Szent Benedek Óvoda, Általános Iskola és Két Tanítási Nyelvű Gimnázium HÁZIREND

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szent Benedek Óvoda, Általános Iskola és Két Tanítási Nyelvű Gimnázium HÁZIREND"

Átírás

1 Szent Benedek Óvoda, Általános Iskola és Két Tanítási Nyelvű Gimnázium HÁZIREND

2 Szent Benedek Óvoda, Általános Iskola és Két Tanítási Nyelvű Gimnázium Az iskola címe: 1116 Budapest, Mezőkövesd u. 10. Telefon: Fax: Honlap: Titkársági fogadóórák: H-Sze-Pé: Ke-csüt: Diákok számára: Naponta: 11:45-12:02 Copyright 2011 Szent Benedek Iskolaközpont, Inc. 2

3 TARTALOMJEGYZÉK KÖSZÖNTÉS... 5 RÉSZLETEK A PEDAGÓGIAI PROGRAMBÓL... 5 A. A SZENT BENEDEK ISKOLA KÜLDETÉSE... 5 B. A VÉGZŐS DIÁK... 5 C. TELJESKÖRŰ NEVELÉS... 6 AZ ISKOLA VEZETÉSE... 8 A. FENNTARTÓ KÉPVISELŐJE... 8 B. IGAZGATÓ... 8 C. ÁLTALÁNOS IGAZGATÓ HELYETTES... 8 D. TANULMÁNYI IGAZGATÓ HELYETTES... 8 E. GAZDASÁGI VEZETŐ... 8 F. AZ ISKOLA KÁPLÁNJA... 8 G. AZ ISKOLA VEZETÉSÉNEK ELÉRHETŐSÉGEI... 8 NAPIREND... 9 SZELLEMI NEVELÉS... 9 A. OKTATÁS... 9 B. A TANÉV... 9 C. OSZTÁLYZÁS, ÉRTÉKELÉS, SZÁMONKÉRÉS D. DÉLUTÁNI ELFOGLALTSÁGOK E. ELLENŐRZŐKÖNYV ÉS BIZONYÍTVÁNY F. FOGADÓÓRÁK ÉS SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK G. HÁZI FELADAT H. HIÁNYZÁS ÉS PÓTLÁS I. ŐSZINTESÉG J. ÉRTESÍTÉS BUKÁSRÓL VAGY BUKÁSHOZ KÖZELI ÁLLAPOTRÓL K. VERSENYEK ÉS JUTALMAZÁS EMBERI NEVELÉS A. FORMATÍV FEGYELMEZÉS B. ALAPVETŐ VISELKEDÉSI ELVÁRÁSOK DIÁKOK SZÁMÁRA C. VISELKEDÉSI SZABÁLYOK D. ISKOLÁN KÍVÜLI VISELKEDÉS E. FEGYELMI REND F. ÖLTÖZKÖDÉSI SZABÁLYOK G. ISKOLAI ÖLTÖZET LELKI NEVELÉS A. KÁPOLNA B. SZENTMISE C. SZENTGYÓNÁS D. LELKIGYAKORLATOK E. LELKI VEZETÉS F. LITURGIKUS ÉV

4 APOSTOLI NEVELÉS DIÁKÉLET A. HIÁNYZÁSOK B. ÉRKEZÉS ÉS TÁVOZÁS C. KÉSÉSEK D. AZ OSZTÁLY TERME E. A HETESEK F. SZÜNETEK ÉS A JELZŐCSENGŐ G. AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR H. TECHNIKAI ESZKÖZÖK HASZNÁLATA I. NEM KÍVÁNATOS TÁRGYAK AZ ISKOLÁBAN J. OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOK K. DIÁKTANÁCS ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK A. KAPCSOLATTARTÁS B. ADATVÁLTOZÁS C. LÁTOGATÓK AZ ISKOLÁBAN D. HIRDETÉSEK ELHELYEZÉSE AZ ISKOLA JELKÉPEI A. AZ ISKOLA JELMONDATA B. CÍMER C. IMÁDSÁGOK

5 KÖSZÖNTÉS Isten hozta a családot iskolánkban! Köszönjük, hogy bennünket választottak. A belénk vetett bizalom kötelez bennünket. Reméljük, hogy az itt eltöltött évek az egész család számára hasznosak és gyümölcsözőek lesznek. Házirendünk célja, hogy segítséget nyújtson a minden területre kiterjedő személyiségfejlesztéshez szükséges légkör megteremtéséhez, hogy segítse az iskola szellemi, emberi, lelki és apostoli céljainak megvalósítását, a diákság, nevelőtestület és a szülők együttműködése és kölcsönös felelősségvállalása által. Tartalmazza az iskola diákjai és szüleik számára szükséges információkat a zökkenőmentes és hatékony együttműködés céljából. Kérjük, alaposan tanulmányozzák át ezt a dokumentumot. Reméljük, sok hasznos információval szolgál és segít majd az iskola közösségébe való beilleszkedésben. Kérjük, mindkét szülő és a tanuló is írja alá a füzet közepéről kitéphető oldalt és juttassa vissza az iskolának az osztályfőnökön keresztül. Ezzel jelzik, hogy elolvasták és megértették az iskola rendjére vonatkozó szabályokat. Ezen Házirend a Szent Benedek iskolában folyó munka alapdokumentuma és egyben a hatékony közös munka alapja, melyet a nevelőtestület, diákság és a szülők kölcsönösen elfogadnak. Házirendünk vázolja azokat a szabályokat, amelyek támogatják az iskola céljait és pedagógiai programját, melyek érdekében Ön, mint szülő együttműködést vállal. A nevelőtestület fenntartja a jogot, hogy az ebben a dokumentumban nem szereplő bármilyen további felmerülő helyzetet egyénileg értékeljen, és további szabályt vagy eljárásmódot alkosson és juttasson érvényre, amennyiben ez szükséges. RÉSZLETEK A PEDAGÓGIAI PROGRAMBÓL A. A SZENT BENEDEK ISKOLA KÜLDETÉSE A Szent Benedek Iskola küldetése, hogy a magas színvonalú oktatás mellett a diákokat egész személyiségükben alakítsa, hogy érett, kiegyensúlyozott személyiséggé váljanak: Szellemi téren: segítünk a diákoknak felismeri és kifejleszteni képességeiket azáltal, hogy szorgalomra nevelünk és növeljük a tanuláshoz szükséges akaraterőt Emberi téren: olyan vezető egyéniségeket képzünk, akik apostoli lendülettel, a másik ember iránti érzékenységgel rendelkeznek és keresik, hogyan szolgálhatják leginkább felebarátjukat, közösségeiket, egyházukat és hazájukat. Lelki téren: diákjainkat megtanítjuk, hogyan válhatnak lelkileg gazdag és Isten Országának építésére kész, határozott fiatalokká, akik képesek magukat fegyelmezni és kötelességeiket teljesíteni. Apostoli téren: olyan hiteles katolikus vezetők nevelésére törekszünk, akik az evangéliumi örömhír világosságában élnek és azt sugározzák közösségeikben, otthonukban, munkahelyükön és az Egyházban. A küldetés akkor valósul meg, ha végzős diákunk határozott keresztény vezetővé vált, aki meg van győződve az igazságról, felkészülten és elkötelezetten törekszik egy olyan társadalom létrehozására és szolgálatára, melyben a keresztény értékrendet tanítják, elsajátítják és aszerint élnek. B. A VÉGZŐS DIÁK A végzős diák tudja, hogy egyéniségének fejlesztésében az iskola elvégzése csak az első lépés volt. Jól felkészült a felsőoktatásban való helytállásra. Szellemileg gazdag tudásanyaggal rendelkezik, szereti az igazságot, és birtokában van minden tanulásmódszertani ismeretnek ahhoz, hogy sikeres felsőfokú tanulmányokat folytasson. Emberileg szilárd erények alapjain áll. Tud határozottan cselekedni és dönteni. Lelkileg folyamatos érésben van kegyelmi életén keresztül, hiteles keresztény, szoros kapcsolatban Krisztussal. Apostoli téren a végzős diák szívesen nyújt segítséget felebarátjának anyagi és lelki téren egyaránt. A végzős diák hiteles keresztény vezető. 5

6 C. TELJESKÖRŰ NEVELÉS A Teljeskörű Nevelés fogalma A Szent Benedek Iskola a Teljeskörű Nevelés rendszerét alkalmazza küldetésének teljesítésében. Ezt a rendszert világszerte, eredményesen használják a Krisztus Légiója fenntartásában működő iskolákban. A Teljeskörű Nevelés a ránk bízottakra egész emberségükben tekint. Életüket, mint egészet fogja át és kívánja Krisztushoz emelni. A gyakorlati munkában a nevelési területeket szellemi, lelki, emberi és apostoli részekre bontjuk. Mielőtt belefognánk ezek részletes ismertetésébe, áttekintjük azokat a kihívásokat, melyek fiataljainkat érik. Korunk kihívásai Minden kor kérdéseket vet fel és utakat kínál. Mi Krisztus útját akarjuk járni. Hisszük, hogy ez az igaz út, és minden korban Ő az igaz válasz. Hisszük, hogy általa lehetnek diákjaink só és kovász, tartóra helyezhető lámpás. Korunk társadalmát fogyasztói társadalomnak nevezik sajnos többnyire helyesen. Bár a fogyasztói társadalomhoz nem kapcsolódik tételes tanrendszer, mégis, nagyon is kézzelfoghatóan életvitelt sugall és sulykol. Ez a fő, külső kihívás, amivel szembe kell néznie az iskolának. A hit ki van téve a mindent viszonylagosnak és esetlegesnek tekintő általános irányzatoknak. Inogni és porladni látszik minden erkölcsi alap. Az iskolák zöméből kiszorult a vallás, a nevelés nélkülözi a világos célokat. Ugyanakkor a fiatalok keresik az igazságot és őszinte szándékkal kutatnak: ez tükröződik a világi mozgalmak, új rendek szaporodásában és a növekvő számú hivatásban. A fogyasztói szemléletű média átszövi és maga alá gyűri a társadalmat, mint egy hatalmas polip. Rátelepszik az emberi lelkekre és azokat célja szerint alakítja. Ez a cél pedig az, hogy fogyasztóvá tegyen. Fogyasztóvá, az élet minden területén. A legjobb fogyasztó pedig az, akinek nincs akaratereje. A reklámok zöme sürgető birtoklási vágyat ébreszt a mulandó javak iránt, másrészt az azonnali érzéki kielégülés hajszolása felé terel. Ifjainkat elárasztják a képek, események, helyzetek, melyek arra hívnak, hogy az életet minél inkább az azonnali és közvetlen birtoklás, érzékelés és élvezet által ragadják meg. A reklámok és számítógépes játékok vibráló képei, a füldugaszon át bömbölő zene folytonos nyugtalanságban tartja a lelket. Az illető látszólag mozgalmas világba csöppen valóságban árnyékvilágba vezették. Árnyékvilágba, hol a lélek zaklatottan, magányosan, üresen bolyong. Az említett okok akadályozzák a mély emberi kapcsolatok létrejöttét. Akadályozzák az összefüggések keresését, az igazság feltárulását. Válaszunk Pedagógiai programunk ezen kihívást ismerve olyan fiatalokat nevel, akik hiszik, hogy a legfőbb érték nem ingadozik hanem sziklaalap. Akik életüket erre a sziklára építik nem az esetlegesség homokjára. Akik lelkiismeretét az Egyház neveli nem a média. Akik alkotni és szolgálni akarnak nem csak fogyasztani. Akik képesek tartósan felelősséget vállalni és áldozatot hozni nem pillanatnyi szeszélyek vezetik őket. Akik műveltsége, összefüggéseket felismerő értelme Krisztus világosságának fényében képes ítélni igaz és hamis között. És akiknek akaratereje is van ahhoz, hogy mindezen jót végbe is vigyék Egyházuk, hazájuk, közösségeik és családjuk javára. A Teljeskörű Nevelés kifejtése A Teljeskörű Nevelés a következő nevelési elveken alapszik: 1. Krisztus-központúság Iskolánk Krisztust állítja példaképnek. Ő áll erőfeszítéseink középpontjában. Minden tettünk, programunk, kezdeményezésünk, célunk és munkánk az iskola egész éves programja azt tükrözi, hogy törekszünk megismerni, szeretni és követni Krisztust. Ő a példakép diákjaink, és minden a nevelő tevékenységben érintett tanár és alkalmazott számára. 6

7 2. Szeretet, lelkesedés, meggyőződés Az igazi formálást nem lehet rákényszeríteni valakire. A nevelőknek folyamatos és pozitív motivációval lelkesíteni kell diákjaikat, hogy szabadon válaszoljanak, tegyék magukévá az ideálokat és legyenek meggyőződve arról, hogy tetteik az igazságon alapulnak. A belső meggyőződés elkezdi aztán alakítani diákjaink erkölcsi elveit, elvezeti őket oda, hogy megismerjék, megszeressék, akarják elérni az eléjük tűzött célokat, kihívásokat. A nevelő nem követel előzetes motiválás nélkül, és ennek a motivációnak az Isten, a diák és a felebarát iránti szeretetben kell gyökereznie. 3. Vezetővé válás Célunk, hogy olyan vezető egyéniségeket neveljünk, akik át fogják alakítani a társadalmat az igazság és a szeretet törvényeinek megfelelően, melyet a Katolikus Egyház szociális tanítása megfogalmaz. Szeretnénk az Egyház és a társadalom számára széleskörűen képzett férfiakat és nőket nevelni, akik hiteles keresztény vezetőként a társadalom különböző rétegeiben működve teljes egészében megújítják azt. 4. Személyre szabott nevelés Minden személy egyedi, aki Istentől ajándékok változatos sokaságát kapta. A diákok életkörülményei is változatosak, nagyrészt családjuk társadalmi, anyagi, érzelmi és erkölcsi helyzetétől függő. Ebből adódóan a diákok nevelése egyéni szinten is zajlik. Ezt elérendő iskolánk nagy hangsúlyt fektet a diákok személyes kapcsolatára osztályfőnökével, tanáraival, valamint a lelki nevelésben segédkező papokkal és megszenteltekkel. 5. Csapatmunka Az iskola alapja a hatékony csapatmunka és együttműködés a vezetőség, a tanárok és technikai dolgozók között, mellyel mindenki ugyanazokért a célokért küzd, a diák érdekében. Minél szorosabb összhangban dolgoznak a tanárok az iskola vezetésével, annál hatékonyabb a magasszintű oktatás és a teljeskörű nevelés. A tanárok törekszenek arra, hogy a nevelési elvekkel való összhangjukból fakadó lendületükkel hiteles példaként álljanak a diákok előtt óráikon. 6. Magas tanulmányi színvonal Az iskola célkitűzése, hogy magas színvonalú szellemi képzést adjon. Az órák tananyagban gazdagok, alaposak és jól tervezettek. Célunk a tantárgyak iránti érdeklődés felkeltése, a gondolkodás fejlesztése és az összefüggések megláttatása, felhasználva a korábban tanultakat. A gimnáziumi képzés célja, hogy diákjainkat felkészítsük felsőfokú tanulmányok folytatására és stabil nyelvtudást adjunk két idegen nyelven. 7. Meghatározott célok Fontosnak tartjuk, hogy tanítási célkitűzéseink összhangban legyenek az egyes osztályok elé tűzött célokkal. Az iskolai célkitűzések keretein belül osztály- és egyéni szinten is támasztunk külön célkitűzéseket a helyzetnek és adottságoknak megfelelően. 8. Családok bevonása Ahhoz, hogy nevelési programunk hatékony lehessen, a családokkal való kapcsolatra és párbeszédre van szükségünk. A család az a legfontosabb hely, ahol a diák iskolán kívüli élete elsősorban zajlik, itt fejlődik személyisége, jelleme, magatartása. Az iskola rendszeres kapcsolattartást javasol annak biztosítására, hogy az iskolában tanultakkal összhangban álljon a családi elvárásrendszer, és ezáltal család és iskola kölcsönösen támogassa egymást. 9. Szociális felelősségtudat Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink figyelmét felhívjuk a valós társadalmi problémákra, és megtanítsuk őket, hogyan válaszolhatnak ezekre. Szeretetszolgálati lehetőségeket szervezünk, hogy diákjaink kapcsolatba kerüljenek olyan emberekkel és helyzetekkel, ahol a szenvedés és az igazságtalanság érezhető. Szeretnénk felébreszteni diákjainkban a társadalmi felelősség iránti érzékenységet, mely felnőttként majdan további gyümölcsöt terem. 10. Életen át tartó folyamat A teljeskörű nevelés: életre szóló vállalkozás. Az iskola keményen harcol azért, hogy táplálja és erősítse a tanulás szeretetét, a tudás és a lelki megújulás iránti vágyat. Tanáraink hivatástudatukkal, lendületükkel, folyamatos szakmai fejlődésükkel természetes módon képviselik ezt diákjaink előtt. 7

8 AZ ISKOLA VEZETÉSE A. FENNTARTÓ KÉPVISELŐJE Képviseli az iskolában a Krisztus Légiója Kongregációt. Ellátja az iskola működésének törvényes felügyeletét a közoktatási törvénynek megfelelően. Biztosítja a folyamatos működéshez szükséges feltételeket. Jóváhagyja az iskola alapdokumentumait. B. IGAZGATÓ Irányítja a nevelőmunkát és a tanév programjait, vezeti az osztályfőnöki munkaközösséget. Kapcsolatot tart a közösségi és lelki életet vezetőivel. Az iskola egészében folyó munkáért felelősséget visel. C. ÁLTALÁNOS IGAZGATÓHELYETTES Ellenőrzi és irányítja az adminisztrációs munkát, elkészíti a statisztikákat és nyilvántartásokat. Összefogja a technikai eszközökkel kapcsolatos teendőket. D. TANULMÁNYI IGAZGATÓHELYETTES A tanulmányi igazgatóhelyettes segíti az igazgatót a tanulmányi kérdésekkel kapcsolatos ügyek rendezésében. Felelős a tanárokkal folyó munkáért, továbbképzésükért és szakmai fejlődésükért. E. GAZDASÁGI VEZETŐ Felelős az iskola pénzügyi irányításáért. F. AZ ISKOLA KÁPLÁNJA Felelős a lelki nevelésért, meghatározza az iskola lelki életének irányvonalát. Szentmiséket tart és gyónási lehetőséget biztosít. Rendszeres kapcsolatot keres és tart a tanárokkal, diákokkal, szülőkkel. Irányítja a ministránsok képzését és a lelkigyakorlatokat. G. AZ ISKOLA VEZETÉSÉNEK ELÉRHETŐSÉGEI Név Beosztás Telefonszám cím Fejéregyházi Tamás fenntartó képviselője John Simoneau káplán Deák István igazgató Horváth Zsolt általános igazgatóhelyettes Arendtné Salacz Nadine tanulmányi igazgatóhelyettes Ozsváth Eszter gazdasági vezető Fesztóry Zsuzsanna iskolatitkár

9 NAPIREND Csengetési rend becsöngetés Kicsöngetés 1. óra óra óra óra óra óra óra óra Egyéb szolgáltatások rendje Portaszolgálat 7:00-19:00 Reggeli ügyelet 7: Tanulószoba 13:20-16:20 Napközi 1-4. osztályosoknak 12:00-16:30 Délutáni ügyelet 16:30-17:30 SZELLEMI NEVELÉS A. OKTATÁS Iskolánk helyi tanterve a KPSZTI kerettantervi ajánlása alapján készült. Az általános iskola (1.-8.) tantervei szilárd, összefüggő tudásbeli, fogalmi és gyakorlati alapot biztosítanak a gimnáziumi tanulmányok elkezdéséhez. Célkitűzése: diákjaink nap mint nap a legjobbat hozzák ki önmagukból. Az első idegen nyelv az angol, 4. osztálytól a tanterv része, 13. évfolyamig folyamatosan. A 8. évfolyam után választási lehetőség van a két tanítási nyelvű öt évfolyamos (9-13.) és a négy évfolyamos (9-12.) informatika szakirányú képzés között. A két tanítási nyelvű évfolyamon diákjaink a nyelvi előkészítő év után angolul tanulják a matematikát, a történelmet és a hittant, 12.-től a célnyelvi civilizációt is. Az informatika szakirány emelt szintű érettségi felkészítést biztosít informatika tantárgyból az órarendi órákon belül. Tanterveink magas, ám teljesíthető elvárásokat tartalmaznak, egészséges egyensúlyt alakítva ki diákjaink aktuális tanulmányi szintje és a bennük rejlő képességek között. Ezt az érzékeny egyensúlyt a tantervek ésszerű és teljesíthető elvárásai mellett erősen befolyásolja a diák egyéni erőfeszítése, akarata. Az iskola oktatási elképzeléseiről további információért forduljanak a tanulmányi igazgatóhelyetteshez. 9

10 B. A TANÉV A tanév 37 hétből áll és két félévre oszlik. Az első tanítási nap szeptember 1., az utolsó június 15. Tanulmányi értesítéseket az 1-4. évfolyamon negyedévenként, évfolyamokon félévkor és év végén kapnak a diákok. C. OSZTÁLYZÁS, ÉRTÉKELÉS, SZÁMONKÉRÉS A diákok tanulmányi szintjét osztályzatokkal mérjük, melyek az adott tantárgyra vonatkoztatva kifejezik a tanuló tudását és készségeinek fejlettségét. Egész számokkal osztályozunk. Legjobb jegy az ötös, a legrosszabb az egyes. Első évfolyamon és második osztály félévkor diákjainkat szövegesen értékeljük. Számonkérési formák: Feleltetés: szóbeli számonkérés, mely a füzet bemutatásával jár. Általában az előző órai tananyagot kéri számon. Kisdolgozat: 80%-ban az előző három óra anyagát kéri számon. A tanár egy héten belül kijavítja. Bejelentenie nem kell. Nagydolgozat: Tanegységeket lezáró írásbeli számonkérés, melyet a szaktanár min. egy héttel előre bejelent és két héten belül kijavít. Az osztály képviselője és helyettese a bejelentett nagydolgozatokról a faliújságon nyilvántartást vezet. A nagydolgozat iskolánkban a minőségbiztosítás meghatározó eleme: az éves tananyagot nagydolgozatok tagolják. Ezen mérőpontokon időben kiviláglik az esetleges mulasztás. A mulasztást mihamarább pótolni kell. Ezért nagydolgozatok esetében csak az elégséges az elég, mint a továbbhaladáshoz szükséges minimum. Az elégtelen nagydolgozatokat ki kell javítani, a mulasztást pótolni kell a félévi és év végi min. elégséges osztályzatért. A nagydolgozatok javítására a pótdolgozatok óráján van lehetőség a szaktanárral egyeztetett alkalmakon. A kijavított nagydolgozatokat a szaktanár év végéig megőrzi, a szülők a fogadóórán megtekinthetik. A szaktanár a nagydolgozatot a kiosztás után közvetlenül egy hetes megtekintésre átadhatja a szülőnek, de a diáknak a jelzett határidőre a dolgozatot sértetlen állapotban vissza kell hoznia. Amennyiben ezt elmulasztja, egyest kap. Egyéb: Az értékelésnek egyéb formái is lehetnek, adható pl. plusz, piros pont, kisjegy. Ezek rendjét a szaktanár a tanév elején megszabja, különös tekintettel arra, hogy mi kerül az ellenőrző könyvbe. Dolgozatírás előtt kikészítendő az írószer és a szaktanár által kért v. engedélyezett segédeszköz (pl. függvénytábla, számológép). Más holmi nem lehet elől. A számonkérés egyben mérés, mit hamisítani azért is helytelen, mert megtéveszti a szülőt, a szaktanárt, s egy idő után a kivitelezőt is. Ezért a lesés, súgás, puskázás elégtelennel jár. Heti két órában tanult tárgy esetén a szaktanár havonta minimum egy jegyet ad. Más óraszámok esetén a diák ezzel arányosan kap jegyet. Házivizsga rendszer Iskolánkban a tanulmányi előrehaladás mérésére és az érettségi felkészítés részeként házivizsgákat és kisérettségit szervezünk. Általános iskola 8. évfolyam Félévkor angol szintvizsga, melynek százalékos eredménye a két tanítási nyelvű osztályba való belső felvételi része. Év végén magyar és matematika záróvizsga, melynek sikeres letétele a továbbhaladás feltétele. Érdemjegye két témazáró értékű. Gimnázium - általános képzés és informatika szakirány 9. évfolyam: informatika szintvizsga 10. évfolyam: kisérettségi Magyar nyelv és irodalomból Matematikából 10

11 Történelemből Választható tantárgyból (földrajz, fizika, kémia) 11. évfolyam: Informatika szintvizsga Angol kisérettségi Biológia vizsga Gimnázium kéttannyelvű osztályok Negyedéves vizsgák általában A diákoknak az angol nyelven tanult tárgyakból negyedévenkénti vizsgákon kell számot adni gyarapodó tudásukról évfolyamon a tanév végi angol szintvizsga sikeres letétele a továbbhaladás feltétele. A negyedévenkénti vizsgák rendje évfolyamonként: 9. évfolyam Negyedéves bontásban angol írásbeli és szóbeli nyelvi vizsga Év végén írásbeli és szóbeli B1 szintű angol szintvizsga és informatika gyakorlati záróvizsga (magyar nyelven) 10. évfolyam Az első negyedévben matematika írásbeli vizsga Félévkor hittan írásbeli vizsga Harmadik negyedévben történelem írásbeli vizsga Év végén B2 szintű angol szintvizsga - First Certificate 11. évfolyam Az első negyedévben matematika írásbeli és szóbeli vizsga Félévkor hittan írásbeli és szóbeli vizsga Harmadik negyedévben történelem írásbeli és szóbeli vizsga A májusi érettségi írásbelik idején kis érettségi írásban és szóban magyarból, valamint a földrajz - fizika - kémia tantárgyak egyikéből, szóban. 12. évfolyam Az első negyedévben matematika írásbeli vizsga Félévkor hittan szóbeli vizsga Harmadik negyedévben történelem szóbeli vizsga Év végén C1 szintű záró vizsga - Cambridge Advanced English vagy előrehozott emelt szintű angol érettségi. (A es tanévtől az emelt szintű érettségi nem válthatja ki a C1 szintű vizsgát.) Biológia vizsga 13. évfolyam Első negyedévben szóbeli vizsga angol nyelvi civilizációból. D. DÉLUTÁNI ELFOGLALTSÁGOK A délutáni elfoglaltságok közösségi együttlétre, közös érdeklődésű diákok szabadon választott időtöltésére adnak lehetőséget, mely támogatja a Teljeskörű Nevelést és a szabadidő színvonalas eltöltésére tanít. A zenei tevékeny- 11

12 ségek (kórus, zenekar, musical) fejlesztik diákjaink művészetekre való érzékenységét, érzelmi intelligenciáját, művészi kifejezőkészségét. A zenei érzék művelése mellett lehetőség van a délutáni sportolásra, a testi erőnlét ápolására is. Énekkar Órarendbe illesztve, közvetlenül tanulási órák után, az általános iskola 3. évfolyamától kiválasztottak számára kötelező. Szakkör Szakkört minimum 8 diák jelentkezésével indítunk, amennyiben ezt a tantárgyfelosztás lehetővé teszi. A szakköri jelentkezések határideje szeptember 15. Tanulószoba A tanulószoba elsődleges célja a tanulás. A 13:20-16:00 között tartott tanulószobai foglalkozás három része a csendes tanulás udvari vagy tantermi játék és a konzultációs tanulási szakasz. Esetenként lehetőség van arra, hogy diákcsoportok meghatározott céllal és helyen a tanítási idő után az iskolában tartózkodjanak (pl. diáktanács megbeszélése, ünnepélyre való próba, stb.). Ezt a tanulószobát vezető tanárnál kell kérelmezni, aki indokolt esetben megadja a lehetőséget, és a továbbiakban a tanulócsoportot felügyeli. Tömegsport A diákok által szabadon látogatható délutáni program a tömegsport, melynek során a diákság rendelkezésére áll a hátsó udvar, valamint a pingpongasztal. A foglalkozást tanár irányítja. E. SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÁS ÉS BIZONYÍTVÁNY A szülők felé az iskolának tájékoztatási kötelessége van. Ennek a törvény szabta feladatnak iskolánk elsődlegesen az e-napló segítségével tesz eleget. Az e-naplóba a tanárok írhatnak személyre szabott értékeléseket, fegyelmi beírásokat, és ide kerülnek az iskolavezetés üzenetei is. A bizonyítvány Az első tanítási napra a diákok bizonyítványukkal érkeznek, melyet osztályfőnökük beszed. Folyamatos tanulói jogviszony esetén ez a beiratkozásnak felel meg. Kiosztására a Te Deum után, az osztálytermekben kerül sor. A nyári szünidő alatt otthon van. Az átadás-átvételről minden esetben jegyzék készül. F. FOGADÓÓRÁK ÉS SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK Fogadóórát egy évben kétszer, novemberben és áprilisban tartunk, összes tanárunk részvételével. A szülők a tanárnál személyesen érdeklődhetnek gyermekük tanulmányi előmeneteléről. Problémás diák esetén, ha tanár és a szülő nem tudja a felmerülő problémát megoldani, külön találkozót kérhetnek az igazgatótól. Osztályonkénti szülői értekezletre egy évben háromszor kerül sor: év elején, félévkor és év vége felé. Kérjük a szülőket, mindenképpen vegyenek részt rajtuk. G. HÁZI FELADAT A tanulásban a figyelmes tanórai munka és a gondos otthoni készület együttese vezet sikerre. A házi feladat színvonalas elkészítése alapvető az ismeretek rögzítése és a készségek fejlesztése szempontjából. A napi házi feladat mennyisége tantárgyanként, tananyagonként és évfolyamonként különböző. Pontos lejegyzéséhez ajánlott leckefüzet vezetése. A diák érdeke, hogy házi feladatát legjobb tudása szerint elkészítse. Iskolánkban az írásbeli házi feladatok önálló elkészítése kötelező. 12

13 Felelősségünk tudatában, valamint számolva a rendkívüli helyzetekkel és a mindnyájunkra jellemző emberi esendőséggel, egy félév során egy tantárgyból legfeljebb 5 házi feladat megírásának elmulasztása fölött hunyunk szemet. Ennél több írásbeli házi feladat elmulasztása fegyelmi következményeket von maga után és az eljárás igazgatói hatáskörbe kerül. Rendkívüli esetben a szülő az ellenőrző útján igazolhatja az írásbeli házi feladat hiányát. A szülők nagyban támogathatják gyermekük tanulmányi előmenetelét, ha otthon rendezett, a tanulást, a koncentrációt segítő környezetet biztosítanak. Jó, ha a házi feladatok megírásának állandó helye van: íróasztal vagy asztal megfelelő világítással, háttér-zajforrások kiiktatásával. (TV, rádió, CD lejátszó, MP3-4 lejátszó, IPod, stb.) Mindez nagy mértékben segíti a házi feladat megfelelő minőségű elkészítését. H. HIÁNYZÁS ÉS PÓTLÁS A hiányzás alatt elmulasztott tananyagot a diáknak pótolni kell. Többnapos távollét esetén a diák igyekezzék mérsékelni lemaradását a tanulópárjával fenntartott kapcsolat útján, telefonon megkérdezvén a tanítási órákon vett tananyagot és házi feladatot. Erre lehetőség nyílik pl. a betegségek lábadozó szakaszában. Egy napnál hoszszabb hiányzás utáni pótlás határideje: minden hiányzással töltött két napot egy nap alatt kell behozni. A lemaradás minimálisra csökkentése érdekében kérjük, hogy tanítási napokról csak nagyon indokolt esetben kérjék el gyermeküket családi programra hivatkozva (a szülői hatáskörben igazolható három napon túl). I. ŐSZINTESÉG A tanulmányi munkában való őszinteség alapeleme a Teljeskörű Nevelésnek. Diákjainktól elvárjuk, hogy iskolai munkájukban becsületesek legyenek. A másolás, a mással elkészíttetett feladat tilos. A plágium, egyéb forrás használata saját gondolatnak feltüntetve, pl. Internetről leszedett anyagok használata házi fogalmazásban vagy házi versenyen a megfelelő forrás feltüntetése nélkül, szintén csalás. A tanulmányi őszinteség megsértése az adott munkára adott elégtelennel jár, de súlyosságához mérten egyéb fegyelmező intézkedést is vonhat maga után. J. ÉRTESÍTÉS BUKÁSRÓL VAGY BUKÁSHOZ KÖZELI ÁLLAPOTRÓL Iskolánk felelősségérzete a diákok tanulmányi előmenetelével kapcsolatban arra késztet minket, hogy a bukásra vagy bukáshoz közel álló diákjaink szüleit a félévi és év végi hajrá előtt értesítsük. A bukócetlik beragasztásától azt várjuk, hogy diák, szülő és tanár közös erőfeszítést tegyen, hogy a diák tanulmányi szintje minimum az elégségest elérje. Megjegyzendő, hogy az értesítés munkatervünkben meghatározott hete után is bekövetkezhet olyan tanulmányi mulasztás, mely bukással járhat. K. VERSENYEK ÉS JUTALMAZÁS Diákjaink számára háziversenyeket szervezünk és/vagy külső (kerületi, fővárosi, országos) versenyeken indítjuk őket. A háziversenyek eredményhirdetése közvetlenül a versenyt követi. A tanév végeztével a különböző évfolyamokon a legkiemelkedőbb diákok erőfeszítését, elkötelezettségét, eredményességét az iskola például állítja vagy jutalmazza. 13

14 Díj Követelmény Jelenlét Erőfeszítés Barátság Díj - általános iskola Sportember Díj Közösségi Díj Apostoli Díj Hűség díj Végzős Évfolyamelső Az a diák kaphatja, aki azzal bizonyította elkötelezettségét és állhatatosságát, hogy egyetlen tanítási napról vagy iskolai programról sem hiányozott. Az a diák kapja, aki javulásával kitüntette magát a Teljeskörű Nevelés valamely területén. Az a diák kaphatja, aki kitűnt társai iránti szeretetével mind az iskolában, mind pedig az iskola falain kívül. Az a diák kaphatja, aki páratlan sportteljesítményt ért el. Az a diák kaphatja, aki mindennapi jó magaviseletével és az iskola közösségének javát szolgáló igyekezetével megmutatta, hogy az iskola szellemének megfelelő vezéregyéniség. Az a diák kaphatja, aki kitartó és cselekvő munkával hirdette Krisztus örömhírét, mid az iskolában, mind azon kívül. Az az érettségiző diák kaphatja, aki az általános iskola első évétől kezdve folyamatosan iskolánk tanulója volt. Ezt a díjat az az érettségiző diák kaphatja, aki a legmagasabb tanulmányi átlagot érte el. EMBERI NEVELÉS Az emberi nevelés része a személy lelki, közösségi és testi nevelése. Ide tartozik a jellemformálás és annak megtanulása, hogyan élhetünk emberhez legméltóbb életet. Ehhez erős akarat kell, hogy megtanuljunk saját magunkon uralkodni. El kell sajátítanunk az erényeket, fejlesztenünk kell lelkiismeretünket, valamint ragaszkodnunk kell erkölcsi elveinkhez és értékeinkhez. Az erős jellem a vezető egyéniség egyik ismérve. A jellem az, ami nemessé teszi a diákot, lehetővé teszi számára önmaga alakítását és saját meggyőződésének megőrzését. Az emberi nevelés nem más, mint erős és erkölcsös jellem kialakítása. Ebben a folyamatban a diák is részt kell vegyen az erényekben, önbizalmában és vezetői készségeiben való növekedésével, miközben felismeri az igazságon alapuló személyes meggyőződését. Az emberi nevelés erősíti a diák érzékenységét a jóra, igazra és szépre, miközben felismeri a teremtés harmóniáját az emberrel, a természettel és a társadalommal kapcsolatban. Ide tartozik a társasági viselkedéskultúra, a művészet és kultúra tisztelete, valamint a testi erőnlét ápolása. A végzős diák jellemes és érett személyiség: Viselkedése tükrözze, hogy az igazságon nyugvó elvei vannak, melyek irányítják tetteit és érzelmeit. Érett egyéniségként határozott, és ura önmagának. Igazságos, őszinte, ígéreteihez hű, elkötelezett, becsületes, lelkiismerete jól nevelt. Egészséges önbizalommal és mások iránti tisztelettel rendelkezik. Mindig az alkalomhoz méltóan öltözködik, öltözete tiszta, ápolt. Beszéde világos és tiszta, képes másnak szeretettel és megértéssel elmagyarázni meggyőződését. Nagylelkűsége, kitartása, megbízhatósága, kötelességtudata és felelősségtudata miatt közösségének értékes tagja. Szeretete, érett személyisége, becsületessége és együttérző szíve jó és megbízható baráttá teszi. A gyakorlatban is odafigyel egészségére, a testápolásra és fizikai erőnlétére. 14

A Szent Benedek Óvoda, Általános Iskola és Két Tanítási Nyelvű Gimnázium Pedagógiai Programja 2013.

A Szent Benedek Óvoda, Általános Iskola és Két Tanítási Nyelvű Gimnázium Pedagógiai Programja 2013. A Szent Benedek Óvoda, Általános Iskola és Két Tanítási Nyelvű Gimnázium Pedagógiai Programja 2013. Jelen dokumentum 2013. szeptember 1-jétől hatályos. TARTALOMJEGYZÉK I. rész: Nevelési Program... 5 1.

Részletesebben

A PIARISTA GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE. A z a l á b b i H á z i r e n d 2 0 1 3. m á j u s á t ó l é r v é n y e s.

A PIARISTA GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE. A z a l á b b i H á z i r e n d 2 0 1 3. m á j u s á t ó l é r v é n y e s. A PIARISTA GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A z a l á b b i H á z i r e n d 2 0 1 3. m á j u s á t ó l é r v é n y e s. 2013 T a r t a l o m j e g y z é k B e v e z e t é s... 3 I. Az iskola és a család; a szülőkkel

Részletesebben

HÁZIREND. Tompa Mihály Református Általános Iskola

HÁZIREND. Tompa Mihály Református Általános Iskola HÁZIREND Tompa Mihály Református Általános Iskola A Tompa Mihály Református Általános Iskola HÁZIRENDJE Bevezetés NEVELJÉTEK ŐKET AZ ÚR TANÍTÁSA ÉS INTÉSE SZERINT. (Ef 6,4) Keresztyén iskolánk olyan szemléletet

Részletesebben

MAGVETŐ REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

MAGVETŐ REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA Neveljétek őket az Úr tanítása és intése szerint /Ef 6,4/ MAGVETŐ REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA OM: 028278 HÁZIREND 2013. 1 Tartalomjegyzék Bevezeteés... 4 Törvényi háttér... 4 A Magvető Református

Részletesebben

A székesfehérvári. Ciszterci Szent István Gimnázium HÁZIRENDJE. Egyazon szeretetben, azonos Regula szerint és hasonló életvitelben! (Charta Caritatis)

A székesfehérvári. Ciszterci Szent István Gimnázium HÁZIRENDJE. Egyazon szeretetben, azonos Regula szerint és hasonló életvitelben! (Charta Caritatis) A székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnázium HÁZIRENDJE Egyazon szeretetben, azonos Regula szerint és hasonló életvitelben! (Charta Caritatis) 1 1. Bevezetés... 3 2. Az intézmény hivatalos adatai...

Részletesebben

HÁZIREND. Az intézmény azonosítása

HÁZIREND. Az intézmény azonosítása HÁZIREND amely a Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza az érvényben lévő magasabb rendű jogszabályi előírások alapján Az intézmény

Részletesebben

PREMONTREI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM, EGYHÁZZENEI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON (2100 Gödöllő, Egyetem tér 16.) HÁZIREND

PREMONTREI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM, EGYHÁZZENEI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON (2100 Gödöllő, Egyetem tér 16.) HÁZIREND PREMONTREI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM, EGYHÁZZENEI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON (2100 Gödöllő, Egyetem tér 16.) 2014 Kedves Diákok! Egy katolikus egyházi intézménynek, a gödöllői premontrei szerzetesek iskolájának

Részletesebben

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Házirend. Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Házirend. Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Házirend Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete Tisztelt Szülők! Önök a gyermeküknek választott iskola Házirendjét

Részletesebben

A Szent István Római Katolikus Általános Iskola HÁZIRENDJE, melyet az iskola nevelőtestülete 2009. augusztus 28. napján fogadott el.

A Szent István Római Katolikus Általános Iskola HÁZIRENDJE, melyet az iskola nevelőtestülete 2009. augusztus 28. napján fogadott el. A Szent István Római Katolikus Általános Iskola HÁZIRENDJE, melyet az iskola nevelőtestülete 2009. augusztus 28. napján fogadott el. Szent István Római Katolikus Általános Iskola OM azonosító: 037011 8500

Részletesebben

AZ ÓBUDAI SZENT PÉTER ÉS PÁL SZALÉZI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÓBUDAI SZENT PÉTER ÉS PÁL SZALÉZI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ÓBUDAI SZENT PÉTER ÉS PÁL SZALÉZI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalomjegyzék I. Bevezető... 4 I.1. Az intézmény működésének törvényi alapja... 4 I.2. A pedagógiai program törvényi

Részletesebben

AZ ÓBUDAI SZENT PÉTER ÉS PÁL SZALÉZI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÓBUDAI SZENT PÉTER ÉS PÁL SZALÉZI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ÓBUDAI SZENT PÉTER ÉS PÁL SZALÉZI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalomjegyzék I. Bevezető... 4 I.1. Az intézmény működésének törvényi alapja... 4 I.2. A pedagógiai program törvényi

Részletesebben

A CISZTERCI REND NAGY LAJOS GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND

A CISZTERCI REND NAGY LAJOS GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND A CISZTERCI REND NAGY LAJOS GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND PÉCS, 2013 KÖSZÖNTŐ Kedves Diákjaink! Pécs és az ország egyik legrégibb iskolájának, a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának vagytok tanulói.

Részletesebben

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon HÁZIREND 2013. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya 4.o. 3.

Részletesebben

A Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium házirendje

A Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium házirendje Székhely (Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Sztehlo Gábor Evangélikus Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 74. Telephely (Fecskefészek

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK. I. Az iskola nevelési programja... 4. I.1 Az iskola jogi státusza... 4. I.2 Helyzetelemzés...

PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK. I. Az iskola nevelési programja... 4. I.1 Az iskola jogi státusza... 4. I.2 Helyzetelemzés... PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK I. Az iskola nevelési programja... 4 I.1 Az iskola jogi státusza... 4 I.2 Helyzetelemzés... 5 I.2.1 Az iskola felépítése:... 5 I.2.2 Az oktató-nevelőmunka tárgyi feltételei...

Részletesebben

PÁL APOSTOL KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

PÁL APOSTOL KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PÁL APOSTOL KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1173 Budapest, Pesti út 84,) OM: 035115 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. Fenntartó TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A pedagógiai

Részletesebben

A Ciszterci Szent István Gimnázium pedagógiai programja

A Ciszterci Szent István Gimnázium pedagógiai programja A Ciszterci Szent István Gimnázium pedagógiai programja Praeambulum Az iskola hivatalos elnevezése: Ciszterci Szent István Gimnázium 8000 Székesfehérvár Jókai u. 20. Tel.: 22/506-686, 22/506-860, 22/333-602

Részletesebben

HÁZIREND. Zsámbéki Premontrei Keresztelő Szent János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

HÁZIREND. Zsámbéki Premontrei Keresztelő Szent János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Zsámbéki Premontrei Keresztelő Szent János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIREND 2010 ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KUNGL GYÖRGY IGAZGATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 74 OM -201505

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND 2014 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 Jogszabályi háttér... 5 A házirend hatálya... 5 A házirend

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. (5919 Pusztaföldvár Táncsics u. 65.) OM: 201604

ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. (5919 Pusztaföldvár Táncsics u. 65.) OM: 201604 A SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5919 Pusztaföldvár Táncsics u. 65.) ISKOLAI HÁZIRENDJE 2013 TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2. A házirend célja és feladata...

Részletesebben

H Á Z I R E N D 5-12. évfolyam 1. Bevezetés. 2. Általános elvárások, kötelességek

H Á Z I R E N D 5-12. évfolyam 1. Bevezetés. 2. Általános elvárások, kötelességek Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Győr H Á Z I R E N D 5-12. évfolyam 1. Bevezetés A iskolai közösség életét a házirend szabályozza. A házirend jogokat és elvárásokat fogalmaz meg az iskola tanulóival

Részletesebben

Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon 3530 Miskolc, Kálvin J. u. 2. HÁZIREND. Miskolc, 2014.

Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon 3530 Miskolc, Kálvin J. u. 2. HÁZIREND. Miskolc, 2014. Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon 3530 Miskolc, Kálvin J. u. 2. HÁZIREND Miskolc, 2014. A LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON KÜLDETÉSNYILATKOZATA I S M E R E T E T B Ö L C S

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján HÁZIREND mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján Magasabb szintű jogszabályok: Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

TUDÁS - LELKISÉG - SZOLGÁLAT

TUDÁS - LELKISÉG - SZOLGÁLAT Az Egri Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIRENDJE TUDÁS - LELKISÉG - SZOLGÁLAT 2015 1 Tartalomjegyzék 1. A tanulók jogai és a jogok gyakorlásának módjai...

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, SZENT GELLÉRT DIÁKOTTHON HÁZIRENDJE. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK XIV. sz.

SZENT ISTVÁN EGYHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, SZENT GELLÉRT DIÁKOTTHON HÁZIRENDJE. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK XIV. sz. SZENT ISTVÁN EGYHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, SZENT GELLÉRT DIÁKOTTHON HÁZIRENDJE Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium, Szent Gellért Diákotthon SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK

Részletesebben

Pedagógiai program. Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium

Pedagógiai program. Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai program 2013 Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium 1 Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. Az alapfeladat... 6 1.2. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka... 6 1.2.1. Pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai Programja OM: 031585. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola. 3350 Kál Rózsa út 8.

Pedagógiai Programja OM: 031585. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola. 3350 Kál Rózsa út 8. 2013 Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Pedagógiai Programja OM: 031585 Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 3350 Kál Rózsa út 8. LEGFONTOSABB ADATAINK Az intézmény hivatalos elnevezése:

Részletesebben

HÁZIREND Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ

HÁZIREND Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ HÁZIREND Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 A házirend célja... 4 A házirend hatálya... 4 A házirend elfogadása... 4

Részletesebben

OM 201583 A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE ÁLTAL FENNTARTOTT 4024 DEBRECEN, KOSSUTH UTCA 44. 2013.

OM 201583 A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE ÁLTAL FENNTARTOTT 4024 DEBRECEN, KOSSUTH UTCA 44. 2013. OM 201583 A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE ÁLTAL FENNTARTOTT SZENT EFRÉM GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4024 DEBRECEN, KOSSUTH UTCA 44. HÁZIRENDJE 2013. 1 Előszó Abban a tudatban,

Részletesebben