hírmondó AUGUSZTUS Kövesd azért az én szokásaimat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "hírmondó 2013. AUGUSZTUS Kövesd azért az én szokásaimat"

Átírás

1 HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Kövesd azért az én szokásaimat Kicsoda az a görögök közül, aki görög törvénnyel igazgatná a rómaiakat, avagy kicsoda a rómaiak közül,, aki római törvénnyel igazgatná a görögöket? Senki. Kövesd azért az én szokásaimat, hogy a te néped között kiváltképpen becsültessél és dicséretet nyerj az idegenek előtt. [Intelmek VIII. fejezet 4. ] Az Intelmek könyvét a köztudat István királynak tulajdonítja. Valójában a szöveget egy egyházi személy fogalmazhatta, ki részt vett Imre herceg nevelésében (valószínűsítik Asztrik érsek vagy éppen Gellért püspök személyét), azonban gondolati tartalma minden bizonnyal istváni sugalmazású. Az Intelmek a kor egyik gyakori műfajában íródott. A királytükör egyszerű, de annál nemesebb céllal készültek: ezeket olvasva kellett az uralkodóknak megérteniük, hogy milyeneknek kell lenniük, azaz hogyan kell jó, igazságos, bölcs és erős királylyá válni. Az Intelmek könyve Imre herceghez tíz rövid fejezetből áll, erősen vallásos tartalommal és utalásokkal. A hit szerepének fontosságát mi sem tükrözi jobban, hogy a tíz fejezet több mint a fele a keresztyén vallással és az egyházzal kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik. A tíz fejezet tíz erkölcsi parancsot tartalmaz. Sokat szokták idézni az államalapítás, a magyar állam ünnepén a VI. fejezet [A vendégek befogadásáról és gyámolításáról] útmutatását, miszerint mert az egy nyelvű és egy szokású királyság gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsd és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak. A bevezetőben idézett VIII. fejezet címe egyszerű utasítást tartalmaz: A fiak kövessék az elődöket. E parancs évezredek óta gyakorlatilag a nevelés elvi alapvetése. Őseink követése foglalja el a királyi méltóságban a nyolcadik helyet. A legnagyobb királyi ékesség, az én tudásom szerint, a királyelődök után járni, a szülőket utánozni. István az engedetlenséget a pestishez hasonlítja, és felszólítja fiát, hogy sohase veszítse szem elől az általa hozott törvényeket és feltétel nélkül kövesse szokásait. A VIII. fejezet 4. időszerűsége mindenki számára nyilvánvaló. Volt Magyarország történetében több olyan időszak, mikor hazánkat idegen törvényekkel igazgatták. (Ne feledkezzünk meg a Bach-korszakban alkalmazott osztrák törvényekről, vagy éppen arról, hogy az évi alkotmány az évi szovjet alkotmánynak szinte egyenes fordítása volt.) Ezekben a korszakok- ban az idegenek előtt valóban nem volt becsülete a magyaroknak. Az Intelmek könyve erkölcsi útmutatásokat tartalmaz. Az erkölcs szemben a joggal olyan magatartási normák összessége, mely állami kényszerrel nem biztosítható. Ezen a területen a szocializációnak, a nevelésnek van mozgástere. Talán nem véletlen, hogy szeptember 1-jével jelenik meg a magyar iskolákban ismét kötelező tantárgyként az erkölcstan. István intelmei örökérvényű erkölcsi parancsok, így közel ezer esztendő után is időszerű iránymutatásnak bizonyulnak számunkra. dr. Papp Kornél Szombaton is nyitva a posta! szeptember elsejétől a halásztelki posta szombaton is nyitva lesz. Hétfő: 8-18 óráig Kedd: 8-16 óráig Szerda: 8-18 óráig Csütörtök: 8-18 óráig Péntek: 8-18 óráig Szombat: 8-12 óráig A város Képviselő-testületének ülésén Szentgyörgyi József polgármester megköszönte Igaz Tibor képviselőnek (a Fidesz frakció tagjának) a posta szombati nyitva tartásáért való közbenjárását. Szeretettel várjuk a város lakosságát az augusztus i programokra. Részletes programok a oldalon! Csillognak a vizes érmek...! Akikre büszkék voltunk, szerencsére továbbra is büszkévé tesznek minket... A barcelonai vizes világbajnokságon Cseh Laci városunk díszpolgára ezüstérmet szerzett. Ez már a hatodik világbajnoksága Lacinak, amelyikről éremmel tér haza. Gratulálunk az eredményhez, a fantasztikus hajrához ami elvezetett ide. A másik örömöt ezen a VB-n a vízilabda válogatott hozta azzal, hogy nem túl nagy esélyesként megnyerte a VB-t. Köszönet a csapatnak és a halásztelki kötődésű a város által kitüntetett Hárai Balázsnak, aki igazi centerként tudott a csapat hasznára lenni, nagy gólókkal és számtalan emberelőny kiharcolásával. HCs

2 2 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ ÖNKORMÁNYZAT Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről A Képviselő-testület munkaterv szerinti rendes ülését június 25-én, kedden 17 órakor tartotta szokásos helyén a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár Liszt Ferenc Hangversenyteremben, valamennyi képviselő jelenlétében. Szentgyörgyi József polgármester a két testületi ülés közötti időszakról szóló beszámolóját az árvízi védekezés ismertetésével kezdte. Megköszönte az alpolgármester, a polgárőrség, az önkéntesek és a gátőrök segítségét, munkáját. Papp Kornél képviselő hozzászólásában kiemelte, hogy külön köszönet illeti a lakosságot, amiért a gáton önkéntes szolgálatot végzőket folyamatosan ellátták élelemmel, itallal, kávéval. A polgármester folytatva a két testületi közötti időszakról szóló beszámolóját az utak aszfaltozásáról adott tájékoztatást. A napirendek tárgyalását a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2012. (II.14.) rendelet módosításával kezdte a testület, majd Halásztelek Város Önkormányzata évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programját tárgyalták meg és fogadták el a képviselők. A következő napirend kapcsán a Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 2314 Halásztelek, 068/3. hrsz. alatti ingatlant határozatlan időre bázisállomás létesítése céljából bérbe adja a Telenor Magyarország Zrt.-nek. Medgyaszay Andrea bérlő kérésére a 2314 Halásztelek, Kisgyár u. 23/a. szám. alatti ingatlanra vonatkozó október 15-én létrejött bérleti szerződést a Képviselő-testület a bérleti szerződésben foglalt feltételek maradéktalan fenntartásával az EURO BAU-KORR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-re (2314 Halásztelek, Körtefa u. 9. Cg ) módosította. A költségvetésében meghatározott bevétel tervezett teljesítése érdekében úgy döntött a Képviselő-testület, hogy a 2314 Halásztelek, Diófasor utca hrsz.-ú 942 m2 alapterületű ingatlant nyílt licites eljárásban értékesíti Ft induló áron. A Képviselő-testület egyhangúlag támogatta a Tündérkert Óvoda státuszbővítés iránti kérelmét. A legnagyobb érdeklődést és vitát kiváltó napirend ismét a Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola) intézményvezetői munkakörének betöltésére beérkezett pályázatok tárgyalása volt. Az Oktatási, Kulturális, Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 3 igen, 2 nem szavazattal a benyújtott pályázatok és vezetői programok alapján Csepregi Dezsőné pályázó pályázatát támogatta. A szavazás előtt a képviselőkön kívül véleményüket, érveiket az ülésen megjelent pedagógusok, szülők is elmondták, akik valamennyien a korábbi igazgató a másik pályázó Juhász Zoltánné mellett foglaltak állást. Géczy Andrea pedagógus tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy 90,09%-ban támogatták a jelenlegi igazgató-helyettes, Juhász Zoltánné pályázatát, a másik pályázó 44 szavazatból 2 szavazatot kapott. A polgármester a hozzászólások lezárása után összegzésként ismertette, hogy január 1-jétől megváltozott a Köznevelési törvény, a Képviselő-testületnek a korábbi fenntartói feladatokból csak az épület üzemeltetési feladatai maradtak meg, a vezetői pályázatokat véleményezi és nem dönt róla a testület. A három pályázóból egy visszalépett, így két intézményvezető jelölt maradt. Javasolta, hogy mindkét pályázót egyformán támogassák, mindkettővel együtt tudnának dolgozni, bárhogy dönt ezzel kapcsolatban az érdemi döntést meghozó Köznevelésért Felelős Államtitkár asszony. Végül sem az Oktatási Bizottság javaslata, sem az eredeti előterjesztés szerinti javaslat nem kapott elegendő igen szavazatot, és így ismét nem hozott döntést a testület az iskola igazgatói pályázat ügyében. Az utolsó napirend, a évi Köztisztviselői Díj odaítélésében már sokkal nagyobb egyetértés volt a képviselők között, és Jegyző asszony javaslatára a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője, Holczmann Károlyné részére adományozták a díjat egyhangú szavazással a következő indoklással: Holczmann Károlyné, Erzsike június 9-étől dolgozik a Polgármesteri Hivatalban, illetőleg jogelődjénél. Kezdetben titkárnőként és jegyzőkönyvvezetőként, majd több mint 20 éve az adócsoportban dolgozik. Az elmúlt évtizedek során közigazgatási alapvizsgát tett, megszerezte a pénzügyi ügyintézői képesítést adó és illeték szakon. Később ECDL vizsgát tett. Munkáját mindig megbízhatóan, tudása maximumát nyújtva látja el, nyugodt, csöndes, nagy felelősségtudattal rendelkező, szakember. Soha semmilyen új vagy plusz feladatot nem utasított vissza. Szívesen, készségesen segít mind az ügyfeleknek, mind kollegáinak. Feletteseivel és a hivatal dolgozóival munkája során mindig korrekt és együttműködő. A nyári szünet előtt, még két alkalommal tartott rendkívüli ülést a képviselő-testület július 8-án, hétfőn, két napirenddel, az egyik a Bölcsőde építés Halásztelken tárgyú pályázat építési munkálatainak kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás értékelésének jóváhagyása, a másik Javaslat keretátcsoportosításra című előterjesztés. Szentgyörgyi József polgármester ismertette, hogy a Pénzügyi, Ellenőrző és Településfejlesztési Bizottság átengedett hatáskörében 2 igen, 2 nem szavazattal nem döntött a közbeszerzési eljárás értékelésének jóváhagyásáról, ezért került sor a rendkívüli testületi ülés összehívására Érvek és ellenérvek jogi, és politikai felsorakoztatása után sem döntött a Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás értékelésének jóváhagyásáról. A rendkívüli ülés második napirendi pontja a keretátcsoportosítás. Szentgyörgyi József szóbeli kiegészítésként elmondta, alapvetően likviditási problémával küzd az önkormányzat. Jelenleg folyamatban van a folyószámlahitel egyeztetése, de egyelőre az adósság konszolidáció miatt a bankok még óvatosak ebben a kérdésben. A mostani javaslatba azok a beruházások kerültek, melyre vagy szerződéses kötelezettség van, vagy most van lehetőség megteremteni a beruházás befejezését, járdaépítés, aszfaltozás, tanterem kialakítás. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az átcsoportosítást. A tervezetteken kívül még egy ülésre került sor július 12-én pénteken a nyári szünet előtt. Az ülésnek egyetlen napirendi pontja volt, a már 8-án tárgyalt Bölcsőde építés Halásztelken tárgyú pályázat építési munkálatainak kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás értékelésének jóváhagyása. Baloghné dr. Nagy Edit jegyző

3 ÖNKORMÁNYZAT HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ 3 fürdőhelyek ellenőrzése Hol strandoljunk? A fürdővíz minőségellenőrzését szolgáló mintavételi ütemtervhez tartozó mintavételek és laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséről a fürdőhely üzemeltetője saját költségére gondoskodik. A fürdővíz minőségére vonatkozó adatok közérdekűek. Egy strandot általában egy szezon alatt négy alkalommal vizsgálnak, nyitás előtt, és a nyár folyamán havonta egyszer. A szabadvízi fürdővizek esetében a vízmintavétel mellett a helyszínen szemrevételezik, hogy a víz felületén van-e darabos és/vagy úszó szennyeződés, esetlegesen olajfolt, vagy megfigyelhető-e intenzív hínárosodás. A tavakon a vízvirágzásra is figyelnek, ami a köznyelvben kék algának nevezett, allergén toxinokat termelő baktérium elszaporodását jelenti. Ennek jelei a víz kékeszöld elszíneződése, esetleg habzása. A levett vízmintákban két bakteriális paraméter jelenlétét vizsgálják, amelyek szennyvíz eredetű szennyeződésre, és az ebből adódó egészségkockázatra utalhatnak. A nem engedélyezett fürdővizeken, nem kijelölt fürdőhelyeken való fürdőzés nem javasolt, mivel ezeken a helyszíneken a víz minőségét nem ellenőrzik, a fürdőzés higiénés feltételei nincsenek meg. A közegészségügyi veszélyeken túl sok esetben a balesetveszély miatt tiltott a fürdés (pl. bányatavakon). Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a természetes fürdőhelyeken, különösen a folyóvizeken a vízmélység hirtelen változása és a sodrás lehet veszélyes. Kerülni kell a felhevült testtel történő hirtelen vízbeugrást. A szülők gyermekeiket soha ne hagyják felügyelet nélkül! Illetékességi területünkön az alábbi strandok rendelkeznek engedéllyel, amely helyeken a szezon előtti (V.22.) és az első, szezon alatti (VI.19.) minta laboratóriumi vizsgálata során is kiváló minősítést kaptak a fürdővizek: Rukkeltó (Waterpark Tóstrand, Dunavarsány), RSD (Hídláb Strand, Ráckeve), Univerzum Tó (Univerzum Tóstrand, Dunaharaszti), Kék Horgásztó (Kék Horgásztó és Strand, Dunaharaszti), Tavirózsa Kemping és Strand (Délegyháza), Naturista Tóstrand (Délegyháza), Nomád Tóstrand (Délegyháza). Forrás: Értesítés a kötelező kéményseprőipari feladatok ellátásáról Tisztelt Lakosság! Értesítjük, hogy a 2012.évi XC törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról valamint a 63/2012.(XII.11) BM rendelet és 347/2012 (XII.11) Kormányrendelet értelmében előírt kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat a települési Önkormányzat közigazgatási határain belül a Magyar Kémény Kft. alkalmazottjai látják el. Az Önök települését kollegáink július 1. és december 31. között keresik fel. A társaságunk alkalmazásában álló dolgozóink fényképes igazolvánnyal illetve névre szóló megbízólevéllel rendelkeznek. Módis Viktor kirendeltség-vezető felhívás valamennyi földhasználó számára A termőföldről szóló évi LV. törvény és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007 (XII. 23.) Korm. rendelet változása következtében valamennyi ingatlanügyi hatóságnál (továbbiakban: járási földhivatalnál) regisztrált földhasználó köteles bejelenteni: a) magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítóját (személyi számát) és az állampolgárságát, b) gazdálkodó szervezet földhasználó esetében pedig a statisztikai azonosítóját. A fentiek alapján szeptember 30-ig az illetékes járási földhivatalhoz be kell nyújtani a január 1-jét megelőzően már regisztrált földhasználóknak a fenti adatokat tartalmazó földhasználati azonosító adatközlési adatlapot. A földhasználati azonosító adatközlési adatlap beszerezhető a földhivataloknál, vagy letölthető a honlapról. A bejelentést a határidőben elmulasztó földhasználót a földhivatal bírsággal sújtja, amelynek mértéke a termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti AK értékének ezerszerese, azzal, hogy nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás minimális összegénél. Állapotfelmérés a halásztelkiek egészségéről a szent lászló napon A Szent László napon az ingyenes egészségügyi vizsgálatoknak köszönhetően a halásztelki Vöröskereszt vérnyomás és vércukorszint mérést, a Formabontó Alakformáló Stúdió pedig szintén vérnyomást mért és egészségügyi állapotfelmérést végzett. Az eredmények nem túl rózsásak lettek, a szakemberek hangsúlyozták: nem ártana egészségünkre jobban odafigyelni. Hatvanöt esetben mértünk vérnyomást, 27 férfiből 3-nál, 38 nőnél pedig 7 esetben állapították meg szakembereink, hogy az érték a megengedett felett van nyilatkozta a Hírmondónak a halásztelki Vöröskereszt elnöke. A vércukorszinttel kapcsolatban Végváriné Nyíri Lídia még lesújtóbb értékekről számolt be: a vizsgált 53 hölgynél 18, 28 férfi közül pedig 15 problémás esetet találtunk, amely azt jelenti, hogy a határérték (3,5-6,0 mmol/l között) feletti lett az eredmény. A vizsgálatokat négy éve folyamatosan végezzük, sajnos az eredmények egyre rosszabbak. A statisztikánk szerint évről-évre nő azok A Vöröskereszt vérnyomást és vércukrot mér Kezelés a Ceragem ágyon és a nyirokmasszázs géppel száma, akik magas vérnyomással és cukorbetegséggel küzdenek mondta az elnök, majd hozzátette: a vizsgálatainkban rendszeresen segítenek városunk orvosi ügyeletének munkatársai, köszönhetően Kovács Levente ügyeletvezetőnek, illetve a többi önkéntes szakembernek. Így jöhet létre, hogy az immár 200 taggal rendelkező halásztelki Vöröskereszt évek óta szinte minden városi programon jelen lehet, és ingyenes szűréseket végezhet. A halásztelkiek egészségét a Szent László napon a Formabontó Alakformáló Stúdió is ingyenesen vizsgálta. Az eredményeket így összegezte Ilovai Krisztina tulajdonos: stúdiónk azzal a céllal vett részt a rendezvényen, hogy felhívjuk a figyelmet a lakosság mozgásszegény életvitelére, a helytelen táplálkozás veszélyeire és a túlsúlyosság megelőzésére. Két egészségmegőrző készülékkel érkeztünk a Vöröskereszt sátrába: egy nyirokmasszázs géppel, valamint egy Ceragem masszázsággyal, melyeket orvosok fejlesztettek ki és ORKI (Orvos-, és Kórháztechnikai Intézet) engedéllyel rendelkeznek. Egész nap telt házzal működtünk, hiszen a berendezések a gyógyító hatásaik mellett közérzetjavító hatással is bírnak. Az általános egészségügyi nyilatkozatok alapján sajnos nem volt olyan résztvevőnk, akinek ne lett volna valamilyen problémája. Stúdiónk munkatársai között két fő is intenzíves szakápolói végzettséggel rendelkezik, így alaposan kikérdeztük azokat, akik valamelyik gépünket kipróbálták. Főként a magas vérnyomás-és vércukorszint, valamint a szív-és érrendszeri megbetegedések álltak az első helyeken, amelyek a vendégek elmondásai szerint gyógyszeresen kezeltek. A túlsúly főként a 35 év feletti korosztályra volt jellemző, ami sajnos jelentősen emeli a fent említett betegségek kockázatát. A halásztelki Vöröskereszt munkáját a stúdió nyitása óta támogatjuk, nagyszerű munkát végeznek, bízunk benne, hogy az augusztusi Véradáson ismét olyan sok résztvevőt sikerül majd megszólítani, mint a Szent László napi szűrővizsgálatokon. Bódy Géza

4 4 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ KULTÚRA Kövesd az érzékeid! A jobb agyféltekés rajzkurzus egyik résztvevőjét, Ferenczi Andrásné, hatvanegy éves nyugdíjast kérdeztük a képzésen szerzett tapasztalatairól. Mielőtt jelentkezett képzésre, miket rajzolt? Filmekből rajzoltam le színészeket. Például a Magyar Nábob című alkotásból Latinovits Zoltánt. Mit jelent a jobb agyféltekés rajzolás? Az agyunk két fő részre osztható. A bal agyfélteke felelős a tudatosságért, a racionális gondolkodásért. A jobb agyfélteke ezzel ellentétben az érzelmekre, az intuícióra összpontosít. A rajzolás során a bal oldalit kell lekapcsolnunk és csak a jobb oldalival kell alkotnunk. Ez a módszer kiemeli az embert a sablonokból. Miket tanult a két és fél napos képzésen? A tanórák alatt kellemes, relaxációs háttérzene szólt, ami segítette a résztvevőket, hogy figyelmüket saját magukra összpontosítsák. A tanárunk azzal kapcsolta ki a bal agyféltekénket, hogy minden képet fordítva, vagyis fejtől lefelé haladva rajzoltunk meg. Soronként, mindig egy-egy centimétert haladtunk lejjebb, így épült fel a kép. Miket rajzoltak? Két portrét, az egyiket egy színészről, a másikat a fiatalkorú Picassóról, továbbá egy lovat, egy csendéletet, fület, orrot és szájat. A képzés elején és a végén is lerajzoltuk saját magunkat, így láthatóvá vált, mennyit fejlődtünk a két és fél nap alatt. A má- Vár az Olvasósarok! Tudtad? sodik kép sokkal pontosabb lett, már jobban odafigyeltem a szemtávolságra, az orrmagasságra és az árnyékolásra is. A képzés végén mindannyian megdöbbentünk, és pozitívan csalódtunk önmagunkban. Ezt a rajztudást bárki elsajátíthatja? Nem elsajátítani kell, csak felszínre kell hozni. Mindenki ezzel a képességgel születik. Szabó Dénes PROGRAM AJÁNLÓ AUGUSZTUS ÓRA NEM ADOM A HÁZAM ELŐADÁS-FÓRUM A DEVIZA- HITELESEKNEK A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN AUGUSZTUS óra KÖNYVKLUB A KÖNYVTÁRBAN Szeptember óra CSERE-BERE BÖRZE A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN Tudtad, hogy egymilliónál több könyvet adnak ki évente, világszerte? Biztos egyetértesz, ez a hatalmas mennyiség óhatatlan tartalmaz rengeteg silány művet, de ott rejtőznek a remekművek is! Tudod, hogy egy-egy sokat olvasó ember sem képes könyvnél többet olvasni évente? Van, akinek a 3-4 is soknak számít. Ugye egyetértesz, nagyon nehéz a választás, hiába a bőséges kínálat a könyvesboltok polcain, a könyvtárban, vagy a reklámokban. A jó könyv semmi mással nem helyettesíthető érték! Ráadásul olyan érték, amihez pénz nélkül is hozzájuthatsz, ha csatlakozol a könyvtárhoz! Tudtad, hogy a halásztelki könyvtárnak több mint harmincezer darab könyve van? Tudtad hogy az Olvasósarok tagság díjmentes, csak a könyvtári tagságért kell fizetni évi 1200Ft-ot? Először a Facebook-on alapítottuk meg az Olvasósarkot, azóta aki akar személyesen is találkozhat velünk, minden hónap utolsó csütörtökén du. 5-kor a helyi könyvtárban. Beszélgetünk. Nem csak könyvekről, bárki jöhet! Az augusztus utolsó csütörtöki meglepetésvendégünk Kardos Lajos rádiótechnikai mérnök, kutató, aki résztvevője volt a híres-hírhedt Petőfi expedíciónak Barguzinban. Elmeséli fantasztikus történetét, dokumentumokat mutat be, biztos vagyok benne, sokan meglepődnek! Minden hónapban megszavazzuk a hónap könyvét, a múlt hónap egyértelmű nyertese Luca di Fulvio: Álmok bandája, amely könnyen lehet, hogy az év legjobbja is lesz. Hallottál erről a könyvről? Én sem korábban, simán elsétáltam volna mellette, ha látom is, amíg az egyik sarokbéli társunk fel nem hívja a figyelmem, azóta kézről-kézre jár a könyvtári példány és ez csak egy példa a sok-sok rejtőzködő remek könyv közül. Az olvasott könyvekről ki-ki leírhatja a véleményét, melyeket a Facebook Olvasósarok nyílt csoportjában bárki elolvashat tegyél próbát és ha kedvet kapsz az olvasáshoz, máris teljesült a kitűzött cél első fele, ha csatlakozol hozzánk és szintén személyes véleményeddel ajánlasz könyveket, teljes a siker! A klubtagság díjmentes, kötetlen, kortalan, csak szeresd a könyveket! Mert olvasni jó, olvasni élvezetes, együtt még jobb! Jöttök? Oláh Kálmán alapító tag Kedves Mesebarátaink! A Szent László tér az idén október 4-én délután és 5-én egész nap mesés királyi udvarrá változik. Színes programokkal, mesékkel, tánccal várunk minden kis és nagy királylányt és királyfit! Kerüljenek elő a koronák és a szép ruhák! A legszebbeket a helyszínen díjazzuk. Pályázatok: A pályázati anyagok leadási határideje szeptember 10. A pályaművek leadhatók a Mesemátkáknak: a Tündérkert Óvodában Nagy Gabriellának, a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában Jelencsik Valériának, Kecskésné Szöts Annamáriának és Holakovszkyné Bense Aliznak, a görög katolikus templomban Prodán Gáborné Emesének. 1. Rajzpályázat. Minden korosztálytól várunk pályaműveket! Téma: a királyi család tagjai és életük. Meseillusztrációkat is szívesen fogadunk. 2. Díjazásra várunk vár- és várkastély-maketteket. 3. Koronák is készíthetők, a legszebbeket díjazzuk. A beérkezett pályaműveket a Mesenapok idején kiállításon mutatjuk be. A díjkiosztás október 4-én délután lesz. Szeretettel fogadunk minden kiállításra érdemesnek tartott anyagot: csipkéket, régi szép tárgyakat, játékokat, királylánynak öltöztetett babákat, porcelánokat és ami még otthon egy szekrényben vagy polcon várja, hogy megmutassa magát mindannyiunk örömére. A kiállításra szánt tárgyakat névvel, címmel, telefonszámmal ellátott dobozban kérjük leadni. Nagyon szép nap lesz! Mindenkit szeretettel várunk! A rendezvény ingyenes.

5 KULTÚRA HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ 5 Táncos lábak A júniusban Szigetszentmiklóson megrendezett Modern Tánccsoport Világbajnokságról kérdeztük az ötvenhat éves Berecz Mihályt, aki a halásztelki Táncvarázs Sportegyesület egyik alapítója és a vb szervező bizottságának elnöke. Kik vettek részt a versenyen? A világbajnokságot megelőzi az országos selejtező és az országos döntő. Akik az utóbbin bejutnak az első három közé, azok szereznek jogosultságot, hogy részt vegyenek a világbajnokságon. Az egész országból érkeztek versenyzők, 72 egyesület képviselte magát. Délelőttönként a 6-9 és a 9-13 évesek, délután pedig a és a 17 év felettiek mérték össze a tudásukat. Miért pont Szigetszentmiklóson szervezték meg az eseményt? Idén Romániának kellett volna megrendeznie a versenyt, de ők lemondtak a felkérésről, így kerültünk mi képbe. Szigetszentmiklóson ben adták át a Városi Sportcsarnokot, amely Barna Attilának, a szövetség elnökének nagyon megtetszett. Milyen táncnemekben versenyeztek a résztvevők? Sokfajta stílusban táncoltak a versenyzők, a kategóriák között szerepeltek a karibi táncok, a showtáncok, az akrobatikus rock n roll, a diszkótáncok, a funky és a hip hop. Halásztelek hogyan szerepelt a versenyen? Ahhoz képest, hogy szeptemberében kezdtük el a felkészülést, egész jól. A Malonyay Kastély Kollarz Bednarik Bianka és Melczner Marcell Lámpaszaküzletének raktárhelységét alakítottuk át két táncteremmé. A világbajnokságon huszonkét versenyzővel vettünk részt. Az eredményekből is látszik, hogy Halásztelek jól szerepelt: tizennégyen első, tizenegyen második, öten harmadik helyezést értek el. Továbbá három versenyző negyedik, egy a hatodik és megint csak egy a nyolcadik helyen végzett. Kitől kaptak támogatást a táncverseny megrendezéséhez? Hála Istennek, a Halásztelki Polgármesteri Hivatal és Szentgyörgyi József polgármester is támogatta anyagiakban a rendezvényt forintot kaptunk a plakátok nyomtatásához, amit még egyszer meg szeretnénk köszönni. Emellett segítettek az eredményhirdetések utáni táncműsorokban. Vasárnap Halásztelek képviseltette magát, fellépett a bolgár nemzetiségű Garabonciás Néptáncegyüttes, amely nagy sikert aratott. Reméljük, hogy minél hamarabb felépül egy sportlétesítmény Halásztelken is. Akkor már helyben szervezhetnénk hasonló versenyeket. Szabó Dénes szent lászló napi Kórustalálkozó a Máraiban Szép hagyományt és egész Halásztelek számára fontos kulturális értéket teremtett a Bel Canto kamarakórus, amikor néhány éve először megrendezte a Szent László Napi Kórustalálkozót. Repül az idő, idén június 23-án immár ötödik alkalommal került sor erre a szép rendezvényre a Márai Sándor Közművelődési Intézmény nagytermében mondta megnyitó beszédében Dr. Papp Kornél, az Oktatási, Kulturális, Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnöke, önkormányzati képviselő. A találkozó résztvevői a Halásztelki Bel Canto kamarakórus (karnagy: Perecsényi Zsuzsanna), a szigetszent- miklósi Szent Erzsébet kórus (karnagy: Dvorák Marianna) és a Székely Miklós Városi Kórus (karnagy: Kőrösi Orsolya), valamint a Dunavarsányi Kantátika Férfikar (karnagy: Langer Dóra) voltak. A színes műsor a 16. századi barokk egyházi és világi művektől Schuberten, Liszten és Brahmson át a mai szerzőkig ívelt. A találkozó végén kötetlen hangulatú fogadásra került sor a Liszt Ferenc hangversenyteremben. H.L. NYUGDÍJASOK ŐRSÉGI KIRÁNDULÁSA A Halásztelki Nyugdíjas Egyesület július 6-7-én kétnapos kirándulásra ment az Őrségbe. Első nap bejártuk Vas és Zala megye csodálatos tájait. A természet jókedvében teremtette meg az Őrséget a szemet gyönyörködtető meseszép tájaival. Nagy tudású idegenvezetőnktől nagyon sok mindent tudtunk meg hazánk gyöngyszeméről. Bejártuk Őriszentpétert, Pityerszeren megismerkedhettünk a régi korok világával, ahogy elődeink éltek. Sok szép templomot is megnéztünk. Este a szállásunkon Kisrákoson nagy viccelődés, vidámság, nevetés volt. Másnap szintén egy nagyon jó idegenvezetővel jártuk be Zalaegerszeget, délután pedig a Krisna-völgybe, e páratlan szépségű különleges helyre látogattunk el, ahol vendéglátással, énekléssel, közös tánccal tették felejthetetlenné ottlétünket. Hazafelé az M7-es autópálya 60-as km-kőnél lévő Albapark Étteremnél álltunk meg, ahol már az étterem vezetőjével Szakály Attilával az előre megbeszéltek szerint, frissen készített, forró vacsorával vártak bennünket. Nagyon jó volt a vacsora és bőséges, de főleg az ára volt nagyon elfogadható. Csak ajánlani tudom minden arra járónak! Élményekkel telve, boldog kikapcsolódás után tértünk haza a késő esti órákban. Oszoli Betty

6 6 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ HITÉLET Az összefogás temploma Ahogyan azt oly sokan láthatták, június 22-én, szombaton felszentelte a halásztelki Szent László görögkatolikus templomunkat Kocsis Fülöp püspök kispapi asszisztenciával. A Szentliturgián a Bel Canto kórus énekelt, Perecsényi Zsuzsanna vezetésével. A felemelő szertartáson, ősi imáink éneklése hatására teljesen elfeledkeztünk a kivitelezés izgalmairól, arról, hogy az utolsó órákban tudtuk leburkolni, kifesteni és kitakarítani a templomunkat. A mintegy kétszeresére növekedett templomtér és őseink szokásainak megfelelő íves szentély, a boltívekkel igazi bizánci szertartású templommá alakította az addigi kis befogadóképességű építményt. Most már nem szorul ki senki az utcára, a kertbe, mert mintegy 150 fő fér be. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek aki, illetve akik az építkezést segítették, akik jó szívvel, szeretettel gondolnak ránk. Isten áldja meg őket. Nélkülük nem sikerült volna az álmunk megvalósulása. A teljesség igénye nélkül külön szeretném megköszönni az Önkormányzat, a Református Egyházközség, a Római Katolikus Egyházközség, a Hajdúdorogi Görögkatolikus Egyházmegye, a halásztelki vállalkozók és még oly sok adományozó embertársunk jóságát, segítségét, akikről név nélkül minden Szentliturgiában így emlékezünk meg: Ezen szent hajlék alapítóiról és jótevőiről emlékezzék meg az Úr az ő országában mindig most és mindenkor és örökkön örökké! Remélem, év múlva újra kell majd bővíteni. Vállalom! Gábor atya Hittantábor római katolikus gyermekeknek Új lelkipásztor a református közösség élén A évi népszámlálás alkalmával Halásztelken 1039 fő vallotta magát református vallásúnak, így az január 1-jével önállóvá váló Halásztelki Református Egyházközség választójoggal rendelkező tagjai június 16-án természetesen nagy reménységgel és teljes összhangban választották meg az önálló gyülekezet első lelkipásztorát, aki július 8-án foglalta el szolgálati helyét. Jelényi László 2008 szeptemberében a Bocskai vallástanáraként került városunkba, s 2012 januárjától beosztott lelkipásztorként már a református gyülekezetben szolgált. A reformátusok szemben más egyházakkal maguk választják a lelkipásztorukat. Hogyan élte meg a választás folyamatát? Előtte nagy izgalommal, de reménységgel is. Utána pedig nagyon nagy hálával és örömmel. Megszerettem a gyülekezetet ezt a feleségem nevében is mondhatom, és hála legyen Istennek, a választás azt mutatja, hogy a gyülekezet is engem, illetve minket. A Presbitériummal való együttmunkálkodás is örömöt és erőt jelent számomra. Mindketten itthon (!) érezzük magunkat a gyülekezetben és Halásztelken is. Hogyan vezetett a Tiszteletes Úr útja Halásztelekre? Miskolc mellett, Sajószentpéteren nőttem fel, Sárospatakon végeztem a teológiát, Kecskeméten szolgáltam 7 évig, majd Nagykőrösön 3 évig. Mindkét helyre hálásan gondolok vissza. Halásztelken pedig óta szolgálok, az első években, az egyházközség középiskolájában, 2012-től pedig magában a gyülekezetben. Mit tekint rövid- illetve középtávon céljának? Rövid- és hosszú távon is az elsődleges célom ugyanaz: az evangélium, más szóval az örömhír átadása természetesen az igehirdetésben, de tettekkel is, hogy Jézus Krisztus Megtartónak jött el ebbe a világba. Minden más ugyanis ebből fakad. Belőle fakad az üdvösség, hogy megtartassunk az örökéletre. Belőle fakad a szívünk és életünk megújulása is, az a reményteli tapasztalat, hogy nem kell belenyugodnunk a kevésbe, a sok is válhat realitássá: az életünk, kapcsolataink, örömünk, szeretetünk nemcsak elkezdődhet és elhalványulhat, hanem egyre inkább kiteljesedhet. Belőle fakad a szerető, testvéri közösség is, ahol befogadó légkört és segítő szándékot találhat mindenki. Ezért várok a gyülekezettel együtt mindenkit nagy szeretettel az istentiszteletekre, mert az evangélium rövidtávon is gyümölcsöt hoz életünkben, és hosszútávon egyre többet terem, akiknél nyitott szívre talál. Ezúton is szeretettel hívunk mindenkit szeptember 14-én a Templomok éjszakája rendezvényünkre, amin színes programokkal várunk gyermekeket és felnőtteket egyaránt. A részletes program a templomi hirdetőtáblán lesz majd olvasható. Bódy Géza Június között 25 csemetét táboroztattunk a Plébánián. Idén Bujákra kirándultunk. Felmentünk a gyönyörű Kálvária-hegyre, megnéztük a szép palóc lakodalmas babákat a múzeumban. Átkerékpároztunk a szigetszentmiklósi Szabó-malomba, amelyet belülről is megismertünk. Majd végigjártuk a dunaparti tanösvényt. A közösséget sok játék és fürdés hozta még jobban össze a templomkertben. A pincében voltak kézműves foglalkozásaink, ahol a nyári meleg elől is menedéket kaptunk. Köszönet a Medgyaszay, Németh, Horváth, Sziegl és Éliás családoknak a közreműködésért. Balázs család A Katolikus karitász részére száraz élelmiszer érkezett a Halásztelki római katolikus plébániára (Kisgyár u. 44). A rászorulók a csomagokat nagy örömmel vették át!

7 ZENE HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ 7 Egy varázslatos este nyár elején érkezett városunkba A az Összefogás Halásztelekért Egyesület meghívására a Hargita megyei Szentegyházi Gyermekkórus és Filharmonikus zenekar. Előző számunkban az árvízről szóló beszámolónk kiszorította a híres zenekarról szóló méltatásunkat. Ezt pótoljuk most egy képriporttal, hiszen akik a koncertjükön jelen voltak a Szent László téren, azok felejthetetlen élménnyel gazdagodtak. Szentegyháza a Székelyudvarhelyet Csíkszeredával összekötő út mentén, Hargita megyében található. A település a Föld legmagasabban fekvő magyar városa, lakosainak 95%-a székely-magyar. Hírnevét 28 éve, Haáz Sándor zenetanár által létrehozott Gyermekfilharmonia is öregbíti. Rendszeresen szerepelnek Erdély kis- és nagyvárosaiban, európai országokban, mostanra már több mint 600 koncertet tartottak. Halásztelki fellépésük után a magyar parlamentben mutatkoztak be. Szinte soha nem látott nézősereg a Szent László téren A tagoknak saját jelvényük, egyenruhájuk van. Hangszereiket javarészt szüleik vásárolják, de az együttes is komoly állománnyal rendelkezik, amelyből kölcsönöz a gyermekeknek. Repertoárjuk rövid klasszikus művecskékből, egyedi hangszerelésű népdalfeldolgozásokból, történelmi dalokból és más népek dalaiból áll. Érdemes őket látni, hallani! Bódy Géza Haáz Sándor karnagy Érték-ítélet Bizonyára sok összetevője van annak, hogyan alakul ki értékrendünk. Apró mozaikokból áll össze, formálódik, szilárdul meg. Befolyásolja az első jelentős közösség a család, amelyben életünk meghatározó szakaszát töltjük. Hatásuk van a további közösségeknek, és a társadalom egészének. Kialakult szilárd értékrendünkkel mi is formáljuk a körülöttünk élők szemléletét, értékítéletét. Nem mindegy, hogyan. Késő este, pásztázva a nagy véleményformáló csatornái között, ismerős arcokra, hangokra leszek figyelmes. Kedves, nyílt tekintetű arcok, csengő tiszta hangok. Jellegzetes viselet, gyönyörű hajfonatok. Gyermekek ők, mintegy százötvenen, a Szentegyházi Gyermekfilharmónia tagjai. Ismerősként figyelek fel rájuk, hiszen volt alkalmam élőben is találkozni velük, itt Halásztelken. Meghívásuk volt a Magyar Parlamentbe a Nemzeti Összetartozás Napjára. Ennek előestéjén, júniushoz méltatlan időjárási viszonyok között a Márai Sándor Művelődési Központ előtt szórták elénk számolatlanul több mint egy órán át gyöngy(-)szemeiket. Haáz Sándor karnagy úr együttese, a Kárpát-medence magyarságának összetartozását, az elszakadásban is nádszálként megálló székelység hitvallását közvetítette számunkra. A film, amit a véletlen hoz elém a televízióban, egy órás összeállítás. Az együttes budapesti-bécsibrüsszeli és ezeket a nagyvárosokat összekötő sok kisebb városban történt fellépésük összefoglalója. Lám, milyen sokan vannak, akik Budapesttől Bécsen át Brüsszelig, könnyekig meghatódva méltatják őket. Aki eljött június 3-án este a Szent László térre, az felejthetetlen élménnyel mehetett haza. Aki nem láthatta őket, az is értesült ittlétükről e lap címoldalán. A híradás olyan volt, mint a mesebeli lány ajándéka: hozott is, nem is, adott is nem is. Címoldalon felismerhetetlen képekkel, néhány soros írással. A sok fontos írás a lapban nem tette lehetővé, a méltó méltatást. Csak reménykedni tudok, hogy majd ez is formálódik, mint értékrendünk. Hogy egyszer a mi halásztelki közösségünknek is fontos lesz az, ami európahírű érték. Szlovák Terézia

8 8 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ UTAK - CSATORNA Nyugodtan utazhatunk Szeged felé! átadták az m0 hidat Június végén nyílt meg az M0 autóút M6-51. sz. főút közötti 11 kilométer hosszú, 3 forgalmi és egy leálló sávos, Szeged felé tartó félpályája. Az új útszakaszt Völner Pál infrastruktúráért felelős államtitkár adta át. Ezáltal Halásztelken is csökken a dugó, amelyet hol az építkezés, hol a Szeged felé tartó felhajtóág lezárása okozott. Az M0 útgyűrű déli szektorán, a régió második legforgalmasabb autópályáján forgalmi sávonként mintegy 25 ezer jármű halad át naponta. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában zajló bővítés célja, hogy gyorsabbá, biztonságosabbá váljon a közlekedés, és a forgalmi akadályok miatt vagy balesetek bekövetkeztekor kialakuló torlódások megelőzhetők legyenek. Az M0 déli szektorának betonburkolata Magyarországon korábban még nem alkalmazott technológiával épült, amely nagyobb teherbírása miatt a legalkalmasabb a jelentős kamionforgalom viselésére. Felületképzése révén a járművek okozta zajhatás is alacsonyabb. A kivitelező kiszélesítette a sávokat, összesen 25 km zajvédő falat telepített. A pályaszakaszhoz két új Duna híd is tartozik, a hárosi Deák Ferenc- és a soroksári Duna-ág híd. Már a befejező munkálatokat végzik az M0 déli szektor bővítésének további részén, az 51. számú főút - M5 autópálya között is. A szakasz átadása augusztus végén várható. A bővítés befejeztével szeptembertől az autóút az M7 és M5 autópályák között mindkét irányban 3 forgalmi sávossá válik, egyegy leállósávval. A Csepel-szigeti gerincút halásztelki ágát várhatóan októberre fejezik be. Bódy Géza Az új útszakaszt Völner Pál infrastruktúráért felelős államtitkár adta át Városunkat Szabó Tibor alpolgármester és dr. Papp Kornél kéviselte a megnyitón, mellettük Papp Miklós százhalombattai képviselő és Bóna Zoltán dunavarsányi polgármester A projekt az Új Széchenyi Terv forrásaiból, az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósult meg. A keleti szektorral összekötő szakaszt őszre ígérte a kivitelező konzorcium. Remélhető, hogy a heti egy-két alkalommal baleset miatti dugók megszűnnek, így a Csepel-sziget akadozó közlekedése is kiszámíthatóbbá válik. Az új pálya forgalmának megindítása előtt le kellett zárják a régi pálya M5 felé tartó sávját. Külön érdekességnek számított, hogy a régi sávon utolsóként áthaladó civil autó egy Wartburg volt mintegy jelképezve a múltat. Az új pályán elsőként megérkező utazók hatalmas dudaszóval köszöntötték a végre megnyitott szakaszt és az avatókat. Újabb aszfaltos útjaink lettek Júliusra elkészült az önkormányzat az utak teljes, illetve részleges aszfaltozásával mondta Szentgyörgyi Károly városüzemeltetési koordinátor. Eszerint teljesen új burkolatot kapott a Diófasor és a Mária utca vége. Erre még tavaly kötöttek szerződést, de a kivitelezés az idén történt meg 5,5 millió forint értékben. A Hajnal utca hátsó részére, illetve Kossuth Lajos utca teljes szakaszára, valamint a Bolgárkertész utcára (a Mária utcától a Kisgyár utca között) 20,5 millió forintot költöttek. Végre elkészült a Megyedűlő szakasza is (képünkön) az Ilona és az Akácos utca között, amely 7,6 millió forintba került. Itt 20 km/órás sebességkorlátozás van érvényben. Bódy Géza Halásztelket is érinti a tököli szennyvízberuházás! Elindult a tököli szennyvíztisztító telep bővítési és fejlesztési programja, amely több mint 14 ezer háztartást és közel 46 ezer lakost érint majd a térségben. A Tököl-Szigethalom- Halásztelek települések által létrehozott társulás másfél milliárd forintot meghaladó összeget nyert a környezetvédelmi szempontból is jelentős beruházásra. Megvalósítási szakaszába lépett a Tököli szennyvíztisztító telep bővítési és fejlesztési programja. Tököl- Szigethalom-Halásztelek települések Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulása néven pályázott Uniós forrásra még 2010-ben. A főként KEOP-on (Környezet és Energia Operatív Program) keresztül elnyert Ft Európai Uniós támogatás mellé az önrész finanszírozására is nyertek mintegy 171 millió forintot a pályázók. Nagy szükség van erre a beruhá- zásra, mivel a környék egyre gyarapodó lakosságszámával a szennyvíztisztító telep terhelése is megnőtt. A beruházás 2014-re várható elkészültét követően Tököl, Szigethalom, Halásztelek, Szigetújfalu és Szigetcsép lakosainak életminősége jelentősen javul, és a korszerű technológiának köszönhetően sikeresen megóvjuk környezetünket is. A projekt elsődleges célja a Natura 2000-es védelem alatt álló Duna folyam, mint a tisztított víz befogadójának, és egyben teljes ökoszisztémájának védelme, a vízminőség javítása. A beruházás főként külterületen zajlik majd, azonban a nyomócsövek 5101 számú út alatt történő átvezetésekor Tököl és Szigetújfalu között időszakosan, részleges vagy teljes útzár is várható. Az építkezés érinti még Tökölön a Határ út József Attila utca, Halásztelken a Diófasor utca Bolgárkertész utca környékét is. Bódy Géza

9 SZENT LÁSZLÓ NAP HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ 9 Détár Enikő és Ullmann Zsuzsa Táncolnak a Garabonciások... A nap sztárvendége Takács Nikolasz A Triász zenekar... Kálmán György, Sipos Péter, Jankai Béla Szent László Napi Búcsú Az idén is jó hangulatban telt a júniusi Szent László Napi Búcsú. A háromnapos eseményen mindenki válogathatott a kedvére való programok közül. A rockzenétől kezdve operett és musical dalokon át a mulatós és pop, valamint a tánc kedvelői egyaránt megtalálhatták a nekik tetsző előadásokat a Sportcentrumban. A komolyzenét szeretők pedig kórustalálkozón vehettek részt a Máraiban. Megható és emlékezetes volt a halásztelki kibővített görög katolikus templom felszentelése is. (Ez utóbbi két eseményről lsd. részletes beszámolóinkat is oldal). Képeinkkel a teljesség igénye nélkül idézzük fel az esemény hangulatát! Találkozunk jövőre! DancEarth táncbemutató Nyugdíjasok fellépése Akcióban a Dupla Kávé A helyiek: Ingondáék, Igaz Tibor, Kovács István Ullmann Zsuzsa, Makay Andrea és az óvonénik kórusa A megnyitón részt vett Kocsis Fülöp görögkatolikus püspök is

10 10 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ SPORT - HIRDETÉS MEGOLDÁS SZIGET SZERVÍZ ÉS ALKATRÉSZBOLT Lakásán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő stb. üzletünkben: mikró, porszívó stb. javítása Alkatrészcserénél 1 év garancia! Szigetszentmiklós, Tököli u. 33. Bajcsy Zs. sarok H-P 8-17, SZ , JAVÍTÁSNÁL A KISZÁLLÁS INGYENES! Minőségi szolgáltatás elérhető áron már 17 éve! Sírkő Bemutatóterem Minden munkára 10 év garancia! Halásztelek, Kossuth L. u. 1/F (Temetkezési iroda mögött) Belehúz a HFC! Már hetek óta keményen edzenek a Halásztelek FC játékosai. Az átszervezések miatt sokkal erősebb bajnoki idény következik, a színvonalat nehéz lesz tartani, hiszen az előző idényben a pest megyei bajnokságban a II. helyen végeztek a halásztelkiek. A felkészülésről és a tervekről kérdeztük Ács Gusztávot, a HFC elnökét. Halásztelki Kutyakozmetika! Mátyás u. 4. Tel.: Hol tart a felnőtt csapat felkészülése az idényre? Kemény bajnokságnak nézünk elébe! Valóban így van. Júliustól a fiúk kitartóan edzenek. Ez heti háromszori edzést és kétszeri edzőmérkőzést jelent. Ráadásul a játékosaink között személycserék is voltak, hatan elmentek, ketten abbahagyták a focit. Természetesen helyettük új srácok jöttek, a szurkolók az edzőmérkőzésen már láthatták őket és találkozhattak is velük. Mikor lesz az első felnőtt bajnoki mérkőzés? Itthon Halásztelken a sportcentrumban, augusztus 17-én 17 órakor játszunk az örkényi csapat ellen. Erős mérkőzést várok, hiszen az átszervezések miatt kemény bajnokságban kell helytállnunk, amely a korábbinál jóval magasabb színvonalat képvisel. A többi csapat mennyire erős a halásztelkihez képest? Nem az erősséget említeném első helyen, hanem a pénzt. Olyan csapatokkal kell megküzdenünk, amelyek egyenként évi millió forintból gazdálkodnak. Ilyen például a váci, a vecsési és még sorolhatnám. Ez sokszorosa a HFC büdzséjének, hiszen mi hatmilliós önkormányzati támogatásból és egyéb felajánlásokból tartjuk el magunkat ez a megyei másodosztály szintje. De nem panaszkodom, ami tőlünk telik azt megtesszük, pótoljuk lelkesedéssel. Hogy áll az utánpótlás? Az ifi csapat szintén megkezdte a felkészülést a serdülőkkel együtt, a kicsik pedig augusztus végén kezdenek. Az utánpótlásnál Leveszi Tibor edző távozott, helyette Fazekas Attila érkezett. Továbbra is várjuk focizni a srácokat az utánpótlásba. Beindult a női foci Először indítunk női csapatot a megyei bajnokságban, jöjjenek, szurkoljanak nekik is, megérdemlik a bíztatást a hölgyek is! Bódy Géza Hirdetések megrendelése személyesen, ügyfélszolgálati időben a Polgármesteri Titkárságon. Érdeklődni lehet telefonon: 06-24/ vagy ben: Halásztelki Hírmondó Halásztelek Város Önkormányzatának hivatalos lapja. Az Önkormányzat megbízásából kiadja a Navigar Kft. Főszerkesztő: Bódy Géza. Szerkesztőbizottság: Fekete Violetta, Holakovszky László, Dr. Papp Kornél, Prodán Gábor, Szabó Julianna. Tervezőszerkesztő: Halmai Csaba. Szerkesztőség címe: 2314 Halásztelek, Posta köz 1. cím: A szerkesztőség fenntartja magának a kéziratok rövidítésének jogát, az írás tartalmáért a szerző felel. Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. A Halásztelki Hírmondó bármely részének másolásával, terjesztésével, az adatok elektronikus tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos minden jog fenntartva. Értesüléseket átvenni csak a Halásztelki Hírmondó-ra hivatkozva lehet. Halásztelek Város Önkormányzatának elérhetősége: 2314 Halásztelek, Posta Köz 1. Tel.: , A Halásztelki Hírmondó szerkesztősége a Titkárságra várja az olvasói leveleket, megkereséseket. ISSN: Megjelenik 3500 példányban.

11

12 MEGHÍVÓ Szeretettel és tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját az Államalapítás Ünnepének tiszteletére Halásztelek városában megrendezendő ünnepségre augusztus 20-án (kedden) a Malonyay Kastélyba órakor: Ünnepi Képviselő-testületi ülés Kitüntető díjak átadása a díszteremben órakor: Ünnepi műsor a kastélykertben Köszöntőt mond: Szentgyörgyi József polgármester Közreműködik a Bel Canto Kórus Kenyérszentelés órakor: Növényültetés (Az elmúlt egy évben Halásztelken született gyermekek szülei ültetnek egy-egy tő növényt a kastélykertben) órakor: A II. Halásztelki Művésztelep záró kiállítása UCCATÁRLAT Mindenkit szeretettel és tisztelettel várunk!

hírmondó 2014. FEBRUÁR Épül a bölcsőde, a falak és a tetők is készen vannak már - Fotó: Bódy Géza - OK GÉP

hírmondó 2014. FEBRUÁR Épül a bölcsőde, a falak és a tetők is készen vannak már - Fotó: Bódy Géza - OK GÉP HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Tovább javult a közbiztonság! Eredményes évet zárt a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság. Sokkal kevesebb

Részletesebben

hírmondó 2013. ÁPRILIS

hírmondó 2013. ÁPRILIS HALÁSZTELKI A két város polgármestere Pár hete Halásztelek polgármestere Kurdisztánban járt. Hogy milyen apropóból képviselte városunkat ott, arról kérdeztük Szentgyörgyi Józsefet. Mi az iraki látogatásának

Részletesebben

hírmondó 2011. JÚNIUS A trianoni diktátumra emlékeztünk

hírmondó 2011. JÚNIUS A trianoni diktátumra emlékeztünk HALÁSZTELKI Délután fél ötkor megszólaltak a város harangjai, majd az egybegyűltek elénekelték a Himnuszt. Csak törpe nép felejthet ősi nagyságot, Csak elfajult kor hős elődöket, A lelkes eljár ősei sírlakához,

Részletesebben

hírmondó 2013. JÚNIUS

hírmondó 2013. JÚNIUS HALÁSZTELKI Lapunk következő száma augusztusban jelenik meg! hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a ÁRVÍZ 2013 Légifotónk az elöntés első napján készült, köszönjük

Részletesebben

hírmondó 2013. OKTÓBER

hírmondó 2013. OKTÓBER HALÁSZTELKI Népünk dicsőséges felkelése lerázta a nép és az ország nyakáról a Rákosiuralmat, kivívta a nép szabadságát és az ország függetlenségét Büszkék vagyunk arra, hogy a fegyveres felkelésben és

Részletesebben

hírmondó 2013. SZEPTEMBER

hírmondó 2013. SZEPTEMBER HALÁSZTELKI Halásztelek az elmúlt években folyamatosan növekedett, mind lakosságszámban, mind gyermeklétszámban. A város hamarosan eléri a 10.000 fős küszöböt, amely felett kötelező a bölcsődei férőhelyek

Részletesebben

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály HALÁSZTELKI Lapunk következő száma augusztusban jelenik meg! hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Önkormányzati képviselőink ciklusértékelését a 6-9. oldalakon

Részletesebben

hírmondó 2014. OKTÓBER halásztelek Város polgármestere

hírmondó 2014. OKTÓBER halásztelek Város polgármestere HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívom Halásztelek Város lakosságát a 2014. november 6-án csütörtökön 18.00 órakor,

Részletesebben

hírmondó 2012. AUGUSZTUS A magyar államalapítás a sajátos magyar út Testvértelepülésünk, Sepsiszentkirályi Szent István-szobra

hírmondó 2012. AUGUSZTUS A magyar államalapítás a sajátos magyar út Testvértelepülésünk, Sepsiszentkirályi Szent István-szobra HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a A magyar államalapítás a sajátos magyar út szervezett állami keretek létrehozásának szükséges voltát már A

Részletesebben

hírmondó 2011. SZEPTEMBER

hírmondó 2011. SZEPTEMBER HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Polgármesteri tájékoztató Az iskolaberuházás legfontosabb célja az volt, hogy a halásztelki gyerekek itt járjanak

Részletesebben

hírmondó 2011. AUGUSZTUS Együtt az ország, ismét együtt

hírmondó 2011. AUGUSZTUS Együtt az ország, ismét együtt HALÁSZTELKI Bár az államalapítás tényét a köztudat I. (Szent) István király személyéhez köti, méltánytalanság lenne megfeledkezni Géza fejedelemről, kinek felismerése nélkül nem ünnepelhetnénk a magyar

Részletesebben

hírmondó Karácsony felé MEGHÍVÓ Juhász Gyula: Mikulás dömping Halásztelken 2013. december 17-én

hírmondó Karácsony felé MEGHÍVÓ Juhász Gyula: Mikulás dömping Halásztelken 2013. december 17-én HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Juhász Gyula: Karácsony felé Szép Tündérország támad föl szívemben Ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára

Részletesebben

hírmondó 2014. DECEMBER 2014. DECEMBER

hírmondó 2014. DECEMBER 2014. DECEMBER HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a 2 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ ÖNKORMÁNYZAT Ülésezett a képviselő-testület Valamennyi képviselő jelenlétében tartotta

Részletesebben

HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS LAPJA

HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS LAPJA 2015. év JANUÁR HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS LAPJA GRATULÁLUNK VÁROSUNK LEG-DÍJAZOTTJAINAK: Bánfai Katalinnak, Láng Károlynénak és Óvári Gézáné Mizsei

Részletesebben

hírmondó Felavatták a Petőfi szobrot! Az avatási ceremónián az Összefogás

hírmondó Felavatták a Petőfi szobrot! Az avatási ceremónián az Összefogás HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Felavatták a Petőfi szobrot! Városunknak immár Petőfi szobra is van, melyet a költőről elnevezett Petőfi kertben

Részletesebben

HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS LAPJA. Boldog Szülinapot Süni Ovi!

HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS LAPJA. Boldog Szülinapot Süni Ovi! 2015. év FEBRUÁR HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS LAPJA Óvodánk 5 évvel ezelőtt, 2010. március 3-án nyitotta meg kapuit. Akkor még magánóvodaként üzemelt

Részletesebben

hírmondó 2013. JANUÁR

hírmondó 2013. JANUÁR HALÁSZTELKI 2013 januárjától országszerte 175 járási, a fővárosban pedig 23 kerületi kormányhivatal kezdte meg a működését. Az ügyintézés sokkal korszerűbb és hatékonyabb lett közölte Szigetszentmiklóson

Részletesebben

hírmondó 2014. JANUÁR

hírmondó 2014. JANUÁR HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Halásztelek a székelyekért Az Autonómia Anatómiája elnevezésű, a Székelyföld önrendelkezéséről nyíló vándorkiállítás

Részletesebben

Meghívó. Szent István királyhoz. Faludi Ferenc: 2013. augusztus 20., 10 óra. Kölcsey Művelődési Központ

Meghívó. Szent István királyhoz. Faludi Ferenc: 2013. augusztus 20., 10 óra. Kölcsey Művelődési Központ Délegyházi Hírek XX. évf. 223-4. szám Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 2013. július-augusztus Délegyháza Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját Államalapító

Részletesebben

Eg y mozg a lma s na p

Eg y mozg a lma s na p XXII. é vfol ya m VIII. szá m 201 3. a u g u s z t u s Új k e n y é r h a v a A Mi Újs á g u n k KISKUNLACHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁNAK KÖZÉLETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ LAPJA A Z Á L T

Részletesebben

hírmondó 2012. JANUÁR Polgármesteri köszöntő Magyarország új Alaptörvénye

hírmondó 2012. JANUÁR Polgármesteri köszöntő Magyarország új Alaptörvénye HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Polgármesteri köszöntő M 2012-es évben jelentős fejlesztésekre és változásokra nem lesz lehetőségünk, elsődleges

Részletesebben

Üllői. Pillanatképek Üllőről. Magyar kultúra napja. Megújul a bölcsőde. Szeret Üllőn élni? Egy korszak vége Ù. Oszlop az úton

Üllői. Pillanatképek Üllőről. Magyar kultúra napja. Megújul a bölcsőde. Szeret Üllőn élni? Egy korszak vége Ù. Oszlop az úton Cigánysors Üllőn a település történetében először 2010-ben alakult cigány kisebbségi önkormányzat. A 4 fős képviselet megválasztása óta szűk mozgástere ellenére is sokat tett a helyi romákért. A nemzetiségi

Részletesebben

hírmondó 2012. MÁRCIUS Talpra magyar, hí a haza! március 15.

hírmondó 2012. MÁRCIUS Talpra magyar, hí a haza! március 15. HALÁSZTELKI felelős kormány illetve felelős A kormányzás nem magától értetődően jött létre 1848-ban. Nem bizonyulhatott elégségesnek március 14- én a pesti Pilvax kávéházban a 12 pont megfogalmazása, vagy

Részletesebben

24. évfolyam 7. szám 2013. július http://www.god.hu

24. évfolyam 7. szám 2013. július http://www.god.hu ÁRVÍZ UTÁN HÉTKÖZNAPI HŐSEINK NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA VÉGET ÉRT A TANÉV VÁR MÉG MÓKA A KERTBEN... KÖRNYEZETVÉDELMI HÍREK MEGLELT ÖRÖMÖK TÁNCSPORT: EURÓPA-BAJNOK A GDSE CSAPATA! 24. évfolyam 7. szám

Részletesebben

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVIII. évfolyam 02. szám. 2015. február 14.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVIII. évfolyam 02. szám. 2015. február 14. Péceli Hírek 2015. február 14. 1 PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVIII. évfolyam 02. szám. 2015. február 14. Karsainé Sáfrány Magdolna és Sebő Ferenc a 34. Lőrincrévi bálon (Cikk a

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja JÁNOSHALMI Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint XXVII. év fo lyam 9. szám 2012. szeptember A templom mellett fújták Államalapítónkat,

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Iskolai híradó A falu ékessége...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös iskolai naptárunk. Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról. Ez az összefogás, mellyel az

Részletesebben

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk?

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk? 2014 FEBRUÁR VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN 25. ÉVFOLYAM 2. SZÁM HTTP://WWW.GODITEMAK.HU Díjátadások a Magyar kultúra napján közélet 12. oldal Miért baj, hogy enyhe a telünk? környezet 20. oldal A korábbi ingatlanfejlesztések

Részletesebben

MAGYAR KULTÚRA NAPJA MEGEMLÉKEZÉS A HOLOKAUSZT 70. ÉVFORDULÓJÁRA

MAGYAR KULTÚRA NAPJA MEGEMLÉKEZÉS A HOLOKAUSZT 70. ÉVFORDULÓJÁRA DUNAVARSÁNYI XXVI. évfolyam 2. szám NAPLÓ Dunavarsány Önkormányzatának hivatalos lapja 2015. február 2 0. J U B I L E U M I B A N YA B Á L MAGYAR KULTÚRA NAPJA MEGEMLÉKEZÉS A HOLOKAUSZT 70. ÉVFORDULÓJÁRA

Részletesebben

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. március 12.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. március 12. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. március 12. Életmentő készülék (defibrillátor) éjjel-nappal a Kenyérgyárban, a Rákos utca 26-ban A Péceli Kenyérgyár Kft.

Részletesebben