A 2014/2015-ös TANÉV FELADATTERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2014/2015-ös TANÉV FELADATTERVE"

Átírás

1 1 A 2014/2015-ös TANÉV FELADATTERVE OM:

2 2 Az intézmény működését a Nemzeti Köznevelési Törvény és a Közalkalmazotti Törvény szabályozza január 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jogi személyiségű szervezeti egységeként működik. Az intézmény működésére hatást gyakorol a Szülői Munkaközösség, valamint a Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítvány. Iskolánknak az oktatás, a szolgáltatás területén számos partnere van, melyek igényeit a legkedvezőbben igyekszik kielégíteni, s ezáltal a velünk szemben támasztott elvárásoknak a lehető legjobban eleget tenni. Az oktató és nevelési feladatok ellátására az év során 14 fő pedagógust alkalmaztunk. 4 fő pedagógus áttanításával biztosított volt a szakos ellátottság minden tárgyban. (Kémia 3, rajz 4, ének 4, technika 3, informatika 5+2 összesen 20 órában). Képesítés nélküli nevelő nem dolgozik intézményünkben. Az oktató-nevelő munkát 3 fő technikai alkalmazott segítette. Gyesen van: 1 fő november 1-től iskolatitkárral bővült állományunk. Számos tanulmányi és sportversenyen vettek részt az iskola tanulói. Német szövegértési verseny Leoni Marco 1.helyezés (Noszlopy Általános Iskola Marcali) Komplex magyar verseny: Verb Viola, Godár Lili, Gulyás Réka 2.helyezés (Noszlopy Általános Iskola Marcali) Zrinyi Ilona megyei matematika verseny Leoni Marco 3. helyezés Az intézmény működését a Nemzeti Köznevelési Törvény és a Közalkalmazotti Törvény szabályozza január 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jogi személyiségű szervezeti egységeként működik. Az intézmény működésére hatást gyakorol a Szülői Munkaközösség, valamint a Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítvány. Iskolánknak az oktatás, a szolgáltatás területén számos partnere van, melyek igényeit a legkedvezőbben igyekszik kielégíteni, s ez által a velünk szemben támasztott elvárásoknak a lehető legjobban eleget tenni. Az oktató és nevelési feladatok ellátására az év során 14 fő pedagógust alkalmaztunk. 4 fő pedagógus áttanításával biztosított volt a szakos ellátottság minden tárgyban. (Kémia 3, rajz 4, ének 4, technika 2, informatika 5, összesen 20 órában). Képesítés nélküli nevelő nem dolgozik intézményünkben. Az oktató-nevelő munkát 3 fő technikai alkalmazott segítette. Gyesen van: 1 fő november 1-től iskolatitkárral bővült állományunk. Számos tanulmányi és sportversenyen vettek részt az iskola tanulói.

3 3 Leoni Marco 1. helyezés ( Noszlopy Általános Iskola Marcali) Német szövegértési verseny Alapműveleti matematika megyei verseny 2. helyezés Leoni Marco Alapműveleti matematika országos verseny 2. helyezés Leoni Marco Körzeti Matematika verseny (helyben) Járdánházy Dominik 2. helyezés Papp Benedek 4. helyezés Kis kiszámoló alapműveleti matematika verseny: Papp Benedek (4. o) 1 helyezés Vajda Laura (2.o)1. helyezés Járdánházy Dominik (3. o) 2. helyezés. Katasztrófavédelem megyei verseny 2. helyezés Harangozó Valentin, Horváth Ádám, Papp Kristóf, Sifter Krisztián, Németh Márk Szavalóverseny Somogysámson Papp Benedek 2.helyezés Nyelvtan helyesírási verseny Sávoly 1. helyezés Vajda Laura-Göndöcs Georgina ( 1-2.oszt. ) 3. helyezés Papp Benedek- Járdánházi Dominik ( 3-4.oszt. ) 3. helyezés Jasek Dominika- Fehér Alíz ( 5-6. oszt. ) Keresztúrok Vetélkedője: Fehér Alíz, Leoni Marco, Tégla Enikő Sport Az év elején a szokásos diákolimpiai versenyekre neveztek tanulóink ( kézilabda, foci, mezei futás.) Kézilabdában a IV.korcsoportban a megyei döntőn 2. helyet értünk el, így lehetőségünk volt az országos selejtezőre, amit megnyertünk az Agárdi Általános Iskola ellen. Ezáltal bejutottunk az országos előselejtezőbe, ahol a 3. helyet szereztük meg. A kisiskolák diákolimpiáján a megyei döntőben a 2. helyet szereztük meg. Ezen kívül az iskola focicsapata szerepelt a Bozsik program iskolai változatában is, ahol 3. helyet értünk el. A fociban a körzeti diákolimpián II. és III. korcsoportban 2. helyet, I. korcsoportban 3. helyet értek el tanulóink.

4 4 Mezei diákolimpia körzeti döntőjében az I. korcsoportos lányok megnyerték a futás csapatversenyt és a futóink szép helyezéseket értek el: többen végeztek az első tízben, közel 50 futó között. A versenyekre történő felkészülés a délutáni edzéseken és tömegsport foglalkozásokon történt. Sok diák sportol a helyi sportegyesület foci és kézilabda szakosztályában, ami jól szolgálja a diákolimpiákra való felkészülést. A tömegsport foglakozásokra szívesen jönnek a beiratkozott gyerekek, de néha a sok elfoglaltság miatt hiányozni kényszerülnek. A tanév során anyanyelvből, matematikából, németből minden évfolyamon biztosított volt a korrepetálás, és a felzárkóztatás. Így a hiányosságok pótlását meg tudtuk oldani. A 2013-as tanév kompetencia felmérésének eredményei: Matematika: 6.oszt országos oszt 1727 országos 1620 Szövegértés: 6.oszt országos oszt 1592 országos 1555 A mérési eredmények megtartása, fejlesztése továbbra is kiemelt feladata munkatervünknek. Célunk a másodelemzések felhasználásával az egyéni fejlesztések tudatos megtervezése, illetve a formatív mérések alkalmazásával az állandó visszacsatolás biztosítása a tanulók kulcskompetenciájának elsajátítási szintjéről. Fontos a tanári együttműködés formáinak kialakítása, a műhelymunka igényének erősítése. Az egymást támogató és segítő megbeszélésekre, fórumokra, az egymástól való tanulásra is nagy hangsúlyt szükséges fordítani. Az múlt tanév során május 28-án került sor az országos kompetenciamérés megírására. Ezek eredményeit, csak jövőre fogjuk megismerni. Bízunk benne, hogy mindenki erejéhez, tehetségéhez méltóan teljesített. Iskolánk részt vesz a Szegedi Iskolai Longitudinális Program keretében végzett felmérésben, a tanulási motivációt vizsgálják. A diákok különböző tantárgyak és készségek iránti motiváltságát mérik, valamint adatokat gyűjtenek az énképükről, önértékelésükről. A ballagó 8. osztály létszáma 13 fő, melyből Gimnáziumban: 9 fő Szakközépiskolában: 4 fő tanul tovább. A továbbtanulók zömmel az 1. helyre megjelölt oktatási intézménybe nyertek felvételt. A hátrányos helyzetű tanulók száma 23 fő 23%. A tanított tantárgyak tanítása többségében a tanmenetekben megjelölt ütemben történt. A lemaradás oka az egyes tananyagok nehézségi fokával magyarázható. Ilyenkor fontos 1-1 gyakorló óra beiktatása. Ezen órák beiktatását az is indokolja, hogy a központi mérések esetében milyen típusfeladatok jelentkeznek. A gyakorlás lehetősége sok esetben csak a korrepetáláso-

5 5 kon valósul meg. A felmérések eredményei zömmel kismértékben térnek el a tantárgyi átlagoktól. A felmérések értékelése az esetek többségében megáll a numerikus értékelés szintjén. Nem fogalmazódnak meg mindig azok a gondolatok, amelyekkel a hiányosságok kezelhetővé válnak. Az egyes tantárgyak alacsony óraszáma is hátráltatja e munkát. Az első évfolyamon szöveges értékelést végeztünk. A pedagógiai program szabályozza az értékelés rendjét. A szabályok egységes betartása évről-évre javul. Folyamatos témája munkaértekezleteinknek, nevelési értekezleteinknek tanulóink magatartása, szorgalma. Továbbra is problémát jelent a tanulók rendszerességre nevelése. Nehezen érhető el a tanórákra való folyamatos felkészülés. Külön kell választanunk a tanulmányi munka értékelésétől a fegyelemmel kapcsolatos bejegyzéseket, értékeléseket. Törekednünk kell az egyes tantárgyak felmérés eredményeinek egységes értékelésére. Különbséget kell tenni a szummatív, formatív és a diagnosztizáló értékelés között. Az osztályfőnöki munkaközösségi megbeszéléseken többször megfogalmazódott az egységes követelmények betartása az óraközi szünetekben, a magatartás értékelésében. Azok a tanulók, akiknek gondot jelent a tantervi követelmények teljesítése, azok csak meghatározott számú délutáni foglalkozást látogathatnak. Eredményesnek bizonyult néhány tanuló esetében a magatartási problémák megbeszélése a szülőkkel. Ilyen esetben berendeltük a szülőt, s egységesen lépett fel a tantestület. A tanév során rendkívüli esemény nem történt. Jónak mondható az iskola ifjúságvédelmi felelősének kapcsolata mind az önkormányzat ifjúságvédelmi felelősével, mind az Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti és Családsegítő dolgozóival. A szakköri munka megfelelően haladt. Elősegítette az eredményes felkészülést a versenyekre. A felzárkóztatásra fordított időkeret magasabb volt, mint a tehetséggondozásra. Még mindig gondot jelent, hogy a gyengébb képességű tanulók nem minden esetben vesznek részt önként a számukra szervezett foglalkozásokon. A napközis foglalkozások terv szerinti megtartását megnehezítették a délutáni szabadidő foglalkozások. Sikerült elérnünk, hogy nem voltak átfedések az egyes foglalkozások tekintetében Hasznos a 2x45 perces tanóra, így hatékonyabbé válik a felkészülés. Az írásbeli feladatok elvégzése mellett jut idő a szóbeli tanulásra is. A felsős csoportban küzdelem a tanulás, a tanulók nehezen motiválhatóak. A nagy létszám is nehezíti az eredményes felkészülést. A tanórát megbontottuk, ez megoldás a hatékonyabb eredmény tekintetében. A délutáni órarend szerinti foglalkozások látogatottsága emelkedett. Egy adott időpontban egy tanuló számára csak egy foglalkozás került megszervezésre. A mindennapos testnevelés biztosítása érdekében különféle szakági és tömegsport foglalkozásokat biztosítottunk diákjaink számára a délelőtti testnevelési órákon kívül. Így nem csak a törvény által biztosított osztályoknak adatott meg a mindennapos testnevelés. Az iskola nyitott volt a szülők felé. A felmerülő problémákat minden esetben megpróbáltuk orvosolni. A szülői értekezletek látogatottsága jónak mondható, 80 %-os. A nyílt nap is sikeres volt, továbbra is meg kell szerveznünk.

6 6 Évek óta fórumot szervezünk. Ősszel a továbbtanulással kapcsolatosat. Ezen a környező középfokú intézmények vezetői mutatják be iskoláikat. Ezzel segítjük a pályaválasztást A szülőkkel való kapcsolattartás végett megjelöljük a pedagógusok fogadóóráit. Ezt kevésbé használták ki a szülők. Szélesebb körben kell propagálni. Az osztályfőnököknek nagyobb gondot, több időt kell fordítani a családlátogatásokra. Sok esetben elzárkóznak ez elől a családok. A 2014/2015- ös tanév feladatai Fontos feladat az elmúlt évek eredményeinek szinten tartása, a megkezdett folyamatok folytatása, a szükséges eszközök pótlása, cseréje. Az iskola pedagógiai munkájában a legfontosabb a tanítás-tanulás tevékenysége, melynek középpontjában a motiváló tényezők állnak. Szilárd alapokat kell teremteni az értékek befogadására, fogékonnyá kell tenni a tanulókat, s arra kell törekedni, hogy a megszerzett képességeket alkalmazni tudják. Az interaktív táblák nagyban segítik tanulóink motiválását. Kiemelt figyelmet fordítunk: - kommunikációs képességek fejlesztésére - olvasás, írás, matematikai írásmód alapelmeinek megszerzésére, - önálló szóbeli és írásbeli kifejezőképességre - szöveges tanulás előkészítésére, önálló feleletek szorgalmazására, - utasítások figyelmes olvasására és pontos értelmezésére - tankönyvön kívüli más információhordozók beépítésére a tanulás folyamatába - speciális tanulási módokra, egyes tantárgyak tanulására, - önálló ismeretszerzés erősítésére, memorizáló készség fejlesztésére, - elvont gondolkodásmód kialakítására, és továbbfejlesztésére, - eszközök pontos, célszerű használatára, - figyelem, megfigyelés és gondolkodási funkciók fejlesztésére, - pályaválasztás segítésére, - önismeret fejlesztésére, - a legjobban felkészült tanulók versenyeztetésére, - a tanulók motiváltságának fejlesztésére. Minden évfolyamon törekednünk kell az egészséges életmód, valamint a környezetvédelemre ösztönző gondolkodásmód kialakítására. Ezen tevékenységeknek mind a délelőtti, mind a délutáni foglalkozásokon érvényesülni kell. Fontos nevelési feladat a tanulók magatartáskultúrájának formálása. Az egymás iránti tiszteletre, szeretetre, toleranciára nevelés kitartó, következetes munkát igényel, s nem nélkülözheti a nevelők példamutató viselkedését sem. Figyelmet kell fordítani a tanulók magyarságtudatának alakítására településük múltjának, jelenének megismerésére. Célunk a 2008-ban kiadott Tengerdi Győző- Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő községek története című könyv további tanulmányozása, feldolgozása. A szomszédos Balatonmáriai Múzeum folyamatos látogatása. Azokat a hiányosságokat, amelyek az előző tanév során merültek fel, meg kell szüntetni. A tanulók védelme, biztonsága, számos környezeti hatás kiküszöbölése érdekében kiemelt szerepet kell kapnia a gyermek és ifjúságvédelemnek.

7 7 A 2014/2015- ös tanév kiemelt feladatai - A 4. osztályos tudásszint mérés által feltárt hiányosságok pótlása, beépítése a tanmenetekbe. - munkaközösség programjába, az osztályfőnökök tevékenységébe. - A szöveges értékelés tapasztalatainak elemzése. - Szociometriai mérések végzése évfolyamonként. - Irányított önértékelés eredményeinek értékelése, a feltárt problémákra intézkedési tervek készítése, hiányosságok javítása. A 6.8. osztályos kompetencia mérések eredményeinek értékelése, a tanulók felkészítése a hasonló jellegű mérésekre. - A neveltségi mérés tapasztalatainak beépítése az osztályfőnöki Továbbra is folytatni kell: - pályázati lehetőségek keresését, - az iskola környékének, épületének rendben tartását - nyári, tavaszi és téli táborok szervezését - úszásoktatás szervezését minden tanuló számára - szabadidős foglalkozások időpontjainak összehangolását, közös programok szervezését - az osztályok közötti bajnokságokat - a faliújság naprakész információkkal való ellátását - az ügyeleti rend működtetését - rendszeres iskolagyűléseket - az értékelés egyértelművé tételét / színek, szöveges ért, havi egy érdemjegy / - a mindennapos testedzés lehetőségét - az ellenőrzés területeinek bővítését - szintfelmérések végzését - külső értékelések szervezését - a rendelkezésre álló eszközök megfelelő használatát - a kerettantervhez kapcsolódó feladatok elvégzését - a jogszabályi változások átvezetését a helyi szabályzatokon. - a honlap naprakész információkkal történő feltöltése Tárgyi feltételek biztosítása: 1. Tantermek kijelölése, Hi.: aug. 25. Felelős: igazgató, igazgató helyettes 2. Tantárgyfelosztás, órarend elkészítése, fenntartóhoz felterjesztés Hi., szept. 15. Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes 3. Tanítás indítása órarend szerint Hi.: szept.1. Felelős: igazgatóhelyettes

8 8 4. Pótrendelések leadása Hi.: szept.5. Felelős: igazgatóhelyettes, 5. Körletrendezés Hi.: havonta Felelős: oszt.fők, mk. vez. 6. Szertárrendezés Hi.: aug. 30. folyamatos Felelős: minden érintett 7. Folyosók, tantermek dekorációja Hi.: aug. 30. folyamatos Felelős: osztályfőnökök, Mk vez. 8. Iskolai hirdető Hi.: folyamatos Felelős: DÖK vezető, Mk. vez. 9. Tanmenetek leadása Hi.: szept. 15. Felelős: Mk. vez., érintettek 10. Munkaközösségi munkaterv leadása Hi: szept. 15. Felelős: Mk. vez. 11. Diákönkormányzat munkaterve Hi.: szept. 15. Felelős: DÖK vezető 12.Ügyelet kidolgozása Hi.: aug. 30. Felelős: igazgatóhelyettes, Mk.vez. 13. Udvari játékok karbantartása Hi.: aug.30. Felelős: karbantartó A 2014/2015-ös tanév rendje: A szorgalmi idő

9 9 Tanítás első napja Tanítás befejező napja 2014.szeptember 1. hétfő június 15. hétfő Tanítási szünetek tanítási szünet kezdet időpontja vége időpontja megjegyzés Őszi szünet október október 31. Sz.után első tan.nap november 3. hétfő Téli szünet december január 2. Sz.után első tan.nap január 5. hétfő 22. Tavaszi szünet április április 7. Sz. u. első tan. nap április 8. szerda Tanítás nélküli napok: szept. Festetics Nap ápr. 8 igazgatói szünet ápr. 9 igazgatói szünet ápr. 10 igazgatói szünet Nyílt nap: nov. 15. szombat Tanévnyitó értekezlet aug. 25 hétfő. 9,00 ó. Első félév vége: január 16. Félévi értesítők kiosztása: január 23. Félévi értekezlet: január ,00 ó. Tanévzáró értekezlet: 2015.jún.19 (péntek) 8.00 Osztályozó értekezlet: jan. 14. / szerda / 14, jún. 10. / szerda / 14,00 Szülői értekezlet: szülői értekezlet időpontja 1.sz.ért szeptember 22. hétfő 2.sz.ért február 2. hétfő 3.sz.ért április 13. hétfő

10 10 Nevelési értekezlet: november 2. felében március 1. felében Szülői Fórum: október 2. fele 2015 ápr. 13. péntek Iskolai rendezvények: Rendezvény megnevezése időpontja Rendezvény felelőse, szervezője Festetics Napok 2014 szeptember Horváthné N. Katalin, Somogyi Zsolt Október 6-i megemlékezés Október 23-i megemlékezés Lukácsné Tuli Ildikó Szülői Fórum november Huszárné K. Katalin, Galáczné P. Anikó December 6. Mikulás Osztályfőnökök, DÖK Karácsonyi megemlékezés (dec.20) Buxbaum Tiborné, Meretei Jánosné Magyar Kultúra Napja (jan.22) Donga Judit, Börcziné V. Valéria Karnevál (február) Osztályfőnökök, DÖK, Horváthné N.K. Alapítványi bál Monostoriné Fekete Ottilia, Gelencsér Lászlóné Március 15-i megemlékezés Dr Virágné R.Andrea, Lukácsné Tuli Ildikó Költészet Napja ápr.11. Kissné Kocsis Márt, Kovácsné Nemes Márta Szülői Fórum Meretei Jánosné, Galáczné Paizs Anikó Matematika verseny Meretei Jánosné, Buxbaum Tiborné Gyermeknap május 30. (péntek) Horváthné, Somogyi Zsolt, osztályfőnökök Ballagás június Galáczné Paizs Anikó, Huszárné Kiss Katalin Nemzeti Összetartozás napja Monostoriné Fekete Ottilia Tanévnyitó szeptember 1. Balatonkeresztúr, aug.25 Jeles napok Dátum Népmese világnap szeptember 30. Zene világnapja október 1. Víz világnapja 2015.március 22. Nemzetközi gyermekkönyvnap április 2. Föld napja 2015.április 22. Madarak és fák napja május 10 Kihívás napja 2015.május 30. Gelencsér Lászlóné igazgató

11 11

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA M U N K A T E R V A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 / 2014 - es tanévre Szeged, 2013. szeptember 19. Személyi feltételek: A 2013/2014. tanév Helyzetelemzés A tanulócsoportok száma 15, az

Részletesebben

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. OM: 031593 Munkaterve a 2013-2014. tanév Készítette: Kotánné Szentgyörgyi Szilvia Gulyás László 2013. Amikor a változás

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2013/2014. tanév

M U N K A T E R V E 2013/2014. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA M U N K A T E R V E 2013/2014. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok, dokumentumok: 1. Törvényi változásokból

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET BEVEZETÉS... 3 1. HELYZETELEMZÉS ÉS AZ EBBŐL ADÓDÓ FELADATOK... 4 1.1. Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 1.3. Tanulócsoportok, létszámok... 6 2. A TANÉV MUNKARENDJE...

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Általános Iskola oktató-nevelő munkájának tervezése a 2011/2012. tanévre

Az Eötvös Loránd Általános Iskola oktató-nevelő munkájának tervezése a 2011/2012. tanévre Az Eötvös Loránd Általános Iskola oktató-nevelő munkájának tervezése a 2011/2012. tanévre Budapest, 2011. szeptember A MUNKATERV TARTALMA A) A 2011/2012. tanév főbb feladatai I. Személyi feltételek alakulása

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

MUNKATERV. Tartalomjegyzék:

MUNKATERV. Tartalomjegyzék: Előszó A munkánkat meghatározó jogszabályok Tartalomjegyzék: 1. Tárgyi feltételek biztosítása a 2014-2015-ös tanévre 2. Személyi feltételek 2.1.Tanulói létszámadatok, tanulócsoportok. 2.2. Dolgozói létszámadatok.

Részletesebben

A 2013-2014-es tanév MUNKATERVE

A 2013-2014-es tanév MUNKATERVE Balmazújvárosi Általános Iskola 4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 17-23. e-mail: bai4060@gmail.com A 2013-2014-es tanév MUNKATERVE Ha úgy viselkedsz valakivel szemben, amilyen ő valójában, akkor egyre

Részletesebben

MUNKATERV 2012/2013.TANÉV

MUNKATERV 2012/2013.TANÉV Bolyai János Általános Iskola 2030 Érd, Erzsébet u. 24-32. Tel./fax: 06-23-365-023 E-mail: bolyaijanosisk@erd.hu MUNKATERV 2012/2013.TANÉV Jóváhagyta a nevelőtestület 2012. augusztus 30-án a tanévnyitó

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013 Pilinszky János Általános Iskola munkaterve 2012/2013 1.Bevezetés Munkatervünk az alábbi jogszabályok és szempontok

Részletesebben

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Munkaterve 2014-15. tanév Készítette: Korfanti Andrea Intézményvezető Felhasznált dokumentumok A nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

1. Alapvető céljaink a 2012/2013. tanévben

1. Alapvető céljaink a 2012/2013. tanévben 1. Alapvető céljaink a 2012/2013. tanévben Legfontosabb célunk intézményünk magas szintű nevelő-oktató munkájának megerősítése, a sikeres és eredményes beiskolázás folytatása. Az oktatási dokumentumokban

Részletesebben

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 03/04 Készítette: Földesi Judit A munkatervet elfogadta: Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 03-04. tanév munkaterve

Részletesebben

ÉRDI TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE. a 2014/15. tanévre

ÉRDI TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE. a 2014/15. tanévre ÉRDI TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA (2030 Érd, Törökbálinti út 1.) MUNKATERVE a 2014/15. tanévre Készítette: Patkóné Séra Ilona igazgató A 2014/15. TANÉV munkaterv készítésekor figyelembevételre kerültek:

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2014/2015. tanévi MUNKATERVE Pilisvörösvár, 2014. szeptember Dr. Guth

Részletesebben

M U N K A T E R V 2014-2015

M U N K A T E R V 2014-2015 M U N K A T E R V 2014-2015 Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 031528 Tartalom Bevezető... 5 Jogszabályi hivatkozások... 5 I. A 2014/2015. tanév

Részletesebben

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve a 2010/2011. tanévre Tura, 2010. szeptember Tartalomjegyzék A Hevesy György Általános Iskola éves munkaterve 3 A tantestület 7 Az 1-2. évfolyam munkaközösségének

Részletesebben

KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE

KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV A nevelőtestület a munkatervet elfogadta: 2014. augusztus 29-én Szabó-Rácz Béla igazgató 1 BEVEZETÉS Az iskola nevelésfilozófiai elve: A tanító csak

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014.

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2014/2015 tanév. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2014/2015 tanév. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Munkaterve a 2014 2015 tanévre Ságújfalu, 2014. augusztus 27.. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás

Részletesebben

BESZÁMOLÓJA KERTVÁROSI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2012/2013-ES TANÉV MUNKÁJÁRÓL. Készítette: Juhászné Wolf Edit Igazgató

BESZÁMOLÓJA KERTVÁROSI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2012/2013-ES TANÉV MUNKÁJÁRÓL. Készítette: Juhászné Wolf Edit Igazgató A KERTVÁROSI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA BESZÁMOLÓJA A 2012/2013-ES TANÉV MUNKÁJÁRÓL Készítette: Juhászné Wolf Edit Igazgató Tartalomjegyzék I. Erőforrások 1. A személyi feltételek alakulása... 5 2. Pedagógus

Részletesebben

AJKAI BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV

AJKAI BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV AJKAI BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV AJKA 2014. LÉTSZÁMADATOK Tanulók összlétszáma: 522 fő Számított létszám: 545 fő SNI 1 tanulók száma: 25 fő BTM 2 tanulók száma: 51 fő. Telephelyenként:

Részletesebben