Közhasznúsági jelentés a éves tevékenységről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhasznúsági jelentés a 2005. éves tevékenységről"

Átírás

1 Adószám: Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG Gödöllő, Grassalkovich Kastély Közhasznúsági jelentés a éves tevékenységről Beszámolási időszak: január december 31. Gödöllő, március 28. Dr. Révész Tamás Mihály ügyvezető igazgató P.h.

2 -2- Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Társaság e a2004. éves tevékenységéről A Társaság közhasznú tevékenysége az évi CLVI.tv.26. szakasz c.) pontjába foglalt 3. tudományos tevékenység, 5. kulturális tevékenység, 6. kulturális örökség megóvása, 7. műemlékvédelem cél szerinti tevékenységek. A társaság fent írt tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről az 1997 évi CXLIV. törvény és a Kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. tv. 5. -a értelmében állami szernek kell gondoskodnia. A társaság a társasági szerződésben rögzített tevékenységei közül vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében végezhet. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Kiemelkedően közhasznú társaság A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Társaságot a Pest megyei Cégbíróság Cg /36 számú június 15-i végzésével kiemelkedően közhasznú társaságnak minősítette. Gödöllői Királyi Kastély Kht. Királyi Kastélymúzeuma augusztus 9-i keltezéssel a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Múzeumi Osztálya a társaság számára Királyi Kastély Múzeum elnevezéssel muzeális szakgyűjtemény megalakítására Múzeumi Működés Engedélyt adott ki, nyilvántartási szám: MK/02/84. A múzeumi létesítmény - jellege: szakgyűjtemény, - gyűjtőköre: történet, képzőművészet, iparművészet, - gyűjtőterület: Gödöllő Város közigazgatási területén belül a kastély és műemléki környezete (helyrajzi számok: 5852, 5853/3, 5853/4, 5854), valamint a kastélyhoz kapcsolódó történeti emlékek tekintetében országos. A szakgyűjtemény a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Társaság keretein belül működik, szakmai (múzeológiai) felügyeleti szerve a Magyar Nemzeti Múzeum. Közhasznúsági jelentés A Közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI törvény 19. szerint a társaság elkészítette a Közhasznúsági jelentést, mely tartalmazza: - a számviteli beszámolót, - a költségvetési támogatás felhasználását, - a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, - a cél szerinti juttatások kimutatását, - a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi önkormányzattól kapott támogatás mértékét, - a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékét, összegét, - a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. A közhasznú beszámoló melléklete a kiemelten közhasznú jogállású társaságnak a 224/2000. (XII.19.) számú Kormányrendeletben előírt - eredménykimutatás (1. sz. melléklet) - tájékoztató adat (2. sz. melléklet) valamint, - a tárgyévben közhasznú célra kapott bevételek, és ráfordítások összefoglaló táblázat (3. sz. melléklet)

3 -3- A közhasznú eredménykimutatásból kiemelendő tételek (1.sz.melléklet) Bevételek A társaság összes bevétele tárgy évben e Ft, amely az előző időszak bevételéhez e Ft-hoz képest 15.73%-os növekedést jelent. A növekedés összege e Ft, amelyből kiemelendő tételek: a központi költségvetésből kapott támogatás nagysága az előző időszakhoz képest e Ft-tal magasabb, amely a tárgy évben folyósított e Ft költségvetési támogatásnak eredménye. Előző időszakban ezen a címen kapott támogatás összege e Ft volt. A évre kapott támogatásból e Ft évben esedékes költségvetési támogatás, melynek folyósítására tárgyévben került sor. A helyi Önkormányzattól kapott támogatások összege 544 e Ft, az előző időszakban kapott támogatás e Ft, ami e Ft-tal alacsonyabb, mint az előző időszakban kapott támogatás. A közhasznú tevékenységből származó árbevétel e Ft, e Ft tal magasabb a évinél, főként a múzeumi tevékenységből származó árbevétel múzeumi belépőjegyek, tárlatvezetés bevétele - növekedésének eredménye. A vállalkozási tevékenységből származó árbevétel tárgyévben e Ft, e Ft-tal magasabb az előző időszakhoz viszonyítva, főként a bérleti díjakból származó árbevétel növekedésének köszönhetően. Ráfordítások A társaság összes ráfordítása tárgy évben e Ft volt, amely az előző időszak ráfordításához e Ft-hoz képest 0,63%-os csökkenést mutat. A csökkenés összege e Ft, ami egyes költségnemeken csökkenést, máshol növekedést jelent. Kiemelendő tételek: Az anyagjellegű ráfordítások összege az előző időszakhoz képest a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódóan nem változott jelentősen, a növekedés összege e Ft. A növekedésből az eladott áruk és a közvetített szolgáltatások beszerzési értéke e Ft-tal magasabb az előző évhez képest, ami a vállalkozási tevékenységből származó árbevétel növekedésénél is látszik. A vállalkozási tevékenység egyéb anyagjellegű ráfordításainak növekedése nem jelentős. A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó anyagjellegű ráfordítások e Ft-tal növekedtek. A növekedés a tárgyévben elvégezett, előző időszakhoz viszonyított nagyobb volumenű karbantartási feladatoknak, több, és színvonalas kulturális rendezvény bonyolításának köszönhető. Megtörtént a két éve húzódó formaruha csere a rendészet, és a teremőrök részére is. A személyi jellegű ráfordítások 5,87%-kal, e Ft-tal növekedtek. Az alkalmazottak részére béremelés nem történt. Jutalom címén egy havi átlagkereset, illetve egy fő részére 3 havi prémium került kifizetésre. A május 23-ig megbízott ügyvezető részére Taggyűlési határozat alapján január 1-től május 23-ig 7% béremelés, és 3 havi jutalom került kifizetésre. Végkielégítés címén egy fő létszámleépítés miatt e Ft kifizetés, valamint annak járuléka terheli a ráfordítások összegét. A külsős, főként tárlatvezetéssel megbízott munkavállalók részére e Ft került kifizetésre, aminek ellentételezése a tárlatvezetési díj árbevételében megjelenik. A Felügyelő Bizottsági tagok tiszteletdíja január 1-től 50 e Ft/fő/hó, a Bizottság elnök díjazása 60 e Ft/fő/hó. A személyi jellegű ráfordítások összegét növeli három munkaügyi perben történt megegyezés, bér és járulékai címén e Ft terhelik a ráfordítások összegét.

4 -4- Az egyéb ráfordítások összességében e Ft-tal növekedtek. A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó egyéb ráfordításból, e Ft-ból, az általános forgalmi adó a alapján a megosztással számolt adó le nem vonható része e Ft ben ilyen címen keletkezett ráfordítás e Ft volt. Előző időszakhoz viszonyítva jelentősen csökkentek a társaság pénzügyi műveletekhez kapcsolódó ráfordításai, ami a Barokk színház felújítására felvett beruházási hitelfelvételhez kapcsolódó kamatfizetés csökkenésének köszönhető. Ezen a címen ráfordításként elszámolt kamat összege e Ft, előző időszakban ezen a címen e Ft ráfordítás keletkezett. A csökkenés a kedvező kamatváltozásoknak köszönhető. Eredmény A társaság a közhasznúsági jelentés mellékleteként (1.sz.melléklet) a 224/2000.(XII.19.) számú Kormányrendeletben előírt eredménykimutatást készíti el. A rendeletnek megfelelően az adózás előtti, (Eredménykimutatás G sor) és a tárgyévi vállalkozási eredmény (Eredménykimutatás I sor) a számvitelei törvény előírása szerint készített Éves beszámoló A eredménykimutatása mérleg szerinti eredményével egyezik meg ben a társaság tárgy évi eredménye e Ft, veszteség. A vállalkozási, és a közhasznú tevékenység eredményét a közvetlenül felmerült, és tételesen elkülöníthető bevételeken és ráfordításokon kívül a tevékenység végzéséhez felmerült általános, a bevétel arányában osztandó költségek is befolyásolják. (közüzemi díjak, értékcsökkenési leírás, adminisztráció, ügyvezetés költségei) Tevékenységenkénti eredmény Tevékenység év (eft) év (eft) Változás % Vállalkozási tevékenység eredménye ,89 Közhasznú tevékenység eredménye ,89 Összes eredmény ,99 Az eredménykimutatásban nem látszó, lényeges tételek A közhasznú eredménykimutatásban nem látszó pénzforrás a Kastélyépület részét képező Barokk színház rekonstrukciójához igénybevett e Ft összeg beruházási hitel, amelynek előzménye: a Magyar Köztársaság Kormánya a 1116/2004. (XI.3.) számú és a 1031/2002. (III.29.) számú határozattal módosított 1144/2001. (XII.29.) határozatával a Kastély helyreállításának finanszírozása céljából e Ft hitelösszeg, valamint járulékai erejéig készfizető kezességet vállalt. A rendelkezésre álló hitelösszeget, e Ft-ot a Társaság az alábbiak szerint vette igénybe: ben e Ft-ot, ban e Ft-ot, ben e Ft-ot, ben e Ft-ot. A 2002-ben megkötött hitelszerződés, valamint a mellékletét képező készfizető kezességvállalási szerződés a fenti kormányhatározatoknak megfelelően 2004-ben módosításra került. A Magyar Állam képviseletében eljáró Pénzügyminisztérium a készfizető kezességvállalásának határidejét október 30.-ban határozta meg. A módosított szerződés szerint a tőketörlesztési időpontok: december 31., illetve szeptember 30. A december 30-án esedékes tőketörlesztésből e Ft teljesített a társaság.

5 -5- I. Bevételek a közhasznú eredménykimutatás tételei alapján (1.sz.melléklet) A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatások 1.a. Alapítóktól kapott támogatás e Ft A Társaság alapító tagjaitól tárgy évben támogatást nem kapott. Bevételként elszámolt összeg: Pénzmozgással nem járó bevételek (elszámolás a számviteli törvény alapján) A Grassalkovich Kastély Közalapítvány megszűnésekor 2000-ben átvett pénzügyi vagyonából fejlesztési célra fordított részének számviteli elszámolásból eredő tárgyévi bevétel: e Ft A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától 2000-ben kapott támogatás fejlesztési célra fordított részének számviteli elszámolásból eredő tárgyévi bevétel: 223 e Ft A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól 2000-ben kapott támogatás fejlesztési célra fordított részének számviteli elszámolásból eredő tárgyévi bevétel: 163 e Ft 1.b. Költségvetésből kapott támogatás e Ft Pénzmozgással járó bevétel A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a MK évi költségvetéséről szóló évi CXVI. tv. XXII./10/2/8 előirányzat csoport terhére működési támogatás folyósítása a gazdasági évre: e Ft A támogatás február 1-i teljesítéssel került jóváírásra. A támogatást bérfizetésére, valamint közüzemi díjak fedezetére használtuk fel. A támogatás felhasználásáról Támogató felé határidőben elszámoltunk, a benyújtott beszámolót Támogató elfogadta. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a MK évi költségvetéséről szóló évi CXXXV. tv. XXIII fejezet /10/31/6 fejezeti kezelésű előirányzat csoport terhére a működési támogatás folyósítása a gazdasági évre: e Ft A támogatás két részletben, június 17-i teljesítéssel e Ft, december 9-i teljesítéssel e Ft került jóváírásra. A támogatásból e Ft múzeumi kiállítási tárgyak gyarapítására, restaurálásra, a fennmaradó részt, e Ft-ot közhasznú feladatok ellátására, épület karbantartásra, közüzemi díjak fedezetére, kulturális programok bonyolítására fordítottuk. A támogatás felhasználásáról Támogató felé határidőben elszámoltunk, a benyújtott beszámoló elfogadása folyamatban van. Pénzmozgással nem járó bevételek (elszámolás a számviteli törvény alapján) 1998-ban a Grassalkovich Alapítvány által folyósított e Ft költségvetési támogatás fejlesztési célra fordított részének számviteli elszámolásából: e Ft 2000-ben folyósított évi e Ft költségvetési támogatás fejlesztési célra fordított részének számviteli elszámolásából: e Ft A "Kastély rehabilitáció II. szakasza" programjára a Központi Környezetvédelmi Alaptól kormánygaranciás hitel kiegészítéseként években kapott e Ft támogatás fejlesztési célra fordított részének számviteli elszámolásából: e Ft Pénzmozgással nem járó, előző időszakokban kapott támogatások maradványainak felhasználása Előző időszakokban kapott költségvetési támogatások maradvány összegéből felhasználás a tárgy évben nem történt.

6 -6-1.c. Helyi önkormányzattól kapott támogatás 564 e Ft Pénzmozgással járó bevétel A Társaság tárgy évben a helyi önkormányzattól támogatási megállapodás alapján kapott támogatást. A támogatás december 8-i teljesítéssel került jóváírásra, összege: 544 e Ft A támogatást a kastélyparkban ingyenesen használható korcsolyapálya üzemeltetési díjára fordítottuk. A támogatással Támogató felé határidőben elszámoltunk. Pénzmozgással nem járó bevételek (elszámolás a számviteli törvény alapján) A helyi önkormányzattól években kapott e Ft támogatásból fejlesztési célra fordított része e Ft, számviteli elszámolásból eredő tárgyévi bevétel: 20 e Ft Pénzmozgással nem járó, előző időszakokban kapott támogatás maradványának felhasználása A helyi önkormányzattól években kapott e Ft támogatás december 31-én meglévő maradványösszegéből, e Ft-ból tárgyévben a Kastély és környezete hatástanulmánytervre fordított rész, e Ft. A felhasználás fejlesztési célú, a számviteli törvény alapján átvezetésre került a passzív időbeli elhatárolások közé. Az eredménykimutatásban nem szerepel. 1.d. Egyéb kapott támogatás e Ft Egyéb támogatások összegét a tárgy évben vállalkozásoktól és magánszemélyektől kapott pénz,- és tárgyi adományok, ingyenesen felajánlott szolgáltatások értéke adja. Tárgyévi pénzadomány Tárgyévi pénzadományok összege összesen 434 e Ft, ebből: - Vállalkozásoktól kapott pénzadomány: 200 e Ft - Személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlásából származó tárgyévi bevétel: 128 e Ft - Magánszemélyek által befizetett pénzadomány: 106 e Ft Tárgyévi tárgyi adomány Tárgy évben vállalkozásoktól, magánszemélyektől kapott tárgyi adományok főként múzeumi, kiállítási tárgyak - becsült értéke: e Ft Tárgyévben adományként felajánlott szolgáltatások értéke Tárgy évben vállalkozások, magánszemélyek által térítés nélkül felajánlott szolgáltatások, főként kulturális szolgáltatások, fellépti díjak értéke: e Ft 2. Pályázat útján elnyert támogatások e Ft Tárgy évben pályázat útján összesen e Ft pénzügyileg rendezett bevétele volt a társaságnak. A számviteli törvény alapján az eredménykimutatásban bevételként elszámolható, e Ft. Pénzmozgással járó bevétel 2004-ben megrendezett Ferenczy Ida emlékkiállítás megrendezésére elnyert támogatás, a pályázati összeg folyósítója a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma: 500 e Ft 2004-ben a Barokk színházban lévő Sörpince felújítására elnyert támogatás, a pályázati összeg folyósítója a Nemzeti Kulturális Alap: e Ft Tárgy évben a biztonságtechnikai feltételek javítására elnyert támogatás, a pályázati összeg folyósítója a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma: e Ft Tárgy évben a Barokk opera fesztivál megrendezése a Gödöllői Királyi Kastélyban, a pályázati összeg folyósítója a Nemzeti Kulturális Alap: e Ft

7 -7- Tárgy évben a Gödöllői Királyi Kastély XX. századi története időszaki kiállítás megrendezésére kapott támogatás, a pályázati összeg folyósítója a Nemzeti Kulturális Alap: 600 e Ft Pénzmozgással nem járó bevételek (elszámolás a számviteli törvény alapján) Az előző, és a tárgyidőszakban fejlesztési célra kapott támogatásokból számviteli törvény alapján elszámolt bevétel: e Ft 3. Közhasznú tevékenységből származó árbevétel e Ft Árbevétel jogcímenként Tevékenység 2004.év(eFt) 2005.év(eFt) Változás % Múzeumi látogatás bevétele ,92 Kulturális programok bevétele ,15 Összes közhasznú árbevétel ,67 Közhasznú tevékenységből származó árbevétel összesen e Ft, ami az előző időszak árbevételének 105,67%-t érte el. Múzeumi látogatás árbevétele e Ft 2005-ben múzeumi látogatásból származó árbevétel 7.738e Ft-tal, 4,92%-al növekedett az előző időszakhoz képest. A növekedés az állandó kiállítás belépőjegy árának növelésének köszönhető. A Kastély területén az állandó múzeumi kiállítások megtekintése belépőjegy-köteles, az időszaki kiállítások az előző időszakhoz hasonlóan belépőjegy nélkül látogathatók. A Barokk színház belépőjegyeinek áránál a múzeumi törvény által kötelezően előírt kedvezmények nem érvényesek. A látogatói létszámot tekintve a 2004-es adatokhoz viszonyítva a kastélymúzeum látogatottsága csökkent. Míg 2004-ben az állandó múzeumi kiállítás látogatóinak száma 191 ezer fő volt, 2005-ben 183 ezer fő látogatót regisztráltunk. Tárgy évben 65 ezer fő külföldi látogatót regisztráltunk a évi 68 ezer külföldi látogatóval szemben. Az állandó kiállításokat a múzeumi törvénynek köszönhetően 37 ezren látogathatták a kijelölt napokon ingyen ben a törvény adta ingyenes látogatás lehetőségével 38 ezren éltek. Kulturális programok árbevétele e Ft 2005-ben a kulturális programokból származó árbevétel e Ft-tal, 55,15%-al növekedett az előző időszakhoz képest. Zenei programjainkat a turisztikai igényeknek megfelelően szervezve kínáljuk. Kiemelkedő kulturális eseménysorozatok a Barokk kastélynapok, Adventi rendezvények, ahol az elmúlt évek hagyományával szakítva, 2005-ben néhány nappali előadást is belépőjeggyel tekinthették meg látogatóink. 4. Tagdíjból származó bevétel Tagdíjból származó bevétele a társaságnak nem volt. 5. Egyéb bevételek e Ft Az egyéb bevételek összege e Ft, tartalmazza a szokásos üzletmenetbe tartozó bevételeket, amelyek nem sorolhatók be a fenti tételek egyikébe sem, de szorosan kapcsolódnak a társaság működéséhez.

8 -8- Tételeiben: - a működéshez kapcsolódó egyéb, egyéb bevétel 805 e Ft - a pénzügyi műveletekből származó bevétel 35 e Ft - előző évekhez kapcsolódó javító, rendező tétel e Ft Az előző időszakhoz (2004. év egyéb bevételei e Ft) képest a jelentősebb eltérés oka, az előző időszakhoz kapcsolódó rendező tétel, ami az eredménylevetés ráfordítás soraiban is ugyanezzel az összeggel szerepel, eredményre gyakorolt hatása nincs. B. Vállalkozási tevékenység bevétele Bevétel jogcímenként: Tevékenység év(eft) év(eft) Változás % Bérleti díjak ,14 Kereskedelmi egységek bevétele (kávézó, ,46 ajándékbolt) Barokk étterem díszétkezések bevétele ,68 Egyéb kereskedelmi bevétel ,91 Saját előállítású eszközök aktivált értéke ,42 Pénzügyi műveletek bevétele ,44 Összes vállalkozási bevétel ,47 A évhez viszonyítva a vállalkozási tevékenységekből származó összes bevétel 13,47%-al növekedett. A tevékenységi körből kiemelendő tételek a bérleti díjakból, az egyéb kereskedelmi bevételekből - ügyeleti díjak, közvetített szolgáltatások -, ahol a bevételek növekedése jelentősebbnek mondható. A múzeumi regisztrált látogatói létszám visszaesése ellenére csekély mértékben, de nőtt a kereskedelmi egységek kávézó, ajándékbolt árbevétele. Kínálatunkat folyamatosan bővítjük, előtérbe helyezve a kínálat színvonalát, figyelve a piaci igényeket. Bevételek alakulása tevékenység szerint Tevékenység 2004.év(e Ft) 2005.év(e Ft) Változás % Közhasznú tevékenység 254, ,66 Vállalkozási tevékenység 105, ,47 Összes bevétel ,73 A társaság 2005 évi fejlesztési, működési kiadásait költségvetési támogatásból, árbevételből, nem jelentős összegű adományból, pályázat útján elnyert pénzeszközből fedezte. A beruházási hitel kamatból, e Ft-ból e Ft erejéig a beruházási hitel nyújtott fedezetet. II. A társaság részére biztosított pénzügyi források felhasználása (3. sz. melléklet) 1. Költségvetési támogatás felhasználása A központi költségvetés terhére támogatást tárgy évben a közhasznú tevékenység kiadásaira kapott a társaság, összesen e Ft összegben. A támogatást a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma folyósította. A fenti összegű támogatás tételeiben:

9 -9-1/a. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a MK évi költségvetéséről szóló évi CXVI. tv. XXII./10/2/8 előirányzat csoport terhére e Ft működési támogatást folyósított, a gazdasági évre. A támogatás február 1-i teljesítéssel került jóváírásra. A évi e Ft támogatást a társaság maradék nélkül felhasználta, az alábbiak szerint: Személyi jellegű ráfordítások e Ft - a társasággal állandó munkaviszonyban lévő alkalmazottak bérköltsége e Ft - állományon kívüli, külsős tárlatvezetők részére 51 e Ft - Felügyelő Bizottság részére 780 e Ft - munkaszerződés alapján kiküldetésre 183 e Ft - egyéb személyi jellegű kifizetések, - betegszabadság, étkezési hozzájárulás e Ft - bérjárulékok címén e Ft Közüzemi díjak e Ft - áramdíj január február időszakokra e Ft - gázdíj január március időszakokra e Ft - víz,- és csatornadíj január február időszakokra 241 e Ft Összesen e Ft fenti támogatásból finanszírozott rész e Ft Személyi jellegű kifizetések, és közüzemi díjak összesen e Ft A támogatás felhasználásáról Támogató felé határidőben elszámoltunk, a benyújtott beszámolót Támogató elfogadta. 1/b. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a MK évi költségvetéséről szóló évi CXXXV. tv. XXIII fejezet /10/31/6 fejezeti kezelésű előirányzat csoport terhére e Ft működési támogatást folyósított a gazdasági évre. A támogatás két részletben, június 17-i teljesítéssel e Ft, december 9-i teljesítéssel e Ft került jóváírásra. A támogatás felhasználása: A évi e Ft támogatást a társaság maradék nélkül felhasználta, az alábbiak szerint: Fejlesztés - Műtárgyak, kiállítási tárgyak gyarapítása, restaurálás e Ft Működési költségek - Kulturális programokkal kapcsolatos kiadások e Ft - Előadóművészi díjak e Ft - Kulturális programok hirdetési díjai 921 e Ft - Plakátok, szóróanyagok e Ft - Szállítás, bérleti díj, egyéb kiadások e Ft - Ingyenes terjesztésű szórólapok e Ft - Épületeken végzett karbantartás, javítási munkálatok e Ft - Januári karbantartás keretében végzett javítás e Ft - Időszaki kiállítás rendezéséhez szükséges karbantartás 389 e Ft - Külső munkálatok, csatorna, tető javítás 641 e Ft - Belső átalakítás 168 e Ft - Felújítandó területeken javítások (nyílászárók javítása) 553 e Ft - Műszaki berendezések, vezetékes rendszerek karbantartása e Ft - Januári karbantartás keretében végzett javítás 618 e Ft - Autóbusz parkoló kerítés megerősítés, dúcolás 165 e Ft - Mellvédfal állagmegóvás 840 e Ft - Felvonók, biztonságtechnikai rdsz. folyamatos szervízelése e Ft

