszemélyek által befizetett pénzadomány: 106 e Ft Tárgyévi tárgyi adomány Tárgy évben vállalkozásoktól, magánszemélyektől kapott tárgyi adományok főként múzeumi, kiállítási tárgyak - becsült értéke: e Ft Tárgyévben adományként felajánlott szolgáltatások értéke Tárgy évben vállalkozások, magánszemélyek által térítés nélkül felajánlott szolgáltatások, főként kulturális szolgáltatások, fellépti díjak értéke: e Ft 2. Pályázat útján elnyert támogatások e Ft Tárgy évben pályázat útján összesen e Ft pénzügyileg rendezett bevétele volt a társaságnak. A számviteli törvény alapján az eredménykimutatásban bevételként elszámolható, e Ft. Pénzmozgással járó bevétel 2004-ben megrendezett Ferenczy Ida emlékkiállítás megrendezésére elnyert támogatás, a pályázati összeg folyósítója a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma: 500 e Ft 2004-ben a Barokk színházban lévő Sörpince felújítására elnyert támogatás, a pályázati összeg folyósítója a Nemzeti Kulturális Alap: e Ft Tárgy évben a biztonságtechnikai feltételek javítására elnyert támogatás, a pályázati összeg folyósítója a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma: e Ft Tárgy évben a Barokk opera fesztivál megrendezése a Gödöllői Királyi Kastélyban, a pályázati összeg folyósítója a Nemzeti Kulturális Alap: e Ft

7 -7- Tárgy évben a Gödöllői Királyi Kastély XX. századi története időszaki kiállítás megrendezésére kapott támogatás, a pályázati összeg folyósítója a Nemzeti Kulturális Alap: 600 e Ft Pénzmozgással nem járó bevételek (elszámolás a számviteli törvény alapján) Az előző, és a tárgyidőszakban fejlesztési célra kapott támogatásokból számviteli törvény alapján elszámolt bevétel: e Ft 3. Közhasznú tevékenységből származó árbevétel e Ft Árbevétel jogcímenként Tevékenység 2004.év(eFt) 2005.év(eFt) Változás % Múzeumi látogatás bevétele ,92 Kulturális programok bevétele ,15 Összes közhasznú árbevétel ,67 Közhasznú tevékenységből származó árbevétel összesen e Ft, ami az előző időszak árbevételének 105,67%-t érte el. Múzeumi látogatás árbevétele e Ft 2005-ben múzeumi látogatásból származó árbevétel 7.738e Ft-tal, 4,92%-al növekedett az előző időszakhoz képest. A növekedés az állandó kiállítás belépőjegy árának növelésének köszönhető. A Kastély területén az állandó múzeumi kiállítások megtekintése belépőjegy-köteles, az időszaki kiállítások az előző időszakhoz hasonlóan belépőjegy nélkül látogathatók. A Barokk színház belépőjegyeinek áránál a múzeumi törvény által kötelezően előírt kedvezmények nem érvényesek. A látogatói létszámot tekintve a 2004-es adatokhoz viszonyítva a kastélymúzeum látogatottsága csökkent. Míg 2004-ben az állandó múzeumi kiállítás látogatóinak száma 191 ezer fő volt, 2005-ben 183 ezer fő látogatót regisztráltunk. Tárgy évben 65 ezer fő külföldi látogatót regisztráltunk a évi 68 ezer külföldi látogatóval szemben. Az állandó kiállításokat a múzeumi törvénynek köszönhetően 37 ezren látogathatták a kijelölt napokon ingyen ben a törvény adta ingyenes látogatás lehetőségével 38 ezren éltek. Kulturális programok árbevétele e Ft 2005-ben a kulturális programokból származó árbevétel e Ft-tal, 55,15%-al növekedett az előző időszakhoz képest. Zenei programjainkat a turisztikai igényeknek megfelelően szervezve kínáljuk. Kiemelkedő kulturális eseménysorozatok a Barokk kastélynapok, Adventi rendezvények, ahol az elmúlt évek hagyományával szakítva, 2005-ben néhány nappali előadást is belépőjeggyel tekinthették meg látogatóink. 4. Tagdíjból származó bevétel Tagdíjból származó bevétele a társaságnak nem volt. 5. Egyéb bevételek e Ft Az egyéb bevételek összege e Ft, tartalmazza a szokásos üzletmenetbe tartozó bevételeket, amelyek nem sorolhatók be a fenti tételek egyikébe sem, de szorosan kapcsolódnak a társaság működéséhez.

8 -8- Tételeiben: - a működéshez kapcsolódó egyéb, egyéb bevétel 805 e Ft - a pénzügyi műveletekből származó bevétel 35 e Ft - előző évekhez kapcsolódó javító, rendező tétel e Ft Az előző időszakhoz (2004. év egyéb bevételei e Ft) képest a jelentősebb eltérés oka, az előző időszakhoz kapcsolódó rendező tétel, ami az eredménylevetés ráfordítás soraiban is ugyanezzel az összeggel szerepel, eredményre gyakorolt hatása nincs. B. Vállalkozási tevékenység bevétele Bevétel jogcímenként: Tevékenység év(eft) év(eft) Változás % Bérleti díjak ,14 Kereskedelmi egységek bevétele (kávézó, ,46 ajándékbolt) Barokk étterem díszétkezések bevétele ,68 Egyéb kereskedelmi bevétel ,91 Saját előállítású eszközök aktivált értéke ,42 Pénzügyi műveletek bevétele ,44 Összes vállalkozási bevétel ,47 A évhez viszonyítva a vállalkozási tevékenységekből származó összes bevétel 13,47%-al növekedett. A tevékenységi körből kiemelendő tételek a bérleti díjakból, az egyéb kereskedelmi bevételekből - ügyeleti díjak, közvetített szolgáltatások -, ahol a bevételek növekedése jelentősebbnek mondható. A múzeumi regisztrált látogatói létszám visszaesése ellenére csekély mértékben, de nőtt a kereskedelmi egységek kávézó, ajándékbolt árbevétele. Kínálatunkat folyamatosan bővítjük, előtérbe helyezve a kínálat színvonalát, figyelve a piaci igényeket. Bevételek alakulása tevékenység szerint Tevékenység 2004.év(e Ft) 2005.év(e Ft) Változás % Közhasznú tevékenység 254, ,66 Vállalkozási tevékenység 105, ,47 Összes bevétel ,73 A társaság 2005 évi fejlesztési, működési kiadásait költségvetési támogatásból, árbevételből, nem jelentős összegű adományból, pályázat útján elnyert pénzeszközből fedezte. A beruházási hitel kamatból, e Ft-ból e Ft erejéig a beruházási hitel nyújtott fedezetet. II. A társaság részére biztosított pénzügyi források felhasználása (3. sz. melléklet) 1. Költségvetési támogatás felhasználása A központi költségvetés terhére támogatást tárgy évben a közhasznú tevékenység kiadásaira kapott a társaság, összesen e Ft összegben. A támogatást a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma folyósította. A fenti összegű támogatás tételeiben:

9 -9-1/a. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a MK évi költségvetéséről szóló évi CXVI. tv. XXII./10/2/8 előirányzat csoport terhére e Ft működési támogatást folyósított, a gazdasági évre. A támogatás február 1-i teljesítéssel került jóváírásra. A évi e Ft támogatást a társaság maradék nélkül felhasználta, az alábbiak szerint: Személyi jellegű ráfordítások e Ft - a társasággal állandó munkaviszonyban lévő alkalmazottak bérköltsége e Ft - állományon kívüli, külsős tárlatvezetők részére 51 e Ft - Felügyelő Bizottság részére 780 e Ft - munkaszerződés alapján kiküldetésre 183 e Ft - egyéb személyi jellegű kifizetések, - betegszabadság, étkezési hozzájárulás e Ft - bérjárulékok címén e Ft Közüzemi díjak e Ft - áramdíj január február időszakokra e Ft - gázdíj január március időszakokra e Ft - víz,- és csatornadíj január február időszakokra 241 e Ft Összesen e Ft fenti támogatásból finanszírozott rész e Ft Személyi jellegű kifizetések, és közüzemi díjak összesen e Ft A támogatás felhasználásáról Támogató felé határidőben elszámoltunk, a benyújtott beszámolót Támogató elfogadta. 1/b. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a MK évi költségvetéséről szóló évi CXXXV. tv. XXIII fejezet /10/31/6 fejezeti kezelésű előirányzat csoport terhére e Ft működési támogatást folyósított a gazdasági évre. A támogatás két részletben, június 17-i teljesítéssel e Ft, december 9-i teljesítéssel e Ft került jóváírásra. A támogatás felhasználása: A évi e Ft támogatást a társaság maradék nélkül felhasználta, az alábbiak szerint: Fejlesztés - Műtárgyak, kiállítási tárgyak gyarapítása, restaurálás e Ft Működési költségek - Kulturális programokkal kapcsolatos kiadások e Ft - Előadóművészi díjak e Ft - Kulturális programok hirdetési díjai 921 e Ft - Plakátok, szóróanyagok e Ft - Szállítás, bérleti díj, egyéb kiadások e Ft - Ingyenes terjesztésű szórólapok e Ft - Épületeken végzett karbantartás, javítási munkálatok e Ft - Januári karbantartás keretében végzett javítás e Ft - Időszaki kiállítás rendezéséhez szükséges karbantartás 389 e Ft - Külső munkálatok, csatorna, tető javítás 641 e Ft - Belső átalakítás 168 e Ft - Felújítandó területeken javítások (nyílászárók javítása) 553 e Ft - Műszaki berendezések, vezetékes rendszerek karbantartása e Ft - Januári karbantartás keretében végzett javítás 618 e Ft - Autóbusz parkoló kerítés megerősítés, dúcolás 165 e Ft - Mellvédfal állagmegóvás 840 e Ft - Felvonók, biztonságtechnikai rdsz. folyamatos szervízelése e Ft

10 Műszaki berendezések, színpadtechnika folyamatos szervízelése e Ft - Tűzjelző felügyelet 150 e Ft - Közüzemi díjak e Ft - Áramdíj március-december e Ft - Gázdíj április-december e Ft - Víz,- és csatornadíj március-december e Ft - Számlavezetés díja 856 e Ft - Biztosítási díjak e Ft - Épület biztosítás e Ft - Gépjármű biztosítás 480 e Ft - Személyi jellegű ráfordítások április 1- december e Ft - Múzeumi munkatársak e Ft - Teremőrök munkabére e Ft Fejlesztés, és működési költség összesen e Ft A támogatási szerződésnek megfelelően a kapott összeggel a társaság határidőben elszámolt a támogató felé, a beszámoló elfogadása folyamatban van. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi XC. tv. 1. sz. mellékletének XXIII. fejezetében foglalt 10/2/8 Közhasznú társaságok közhasznú feladatai című fejezeti kezelésű előirányzatának terhére biztosított e Ft támogatást. A társaság részére 2000-ben folyósított támogatásból december 31-én fennálló maradvány e Ft, a Királydombi pavilon környékére, a Park felújítására fordítható. A támogatási szerződésnek megfelelően a kapott összeg felhasználásáról határidőben, illetve a támogatás folyósításától számítva minden évben beszámolt a társaság a Támogató felé, és az év végi közhasznú jelentésben. 2. Önkormányzati támogatások A Társaság tárgy évben a helyi önkormányzattól támogatási megállapodás alapján 544 e Ft támogatást kapott. A támogatás december 8-i teljesítéssel került jóváírásra. A támogatást az Adventi kastélynapok rendezvénysorozat keretében a kastélyparkban felállított korcsolyapálya üzemeltetési díjának kiegészítésére fordítottuk. Az Önkormányzat által támogatott időszakban a korcsolyapályát ingyenesen használhatták a látogatók. A támogatással Támogató felé határidőben elszámoltunk. A helyi önkormányzattól években kapott e Ft támogatás december 31- én meglévő maradványösszegéből, e Ft-ból tárgyévben a Kastély és környezete hatástanulmánytervre fordított rész, e Ft. A maradvány e Ft, amely a Kastély és környezete hatástanulmány-tervére, illetve a Kastélyparkban sétautak kialakítására, kerti padok elhelyezésére fordítható pénzforrás. 3. Pályázat útján elnyert támogatások Tárgy évben pénzügyileg rendeződtek az előző időszakokban elnyert pályázatok szerződés szerint hátralévő, a Társaság részére járó összegek: 2004-ben nyertes pályázatok Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Múzeumi időszaki kiállítás Ferenczy Ida emlékkiállítás - megrendezésére a Minisztérium 500 e Ft utólagos finanszírozású, vissza nem térítendő támogatást kapott a társaság, amely cél szerint felhasználásra került. A támogató felé az elszámolás megtörtént, a támogatás pénzügyileg rendeződött.

11 -11- Nemzeti Kulturális Alap A Barokk színházban lévő Sörpince restaurálására e Ft utólagos finanszírozású, vissza nem térítendő fejlesztési támogatást nyert el a Társaság. A pályázati pénzforrás a bekerülési költségek 70%-át fedezik, a fennmaradó részt saját erőből kell biztosítani. A Sörpince felújítására 2004-ben e Ft-ot, tárgyévben e Ft-ot, összesen e Ft-ot fordítottunk. Támogatásból finanszírozott rész e Ft. A támogató felé az elszámolás megtörtént, a támogatás pénzügyileg rendeződött ben nyertes pályázatok Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Biztonságtechnikai feltételek javítására e Ft fejlesztési célú vissza nem térítendő támogatást nyert el a társaság, amelyből megvalósításra került az őrjárat ellenőrző rendszer, támadásjelző rendszer, valamint a raktárak riasztórendszerének kiépítése. A támogató felé az elszámolás megtörtént, a támogatás pénzügyileg rendeződött. Nemzeti Kulturális Alap Barokk opera fesztivál a Gödöllői Királyi Kastélyban rendezvényre e Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a társaság, melyet cél szerint, a fellépő művészek tiszteletdíjára fordítottuk. A támogató felé az elszámolás megtörtént, a támogatás pénzügyileg rendeződött. A Gödöllői Királyi Kastély XX. századi története címmel időszaki kiállítás megrendezésére 600 e Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a társaság, amelyet cél szerint felhasználtunk. A támogató felé az elszámolás megtörtént, a támogatás pénzügyileg rendeződött. 4. Adományok Tárgy évben magánszemélyektől, vállalkozásoktól adomány, támogatás címén befolyt bevételek összege e Ft, ebből pénzadomány 434 e Ft, tárgyi adományok nyilvántartás szerinti értéke e Ft, felajánlott szolgáltatások értéke e Ft. Tárgyi adományok jelentősebb tételei becsült értéken: Megnevezés (e Ft) Ajándékozó Türkmén szőnyeg XX. század 100 Erzsébet királynét ábrázoló fotó 1860-sa évek 250 Kézi csomózású Balkáni Szőnyeg as évek 250 Kaukázusi szőnyeg, 1900-s évek eleje 250 Türkmén szőnyeg, 1910-s évek 180 Tebriz szőnyeg- XX. század 200 Siraz szőnyeg - XX. század 250 Evőeszközök (2db), szalvéta, terítő Könyvek, folyóiratok Gödöllői Királyi Kastély - pasztell kép Nagy Éva: A Magyar Szent Korona c. grafika keretben Kiss István 200 Szentmiklósi Ferencné 189 Kirchhofer Józsefné 60 Harsányi Zsuzsanna 50 Mojzesné Nagy Éva

12 -12- Megnevezés (e Ft) Ajándékozó Canon Power Shot A310-aJ9411A001AA fényképezőgép 27 Canon Hungária Kft. 98 db bögre, értékesítési célra 34 Pataki Kerámia Kft. Felajánlott szolgáltatások tételei becsült értéken e Ft, ingyenesen fellépő művészek, szakmai előadók, vállalkozások: Fellépő művészek, társulatok (e Ft) Támogatott rendezvény Kovács Annamária 30 Szabó Marcell Papp Dániel 50 Baráth Nóra 50 Balogh Enikő 50 Deák György 50 Artesz Kórusalapítvány 50 Continuo-Gödöllő Alapítvány 50 Károly Edit 100 Lehőcz Andrea 100 Savaria Barokk Együttes 300 Rákász Gergely Vásáry Tamás Simonova-Balogh Jaroszlova 50 Láng Gabriella 50 Juniki Spartakus 50 Bertalan Őrs 50 Ella Attila 46 Fényszaruiak Baráti Egyesülete 200 Cuento Guitar Trio 60 RBR 95 Bt. - Varázsfuvola Zenekar 70 Dobó Ágota 30 Rachmanyinov est Tavaszi Kamarakoncert Gödöllői Városi Vegyeskar és az Arpeggio gitárzenekar közös koncertje Áriák és Duettek 200 Orgona koncert 500 Zongorakoncert Jótékonysági koncert Barokk Napok 20 Kastély Barátok Klubja szakmai előadás Pénzbeli adomány Pénzadomány, támogatás értéke tárgy évben összesen 434 e Ft volt, amiből: Vállalkozások adománya Stiefel Eurocart Térképkiadó Kft. 100 e Ft pénzadományát Barokk Kastélynapok megrendezése során felmerült kiadásokra fordítottuk.

13 -13- Inter-Europa Bank Rt. 100 e Ft pénzadományát Barokk Kastélynapok megrendezése során felmerült kiadásokra fordítottuk. Magánszemélyek adománya 106 e Ft magánszemélyektől kapott adományt - kastélypénztárban elhelyezett urna bevételt, illetve egyéb adomány-befizetést közhasznú, múzeumi költségek fedezetére fordította a társaság. 128 e Ft bevétele a magánszemélyek személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából keletkezett a társaságnak. A felajánlást kiállítási tárgyak restaurálására fordítottuk. A felhasználásról szóló beszámolót egy helyi lapban a törvény szerint megjelentettük. 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A társaság tárgy évi mérleg szerinti eredménye e Ft volt (veszteség), ami csökkenti a társaság vagyonát (saját tőkét). Tárgy évben jegyzett tőke emeléséről, és tőketartalékba történő befizetésről döntött a társaság Taggyűlése, az alábbiak szerint: Tulajdonosok Tőkeemelés (eft) Tőketartalék (eft) Összesen (eft) Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Gödöllő Város Önkormányzata Összesen Pénzügyi rendezés december 31-ig az alábbiak szerint történt: Tulajdonosok Tőkeemelés Tőketartalék (eft) Összesen (eft) Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Gödöllő Város Önkormányzata Összesen Gödöllő Város Önkormányzata a hiányzó 1 e Ft tőkeemelést a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezte. A társasági szerződés módosítása megtörtént, a Cégbírósági bejegyzés nem rendeződött. A számviteli törvény vonatkozó pontjai szerint a Tulajdonosok által befizetett tőkeemelés, illetve ehhez kapcsolódó tőketartalék-növelés a mérlegbeszámolóban a kötelezettségek között került kimutatásra, a Cégbírósági bejegyzés megtörténtéig. A saját tőke a mérleg szerinti eredmény összegével, e Ft-tal változott. A saját tőke összege e Ft, ami a jegyzett tőke összegének, e Ft-nak az 50,55%-a. Saját tőke változás: 2004.év(e Ft) 2005.év(e Ft) Változás(e Ft) Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke, jegyzett tőke különbség:

14 Célszerinti juttatások kimutatása A társaság cél szerinti tevékenysége keretében nem nyújtott sem pénzbeli, sem nem pénzbeli szolgáltatást, ilyen címen kiadás nem keletkezett. 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke A társaság vezető tisztségviselői - felügyelő bizottság - ügyvezető igazgató Juttatások Felügyelő bizottság tiszteletdíja: e Ft Ügyvezető igazgató munkabére: e Ft A Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja: - a Felügyelő Bizottság elnökének tiszteletdíja 60 e Ft/fő/hó, - a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja 50 e Ft/fő/hó. Vezető tisztségviselők egyéb juttatásai A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai az üzleti évben semmiféle előleget, kölcsönt nem kaptak, nevükben garancia vállalására nem került sor. 7. Rövid beszámoló a közhasznú tevékenységről 7.1 Műemlékvédelem, felújítás Kastélyépület átadott területek Minden év január hónapban a már felújított és hasznosítás alatt levő épület részeken 3-as, 4-es és 5- ös szárny, Barokk színház részben tervezett, részben a decemberi állapot felmérésnél tapasztaltak alapján karbantartási munkákat végeztetünk. Ennek köszönhetően a felújított terület minősége nem romlik, illetve a használat során felmerülő kivitelezési hibákat kijavítva még javul is. A karbantartási munkák belső és külső munkákra csoportosíthatók évben a Kastély karbantartási munkáit a tervezett műszaki tartalommal tudtuk elvégezni, így befejeződött a múzeumi térben a könnyű függöny cseréje és a Ferenc József szárnyon, lépcsőházban a szőnyegcsere. A Barokk színház, bár 2003 augusztusában elkészült, a karbantartási programban csak az üzemeléssel kapcsolatos gépészeti karbantartási munkákat végeztük, mert az épületre három év garanciális kötelezettséget vállalt Architekton Rt. kivitelező vállalat. A garanciális munkákat a kivitelező a belső terekben néhány eset kivételével nem végezte el. Utóbbi témákban a fedezet biztosítása szakértői és jogi lépések - céljából a banki garanciát a társaság lekérte. Belső karbantartási munkák: - Földszinten és emeleten fal felületek festés javítása, illetve szükség szerinti újra festése diszperziós, ill. szilikát festékkel. Lábazat festések, ajtó ablak mázolás javítások. - Apró kő burkolat javítások kő lábazat, lépcső, csempelap visszaragasztása, javítása. - Mosdókban asztalos javítások, mosdók körüli márvány felület csiszolása, csúszásgátló csere - Díszlépcsőház korlát festés javítás, tisztítás - Kályhák restaurátori javítása múzeumi térben - Múzeumi térben polirweis felületek, aranyozások, mázolások, asztalos munkák javítása

15 Emeleten táblás parketta felújítás /javítás, tömítés, felületkezelés csak a nagyobb romlást mutató felületeken. A többi helyen nagytakarítás - Faliképek igénybevett felületeinek tisztítása ruhatárban, barokk előtérben, Lipót szárnyban. - Múzeumi térben, barokk étkezőben levő kályhák sérüléseinek javítása - Réz kordontartó oszlopok, hamutartók, tájékoztató táblák, zárak és kilincsek javítása, utóbbiak megerősítése - Biztonságtechnikai rendszerek karbantartási munkái - Mosatás, takarítás - Gazdasági épületben parketta javítás, WC és előtér pvc csere, vizesblokk javítási munkák db barokk stílusú szék javítása, újrakárpitozása - Aranyozott barokk ülőgarnitúra javítása - Szünetmentes berendezések karbantartása - Villamos fogyasztói berendezések időszakos felülvizsgálata - Tűzoltó berendezések, készülékek felülvizsgálata Külső karbantartási munkák: - 8-as szárnyon tető javítás - Díszudvaron kockakő javítás, csere - Felújított szárnyakon hódfarkú cserépfedés javítás - Ereszcsatorna tisztítás 7. szárnyban időszaki kiállítás megrendezéséhez karbantartási, javítási munkálatok A gépészeti berendezések, liftek, emelő-berendezések, biztonságtechnikai berendezések, fűtési rendszer biztonságos üzemeltetésének érdekében, valamint ahol előírás pl. tűzrendészet, liftek stb. szükséges a rendszeres, szakszervizzel végeztetett karbantartás. A legszükségesebb területeken rendelkezünk karbantartási szerződésekkel, amelyek folyamatos pénzügyi terhelést jelentenek a társaság. számára. Barokk Színház A beruházásra biztosított banki hitel terhére 2002-ben megkezdődött a Barokk Színház rekonstrukciós munkája. A beruházás lebonyolítását a Műber-Invest Kft végezte. A kivitelezést az Architekton Rt. érvényes szerződésének folytatásaként indítottuk. A terveket a KÖZTI Rt készítette, és engedélyeztette. A munka befejeződött. A Színház augusztus 8-ai előadással megkezdte művészeti tevékenységét. A -2 szinten esőzések alkalmával a munkahézagoknál, csőáttöréseknél és egyéb helyeken betör a rétegvíz. Kivitelező garanciális munkaként nem ismeri el. Álláspontja, hogy a talajmechanika nem jelzett talajvizet, az építés alatt talajvízzel csak két helyen találkoztak, s ott a vízelvezetés illetve a szigetelés megfelelő. A tapasztalat azonban az, hogy a víz ott is megjelenik, ahol víznyomás elleni szigeteléssel kellett volna kivitelezni. A társaság a kivitelező Architekton Rt. bankgarancia összegét lehívta, és szakértői vizsgálatot kezdeményezett a felelősség megállapítására. A felkért igazságügyi szakértő február közepére a dokumentáció elkészítette, mely alapján a bankgarancia lehívásra került. A helyszíni feltárások, talajmechanikai fúrások elkészültek, ezek kiértékelése folyamatban van ben az éves nagykarbantartás keretében elvégzett karbantartási munkálatokra épület, gépészeti berendezések karbantartása, javítása, szőnyeg és függönycsere, rendezvényeknél használt székek megerősítése, felhasznált karbantartó anyagok értéke - összesen e Ft-t fordítottunk. Autóbusz parkoló kialakítása A VÜSZI Kht. a kastély területén az Ady sétány és kocsiszín épület között ideiglenes autóbusz parkolót épített saját költségén a társasággal kötött szerződés keretében.

16 -16- A kivitelezés során előkerült egy ciszterna, melynek területét a parkolóból elkerítettük. Feltárása megkutatása a későbbiekben lesz feladat. A parkolót elkerítő kerítés költségét felek megfelezték. Kialakítása 576 e Ft-ba került. Állagmegóvási munkák A kastély fel nem újított részein folyamatosan kisebb nagyobb javításokat végzünk, illetve végeztetünk. Ez a tetőbeázások megszüntetésére, vízelvezetések megoldására, alátámasztások kijavítására, vagyonvédelem biztosítására stb. szolgálnak. Az Erzsébet előkertben tavasszal 25 m hosszan ledőlt a mellvédfal. Az omlás oka a mellvédet tartó támfal kifagyása volt évi felújítás során a támfal feltárására és felújítására nem volt elegendő összeg, s ennek elmaradása vezetett az omláshoz. A ledőlt támfal műkő elemeit számozva ledeponáltattuk a Kastély területén a letisztított kisméretű téglákkal együtt. Dr. Máté Zsolt tervező a támfal feltárást dokumentálta és a helyreállítást megtervezte. Ennek anyagát jóváhagyásra a KÖH felé megküldtük. Támfal feltárás bekerülési költsége 840 e Ft. Az autóbusz parkoló melletti kerítést, mely támfalként is szolgál a kastély felől meg kellett támasztani, ki kellett dúcolni. A sörfőzde alagút dúcolatát kicseréltük és megszüntettük több helyen a beázást. Felújítás - Beruházási munkálatok Épületeken végzett beruházást, fejlesztést forráshiány miatt csekély mértékben, e Ft összegben végzett a társaság. Tételeiben: Sörpince A Társaság 2004-ben a Nemzetközi Kulturális Alapprogram Igazgatósága által kiírt veszélyeztetett műemlékek állagmegóvására, helyreállítására, restaurálására vonatkozó pályázaton nyert e Ft támogatást, melyhez e Ft önrészt kell biztosítani. (14 millió támogatás, 30% - 6 millió saját erő) Rády Ferenc festőművész restaurátor végezte a sörpince falfestésének állagmegóvását, kutatását, restaurálásra való előkészítését. Tárgy évi nettó bekerülési költség: e Ft Pénzügyi forrás: saját e Ft NKA pályázati támogatás e Ft Biztonságtechnikai fejlesztés Kiépítésre került személyi támadásjelző rendszer, a kazánház gázszivárgásának érzékelése, figyelmeztető jelzéssel kiegészítve, behatolás-jelző rendszer kiépítése raktáraknál, őrjárat ellenőrző rendszer kiépítése, ami főként a rendészet munkáját segíti. Tárgy évi nettó bekerülési költség: e Ft Pénzügyi forrás: saját 8 e Ft NKÖM pályázati támogatás e Ft Telefonhálózat bővítése Tárgy évi nettó bekerülési költség, saját forrás: 83 e Ft Új építésű szálloda Látványterv, szakvélemény készítés. Tárgy évi nettó bekerülési költség, saját forrás: 124 e Ft Barokk színház Korlát készítése. Tárgy évi nettó bekerülési költség, saját forrás: 73 e Ft Elektromos hálózat fejlesztése Vonalvilágítás a Barokk színházban. Tárgy évi nettó bekerülési költség, saját forrás: 188 e Ft

17 -17- Részletes rendezési terv A KÖZTI Rt. érvényes szerződés keretében készíti a kastély szabályozási tervét. Elkészültek a hatósági egyeztetés anyagai, melyek a Gödöllői Polgármesteri Hivatalba leszállításra kerültek. A Főépítész asszony és a Városüzemeltetési Hivatal fogja össze és vezényli ennek a dokumentációnak az engedélyezési eljárását. A munka befejezése év végéig nem fejeződött be. A rendezési terv elkészítésére eddig összesen e Ft-ot fordítottunk, Gödöllő Város Önkormányzatának ben nyújtott e Ft támogatásának terhére. Tárgy évi ráfordítás e Ft, a évi ráfordítás e Ft, ami a évi beszámolóban költségként került kimutatásra. Jelen beszámolóban mindkét évi ráfordítás a befejezetlen beruházás értékét növeli. Bekerülési költség Gödöllő Város Önkormányzata pénzügyi támogatásával: e Ft Épületen végzett tárgyévi beruházás finanszírozásának forrásai: Saját forrás e Ft Gödöllő Város Önkormányzata támogatás e Ft Pályázati pénzforrás e Ft Egyedi tárgyi eszköz beszerzés Egyedi tárgyi eszköz beszerzés a már meglévő eszközök pótlására, illetve új eszközök beszerzésére a működéshez, illetve üzemeltetéshez feltétlenül szükséges mértékben történt, összesen e Ft összegben. Kiemelendő, nagyobb tételek: - Az állandó kiállítási térben megtörtént, a karbantartási munkálatoknál említett szőnyeg, és fényáteresztő függönyök cseréje e Ft - Főként kulturális programokhoz használt székek megerősítése e Ft - Takarítógép és tartozékainak beszerzése 186 e Ft - Számítástechnikai eszközök fejlesztése, új beszerzések 943 e Ft - Építészeti tervező program 250 e Ft - A látogatói igényeinek igazodva értékmegőrző szekrény elhelyezése 113 e Ft - Kültéri zászlók cseréje 301 e Ft - Nyári rendezvények bonyolításához sátor 54 e Ft - A karácsonyi időszakban a Kastély hangulatosabbá tételéhez díszek, égősorok először felépítve az Adventi kastélynapok keretében 526 e Ft Múzeumi tárgyak gyarapodása Múzeumi tárgyak értéknövekedése tárgyévben összesen e Ft volt, amiből tárgyi adományok becsült értéke e Ft. Jelentősebb tételek: - Erzsébet királyné és Ferenc József portréjával díszített üvegablak restaurálása - Portré fotó Rudolf főhercegről külföldi aukción szerzett - F.J. monogrammal díszített tányér - magánszemélytől vásárolt - Ferenc József adományozó oklevél. 7.2 Kastélymúzeum szakmai tevékenysége A társaság fenntartásában működő múzeum az alapító szándék szerint a gazdag történelmi hagyományokkal rendelkező, stílusteremtő épület történetének tárgyi emlékeit és hagyományait gyűjti, kutatja, őrzi meg az utókor számára és teszi közkinccsé. A múzeum működési engedélyének megszerzése (1995. augusztus 10.) óta eltelt több mint kilenc év alatt több százas darabszámú tárgyi gyűjtemény, valamint tízezer darabot meghaladó dokumentum és fotó halmozódott fel. Ezek alkotják épülő gyűjteményünk vázát. A muzeális intézmény jelenleg - múzeumpedagógus és restaurátor hiánya miatt - tematikus szakgyűjtemény besorolásban van.

18 és 2001 között több szakaszban, a felújítás ütemében nyíltak meg állandó kiállításaink, melyek a kastély két fénykorát és Erzsébet királyné magyarországi kultuszát mutatják be. A kiállításokon a saját tulajdonú műtárgyakon kívül mintegy harminc múzeum, illetve magánszemély több mint ötszáz kölcsönadott tárgya is látható augusztusában újabb épületrész készült el: a Grassakovich II. Antal herceg által kialakított színház rekonstrukciója az 1. épületszárny végében. Az Európában is ritkaságnak számító megújult szárnyrész nemcsak előadások alkalmával, hanem csoportos vezetéssel is megtekinthető, felújításának folyamatát fotókkal illusztrált kiállítás mutatja be a bejárat közelében decemberében megnyílt a felújított királydombi pavilon, benne a megmaradt király-képek másolataival és a meg nem maradtak rekonstrukciójával. A XVIII. századi barokk kertből egyedüliként helyreállított épület csoportos vezetéssel tekinthető meg áprilisában hiánypótló kiállítást nyitottunk a még romos 7. szárny, az egykori klasszicista fürdő területén, amely a kastély XX. századi történetét dolgozza fel és mutatja be korabeli fotók és tárgyi emlékek segítségével. A gyűjtemény folyamatos gyarapítása és az új kiállítás mellett továbbra is fontosnak tartjuk az időszaki kiállítási programot. Évente több történeti és kortárs képzőművészeti kiállítást rendezünk, ezekhez kapcsolódó közművelődési programokat szervezünk. Kiállítások Állandó kiállításaink: A királyi lakosztályok ( ) Erzsébet királyné emlékkiállítás (1998, felújítva 2003) A Grassalkovichok kora (2001) Egy felújítás képei. A színházi szárny helyreállítása fotókon (2003) Királydombi pavilon. Honfoglalás kori vezérek és magyar királyok arcképcsarnoka (2004) Időszaki kiállításaink: Saját kiállításaink Ha a falak mesélni tudnának. Kiállítás a gödöllői kastély XX. századi történetéről az egykori virágház és fürdő termeiben A Gödöllői Királyi Kastély Múzeum legújabb szerzeményei Mária Valéria karácsonyai Gödöllőn gyermekrajz-pályázat kiállítása Befogadott kiállításaink 80/13. A szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 1980-ban végzett növendékeinek közös tárlata Három ecsettel. Pálnagy Zsigmond, id. Pálnagy Balázs és ifj. Pál Nagy Balázs kiállítása Magyar kerámiaművészeti alkotótelepek. A siklósi, kecskeméti és hódmezővásárhelyi alkotótelepek története és jelentősége ( ) Sem angol, sem beteg, sem fasiszta. Almásy László Szahara-kutató emlékkiállítása születésének 100. évfordulóján Antal Imre festőművész kiállítása Kiállítások látogatóinak száma Az állandó kiállítás, a Barokk színház, és a Királydombi pavilon látogatóinak száma összesen 183 ezer volt. Teljes árú, kedvezmény nélküli belépőjegyet 115 ezer fő, míg kedvezményes belépőjegyet 31 ezer fő - ezen belül 26 ezer diák, 5 ezer nyugdíjas váltott. A törvény által biztosított ingyenességgel élő látogatóink száma 37 ezer fő volt, a törvény által nevesített megoszlásban: - családi ingyenes belépő 8 ezer fő - pedagógusok 6 ezer fő - 65 éven felüli nyugdíjas magyar állampolgárok 9 ezer fő - óvodás korúak 1 ezer fő

19 mozgássérültek és más fogyatékosok 1 ezer fő - hétvégi ingyenes lehetőséggel élők 10 ezer fő - a miniszter által kiadott állandó múzeumi belépővel rendelkezők 1 ezer fő - nemzetközi szerződések alapján külföldi állampolgárok 1 ezer fő Kiesett árbevétel e Ft. A belépőjegyek mindhárom állandó kiállításra érvényesek. Az időszaki kiállítások belépőjegy nélkül látogathatóak, ezért a látogatószám ezek esetében csak becsülhető. A színház, a királydombi pavilon és a kastély XX. századi történetét bemutató kiállítás külön jeggyel, csak csoportosan, tárlatvezetővel látogatható. Két főállású és 1 részmunkaidős tárlatvezetőnk és átlag főnyi külsős, eseti megbízási szerződés alapján dolgozó, vizsgázott tárlatvezető ez évben magyar nyelvű és idegen nyelvű, összesen tárlatvezetést tartott. Közművelődési és közönségkapcsolati tevékenység Tárlatvezetők Klubja Tárlatvezetők Klubja elnevezésű rendezvényünket tavaly hat alkalommal tartottuk meg, meghívott előadók részvételével, a főállású és alkalmi tárlatvezetőink továbbképzésére, tájékoztatására, valamint a kastély baráti köre számára őszétől nevében és célközönségében is elkezdtük megújítani ezt a rendezvényt: a Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete aktív együttműködésére és részvételére számítva alakítjuk ki a programot. Erzsébet-napi vers- és prózamondó verseny A hagyományos Erzsébet-napi vers- és prózamondó versenyünket 2005-ben tizedik alkalommal rendeztük meg az általános és középiskolás korosztály számára, közel 150 fő részvételével. Az évről évre változó mottó ezúttal ".lehetne fű, lehetne fény is, szeretnék még szeretni én is. volt, József Attila születésének 100. évfordulója alkalmából. Gyermekrajz-pályázat Szintén hagyománnyá válik az adventi időszakhoz kötődő gyermekrajz-pályázatunk, melyet az elmúlt évben ötödször hirdettünk meg, ezúttal Mária Valéria karácsonyai Gödöllőn címmel. A rekordmennyiségben, mintegy 680 db beérkezett pályamű egy részét kiállítottuk, és húsznál többet díjaztunk. Az eredményhirdetésre gyermekműsor keretében került sor, melyre minden pályázó gyerek hivatalos volt. Reklámtevékenység Múzeumi Majális Mint mindig, idén is részt vettünk a Múzeumi Világnap tiszteletére, május én, a Múzeumkertben rendezett Múzeumi Majálison. Idén a meghirdetett témához kapcsolódva a nyári táborunk programjából adunk ízelítőt. Szakmai társadalmi kapcsolatok A szokásos, minden év augusztusának második hétvégéjén megrendezésre kerülő Gödöllői Barokk Kastélynapok rendezvényünk egy új programmal bővült. Első alkalommal láttuk vendégül a legjelentősebb magyarországi kastélyok, helyi muzeális intézmények és a szaksajtó képviselőit az ún. kastélyok utcája rendezvény keretében, melyet 2006-ban is megrendezünk. Decemberben sikerrel rendeztük meg a hagyományos Adventi kastélynapok elnevezésű programunkat is. E két decemberi hétvégén nagy sikerrel zajlott a barokk színházban megrendezett történelmi játszóház (Grassalkovich herceg udvarában címmel), amelyen a Magyar Nemzeti Múzeum közművelődési dolgozói színes programmal várták az érdeklődőket tavaszától látogathatják az érdeklődők az előző évben átadott királydombi pavilont, és a fürdő felújítás előtt álló terében a kastély XX. századi történetét feldolgozó kiállítási egységet. Előbbi tartalmas bemutatásához elsősorban a park régészeti és botanikai értékeinek feldolgozása szükséges, utóbbi pedig nagy mennyiségű, még élő tanúk által közölt adat feldolgozását feltételezi.

20 -20- Gyűjteményi munka Gyűjteménygyarapítás Vásárlás Vásárlás útján történő gyarapításunk legjelentősebb darabjai a történelmi dokumentumtárunkba kerültek: Pirkner Ernő erdőtanácsos életpályájához tartozó személyes és hivatalos iratok összessége. Szintén kiemelkedő aukciós vásárlás volt a Rudolf trónörökösről, nem sokkal a halála előtt készült aláírt fénykép, díszes keretben. Jelentős, közel 150 darabos gyarapodást ért el képeslapgyűjteményünk, főleg aukciós vásárlások útján. A kastély igen jelentős képeslapgyűjteményének legszebb darabjait idén ősszel, időszaki kiállítás keretében mutatjuk majd be. Éves szinten a vásárlás útján történt gyarapodás 114 tétel, ezen belül 203 darab. Ajándékozás 2005-ben jelentős gyarapodást könyvelhettünk el ajándékozás útján. Régi, kiemelkedően fontos támogatónktól öt nagy értékű szőnyeget kaptunk az év folyamán, melyek restaurálás után a kiállítási enteriőröket gazdagítják. Szintén adományozás útján került a múzeumi könyvtárba egy 38 darabból álló könyvgyűjtemény. Az ajándékozás útján összesen bekerült 60 tétel, vagyis 75 darab e Ft becsült értéket tesz ki. Könyvtár A könyvtári gyűjtemény az elmúlt évben 56 darabbal gyarapodott. Több igen szép darabot sikerült különböző aukciókon megvásárolnunk, amelyek közül kiemelkedik, s az állandó kiállításba is bekerült Szent-iványi Martin: Summarium chronologiae Regni Hungariae (Bécs, 1750.) című műve. A szerző a Magyar Királyság kronológiai összefoglalását a címlapon Grassalkovich I. Antalnak ajánlotta. Kölcsönzések, letétek Az év folyamán saját gyűjteményünkből, valamint az általunk kezelt, a NKÖM tulajdonát képező műtárgyállományból kölcsönadás is történt (festmény, textil, egyéb apró tárgyak) a kecskeméti Katona József Múzeum számára, a Cifra-palotában megrendezett Ferenczy Ida emlékkiállításhoz. Tudományos tevékenység Saját kiadványok 2004-ben több saját kiadású kiadványunk is elfogyott tavaszára készült el 3 nyelven (magyar, angol, német), a kastélyt bemutató általános, 10 oldalas, ingyenes leporelló. Ehhez újdonságként kapcsolódott: a kastély barokk színházat bemutató, ingyenes, szintén háromnyelvű szóróanyag, illetve a Sisi-út állomásait bemutató magyar nyelvű leporelló. Kutatónapok Az év során 35 kutatónapot használtunk fel, főként más múzeumok gyűjteményeiben történő kutatásra, konferenciákon való részvételre és időszaki kiállításaink előkészítésére. Gyűjtési nap Gyűjtési napjaink száma 30 volt, ez főleg az évi országos kiállítást bemutató, 2007 májusára tervezett időszaki kiállítás anyaggyűjtésére és a vásárlásra felajánlott műtárgyak megtekintésére szánt időt jelenti. Továbbképzések 1 fő történész-muzeológus PhD programban vesz részt. A képzést a társaság munkaidőkedvezménnyel támogatja szeptemberétől a gyűjteménykezelő, a Magyar Nemzeti Múzeum által indított múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő szakképző tanfolyamon vesz részt. A tanfolyam elvégzését az intézmény munkaidő-kedvezménnyel és anyagi hozzájárulással támogatja.

HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 3300. EGER, VINCELLÉRISKOLA U. 5.

HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 3300. EGER, VINCELLÉRISKOLA U. 5. HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 3300. EGER, VINCELLÉRISKOLA U. 5. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. február 13. Füzy Andrea elnök A Heves Megyei Tűzoltó Szövetség Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI E. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Mezőkövesd, 2013. május 31. Bolykó István ügyvezető A DUETT

Részletesebben

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24.

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tass, 2012. február 24. Gubacsi István elnök ph. Tassi Helytörténeti Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szociális Háló Egyesület 7960 Sellye Batthyány u. 4. Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú Közhasznúsági végzés: Pk. 60.163/1995/22 2008.év Tartalom: I. Közhasznú beszámoló

Részletesebben

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. Alakulás időpontja: 2007.10.31. Célja szerinti besorolás: Állatvédelem Adószám: 19382278-1-19 Statisztikai számjel: 193832278-9499-529-19

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentése

2010. évi Közhasznúsági jelentése A Sonkádi Európa Nostra Díjas Református Templomért Alapítvány 4954 Sonkád, Rákóczi u. 36. i Közhasznúsági jelentése Sonkád, 2011.03.21. Róka Edit Alapítvány elnöke 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sonkádi Európa

Részletesebben

A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY

A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet 2012 Budapest, 2013. március 14. 2 A szervezet alapadatai: 1. elnevezés: A Füvészkertért Alapítvány 2. képviselő: Dr. Isépy István 3. székhely: 1083 Budapest,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18125861-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 14.Pk.61.013/2006 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány 2012. május 14. Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány Kiskunmajsa Csontos Károly utca 2. 2011. évi Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31. Adószám: 2234026-1-20 Cégjegyzék szám: 20-14-000060 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31. 2 Tartalomjegyzék: 1. Egyszerűsített éves

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL I. Egyszerűsített éves beszámoló - eredménykimutatás - mérleg II. Kimutatás a nagyobb összegű támogatások felhasználásáról III. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013 Adószám: 21904428-1-04 Cégbíróság: Gyula Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 04-14-000053 GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. 2013 Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Közhasznú jelentés a 2004. éves tevékenységről

Közhasznú jelentés a 2004. éves tevékenységről Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 13-14-000003 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG Gödöllő, Grassalkovich Kastély a 2004. éves tevékenységről Beszámolási időszak:

Részletesebben

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT 23. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE - 1 - Tartalomjegyzék I. A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 2. VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET ELEMZÉSE 2.1. Számviteli beszámoló 2.2. Támogatások felhasználása 2.3.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010.

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010. FALUNKÉRT, ISKOLÁNKÉRT, GYERMEKEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 2615, Csővár, Kinizsi út 53/A. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010. I. Számviteli beszámoló MÉRLEG 2010. ÉV Adatok e Ft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a 2007. évi tevékenységről

Közhasznúsági jelentés a 2007. évi tevékenységről Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 13-14-000003 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich Kastély Közhasznúsági jelentés a 2007. évi tevékenységről

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Közhasznúsági jelentés 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007. január 01. - 2007. december 31.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2005. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV Budapesti Fényképész Szövetkezet (1065 Budapest, Bajcsy

Részletesebben

FEJLESZTÉS A GYERMEKRE FIGYELVE ALAPÍTVÁNY mint közhasznú szervezet. 4031 Debrecen, Margit tér 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

FEJLESZTÉS A GYERMEKRE FIGYELVE ALAPÍTVÁNY mint közhasznú szervezet. 4031 Debrecen, Margit tér 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése FEJLESZTÉS A GYERMEKRE FIGYELVE ALAPÍTVÁNY mint közhasznú szervezet 4031 Debrecen, Margit tér 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Debrecen, 2012.május 29. Fodorné Szabó Julianna elnök Fejlesztés a Gyermekre

Részletesebben

Pécsi Országos Színházi Fesztivál. Nonprofit Közhasznú Kft. 2010 évi közhasznúsági jelentés

Pécsi Országos Színházi Fesztivál. Nonprofit Közhasznú Kft. 2010 évi közhasznúsági jelentés Pécsi Országos Színházi Fesztivál Nonprofit Közhasznú Kft 2010 évi közhasznúsági jelentés 2 I. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló. A X. POSZT 2010. június 3. 12. között került megrendezésre.

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2013.május 24. Surányi Gábor elnök Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Adószám: 18486465-2-07 Cégjegyzékszám: 07-09-016230 Statisztikai számjel: 18486465-8532-572-07 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A közhasznú nonprofit gazdasági társaságok egyszerűsített éves beszámolójához 2011.

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése I. Magyar Királyi Honvéd Hagyományőrző Egyesület 6726 Szeged, Kállay Albert u. 13. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szeged, 2012. február 10. elnök Az I. Magyar Királyi Honvéd Hagyományőrző Egyesület

Részletesebben

2011. évi. Közhasznúsági jelentése

2011. évi. Közhasznúsági jelentése Varázshangok az Egészségért Egyesület 8315 Gyenesdiás, Madách u. 24. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Amely készült a Varázshangok az Egészségért Egyesület 2011. évi működéséről A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2007. év MONTESZ ALAPÍTVÁNY 1205 Budapest, Révay utca 22. Fővárosi bíróság 9864 Közhasznú szervezet : 2007. 09. 07. naptól Tartalom 1. A költségvetési támogatás felhasználása 2.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MURASZEMENYE KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 8872 MURASZEMENYE, BÉKE U. 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

Közhasznúsági fokozatot tartalmazó bírósági végzés száma: 7665. Bírósági végzés dátuma: 1999. XI. 03.

Közhasznúsági fokozatot tartalmazó bírósági végzés száma: 7665. Bírósági végzés dátuma: 1999. XI. 03. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági fokozatot tartalmazó bírósági végzés száma: 7665 Bírósági végzés dátuma: 1999. XI. 03. Székhely, telefonszáma: Tel:488-70-70 2003. december 31.

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 28. dr. Kovács Tamás Elnök Fiatal Kutatók Egyesülete Közhasznúsági jelentése a 2011-es

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18026133-2-12 Bejegyző szerv: Nógrád Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60.071/2009/7. Salgótarján Helyi Turisztikai Desztináció Mendzsment Közhasznú Egyesület 3100 Salgótarján, Múzeum tér

Részletesebben

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna.

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Bevezető ismertetés A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Az alapítók 1998. december 28. napján az alapító okirat

Részletesebben

KETISZK KFT Közhasznúsági MÉRLEG 2009. év 1/a.melléklet

KETISZK KFT Közhasznúsági MÉRLEG 2009. év 1/a.melléklet Közhasznúsági MÉRLEG 2009. év 1/a.melléklet Sorsz. Tétel megnevezése Előző év Önrevízió Tárgyév a b c d e A Befektetett eszközök 731 068-638 849 I. Immateriális javak 58 307 36 238 II. Tárgyi eszközök

Részletesebben

Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 7633 Pécs, Hajnóczy J. u. 41. Adószám: 20991478-2-02 Cg.szám: 02-09-072423 2012.01.01 2012.12.

Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 7633 Pécs, Hajnóczy J. u. 41. Adószám: 20991478-2-02 Cg.szám: 02-09-072423 2012.01.01 2012.12. Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 7633 Pécs, Hajnóczy J. u. 41. Adószám: 20991478-2-02 Cg.szám: 02-09-072423 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31 Könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámoló. 1

Részletesebben

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2 2. Vezetői összefoglaló A BKV Előre SC elkészítette az egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló Közhasznúsági Jelentését, a közhasznú eredmény kimutatást és

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 5 0 5 9 6 9 4 9 9 5 6 9 0 6 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2008. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2007. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2008. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y Ki e melkedően közhaszn ú szervezet 1 2 21 Budapest L eá nyk a u 34. 3/21. Telefon / Fax: 1/229-3542 A kuratórium elnöke: Kovács Zoltán 2010. évi közhasznúsági jelentés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ IV. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete 2014. évi közhasznú beszámoló mérleg és eredmény-kimutatásához A 2000. évi C. a számvitelről

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Csillogó Gyermekszemek Alapítvány 4100 Berettyóújfalu Vass Jenő u. 8. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Gálné Tóth Klára elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Csillogó Gyermekszemek Alapítvány

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám 19171339-1-13 Bejegyző szervezet Pest Megyei Bíróság Pk.60038/1989 Regisztrációs szám TE34 Alkotó Gyermekműhely és Kulturális Iskolaegyesület 2000 Szentendre, Jókai utca 3. Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1103 Budapest Kőér 2/B Adószám: 18191970-1-42 Bíróság nyilvántartási szám: 60.092 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2008.03.28 Általános rész A tevékenységét 2006-ben

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a Becsehelyi Közhasznú Sportegyesület 2013. évi működéséről és tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés a Becsehelyi Közhasznú Sportegyesület 2013. évi működéséről és tevékenységéről Közhasznúsági jelentés a Becsehelyi Közhasznú Sportegyesület 2013. évi működéséről és tevékenységéről Készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. (3) bekezdésének megfelelően.

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2012.

Közhasznúsági jelentés 2012. Adószám: 18181256-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: nyilvántartási szám: 8949 MAGYAR KARDIOLÓGUSOK TÁRSASÁGÁNAK SZÍVALAPÍTVÁNYA 1146.BUDAPEST. CHÁZÁR ANDRÁS ÚT 19. 2012. Fordulónap:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2009. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2009. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Tartalom: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 77. Fordulónap: 2011.12. 31.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 19000565-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: nyilvántartási szám: 536 1023 Budapest, Margit utca 9. III. I. 1. 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007.

Részletesebben

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Győr, 2012. február 4. elnök Az Összefogás a Börtönügyért Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011. január 1. - 2011. december 31. I. A szervezet alapadatai 1. Név: Magyar Bothmer Gimnasztika Egyesület 2. Elnök: Szalay László 3. Székhely: 9941.Öriszentpéter Galambosszer 16/C.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006.

Közhasznúsági jelentés 2006. Adószám: 18951987-1-20 Bejegyző szerv: Zala Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Apk.60.007/1994. 8900 Zalaegerszeg, Apáczai. Cs. J. tér 5/A. 2006. Fordulónap: 2006. december 31. Beszámolási időszak: 2006.

Részletesebben

Csodapók Alapítvány 1104 Budapest Mádi u. 127 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Csodapók Alapítvány 1104 Budapest Mádi u. 127 2011. évi Közhasznúsági jelentése Csodapók Alapítvány 1104 Budapest Mádi u. 127 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 25. Szegedi Pálné elnök 1 Csodapók Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011 es esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okány, 2012. február 18. Petri László elnök A Okányi Horgász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. A Magyarországi Camphill Egyesület 2010. évi működéséről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. A Magyarországi Camphill Egyesület 2010. évi működéséről KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Magyarországi Camphill Egyesület 2010. évi működéséről A beszámoló tartalma: 1. Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló 2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 3. A

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. DECEMBER 31. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek számára

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. DECEMBER 31. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek számára 0 8 7 2 4 4 0 8-9 3 1 2-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel 1 8 2 4 4 2 7 4-2 - 4 1 Adószám A vállalkozás megnevezése: "Ha megvetted, tekerd!" Egyesület A vállalkozás címe, telefonszáma:. DECEMBER 31. KÖZHASZNÚ

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Alapítva: 1986 M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET Székhely: 1221 Budapest Leányka u. 34. III/21. Adószám: 19004909-2-43 Telefon/Fax: (1) 229-3542 Levélcím: Segítő Kéz Iroda

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola. Közhasznúsági jelentés 2014.

Tomori Pál Főiskola. Közhasznúsági jelentés 2014. Tomori Pál Főiskola Közhasznúsági jelentés 2014. 1. Bevezetés A Tomori Pál Főiskolát a KF-SZ Kalocsai Felsőoktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság (alakuláskori nevén) 2004. június 22. napján meghozott,

Részletesebben

Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:.. /2006.K Jóváhagyom:.. elnök KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2005. évi gazdálkodásáról 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL . SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 4 II. KÖLTSÉGVETÉSI NORMATÍV TÁMOGATÁST A SZERVEZET NEM KAPOTT.4 III. KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSORÓL...4

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés. Készítette: Quadrantida Kft. 2015 március 31.

Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés. Készítette: Quadrantida Kft. 2015 március 31. Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés Készítette: Quadrantida Kft. 2015 március 31. Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2013 Pomáz, Templom tér 3. 2014. évi Közhasznúsági jelentése Budapest,

Részletesebben

Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete

Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07 2013. évi Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1 Önálló Főiskolai Közalapítvány adószám: 19096988-1-27 Oldal 1

Részletesebben

Dimenzió Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit Közhasznú Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Dimenzió Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit Közhasznú Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: 14872406-8891-572-01 01-09-923935 Dimenzió Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit Közhasznú Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. december 31. Tartalom: SZÁMVITELI

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Kft

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Kft EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Kft 2012. évi MÉRLEGBESZÁMOLÓ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE * 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az éves beszámoló formája: éves beszámoló Beszámolási időszak: 2012. január 1-től

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 19382106-1-19 Bejegyző szerv: Veszprém Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60 134/2007/3.Nyt.1484. 8200 Veszprém, Haszkovó utca 12/A I 6. 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS Közhasznú Nonprofit Kft 2010. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Közhasznúsági jelentés 2008. I. Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény levezetés) II. Kimutatás a vagyon felhasználásáról III. Kimutatás a kapott támogatásokról IV. Beszámolás a közhasznú tevékenységről

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18693001-1-13 Pk.60.266/2001 Ceglédi Őszikék Szociális Alapítvány 2700 Cegléd Bajcsy-Zs. u. 1 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest,2012.március 7. A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben