A 2014/2015-ös TANÉV FELADATTERVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2014/2015-ös TANÉV FELADATTERVE"

Átírás

1 1 A 2014/2015-ös TANÉV FELADATTERVE OM:

2 2 Az intézmény működését a Nemzeti Köznevelési Törvény és a Közalkalmazotti Törvény szabályozza január 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jogi személyiségű szervezeti egységeként működik. Az intézmény működésére hatást gyakorol a Szülői Munkaközösség, valamint a Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítvány. Iskolánknak az oktatás, a szolgáltatás területén számos partnere van, melyek igényeit a legkedvezőbben igyekszik kielégíteni, s ezáltal a velünk szemben támasztott elvárásoknak a lehető legjobban eleget tenni. Az oktató és nevelési feladatok ellátására az év során 14 fő pedagógust alkalmaztunk. 4 fő pedagógus áttanításával biztosított volt a szakos ellátottság minden tárgyban. (Kémia 3, rajz 4, ének 4, technika 3, informatika 5+2 összesen 20 órában). Képesítés nélküli nevelő nem dolgozik intézményünkben. Az oktató-nevelő munkát 3 fő technikai alkalmazott segítette. Gyesen van: 1 fő november 1-től iskolatitkárral bővült állományunk. Számos tanulmányi és sportversenyen vettek részt az iskola tanulói. Német szövegértési verseny Leoni Marco 1.helyezés (Noszlopy Általános Iskola Marcali) Komplex magyar verseny: Verb Viola, Godár Lili, Gulyás Réka 2.helyezés (Noszlopy Általános Iskola Marcali) Zrinyi Ilona megyei matematika verseny Leoni Marco 3. helyezés Az intézmény működését a Nemzeti Köznevelési Törvény és a Közalkalmazotti Törvény szabályozza január 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jogi személyiségű szervezeti egységeként működik. Az intézmény működésére hatást gyakorol a Szülői Munkaközösség, valamint a Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítvány. Iskolánknak az oktatás, a szolgáltatás területén számos partnere van, melyek igényeit a legkedvezőbben igyekszik kielégíteni, s ez által a velünk szemben támasztott elvárásoknak a lehető legjobban eleget tenni. Az oktató és nevelési feladatok ellátására az év során 14 fő pedagógust alkalmaztunk. 4 fő pedagógus áttanításával biztosított volt a szakos ellátottság minden tárgyban. (Kémia 3, rajz 4, ének 4, technika 2, informatika 5, összesen 20 órában). Képesítés nélküli nevelő nem dolgozik intézményünkben. Az oktató-nevelő munkát 3 fő technikai alkalmazott segítette. Gyesen van: 1 fő november 1-től iskolatitkárral bővült állományunk. Számos tanulmányi és sportversenyen vettek részt az iskola tanulói.

3 3 Leoni Marco 1. helyezés ( Noszlopy Általános Iskola Marcali) Német szövegértési verseny Alapműveleti matematika megyei verseny 2. helyezés Leoni Marco Alapműveleti matematika országos verseny 2. helyezés Leoni Marco Körzeti Matematika verseny (helyben) Járdánházy Dominik 2. helyezés Papp Benedek 4. helyezés Kis kiszámoló alapműveleti matematika verseny: Papp Benedek (4. o) 1 helyezés Vajda Laura (2.o)1. helyezés Járdánházy Dominik (3. o) 2. helyezés. Katasztrófavédelem megyei verseny 2. helyezés Harangozó Valentin, Horváth Ádám, Papp Kristóf, Sifter Krisztián, Németh Márk Szavalóverseny Somogysámson Papp Benedek 2.helyezés Nyelvtan helyesírási verseny Sávoly 1. helyezés Vajda Laura-Göndöcs Georgina ( 1-2.oszt. ) 3. helyezés Papp Benedek- Járdánházi Dominik ( 3-4.oszt. ) 3. helyezés Jasek Dominika- Fehér Alíz ( 5-6. oszt. ) Keresztúrok Vetélkedője: Fehér Alíz, Leoni Marco, Tégla Enikő Sport Az év elején a szokásos diákolimpiai versenyekre neveztek tanulóink ( kézilabda, foci, mezei futás.) Kézilabdában a IV.korcsoportban a megyei döntőn 2. helyet értünk el, így lehetőségünk volt az országos selejtezőre, amit megnyertünk az Agárdi Általános Iskola ellen. Ezáltal bejutottunk az országos előselejtezőbe, ahol a 3. helyet szereztük meg. A kisiskolák diákolimpiáján a megyei döntőben a 2. helyet szereztük meg. Ezen kívül az iskola focicsapata szerepelt a Bozsik program iskolai változatában is, ahol 3. helyet értünk el. A fociban a körzeti diákolimpián II. és III. korcsoportban 2. helyet, I. korcsoportban 3. helyet értek el tanulóink.

4 4 Mezei diákolimpia körzeti döntőjében az I. korcsoportos lányok megnyerték a futás csapatversenyt és a futóink szép helyezéseket értek el: többen végeztek az első tízben, közel 50 futó között. A versenyekre történő felkészülés a délutáni edzéseken és tömegsport foglalkozásokon történt. Sok diák sportol a helyi sportegyesület foci és kézilabda szakosztályában, ami jól szolgálja a diákolimpiákra való felkészülést. A tömegsport foglakozásokra szívesen jönnek a beiratkozott gyerekek, de néha a sok elfoglaltság miatt hiányozni kényszerülnek. A tanév során anyanyelvből, matematikából, németből minden évfolyamon biztosított volt a korrepetálás, és a felzárkóztatás. Így a hiányosságok pótlását meg tudtuk oldani. A 2013-as tanév kompetencia felmérésének eredményei: Matematika: 6.oszt országos oszt 1727 országos 1620 Szövegértés: 6.oszt országos oszt 1592 országos 1555 A mérési eredmények megtartása, fejlesztése továbbra is kiemelt feladata munkatervünknek. Célunk a másodelemzések felhasználásával az egyéni fejlesztések tudatos megtervezése, illetve a formatív mérések alkalmazásával az állandó visszacsatolás biztosítása a tanulók kulcskompetenciájának elsajátítási szintjéről. Fontos a tanári együttműködés formáinak kialakítása, a műhelymunka igényének erősítése. Az egymást támogató és segítő megbeszélésekre, fórumokra, az egymástól való tanulásra is nagy hangsúlyt szükséges fordítani. Az múlt tanév során május 28-án került sor az országos kompetenciamérés megírására. Ezek eredményeit, csak jövőre fogjuk megismerni. Bízunk benne, hogy mindenki erejéhez, tehetségéhez méltóan teljesített. Iskolánk részt vesz a Szegedi Iskolai Longitudinális Program keretében végzett felmérésben, a tanulási motivációt vizsgálják. A diákok különböző tantárgyak és készségek iránti motiváltságát mérik, valamint adatokat gyűjtenek az énképükről, önértékelésükről. A ballagó 8. osztály létszáma 13 fő, melyből Gimnáziumban: 9 fő Szakközépiskolában: 4 fő tanul tovább. A továbbtanulók zömmel az 1. helyre megjelölt oktatási intézménybe nyertek felvételt. A hátrányos helyzetű tanulók száma 23 fő 23%. A tanított tantárgyak tanítása többségében a tanmenetekben megjelölt ütemben történt. A lemaradás oka az egyes tananyagok nehézségi fokával magyarázható. Ilyenkor fontos 1-1 gyakorló óra beiktatása. Ezen órák beiktatását az is indokolja, hogy a központi mérések esetében milyen típusfeladatok jelentkeznek. A gyakorlás lehetősége sok esetben csak a korrepetáláso-

5 5 kon valósul meg. A felmérések eredményei zömmel kismértékben térnek el a tantárgyi átlagoktól. A felmérések értékelése az esetek többségében megáll a numerikus értékelés szintjén. Nem fogalmazódnak meg mindig azok a gondolatok, amelyekkel a hiányosságok kezelhetővé válnak. Az egyes tantárgyak alacsony óraszáma is hátráltatja e munkát. Az első évfolyamon szöveges értékelést végeztünk. A pedagógiai program szabályozza az értékelés rendjét. A szabályok egységes betartása évről-évre javul. Folyamatos témája munkaértekezleteinknek, nevelési értekezleteinknek tanulóink magatartása, szorgalma. Továbbra is problémát jelent a tanulók rendszerességre nevelése. Nehezen érhető el a tanórákra való folyamatos felkészülés. Külön kell választanunk a tanulmányi munka értékelésétől a fegyelemmel kapcsolatos bejegyzéseket, értékeléseket. Törekednünk kell az egyes tantárgyak felmérés eredményeinek egységes értékelésére. Különbséget kell tenni a szummatív, formatív és a diagnosztizáló értékelés között. Az osztályfőnöki munkaközösségi megbeszéléseken többször megfogalmazódott az egységes követelmények betartása az óraközi szünetekben, a magatartás értékelésében. Azok a tanulók, akiknek gondot jelent a tantervi követelmények teljesítése, azok csak meghatározott számú délutáni foglalkozást látogathatnak. Eredményesnek bizonyult néhány tanuló esetében a magatartási problémák megbeszélése a szülőkkel. Ilyen esetben berendeltük a szülőt, s egységesen lépett fel a tantestület. A tanév során rendkívüli esemény nem történt. Jónak mondható az iskola ifjúságvédelmi felelősének kapcsolata mind az önkormányzat ifjúságvédelmi felelősével, mind az Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti és Családsegítő dolgozóival. A szakköri munka megfelelően haladt. Elősegítette az eredményes felkészülést a versenyekre. A felzárkóztatásra fordított időkeret magasabb volt, mint a tehetséggondozásra. Még mindig gondot jelent, hogy a gyengébb képességű tanulók nem minden esetben vesznek részt önként a számukra szervezett foglalkozásokon. A napközis foglalkozások terv szerinti megtartását megnehezítették a délutáni szabadidő foglalkozások. Sikerült elérnünk, hogy nem voltak átfedések az egyes foglalkozások tekintetében Hasznos a 2x45 perces tanóra, így hatékonyabbé válik a felkészülés. Az írásbeli feladatok elvégzése mellett jut idő a szóbeli tanulásra is. A felsős csoportban küzdelem a tanulás, a tanulók nehezen motiválhatóak. A nagy létszám is nehezíti az eredményes felkészülést. A tanórát megbontottuk, ez megoldás a hatékonyabb eredmény tekintetében. A délutáni órarend szerinti foglalkozások látogatottsága emelkedett. Egy adott időpontban egy tanuló számára csak egy foglalkozás került megszervezésre. A mindennapos testnevelés biztosítása érdekében különféle szakági és tömegsport foglalkozásokat biztosítottunk diákjaink számára a délelőtti testnevelési órákon kívül. Így nem csak a törvény által biztosított osztályoknak adatott meg a mindennapos testnevelés. Az iskola nyitott volt a szülők felé. A felmerülő problémákat minden esetben megpróbáltuk orvosolni. A szülői értekezletek látogatottsága jónak mondható, 80 %-os. A nyílt nap is sikeres volt, továbbra is meg kell szerveznünk.

6 6 Évek óta fórumot szervezünk. Ősszel a továbbtanulással kapcsolatosat. Ezen a környező középfokú intézmények vezetői mutatják be iskoláikat. Ezzel segítjük a pályaválasztást A szülőkkel való kapcsolattartás végett megjelöljük a pedagógusok fogadóóráit. Ezt kevésbé használták ki a szülők. Szélesebb körben kell propagálni. Az osztályfőnököknek nagyobb gondot, több időt kell fordítani a családlátogatásokra. Sok esetben elzárkóznak ez elől a családok. A 2014/2015- ös tanév feladatai Fontos feladat az elmúlt évek eredményeinek szinten tartása, a megkezdett folyamatok folytatása, a szükséges eszközök pótlása, cseréje. Az iskola pedagógiai munkájában a legfontosabb a tanítás-tanulás tevékenysége, melynek középpontjában a motiváló tényezők állnak. Szilárd alapokat kell teremteni az értékek befogadására, fogékonnyá kell tenni a tanulókat, s arra kell törekedni, hogy a megszerzett képességeket alkalmazni tudják. Az interaktív táblák nagyban segítik tanulóink motiválását. Kiemelt figyelmet fordítunk: - kommunikációs képességek fejlesztésére - olvasás, írás, matematikai írásmód alapelmeinek megszerzésére, - önálló szóbeli és írásbeli kifejezőképességre - szöveges tanulás előkészítésére, önálló feleletek szorgalmazására, - utasítások figyelmes olvasására és pontos értelmezésére - tankönyvön kívüli más információhordozók beépítésére a tanulás folyamatába - speciális tanulási módokra, egyes tantárgyak tanulására, - önálló ismeretszerzés erősítésére, memorizáló készség fejlesztésére, - elvont gondolkodásmód kialakítására, és továbbfejlesztésére, - eszközök pontos, célszerű használatára, - figyelem, megfigyelés és gondolkodási funkciók fejlesztésére, - pályaválasztás segítésére, - önismeret fejlesztésére, - a legjobban felkészült tanulók versenyeztetésére, - a tanulók motiváltságának fejlesztésére. Minden évfolyamon törekednünk kell az egészséges életmód, valamint a környezetvédelemre ösztönző gondolkodásmód kialakítására. Ezen tevékenységeknek mind a délelőtti, mind a délutáni foglalkozásokon érvényesülni kell. Fontos nevelési feladat a tanulók magatartáskultúrájának formálása. Az egymás iránti tiszteletre, szeretetre, toleranciára nevelés kitartó, következetes munkát igényel, s nem nélkülözheti a nevelők példamutató viselkedését sem. Figyelmet kell fordítani a tanulók magyarságtudatának alakítására településük múltjának, jelenének megismerésére. Célunk a 2008-ban kiadott Tengerdi Győző- Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő községek története című könyv további tanulmányozása, feldolgozása. A szomszédos Balatonmáriai Múzeum folyamatos látogatása. Azokat a hiányosságokat, amelyek az előző tanév során merültek fel, meg kell szüntetni. A tanulók védelme, biztonsága, számos környezeti hatás kiküszöbölése érdekében kiemelt szerepet kell kapnia a gyermek és ifjúságvédelemnek.

7 7 A 2014/2015- ös tanév kiemelt feladatai - A 4. osztályos tudásszint mérés által feltárt hiányosságok pótlása, beépítése a tanmenetekbe. - munkaközösség programjába, az osztályfőnökök tevékenységébe. - A szöveges értékelés tapasztalatainak elemzése. - Szociometriai mérések végzése évfolyamonként. - Irányított önértékelés eredményeinek értékelése, a feltárt problémákra intézkedési tervek készítése, hiányosságok javítása. A 6.8. osztályos kompetencia mérések eredményeinek értékelése, a tanulók felkészítése a hasonló jellegű mérésekre. - A neveltségi mérés tapasztalatainak beépítése az osztályfőnöki Továbbra is folytatni kell: - pályázati lehetőségek keresését, - az iskola környékének, épületének rendben tartását - nyári, tavaszi és téli táborok szervezését - úszásoktatás szervezését minden tanuló számára - szabadidős foglalkozások időpontjainak összehangolását, közös programok szervezését - az osztályok közötti bajnokságokat - a faliújság naprakész információkkal való ellátását - az ügyeleti rend működtetését - rendszeres iskolagyűléseket - az értékelés egyértelművé tételét / színek, szöveges ért, havi egy érdemjegy / - a mindennapos testedzés lehetőségét - az ellenőrzés területeinek bővítését - szintfelmérések végzését - külső értékelések szervezését - a rendelkezésre álló eszközök megfelelő használatát - a kerettantervhez kapcsolódó feladatok elvégzését - a jogszabályi változások átvezetését a helyi szabályzatokon. - a honlap naprakész információkkal történő feltöltése Tárgyi feltételek biztosítása: 1. Tantermek kijelölése, Hi.: aug. 25. Felelős: igazgató, igazgató helyettes 2. Tantárgyfelosztás, órarend elkészítése, fenntartóhoz felterjesztés Hi., szept. 15. Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes 3. Tanítás indítása órarend szerint Hi.: szept.1. Felelős: igazgatóhelyettes

8 8 4. Pótrendelések leadása Hi.: szept.5. Felelős: igazgatóhelyettes, 5. Körletrendezés Hi.: havonta Felelős: oszt.fők, mk. vez. 6. Szertárrendezés Hi.: aug. 30. folyamatos Felelős: minden érintett 7. Folyosók, tantermek dekorációja Hi.: aug. 30. folyamatos Felelős: osztályfőnökök, Mk vez. 8. Iskolai hirdető Hi.: folyamatos Felelős: DÖK vezető, Mk. vez. 9. Tanmenetek leadása Hi.: szept. 15. Felelős: Mk. vez., érintettek 10. Munkaközösségi munkaterv leadása Hi: szept. 15. Felelős: Mk. vez. 11. Diákönkormányzat munkaterve Hi.: szept. 15. Felelős: DÖK vezető 12.Ügyelet kidolgozása Hi.: aug. 30. Felelős: igazgatóhelyettes, Mk.vez. 13. Udvari játékok karbantartása Hi.: aug.30. Felelős: karbantartó A 2014/2015-ös tanév rendje: A szorgalmi idő

9 9 Tanítás első napja Tanítás befejező napja 2014.szeptember 1. hétfő június 15. hétfő Tanítási szünetek tanítási szünet kezdet időpontja vége időpontja megjegyzés Őszi szünet október október 31. Sz.után első tan.nap november 3. hétfő Téli szünet december január 2. Sz.után első tan.nap január 5. hétfő 22. Tavaszi szünet április április 7. Sz. u. első tan. nap április 8. szerda Tanítás nélküli napok: szept. Festetics Nap ápr. 8 igazgatói szünet ápr. 9 igazgatói szünet ápr. 10 igazgatói szünet Nyílt nap: nov. 15. szombat Tanévnyitó értekezlet aug. 25 hétfő. 9,00 ó. Első félév vége: január 16. Félévi értesítők kiosztása: január 23. Félévi értekezlet: január ,00 ó. Tanévzáró értekezlet: 2015.jún.19 (péntek) 8.00 Osztályozó értekezlet: jan. 14. / szerda / 14, jún. 10. / szerda / 14,00 Szülői értekezlet: szülői értekezlet időpontja 1.sz.ért szeptember 22. hétfő 2.sz.ért február 2. hétfő 3.sz.ért április 13. hétfő

10 10 Nevelési értekezlet: november 2. felében március 1. felében Szülői Fórum: október 2. fele 2015 ápr. 13. péntek Iskolai rendezvények: Rendezvény megnevezése időpontja Rendezvény felelőse, szervezője Festetics Napok 2014 szeptember Horváthné N. Katalin, Somogyi Zsolt Október 6-i megemlékezés Október 23-i megemlékezés Lukácsné Tuli Ildikó Szülői Fórum november Huszárné K. Katalin, Galáczné P. Anikó December 6. Mikulás Osztályfőnökök, DÖK Karácsonyi megemlékezés (dec.20) Buxbaum Tiborné, Meretei Jánosné Magyar Kultúra Napja (jan.22) Donga Judit, Börcziné V. Valéria Karnevál (február) Osztályfőnökök, DÖK, Horváthné N.K. Alapítványi bál Monostoriné Fekete Ottilia, Gelencsér Lászlóné Március 15-i megemlékezés Dr Virágné R.Andrea, Lukácsné Tuli Ildikó Költészet Napja ápr.11. Kissné Kocsis Márt, Kovácsné Nemes Márta Szülői Fórum Meretei Jánosné, Galáczné Paizs Anikó Matematika verseny Meretei Jánosné, Buxbaum Tiborné Gyermeknap május 30. (péntek) Horváthné, Somogyi Zsolt, osztályfőnökök Ballagás június Galáczné Paizs Anikó, Huszárné Kiss Katalin Nemzeti Összetartozás napja Monostoriné Fekete Ottilia Tanévnyitó szeptember 1. Balatonkeresztúr, aug.25 Jeles napok Dátum Népmese világnap szeptember 30. Zene világnapja október 1. Víz világnapja 2015.március 22. Nemzetközi gyermekkönyvnap április 2. Föld napja 2015.április 22. Madarak és fák napja május 10 Kihívás napja 2015.május 30. Gelencsér Lászlóné igazgató

11 11

Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Általános Iskola. A 2015/2016-os TANÉV FELADATTERVE OM: 034064

Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Általános Iskola. A 2015/2016-os TANÉV FELADATTERVE OM: 034064 1 Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Általános Iskola A 2015/2016-os TANÉV FELADATTERVE OM: 034064 2 A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 201128/2015. (V.28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév

Részletesebben

A 2010/2011-es TANÉV FELADATTERVE

A 2010/2011-es TANÉV FELADATTERVE A 2010/2011-es TANÉV FELADATTERVE OM:034064 - 1 - Az intézmény mőködését az oktatási- és a közalkalmazotti törvény szabályozza. Az intézményben kétféle oktatási terv alapján folyt az oktató-nevelı munka.

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Általános Iskola. A 2016/2017-es TANÉV FELADATTERVE OM:

Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Általános Iskola. A 2016/2017-es TANÉV FELADATTERVE OM: 1 Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Általános Iskola A 2016/2017-es TANÉV FELADATTERVE OM: 034064 2 A 2016/2017. tanévet meghatározó jogi környezet 12/2016.(VI.27)EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap RENDEZVÉNYTERV 2016/2017. 2016.szeptember 1 (csütörtök) - 2017 június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap aug. 5. 11. IDŐPONT RENDEZVÉNY Tankönyvek átvétele FELELŐS/ RÉSZTVEVŐ Nagyné Szabó Cecília aug. 22.

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2015. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév Időpont Szakmai feladat sport- kulturális feladat Felelős 2014. augusztus 23-24. Abádszalók tanévnyitó értekezlet a tagintézmény vezetők, és a fenntartó részvételével Feketéné

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012.

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2012/2013-as tanévre Petőfiszállás, 2012. augusztus A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról

Részletesebben

5. A szorgalmi idő rendje

5. A szorgalmi idő rendje 5. A szorgalmi idő rendje A 2013/14. tanév első tanítási napja: utolsó tanítási napja: az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: az I. félév: a félévi értesítők kiosztása: 2013. szeptember

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

P R O G R A M T E R V

P R O G R A M T E R V Kelt: 2015. augusztus 27. SZOLNOKI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM 5000 Szolnok, Széchenyi István körút 16. (56) 340-555, 522-167 (56) 342-834 OM azonosító: 035994 E-mail: szig@szechenyi-szolnok.sulinet.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI Készült: a 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet, valamint a nevelőtestület, a diákönkormányzat javaslata

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola A tanév tervezett ütemterve A 2016/2017. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév utolsó tanítási napja általános iskola 2017.

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Általános iskola

Különös Közzétételi Lista Általános iskola Különös Közzétételi Lista Általános iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma Végzettsége Szakképzettsége

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 28. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezető A 2014/2015-es tanévben a munkaközösségnek 10 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. főiskola magyar nyelv és

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Ádám Jenő Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló 3731 Bajcsy-Zsilinszky Endre út 47. OM azonosító szám:

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2016/17-es tanévre

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

4. A tanév helyi rendje 2015/2016.

4. A tanév helyi rendje 2015/2016. 4. A tanév helyi rendje 2015/2016. Szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek 17.00 3. Tűzriadó próba 2. óra 4. Bombariadó próba 2. óra 7-10. Szülői értekezletek 2-4. és 5-8.

Részletesebben

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 Készítette: Kulcsárné Balázsi Erika Munkaközösség vezető Apagy, 2015.08.31. 1 A gondolkodás teszi az ember nagyságát. (...) Az ember minden méltósága a gondolkodásban

Részletesebben

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő)

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) Ügyviteli ellenőrzés Időpont: 2014. november eleje Határidő: 2014. november 16. Törvényességi

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

Naptári terv 2012/2013.

Naptári terv 2012/2013. Naptári terv 2012/2013. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2013. június 14. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A szorgalmi idő első féléve

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György 2016/17. tanév Augusztus Napló sorszám Időpontok nap óra 2016/17. RENDEZVÉNYEK 2016 FELELŐS Téma / Szervező / Egyéb aug. 23. szerda 10.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 27.

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

P R O G R A M T E R V

P R O G R A M T E R V SZOLNOKI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM 5000 Szolnok, Széchenyi István körút 16. (56) 340-555, 522-167 (56) 342-834 OM azonosító: 035994 E-mail: szig@szechenyi-szolnok.sulinet.hu http:// www.szechenyi-szolnok.sulinet.hu

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben