A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága. Szervezeti és Működési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága. Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Szervezeti és Működési Szabályzata 2010

2 I. A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA (TOVÁBBIAKBAN: MÚZEUM) AZONOSÍTÓ ADATAI, JOGÁLLÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE... 4 II. A MÚZEUM SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE MEGYEI MÚZEUM Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum TERÜLETI MÚZEUMOK: Bihari Múzeum Bocskai István Múzeum Hajdúsági Múzeum Karacs Ferenc Múzeum Semsey Andor Múzeum III. A MÚZEUM KÖZALKALMAZOTTAIRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK A MEGYEI MÚZEUMIGAZGATÓ A megyei múzeumigazgató felelős: A megyei múzeumigazgató jog- és hatásköre: A megyei múzeumigazgató vezetésével működik: Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség Tájékoztatás Helyettesítés A SZAKMAI IGAZGATÓHELYETTES A szakmai igazgatóhelyettes feladatai: A szakmai igazgatóhelyettes felelős: A szakmai igazgatóhelyettes jogköre: A szakmai igazgatóhelyettes helyettesítésére akadályoztatása esetén jogosult: KÖZÖNSÉGKAPCSOLATI IGAZGATÓHELYETTES Közönségkapcsolati igazgatóhelyettes feladatai: A közönségkapcsolati igazgatóhelyettes felelős: A közönségkapcsolati igazgatóhelyettes jogköre: Helyettesítésére távolléte és akadályoztatása esetén jogosult: TUDOMÁNYOS TITKÁR A tudományos titkár feladatai: TÁRVEZETŐK A tárvezető feladatai: A tárvezető felelős: A tárvezető jogköre: A tárvezetők megbízási rendje: A TERÜLETI MÚZEUM IGAZGATÓJA A területi múzeum igazgatójának feladatai: A területi múzeum igazgatója felelős: A területi múzeum igazgatójának jogköre: A MÚZEUM KÖZALKALMAZOTTAI A közalkalmazott kötelessége és felelőssége: A közalkalmazott jogköre: IV. A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE: MEGYEI MÚZEUMIGAZGATÓI TITKÁRSÁG A DÉRI MÚZEUM TÁRAI Művelődés- és helytörténeti tár Művészeti tár Irodalmi tár (Debreceni Irodalmi Múzeum) Régészeti tár A MEGYEI MÚZEUMIGAZGATÓSÁGON MÜKÖDŐ SZERVEZETI EGYSÉGEK: Személyzeti, gazdasági, műszaki ellátó egység a GAFI alá rendelve Informatikai műhely A SZAKMAI IGAZGATÓHELYETTES ALÁ RENDELT FELADATKÖRÖK: Fotó gyűjtemény Restaurátor műhely

3 4.3. Könyvtár Területi múzeumok A KÖZÖNSÉGKAPCSOLATI IGAZGATÓHELYETTES ALÁ RENDELT FELADATKÖRÖK: Közönségkapcsolati osztály V. SZAKALKALMAZOTTI FELADATKÖRÖK MUZEOLÓGUS MÚZEUMI RAKTÁR- ÉS GYŰJTEMÉNYKEZELŐ MÚZEUMI INFORMATIKUS MÚZEUMI FOTÓS RESTAURÁTOR, SEGÉDRESTAURÁTOR MÚZEUMI KÖNYVTÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATÁRS MÚZEUMPEDAGÓGUS MÚZEUMI KIÁLLÍTÁS-RENDEZŐ VI. MUNKAREND MUNKATERV MUNKAKÖRI LEÍRÁS MUNKAKÖR LÉTESÍTÉSE, ÁTADÁSA, ÁTVÉTELE A HELYETTESÍTÉS RENDJE SZOLGÁLATI TITOK MUNKAIDŐ A MÚZEUM TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE A KIADMÁNYOZÁSI JOGOK GYAKORLÁSA ALÁÍRÁSI JOG UTASÍTÁSI JOGKÖR SZOLGÁLATI ÚT A FENNTARTÓVAL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS MUNKAFELADATOK ÉS ELVÉGZÉSÜK RENDJE BÉLYEGZŐK HASZNÁLATA, KEZELÉSE ÜGYIRATKEZELÉS IRATMINTÁK ÉS HASZNÁLATUK BELSŐ ELLENŐRZÉS KITÜNTETÉSEK ALKALMAZOTTAK ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEI AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD ELVE AZ INTÉZMÉNY IRÁNYÍTÁSÁT ÉS MŰKÖDÉSÉT SEGÍTŐ ÉRTEKEZLETEK ÉS MEGBESZÉLÉSEK Vezetői értekezlet Tárak munkaértekezlete Múzeumi munkaértekezlet Program-megbeszélés Múzeumi tudományos tanács Munkamegbeszélés A MÚZEUMI SZAKALKALMAZOTTAK SZERVEZETT TOVÁBBKÉPZÉSE A KÖZVÉLEMÉNY TÁJÉKOZTATÁSA, NYILATKOZATADÁS KAPCSOLAT MÁS INTÉZMÉNYEKKEL PUBLIKÁCIÓK RENDJE VII. ZÁRADÉK

4 I. A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága (továbbiakban: Múzeum) azonosító adatai, jogállása, tevékenységi köre Azonosító adatok A Múzeum neve: Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága A Múzeum székhelye, címe: 4026 Debrecen, Déri tér 1. Szakmai besorolása: megyei múzeum, a megyei szervezet irányító intézménye A Múzeum szervezeti egységei Déri Múzeum 4026 Debrecen, Déri tér l. Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum Debrecen, Péterfia u. 28. Debreceni Irodalmi Múzeum Debrecen, Borsos J. tér 1. Bihari Múzeum Berettyóújfalu, Kálvin tér 1. Semsey Andor Múzeum Balmazújváros, Debreceni u. 1. Bocskai István Muzeális Gyűjtemény Hajdúszoboszló, Bocskai u. 12. Karacs Ferenc Múzeum Püspökladány, Kossuth u. 28. Hajdúsági Múzeum Hajdúböszörmény, Kossuth u. 1. Zsellérház Tiszacsege, Óvoda u. 26. Bocskai Várkastély Nagykereki, Bocskai u. 4. Kölcsey Emlékház Álmosd, Kölcsey u. 11. Kovácsműhely Álmosd, Rákóczi u. 2. Szűcs Sándor Emlékház Biharnagybajom, Petőfi u. 12. Káplár Miklós Gyűjtemény Hajdúböszörmény, Hortobágyi u

5 Népművészeti Kiállítóhely Hajdúszoboszló, Bocskai u. 21. Szoboszlói Galéria Hajdúszoboszló, Bocskai u. 11. Múzeumi raktár Debrecen, Füredi u. 17. fsz Régészeti Kutató- és Raktárbázis I. Polgár, Hősök u Régészeti Kutató- és Raktárbázis II. Debrecen, Biczó István kert 0584/146 hrsz. A Múzeum alapítója, jogállása, felügyelete: a) Szakmai besorolása: Megyei múzeum, a megyei szervezet irányító intézménye A Múzeum önálló jogi személy. Vezetője a megyei múzeumigazgató. b) Alapítója: Hajdú-Bihar Megye Önkormányzat Közgyűlése, 4024 Debrecen, Piac u. 54. c) Fenntartó neve, címe: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, 4024 Debrecen, Piac u. 54. d) Irányító szerv neve, székhelye: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 4024 Debrecen, Piac u. 54. e) A költségvetési szervnek a költségvetési szervek jogállásáról szóló törvény szerinti besorolása: Közszolgáltatást biztosító önállóan működő, a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezés szempontjából részjogkörű közintézmény. Egyes gazdálkodási feladatait a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága látja el. f) Az intézményvezető kinevezésének rendje: Nyilvános pályázat alapján a megyei közgyűlés - a miniszter véleményének kikérésévelhatározott időre - 5 évre - bízza meg a vezetői feladatok ellátásával. g) Az alapító okiratot a Hajdú-Bihar Megye Közgyűlése hagyja jóvá. Az alapító okirat kelte: Az alapító okirat módosításának kelte: 2009.XI.27. A módosított alapító okirat száma: 297/2009.MÖK határozat A működés időtartama: határozatlan Intézményi törzsszám: h) A Múzeum gazdálkodási jogköre: Gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel részben önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv, amelynek egyes gazdálkodási feladatait a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága látja el. 5

6 i) Az intézmény felügyeleti szervei: A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és az Oktatási és Kulturális Minisztérium. Szakfelügyeletet a minisztérium által létrehozott szakfelügyelői hálózat látja el. A Hajdú- Bihar Megyei Közgyűlés elnöke hagyja jóvá a múzeum szervezeti és működési szabályzatát; a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése pedig a költségvetés előirányzatait és módosításait, valamint az ezekre vonatkozó beszámolókat. j) A feladatellátást szolgáló vagyon: - Debrecen, Déri tér 1., hrsz.: intézmény (A Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdona, Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat ingyenes használati joggal rendelkezik.) - Berettyóújfalu, Kálvin tér 1., hrsz.: 3391 intézmény (Berettyóújfalu Város Önkormányzatának tulajdona, Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat ingyenes használati joggal rendelkezik.) - Hajdúszoboszló, Bocskai u. 12., hrsz.: 6089 intézmény - Nagykereki, Bocskai u. 4., hrsz.: 610/1 - intézmény (A Nemzeti Vagyonkezelő Zrt tulajdona, a Nagykereki Önkormányzat ingyenes használati joggal rendelkezik.) - Debrecen, Borsos J. tér 1., hrsz.: intézmény (Debrecen MJV Önkormányzatának tulajdona, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat ingyenes használati joggal rendelkezik.) - Hajdúböszörmény, Kossuth u. 1., hrsz.: intézmény (A Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdona, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat ingyenes használati joggal rendelkezik.) - Hajdúböszörmény, Hortobágyi u. 10., hrsz.: intézmény (Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának tulajdona, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat ingyenes használati joggal rendelkezik.) - Püspökladány, Kossuth u. 28., hrsz.: intézmény (Püspökladány Város Önkormányzatának tulajdona, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat ingyenes használati joggal rendelkezik.) - Álmosd, Rákóczi u. 2., hrsz.: 695/2- intézmény (Álmosd Község Önkormányzatának tulajdona, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat ingyenes használati joggal rendelkezik.) - Álmosd, Kölcsey u. 11., hrsz.:16 - intézmény (Álmosd Község Önkormányzatának tulajdona, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat ingyenes használati joggal rendelkezik.) - Debrecen, Péterfia u. 28., hrsz.: intézmény - Hajdúszoboszló, Bocskai u. 21., hrsz.: intézmény (Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának tulajdona, Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat ingyenes használati joggal rendelkezik.) - Balmazújváros, Debreceni u. 1., hrsz.: intézmény Hajdúszoboszló, Bocskai u. 11., hrsz.: intézmény (Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának tulajdona, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat ingyenes használati joggal rendelkezik.) - Biharnagybajom, Petőfi u. 12., hrsz.: intézmény - Tiszacsege, Óvoda u. 26., hrsz.: intézmény (Tiszacsege Önkormányzatának tulajdona, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat ingyenes használati joggal rendelkezik.) - Polgár, Hősök u. 104., hrsz.: 2880/3 - raktár - Debrecen, Biczó István kert, hrsz.: 0584/146 - raktár 6

7 - Debrecen, Füredi u. 17., hrsz.: 21077/A/3 és 21077/A/4 - raktár - Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltára, értékét a mindenkori mérleg tartalmazza k) A vagyon feletti rendelkezés joga: A Múzeum által használt vagyonra és a vagyon feletti rendelkezés jogára a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat vagyonára és a vagyongazdálkodás szabályaira vonatkozó rendelet az irányadó. l) A Múzeum alaptevékenységének forrásai: fenntartói támogatás felhalmozási bevétel működési bevétel átvett pénzeszközök pénzmaradvány támogatásértékű bevétel. m) A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkozási jogviszony: Az intézmény alkalmazottainak foglalkoztatására a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján kerül sor. n) A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága engedélyezett létszáma szervezeti egységek szerint: Igazgatóság: 4 Területi múzeumok Bihari Múzeum: 4,875 Bocskai István Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóhely: 6 Hajdúsági Múzeum: 7,7 Karacs Ferenc Múzeum: 4,2 Semsey Andor Múzeum: 2,9 Művelődés- és helytörténeti tár: 6 Művészeti tár: 6,475 Irodalmi tár: 4 Régészeti tár: 5 Közönségkapcsolati osztály: 19,6 Segédtárak: 7 Szakmai tevékenységet segítő egység: 2 Összesen: 80,775 A Múzeum alaptevékenysége, feladatai: a) Alaptevékenysége: Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Múzeumi gyűjteményi tevékenység Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Múzeumi kiállítási tevékenység Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 7

8 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása b) Kiegészítő tevékenysége: Az intézmény kiegészítő tevékenységet nem folytat. c) Jogszabályban meghatározott közfeladat: Közgyűjteményi feladatok d) Szakágazat szerinti besorolása: Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme e) Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. f) Működési köre: Hajdú-Bihar megye A Múzeum felügyeleti és irányítói rendje: a) A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága a megye területén működő, a megyei önkormányzat felügyelete alatt álló valamennyi muzeális közgyűjtemény egységes szervezete, valamint azok szakmai, gazdasági, irányító központja. b) A megyei szervezet élén a megyei múzeumigazgató áll, aki egyben a Déri Múzeum vezetője is. A megyei múzeumigazgatónak a szakmai vezetés teendőivel összefüggő feladata a szervezetbe tartozó intézmények tevékenységének helyi igényeket is figyelembe vevő összehangolása. c) Törvényi felhatalmazás alapján felügyeli a megyei szervezetbe nem tartozó muzeális közgyűjteményeket. Segíti és ellenőrzi a megye területén alakuló új muzeális gyűjtemények szervezését, valamint a kulturális javak védelmét. Támogatja a honismereti szakkörök és országos gyűjtőpályázatok munkáját. d) A megyei múzeumi szervezet feladatait a felügyeleti szerv által jóváhagyott éves munkaterv és költségvetési előirányzat alapján látja el. Múzeum vállalkozási tevékenységének köre és mértéke: A Múzeum vállalkozási tevékenységet nem folytat. A Múzeum közérdekű adatok kezelésével, közzétételével megbízott szervezeti egységei: A évi XXIV. törvény rendelkezése (üvegzseb) alapján a közzétételnek elektronikus formában teszünk eleget a múzeumi honlapon. Az adatokat a Hajdú-Bihar Megyei Gazdasági Szolgáltató Főigazgatóság intézményi gazdasági referense szolgáltatja, a közzétételt és a frissítést az informatikus végzi. A Múzeum gazdálkodása: A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felügyelete alá tartozó költségvetési szerv. Részben önállóan gazdálkodó az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkező intézmény. 8

9 A gazdálkodási feladatok egy részét a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága (továbbiakban GAFI) látja el. A feladatok megosztási rendjét a két fél közötti megállapodás szabályozza. A megállapodás kitér: 1. Az éves költségvetés tervezésére 2. Az éves költségvetési előirányzatok felhasználása 3. Előirányzat módosítására,pótelőirányzat igénylésére 4. Pénz-és bankszámlakezelés 5. Számviteli feladatokra 6. Munkaerő és bérgazdálkodásra 7. Selejtezés-leltározásra 8. Adatszolgáltatás, beszámolásra 9. Engedélyeztetési eljárásra 10. Vagyonkezelés, vagyonkataszter vezetésére 11. Ügyirat- és bizonylatkezelés, nyilvántartásra 12. Beszerzések, közbeszerzések lebonyolítására 13. Épületek felújítása, karbantartására 14. Biztosítás és káresemény rendezésére 15. Szabályzatok készítésére 16. Belső ellenőrzésre 17. Pályázati tevékenységre 18. Gépjármű üzemeltetésre A Múzeum önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik az alábbi előirányzatok felett: a) személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó, munkaadókat terhelő járulékok, b) átvett pénzeszközök, c) szakmai feladatellátáshoz szükséges dologi kiadások, d) költségvetésben nem tervezett többletbevételek. A gazdálkodás szabályait a következő jogszabályok és rendeletek határozzák meg: A Magyar Köztársaság mindenkori éves költségvetési törvénye évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról évi C. törvény a számvitelről évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 150/1992. (XI. 20. ) Korm. rendelet a Kjt. végrehajtásáról évi CXXIX. törvény a közbeszerzésről évi XCII. törvény az adózás rendjéről évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről 13/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelete a vagyongazdálkodásról, valamint a beruházások rendjéről 130/2002. (IX. 13.) MÖH valamint a 111/2003. (V. 23.) MÖH a szakmai alapfeladatok keretében végzett szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel történő ellátás szabályairól 9

10 A gazdasági tevékenység módját helyi szinten a következő szabályzatok tartalmazzák: Számviteli politika, számlarend, számlakeret Pénz-és értékkezelési szabályzat Leltározási szabályzat Selejtezési szabályzat Szabályzat a gazdálkodási jogkörök gyakorlásáról Vagyonvédelmi szabályzat Közbeszerzési szabályzat Önköltség-számítási szabályzat A gazdasági kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés módját a Szabályzat a gazdálkodási jogkörök gyakorlásáról című szabályzat tartalmazza. A gazdálkodásra kiterjedő intézményi belső ellenőrzési feladatokról a GAFI gondoskodik. Az intézményvezető az éves költségvetési beszámoló keretében beszámol a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésék működéséről. Az intézmény folyószámláját a CIB Bank Zrt.-nél vezeti. A múzeum pénzforgalmi számlái: költségvetési elszámolási meghatározott célra átvett pénzeszközök elkülönítésére szolgál, régészeti TÁMOP 3.2.8/B projekt TÁMOP 3.2.8/B projekt TÁMOP 3.2.8/B projekt TÁMOP 3.2.8/B projekt TÁMOP 3.2.8/B projekt II. A Múzeum szervezeti felépítése, feladat- és hatásköre A Múzeum feladatait a mellékelt szervezeti ábra szerint látja el. Munkatársainak feladatait az alapító okiratban és jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakon alapuló egyéni munkaköri leírások tartalmazzák. Egyes feladatok ellátására a igazgató elkülönült munkaszervezettel nem rendelkező bizottságot, munkacsoportot vagy testületet hozhat létre. A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága megyei múzeumból, területi múzeumokból valamint közérdekű muzeális gyűjteményekből és kiállítóhelyekből áll. 1. Megyei Múzeum A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága központi múzeuma a Déri Múzeum, mely megyei múzeumként a múzeumi a szervezetet irányító intézmény. Székhelye: 4026 Debrecen, Déri tér l. Alapítás éve:

11 Műk. eng. sz.: M/c/ december 31. Érvényes alapító okirat: 297/2009. (XI.27.) MÖK határozat. Gyűjtőterülete: régészet, természettudomány, néprajz, képzőművészet, iparművészet, numizmatika, történettudomány, irodalomtörténet gyűjtőkörben Hajdú-Bihar megye egészére kiterjed, a Déri hagyatékok esetében ennél szélesebb körű. A Múzeumban magasabb vezetőnek minősülők köre: megyei múzeumigazgató, szakmai igazgatóhelyettes, közönségkapcsolati igazgatóhelyettes A Múzeum magasabb vezetőinek és vezetőinek megbízási rendje: Az intézmény élén a megyei múzeumigazgató áll, akit a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése (pályázat útján, 5 év határozott időre, minisztériumi szakmai vélemény kikérésével) bíz meg és a Közgyűlés elnöke gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A szakmai igazgatóhelyettest, valamint a közönségkapcsolati igazgatóhelyettest a Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, a megyei múzeumigazgató előterjesztése alapján (pályázat útján, határozott időre) bízza meg, illetve menti fel. Felettük a munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja. A megyei múzeumigazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek és munkaterületek, valamint egyes feladatot ellátó munkatársak: az igazgatóhelyettesek, az igazgatói titkárság, a tárak vezetői, a tudományos titkár, az informatikai munkatárs, A szakmai igazgatóhelyettes közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek, munkaterületek, valamint egyes feladatot ellátó munkatársak: fotótár, könyvtár, restaurátor műhely, területi múzeumok igazgatói. A közönségkapcsolati igazgatóhelyettes közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egység: közönségkapcsolati osztály 1.1 A Déri Múzeum felépítése 11

12 Tárak: a) Művelődés- és helytörténeti tár Néprajzi gyűjtemény Történeti gyűjtemény Természettudományi gyűjtemény Numizmatikai gyűjtemény Múzeumi raktár b) Művészeti tár Déri Frigyes-gyűjtemény Iparművészeti gyűjtemény Képzőművészeti gyűjtemény c) Irodalmi tár (Debreceni Irodalmi Múzeum) d) Régészeti tár Régészeti kutatóbázisok e) Segédtárak Fotó gyűjtemény Könyvtár Restaurátor műhely Közönségkapcsolati osztály: Az osztályt közvetlenül a közönségkapcsolati igazgatóhelyettes irányítja: kiállításrendezők közművelődési munkatársak múzeumpedagógusok teremőrök Az irányítást, a szervezést, a működést segítő egységek: igazgatói titkárság, melyet közvetlenül a megyei múzeumigazgató irányít Kiállítóhelyei: Irodalmi Múzeum A Déri Múzeum egyik, az irodalomtörténeti anyagot gyűjtő tára, mely külön épületben van elhelyezve és önálló kiállítással rendelkezik. Székhelye: 4027 Debrecen, Borsos J. tér 1. Alapítás éve: Műk. eng. sz.: Kh/207. Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum A Művészeti tár vezetőjének közvetlen felügyelete mellett önálló épületben működő képzőművészeti kiállítóhely és raktár. Itt kapott helyett egy múzeumpedagógiai foglalkoztató terem, mely a közönségkapcsolati igazgatóhelyettes irányítása alatt áll. Itt 12

13 működik a Déri Múzeum restaurátor műhelye, mely a szakmai igazgatóhelyettes irányítása alatt áll. Székhelye: 4026 Debrecen, Péterfia u. 28. Alapítás éve: Műk. eng. sz.: Mk/d/ Területi múzeumok: 2.1 Bihari Múzeum Gyűjtőköre kiterjed Hajdú-Bihar megye bihari térségére vonatkozó történeti, néprajzi, irodalmi, régészeti anyagra. Székhelye: 4100 Berettyóújfalu, Kálvin tér 1. Alapítás éve: Műk. eng. sz.: M/e/ Bocskai István Múzeum A múzeum gyűjtőterülete Hajdúszoboszló város és környéke. A gyűjtemény néprajzi és helytörténeti tárgyakból, írásos és fényképes dokumentumokból, könyvári anyagból, kisebb részben régészeti leletekből, numizmatikai és képzőművészeti alkotásokból áll. Székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Bocskai u. 12. Alapítás éve: Műk. eng. sz.: M/e/15. Kiállítóhelyei: A Hajdúság Népművészete Kiállítóhely Székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Bocskai u. 21..Alapítás éve: Műk. eng. sz.: Kh./466 Nemzetközi Modern Múzeum Székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Bocskai u. 14. Alapítás éve: 1996 Műk. eng. sz.: folyamatban Múzeumi Galéria Székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Bocskai u. 11. Alapítás éve: Műk. eng. sz.: Kh/ Hajdúsági Múzeum Gyűjtőköre elsősorban Hajdúböszörményre és környékére, a Hajdúságra terjed ki. A múzeum területi múzeum - régészeti, néprajzi, történeti, helytörténeti és képzőművészeti gyűjteménnyel rendelkezik. Segédgyűjteményei közül legjelentősebb a helytörténeti adattár, de van néprajzi és régészeti adattára továbbá igen jelentős könyvtára és folyóirattára. Székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Kossuth u. 1. Alapítás éve:

14 Műk. eng. sz.: M/d/13. Kiállítóhelye: Káplár Miklós Emlékház A Hajdúsági Múzeum önálló épületben lévő képzőművészeti kiállítása. Székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Hortobágyi u. 10. Alapítás éve: Műk. eng. sz.: Kh/ Karacs Ferenc Múzeum A Karacs Ferenc Múzeum feladata Püspökladány és a vonzáskörzetébe, mindenekelőtt a sárréti térségbe tartozó falvak néprajzi-történeti emlékeinek gyűjtése, gondozása, feldolgozása és bemutatása, továbbá a térség neves személyiségeire vonatkozó tárgyi- és dokumentum anyagok, hagyatékok gyűjtése, feldolgozása és megőrzése. Székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u. 28. Alapítás éve: Műk. eng. sz.: M/e/31. Kiállítóhelye: Szűcs Sándor Emlékház Székhelye: 4172 Biharnagybajom, Petőfi u. 12. Alapítás éve: Műk. eng. sz.: folyamatban 2.5. Semsey Andor Múzeum A múzeum helytörténeti-, néprajzi- és irodalomtörténeti gyűjteménye Balmazújváros és környékére, a Hortobágy térségére terjed ki. Gyűjti és gondozza a névadó Semsey Andor és családjára vonatkozó tárgyi és írásos dokumentumokat. Székhelye: 4060 Balmazújváros, Debreceni u. 1. Alapítás éve: Műk. eng. sz.: Mk/b/ Muzeális emlékhelyek, tájházak: Kölcsey Ferenc Emlékház 4285 Álmosd, Kölcsey u. 11. Alapítás éve: Műk. en.g sz.: Mk/a/027 Kovácsműhely 4285 Álmosd, Rákóczi u. 2. Alapítás éve: Műk. eng. sz.: Kh/337 Bocskai Várkastély 4127 Nagykereki, Bocskai u. 4. Alapítás éve:

15 Műk. eng. sz. Mk/a/031 Zsellérház 4066 Tiszacsege, Óvoda u. 26. Alapítás éve: Műk. eng. sz.: Kh/085 III. A múzeum közalkalmazottaira vonatkozó szabályok A Múzeum a megyei múzeumigazgató vezetése alatt működik, aki egy személyben a Déri Múzeum igazgatója is. 1. A megyei múzeumigazgató a) a megyei múzeumigazgatót a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke (pályázat útján, határozott időre) bízza meg, illetve menti fel és a munkáltatói jogokat is ő gyakorolja felette, b) egyszemélyi felelősséggel irányítja a Múzeum jogszabályokban meghatározott működését, c) képviseli az intézményt a hatóságok előtt és harmadik személyek felé; e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjaira nézve állandó jelleggel, egy meghatározott ügyre nézve esetenként a Múzeum más alkalmazottaira átruházhatja, d) biztosítja a Múzeum tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátását; e tevékenysége során a Múzeum feladatainak szem előtt tartásával, a jogszabályok, az alapító okirat mindenkori figyelembe vételével jár el, e) jogosult és köteles minden olyan döntést meghozni, ami a Múzeum eredményes tevékenysége érdekében szükséges, f) a megyei múzeumigazgató magasabb jogállású vezető, felmentése, személyi alapbérének megállapítása, fegyelmi- és anyagi felelősségre vonása a közgyűlés, egyéb munkáltatói jogok gyakorlása a közgyűlés elnökének hatáskörébe tartozik A megyei múzeumigazgató feladatai: A megyei múzeumigazgató a) meghatározza az intézmény muzeológiai-szakmai munkáját, gyűjteményi, tudományos, közművelődési és marketingtevékenységét, képviseli a múzeumot hazai és külföldi fórumokon, b) elkészíti a Múzeum stratégiai és rövid távú (éves) tervét, c) javaslatot tesz a múzeumi szervezet magasabb vezetőinek személyére, kinevezi a tárak és segédtárak vezetőit, valamint a tudományos titkárt, illetve visszavonja a megbízásokat, gondoskodik a munkaköri leírások elkészítéséről, d) közvetlenül irányítja a szakmai igazgatóhelyettest, a közönségkapcsolati igazgatóhelyettest, az igazgatói titkárságot, a tárak vezetőit, a tudományos titkárt, az informatikust, és a gazdasági referenst, e) kidolgozza az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, amelyet jóváhagyásra a fenntartó Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat illetékes szerve elé terjeszt és gondoskodik egyéb belső szabályzatok elkészítéséről, f) gondoskodik a Múzeum humánpolitikájáról, a költségvetési létszámkereten belül meghatározza a szervezeti egységek létszámát, működési feltételeit, a létszám- és illetménygazdálkodás alapelveit, a jutalmazás és az anyagi ösztönzés feltételrendszerét, 15

16 g) kapcsolatot tart a felügyeleti szervekkel, a társintézmények vezetőivel, a Múzeummal hivatalból kapcsolatba kerülő külföldi személyekkel és cégekkel, illetve az erre vonatkozó felhatalmazást a Múzeum alkalmazottainak megadja, h) elkészíti a Múzeum munkatársainak minősítését a Kjt. alapján, valamint a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján, i) irányítja a közvetlen alárendeltségében működő munkatársakat, j) egyéni munkaterve alapján tudományos és közművelődési munkát végez, k) kialakítja a Múzeum költségvetési javaslatát, l) az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 155. (1) bekezdés alapján feladata FEUVE rendszer kialakítása, működtetése és fejlesztése; 156. (2) bekezdése alapján az ellenőrzési nyomvonal elkészítése; 157. (1) bekezdés alapján kockázat elemzés végzése, kockázat kezelési rendszer működtetése, m) ellenőrzi a Múzeum gazdálkodását. Felelős a Múzeum kezelésében, használatában lévő köztulajdon védelméért, n) tájékoztatja a Múzeum működését, tevékenységét érintő kérdésekről a tömegkommunikációs szerveket, o) kapcsolatot tart az érdekképviseleti szervekkel, egyeztet és megköti a Közalkalmazotti Tanáccsal vagy a szakszervezettel a Kollektív Szerződést és annak módosításait, p) gondoskodik a Múzeum működése kapcsán felmerülő jogi természetű kérdések, feladatok ellátásáról, q) irányítja a Múzeum közbeszerzési eljárásait; és gondoskodik a közbeszerzés szabályainak betartásáról és betartatásáról, r) az egyes teendőket részben, vagy egészben, tartósan vagy átmenetileg a beosztott vezetőkre, az egyes intézmények vezetőire, vagy más munkatársakra átruházhat, azok kifogástalan elvégzéséért azonban felelőssége továbbra is fennmarad, s) gondoskodik az esélyegyenlőség betartatásáról, t) esetenként jogszabály, illetve a felettes hatóság által előírt egyéb feladatokat is ellát A megyei múzeumigazgató felelős: a) a Múzeum teljes körű működéséért és tevékenységéért, hazai és külföldi kapcsolatrendszeréért, b) felelős a feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítésért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működtetéséért, c) a Múzeum munkatervének elkészítéséért és végrehajtásáért, valamint a teljesítésről szóló beszámoló elkészítéséért, d) az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, e) a Múzeum nemzetközi tevékenységéért, f) fa Múzeum muzeológiai és tudományos tevékenységéért, a gyűjtemények gyarapításáért, megóvásáért, feldolgozásáért, tudományos és közművelődési hasznosításáért, g) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény, a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény, az ezek nyomán kiadott 47/2001. (III. 27.) a muzeális intézményekben folytatható 16

17 kutatásról szóló Korm. rendelet, a 17/2001. (X. 18.) a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól szóló NKÖM rendelet, valamint a 20/2002. (X. 4.) a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló NKÖM rendelet betartatásáért, h) vezeti az igazgatói, tárvezetői és az összmunkatársi értekezletet, i) a Múzeum igazgatási tevékenységéért, műszaki és üzemeltetési munkájáért, j) a biztonság, a munka- és tűzvédelem, valamint a polgári védelem működtetéséért A megyei múzeumigazgató jog- és hatásköre, a munkáltatói jogok gyakorlásának rendje: A megyei múzeumigazgató a) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Múzeum alkalmazottai felett, ennek keretében feladata: közalkalmazotti jogviszony létesítése, megszüntetése munkaköri leírások meghatározása gyakorolja az utasítási és elrendelési jogkört a munkarend meghatározása b) a jogszabályok, az alapító okirat, a szabályzatok, valamint e szabályzat figyelembe vételével jogosult a saját hatáskörébe vonni minden ügyet, annak minden fázisában, c) képviseli az intézményt külső szervekkel és személyekkel szemben, d) javaslatot tesz a fenntartónak a Múzeum munkaszervezetére, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadására, e) közvetlenül irányítja az szakmai igazgatóhelyettest, a közönségkapcsolati igazgatóhelyettest, az igazgatói titkárságot, a tárak vezetőit, a tudományos titkárt, az informatikust és a gazdasági referenst, f) létrehozza és/vagy irányítja a Múzeum állandó és ideiglenes bizottságait, munkacsoportjait, g) a szakmai igazgatóhelyettest aláírási joggal ruházza fel, h) a költségvetési előirányzatok betartása mellett kötelezettségeket vállalhat és jogokat gyakorolhat az érvényben lévő jogszabályok szerint, i) a gyűjteményeiben őrzött anyag szerzői jogvédelmének biztosítása, gyűjteményezéssel kapcsolatos szerzői jogok érvényesítése, j) gyakorolja a felelős kiadói jogokat, k) önálló aláírási joggal rendelkezik A megyei múzeumigazgató vezetésével működik: a vezetői értekezlet, a tárak vezetőinek értekezlete, összmunkatársi értekezlet, a szakmai bizottságok Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség A megyei múzeumigazgató az egyes vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségekről szóló évi CLII. törvény 3. (1) bekezdés c) pontja szerint vagyonnyilatkozat tételére köteles, melynek múzeumigazgatói kinevezését megelőzően, megbízatása megszűnését követő 30 napon belül, illetve megbízatása ideje alatt kétévente kell eleget tennie. Kinevezését megelőzően nem kell vagyonnyilatkozatot tennie, ha a korábbi és az új jogviszony, beosztás, munka- vagy feladatkör is vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget alapoz meg. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének megtagadása esetén nem nevezhető ki, illetve múzeumigazgatói megbízatását meg kell szüntetni, és a jogviszony 17

18 megszűnésétől számított három évig közszolgálati jogviszonyt nem létesíthet, valamint szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó munkakört, feladatkört, tevékenységet vagy beosztást nem láthat el Tájékoztatás A megyei múzeumigazgató különböző szintű múzeumi értekezleteken ad tájékoztatást a Múzeum munkáját befolyásoló körülményekről és döntésekről Helyettesítés Helyettesítésére távollétében vagy akadályoztatása esetén a helyettesítési rendre vonatkozó előírások szerint jogosult: a szakmai igazgatóhelyettes általános jelleggel, a közönségkapcsolati igazgatóhelyettes a megyei múzeumigazgató által meghatározott esetekben. 2. A szakmai igazgatóhelyettes Az általános vezetői hatáskörbe tartozó ügyeken kívül gyakorolja mindazokat a jog-, feladatés hatásköröket, amelyeket a igazgató számára meghatároz. Feladatait az igazgató közvetlen irányításával, önálló hatáskörrel látja el. A megyei múzeumi szervezet igazgatójának javaslata alapján a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése nevezi ki, nyilvános pályázat alapján. A munkáltatói jogokat felette a megyei múzeumigazgató gyakorolja, munkakörét határozott idejű megbízás alapján látja el, feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat és az igazgató határozza meg. Magasabb jogállású vezető. A megyei múzeumigazgató akadályoztatása, távolléte esetén az átruházott feladatok tekintetében, annak teljes jogú helyettese, kivéve a munkáltatói jogkört. Az igazgató és közte történt megállapodás és munkamegosztás alapján egyszemélyi felelősséggel látja el mindazokat a feladatokat, melyeket az igazgató hatáskörébe utal. Így közvetlenül irányítja a fotótárat, a könyvtárat és a restaurátor műhelyt A szakmai igazgatóhelyettes feladatai: a) a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatainak meghatározásával és számonkérésével biztosítja a szervezeti egységek feladatkörébe tartozó szakmai tevékenységek megalapozását, fejlesztését, segíti a igazgató döntését fontosabb stratégiai, vagyon-nyilvántartási, ellenőrzési ügyekben vagy az ezeket érintő szabályozási tevékenységben, b) közreműködik a Múzeum éves költségvetése tervezésében, a jóváhagyott előirányzatok jogcímei szerinti feladatok végrehajtásában, c) részt vesz a Múzeum képviseletével, irányításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátásában a magasabb vezetői feladat- és hatáskör-megosztás szerint, d) részt vesz a Múzeum célkitűzéseinek kialakításában, a munkatervek, fejlesztési tervek, programok előkészítésében, a végrehajtás megszervezésében, a felettes szerv részére készítendő előterjesztések, beszámolók összeállításában, e) helyettesíti a megyei múzeumigazgatót annak távollétében vagy akadályoztatása esetén a helyettesítési rendre vonatkozó előírások szerint, f) kiemelt szakmai feladata a muzeális anyag nyilvántartása, a gyűjtemények muzeológiai feldolgozása, raktári anyagok felügyelete, szakanyagok selejtezése irányításában való közreműködés, 18

19 g) egyéni munkaterve alapján tudományos és közművelődési munkát végez, h) előkészíti a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített megbeszéléseket, értekezleteket, i) engedélyezi a külső fotó-, dia- és filmmegrendeléseket, valamint az archív hangzóanyagra vonatkozó igényeket, felelős a térítési díjszabás meghatározásáért és folyamatos karbantartásáért, j) szervezi a múzeumi munkatársak képzését, továbbképzését a 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet alapján, beiskolázási terv és hét éves továbbképzési terv készítésével, k) belföldi műtárgykölcsönzés ellenőrzése, l) a szakmai belső ellenőrzés működtetése, m) ellátja mindazon feladatokat, amelyekkel a megyei múzeumigazgató megbízza, továbbá amit jogszabályok, belső szabályok, utasítások a feladatkörébe rendelnek A szakmai igazgatóhelyettes felelős: a) a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek tevékenységéért, b) a 20/2002. (X. 4.) a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló NKÖM rendelet betartatásáért, c) a megelőző műtárgyvédelem feladatainak teljesítéséért, d) a gyűjtemények muzeológiai feldolgozásért, raktári anyagok tárolásáért, szakanyagok selejtezéséért, e) a külső fotó-, dia- és filmmegrendelésekért, valamint az archív hangzóanyagra vonatkozó igények teljesítéséért, a térítési díjszabás meghatározásáért és folyamatos karbantartásáért, f) a belföldi műtárgykölcsönzés ellenőrzéséért, g) a Múzeumi munkatársak képzése és továbbképzése rendjéért és annak ellenőrzéséért A szakmai igazgatóhelyettes jogköre: a) közvetlenül irányítja fotótárat, a könyvtárat és a restaurátor műhelyt, b) átadott hatáskörben aláírási joggal rendelkezik a gazdálkodási jogkörök szabályzata szerint, c) a munkatársak képzési rendjének kialakítása, d) feladatkörébe tartozóan más szervekkel való kapcsolatokban a tartalmi munkára vonatkozó kötelezettségeket vállalhat, együttműködési megállapodásokat készít elő A szakmai igazgatóhelyettes az egyes vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségekről szóló évi CLII. törvény 3. (1) bekezdés c) pontja szerint vagyonnyilatkozat tételére köteles, melynek igazgatóhelyettese kinevezését megelőzően, megbízatása megszűnését követő 30 napon belül, illetve megbízatása ideje alatt kétévente kell eleget tennie. Kinevezését megelőzően nem kell vagyonnyilatkozatot tennie, ha a korábbi és az új jogviszony, beosztás, munka- vagy feladatkör is vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget alapoz meg. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének megtagadása esetén nem nevezhető ki, illetve múzeumigazgatói megbízatását meg kell szüntetni, és a jogviszony megszűnésétől számított három évig közszolgálati jogviszonyt nem létesíthet, valamint szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó munkakört, feladatkört, tevékenységet vagy beosztást nem láthat el A szakmai igazgatóhelyettes helyettesítésére akadályoztatása esetén jogosult: a közönségkapcsolati igazgatóhelyettes, 19

20 a közönségkapcsolati igazgatóhelyettes távolléte esetén írásbeli megbízás alapján valamelyik tár vezetője, 3. Közönségkapcsolati igazgatóhelyettes A közönségkapcsolati igazgatóhelyettes a megyei múzeumigazgató által ráruházott döntési és irányítási jogkör alapján vezeti, irányítja, ellenőrzi a szervezetileg alárendelt közönségkapcsolati osztály munkáját. Kialakítja, koordinálja a modern mecenatúra rendszerét. Irányítja és ellenőrzi a Múzeum közönségkapcsolati, PR-, marketing- és kommunikációs, valamint kiállítás-szervezési tevékenységét. A vezetői hatáskörébe tartozó ügyeken kívül gyakorolja mindazokat a jog-, feladat- és hatásköröket, amelyeket az igazgató számára meghatároz. Feladatait a megyei múzeumigazgató közvetlen irányításával, önálló hatáskörrel látja el. A megyei múzeumi szervezet igazgatójának javaslata alapján a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése nevezi ki, nyilvános pályázat alapján. A munkáltatói jogokat felette a megyei múzeumigazgató gyakorolja, munkakörét határozott idejű megbízás alapján látja el, feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat és az igazgató határozza meg. Magasabb jogállású vezető Közönségkapcsolati igazgatóhelyettes feladatai: a) koordinálja, előkészíti és ellenőrzi a Múzeum kiállítási tevékenységét, b) irányítja a kiállításokhoz készülő kiadványok, információs anyagok megjelentetését, c) figyelemmel kíséri a Múzeum részvételét kiállítási, marketing és közművelődési témájú pályázatokon, d) pályázatokat ír, e) irányítja, szervezi és ellenőrzi a vizuális arculat körét érintő tevékenységeket, f) irányítja és felügyeli a Múzeum közönségkapcsolati, közművelődési, marketing-, reklám- és sajtókapcsolati tevékenységét, g) figyelemmel kíséri az intézmény kapcsolatát a turisztikai hivatalokkal, szervezetekkel, h) biztosítja a belső információs és PR-rendszer gördülékeny, hatékony működtetését; i) irányítja és ellenőrzi a Múzeum szakmai és egyéb rendezvényeinek szervezési tevékenységét, j) figyelemmel kíséri az állandó és időszaki kiállítások üzemeltetését, a tárlatvezetési igények fogadását és szükség szerint intézkedik, k) gondoskodik a szakmuzeológusi ügyeleti rendről, l) szervezi és felügyeli a Múzeum látogató- és közönségbarát megjelenését, az arculati elemek egységes használatát, m) gondoskodik a közművelődési célú kiadványok és műtárgymásolatok készíttetéséről a szakágakat képviselő muzeológussal együttműködve, n) gondoskodik a mecénási és szponzori kör kialakításáról, a velük való kapcsolattartásról, o) felügyeli a teremőrök munkáját, szervezi a beosztásukat, p) a rendezvényekhez, kiállításokhoz kapcsolódóan előkészíti a Múzeum és a partner cégek közötti szerződéskötést, q) szervezi és felügyeli a Múzeum kiegészítő szolgáltatási körének kialakítását, működtetését (kávézó. múzeumi bolt stb.) r) koordinálja a közönségkapcsolati osztály tevékenységét (közművelődési munkatársak, múzeumpedagógusok, kiállítás-rendezők), s) a Múzeum közművelődési tevékenységéről elkészíti az éves munkajelentést és munkatervet, 20

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. Kelte: A kiadmány hiteléül: 2011. június 01. Jóváhagyta: Bodó Sándor Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

Déri Múzeum. Szervezeti és Működési Szabályzata

Déri Múzeum. Szervezeti és Működési Szabályzata A Déri Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata 2013 T A R T A L O M J E G Y Z É K ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az SZMSZ célja, hatálya 2. Az intézményi adatok 3. A költségvetési szerv illetékessége, működési

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Szépművészeti Múzeum

A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Szépművészeti Múzeum A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Költségvetési alapokmánya 2008. évre Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium Szektor: 1051 Cím / alcím: 300 PIR törszszám: 329134 Intézmény

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház alapító okiratának módosítása. Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ Dunaharaszti Város Önkormányzata VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA Egy kisvárosi önkormányzat önállóan tartja fenn művelődési házát és könyvtárát.

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2014.(I.30.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és

Részletesebben

Papp Róbert sk. Jkv. hitelesítő

Papp Róbert sk. Jkv. hitelesítő Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 28-ai rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 85/2012.(VI.28.) sz. önkormányzati határozat: A Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva)

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Hatályos: 2012. május 1. Bődi Szabolcs Társulás elnöke

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Érvényes: 1998. november 18-tól Készítette: Jóváhagyta: Baranya Péter könyvtáros.

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése Sorszám: Ji Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Véleményező Bizottság: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Bereezki Ivett pénzügyi ügyintéző

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 18/1992. (VI.11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet A L A P Í T Ó O K I R A T A

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 18/1992. (VI.11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet A L A P Í T Ó O K I R A T A A 34/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet X/a. számú melléklete Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 18/1992. (VI.11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet A L A P Í T Ó O

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA

A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA Iktatószám: 31487-7/2007 A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. -ának és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 3298/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Miniszter Szám: 4740-2/2003. A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések 1. A munkaügyi központ jogállása A Csongrád

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Okmány, Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Okmány, Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Okmány, Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda Ügyiratszám: 23595/2012. Tisztelt Bizottság! Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok-

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik. 5/A. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCv. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3650-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Kerekegyerdő bölcsőde intézmény alapítása Előterjesztő: dr. Kelemen Márk

Részletesebben

~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata

~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata I ~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata a Várday István Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról, és egységes szerkezetbe foglalásáról A Képviselő-testület

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Alapító Okiratát Módosító Okirat Módosítás oka:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Alapító Okiratát Módosító Okirat Módosítás oka: 2. sz. melléklet A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Alapító Okiratát Módosító Okirat Módosítás oka: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (I.27.) Határozata a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat módosítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-172 /2012. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Intézményi alapító

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje:

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje: 152/2004. (XII. 9.) MÖK határozat 2/A. sz. melléklete 2004. december 31-i hatállyal az államháztartásról szóló Nevelési Tanácsadó (OM azonosító: 200108) 8400 Ajka, Ifjúság u. 9. a.) A jogelőd megszűnésének

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Döntéshozatal: minősített többség V-3/2014. Nyü. Ügyiratszám: /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata I. A könyvtár általános adatai: 1. A könyvtár neve: Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum Székhelye: Komárom-Esztergom megye

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 332/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XIX EU Integráció Cím: 01 Alcím: 00 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata XX/1130/5/2010. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, az államháztartás

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatósága gazdálkodással összefüggő feladataira Martonvásár,

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

HANSÁGI MÚZEUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

HANSÁGI MÚZEUM. Szervezeti és Működési Szabályzata A HANSÁGI MÚZEUM Szervezeti és Működési Szabályzata Kiadja: HANSÁGI MÚZEUM A kiadásért felelős: Szentkuti Károly múzeumigazgató Mosonmagyaróvár 2011.05.01 A HANSÁGI MÚZEUM Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben