Szent Benedek Óvoda, Általános Iskola és Két Tanítási Nyelvű Gimnázium HÁZIREND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szent Benedek Óvoda, Általános Iskola és Két Tanítási Nyelvű Gimnázium HÁZIREND"

Átírás

1 Szent Benedek Óvoda, Általános Iskola és Két Tanítási Nyelvű Gimnázium HÁZIREND

2 Szent Benedek Óvoda, Általános Iskola és Két Tanítási Nyelvű Gimnázium Az iskola címe: 1116 Budapest, Mezőkövesd u. 10. Telefon: Fax: Honlap: Titkársági fogadóórák: H-Sze-Pé: Ke-csüt: Diákok számára: Naponta: 11:45-12:02 Copyright 2011 Szent Benedek Iskolaközpont, Inc. 2

3 TARTALOMJEGYZÉK KÖSZÖNTÉS... 5 RÉSZLETEK A PEDAGÓGIAI PROGRAMBÓL... 5 A. A SZENT BENEDEK ISKOLA KÜLDETÉSE... 5 B. A VÉGZŐS DIÁK... 5 C. TELJESKÖRŰ NEVELÉS... 6 AZ ISKOLA VEZETÉSE... 8 A. FENNTARTÓ KÉPVISELŐJE... 8 B. IGAZGATÓ... 8 C. ÁLTALÁNOS IGAZGATÓ HELYETTES... 8 D. TANULMÁNYI IGAZGATÓ HELYETTES... 8 E. GAZDASÁGI VEZETŐ... 8 F. AZ ISKOLA KÁPLÁNJA... 8 G. AZ ISKOLA VEZETÉSÉNEK ELÉRHETŐSÉGEI... 8 NAPIREND... 9 SZELLEMI NEVELÉS... 9 A. OKTATÁS... 9 B. A TANÉV... 9 C. OSZTÁLYZÁS, ÉRTÉKELÉS, SZÁMONKÉRÉS D. DÉLUTÁNI ELFOGLALTSÁGOK E. ELLENŐRZŐKÖNYV ÉS BIZONYÍTVÁNY F. FOGADÓÓRÁK ÉS SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK G. HÁZI FELADAT H. HIÁNYZÁS ÉS PÓTLÁS I. ŐSZINTESÉG J. ÉRTESÍTÉS BUKÁSRÓL VAGY BUKÁSHOZ KÖZELI ÁLLAPOTRÓL K. VERSENYEK ÉS JUTALMAZÁS EMBERI NEVELÉS A. FORMATÍV FEGYELMEZÉS B. ALAPVETŐ VISELKEDÉSI ELVÁRÁSOK DIÁKOK SZÁMÁRA C. VISELKEDÉSI SZABÁLYOK D. ISKOLÁN KÍVÜLI VISELKEDÉS E. FEGYELMI REND F. ÖLTÖZKÖDÉSI SZABÁLYOK G. ISKOLAI ÖLTÖZET LELKI NEVELÉS A. KÁPOLNA B. SZENTMISE C. SZENTGYÓNÁS D. LELKIGYAKORLATOK E. LELKI VEZETÉS F. LITURGIKUS ÉV

4 APOSTOLI NEVELÉS DIÁKÉLET A. HIÁNYZÁSOK B. ÉRKEZÉS ÉS TÁVOZÁS C. KÉSÉSEK D. AZ OSZTÁLY TERME E. A HETESEK F. SZÜNETEK ÉS A JELZŐCSENGŐ G. AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR H. TECHNIKAI ESZKÖZÖK HASZNÁLATA I. NEM KÍVÁNATOS TÁRGYAK AZ ISKOLÁBAN J. OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOK K. DIÁKTANÁCS ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK A. KAPCSOLATTARTÁS B. ADATVÁLTOZÁS C. LÁTOGATÓK AZ ISKOLÁBAN D. HIRDETÉSEK ELHELYEZÉSE AZ ISKOLA JELKÉPEI A. AZ ISKOLA JELMONDATA B. CÍMER C. IMÁDSÁGOK

5 KÖSZÖNTÉS Isten hozta a családot iskolánkban! Köszönjük, hogy bennünket választottak. A belénk vetett bizalom kötelez bennünket. Reméljük, hogy az itt eltöltött évek az egész család számára hasznosak és gyümölcsözőek lesznek. Házirendünk célja, hogy segítséget nyújtson a minden területre kiterjedő személyiségfejlesztéshez szükséges légkör megteremtéséhez, hogy segítse az iskola szellemi, emberi, lelki és apostoli céljainak megvalósítását, a diákság, nevelőtestület és a szülők együttműködése és kölcsönös felelősségvállalása által. Tartalmazza az iskola diákjai és szüleik számára szükséges információkat a zökkenőmentes és hatékony együttműködés céljából. Kérjük, alaposan tanulmányozzák át ezt a dokumentumot. Reméljük, sok hasznos információval szolgál és segít majd az iskola közösségébe való beilleszkedésben. Kérjük, mindkét szülő és a tanuló is írja alá a füzet közepéről kitéphető oldalt és juttassa vissza az iskolának az osztályfőnökön keresztül. Ezzel jelzik, hogy elolvasták és megértették az iskola rendjére vonatkozó szabályokat. Ezen Házirend a Szent Benedek iskolában folyó munka alapdokumentuma és egyben a hatékony közös munka alapja, melyet a nevelőtestület, diákság és a szülők kölcsönösen elfogadnak. Házirendünk vázolja azokat a szabályokat, amelyek támogatják az iskola céljait és pedagógiai programját, melyek érdekében Ön, mint szülő együttműködést vállal. A nevelőtestület fenntartja a jogot, hogy az ebben a dokumentumban nem szereplő bármilyen további felmerülő helyzetet egyénileg értékeljen, és további szabályt vagy eljárásmódot alkosson és juttasson érvényre, amennyiben ez szükséges. RÉSZLETEK A PEDAGÓGIAI PROGRAMBÓL A. A SZENT BENEDEK ISKOLA KÜLDETÉSE A Szent Benedek Iskola küldetése, hogy a magas színvonalú oktatás mellett a diákokat egész személyiségükben alakítsa, hogy érett, kiegyensúlyozott személyiséggé váljanak: Szellemi téren: segítünk a diákoknak felismeri és kifejleszteni képességeiket azáltal, hogy szorgalomra nevelünk és növeljük a tanuláshoz szükséges akaraterőt Emberi téren: olyan vezető egyéniségeket képzünk, akik apostoli lendülettel, a másik ember iránti érzékenységgel rendelkeznek és keresik, hogyan szolgálhatják leginkább felebarátjukat, közösségeiket, egyházukat és hazájukat. Lelki téren: diákjainkat megtanítjuk, hogyan válhatnak lelkileg gazdag és Isten Országának építésére kész, határozott fiatalokká, akik képesek magukat fegyelmezni és kötelességeiket teljesíteni. Apostoli téren: olyan hiteles katolikus vezetők nevelésére törekszünk, akik az evangéliumi örömhír világosságában élnek és azt sugározzák közösségeikben, otthonukban, munkahelyükön és az Egyházban. A küldetés akkor valósul meg, ha végzős diákunk határozott keresztény vezetővé vált, aki meg van győződve az igazságról, felkészülten és elkötelezetten törekszik egy olyan társadalom létrehozására és szolgálatára, melyben a keresztény értékrendet tanítják, elsajátítják és aszerint élnek. B. A VÉGZŐS DIÁK A végzős diák tudja, hogy egyéniségének fejlesztésében az iskola elvégzése csak az első lépés volt. Jól felkészült a felsőoktatásban való helytállásra. Szellemileg gazdag tudásanyaggal rendelkezik, szereti az igazságot, és birtokában van minden tanulásmódszertani ismeretnek ahhoz, hogy sikeres felsőfokú tanulmányokat folytasson. Emberileg szilárd erények alapjain áll. Tud határozottan cselekedni és dönteni. Lelkileg folyamatos érésben van kegyelmi életén keresztül, hiteles keresztény, szoros kapcsolatban Krisztussal. Apostoli téren a végzős diák szívesen nyújt segítséget felebarátjának anyagi és lelki téren egyaránt. A végzős diák hiteles keresztény vezető. 5

6 C. TELJESKÖRŰ NEVELÉS A Teljeskörű Nevelés fogalma A Szent Benedek Iskola a Teljeskörű Nevelés rendszerét alkalmazza küldetésének teljesítésében. Ezt a rendszert világszerte, eredményesen használják a Krisztus Légiója fenntartásában működő iskolákban. A Teljeskörű Nevelés a ránk bízottakra egész emberségükben tekint. Életüket, mint egészet fogja át és kívánja Krisztushoz emelni. A gyakorlati munkában a nevelési területeket szellemi, lelki, emberi és apostoli részekre bontjuk. Mielőtt belefognánk ezek részletes ismertetésébe, áttekintjük azokat a kihívásokat, melyek fiataljainkat érik. Korunk kihívásai Minden kor kérdéseket vet fel és utakat kínál. Mi Krisztus útját akarjuk járni. Hisszük, hogy ez az igaz út, és minden korban Ő az igaz válasz. Hisszük, hogy általa lehetnek diákjaink só és kovász, tartóra helyezhető lámpás. Korunk társadalmát fogyasztói társadalomnak nevezik sajnos többnyire helyesen. Bár a fogyasztói társadalomhoz nem kapcsolódik tételes tanrendszer, mégis, nagyon is kézzelfoghatóan életvitelt sugall és sulykol. Ez a fő, külső kihívás, amivel szembe kell néznie az iskolának. A hit ki van téve a mindent viszonylagosnak és esetlegesnek tekintő általános irányzatoknak. Inogni és porladni látszik minden erkölcsi alap. Az iskolák zöméből kiszorult a vallás, a nevelés nélkülözi a világos célokat. Ugyanakkor a fiatalok keresik az igazságot és őszinte szándékkal kutatnak: ez tükröződik a világi mozgalmak, új rendek szaporodásában és a növekvő számú hivatásban. A fogyasztói szemléletű média átszövi és maga alá gyűri a társadalmat, mint egy hatalmas polip. Rátelepszik az emberi lelkekre és azokat célja szerint alakítja. Ez a cél pedig az, hogy fogyasztóvá tegyen. Fogyasztóvá, az élet minden területén. A legjobb fogyasztó pedig az, akinek nincs akaratereje. A reklámok zöme sürgető birtoklási vágyat ébreszt a mulandó javak iránt, másrészt az azonnali érzéki kielégülés hajszolása felé terel. Ifjainkat elárasztják a képek, események, helyzetek, melyek arra hívnak, hogy az életet minél inkább az azonnali és közvetlen birtoklás, érzékelés és élvezet által ragadják meg. A reklámok és számítógépes játékok vibráló képei, a füldugaszon át bömbölő zene folytonos nyugtalanságban tartja a lelket. Az illető látszólag mozgalmas világba csöppen valóságban árnyékvilágba vezették. Árnyékvilágba, hol a lélek zaklatottan, magányosan, üresen bolyong. Az említett okok akadályozzák a mély emberi kapcsolatok létrejöttét. Akadályozzák az összefüggések keresését, az igazság feltárulását. Válaszunk Pedagógiai programunk ezen kihívást ismerve olyan fiatalokat nevel, akik hiszik, hogy a legfőbb érték nem ingadozik hanem sziklaalap. Akik életüket erre a sziklára építik nem az esetlegesség homokjára. Akik lelkiismeretét az Egyház neveli nem a média. Akik alkotni és szolgálni akarnak nem csak fogyasztani. Akik képesek tartósan felelősséget vállalni és áldozatot hozni nem pillanatnyi szeszélyek vezetik őket. Akik műveltsége, összefüggéseket felismerő értelme Krisztus világosságának fényében képes ítélni igaz és hamis között. És akiknek akaratereje is van ahhoz, hogy mindezen jót végbe is vigyék Egyházuk, hazájuk, közösségeik és családjuk javára. A Teljeskörű Nevelés kifejtése A Teljeskörű Nevelés a következő nevelési elveken alapszik: 1. Krisztus-központúság Iskolánk Krisztust állítja példaképnek. Ő áll erőfeszítéseink középpontjában. Minden tettünk, programunk, kezdeményezésünk, célunk és munkánk az iskola egész éves programja azt tükrözi, hogy törekszünk megismerni, szeretni és követni Krisztust. Ő a példakép diákjaink, és minden a nevelő tevékenységben érintett tanár és alkalmazott számára. 6

7 2. Szeretet, lelkesedés, meggyőződés Az igazi formálást nem lehet rákényszeríteni valakire. A nevelőknek folyamatos és pozitív motivációval lelkesíteni kell diákjaikat, hogy szabadon válaszoljanak, tegyék magukévá az ideálokat és legyenek meggyőződve arról, hogy tetteik az igazságon alapulnak. A belső meggyőződés elkezdi aztán alakítani diákjaink erkölcsi elveit, elvezeti őket oda, hogy megismerjék, megszeressék, akarják elérni az eléjük tűzött célokat, kihívásokat. A nevelő nem követel előzetes motiválás nélkül, és ennek a motivációnak az Isten, a diák és a felebarát iránti szeretetben kell gyökereznie. 3. Vezetővé válás Célunk, hogy olyan vezető egyéniségeket neveljünk, akik át fogják alakítani a társadalmat az igazság és a szeretet törvényeinek megfelelően, melyet a Katolikus Egyház szociális tanítása megfogalmaz. Szeretnénk az Egyház és a társadalom számára széleskörűen képzett férfiakat és nőket nevelni, akik hiteles keresztény vezetőként a társadalom különböző rétegeiben működve teljes egészében megújítják azt. 4. Személyre szabott nevelés Minden személy egyedi, aki Istentől ajándékok változatos sokaságát kapta. A diákok életkörülményei is változatosak, nagyrészt családjuk társadalmi, anyagi, érzelmi és erkölcsi helyzetétől függő. Ebből adódóan a diákok nevelése egyéni szinten is zajlik. Ezt elérendő iskolánk nagy hangsúlyt fektet a diákok személyes kapcsolatára osztályfőnökével, tanáraival, valamint a lelki nevelésben segédkező papokkal és megszenteltekkel. 5. Csapatmunka Az iskola alapja a hatékony csapatmunka és együttműködés a vezetőség, a tanárok és technikai dolgozók között, mellyel mindenki ugyanazokért a célokért küzd, a diák érdekében. Minél szorosabb összhangban dolgoznak a tanárok az iskola vezetésével, annál hatékonyabb a magasszintű oktatás és a teljeskörű nevelés. A tanárok törekszenek arra, hogy a nevelési elvekkel való összhangjukból fakadó lendületükkel hiteles példaként álljanak a diákok előtt óráikon. 6. Magas tanulmányi színvonal Az iskola célkitűzése, hogy magas színvonalú szellemi képzést adjon. Az órák tananyagban gazdagok, alaposak és jól tervezettek. Célunk a tantárgyak iránti érdeklődés felkeltése, a gondolkodás fejlesztése és az összefüggések megláttatása, felhasználva a korábban tanultakat. A gimnáziumi képzés célja, hogy diákjainkat felkészítsük felsőfokú tanulmányok folytatására és stabil nyelvtudást adjunk két idegen nyelven. 7. Meghatározott célok Fontosnak tartjuk, hogy tanítási célkitűzéseink összhangban legyenek az egyes osztályok elé tűzött célokkal. Az iskolai célkitűzések keretein belül osztály- és egyéni szinten is támasztunk külön célkitűzéseket a helyzetnek és adottságoknak megfelelően. 8. Családok bevonása Ahhoz, hogy nevelési programunk hatékony lehessen, a családokkal való kapcsolatra és párbeszédre van szükségünk. A család az a legfontosabb hely, ahol a diák iskolán kívüli élete elsősorban zajlik, itt fejlődik személyisége, jelleme, magatartása. Az iskola rendszeres kapcsolattartást javasol annak biztosítására, hogy az iskolában tanultakkal összhangban álljon a családi elvárásrendszer, és ezáltal család és iskola kölcsönösen támogassa egymást. 9. Szociális felelősségtudat Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink figyelmét felhívjuk a valós társadalmi problémákra, és megtanítsuk őket, hogyan válaszolhatnak ezekre. Szeretetszolgálati lehetőségeket szervezünk, hogy diákjaink kapcsolatba kerüljenek olyan emberekkel és helyzetekkel, ahol a szenvedés és az igazságtalanság érezhető. Szeretnénk felébreszteni diákjainkban a társadalmi felelősség iránti érzékenységet, mely felnőttként majdan további gyümölcsöt terem. 10. Életen át tartó folyamat A teljeskörű nevelés: életre szóló vállalkozás. Az iskola keményen harcol azért, hogy táplálja és erősítse a tanulás szeretetét, a tudás és a lelki megújulás iránti vágyat. Tanáraink hivatástudatukkal, lendületükkel, folyamatos szakmai fejlődésükkel természetes módon képviselik ezt diákjaink előtt. 7

8 AZ ISKOLA VEZETÉSE A. FENNTARTÓ KÉPVISELŐJE Képviseli az iskolában a Krisztus Légiója Kongregációt. Ellátja az iskola működésének törvényes felügyeletét a közoktatási törvénynek megfelelően. Biztosítja a folyamatos működéshez szükséges feltételeket. Jóváhagyja az iskola alapdokumentumait. B. IGAZGATÓ Irányítja a nevelőmunkát és a tanév programjait, vezeti az osztályfőnöki munkaközösséget. Kapcsolatot tart a közösségi és lelki életet vezetőivel. Az iskola egészében folyó munkáért felelősséget visel. C. ÁLTALÁNOS IGAZGATÓHELYETTES Ellenőrzi és irányítja az adminisztrációs munkát, elkészíti a statisztikákat és nyilvántartásokat. Összefogja a technikai eszközökkel kapcsolatos teendőket. D. TANULMÁNYI IGAZGATÓHELYETTES A tanulmányi igazgatóhelyettes segíti az igazgatót a tanulmányi kérdésekkel kapcsolatos ügyek rendezésében. Felelős a tanárokkal folyó munkáért, továbbképzésükért és szakmai fejlődésükért. E. GAZDASÁGI VEZETŐ Felelős az iskola pénzügyi irányításáért. F. AZ ISKOLA KÁPLÁNJA Felelős a lelki nevelésért, meghatározza az iskola lelki életének irányvonalát. Szentmiséket tart és gyónási lehetőséget biztosít. Rendszeres kapcsolatot keres és tart a tanárokkal, diákokkal, szülőkkel. Irányítja a ministránsok képzését és a lelkigyakorlatokat. G. AZ ISKOLA VEZETÉSÉNEK ELÉRHETŐSÉGEI Név Beosztás Telefonszám cím Fejéregyházi Tamás fenntartó képviselője John Simoneau káplán Deák István igazgató Horváth Zsolt általános igazgatóhelyettes Arendtné Salacz Nadine tanulmányi igazgatóhelyettes Ozsváth Eszter gazdasági vezető Fesztóry Zsuzsanna iskolatitkár

9 NAPIREND Csengetési rend becsöngetés Kicsöngetés 1. óra óra óra óra óra óra óra óra Egyéb szolgáltatások rendje Portaszolgálat 7:00-19:00 Reggeli ügyelet 7: Tanulószoba 13:20-16:20 Napközi 1-4. osztályosoknak 12:00-16:30 Délutáni ügyelet 16:30-17:30 SZELLEMI NEVELÉS A. OKTATÁS Iskolánk helyi tanterve a KPSZTI kerettantervi ajánlása alapján készült. Az általános iskola (1.-8.) tantervei szilárd, összefüggő tudásbeli, fogalmi és gyakorlati alapot biztosítanak a gimnáziumi tanulmányok elkezdéséhez. Célkitűzése: diákjaink nap mint nap a legjobbat hozzák ki önmagukból. Az első idegen nyelv az angol, 4. osztálytól a tanterv része, 13. évfolyamig folyamatosan. A 8. évfolyam után választási lehetőség van a két tanítási nyelvű öt évfolyamos (9-13.) és a négy évfolyamos (9-12.) informatika szakirányú képzés között. A két tanítási nyelvű évfolyamon diákjaink a nyelvi előkészítő év után angolul tanulják a matematikát, a történelmet és a hittant, 12.-től a célnyelvi civilizációt is. Az informatika szakirány emelt szintű érettségi felkészítést biztosít informatika tantárgyból az órarendi órákon belül. Tanterveink magas, ám teljesíthető elvárásokat tartalmaznak, egészséges egyensúlyt alakítva ki diákjaink aktuális tanulmányi szintje és a bennük rejlő képességek között. Ezt az érzékeny egyensúlyt a tantervek ésszerű és teljesíthető elvárásai mellett erősen befolyásolja a diák egyéni erőfeszítése, akarata. Az iskola oktatási elképzeléseiről további információért forduljanak a tanulmányi igazgatóhelyetteshez. 9

10 B. A TANÉV A tanév 37 hétből áll és két félévre oszlik. Az első tanítási nap szeptember 1., az utolsó június 15. Tanulmányi értesítéseket az 1-4. évfolyamon negyedévenként, évfolyamokon félévkor és év végén kapnak a diákok. C. OSZTÁLYZÁS, ÉRTÉKELÉS, SZÁMONKÉRÉS A diákok tanulmányi szintjét osztályzatokkal mérjük, melyek az adott tantárgyra vonatkoztatva kifejezik a tanuló tudását és készségeinek fejlettségét. Egész számokkal osztályozunk. Legjobb jegy az ötös, a legrosszabb az egyes. Első évfolyamon és második osztály félévkor diákjainkat szövegesen értékeljük. Számonkérési formák: Feleltetés: szóbeli számonkérés, mely a füzet bemutatásával jár. Általában az előző órai tananyagot kéri számon. Kisdolgozat: 80%-ban az előző három óra anyagát kéri számon. A tanár egy héten belül kijavítja. Bejelentenie nem kell. Nagydolgozat: Tanegységeket lezáró írásbeli számonkérés, melyet a szaktanár min. egy héttel előre bejelent és két héten belül kijavít. Az osztály képviselője és helyettese a bejelentett nagydolgozatokról a faliújságon nyilvántartást vezet. A nagydolgozat iskolánkban a minőségbiztosítás meghatározó eleme: az éves tananyagot nagydolgozatok tagolják. Ezen mérőpontokon időben kiviláglik az esetleges mulasztás. A mulasztást mihamarább pótolni kell. Ezért nagydolgozatok esetében csak az elégséges az elég, mint a továbbhaladáshoz szükséges minimum. Az elégtelen nagydolgozatokat ki kell javítani, a mulasztást pótolni kell a félévi és év végi min. elégséges osztályzatért. A nagydolgozatok javítására a pótdolgozatok óráján van lehetőség a szaktanárral egyeztetett alkalmakon. A kijavított nagydolgozatokat a szaktanár év végéig megőrzi, a szülők a fogadóórán megtekinthetik. A szaktanár a nagydolgozatot a kiosztás után közvetlenül egy hetes megtekintésre átadhatja a szülőnek, de a diáknak a jelzett határidőre a dolgozatot sértetlen állapotban vissza kell hoznia. Amennyiben ezt elmulasztja, egyest kap. Egyéb: Az értékelésnek egyéb formái is lehetnek, adható pl. plusz, piros pont, kisjegy. Ezek rendjét a szaktanár a tanév elején megszabja, különös tekintettel arra, hogy mi kerül az ellenőrző könyvbe. Dolgozatírás előtt kikészítendő az írószer és a szaktanár által kért v. engedélyezett segédeszköz (pl. függvénytábla, számológép). Más holmi nem lehet elől. A számonkérés egyben mérés, mit hamisítani azért is helytelen, mert megtéveszti a szülőt, a szaktanárt, s egy idő után a kivitelezőt is. Ezért a lesés, súgás, puskázás elégtelennel jár. Heti két órában tanult tárgy esetén a szaktanár havonta minimum egy jegyet ad. Más óraszámok esetén a diák ezzel arányosan kap jegyet. Házivizsga rendszer Iskolánkban a tanulmányi előrehaladás mérésére és az érettségi felkészítés részeként házivizsgákat és kisérettségit szervezünk. Általános iskola 8. évfolyam Félévkor angol szintvizsga, melynek százalékos eredménye a két tanítási nyelvű osztályba való belső felvételi része. Év végén magyar és matematika záróvizsga, melynek sikeres letétele a továbbhaladás feltétele. Érdemjegye két témazáró értékű. Gimnázium - általános képzés és informatika szakirány 9. évfolyam: informatika szintvizsga 10. évfolyam: kisérettségi Magyar nyelv és irodalomból Matematikából 10

11 Történelemből Választható tantárgyból (földrajz, fizika, kémia) 11. évfolyam: Informatika szintvizsga Angol kisérettségi Biológia vizsga Gimnázium kéttannyelvű osztályok Negyedéves vizsgák általában A diákoknak az angol nyelven tanult tárgyakból negyedévenkénti vizsgákon kell számot adni gyarapodó tudásukról évfolyamon a tanév végi angol szintvizsga sikeres letétele a továbbhaladás feltétele. A negyedévenkénti vizsgák rendje évfolyamonként: 9. évfolyam Negyedéves bontásban angol írásbeli és szóbeli nyelvi vizsga Év végén írásbeli és szóbeli B1 szintű angol szintvizsga és informatika gyakorlati záróvizsga (magyar nyelven) 10. évfolyam Az első negyedévben matematika írásbeli vizsga Félévkor hittan írásbeli vizsga Harmadik negyedévben történelem írásbeli vizsga Év végén B2 szintű angol szintvizsga - First Certificate 11. évfolyam Az első negyedévben matematika írásbeli és szóbeli vizsga Félévkor hittan írásbeli és szóbeli vizsga Harmadik negyedévben történelem írásbeli és szóbeli vizsga A májusi érettségi írásbelik idején kis érettségi írásban és szóban magyarból, valamint a földrajz - fizika - kémia tantárgyak egyikéből, szóban. 12. évfolyam Az első negyedévben matematika írásbeli vizsga Félévkor hittan szóbeli vizsga Harmadik negyedévben történelem szóbeli vizsga Év végén C1 szintű záró vizsga - Cambridge Advanced English vagy előrehozott emelt szintű angol érettségi. (A es tanévtől az emelt szintű érettségi nem válthatja ki a C1 szintű vizsgát.) Biológia vizsga 13. évfolyam Első negyedévben szóbeli vizsga angol nyelvi civilizációból. D. DÉLUTÁNI ELFOGLALTSÁGOK A délutáni elfoglaltságok közösségi együttlétre, közös érdeklődésű diákok szabadon választott időtöltésére adnak lehetőséget, mely támogatja a Teljeskörű Nevelést és a szabadidő színvonalas eltöltésére tanít. A zenei tevékeny- 11

12 ségek (kórus, zenekar, musical) fejlesztik diákjaink művészetekre való érzékenységét, érzelmi intelligenciáját, művészi kifejezőkészségét. A zenei érzék művelése mellett lehetőség van a délutáni sportolásra, a testi erőnlét ápolására is. Énekkar Órarendbe illesztve, közvetlenül tanulási órák után, az általános iskola 3. évfolyamától kiválasztottak számára kötelező. Szakkör Szakkört minimum 8 diák jelentkezésével indítunk, amennyiben ezt a tantárgyfelosztás lehetővé teszi. A szakköri jelentkezések határideje szeptember 15. Tanulószoba A tanulószoba elsődleges célja a tanulás. A 13:20-16:00 között tartott tanulószobai foglalkozás három része a csendes tanulás udvari vagy tantermi játék és a konzultációs tanulási szakasz. Esetenként lehetőség van arra, hogy diákcsoportok meghatározott céllal és helyen a tanítási idő után az iskolában tartózkodjanak (pl. diáktanács megbeszélése, ünnepélyre való próba, stb.). Ezt a tanulószobát vezető tanárnál kell kérelmezni, aki indokolt esetben megadja a lehetőséget, és a továbbiakban a tanulócsoportot felügyeli. Tömegsport A diákok által szabadon látogatható délutáni program a tömegsport, melynek során a diákság rendelkezésére áll a hátsó udvar, valamint a pingpongasztal. A foglalkozást tanár irányítja. E. SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÁS ÉS BIZONYÍTVÁNY A szülők felé az iskolának tájékoztatási kötelessége van. Ennek a törvény szabta feladatnak iskolánk elsődlegesen az e-napló segítségével tesz eleget. Az e-naplóba a tanárok írhatnak személyre szabott értékeléseket, fegyelmi beírásokat, és ide kerülnek az iskolavezetés üzenetei is. A bizonyítvány Az első tanítási napra a diákok bizonyítványukkal érkeznek, melyet osztályfőnökük beszed. Folyamatos tanulói jogviszony esetén ez a beiratkozásnak felel meg. Kiosztására a Te Deum után, az osztálytermekben kerül sor. A nyári szünidő alatt otthon van. Az átadás-átvételről minden esetben jegyzék készül. F. FOGADÓÓRÁK ÉS SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK Fogadóórát egy évben kétszer, novemberben és áprilisban tartunk, összes tanárunk részvételével. A szülők a tanárnál személyesen érdeklődhetnek gyermekük tanulmányi előmeneteléről. Problémás diák esetén, ha tanár és a szülő nem tudja a felmerülő problémát megoldani, külön találkozót kérhetnek az igazgatótól. Osztályonkénti szülői értekezletre egy évben háromszor kerül sor: év elején, félévkor és év vége felé. Kérjük a szülőket, mindenképpen vegyenek részt rajtuk. G. HÁZI FELADAT A tanulásban a figyelmes tanórai munka és a gondos otthoni készület együttese vezet sikerre. A házi feladat színvonalas elkészítése alapvető az ismeretek rögzítése és a készségek fejlesztése szempontjából. A napi házi feladat mennyisége tantárgyanként, tananyagonként és évfolyamonként különböző. Pontos lejegyzéséhez ajánlott leckefüzet vezetése. A diák érdeke, hogy házi feladatát legjobb tudása szerint elkészítse. Iskolánkban az írásbeli házi feladatok önálló elkészítése kötelező. 12

13 Felelősségünk tudatában, valamint számolva a rendkívüli helyzetekkel és a mindnyájunkra jellemző emberi esendőséggel, egy félév során egy tantárgyból legfeljebb 5 házi feladat megírásának elmulasztása fölött hunyunk szemet. Ennél több írásbeli házi feladat elmulasztása fegyelmi következményeket von maga után és az eljárás igazgatói hatáskörbe kerül. Rendkívüli esetben a szülő az ellenőrző útján igazolhatja az írásbeli házi feladat hiányát. A szülők nagyban támogathatják gyermekük tanulmányi előmenetelét, ha otthon rendezett, a tanulást, a koncentrációt segítő környezetet biztosítanak. Jó, ha a házi feladatok megírásának állandó helye van: íróasztal vagy asztal megfelelő világítással, háttér-zajforrások kiiktatásával. (TV, rádió, CD lejátszó, MP3-4 lejátszó, IPod, stb.) Mindez nagy mértékben segíti a házi feladat megfelelő minőségű elkészítését. H. HIÁNYZÁS ÉS PÓTLÁS A hiányzás alatt elmulasztott tananyagot a diáknak pótolni kell. Többnapos távollét esetén a diák igyekezzék mérsékelni lemaradását a tanulópárjával fenntartott kapcsolat útján, telefonon megkérdezvén a tanítási órákon vett tananyagot és házi feladatot. Erre lehetőség nyílik pl. a betegségek lábadozó szakaszában. Egy napnál hoszszabb hiányzás utáni pótlás határideje: minden hiányzással töltött két napot egy nap alatt kell behozni. A lemaradás minimálisra csökkentése érdekében kérjük, hogy tanítási napokról csak nagyon indokolt esetben kérjék el gyermeküket családi programra hivatkozva (a szülői hatáskörben igazolható három napon túl). I. ŐSZINTESÉG A tanulmányi munkában való őszinteség alapeleme a Teljeskörű Nevelésnek. Diákjainktól elvárjuk, hogy iskolai munkájukban becsületesek legyenek. A másolás, a mással elkészíttetett feladat tilos. A plágium, egyéb forrás használata saját gondolatnak feltüntetve, pl. Internetről leszedett anyagok használata házi fogalmazásban vagy házi versenyen a megfelelő forrás feltüntetése nélkül, szintén csalás. A tanulmányi őszinteség megsértése az adott munkára adott elégtelennel jár, de súlyosságához mérten egyéb fegyelmező intézkedést is vonhat maga után. J. ÉRTESÍTÉS BUKÁSRÓL VAGY BUKÁSHOZ KÖZELI ÁLLAPOTRÓL Iskolánk felelősségérzete a diákok tanulmányi előmenetelével kapcsolatban arra késztet minket, hogy a bukásra vagy bukáshoz közel álló diákjaink szüleit a félévi és év végi hajrá előtt értesítsük. A bukócetlik beragasztásától azt várjuk, hogy diák, szülő és tanár közös erőfeszítést tegyen, hogy a diák tanulmányi szintje minimum az elégségest elérje. Megjegyzendő, hogy az értesítés munkatervünkben meghatározott hete után is bekövetkezhet olyan tanulmányi mulasztás, mely bukással járhat. K. VERSENYEK ÉS JUTALMAZÁS Diákjaink számára háziversenyeket szervezünk és/vagy külső (kerületi, fővárosi, országos) versenyeken indítjuk őket. A háziversenyek eredményhirdetése közvetlenül a versenyt követi. A tanév végeztével a különböző évfolyamokon a legkiemelkedőbb diákok erőfeszítését, elkötelezettségét, eredményességét az iskola például állítja vagy jutalmazza. 13

14 Díj Követelmény Jelenlét Erőfeszítés Barátság Díj - általános iskola Sportember Díj Közösségi Díj Apostoli Díj Hűség díj Végzős Évfolyamelső Az a diák kaphatja, aki azzal bizonyította elkötelezettségét és állhatatosságát, hogy egyetlen tanítási napról vagy iskolai programról sem hiányozott. Az a diák kapja, aki javulásával kitüntette magát a Teljeskörű Nevelés valamely területén. Az a diák kaphatja, aki kitűnt társai iránti szeretetével mind az iskolában, mind pedig az iskola falain kívül. Az a diák kaphatja, aki páratlan sportteljesítményt ért el. Az a diák kaphatja, aki mindennapi jó magaviseletével és az iskola közösségének javát szolgáló igyekezetével megmutatta, hogy az iskola szellemének megfelelő vezéregyéniség. Az a diák kaphatja, aki kitartó és cselekvő munkával hirdette Krisztus örömhírét, mid az iskolában, mind azon kívül. Az az érettségiző diák kaphatja, aki az általános iskola első évétől kezdve folyamatosan iskolánk tanulója volt. Ezt a díjat az az érettségiző diák kaphatja, aki a legmagasabb tanulmányi átlagot érte el. EMBERI NEVELÉS Az emberi nevelés része a személy lelki, közösségi és testi nevelése. Ide tartozik a jellemformálás és annak megtanulása, hogyan élhetünk emberhez legméltóbb életet. Ehhez erős akarat kell, hogy megtanuljunk saját magunkon uralkodni. El kell sajátítanunk az erényeket, fejlesztenünk kell lelkiismeretünket, valamint ragaszkodnunk kell erkölcsi elveinkhez és értékeinkhez. Az erős jellem a vezető egyéniség egyik ismérve. A jellem az, ami nemessé teszi a diákot, lehetővé teszi számára önmaga alakítását és saját meggyőződésének megőrzését. Az emberi nevelés nem más, mint erős és erkölcsös jellem kialakítása. Ebben a folyamatban a diák is részt kell vegyen az erényekben, önbizalmában és vezetői készségeiben való növekedésével, miközben felismeri az igazságon alapuló személyes meggyőződését. Az emberi nevelés erősíti a diák érzékenységét a jóra, igazra és szépre, miközben felismeri a teremtés harmóniáját az emberrel, a természettel és a társadalommal kapcsolatban. Ide tartozik a társasági viselkedéskultúra, a művészet és kultúra tisztelete, valamint a testi erőnlét ápolása. A végzős diák jellemes és érett személyiség: Viselkedése tükrözze, hogy az igazságon nyugvó elvei vannak, melyek irányítják tetteit és érzelmeit. Érett egyéniségként határozott, és ura önmagának. Igazságos, őszinte, ígéreteihez hű, elkötelezett, becsületes, lelkiismerete jól nevelt. Egészséges önbizalommal és mások iránti tisztelettel rendelkezik. Mindig az alkalomhoz méltóan öltözködik, öltözete tiszta, ápolt. Beszéde világos és tiszta, képes másnak szeretettel és megértéssel elmagyarázni meggyőződését. Nagylelkűsége, kitartása, megbízhatósága, kötelességtudata és felelősségtudata miatt közösségének értékes tagja. Szeretete, érett személyisége, becsületessége és együttérző szíve jó és megbízható baráttá teszi. A gyakorlatban is odafigyel egészségére, a testápolásra és fizikai erőnlétére. 14

15 A. FORMATÍV FEGYELMEZÉS Az iskola által kitűzött célok eléréséhez elengedhetetlen a fegyelem megőrzése. A diákok teljeskörű nevelésével összhangban az iskolai fegyelmi szabályok nevelő hatásúak. A formatív fegyelmezés nem az ószövetségi igazságosságon alapuló fegyelmező rendszer, melyben minden tettnek megvan a maga következménye. Inkább arra törekszik, hogy a diákot pozitív eszközökkel arra motiválja, hogy felismerje és válassza a jó és helyes utat. A formatív fegyelmezés nem terhel a diákra értelmetlen elvárásokat és szabályokat, hanem arra törekszik, hogy megértesse velük, minek mi az értelme, és segítsen nekik saját szokássá, majd életfelfogássá tenni az erényeket. A diákok tisztában vannak az iskolai szabályokkal, az értelmüket is elmagyaráztuk nekik. Azt várjuk tőlük, vegyék észre, miért jó ez nekik és társaiknak. A formatív fegyelmezéshez több időre és energiára van szükség, mint csupán egy büntetés kiosztására. A legfontosabb eleme a diákra való személyes odafigyelés. Végig kell kísérni őt azon az úton, míg megérti tetteit és megtanulja, hogyan tehet jót. Ez lehetővé teszi a diák számára, hogy megtapasztalja a jótett örömét, melynek hatására máskor is azt választja majd. A formatív fegyelmezés megvalósításához folyamatos együttműködésre van szükség a szülők és az iskola között. A szülőkkel való kapcsolattartásnak rendszeresnek és szervezettnek kell lennie. Jelentős eredmény akkor érhető el, ha az iskola, a diák és a szülők ugyanazért a célért küzdenek, végső soron azért, ami a legjobb a diáknak. A formatív fegyelmezéshez odaadás kell, kitartó és folyamatos pozitív motiváció, elkötelezettség a diák javának szolgálásában. (részlet az iskola Pedagógiai Programjából) B. ALAPVETŐ VISELKEDÉSI ELVÁRÁSOK DIÁKOK SZÁMÁRA A Szent Benedek Iskola Jézus Krisztust tartja példaképének. Saját magunk és a másik ember tisztelete, a szeretet, a becsületesség, az igazságosság és a talentumainkkal való odaadó szolgálat a leghangsúlyosabb erényeink. Az iskola elvárja diákjaitól, hogy viselkedésükben nyilvánuljon meg az odafigyelés és a szeretet az iskola közösségének minden tagjával szemben (osztálytársak, tanárok és tanítók, gazdaságisok, iskolatitkár, minden egyéb dolgozó, vendég vagy látogató). Az iskola minden alkalmazottja az iskola bármely területén a diákok tevékenységével kapcsolatban megdicsérheti azt, ami jó és kijavíttathatja a tanulóval helytelen viselkedését. A diákok viselkedésével szembeni fő elvárás, hogy érett és méltó módon viselkedjenek, a következő módon: Az iskolába tiszta, gondozott, az öltözködési szabályoknak megfelelő ruházatban érkeznek. Megjelenésük ápoltságot és rendezettséget kell, hogy sugározzon. A becsöngetés előtt minden tanfelszerelést ki kell készíteni a padra, amire az órán szükség van. Az óráról engedély nélkül távozni tilos. Ügyelnek a testtartásukra. Az osztály felnőtt belépésekor vigyázzba áll és köszön. Ettől a tanár külön kérésére lehet csak eltekinteni. Kérdését, hozzászólási szándékát kézfeltétellel jelzi. Addig vár, míg fel nem szólítják. Termét és személyes holmiját tisztán és rendben a padjában vagy körülötte tartja. Az órán tisztelettudóan viselkedik. Vonulás során kettes sorban, a tanár vezetésével halad az épületen belül és kívül egyaránt, törekedve a jobbra tarts szabály betartására, hogy mások is elférjenek. A folyosón találkozva a diákok tisztelettudóan köszönnek az iskola papjának, tanároknak, megszentelteknek, alkalmazottaknak, szülőknek, a látogatóknak és társaiknak. Szünetekben és ebéd közben tisztelettudóan, normálisan viselkednek. Az ebédlő, a folyosók és az udvar tisztaságát megőrzik. Óvják személyes holmijukat. Ruhájukat, tankönyveiket, füzeteiket, tolltartóikat firkamentesen és megfelelő állapotban tartják. Más tulajdonára olyan gondosan vigyáznak, mintha sajátjuk volna. Az ebédlőben a kulturált étkezés szabályai érvényesek. Rágózni az iskolában tilos. 15

16 C. VISELKEDÉSI SZABÁLYOK Az iskola viselkedési szabályai segítik a diákokat az önnevelésben, az iskolát pedig a biztonságos, rendezett és a nevelési célokat támogató légkör fenntartásában. Az alábbiakban felsoroljuk a viselkedési szabályok súlyos megsértésének eseteit. A lista nem teljes - csak iránymutatást ad. Minden viselkedési kihágást a tanár vagy tanárok az iskola egész közösségének szempontjából vizsgálnak meg. Az alább felsorolt megengedhetetlen viselkedésformák olyan komoly fegyelmi intézkedésekhez vezetnek, melynek következménye akár az iskolából való eltanácsolás is lehet. Közönséges, durva szavak használata, káromkodás, a másik embert sértő nyelvi vagy testi kommunikáció. Saját vagy más testi épségének veszélyeztetése, diáktársak fizikai bántalmazása. Lopás. Hazudás, különös tekintettel a tanárnak való hazugságra. A másik ember becsületébe gázolás. Az engedelmesség megtagadása, tiszteletlenség az iskola tanárával és bármilyen beosztású alkalmazottjával szemben. Az iskola tulajdonának rongálása, beleértve a könyvtári könyveket, bútorokat, technikai felszereléseket, stb. A fegyelmi szabályok sorozatos megsértése. Tanítási óráról való igazolatlan távolmaradás vagy iskolai rendezvényről való önkényes távozás. Az iskola épületének engedély nélküli elhagyása tanítási idő alatt. Iskolai dokumentumok (pl. dolgozatok, kitöltendő papírok), engedélyek vagy a szülői aláírás hamisítása. Tanár által készített dolgozatkérdés ellopása. Az iskola és iskolai program munkahelyi és közösségi jellegénél fogva a párkapcsolatok semmiféle testi megnyilvánulásának nem ad helyet. Az iskolába bármilyen formában behozott hiányosan öltözött vagy mezítelen embert ábrázoló kép. Dohányzás, alkohol vagy kábítószer fogyasztás, veszélyes tárgy birtoklása. Iskolán kívüli helytelen viselkedés, különös tekintettel, ha az botrányt okoz és árt az iskola hírnevének. D. ISKOLÁN KÍVÜLI VISELKEDÉS A diákok személyiségfejlődésének feltétele, hogy az iskolai szabályokat ne csak az iskola falain belül alkalmazzuk. Iskolán kívül vagy belül, a diák viselkedése saját és az iskola viselkedési normáit kell közvetítse. Az iskola elvárja diákjaitól, hogy személyes érettségük kifejeződjön viselkedésükben az élet minden területén. Az iskolán kívüli az iskola hírnevét negatívan befolyásoló viselkedés fegyelmi következményekkel jár, mely az igazgató hatáskörébe tartozik. E. FEGYELMI REND A Házirendet sértő fegyelmi vétség fegyelmező intézkedést von maga után. A késések, igazolatlan órák, valamint az egyéb fegyelmi vétségek formailag egyező, párhuzamos fokozati sort alkotnak. Íratlan fegyelmező intézkedések A nevelőtestület a diákok nevelésével, formálásával kívánja elérni a hatékony munkához és a nevelési célok eléréséhez szükséges fegyelem biztosítását. Ezért a házirend kisebb megsértése esetén a tanárnak lehetősége van beírás helyett egy általa meghatározott, nevelő célzatú fegyelmező feladat elvégzésének felajánlására. Ez a lehetőség csak akkor alkalmazható eredményesen, ha a diákban él az igyekezet és törekvés a jóra. 16

17 Írásos fegyelmező intézkedések Hatáskör 1. fokozat 2. fokozat Szaktanári Szaktanári figyelmeztető Szaktanári intő Osztályfőnöki Osztályfőnöki figyelmeztető Osztályfőnöki intő Igazgatói Igazgatói figyelmeztető Igazgatói intő Nevelőtestületi Fegyelmi eljárás A beírásos fegyelmező intézkedések sorozata kisebb, ismétlődő vétségek esetén egyenes vonalú. Súlyosabb esetben előreugrik (pl. osztályfőnöki figyelmeztető után is kapható igazgatói intő). Egy adott osztályfőnöki fegyelmi fokozat csak az osztályfőnök kérésére és az igazgató jóváhagyásával adható kétszer. A szaktanári beírások szerepe Iskolánk minden diákjának garantálja azt, hogy a hatékony munkát lehetővé tévő körülmények között végezhesse tanulmányait. A tanároknak munkaköri kötelessége fenntartani az ehhez szükséges fegyelmet és rendet. Egy szaktanár egy diáknak legfeljebb két szaktanári intőt adhat közvetlenül. Ezután saját beírása helyett továbbítja a problémát a soron következő (osztályfőnöki, igazgatói, nevelőtestületi) fegyelmi szintre. Eljárások A beírásos fegyelmező intézkedések mellett az iskola kapcsolatot tart, együttműködést keres az adott szülőkkel. Az egyeztetés során a táblázatban jelzett személyek igyekeznek feltárni a probléma gyökerét és megtalálni a kiutat. A megbeszélés végén a teendőket és vállalásokat minden alkalommal írásban rögzítjük. Az adott diák érdekét is szem előtt tartva reméljük, hogy az érintett szülő együttműködő jelenlétével megtiszteli a gyermeke érdekében tartott összejövetelt, melyen az iskola részéről az alábbi személyek vannak jelen: Osztályfőnöki intő után Igazgatói figyelmeztető után Igazgatói intő után Osztályfőnök, esetlegesen az igazgató* Osztályfőnök, igazgató Osztályfőnök, igazgató, lehetőleg az iskola papja. (* az igazgató abban az esetben, ha a szülő nincs jelen.) A fegyelmi eljárás során az adott diák ügyében a nevelőtestület Szervezési és Működési Szabályzata által meghatározott összetételű fegyelmi bizottság hoz döntést. A fegyelmi bizottság döntése megrovás, szigorú megrovás és másik iskolába való áthelyezés lehet. A fegyelmi eljárás eredménye minden esetben bekerül a bizonyítványba. F. ÖLTÖZKÖDÉSI SZABÁLYOK Testünk a Szentlélek temploma, ennek megfelelően kell ápolni és díszíteni. Ezért minden diák számára előírás a tiszta, rendes, erkölcsös, mértéktartó, korosztályuknak megfelelő öltözék. A hajviselet legyen ápolt, ízléses, a diákok egyéniségéhez illő. A sminkelés, körömlakkozás, hajfestés a 8. évfolyamig bezárólag nem megengedett. 9. évfolyamtól a lányok a jó ízlés határain belül használhatják ezeket az eszközöket, de céljuk eredeti szépségük és adottságaik kiemelése, nem pedig elfedése kell legyen. Nem megengedett viselet az olyan ruhadarab, melyen a keresztény reményhez és derűhöz nem illő felirat, ábra, (pl. szabadosságot, erőszakot, pusztulást előtérbe helyező kép, torz arc, halálfej, fegyverek, stb.) található a mélyen dekoltált, a vállat, hátat, hasat, fehérneműt nem teljesen eltakaró spagetti pántos vagy pánt nélküli felső, alsóneműt látni engedő nadrág az átlátszó vagy túlzottan felsliccelt öltözék 17

18 a szélsőséges formájú, deszkás, fenék alatt hordott nadrág a fülbevaló fiúknak és a testékszerek (piercing) bármely fajtája, fiúknál és lányoknál egyaránt. G. ISKOLAI ÖLTÖZET Az elfogadott iskolai öltözet iskolánk minden diákja és tanára számára: Köznapi viselet A hétköznapokban az iskola munkahely jellegű, ezért a ruházat ennek megfelelő. Az öltözet tiszta, rendezett. A felső ruházat fiúknak és lányoknak egyaránt ízléses póló, ing/blúz, pulóver. A nadrág, vagy a lányok szoknyája minimum térdig ér. A lányok öltözete egész évben lehetőleg hosszú, de legalább térdig érő szoknya vagy nadrág. A fiúk számára az őszi-téli ruházat alapja a hosszú nadrág. Nyáron felvehetnek térdig érő vászonnadrágot. Rövidnadrág viselése csak az alsó tagozatban megengedett. Ünneplő Előre ismert és az egész iskolára vonatkozó ünnepnapjaink: tanévnyitó és tanévzáró, a '48-as és '56-os szabadságharc ünnepe, valamint a ballagás napja. Ezek mellett a vizsgázók és a tanárok ünneplőt viselnek a vizsganapokon, és az osztályfőnök vagy iskolavezetés által meghatározott és kihirdetett egyéb alkalmakkor. A diákok iskolai ünneplő öltözete a lányok esetében: fehér blúz, legalább térdig érő sötét szoknya, sötét cipő. Fiúk esetében: fehér ing, sötét szövetnadrág, sötét cipő. Testnevelés felszerelés Az iskola címeres pólója, rövid nadrág, hidegebb időben melegítő, sportcipő, fehér zokni. LELKI NEVELÉS A. KÁPOLNA A Teljeskörű Nevelés módszerei lehetővé teszik a diák számára, hogy betöltse a küldetést, amire teremtetett. Ennek legfontosabb eszköze a Jézussal való személyes és bensőséges kapcsolat kialakítása. Arra törekszünk, hogy minden diák döntésének és tetteinek végső célja az legyen, hogy Krisztushoz váljanak hasonlóvá. A diákok szellemi és emberi növekedése közelebb viszi őket a tökéletességhez Isten kegyelmének és a diák lelki erőfeszítéseinek segítségével. A lelki nevelés folyamatos megtérés. A lelki nevelés célja, hogy segítsen a diákoknak a hiteles lelki élet kialakításában, melynek jellemzői: tudja, hogy Isten szereti őt, cselekedeteiben igyekszik viszonozni ezt szereti a Krisztus által alapított Anyaszentegyházat és tagjának tudja magát szereti Máriát, a szenteket, és a Szentatyát ismeri a főparancsot - szeretni Istent mindenek fölött és felebarátait, mint önmagát - életét ahhoz igazítja tudja, hogy Isten valamilyen feladatra teremtette, törekszik, hogy ezt a feladatot felismerje és teljesítse tudja, hogy a szeretet tettek nélkül meddő és értelmetlen ismeri, hiszi és támogatja az Egyház tanítását, értelmét átlátja aktívan részt vesz értelmének, érzéseinek és érzelmeinek, szabad akaratának és lelkiismeretének alakításában szentségi életet él, részt vesz a lelki növekedést szolgáló alkalmakon; imádságos, kegyelmi életre törekszik gondolatait és tetteit az emberről és a világról alkotott keresztény felfogás határozza meg. Az Oltáriszentség otthona az iskola területén a kápolna, ahol teljes valójában velünk az Isten. A kápolnába való betérés, a szentséglátogatás segíti a diákokat, hogy imádságos, és egyre mélyülő kapcsolatot építsenek Jézussal. 18

19 Ezért, és mivel az Egyház is erősen bátorítja tagjait szentséglátogatások végzésére, ajánlott, hogy a diákok iskola előtt, után vagy a szünetekben betérjenek imádkozni az Oltáriszentséghez. A kápolnában - Krisztus közvetlen jelenlétében imádságos és tisztelettudó módon viselkedünk. Belépéskor és távozáskor is térdet hajtunk, ottlétünk alatt őrizzük a bensőséges csendet. B. SZENTMISE A szentmise a keresztény élet forrása és középpontja - ezért iskolánk életének is központi része. Iskolamisén veszünk részt a tanév kezdetén és végén (Veni Sancte, Te Deum). Hamvazószerdán karácsony és húsvét előtt, valamint a tanítási időre eső első péntekeken. Első pénteki szentmiséink 8.00-kor kezdődnek. Az iskolamisék pontos dátumait az éves munkaterv tartalmazza. Diákjaink heti rendszerességgel órarendbe épített szentmiséken vesznek részt. A szentmiséken a diákok adják a szolgálatot, osztályonkénti beosztás szerint. A szentmisén való cselekvő részvétel segíti diákjainkat a hitbeli növekedésben. C. SZENTGYÓNÁS A bűnbocsánat szentségének vétele által megszabadulunk bűneinktől és bűntudatunktól. A megszentelő kegyelem állapotába kerülünk, az újrakezdés örömével. Szentgyónáshoz járulásra lehetőség van a szentmisék alatt, valamint előre hirdetett órán kívüli időpontban és az atyákkal való előzetes egyeztetés alapján. D. LELKIGYAKORLATOK A lelkigyakorlatokon a diákok lehetőséget kapnak, hogy megerősítsék kapcsolatukat Istennel és felebarátaikkal. A lelkigyakorlaton való részvétel nagy kiváltság és lehetőség, mely felelősséggel jár évfolyamokon évente kétszer (Szeplőtelen fogantatás ünnepe - dec. 8., Hamvazószerda) lelki napon vesznek részt a diákok, a évfolyamokon kétnapos lelkigyakorlatra mennek. A kétnapos lelkigyakorlatra a diákok csütörtök délben indulnak és péntek este érnek vissza. E. LELKIVEZETÉS A lelkivezetés nagy hagyományokkal rendelkezik a Katolikus Egyházban. Olyan beszélgetésről van itt szó, mely a hit fényében zajlik Jézus, a lelkivezető és a diák között. A beszélgetésekben a lelkivezető arra törekszik, hogy a Szentlélek segítségével a vezetett felfedezze, szabadon és szeretettel elfogadja Isten akaratát az életében, hogy a diák fejlődjön lelki képességeiben, növekedjen Krisztussal való barátságában és erkölcsi élete fejlődjön azáltal, hogy embertársai szolgálata mellett dönt. A Szent Benedek Iskolában a lelkivezetést légiós atyák, testvérek és megszentelt életű férfiak és nők végzik. Lelkivezetésben a évfolyamos diákok, az alkalmazottak, tanárok és szülők részesülhetnek. A lelkivezetés előre egyeztetett időpontban, iskolaidőben, havi rendszerességgel, a diákok igényeihez alkalmazkodva történik. F. LITURGIKUS ÉV Az iskola éves terve alkalmazkodik a liturgikus év ünnepeihez, különös tekintettel adventre, karácsonyra, nagyböjtre, a nagyhétre és húsvétra. A liturgikus év hagyományai és különleges eseményei nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy az iskola közössége kifejezze szeretetét Krisztus és Egyháza iránt. Szeretettel hívjuk a szülőket, hogy bátran vegyenek részt az iskola által szervezett, a liturgikus évhez kapcsolódó szentmiséken és eseményeken. Értesítést a szülői levélben küldünk. 19

20 APOSTOLI NEVELÉS Iskolánk a diákok apostoli életét a teljeskörű nevelés és az Istennel való kapcsolat legfontosabb szemmel látható eredményének tartja. Az apostoli nevelés arra teszi képessé a diákot, hogy kilépjen a társadalomba és keresztény vezetőként és apostolként szolgáljon, tettekkel válaszolva az Egyház és az emberiség szükségeire, építve ezzel az igazságosság és szeretet társadalmát. A másik ember szolgálata és a mozgalmas apostoli munka által diákjaink felfedezik Krisztust, hasonlóbbá válnak Hozzá, mélyebben megtapasztalják szeretetét. Az apostoli nevelés célja, hogy apostoli szívet alakítsunk ki diákjainkban, mely érzékeny és felelősségteljes az emberek testi, érzelmi és lelki szükségletei iránt. Az apostoli nevelés programja közvetlen módon bevonja a diákokat különböző szeretetmissziókba iskolán belül vagy kívül. Diákjaink rendszeresen részt vesznek élelmiszergyűjtésekben (Máltai Szeretetszolgálat, Kiló akció). A különböző missziókban való aktív részvétel közelebb viszi diákjainkat a valós élethez, mely érzékenységet és felelősségérzetet ébreszt bennük a rászorulók iránt. Reméljük, életük során ez az érzékenység és felelősségérzet tovább termi gyümölcseit. DIÁKÉLET A. HIÁNYZÁSOK Az iskola rendszeres és pontos látogatása kötelező. Előfordulhat, hogy valamilyen körülmény miatt a hiányzás elkerülhetetlen. Betegség, vészhelyzet, egyéb indokolt speciális körülmény esetén a hiányzás igazolható. Kérjük, ilyen esetben a szülő telefonon jelezze az osztályfőnöknek a hiányzást. Az orvosi igazolást a szülőnek alá kell írnia. Mindenfajta hiányzás igazolását az osztályfőnöknek kell odaadni a hiányzást követő első napon vagy az azt követő első osztályfőnöki órán. Hiányzó igazolás esetén az osztályfőnök két nap türelmi időt adhat, az igazgató még egyet. Ez után nem fogadunk el igazolást. A tanév alatt a szülő három napot igazolhat saját hatáskörben, megfelelően indokolva az okot. Ezek csak teljes napok lehetnek. Ezen túlmenő hiányzás csak orvosi igazolással igazolható vagy kérelemre történhet. Ez esetben a távolmaradást minimum egy héttel az esemény előtt kell kérelmezni egy, az igazgatónak címzett és az osztályfőnöknek adott levélben. Az igazgató az osztályfőnök véleményét kikérve dönt a távolmaradás engedélyezéséről. Előfordulhat, hogy a távolmaradás megadásához az iskola feltételeket támaszt a tananyag elvégzésével kapcsolatban, esetleg előre dolgoztatja a diákot. A késésekért és igazolatlan órákért fegyelmi fokozatok járnak. Fegyelmi szempontból a késéseket az igazolatlan órákkal egységesen kezeljük oly módon, hogy három késését egy igazolatlan órának feleltetünk meg. Az ezen mulasztásokért járó fegyelmező intézkedések és egyeztető eljárások az egyéb fegyelmi beírásokkal párhuzamosan futnak, az egyeztető eljárások pedig a fegyelmi beírásoknál megadott időrendben zajlanak. 20

Az Iskolaközpont nevelési koncepciója, a nevelési-oktatási munka célja

Az Iskolaközpont nevelési koncepciója, a nevelési-oktatási munka célja Az Iskolaközpont nevelési koncepciója, a nevelési-oktatási munka célja A Teljeskörű Nevelés A Szent Benedek Iskolaközpont a Teljeskörű Nevelés rendszerét alkalmazza küldetésének teljesítésében. Ezt a rendszert

Részletesebben

Szent Benedek Óvoda, Általános Iskola és Két Tanítási Nyelvű Gimnázium HÁZIREND

Szent Benedek Óvoda, Általános Iskola és Két Tanítási Nyelvű Gimnázium HÁZIREND Szent Benedek Óvoda, Általános Iskola és Két Tanítási Nyelvű Gimnázium HÁZIREND Szent Benedek Óvoda, Általános Iskola és Két Tanítási Nyelvű Gimnázium Az iskola címe: 1116 Budapest, Mezőkövesd u. 10. Telefon:

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK ETIKAI KÓDEXE átdolgozása készült: 2011. október Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium nevelőtestülete 2011. október 24-én Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium diákönkormányzata...

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

N a p t á r i t e r v 2008/2009.

N a p t á r i t e r v 2008/2009. N a p t á r i t e r v 2008/2009. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 1. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2009. június 15. (hétfő). A tanítási napok száma száznyolcvan nap. A szorgalmi idő első

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

Iskolai magatartási szabályok 2015.

Iskolai magatartási szabályok 2015. Iskolai magatartási szabályok 2015. Az Iskola Szakmai Programjának melléklete Hatályba lépett: 2015. I. Bevezetés Az intézetben tartózkodó fiatalok kortól és iskolai végzettségtől függetlenül általános

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink 01 kód magyar angol két tanítási nyelvű gimnáziumi osztály Az angol nyelv és kultúra

Részletesebben

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója:

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: 035326 Iskolánk a 2015/2016-os tanévben a következő gimnáziumi

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

2016/2017 tanév rendje

2016/2017 tanév rendje 2016/2017 tanév rendje 2016/2017. tanév rendjéről a 12/2016. EMMI rendelete alapján 2016. augusztus 23. kedd Gólyatáboros szülői értekezlet 2016. augusztus 24-26. sz - cs - p Gólyatábor - Révfülöp 2016.

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. főiskola magyar nyelv és

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei A tanév alatti vizsgák rendje a pedagógiai program alapján: 2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017.tanév

Tanév megnevezése: 2016/2017.tanév Az iskola neve: Terézvárosi Magyar Angol, Magyar Német Két Tannyelvű Általános Iskola Az iskola címe: 1065 Budapest, Pethő S. u. 4. Az iskola OM azonosítószáma: 035264 Tanév megnevezése: 2016/2017.tanév

Részletesebben

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet Tanév ütemterve 2015/2016 Tanítási nap száma 2015.aug.25 kedd 9 óra Tanévnyitó értekezlet 2015.aug.26 szerda 2015.aug.27 csütörtök 2015.aug.28 péntek 2015.aug.29 szombat 8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Felvételi tájékoztató a 2016/2017. tanévben (a 2017/2018. tanévre vonatkozóan)

Felvételi tájékoztató a 2016/2017. tanévben (a 2017/2018. tanévre vonatkozóan) 19 92 REFORMÁTUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 15. tel./fax: 82/511-487 igazgató: 82/411 005 e-mail: titkarsag@lorantffy-kaposvar.sulinet.hu honlap: www.lozsu.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Ádám Jenő Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló 3731 Bajcsy-Zsilinszky Endre út 47. OM azonosító szám:

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium A tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai, a tanulmányok alatti vizsgák követelményei, rendje 2014 Tartalomjegyzék 1. Az általános iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Főiskola tanító tanító főiskola 5 Főiskola 6 Főiskola magyar és irodalom,

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2016/17. tanév

Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2016/17. tanév Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2016/17. tanév A tanév célja, rendje, feladatai A tanév kiemelt szakmai feladatai: A pályázatokkal kapcsolatos feladatok: 1. TÁMOP 3.1.4 fenntartása 2. TÁMOP 3.1.7.

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Közgazdasági Szakgimnáziuma

Közgazdasági Szakgimnáziuma Az iskola munkarendje Az iskola éves munkatervét a nevelőtestület határozza meg a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat véleménye alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait az éves munkaterv tartalmazza.

Részletesebben

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6768 Baks, Fő u.82.) OM: 201616 ISKOLAI HÁZIRENDJE Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2.

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail: info@pok.suli.hu

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben