hírmondó AUGUSZTUS Kövesd azért az én szokásaimat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "hírmondó 2013. AUGUSZTUS Kövesd azért az én szokásaimat"

Átírás

1 HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Kövesd azért az én szokásaimat Kicsoda az a görögök közül, aki görög törvénnyel igazgatná a rómaiakat, avagy kicsoda a rómaiak közül,, aki római törvénnyel igazgatná a görögöket? Senki. Kövesd azért az én szokásaimat, hogy a te néped között kiváltképpen becsültessél és dicséretet nyerj az idegenek előtt. [Intelmek VIII. fejezet 4. ] Az Intelmek könyvét a köztudat István királynak tulajdonítja. Valójában a szöveget egy egyházi személy fogalmazhatta, ki részt vett Imre herceg nevelésében (valószínűsítik Asztrik érsek vagy éppen Gellért püspök személyét), azonban gondolati tartalma minden bizonnyal istváni sugalmazású. Az Intelmek a kor egyik gyakori műfajában íródott. A királytükör egyszerű, de annál nemesebb céllal készültek: ezeket olvasva kellett az uralkodóknak megérteniük, hogy milyeneknek kell lenniük, azaz hogyan kell jó, igazságos, bölcs és erős királylyá válni. Az Intelmek könyve Imre herceghez tíz rövid fejezetből áll, erősen vallásos tartalommal és utalásokkal. A hit szerepének fontosságát mi sem tükrözi jobban, hogy a tíz fejezet több mint a fele a keresztyén vallással és az egyházzal kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik. A tíz fejezet tíz erkölcsi parancsot tartalmaz. Sokat szokták idézni az államalapítás, a magyar állam ünnepén a VI. fejezet [A vendégek befogadásáról és gyámolításáról] útmutatását, miszerint mert az egy nyelvű és egy szokású királyság gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsd és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak. A bevezetőben idézett VIII. fejezet címe egyszerű utasítást tartalmaz: A fiak kövessék az elődöket. E parancs évezredek óta gyakorlatilag a nevelés elvi alapvetése. Őseink követése foglalja el a királyi méltóságban a nyolcadik helyet. A legnagyobb királyi ékesség, az én tudásom szerint, a királyelődök után járni, a szülőket utánozni. István az engedetlenséget a pestishez hasonlítja, és felszólítja fiát, hogy sohase veszítse szem elől az általa hozott törvényeket és feltétel nélkül kövesse szokásait. A VIII. fejezet 4. időszerűsége mindenki számára nyilvánvaló. Volt Magyarország történetében több olyan időszak, mikor hazánkat idegen törvényekkel igazgatták. (Ne feledkezzünk meg a Bach-korszakban alkalmazott osztrák törvényekről, vagy éppen arról, hogy az évi alkotmány az évi szovjet alkotmánynak szinte egyenes fordítása volt.) Ezekben a korszakok- ban az idegenek előtt valóban nem volt becsülete a magyaroknak. Az Intelmek könyve erkölcsi útmutatásokat tartalmaz. Az erkölcs szemben a joggal olyan magatartási normák összessége, mely állami kényszerrel nem biztosítható. Ezen a területen a szocializációnak, a nevelésnek van mozgástere. Talán nem véletlen, hogy szeptember 1-jével jelenik meg a magyar iskolákban ismét kötelező tantárgyként az erkölcstan. István intelmei örökérvényű erkölcsi parancsok, így közel ezer esztendő után is időszerű iránymutatásnak bizonyulnak számunkra. dr. Papp Kornél Szombaton is nyitva a posta! szeptember elsejétől a halásztelki posta szombaton is nyitva lesz. Hétfő: 8-18 óráig Kedd: 8-16 óráig Szerda: 8-18 óráig Csütörtök: 8-18 óráig Péntek: 8-18 óráig Szombat: 8-12 óráig A város Képviselő-testületének ülésén Szentgyörgyi József polgármester megköszönte Igaz Tibor képviselőnek (a Fidesz frakció tagjának) a posta szombati nyitva tartásáért való közbenjárását. Szeretettel várjuk a város lakosságát az augusztus i programokra. Részletes programok a oldalon! Csillognak a vizes érmek...! Akikre büszkék voltunk, szerencsére továbbra is büszkévé tesznek minket... A barcelonai vizes világbajnokságon Cseh Laci városunk díszpolgára ezüstérmet szerzett. Ez már a hatodik világbajnoksága Lacinak, amelyikről éremmel tér haza. Gratulálunk az eredményhez, a fantasztikus hajrához ami elvezetett ide. A másik örömöt ezen a VB-n a vízilabda válogatott hozta azzal, hogy nem túl nagy esélyesként megnyerte a VB-t. Köszönet a csapatnak és a halásztelki kötődésű a város által kitüntetett Hárai Balázsnak, aki igazi centerként tudott a csapat hasznára lenni, nagy gólókkal és számtalan emberelőny kiharcolásával. HCs

2 2 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ ÖNKORMÁNYZAT Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről A Képviselő-testület munkaterv szerinti rendes ülését június 25-én, kedden 17 órakor tartotta szokásos helyén a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár Liszt Ferenc Hangversenyteremben, valamennyi képviselő jelenlétében. Szentgyörgyi József polgármester a két testületi ülés közötti időszakról szóló beszámolóját az árvízi védekezés ismertetésével kezdte. Megköszönte az alpolgármester, a polgárőrség, az önkéntesek és a gátőrök segítségét, munkáját. Papp Kornél képviselő hozzászólásában kiemelte, hogy külön köszönet illeti a lakosságot, amiért a gáton önkéntes szolgálatot végzőket folyamatosan ellátták élelemmel, itallal, kávéval. A polgármester folytatva a két testületi közötti időszakról szóló beszámolóját az utak aszfaltozásáról adott tájékoztatást. A napirendek tárgyalását a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2012. (II.14.) rendelet módosításával kezdte a testület, majd Halásztelek Város Önkormányzata évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programját tárgyalták meg és fogadták el a képviselők. A következő napirend kapcsán a Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 2314 Halásztelek, 068/3. hrsz. alatti ingatlant határozatlan időre bázisállomás létesítése céljából bérbe adja a Telenor Magyarország Zrt.-nek. Medgyaszay Andrea bérlő kérésére a 2314 Halásztelek, Kisgyár u. 23/a. szám. alatti ingatlanra vonatkozó október 15-én létrejött bérleti szerződést a Képviselő-testület a bérleti szerződésben foglalt feltételek maradéktalan fenntartásával az EURO BAU-KORR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-re (2314 Halásztelek, Körtefa u. 9. Cg ) módosította. A költségvetésében meghatározott bevétel tervezett teljesítése érdekében úgy döntött a Képviselő-testület, hogy a 2314 Halásztelek, Diófasor utca hrsz.-ú 942 m2 alapterületű ingatlant nyílt licites eljárásban értékesíti Ft induló áron. A Képviselő-testület egyhangúlag támogatta a Tündérkert Óvoda státuszbővítés iránti kérelmét. A legnagyobb érdeklődést és vitát kiváltó napirend ismét a Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola) intézményvezetői munkakörének betöltésére beérkezett pályázatok tárgyalása volt. Az Oktatási, Kulturális, Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 3 igen, 2 nem szavazattal a benyújtott pályázatok és vezetői programok alapján Csepregi Dezsőné pályázó pályázatát támogatta. A szavazás előtt a képviselőkön kívül véleményüket, érveiket az ülésen megjelent pedagógusok, szülők is elmondták, akik valamennyien a korábbi igazgató a másik pályázó Juhász Zoltánné mellett foglaltak állást. Géczy Andrea pedagógus tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy 90,09%-ban támogatták a jelenlegi igazgató-helyettes, Juhász Zoltánné pályázatát, a másik pályázó 44 szavazatból 2 szavazatot kapott. A polgármester a hozzászólások lezárása után összegzésként ismertette, hogy január 1-jétől megváltozott a Köznevelési törvény, a Képviselő-testületnek a korábbi fenntartói feladatokból csak az épület üzemeltetési feladatai maradtak meg, a vezetői pályázatokat véleményezi és nem dönt róla a testület. A három pályázóból egy visszalépett, így két intézményvezető jelölt maradt. Javasolta, hogy mindkét pályázót egyformán támogassák, mindkettővel együtt tudnának dolgozni, bárhogy dönt ezzel kapcsolatban az érdemi döntést meghozó Köznevelésért Felelős Államtitkár asszony. Végül sem az Oktatási Bizottság javaslata, sem az eredeti előterjesztés szerinti javaslat nem kapott elegendő igen szavazatot, és így ismét nem hozott döntést a testület az iskola igazgatói pályázat ügyében. Az utolsó napirend, a évi Köztisztviselői Díj odaítélésében már sokkal nagyobb egyetértés volt a képviselők között, és Jegyző asszony javaslatára a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője, Holczmann Károlyné részére adományozták a díjat egyhangú szavazással a következő indoklással: Holczmann Károlyné, Erzsike június 9-étől dolgozik a Polgármesteri Hivatalban, illetőleg jogelődjénél. Kezdetben titkárnőként és jegyzőkönyvvezetőként, majd több mint 20 éve az adócsoportban dolgozik. Az elmúlt évtizedek során közigazgatási alapvizsgát tett, megszerezte a pénzügyi ügyintézői képesítést adó és illeték szakon. Később ECDL vizsgát tett. Munkáját mindig megbízhatóan, tudása maximumát nyújtva látja el, nyugodt, csöndes, nagy felelősségtudattal rendelkező, szakember. Soha semmilyen új vagy plusz feladatot nem utasított vissza. Szívesen, készségesen segít mind az ügyfeleknek, mind kollegáinak. Feletteseivel és a hivatal dolgozóival munkája során mindig korrekt és együttműködő. A nyári szünet előtt, még két alkalommal tartott rendkívüli ülést a képviselő-testület július 8-án, hétfőn, két napirenddel, az egyik a Bölcsőde építés Halásztelken tárgyú pályázat építési munkálatainak kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás értékelésének jóváhagyása, a másik Javaslat keretátcsoportosításra című előterjesztés. Szentgyörgyi József polgármester ismertette, hogy a Pénzügyi, Ellenőrző és Településfejlesztési Bizottság átengedett hatáskörében 2 igen, 2 nem szavazattal nem döntött a közbeszerzési eljárás értékelésének jóváhagyásáról, ezért került sor a rendkívüli testületi ülés összehívására Érvek és ellenérvek jogi, és politikai felsorakoztatása után sem döntött a Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás értékelésének jóváhagyásáról. A rendkívüli ülés második napirendi pontja a keretátcsoportosítás. Szentgyörgyi József szóbeli kiegészítésként elmondta, alapvetően likviditási problémával küzd az önkormányzat. Jelenleg folyamatban van a folyószámlahitel egyeztetése, de egyelőre az adósság konszolidáció miatt a bankok még óvatosak ebben a kérdésben. A mostani javaslatba azok a beruházások kerültek, melyre vagy szerződéses kötelezettség van, vagy most van lehetőség megteremteni a beruházás befejezését, járdaépítés, aszfaltozás, tanterem kialakítás. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az átcsoportosítást. A tervezetteken kívül még egy ülésre került sor július 12-én pénteken a nyári szünet előtt. Az ülésnek egyetlen napirendi pontja volt, a már 8-án tárgyalt Bölcsőde építés Halásztelken tárgyú pályázat építési munkálatainak kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás értékelésének jóváhagyása. Baloghné dr. Nagy Edit jegyző

3 ÖNKORMÁNYZAT HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ 3 fürdőhelyek ellenőrzése Hol strandoljunk? A fürdővíz minőségellenőrzését szolgáló mintavételi ütemtervhez tartozó mintavételek és laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséről a fürdőhely üzemeltetője saját költségére gondoskodik. A fürdővíz minőségére vonatkozó adatok közérdekűek. Egy strandot általában egy szezon alatt négy alkalommal vizsgálnak, nyitás előtt, és a nyár folyamán havonta egyszer. A szabadvízi fürdővizek esetében a vízmintavétel mellett a helyszínen szemrevételezik, hogy a víz felületén van-e darabos és/vagy úszó szennyeződés, esetlegesen olajfolt, vagy megfigyelhető-e intenzív hínárosodás. A tavakon a vízvirágzásra is figyelnek, ami a köznyelvben kék algának nevezett, allergén toxinokat termelő baktérium elszaporodását jelenti. Ennek jelei a víz kékeszöld elszíneződése, esetleg habzása. A levett vízmintákban két bakteriális paraméter jelenlétét vizsgálják, amelyek szennyvíz eredetű szennyeződésre, és az ebből adódó egészségkockázatra utalhatnak. A nem engedélyezett fürdővizeken, nem kijelölt fürdőhelyeken való fürdőzés nem javasolt, mivel ezeken a helyszíneken a víz minőségét nem ellenőrzik, a fürdőzés higiénés feltételei nincsenek meg. A közegészségügyi veszélyeken túl sok esetben a balesetveszély miatt tiltott a fürdés (pl. bányatavakon). Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a természetes fürdőhelyeken, különösen a folyóvizeken a vízmélység hirtelen változása és a sodrás lehet veszélyes. Kerülni kell a felhevült testtel történő hirtelen vízbeugrást. A szülők gyermekeiket soha ne hagyják felügyelet nélkül! Illetékességi területünkön az alábbi strandok rendelkeznek engedéllyel, amely helyeken a szezon előtti (V.22.) és az első, szezon alatti (VI.19.) minta laboratóriumi vizsgálata során is kiváló minősítést kaptak a fürdővizek: Rukkeltó (Waterpark Tóstrand, Dunavarsány), RSD (Hídláb Strand, Ráckeve), Univerzum Tó (Univerzum Tóstrand, Dunaharaszti), Kék Horgásztó (Kék Horgásztó és Strand, Dunaharaszti), Tavirózsa Kemping és Strand (Délegyháza), Naturista Tóstrand (Délegyháza), Nomád Tóstrand (Délegyháza). Forrás: Értesítés a kötelező kéményseprőipari feladatok ellátásáról Tisztelt Lakosság! Értesítjük, hogy a 2012.évi XC törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról valamint a 63/2012.(XII.11) BM rendelet és 347/2012 (XII.11) Kormányrendelet értelmében előírt kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat a települési Önkormányzat közigazgatási határain belül a Magyar Kémény Kft. alkalmazottjai látják el. Az Önök települését kollegáink július 1. és december 31. között keresik fel. A társaságunk alkalmazásában álló dolgozóink fényképes igazolvánnyal illetve névre szóló megbízólevéllel rendelkeznek. Módis Viktor kirendeltség-vezető felhívás valamennyi földhasználó számára A termőföldről szóló évi LV. törvény és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007 (XII. 23.) Korm. rendelet változása következtében valamennyi ingatlanügyi hatóságnál (továbbiakban: járási földhivatalnál) regisztrált földhasználó köteles bejelenteni: a) magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítóját (személyi számát) és az állampolgárságát, b) gazdálkodó szervezet földhasználó esetében pedig a statisztikai azonosítóját. A fentiek alapján szeptember 30-ig az illetékes járási földhivatalhoz be kell nyújtani a január 1-jét megelőzően már regisztrált földhasználóknak a fenti adatokat tartalmazó földhasználati azonosító adatközlési adatlapot. A földhasználati azonosító adatközlési adatlap beszerezhető a földhivataloknál, vagy letölthető a honlapról. A bejelentést a határidőben elmulasztó földhasználót a földhivatal bírsággal sújtja, amelynek mértéke a termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti AK értékének ezerszerese, azzal, hogy nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás minimális összegénél. Állapotfelmérés a halásztelkiek egészségéről a szent lászló napon A Szent László napon az ingyenes egészségügyi vizsgálatoknak köszönhetően a halásztelki Vöröskereszt vérnyomás és vércukorszint mérést, a Formabontó Alakformáló Stúdió pedig szintén vérnyomást mért és egészségügyi állapotfelmérést végzett. Az eredmények nem túl rózsásak lettek, a szakemberek hangsúlyozták: nem ártana egészségünkre jobban odafigyelni. Hatvanöt esetben mértünk vérnyomást, 27 férfiből 3-nál, 38 nőnél pedig 7 esetben állapították meg szakembereink, hogy az érték a megengedett felett van nyilatkozta a Hírmondónak a halásztelki Vöröskereszt elnöke. A vércukorszinttel kapcsolatban Végváriné Nyíri Lídia még lesújtóbb értékekről számolt be: a vizsgált 53 hölgynél 18, 28 férfi közül pedig 15 problémás esetet találtunk, amely azt jelenti, hogy a határérték (3,5-6,0 mmol/l között) feletti lett az eredmény. A vizsgálatokat négy éve folyamatosan végezzük, sajnos az eredmények egyre rosszabbak. A statisztikánk szerint évről-évre nő azok A Vöröskereszt vérnyomást és vércukrot mér Kezelés a Ceragem ágyon és a nyirokmasszázs géppel száma, akik magas vérnyomással és cukorbetegséggel küzdenek mondta az elnök, majd hozzátette: a vizsgálatainkban rendszeresen segítenek városunk orvosi ügyeletének munkatársai, köszönhetően Kovács Levente ügyeletvezetőnek, illetve a többi önkéntes szakembernek. Így jöhet létre, hogy az immár 200 taggal rendelkező halásztelki Vöröskereszt évek óta szinte minden városi programon jelen lehet, és ingyenes szűréseket végezhet. A halásztelkiek egészségét a Szent László napon a Formabontó Alakformáló Stúdió is ingyenesen vizsgálta. Az eredményeket így összegezte Ilovai Krisztina tulajdonos: stúdiónk azzal a céllal vett részt a rendezvényen, hogy felhívjuk a figyelmet a lakosság mozgásszegény életvitelére, a helytelen táplálkozás veszélyeire és a túlsúlyosság megelőzésére. Két egészségmegőrző készülékkel érkeztünk a Vöröskereszt sátrába: egy nyirokmasszázs géppel, valamint egy Ceragem masszázsággyal, melyeket orvosok fejlesztettek ki és ORKI (Orvos-, és Kórháztechnikai Intézet) engedéllyel rendelkeznek. Egész nap telt házzal működtünk, hiszen a berendezések a gyógyító hatásaik mellett közérzetjavító hatással is bírnak. Az általános egészségügyi nyilatkozatok alapján sajnos nem volt olyan résztvevőnk, akinek ne lett volna valamilyen problémája. Stúdiónk munkatársai között két fő is intenzíves szakápolói végzettséggel rendelkezik, így alaposan kikérdeztük azokat, akik valamelyik gépünket kipróbálták. Főként a magas vérnyomás-és vércukorszint, valamint a szív-és érrendszeri megbetegedések álltak az első helyeken, amelyek a vendégek elmondásai szerint gyógyszeresen kezeltek. A túlsúly főként a 35 év feletti korosztályra volt jellemző, ami sajnos jelentősen emeli a fent említett betegségek kockázatát. A halásztelki Vöröskereszt munkáját a stúdió nyitása óta támogatjuk, nagyszerű munkát végeznek, bízunk benne, hogy az augusztusi Véradáson ismét olyan sok résztvevőt sikerül majd megszólítani, mint a Szent László napi szűrővizsgálatokon. Bódy Géza

4 4 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ KULTÚRA Kövesd az érzékeid! A jobb agyféltekés rajzkurzus egyik résztvevőjét, Ferenczi Andrásné, hatvanegy éves nyugdíjast kérdeztük a képzésen szerzett tapasztalatairól. Mielőtt jelentkezett képzésre, miket rajzolt? Filmekből rajzoltam le színészeket. Például a Magyar Nábob című alkotásból Latinovits Zoltánt. Mit jelent a jobb agyféltekés rajzolás? Az agyunk két fő részre osztható. A bal agyfélteke felelős a tudatosságért, a racionális gondolkodásért. A jobb agyfélteke ezzel ellentétben az érzelmekre, az intuícióra összpontosít. A rajzolás során a bal oldalit kell lekapcsolnunk és csak a jobb oldalival kell alkotnunk. Ez a módszer kiemeli az embert a sablonokból. Miket tanult a két és fél napos képzésen? A tanórák alatt kellemes, relaxációs háttérzene szólt, ami segítette a résztvevőket, hogy figyelmüket saját magukra összpontosítsák. A tanárunk azzal kapcsolta ki a bal agyféltekénket, hogy minden képet fordítva, vagyis fejtől lefelé haladva rajzoltunk meg. Soronként, mindig egy-egy centimétert haladtunk lejjebb, így épült fel a kép. Miket rajzoltak? Két portrét, az egyiket egy színészről, a másikat a fiatalkorú Picassóról, továbbá egy lovat, egy csendéletet, fület, orrot és szájat. A képzés elején és a végén is lerajzoltuk saját magunkat, így láthatóvá vált, mennyit fejlődtünk a két és fél nap alatt. A má- Vár az Olvasósarok! Tudtad? sodik kép sokkal pontosabb lett, már jobban odafigyeltem a szemtávolságra, az orrmagasságra és az árnyékolásra is. A képzés végén mindannyian megdöbbentünk, és pozitívan csalódtunk önmagunkban. Ezt a rajztudást bárki elsajátíthatja? Nem elsajátítani kell, csak felszínre kell hozni. Mindenki ezzel a képességgel születik. Szabó Dénes PROGRAM AJÁNLÓ AUGUSZTUS ÓRA NEM ADOM A HÁZAM ELŐADÁS-FÓRUM A DEVIZA- HITELESEKNEK A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN AUGUSZTUS óra KÖNYVKLUB A KÖNYVTÁRBAN Szeptember óra CSERE-BERE BÖRZE A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN Tudtad, hogy egymilliónál több könyvet adnak ki évente, világszerte? Biztos egyetértesz, ez a hatalmas mennyiség óhatatlan tartalmaz rengeteg silány művet, de ott rejtőznek a remekművek is! Tudod, hogy egy-egy sokat olvasó ember sem képes könyvnél többet olvasni évente? Van, akinek a 3-4 is soknak számít. Ugye egyetértesz, nagyon nehéz a választás, hiába a bőséges kínálat a könyvesboltok polcain, a könyvtárban, vagy a reklámokban. A jó könyv semmi mással nem helyettesíthető érték! Ráadásul olyan érték, amihez pénz nélkül is hozzájuthatsz, ha csatlakozol a könyvtárhoz! Tudtad, hogy a halásztelki könyvtárnak több mint harmincezer darab könyve van? Tudtad hogy az Olvasósarok tagság díjmentes, csak a könyvtári tagságért kell fizetni évi 1200Ft-ot? Először a Facebook-on alapítottuk meg az Olvasósarkot, azóta aki akar személyesen is találkozhat velünk, minden hónap utolsó csütörtökén du. 5-kor a helyi könyvtárban. Beszélgetünk. Nem csak könyvekről, bárki jöhet! Az augusztus utolsó csütörtöki meglepetésvendégünk Kardos Lajos rádiótechnikai mérnök, kutató, aki résztvevője volt a híres-hírhedt Petőfi expedíciónak Barguzinban. Elmeséli fantasztikus történetét, dokumentumokat mutat be, biztos vagyok benne, sokan meglepődnek! Minden hónapban megszavazzuk a hónap könyvét, a múlt hónap egyértelmű nyertese Luca di Fulvio: Álmok bandája, amely könnyen lehet, hogy az év legjobbja is lesz. Hallottál erről a könyvről? Én sem korábban, simán elsétáltam volna mellette, ha látom is, amíg az egyik sarokbéli társunk fel nem hívja a figyelmem, azóta kézről-kézre jár a könyvtári példány és ez csak egy példa a sok-sok rejtőzködő remek könyv közül. Az olvasott könyvekről ki-ki leírhatja a véleményét, melyeket a Facebook Olvasósarok nyílt csoportjában bárki elolvashat tegyél próbát és ha kedvet kapsz az olvasáshoz, máris teljesült a kitűzött cél első fele, ha csatlakozol hozzánk és szintén személyes véleményeddel ajánlasz könyveket, teljes a siker! A klubtagság díjmentes, kötetlen, kortalan, csak szeresd a könyveket! Mert olvasni jó, olvasni élvezetes, együtt még jobb! Jöttök? Oláh Kálmán alapító tag Kedves Mesebarátaink! A Szent László tér az idén október 4-én délután és 5-én egész nap mesés királyi udvarrá változik. Színes programokkal, mesékkel, tánccal várunk minden kis és nagy királylányt és királyfit! Kerüljenek elő a koronák és a szép ruhák! A legszebbeket a helyszínen díjazzuk. Pályázatok: A pályázati anyagok leadási határideje szeptember 10. A pályaművek leadhatók a Mesemátkáknak: a Tündérkert Óvodában Nagy Gabriellának, a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában Jelencsik Valériának, Kecskésné Szöts Annamáriának és Holakovszkyné Bense Aliznak, a görög katolikus templomban Prodán Gáborné Emesének. 1. Rajzpályázat. Minden korosztálytól várunk pályaműveket! Téma: a királyi család tagjai és életük. Meseillusztrációkat is szívesen fogadunk. 2. Díjazásra várunk vár- és várkastély-maketteket. 3. Koronák is készíthetők, a legszebbeket díjazzuk. A beérkezett pályaműveket a Mesenapok idején kiállításon mutatjuk be. A díjkiosztás október 4-én délután lesz. Szeretettel fogadunk minden kiállításra érdemesnek tartott anyagot: csipkéket, régi szép tárgyakat, játékokat, királylánynak öltöztetett babákat, porcelánokat és ami még otthon egy szekrényben vagy polcon várja, hogy megmutassa magát mindannyiunk örömére. A kiállításra szánt tárgyakat névvel, címmel, telefonszámmal ellátott dobozban kérjük leadni. Nagyon szép nap lesz! Mindenkit szeretettel várunk! A rendezvény ingyenes.

