Szecsői Tükör július

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szecsői Tükör 2007. július"

Átírás

1 Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete június 27-én rendes ülést tartott. Napirendi pontok, határozatok, közérdekű információk: 1. Anka László ügye. 2. Az általános iskolai oktatás helyzete. A 2006/2007-es tanév értékelése, és az új tanév előkészítése. Kivonat a tájékoztatóból: A tantestületben több változás is történt az elmúlt tanév végéhez képest. Két, hosszú ideje az iskolában dolgozó kollégánk Kocsis Mária és Varga Mária nyugdíjba ment, helyettük fiatal, pályakezdő tanárokat vettünk fel. Kocsis Mária helyett az általános igazgatóhelyettes és az SNI tagozat tagozatvezetője Czeróczkiné Greman Andrea lett. Az intézmény előző vezetője Lukács István matematika tanárként folytatta munkáját nálunk, a korábban nyugdíjasként itt dolgozó Janosik Béla tanár úr helyett. Négy kolléganő jelen pillanatban is GYES-en, GYED-en van, az ő álláshelyeiken helyettesítő tanárok dolgoznak. Szakos ellátottságunk teljes, minden tantárgyat megfelelő képesítéssel rendelkező pedagógus tanít. A beiratkozott tanulói létszám az idei tanévben: 632 fő, ebből 33 fő sajátos nevelési igényű. Ők minden esetben a szakértői bizottság szakvéleménye alapján kerültek a sajátos nevelési igényű tagozatra. Egyre több a hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett tanulónk száma. Diákjaink kb. 30 %-áról derült ki, hogy családi körülményeik, egészségügyi helyzetük következtében hátrányos helyzetűek. A tavalyi évben még 185 fő volt a teljes napközis létszám, idén ez a szám csökkenést mutat. A következő tanévre várhatóan 171 beiratkozott napközisünk lesz. Ennek oka többek között az, hogy többen kiíratták gyermeküket, mivel csak akkor jogosultak főállású anyai státuszra, ha a kötelező tanórai foglalkozáson kívül gyermeküket ők látják el otthon. Ez több tanuló esetében a tanulmányi eredmény jelentős visszaesésével járt együtt. Nagy öröm számunkra, hogy több évtized után végre sikerült megoldani, hogy a felső tagozat diákjai egy épületbe járjanak. Gyönyörű, egy XXI. századi iskolához méltó tetőtérrel bővült a Petőfi S. utcai épület. A négy tanteremmel való bővítés azonban azt jelenti, hogy a már eddig is meglehetősen szűk iskolaudvaron további 4 osztálynak kell elférnie. A bővítés lehetőségét mindenféleképpen meg kell keresni. A sok évig szükségtanterem -ként működő úttörőház -at idén kiváltottuk egy szintén pici, de jobb szellőzésű szükségtanteremmel. A változás azt eredményezte, hogy jelen pillanatban egy osztálynak nincs saját tanterme. Örömteli, hogy a két éves HEFOP es TIOK projekt részeként iskolánk új számítógépekhez, 1 fénymásolóhoz, nyomtatókhoz, digitális fényképezőgéphez jutott hozzá. Tanáraink, diákjaink és a segítőkész szülők rengeteget tesznek azért, hogy az egyébként rendkívül rossz állapotban lévő termeket barátságosabbá tegyék. Példaértékű volt, hogy az alsó tagozaton a szülők összefogásának, munkájának eredményeként egy tanterem teljesen megújult. Szekrényeket cseréltek, átfestették a falat, kicserélték a linóleumot, függönyöket, karnisokat vettek. Pedagógiai munkánk az elmúlt évben A tanév elég viharos körülmények között indult, a különböző törvényi változások miatt. Ez nemcsak a mindennapi munka megszervezését tette nehezebbé, de feleslegesen megnövelte a már jelenleg is túlburjánzó adminisztrációt. Ennek egy részét azóta módosították. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy a szakmai munka a Tápiószecsőn megszokott magas szinten folyt egész évben. Alsó tagozaton már a harmadik évfolyamon értékelünk szövegesen. Nagy gondot jelent, hogy az adott évfolyam követelményeit nem teljesítő diákok szülői kérésre negyedik osztályig tovább mehetnek, és sajnos vannak olyan esetek, amikor a szülők élnek is ezzel a jogukkal. Legtehetségesebb diákjaink idén is a harmadik évfolyamon kezdték meg az idegen nyelv tanulását. Ők a felső tagozaton emelt szinten heti 5 órában tanulják tovább. A felvételik időszakában az idei évben is meggyőződhettünk arról, hogy milyen jelentős előnyt jelent gyermekeink számára ez a lehetőség. Egy diákunk az országos német nyelvi versenyen a megyei döntőben 2. helyezést ért el. Iskolánk sportélete ebben az évben is kiemelkedő volt. A nagysikerű futónap mellett sikerült Tápiószecsőre hozni a körzeti mezei futó versenyt is. Számos sikert értek el diákjaink a különböző versenyeken, amelyek közül szeretném kiemelni Csikós Józsefet, aki háromtusában országos 2. helyezést ért el. Az idei évben sikerült újra megszervezni az úszásoktatást. Az iskola költségvetéséből a tanfolyam díját tudtuk biztosítani, az utazást a szülők fizették. Sikeres volt az idei tanévben a 8. osztályosok továbbtanulása is. 59 tanulónk nyert felvételt gimnáziumba, ill. szakközépiskolába, 19-en pedig szakiskolában folytatják tanulmányaikat. Minden 8. osztályos tanulónkat sikerült beiskolázni. Büszkeséggel tölt el minket, hogy több nagyhírű középiskolába is bekerültek tanulóink. Pl.: az Eötvös József és a Veres Pálné Gimnáziumba. A tanév végén 4 diákunk kapta meg az iskolánk által adható legmagasabb kitüntetést, a Széchenyi-díjat.

2 A Térségi Iskola és Óvodafejlesztő Központ (TIOK) c. projekt kapcsán a Közép-magyarországi régióban 8 másik intézménnyel együtt részt vettünk, új kompetencia alapú programcsomagok kidolgozásában, fejlesztésében. Az OKM által egyre inkább preferált oktatási módszer bevezetése új szemléletmód kialakulását eredményezte mind a résztvevő pedagógusok, mind pedig a diákok körében. A SULINOVA Kht. tervei között szerepel, hogy a szövegértés és matematika kompetencia területeken módszertani központot alakítsanak ki intézményünkben. A szakmai fejlesztések mellett jelentősen javult az intézmény eszközellátottsága is a projekt kapcsán. A tanórák mellett fontosnak tartom kiemelni a tanításon kívül szervezett tevékenységeket. Minden osztályban tartunk felkészítő órákat, korrepetálásokat. Diákjaink számos levelező versenyen vesznek részt, melyekre a tanítás után a tanítóikkal, tanáraikkal készülnek fel. A felső tagozaton évek óta hagyománya van a felvételi előkészítőnek, elsősorban matematika, magyar nyelv és irodalom, valamint idegen nyelv tantárgyakból. Ez tovább bővült idén fizika, kémia előkészítővel. A korábban működő szakkörök mellett az idei évben lehetőséget biztosítottunk gyermekeinknek délutánonként a számítástechnika terem használatára tanári felügyelet mellett. Két alkalommal tartottunk papírgyűjtést, aktív résztvevői voltunk a 4. Szecsői Futónapnak, egészségnevelési napot, Föld napját tartottunk, megrendeztük a nagy sikerű karácsonyi vásárt, melyre rengeteg ajándéktárgy készült. Nagy sikere volt a Daloló osztályok versenynek, az idegen nyelvi munkaközösség által szervezett Szép kiejtési verseny -nek, a helyi matematika versenynek és a már hagyományosan nálunk megrendezésre kerülő körzeti Kazinczy-versenynek is. A tanév végén jó hangulatú gyermeknapot szerveztünk. Mindezek mellett természetesen iskolai ünnepség keretében emlékeztünk meg nemzeti ünnepeinkről. A programok szervezésében a diákönkormányzat is sok segítséget nyújtott. Sok osztály szervezett saját körben egyéb programokat, bulikat, műsorokat, kirándulásokat. Fontosnak tartom kiemelni, hogy pedagógusaink általában a hétvégéiket áldozták arra, hogy ezek a programok sikeresek legyenek. A nyári szünetben az idei tanévben is megszervezésre kerül a Mátrafüredi tábor, ahová több mint 40 gyermek jelentkezett. Iskolánk idei nevelési évében egyik fő célként tűztük ki a környezettudatos nevelést. Folyamatosan gyűjtöttük a használt elemeket, műszaki cikkeket, szelektíven gyűjtöttük a műanyag palackokat, a fém dobozokat. Régi igény volt a szülők részéről a második idegen nyelv tanulásának lehetősége. Idén és 6. osztályos gyermek tanult németet második idegen nyelvként. A 4., 6. és 8. évfolyamon május 30-án megtörtént az Országos Kompetenciamérés, amelyben idén is kiválasztott intézmény voltunk. Sokat küzdünk tanulóink magatartási problémáival, a rongálásokkal. A tanulók és a szülők sok esetben elég rosszul értelmezik a törvény által számukra biztosított demokráciát. Sajnos egyre kevesebb eszköz van a pedagógusok kezében a deviáns magatartásformák megfékezésére. Nagy szükség lenne a felső tagozaton is a tanulószoba megszervezésére. Sajnos a szülők nem ismerik fel ennek fontosságát, így érdeklődés hiányában ezt idén sem tudtuk bevezetni. 2 A különböző szakkörökben végzett tevékenységek is olyan újabb ismereteket nem feltétlenül tárgyi tudást nyújtottak diákjaink számára, amelyek a készségek és képességek fejlesztését szolgálták. Olyan gyermekeink is sikerélményhez juthattak, akik a tantárgyi követelmények teljesítésében nem mindig jeleskedtek. Czirják Attila igazgató 3. A 33/2007. (02.14) K.T. határozat végrehajtása. 4. A Konyha önálló vagy részben önálló költségvetési szervvé alakítása. 5. Pályázati felhívás a Közép-magyarországi Operatív program keretében közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. 6. A Nagyközségi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata. 7. Fénymásoló gépek vásárlása. 8. A évi költségvetési rendelet módosítása. 9. Árajánlatok az utak zúzott köves borításának megtervezésére. Nagyobb értékű beruházás, vagy felújítás községünkben csak pályázati támogatás mellett valósítható meg. A testület döntése értelmében terveket kell készíttetni a felsorolt utcák, ill. útszakaszok zúzott kővel történő boríttatására. Ez 30 cm mély zúzott köves útalap készítését jelenti, amely később alapot ad a végleges aszfalt borítású pormentes útnak. Ezek a tervek feltételei a várhatóan kiírásra kerülő központi pályázaton való indulásra. A beérkezett árajánlatok alapján a testület a Design Építőipari Mérnöki Iroda Bt-t bízta meg a tervezési munkával. A tervezési megbízásban szereplő utcák és útszakaszok a lakossági beadványokat is figyelembe véve a Településfejlesztési Bizottság javaslata alapján kerültek meghatározásra: Temető u., Regős u., Arany J. u., Munkácsy u., Tanács u., Madách u., Eötvös u., Aradi u., Szőlő u., Liget u., Erkel F. u. 10. Árajánlatok földterületek kimérésére. 11. A közterület-felügyeletről szóló rendelet. 12. A szociális rendelet módosítása. 13. Földterület vásárlási kérelem. 14. A májusi testületi ülésen elhangzott rendőrségi beszámolóval kapcsolatban Ad-Hoc bizottság létrehozása. Határozat: Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza Kovács Ferenc, Nagy Jusztina, Dósa Zoltán képviselőket, hogy a Pest Megyei Rendőrkapitány vezetőjét keressék fel, hogy Tápiószecső közbiztonsági helyzetének javítására alakítsanak ki közös, illetve egyeztetett állapotot! 15. A Helyi Építési Szabályzat újratárgyalása. 16. A régi szeméttelep tulajdonjogának kérdése. 17. Az állattartási rendelet módosítása. 18. Játékok vásárlása a Szabadság térre. Határozat: Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete bruttó ,-Ft-ot biztosít játékok beszerzésére a Szabadság téri területre a felhalmozási tartalék terhére. Az árajánlatok bekérésével, az eladó kiválasztásával megbízza a Településfejlesztési Bizottságot. 19. Bangó Gyuláné kérelme. A tájékoztatót összeállította: Tábori Tivadar képviselő Július hónapra testületi ülés nincs tervezve.

3 Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007. (VI.15.) rendelete a közoktatásban alkalmazandó térítési, illetve tandíjak helyi szabályairól szóló 17/2005. (X.28.) rendelet módosításáról. a) Egészségügyi, gyermekintézmények, élelmiszert előállító, valamint forgalmazó egységek telekhatárától mért 50 m-es távolságon belül állatot tartani, állattartó épületet létesíteni t i l o s! Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (4) bekezdése, valamint a 124. (21) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet 3.. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: A térítési díj mértéke az 1. (1) bekezdés a)pontjában foglalt tanulók esetében -a korábbi rendeletben szabályozottakat figyelembe véve- a 2007/2008. tanév I. félévében: a) zeneoktatásban tanulók esetében:6.000 Ft/fő/félév b) csoportos foglalkozások esetében:6.000 Ft/fő/félév c ) előkészítők : Ft/fő/félév 2. A rendelet 5. (3) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: Hátrányos helyzetű az a tanuló: a) aki nagycsaládban él b) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjminimum összegét nem haladja meg. 3. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Tápiószecső, május 30. b) Amennyiben a fenti intézmények 50 és 100 m távolságon belül vannak, úgy az Illetékes hatóságok szakvéleményének betartásával lehet ingatlanonként állat- Tartó épületet létesíteni, illetve állatot tartani. c) Az a) pontban meghatározottakon kívül a község belterületén, ingatlanonként, Figyelemmel a település hagyományaira, legfeljebb - 5 db nagyhaszon állat - 15 db kishaszon állat db egyéb kishaszon állat tartható. d) Szaporulatok: - sertésnél 10 hetes - juhnál 10 hetes - kecskénél 10 hetes korig tarthatók. 2. A rendelet új 22. (2) bekezdéssel egészül ki: A szabálysértés tetten ért elkövetőjét Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal sújthatja a közterület felügyelő és a Polgármesteri Hivatal szabálysértési feladatokat ellátó köztisztviselője. 2. Bíróné Palotai Éva Mb. jegyző Incze Sándor polgármester (1) E rendelet 1. -a kihirdetés napján, a 2. -a pedig augusztus 1-jén lép hatályba. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2007. (VII.9.) rendelete az állattartás helyi szabályairól szóló 17/2004. (VII.29.) rendelet módosításáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat az állategészségügyről szóló évi CLXXVI. tv. és a végrehajtási rendeletei, valamint az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM. Rendelet figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Rendelet 3. (5) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: Haszonállat belterületen, ingatlanonként az alábbi korlátozással tartható: (2) Amennyiben a rendelet 1. -ának hatályba lépésekor az állatok létszáma meghaladja a 17/2004. (VII.29.) rendelet 3. (4) (5) bekezdésében meghatározott létszámot, azok az állatok elhullásáig tarthatóak feltéve, hogy az állattartó -a jogszabályban meghatározott esetekben- a évi CXLXXXVI. tv. 5. (1) bekezdésében, valamint a 41/1997. (V.28.) FM rendelet 34. (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget tett és a meglévő állattartási tevékenységéről a tájékoztatást az arra jogosultak részére megadta. Tápiószecső, június 27. Bíróné Palotai Éva sk. Mb. jegyző Incze Sándor sk. polgármester 3

4 Jegyzői tájékoztató Felhívás vizitdíj visszatérítésével kapcsolatban! Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a személyesen előterjesztett vizitdíj visszatérítésével kapcsolatos kérelem tárgyában azonnali döntést minden hónap harmadik hetének szerdáján de. 8 órától 14 óráig hozok, és gondoskodom a visszaigényelt összeg készpénzben történő azonnali kifizetéséről, ha a kérelmező fellebbezési jogáról lemond. Egyben értesítem a lakosságot, hogy amennyiben a biztosított kérelmében a visszaigényelt összeg készpénzben történő kifizetését kéri, úgy a kifizetést az előzőekben meghatározott időpontban biztosítom. A felhívást a 217/1997. (XII.1.) Korm.rendelet alapján teszem. Bíróné Palotai Éva Mb. jegyző A vizitdíj visszatérítése a 20 alkalom feletti ellátások után jár külön-külön a - háziorvos ellátásért ideértve a fogászati alapellátást is - járóbeteg- szakellátásért. A vizitdíj visszaigénylési kérelemhez csatolni kell az adott naptári évben igénybe vett ellátásokért fizetett vizitdíjakról kiállított nyugtát, illetve számlát - 20 db -, valamint a visszaigényelhető vizitdíjak befizetését igazoló nyugtát, illetve számlát. Bővebb felvilágosításért kérem forduljanak a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőihez. Felhívás! Bíróné Palotai Éva Mb. jegyző Ebben az évben is országosan kiemelt feladat a parlagfű elleni védekezés. A növényvédelemről szóló évi XXXV. Tv.5. (3) bekezdése alapján a védekezést minden év június 30-ig kell végezni, meg kell akadályozni a virágbimbós állapot kialakulását és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenn kell tartani július 1-jével kezdődően a földhivatalok a tv. 7/A (3)-(4) bekezdése alapján megkezdték a parlagfűvel fertőzött területek felkutatását. A védekezés végrehajtása érdekében a 7/A (2) bekezdése szerint a FÖMI a veszélyeztetett területeket megfigyelő rendszerben azonosítja és az adatokat megküldi az ingatlanügyi hatóságnak. A parlagfüves foltok GPS készülékkel bemérésre kerülnek, valamint jól azonosítható fényképeket is készítünk a területről. A helyszíni vizsgálatról készült jegyzőkönyvet és fényképeket a Földhivatal megküldi a Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának részére, ahol a tv. 7/A (1) bekezdése szerint parlagfű elleni védekezés elmulasztása miatt a növényvédelmi szerv elrendeli a parlagfű elleni közérdekű védekezést. A parlagfű felderítéssel egyidejűleg a Földhivatal ellenőrzi a hasznosítási kötelezettség teljesítését, a más célú hasznosításra engedélyezett termőföld ideiglenes hasznosítását, az engedély nélküli más célú hasznosítást és az ingatlan-nyilvántartásban szereplő művelési ágak egyezőségét a természetbeni állapottal. 4 A parlagfű felderítés útvonal terv alapján történik, azonban a Földhivatal az egyéb munkák során felfedezett területeket is beméri, valamint figyelembe vesszük a lakossági bejelentéseket, jegyzői értesítéseket, a veszélyeztetettségi térkép foltjait, így lehetséges az útvonaltervtől való eltérés. A közötti időszak parlagfű felderítési útvonalterve Az érintett települések és külterületük ellenőrzésének dátumai a következőek: július 16. Tápiószecső július 18. Tápióság július 23. Tápióbicske július 25. Szentmártonkáta A fenti településekre vonatkozó törzskönyvi adatok (ha): Tápiószecső Tápióság Tápióbicske Település Szántó Gyep (rét) Szőlő Kert Gyümölcsös 0, Gyep (legelő) Nádas 0,9 10 0,4 0,3 Erdő Kivett Fásított terület 0,1 0,2-0,6 ISKOLAI HÍREK Lótos Istvánné Körzeti Földhivatal hivatalvezető A es tanév végén az iskola minden dolgozója nevében szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik segítségükkel hozzájárultak ahhoz, hogy sikeres tanévet zárhassunk. Külön szeretném megköszönni: a Polgárőrségnek, hogy minden reggel segítették a gyermekek biztonságos közlekedését és biztosították rendezvényeinket; a szülői közösségnek, akik idén is bált szerveztek az iskola javára és a bevételből több rendezvényünket is támogatták. Példás szülő összefogással, felújították az alsó tagozatos iskola egyik termét, segítettek egyéb felújítási munkákban is; a művelődési házaknak, ahol idén is több sikeres programot tudtunk megrendezni. A nyári szünet alatt, jún. 16-án, 30-án, aug. 13-án délelőtt tartunk hivatalos ügyeletet a Petőfi S. utcai épületben. Kérem, hogy hivatalos ügyekben ezeken a napokon keressenek minket. Czirják Attila iskolaigazgató

5 Beszámoló a tápiószecsői Szathmári József Kamarakórus évi működéséről Euró-alma Avagy ismerd meg az EU országait Hagyományként évente a helyi lapunkban itt csak szóban hírt adunk létezésünkről, tevékenységünkről. A 27 éve működő kamarakórus heti rendszerességgel tartja jó hangulatú kóruspróbáit a Gróf Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola épületében. Évente néhány új kórusművel gyarapítjuk repertoárunkat, természetesen a régebben tanult világi és egyházi műveket is felelevenítjük, melyeket különböző ünnepeken, rendezvényeken szólaltatunk meg. Így történt ez 2006-ban is: Február 25-én szívesen csatlakoztunk előadásunkkal a Helyőrségi Művelődési Házban megrendezett Vöröskeresztes évforduló műsorához. Április 9-én, Virágvasárnapon a Római Katolikus Templomunkban passiót és nagyböjti kórusműveket énekelt a kórusunk. Augusztus 20-án a Turul szobornál megrendezett Szent István napi megemlékezés keretében Ráduly Ferenc tápiósági plébános atya által bemutatott szentmisén énekeltünk vallásos témájú kórusműveket. Október 23-án településünkön felállított 56-os Emlékmű avató műsorában is közreműködtünk. December 16-án a templomunkban hagyománnyá vált Karácsonyváró koncerten iskolánk gyermekkórusa és id. Beniczki Béla orgonista lélekemelő hangversenye mellett mi is előadtuk karácsonyi kedvenceinket. Önkormányzatunk az elmúlt évben ,- Ft-tal támogatta kórusunkat, amelyből a tervezett egységes fellépő öltözetet tudtuk kiviteleztetni. Ezúton is köszönjük a támogatást. Egyúttal megköszönjük Ofelláné Gyarmati Irén folyamatos önzetlen segítségét a könyvelői feladatok ellátásában. Terveink: minden évben ismert kórusokkal találkozók szervezése 2007-ben Kodály emlékév kapcsán több helyszínen is -, 2008-ban minősítésre való felkészülés. Kórusunk szólamaiból elsősorban a férfiak hiányoznak elköltözés, családi okok miatt. Ezúton várjuk jó hangú férfiak bátor jelentkezését, akik tenor- ill. basszus szólamainkat erősítenék. Próbáinkat szeptembertől folytatjuk. Laczkovichné Nagy Éva elnökhelyettes Szathmáriné Bátori Magdolna elnök, kórusvezető Tavasszal iskolánk 25 sportkedvelő tanulója kipróbálta magát, hogy mit tud az Európai Unió országairól, kultúrájáról és sportjáról. Elméletben sportoltunk! A szolnoki székhelyű, de rengeteg szecsői tagot magának tudható, elsősorban szabadidő- és tömegsportra specializálódott KEKSZ nevű egyesület EURO-ALMA néven 3 fordulós vetélkedő sorozatot hirdetett 3 szecsői és 2 szolnoki általános iskolás diákokból álló csapatok részére. A vetélkedő feladata volt az EU országok megismerése általánosságban és sportkultúrájában. A KEKSZ nagy hangsúlyt fektet az ép testben ép lélek mottó gyakorlati megvalósítására, így programjának szerves része a különböző sportfoglalkozások (leány foci, atlétika), mely során tudományosan megalapozott edzésmódszereket alkalmaz. Az elméleti vetélkedőn a gyerekek nagy lelkesedéssel küzdöttek egymással és szoros eredmény végén a szecsői csapatok az 1. a 3. és a 4. helyet szerezték meg. Ami viszont az eredményeknél sokkal lényegesebb, hogy olyan új ismeretekkel gazdagodtak, (pl. híres sportolók megismerése), ami a későbbiekben még jobban ösztönzi őket a rendszeres sportolásra, az olyan sportágak megismerésére, amelyek szabadidősportként idősebb korban is űzhetők egészségmegőrzés céljából. Sikerek országos szinten Májusi lapszámban olvashattunk iskolánk 7-8. évfolyamos mezei futócsapatunk megyei győzelméről. Nos a sikerek májusban-júniusban is folytatódtak. Az előbb említett csapatunk az országos döntőn 36 iskolából a 7. helyen ért be! Miután az 5-6. évfolyamos fiú 4 tusa csapatunk (60m, távolugrás, kislabdahajítás, 600m) alig néhány ponttal lemaradva a dobogóról 4. helyezést ért el a megyei döntőn addig az egyel fiatalabb korosztály a 3 tusa változatban ezüst érmet szerzett. Csapattagok: Tóth Máté, Maka Dániel, Nagy Bence, Kovács Richárd, Csikós József Csikós Joci egyértelműen a legnagyobb szenzációt mutatta be a tanév sporteseményei során. A megyei bajnokság megnyerését követően 2 ponttal lemaradva az 1. helyről ezüst érmet szerzett az országos döntőn. Ez a 2 pont 3 cm-t jelent távolugrásban!!! Sokadik éve írom már, de idén sem szabad a tény felett elsiklani, hogy a falu egyetlen gerelyhajítója (extrém sportot űz) a nagykátai Damjanich Gimnázium színeiben versenyző Danyi Zsuzsanna (egyesülete Szolnoki MÁV SE) immáron 4. éve nyerte meg május elején a megyei bajnokságot gerelyhajításban (mellesleg súlylökésben is) majd a debreceni országoson 2. lett. Ezek után a napokban az egyesülete színeiben a Junior országos bajnokságon 38 cm-rel lemaradva az első helyről szintén 2. helyezést ért el. 5 És ha már az extrém sportnál járunk, akkor említést kell tenni az alsó tagozatos

6 Potóczki Renáta nevéről is, aki községünkben nem megszokott sportágban, ritmikus gimnasztikában országos regionális döntőn 2. helyezést szerzett. Magam és minden sportbarát nevében gratulálok e kiváló teljesítményekhez, és jó pihenést kívánunk a nyári szünetből hátralevő időre. Czirják György TESTNEVELŐ A SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG KÖZLEMÉNYE A báli bevétel nagy része még rendelkezésünkre áll. Az iskola vezetésével egyeztetve úgy döntöttünk, hogy ezt a pénzt idén felújításra fordítjuk. Az alsósoknál az udvar állagát javítanánk, a felsőben egy termet újítanánk fel. Ezért július utolsó és augusztus első hetére társadalmi munkát szervezünk. Kérünk minden segíteni tudó és akaró szülőt, rokont, barátot, hogy jelentkezzenek a szülői munkaközösségi tagoknál, vezetőknél, vagy ügyeleti napokon az iskolában. Várjuk a korábban itt végzett építőipari szakembereknek a jelentkezését, segítségét is. Akik, nem tudnak eljönni, de segíteni szeretnének, támogatójegyeket vehetnek (200Ft/db) tőlünk. Előre is köszönjük mindenkinek a gyermekeink érdekében tett segítségét. Tóthné Pap Csilla a szülői munkaközösség vezetője 4 év énekkaros emlékei Jó érzés visszagondolni felső tagozatos éveink énekkaros emlékeire, hisz a 4 év alatt rengeteg jó dolog történt velünk. Legjobb emlékeink közé tartoznak az Éneklő ifjúság versenyek győzelmei és az év végi jutalomkirándulások Visegrádra, Martonvásárra, Budapestre és Kecskemétre. A versenyek győzelme felejthetetlen élmény marad számunkra, hisz az egész éves munkánk gyümölcse ekkorra érett be. A próbákról néha szívesen lemaradtunk volna, de végül is minden kedd délután az énekteremben daloltunk énekkaros társainkkal együtt. Az énekkar nagyon jó közösség volt számunkra, ahogy Magdi néni mondaná: mi vagyunk az iskola krémje. Nyolcadikos korunkban több fellépésen vettünk részt, hiszen a 2007-es év Kodály Zoltán születésének 125. és halálának 40. évfordulója. Az iskolánkban nagy sikert aratott az ez alkalomból rendezett Daloló osztály kamarakórus verseny, ahol minden felső tagozatos osztályból kialakított kiskórust az énekkaros diákok fogták össze. Emlékezetes a HK-ban megrendezett Kodály Zoltán emlékest, ahol Kodály-műveket hallhattunk felnőtt kórustól, ill. gyerekkórus előadásában is. Eljött a 4. év vége és vele együtt a Ballagás, ami azt jelentette, hogy búcsúznunk kell az énekkartól és Magdi nénitől. Minden énekelni szerető diáknak ajánljuk az énekkart, mert ez rengeteg örömet fog nektek nyújtani. A fellépéseitekhez sok sikert kívánunk! A búcsúzó nyolcadikosok nevében: Bakó Flóra és Visnyei Rebeka 6 Kedves szecsői lakosok! Engedjék meg, hogy most, mikor már tevékenységem befejeztem, nyugdíjba vonultam, elköszönjek Önöktől. 42 éves pedagógus munkámból 32 évet Tápiószecsőn töltöttem. Munkám során mindig a tisztesség a becsület és a jó szándék vezérelt. Ha valakit megbántottam, kérem bocsássák meg nekem és felejtsék el. Nagy szeretettel gondolok a Szecsőn töltött évekre, arra a sok-sok diákra, akit tanítottam, neveltem, szüleikre, akik ebben a munkában mindig segítettek. Kollégákra, akik a hosszú idő alatt munkám meghatározó segítői voltak. Társintézmények, társadalmi, civil szervezetek tagjaira, egyszóval mindenkire. Jó egészséget, sok sikert, békés, boldog életet kívánok! Szeretettel: Varga Mária Könyvtári hírek Július elsejétől augusztus végéig a nyári nyitva tartás érvényes, vagyis szombatonként zárva tart a könyvtár. A többi napokon a már megszokott nyitva tartási időben állunk a látogatók rendelkezésére. Hétfő: óráig Csütörtök: 9 17 óráig Kedd: 9 17 óráig Péntek: 9 17 óráig Szerda: szünnap Szombat: ZÁRVA Szolgáltatásaink: Könyvek és folyóiratok kölcsönzése, fénymásolási lehetőség (színes és fekete-fehér, kicsinyítés, nagyítás), Internet használat, nyomtatás, fax-küldés. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Nagyné Mészáros Ilona Könyvtárvezető Szentmártoni biciklis tábor Ezt a tábort immáron 9 éve rendezik meg. A legtöbbjük eddig 9 napos volt. A tábor célja a gyerekek szórakoztatása, a beilleszkedés segítése, a felelősség növelése és a játékos tanulás. Akik először jönnek a táborba, azok nem tudják, hogy mire számítsanak, de akik már többször voltak itt, azok sem tudják, hogy mire számítsanak, azok sem unatkoznak, mert változatos a programkínálat. Visszatérő programok minden évben a strand, a cirkusz, a madárles és a Kincsem park. A legtöbb helyre biciklivel jut el a csapat. Az ételek ízletesek és finomak. Az ebédet Tápiószecsőről hordják hétköznap. Hétvégén legtöbbször különleges menüt készítenek a tábor ebédlőjében. A halászlé minden alkalommal nagyon finom, ízletes. A reggeli és vacsora könnyed, mégis bőséges. A tábor végén általában mindenki szomorú, hogy vége a szórakozásnak, és el kell hagyniuk új barátaikat. De tudják, hogy legközelebb is újra jöhetnek, és kellemesen tölthetik el a felejthetetlen élményt nyújtó nyarat. Barta Krisztina visszatérő táborozó Hulik Orsolya első táborozó

7 Az első biciklis táborozásunk Nagyon tetszett minden nap. Hétfőn megismerkedtünk új barátokkal, miután megismerkedtünk, már mentünk is a strandra. Másnap reggel felébredtünk és már mentünk is reggelizni. Utána már kezdődtek is a versenyek és a feladatok, és mindennap reggeli után ágyszemle volt. A versenyek után kezdődött az ebéd. Mikor befejeztük az evést, elmosogattak, és már mentünk is a strandra. Hazajöttünk, és már voltak is más feladatok. A vacsora után elmehettünk sétálni az egész szentmártoni üdülő területben. Miután hazaérkeztünk, még egy kicsit lehetett beszélgetni, aztán már 10 órakor takarodó volt. A mindennapos versenyek közül nekünk az a feladat tetszett a legjobban, amikor 40 perc alatt mindenféle élő állatot kellett gyűjteni. Még voltak sok más jó feladatok is (pl.: amikor lapokat kaptunk és minden feladatra választ kellett adni). Volt tábortűz is, meg Ki mit tud?. Mentünk cirkuszba, és ott nagyon jól éreztük magunkat. Voltunk a Kincsem parkban és a faluban is. Az utolsó nap nagyon fájt a búcsúzás, mert nagyon szép és jó volt minden. Reméljük, hogy jövőre megjön a kedvetek jönni a táborba! Sok-sok jó versennyel várunk titeket! Kalina Szelina és Mészáros Liliána Az első biciklis táborom Szecsőn, a Sági úton a Walter Attiláéknál találkoztunk 9 órakor. Elindultunk Szecsőről a 25 km-es útra. Az első megállónk a Tápióbicskei Parókiánál volt. Majd tovább mentünk a táborba. Megérkeztünk, mindenki elfoglalta a saját maga által kiválasztott ágyat. Mikor az ebéd megérkezett, akkor viszont az asztalnál kellett leülnünk a helyünkre. Mindennap volt reggeli, ebéd, vacsora, de a főétkezések mellett volt nassolás is. Este viszont csak 10 óráig lehetett kint lenni. 11-ig lehetett beszélgetni a szomszédoddal. Majd mindenkinek aludni kellett. Mindennap volt strand. Ja, és persze mindennapra találtak ki versenyeket. Volt tábortűz, sok biciklizés, főleg a biciklivel a Kincsem parkba, a madárlesre és sok más helyre mentünk. Voltunk cirkuszban. Ha rosszak voltunk, persze el nem maradhatott a büntető kör. A táborhely szépen, rendben tartott. Mindenkinek ajánlom ezt a tábort, mert nekem tetszett, de szerintem nektek is tetszene. Pap Richárd Emlékezzünk 1100 éve 907. július 5-7. között zajlott a pozsonyi csata. Lajos király hírhedt parancsa így szólt: Ugros eliminandos esse a terv lényege a magyarok kiirtása volt. Tizenkét évvel a honfoglalás után a német-római hordák fős hadsereggel érkeztek a terv végrehajtására a Duna mindkét partjára, és hajóhaddal a folyóra. Árpád, aki 892-ben Álmos halála után veszi át a család ősi törzsének, Megyernek a vezetését, 907-ben 7 Pozsonytól nyugatra megsemmisítette a gyilkos szándékkal érkező európai ellenséget. A pozsonyi csatában sok magyar életét adta a honért, a 220 ezer négyzetkilométernyi Kárpát-medence megtartásáért. Árpád fiai közül többen is elestek a csatában. Még ebben az évben Árpád is elhunyt. A Turul nemzetség vonalát Árpád nagyfejedelem fia, a 11 éves Zolta vitte tovább. A pozsonyi csatában aratott győzelem tette lehetővé az államalapítást és Magyarország további fejlődését. Emlékezzünk és ne feledjünk! Mészáros Sándor Kék hírek Ismeretlen tettesek június 19-én óra és június 20-án óra közötti időben egy a Tápiószecső, Gárdonyi Géza utcában parkoló személygépkocsiból a hátsó szélvédő betörve eltulajdonítottak 1 db motoros láncfűrészt. A lopással okozott kár ,-Ft. Ugyancsak ismeretlen tettesek június 26-án és óra közötti időben a Tápiószecső, Deák F. u. 1. szám alatt található raktárépületbe zárfeszítés módszerével behatoltak, és onnan 2 db motoros fűkaszát tulajdonítottak el a hozzájuk tartozó adapterrel együtt. A lopással okozott kár közelítőleg ,-Ft. A Tápiószecsői Rendőrőrs nyomozója és munkatársai által végzett kiterjedt nyomozati tevékenység eredményeképpen nem egészen egy hét alatt az eltulajdonított tárgyak jelentős része előkerült. Az elkövetők ellen a büntetőeljárás jelenleg is folyamatban van. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a parkoló gépkocsikban hagyott értékek növelik az áldozattá válás lehetőségét. Kérjük, hogy a parkoló gépkocsik lezárását, valamint az értékek magukhoz vételét ne mulasszák el, mert így hatékonyabban megelőzhető az esetleges bűncselekmények elkövetése. Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a Nagykátai Rendőrkapitányság illetékességi területén az utóbbi időben többször jelentek meg átutazó, besurranó tolvajok. Ezek a személyek elsősorban egyedül élő, idős személyeket keresnek fel álindokkal abból a célból, hogy a lakásukba beengedjék őket. Különféle szolgáltatásokat ajánlanak fel, pénzváltást kérnek, villanyszerelőnek, számlásnak adják ki magukat, vasanyagot, fát, tollút, egyéb anyagokat keresnek és kínálnak, majd elterelve a sértettek figyelmét a lakásokból elsősorban készpénzt, ékszert tulajdonítanak el. Kérjük, hogy a lakásukba ismeretlen, követelőzően fellépő személyeket ne engedjenek be, a hivatalos személyként fellépőktől kérjenek minden esetben igazolványt. Ilyen esetekben az esetleges megjelenés, gyanús viselkedés, vagy gyanús személyek felbukkanása esetén hívják a rendőrséget. A Tápiószecsői Rendőrőrs munkaidőben a es telefonszámon várja bejelentéseiket, panaszaikat, munkaidőn túl a Nagykátai Rendőrkapitányság elérhető a , , telefonszámokon, valamint a 107-es és 112-es segélyhívószámon. Dr. Gócsa Gábor r.őrnagy Őrsparancsnok

8 Tisztelt Olvasók! A memorandum kommunikációs hiba miatt a júniusi számunkban nem jelent meg sajnáljuk. Az alábbiakban pótoljuk. Szerkesztőség Memorandum a Képviselő-testület május 30-i ülésének napirendjéhez T. Polgármester úr és Képviselők! A már mindinkább szűkülő körben én vagyok községünk egyik legöregebb polgára. Itt születtem, ebben a miliőben kaptam fiatal koromban azokat az ismereteket, élményeket, melyek későbbi életemet jelentősen meghatározták. Századokra visszatekinthetően kivétel nélkül minden elődöm is itt született, itt élt, ebben a földben porlad. Csak kényszerűségből említem, hogy egyéni életem alakulása során községünk lakói közül én szerezhettem meg a legmagasabb iskolai-tudományos végzettséget. Ezzel a személyi háttérrel szerkesztem meg ezt az írást és terjesztem Képviselő-testületünk elé: Helyi lapunk közlése szerint testületünk május 30-i ülésén napirendre kerül a helyi rendőrség beszámolója. Azt akarom, hogy ez alkalommal községünk közbiztonsági helyzetét a testület érdemben tekintse át, tárgyalja meg, hozzon határozatokat. Ne ismétlődjön meg a legutóbbi eset, amikor az akkori silány, mellébeszélő beszámolót az akkori testület csont nélkül tudomásul vette és fogadta el. Ezzel az írásommal segítséget akarok adni közbiztonsági helyzetünk megítéléséhez, megtárgyalásához, a szükséges határozatok meghozatalához. Mára már odajutottunk, hogy országunk helyzete, állapota úgyszólván minden területen kedvezőtlen, rossz. A közbiztonságot tekintve a tűrhetetlenség határán vagyunk. Napjainkban sorra fakadnak fel a betegség gócai és ömlesztik gennyes váladékaikat mindennapi életünkbe. Községünk többségi lakosságát tekintve aligha van olyan ház és család, amelyet a közelmúlt időkben ne ért volna betörés, feltörés, kifosztás, lopás. Magam is szenvedője vagyok ennek a jelenségnek, folyamatnak. Évről-évre feltörik és fosztják ki lakásomat, melléképületeimet. Udvaromból is viszik, amit érdemesnek tartanak. A biztonsági felszerelések: zárak, rácsok, riasztók hatástalanok, rendőrségi védelemre, eljárásra való hagyatkozás reménytelen. Vagy fel sem vállalják ügyeimet, vagy ha mégis, azt olyan ímmelámmal, hanyagul és szakszerűtlenül teszik, hogy eleve biztos a sikertelenség. Ügyészséghez, bírósághoz, országgyűlési biztoshoz is fordultam hiába. Mellébeszélés, elképesztő felületesség, a mundér becsületének védelme Az elviselhetetlenség miatt foglalkoznom kell azzal a gondolattal, hogy menekülésszerűen, kiűzöttként el kell hagynom idős koromban szülőházamat, szülőfalumat. Szabadságjogaimmal élve, erre lehetőségem van. Hallom, hogy községünkben manapság 47 ház eladó. Nem egy közülük bizonyára a hozzám hasonló okok miatt. 8 Közbeszédünk mindennapi tárgya: hol törtek be, kit fosztottak ki, kitől mit loptak el. A személyi fenyegetettség is téma, - különösen a pedagógusokat illetően. A közbeszéden kívül, helyi lapunkban figyelmeztető, tiltakozó írások is jelennek meg közbiztonságunk témakörében. Lapunk legutóbbi számában polgármester helyettesünk közölt szemléltető, illusztratív írást. Hónapokon át én is irogattam cikkeimet a közbiztonságról, a Rend -ről, az irányító szervekkel folytatott küszködéseimről. Mindezek látható eredmények nélkül. Sőt! Mint mondani szokták: A helyzet fokozódik Községünk közhangulatára manapság ezek a jellemzők: kiábrándultság, bizalomhiány, magára hagyatottság, letargia, düh. Közrendünk alakítására, őrzésére szervezett és fizetett testületünk: a rendőrség jogi szabályozottságát, irányítottságát, szervezettségét, moralitását, formáját és végeredményként munkáját tekintve a kívánt feladatkörének ellátására alkalmatlan. Összességében ez egy fiainkból, lányainkból, hozzátartozóinkból toborzott rosszul szabályozott, rosszul irányított, rosszul kézben tartott, szétmállóban lévő zsoldos sereg. Évek óta áltatnak bennünket szlogenjükkel, hogy: Szolgálunk és védünk! Ugyan már kérem! Kit? Kitől? Hogyan? Azelőtt hetekre elmehettem, nem tűnt el udvaromból egy fadarab sem. Manapság ha két napra elmegyek, szorongva jövök haza: betörtek-e ismét? Elvitték-e ismét az újból vásárolt gázkazánomat, a radiátorokat, szerszámgépeimet, egyebeket? Más rendőrség kellene! Alapvetően más. Közbiztonságunkhoz szorosan kapcsolódó kérdéskör: a cigánykisebbség helyzete és kezelése. Országosan is, helyi viszonylatban is. Főleg azért, mert a cigányság közbiztonságunk veszélyeztetésében népességbeli számarányát messze meghaladóan szerepel. Ez tény. Ezt általában nem publikálják, elmis-másolják. Ha mi polgárok akár a legjobb szándékkal is hozzá akarunk nyúlni ehhez a problémához de már csak közelítésekor is azonnal rasszistáznak, letorkolnak, fenyegetőznek, igyekeznek belénk fojtani a szót. Legtöbbször sikerrel, de nem eredményesen. Ostoba és káros módszer ez. Tiltakoznunk kell ellene, mert a lefojtott, visszadöngölt szót általában nem emészti meg az ember, hanem majd kihányja és akkor már nem ugyanaz, mintha eredetileg, szabadon kimondhatta volna. Az a helyes, eredményes eljárás, ha a tényeket feltárjuk, tudomásul vesszük, és ha kedvezőtlenek, megszüntetésükre kidolgozzuk a legcélszerűbb módszereket. Aki nem ezt teszi, az a rasszista. Nem foglalkozhatok itt a cigánykérdés részletezésével, de mivel ez elválaszthatatlanul összefügg közbiztonságunkkal, megemlítek néhány olyan gondolatot, melyek a rendezést elősegíthetik és néhány olyan címszót, melyek irányadóul szolgálhatnak. A cigányság részaránya népességünkben nagy. Egyes vidékeken ők a többség. Ha nem rendezzük dolgainkat, az arány nő. Valószínűen községünkben is. Általában nő a lemaradásuk s csökkennek az életlehetőségeik. Gyors ütemben növekedni fognak a cigányságra fordítandó anyagi terheink és növekedni fognak a mindenféle konfliktusaink. Nemcsak a cigányságnak, de a magyarságnak is sorskérdése, hogy mielőbb elfogadhatóan rendezzük közös dolgainkat. Ha nem tesszük, tovább nehezednek életviszonyaink és

9 gyermekeinkre, unokáinkra a jelenleginél sokkal súlyosabb helyzetet hagyunk örökségül. A rendszerváltás óta fungáló magyar korányok cigánypolitikája rossz, messze nem hozza a kívánatos eredményeket. Véleményem szerint Magyarország önmagára hagyatkozva nem is képes megfelelően rendezni a szóban lévő súlyos kérdést. Az Európai Unió nélkül ez nem megy. Az Unió jelenlegi cigánypolitikája álságos, lényegében évről-évre az emberi jogok -kal való macerálásukra korlátozódik. Komoly anyagi támogatást erre a célra nem ad, tagországainak határait a cigányság előtt lezárja, s így a cigányságot Közép-Kelet Európában mintegy karanténba zárja. Itt tapossuk egymást és fővünk egymás levében. Alapvető feladatnak tartom, hogy a mindenkori magyar kormányok együttműködve a hasonló gondokkal küszködő szomszédos országok kormányaival és általában a cigánysággal erélyes és következetes kiállással el kell érjék, hogy az Unió a határokat a cigányság előtt megnyissa és a kitelepülést anyagilag is támogassa. Azoknak a cigány honfitársainknak, akik jobb boldogulást remélve ki akarnak települni, a magyar vezetés is adjon meg minden célszerű és lehetséges támogatást, azok felé a cigány honfitársaink felé pedig, akik itthon akarnak maradni, ragaszkodnak hazájukhoz, dolgozzunk ki és alkalmazzunk olyan cigánypolitikát, mely tényleges beilleszkedésüket elősegíti. Ennek a politikának hangsúlyos eleme legyen a többséghez való igazodás elvárása és szükség esetén a jelenleginél hatékonyabb fegyelmezés is. Szerintem a helyi együttélés módjait és szabályait is az előbbiekben vázolt gondolatkörök figyelembevételével kellene kialakítani. Tisztelt Testület, Képviselők! Összefoglalom, és pontokba foglalva felsorolom a napirendre tűzött rendőrségi beszámolóval, tágabb keretben a közbiztonsággal kapcsolatos határozati javaslataimat: 1. Meggyőződése Testületünknek, hogy községünk rossz, - évek óta romló közbiztonsági helyzetét nem lehet kellően megjavítani anélkül, hogy a közbiztonságot országos méretben ne szednék rendbe. Testületünknek is az a véleménye, hogy ehhez nem elegendő néhány vezető beosztású személy (köszönettel, dicsérettel történő) leváltása. Mélyreható, átfogó, más kapcsolódó területekre is (ügyészségek, bíróságok, cigány kisebbségi politika, stb.) kiterjedő változtatások, intézkedések szükségesek. Ezek között az egyik legfontosabb, legsürgetőbb teendő egy új, megfelelő irányítású, szervezettségű, magas moralitású, jól dotált, stabil rendőrség kialakításának megkezdése. 2. Mondja meg a testület, hogy a helyi rendőrség munkájával elégedetlen, munkája az egyik oka rossz közbiztonsági helyzetünknek. A napirendben elhangzó beszámolóját ne fogadja el és anyagi támogatást se adjon mindaddig, amíg jelentős javulást nem tapasztal. 3. Tartsa szükségesnek a testület a Nagykátai Kapitányság vezetőjének: Zajacz Ágnesnek a leváltását, mert nem kielégítő irányító munkája 9 (korábban bűnügyi osztályvezető, utóbb Lakatos alezredes eltávolítása után a kapitányság vezetőjeként) jelentősen hozzájárult községünk rossz közbiztonsági helyzetének kialakulásához és eltűréséhez. Nem vette figyelembe kellőképpen a lakosságunk részéről felvetett, idevonatkozó helyzetismertetéseket, figyelmeztetéseket sem. A testület a kapitánnyá történő kinevezéséhez kért és megadott hozzájárulását, bizalmát vonja vissza. 4. A testület határozatilag mondja ki, hogy volt polgármesterünk Lénárd László személyesen, morálisan felelős azért, hogy működésének három ciklusa során községünk közbiztonsága mind rosszabbra fordult és a jelenlegi helyzetbe került. Működése alatt a korlátozott lehetőségek között is módot találhatott volna arra, hogy ezt a romló tendenciát leállítsa, vagy legalábbis korlátozza. Indokolt annak feltételezése, hogy pozíciójának megtartására törekedve nem tette ezt. 5. Tartsa szükségesnek a testület, hogy országgyűlési képviselőnk az eddigieknél hatékonyabban vegyen részt fontos községi ügyeink rendezésében. Ismerje meg jobban helyzetünket és problémáinkat. Adjon ezekről felfelé jelzéseket, tájékoztatásokat és indokolt esetekben a különböző szerveknél, helyeken kezdeményezzen, járjon el érdekünkben. Ha eddigi működése során érdemlegesebb kapcsolatot tartott volna községünkkel, jelenlegi közbiztonsági helyzetünk is más képet mutathatna. Aktuális most az, hogy községünk vezetőivel tárgyalja meg rossz közbiztonsági helyzetünket és személyes közreműködésével kapjunk a felsőbb rendőri és igazgatási szervektől a rendezéshez kellő segítséget. 6. A testület határozatilag rögzítse a következőket: Ha az országos irányító szervek és ehhez kapcsolódva a középszervek részéről a rendőrségi munka és általában a közbiztonságunk gyökeres megjavítása érdekében hathatós intézkedéseket néhány hónapon belül nem tapasztal, akkor testületileg le fog mondani mandátumáról, mert nem fogja maga mögött tudni községünk lakosságának bizalmát és együttműködési készségét. Az a véleményem, hogy ezek nélkül pozíciófoglalás esetleg lehet, de eredményes munka nem. T. Polgármester úr és Képviselők! Némileg meditáltam azon, hogy ezt a memorandumot megírjam-e, és idős koromban magamra vonjam-e az ezzel járó izgalmakat. Én községünk egyik őstagja vagyok, egyik tanult, képzett fia. Életem vége felé járok, hovatovább már egy gyerek is fellökhetne, de még eszemet bírom. Hogy maradhatnék hát szülőfalum ügyei iránt érdektelen és ezekben néma? De hát hogy fogadják majd azok, akiknek címzem? Mindenképpen úgy van, hogy ez az írásom egy figyelemre méltó dokumentum ma is és községünk történelmében is az lesz. Nem az én dolgom, felelősségem, hogy községünk vezetői vállalják-e ennek tartalmát és a velejáró teendőket. A vállalás, nem vállalás kérdésében való döntésüket és a további munkájuk során kiállásukat, vagy félreállásukat helytörténetünk jelentős eseményként számon fogja tartani.

10 Rajtam, idős fián keresztül, községünk kollektív szelleme azt sugallja, hogy vállalják vállaljuk és erőinket, képességeinket a hosszas egyhelyben topogás, széthúzás után fogjuk össze. Mindnyájunk érdeke és üdve ezt kívánja követeli. Dr. Szabolcs István Sági út Nagy vihar volt felénk is Nagy hőség volt azon a napon is. Koraeste nyugodtan néztük a TV-t unokámmal. Egyszer csak egy pillanat alatt megszűnt az adás. Ugyanakkor a nyitott ablak függönyét szinte letépve betört a trópusi vihar első jele az orkánszerű szél. Hatalmas ereje nemcsak félelmet keltő volt, hanem nagy fákat tört derékban ketté, volt olyan nem kevés melyet tövestől csavart ki. Ezek vezetékekre dőlve az áramszolgáltatást tették lehetetlenné. Nem kevés gondot, bajt, kárt okozva hűtőkben tartott élelmiszerekben. Másnap reggel látta mindenki valójában az okozott károkat, amit este és éjjel még nem lehetett látni. Mindenki próbálta erejéhez mérten rendbe tenni a környezetét. A Liget utcában is. Szedegettem össze a letört ágakat, mikor először egy személyautó jött. Egy helybéli önkéntes tűzoltó érdeklődött, kinek milyen segítségre van szüksége. Szinte ezzel egyidőben megjelent egy tűzoltóautó is a Nagykáta-i Tűzoltóság egy kocsija. Két fiatal tűzoltó láncfűrésszel látott munkához. Nekem is segítettek. Nevük Majzik István és Molnár László. A magam nevében, de azt hiszem mások nevében is megköszönhetem a Nagykátai Tűzoltóparancsnokság vezetőjének és a két említett tűzoltónak is az időben jött önzetlen segítségüket. Nagy Sándorné Liget u. Itt a nyár Nagyon örülünk a nyári hónapoknak, mert aki dolgozik, az általában ebben az időszakban megy szabadságra és mindenki annak örül, ha jó időt fog ki szabadsági idő alatt. Nem panaszkodni szeretnék, de ilyen melegben igen sok folyadékot kell fogyasztani, azt mondják az orvosok, de netalán idehaza, ha az utcán valaki, - akár szecsői lakos vagy átutazó legyen szeretne vizet venni, mert rosszul érzi magát, ezt nem tudja, mert az utcán nincsenek kutak, le lett szerelve. Legalább minden utcában 1 kútnak kellene lennie, ha arra kerül a sor, hogy rosszul van valaki, vagy talán a kocsijában felforr a víz, és utána tudjon tölteni. Ide szeretném még említeni, és felhívni a kedves képviselő urak figyelmét, hogy elmegyünk az utcákon sok helyen meglévő fákat kivágják, mert ilyenkor egy jó hűvös fa alatt is lehetne pihenni ilyen nagy melegben. De helyette nem ültetnek, pedig ez a levegő minőségét is javítaná. Ezért szeretném, ha valamilyen módon ezt orvosolnák, vagy felszólítanák, hogy csak úgy lehet fát kivágni, hogy pótolják helyette. 10 Tisztelt Polgármester Úr és Képviselő Urak és Hölgyek! Szeretnénk megtudni az újságon keresztül ha megválaszolnák, hogy mi az oka annak, hogy minden nehezen megy Tápiószecsőn, még környező falvakban szemlátomást fejlődnek. Csupán csak a pénz vagy esetleg a nemtörődömség is van benne? Például: nemrégen volt a nagy vihar, ami sajnos nagy károkat okozott, sok családnak ez is sokba került. De hogy az állomás környékén jártam, ott is megtépázta a fákat, de még a nyomai a mai napig ott vannak. Talán ha elvinnék, nem is emlékeznénk egy ilyen nagy viharra. Itt volt a Föld napja pl.: felhívták az emberek figyelmét, hogyha ráérnek, segítsenek, sok szemetet összeszedni segítettek is, igaz meg is köszönte a Polgármester úr, de ha talán máskor is csak így lehetne valamit elérni a falu érdekében, azt hiszem az emberek eljönnének dolgozni, hogy szépítsük a községünket. És a szemetelőket pedig meg kell fegyelmezni, mert erre van munkatárs és meg lehet tudni, hogy ki tette ki a szemétjét. Szeretném a magam és a falu lakosságának kérését tolmácsolni: Itt van a falunap július 7-én, ami már régen volt, de sikerült összehozni, és remélem jól fog sikerülni, mert hogy olvasom sok neves művész fog fellépni, ezt pedig majd a TV is közvetíti, így a falunk neve is el fog hangozni, ami egy jó hír, mert nem a rossz miatt hangzik el. De sajnos, hogy évenként búcsúnk is van, ami a falunapot is a pályánál tartják. Ezt szeretnék az emberek, ha találnának ettől jobb helyet neki, mert hogy vasúton kell átjárni, ami veszélyes és főút mellett, ami a közlekedést is akadályozza, és a parkolást is nagyon nehezíti, mert kicsi a hely. Ezért szeretnénk, hogy a következő évekre nézve, ezt jobb megoldással el lehetne érni. Köszönettel: Köszönetnyilvánítások Aszalós István a lakosság nevében Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak a Rokonoknak, Barátoknak, Ismerősöknek és Szomszédoknak, akik édesanyánk Laczkó Ferencné temetésén részt vettek, sírján elhelyezték a kegyelet virágát. Kormány Sándorné és Konczné Laczkó Klára Köszönetünket fejezzük ki, akik Pusztai József temetésén részt vettek, sírjára virágot hoztak. A gyászoló család Köszönetet mondunk mindazon személyeknek, akik mély fájdalmunkban osztoztak, Özv. Dósa Istvánné szerető édesanyánk sírjánál a kegyelet virágait elhelyezték, és utolsó útjára elkísérték. Gyászoló család

11 Újabb Sikerek Néhány hónapja mutatkozott be tápiószecsői civil szervezeteink sorában a Fekete Medve Íjász egyesület. Már akkor is meglepetéssel és nagy örömmel adtunk hírt hazai és nemzetközi elismeréseikről. Most ismét öregbítették településünk hírnevét. A Magyar Íjász szövetség őket bízta meg a nemzetközi szövetség által megrendezett, Fita 3D világbajnokság pályáinak kiépítésével és technikai hátterének biztosításával. A verseny június tartott a Sopron melletti Ágfalván. A nemzetközi versenybírók a versenyzőkön kívül fiainkat is elismerésben részesítették.mint azt az egyik versenybíró említette hosszú évek után a világ számos pontján megrendezett versenyt látva most már ez a verseny lesz számára az etalon, melyet személyesen is megköszönt László Sándoréknak. Az egyesület másnak is örülhet. Az önkormányzat elfogadta pályázatukat, és megkapták azt a területet ( egyelőre 3 évre ) melyen szeretnék kialakítani és működtetni tevékenységüket. Immáron megfelelő körülmények között, hasonló színvonalon, mint azt az imént említettük. Két lőpálya egy 30 és egy 55 méteres kerül kialakításra, ahol akár fő is tud egyszerre lőni Terveik közt szerepel a terület egyfajta történelmi parkká alakítása, ahol történelmi nagyjaink szobrai, lobogói is helyet fognak kapni. Egyéb részletekről remélem hamarosan beszámolhatunk, addig is további sikereket és eredményes építkezést kívánok. Visnyei Tamás Szeretettel várunk a zarándokútra! augusztus 11-én reggel órakor a tápiószecsői templomtól gyalogos zarándoklat indul Nagyboldogasszony ünnepére a máriabesnyői római katolikus (kapucinus) kegytemplomhoz. A gyalogos zarándokutat elmondások szerint a besnyői templom felszentelésétől (1761) kezdve minden évben megtették a községünkben élők. A gyaloglás nem közönséges vándorlás, amelyen csak a természettel keressük a kapcsolatot, hanem imától és az ősi vallásos énektől átitatott kegyhelyre vivő zarándoklás. Tápiószecsőről az elmúlt években minden alkalommal indult gyalogos zarándoklat erre az eseményre. Idén is mennek, szombaton reggel 6 órakor a templom előtt lesz a gyülekezés, indulás a megszokott útvonalon. Indul autó is, ami viszi a nehezebb csomagokat és a hűtött ásványvizet. Aki velünk akar jönni, kérem szombaton reggel ¾ 6-ra jöjjön a templomhoz. Aki a besnyői bevonulásra akar érkezni és ott csatlakozni, jöjjön ½ 4-re besnyőre a vasúti aluljáróhoz. Onnan indulunk 4 órakor a kegytemplomba, és az esti szabadtéri szentmise után jövünk haza. Tehát mindenkit szeretettel várunk augusztus 11-én szombaton reggel ¾ 6 órakor a zarándokútra, hogy lelkiekben megtisztulva, hitünkben megerősödve térjünk haza. Zarándokok 11 SZAFI. Hírek Egy jól sikerült gyermeknapi mulatságról számolhatok be, ami még május utolsó szombatján volt a SZAFI. Egyesület székhelyén. A Búzavirág Nyugdíjas Klub néhány tagja jött el hozzánk Wagner Árpádné elnök vezetésével, s Incze Sándor polgármester úr is megtisztelt a jelenlétével s kedves szavaival, amellyel méltatta egyesületünk tevékenységét. Majd özv. Kmety Andrásné, Ilonka néni mondta el saját költeményét a gyermekeknek. Ezt követte a gyermeknapi ajándékok kiosztása, sérültjeink nem kis örömére. Majd jött a mulatság. Urbán Marci bácsi és Dósa Jenő bácsi szájharmonikával fújták a talp alá valót, fiataljaink pedig, táncra perdítették, dalra fakasztották a nyugdíjas klub női tagjait Gazsiné Terka nénit,prepokné Ica nénit,minkóné Klári nénit. A jó hangulatot csak fokozták az ezt követő játékos versenyfeladatok, melyet a nyugdíjasok is kipróbáltak. Az együtt töltött délután, a közös éneklés, játék, tánc, a finom sütemények, amelyet a szülők sütöttek, Maróné Rózsika, Tóthné Erzsi néni cseresznyéje egy kicsit feledtették ezeknek a családoknak a gondjait. Jól érezhettük magunkat, s köszönet a nyugdíjasoknak az adományokért, amit kis nyugdíjukból kiszorítottak azért, hogy gyermekeinknek szebbé tegyük a foglalkozásokat, ne szenvedjenek hiányt. Ők szerényen azt kérték, ne említsem a nevüket, hisz a Biblia is azt írja Te pedig a mikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed! (Máté (6.rész) evangéliuma) Köszönöm Wagnerné Annuskának, hogy megszervezte ezt a találkozót, s szívén viseli egyesületünk sorsát. Azt hiszem valamennyien érezhették azt a mérhetetlen szeretetet, amit ezek a gyerekek nyújtanak. Nagyon jó volt együtt, máskor is szívesen rendezünk közös összejövetelt. Továbbra is várjuk jelentkezését azoknak a családoknak, ahol fogyatékkal élő fiatal van, hogy tagjaink sorába léphessenek. Pártoló tagokat is szívesen fogadunk. Tagdíj: 500 Ft./év. Egyesületünk még nem jogosult az 1 %-ra, de, ha valaki megteheti, s szívesen támogat minket, azt nagyon megköszönjük. A Nagykáta- és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett számlánk száma: SZAFI. Szülők és segítőik az Akadályozott Fiatalokért. Hajnal Antalné SZAFI. Egyesület elnöke Szennyvízszállítást vállalok! Jeneses László Telefon: vagy

12 Racing Gumiszervíz Bt 2251 Tápiószecső, Sági u. 7. (Pelenka telep) Szuper nyári akcióink!!! Könnyűfémfelnik (OZ, ENZO, DEZENT, AEZ, DOTZ, RONAL, stb.) és gumik (fűnyírótól a kombájnig) széles választékkal, Nyugat-Európa legnagyobb beszállítójától. Akcióink keretében a nálunk vásárolt felnikhez és komplett kerekekhez ajándékszerelést adunk. Nyitva: Hétfő Szombat : Tel.: Bíró Gumiszervíz! Folytatódó nyári akció! Törzsvásárlóinknak 10 %-os kedvezmény. Nálam vásárolt gumik ingyenes szereléssel. Személy, kisteher új és használt gumik nagy választékban. Már hét éve az Önök szolgálatában. Bíró József 2251 Tápiószecső, Liszt F. u. Telefon: vagy 06-30/ Gitároktatás! Könnyű és klasszikus stílus egyaránt Tel.: vagy Tápiószecsőn, Liszt Ferenc utca 27-ben családi ház eladó. 2 és fél szoba, konyha, fürdőszoba, spejz, zárt L alakú veranda, + 1 kis szoba előtérrel. Ár: 7,7 millió Ft. Érdeklődni: Dósa József, Tápiószecsőn eladó új építésű 116 m 2 -es, igényes kivitelezésű családi ház. Hitel, szoc.pol igénybe vehető. Tel.: 29/ vagy Tangóharmonikát keresek (80-as vagy 120-as Weltmeister, Hohner orgonasíppal. Tel.: Eladó 2 szoba összkomfortos családi ház + külön bejáratú szoba konyhával. Gáz, villany, telefon van. Tápiószecső, Magdolna-telep Telefon: Tápiószecsőn a Honvédségi lakótelepen 3. emeleti 50 m 2 -es, 2 szobás, erkélyes, egyéni vízórás lakás eladó. Irányár: ,-Ft Érd.: db építési telek eladó a Pelenkatelepen. Érd.: óra után: Tápiószecső, Határ u. 49. szám alatti, 1999-ben épült családi ház eladó. A ház fiataloknak alkalmas. Elosztása: 1+2 félszoba, konyha, fürdőszoba, WC, előszoba. Érdeklődni: telefonszámon lehet. TÓALMÁS AUTÓHÁZ Tóalmás, Kossuth L. u Bozai Róbert Karosszéria javítás Huzatópados munkák Teljes körű ügyintézés Pénzügyi átvállalás Biztosító szerződött partnere Hőkamrás fényezés Fiatal roncsautók felvásárlása Tel.: 20/ BESENYI TELEP Tápiószecső, Régi TSZ telep MŰSZAKI VIZSGA ZÖLDKÁRTYA(személy,teher,busz) Műszaki vizsgára való felkészítés Tachográf illesztés ÖMV olajok forgalmazása Nyitva: hétfőtől-péntekig 8-17 óráig Tel.: 70/ Autómentés éjjel-nappal: Tel.: 20/ Tisztelt Olvasók! A művelődési ház honlapja: Sikeres nézelődést, kérjük írják meg véleményüket, javaslataikat, esetleges kritikájukat, az elérhetőségek menüpontban található Vendégkönyvben, vagy a feltüntetett címemre. Lesti Bertalan Kedves Olvasó! Amennyiben van otthon használt iskolaszere,(ceruza, toll, radír, tankönyv) amire már nincs szüksége - de még használható hozza be a Művelődési Házba. Augusztus vagy szeptember hónapban megyek ki Romániába(Szovátára), ott szívesen fogadják és használják majd a rászoruló gyerekek. Ha csak 1 darab ceruza vagy radír van, azt is elfogadjuk. Lesti Bertalan Szecsői Tükör Kiadja: Nagyközségi Önkormányzat Tápiószecső Honlap:www.tapioszecso.hu, Tel: 06-29/ Szerkesztő: Lesti Bertalan, E- Tel:06-29/ Megjelenik havonta 2400 példányban. Engedély:NySU.P/PHF/2824/1991.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Ssz. Beosztása Végzettsége, szakképesítése 1. Tagintézményvezető 1. biológia-kémia szakos 2. szakvizsgázott ped., közokt. vezető 2. Tanító 1. 2. magyar

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

(2) Mentesül a térítési díj fizetési kötelezettség alól a hátrányos helyzetű tanuló a Közokt. tv (2) bekezdése alapján.

(2) Mentesül a térítési díj fizetési kötelezettség alól a hátrányos helyzetű tanuló a Közokt. tv (2) bekezdése alapján. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010 (IV.30.) önkormányzati rendelete a közoktatásban alkalmazandó térítési-, illetve tandíjak helyi szabályozásáról Tápiószecső Nagyközség

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

ÜTEMTERV tanév

ÜTEMTERV tanév ÜTEMTERV 2013 2014. tanév SZEPTEMBER 2. h Az első tanítási nap 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra Felső tagozat: 1-5.óra: osztályfőnöki óra Ebéd

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület!

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület! Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs.u. 25. B E S Z Á M O L Ó a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév A TANÉV IDŐTARTAM-RENDJE A tanév első tanítási napja: 2006. szeptember 1. (péntek) A tanév utolsó tanítási napja: 2007. június 15. (péntek) A TANÍTÁSI SZÜNETEK Őszi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Jelen vannak Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. február 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott ülésén. Polgármesteri Hivatal Mogyorósbánya,

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (DOMBÓVÁR, ATTALA, DALMAND ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAKÉNT MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY) A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Dombóvár, 2013. február 15. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézménye 8181 Berhida Kossuth L. u. 11. Tel: 06/88/455 608

Ady Endre Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézménye 8181 Berhida Kossuth L. u. 11. Tel: 06/88/455 608 Ady Endre Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézménye 8181 Berhida Kossuth L. u. 11. Tel: 06/88/455 608 Tájékoztató a 2010/11es tanévkezdés tapasztalatairól, az oktatási feladatok

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Szám: 1/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Képviselő-testülete 2015. január 28- án 16 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. 2. Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér 137/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat a 2010. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Albertirsa

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012.

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2012/2013-as tanévre Petőfiszállás, 2012. augusztus A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben