Általános Szerződési Feltételek a MYYIELD Befektetői Közösség működésére vonatkozóan

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek a MYYIELD Befektetői Közösség működésére vonatkozóan"

Átírás

1 Általános Szerződési Feltételek a MYYIELD Befektetői Közösség működésére vonatkozóan Bevezető: A Szolgáltató neve, székhelye: MYYIELD International Capital Management Inc. Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960 Reg.No.: A Szolgáltató Ügyfélszolgálatának elérhetősége: Magyar és angol nyelű ügyfélszolgálat: Webiroda: jelszavas bejelentkezés után a Postaláda menüpontban 1. Az ÁSZF célja, tárgyi, személyi, és időbeli hatálya 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) célja a tárgyi hatálya alá tartozó szolgáltatásra és annak igénybevételére vonatkozó egységes feltételrendszer rögzítése, valamint a személyi hatálya alá tartozók közötti jogviszony szabályozása Az ÁSZF tárgyi hatálya a Szolgáltatónak a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján nyújtott kezelt számlás szolgáltatásra, továbbá a befektetői közösség működésére terjed ki Az ÁSZF személyi hatálya alá tartoznak: Szolgáltató, Ügyfél, Vezető Ügyfél, Bank 1.4. Szolgáltató: a bevezetőben megjelölt gazdálkodó szervezet 1.5. Ügyfél: az a természetes személy, aki a Szolgáltatóval kezelt számlás szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződést köt, és a Szolgáltató által nyújtott kezelt számlás szolgáltatást igénybe veszi Vezető Ügyfél: az az Ügyfél, aki a kezelt számlás szolgáltatást harmadik személynek ajánlja, amelynek következtében az a személy, akinek az ajánlást megtette a regisztrációs folyamat során az ajánló személy vagyis a Vezető Ügyfél egyedi Ügyfél-azonosítójával vagy az általa küldött ajánló linkkel (meghívóval) regisztrál, tehát a Szolgáltatóval kezelt számlás szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződést köt, és a Szolgáltató által nyújtott kezelt számlás szolgáltatást igénybe veszi Bank: MIG Bank, amelynél az Ügyfél saját elhatározásából forex kereskedésre alkalmas letéti számlát nyit Az ÁSZF a szolgáltatás megkezdésének napjától kezdődően határozatlan ideig van hatályban.

2 1.9. Jelen ÁSZF nem jelent a Szolgáltató és az Ügyfél/Vezető Ügyfél között létrejött közös vállalkozás létrehozására irányuló bármilyen jogviszonyt, megbízási vagy vállalkozási jogviszonyt, munkaviszonyt, vagy munka végzésére irányuló egyéb jogviszonyt Jelen ÁSZF pontjában foglaltakkal összhangban Ügyfél/Vezető Ügyfél kizárólag csak Ügyfél/Vezető Ügyfél minőségben jogosult harmadik személyekkel szemben fellépni, így nem járhat el a Szolgáltatóval munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban, vállalkozási vagy megbízási jogviszonyban álló személyként. 2. Fogalmak meghatározása 2.1. kezelt számlás szolgáltatás: olyan szolgáltatás, amelynek során az Ügyfél által a Banknál nyitott letéti bankszámláján elhelyezett pénzösszeg választott számlatípustól függően 30%-ának, illetve 50%-ának erejéig a Szolgáltató az Ügyfél megbízása alapján a forex devizatőzsdén devizapiaci kereskedést hajt végre online módon. A megbízás mértékéről az Ügyfél a Szolgáltató weboldalán a számlanyitási nyomtatványok kitöltésével nyilatkozik, melyet a MYYIELD 50 Premium vagy a MYYIELD 70 számla megnyitásával jelez webiroda: a Szolgáltató által, a weboldalon keresztül üzemeltetett adminisztrációs felület kereskedői/trading szoftver: a számítógépre telepített olyan szoftver, amely a forex devizatőzsdén devizakereskedelmi tevékenységet végez automatizált módon aktív ügyfél: az az ügyfél, akinek a státuszát a Szolgáltató az ügyfél webirodájában aktív státuszra állította. A Szolgáltató azon Ügyfél státuszát állítja aktívra, aki a letéti számláján legalább USD összeget elhelyez befektetői közösség: ahol jelen ÁSZF. befektetői közösséget említ, ott ezen a MYYIELD-et, mint Szolgáltatót és az Ügyfelek/Vezető Ügyfelek összességét kell érteni ügyfélcsoport: az Ügyfelek azon közössége, akiknek ugyanazon Vezető Ügyfél ajánlotta a befektetői közösséghez történő csatlakozást, és ezen Vezető Ügyfél ajánlása folytán az Ügyfelek a befektetői közösség tagjává váltak letéti számla: a Banknál nyitott, az Ügyfél nevére szóló elkülönített bankszámla, amelyen az Ügyfél által elhelyezett pénzösszeget a Bank az ügyfél megbízása alapján, az Ügyfél rendelkezésére tartja Üzleti titok: a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a Szolgáltató/Bank jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette ügyfél-azonosító: a Szolgáltató weboldalán történő ügyfélregisztráció során az Ügyfélhez rendelt egyedi azonosító adat ajánló link (meghívó): a leendő ügyfél (harmadik személy) elektronikus levelezési címére ( ) a Vezető Ügyfél által küldött meghívólevél, amely egy egyedi azonosító linket tartalmaz. Az azonosító link felhasználásával a leendő ügyfél a weboldalon történő regisztrációja során a befektetői közösség tagjává válik, amelynek következtében azon Vezető Ügyfél ügyfélcsoportjába kerül, aki a részére az ajánló linket (meghívót) továbbította.

3 2.11. Jutalék: A Szolgáltató által a Vezető Ügyfél részére átadott juttatás, amelyet a Vezető Ügyfél ajánlásával csatlakozott ügyfelek után kap a Vezető Ügyfél. A jutalékszámítás elveit, mértékét, kifizetésének módját, mértékét és szabályait jelen ÁSZF. 1. sz. melléklete tartalmazza Hozam: Az egyéni számlán elhelyezett összegen elért befektetési eredmény, melyet a Bank számfejt automatikusan. 3. A szerződés megkötésére vonatkozó eljárás, a szolgáltatás igénybevételének módja, korlátai 3.1. Csatlakozás a Befektetői közösséghez Az Ügyfélnek a befektetői közösséghez történő csatlakozásra kizárólag online, a Szolgáltató által működtetett, weboldalon a Regisztráció menüpontban, az ott meghatározott adatok megadása mellett van lehetősége. Ügyfél jelen ÁSZF. elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a befektetői közösséghez kizárólag önként, saját elhatározásából csatlakozott Ügyfél a befektetői közösséghez csatlakozhat valamely Ügyfél/Vezető Ügyfél ajánlásával, vagy ajánlás nélkül. Ügyfél a befektetői közösséghez történő csatlakozásakor (a weboldalon történő regisztráció során) egyedi ügyfél-azonosítót kap Ajánlás útján történő csatlakozás: Ügyfél a befektetői közösséghez történő csatlakozás érdekében az elektronikus levelezési címére a Vezető Ügyféltől kapott ajánló link (meghívó) felhasználásával regisztrálhat a weboldalon. Ügyfél fentieken túl ajánlás útján csatlakozik a befektetői közösséghez abban az esetben is, ha a weboldalon történő regisztrációja során manuálisan megadja a Vezető Ügyfelének, illetőleg azon Ügyfélnek az ügyfélazonosítóját, aki a befektetői közösséghez történő csatlakozást ajánlotta részére Ajánlás útján történő csatlakozás esetén az Ügyfél annak a Vezető Ügyfélnek az ügyfélcsoportjába kerül, akin keresztül az elektronikus levelezési címére az ajánló linket kapta, vagy akinek az ügyfél-azonosítója felhasználásával a weboldalon regisztrált. (Azaz azon Vezető Ügyfél ügyfélcsoportjába kerül, aki részére a befektetői közösséghez történő csatlakozást ajánlotta.) Azon Ügyfél, aki ajánlás nélkül csatlakozott a befektetői közösséghez, egyetlen Vezető Ügyfél ügyfélcsoportjába sem kerül, hanem a Szolgáltatóhoz közvetlenül csatlakozik a Vezető Ügyfélhez való csatlakozással megegyező feltételek szerint Ügyfél a Szolgáltató weboldalán, a regisztráció során, valamint a letéti számla megnyitásakor megadott adatok helyességéért kizárólagos felelősséggel tartozik. Az adatok helytelen megadásából eredő bármilyen kárért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik Ügyfél a weboldalon történő regisztrációval elfogadja a Szolgáltató ÁSZF-jét. A Szolgáltató webfelületén a Regisztrálok gomb megnyomásával a Szolgáltató és az Ügyfél között létrejön a kezelt számlás szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés, ezáltal az Ügyfél a befektetői közösség tagjává válik A Szolgáltató jogosult egyedi megfontolás alapján indokolás nélkül megtagadni a leendő Ügyféltől a regisztrációt, valamint a sikeres regisztrációt lebonyolított Ügyfeleket indokolás nélkül, jelen ÁSZF-ben meghatározott elszámolás mellett jogosult kizárni a befektetői közösségből Letéti számlára vonatkozó szabályok Ügyfél kizárólagos jogosultsággal rendelkezik a Banknál nyitott letéti számlája, valamint az azon elhelyezett pénzösszeg felett.

4 A regisztrációt követően Ügyfélnek a Banknál történő letéti számla megnyitásához a Szolgáltató webirodáján keresztül elérhető dokumentumokat - kitöltés, kinyomtatás és aláírást követően - kell visszaküldenie postai úton a Bank címére. Az Ügyfél kizárólagosan felel a letéti számla megnyitása érdekében a dokumentumok Banknak történő visszaküldéséért. A dokumentumok Banknak történő megküldése elmulasztásának következményeiért a Szolgáltatót felelősség nem terheli A Szolgáltató, továbbá Ügyfél/Vezető Ügyfél nem jogosult harmadik személy nevében, vagy helyett letéti számla megnyitására irányuló szerződés megkötésére a Bankkal. Ügyfél a kezelt számlás szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés megkötésével, illetőleg jelen ÁSZF. elfogadásával kifejezetten nyilatkozik arról, hogy saját akaratából, mindenféle befolyástól mentesen nyit számlát a Banknál, ebben a döntésében nem kötelezték, nem befolyásolták A Bank az Ügyfél letéti számla megnyitására irányuló dokumentumainak kézhezvételét követően az Ügyfél által a dokumentumban megadott elektronikus levelezési címére ( ) értesítést küld az Ügyfélnek, melyben megküldi az Ügyfél bankszámlaszámát és olvasási jelszavát. Az értesítésben az Ügyfélnek meg kell erősítenie a letéti számla megnyitására irányuló szándékát, amelynek során a Bank által megküldött további dokumentumok Ügyfél általi kitöltése és elektronikus úton történő visszaküldése szükséges az elektronikus levélben foglalt utasítások alapján A Bank a pontban foglalt elektronikus levél kézhezvételét követően aktiválja a bankszámlaszámot Ügyfélnek a Bank által küldött letétiszámla aktiválásáról történő értesítését követően van lehetősége a letéti számláján legalább USD-nek megfelelő pénzösszeg elhelyezésére A pénzösszeg letéti számlára történő megérkezése után a Bank Szolgáltató felé történő értesítését követően Szolgáltató az Ügyfél státuszát aktívra állítja a webirodában Az utalást követően a korábbi Bank által megküldött, megerősítő értesítőben Ügyfél részére megküldött letéti számlaszám és olvasási jelszó segítségével az Ügyfél jogosult a Szolgáltató által végrehajtott devizapiaci kereskedési műveletek megtekintetésére, azonban Ügyfél kereskedési műveletek végrehajtását az olvasási jelszóval nem kezdeményezheti A letéti számla nyitásra vonatkozó banki folyamat Ügyfél általi be nem tartása esetén a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik, a banki formanyomtatványokat az Ügyfél jelen ÁSZF. rendelkezéseivel összhangban köteles kitölteni. 4. Letéti számláról pénz visszahívása 4.1. Ügyfél/Vezető Ügyfél bármikor jogosult a letéti számláján elhelyezett pénzösszeg ún. visszahívására Az Ügyfélnek a letéti számláján elhelyezett pénzösszeg visszahívására a Szolgáltató honlapján is elérhető formanyomtatvány kitöltése mellett van lehetősége, amelyet az Ügyfélnek a Bank által meghatározott szabályok szerint Bank részére kell továbbítania Ügyfél jelen ÁSZF. elfogadásával tudomásul veszi, hogy a letéti számláján levő pénzösszeg visszahívásakor a pénzösszegre eső aktív, lebegő pozitív vagy negatív hozamot akkor realizálja, amikor a Bank a letéti számláról az Ügyfél bankszámlájára a visszahívott összeget átutalja. A Bank a visszahívás kezdeményezésekor a Szolgáltatóval történő elszámolást követően a Szolgáltatónak az őt megillető jutalékot átutalja, és ezzel egy időben az Ügyfél letéti számláján fennmaradó pénzösszeget az Ügyfél részére átutalja.

5 4.4. A letéti számláról történő pénzvisszahívásra vonatkozó banki folyamat ügyfél általi be nem tartása esetén a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik. 5. MYYIELD 70 és MYYIELD 50 Premium számlák 5.1. Ügyfél a Szolgáltató részére kétféle típusú megbízást adhat kezelt számlás szolgáltatás igénybevételére a letéti számláján elhelyezett pénzösszeg vonatkozásában A MYYIELD 70 számla esetén az Ügyfél arra ad megbízást a Szolgáltatónak, hogy a letéti számláján elhelyezett pénzösszeg maximum 30%-ának erejéig, a MYYIELD 50 Premium számla esetén az elhelyezett pénzösszeg maximum 50%-ának erejéig devizapiaci kereskedést hajtson végre a forex piacokon A Szolgáltató részére adott megbízás mértékéről az Ügyfélnek a Banki formanyomtatványok kitöltésekor kell nyilatkoznia, és egyben a Bank felé meg kell adnia a Szolgáltató részére szóló meghatalmazást számlájának kezelésére. Ügyfél a megbízás megadása mellett nyilatkozik a Szolgáltatót megillető jelen ÁSZF. 1. sz. mellékletének megfelelő mértékű díjazás elvonásról is Az 5.3. pontban foglalt megbízás és meghatalmazás kizárólag akkor érvényes, ha a fenti pontban meghatározott banki formanyomtatványok jelen ÁSZF. és az 1. sz. melléklete rendelkezéseinek megfelelően kerültek kitöltésre. 6. A befektetői közösséggel, és a Szolgáltató működésével kapcsolatos információk megosztásának feltételei, korlátai: 6.1. A befektetői közösség tagjai, így a Szolgáltató és az Ügyfél/Vezető Ügyfél kölcsönösen kötelesek egymással együttműködni a befektetői közösséggel kapcsolatos valamennyi tevékenységük során Ügyfél/Vezető Ügyfél jogosult a Szolgáltató kezelt számlás szolgáltatását jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek mellett harmadik személynek ajánlani. Amennyiben az Ügyfél ajánlása folytán az ajánlott Ügyfél a Szolgáltatóval kezelt számlás szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződést köt, és csatlakozik a befektetői közösséghez, az ajánló Ügyfél Vezető Ügyféli jogosultságot szerez Ügyfél/Vezető Ügyfél jogosult arra, hogy a Szolgáltató működésével, valamint a befektetői közösséggel kapcsolatos, hivatalosan megszerzett és elérhető információkat, adatokat, tényeket a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek és korlátok, és az adott ország törvényeinek betartása mellett harmadik személyek részére tovább adja, vagy azokat harmadik személyekkel megismertesse. Ügyfél/Vezető Ügyfélnek e pontban foglalt tevékenysége nem irányulhat kizárólagosan üzletszerzési tevékenységre Ügyfél/Vezető Ügyfél a befektetői közösséggel és a Szolgáltató működésével kapcsolatos információk, adatok harmadik személlyel történő megosztása során minden esetben köteles betartani azon ország jogszabályait, amely ország területén az Ügyfél/Vezető Ügyfél, továbbá a leendő Ügyfél/harmadik személy lakik, tartózkodik, székhelye/telephelye van, illetőleg ahol tevékenységet végez, információt nyújt. stb. Az Ügyfél/Vezető Ügyfél által a Szolgáltató működésére, valamint a befektetői közösségre vonatkozó információ nyújtásával kapcsolatban elkövetett bármilyen jogsértésért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik Ügyfél/Vezető Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót, amennyiben jogsértést, vagy a Szolgáltató tevékenységét sértő magatartást észlel.

6 6.6. Ügyfél/Vezető Ügyfél kizárólag a Szolgáltató weboldalán is megtalálható információkat oszthatja meg harmadik féllel, tájékoztató jelleggel. Ügyfél/Vezető Ügyfél továbbá változtatás nélkül jogosult használni azokat az ügyféltájékoztató kiadványokat, információkat, amelyek nyilvánosan is elérhetőek az interneten Ügyfél/Vezető Ügyfél által történő hibás ügyfél tájékoztatásért, továbbá az abból eredő valamennyi anyagi és erkölcsi kárért a Szolgáltató nem felel. A Szolgáltató egyoldalúan jogosult kizárni a befektetői közösségből azon Ügyfelet/Vezető Ügyfelet, aki más Ügyfelet vagy harmadik személyt a Szolgáltató működésével vagy a befektetői közösséggel kapcsolatosan hibásan tájékoztatott Minden lehetséges és jövőbeli Ügyfél a tájékoztatások során elhangzott, a Szolgáltató által működtetett weboldalon is olvasható információk alapján, jelen ÁSZF. 3. pontjában foglaltakkal összhangban saját elhatározásától csatlakozhat a befektetői közösséghez a weboldalon, csak online módon Ügyfél/Vezető Ügyfél saját erőforrásából csak a Szolgáltató által kapott reklámeszközzel hirdetheti a befektetői közösséget Ügyfél/Vezető Ügyfél nem jogosult a Szolgáltató cégnevének, logójának a használatára, így különösen nem jogosult Ügyfél/Vezető Ügyfél a Szolgáltató logójának saját weboldalán, vagy nagy nyilvánosság előtt történő hirdetésére, MYYIELD logóval ellátott fejléces dokumentumok, névjegykártyák használatára, kiadványokon, hirdetéseken, plakátokon stb. a MYYIELD logójának, a Szolgáltató nevének használatára Ügyfél/Vezető Ügyfél írásban nem jogosult a MYYIELD bármilyen névváltozatának beleértve a domainnevet is használatára Ügyfélnek/Vezető Ügyfélnek tilos a Szolgáltató weboldalának hirdetése Azon Ügyfelet/Vezető Ügyfelet, aki jelen ÁSZF.-ben meghatározott, a befektetői közösség hirdetésére vonatkozó szabályokat megszegi, a Szolgáltató jogosult kizárni a befektetői közösségből. 7. Ügyfél/Vezető Ügyfél jogkörének korlátozása: 7.1. Ügyfél/Vezető Ügyfél számára kifejezetten tilos betét gyűjtése, monetáris alap gyűjtése, számlanyitási tevékenység végzése Ügyfél/Vezető Ügyfél nem jogosult a Szolgáltató nevében harmadik személyek, vagy más Ügyfél felé bármilyen kötelezettség vállalására, nyilatkozat megtételére, ígéret adására, szerződés megkötésére, így az Ügyfél/Vezető Ügyfél részére kifejezetten tilos a Szolgáltató nevében olyan nyilatkozat vagy ígéret megtétele harmadik személyek felé, amely a kezelt számlás szolgáltatással kapcsolatban az elérhető hozamra/eredményre vonatkozik Ügyfél/Vezető Ügyfél nem jogosult a devizapiaci kereskedéssel, a kezelt számlás szolgáltatással, a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatban más Ügyfél, Vezető Ügyfél, vagy harmadik személyek felé tanácsadás nyújtására Vezető Ügyfél nem jogosult ügyfélkörének átruházásra sem a befektetői közösség tagjaként, sem abban az esetben, ha a befektetői közösségnek már nem tagja Ügyfél/Vezető Ügyfél nem jogosult a Szolgáltatóval, annak tevékenységével, továbbá a befektetői közösséggel, valamint a saját tevékenységével kapcsolatban nyilvános nyilatkozattételre (így különösen újságban, magazinokban, folyóiratokban, interneten, internetes fórumokon, blogokon stb.).

7 7.6. Tilos az Ügyfélnek/Vezető Ügyfélnek direkt üzletszerzésre irányuló tevékenység végzése, így különösen harmadik személy regisztrálása a weboldalon, a partner Bank hirdetése, harmadik személyek nyilatkoztatása. Tilos az Ügyfélnek/Vezető Ügyfélnek harmadik személy, vagy más Ügyfél nevében letéti számla megnyitása a Banknál. Tilos az Ügyfélnek/Vezető Ügyfélnek harmadik személyek, Ügyfelek befektetői közösséghez történő csatlakozásra, regisztrációra, a Banknál letéti számla megnyitására történő kötelezése Az Ügyfél/Vezető Ügyfél abban az esetben sem jogosult harmadik személy nevében, helyett a befektetői közösséghez történő csatlakozás során eljárni, továbbá harmadik személy vagy az Ügyfél helyett, nevében a weboldalon regisztrálni, letéti számlát nyitni, ha a harmadik személy, illetőleg Ügyfél a nevében és helyette történő eljárásra (regisztráció, számlanyitás) kifejezetten, akár szóban, akár írásban erre felhatalmazta. E pont megszegése esetén az Ügyfelet/Vezető Ügyfélt a Szolgáltató indokolás nélkül, egyoldalúan jogosult kizárni a befektetői közösségből Jelen szerződési feltételek 7.7. (fenti) pontjában foglaltak megsértéséből eredő valamennyi anyagi és erkölcsi kárért az az Ügyfél/Vezető Ügyfél tartozik felelősséggel, aki a harmadik személy, illetve az Ügyfél nevében, helyett eljárt Ügyfél/Vezető Ügyfél számára kifejezetten tilos más regisztrált Ügyfél felhasználónevének, jelszavainak, webirodájának, letéti számlájának használata, kezelése Ügyfél/Vezető Ügyfél köteles mindent tőle elvárhatót megtenni a befektetői közösséghez történő csatlakozást követően a Szolgáltatótól, Banktól kapott felhasználónevének, jelszavainak, letéti bankszámlaszámának biztonságos őrzése, titokban tartása érdekében. Az Ügyfelek/Vezető Ügyfelek nem jogosultak egymás jelszavának, letéti bankszámlaszámának megismerésére. Ügyfél/Vezető Ügyfél felel a felhasználónevének, jelszavainak, letéti bankszámlájának a biztonságos megőrzéséért, rendeltetés- és jogszerű használatáért. Amennyiben harmadik személy az Ügyfél/Vezető Ügyfél felhasználónevét, jelszavát, letéti bankszámláját jogosulatlanul használja, azt az Ügyfél/Vezető Ügyfél szerződésszegő magatartásának kell tekinteni, amelyért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik. A felhasználónév, jelszavak, letéti bankszámla jogosulatlan használatából eredő valamennyi kárt az Ügyfél/Vezető Ügyfél viseli Ügyfél jelen ÁSZF. elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Vezető Ügyfele a Szolgáltató weboldalán működtetett webirodájában jogosult az Ügyfél nevét, elektronikus levelezési címét, ügyfélazonosítóját, továbbá a jutalékelszámolásának adatait megtekinteni Ügyfél a weboldalon elvégzett regisztráció során beállított jelszavát jogosult megváltoztatni. 8. Üzleti titok megtartásának kötelezettsége 8.1. Az Ügyfél/Vezető Ügyfél köteles a Szolgáltató tevékenységével, érdekeivel, terveivel, különös tekintettel kereskedési stratégiájával és a befektetői közösséggel kapcsolatos információt, tényt, adatot, megoldást titokban tartani, azt harmadik személy részére nem szolgáltathatja ki. Az Ügyfél/Vezető Ügyfél a Szolgáltató adatbázisából, a webirodából, a honlapról semmilyen adatot, és a tudomására jutott információt nem használhat fel Ezen rendelkezések megsértéséből eredő valamennyi anyagi és erkölcsi kárért az Ügyfél/Vezető Ügyfél tartozik felelősséggel. Az üzleti titokkal kapcsolatos rendelkezések megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a befektetői közösségből egyoldalúan kizárni az Ügyfelet/Vezető Ügyfélt.

8 9. Az Ügyfélértesítés általános szabályai 9.1. A Szolgáltató az Ügyfélnek/Vezető Ügyfélnek szóló szerződéseket, nyilatkozatokat, értesítéseket, dokumentumokat a webirodában található Dokumentumok valamint Postaláda menüpontokba küldi, tűnteti fel, míg a Bank azon az elektronikus levelezési címen ( ) tartja a kapcsolatot, amelyet az Ügyfél/Vezető Ügyfél a Szolgáltatónak a befektetői közösséghez történő csatlakozásakor (regisztrációkor) megadott, illetőleg feltűntetett a számlanyitási nyomtatványokon. Amennyiben a cím eltérő, akkor az utóbbin Az üzleti kapcsolat fennállása alatt az Ügyfél/Vezető Ügyfél által értesítés céljából megadott adatokban bekövetkezett változásról (így különösen cím, telefonszám) az Ügyfél/Vezető Ügyfél köteles haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkezésétől számított 3 munkanapon belül a Szolgáltatót értesíteni a webiroda Személyes adatok menüpontjában történő adatmódosítással. Ennek elmulasztásából eredő kár az Ügyfelet/Vezető Ügyfelet terheli A Szolgáltató és a Bank által az Ügyfél elektronikus címére, továbbá a webiroda Postaládájába továbbított elektronikus értesítéseket az elküldéstől számított 20. percet követően a Szolgáltató kézbesítettnek tekinti. A Szolgáltató jogosult úgy tekinteni, hogy az Ügyfél tudomásul vette és elfogadta az értesítésben foglaltakat, ha az értesítés kézbesítését követő 5 munkanapon belül nem érkezik a Szolgáltatóhoz/Bankhoz észrevétel vagy kifogás A Szolgáltató részére szóló írásos küldeményeket az elektronikus levelezési címre vagy a webirodában található Postaláda menüből elérhető kapcsolati form segítségével kell elküldeni magyar vagy angol nyelven. Az írásos küldemények érkezésére a Szolgáltató nyilvántartása az irányadó. 10. Szolgáltató kötelezettségei A Szolgáltató tájékoztatási kötelezettsége a befektetői közösséggel kapcsolatban Szolgáltató az Ügyfelek/Vezető Ügyfelek befektetői közösséggel kapcsolatos tájékoztatása során törekedik arra, hogy egyértelmű, és pontos tájékoztatást nyújtson, az Ügyfelet/Vezető Ügyfelet ne tévessze meg A Szolgáltató az Ügyfeleknek szóló tájékoztatásban a befektetői közösséggel kapcsolatban a. nem titkol el lényeges információt, nem ad szándékosan félreértelmezhető információt és lényeges körülményt, tényt vagy adatot nem állít be lényegtelenként, b. nem használ a leendő Ügyfél vagy az Ügyfél számára nyilvánvalóan érthetetlen, értelmezhetetlen kifejezést, nyelvtani szerkezetet és a tájékoztatás terjedelmét a közölni kívánt tartalommal összhangban határozza meg A Szolgáltató a befektetői közösség működésével kapcsolatos tájékoztatást olyan időben adja meg az Ügyfélnek/Vezető Ügyfélnek, leendő Ügyfélnek, hogy a helyzet sürgősségére, a válaszintézkedéshez szükséges időre, a tájékoztatás tartalmának összetettségére tekintettel kellő idő álljon rendelkezésre a tájékoztatásban foglalt információk megértéséhez és a megalapozott döntéshez A Szolgáltató az ÁSZF.-ben foglaltakról, az általa nyújtott szolgáltatás igénybevételéről, annak feltételeiről a szerződéskötést megelőzően a weboldalán tájékoztatja a leendő Ügyfeleit A Szolgáltató az ÁSZF. tartalmának, az általa nyújtott szolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásról a honlapján tájékoztatja a leendő Ügyfeleket, Ügyfeleket/Vezető Ügyféleket; a Szolgáltató

9 fentieket érintő lényeges változásról elektronikus levélben és/vagy a Webiroda/Postaláda/Beérkezett üzenetek felületen is tájékoztathatja az Ügyfeleket/Vezető Ügyfeleket Jogi Nyilatkozat- kockázati figyelmeztetés A Szolgáltató honlapján megtalálható adatok, vélemények, becslések és előrejelzések (a továbbiakban: információk) előzetes bejelentés nélkül változhatnak, és azok kizárólag Szolgáltató információi. Ez alól kivétel, ha a honlapon kifejezetten jelzésre kerül, hogy azok nem a Szolgáltató információinak minősülnek A Szolgáltató jelen ÁSZF pontjában foglalt ügyféltájékoztatási alapelvekkel összhangban mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa nyújtott, közzétett információk megbízhatónak és pontosnak vélt forrásokból származzanak. Azonban, a Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, legyen az közvetlen vagy közvetett, amely ezen információk használatából származik. A Szolgáltatónak nem kötelessége a honlap tartalmát képező információk frissítése, illetve az információk érvényességének fenntartása. Az információ címzettje annak kézhezvételével nem mentesül saját véleménye kialakításának terhe alól A Szolgáltatónak a forex piaccal, vagy adott esetben egy adott vállalattal, részvénnyel, iparral vagy piaci szektorral kapcsolatban kifejezett nézetei, információi nem tekinthetőek semmiféle kereskedési szándékra való utalásként. Ezek a nézetek nem tekinthetőek befektetési javaslatnak, sem vételre vagy eladásra vonatkozó tanácsnak Kockázati felhívás: A forex piacon és a tőzsdéken történő kereskedés magas kockázattal jár, amely nem alkalmas minden befektető számára. Az egyes kereskedéseknél alkalmazott nagyfokú tőkeáttétel jelentős nyereséget, de akár jelentős veszteséget is eredményezhet. Az Ügyfél, leendő Ügyfél mielőtt bármilyen tőkeáttételes pénzügyi termékkel kíván kereskedni, vagy kezeltszámlás szolgáltatást venne igénybe köteles körültekintően felmérni befektetési célkitűzéseit, továbbá mérlegelni azt, hogy milyen tőkepiaci tapasztalattal és mekkora kockázatvállalási hajlandósággal rendelkezik. Amennyiben döntését illetően bizonytalan, kérjen tanácsot független pénzügyi tanácsadótól és tájékozódjon a deviza piaci kereskedelem kockázatairól. A weboldalon közzétett információk nem minősülnek befektetési felhívásnak. Az információ címzettje annak kézhezvételével nem mentesül saját véleménye kialakításának terhe alól Múltbéli teljesítmények: Az aktuális gazdasági helyzet, azon belül is a pénzpiaci helyzet, valamint a deviza kereskedelmi piac sajátosságai miatt a közölt múltbeli hozamok és az azokon alapuló ügyfélprofit összegek jelentősen változhatnak, éppen ezért nem jelentenek kötelezettségvállalást, illetve iránymutatást a jövőbeli hozamokat illetően. A forex piacon, illetve a tőzsdén való kereskedelem spekulatív jellegű és akár tőkevesztéshez is vezethet, ezért csak olyan tőkének a kockáztatása javasolt, melynek esetleges elvesztése nem fenyegeti a számlatulajdonos személyi egzisztenciáját, vagy jelenlegi életvitelének fenntartását. Az egyes hónapok hozamai ingadozhatnak, még a tartósan, huzamosabb ideje jó és pozitív teljesítményt nyújtó számlák esetében is lehetnek olyan hónapok, amikor a számlákon nem profit/nyereség, hanem veszteség keletkezik, így nem jelenthető ki, hogy aki forex piacon történő kezeltszámlás szolgáltatásban vesz részt, az automatikusan profit ér el A Szolgáltató együttműködési kötelezettsége A Szolgáltató köteles segítséget nyújtani a leendő Ügyfélnek a befektetői közösséghez történő csatlakozásának elősegítése érdekében.

10 Záró rendelkezések A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF. tartalmát - beleértve annak mellékletét is - bármikor, egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF. tartalmától eltérő, egyedileg meghatározott feltételekkel történő, kezelt számlás szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződést kötni az Ügyféllel. 1. sz. melléklet: Jutalékszámítás a Myyield Befektetői Közösség működésére vonatkozó az Általános Szerződési Feltételekhez A jutalékszámítás módját, a jutalékszámfejtést, a jutalék mértékét és a jutalék kifizetésének idejét az ÁSZF. jelen melléklete tartalmazza. A Vezető Ügyfél, azon aktív Ügyfél számláján elért hozamból és jutalékból, aki az ügyfélcsoportjába tartozik, jutalékra jogosult. A jutalék- és hozamelszámolás havonta egyszer történik. A Banktól kapott hozam elszámolási adatok alapján a Szolgáltató a jutalék elszámolást a következő módszer alapján végzi: Jutalékelszámolás csak pozitív hozam esetén történik, ahol az elért hozam 50%-a az Ügyfélnél marad, a hozam további 50%-a Szolgáltatót illeti, amelyből 25%-ot visszaoszt a közösség tagjainak. A Vezető Ügyfél 15%-os jutalékot kap az 1. szinten lévő, közvetlenül hozzá kapcsolódó Ügyfelek hozamából, míg ezen felül a Szolgáltató további összesen 10%-ot oszt vissza a Vezető Ügyfélnek a további szinteken elhelyezett tőkéken elért hozamokból. Az összesen 10% jutalékot úgynevezett felező elv alapján a következőképpen osztja vissza a szintekről, mélységkorlát nélkül, ameddig van tag a Vezető Ügyfél alatt a közösségben: Amennyiben az Ügyfél nem kapcsolódik Vezető Ügyfélhez, akkor az adott havi pozitív hozam 50%-a az Ügyfélnél marad, 50%-a a Szolgáltatónál.

LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2015. január 30. Hatályba lépésének időpontja: 2015. február 1. LAKOSSÁGI NETBANK

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzata

Az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzata Az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzata Hatályos: 2013. március 07. napjától Közzétéve: 2013. február 05. napján OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor

Részletesebben

Fogalom meghatározások

Fogalom meghatározások Általános üzletszabályzat mellékletei IV. rész ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NYÚL ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Fogalom meghatározások 24.sz. melléklet Bankszámla: a Nyúl és

Részletesebben

Fogalom meghatározások

Fogalom meghatározások Általános üzletszabályzat mellékletei IV. rész ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NYÚL ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Fogalom meghatározások 24.sz. melléklet Bankszámla: a Nyúl és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK AZ INLERNET TÖRZSVÁSÁRLÓI KÖZÖSSÉG TÖRZSVÁSÁRLÓI SZÁMÁRA Az Inlernet Worldwide AG. (a továbbiakban: "Inlernet") egy Nemzetközi Törzsvásárló Közösséget (a továbbiakban: "Inlernet-Rendszer") üzemeltet, melyben,

Részletesebben

Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe. Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. hatályos 2012. február 10. napjától

Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe. Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. hatályos 2012. február 10. napjától Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat hatályos 2012. február 10. napjától Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság

Részletesebben

Lakossági Üzletszabályzat

Lakossági Üzletszabályzat Lakossági Üzletszabályzat Hatályos: 2011. január 1. Tevékenységi engedély száma: 22/1992 Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. 1. Általános rendelkezések I. Bevezetô rendelkezések 1. A jelen Lakossági

Részletesebben

1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. ÜZLETSZABÁLYZAT. PSZÁF által kiadott tevékenységi engedély száma:

1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. ÜZLETSZABÁLYZAT. PSZÁF által kiadott tevékenységi engedély száma: 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. ÜZLETSZABÁLYZAT PSZÁF által kiadott tevékenységi engedély száma: EN-III-50343/2011. Dátuma: 2012. január 10. Hatálybalépés dátuma: 2015. január 01. Díjtáblázat hatályos:

Részletesebben

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ HATÁLYOS 2015. február 2. napjától TARTALOM I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ALKALMAZÁSA...

Részletesebben

Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2014. március 15.

Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2014. március 15. Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat Hatályos: 2014. március 15. napjától 1 / 177 Tartalomjegyzék A SZABÁLYZATBAN TALÁLHATÓ FŐBB FOGALMAK...

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. február 2. napjától Tartalomjegyzék A SZABÁLYZATBAN TALÁLHATÓ FŐBB FOGALMAK... 5 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata

Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata 2014. március 15. 1 1 A Igazgatóságának 2008. április 24-i (21/2008. számú) jóváhagyó, valamint a módosításokra vonatkozó határozata alapján történő hatálybalépés

Részletesebben

Fogalom meghatározások

Fogalom meghatározások A SZÉCSÉNY ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET INTERNET BANK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ HATÁLYOS: 2014. JANUÁR 1-TŐL Fogalom meghatározások Bankszámla: a Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet)

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fotók készítésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fotók készítésére 1. Bevezető és általános rendelkezések: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fotók készítésére 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Szallas.hu Kft. (3529 Miskolc, Lévay J. u. 2.)

Részletesebben

Hatályba lépés: 2015. június 25-től 1. oldal, összesen: 29

Hatályba lépés: 2015. június 25-től 1. oldal, összesen: 29 LAKOSSÁGI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINT VAGY DEVIZA FIZETÉSI SZÁMLA NYITÁSÁRA ÉS VEZETÉSÉRE, BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOKRA, VALAMINT FOLYÓSZÁMLAHITELRE Hatályos: 2015. június 25-től 1. oldal, összesen:

Részletesebben

A BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-007/2010. Jóváhagyó határozat száma: 10/2014. (2014.08.13.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A SOPRON BANK BURGENLAND ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1. 2. 3. 4. 5. és 6. sz módosításokkal egységes szerkezetben TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ HATÁLYOS 2014. március 15. napjától TARTALOM I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ALKALMAZÁSA...

Részletesebben

1. Szerződés hatálya. 2. Szerződés tárgya

1. Szerződés hatálya. 2. Szerződés tárgya 1. Szerződés hatálya 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek kiterjed (a továbbiakban: "ÁSZF") az Enicon Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1149 Budapest, Angol u. 38. cégjegyzékszáma:

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI AZ ÁSZF KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2012.10.26. AZ ÁSZF UTOLSÓ

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Internetes Szolgáltatások igénybevételére Hatályos: Budapest, 2015. január 10. 1 Tartalomjegyzék 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI...4 1.1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE ÉS

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A szolgáltató

Részletesebben

TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Az igazgatóság 8/2010. számú határozatával elfogadta.

TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Az igazgatóság 8/2010. számú határozatával elfogadta. TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Az igazgatóság 8/2010. számú határozatával elfogadta. 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 3 II. Betétgyűjtés...

Részletesebben

Magyarországi Volksbank Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2012. július 30.

Magyarországi Volksbank Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2012. július 30. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat Hatályos: 2012. július 30. napjától 1 Tartalomjegyzék 0. ÁLTALÁNOS RÉSZ...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. AZ UTASÍTÁS HATÁLYA...

Részletesebben

TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Az igazgatóság 41/2010. számú határozatával elfogadta.

TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Az igazgatóság 41/2010. számú határozatával elfogadta. TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Az igazgatóság 41/2010. számú határozatával elfogadta. 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 3 II. Betétgyűjtés...

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályba lépés időpontja: 2015. július 03.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályba lépés időpontja: 2015. július 03. Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265 ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályba lépés időpontja: 2015. július 03. Tevékenységi engedélyek: 428-291/6-93. számú MNB Határozat

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

ÜZLETSZABÁLYZAT a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Santander Consumer Finance Pénzügyi Vállalkozás Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1027 Budapest, Kapás u. 6-12.) ÜZLETSZABÁLYZAT a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Készült: a hitelintézetekről

Részletesebben

iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése

iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése Az iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése Bevezetés A jelen módosított és újrafogalmazott Kereskedési- és Számla Szerződés ( Kereskedési Szerződés

Részletesebben