Mecseker dő Zr t. Mókus Suli Er dészeti Er dei Iskola és Er dő Háza

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mecseker dő Zr t. Mókus Suli Er dészeti Er dei Iskola és Er dő Háza"

Átírás

1 Mecseker dő Zr t. Mókus Suli Er dészeti Er dei Iskola és Er dő Háza

2 Mecseker dő Zr t. Az erdész unokái örökségével gazdálkodik Baranya megye Mecsek, Dráva-sík állami erdőinek kezelője Erdő- és vadgazdálkodás Közjóléti feladatok Környezeti nevelés Gyakorlati környezetvédelem

3 A Mecseker dő Zr t. er dei iskolái Mókus Suli Erdészeti Erdei Iskola és Erdő Háza Kikerics Erdészeti Erdei Iskola

4 Mókus Suli Er dészeti Er dei Iskola és Er dő Háza Ár pádtető szeptember március ősze május 14.

5 Kikerics Er dészeti Er dei Iskola - Sasrét április 2001., 2006.

6 Oktatás er dei iskoláinkban Iskolai tananyagra épülő ismeretszerzés a természetben, a természetről Saját élményen alapuló tanulás Élmény- és erdőpedagógiai módszerek A már meglévő elméleti ismeretek elmélyítése, gyakorlati alkalmazása Erdei iskolai oktatók és szakemberek közös munkájával Terepi foglalkozások során erdész

7 Az er dei iskola Több napos (bentlakásos) A szervező/igénybe vevő intézmény székhelyétől eltérő helyszínen Szorgalmi időszakban megvalósuló A környezethez illeszkedő nevelési-tanulásszervezési egység.

8 Az er dei iskolai oktatás Tartalmilag és tantervileg szorosan és szervesen kapcsolódik a választott helyszín természeti, ember által létesített és szociokulturális környezetéhez.

9 Az er dei iskolai oktatás Tanulási folyamata aktivitásra együttműködésre cselekvésre megismerésre épül.

10 Hallom és elfelejtem. Látom és emlékszem. Teszem és megértem. (kínai közmondás)

11 Nevelési lehetőségek az er dei iskolában Környezettudatos magatartás megalapozása Egészséges életvezetési képességek fejlesztése Közösségfejlesztés

12 Kör nyezettudatos ma gatar tás kialakítása A környezet megismerésének igénye A környezet értékeinek megismerése, megóvása, megőrzése és gyarapítása A személyes felelősség vállalása

13 Kör nyezettudatos ma gatar tás kialakítása Környezetkímélő magatartás Egyéni és közösségi szinten A környezeti károk megelőzésére való törekvés A személyes biztonságra való törekvés

14 Er dészeti er dei iskolák Miben mások, mint a többi erdei iskola?

15 Er dészeti er dei iskolák Kiemelt feladata: Az erdő, mint életközösség bemutatása Az erdő, mint megújuló természeti erőforrás bemutatása Az erdő és az ember kapcsolatának vizsgálata Az erdő és a klíma viszonyának vizsgálata

16 Er dészeti er dei iskolák Kiemelt feladata: Fenntartható erdőgazdálkodás ismeretek átadása (tartamos) erdőgazdálkodási Az erdész unokái örökségével gazdálkodik Az erdészek munkájának bemutatása

17 Er dőpeda gógia célja A természet felfedezése, megismerése személyes találkozás a természettel A komplex látásmód és átfogó természetszemlélet kialakítása A természet és a benne élő valamennyi élőlény iránti szeretetre, és felelősségtudatra nevelés

18 Er dőpeda gógia célja Közvetlen tapasztalaton és aktív cselekvésen keresztül szerzett ismeretek bővítése A már megszerzett ismeretek gyakorlatban történő alkalmazása Az ökológiai összefüggések megértésének segítése A természetelvű cselekvésre való ösztönzés Készségek és képességek fejlesztése

19 Az er dőpeda gógia két fontos eleme A mi hozzáállásunk Csak akkor ébreszthetjük fel másokban is a természet iránti szeretetet, ha minket is egészen áthat.

20 Az er dőpeda gógia két fontos eleme Képesek legyünk mindenkiben meglátni a természet valódi megértésére való képességet Tudjuk elfogadni a másikat úgy elfogadni ahogy van, és segítsünk neki, hogy tegyen egy lépést a nagyobb tudatosság felé.

21 Az er dővezetés lépcsőfokai (Joseph Cornell szerint) Az érdeklődés felkeltése A figyelem összpontosítása A közvetlen tapasztalás Élményeink megosztása másokkal

22 1. lépcsőfok: Az ér deklődés felkeltése A gyerekek játékosságára épít Lelkes hangulatot teremt Tevékenységre ösztönöz legyőzi a passzivitást Jó csoportdinamikát teremt Előkészíti a későbbi elmélyültebb tevékenységeket

23 2. lépcsőfok: A fig yelem összpontosítása Növeli a koncentrációs készséget Elmélyíti a figyelmet Megfelelő irányba tereli a korábban felkeltett érdeklődést Kifejleszti a megfigyelés képességét Kialakítja a természet mélyebb megtapasztalásához szükséges befogadó készséget

24 3. lépcsőfok: A kö zvetlen tapasztalatszerzés Az ember legjobban saját tapasztalatai alapján tanul Fokozza a rácsodálkozás iránti fogékonyságot Közvetlen tapasztalatokon és intuíción alapuló megértéshez vezet Személyes felelősséget alakít ki az ökológiai eszmék irányába

25 4. lépcsőfok: Élményeink me gosztása másokkal Elmélyíti, tisztázza a saját tapasztalatot Jó hangulatot teremt Fokozza az egység érzetét Visszajelzést ad a vezetőnek Vonzó példaképeket állít A vezető megoszthatja saját lelkesedését a befogadásra kész hallgatókkal

26 A ter mészet me gismerésének módszerei 1. Megfigyelés Ha egy madár másképpen viselkedik, mint ahogy az a könyvben meg van írva, a madárnak higgy! (angol madarász közmondás) 2. Érzékszervi benyomások A természet megismerése több érzékszerven keresztül 3. Játékos tanulás A természetismereti játékokon keresztül jobban elősegíthetjük és elmélyíthetjük az új ismereteket

27 Hog yan dolgo zunk a csopor ttal a ter epen? A választott témához keresünk útvonalat Az erdővezetés előtt röviden felelevenítjük a meglévő ismereteket A kiválasztott témára előzetes feladatokkal hangoljuk rá a gyerekeket Munkacsoportokat alakítunk a közös munka és a megosztás öröme

28 Hog yan dolgo zunk a csopor ttal a ter epen? Mindig valamihez kötjük az új ismereteket (mese, illat, tapintás, érdekességek) Mindig arról beszélünk, ami a helyszínen látható A fáradási pontokon rövid, játékos pihenőket iktatunk be Az ismereteket mindig a korosztályhoz igazítjuk

29 Hog yan dolgo zunk a csopor ttal a ter epen? Elég időt hagyunk az önálló felfedezésre A program végén mindig megbeszéljük az élményeket, tapasztalatokat Folyamatosan értékeljük a gyerekek munkáját

30 Az erdő a világ egyetlen olyan könyvtára, mely akkor is tudáshoz juttat, ha csendben vagy és nyitott szemmel sétálsz benne. (Madas László erdőmérnök)

31 Pr og r amjaink: Témanapos oktatás Felszínformák és térképismeret Az erdő fái Növényismeret Állatok nyomában A talaj A víz Mi terem az erdőben? Erdei ökoszisztéma Erdőgazdálkodás A fa, mint nyersanyag

32 Pr og r amjaink: Több napos, bentlakásos erdei iskolai program Minősített erdei iskolai szolgáltatás

33 Pr og r amjaink: Több napos, bentlakásos erdei iskolai program Helyszín: Hetvehely - Sás-völgy Programok: Alsós 3 napos Amiről a Mecsek mesél Alsós 5 napos Erdő Anyó meséi Felsős 5 napos Hegyen völgyön át

34 Pr og r amjaink: Családi kézműves napok Közösségfejlesztő tréningek Felnőtt továbbképzés Erdők Hete program Erdei séta vezetéssel Nyári szaktáborok

35 Mókus Suli Er dészeti Er dei Iskola és Er dő Háza Ár pádtető

36 Oktatóterem

37 Kiállítósar ok

38 Er dészeti Múzeumszoba A Nyugat-magyar or szági Egyetem Er dőmér nöki Karának Er dészeti, Faipari és Földtör téneti Gyűjteményéből

39 Mókus Suli Er dészeti Er dei Iskola és Er dő Háza Hetvehel y Sás-völg y

40 Szabadtéri foglalko ztató

41

42

43

44

45 Az er dei iskola mottója Kirándulásod során csak a lábnyomodat hagyd az erdőben, és csak az emlékeidet vidd magaddal!

46 Patakvizsgálat

47 Ter mészetismereti játékokon keresztül tanulunk

48 Er dei manók

49 Állatsimogató

50 Növényismer et

51 Mi lesz belőled?

52 Rigófészek az odvas fa r ejtekén

53 Csigabiga g yer e ki

54 Séta e g y for dított világban

55 Ismer kedés e g y fával

56 Az ÉN fám!

57 Mit lehet tudni róla?

58 Ismer etek r ögzítése a ter epen

59 Tükr öm, tükr öm me g nékem mondd

60 Kér e gminta készítése

61 Er dőgazdálkodási ismer etek

62 A levél részei

63 Az er dő illatai

64 Mi tetszett neked ma?

65 Felnőtt továbbképzés

66

67

68 Eg y nap a he g yekben, e g y he g ynyi könyvvel ér fel. (John Muir)

69 Elérhetőségeink:

70 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Válogatott fejezetek az alábbi egyetemi jegyzetből: Malatinszky Ákos (2009): Környezeti nevelés. Egyetemi jegyzet. Szent István Egyetemi Kiadó,

Válogatott fejezetek az alábbi egyetemi jegyzetből: Malatinszky Ákos (2009): Környezeti nevelés. Egyetemi jegyzet. Szent István Egyetemi Kiadó, Válogatott fejezetek az alábbi egyetemi jegyzetből: Malatinszky Ákos (2009): Környezeti nevelés. Egyetemi jegyzet. Szent István Egyetemi Kiadó, Gödöllő. 99 p. Az emberi történelem egyre inkább az oktatás

Részletesebben

A Szolnoki Sportcentrum Kft. részvétele, szerepe a környezettudatos szemlélet kialakításában a szolnoki óvodákban és általános iskolákban.

A Szolnoki Sportcentrum Kft. részvétele, szerepe a környezettudatos szemlélet kialakításában a szolnoki óvodákban és általános iskolákban. A természet hatalmas, az ember parányi.ezért aztán az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel, mennyire érti meg, és hogyan használja fel erőit saját hasznára. Szent-Györgyi

Részletesebben

AZ ÉLŐ TERMÉSZET BEMUTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA FELSŐ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA

AZ ÉLŐ TERMÉSZET BEMUTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA FELSŐ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA AZ ÉLŐ TERMÉSZET BEMUTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA FELSŐ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 Program bemutatása... 6 Az élő természet alapelemei program... 8 - Növényismereti modul... 11 -

Részletesebben

Kiskanizsai Általános Iskola 2013.

Kiskanizsai Általános Iskola 2013. 1 Kiskanizsai Általános Iskola Környezeti Nevelési Program 2013. 2 KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 1. Bevezetés A program írásának indokai, céljai; munkamódszerek 2. Célok, alapelvek 2.1. Stratégiailag kiemelt

Részletesebben

1. A természet(az erdő) és az emberi társadalom kapcsolata-bevezetés

1. A természet(az erdő) és az emberi társadalom kapcsolata-bevezetés Az erdészeti erdei iskolák szerepe az erdő és a társadalom kapcsolatában - Új fogalom az erdőgazdálkodásban: erdőpedagógia Szabó Lajos erdőmérnök (Országos Erdőfórum- Kőszeg, 2010.december 2-3) 1. Az erdő

Részletesebben

3. számú melléklet. Környezetnevelési program

3. számú melléklet. Környezetnevelési program 3. számú melléklet Környezetnevelési program 1. Alapelvek, jövőkép, célok 1. Alapelvek, jövőkép Napjainkban a világ figyelme a fenntartható fejlődés megteremtése felé irányul. Ez az élet minden színterén

Részletesebben

VII. ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

VII. ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM VII. ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 1. A környezeti nevelés célja: olyan tudatformálás, amely a gyereket megtanítja a környezettel való tudatos együttélésre, a környezetbarát életvitelre, a fenntartható

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PROGRAM HELYI ÓVODAI PROGRAM Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító: 034658 Hatályos: határozatlan időre Hatálybalépés időpontja: 2010. 09.01. Készítette: Perge Zsoltné óvodavezető

Részletesebben

Környezeti és egészségnevelési program

Környezeti és egészségnevelési program Környezeti és egészségnevelési program 2.18.1. Bevezetés Testi és lelki egészség Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra nevelésében. Minden tevékenységével

Részletesebben

KÉPZÉSI TEMATIKA. A képzés költségei: INGYENES, amely magában foglalja a képzés, a terepgyakorlatok, oktatási segédanyagok költségét.

KÉPZÉSI TEMATIKA. A képzés költségei: INGYENES, amely magában foglalja a képzés, a terepgyakorlatok, oktatási segédanyagok költségét. KÉPZÉSI TEMATIKA Gyakorlatorientált környezeti nevelési program a kistérség pedagógusainak, környezetvédelmi és civil szervezetek szakembereinek"című képzéshez (célterület azonosító: 1021860) című pályázathoz.

Részletesebben

Salgótarjáni Összevont Óvoda Aprófalva Tagóvodája Pedagógiai Program 2014. Salgótarjáni Összevont Óvoda Aprófalva Tagóvodája PEDAGÓGIA PROGRAM

Salgótarjáni Összevont Óvoda Aprófalva Tagóvodája Pedagógiai Program 2014. Salgótarjáni Összevont Óvoda Aprófalva Tagóvodája PEDAGÓGIA PROGRAM 1 Salgótarjáni Összevont Óvoda Aprófalva Tagóvodája PEDAGÓGIA PROGRAM Pedagógiai programunkat a Salgótarjáni Összevont Óvoda keretprogramja részeként alkottuk meg. 2 Bemutatkozás Az Aprófalva Tagóvoda

Részletesebben

NATURA 2000 Tananyagfejlesztés

NATURA 2000 Tananyagfejlesztés NATURA 2000 Tananyagfejlesztés MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG Óvodapedagógusok részére Írta és szerkesztette: Sebők Éva Lektorálta: Kanczler Gyuláné dr. 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETŐ... 3

Részletesebben

Bevezetés. Az óvoda funkciói: - óvó-védő, - szociális, - nevelő-személyiségfejlesztő funkció.

Bevezetés. Az óvoda funkciói: - óvó-védő, - szociális, - nevelő-személyiségfejlesztő funkció. Bevezetés Az óvoda helyi nevelési programját a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény, a 255/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet, az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési Program

PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési Program Pedagógiai Program / Nevelési Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési Program Kossuth Nevelési Oktatási Központ óvoda általános iskola 1151 Bp. Kossuth u. 53. Tel.:307-65-46, 271-02-16 www.knok.hu KNOK verziószám:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA Az óvoda hivatalos elnevezése 2040 Budaörs Holdfény u. 31. 06-23-423-014 Az óvoda pontos címe, telefonszáma 201162 Az óvoda OM azonosítója Budaörs Város Önkormányzata

Részletesebben

A családi napközi adatai:

A családi napközi adatai: A családi napközi adatai: Családi napközi neve: Diófalva I. Családi Napközi Címe: 2049, Diósd Kossuth Lajos utca 1/B Telefonszámok: +36 23/370-785; +36 30/201-28-49 E-mail: diofalva@ovoda-diosd.hu Ellátási

Részletesebben

A környezettudatos magatartás és az egészséges életmód kialakításán alapuló PEDAGÓGIAI PROGRAM MÁKSZEM ÓVODA. 2040 Budaörs, Patkó u. 2.

A környezettudatos magatartás és az egészséges életmód kialakításán alapuló PEDAGÓGIAI PROGRAM MÁKSZEM ÓVODA. 2040 Budaörs, Patkó u. 2. A környezettudatos magatartás és az egészséges életmód kialakításán alapuló PEDAGÓGIAI PROGRAM MÁKSZEM ÓVODA 2040 Budaörs, Patkó u. 2. 2013 Intézmény adatai: MÁKSZEM ÓVODA 2040 Budaörs, Patkó u. 2. OM

Részletesebben

A Krúdy Gyula Általános Iskola ökoiskolai tevékenységének bemutatása

A Krúdy Gyula Általános Iskola ökoiskolai tevékenységének bemutatása A Krúdy Gyula Általános Iskola ökoiskolai tevékenységének bemutatása 1. Az intézmény bemutatása Iskolánk nyolc évfolyamos általános iskola, amelyben általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és

Részletesebben

II. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5 8. évfolyam)

II. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5 8. évfolyam) II. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5 8. évfolyam) Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás alapozó és fejlesztő szakasza szervesen folytatja a bevezető

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM PP 2. sz. melléklete 2013 KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM Szentlőrinci Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Szentlőrinci

Részletesebben

Moduláris oktatási program- Környezeti nevelés

Moduláris oktatási program- Környezeti nevelés Jósika Miklós Általános Iskola 4552 Napkor, Kossuth u. 59. Moduláris oktatási program- Környezeti nevelés Önálló intézményi innováció a TÁMOP 3.1.4 pályázat keretében Készítette: Kovácsné Bárány Marianne

Részletesebben

KLIK Kecskeméti Tankerület Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

KLIK Kecskeméti Tankerület Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 KLIK Kecskeméti Tankerület Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 I. Tartalomjegyzék II. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 III. PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Környezeti nevelés az alsó tagozaton

Környezeti nevelés az alsó tagozaton Környezeti nevelés az alsó tagozaton Amikor az erdőn jársz, és rábukkansz valahol egy forrásra, ülj le melléje csöndesen és figyelj. Nagyon csöndes légy, és akkor hallani fogod a zöld ruhás tündérke hangját

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde OM: 202346

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde OM: 202346 Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde OM: 202346 Pedagógiai Programja Cím: Székhely 7940 Szentlőrinc, Liszt Ferenc u. 2. Hatálybalépés dátuma: 2014. 09. 01. PH. Györkőné Molnár Judit Intézményvezető

Részletesebben

23. Iskolás kor előtti környezeti nevelés Helyzetkép

23. Iskolás kor előtti környezeti nevelés Helyzetkép 23. Iskolás kor előtti környezeti nevelés A környezeti nevelés fontosságát, személyiségformáló, szokásalakító erejét ma már senki sem vitatja, sőt egyre többen valljuk, hogy ez a nevelés fonala, és a nevelés

Részletesebben

TUTI TIPP. a természetbe. Németh Imre. Természetismereti túrák Budapest védett területein

TUTI TIPP. a természetbe. Németh Imre. Természetismereti túrák Budapest védett területein Németh Imre 10 TUTI TIPP a természetbe Természetismereti túrák Budapest védett területein Budapesti Természetbarát Sportszövetség Zöld Forrás támogatás Tartalomjegyzék Copyright Németh Imre, 2012 Kézirat

Részletesebben

Élmény a tanulás a tanodában de hogyan?

Élmény a tanulás a tanodában de hogyan? BENCÉNÉ FEKETE ANDREA Élmény a tanulás a tanodában de hogyan? Kutatásom során alsó tagozatos diákokkal készített interjúk segítségével kerestem a választ arra, hogy mit értenek tanulás alatt, és miért

Részletesebben

Választható Természetismeret 6. évfolyam

Választható Természetismeret 6. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Választható Természetismeret 6. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a választható természetismeret tantárgy

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: www.bobitaovoda.hu E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az

Részletesebben