10 Műszaki berendezések, színpadtechnika folyamatos szervízelése e Ft - Tűzjelző felügyelet 150 e Ft - Közüzemi díjak e Ft - Áramdíj március-december e Ft - Gázdíj április-december e Ft - Víz,- és csatornadíj március-december e Ft - Számlavezetés díja 856 e Ft - Biztosítási díjak e Ft - Épület biztosítás e Ft - Gépjármű biztosítás 480 e Ft - Személyi jellegű ráfordítások április 1- december e Ft - Múzeumi munkatársak e Ft - Teremőrök munkabére e Ft Fejlesztés, és működési költség összesen e Ft A támogatási szerződésnek megfelelően a kapott összeggel a társaság határidőben elszámolt a támogató felé, a beszámoló elfogadása folyamatban van. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi XC. tv. 1. sz. mellékletének XXIII. fejezetében foglalt 10/2/8 Közhasznú társaságok közhasznú feladatai című fejezeti kezelésű előirányzatának terhére biztosított e Ft támogatást. A társaság részére 2000-ben folyósított támogatásból december 31-én fennálló maradvány e Ft, a Királydombi pavilon környékére, a Park felújítására fordítható. A támogatási szerződésnek megfelelően a kapott összeg felhasználásáról határidőben, illetve a támogatás folyósításától számítva minden évben beszámolt a társaság a Támogató felé, és az év végi közhasznú jelentésben. 2. Önkormányzati támogatások A Társaság tárgy évben a helyi önkormányzattól támogatási megállapodás alapján 544 e Ft támogatást kapott. A támogatás december 8-i teljesítéssel került jóváírásra. A támogatást az Adventi kastélynapok rendezvénysorozat keretében a kastélyparkban felállított korcsolyapálya üzemeltetési díjának kiegészítésére fordítottuk. Az Önkormányzat által támogatott időszakban a korcsolyapályát ingyenesen használhatták a látogatók. A támogatással Támogató felé határidőben elszámoltunk. A helyi önkormányzattól években kapott e Ft támogatás december 31- én meglévő maradványösszegéből, e Ft-ból tárgyévben a Kastély és környezete hatástanulmánytervre fordított rész, e Ft. A maradvány e Ft, amely a Kastély és környezete hatástanulmány-tervére, illetve a Kastélyparkban sétautak kialakítására, kerti padok elhelyezésére fordítható pénzforrás. 3. Pályázat útján elnyert támogatások Tárgy évben pénzügyileg rendeződtek az előző időszakokban elnyert pályázatok szerződés szerint hátralévő, a Társaság részére járó összegek: 2004-ben nyertes pályázatok Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Múzeumi időszaki kiállítás Ferenczy Ida emlékkiállítás - megrendezésére a Minisztérium 500 e Ft utólagos finanszírozású, vissza nem térítendő támogatást kapott a társaság, amely cél szerint felhasználásra került. A támogató felé az elszámolás megtörtént, a támogatás pénzügyileg rendeződött.

11 -11- Nemzeti Kulturális Alap A Barokk színházban lévő Sörpince restaurálására e Ft utólagos finanszírozású, vissza nem térítendő fejlesztési támogatást nyert el a Társaság. A pályázati pénzforrás a bekerülési költségek 70%-át fedezik, a fennmaradó részt saját erőből kell biztosítani. A Sörpince felújítására 2004-ben e Ft-ot, tárgyévben e Ft-ot, összesen e Ft-ot fordítottunk. Támogatásból finanszírozott rész e Ft. A támogató felé az elszámolás megtörtént, a támogatás pénzügyileg rendeződött ben nyertes pályázatok Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Biztonságtechnikai feltételek javítására e Ft fejlesztési célú vissza nem térítendő támogatást nyert el a társaság, amelyből megvalósításra került az őrjárat ellenőrző rendszer, támadásjelző rendszer, valamint a raktárak riasztórendszerének kiépítése. A támogató felé az elszámolás megtörtént, a támogatás pénzügyileg rendeződött. Nemzeti Kulturális Alap Barokk opera fesztivál a Gödöllői Királyi Kastélyban rendezvényre e Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a társaság, melyet cél szerint, a fellépő művészek tiszteletdíjára fordítottuk. A támogató felé az elszámolás megtörtént, a támogatás pénzügyileg rendeződött. A Gödöllői Királyi Kastély XX. századi története címmel időszaki kiállítás megrendezésére 600 e Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a társaság, amelyet cél szerint felhasználtunk. A támogató felé az elszámolás megtörtént, a támogatás pénzügyileg rendeződött. 4. Adományok Tárgy évben magánszemélyektől, vállalkozásoktól adomány, támogatás címén befolyt bevételek összege e Ft, ebből pénzadomány 434 e Ft, tárgyi adományok nyilvántartás szerinti értéke e Ft, felajánlott szolgáltatások értéke e Ft. Tárgyi adományok jelentősebb tételei becsült értéken: Megnevezés (e Ft) Ajándékozó Türkmén szőnyeg XX. század 100 Erzsébet királynét ábrázoló fotó 1860-sa évek 250 Kézi csomózású Balkáni Szőnyeg as évek 250 Kaukázusi szőnyeg, 1900-s évek eleje 250 Türkmén szőnyeg, 1910-s évek 180 Tebriz szőnyeg- XX. század 200 Siraz szőnyeg - XX. század 250 Evőeszközök (2db), szalvéta, terítő Könyvek, folyóiratok Gödöllői Királyi Kastély - pasztell kép Nagy Éva: A Magyar Szent Korona c. grafika keretben Kiss István 200 Szentmiklósi Ferencné 189 Kirchhofer Józsefné 60 Harsányi Zsuzsanna 50 Mojzesné Nagy Éva

12 -12- Megnevezés (e Ft) Ajándékozó Canon Power Shot A310-aJ9411A001AA fényképezőgép 27 Canon Hungária Kft. 98 db bögre, értékesítési célra 34 Pataki Kerámia Kft. Felajánlott szolgáltatások tételei becsült értéken e Ft, ingyenesen fellépő művészek, szakmai előadók, vállalkozások: Fellépő művészek, társulatok (e Ft) Támogatott rendezvény Kovács Annamária 30 Szabó Marcell Papp Dániel 50 Baráth Nóra 50 Balogh Enikő 50 Deák György 50 Artesz Kórusalapítvány 50 Continuo-Gödöllő Alapítvány 50 Károly Edit 100 Lehőcz Andrea 100 Savaria Barokk Együttes 300 Rákász Gergely Vásáry Tamás Simonova-Balogh Jaroszlova 50 Láng Gabriella 50 Juniki Spartakus 50 Bertalan Őrs 50 Ella Attila 46 Fényszaruiak Baráti Egyesülete 200 Cuento Guitar Trio 60 RBR 95 Bt. - Varázsfuvola Zenekar 70 Dobó Ágota 30 Rachmanyinov est Tavaszi Kamarakoncert Gödöllői Városi Vegyeskar és az Arpeggio gitárzenekar közös koncertje Áriák és Duettek 200 Orgona koncert 500 Zongorakoncert Jótékonysági koncert Barokk Napok 20 Kastély Barátok Klubja szakmai előadás Pénzbeli adomány Pénzadomány, támogatás értéke tárgy évben összesen 434 e Ft volt, amiből: Vállalkozások adománya Stiefel Eurocart Térképkiadó Kft. 100 e Ft pénzadományát Barokk Kastélynapok megrendezése során felmerült kiadásokra fordítottuk.

13 -13- Inter-Europa Bank Rt. 100 e Ft pénzadományát Barokk Kastélynapok megrendezése során felmerült kiadásokra fordítottuk. Magánszemélyek adománya 106 e Ft magánszemélyektől kapott adományt - kastélypénztárban elhelyezett urna bevételt, illetve egyéb adomány-befizetést közhasznú, múzeumi költségek fedezetére fordította a társaság. 128 e Ft bevétele a magánszemélyek személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából keletkezett a társaságnak. A felajánlást kiállítási tárgyak restaurálására fordítottuk. A felhasználásról szóló beszámolót egy helyi lapban a törvény szerint megjelentettük. 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A társaság tárgy évi mérleg szerinti eredménye e Ft volt (veszteség), ami csökkenti a társaság vagyonát (saját tőkét). Tárgy évben jegyzett tőke emeléséről, és tőketartalékba történő befizetésről döntött a társaság Taggyűlése, az alábbiak szerint: Tulajdonosok Tőkeemelés (eft) Tőketartalék (eft) Összesen (eft) Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Gödöllő Város Önkormányzata Összesen Pénzügyi rendezés december 31-ig az alábbiak szerint történt: Tulajdonosok Tőkeemelés Tőketartalék (eft) Összesen (eft) Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Gödöllő Város Önkormányzata Összesen Gödöllő Város Önkormányzata a hiányzó 1 e Ft tőkeemelést a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezte. A társasági szerződés módosítása megtörtént, a Cégbírósági bejegyzés nem rendeződött. A számviteli törvény vonatkozó pontjai szerint a Tulajdonosok által befizetett tőkeemelés, illetve ehhez kapcsolódó tőketartalék-növelés a mérlegbeszámolóban a kötelezettségek között került kimutatásra, a Cégbírósági bejegyzés megtörténtéig. A saját tőke a mérleg szerinti eredmény összegével, e Ft-tal változott. A saját tőke összege e Ft, ami a jegyzett tőke összegének, e Ft-nak az 50,55%-a. Saját tőke változás: 2004.év(e Ft) 2005.év(e Ft) Változás(e Ft) Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke, jegyzett tőke különbség:

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére

Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ikt.sz.: 520-2/2007. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére Tárgy: A Pécs/Sopianae

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 2 0 2 2 1 9 7 1 9 1 0 2 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 1 4 -- 0 0 0 1 8 1 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy segítségével

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 306-90/2010. MELLÉKLETEK: 21+5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2010. (IV.) Kgy.

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Költségvetési, Gazdasági és

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2014. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

A SALGÓTARJÁNI VÁROSI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA

A SALGÓTARJÁNI VÁROSI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Főtér 5. Tel.: 32/416-702 E-mail: salgotv@chello.hu A SALGÓTARJÁNI VÁROSI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Salgótarjáni Városi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT Kft. 2011. évi egyszerűsített éves beszámolója,

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. 2007. évi intézményi szöveges beszámoló jelentés

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. 2007. évi intézményi szöveges beszámoló jelentés Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum 2007. évi intézményi szöveges beszámoló jelentés 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Intézmény neve, törzskönyvi (PIR) azonosító száma, honlapjának címe: Intézmény neve:

Részletesebben

A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2012. ÉVI ÜZLETI TERVE

A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2012. ÉVI ÜZLETI TERVE A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2012. ÉVI ÜZLETI TERVE 1 Beszámoló a Társaság. 2011. évi gazdálkodásról, a Társaság vagyoni helyzetéről Statisztikai számjel: 1 8 2 2 8 0 1 2

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. május 21-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. május 21-én tartandó ülésére MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. Gödöllő, Szabadság út 6. Tel: 06-28-514-130, Fax: 06-28-514-100 Adószám: 21182219-2-13 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. május 21-én

Részletesebben

2700. Cegléd, Törteli út 1-3. Tartalomjegyzék

2700. Cegléd, Törteli út 1-3. Tartalomjegyzék Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Beszámoló a Toldy Ferenc Nonprofit Közhasznú Kft 2011. évi gazdálkodásáról (Kiegészítő melléklet) CÍM.

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 2014. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 2014. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 214. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az üzleti jelentés és az eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 214. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Tel./Fax E-mail Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft +36 52 558 928 turizmus@hajduszoboszlo.hu H-4201 Hajdúszoboszló, Pf.: 178 www.hajduszoboszlo.hu Társaság megnevezése: Hajdúszoboszlói Turisztikai

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-340, Fax: 52/361-773 4.... kódszám Ügyiratszám:

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. május 21-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. május 21-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Sz.:354-4/2009. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009.

Részletesebben

Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft

Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft ~ Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft 2012 évi beszámoló Készítette: GQjh1zló igazgató 1 Tartalom Vezetői összefoglaló Bevételek alakulása a tervhez képest Költségek alakulása a tervhez képest Közhasznú

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK HÁZA 2011. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

HAGYOMÁNYOK HÁZA 2011. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ HAGYOMÁNYOK HÁZA 2011. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása) 1.) Az intézmény feladatkörének, 2011. évi tevékenységének rövid ismertetése A Hagyományok Háza

Részletesebben

2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-572-15 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

Szám: 1-223/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat

Szám: 1-223/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-223/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. 2006. évi gazdálkodásának szöveges beszámoló jelentése a vagyoni és pénzügyi helyzet elemzése

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. 2006. évi gazdálkodásának szöveges beszámoló jelentése a vagyoni és pénzügyi helyzet elemzése A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 2006. évi gazdálkodásának szöveges beszámoló jelentése a vagyoni és pénzügyi helyzet elemzése 1.) A hivatalnál 2006. évben szervezeti változás nem történt. 2.) Újabb

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi szöveges beszámolója

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi szöveges beszámolója Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd 7100, Szent István tér 11-13. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi szöveges beszámolója A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, mint az önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ü l é s é r e

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E VI. /2012 ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. március 25. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben