EZT A BERENDEZÉST EGY KÉTERES ANALÓG PSTN VONALRA TERVEZTÉK, MELYET A MEGFELEL Ő CSATLAKOZÓVAL CSATLAKOZTATTAK.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EZT A BERENDEZÉST EGY KÉTERES ANALÓG PSTN VONALRA TERVEZTÉK, MELYET A MEGFELEL Ő CSATLAKOZÓVAL CSATLAKOZTATTAK."

Átírás

1 Kezel ői Kézikönyv

2

3 EZT A BERENDEZÉST EGY KÉTERES ANALÓG PSTN VONALRA TERVEZTÉK, MELYET A MEGFELEL Ő CSATLAKOZÓVAL CSATLAKOZTATTAK. Jóváhagyási információ A Brother tájékoztatja, hogy ez a termék lehet, hogy nem működik megfelelően a vásárlás helyétől eltér ő országban, és nem vállal felelősséget abban azt esetben, ha a készüléket más ország nyilvános telekommunikációs vonalán alkalmazták. Szerkesztési és kiadói közlemény A jelen kiadvány a Brother Industries Ltd. felügyelete mellett készült a legutolsó termékleírás és termékspecifikáció figyelembevételével. A kézikönyv tartalma előzetes bejelentés nélkül megváltoztatható. Brother fenntartja a jogát a jelen dokumentumban lév ő információk és specifikációk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására és nem tehet ő felelőssé semmilyen, a dokumentumban leírtak figyelembevételéből ered ő kárért beleértve a nyomda-, vagy egyéb hibákból ered ő károkat is. i

4 EC Megfelelőségi Nyilatkozat az R & TTE direktíva alapján Gyártó: Brother Industries Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, , Japán Gyártóüzem: Brother Industries (Shen Zen) Ltd G , Bao Chang Li Bonded Szállítási Ipari Park, Bao Long Ipari Telep, Longgang, Shenzhen, Kína Ezennel deklarálja, hogy Termék: Faxkészülék Típus: Csoport 3 Modell név: MFC-3420C / MFC-3820CN megfelel az R & TTE (1999/5/EC) direktíva előírásainak és a következ ő szabványoknak: Biztonság: EN60950:2000 Elektromos (EMC): EN55022:1998 Class B EN55024:1998 EN : A14:2000 EN :1995 CE jel els ő kiadásának ideje: Kiadta: Brother Industries, Ltd. Dátum: Július 16. Hely: Nagoya, Japán Aláírás: Takashi Maeda Vezető Minőségi Irányító Csoport Minőségi Irányító Osztály Információs és Dokumentációs Vállalat ii

5 Biztonsági intézkedések A készülék biztonságos használatához Kérjük, hogy vegye figyelembe az alábbi instrukciókat! FIGYELEM A faxkészülékben nagyfeszültség ű elektródák vannak. A faxkészülék tisztítása vagy papírtorlódás elhárítása előtt győződjön meg arról, hogy a tápkábel ki van húzva a konnektorból. Ne nyúljon a dugóhoz nedves kézzel. Ez áramütéshez vezethet. A sérülések megelőzése érdekében kérjük, legyen óvatos, és ne tegye az újjait az ábrán mutatott részhez. Ugyanis az a rész rendkívül FORRÓ lesz a készülék használata után. iii

6 A sérülések megelőzése érdekében kérjük, vigyázzon, és ne tegye kezét a készülék sarkára, lapolvasó fedele alá. A sérülések megelőzése érdekében kérjük, legyen óvatos, hogy az újját ne tegye az ábrán mutatott területre. A sérülések megelőzése érdekében kérjük, vigyázzon, és ne tegye kezét az ábrán mutatott részhez. A sérülések megelőzése érdekében kérjük, vigyázzon, és ne érintse az ábrán mutatott fém alkatrész sarkát. A sérülések megelőzése érdekében kérjük, legyen óvatos, hogy az úját ne tegye az ábrán mutatott területre. iv

7 v

8 FIGYELEM Amikor szállítja a készüléket, akkor a készülék oldalán lev ő fogódzókat fogja meg, ahogy a fenti ábra mutatja. NE szállítsa a készüléket az aljánál fogva. Legyen körültekint ő a telefon vonalak beüzemelésekor vagy módosításakor. Soha ne érjen szigeteletlen telefondróthoz hacsak az nincs teljesen áramtalanítva. Soha ne installáljon telefonvonalakat villámlás idején. Soha ne szereljen telefonos csatlakozó aljzatot nedves helyiségbe. A készüléket a legközelebbi aljzatba kösse be a könny ű hozzáférhetőség érdekében vészhelyzet esetén, ki kell húznia a dugót az aljzatból, hogy ezáltal a készülék teljesen ki legyen kapcsolva. FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK Amikor telefonkészülékét használja, akkor az alábbi alapvet ő biztonsági előírásokat be kell tartania, ahhoz, hogy ne okozzon tüzet, áramütést, és hogy ne okozzon sérüléseket: 1. Ne használja a készüléket víz mellett, például fürdőkád, mosótál, mosogató, zuhanyozó mellett, nedves alagsorokban vagy uszoda mellett. 2. Kerülje a vezetékes telefon használatát vihar alatt. Esetleg meghibásodhat a villámlástól. 3. Ne használjon telefont gázszivárgás bejelentésére, a szivárgás helyének közelében. TARTSA BE EZEKET AZ ELŐÍRÁSOKAT vi

9 A hely megválasztása Helyezze a faxkészüléket lapos, ütődés-, és rázkódásmentes stabil felületre, például asztalra. Tegye a faxkészüléket a telefoncsatlakozás és szabványos földelt hálózati aljzat közelébe. Olyan helyiséget válasszon amely hőmérséklete 10 és 35 C között van. Figyelem Ne tegye a faxkészüléket nagy forgalmú helyre. Ne tegye a faxkészüléket szőnyegre. Ne tegye a faxkészüléket melegít ő, légkondicinonáló, víz, vegyszerek vagy hűtőgép közelébe. Ne tegye ki a faxkészüléket közvetlen napsugárzásnak, nagy hőnek, párának vagy pornak. Ne csatlakoztassa a faxkészüléket falikapcsoló vagy automata időzítővel vezérelt dugaszoló aljzatba. Tápfeszültség kimaradása kitürülheti a faxkészülék memóriájában lév ő adatokat. Ne csatlakoztassa a faxkészüléket nagyteljesítmény ű eszközökkel vagy más olyan eszközökkel egy hálózatra amelyek esetlegesen tápfeszültség kimaradást okozhatnak. Kerülje az interferencia forrásokat mint például hangszóró vagy zsinór néküli telefon alapegysége. vii

10 Gyors használati útmutató Faxküldés Automatikus adás 1. Ha nem világít zölden, akkor nyomja meg: (FAX) gombot. 2. Töltse be a faxolni kívánt dokumentumot. (Lásd: Dokumentumok betöltése a 2-1 oldalon). 3. Vigye be a fax számot vagy Gyorstárcsázással, vagy a Keresés, illetve a számlap segítségével. 4. Nyomja meg a Mono Start, vagy a Colour Start gombot. Fax fogadás Fogadási mód kiválasztása 1. Nyomja meg a Menu/Set, 0, 1 gombokat. 2. Nyomja meg a vagy a gombokat, hogy kiválassza az alábbi lehetőségeket: Fax Only (csak fax), Manual (kézi), Fax/Tel vagy External TAD (külső üzenetrögzít ő), majd nyomja meg a Menu/Set gombot. Számok tárolása Gyorstárcsázási számok tárolása 1. Nyomja meg a Menu/Set, 2, 3, 1 gombokat. 2. Irjon be egy közötti kétszámjegyű gyorstárcsázási számot. Aztán nyomja meg a Menu/Set gombot. 3. Irjon be egy maximum 20 számjegyű számot és nyomja meg a Menu/Set gombot. 4. Írjon be egy maximum 15 betűhosszúságú nevet vagy hagyja üresen és nyomja meg a Menu/Set gombot. 5. Nyomja meg Stop/Exit gombot. viii

11 Tárcsázás Gyorstárcsázás 1. Ha nem világít zölden, akkor nyomja meg: (FAX). 2. Töltse be a faxolni kívánt dokumentumot. (Lásd: Dokumentumok betöltése a 2-1 oldalon.) 3. Nyomja meg a Search/Speed Dial gombot, majd a # -ot, majd a kétszámjegyű gyorstárcsázás gombot. 4. Nyomja meg a Mono Start, vagy a Colour Start gombot. Keresés 1. Ha nem világít zölden, akkor nyomja meg: (FAX). 2. Nyomja meg a Search/Speed Dial gombot, majd írja be az els ő betüjét annak a névnek, amit keres. 3. Nyomja meg a vagy gombot, a memóriában való kereséshez. 4. Nyomja meg a Mono Start, vagy a Colour Start gombot. Másolatok készítése Egyszeri másolat 1. Nyomja meg a (Copy) gombot, hogy zölden világítson. 2. Töltse be a dokumentumot.(lásd: Dokumentumok betöltése a 2-1 oldalon.) 3. Nyomja meg a Mono Start, vagy a Colour Start gombot. Több másolat válogatása (Az ADF segítségével) 1. Nyomja meg a (Copy) gombot, hogy zölden világítson. 2. Töltse be a dokumentumot az ADF-be. 3. Használja a számlapot, a példányszám beviteléhez. (Legfeljebb 99-ig). 4. Nyomja meg az Options gombot. 5. Nyomja meg a vagy a gombokat, hogy kiválassza a Stack/Sort (kötegelés/rendezés) lehetőséget, majd nyomja meg a Menu/Set gombot. 6. Nyomja meg a vagy a gombokat, hogy kiválassza a Sort (rendezés) lehetőséget, majd nyomja meg a Menu/Set gombot. 7. Nyomja meg a Mono Start, vagy a Colour Start gombot. ix

12 Tartalomjegyzék 1.Bevezetés A kézikönyv használata...1 Az információk fellelése...1 A kézikönyvben található szimbólumok...1 A vezérlő panel áttekintése...2 Az energiatakarékos üzemmód bekapcsolása...5 Faxokról általában...7 Faxhangok és kézfogás...7 ECM - Hibaelhárító mód...8 Kapcsolatok...9 Küls ő telefon csatlakoztatása...9 Küls ő üzenetrögzít ő csatlakoztatása (TAD)...10 Sorrend...10 Csatlakozások...12 Kimen ő üzenet (OGM) rögzítése küls ő üzenetrögzítő re...12 Többvonalas csatlakozások (PBX alközpont)...15 Ha a fax készülékét PBX-hez installálja:...15 Felhasználói szolgáltatások a telefonvonalon A dokumentumok és az üres papír behelyezése Dokumentumok behelyezése...1 Az automatikus dokumentum adagoló (ADF) használata...1 Ajánlott környezet:...1 A lapolvasó üveg használata...3 A papírról...4 Speciális papír kezelése és használata...4 A papírtálca papírkapacitása...5 Papír specifikációk a papírtálcához...5 Nyomtatható terület...7 Hogyan helyezzünk papírt és boritékot a készülékbe...8 Fényes papír behelyezése Programozás a kijelző n Felhasználóbarát programozás...1 Menü táblázat...1 Memória tárolás...1 Navigációs billentyű k Elkezdjük Kezdeti beállítás...1 Dátum és id ő beállítása...1 Állomásazonosító beállítása (Station ID)...2 x

13 Szöveg bevitele...3 Szóköz beszúrása...3 Javítások végzése...3 Betű k ismétlése...3 Speciális karakterek és szimbólumok...4 Tone vagy Pulse üzemmód beállítása (az észak-európai államok kivételével)...4 PABX beállítása (csak MFC-3420C)...4 A telefon vonaltípus beállítása (csak MFC-3820CN)...5 Általános beállítás...6 Mód időzít ő beállítása...6 Papír típus beállítása...7 Csengetés hangerejének beállítása...8 Hangjelzés hangerejének beállítása...8 A kihangosító hangerejének beállítása...9 Idő számítás beállítása...9 Energiatakarékosság beállítása Vételi beállítások Vételi alapmű veletek...1 A válaszadás kiválasztása vagy változtatása...1 A fogadás mód kiválasztása vagy megváltoztatása (Receive Mode)...2 A csengetés késleltetése...3 F/T csengetési id ő beállítása (FAX/TEL mód esetén)...4 Fax detektálás...5 Kicsinyített bejöv ő fax nyomtatása...6 Fax nyomtatása a memóriából...6 Magas szint ű vételi alapmű veletek...7 Műveletek telefonmellékekrő l...7 Csak Fax/Tel mód esetén...7 Vezetéknélküli (Cordless) telefon használata esetén...8 Távoli elérési kód változtatása...8 Fogadás memóriába (Színes fax fogadása esetén nem elérhet ő opció)...9 Lekérdezés (Polling)...10 Biztonsági lekérdezés (Secure Polling)...10 Lekérdezéses fogadás beállítása...10 Lekérdezéses fogadás biztonsági kóddal (Secure Code)...11 Késleltetett lekérdezéses fogadás beállítása...11 Egymás utáni lehívás Küldés beállítások Hogyan faxoljunk...1 A Fax mód beállítása...1 Hogyan tárcsázzunk...1 Kézi tárcsázás...1 Gyorstárcsázás...2 Keresés...2 Faxolás az ADF-bő l...2 A lapolvasó üvegrő l való faxolás...3 Out Of Memory / Memória megtelt üzenet...4 Automatikus átvitel...4 xi

14 Kézi átvitel...5 Alap átviteli mű veletek...6 Fax küldése többféle beállítással...6 Kontraszt (Contrast)...6 Fax Resolution/ Fax felbontás...7 Kézi és automatikus újra hívás...8 Színes faxküldés...8 Kétszeres hozzáférés (színes faxoknál nem mű ködik)...9 Valós idej ű küldés...9 Feladat állapotának az ellenő rzése...10 Feladat törlése szkennelés, tárcsázás vagy dokumentum küldése közben...11 Egy ütemezett feladat törlése...11 Magasszint ű küldési mű veletek...12 Körfax (Színes fax küldése esetén nem használható)...12 Overseas Mode (Tengerentúli mód)...13 Késleltetett fax (színes faxküldésnél nem használható)...14 Késleltetett kötegelt küldés (Delayed batch transmission színes faxokra nem mű ködik)...15 Lekérdezéses átvitel (Standard) (színes faxküldésnél nem használható)...15 Lehívásos átvitel biztonsági kóddal (Színes faxokkal nem használható)...16 TX Lock...17 A TX Lock használata...18 A kezdeti beállítás a következő...18 A TX Lock System jelszavának a változtatása...19 TX Lock System bekapcsolása...19 TX Lock System kikapcsolása Könnyen tárcsázható számok, és tárcsázási opciók Számok tárolása a tárcsázás megkönnyítése érdekében...1 Gyorstárcsázási számok tárolása...1 A gyorstárcsázási számok megváltoztatása...2 Csoportok beállítása körfaxhoz...3 Tárcsázási opciók...5 Elérési kódok és hitelkártyaszámok...6 Szünet...7 Újrahívás (fax)...7 Tone/pulse Dallam/Impulzus Távoli Fax Opciók Fax Továbbítás...1 Fax továbbítás szám programozása...1 Fax Tárolás (Fax Storage) beállítása...2 Biztonsági Nyomtatás...2 A távoli hozzáférési kód beállítása...3 Távoli lekérés...4 A távoli hozzáférési kód alkalmazása...4 Távoli parancsok...5 Fax üzenetek lehívása...6 Fax továbbítási szám megváltoztatása...6 xii

15 9.Naplónyomtatás Készülék beállítás és tevékenység...1 Az Átvitel Ellenörz ő Napló testreszabása...1 Naplózási idő szak beállítása...2 Naplótípusok...3 Napló nyomtatása Másolatok készítése A készülék, mint fénymásoló használata...1 Belépés másolás módba...1 Csak egy másolat készítése...2 Több másolat készítése...2 Memória megtelt (out of memory) üzenet...3 A másoló gombok használata (Átmeneti beállítások)...4 Minő ség...6 Az Options (Opciók) gomb használata...7 Kontraszt...11 Másolatok rendezése az ADF segítségével...12 N db oldal 1 oldalon (oldal elrendezés)...13 Az alapértelmezett másolási beállítások megváltoztatása...15 Másolási minő ség...15 Fényesség...15 Kontraszt...15 Szín beszabályozás...16 Jogi elhatárolódás A fotófeldolgozó rendszer használata (csak MFC-3820CN) Bevezetés...1 Fotófeldolgozó rendszer követelmények...1 Alaphasználat...2 Kezdés...3 Az Index nyomtatása (Ikonok)...5 Képek nyomtatása...6 DPOF nyomtatás...8 Az alapbeállítások megváltoztatása...9 Nyomtatási minő ség...9 Papír és méret...9 Fényesség...10 Kontraszt...10 Színfokozás...11 Kép lapmérethez igazítás...12 Hibaüzenetek magyarázata...13 A fotófeldolgozó rendszer alkalmazása PC- rő l...14 A fotófeldolgozó rendszertm alkalmazása dokumentumok beolvasására Fontos információk xiii

16 Biztonsága érdekében...1 Számítógéphálózati (LAN) kapcsolódás...1 Nemzetközi Energy Star megfelelő ségi nyilatkozat...1 Fontos biztonsági információk...2 Védjegyek Hibaelhárítás és szokványos karbantartás Hibaelhárítás...1 Hibaüzenetek...1 Dokumentum elakadás...4 Nyomtatás elakadás vagy papírelakadás az ADF tetejénél...4 Nyomtatás elakadás vagy papírelakadás az ADF-en belül...4 Nyomtató vagy papír elakadás...5 A papír belül, a készülék elején akadt el...5 A papír a papírtálcában akadt el...5 Papír elakadás a papíradagolótálcában...6 A papír a készülék belsejében akadt el...7 Ha nehézségei vannak a készülék használatával...8 Hogyan javítsuk a nyomtatás minő ségét...12 A nyomtatófej megtisztítása...12 Nyomtatási minőség ellenő rzése...12 A tintamennyiség ellenő rzése...15 A készülék szállítása és csomagolása...16 Szokványos karbantartás...19 A szkenner tisztítása...19 A nyomtató nyomólapjának tisztítása...20 Tintapatronok cseréje Szójegyzék Mű szaki adatok Termék leírás...1 Nyomtató alapanyag...2 Másolás...3 Fotófeldolgozó rendszer (csak MFC-3820CN)...3 Fax...4 Lapolvasó...5 Nyomató...6 Illeszt ő felületek...6 Számítógép követelmények...7 Fogyóeszközök...8 Hálózat (LAN) (Csak MFC-3820CN) Távoli letöltést segít ő kártya xiv

17 1.Bevezetés A kézikönyv használata Köszönjük, hogy a Brother Multi-Funkciós Központ (MFC) készüléket választotta. A készülék egyszerűen használató, az LCD kijelzőn megjelen ő információk segítik Önt amikor használja készülékét. A legtöbbet úgy hozhat ki készülékéből, ha átolvassa ezt a kézikönyvet. Az információk fellelése A Tartalomjegyzék tartalmazza az összes fejezet címét és alcímét. Az adott jellemzőről szóló információt megtalálhatja a kézikönyv végén található címszójegyzékben. A kézikönyvben található szimbólumok A kézikönyvben speciális szimbólumokkal is találkozik majd, melyek felhívják figyelmét fontos figyelmeztetésekre, megjegyzésekre és teendőkre. A dolgok világosabbá tétele érdekében és azért hogy segítsünk mindig a megfelel ő gombot használni speciális betükészletet használtunk és beillesztettünk egyes üzeneteket, azok közül amelyek a kijelzőn jelennek meg. Félkövér Dőlt Courier New A félkövérrel szedett szövegek a faxkészülék vezérlőpaneljén lév ő egyes gombok megnevezését jelölik. A dőltbetűs szöveg egy témával kapcsolatos fontos információt emel ki vagy valamilyen témára hivatkozik. Courier New betűtípussal szedett szövegek a készülék kijelzőjén megjelenő üzeneteket jelentik. Vigyázat, a figyelmeztetés részletezi azokat az elővigyázatossági intézkedéseket, melyeket követnie kell a lehetséges személyi sérülés elkerülésére. Figyelmeztetésben szerepl ő eljárásokat követve elkerülheti a készüléke károsodását. Megjegyzések vagy pótlólagos információk, amelyek elmagyarázzák, hogy hogyan reagáljon egy olyan helyzetben amely megtörténhet, vagy tippeket ad arra vonatkozólag, hogy az adott műveletet milyen más módon tud elvégezni. A készülék nem működik jól vagy károsodhat, ha ezeket a tanácsokat nem tartja be. Bevezetés

18 A vezérlőpanel áttekintése Bevezetés

19 Copy (másolás) gombok Üzemmód gombok: (Tartós változtatások): Options (Opciók) A másolás beállításainak megváltoztatása Quality (Minőség) A másolás minőségének megváltoztatása. Fax és Telefon gombok Fax Resolution (felbontás) Fax küldésnél beállítja a felbontást. Redial/Pause (Újrahívás/Szünet) Újrahívja a legutóbb tárcsázott számot. Szünetet tesz az automatikusan hívott számokban. Tel/R Ennek segítségével elkezdhet egy telefon beállítása dönti el). beszélgetést amikor felveszi a küls ő kézibeszélőt és a telefon F/T pszeudo-csengésben van, stb. Ezt a billentyűt használja akkor is amikor, Colour Start (színes inditás) visszahívja az operátort, hogy a hívást irányítsa át egy másik mellékre (amikor készüléke alközpontra van csatlakoztatva). Számbillentyűk Telefon és faxszámok és információ beírására a készülék számára. A #-el Tone és Pulse mód között választhat egy hívás, vagy egy számbevitel erejéig. Fax A fax mód bekapcsolására. Copy A másolás (Copy) mód bekapcsolására. Scan A lapolvasó (Scan) mód bekapcsolására. Stop/Exit (Megállás/Kilépés) Megállít egy műveletet, és kilép a menüből. Mono Start (egyszín ű inditás) Fax küldéshez, vagy fénymásoláshoz feketefehérben. Illetve még elindíthat egy lapolvasást (scan) (azt, hogy színes vagy fekete-fehér lesz a beolvasott lap, a számítógép (PC) lapolvasó Fax küldéshez, vagy fénymásoláshoz színesben. Illetve még elindíthat egy lapolvasást (scan) (azt, hogy színes vagy fekete-fehér lesz a beolvasott lap, a számítógép (PC) lapolvasó beállítása dönti el). Power Save (Energia megtakarítás) Energiatakarékos üzemmódba kapcsolhatja készülékét. Colour Start (színes inditás) Bevezetés

20 Navigációs gombok: Menu/Set Ezzel léphet be a menübe, és tárolhatja el beállításait készülékében. Hangszóró használatakor, vagy fax módban való csörgéskor használhatja ezeket a gombokat, hogy változtassa a hangerőt. Search/Speed Dial (Keresés/Gyorstárcsázás) Lehetővé teszi a memóriában a már eltárolt számok kikeresését. Ezenkívül pedig az eltárolt számokat gyorstárcsázni is lehet vele, ha megnyomjuk a # -et és két számjegyet. Ezzel a menüben lehet visszafelé lépni. vagy Ezekkel a menüpontokat, és az opciókat lehet görgetni. Valamint egy szám alapján történ ő név keresést lehet végrehajtani velük, amikor fax módban vagyunk. Folyadékkristályos kijelz ő (LCD) Olyan üzeneteket jelenít meg amely segít önnek beállítani és használni készülékét. Nyomtató billentyűk Job Cancel (Feladat törlés - csak MFC-3420C) Törli az adatokat a nyomtató memóriájából. Ink (Tinta - csak MFC-3820CN) A nyomtatófej tisztítását, a nyomtatópatron cseréjét, valamint a tintaszint ellenörzését teszi lehetővé. Fotó billenty ű ( csak MFC-3820CN) PhotoCapture Így lehet elérni a PhotoCapture Center-t Bevezetés

21 Az energiatakarékos üzemmód bekapcsolása Amikor készüléke szabad (tehát nem dolgozik), akkor energiatakarékos üzemmódba kapcsolhatja a Power Save gomb megnyomásával. Energiatakarékos üzemmódban a gép fogadja a telefonhívásokat, valamint a faxokat is a Fax Only, a Fax/Tel, vagy az External TAD módok valamelyikében. Az előre beállított késleltetett faxok elküldésre kerülnek. Sőt még távoli faxokat is lekérhet amikor távol van a készülékétől. Ha viszont egyéb műveletet akar végezni, akkor vissza kell kapcsolnia készülékét. Energiatakarékos üzemmódba való bekapcsolás Nyomja le, és tartsa lenyomva a Power Save gombot, addig, amíg az LCD az alábbit nem mutatja: Ezután az LCD kikapcsol. Energiatakarékos üzemmód kikapcsolása Nyomja le, és tartsa lenyomva a Power Save gombot, addig, amíg az LCD az alábbit nem mutatja: Ezután az LCD a dátumot és az időt fogja mutatni (Fax mód). Shutting Down Please Wait Még ha ki is kapcsolta készülékét, az mégis rendszeres időközönként meg fogja tisztítani a nyomtatófejet, hogy ezáltal ellőrizze a nyomtatási minőséget. Ha viszont kihúzza a hálózati tápkábelt, akkor a készülékkel semmilyen művelet nem lesz végrehajtható. Ki tudja kapcsolni a készülékét a Power Save testreszabásával, ahogy a következő oldalon bemutatott módon. A kikapcsolt állapotban a készülékkel semmilyen művelet nem lesz végrehajtható. (Lásd az Energiatakarékos Üzemmód Beállítások fejezetet.) A küls ő telefon minden esetben üzemképes marad. Bevezetés

22 Előre elmentett beállítások Fogadó mód Elérhet ő műveletek Fax Receive: On (Fax Fogadás: Be) (alapértelmezett) Fax Receive: Off (Fax Fogadás: Ki) Fax Only (Csak fax) Fax/Tel External TAD (Küls ő üzenetrögzít ő) Manual (Kézi) Telefon hívás fogadás, Fax fogadás, Fax detektálás, Késleltetett fax, Távoli fax opciók, Távoli letöltés: Nem tud faxot fogadni a Mono Start, vagy a Colour Start gombokkal. A késleltetett fax, illetve a távoli fax opciókat kikapcsolás előtt be kell állítani. Telefon hívás fogadás, Fax detektálás, Késleltetett fax: Nem tud faxot fogadni a Mono Start, vagy a Colour Start gombokkal. A késleltetett fax opciót kikapcsolás előtt be kell állítani. A készülék egyetlen művelete sem elérhet ő. Bevezetés

23 Faxokról általában Faxhangok és kézfogás Amikor valaki faxot küld akkor a faxkészülék faxhívóhangokat küld (CNG tones). Ezek halk, 4 másodpercenként ismétlőd ő, szakadozott sípolások. A Mono Start vagy Colour Start gomb megnyomását követően hallható és körülbelül a tárcsázást követ ő 60 másodpercig tart. Ezalatt az id ő alatt a küld ő készülék kézfogási műveletbe kezd a fogadó állomással. Minden egyes alkalommal mikor automatikus eljárást alkalmazva küld faxot, ilyen CNG faxhang megy át a telefonvonalon. Hamarosan megtanulja ezeket a hangokat, és azt hogy ilyenkor ha felemeli a kézibeszélőt a faxkészülékén mikor érkezik faxüzenete. A fogadó faxkészülék fogadó faxhangokkal felel, amelyek hangos csiripel ő hangok. A fogadó faxkészülék körülbelül 40 másodpercig hallatja ezeket a hangokat miközben a kijelző Receiving-et (Fogadás-t) mutat. Ha a faxkészülék csak fax üzemódra van állítva (Fax Only) minden bejöv ő hívást automatikusan fax fogadó hanggal fogad. Ha a fogadó állomás kezelője leteszi, a fax folytatja a csiripel ő hangok küldését kb. 40 másodpercig és a kijelz őreceiving-et (Fogadás-t) mutat. Ha meg akarja állítani a fogadást nyomja meg a Stop/Exit gombot. A fax kézfogás az az időintervallum amikor a küld ő készülék CNG hangjai és a vev ő készülék csiripel ő hangjai egymásra tevődnek. Ez legalább 2-4 másodpercig kell tartson, hogy a faxkészülékek megértsék hogyan küldjék illetve fogadják a faxüzenetet. A kézfogás nem történhet meg ameddig nem fogadják a hívást és a CNG hang csak 60 másodpercig tart a tárcsázást követően. Így fontos, hogy a vev ő készülék a lehet ő legkevesebb csengetés után már válaszoljon. Amikor küls ő üzenetrögzítőt használ (TAD) a faxvonalán, akkor a TAD dönti el hány csengetés után válaszolja meg a hívást. Fordítson különleges figyelmet az üzenetrögzít ő csatlakoztatására vonatkozó utasításokra ebben a fejezetben. Bevezetés

24 ECM - Hibaelhárító mód A hibaelhárító mód az a módszer amivel a faxkészülékek az átvitelt ellenőrzik adás közben. Ha a készülék hibát észlel átvitel közben, újra átküldi a hibásan faxolt oldalakat. Az ECM kizárólag abban az esetben lehetséges ha mindkét faxkészülék (adó és vev ő) rendelkezik ezzel a tulajdonsággal. Ha igen, akkor a faxüzenetei folyamatosan ellenőrizve vannak. A faxkészülék elegend ő memóriával kell rendelkezzen ennek a működéséhez. Bevezetés

25 Kapcsolatok Küls ő telefon csatlakoztatása Ha az ön készülékének nincs kézibeszélője külön telefont (vagy üzenetrögzítőt) csatlakoztathat a készülékéhez az alábbiak szerint: Amikor küls ő telefon (vagy üzenetrögzít ő) van használatban a kijelz ő mutatja: Telephone. Bevezetés

26 Küls ő üzenetrögzít ő csatlakoztatása (TAD) Sorrend Választhatja egy üzenetrögzít ő eszköz használatát. Amennyiben küls ő üzenetrögzít ő eszköz van ugyanarra a telefonvonalra installálva az üzenetrögzít ő (TAD) fogadja az összes hívást és a készülék várja a faxhívó CNG hangokat. Amennyiben a készülék ilyet érzékel átveszi a hívást és fogadja a faxot. Ha nem hallja a CNG faxhangot hagyja az üzenetrögzítőt (TAD) lejátszani a kimen ő üzenetet, hogy a hívó üzenetet hagyhasson. Az üzenetrögzítőnek négy csengetésen belül válaszolnia kell (javasolt csengésszám a kett ő). A készülék nem hallja a CNG hangokat amíg az üzenetrögzít ő (TAD) meg nem válaszolta a hívást és így a CNG hang négy kicsengése esetén 8-10 másodperc marad arra, hogy a faxok elvégezzék a kézfogást. Győződjön meg róla, hogy körültekintően követte a jelen kézikönyvben felsorolt utasításokat a kimen ő üzenete rögzítésénél. Nem javasoljuk díjtakarékos üzemmód alkalmazását ha az több mint ötször cseng ki. Bevezetés

27 Ha nem kapja meg minden faxüzenetét csökkentse a csengetés késleltetés (Ring Delay) beállítást a küls ő üzenetrögzítőjén. Ne csatlakoztasson üzenetrögzítőt ugyanarra a telefonvonalra. Kivéve ha van Distinctive Ring (csengetés megkülönböztetés) szolgáltatása Amikor az üzenetrögzít ő használatban van a kijelzőn a Telephone felirat jelenik meg. Bevezetés

28 Csatlakozások Az üzenetrögzítőt a fenti módon kell csatlakoztatni. 1. Állítsa a küls ő üzenetrögzítőjét egy vagy két csengetésre. (A készülék Ring Delay -csengetés késleltetés- beállítása nem alkalmazható) 2. Rögzítse a kimen ő üzenetet a küls ő üzenetrögzítőjére. 3. Állítsa hívásfogadásra az üzenetrögzítőt. 4. Állítsa a vételi módot (Receive Mode) External TAD -ra. (Lásd Vételi mód kiválasztása az 5. fejezetben) Kimen ő üzenet (OGM) rögzítése küls ő üzenetrögzítőre Az időzítés fontos az üzenet rögzítéshez. Az üzenet beállítja mind a kézi mind pedig az automatikus fax fogadás módját. 1. Rögzítsen 5 másodperc csendet az üzenete elején. (Ez lehetővé teszi a fogadó állomás CNG hangjainak vételét még mielőtt ezek adása végetér.) 2. Korlátozza az üzenetét 20 másodpercre. 3. Fejezze be üzenetét a saját Fax Receive kódjával azok számára akik kézi faxolást végeznek.például: A sípszó után kérem hagyjon üzenetet vagy küldjön faxot a 5 1 gombok megnyomásával majd nyomja meg a Start gombot. Ajánljuk, hogy az üzenete elején hagyjon 5 mp. szünetet mivel a faxkészülék nem képes a faxhangok megkülönböztetésére hangos beszédhang közben. Megpróbálhatja kihagyni ezt a szünetet, de ha a faxkészüléke vételével problémák adódnak meg kell ismételnie az üzenet rögzítését a kezd ő szünet beiktatásával. Bevezetés

29 Többvonalas csatlakozások (PBX alközpont) A legtöbb iroda központi telefonrendszert használ. Noha viszonylag könny ű a készülék csatlakoztatása a kulcsrendszerhez vagy a PBX-hez (Magán automatikus telefonközpont), javasoljuk, hogy keresse meg ez ügyben a vállalatot, akik a telefonos rendszerét installálták, és kérje meg őket készülékének csatlakoztatására. Javasoljuk, hogy egy külön telefonvonalat rendeljen fax készülékéhez. Így FAX ONLY (csak fax) módban tudja hagyni a fax készülékét, amely így a nap bármely szakában tud faxot fogadni. Ha készülékét egy többvonalas rendszerhez csatlakoztatja, kérje meg a beszerelőt, hogy a rendszerben az utolsó vonalhoz kapcsolja a készüléket. Ezzel megakadályozza, hogy azt minden alkalommal aktiválják, amikor egy telefonhívás érkezik be. Ha a fax készülékét PBX-hez installálja: 1. Nem garantált, hogy a készülék minden körülmények között megfelelően fog működni a PBX- szel. Bármely felmerül ő probléma esetén konzultáljon először a PBX kezel ő vállalattal. 2. Ha minden bejöv ő hívást egy telefonközpont kezel ő vesz fel, javasoljuk, hogy a Válasz Módot Kézire (Manual) állítsa. Minden bejöv ő hívást ilyenkor telefonhívásként kezel. Felhasználói szolgáltatások a telefonvonalon Ha Voice Mail, Call Waiting, Call Waiting/Caller ID, Caller ID, RingMaster, vagy üzenetrögzítő szolgáltatással, riasztóval vagy egyéb felhasználói szolgáltatással rendelkezik egy telefonvonalon akkor ez problémát okozhat a faxkészüléke működésében. (Lásd Felhasználói szolgáltatások a telefonvonalon a 12. fejezetben) Bevezetés

30

31 2. A dokumentumok és az üres papír behelyezése Dokumentumok behelyezése Faxot küldhet, másolhat, és lapot olvashat (scan) az ADF-bő l (automatikus dokumentum adagoló). Az automatikus dokumentum adagoló (ADF) használata Az ADF akár 20 oldalt is eltárol, és ezeket egyesével adagolja a készüléknek. Használjon szabvány (80 g/m 2 -es) papírt, és mindig pörgesse át a lapokat, mielőtt beteszi az ADF-be. Ajánlott környezet: Hőmérséklet: 20 C - 30 C Páratartalom: 50 % - 70 % Papír: 80 g/m² A4 NE használjon hullámos, gyűrött, ráncos, vagy szakadt papírt, illetve olyan papírt amiben kapocs, csíptet ő, krém, illetve ragasztó van. NE használjon kartonpapírt, újságpapírt, vagy ruhaanyagot (Ezen anyagok szkenneléséhez, faxolásához, illetve másolásához olvassa el a Lapolvasó üveg használatát a 2-3 oldalon). Legyen biztos abban, hogy a tintával készült dokumentumok teljesen szárazak. A dokumentumok szélessége 14.8 és 21.6 cm között, hosszúsága pedig 14.8 és 35.6 cm között lehet. A dokumentumok és az üres papír behelyezése

32 1. Nyissa ki az ADF dokumentum támaszt. 2. Forgassa át a papírköteget jól, és lépcsőzetesen rendezze el őket. Legyen biztos abban, hogy a dokumentumokat arccal felfelé, a fels ő szélükkel befelé teszi az ADF-be, egészen addig, amíg a lapok el nem érik az adagoló görgőt. 3. Igazítsa úgy a papírterelőket, hogy illeszkedjenek az elhelyezett papír szélességéhez. Ne húzza meg a dokumentumot, amíg el nem készül a nyomtatás. Hogy az ADF-et használni tudja, javasoljuk, hogy a lapolvasó üveg legyen üres. A dokumentumok és az üres papír behelyezése

33 A lapolvasó üveg használata A lapolvasó üveget arra használhatja, hogy egy könyv egy vagy több oldalát elfaxolja. A dokumentumok A4 méretüek kell legyenek (21.6 x 29.7 cm). Az ADF-nek üresnek kell lennie, ha használni akarja lapolvasó üveget. 1. Emelje fel a dokumentum fedelet. 2. A baloldalon található dokumentum útmutatók segítségével igazítsa középre az arccal lefelé, a lapolvasó üvegre néz ő dokumentumot. 3. Zárja vissza a dokumentum fedőt. Ha a dokumentum egy könyv, vagy pedig vastag, akkor se csapja rá rá a dokumentum fedőt illetve ne nyomja azt. A dokumentumok és az üres papír behelyezése

Ügyfélszolgálat hívása esetén

Ügyfélszolgálat hívása esetén Kezelői kézikönyv MFC-215C MFC-425CN DCP-115C DCP-117C DCP-120C DCP-315CN Ügyfélszolgálat hívása esetén Kérjük, hogy töltse ki az alábbi űrlapot későbbi hivatkozásként: Típus: DCP-115C, DCP-117C, DCP-120C

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. MFC-210C és MFC-410CN DCP-110C és DCP-310CN

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. MFC-210C és MFC-410CN DCP-110C és DCP-310CN KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MFC-210C és MFC-410CN DCP-110C és DCP-310CN Ha szakszervizhez kell fordulnia Későbbi használatra írja be az alábbi adatokat: Típusszám: MFC-210C és MFC-410CN DCP-110C és DCP-310CN (Karikázza

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MFC-790CW MFC-990CW. Verzió A HUN

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MFC-790CW MFC-990CW. Verzió A HUN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MFC-790CW MFC-990CW Verzió A HUN Ha fel szeretné hívni a vevőszolgálatot Kérjük, adja meg az alábbi információkat a későbbi beazonosításhoz: Típusszám: MFC-790CW és MFC-990CW (karikázza

Részletesebben

Használati útmutató MFC-J470DW. 0 verzió HUN

Használati útmutató MFC-J470DW. 0 verzió HUN Használati útmutató MFC-J470DW 0 verzió HUN Ha az ügyfélszolgálathoz kell fordulnia Kérjük, töltse ki az alábbi adatokat későbbi referencia céljából: Típusszám: MFC-J470DW Sorozatszám: 1 Vásárlás dátuma:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW. Nem minden modell kapható az összes országban. B verzió HUN

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW. Nem minden modell kapható az összes országban. B verzió HUN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Nem minden modell kapható az összes országban. B verzió HUN Ha az ügyfélszolgálatot kell hívnia Kérjük, adja meg az alábbi információkat a későbbi beazonosításhoz:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MFC-5890CN MFC-6490CW. Verzió 0 HUN

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MFC-5890CN MFC-6490CW. Verzió 0 HUN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MFC-5890CN MFC-6490CW Verzió 0 HUN Ha fel szeretné hívni a vevőszolgálatot Kérjük, adja meg az alábbi információkat a későbbi beazonosításhoz: Típusszám: MFC-5890CN és MFC-6490CW (karikázza

Részletesebben

Használati útmutató DCP-1510(E) DCP-1512(E) MFC-1810(E) MFC-1815. Nem minden modell kapható az összes országban. 0 verzió HUN

Használati útmutató DCP-1510(E) DCP-1512(E) MFC-1810(E) MFC-1815. Nem minden modell kapható az összes országban. 0 verzió HUN Használati útmutató DCP-1510(E) DCP-1512(E) MFC-1810(E) MFC-1815 Nem minden modell kapható az összes országban. 0 verzió HUN Brother számok FONTOS Műszaki és működtetési segítségért azon országbeli számot

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DCP-6690CW. Verzió 0 HUN

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DCP-6690CW. Verzió 0 HUN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DCP-6690CW Verzió 0 HUN Ha fel szeretné hívni a vevőszolgáltatot Kérjük, adja meg az alábbi információkat a későbbi beazonosításhoz: Típusszám: DCP-6690CW Sorozatszám: 1 Vásárlás dátuma:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DCP-7030 DCP-7045N. 0 verzió HUN

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DCP-7030 DCP-7045N. 0 verzió HUN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DCP-7030 DCP-7045N 0 verzió HUN Ha az Ügyfélszolgálatot kell hívnia Kérjük, adja meg az alábbi információkat a későbbi beazonosításhoz: Típusszám: DCP-7030 és DCP-7045N (Karikázza be

Részletesebben

SP 1200S Használati Útmutató

SP 1200S Használati Útmutató SP 1200S Használati Útmutató Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót mielőtt a készüléket használná és tartsa kéznél, hogy bármikor tanulmányozhassa. A biztonságos és helyes használat érdekében

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DCP-330C DCP-540CN

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DCP-330C DCP-540CN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DCP-330C DCP-540CN EK Megfelelőségi nyilatkozat az R & TTE Direktívának megfelelően i EK Megfelelőségi Nyilatkozat Gyártó Brother Industries Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DCP-J125 DCP-J315W. 0 verzió HUN

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DCP-J125 DCP-J315W. 0 verzió HUN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DCP-J125 DCP-J315W 0 verzió HUN Ha az ügyfélszolgálathoz kell fordulnia Kérjük, töltse ki az alábbi adatokat későbbi referencia céljára: Modellszám: DCP-J125, DCP-J315W (karikázza be

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DCP-193C DCP-195C DCP-197C DCP-365CN DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW. 0 verzió HUN

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DCP-193C DCP-195C DCP-197C DCP-365CN DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW. 0 verzió HUN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DCP-193C DCP-195C DCP-197C DCP-365CN DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW 0 verzió HUN Ha az ügyfélszolgálatot kell hívnia Kérjük, töltse ki az alábbi adatokat későbbi referencia céljára:

Részletesebben

Használati útmutató DCP-J132W. 0 verzió HUN

Használati útmutató DCP-J132W. 0 verzió HUN Használati útmutató DCP-J132W 0 verzió HUN Ha az ügyfélszolgálathoz kell fordulnia Kérjük, töltse ki az alábbi adatokat későbbi referencia céljából: Típusszám: DCP-J132W Sorozatszám: 1 Vásárlás dátuma:

Részletesebben

Használati útmutató DCP-J100 DCP-J105. 0 verzió HUN

Használati útmutató DCP-J100 DCP-J105. 0 verzió HUN Használati útmutató DCP-J100 DCP-J105 0 verzió HUN Ha az ügyfélszolgálathoz kell fordulnia Kérjük, töltse ki az alábbi adatokat későbbi referencia céljából: Típusszám: DCP-J100 és DCP-J105 (Karikázza be

Részletesebben

Használati útmutató MFC-J6520DW MFC-J6720DW. 0 verzió HUN

Használati útmutató MFC-J6520DW MFC-J6720DW. 0 verzió HUN Használati útmutató MFC-J6520DW MFC-J6720DW 0 verzió HUN Amennyiben az ügyfélszolgálathoz kell fordulnia Kérjük, töltse ki az alábbi adatokat későbbi referencia céljából: Típusszám: MFC-J6520DW és MFC-J6720DW

Részletesebben

A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a

A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a készüléket. Használati útmutató A készülékhez az alábbi

Részletesebben

Alapvető műveletek kézikönyve

Alapvető műveletek kézikönyve Alapvető műveletek kézikönyve Mit tehetek ezzel a készülékkel? A készülék használata előtt Dokumentumkezelés Nyomathordozók Dokumentumok küldése Fax/I-fax dokumentumok fogadása Másolás Nyomtatás Beolvasás

Részletesebben

A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, hogy a használatba vétel előtt olvassa el az útmutató Biztonsági információk című

A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, hogy a használatba vétel előtt olvassa el az útmutató Biztonsági információk című A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, hogy a használatba vétel előtt olvassa el az útmutató Biztonsági információk című fejezetét. A felhasználói kézikönyv bemutatása A Laser

Részletesebben

FAX-L280/L200. Kezelési kézikönyv

FAX-L280/L200. Kezelési kézikönyv FAX-L280/L200 Kezelési kézikönyv FONTOS! Ha FAX-L280-as készüléket vásárolt, először a "C" mellékletet olvassa el, majd azt követően folytassa a kézikönyv tanulmányozását. Ez a berendezés megfelel az EC

Részletesebben

hp officejet 6100 series all-in-one

hp officejet 6100 series all-in-one hp officejet 6100 series all-in-one kezelési útmutató Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Minden jog fenntartva. Jelen dokumentum semelyik része sem fénymásolható, sokszorosítható és fordítható le más

Részletesebben

Használati útmutató NPD5193-00 HU

Használati útmutató NPD5193-00 HU NPD5193-00 HU Copyright Copyright A jelen kiadvány semmiféle része sem reprodukálható, tárolható visszakereső-rendszerben vagy vihető át bármiféle eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással,

Részletesebben

Használati útmutató NPD5247-00 HU

Használati útmutató NPD5247-00 HU NPD5247-00 HU Copyright Copyright A jelen kiadvány semmiféle része sem reprodukálható, tárolható visszakereső-rendszerben vagy vihető át bármiféle eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással,

Részletesebben

HP Officejet J5700. Felhasználói kézikönyv. User Gui

HP Officejet J5700. Felhasználói kézikönyv. User Gui HP Officejet J5700 Felhasználói kézikönyv User Gui Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt található információk előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak. Bárminemű sokszorosítás,

Részletesebben

HP Officejet 5600 All-in-One series

HP Officejet 5600 All-in-One series HP Officejet 5600 All-in-One series Felhasználói kézikönyv HP Officejet 5600 All-in-One series Felhasználói kézikönyv Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt található információ

Részletesebben

Felhasználói útmutató a CopyCentre C20, WorkCentre M20 és WorkCentre M20i berendezésekhez 604P17910

Felhasználói útmutató a CopyCentre C20, WorkCentre M20 és WorkCentre M20i berendezésekhez 604P17910 Felhasználói útmutató a CopyCentre C20, WorkCentre M20 és WorkCentre M20i berendezésekhez 604P17910 Készítette és fordította: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden

Részletesebben

CANON COMMUNICATION & IMAGE FRANCE S.A.S.

CANON COMMUNICATION & IMAGE FRANCE S.A.S. Sorozat Gyors kezdési segédlet Kérjük, hogy a berendezés működtetése előtt olvassa el ezt a könyvet. Elolvasás után tárolja ezt a könyvet elérhető helyen, bármikor szüksége lehet rá. MAGYAR A készülék

Részletesebben

hp psc 2200 series all-in-one

hp psc 2200 series all-in-one all-in-one kezelési útmutató Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Minden jog fenntartva. A dokumentum bármely részének fénymásolása, újbóli el állítása vagy bármely más nyelvre történ fordítása a Hewlett-Packard

Részletesebben

ES3451/ES3461/ES5461 MFP. Felhasználói kézikönyv

ES3451/ES3461/ES5461 MFP. Felhasználói kézikönyv ES3451/ES3461/ES5461 MFP Felhasználói kézikönyv Előszó Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a kézikönyvben található adatok teljes körűek, pontosak és naprakészek legyenek. A gyártó nem vállal felelősséget

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv GEMSYS Előszó Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a kézikönyvben található adatok teljes körűek, pontosak és naprakészek legyenek. A gyártó nem vállal felelősséget a hatáskörén

Részletesebben