5 KULTÚRA HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ 5 Táncos lábak A júniusban Szigetszentmiklóson megrendezett Modern Tánccsoport Világbajnokságról kérdeztük az ötvenhat éves Berecz Mihályt, aki a halásztelki Táncvarázs Sportegyesület egyik alapítója és a vb szervező bizottságának elnöke. Kik vettek részt a versenyen? A világbajnokságot megelőzi az országos selejtező és az országos döntő. Akik az utóbbin bejutnak az első három közé, azok szereznek jogosultságot, hogy részt vegyenek a világbajnokságon. Az egész országból érkeztek versenyzők, 72 egyesület képviselte magát. Délelőttönként a 6-9 és a 9-13 évesek, délután pedig a és a 17 év felettiek mérték össze a tudásukat. Miért pont Szigetszentmiklóson szervezték meg az eseményt? Idén Romániának kellett volna megrendeznie a versenyt, de ők lemondtak a felkérésről, így kerültünk mi képbe. Szigetszentmiklóson ben adták át a Városi Sportcsarnokot, amely Barna Attilának, a szövetség elnökének nagyon megtetszett. Milyen táncnemekben versenyeztek a résztvevők? Sokfajta stílusban táncoltak a versenyzők, a kategóriák között szerepeltek a karibi táncok, a showtáncok, az akrobatikus rock n roll, a diszkótáncok, a funky és a hip hop. Halásztelek hogyan szerepelt a versenyen? Ahhoz képest, hogy szeptemberében kezdtük el a felkészülést, egész jól. A Malonyay Kastély Kollarz Bednarik Bianka és Melczner Marcell Lámpaszaküzletének raktárhelységét alakítottuk át két táncteremmé. A világbajnokságon huszonkét versenyzővel vettünk részt. Az eredményekből is látszik, hogy Halásztelek jól szerepelt: tizennégyen első, tizenegyen második, öten harmadik helyezést értek el. Továbbá három versenyző negyedik, egy a hatodik és megint csak egy a nyolcadik helyen végzett. Kitől kaptak támogatást a táncverseny megrendezéséhez? Hála Istennek, a Halásztelki Polgármesteri Hivatal és Szentgyörgyi József polgármester is támogatta anyagiakban a rendezvényt forintot kaptunk a plakátok nyomtatásához, amit még egyszer meg szeretnénk köszönni. Emellett segítettek az eredményhirdetések utáni táncműsorokban. Vasárnap Halásztelek képviseltette magát, fellépett a bolgár nemzetiségű Garabonciás Néptáncegyüttes, amely nagy sikert aratott. Reméljük, hogy minél hamarabb felépül egy sportlétesítmény Halásztelken is. Akkor már helyben szervezhetnénk hasonló versenyeket. Szabó Dénes szent lászló napi Kórustalálkozó a Máraiban Szép hagyományt és egész Halásztelek számára fontos kulturális értéket teremtett a Bel Canto kamarakórus, amikor néhány éve először megrendezte a Szent László Napi Kórustalálkozót. Repül az idő, idén június 23-án immár ötödik alkalommal került sor erre a szép rendezvényre a Márai Sándor Közművelődési Intézmény nagytermében mondta megnyitó beszédében Dr. Papp Kornél, az Oktatási, Kulturális, Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnöke, önkormányzati képviselő. A találkozó résztvevői a Halásztelki Bel Canto kamarakórus (karnagy: Perecsényi Zsuzsanna), a szigetszent- miklósi Szent Erzsébet kórus (karnagy: Dvorák Marianna) és a Székely Miklós Városi Kórus (karnagy: Kőrösi Orsolya), valamint a Dunavarsányi Kantátika Férfikar (karnagy: Langer Dóra) voltak. A színes műsor a 16. századi barokk egyházi és világi művektől Schuberten, Liszten és Brahmson át a mai szerzőkig ívelt. A találkozó végén kötetlen hangulatú fogadásra került sor a Liszt Ferenc hangversenyteremben. H.L. NYUGDÍJASOK ŐRSÉGI KIRÁNDULÁSA A Halásztelki Nyugdíjas Egyesület július 6-7-én kétnapos kirándulásra ment az Őrségbe. Első nap bejártuk Vas és Zala megye csodálatos tájait. A természet jókedvében teremtette meg az Őrséget a szemet gyönyörködtető meseszép tájaival. Nagy tudású idegenvezetőnktől nagyon sok mindent tudtunk meg hazánk gyöngyszeméről. Bejártuk Őriszentpétert, Pityerszeren megismerkedhettünk a régi korok világával, ahogy elődeink éltek. Sok szép templomot is megnéztünk. Este a szállásunkon Kisrákoson nagy viccelődés, vidámság, nevetés volt. Másnap szintén egy nagyon jó idegenvezetővel jártuk be Zalaegerszeget, délután pedig a Krisna-völgybe, e páratlan szépségű különleges helyre látogattunk el, ahol vendéglátással, énekléssel, közös tánccal tették felejthetetlenné ottlétünket. Hazafelé az M7-es autópálya 60-as km-kőnél lévő Albapark Étteremnél álltunk meg, ahol már az étterem vezetőjével Szakály Attilával az előre megbeszéltek szerint, frissen készített, forró vacsorával vártak bennünket. Nagyon jó volt a vacsora és bőséges, de főleg az ára volt nagyon elfogadható. Csak ajánlani tudom minden arra járónak! Élményekkel telve, boldog kikapcsolódás után tértünk haza a késő esti órákban. Oszoli Betty

6 6 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ HITÉLET Az összefogás temploma Ahogyan azt oly sokan láthatták, június 22-én, szombaton felszentelte a halásztelki Szent László görögkatolikus templomunkat Kocsis Fülöp püspök kispapi asszisztenciával. A Szentliturgián a Bel Canto kórus énekelt, Perecsényi Zsuzsanna vezetésével. A felemelő szertartáson, ősi imáink éneklése hatására teljesen elfeledkeztünk a kivitelezés izgalmairól, arról, hogy az utolsó órákban tudtuk leburkolni, kifesteni és kitakarítani a templomunkat. A mintegy kétszeresére növekedett templomtér és őseink szokásainak megfelelő íves szentély, a boltívekkel igazi bizánci szertartású templommá alakította az addigi kis befogadóképességű építményt. Most már nem szorul ki senki az utcára, a kertbe, mert mintegy 150 fő fér be. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek aki, illetve akik az építkezést segítették, akik jó szívvel, szeretettel gondolnak ránk. Isten áldja meg őket. Nélkülük nem sikerült volna az álmunk megvalósulása. A teljesség igénye nélkül külön szeretném megköszönni az Önkormányzat, a Református Egyházközség, a Római Katolikus Egyházközség, a Hajdúdorogi Görögkatolikus Egyházmegye, a halásztelki vállalkozók és még oly sok adományozó embertársunk jóságát, segítségét, akikről név nélkül minden Szentliturgiában így emlékezünk meg: Ezen szent hajlék alapítóiról és jótevőiről emlékezzék meg az Úr az ő országában mindig most és mindenkor és örökkön örökké! Remélem, év múlva újra kell majd bővíteni. Vállalom! Gábor atya Hittantábor római katolikus gyermekeknek Új lelkipásztor a református közösség élén A évi népszámlálás alkalmával Halásztelken 1039 fő vallotta magát református vallásúnak, így az január 1-jével önállóvá váló Halásztelki Református Egyházközség választójoggal rendelkező tagjai június 16-án természetesen nagy reménységgel és teljes összhangban választották meg az önálló gyülekezet első lelkipásztorát, aki július 8-án foglalta el szolgálati helyét. Jelényi László 2008 szeptemberében a Bocskai vallástanáraként került városunkba, s 2012 januárjától beosztott lelkipásztorként már a református gyülekezetben szolgált. A reformátusok szemben más egyházakkal maguk választják a lelkipásztorukat. Hogyan élte meg a választás folyamatát? Előtte nagy izgalommal, de reménységgel is. Utána pedig nagyon nagy hálával és örömmel. Megszerettem a gyülekezetet ezt a feleségem nevében is mondhatom, és hála legyen Istennek, a választás azt mutatja, hogy a gyülekezet is engem, illetve minket. A Presbitériummal való együttmunkálkodás is örömöt és erőt jelent számomra. Mindketten itthon (!) érezzük magunkat a gyülekezetben és Halásztelken is. Hogyan vezetett a Tiszteletes Úr útja Halásztelekre? Miskolc mellett, Sajószentpéteren nőttem fel, Sárospatakon végeztem a teológiát, Kecskeméten szolgáltam 7 évig, majd Nagykőrösön 3 évig. Mindkét helyre hálásan gondolok vissza. Halásztelken pedig óta szolgálok, az első években, az egyházközség középiskolájában, 2012-től pedig magában a gyülekezetben. Mit tekint rövid- illetve középtávon céljának? Rövid- és hosszú távon is az elsődleges célom ugyanaz: az evangélium, más szóval az örömhír átadása természetesen az igehirdetésben, de tettekkel is, hogy Jézus Krisztus Megtartónak jött el ebbe a világba. Minden más ugyanis ebből fakad. Belőle fakad az üdvösség, hogy megtartassunk az örökéletre. Belőle fakad a szívünk és életünk megújulása is, az a reményteli tapasztalat, hogy nem kell belenyugodnunk a kevésbe, a sok is válhat realitássá: az életünk, kapcsolataink, örömünk, szeretetünk nemcsak elkezdődhet és elhalványulhat, hanem egyre inkább kiteljesedhet. Belőle fakad a szerető, testvéri közösség is, ahol befogadó légkört és segítő szándékot találhat mindenki. Ezért várok a gyülekezettel együtt mindenkit nagy szeretettel az istentiszteletekre, mert az evangélium rövidtávon is gyümölcsöt hoz életünkben, és hosszútávon egyre többet terem, akiknél nyitott szívre talál. Ezúton is szeretettel hívunk mindenkit szeptember 14-én a Templomok éjszakája rendezvényünkre, amin színes programokkal várunk gyermekeket és felnőtteket egyaránt. A részletes program a templomi hirdetőtáblán lesz majd olvasható. Bódy Géza Június között 25 csemetét táboroztattunk a Plébánián. Idén Bujákra kirándultunk. Felmentünk a gyönyörű Kálvária-hegyre, megnéztük a szép palóc lakodalmas babákat a múzeumban. Átkerékpároztunk a szigetszentmiklósi Szabó-malomba, amelyet belülről is megismertünk. Majd végigjártuk a dunaparti tanösvényt. A közösséget sok játék és fürdés hozta még jobban össze a templomkertben. A pincében voltak kézműves foglalkozásaink, ahol a nyári meleg elől is menedéket kaptunk. Köszönet a Medgyaszay, Németh, Horváth, Sziegl és Éliás családoknak a közreműködésért. Balázs család A Katolikus karitász részére száraz élelmiszer érkezett a Halásztelki római katolikus plébániára (Kisgyár u. 44). A rászorulók a csomagokat nagy örömmel vették át!

7 ZENE HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ 7 Egy varázslatos este nyár elején érkezett városunkba A az Összefogás Halásztelekért Egyesület meghívására a Hargita megyei Szentegyházi Gyermekkórus és Filharmonikus zenekar. Előző számunkban az árvízről szóló beszámolónk kiszorította a híres zenekarról szóló méltatásunkat. Ezt pótoljuk most egy képriporttal, hiszen akik a koncertjükön jelen voltak a Szent László téren, azok felejthetetlen élménnyel gazdagodtak. Szentegyháza a Székelyudvarhelyet Csíkszeredával összekötő út mentén, Hargita megyében található. A település a Föld legmagasabban fekvő magyar városa, lakosainak 95%-a székely-magyar. Hírnevét 28 éve, Haáz Sándor zenetanár által létrehozott Gyermekfilharmonia is öregbíti. Rendszeresen szerepelnek Erdély kis- és nagyvárosaiban, európai országokban, mostanra már több mint 600 koncertet tartottak. Halásztelki fellépésük után a magyar parlamentben mutatkoztak be. Szinte soha nem látott nézősereg a Szent László téren A tagoknak saját jelvényük, egyenruhájuk van. Hangszereiket javarészt szüleik vásárolják, de az együttes is komoly állománnyal rendelkezik, amelyből kölcsönöz a gyermekeknek. Repertoárjuk rövid klasszikus művecskékből, egyedi hangszerelésű népdalfeldolgozásokból, történelmi dalokból és más népek dalaiból áll. Érdemes őket látni, hallani! Bódy Géza Haáz Sándor karnagy Érték-ítélet Bizonyára sok összetevője van annak, hogyan alakul ki értékrendünk. Apró mozaikokból áll össze, formálódik, szilárdul meg. Befolyásolja az első jelentős közösség a család, amelyben életünk meghatározó szakaszát töltjük. Hatásuk van a további közösségeknek, és a társadalom egészének. Kialakult szilárd értékrendünkkel mi is formáljuk a körülöttünk élők szemléletét, értékítéletét. Nem mindegy, hogyan. Késő este, pásztázva a nagy véleményformáló csatornái között, ismerős arcokra, hangokra leszek figyelmes. Kedves, nyílt tekintetű arcok, csengő tiszta hangok. Jellegzetes viselet, gyönyörű hajfonatok. Gyermekek ők, mintegy százötvenen, a Szentegyházi Gyermekfilharmónia tagjai. Ismerősként figyelek fel rájuk, hiszen volt alkalmam élőben is találkozni velük, itt Halásztelken. Meghívásuk volt a Magyar Parlamentbe a Nemzeti Összetartozás Napjára. Ennek előestéjén, júniushoz méltatlan időjárási viszonyok között a Márai Sándor Művelődési Központ előtt szórták elénk számolatlanul több mint egy órán át gyöngy(-)szemeiket. Haáz Sándor karnagy úr együttese, a Kárpát-medence magyarságának összetartozását, az elszakadásban is nádszálként megálló székelység hitvallását közvetítette számunkra. A film, amit a véletlen hoz elém a televízióban, egy órás összeállítás. Az együttes budapesti-bécsibrüsszeli és ezeket a nagyvárosokat összekötő sok kisebb városban történt fellépésük összefoglalója. Lám, milyen sokan vannak, akik Budapesttől Bécsen át Brüsszelig, könnyekig meghatódva méltatják őket. Aki eljött június 3-án este a Szent László térre, az felejthetetlen élménnyel mehetett haza. Aki nem láthatta őket, az is értesült ittlétükről e lap címoldalán. A híradás olyan volt, mint a mesebeli lány ajándéka: hozott is, nem is, adott is nem is. Címoldalon felismerhetetlen képekkel, néhány soros írással. A sok fontos írás a lapban nem tette lehetővé, a méltó méltatást. Csak reménykedni tudok, hogy majd ez is formálódik, mint értékrendünk. Hogy egyszer a mi halásztelki közösségünknek is fontos lesz az, ami európahírű érték. Szlovák Terézia

8 8 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ UTAK - CSATORNA Nyugodtan utazhatunk Szeged felé! átadták az m0 hidat Június végén nyílt meg az M0 autóút M6-51. sz. főút közötti 11 kilométer hosszú, 3 forgalmi és egy leálló sávos, Szeged felé tartó félpályája. Az új útszakaszt Völner Pál infrastruktúráért felelős államtitkár adta át. Ezáltal Halásztelken is csökken a dugó, amelyet hol az építkezés, hol a Szeged felé tartó felhajtóág lezárása okozott. Az M0 útgyűrű déli szektorán, a régió második legforgalmasabb autópályáján forgalmi sávonként mintegy 25 ezer jármű halad át naponta. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában zajló bővítés célja, hogy gyorsabbá, biztonságosabbá váljon a közlekedés, és a forgalmi akadályok miatt vagy balesetek bekövetkeztekor kialakuló torlódások megelőzhetők legyenek. Az M0 déli szektorának betonburkolata Magyarországon korábban még nem alkalmazott technológiával épült, amely nagyobb teherbírása miatt a legalkalmasabb a jelentős kamionforgalom viselésére. Felületképzése révén a járművek okozta zajhatás is alacsonyabb. A kivitelező kiszélesítette a sávokat, összesen 25 km zajvédő falat telepített. A pályaszakaszhoz két új Duna híd is tartozik, a hárosi Deák Ferenc- és a soroksári Duna-ág híd. Már a befejező munkálatokat végzik az M0 déli szektor bővítésének további részén, az 51. számú főút - M5 autópálya között is. A szakasz átadása augusztus végén várható. A bővítés befejeztével szeptembertől az autóút az M7 és M5 autópályák között mindkét irányban 3 forgalmi sávossá válik, egyegy leállósávval. A Csepel-szigeti gerincút halásztelki ágát várhatóan októberre fejezik be. Bódy Géza Az új útszakaszt Völner Pál infrastruktúráért felelős államtitkár adta át Városunkat Szabó Tibor alpolgármester és dr. Papp Kornél kéviselte a megnyitón, mellettük Papp Miklós százhalombattai képviselő és Bóna Zoltán dunavarsányi polgármester A projekt az Új Széchenyi Terv forrásaiból, az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósult meg. A keleti szektorral összekötő szakaszt őszre ígérte a kivitelező konzorcium. Remélhető, hogy a heti egy-két alkalommal baleset miatti dugók megszűnnek, így a Csepel-sziget akadozó közlekedése is kiszámíthatóbbá válik. Az új pálya forgalmának megindítása előtt le kellett zárják a régi pálya M5 felé tartó sávját. Külön érdekességnek számított, hogy a régi sávon utolsóként áthaladó civil autó egy Wartburg volt mintegy jelképezve a múltat. Az új pályán elsőként megérkező utazók hatalmas dudaszóval köszöntötték a végre megnyitott szakaszt és az avatókat. Újabb aszfaltos útjaink lettek Júliusra elkészült az önkormányzat az utak teljes, illetve részleges aszfaltozásával mondta Szentgyörgyi Károly városüzemeltetési koordinátor. Eszerint teljesen új burkolatot kapott a Diófasor és a Mária utca vége. Erre még tavaly kötöttek szerződést, de a kivitelezés az idén történt meg 5,5 millió forint értékben. A Hajnal utca hátsó részére, illetve Kossuth Lajos utca teljes szakaszára, valamint a Bolgárkertész utcára (a Mária utcától a Kisgyár utca között) 20,5 millió forintot költöttek. Végre elkészült a Megyedűlő szakasza is (képünkön) az Ilona és az Akácos utca között, amely 7,6 millió forintba került. Itt 20 km/órás sebességkorlátozás van érvényben. Bódy Géza Halásztelket is érinti a tököli szennyvízberuházás! Elindult a tököli szennyvíztisztító telep bővítési és fejlesztési programja, amely több mint 14 ezer háztartást és közel 46 ezer lakost érint majd a térségben. A Tököl-Szigethalom- Halásztelek települések által létrehozott társulás másfél milliárd forintot meghaladó összeget nyert a környezetvédelmi szempontból is jelentős beruházásra. Megvalósítási szakaszába lépett a Tököli szennyvíztisztító telep bővítési és fejlesztési programja. Tököl- Szigethalom-Halásztelek települések Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulása néven pályázott Uniós forrásra még 2010-ben. A főként KEOP-on (Környezet és Energia Operatív Program) keresztül elnyert Ft Európai Uniós támogatás mellé az önrész finanszírozására is nyertek mintegy 171 millió forintot a pályázók. Nagy szükség van erre a beruhá- zásra, mivel a környék egyre gyarapodó lakosságszámával a szennyvíztisztító telep terhelése is megnőtt. A beruházás 2014-re várható elkészültét követően Tököl, Szigethalom, Halásztelek, Szigetújfalu és Szigetcsép lakosainak életminősége jelentősen javul, és a korszerű technológiának köszönhetően sikeresen megóvjuk környezetünket is. A projekt elsődleges célja a Natura 2000-es védelem alatt álló Duna folyam, mint a tisztított víz befogadójának, és egyben teljes ökoszisztémájának védelme, a vízminőség javítása. A beruházás főként külterületen zajlik majd, azonban a nyomócsövek 5101 számú út alatt történő átvezetésekor Tököl és Szigetújfalu között időszakosan, részleges vagy teljes útzár is várható. Az építkezés érinti még Tökölön a Határ út József Attila utca, Halásztelken a Diófasor utca Bolgárkertész utca környékét is. Bódy Géza

9 SZENT LÁSZLÓ NAP HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ 9 Détár Enikő és Ullmann Zsuzsa Táncolnak a Garabonciások... A nap sztárvendége Takács Nikolasz A Triász zenekar... Kálmán György, Sipos Péter, Jankai Béla Szent László Napi Búcsú Az idén is jó hangulatban telt a júniusi Szent László Napi Búcsú. A háromnapos eseményen mindenki válogathatott a kedvére való programok közül. A rockzenétől kezdve operett és musical dalokon át a mulatós és pop, valamint a tánc kedvelői egyaránt megtalálhatták a nekik tetsző előadásokat a Sportcentrumban. A komolyzenét szeretők pedig kórustalálkozón vehettek részt a Máraiban. Megható és emlékezetes volt a halásztelki kibővített görög katolikus templom felszentelése is. (Ez utóbbi két eseményről lsd. részletes beszámolóinkat is oldal). Képeinkkel a teljesség igénye nélkül idézzük fel az esemény hangulatát! Találkozunk jövőre! DancEarth táncbemutató Nyugdíjasok fellépése Akcióban a Dupla Kávé A helyiek: Ingondáék, Igaz Tibor, Kovács István Ullmann Zsuzsa, Makay Andrea és az óvonénik kórusa A megnyitón részt vett Kocsis Fülöp görögkatolikus püspök is

10 10 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ SPORT - HIRDETÉS MEGOLDÁS SZIGET SZERVÍZ ÉS ALKATRÉSZBOLT Lakásán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő stb. üzletünkben: mikró, porszívó stb. javítása Alkatrészcserénél 1 év garancia! Szigetszentmiklós, Tököli u. 33. Bajcsy Zs. sarok H-P 8-17, SZ , JAVÍTÁSNÁL A KISZÁLLÁS INGYENES! Minőségi szolgáltatás elérhető áron már 17 éve! Sírkő Bemutatóterem Minden munkára 10 év garancia! Halásztelek, Kossuth L. u. 1/F (Temetkezési iroda mögött) Belehúz a HFC! Már hetek óta keményen edzenek a Halásztelek FC játékosai. Az átszervezések miatt sokkal erősebb bajnoki idény következik, a színvonalat nehéz lesz tartani, hiszen az előző idényben a pest megyei bajnokságban a II. helyen végeztek a halásztelkiek. A felkészülésről és a tervekről kérdeztük Ács Gusztávot, a HFC elnökét. Halásztelki Kutyakozmetika! Mátyás u. 4. Tel.: Hol tart a felnőtt csapat felkészülése az idényre? Kemény bajnokságnak nézünk elébe! Valóban így van. Júliustól a fiúk kitartóan edzenek. Ez heti háromszori edzést és kétszeri edzőmérkőzést jelent. Ráadásul a játékosaink között személycserék is voltak, hatan elmentek, ketten abbahagyták a focit. Természetesen helyettük új srácok jöttek, a szurkolók az edzőmérkőzésen már láthatták őket és találkozhattak is velük. Mikor lesz az első felnőtt bajnoki mérkőzés? Itthon Halásztelken a sportcentrumban, augusztus 17-én 17 órakor játszunk az örkényi csapat ellen. Erős mérkőzést várok, hiszen az átszervezések miatt kemény bajnokságban kell helytállnunk, amely a korábbinál jóval magasabb színvonalat képvisel. A többi csapat mennyire erős a halásztelkihez képest? Nem az erősséget említeném első helyen, hanem a pénzt. Olyan csapatokkal kell megküzdenünk, amelyek egyenként évi millió forintból gazdálkodnak. Ilyen például a váci, a vecsési és még sorolhatnám. Ez sokszorosa a HFC büdzséjének, hiszen mi hatmilliós önkormányzati támogatásból és egyéb felajánlásokból tartjuk el magunkat ez a megyei másodosztály szintje. De nem panaszkodom, ami tőlünk telik azt megtesszük, pótoljuk lelkesedéssel. Hogy áll az utánpótlás? Az ifi csapat szintén megkezdte a felkészülést a serdülőkkel együtt, a kicsik pedig augusztus végén kezdenek. Az utánpótlásnál Leveszi Tibor edző távozott, helyette Fazekas Attila érkezett. Továbbra is várjuk focizni a srácokat az utánpótlásba. Beindult a női foci Először indítunk női csapatot a megyei bajnokságban, jöjjenek, szurkoljanak nekik is, megérdemlik a bíztatást a hölgyek is! Bódy Géza Hirdetések megrendelése személyesen, ügyfélszolgálati időben a Polgármesteri Titkárságon. Érdeklődni lehet telefonon: 06-24/ vagy ben: Halásztelki Hírmondó Halásztelek Város Önkormányzatának hivatalos lapja. Az Önkormányzat megbízásából kiadja a Navigar Kft. Főszerkesztő: Bódy Géza. Szerkesztőbizottság: Fekete Violetta, Holakovszky László, Dr. Papp Kornél, Prodán Gábor, Szabó Julianna. Tervezőszerkesztő: Halmai Csaba. Szerkesztőség címe: 2314 Halásztelek, Posta köz 1. cím: A szerkesztőség fenntartja magának a kéziratok rövidítésének jogát, az írás tartalmáért a szerző felel. Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. A Halásztelki Hírmondó bármely részének másolásával, terjesztésével, az adatok elektronikus tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos minden jog fenntartva. Értesüléseket átvenni csak a Halásztelki Hírmondó-ra hivatkozva lehet. Halásztelek Város Önkormányzatának elérhetősége: 2314 Halásztelek, Posta Köz 1. Tel.: , A Halásztelki Hírmondó szerkesztősége a Titkárságra várja az olvasói leveleket, megkereséseket. ISSN: Megjelenik 3500 példányban.

11

12 MEGHÍVÓ Szeretettel és tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját az Államalapítás Ünnepének tiszteletére Halásztelek városában megrendezendő ünnepségre augusztus 20-án (kedden) a Malonyay Kastélyba órakor: Ünnepi Képviselő-testületi ülés Kitüntető díjak átadása a díszteremben órakor: Ünnepi műsor a kastélykertben Köszöntőt mond: Szentgyörgyi József polgármester Közreműködik a Bel Canto Kórus Kenyérszentelés órakor: Növényültetés (Az elmúlt egy évben Halásztelken született gyermekek szülei ültetnek egy-egy tő növényt a kastélykertben) órakor: A II. Halásztelki Művésztelep záró kiállítása UCCATÁRLAT Mindenkit szeretettel és tisztelettel várunk!

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Klein János

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása.

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-13/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. július 4-én (kedden) 8.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. Szám:7-7 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Ablonczy Dániel alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! #

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! # ! # % # % & #( %! ) + + +,!. / 0 1 2 # 3 4 5 5 3 3 4 6,. ( 3 3 5! # %& %! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 5 3 4 + 8 + % ( 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! #! 5 < 9 6! #!3 = 9.! # 4 >!?+ ( 1 ?Α & Β5 5, 5 Χ3,

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17- /1/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17- /1/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17- /1/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata 3/2011. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2011. szeptember 27. napján megtartott NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem)

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem) 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testületének, Almásháza Önkormányzat Képviselő-testületének, Tilaj Önkormányzat Képviselő-testületének és Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 15-ei rendkívüli, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 15-ei rendkívüli, nyílt ülésének határozatai 2012. május 15-ei rendkívüli, nyílt ülésének határozatai 66/2012. (V. 15.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Gergőné Varga Tünde alpolgármestert és Száger Gyula

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v KUNSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10.. sz.. jjegyzőkönyve 2013.. VI.. 27-én megtartott rendkíívüllii nyííllt üllésérőll J e g y z ő k ö n y v Készült a Kunszállás Község Önkormányzata

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Témafelelős: Mihály Béláné Ikt. szám: P-28522/2009. Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/30/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester,

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2012. évi munkájáról Előterjesztő: Szlahó

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal megjelentek: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző,

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal megjelentek: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, 1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-17/2014. Jegyzőkönyv Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt ülésén A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből: 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének könyvéből: 191/2012. (IX.25.) Kt. 2012. évi költségvetésének I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. április 16-i rendkívüli n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-22/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 6-án 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 25. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 25. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 25. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:, d./ határozata: 186-187,

Részletesebben

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás.

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás. December 12. 17.00 órakor kiállítás megnyitó a művelődési házban: Takács Gabriella kézműves, szövő szakember kiállítása. Megnyitja: Adorjáni Endre (20 éves a bátaszéki rajztagozat keretében) 2012. 12.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 26-án (hétfő) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 28/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. december 23. napján megtartott R E N D K Í V Ű L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta 1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez Pályázati felhívás-minta P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Kazincbarcika város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft.

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 23-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Városi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2/2012. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. április 24. napján megtartott NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

1. Napirend Beszámoló a Sportegyesület 2013/2014. évi tevékenységéről, és elszámolás a 2013. évi önkormányzati támogatással

1. Napirend Beszámoló a Sportegyesület 2013/2014. évi tevékenységéről, és elszámolás a 2013. évi önkormányzati támogatással Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2014. július 22-én 15 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P

Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P A SZOLNOK KISTÉRSÉG TERÜLETÉN MŰKÖDŐ MŰVÉSZETI ÉS EGYÉB FELLÉPÉSEKET VÁLLALÓ CSOPORTOKRÓL Az előadó neve: Almási Klára Tevékenységi kör, az előadó

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-173/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi munkatervében a április

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi munkatervében a április márciusáig végzett munkájáról Szociális és Fgészségügyi Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Véleményező Pénzügyi- és Gazdasági 13 zottság Bizottság: ligyrendi, Jogi, és Közbiztonsági Bizottság Készítette:

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. május 25. napján 14:00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. május 25. napján 14:00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. május 25. napján 14:00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: - d./ határozata: 84,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

8/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 16. NAPJÁN MEGTARTOTT VII. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

8/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 16. NAPJÁN MEGTARTOTT VII. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 8/2011 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 16. NAPJÁN MEGTARTOTT VII. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. Kötvény 3. gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. május 31-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. május 31-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. május 31-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról Írásos előterjesztés a meghívó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-33/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben