RÖVID TÖRTÉNETI ISMERTETŐ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÖVID TÖRTÉNETI ISMERTETŐ"

Átírás

1 RÖVID TÖRTÉNETI ISMERTETŐ A Constantin Brâncusi Iskolaközpont építészeti szakiskolaként alakult 1949-ben. Az Építészeti Minisztérium okt. elsejei 1112-es számú Határozata alapján megalakul a marosvásárhelyi A 24 Építészeti Szakiskola. Három 4o-es létszámú magyar osztály beindulását tervezték kőműves, ács, vasbeton-szerelő szakkal. A cél az iskola újabb szakosztályokkal való bővítése volt, ahol az oktatás román és magyar nyelven történne. Az 1112-es Határozat előírta: a marosvásárhelyi, Sztálin utca 53. szám alatti A 24 Polgári és Ipari Építkezési Vállalat közvetlen feladatköréhez tartozik az A 24 Építkezési Szakiskola ügyintézési, pénzügyi és könyvelőségi szempontból műhelyeivel, bentlakásaival s azok adminisztratív személyzetével együtt,a Szakoktatást irányító Bizottság előírásának megfelelően. Így tehát megnyilik az A 24 Építkezési Szakiskola a Munkácsy Mihály 17 szám alatt( jelenleg Fenyő utca ), a volt magán francia iskola felújítás alatt álló épületében. Az Iskola 1949.dec.2o-i Beszámolójából megtudjuk, hogy a Néptanács, azaz a városi Polgármesteri Hivatal még egy közeli, megfelelő épületet bocsájtott az iskola rendelkezésére. 195O tavaszán az iskola rendelkezésére bocsájtja a romániai Állami Bank a Bürger kertet. Az iskola épületét Beyer Tivadar tervezi, építésénél karöltve dolgozott diák, tanár, az iskola alkalmazottjai. Az 195O-1951-es tanév már az új épületben kezdődik.a második emeleten három helyiség hálóteremként, míg a folyosó ebédlőként szolgált. Mivel a tanulók létszáma megnőtt, főleg a falvakról érkezettek száma, a Munkácsy utcai épület megmaradt bentlakásnak. A kezdeti műhelyek,

2 melyek a református temető felső részén levő hatalmas barakjaiban működtek, 1951-ben az iskola udvarának északi részében kapnak helyet. A tanulók megfelelő tanulási és egészségi feltételeinek biztosítása érdekében, ugyancsak 1951-ben, a Grigorescu utcával párhuzamosan felépül az egészségügyi rendelő. A barakot, ahol a műhelyek tevékenykedtek, 1951-ben lebontották és a tanulók részvételével, akik a lebontott anyagból sokat felhasználtak, felépítették a műhelyek új épületét.ennek 6 terme, egy 15O férőhelyes klubja, a folyósó végén pedig egy könyvtára volt ban az iskola 12 tanteremmel bővül az I. épület új szárnyaként, amelyet Gulivernek neveztek el az építők, ugyanis a város központjában lebontott Guliver üzlet anyagából épült. A 12 tanterem mellett egy díszterme is volt, amelyet szintén Beyer Tivadar építész tervezett. Az építés szinte megállás nélkül történik, kihasználva azt, hogy a kézi munkaerő ingyenes. Az iskola anyagi támogatásnak örvend, de maga az iskola is keres anyagi alapokat nemcsak az építkezésre, hanem a szükséges belső felszerelésekre is. A II-es épület szaktermekkel, laboratóriummal, rajzteremmel,díszteremmel ellátott modern épületté válik. Elmondhatjuk, hogy az iskola fejlődésében volt olyan időszak, amikor az építkezés a csúcspontra jut. Ez pedig közötti időszak. Akkor épült az az épület,amelyben helyet kapott az étkezde, a díszterem és a 6OO fős fiúbentlakás ( 199O-től a Maros megyei Tanfelügyelőség székhelye a marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal 57- es határozata alapján). Az iskola ismertté vált a megyei és országos iskolahálózatban, a legjobb szállást és ellátást tudta biztosítani, mivel bentlakása, étkezdéje, díszterme volt.

3 Az épületegységből hiányzott egy sportterem ban hozzákezdenek annak építéséhez, amelynek átadására 198O-ban kerül sor. Akkor adják át az új 28O férőhelyes bentlakást is. A tanulók számának növekedésével nagyobb helyre volt szükség a gyakorlat számára. Felépül a második műhely-sor, s így mindenik szakma külön műhelyben tevékenykedhetett. Az iskolát állandóan támogatták a város építkezési egységei, hiszen érdekeltek voltak a felkészült munkások szakképzésében. Az iskolának sikerült az oktatási és nevelési folyamathoz szükséges felszereléseket és anyagot biztosítania. 198O-199O között a megye legkeresettebb iskolája, egy nyolc épületből álló nagy építészeti központ, a legállhatatosabb mesterség, az építészet oktatásának igazi citadellája let. Az 199O-es évek utáni változások mind a tanügyben, mind a gazdasági életben nem éppen kedveztek a műszaki profilnak, s így a tanulók száma, akiket ez a mesterség vonzott, rohamosan csökkeni kezdett. Egyre inkább nehezebb lett a munkaerő elhelyezése, a beiskolázás, a megfelelő anyagi alap megteremtése, a fenntartás és javítás munkálatainak a megoldása, a tanulók s nem utolsó sorban a tanárok motivációja. Az iskola, melyet annyi szeretettel építettek a tanulók, akik ma tanárokként dolgoznak itt, mivel többlethellyel rendelkezett, es tanévtől kezdődően sportosztályokat kényszerült befogadni. A tanügyi terv, az osztályok tevékenységi terve, s nem utolsó sorban a tanulók személyisége nagyobb odafigyelést igényelt a tanárok, az osztályfőnökök, de az iskola vezetősége részéről is.

4 ban 32 osztály működött, ebből: 9 osztály építészeti profilú líceum,4 osztály sport profilú líceum, 9 osztály szakiskola,5 osztály inasiskola, 2 osztály posztlíceális műszaki iskola. Az egész román oktatási rendszer, s így a marosvásárhelyi Építészeti-és Szerelési Iskolaközpont is, türelmetlenül várta az új keretterv bevezetését, s ezáltal a Tanügyi Törvény előírásainak teljes alkalmazását. Az es iskolai év igazgatóváltással debütál. Ez az igazgatók számára új szervezési politikát, újító eszmék bevezetését jelentette. Az új igazgató, Tibrea Adriana mérnök számtalan célkitűzéssel indult. Céljai között szerepelt az oktatási-nevelési folyamat javítása, a beiskolázás problémáinak megoldása. Az együttműködésre alapozott, amely feltételezte a baráti érintkezést,az alkalmazkodást, a rugalmasságot, a lelkiismeretességet,a lelkesedést, az emberszeretetet. Mindezek a katedra emberének szakmai, erkölcsi és társadalmi felelősségérzetének részei es iskolai évtől újra bevezették a műszaki posztlíceális oktatásba a mesterképző szakot, valamint az újszrűnek számító műszaki restaurátor és épületjavító szakot,az arhitektúrán a műszaki tervező, város-és területrendezési szakot az építészeten a műszaki tervező szakot. A 6-os Általános Iskola kérésére és a megyei Tanfelügyelőség engedélyezésével től kezdődően kezdetben 2, majd a következő években 4 elemi osztályt fogadtunk épületünkbe. Az osztályok hosszabított programban tevékenykedtek, és az iskola étkezdéjében ebédeltek.2oo3-2oo4-ig használták iskolánk termeit szept.elsejétől érvénybe lép az egyetem előtti oktatási rendszerbe a Nemzeti Curriculum, amely gyökeres változást hoz a

5 nevelés minden terén, az oktatási tervekben, az iskolai tantervekben, a tankönyvekben OOO-es iskolai tanévben, az iskola fennállásának 5O. évfordulóján, az 1999.XI.26-i 282-es számú Határozata alapján ( OMEN 4965) az iskola Constantin Brâncusi Iskolaközpont nevet veszi fel. Ebben a tanévben az iskola helyzete a következő: líceum-nappali tagozat 8 osztály építészeti profillal, 9 osztály sport profillal, líceum-esti tagozat 1 osztály, szakiskola- 6 osztály, inasiskola- 3 osztály, posztlíceális-és mesterképző- esti 4 osztály. 2OOO őszétől a sportosztályok leváltak, és különálló iskolai egységként folytatták tevékenységüket, de továbbra is az épületünkben maradtak. 2OO7-2OO8-as tanévben a marosvásárhelyi Transilvania Gazdasági Kollégium 16 osztályának adtunk helyet délutáni programban, ugyanis a Kollégium épülete felújítás alatt állott. A gyökeres változások a tanügyben, - főleg a műszaki iskolákban és az iskolák vezetőségének nevelési politikája lehetővé tették,hogy az oktatás főleg nappali tagozaton történjék, s így a műszaki építészeti osztályok száma megnövekedett, s nagyobb lett, mint amikor sportosztályaink voltak. Ismert tény, hogy a jól fejlődő gazdasági ágakban fontos helyet foglal el az építkezés. A modern tehnológia megfelelő fejlettségi fokú felkészítést igényel, s mindez arra ösztönöz, hogy küzdjünk a műszaki oktatás fejlesztéséért. A nemzeti és nemzetközi versenyeken, olimpiákon a tanulók által elért eredmények feljogosítanak arra, hogy higgyük, hogy ez az iskola megérdemli erőfeszítéseinket, s velünk együtt elismerik, hogy senki sem élhet az építész nélkül.

6 Az elszántság, amellyel építő őseink dolgoztak, hogy városunkban egy hagyományokon alapuló iskolát emeljenek, amely országos színten is elismert, mint értékes szakokkal rendelkező iskola, nemzedékről nemzedékre szállt. Mindez az iskola tradicíójának és hírnevének tiszteletére késztet bennünket. Városunk, megyénk, de egész Európa is iskolánk több mint 32OOO végzősével teli. Az idők során a tanulók nevelésében a munka iránti tiszteletet tartottuk fontosnak, valamint a szakmai hivatást, a minőséget. Egyúttal azt is, hogy jó felkészültségű mesteremberek kerüljenek ki, akik feltalálják magukat az életben. Ez a magyarázata annak, hogy az utóbbi években a felénk forduló tanulók száma állandósult, de az is, hogy az iskola változatos szakokban biztosít képesítést a megye térsadalmi és gazdasági szükségleteinek megfelelően.

7

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász) A Szentgotthárd

Részletesebben

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt Pályázat a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására Készítette: Németh Zsolt Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ Tisztelt Miniszter Úr! Alulírott, Németh Zsolt megpályázom a

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM , Szakiskola és Kollégium 8360 Keszthely, Gagarin u. 2-4., Pf.: 57. Telefon: 83/311-596, 510-559, 510-607, fax: 83/312-084 E-mail: suli@kmszk.sulinet.hu Internet: www.kmszk.sulinet.hu INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására PÁLYÁZAT a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Karlné Purczeld Erika intézményvezető Hunyadi János Általános Iskola Tartalom 1.Bevezetés... 3 2.Helyzetelemzés...

Részletesebben

2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 032612 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 032612 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 032612 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az alapító okiratunk fenntartói megváltoztatása értelmében e dokumentumban: 1. Minden

Részletesebben

Intézménytörténet (1963-2013)

Intézménytörténet (1963-2013) ISKOLATÖRTÉNET K I S E GÍT Ő I S K O L A (1963-1985.) 8. S Z. Á L T A L Á NOS I S K O L A (1986-2002.) B A RTOS S Á N D O R Á L T A L Á NOS I S K O L A (2003-) 1 Intézménytörténet (1963-2013) Önálló körzeti

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tenyei-Tóth Angéla

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tenyei-Tóth Angéla Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: Tenyei-Tóth Angéla születési név: Molnár Angéla állampolgárság: magyar születési hely: Siófok születési idő: 1974.04.12. anyja neve: Szedő Ágnes lakcím: 8660 Tab,

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS A CSEPELI KOSSUTHBAN. kép1: (nincs képaláírás) 50.

SZAKKÉPZÉS A CSEPELI KOSSUTHBAN. kép1: (nincs képaláírás) 50. SZAKKÉPZÉS A CSEPELI KOSSUTHBAN kép1: (nincs képaláírás) 50. Jubileumi évkönyv az iskola fennállásának 50.éve alkalmából Összeállította és szerkesztette: Adorján Gyuláné, Avarkeszi Ágnes, Bagi Mihály,

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a nevelési oktatási intézmények tanévkezdési tapasztalatairól Az anyagot előzetesen véleményezi az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2 2 Püspökladány Város Polgármesterétől 45

Részletesebben

St. Elizabeth. Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez. Fábián Gergely

St. Elizabeth. Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez. Fábián Gergely St. Elizabeth U D OF F H NIVERSITY EBRECEN ACULTY OF EALTH NYÍREGYHÁZA MEDICINAE ET ACTA 1990 SOCIOLOGICA ACTA M S ED OC V OLUME 3. 2012 Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez Fábián Gergely Debreceni

Részletesebben

PÁLYÁZAT ROZMAN EDIT AZONOSÍTÓ SZÁM: 2015.06.19. KÉSZÍTETTE: ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁR KÖZOKTATÁSI VEZETŐ TATA, 2015.03.30.

PÁLYÁZAT ROZMAN EDIT AZONOSÍTÓ SZÁM: 2015.06.19. KÉSZÍTETTE: ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁR KÖZOKTATÁSI VEZETŐ TATA, 2015.03.30. PÁLYÁZAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE ÁLTAL A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ 1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A. ALAPJÁN KIÍRT TATAI VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA

Részletesebben

TOLNA MEGYE KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2 0 0 1

TOLNA MEGYE KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2 0 0 1 TOLNA MEGYE KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 0 0 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ. Óvodai feladatellátás. Óvodai nevelés 3. Nemzetiségi óvodai nevelés 3.3 Fogyatékos

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 1 AZ ÖSSZETETT ISKOLA (ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM)... 6 NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1. AZ OKTATÁS-NEVELÉS

Részletesebben

Ki sem szabad emelni őket

Ki sem szabad emelni őket EGYÜTTMŰKÖDÉS 1 Ki sem szabad emelni őket Egyesületünk szüleitől nem érkezett ellenvetés a Gondolatok a jelnyelvi tolmács szolgálatok hálózatának kiépítéséhez cikkhez. Úgy tűnik ők értik, hogy arról szólt

Részletesebben

Illés Lajosné dr.: Az európai szakképzési modellek összehasonlító elemzése 1

Illés Lajosné dr.: Az európai szakképzési modellek összehasonlító elemzése 1 Illés Lajosné dr.: Az európai szakképzési modellek összehasonlító elemzése 1 Magyarországon a gazdaság és a politikai intézményrendszer napjainkban jelentős struktúra-átalakítás, korszerűsítés és demokratizálás

Részletesebben

HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program

HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program 00. Hatvan TARTALOMJEGYZÉK. HELYZETELEMZÉS 5.. Az intézmény adatai 5.. A költségvetési szerv alap-, kiegészítő-, kisegítő-

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Az iskola története. Az iskola története

Az iskola története. Az iskola története Az iskola története A krónikás (Kornreich Ferenc) előszava: Az iskolatörténet első 50 évét egy olyan tanár dolgozta fel, aki ebből a fél évszázadból az 1998/99-es tanév befejezéséig 40 évet töltött az

Részletesebben

PÁLYÁZAT HERENDI NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

PÁLYÁZAT HERENDI NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. PÁLYÁZAT HERENDI NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi

Részletesebben

Intézményvezetői pályázat

Intézményvezetői pályázat Intézményvezetői pályázat a Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium (1097 Budapest, Timót u. 3.) intézményvezetői állására A pályázó neve beosztása : Fábián Zoltán : igazgatóhelyettes

Részletesebben

Intézményvezetői Pályázat. Szabó Zoltán Ervinné

Intézményvezetői Pályázat. Szabó Zoltán Ervinné Intézményvezetői Pályázat 2014 Pályázat A Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Ficzere Szabolcs 2013. Nem terjesztendő! Ez kizárólag csak a szerző joga.

SZAKDOLGOZAT. Ficzere Szabolcs 2013. Nem terjesztendő! Ez kizárólag csak a szerző joga. SZAKDOLGOZAT Ficzere Szabolcs 2013 Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológia Kar Neveléstudományi Tanszék A sátai Általános Iskola története a XX. századi megalakulásától a XXI. századi

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT A Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztás ellátására Készítette: Szilasy László 2014. április Perkátai Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány VÁLTOZÁSMENEDZSMENT INTEGRÁCIÓ A JELENLEGI MAGYAR SZAKKÉPZÉSBEN

Részletesebben

Tartalomjegyzék: I. AZ ISKOLA ADATAI 2. oldal II. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 3. oldal III. AZ ISKOLA ÁLTALÁNOS NEVELÉSI-, OKTATÁSI-, ÉS KÉPZÉSI

Tartalomjegyzék: I. AZ ISKOLA ADATAI 2. oldal II. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 3. oldal III. AZ ISKOLA ÁLTALÁNOS NEVELÉSI-, OKTATÁSI-, ÉS KÉPZÉSI Tartalomjegyzék: I. AZ ISKOLA ADATAI 2. oldal II. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 3. oldal III. AZ ISKOLA ÁLTALÁNOS NEVELÉSI-, OKTATÁSI-, ÉS KÉPZÉSI CÉLJA 8. oldal IV. TÖRÖLVE V. BEISKOLÁZÁS 15. oldal VI. ISKOLAI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

A BETHLEN GÁBOR REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS SZATHMÁRY KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A BETHLEN GÁBOR REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS SZATHMÁRY KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA BETHLEN GÁBOR REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS SZATHMÁRY KOLLÉGIUM 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi u. 2. Tel: 62/241 703; tel/fax: 62/244 337 www.bgrg.hu e-mail: bgrg@bgrg.sulinet.hu Az alkalmazotti közösség elfogadásának

Részletesebben

Pályázat. a Westsik Vilmos Élelmiszeripari

Pályázat. a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Pályázat a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezetői állásának betöltésére 2012.november 2. Készítette: dr. Rubi Ferenc megbízott igazgató Westsik Vilmos Élelmiszeripar

Részletesebben