Általános Szerződési Feltételek a MYYIELD Befektetői Közösség működésére vonatkozóan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek a MYYIELD Befektetői Közösség működésére vonatkozóan"

Átírás

1 Általános Szerződési Feltételek a MYYIELD Befektetői Közösség működésére vonatkozóan Bevezető: A Szolgáltató neve, székhelye: MYYIELD International Capital Management Inc. Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960 Reg.No.: A Szolgáltató Ügyfélszolgálatának elérhetősége: Magyar és angol nyelű ügyfélszolgálat: Webiroda: jelszavas bejelentkezés után a Postaláda menüpontban 1. Az ÁSZF célja, tárgyi, személyi, és időbeli hatálya 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) célja a tárgyi hatálya alá tartozó szolgáltatásra és annak igénybevételére vonatkozó egységes feltételrendszer rögzítése, valamint a személyi hatálya alá tartozók közötti jogviszony szabályozása Az ÁSZF tárgyi hatálya a Szolgáltatónak a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján nyújtott kezelt számlás szolgáltatásra, továbbá a befektetői közösség működésére terjed ki Az ÁSZF személyi hatálya alá tartoznak: Szolgáltató, Ügyfél, Vezető Ügyfél, Bank 1.4. Szolgáltató: a bevezetőben megjelölt gazdálkodó szervezet 1.5. Ügyfél: az a természetes személy, aki a Szolgáltatóval kezelt számlás szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződést köt, és a Szolgáltató által nyújtott kezelt számlás szolgáltatást igénybe veszi Vezető Ügyfél: az az Ügyfél, aki a kezelt számlás szolgáltatást harmadik személynek ajánlja, amelynek következtében az a személy, akinek az ajánlást megtette a regisztrációs folyamat során az ajánló személy vagyis a Vezető Ügyfél egyedi Ügyfél-azonosítójával vagy az általa küldött ajánló linkkel (meghívóval) regisztrál, tehát a Szolgáltatóval kezelt számlás szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződést köt, és a Szolgáltató által nyújtott kezelt számlás szolgáltatást igénybe veszi Bank: MIG Bank, amelynél az Ügyfél saját elhatározásából forex kereskedésre alkalmas letéti számlát nyit Az ÁSZF a szolgáltatás megkezdésének napjától kezdődően határozatlan ideig van hatályban.

2 1.9. Jelen ÁSZF nem jelent a Szolgáltató és az Ügyfél/Vezető Ügyfél között létrejött közös vállalkozás létrehozására irányuló bármilyen jogviszonyt, megbízási vagy vállalkozási jogviszonyt, munkaviszonyt, vagy munka végzésére irányuló egyéb jogviszonyt Jelen ÁSZF pontjában foglaltakkal összhangban Ügyfél/Vezető Ügyfél kizárólag csak Ügyfél/Vezető Ügyfél minőségben jogosult harmadik személyekkel szemben fellépni, így nem járhat el a Szolgáltatóval munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban, vállalkozási vagy megbízási jogviszonyban álló személyként. 2. Fogalmak meghatározása 2.1. kezelt számlás szolgáltatás: olyan szolgáltatás, amelynek során az Ügyfél által a Banknál nyitott letéti bankszámláján elhelyezett pénzösszeg választott számlatípustól függően 30%-ának, illetve 50%-ának erejéig a Szolgáltató az Ügyfél megbízása alapján a forex devizatőzsdén devizapiaci kereskedést hajt végre online módon. A megbízás mértékéről az Ügyfél a Szolgáltató weboldalán a számlanyitási nyomtatványok kitöltésével nyilatkozik, melyet a MYYIELD 50 Premium vagy a MYYIELD 70 számla megnyitásával jelez webiroda: a Szolgáltató által, a weboldalon keresztül üzemeltetett adminisztrációs felület kereskedői/trading szoftver: a számítógépre telepített olyan szoftver, amely a forex devizatőzsdén devizakereskedelmi tevékenységet végez automatizált módon aktív ügyfél: az az ügyfél, akinek a státuszát a Szolgáltató az ügyfél webirodájában aktív státuszra állította. A Szolgáltató azon Ügyfél státuszát állítja aktívra, aki a letéti számláján legalább USD összeget elhelyez befektetői közösség: ahol jelen ÁSZF. befektetői közösséget említ, ott ezen a MYYIELD-et, mint Szolgáltatót és az Ügyfelek/Vezető Ügyfelek összességét kell érteni ügyfélcsoport: az Ügyfelek azon közössége, akiknek ugyanazon Vezető Ügyfél ajánlotta a befektetői közösséghez történő csatlakozást, és ezen Vezető Ügyfél ajánlása folytán az Ügyfelek a befektetői közösség tagjává váltak letéti számla: a Banknál nyitott, az Ügyfél nevére szóló elkülönített bankszámla, amelyen az Ügyfél által elhelyezett pénzösszeget a Bank az ügyfél megbízása alapján, az Ügyfél rendelkezésére tartja Üzleti titok: a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a Szolgáltató/Bank jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette ügyfél-azonosító: a Szolgáltató weboldalán történő ügyfélregisztráció során az Ügyfélhez rendelt egyedi azonosító adat ajánló link (meghívó): a leendő ügyfél (harmadik személy) elektronikus levelezési címére ( ) a Vezető Ügyfél által küldött meghívólevél, amely egy egyedi azonosító linket tartalmaz. Az azonosító link felhasználásával a leendő ügyfél a weboldalon történő regisztrációja során a befektetői közösség tagjává válik, amelynek következtében azon Vezető Ügyfél ügyfélcsoportjába kerül, aki a részére az ajánló linket (meghívót) továbbította.

3 2.11. Jutalék: A Szolgáltató által a Vezető Ügyfél részére átadott juttatás, amelyet a Vezető Ügyfél ajánlásával csatlakozott ügyfelek után kap a Vezető Ügyfél. A jutalékszámítás elveit, mértékét, kifizetésének módját, mértékét és szabályait jelen ÁSZF. 1. sz. melléklete tartalmazza Hozam: Az egyéni számlán elhelyezett összegen elért befektetési eredmény, melyet a Bank számfejt automatikusan. 3. A szerződés megkötésére vonatkozó eljárás, a szolgáltatás igénybevételének módja, korlátai 3.1. Csatlakozás a Befektetői közösséghez Az Ügyfélnek a befektetői közösséghez történő csatlakozásra kizárólag online, a Szolgáltató által működtetett, weboldalon a Regisztráció menüpontban, az ott meghatározott adatok megadása mellett van lehetősége. Ügyfél jelen ÁSZF. elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a befektetői közösséghez kizárólag önként, saját elhatározásából csatlakozott Ügyfél a befektetői közösséghez csatlakozhat valamely Ügyfél/Vezető Ügyfél ajánlásával, vagy ajánlás nélkül. Ügyfél a befektetői közösséghez történő csatlakozásakor (a weboldalon történő regisztráció során) egyedi ügyfél-azonosítót kap Ajánlás útján történő csatlakozás: Ügyfél a befektetői közösséghez történő csatlakozás érdekében az elektronikus levelezési címére a Vezető Ügyféltől kapott ajánló link (meghívó) felhasználásával regisztrálhat a weboldalon. Ügyfél fentieken túl ajánlás útján csatlakozik a befektetői közösséghez abban az esetben is, ha a weboldalon történő regisztrációja során manuálisan megadja a Vezető Ügyfelének, illetőleg azon Ügyfélnek az ügyfélazonosítóját, aki a befektetői közösséghez történő csatlakozást ajánlotta részére Ajánlás útján történő csatlakozás esetén az Ügyfél annak a Vezető Ügyfélnek az ügyfélcsoportjába kerül, akin keresztül az elektronikus levelezési címére az ajánló linket kapta, vagy akinek az ügyfél-azonosítója felhasználásával a weboldalon regisztrált. (Azaz azon Vezető Ügyfél ügyfélcsoportjába kerül, aki részére a befektetői közösséghez történő csatlakozást ajánlotta.) Azon Ügyfél, aki ajánlás nélkül csatlakozott a befektetői közösséghez, egyetlen Vezető Ügyfél ügyfélcsoportjába sem kerül, hanem a Szolgáltatóhoz közvetlenül csatlakozik a Vezető Ügyfélhez való csatlakozással megegyező feltételek szerint Ügyfél a Szolgáltató weboldalán, a regisztráció során, valamint a letéti számla megnyitásakor megadott adatok helyességéért kizárólagos felelősséggel tartozik. Az adatok helytelen megadásából eredő bármilyen kárért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik Ügyfél a weboldalon történő regisztrációval elfogadja a Szolgáltató ÁSZF-jét. A Szolgáltató webfelületén a Regisztrálok gomb megnyomásával a Szolgáltató és az Ügyfél között létrejön a kezelt számlás szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés, ezáltal az Ügyfél a befektetői közösség tagjává válik A Szolgáltató jogosult egyedi megfontolás alapján indokolás nélkül megtagadni a leendő Ügyféltől a regisztrációt, valamint a sikeres regisztrációt lebonyolított Ügyfeleket indokolás nélkül, jelen ÁSZF-ben meghatározott elszámolás mellett jogosult kizárni a befektetői közösségből Letéti számlára vonatkozó szabályok Ügyfél kizárólagos jogosultsággal rendelkezik a Banknál nyitott letéti számlája, valamint az azon elhelyezett pénzösszeg felett.

4 A regisztrációt követően Ügyfélnek a Banknál történő letéti számla megnyitásához a Szolgáltató webirodáján keresztül elérhető dokumentumokat - kitöltés, kinyomtatás és aláírást követően - kell visszaküldenie postai úton a Bank címére. Az Ügyfél kizárólagosan felel a letéti számla megnyitása érdekében a dokumentumok Banknak történő visszaküldéséért. A dokumentumok Banknak történő megküldése elmulasztásának következményeiért a Szolgáltatót felelősség nem terheli A Szolgáltató, továbbá Ügyfél/Vezető Ügyfél nem jogosult harmadik személy nevében, vagy helyett letéti számla megnyitására irányuló szerződés megkötésére a Bankkal. Ügyfél a kezelt számlás szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés megkötésével, illetőleg jelen ÁSZF. elfogadásával kifejezetten nyilatkozik arról, hogy saját akaratából, mindenféle befolyástól mentesen nyit számlát a Banknál, ebben a döntésében nem kötelezték, nem befolyásolták A Bank az Ügyfél letéti számla megnyitására irányuló dokumentumainak kézhezvételét követően az Ügyfél által a dokumentumban megadott elektronikus levelezési címére ( ) értesítést küld az Ügyfélnek, melyben megküldi az Ügyfél bankszámlaszámát és olvasási jelszavát. Az értesítésben az Ügyfélnek meg kell erősítenie a letéti számla megnyitására irányuló szándékát, amelynek során a Bank által megküldött további dokumentumok Ügyfél általi kitöltése és elektronikus úton történő visszaküldése szükséges az elektronikus levélben foglalt utasítások alapján A Bank a pontban foglalt elektronikus levél kézhezvételét követően aktiválja a bankszámlaszámot Ügyfélnek a Bank által küldött letétiszámla aktiválásáról történő értesítését követően van lehetősége a letéti számláján legalább USD-nek megfelelő pénzösszeg elhelyezésére A pénzösszeg letéti számlára történő megérkezése után a Bank Szolgáltató felé történő értesítését követően Szolgáltató az Ügyfél státuszát aktívra állítja a webirodában Az utalást követően a korábbi Bank által megküldött, megerősítő értesítőben Ügyfél részére megküldött letéti számlaszám és olvasási jelszó segítségével az Ügyfél jogosult a Szolgáltató által végrehajtott devizapiaci kereskedési műveletek megtekintetésére, azonban Ügyfél kereskedési műveletek végrehajtását az olvasási jelszóval nem kezdeményezheti A letéti számla nyitásra vonatkozó banki folyamat Ügyfél általi be nem tartása esetén a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik, a banki formanyomtatványokat az Ügyfél jelen ÁSZF. rendelkezéseivel összhangban köteles kitölteni. 4. Letéti számláról pénz visszahívása 4.1. Ügyfél/Vezető Ügyfél bármikor jogosult a letéti számláján elhelyezett pénzösszeg ún. visszahívására Az Ügyfélnek a letéti számláján elhelyezett pénzösszeg visszahívására a Szolgáltató honlapján is elérhető formanyomtatvány kitöltése mellett van lehetősége, amelyet az Ügyfélnek a Bank által meghatározott szabályok szerint Bank részére kell továbbítania Ügyfél jelen ÁSZF. elfogadásával tudomásul veszi, hogy a letéti számláján levő pénzösszeg visszahívásakor a pénzösszegre eső aktív, lebegő pozitív vagy negatív hozamot akkor realizálja, amikor a Bank a letéti számláról az Ügyfél bankszámlájára a visszahívott összeget átutalja. A Bank a visszahívás kezdeményezésekor a Szolgáltatóval történő elszámolást követően a Szolgáltatónak az őt megillető jutalékot átutalja, és ezzel egy időben az Ügyfél letéti számláján fennmaradó pénzösszeget az Ügyfél részére átutalja.

5 4.4. A letéti számláról történő pénzvisszahívásra vonatkozó banki folyamat ügyfél általi be nem tartása esetén a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik. 5. MYYIELD 70 és MYYIELD 50 Premium számlák 5.1. Ügyfél a Szolgáltató részére kétféle típusú megbízást adhat kezelt számlás szolgáltatás igénybevételére a letéti számláján elhelyezett pénzösszeg vonatkozásában A MYYIELD 70 számla esetén az Ügyfél arra ad megbízást a Szolgáltatónak, hogy a letéti számláján elhelyezett pénzösszeg maximum 30%-ának erejéig, a MYYIELD 50 Premium számla esetén az elhelyezett pénzösszeg maximum 50%-ának erejéig devizapiaci kereskedést hajtson végre a forex piacokon A Szolgáltató részére adott megbízás mértékéről az Ügyfélnek a Banki formanyomtatványok kitöltésekor kell nyilatkoznia, és egyben a Bank felé meg kell adnia a Szolgáltató részére szóló meghatalmazást számlájának kezelésére. Ügyfél a megbízás megadása mellett nyilatkozik a Szolgáltatót megillető jelen ÁSZF. 1. sz. mellékletének megfelelő mértékű díjazás elvonásról is Az 5.3. pontban foglalt megbízás és meghatalmazás kizárólag akkor érvényes, ha a fenti pontban meghatározott banki formanyomtatványok jelen ÁSZF. és az 1. sz. melléklete rendelkezéseinek megfelelően kerültek kitöltésre. 6. A befektetői közösséggel, és a Szolgáltató működésével kapcsolatos információk megosztásának feltételei, korlátai: 6.1. A befektetői közösség tagjai, így a Szolgáltató és az Ügyfél/Vezető Ügyfél kölcsönösen kötelesek egymással együttműködni a befektetői közösséggel kapcsolatos valamennyi tevékenységük során Ügyfél/Vezető Ügyfél jogosult a Szolgáltató kezelt számlás szolgáltatását jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek mellett harmadik személynek ajánlani. Amennyiben az Ügyfél ajánlása folytán az ajánlott Ügyfél a Szolgáltatóval kezelt számlás szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződést köt, és csatlakozik a befektetői közösséghez, az ajánló Ügyfél Vezető Ügyféli jogosultságot szerez Ügyfél/Vezető Ügyfél jogosult arra, hogy a Szolgáltató működésével, valamint a befektetői közösséggel kapcsolatos, hivatalosan megszerzett és elérhető információkat, adatokat, tényeket a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek és korlátok, és az adott ország törvényeinek betartása mellett harmadik személyek részére tovább adja, vagy azokat harmadik személyekkel megismertesse. Ügyfél/Vezető Ügyfélnek e pontban foglalt tevékenysége nem irányulhat kizárólagosan üzletszerzési tevékenységre Ügyfél/Vezető Ügyfél a befektetői közösséggel és a Szolgáltató működésével kapcsolatos információk, adatok harmadik személlyel történő megosztása során minden esetben köteles betartani azon ország jogszabályait, amely ország területén az Ügyfél/Vezető Ügyfél, továbbá a leendő Ügyfél/harmadik személy lakik, tartózkodik, székhelye/telephelye van, illetőleg ahol tevékenységet végez, információt nyújt. stb. Az Ügyfél/Vezető Ügyfél által a Szolgáltató működésére, valamint a befektetői közösségre vonatkozó információ nyújtásával kapcsolatban elkövetett bármilyen jogsértésért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik Ügyfél/Vezető Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót, amennyiben jogsértést, vagy a Szolgáltató tevékenységét sértő magatartást észlel.

6 6.6. Ügyfél/Vezető Ügyfél kizárólag a Szolgáltató weboldalán is megtalálható információkat oszthatja meg harmadik féllel, tájékoztató jelleggel. Ügyfél/Vezető Ügyfél továbbá változtatás nélkül jogosult használni azokat az ügyféltájékoztató kiadványokat, információkat, amelyek nyilvánosan is elérhetőek az interneten Ügyfél/Vezető Ügyfél által történő hibás ügyfél tájékoztatásért, továbbá az abból eredő valamennyi anyagi és erkölcsi kárért a Szolgáltató nem felel. A Szolgáltató egyoldalúan jogosult kizárni a befektetői közösségből azon Ügyfelet/Vezető Ügyfelet, aki más Ügyfelet vagy harmadik személyt a Szolgáltató működésével vagy a befektetői közösséggel kapcsolatosan hibásan tájékoztatott Minden lehetséges és jövőbeli Ügyfél a tájékoztatások során elhangzott, a Szolgáltató által működtetett weboldalon is olvasható információk alapján, jelen ÁSZF. 3. pontjában foglaltakkal összhangban saját elhatározásától csatlakozhat a befektetői közösséghez a weboldalon, csak online módon Ügyfél/Vezető Ügyfél saját erőforrásából csak a Szolgáltató által kapott reklámeszközzel hirdetheti a befektetői közösséget Ügyfél/Vezető Ügyfél nem jogosult a Szolgáltató cégnevének, logójának a használatára, így különösen nem jogosult Ügyfél/Vezető Ügyfél a Szolgáltató logójának saját weboldalán, vagy nagy nyilvánosság előtt történő hirdetésére, MYYIELD logóval ellátott fejléces dokumentumok, névjegykártyák használatára, kiadványokon, hirdetéseken, plakátokon stb. a MYYIELD logójának, a Szolgáltató nevének használatára Ügyfél/Vezető Ügyfél írásban nem jogosult a MYYIELD bármilyen névváltozatának beleértve a domainnevet is használatára Ügyfélnek/Vezető Ügyfélnek tilos a Szolgáltató weboldalának hirdetése Azon Ügyfelet/Vezető Ügyfelet, aki jelen ÁSZF.-ben meghatározott, a befektetői közösség hirdetésére vonatkozó szabályokat megszegi, a Szolgáltató jogosult kizárni a befektetői közösségből. 7. Ügyfél/Vezető Ügyfél jogkörének korlátozása: 7.1. Ügyfél/Vezető Ügyfél számára kifejezetten tilos betét gyűjtése, monetáris alap gyűjtése, számlanyitási tevékenység végzése Ügyfél/Vezető Ügyfél nem jogosult a Szolgáltató nevében harmadik személyek, vagy más Ügyfél felé bármilyen kötelezettség vállalására, nyilatkozat megtételére, ígéret adására, szerződés megkötésére, így az Ügyfél/Vezető Ügyfél részére kifejezetten tilos a Szolgáltató nevében olyan nyilatkozat vagy ígéret megtétele harmadik személyek felé, amely a kezelt számlás szolgáltatással kapcsolatban az elérhető hozamra/eredményre vonatkozik Ügyfél/Vezető Ügyfél nem jogosult a devizapiaci kereskedéssel, a kezelt számlás szolgáltatással, a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatban más Ügyfél, Vezető Ügyfél, vagy harmadik személyek felé tanácsadás nyújtására Vezető Ügyfél nem jogosult ügyfélkörének átruházásra sem a befektetői közösség tagjaként, sem abban az esetben, ha a befektetői közösségnek már nem tagja Ügyfél/Vezető Ügyfél nem jogosult a Szolgáltatóval, annak tevékenységével, továbbá a befektetői közösséggel, valamint a saját tevékenységével kapcsolatban nyilvános nyilatkozattételre (így különösen újságban, magazinokban, folyóiratokban, interneten, internetes fórumokon, blogokon stb.).

7 7.6. Tilos az Ügyfélnek/Vezető Ügyfélnek direkt üzletszerzésre irányuló tevékenység végzése, így különösen harmadik személy regisztrálása a weboldalon, a partner Bank hirdetése, harmadik személyek nyilatkoztatása. Tilos az Ügyfélnek/Vezető Ügyfélnek harmadik személy, vagy más Ügyfél nevében letéti számla megnyitása a Banknál. Tilos az Ügyfélnek/Vezető Ügyfélnek harmadik személyek, Ügyfelek befektetői közösséghez történő csatlakozásra, regisztrációra, a Banknál letéti számla megnyitására történő kötelezése Az Ügyfél/Vezető Ügyfél abban az esetben sem jogosult harmadik személy nevében, helyett a befektetői közösséghez történő csatlakozás során eljárni, továbbá harmadik személy vagy az Ügyfél helyett, nevében a weboldalon regisztrálni, letéti számlát nyitni, ha a harmadik személy, illetőleg Ügyfél a nevében és helyette történő eljárásra (regisztráció, számlanyitás) kifejezetten, akár szóban, akár írásban erre felhatalmazta. E pont megszegése esetén az Ügyfelet/Vezető Ügyfélt a Szolgáltató indokolás nélkül, egyoldalúan jogosult kizárni a befektetői közösségből Jelen szerződési feltételek 7.7. (fenti) pontjában foglaltak megsértéséből eredő valamennyi anyagi és erkölcsi kárért az az Ügyfél/Vezető Ügyfél tartozik felelősséggel, aki a harmadik személy, illetve az Ügyfél nevében, helyett eljárt Ügyfél/Vezető Ügyfél számára kifejezetten tilos más regisztrált Ügyfél felhasználónevének, jelszavainak, webirodájának, letéti számlájának használata, kezelése Ügyfél/Vezető Ügyfél köteles mindent tőle elvárhatót megtenni a befektetői közösséghez történő csatlakozást követően a Szolgáltatótól, Banktól kapott felhasználónevének, jelszavainak, letéti bankszámlaszámának biztonságos őrzése, titokban tartása érdekében. Az Ügyfelek/Vezető Ügyfelek nem jogosultak egymás jelszavának, letéti bankszámlaszámának megismerésére. Ügyfél/Vezető Ügyfél felel a felhasználónevének, jelszavainak, letéti bankszámlájának a biztonságos megőrzéséért, rendeltetés- és jogszerű használatáért. Amennyiben harmadik személy az Ügyfél/Vezető Ügyfél felhasználónevét, jelszavát, letéti bankszámláját jogosulatlanul használja, azt az Ügyfél/Vezető Ügyfél szerződésszegő magatartásának kell tekinteni, amelyért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik. A felhasználónév, jelszavak, letéti bankszámla jogosulatlan használatából eredő valamennyi kárt az Ügyfél/Vezető Ügyfél viseli Ügyfél jelen ÁSZF. elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Vezető Ügyfele a Szolgáltató weboldalán működtetett webirodájában jogosult az Ügyfél nevét, elektronikus levelezési címét, ügyfélazonosítóját, továbbá a jutalékelszámolásának adatait megtekinteni Ügyfél a weboldalon elvégzett regisztráció során beállított jelszavát jogosult megváltoztatni. 8. Üzleti titok megtartásának kötelezettsége 8.1. Az Ügyfél/Vezető Ügyfél köteles a Szolgáltató tevékenységével, érdekeivel, terveivel, különös tekintettel kereskedési stratégiájával és a befektetői közösséggel kapcsolatos információt, tényt, adatot, megoldást titokban tartani, azt harmadik személy részére nem szolgáltathatja ki. Az Ügyfél/Vezető Ügyfél a Szolgáltató adatbázisából, a webirodából, a honlapról semmilyen adatot, és a tudomására jutott információt nem használhat fel Ezen rendelkezések megsértéséből eredő valamennyi anyagi és erkölcsi kárért az Ügyfél/Vezető Ügyfél tartozik felelősséggel. Az üzleti titokkal kapcsolatos rendelkezések megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a befektetői közösségből egyoldalúan kizárni az Ügyfelet/Vezető Ügyfélt.

8 9. Az Ügyfélértesítés általános szabályai 9.1. A Szolgáltató az Ügyfélnek/Vezető Ügyfélnek szóló szerződéseket, nyilatkozatokat, értesítéseket, dokumentumokat a webirodában található Dokumentumok valamint Postaláda menüpontokba küldi, tűnteti fel, míg a Bank azon az elektronikus levelezési címen ( ) tartja a kapcsolatot, amelyet az Ügyfél/Vezető Ügyfél a Szolgáltatónak a befektetői közösséghez történő csatlakozásakor (regisztrációkor) megadott, illetőleg feltűntetett a számlanyitási nyomtatványokon. Amennyiben a cím eltérő, akkor az utóbbin Az üzleti kapcsolat fennállása alatt az Ügyfél/Vezető Ügyfél által értesítés céljából megadott adatokban bekövetkezett változásról (így különösen cím, telefonszám) az Ügyfél/Vezető Ügyfél köteles haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkezésétől számított 3 munkanapon belül a Szolgáltatót értesíteni a webiroda Személyes adatok menüpontjában történő adatmódosítással. Ennek elmulasztásából eredő kár az Ügyfelet/Vezető Ügyfelet terheli A Szolgáltató és a Bank által az Ügyfél elektronikus címére, továbbá a webiroda Postaládájába továbbított elektronikus értesítéseket az elküldéstől számított 20. percet követően a Szolgáltató kézbesítettnek tekinti. A Szolgáltató jogosult úgy tekinteni, hogy az Ügyfél tudomásul vette és elfogadta az értesítésben foglaltakat, ha az értesítés kézbesítését követő 5 munkanapon belül nem érkezik a Szolgáltatóhoz/Bankhoz észrevétel vagy kifogás A Szolgáltató részére szóló írásos küldeményeket az elektronikus levelezési címre vagy a webirodában található Postaláda menüből elérhető kapcsolati form segítségével kell elküldeni magyar vagy angol nyelven. Az írásos küldemények érkezésére a Szolgáltató nyilvántartása az irányadó. 10. Szolgáltató kötelezettségei A Szolgáltató tájékoztatási kötelezettsége a befektetői közösséggel kapcsolatban Szolgáltató az Ügyfelek/Vezető Ügyfelek befektetői közösséggel kapcsolatos tájékoztatása során törekedik arra, hogy egyértelmű, és pontos tájékoztatást nyújtson, az Ügyfelet/Vezető Ügyfelet ne tévessze meg A Szolgáltató az Ügyfeleknek szóló tájékoztatásban a befektetői közösséggel kapcsolatban a. nem titkol el lényeges információt, nem ad szándékosan félreértelmezhető információt és lényeges körülményt, tényt vagy adatot nem állít be lényegtelenként, b. nem használ a leendő Ügyfél vagy az Ügyfél számára nyilvánvalóan érthetetlen, értelmezhetetlen kifejezést, nyelvtani szerkezetet és a tájékoztatás terjedelmét a közölni kívánt tartalommal összhangban határozza meg A Szolgáltató a befektetői közösség működésével kapcsolatos tájékoztatást olyan időben adja meg az Ügyfélnek/Vezető Ügyfélnek, leendő Ügyfélnek, hogy a helyzet sürgősségére, a válaszintézkedéshez szükséges időre, a tájékoztatás tartalmának összetettségére tekintettel kellő idő álljon rendelkezésre a tájékoztatásban foglalt információk megértéséhez és a megalapozott döntéshez A Szolgáltató az ÁSZF.-ben foglaltakról, az általa nyújtott szolgáltatás igénybevételéről, annak feltételeiről a szerződéskötést megelőzően a weboldalán tájékoztatja a leendő Ügyfeleit A Szolgáltató az ÁSZF. tartalmának, az általa nyújtott szolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásról a honlapján tájékoztatja a leendő Ügyfeleket, Ügyfeleket/Vezető Ügyféleket; a Szolgáltató

9 fentieket érintő lényeges változásról elektronikus levélben és/vagy a Webiroda/Postaláda/Beérkezett üzenetek felületen is tájékoztathatja az Ügyfeleket/Vezető Ügyfeleket Jogi Nyilatkozat- kockázati figyelmeztetés A Szolgáltató honlapján megtalálható adatok, vélemények, becslések és előrejelzések (a továbbiakban: információk) előzetes bejelentés nélkül változhatnak, és azok kizárólag Szolgáltató információi. Ez alól kivétel, ha a honlapon kifejezetten jelzésre kerül, hogy azok nem a Szolgáltató információinak minősülnek A Szolgáltató jelen ÁSZF pontjában foglalt ügyféltájékoztatási alapelvekkel összhangban mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa nyújtott, közzétett információk megbízhatónak és pontosnak vélt forrásokból származzanak. Azonban, a Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, legyen az közvetlen vagy közvetett, amely ezen információk használatából származik. A Szolgáltatónak nem kötelessége a honlap tartalmát képező információk frissítése, illetve az információk érvényességének fenntartása. Az információ címzettje annak kézhezvételével nem mentesül saját véleménye kialakításának terhe alól A Szolgáltatónak a forex piaccal, vagy adott esetben egy adott vállalattal, részvénnyel, iparral vagy piaci szektorral kapcsolatban kifejezett nézetei, információi nem tekinthetőek semmiféle kereskedési szándékra való utalásként. Ezek a nézetek nem tekinthetőek befektetési javaslatnak, sem vételre vagy eladásra vonatkozó tanácsnak Kockázati felhívás: A forex piacon és a tőzsdéken történő kereskedés magas kockázattal jár, amely nem alkalmas minden befektető számára. Az egyes kereskedéseknél alkalmazott nagyfokú tőkeáttétel jelentős nyereséget, de akár jelentős veszteséget is eredményezhet. Az Ügyfél, leendő Ügyfél mielőtt bármilyen tőkeáttételes pénzügyi termékkel kíván kereskedni, vagy kezeltszámlás szolgáltatást venne igénybe köteles körültekintően felmérni befektetési célkitűzéseit, továbbá mérlegelni azt, hogy milyen tőkepiaci tapasztalattal és mekkora kockázatvállalási hajlandósággal rendelkezik. Amennyiben döntését illetően bizonytalan, kérjen tanácsot független pénzügyi tanácsadótól és tájékozódjon a deviza piaci kereskedelem kockázatairól. A weboldalon közzétett információk nem minősülnek befektetési felhívásnak. Az információ címzettje annak kézhezvételével nem mentesül saját véleménye kialakításának terhe alól Múltbéli teljesítmények: Az aktuális gazdasági helyzet, azon belül is a pénzpiaci helyzet, valamint a deviza kereskedelmi piac sajátosságai miatt a közölt múltbeli hozamok és az azokon alapuló ügyfélprofit összegek jelentősen változhatnak, éppen ezért nem jelentenek kötelezettségvállalást, illetve iránymutatást a jövőbeli hozamokat illetően. A forex piacon, illetve a tőzsdén való kereskedelem spekulatív jellegű és akár tőkevesztéshez is vezethet, ezért csak olyan tőkének a kockáztatása javasolt, melynek esetleges elvesztése nem fenyegeti a számlatulajdonos személyi egzisztenciáját, vagy jelenlegi életvitelének fenntartását. Az egyes hónapok hozamai ingadozhatnak, még a tartósan, huzamosabb ideje jó és pozitív teljesítményt nyújtó számlák esetében is lehetnek olyan hónapok, amikor a számlákon nem profit/nyereség, hanem veszteség keletkezik, így nem jelenthető ki, hogy aki forex piacon történő kezeltszámlás szolgáltatásban vesz részt, az automatikusan profit ér el A Szolgáltató együttműködési kötelezettsége A Szolgáltató köteles segítséget nyújtani a leendő Ügyfélnek a befektetői közösséghez történő csatlakozásának elősegítése érdekében.

10 Záró rendelkezések A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF. tartalmát - beleértve annak mellékletét is - bármikor, egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF. tartalmától eltérő, egyedileg meghatározott feltételekkel történő, kezelt számlás szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződést kötni az Ügyféllel. 1. sz. melléklet: Jutalékszámítás a Myyield Befektetői Közösség működésére vonatkozó az Általános Szerződési Feltételekhez A jutalékszámítás módját, a jutalékszámfejtést, a jutalék mértékét és a jutalék kifizetésének idejét az ÁSZF. jelen melléklete tartalmazza. A Vezető Ügyfél, azon aktív Ügyfél számláján elért hozamból és jutalékból, aki az ügyfélcsoportjába tartozik, jutalékra jogosult. A jutalék- és hozamelszámolás havonta egyszer történik. A Banktól kapott hozam elszámolási adatok alapján a Szolgáltató a jutalék elszámolást a következő módszer alapján végzi: Jutalékelszámolás csak pozitív hozam esetén történik, ahol az elért hozam 50%-a az Ügyfélnél marad, a hozam további 50%-a Szolgáltatót illeti, amelyből 25%-ot visszaoszt a közösség tagjainak. A Vezető Ügyfél 15%-os jutalékot kap az 1. szinten lévő, közvetlenül hozzá kapcsolódó Ügyfelek hozamából, míg ezen felül a Szolgáltató további összesen 10%-ot oszt vissza a Vezető Ügyfélnek a további szinteken elhelyezett tőkéken elért hozamokból. Az összesen 10% jutalékot úgynevezett felező elv alapján a következőképpen osztja vissza a szintekről, mélységkorlát nélkül, ameddig van tag a Vezető Ügyfél alatt a közösségben: Amennyiben az Ügyfél nem kapcsolódik Vezető Ügyfélhez, akkor az adott havi pozitív hozam 50%-a az Ügyfélnél marad, 50%-a a Szolgáltatónál.

11 A Szolgáltató felelősséggel tartozik a Vezető Ügyfelet megillető jutalékszámítás helyességéért, valamint a jutalékok Ügyfeleknek/Vezető Ügyfeleknek történő átutalásáért. Szolgáltató a szintenként összesen elért 1$ alatti jutalékokat nem fizeti ki, valamint az utalásra kerülő összegeket két tizedes jegyre kerekíti a kerekítési szabályoknak megfelelően. A Szolgáltató a Vezető Ügyfél erre irányuló elektronikus levélben történő megkeresése esetén tájékoztatást nyújt a jutalék számításáról. A jutalék számítására vonatkozóan az Vezető Ügyfél jogosult észrevételt tenni. A Vezető Ügyfél a jutalék számítására vonatkozóan az azok alapjául szolgáló információk, dokumentumok (webiroda, elektronikus levél) kézhezvételét követő 5 munkanapon belül kérhet tájékoztatást, tehet észrevételt. Az Ügyfélnek/Vezető Ügyfélnek a tájékoztatás kérést, az észrevételeket a Szolgáltató elektronikus címére, vagy a személyre szóló webirodában található Postaláda menüben található kontakt formon kell megküldenie. A Szolgáltató az Ügyfél/Vezető Ügyfél tájékoztatás kérésére/észrevételére a választ a kézhezvételt követő 5 munkanapon belül az Ügyfél/Vezető Ügyfél webirodájának Postaláda menüjében található Beérkezett üzenetek felületre küldi meg. A jutalék és a hozam elszámolása havonta történik. A jutalék- és hozamszámfejtés alapja az adott hónap utolsó napján az Ügyfél/Vezető Ügyfél MYYIELD50 Premium/MYYIELD70 számlájának a záróegyenlege. A jutalékelszámolás helyességéért a Szolgáltató, a hozamelszámolás helyességéért a Bank tartozik felelősséggel. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a jutalékelszámolást a Bank által közölt adatok alapján állapítja meg. A Vezető Ügyfelek Jutalékra csak egész naptári hónapok után jogosultak, tört naptári hónapok után nem. Egész naptári hónapnak az a hónap minősül, amikor a Vezető ügyfél számláján - a MYYIELD50 Premium/MYYIELD70 számlától függően - a minimális befektetési összeg a hónap első napjától a hónap utolsó napjáig rendelkezésre áll. A jutalék Vezető Ügyfél részére történő számítására és átutalására a Szolgáltató részéről minden hónapban közvetlenül a banki hozam elszámolás után következő 7 munkanapon belül kerül sor. A banki hozam elszámolás időpontjáról a Bank értesíti az ügyfeleket minden hónapban. Az elszámolásról a Bank részletes kimutatást küld. Az adott hónapban nem jogosult jutalékra az Ügyfélcsoportjába tartozó Ügyfelek után az a Vezető Ügyfél, akinek a számlaegyenlege az adott hónap elején vagy az adott hónap közben, a MYYIELD 50 Premium számla esetén 1000 USD, míg MYYIELD 70 számla esetén 1400 USD alá csökken. Ebben az esetben a Vezető Ügyfél hozamra továbbra is jogosult. Abban az esetben, ha a Vezető Ügyfél MYYIELD 50 Premium/MYYIELD 70 számlájának az egyenlege nullára csökken, azaz teljes visszahívás történik, akkor a Vezető Ügyfél vezető ügyfélbeli státusza és hálózatban elfoglalt helye 6 hónapig továbbra is megmarad. Amennyiben a Vezető Ügyfél 6 hónapon belül ismételten feltölti letéti számláját a MYYIELD 50 Premium számla esetén 1000 USD, míg MYYIELD 70 számla esetén 1400 USD erejéig, akkor azon Ügyfelek után, akik korábban a Vezető Ügyfél ajánlására csatlakoztak a befektetői közösséghez, ismételten jogosult jutalékra. Ez utóbbi esetben csak azon teljes hónaptól jogosult jutalékra a Vezető Ügyfél, mely az ismételt minimum, a MYYIELD 50 Premium számla esetén 1000 USD, míg MYYIELD 70 számla esetén 1400 USD összegű feltöltés hónapja után következik. Amennyiben az Vezető Ügyfél egyenlege az 1.sz. mellékletben meghatározott szint alatt marad 6 hónap elteltét követően is, a Vezető Ügyfél többé nem jogosult azon Ügyfelek után jutalékra, akik korábban az Ügyfélcsoportjába tartoztak, azonban a Vezető Ügyfél továbbra is a befektetői közösség tagja marad. Ebben az esetben az a Vezető Ügyfél jogosult azon Ügyfelek utáni jutalékra, akik korábban a Vezető Ügyfél ügyfélcsoportjába tartoztak, aki szóban forgó Vezető Ügyfélnek ajánlotta a befektetői közösséghez történő csatlakozást. Amennyiben nincs ilyen ajánló személy, akkor a szóban forgó Vezető Ügyfél alatti ügyfélcsoport változtatás nélkül közvetlenül a Szolgáltatóhoz tartozik.

12 Amennyiben 6 hónap elteltével Ügyfél a számlaegyenlegét az 1.sz. mellékletben meghatározott pénzösszeggel ismételten feltölti, akkor az ismételt feltöltést követő hónaptól azon Ügyfelek után, akik az ismételt feltöltést követően kerültek az Ügyfélcsoportjába, jutalékra jogosult. Ügyfél/Vezető Ügyfél jelen ÁSZF. elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató és a Bank jelen ÁSZF pontjában meghatározott kivétellel más Ügyfélre/Vezető Ügyfélre, annak jutalékára, hozamára, jutalék- és hozamszámítására vonatkozó adatokat más Ügyféllel/Vezető ügyféllel nem közöl. A Szolgáltató egyoldalúan, bármikor jogosult módosítani a jutalék mértékét, a jutalékszámfejtés elvét és határidejét, valamint a jutalék kifizetésének időpontját, amelyről a befektetői közösség tagjait személyes webirodájukban tájékoztatja. A Szolgáltató egyoldalúan, bármikor jogosult módosítani az ÁSZF. 1. sz. mellékletét, amely jelen jutalékszabályzatot tartalmazza. MYYIELD International Capital Management Inc.

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Használati útmutató az MNVH rendszerébe történő regisztrációhoz

Használati útmutató az MNVH rendszerébe történő regisztrációhoz Használati útmutató az MNVH rendszerébe történő regisztrációhoz Tisztelt Partnerünk! Ezúton tájékoztatom, hogy a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (a továbbiakban: MNVH) szolgáltatásai (hírlevél, projektötlet

Részletesebben

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL Általános szerződési feltételek A SIGNAL Biztosító Zrt. (Biztosító vagy Szolgáltató) internet alapú ügyfélszolgálatot biztosít ügyfelei számára SIGNAL Ügyfélportál (továbbiakban SÜP)

Részletesebben

union24 portál felhasználási útmutató

union24 portál felhasználási útmutató union24 portál felhasználási útmutató 1. Az union24 portál bemutatása Az union24 portál az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. által létrehozott és üzemeltetésében álló honlap, amelyen keresztül

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

PRÉMIUM SZÁMLACSOMAG KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS

PRÉMIUM SZÁMLACSOMAG KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. székhely: Budapest IX. ker, Üllői út 1. levelezési cím: 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13. cégjegyzékszám: 01-10-044261 adószám: 11951766-4-43 tel.: + 36 40

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Jogi nyilatkozat. Általános bevezetés

Jogi nyilatkozat. Általános bevezetés Jogi nyilatkozat A webhely használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a jogi nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat szabályozza a weboldal és a rajta szereplő valamennyi információ Ön általi használatát.

Részletesebben

A Perkapun keresztül a gazdálkodó szervezetek és a jogi képviselővel eljáró felek nyújthatják be beadványaikat. A szolgáltatást kizárólag

A Perkapun keresztül a gazdálkodó szervezetek és a jogi képviselővel eljáró felek nyújthatják be beadványaikat. A szolgáltatást kizárólag Tartalom 1. Bevezető...2 2. Online regisztrációs felület elérése...2 3. Perkapu nyitása...2 4. Ügykezelő(k) hozzáadása...5 5. Ügykezelői jelszó módosítása...6 6. Ügykezelő törlése...7 7. Főkapcsolattartói

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Kormány 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletében szabályozott fizetési számlaváltásáról

HIRDETMÉNY A Kormány 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletében szabályozott fizetési számlaváltásáról A Kormány a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényben foglalt felhatalmazása alapján megalkotta a 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletét a fizetési számla váltásáról (továbbiakban:

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt.

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Érvényes 2012. szeptember 1-jétől. 1. Értelmező rendelkezések ÁSZF-ek: a Számlafizető Általános Szerződési Feltételei, a Domain-kezelő

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez

A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez 1. AZ ÁSZF CÉLJA A CSEKKOLÓ Szolgáltatás icsekk elnevezésű

Részletesebben

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2015. augusztus 31. Hatályos: 2015.

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2015. augusztus 31. Hatályos: 2015. Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére Közzététel: 2015. augusztus 31. Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1. EgySzámla számlavezetési díjkedvezmény, amennyiben 2015.

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tisztelt Ügyfelünk! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Budai Egészségközpont Online Ügyfélszolgálat

Budai Egészségközpont Online Ügyfélszolgálat Budai Egészségközpont Online Ügyfélszolgálat KÉZIKÖNYV Online ügyfélszolgálat Örömmel tájékoztatjuk, hogy a Budai Egészségközpontban immár online ügyfélszolgálaton keresztül is módja van egészségügyi ellátással

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Egyedi Csomag Kondíciós lista Érvényben: 2014. március 1-jétől visszavonásig 1. Általános rendelkezések A jelen Kondíciós Listában

Részletesebben

Ügyfél művelet módok

Ügyfél művelet módok Ügyfél művelet módok Az Aegon Ügyfelei az alábbi módokon végezhetnek műveleteket a forgalmazási tevékenység : személyesen, személyesen, online ügyfélszolgálaton, postai úton, faxon, emailben, telefonon,

Részletesebben

HIRDETMÉNY ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. ( Szervező ) ÜGYFELET AJÁNLOK SZÁMLANYITÁSI AKCIÓJÁHOZ

HIRDETMÉNY ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. ( Szervező ) ÜGYFELET AJÁNLOK SZÁMLANYITÁSI AKCIÓJÁHOZ HIRDETMÉNY ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. ( Szervező ) I. Hirdetmény ÜGYFELET AJÁNLOK SZÁMLANYITÁSI AKCIÓJÁHOZ Az Akció időtartama: 2015.11.10-től 2016.07.18-ig UniCredit Ügyfelet

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

1. számú Melléklet: Általános Szerződési Feltételek

1. számú Melléklet: Általános Szerződési Feltételek 1. számú Melléklet: Általános Szerződési Feltételek 1. Az Általános Szerződési Feltételek tárgya A CEEGEX Zrt. és a Felhasználó jogaira és kötelezettségeire a CEEGEX Zrt. által működtetett CEEGEX OTC rendszer

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Budapest, Pf. 133. Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete 1. Általános rendelkezések Top Csomag Kondíciós lista Érvényben: 2014. március 1-jétől visszavonásig A jelen Kondíciós Listában

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT

MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT Kérjük a Részvényeseket, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki, és minden vonatkozó melléklettel együtt nyújtsák be az Elfogadóhelyen

Részletesebben

HOGYAN TUDOK BELÉPNI ELSŐ ALKALOMMAL?

HOGYAN TUDOK BELÉPNI ELSŐ ALKALOMMAL? GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK Segédlet a Magyar Posta Befektetési Zrt. e-befektetési szolgáltatás használatához HOGYAN TUDOK BELÉPNI ELSŐ ALKALOMMAL? Az e-befektetési szolgáltatásba történő bejelentkezés

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

.. (továbbiakban: Üzemeltető) (továbbiakban együttesen Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

.. (továbbiakban: Üzemeltető) (továbbiakban együttesen Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: Kávézói együttműködési tervezet 1 Mely létrejött egyrészről a Másrészről a EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kastély) Cím: 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Citibank Online Internet Banking Használati útmutató

Citibank Online Internet Banking Használati útmutató Citibank Online Internet Banking Használati útmutató Bevezető A Citibank Online Internet Banking segítségével a nap 24 órájában, biztonságosan intézheti pénzügyeit, hiszen számos banki szolgáltatás elérhető

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

Megbízási szerződés. név: (adószám:. ) cím: (céges kapcsolat tartó:..)

Megbízási szerződés. név: (adószám:. ) cím: (céges kapcsolat tartó:..) Megbízási szerződés A szerződést kötő felek, egyrészről: Név: Metz István ev. Székhely: 7130. Tolna, Deák F. u. 69. Adószám: 74358302-1-37 Nemzetközi adószám: HU74358302 Nyilvántartási szám: 39417096 Bankszámlaszám:

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE KamatHozó Netrisk online bankszámlanyitási ajánlat részvételi szabályzata (továbbiakban: Szabályzat)

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE KamatHozó Netrisk online bankszámlanyitási ajánlat részvételi szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE KamatHozó Netrisk online bankszámlanyitási ajánlat részvételi szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) 1. A kampány meghirdetője Az AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

NYERJ TV-T A FLAVONNAL! NYEREMÉNYJÁTÉK. FLAVON GROUP KFT. hivatalos promóciós játékszabálya és adatkezelési szabályzata

NYERJ TV-T A FLAVONNAL! NYEREMÉNYJÁTÉK. FLAVON GROUP KFT. hivatalos promóciós játékszabálya és adatkezelési szabályzata NYERJ TV-T A FLAVONNAL! NYEREMÉNYJÁTÉK FLAVON GROUP KFT. hivatalos promóciós játékszabálya és adatkezelési szabályzata 1. A játék szervezője a Flavon Group Kft. cím: 4033 Debrecen, Veres Péter u. 19.,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költségkondícióiról

HIRDETMÉNY. Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költségkondícióiról 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1. em. 7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költségkondícióiról Meghirdetés

Részletesebben

ÜGYFÉLMEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLY RÉSZÉRE

ÜGYFÉLMEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLY RÉSZÉRE ÜGYFÉLMEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLY RÉSZÉRE JOGI SZEMÉLY KÉPVISELŐJE Utónév (Keresztnevek): Vezetéknév: Születési hely: Személyi igazolvány/útlevélszám: Lejárati dátum: Lejárat nélküli Lakcímkártya szám: Állampolgárság

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Hatályos: 2014. május 15-től 1. A Szolgáltató 1.1. A Szolgáltató adatai Név: Datacast Rendszerház Kft Székhely és számlázási

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK AZ MKB TREZOR TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS 5. ÉV VÉGI MEGSZŰNÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK AZ MKB TREZOR TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS 5. ÉV VÉGI MEGSZŰNÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK AZ MKB TREZOR TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS 5. ÉV VÉGI MEGSZŰNÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN 1. AZ IDEI ÉVBEN LEJÁRÓ TBSZ TREZOR 2011 SZÁMLÁM TELJES ÁLLOMÁNYÁT SZERETNÉM LEKÖTÉSI NYILVÁNTARTÁSBAN

Részletesebben

Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és igénybe veszi a Citibank szolgáltatásait.

Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és igénybe veszi a Citibank szolgáltatásait. Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és igénybe veszi a Citibank szolgáltatásait. Engedje meg, hogy ismertessük a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok

Részletesebben

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja)

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja) HIRDETMÉNY hatályos 2013. június 29-től a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24.

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. Bátor Tábor Alapítvány Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. 1 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: A szolgáltató neve: Bátor Tábor Alapítvány A szolgáltató székhelye: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48.

Részletesebben

Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek

Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek Kérjük, olvassa el figyelmesen az MGroup International kft. által meghirdetett MasterCard Youtuber Showroom játék (a továbbiakban: a

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. GRÁNIT MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról Havi számlavezetési díj 100 Ft az egyenleg 500 000 Ft alatti részére aktuális MNB jegybanki alap 2,00%

Részletesebben

Oldal 1 / 11. Üzletszabályzat:

Oldal 1 / 11. Üzletszabályzat: Oldal 1 / 11 Üzletszabályzat: Köszönjük, hogy megtisztelt minket a bizalmával, és regisztrált a G4 Partner Klubba. Az G4 Üzletszabályzat (továbbiakban Üzletszabályzat) célja, hogy tájékoztatást nyújtson

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek A jelen szabályzat tartalmazza a DélUtán Alapítvány (székhelye: 1093 Budapest, Közraktár u. 22. elérhetősége: info@delutan.hu) közvetítő szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető)

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT 4,5-es betét, 2 hónapra Akció ideje GRÁNIT 4,5-es betét 2014.08.08-tól

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról Információk a Bankról: Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról CIB Bank Zrt. H-1027 Budapest, Medve utca 4 14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 CIB Malacpersely Számla

Részletesebben

Felhasználói útmutató Tartalom

Felhasználói útmutató Tartalom Felhasználói útmutató EUREST KFT. SEMMELWEIS EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2-12. ÉVFOLYAM NAPKÖZIS GYERMEKEK MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATA Tartalom Általános felhasználói ismeretek... 2

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

UTALVÁNYRENDELÉS MENETE

UTALVÁNYRENDELÉS MENETE UTALVÁNYRENDELÉS MENETE Pénz beérkezése, könyvelése A beérkezett banki befizetések minden reggel könyvelésre kerülnek a bizonylat közlemény rovatában lévő ID szám alapján. Fontos, hogy csak előző napon/napokon

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Tájékoztató Hatályos: 2014. december 18. A Tompa és Vidéke

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Általános Szolgáltatási Feltételek (hatályos: 2010. november 22-től) ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ARKON ZRT. (székhely: 1016 Budapest,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (K&H lakossági mobilinfo, K&H lakossági hitelkártya

Részletesebben

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ 1. A TÁRSASÁGRA VONATKOZÓ ALAPVETŐ TUDNIVALÓK: 1.1. A Társaság adatai: a) Név: Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság b) Székhely: H 1053 Budapest,

Részletesebben

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény Fair számlacsomag kampány Hirdetmény A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088, Budapest, Rákóczi út 7., Cg. szám: 01-10-041720, Nyilvántartásba vevő hatóság a Fővárosi Törvényszék, a továbbiakban Bank

Részletesebben

Részvényesi Nyilatkozat

Részvényesi Nyilatkozat Részvényesi Nyilatkozat Kérjük a Részvényeseket, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki, és minden vonatkozó melléklettel együtt nyújtsák be a Lebonyolítóhoz a Vételi Jog Gyakorlásáról

Részletesebben

A Maschinenring Magyarország Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A Maschinenring Magyarország Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A Maschinenring Magyarország Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) szabályozza a Maschinenring Magyarország Kft. (Székhely: 2870 Kisbér, Kossuth

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtás során a legfontosabb célunk, hogy mindig a legnagyobb fokú gondossággal és megbízhatósággal járjunk el, továbbá jogszerű és professzionális

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS,

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS, Tiszántúli Első Hitelszövetkezet. Fiók 2. sz. melléklet Szerződés azonosító: ESZV-- ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉS SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS, A BANKSZÁMLASZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉSE mely létrejött Ügyféltípus megnevezése

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK I. ELŐSZÓ ----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági Hirdetmény 7. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya Érvényesség: 2015. szeptember 21. napjától visszavonásig Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy jelen

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT 4,5-es betét, 2 hónapra Akció ideje GRÁNIT 4,5-es betét 2014.08.08-tól

Részletesebben

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei a Felhasználók részére

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei a Felhasználók részére A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei a Felhasználók részére A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Confhotel- Net Kft. (1033 Budapest, Flórián tér 1.; a továbbiakban:

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

epos - Felhasználói leírás (MOBIL egyenleg feltöltés, Web áruházban történő vásárlás)

epos - Felhasználói leírás (MOBIL egyenleg feltöltés, Web áruházban történő vásárlás) epos - Felhasználói leírás (MOBIL egyenleg feltöltés, Web áruházban történő vásárlás) Verzió: 2.1.0 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. epos - MOBIL egyenleg feltöltés... 4 2.1. Az epos MOBIL egyenleg

Részletesebben

Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán

Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán Játékszabályzat Kérjük, olvassa el figyelmesen a Telenor Hungary Facebook oldalán megrendezett játék (a továbbiakban: Játék ) részvételi

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázatkezelő Rendszer (PR)

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázatkezelő Rendszer (PR) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázatkezelő Rendszer (PR) Pályázatkezelési Rendszer Felhasználási Szabályzata (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Lebonyolító: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.07.01-től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.07.01-től 2015.07.01-től a Klasszik Hitel és Prémium Hitel módozatokhoz kapcsolódó kedvezmények a módozatok kivezetése miatt nem vehetőek igénybe. Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény EgyOtthon

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Érvényes: Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)

Részletesebben

Pályázati felhívás. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett

Pályázati felhívás. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett Pályázati felhívás Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett 21581 kódszámú Térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás

Részletesebben

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok Számlacsomagok 14-27-évig Feltétel I. Számlacsomagok Takarékpont ok Rajt Rajt Xtra Gyorsítás Gyorsítás Xtra 14-18 év és 18-27 év és 14-18 év 2 éves hűség- 18-27 év 2 éves hűségszerződés szerződés Számlanyitási

Részletesebben

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 1. Lépés - Tényleges tulajdonos meghatározása Alapítvány jogi személy esetében

Részletesebben

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 27. sz. melléklet ügyfélszám: RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1053 Budapest, Szép utca 2., nyilvántartja

Részletesebben

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Általános és Domino Üzletszabályzat 4. számú melléklet MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen melléklet tartalmazza a Szolgáltató MobilFizetés Általános Szolgáltatási

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP. 1. sz. melléklet. Csapat neve: Csapat képviselője, kapcsolattartója: Telefonszám: Név: cím. Csapattagok Név.

JELENTKEZÉSI LAP. 1. sz. melléklet. Csapat neve: Csapat képviselője, kapcsolattartója: Telefonszám: Név:  cím. Csapattagok Név. 1. sz. melléklet JELENTKEZÉSI LAP Csapat neve: Csapat képviselője, kapcsolattartója: Név: E-mail cím: Telefonszám: Csapattagok Név Egyetem, kar, szak Évfolyam E-mail cím Telefonszám Pályamunka neve/címe:

Részletesebben

LEADER PÁLYÁZAT e-benyújtás TECHNIKAI KÖZREMŰKŐDÉS / MEGHATALMAZÁS

LEADER PÁLYÁZAT e-benyújtás TECHNIKAI KÖZREMŰKŐDÉS / MEGHATALMAZÁS LEADER PÁLYÁZAT 2011 - e-benyújtás TECHNIKAI KÖZREMŰKŐDÉS / MEGHATALMAZÁS 2011-09-19 A LEADER 2011-es pályázati körében pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, ügyfélkapun keresztül. Az

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben