Elemző tanulmány a sportfejlesztés állami és Európai Uniós finanszírozásának lehetőségeiről között

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elemző tanulmány a sportfejlesztés állami és Európai Uniós finanszírozásának lehetőségeiről 2007-2013 között"

Átírás

1 Elemző tanulmány a sportfejlesztés állami és Európai Uniós finanszírozásának lehetőségeiről között A programozási dokumentumok, korábbi hazai, illetve más EU-s országok sporthoz kapcsolódó projektjeinek fejlesztési tapasztalatai alapján április 25.

2 TARTALOM VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ BEVEZETÉS A PROJEKT CÉLJA PROGRAMOZÁSI DOKUMENTUMOK ELEMZÉSE AZ ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN LEÍRÁSA AZ I. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV AZ ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK FEHÉR KÖNYV A SPORTRÓL PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK AZ EU ALAPOK ÉS A SPORT, EU-S FORRÁSOKBÓL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK NÉMETORSZÁGBAN ÉS AUSZTRIÁBAN AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG SPORTFINANSZÍROZÁSI GYAKORLATA INDIKÁTOROK AZ UNIÓS FEJLESZTÉSPOLITIKA GYAKORLATÁBAN SPORTFEJLESZTÉSHEZ ADAPTÁLHATÓ PROGRAMOK A KEZDET PROJEKTGYŰJTŐ PROGRAM BEMUTATÁSA A SAKK PROJEKTTERVEZŐ PROGRAM BEMUTATÁSA AZ NFT I. KÉPZÉSFINANSZÍROZÁSI PROGRAMOK BEMUTATÁSA KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK...46 MELLÉKLETEK...49 FOGALOMJEGYZÉK...72 VERZIÓINFORMÁCIÓK Utoljára szerkesztette: Verzió: 3.0 Státusz: III fázis: Megrendelői kérésekkel kiegészített végleges verzió. 2

3 A sport minden férfi és nő öröksége, hiánya semmivel sem pótolható. (Pierre de Coubertin) 3

4 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az Európai Unió deklaráltan és aktívan támogatja a sportot, mivel a sport és a rokonítható szabadidős tevékenységek nem csupán az egészséges életmód szempontjából fontosak, de a társadalmi kohézió megteremtésében és a nevelésben betöltött szerepük is vitathatatlan. A Közösség mára már egységesnek mondható politikai támogatás mellett arra törekszik, hogy a helyi, közösségi sport ügyét európai dimenzióba emelje. Az Unió tehát igyekszik a polgárait minél szélesebb körben elsősorban tájékoztatni a testmozgás jótékony egészségügyi hatásairól. Az elsődleges üzenet így az, hogy a sport, mint preventív fizikai tevékenység, különösen fontos az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése és az elhízás leküzdése terén. Az uniós alkotmány ugyanakkor nem sorolja a sportot a közösségi politikák közé 1, így nincs olyan közösségi alap, mely nevesítve a sportot támogatná 2. A sportcélú fejlesztések támogatására ugyanakkor számos lehetőség nyílik a többi (szinte valamennyi), Alkotmányban nevesített közösségi politikán keresztül. A tagállamok sportprojektjeikkel számos, különböző típusú támogatására pályázhatnak. Érdemes különbséget tenni az olyan pályázati konstrukciók között, amelyek tömegméretekben (országosan) képesek támogatni a lakossági testmozgást, illetve amelyek egyedi, jövőbe mutató területeket finanszíroznak, jellemzően minta értékkel. Az előbb említett pályázatok többnyire Magyarországon, magyar nyelven pályázhatóak, míg a másodikként említett kategória a Brüsszelben (többnyire csak angolul) benyújtható pályázatok köre. Mivel tehát nem egységes alapból nyerhetik el a sportcélú beruházások az uniós támogatást, hanem a pályázati lehetőségek sokfélék és különbözőek, nagyon fontos a sportirányítás szerepe abban, hogy segítsen tájékozódni és eligazodni a sportszervezeteknek. Javasolt központi szerkesztésű honlap kialakítása erre célra, illetve forrástérkép és kézikönyvek készítése és folyamatos frissítése. A sportirányítás átalakuló területi rendszerének egyik fő feladata is ez lehetne. A hazai sportirányítás a brüsszeli képviseleten dolgozó kollégáktól is segítséget kell kapjon a pályázati lehetőségek összegyűjtésében. A társadalmi kohézió erősítésében betöltött szerepéből kifolyólag a sport a kohéziós politikán keresztül kaphat jelentősebb támogatást. A kohéziós politika célja a gazdasági, szociális és területi kohézió erősítése a tagállamok és a tagállamok régiói között. Fő eszköze az Európai Regionális Fejlesztési Alap, mely fizikai beruházásokat támogat. Ez az alap finanszírozza hazánkban például a hét Regionális Operatív Program és a GOP fejlesztéseit. Az Európai Szociális Alap (ESZA) célja, hogy megelőzze a munkanélküliség kialakulását, fejlessze az emberi erőforrásokat és a munkaerőpiacra történő beilleszkedést. A sport a fenti célok elérésének hatékony eszköze lehet. Az Egyesült Királyságban évek óta használják a szociális kirekesztés, a városok szegregációja elleni küzdelemben. 1 A korábban létrehozott EURATHLON alapnak éppen az okból kellett megszűnnie a bíróság döntése nyomán, hogy az Alkotmányban a sport nem szerepelt. 2 Az Európai Unió közösségi politikáit uniós pénzügyi eszközök (alapok) segítségével valósítja meg. Az egyes politikák megvalósítására eltérő nagyságú források állnak rendelkezésre, a legnagyobb alapok a közös agrárpolitikát és a kohéziós politikát támogatják. 4

5 Az áttekintett nemzetközi példák alapján is megállapítást nyert, hogy a projektben vizsgálandó elsősorban a tömeges lakossági testmozgást elősegítő, a szegényebb városi és a vidéki területeken létrehozandó sportolási lehetőségeket teremtő fejlesztések fő forrása a többi uniós országban is a regionális fejlesztési alap (strukturális alapok) és a vidékfejlesztési alap (Leader). A sport menedzsmentjéhez, oktatásához a szociális alap forrásai nyújtanak támogatást. A kohéziós politika fő elvei között szerepelnek a programozási kötelezettség, a több évre szóló tervezés és a partnerség is. Vagyis az alapok forrásainak használata csak akkor megvalósítható, ha a tagállam a támogatott régiókra átfogó fejlesztési tervet készít, és annak megvalósítását is bemutatja operatív programokon keresztül, majd elfogadásra benyújtja az Európai Bizottságnak. A programozási dokumentumok 7 évre szólnak, jelenleg a éveket átfogó programozási időszakban vannak a tagállamok. Hazánk ezeken a magas szintű alapdokumentumokon túl akcióterveket is készített, melyek kettő ill. egy éves időszakokra bontják le az operatív programok végrehajtását. A dokumentumok legalsó lépcsője a konkrét pályázati kiírás, melynek tartalma és a kedvezményezettek köre nem térhet el az akciótervben foglaltaktól. Emiatt a sportirányításnak minimálisan el kellene érnie, hogy az akciótervekben és a konkrét pályázatokban a sportszervezetek kizárása ne szerepelhessen. A projekt készítése során a tanácsadók két esetben is látták ennek veszélyét: a ROP-ok esetében felmerült, hogy a sportcélú fejlesztéseket zárják ki, de ez nem történt meg. A szociális alapból finanszírozott képzési, oktatási stb. projekteknél ezzel szemben a mai napig él ilyen korlátozás. Javasolt ezért, hogy a sportirányítás keresse fel a TÁMOP Irányító Hatóság vezetőjét és a külföldi legjobb gyakorlat bemutatásán keresztül gyakoroljon befolyást a végrehajtókra. Ezen felül annak érdekében lobbizhatna a sportirányítás, hogy az akciótervek éves felülvizsgálata során a nem kizáró operatív programoknál (GOP, ROP) a sport támogatása nevesítve bekerüljön az akciótervekbe (az akciótervek évenként revízióra kerülnek). További fontos alapelv a partnerség, amely a programok brüsszeli elfogadását követően is érvényben marad és az egyes programok Monitoring Bizottságain és azok Albizottságain keresztül érvényesül. A Monitoring Bizottságokon keresztül mód nyílik további lobby munkára; itt már nemcsak a sportirányítás, hanem a civil sportszervezetek is akcióba léphetnek a sportcélú fejlesztések támogatása érdekében. Fontos hangsúlyozni, hogy a regionális fejlesztési és vidékfejlesztési alapok fő célcsoportja az önkormányzatok és csak kisebb részben közvetlenül a sportszervezetek illetve a magáncégek, magánberuházók. Jellemzően vissza nem térítendő támogatást nyújtanak. A támogatás egyik fő elve ugyanakkor a társfinanszírozás. Az adott pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően általában 25-85% között lehet a támogatás nagysága az összköltséghez viszonyítva, vagyis a pályázatot benyújtó sportszervezetnek, önkormányzatnak saját forrással is rendelkeznie kell. Továbbá fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy az EU támogatáspolitika rendszere 2007-re jelentősen átalakult. Ily módon a időszakról gyűjtött hazai tapasztalatok és az összegyűjtött nemzetközi tapasztalatok egy az egyben nem adaptálhatóak a jelenlegi körülményekre; a bemutatott mintaprojektek tartalma (támogathatósága) lehet irányadó, de a támogatás forrása, intenzitása, kedvezményezettje stb. már nem. A sporttevékenységek állami és európai uniós finanszírozási arányának növelése érdekében javasoljuk, az ÖTM Sport Szakállamtitkárság irányításával működő központi forráskoordinációs egység, vagy szolgáltató iroda felállítását (vagy a vázolt feladatok elhelyezését a jelenlegi szervezeti struktúrán belül) a sporttevékenységhez elérhető támogatások elnyerésének hatékony szervezésére. 5

6 1. BEVEZETÉS Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium felkérte a CEDEC Kft-t, hogy készítsen elemző tanulmányt 3 a programozási időszak vonatkozásában sporttevékenységek állami és ezen belül kiemelten EU támogathatóságára vonatkozóan. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium jelen megbízás keretében sporttevékenységek támogatásán, azaz sportfejlesztésen elsősorban a lakossági-, iskolai- és diáksport, valamint a hátrányos helyzetűek, fogyatékosok sportjának programjait, azok feltételrendszerének megteremtését, továbbá a turisztikai beruházásokhoz kapcsolódó sporttevékenységek fejlesztését érti. Jelen dokumentum bemutatja a CEDEC Kft. által elvégzendő, az NFT I. megvalósult, vagy jelenleg is megvalósulás alatt álló projektjei vonatkozásában, illetve az ÚMFT és az ÚMVP tervezett beavatkozásai valamint az azokhoz kapcsolódó, már ismert pályázati kiírások vonatkozásában az értékelési munka hátterét, legfontosabb módszertani és operatív jellemzőit, illetve peremfeltételeit. A dokumentum elkészítése során feltételezzük, hogy az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által részünkre átadott, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján nyilvánosan hozzáférhető adatok illetve forrásdokumentumok, az utolsó, hatályos változatnak megfelelőek, és egyebekben is igazak és helytállóak 4. A dokumentum elkészítése során a kapott iratok áttekintésekor, valamint a projektre vonatkozó rendelkezések értelmezése során az elismert szakmai szabályok és normák szerint, a szokásos gondossággal jártunk el. Nem zárhatjuk ki azonban, hogy az Európai Unió vagy a magyar hatóságok az európai uniós vagy a magyar szabályozás értelmezésekor, illetve ezek összefüggéseinek vizsgálatakor a sporttevékenység valamint a sportfejlesztés szakkifejezések esetében a miénktől eltérő álláspontra helyezkednek. Javasoljuk tehát, hogy gondosan tanulmányozzák az általunk Önöknek benyújtott dokumentumot, és amennyiben ellentmondást vélnek felfedezni, a lehető leghamarabb vegyék fel velünk a kapcsolatot annak érdekében, hogy felülvizsgáljunk, tisztázzunk és szükség esetén kijavítsunk bármely ilyen értelmezési eltérést. 3 Cél, hogy készüljön az ÖTM, és az NFÜ szakértőinek aktív bevonásával, valamint a velük folytatott rendszeres munkacsoport-jellegű konzultációk eredményképpen egy sportfejlesztést vizsgáló elemző tanulmány, amely a os időszak gyakorlati tapasztalatai alapján konkrét javaslatot tesz arra, hogy a as programozási időszakban milyen feltételek meghatározása esetén van a legnagyobb esély a sporttevékenységek támogatására (forrás: ÖTM ajánlatkérés). 4 Nem vizsgáljuk, hogy a nyilvánosan hozzáférhető illetve a részünkre átadott forrásdokumentumokban szereplő állítások valamint adatok igazak és kellően megalapozottak illetve pontosak-e, hanem feltételezzük, hogy a nyilvánosan hozzáférhető illetve a számunkra átadott dokumentumokban található adatok és állítások csakúgy, mint a forrásdokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott adatok és az azok alapjául szolgáló feltételezések igazak és helytállóak. 6

7 1.1. A PROJEKT CÉLJA A projekt elsődleges célja, hogy az elemző tanulmány elkészítésével segítséget nyújtson a as időszakra szóló, államigazgatáson belüli, a gyakorlati lehetőségekhez igazított sportfinanszírozási háttérdokumentum elkészítéséhez, véglegesítéséhez. A projekt további kiemelt célja, hogy a támogatások potenciális kedvezményezettjeinek, a lehetséges célcsoportok tagjainak valamint az ezek koordinációját és érdekképviseletét ellátó civil vagy egyéb státuszú ernyőszervezeteknek nyújtandó felkészítésének előkészítéséhez megfelelő alapot képezzen. Cél továbbá, hogy a döntéshozók és más érintett munkatársak megismerjék, és későbbi munkájukban felhasználhassák az elemző tanulmány elkészítésekor létrejövő tudásbázist, a bemutatott ismereteket, illetve alkalmazhassák az adaptálható hazai és nemzetközi jó gyakorlatot, módszereket és technikákat. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériummal a projektindítási fázisban folytatott konzultáció eredményeit figyelembe véve véglegesítettük az elvégzendő tevékenységek listáját, melyek rövid bemutatását a következő táblázat tartalmazza. Tevékenységek és elvégzendő feladatok azonosítása Tevékenység 1. A közötti programozási időszak sportfejlesztéshez kapcsolható tapasztalatainak elemzése 2. A as programozási időszak sportfejlesztéshez kapcsolható programjainak elemzése, vitaindító javaslattétel a sportcélú támogatási lehetőségek megfogalmazására, illetve a lehetőségek maximális kihasználásának módjaira 3. Nemzetközi tapasztalatok bemutatása Elvégzendő feladatok Dokumentum-elemzés és a végrehajtási rendszer különböző szintjén dolgozó munkatársakkal készített rövid személyes interjú módszerével összegyűjtöttük és listáztuk a programok releváns projektjeit és a sport célú támogatások (pl. város-fejlesztés, turizmus, alapfokú oktatás, rendezvények) feltételrendszerét. Ezután következtetéseket fogalmaztunk meg az információk alapján, mind a támogatási rendszerrel, mind a projektekkel kapcsolatban. Dokumentum-elemzés és a végrehajtási rendszer különböző szintjén dolgozó munkatársakkal készített rövid személyes interjú módszerével elemezzük a programok releváns sport célú támogatásainak feltételrendszerét. A programok tartalmához illeszkedve és jelen munka első fázisának eredményeire alapozva javaslatokat teszünk arra, hogy a jelenlegi Akciótervek pályázati felhívásaiban milyen elemekkel (preferenciák, támogatható tevékenységek, kedvezményezettek, stb.) lehetne ösztönözni a sportcélokat (is) szolgáló fejlesztéseket, milyen feltételek szerepeltetése segítené leginkább ezt a célt. A figyelembe vehető konstrukciók tartalmából és a projektekkel kapcsolatos követelményrendszerből kiindulva javaslatot teszünk a Megbízónak az általa ellátandó koordinációs és projekt-fejlesztést segítő feladatok hatékonyabb ellátásának lehetséges módjaira, esetlegesen azok ellátásának szervezeti modelljének további finomítására. Néhány EU-s ország pályázati gyakorlatának bemutatása, kiemelten olyan projektek elemzése, amelyek sportfejlesztést tartalmaztak, és amelyhez hasonló kiírást a magyarországi pályázatok is tartalmazhatnak. A hazai adaptáció lehetőségének véleményezése. Egyéb uniós források bevonásának lehetőségének vizsgálata. 7

8 2. PROGRAMOZÁSI DOKUMENTUMOK ELEMZÉSE A programozási dokumentumok áttekintése alapján azonosíthatóak a sportfejlesztés finanszírozhatósága szempontjából releváns területek. A következőekben bemutatásra kerül az alkalmazott módszertan és a tevékenység eredménye AZ ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN LEÍRÁSA Információ- és adatgyűjtés, -feldolgozás, dokumentum-elemzés Áttekintjük, rendszerezzük és feldolgozzuk az NFT I., ÚMFT és ÚMVP tervezési dokumentumokat (operatív programok, program-kiegészítő dokumentumok, akciótervek, pályázati kiírások, kapcsolódó kiegészítő dokumentáció). A dokumentumokban illetve a támogatott projektek között támpontokat keresünk a sporttevékenység jellegű tevékenységek támogathatóságára, és gyakorlati támogatottságára. Az adatgyűjtés során folyamatosan megvitatjuk az új információkat az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium szakértőivel. Szakmai interjúk Külső szakértők, az irányító hatóságok, közreműködő szervezetek munkatársainak vagy projektgazdák megkérdezésével, az előzetesen összegyűjtött információk egyeztetésére fókuszálva, információkat és adatokat gyűjtve kiegészítjük, pontosítjuk az elemzésben előzetesen kidolgozott és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium szakértőivel egyeztetett észrevételeinket. Javaslatok megfogalmazása/ Megállapítások összegzése Az elemzést és a szakmai interjúkat követően véleményt fogalmazunk meg az iteratív módon kialakult megállapítások megfelelőségéről. Az elemzői megállapításokat munkacsoport megbeszélésen prezentáljuk és ismételten megvitatjuk az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium szakértőivel. Az észrevételeket feldolgozzuk, és beépítjük a végleges dokumentáció megfelelő fejezetébe AZ I. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV Az Első Nemzeti Fejlesztési Terv feladata volt, hogy a közötti időszakra vonatkozóan kijelölje Magyarországnak az Európai Unió Strukturális és Kohéziós Alapjaiból támogatható fejlesztéspolitikai célkitűzéseit és prioritásait. Már a tervezés során nyilvánvaló volt, hogy a mindössze három éves időszak nem elegendő egy átfogó nemzeti fejlesztési stratégia megvalósítására, illetve a megelőző helyzetelemzés során feltárt legfontosabb kérdések kezelésére. Ezért a Terv a 2006-ig tartó programozási időszakon túlmutató, hosszabb távú fejlesztési politika pilléreit is lefektette. A Nemzeti Fejlesztési Terv stratégiájának hosszú távú, végső célkitűzése a lakosság életminőségének jobbá tétele, ami a jövedelmi viszonyok javításán túlmenően kiterjed a környezet, a kultúra, az egészség, az oktatás és a szociális védelem minőségére és hozzáférhetőségére is. Ebben a stratégiai keretben fogalmazódott 8

9 meg az Első Nemzeti Fejlesztési Terv általános célja, a Magyarország és az Európai Unió tagállamai között fennálló fejlettségbeli különbségek mérséklése. Az Első Nemzeti Fejlesztési Terv 5 ágazati és regionális operatív programja keretében 2004-től több mint 60 különböző pályázati kiírás került meghirdetésre. A pályázatok konkrét tartalmát az operatív programok program-kiegészítő dokumentumai határozták meg, amelyeknek a támogatással kapcsolatos szerepe leginkább a jelenlegi akciótervekhez hasonlítható Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 5 A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program a gazdaság általános versenyképességét kívánta javítani a termelőszektor modernizációját megvalósító beruházások támogatásával, valamint célja volta társadalmi kohézió és a foglalkoztatás növelése a kis- és középvállalatok technikai modernizálása, innovációs tevékenységük és hálózatépítésük támogatása által. A program továbbá a gazdasági innovációkat támogatta a hazai közfinanszírozású és magánjellegű K+F szféra versenyképes kutatásainak, és a két szektor közötti együttműködés finanszírozásával.. Az operatív program célja volt még az elektronikus gazdaság kiépítésének elősegítése az infrastruktúra és a digitális tartalom oldaláról, illetve az elektronikus közigazgatás kiépítése. A fentiek mellett támogathatók voltak a KKV-k sporttevékenységhez kapcsolható innovatív projektjavaslatai is. A GVOP költségvetési kerete a közötti időszakban több mint 154 milliárd forint volt, melyből a kis- és középvállalkozásoktól kezdve a kutatásokon keresztül a nagyobb beruházások és az információs társadalom fejlesztéséig nyílt lehetőség pályázatok megvalósítására Magyarországon. Az Operatív Program fő célját, a vállalkozások versenyképességének javítását, amint az korábban említettük, két oldalról közelítette meg. A prioritások szintjén egyfelől vállalatméret szerint a feldolgozóipari nagyvállalatok illetve a kis és közepes vállalkozások sajátos gondjaira igyekezett megfelelő megoldásokat adni, másfelől két funkcionális terület, a kutatás-fejlesztés és innováció (K+F+I), illetve az információs társadalom fejlesztésével kívánt hozzájárulni a versenyképesség növeléséhez. A jelen dokumentum végén található Melléklet 2. táblázatban bemutatott Gazdasági Versenyképesség Operatív Program prioritások és intézkedések, és az azt pontosító Program-kiegészítő Dokumentum 6 szerinti peremfeltételek keretében jelentek meg a Melléklet 3. táblázatban bemutatásra kerülő pályázati kiírások, között. Eddig összesen 9470 db pályázat támogatására került sor a GVOP keretében. Sportfejlesztések a GVOP pályázati forrásaiból A pályázati dokumentumok semmilyen módon nem kezelik a sporttevékenységek támogathatóságát, mivel a tervezés során vélhetően fel sem merült ilyen típusú tevékenységek finanszírozási igénye, vagy lehetősége a GVOP finanszírozási keretéből. Fontos megjegyezni, hogy talán éppen ezért kizárásra sem kerültek a sporttevékenységnek minősülő projektelemek, ami sajnos több más OP esetében már nem mondható el. 5 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program április Gazdasági Versenyképesség Operatív Program - Program-kiegészítő Dokumentum - A GVOP Monitoring Bizottság december 14-i ülésén jóváhagyott változat 9

10 A kis- és középvállatok számára kiírt pályázatok között ezért megjelenthettek olyan nyertes projektötletek is, amelyek a pályázati kiírás eredeti tartalmán túlmenően, egyes komponenseikben, kedvezményezettjük vagy célcsoportjuk révén a sporthoz egyértelműen köthetők a sporthoz. A Mellékletben az EMIR rendszer nyilvánosan hozzáférhető adatbázisa 7 alapján, felsorolásszerűen bemutatjuk a GVOP közötti programozási időszakában támogatott, sportfejlesztést tartalmazó legjellemzőbb mintaprojektjeit. (Az összegyűjtött mintaprojektek részletes bemutatására a mellékletekben kerül sor. ) Agrár- és vidékfejlesztés Operatív Program 8 Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program elsődleges célkitűzése a mezőgazdaság modernizálása volt, részben a termelési technológiák, részben a termékfeldolgozás fejlesztésének támogatása által. A program másik célja a vidéki területek, térségek fejlesztése, jövedelemszerzési lehetőségek biztosítása volt a vidéki térségek lakossága számára, továbbá a vidéki infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése, a vidék kulturális örökségének védelme. A sporttevékenység támogatására egyértelműen csak ennek a második célkitűzésnek az elérése érdekében kidolgozott beavatkozások, ezen belül is a LEADER+ 9 intézkedés keretében meghirdetett pályázatokkal kerülhetett sor. Az operatív program előzetesen tervezett teljes költségvetése folyó áron meghaladta 420 millió eurót. A különböző pályázati kiírások keretében eddig 6798 db pályázat finanszírozására került sor. Az egyes intézkedések elnevezéseit a Melléklet 5. táblázata tartalmazza. AVOP LEADER+ intézkedés 2004 és 2006 között összesen 4,8 milliárd forint állt rendelkezésre, településcsoportonként maximum 100 millió forint volumenű fejlesztési keret támogatási lehetőséggel. Az intézkedés általános célja volt a szükséges képességek és tapasztalatok biztosítása, a LEADER+ megközelítés erősítése a helyi fejlesztésekben, partnerségi alapon, helyi szinten megtervezett és végrehajtott integrált, területi alapú fejlesztési stratégiák megvalósítása által. Az AVOP LEADER+ intézkedés esetében a kiválasztott Helyi Akciócsoportok az ország területének 31%-át, ill. a vidéki területek 36%-át, és az ország összlakosságának 16%-át, a vidéki lakosságnak pedig a 35%-át fedték le. Az intézkedés keretén belül támogatható tevékenységek egyedi jellegüknél fogva különböznek a többi intézkedés, vagy a többi OP által támogatható tevékenységektől. A lehetséges tevékenységek egyediségét többek között a közösségi részvételen alapuló tervezésük, megvalósításuk és működtetésük, innovatív jellegük valamint a hálózatépítő, együttműködések erősítésére irányuló céljuk adta, adja. 7 Forrás: Főoldal / Pályázatok / Pályázati eredmények / Támogatott projektek (http://www.nfu.hu/content/303) 8 Agrár- és vidékfejlesztés Operatív Program változat január 20. és AVOP Program-kiegészítő Dokumentum változat március 3. 9 A LEADER az Európai Unió által kezdeményezett programok (ún. közösségi kezdeményezések) közé tartozik. FVM támogatással Magyarországon között ún. LEADER típusú Kísérleti Program zajlott az EU-s LEADER elveknek megfelelően. Ennek folytatása hazánk csatlakozását követően, között a LEADER+. A LEADER+ Közösségi kezdeményezés része az Európai Unió vidékfejlesztési politikájának, amely a Közös Agrárpolitika második pillérét alkotja. A LEADER program területi hatálya a 120 fő/négyzetkilométernél alacsonyabb népsűrűségű vagy főnél kevesebb lakosú településekre terjed ki. A budapesti agglomeráció települései nem tartoznak a LEADER program területi hatálya alá. 10

11 Globális célok: vidéki élet és munkalehetőségek javítása, a vidéki jólét növelése, életképes vidéki közösségek kialakítása, az együttműködési képesség és szervezettség javítása, új, fenntartható jövedelemszerzési lehetőségek teremtése, munkahelyteremtés és megőrzés, Specifikus célok: gazdasági tevékenységek diverzifikációja, helyi termékek kifejlesztése és versenyképességének javítása, új vagy magasabb színvonalú szolgáltatások kialakítása, fejlesztése, amelyek igazodnak a helyi lakosság igényeihez, megfelelő módszerek és lehetőségek biztosítása, a helyi szintű közösségi részvétel és szervezettség javítására a vidék fejlesztése érdekében a helyi szereplők fejlesztésekben történő részvételének ösztönzése az alulról jövő kezdeményezések kialakítása és megvalósítása érdekében Operatív célok: térségi közösségi együttműködések felkészítése, Helyi akciócsoportok kialakítására és a LEADER+ megközelítésnek megfelelő működtetésére, a LEADER+ intézkedésbe történő aktív és hatékony bekapcsolódásra, korlátozott számú, megfelelően felkészült kísérleti Helyi akciócsoport vidékfejlesztési stratégiáinak elkészítése és megvalósítása, vidéki térségek egymás közötti hazai és más Tagállamok vidéki térségei közötti együttműködésének fejlesztése, az elért eredmények, tapasztalatok és tudás átadása, információk és következtetések rendelkezésre bocsátása a hálózatépítés segítségével. Sportfejlesztést is tartalmazó, vagy kifejezetten erre irányuló projektek, a Regionális Fejlesztés Operatív Programon kívül, leginkább az AVOP LEADER+ intézkedése keretében valósulhattak meg az NFT I. keretében. Az intézkedés sikerét mutatja az is, hogy az AVOP összes támogatott projektjének több mint 40%-át, 2767 db projekt finanszírozását biztosítja. A nagyságrendileg félszáz sporttevékenységet támogató projektből a mellékletben bemutatunk néhány jellemző példát. A projektek elsősorban a helyi közösségek sportolási lehetőségeinek bővítését, illetve a turizmus fejlesztéséhez kapcsolható jellemzően a lovas turizmushoz sportolási lehetőségek szélesítését vagy javítását tűzték ki célul. (A teljes listát a melléklet tartalmazza, valamint az összegyűjtött mintaprojektek részletes bemutatására is ott kerül sor. ) 11

12 Humán erőforrások fejlesztése Operatív Program 10 A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program célja a foglalkoztathatóság javítása, szűkebben értelmezve a foglalkoztatás szintjének emelése, valamint a munkanélküliség csökkentése volt. A munkaerőpiaci reintegráción belül különös figyelmet fordított a hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiacra való belépésének segítésére, társadalmi kirekesztésük mérséklésére. Az operatív program támogatta továbbá a munkaerőpiac kínálati oldalának fejlesztését az iskolarendszeren belüli és kívüli képzéssel, az alkalmazkodóképesség és a vállalkozói készségek erősítésével, illetve a munkaerőpiaci szolgáltatások korszerűsítésével. A tervezett célok megvalósításához 667 millió euró indikatív forrás állt az operatív program rendelkezésére. A HEFOP illetve melléklete, a programkiegészítő dokumentum a célcsoportok szintjén sem kezeli a sportszervezeteket. A HEFOP keretében a programozási időszak forrásainak felhasználására 2360 db projekt támogatására kötött szerződést. Ezek között sportfejlesztéssel érdemi kapcsolatba hozható projekt a vizsgálatok jelen szakasza alapján nem volt. A HEFOP Irányító Hatósággal (TIOP és TAMOP pályázatok esetében is) az ÖTM kezdeményezésével további egyeztetést 11 tartunk szükségesnek, mivel ilyen számú projekt között valószínűtlennek látszik, hogy semmilyen, a sporttevékenységek fejlesztéséhez legalább áttételesen köthető projekt ne szerepeljen. Különös tekintettel arra, hogy közismert tény, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok, vagy a fogyatékosok sportolási lehetőségének támogatása (pl.: készség és mozgáskoordinációt fejlesztő lovas-torna, rehabilitációs célú sportfejlesztések stb.) társadalmi szempontból hasznos és kívánatos, még akkor is, ha elfogadjuk, hogy nem feltétlenül járul hozzá közvetlenül a foglalkoztatási szerkezet javításához, a munkaerőpiacra való visszavezetéshez Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program 12 A Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program célul tűzte ki környezetvédelmi és közlekedésinfrastrukturális beruházások megvalósítását Magyarországon a Kohéziós Alapból történő fejlesztésekkel összhangban, a hátrányos helyzetű térségek telekommunikációs infrastruktúrájának javítását, illetve az egészségügy infrastrukturális fejlesztését is. Az operatív program tervezési dokumentumainak vizsgálata alapján, általában kijelenthető, a GVOP és az AVOP tanulságait is figyelembe véve, hogy a tervezők nem számoltak sporttevékenységek finanszírozásával, és ezt a területet semmilyen módon nem is kezelték. A KIOP keretében 81 db nagyberuházás támogatására került sor, jellemzően 50 és 500 millió forint közötti támogatási összeggel. A KIOP pályázati kiírások felsorolását a Melléklet tartalmazza. A listából látható, hogy direkt módon sportfejlesztésre a KIOP közötti forrásainak felhasználásával nem kerülhetett sor. 10 Humán erőforrások fejlesztése Operatív Program április 26. és HEFOP Program-kiegészítő Dokumentum január A HEFOP KSZ ESZA Kht. - többszöri egyeztetés követően is csak arról adhatott tájékoztatást, hogy sporttevékenység közvetlen támogatására nem került sor között. 12 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program április 26. és KEOP Program-kiegészítő Dokumentum szeptember

13 Regionális Fejlesztés Operatív Program 13 A Regionális Fejlesztés Operatív Program feladata volt az Európai Unió fő fejlesztési területi egységeinek számító régiók fejlesztésének támogatása. E fejlesztés részterületei a gazdasági környezet javítása a turizmus támogatása és egyes infrastrukturális fejlesztések által, az integrált térség- és településfejlesztés, a régiók emberi erőforrásainak és tudásállományának javítása, és környezetgazdálkodásuk fejlesztése. A ROP tartalmazott önálló ESZA finanszírozású prioritást is, amelyen belül létezett egy speciális, országos hatáskörű intézkedés, amelynek keretében A területfejlesztésben érintett intézmények és civil szervezetek kapacitásépítése kerülhetett sor. A hivatkozott intézkedés speciális relevanciával bír jelen munka vonatkozásában, ezért röviden ismertetjük. A ROP komponens bemutatása 14 A program keretében önkormányzati képviselők, tisztségviselők, területfejlesztési intézmények alkalmazottai és civil szervezetek munkatársai nyerhettek el akár 100%-os támogatást olyan képzéseken, szakirányú továbbképzéseken való részvételhez, ahol európai uniós ismeretekből, területés regionális fejlesztésből, közigazgatási és menedzsment ismeretekből fejleszthetik tudásukat. A képzéseket csak olyan szervezetek hirdethették meg, amelyek akkreditált vagy minősített képzéseket szerveznek, és amelyek jelentkezését egy előzetes minősítő körben elfogadta a szakértői bizottság. A képzések kiválasztása során tekintettel arra, hogy az állami támogatás címzettje minden esetben magánszemély volt nem kellett közbeszerzést alkalmazni. A képzési programban több mint 7000 támogatásra jogosult magánszemély vett részt sikeresen. Ennek a kapacitásfejlesztést finanszírozó programnak sajnálatos módon hasonlóan az NFT I. ROP egészéhez előírása, vagy ha úgy tetszik a sportfejlesztés szempontjából hiányossága volt, hogy nem engedte támogatni a kizárólag sporttevékenységet folytató civil szervezetek munkatársainak képzését AZ ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV 15 Az Új Magyarország Fejlesztési Terv legfontosabb célja a foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés feltételeinek megteremtése. Ennek érdekében hat kiemelt területen indít el összehangolt állami és uniós fejlesztéseket: a gazdaságban, a közlekedésben, a társadalom megújulása érdekében, a környezet és az energetika területén, a területfejlesztésben és az államreform feladataival összefüggésben. 13 A Regionális Fejlesztés Operatív Program tartalmának, megvalósításának és eredményeinek részletes vizsgálatát az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium megbízása alapján a VitalPro Kft. külön projekt keretében vizsgálja. Az eredmények közös összefoglalását a projektek eredményeit egyesítő un. kiegészítő kézikönyv és kiegészítő vezetői összefoglaló tartalmazza. 14 Forrás: VÁTI Kht. ROP VKO, szeptember. A fejlesztési programról az EMIR rendszer részletes adatokat nem tartalmaz. 15 Forrás: 13

14 Magyarország 2007 és 2013 között az EU kohéziós politikája keretében 2004-es árakon számolva 22,4 milliárd euró fejlesztési forrásra jogosult, amelyet hazai társfinanszírozás és magántőke is kiegészít. Mindezen felül az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból folyó áron 3,8 milliárd euró és az Európai Halászati Alapból folyó áron 34,3 millió euró fejlesztési forrás áll majd a rendelkezésünkre. A közel 200 oldalas dokumentum a kerékpárút fejlesztéseken túl, direkt módon sporttal, sporttevékenység finanszírozásával még érintőlegesen, említés szintjén sem foglalkozik. Áttételesen ugyanakkor figyelembe veszi a stratégia kialakításánál a sporttevékenység kibővített értelmezési körébe tartozó alapdokumentumokat: Egészségügyi fejlesztéspolitikai koncepció (EFK), Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia Országos Fogyatékosügyi Program A szociális védelemről és a társadalmi összetartozásról szóló nemzeti stratégiai jelentés Kerékpáros stratégia (GKM) Közlekedés operatív program 16 A közlekedési fejlesztések átfogó célja az elérhetőség javítása a versenyképesség növelése a társadalmiterületi kohézió erősítése érdekében. Az operatív program átfogó célja emellett a környezetkímélő közlekedési módok fejlesztése a környezeti fenntarthatóság érdekében. Az operatív program egyik stratégiai prioritásán, a Térségi elérhetőség javítása prioritáson belül nyílik lehetőség az számjegyű főutak mentén, a helyközi kerékpárutak fejlesztésére. A 4-5 számjegyű utak mentén tervezett, valamint a belterületi kerékpárutak fejlesztésére részben a regionális operatív programok keretében, részben a KözOP Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése prioritása keretében kerülhet sor. Kerékpárút fejlesztésekre összességében 52 millió euró indikatív keret áll rendelkezésre között. Az eddig elkészült, as időszakra vonatkozó KözOP Akciótervek a regionális operatív programoktól történő un. tervezési vagy finanszírozási elhatárolás miatt nem tartalmaznak általános pályázati konstrukcióban elérhető kerékpárút fejlesztést. Az egyedi (kiemelt és nagyprojektek) projektek között jelenleg egyetlen ilyen fejlesztés található 17. Az operatív program egyéb, a sporttevékenységek támogatásával kapcsolatba hozható támogatási területet nem tartalmaz. 16 Közlekedés operatív program CCI szám: 2007HU161PO sz. főút burkolat megerősítése, kerékpárút, elkerülő út - I. szakasz: Kaposfüredi elkerülő út 14

15 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 18 (TIOP) a humán közszolgáltatások fizikai infrastrukturális feltételeinek fejlesztésével kíván hozzájárulni a tartós növekedéshez és a foglalkoztatás bővítéséhez. Ennek megfelelően magába foglalja az oktatás-képzés, az egészségügyi ellátások, a munkaerő-piaci és szociális szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztését. Az OP törekvése, hogy megteremtse a Társadalmi megújulás OP (TÁMOP) beavatkozásainak sikeres végrehajtásához szükséges fizikai infrastrukturális előfeltételeket. Az operatív program a sporttevékenységek támogatásával kapcsolatba hozható direkt, nevesített támogatási területet nem tartalmaz. A TIOP két területen ugyanakkor áttételesen kapcsolódhat a sportfejlesztéshez illetve a sporthoz is kapcsolható infrastruktúra fejlesztésének finanszírozásához. Az oktatási infrastruktúra fejlesztése prioritáson belül, az oktatási és a kulturális intézmények együttműködését támogató infrastruktúra fejlesztése intézkedés keretében támogatható a multifunkcionális közösségi központok létesítése. Az akcióterv nem számol sportcélú fejlesztések finanszírozásával, de nem is zárja ki azokat. Egy modern multifunkcionális közösségi központ pedig tartalmazhat, tágabban értelmezve sportolásra is alkalmas tereket, funkciókat (elsősorban tánc-, mozgás- és harcművészet, jóga stb.). A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása intézkedésen belül, az akcióterv szerint az elszámolható költségek között szerepel két terület, amelyek akár sportoláshoz kapcsolható infrastruktúra fejlesztését is szolgálhatják: a) Hallgatói célú szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése. b) Képzéshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Társadalmi Megújulás Operatív Program A Társadalmi Megújulás Operatív Program 19 célja olyan beavatkozások sikeres végrehajtása a as programozási periódusban, amelyek az egész ország lakosságát érintik, és amelyekhez az infrastrukturális hátteret, a minőségi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést elsősorban a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program, illetve a regionális operatív programok biztosítják. A program költségvetése több mint négy milliárd euró. Az operatív program a korábbi HEFOP-hoz hasonlóan, sporttevékenységek támogatásával kapcsolatba hozható direkt támogatási területet nem tartalmaz. A Társadalmi Megújulás Operatív Program 6. Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrásfejlesztés prioritásán belül sem jelenik meg a sport, mindössze csupán a rendszeres vagy szabadidős testmozgás mint elérendő cél fogalmazódik meg az Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok támogatási konstrukció keretében, valamint az ifjúsági, bűnmegelőzési programelemeket megvalósítása során képzelhető el áttételes, szerény léptékű sportfinanszírozás. 18 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program CCI szám: 2007HU161PO Társadalmi Megújulás Operatív Program CCI szám: 2007HU05UPO001 15

16 Környezet és Energia Operatív Program A Környezet és Energia Operatív Program 20 fejlesztései megalapozzák és elősegítik Magyarország gazdasági versenyképességének erősödését és társadalmi jólétének növekedését. Ezekhez a fejlesztésekhez kapcsolódva tovább javítható számos termelő és szolgáltató szektor teljesítménye és bővíthető a foglalkoztatás. Az operatív program a sporttevékenységek támogatásával kapcsolatba hozható direkt támogatási területet nem tartalmaz. Az akcióterv alapján azonban azonosítható két olyan pályázati konstrukció, amelyek áttételesen köthetőek a sporttevékenységek finanszírozásához. Az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése amennyiben az erdei tornaóra is része a programnak Fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés), elsősorban un. zöld projektek részeként Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek, beruházások, elsősorban un. zöld projektek részeként Gazdaságfejlesztési Operatív Program A Gazdaságfejlesztési Operatív Program 21 (GOP) a magyar gazdaság tartós növekedésének elősegítésére irányuló programként az Új Magyarország Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési prioritásának végrehajtására készült. Átfogó célként, a magyar gazdaság tartós növekedését, a fizikai és a humán tőke minőségének, valamint a termelékenységnek a javításával kívánja elősegíteni. A növekedési tényezők erősítése érdekében négy specifikus célt jelöl ki: A kutatás-fejlesztési és innovációs kapacitás, aktivitás, illetve együttműködés növelése A vállalati kapacitások komplex fejlesztése Az üzleti környezet fejlesztése A KKV-k finanszírozási forrásokhoz való hozzáférésének elősegítése A rendkívül forráshiányos magyarországi KKV-k sikeres fennmaradásához és fejlődéséhez elengedhetetlen az innovatív üzleti megoldások folyamatos alkalmazása, illetve a piac mindenkori igényehez igazodó rugalmas reagálás. A KKV-k minden lehetséges pályázati forrást igyekeznek felhasználni, legkülönbözőbb fejlesztési elképzeléseik megvalósításához. A szakaszban a GVOP bemutatása során látható volt milyen sikeresen pályázott néhány KKV sporttevékenységet tartalmazó projekt-ötletével, olyan pályázati ablakok keretére, ahol ezt a tervezők előzetesen nem valószínűsítették, bár igaz, ki sem zárták. A GOP esetében is ennek a tendenciának a folytatódása várható, különösen a GOP 4. prioritása, a Pénzügyi eszközök keretében. 20 Környezet és Energia Operatív Program CCI szám: 2007HU161PO Gazdaságfejlesztési Operatív Program CCI szám: 2007HU161PO001 16

17 A prioritási tengely az Európai Bizottság JEREMIE 22 mechanizmusával összhangban különböző pénzügyi eszközökkel és a hozzájuk kapcsolódó tanácsadással tervezi javítani a kis- és középvállalkozások külső forrásbevonásának lehetőségeit. Az OP forrását egy ún. holdingalapba helyezi, amely a döntően magánszektorba tartozó pénzügyi közvetítők refinanszírozásán, illetve társfinanszírozásán keresztül javítja a KKV-k forráshoz jutási lehetőségeit. A Gyermek, Ifjúsági és Sport Minisztérium forrásbiztosításával és a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány koordinálásával április 15-én meghirdetésre került egy sporthitel program (Sportvállalkozások Támogatási Programja 23 ). Célkitűzése olyan vállalkozásokat támogatása volt, amelyek annak érdekében tevékenykednek, hogy a lakosság egészségének színvonala, illetve edzettségének, fizikai állóképességének foka emelkedjen. A beruházások minden esetben jelentős fejlesztések megvalósulását eredményezték. Akár eszközbeszerzésre, akár a vállalkozás telephelyének bővítésére került sor, a fejlesztések mindenképpen hozzájárultak a vállalkozások sikeresebb működéséhez. A beruházások egyrészről jelentős árbevétel-növekedést eredményeztek, de a támogatási keret felhasználása ugyanakkor számos új munkahelyet is teremtett. A program rövid összefoglalását a Mellékletben közöljük. Az egykori sporthitel program logikája és a JEREMIE mechanizmus sok hasonlóságot mutat, ezért valószínűsíthető, hogy a GOP 4. prioritása keretében, megfelelő vállalkozói agilitás esetén, jelentős források juthatnak sporttevékenységek finanszírozására A ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM ig közel háromezer milliárd forintot használhat fel a magyar vidék és agrárágazat, ami az összes Magyarországra érkező uniós forrás egyharmada milliárd forinthoz pályázati úton lehet hozzájutni, milliárd forint pedig a közvetlen támogatás. A támogatások nagy részét melyek többsége állattenyésztési célokat szolgál mintegy 47 százalékát a felzárkóztatásra fordítják, a magyar mezőgazdaságnak ugyanis jelentős a technikai lemaradása a többi uniós országhoz képest. Az ÚMVP a stratégiai beavatkozások tekintetében három fő intézkedéscsoportra koncentrálódik. Az első intézkedéscsoport A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása, a második a A környezet és a vidék fejlesztése, a harmadik a A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása. A program negyedik tengelye a LEADER-megközelítés megvalósítása. Az AVOP tapasztalataiból kiindulva, a vidéki sportfejlesztések legvalószínűsíthetőbb jövőbeli Európai Uniós forrása a LEADER 25 közösségi kezdeményezés keretében kidolgozásra kerülő helyi fejlesztési stratégiákon fog alapulni. A LEADER program specialitása, hogy a helyi pályázati rendszeren belül, a projektkiválasztás részletes szempontjait a helyi akciócsoportok dolgozzák ki az Irányító Hatóság irányelveit szem 22 Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises, a Bizottság, az EIB és az EIF közös kezdeményezése a KKV-k finanszírozási forrásokhoz való hozzáférésének javítására. 23 A program rövid leírása a Mellékletben Európai Uniós csatlakozást megelőző hazai állami támogatási konstrukció bemutatása cím alatt található 24 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program - Budapest, szeptember 25 A LEADER Közösségi kezdeményezés céljainak általános bemutatását a szakasz LEADER+ része tartalmazza. 17

18 előtt tartva LEADER-stratégiájuk részeként. A LEADER helyi fejlesztési stratégiák kidolgozása és véglegesítése jelenleg zajlik a LEADER helyi akciócsoportok közösségeiben. A projektek benyújtása júliusától válik lehetővé. A LEADER-megközelítés, helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Az ÚMVP LEADER intézkedése célja a vidéki belső erőforrások fenntartható és innovatív felhasználásának elősegítése, a vidéki szereplők közötti együttműködés megalapozása az integrált megközelítést tartalmazó fenntartható helyi fejlesztési stratégiák előkészítése és megvalósítása érdekében. Cél továbbá a helyi innovatív megoldások és az átfogó társulások működtetése, a vidéki régiók életszínvonalának emelése, a munkahelyek megőrzése és létrehozása, valamint az élethosszig tartó tanulás jelentőségének hangsúlyozása. Az intézkedés feladata továbbá a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás, a vidéki élelmiszeripar, ill. a vidéki gazdaság teljesítőképességének, a kulturális és természeti értékek fenntartható hasznosításának erősítése, valamint a humán szolgáltatások és a helyi közösségek fejlesztését célzó, fenntartható és versenyképes új helyi eljárások előmozdítása. A LEADER program területi hatálya a 120 fő/négyzetkilométernél alacsonyabb népsűrűségű vagy főnél kevesebb lakosú településekre terjed ki. A budapesti agglomeráció települései nem tartoznak a LEADER program területi hatálya alá. A LEADER-program stratégiai célja, hogy 2009-től kezdve a vidéki területeknek legalább a felét fedjék le a helyi akciócsoportok, így az érintett területekhez tartozó vidéki népesség száma elérje a főt. Ez összességében azt jelentené, hogy az ország összterületéhez viszonyítva az akciócsoportokhoz tartozó településekkel érintett területek aránya elérné a 44%-ot. Összefoglalás Az első Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjainak és pályázati kiírásainak, valamint az Új Magyarország Fejlesztési Terv illetve Vidékfejlesztési Program akcióterveinek és már megjelentetett pályázati kiírásainak elemzése alapján megállapítható, hogy a jelen megbízás szerinti tartalommal értelmezett sporttevékenységek támogatására csak véletlenszerűen kerülhet sor. Ennek oka elsősorban az, hogy a programozást tervező szakemberek többségének első asszociációja a sporttal kapcsolatban hasonlóan a társadalom egészéhez hibás, mivel alapvetően az élsportra gondolnak. Az élsport illetve a professzionális sporttevékenységek valóban nem támogatható területek. Azonban a közösségi sport, az egészségmegőrzés, a kapcsolódó megelőzés, valamint a társadalmi integráció sport általi segítése igenis támogatható, mi több, jelenleg egyre inkább prioritást élvező célterület között még így is jelentős, a vártnál több sportcélú, a testmozgást támogató fejlesztés valósult meg hazánkban elsősorban az AVOP és a GVOP forrásaiból. Ugyanakkor, szemben a régi tagállamok gyakorlatával, nem volt ESZA alapú fejlesztés a sportban: Nem volt példa sportszervezetek oktatására, képzésére és más, a humán erőforrások fejlesztését, az egészségmegőrzést, a foglalkoztathatóság sporton keresztüli javítását, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelmet a sport eszközeivel támogató projektre Magyaroszágon. 18

19 3. NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK A következőekben összefoglalóan kerülnek az Európai Unió sportfejlesztésére vonatkoztatható dokumentumai, támogatási lehetőségei, valamint néhány tagország pályázati gyakorlata bemutatásra. A sport közvetlen támogatása vonatkozásában az EURATHLON megszüntetését követően a közösségi dokumentumok között az Európai Bizottság által 2004-ben meghirdetett Sport általi nevelés európai éve jelentette azt a kezdeményezést, ami ténylegesen nevesítve reflektorfénybe helyezte a sportot. A program nyomán indult meg a munka, amelynek eredményeként összefoglalásra került a sporttevékenység helye, szerepe a társadalmi és gazdasági életben, hatása az ifjúság nevelésében, az egészséges életmód kialakításában, a társadalmi beilleszkedés, esélyegyenlőség erősítésében, a munkahelyek bővítésében. A Sport általi nevelés európai éve alkalmából a Bizottság kifejezetten sport tárgyú pályázatokat is meghirdetett. Közösségi szintű, interregionális (transznacionális), nemzeti és regionális (szubnacionális) projektek részesültek támogatásban FEHÉR KÖNYV A SPORTRÓL Két éven át tartó a szokásos brüsszeli egyeztetési folyamatokhoz viszonyítva gyors konzultáció eredményeként 2007-ben született meg a Fehér könyv 26 a sportról, amelynek célja, hogy a sport nagyobb hangsúlyt kapjon a szakpolitikai döntésekben, felhívja a figyelmet a sport, mint ágazat sajátos szükségleteire, és körvonalazza a jövőbeni uniós szintű fellépés kereteit. A Fehér könyv megállapítja, hogy a sport szerepe különösen fontos az egészségmegőrzésben. A Bizottság az egészségmegőrző fizikai aktivitást a sporttal kapcsolatos tevékenységek sarokköveként kezeli. Az oktatásban, a közösségteremtésben, társadalmi beilleszkedésben, esélyegyenlőség javításában, a kirekesztés és erőszak elleni küzdelemben játszott társadalmi szerepe, valamint a folyamatosan növekvő gazdasági szerepe miatt kitüntetett figyelmet, és bizonyos területeken közösségi támogatást is igényelhet a Bizottság pénzügyi eszközeiből. A fehér könyv mellett a Bizottság cselekvési tervet is kidolgozott 27, melyben a következő intézkedésekre tesz javaslatot: új iránymutatások kidolgozása a testmozgás vonatkozásában; a doppingszerek használata elleni fellépés összehangolása; a sporttevékenységek révén megvalósuló társadalmi befogadás elősegítése; a sportszemléletű iskolai oktatás elismerése; a sport gazdasági hatásának felmérését célzó módszerek kidolgozása. 26 Fehér Könyv a sportról Brüsszel, Pierre de Coubertin Cselekvési Terv. 19

20 A sport köztámogatásának biztosabb megalapozása a Fehér könyv közeljövőbeli célkitűzése. Ennek érdekében a Bizottság összegyűjti a tagállamok tapasztalatait az alulról szerveződő akciók támogatási módszereiről, és meghatározza azt a közös, fenntartható finanszírozási módszert, amely összhangban az Európai Unió általános támogatáspolitikájával, azonos esélyt biztosít, és megfelelően segíti az egyének és közösségek sportoláshoz való hozzáférését, a különbségek mérséklését. Közösségi programok A közösségi programok un. új generációs szakasza 2000-től indult el. Magyarország folyamatosan csatlakozik az Unió közösségi programjaihoz. Ezek irányítását és az azokban való részvétel felügyeletét a szakminisztériumok, a technikai lebonyolítást többnyire az e célra létrehozott programirodák, ill. maguk a minisztériumok végzik. Az Európai Unióban mintegy 35 Közösségi Program finanszírozása van folyamatban az EU pénzügyi eszközein keresztül PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Önálló, dedikált pénzügyi eszköz nem áll rendelkezésre a sport támogatására, azonban a sport szerepének fontossága és hangsúlyozása éppen a Fehér könyv hatására megjelenik szinte mindegyik szakmai terület fejlesztéspolitikában. Különösen az ifjúságpolitika, oktatás, egészségügy és szociálpolitika terén, de nem marad ki a Lisszaboni stratégia, kohéziós politika eszköztárából sem. A sport támogatására is felhasználható pénzügyi eszközök az alábbiak: A Cselekvő ifjúság, és Európa a polgárokért programjai támogatják a sportszervezetek, iskolák, civil társadalom, szülők helyi szinten történő együttműködésének elősegítését, a társadalmi befogadás sporton keresztül való ösztönzésének tevékenységeit, és a sportnak a megkülönböztetés elleni küzdelemben játszott szerepének erősítését. A PROGRESS-program, az Egész életen át tartó tanulás programja a tanárképzés, az iskolák közötti együttműködés, a sportban rejlő oktatási, képzési lehetőségek kihasználása, a sport szerepének erősítése a képzésben, tematikus hálózatok fejlesztése, mobilitás erősítése érekében nyújt pénzügyi támogatást is. A Társadalmi kirekesztődés elleni küzdelmet szolgáló közösségi program: A programban folyó tevékenységek arra koncentrálnak, hogy döntő hatást fejtsenek ki a szegénység felszámolása érdekében. Tekintettel arra, hogy a szociális partnerek és a nem kormányzati szervezetek is hozzájárulnak a kirekesztődés leküzdéséhez, a program bekapcsolja őket abba a politikai párbeszédbe és vitába, amelyet európai szinten kíván lefolytatni. Az Európa Szociális Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap programozásának részeként, a kohéziós politikával összefüggésben a tagállamok feladata a sportnak a társadalmi befogadás, integráció és esélyegyenlőség területén betöltött szerepének erősítését szolgáló intézkedések meghatározása. LIFE program Információ és Kommunikáció komponense figyelembe veszi a sportot is. 20

21 7. Kutatási és technológia fejlesztési keretprogram az életmód és egészség szocio-kulturális aspektusainak feltárása érdekében nyújt támogatást. A Közegészségügyi cselekvési program a testmozgás támogatását, a sportbalesetek, sérülések megelőzést és a droghasználat elleni küzdelmet tűzi ki célul Cselekvő ifjúság 28 A korábbi, ig tartó Ifjúság program (YOUTH) folytatása a Cselekvő Ifjúság (Youth in Action) program ( ), melynek teljes költségvetése 885 millió euró. Fő célja, hogy lehetővé tegye a fiatalok számára a felelős állampolgárként való viselkedéshez szükséges ismeretek, képességek és jártasság elsajátítását, hogy erősítse a szolidaritás érzését, ösztönözze a kezdeményezés szellemét, előmozdítsa a nemzetközi cserekapcsolatokat és megerősítse az együttműködést a fiatalokkal foglalkozó szakemberek között.a program sportesemények rendezéséhez nem nyújt támogatást, viszont sport témájú projekteket támogat. Az ifjúsági kezdeményezés alprogramban a választható témák között az ifjúsági sport is szerepel. Kiemelten kezeli a lányok és nők sportolási lehetőségeinek javítását. Az Európai Önkéntes Szolgálat alprogram támogatja a fiataloknak az önkéntes tevékenységek különböző formáiban való részvételét az Európai Unión kívül és belül. Az önkéntesek csoportja kulturális, ifjúsági vagy sportrendezvények támogatásában vehet részt pl. fogyatékkal élő sportolók sportrendezvényén, olimpiai játékokon, labdarúgó bajnokságon vagy ifjúsági fesztiválon stb. A fiatalok egészségének javítása alprogram évi prioritásai közé tartozik a fiatalok testmozgása és egészséges életmódja, valamint a fiatalok társadalmi és szociális beilleszkedése a sporton keresztül. Követelmény, hogy a projektek ne sporteseményekből vagy versenyekből álljanak, hanem a testmozgás és a szabadtéri tevékenységek segítségével érjék el a Cselekvő Ifjúság program általános célkitűzéseit. A Cselekvő Ifjúság program két típusú támogatást nyújt: projektek támogatása; az ifjúságpolitikában tevékenykedő szervezet működési költségvetéséhez nyújtott támogatás A Cselekvő Ifjúság programban nincs kettős finanszírozás, valamint a program nem támogatja a projekt, vagy szervezet teljes költségét. Nonprofit szervezetek vagy szövetségek, fiatalokból álló csoportok pályázhatnak. A programok részletes ismertetése, az egyes konstrukciókhoz társuló támogatások meghatározásának módja a program leírásában alprogramonként megtalálható. Pályázati kiírások folyamatosan jelennek meg, melyeket a honlapon lehet nyomon követni, illetve a szakminisztérium kijelölt felelősétől itthon szerezhetőek be további információk Európa a polgárokért 29 Az Európa a polgárokért program támogatja azokat a kezdeményezéseket, amelyek segítségével javul a különböző országok polgárai és szervezetei közötti együttműködés. A támogatás pénzügyi kerete: 215 millió Euró. A program célja, hogy lehetővé tegye a polgárok számára, hogy aktívan részt /2006/EC /2006/EC 21

22 vegyenek egy hozzájuk közel álló, demokratikus, a világra nyitott, kulturális sokszínűségében egységes Európa megteremtésében, a közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló európai identitás kialakításában, valamint erősítse a toleranciát és a kölcsönös megértést az európai polgárok között, tiszteletben tartva a kulturális és nyelvi sokszínűséget. A program évi fókuszába került a sport, mint eszköz az aktív polgárság erősítésében, a szociális befogadás javításában. A Fehér könyvvel összhangban olyan akciókat hirdet, amelyekben a sport lehetőségeit is kihasználja az önkéntesség, a társadalmi aktivitás, a szociális integráció és az esélyegyenlőség javítása terén. Helyi hatóságok és szervezetek, kutató szervezetek, állampolgári csoportok, civil szervezetek, nonprofit szervezetek mellett az amatőr sporttal foglalkozó szervezetek is pályázhatnak támogatásra. A programban sporttevékenységet is támogató konstrukciók: Testvérvárosi találkozók Az Európai Bizottság Európa a polgárokért programjának keretében megvalósuló testvérvárosi találkozók célja, hogy összehozzák a részt vevő települések polgárait, biztosítva, hogy az önkormányzati együttműködés mellett erős informális, személyes kapcsolatok alakuljanak ki közöttük. A találkozók céljai között lehetnek sportesemények is. Pályázatot testvérvárosi kapcsolattal rendelkező önkormányzatok, vagy ezek jogi személyiséggel bíró testvérvárosi egyesületei, bizottságai nyújthatnak be. A pályázatot az a település nyújtja be, amely a találkozó helyszíne lesz. A támogatás formája átalánydíj, a résztvevők száma és a találkozó időtartama, illetve az utazási távolság alapján meghatározott napi ráták szerint. Civil szervezetek által kezdeményezett projektek A különböző országokban működő civil szervezetek projektjeinek tárgya lehet konkrét tevékenység (pl.: szeminárium, tematikus műhelymegbeszélés, szakmai kiadvány, információs kampány, művészeti műhely, amatőr sporthoz kötődő tevékenység, képzés, stb.) Ezekre a tevékenységre tisztázott jogi státuszú nonprofit szervezetek pályázhatnak, Magyarországon például társadalmi szervezetek, köztestületek, oktatási intézmények, vallási szervezetek, önkéntes munkával vagy amatőr sporttal foglalkozó szervezetek, stb. A részletes pályázati feltételek a Tempus Közalapítvány honlapján folyamatos frissítés mellett elérhetők. Pályázati kiírások folyamatosan jelennek meg, melyeket a honlapon lehet nyomon követni, illetve a szakminisztérium kijelölt felelősétől itthon szerezhetőek be további információk Egész életen át tartó tanulás programja 30 A Socrates program az Európai Unió oktatási együttműködési programja, felöleli az oktatás valamennyi szintjét az óvodától az egész életen át tartó tanulásig. Főbb céljai: a felsőoktatásban tanulók mobilitásának ösztönzése, a nyelvoktatás fejlesztése, a nyitott- és távoktatás eszközeinek és módszereinek fejlesztése, az egész életen át tartó tanulás ösztönzése, esélyegyelőség megteremtése, hátrányos helyzetűek támogatása. Az Egész életen át tartó tanulás programja a gyerekkortól az időskorig teljes mértékben lefedi az élethosszig való tanulást. A négy szektoriális alprogram közül a /2006/EC 22

23 Comenius a közoktatást, az Erasmus a felsőoktatást, a Leonardo da Vinci a szakmai képzést (a felsőoktatási szint kivételével), a Grundtvig pedig a felnőttoktatást támogatja. A program pénzügyi kerete közel hét milliárd Euró. (Comenius13%, Erasmus 40%, Leonardo da Vinci 25%, Gruntvig 4%) Sporthoz köthető támogatási konstrukciói a következők: Comenius Iskolai együttműködések Az akció keretében olyan pedagógiai projekteket lehet megvalósítani, amelyek nemzetközi együttműködésben zajlanak egyenrangú partnerintézmények részvételével, egy közösen választott témában, folyamatos munkával, közös projekttermék elkészítésének a céljával. A Comenius Iskolai együttműködések témája lehet az iskolairányítás, oktatásszervezés, a pedagógiai módszerek összevetése és ezen területeken történő tapasztalatcsere is ban előnyt élveznek az olyan együttműködések által benyújtott pályázatok, melyek munkaterve, tekintet nélkül a projekt témájára, specifikus intézkedéseket tartalmaz az alábbiak szerint: A társadalmi-gazdasági hátrányok leküzdése és a korai iskolaelhagyás arányának csökkentése, A kreativitás és az innováció felébresztése és ösztönzése, Az oktatási lehetőségekben való részvétel kiterjesztése a sporttevékenységek révén. Erasmus program Tematikus hálózatok alprogramjában az akadémiai hálózatok egyik prioritása a testnevelés és sport. A programmal kapcsolatos részletes információk a Tempus Közalapítvány honlapján érhetők el. A strukturális alapok sportra irányuló támogatásai a közötti időszakra vonatkozó fejlesztési dokumentumokban szerepelnek, melyek bemutatása külön fejezet témáját képezi. A Leonardo program az Európai Unió szakképzési programja, amelynek célja a szakképzés piaci igényekhez történő igazítása, a szakképzés minőségének fejlesztése, illetve a szakképzés minél szélesebb rétegek számára hozzáférhetővé tétele, valamint a szakképzés tartalmával és módszereivel kapcsolatos újítások támogatása. Ez utóbbi ponthoz jól kapcsolható a sport, mint oktatási eszköz. A Leonardo program támogatja a szakképzés minden szintjének fejlesztését a középiskolától az egyetemeken át a továbbképzésekig, amelybe beletartozik a vállalaton belüli továbbképzés területe is. Pályázati kiírások folyamatosan jelennek meg, melyeket a honlapon lehet nyomon követni, illetve a szakminisztérium kijelölt felelősétől itthon szerezhetőek be további információk A LIFE program LIFE program által támogatott tevékenységek az alábbiak: Környezetvédelem - innovatív tevékenységek és bemutatók az ipar számára; bemutatók, promóció és műszaki támogatás a helyi hatóságok számára; a közösségi törvényhozást és politikákat támogató előkészítő tevékenységek. Természet megőrzése - az EU érdekkörébe tartozó, a természetes élőhelyek és a vadon élő növény- és állatvilág megőrzését szolgáló tevékenységek. Harmadik országok - technikai segítségnyújtás a környezetvédelmi adminisztratív szervezet létrehozásához, és a tartós fejlődést elősegítő természetvédelmi tevékenységek, bemutatók a Mediterrán- és Balti-tenger térségében. 23

24 A nemzetközi példák új, rendkívül érdekes kezdeményezésekre hívják fel a figyelmet, melyekben a sport is a természetvédelem eszközévé válik, illetve előtérbe kerülnek a zöld sportok (green games) és azok támogatása. A LIFE programon belül is találunk sikeres osztrák sportprojekteket: Egy golfprojekt golfmanagereket képez környezetvédelmi témákban. Az európai Golfklubszövetség a the committed to greenhandbook for golf courses címen vált ismertté Európa szerte. A legismertebb nemzetközi példa, mely a LIFE-ból került finanszírozásra, az athéni olimpiához kötődött green games néven. Pályázati kiírások folyamatosan jelennek meg, melyeket a honlapon lehet nyomon követni, illetve a szakminisztérium kijelölt felelősétől itthon szerezhetőek be további információk A 7. Kutatási Keretprogram A közösségi szintű kutatás- fejlesztési együttműködés fő formáját a tagállamok által megvalósított négyéves kutatási-, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramok jelentik. A keretprogramok célja, hogy a tagállamok közti kutatási együttműködések erősítésével, az erőforrások koncentrálásával olyan kutatási célok megvalósítását segítsék, melyek erősítik az európai ipar tudományos és technológiai alapjait, javítják Európa nemzetközi versenyképességét és elősegítik a társadalmigazdasági fejlődést. A 2007-ben induló 7. Kutatási-, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogram négy specifikus programra tagolódva Kooperáció, Ötletek, Emberek, Kapacitások- magában foglalja e hat fő célkitűzést. A kooperáció specifikus program az, mely a fent említett hat célkitűzés közül hármat foglal magában: így a kollaboratív kutatást, az európai technológiai kezdeményezéseket, illetve a nemzeti programok koordinációját. Az Ötletek az alapkutatás támogatását tűzte ki célul a kutatócsoportok európai szintű versenyén keresztül. Az Emberek program a már létező Marie Curie akciók továbberősítését szolgálja a tudás és karrierfejlesztés valamint az ipar- akadémia közti mobilitás erősítése érdekében. A Kapacitások a kutatási infrastruktúra, a kutatási potenciál fejlesztését célozza meg. Eltérően az eddigiektől a 7. Keretprogram nem négy, hanem 7 éves lesz, mint az Európai Unió költségvetési időszaka. A 7. keretprogram alapdokumentumai: Decision No 1982/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Seventh Framework Programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities ( ) PDF (387 KB) Az Európai Parlament és a Tanács 1982/2006/EK Határozata (2006. december 18.) az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról ( ) PDF (477 KB) 24

25 A közegészségügyre vonatkozó közösségi szintű cselekvési program ( ) A Közösség a közegészségügyi program keretein belül, a biztonság európai szinten történő javítása érdekében a tagállamokban előforduló sportbalesetekről és sérülésekről szóló adatok összegyűjtésével és az egységes osztályozási rendszerek, valamint az összehasonlítható módszerek alkalmazásával igyekszik segíteni a nemzeti szervek és sportegyesületek közös kezdeményezéseit. Ha a sportoláshoz és más szabadidős tevékenységek gyakorlásához sikerül kedvező környezetet kialakítani, csökkenhet a balesetek és a sérülések száma is. Az Európai Unió a közötti időszakra szóló közegészségügyi egyes nem hivatalos fordításokban a népegészségügyi programja 31 keretében számos olyan projektet támogatott illetve támogat, melyek célja a testmozgás népszerűsítése valamint a sportbalesetek megelőzése. A program prioritásainak kidolgozása megelőzte Sport általi nevelés európai éve programot, ugyanakkor célok összességében egy irányba mutatnak. A programra vonatkozó kiválasztási szempontrendszert esettanulmányként a mellékletben bemutatjuk, mivel felépítése és az alkalmazott módszertan tipikusnak mondható, és jellegét tekintve általánosítható. A Programon belül rendszeresen jelennek pályázati felhívások, a jelenleg futó pályázatokra május 23-ig lehet jelentkezni. Az aktuális pályázati lehetőségekről és pályázati határidőkről közvetlenül a lent megadott honlapon, illetve a kijelölt magyarországi kapcsolattartón keresztül az Egészségügyi Minisztériumban lehet tájékozódni Mintaprojekt: Európai Környezetvédelmi Hálózat építése a szabadidősportban ( olaszfrancia interregionális vidékfejlesztési együttműködés) A projekt célja a turizmus fellendítése szabadtéri - természetben gyakorolható sportok, "attrakciók" fejlesztésével. Eredménye francia és olasz vidéki területek közötti interregionális, hosszútávon fenntartható, kapcsolat kialakítása (helyi kultúra és a természetvédelem népszerűsítése, a helyi erőforrások jobb kihasználása) szabadtéri "Zöld Sportok" réven. A projekt keretében támogatott tevékenységek: a területek lehetőségeinek elemzése; a kínálati szektor fejlesztése: a helyi termékek fejlesztése és összekapcsolása; a sporttermék meghatározása; a területi marketing terv meghatározása és a helyi termékek és szolgáltatások népszerűsítése. A projekt lényege az együttműködésből származó többlet. A természeti sport fejlesztése területi összefogás által. 31 Forrás: 25

26 További közösségi szintű mintaprojektek, amelyek 2004-ben a sport általi nevelés éve kezdeményezés (EYES) keretében nyertek támogatást: Projekt Leírás Projekt teljes költségvetése Kommunikációs kampány Sportesemények bemutatása, konferenciák és kézikönyv készítése oktatási intézmények részére 4 témában: a sport hatása az emberekre, szociális integráció a sporton keresztül, a sport és a munkaerőpiac közötti kapcsolatok elemzése, információk a sport negatív oldaláról, mint dopping, etnikai vagy faji kirekesztés, kommercializálódás, egészségügyi problémák stb. EU támogatás aránya euro 75% A sport támogatása az információ hiány mérséklése, és oktatási anyag kidolgozása révén Sport és oktatási szakemberek találkozója a.) Az ADAPT című CD-ROM lefordítása az EU tagállamokban használt hivatalos nyelvekre (folyamatban). b.) Web oldal készítése, amelyen összegyűjtik a hasznos információkat a sport klubokról, sportszövetségekről, beleértve az iskolai sporttevékenységeket is. Mindegyik adatbázis elérhető angol és a nemzeti nyelven. A projekt eredményeként létrejön egy virtuális hálózat, amely az új technológia felhasználásával erősíti a tapasztalatcserét, a sport, mint a társadalmi integráció egyik leghatékonyabban alkalmazható eszközén keresztül euro 51% euro 80% 26

27 Olaszországi mintaprojekt-példa Projekt Leírás Projekt teljes költségvetése Sport az iskolában Támogatja a különböző sportokat (röplabda, torna, evezés, baseball, rögbi, lovaglás, golf, vívás, kosárlabda, sízés és kerékpározás) az oktatási intézmények, önkormányzatok és sportszövetségek együttműködési szerződésein keresztül. EU támogatás aránya euro 48% Írországi mintaprojekt-példa a sport nevelés-módszertani szerepére Projekt Leírás Projekt teljes költségvetése Sport és sportfilozófia alkalmazása a speciális oktatási igényűek képzésében A sport kiemelése a különböző iskolai tantárgyak oktatása során. Például a történelem tantárgy oktatása keretében bemutatásra kerül a sport története, a földrajz keretében megismertetik a különböző nemzeti csapatokat, a matematika keretében tárgyalják a speciális pontozási rendszereket. A program azokat a fiatalokat célozza, akiknek nehézségeik vannak az általános (hagyományos) képzési rendszer elvárásaival, és ezért potenciális lemorzsolódók. EU támogatás aránya euro 50% Sikeres osztrák projektpéldákat találunk a Leonardo, Grundtvig és Youth programokban. Különösen releváns példa lehet hazánk számára a Kultúra 2000 keretében finanszírozott fejlesztések. Arra figyelmeztet, hogy a Pécs Kulturális Főváros nagyprojektben szerephez kell juttatni a sportcélú fejlesztéseket is. Az osztrák sport sikeresen pályázott a 6. Kutatási Keretprogramban is: A projekt keretein belül olyan módszerek kerülnek kifejlesztésre, melyek segítségével a sporthoz kapcsolódó illegális drogkereskedelmet, a tiltott gyógyszerek, anyagok, adalékok használatát felfedjék. 27

28 Az uniós programok elérhetőségei 32 : YOUTH programme: projects or organizations promoting the physical activities of young people SALTO (Support and Advanced Learning and Training Opportunities inside the YOUTH-programme) Training / Education: the role of sport in education Programmes Comenius, Erasmus, Grundtvig, Lingua, Minerva, Leonardo da Vinci, Erasmus Mundus, elearning: Civil Society: Promotion of sport events (town twinning) Town Twinning Social Affairs and Equal Opportunities: sport facilities for disabled, for women, for minorities Tenders / Grants: Disability issues: Anti-Discrimination and Civil Society Gender Equality: Public Health: promotion of physical activity, the prevention of sport accidents/injuries, fight against the use of drugs Tenders / Grants: 32 A hazai igazgatási struktúra illetve intézményrendszer átalakulása miatt, a programok hazai kapcsolattartóinak elérhetősége legpontosabban a központi honlapokon keresztül érhető el, bár előfordulhat hogy ezen források is lemaradásban vannak. 28

29 3.3. AZ EU ALAPOK ÉS A SPORT, EU-S FORRÁSOKBÓL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK NÉMETORSZÁGBAN ÉS AUSZTRIÁBAN Németország A német sportérdekek képviselete Brüsszelben A német sport fenntart egy önálló brüsszeli képviseleti (lobbi) irodát amely A német sport EU Irodája nevet viseli. Feladata, hogy a német sport érdekeit képviselje az EU intézmények viszonylatában, információt szolgáltasson az aktuális európai ügyekről, segítsen olyan sportprojektek tervezésében, amelyekhez Európai Uniós támogatás vehető igénybe ban jött létre a Német Sportszövetség, a Nemzeti Olimpiai Bizottság és a tartományi sportszövetségek összefogásával. Több európai együttműködő partnere is van. Az iroda kiválogatta 2004-től 2007-ig azokat a mintaértékű sportprojekteket, melyekhez uniós forrást sikerült szerezni. Harminc projektről kapható információ az irodától, melyek között valósultak meg. A projektek elemzése azt mutatta, hogy jellemzően kisebb összegű támogatásra kaptak lehetőséget a pályázók, szerepelt közöttük euro nagyságú projekt is. A német példa három területen tanulságos: a közvetlenül Brüsszelben megpályázható programok a Leader projektek és a korábbi NDK területén folyó uniós sportfejlesztések tekintetében. A projektlista igen változatos, így csak korlátozott számú egyenes következtetést, tendenciát lehet belőle levonni. Az alábbiakban összegezzük a legjobb gyakorlatot: Egy évekre szóló projekt az idősödő korosztály testmozgásának támogatását tűzte ki célul. Az Unió euro támogatást biztosított a projekthez, melyben 17 európai ország (főként egyetemek) vesz részt. A résztvevők egy hálózat létrehozásán munkálkodnak, melynek célja, hogy megtalálja a testmozgás ösztönzésének költséghatékony módszereit, kialakítson és végrehajtson egy testmozgásra vonatkozó politikát. Ezt kutatások alapozzák meg az idősebb korúak sporttevékenységeit vizsgálva. A projektet az Egészségügyi Főigazgatóság finanszírozza. A Munkaképesség 45+ című projekt kitűnő példája a sportcélú fejlesztések finanszírozásának az Európai Szociális Alapból. Célja, hogy a 45 év feletti lakosság a rendszeres sport segítségével megőrizhesse munkaképességét, különös tekintettel a munkanélküliekre és a potenciális munkanélküliekre. Egy másik, szintén az ESZA-ból finanszírozott projekt összekapcsolja a készségfejlesztést (hogyan dolgozzunk csapatban) és a sportot, az egészséges táplálkozást és a testmozgást. Például 8. és 9. osztályos tanulóknak gerelyhajítás segítségével oktatják a csapatszellemet, az együtt tanulást és a közös munkát. A résztvevők, más ott lakókkal közösen készülnek fel arra, hogy fittek legyenek, amikor munkába állnak, vagy saját céget alapítanak. Egyesületek, iskolák, ifjúsági házak dolgoznak együtt a projektben. A projektötlet már harmadik alkalommal is sikeresnek bizonyult. A jelenlegi fázis

30 2007. évekre terjed ki. Az uniós források mellett a Szövetségi Ifjúsági Minisztérium is támogatást nyújtott a megvalósításhoz. Az ESZA-val szemben ritka az ERFA-ból finanszírozott projekt az iroda palettáján. Egy kivétel a évi Åre-ban rendezett sí világbajnokság, amelyre 200 ezer euro támogatást sikerült szerezni. Amint korábban jeleztük, az iroda nemcsak németországi, hanem más régi tagállamokban tervezett sportprojekteket is felkarol. Figyelmet érdemel az a kezdeményezés, amely nem egy támogatási alapból, hanem a szociális párbeszéd támogatásán keresztül valósul meg. A projekt kedvezményezettje az EASE (Sport Munkaadók Európai Egyesülete). Referencia értékű az a projekt, amelynek címe a Városi sport a sport, mint városfejlesztési eszköz. Célja, hogy a hátrányos helyzetű városrészek sportfejlesztések révén felértékelődjenek. Ehhez járul hozzá a projekt elemzések, kutatások, és legjobb gyakorlatok átadása révén. A várt eredmény egy gyakorlatorientált csomag, mely bemutatja, hogyan válhat a sportpolitika a városfejlesztés eszközévé. Több évet ( ) és 24 tagállamot fog össze, teljes összege 1,5 millió euro. A finanszírozás forrása az Interreg III program. Ez a referencia azért fontos hazánk számára, mert a sport szempontjából legtöbb támogatási lehetőséget nyújtó Leader nem terjed ki a városokra. A városfejlesztés ugyanakkor szintén jelentős forrásokkal bír (Jessica program). Szintén példaértékű, hogy egy német egyetem (Bielefeld) Sport és Lélektani Tudományok tanszéke a 6. Keretprogramból nyert el kutatási támogatást, mely a brüsszeli pályázati lehetőségek legjelentősebbike. Ez egy további bizonyíték arra, hogy a sportot ugyan egyetlen alap vagy program sem támogatja direkt módon, de közvetlen módon szinte mindenhol eladhatóak a sportprojektek. Több jelentős projekt létezik a sport és a dopping kapcsolatáról. Ezek fókuszában a felvilágosítás, az egészségügyi kockázatok bemutatása áll. Egy 2005-ben indított projektben például spanyol görög, bolgár és lengyel egyetemek gondoskodnak a témában elérhető tudás összegyűjtéséről, lefordításáról valamennyi európai nyelvre és eljuttatásokról a(z) (potanciális) érintettekhez. A projekt 3 évre szól, összköltségvetése közel 780 ezer euro, melyből 460 ezer az uniós támogatás. Néhány további példa: Iskola és élsport (forrás: EJES) tehetséggondozás, csereprogram 5 ország részvételével Job and Sports (program: Leonardo da Vinci), hátrányos helyzetű fiatalok (nők) munkahelyi beilleszkedése a sport segítségével Good Hosting, Fewer Problems (AGIS program), szurkolók és biztonság, kb euro ITES Informations Technologies in European Sport and Sport Science (Socrates / Minerva ) tudományos kutatás, kommunikáció, konferencia, workshopok Flaeming Skate 2004 (ERFA) inline skater, aktív turizmus 30

31 Sportfejlesztések Leader forrásból Fontos Magyarország számára az a tapasztalat, hogy helyi szinten a Leader az az uniós forrás, melyből sportcélú fejlesztések finanszírozhatóak és között Németországban 148 kistérségben mintegy 1300 projekt valósult meg LEADER+ forrásból, közöttük jelentős számban fordultak elő sportcélú fejlesztések is. Tipikus példák: iskolai sportpálya vízisport-park aktív testmozgás időseknek és mozgáskorlátozottaknak szabadtéri teniszpályák a tömeg- és versenysport számára a mozgássérültek, kerékpárosok és görkorcsolyázók szállításának összekapcsolása sportlétesítmény akadálymentesített öltözőkkel és zuhanyzókkal tájfutáshoz felkészítő gimnasztika terem, tréningek a sérülések elkerülése érdekében sétautak, kerékpárutak lovas turizmus trendsportok, mint pl. sírepülés vízipark a természetben tornaterem megújuló energiaellátással (napkollektor és geotermikus energia). Legnagyobb számban a sétautak és a kerékpározáshoz köthető projektek fordulnak elő. Jellemzően a szabadban végezhető sporttevékenységeket támogatják, melyekben a táj szépségének megőrzése, a helyi turizmus fellendítése fontos szerepet kap. Sportfejlesztések a korábbi NDK területén Magyarország vonatkozásában is relevánsak a keletnémet tapasztalatok, mert ezek a tartományok ugyanolyan besorolás alá esnek az EU források megítélése és nagysága szempontjából, mint hazánk. A strukturális politika (melynek fő eszközei a strukturális alapok) fő célja, hogy megvalósuljon a területi kohézió, az alacsonyabb fejlettségi szinten álló területek közelítsenek a magas fejlettségűekhez. Pontosan ezt a célt tűzte ki az július 1-ével induló, Aranyterv a Kelet számára program, mely tömegsportra alkalmas sportpályákat támogat az Új Német Tartományokban és Kelet-Berlinben. Célja, hogy 15 év alatt felzárkóztassa a sportolási lehetőségek kínálatát, melyben a program indításakor jelentős volt a lemaradás, a kelet német területeken a nyugatiak korábbi szintjére. (A korábbi szintet a 90-es évek elejére vonatkoztatja a program.) Ily módon is orvosolni kívánják a kettészakadás következményeit és azonos életkörülményeket kívánnak biztosítani az ország teljes területén. A program új sportlétesítmények létrehozását és régebbiek felújítását támogatja a szövetségi kormány, a tartományok és az önkormányzatok bevonásával. 31

32 Keretein belül támogathatóak a városok, települések, kistérségek és azok társaságai, valamint a közhasznú sportszervezetek. Támogatható minden olyan intézkedés, melyben sort célú szükségletet fedez. Két azonos fontosságú projekt közül elsőbbséget élvez az, amelyben környezetvédelmi és szociális szempontok is érvényre jutnak. Támogatható sportlétesítmények új építése, bővítése vagy átépítése. A sportlétesítmények az alábbiak: sportpályák (kis- és nagypályák, könnyűatlétikai egyéni létesítmények sportcsarnokok fedett és szabadtéri medencék (kivéve élményfürdők) egyes sportágakban használt speciális létesítmények, amennyiben azokat a helyiek tömegesen igénybe tudják venni, hosszú távon is igényeli és sokrétű a felhasználók köre. A támogatható létesítményekhez tartoznak továbbá: a kiszolgáló épületek és helyiségek (öltözők, zuhanyzók, technika stb.) torna- és kondicionáló termek szociális helyiségek Olyan helyiségek sportcélú átépítése is támogatható, amelyek korábban nem sport célokat szolgáltak. Ez a németországi példa több tanulsággal is szolgálhat. A kezdeményezés az EU támogatások szempontjából igazi ellenpélda is lehet, hiszen nem vesz igénybe ilyen forrást, hazai finanszírozásból oldja meg a fejlesztést, holott teljesen EU-konform. Céljai azonosak a területi kohézió céljaival. A német támogatási rendszer egyik nagy hibája, hogy hasonló célú pályázatok nagy számban léteznek egymás mellett, a pályázó gyakran elvész, nem tud eligazodni a lehetőségek között. Ez egyben hatékonysági problémákra is utal a közpénzek felhasználásban. Projekt-példák Projekt Leírás Projekt teljes költségvetése Külvárosi sportcsarnok A projekt egy új sportcsarnokra építve vonja be a hátrányos helyzetű /főleg emigráns/ külvárosi gyerekeket és családjukat a sportba. A projekt elsősorban a csapatsportokra épül, amelyek támogatják a szolidaritást a szociális és kulturális integrációt. A sportcsarnok minden délután nyitva áll a családok és valamennyi érdekelt csoport és iskola előtt. EU támogatás aránya euro 33% Befogadásra nevelés a sport által Együttműködés az egyetemek (tudományos kutatási komponens), sport klubok és iskolák között három különböző sport és szabadidő tevékenység végzésére 7 és 9 éves gyerekekkel, amelynek során a fair play, a tolerancia, a szabályok betartása és az ellenvélemény elfogadása a legfontosabb szempont euro 50% 32

33 Ausztria Ausztria példája a sportprojektek uniós támogatása, annak szisztematikus vizsgálata, megismertetése a sport iránt érdeklődőkkel, az eddig vizsgált országok mellett egyértelműen egy további legjobb gyakorlat. Mottója, hogy kreativitással és a szükséges akarattal, jóval több EU-támogatáshoz juthat az osztrák sport. A sport és annak támogatása nem az unió elsődleges feladata, de a meglévő támogatási programokból sportprojektek is profitálhatnak. Ez elsősorban a képzés, az ifjúság, a regionális politika és a szociális integráció területeire vonatkozik. Ilyen programok például a YOUTH, vagy a Leonardo da Vinci. Korábban létezett olyan uniós program, mely kizárólag sportprojekteket támogatott. Az EURATHLON között működött, de egy bírósági ítélet nyomán megszüntették. Az ítélet lényege, hogy csak az alapszerződésben nevesített célokra fordíthat pénzeszközt a költségvetés, a sport azonban ebben nem szerepel. Az új alkotmány elfogadása ezt a problémát megoldhatja, hiszen abba a sportot már belefoglalták. A regionális politika területén Ausztria 1,8 milliárd euro támogatásra tarthatott igény a tervidőszakban. Ez öt uniós alapból érkezik (regionális, szociális, agrár- és vidékfejlesztés, halászat és kohéziós). Példaként említhető a burgenlandi nagyprojekt, mely a turizmus támogatásán belül egy gyógyfürdő és golf beruházást finanszíroz. Egy másik projekt Felső-Ausztriában az Egészségturizmus munkahelyet termet címet viseli. Ebben a projektben az egészségközpont és a gyógyfürdő mellett további sport és szabadidő létesítmények is helyet kaptak. Steiermarkban egy Sportegyesület könyvelője vehetett részt továbbképzésen. Egy következő programcsoport a közösségi kezdeményezések (INTERREG, EQUAL, LEADER és URBAN) 33 köre. Ezeken belül összesen 358 millió euro forráshoz juthatott Ausztria. Néhány Interregből megvalósult projekt: háromoldalú wellness képzés (Steiermark, Szlovénia, Magyarország). Igényfelmérés a turisztikai létesítményekben, több országot átfogó wellness képzés. EUROREGIO futballkupa (Felső-Ausztria, Németország, Csehország Pentathlon (Alsó-Ausztria, Szlovákia). Példák Leader projektekre: Voralbergben trendsportokhoz kapcsolódóan nyújtottak támogatást. A divatsportokban új foglalkoztatási lehetőségek rejlenek a régió számára. Részben sportolók és animátorok felkészítésén, képzésén, részben pedig az új sportágakhoz köthető turisztikai lehetőségeken keresztül. Steiermarkban a schilcherlandi erdei és sport élménypark kapott támogatást. A turizmus, az erdészet és a sport együttműködése valósult meg itt, egész évben nyújtott kalandprogramokon és természeti élményeken keresztül. A programokat főként iskoláknak ajánlják, alternatívaként a szokványos túrákkal és sportrendezvényekkel szemben. Az egészséges táplálkozással 33 A Közösségi kezdeményezések mára átalakultak (vagy megszűntek), a Leader például az EMVA egyik prioritásává vált, az URBAN-ből lett a JESSICA program stb. 33

34 foglalkozó alprogram is része a projektnek, mely gyermek főzőtanfolyamot és táplálkozási szemináriumokat tartalmaz. EQUAL projektre nem volt sikeres példája Ausztriának. Az URBAN kezdeményezésen belül a grazi ASKÖ Stadion felújítása és egy grazi fürdőfelújítás szerepelt. A strukturális politika eszközei és a közösségi kezdeményezések mellett közvetlenül a Bizottságtól is kapható támogatás több országot átfogó projektekhez a különböző EU politikákhoz kapcsolódóan és az akcióprogramok keretein belül. Ennek fő területei: képzés és kultúra, ifjúság és kultúra (ide tartozik a Leonardo, a Sokrates 8 alprogramja, a Youth, a Kultúra 2000 stb) egészségügy foglalkoztatás és szociális politika kutatás környezetvédelem AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG SPORTFINANSZÍROZÁSI GYAKORLATA Egy fejlett gazdaságú európai uniós tagország sporthoz és az egészséges (szűkebb értelemben véve mozgásgazdag) életmód kialakításához szükséges feltételek megteremtéséhez kapcsolódó fejlesztésének, illetve projektjének ismertetése kerül a következőekben bemutatásra. A sport szervezeti keretei A sport szervezeti kereteit az elmúlt években megújították. A sportszervezetek átvilágítását követően a Kormány elfogadta az új sportstratégiát, amely a korábbi tagolt és szétaprózódott sportfinanszírozást egységesítette, elősegítve ezzel a sport finanszírozás átláthatóságának és hatékonyságának növelését. Az Egyesült Királyságban a sportpolitikai irányítást kormányzati szinten a Kulturális, Média és Sportminisztérium végzi. A minisztérium és a sportszervezetek között a kapcsolatot a UK Sport, illetve a Sport England, Sport Scotland, Sport Wales és a sport Észak Írország biztosítja. A UK Sport a korábbi átfedések megszüntetése érdekében április 1-től az elit verseny sport fejlesztéséért és finanszírozásáért felelős, míg a közösségi sportfejlesztés és sportfinanszírozás feladata pedig a Sport England hatáskörébe tartozik. A Sport England felelős tehát a közösségi sport fejlesztéséért és a közösségi sport befektetések menedzseléséért. A Sport England feladata a kormányzati sportcélok elősegítése valamint a sportnak juttatott kormányzati támogatás és a Nemzeti Lottó Alap forrásainak hatékony felhasználása. A szervezet a Kulturális, Média és Sportminisztériumon keresztül a Parlamentnek tartozik felelősséggel. 34

35 A Sport England szervezetét 13 tagú elnökség irányítja. Az elnökség a szervezet stratégiáját alakítja és a legfontosabb pénzügyi, finanszírozási kérdésekben dönt, valamint ellenőrzi a legfontosabb projektek megvalósulását. A Sport England az egyesületekhez, helyi önkormányzatokhoz 9 regionális irodán keresztül kapcsolódik. A 9 regionális iroda az ország teljes területét lefedi. Mindegyik regionális iroda az adott régióra vonatkozó sport stratégiát dolgozott ki, amely illeszkedik a Sport England által kidolgozott nemzeti sportstratégiához. A helyi sport szervezéséért a helyi önkormányzatok sportszervezetei felelnek. Angliában a sport nem kötelező önkormányzati feladat, ezért az egyes önkormányzatok önállóan döntenek ezek működtetéséről. Angliában a sportklubok általában egy, vagy csak kevés sportágra szakosodva működnek. A sportklubokat a NGB-k, azaz a sportági szövetségek fogják össze sportáganként. Angliában a sportfinanszírozási rendszert úgy alakították ki, hogy a sportági szövetségek a központi támogatásért cserébe egyfajta üzleti tervet készítenek, amely a következő évi központi finanszírozás alapja. Brit Olimpiai Bizottság önálló szervezetként működik, de befolyása csekély, állami finanszírozási forrásokból nem részesül. A központi kormányzati pénzek (Lottó Alap) felosztásába érdemi beleszólása nincs. A sport finanszírozás forrásai A sporttal kapcsolatos gazdasági aktivitás 2005-ben rekord nagyságrendet, 15 milliárd fontot ért el. Ez közel 50 %-os növekedés 2000-es évhez viszonyítva. Az ágazatban 434 ezer főt foglalkoztatnak, ami az összes brit foglalkoztatott 1,8 %-át teszi ki. A foglalkoztatott munkaerő 76%-a a magánszektorban, 12%-a a nonprofit szektorban és 12%-a pedig a közszférában dolgozik. Az összes sport jellegű fogyasztói kiadás becsült éves értéke 17 milliárd font. A sportágazatban a közösségi finanszírozás értéke (állam, önkormányzat) a különböző finanszírozási formákon keresztül (állami, önkormányzati, Nemzeti Lottó Alap, adókedvezmények) meghaladja éves szinten az 2 milliárd fontot. Ezen túlmenően évente nagyságrendileg 5,8 millió önkéntes munkájával vesz részt különböző formában a sportszektor működtetésében. A vállalati szektor becsült részesedése a sportszektor finanszírozásában 1,3 milliárd font. A sport fejlesztésére a Sport Keretterv keretében a sportra fordított állami finanszírozási források értéke éves szinten közel 2000 millió Font. A keretterv céljaihoz illeszkedő nemzeti, regionális és helyi szintű tevékenységek finanszírozását több alap végzi: Sport England tanácsadó, sportfejlesztő és támogató szervezet. Nemzeti és regionális szinten fejti ki tevékenységét, melynek fő célja aktív nemzetet teremteni a sportoláson keresztül. A Nemzeti Lottó Alap nagy projekteket támogat. A Nemzeti Sport Alap a magánbefektetők és közösségek együttműködését támogatja a sport terén, A Nagy Lottó Alap támogatásai felét a Nemzeti Lottó Alap jó projektjeire költi, és pótlást nyújt az Új Lehetőségek Alapjának, valamint a Közösségi Alapnak. A Football Alap felügyeli a beruházásokat. A Sport és Művészeti Alap széles skálán mozgó sport projekteket támogat. A Sport segély a 12 és 18 év közötti lányok és fiúk sportját támogatja. 35

36 Néhány példa az alapok támogatási konstrukcióira Sportsmatch program A Sportmatch kormányzati kezdeményezés (Sport England) a sport szponzori támogatására. Lényege, hogy minden egyes szponzori fonthoz ugyanannyi támogatást nyújt. A támogatás maximuma font. A támogatásra kormányzati szervek, karitatív szervezetek, helyi önkormányzatok, iskolák, sport klubok, önkéntes és ifjúsági szervezetek nyújthatnak be kérelmet közösen a szponzorral. A szponzor minimális hozzájárulása 1000 font. A program részletesen szabályozza a szponzor kilétét, a támogatási jogcímeket, pénzügyi kondíciókat és a szponzorálható sportágakat. A program célja, hogy új üzleti partnereket vonjon be az alapvető sportágakba /grass-roots sport/ bátorítsa a szponzorokat a tevékenységük kiterjesztésére, növelje a szponzori támogatási összegeket. Elismerés mindenkinek Elismerés mindenkinek /Award for All/: a Nemzeti Lottó alap támogatásával működő pénzügyi keret helyi projektek támogatására. 300 és font közötti támogatást nyújt iskoláknak, non-profit szervezeteknek, helyi önkormányzatok, közösségeknek. Nem kaphatnak támogatást nyereségorientált szervezetek, magánszemélyek. A támogatás a helyi közösségek fejlődését elősegítő sport, művészeti, kulturális, oktatási, egészségügyi és környezetvédelmi projektekhez kapcsolódik. A sport terén a támogatás a hátrányos helyzetű csoportok tréning programjai a városi telkeken, fiatalok számára sport és játék-terek kialakítása az egészséges táplálkozás és testmozgás növelése tartalmú projektekhez nyújtható. Egészséges család program A 12 év alatti gyerekeket célozza a program, melynek keretében a családdal közös programokat dolgoznak ki a játék, az egészséges táplálkozás és testmozgás fejlesztésére. 36

37 Skócia (Sport Scotland) A sporttámogatás általános alaprendszerén túlmenően, segítséget nyújt elsősorban lottóból származó pénzek felhasználása révén a sporttevékenységhez kapcsolódó projektek finanszírozásához. A vonatkozó Sport építése program két jellegzetes elemből áll: 1. Közösségi létesítmények biztosítása, illetve feljavítása a lakosok érdekében. Helyi önkormányzatok, egyesületek, vállalkozások és hasonló helyi nem sportszervezetek a kezdeményezők. 2. Edzésre és versenyzésre alkalmas létesítmények nemzeti vagy területi központok létesítményeinek fejlesztésével vagy rendelkezésre bocsátásával. A kezdeményező az illetékes sportigazgatási szerv lehet. Példák a Skóciában leginkább támogatandó projekt-típusokra: Sportterek kialakítása, amelyeknek jó kapcsolataik vannak iskolákkal és klubokkal, és biztonságosak, valamint jól megközelíthetőek. Létező pályák felújítása, fejlesztése, uszodafejlesztés központi jellegű településeken Szálláshelyek fejlesztése meglévő vagy új sportpályáknál Sportcsarnokok, sportterek fejlesztése a közösség bevonására vagy a sportkínálat növelésére. Példák közepesen fontos célokra: golfpályák fejlesztése létező bitumenes, betonos teniszpályák cseréje Példa alacsony prioritású projektre: Bowling-pályák vagy klubok felújítása Projekt-példák Annan Drive Integrated Community Facility, Hamilton, South Lanarkshire Közösségi épület fejlesztés úszás, fitness és szabadtéri sport kínálattal, amely segíti fogyatékos embertársaink integrálódását is. Korosztályokon átívelő aktív közösségek fejlesztése a sport által A projekt célja a közösségépítés, az egészségmegőrzés és az élethosszig tartó tanulás a sporton keresztül, valamint hogy növelje a főként a kisebbségek és a rossz anyagi körülmények között élők közül kikerülő fiatalok sportban való részvételét. A projekt keretében egy vízparti szabadidőközpontban, 55 év fölötti embereket képeznek és tanítanak meg négy sporttevékenység oktatására (vitorlázás, kenuzás, hegymászás és íjászat). Alapfokú oktatóvá előlépve az idősebb célcsoport tanítja meg a fiataloknak a sportágak alapjait, amely tevékenységek egyébként drágák vagy nehezen elérhetők. A projekt legnagyobb érdekessége és egyedisége a különböző korosztályok bevonása. A Mellékletek tartalmaz két további eredeti dokumentumot egy mintaprojektre és a sikeres angol gyakorlatra vonatkozóan. 37

38 Eredmények A sportágazat fejlődésének legfontosabb eredményei az elmúlt években a következők: A felnőtt lakosság sportaktivitása az elmúlt években nem csökkent. Ez a korábbi tendenciákhoz képest előrelépésként értékelhető. Az iskolai sport a 90-es évekbeli hanyatlás után fejlődésnek indult. Az olimpiai, paraolimpiai játékokon és egyéb világeseményeken a sport eredményessége növekedett. Az 1996-os Atlantai olimpián szerzett 15 érem, a 2000-es Athéni olimpiára 30-ra növekedett óta országos szinten 10 új versenyuszodát építettek, megkezdődött a Wembley stadion építése, jelentős mértékben megújultak a központi sportcentrumok. A 2012-es nyári olimpiai játékok házigazdájává Londont választották. A legnagyobb sportesemény rendezési jogának elnyerését követően megkezdődött a 2012-es olimpiai játékok rendezéséhez szükséges sportinfrastruktúra fejlesztése. A tapasztalatok áttekintése során megállapítható hogy az egyénre vonatkoztatott ép testben, ép lélek gondolata, eredményesen transzponálható szélesebb társadalmi értelmezésre, azaz hogy egy egészségesebb fizikumú humán tőkével bíró társadalom, hatékonyabb lehet mind gazdasági mind államigazgatási tekintetben INDIKÁTOROK AZ UNIÓS FEJLESZTÉSPOLITIKA GYAKORLATÁBAN Az uniós gyakorlatban az indikátorokat elsősorban a támogatáspolitika hatásának mérésére (értékelés), illetve a konkrét projektek (programok) fizikai megvalósulásának, előrehaladásának mérésére (monitoring) használják. A leggyakrabban használt mutatók az output eredmény és hatás indikátorok. Output mutató lehet sportfejlesztések esetében például a megépített sportlétesítmények száma, férőhelye. Szociális alap finanszírozása esetén az elindított tanfolyamok száma, a képzésekben részt vevők száma, ezen belül például a nők, a fogyatékosok száma, vagy aránya. Az eredmény mutatók a beruházás, fejlesztés, vagy egyéb intézkedés közvetlenül kimutatható (közösségi, gazdasági, erkölcsi stb.) hasznát mérik. Ilyen mutató a lakosság sportolásra fordított idejének növekedése. A hatás indikátor hosszú távú hasznot mér, mely már nem köthető közvetlenül, csak közvetve, más tényezők együttes hatásával együtt az adott fejlesztéshez. Ilyen mutató a lakosság egészségi állapotának javulása. Fontos és általánosan, minden fejlesztésnél használt eredmény indikátorok a beruházás általi hozzáadott érték növelése és a létrehozott új (esetleg megőrzött) munkahelyek száma. Léteznek továbbá input indikátorok is. Az input mutatók adott projekt esetében a pénzügyi ráfordítás nagyságát mérik. 38

39 4. SPORTFEJLESZTÉSHEZ ADAPTÁLHATÓ PROGRAMOK Az elemző munka során igyekeztünk feltárni a lehető legköltséghatékonyabb eszközöket a Megbízó számára, amelyekkel megfelelő döntés esetén gyorsan és magas színvonalon kezdheti meg a sporttevékenységek fejlesztéséhez kapcsolódó projektek generálását, gyűjtését, a projektekben részt vevő potenciális szakemberek képzését, valamint az ígéretesnek ítélt projekt-ötletek részletes tervezését és kidolgozását. A következőekben bemutatásra kerülő három eszköz közös jellemzője, hogy hazai állami illetve részben európai uniós források felhasználásával kerültek kifejlesztésre A KEZDET PROJEKTGYŰJTŐ PROGRAM BEMUTATÁSA 2000-ben született meg az elképzelés, hogy a Nyugat-Dunántúli Régió rendelkezzék egy olyan önálló adatbázissal, mely tartalmazza a Nyugat-Dunántúli Régióban született fejlesztési kezdeményezéseket, projekt-ötleteket. Az adatbázis a Nyugat-dunántúli Fejlesztési KEZDEményezések Tára, azaz a KEZDET 34 nevet kapta. Az adatbázis és rendszer mára mind jellegében, mind pedig technikai hátterét illetően jelentős mértékben átalakult, igazodott a folyamatosan változó külső feltételekhez ben a rendszer átdolgozására és kibővítésére került sor, amelynek eredményeképpen a projektgazdák számára a KEZDET egyszerűbb, áttekinthetőbb, könnyebben kezelhető, felhasználóbarát rendszerré vált. A KEZDET mostanra már nem csak a Nyugat-Dunántúli Régió, hanem az Észak-Magyarországi, az Észak-Alföldi, a Dél-dunántúli, a Közép-dunántúli és a Balaton Régió fejlesztési kezdeményezéseinek gyűjtését is támogatja. Alapvető cél illetve elvárás a rendszerrel szemben, hogy valódi fejlesztési elképzelések jelenjenek meg az adatbázisban, amelyek az Európai Unió és a Hazai Decentralizált Keretek forrásain túlmenően más, akár befektetői oldalról érkező finanszírozási forrásokra is számíthatnak. A valódi, azaz nem pályázati felhívások által vezérelt fejlesztési elképzelések, projektek kidolgozásában, pályázattá formálásában egy projektértékelő rendszer nyújt segítséget. Az Ügynökség/ tervezők részére eljuttatott projektjavaslatok befolyással bírhatnak mind a regionális igények figyelembe vételével történő regionális pályázati rendszer kialakítására, mind pedig a időszak Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programjai és Akcióterveinek alakulására. Mindkét esetben komoly érdekérvényesítő szerepe van a pályázati források támogatható tevékenységeinek meghatározásakor. Az adatbázis és szolgáltatásai a weboldalon találhatók. A KEZDET minimális funkcionális átalakítással, azonnal alkalmassá tehető sporttevékenységhez kapcsolódó projektek strukturált gyűjtésére. A rendszerben már jelenleg is megtalálható, sportfejlesztéssel kapcsolatos legfontosabb eddigi projekt-ötleteket a következő táblázatban foglaltuk össze. 34 Forrás: Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 39

40 Sportfejlesztéssel kapcsolatos projekt-ötletek, igények elsődleges összegzése Régió Dél-dunántúli régió Nyugat-dunántúli régió Észak-magyarországi régió Balatoni térség, interrégió Darabszám, egy-két jellemző példa bemutatása 222 db Dunaparti evezőbázis kialakítása Szekszárd MJV Egy lépés az egészségünkért - sportoljunk minden nap - sportpályát minden településnek Nagypall Község Szentlőrinci Lovascentrum kialakítása Szentlőrinc 84 db Aszfaltos sportpálya építése Ozmánbük Általános és Művészeti Iskola bővítése sportcsarnokkal és községi aulával Gyékényes Község Megkezdett sportpálya (sportcentrum) befejezése Szakonyfalu Község Nyári élményfürdő, strand fejlesztése Kőszegen 14 db Közösségi ház szabadidőközponttá való átalakítása Szegi Község Sport-Centrum labdarúgó pályájának műfüvesítése Tiszaújváros Sportcentrum kialakítása Pálházán Pálháza Szécsény, víztározó kialakítás 71 db A meglévő sportcsarnok bővítése Balatonkeresztúr Sport- és élményközpont kialakítása Héderváron Sport- és szabadidőcentrum fejlesztése - Somberek Kulturális-, Sport-, és Szabadidőközpont építése Sportegyesület által javasolt sport tárgyú projekt-ötlet 0 db 0 db 1 db Mezőkövesd Őcsény: Gyorsulási Sportcentrum Magyar Gyorsulási Sportági Szövetség 0 db 40

41 Régió Észak-alföldi régió Darabszám, egy-két jellemző példa bemutatása 91 db Általános Iskola komplex fejlesztési programja Nyírbogdány Község Műfüves sportpálya kialakítása Balmazújváros Nyírbátori Sportcentrum felújítása Nyírbátor Tornaterem építés Tiszagyenda Sportegyesület által javasolt sport tárgyú projekt-ötlet 6 db Nyírtét Községi Sportegyesület: Egészséges életmódra való nevelés érdekében programok szervezése Nyíribrony Sportszervezet: Kézilabda pálya és salak futópálya kialakítása, Közelharc szakosztály eszközrendszerének beszerzése Pusztadodos: Sportöltöző felújítása Nyírkércs: Sportpálya bővítése, teniszpálya kialakítása Ramocsaházi Sportegyesület: Új sportpálya kialakítása 4.2. A SAKK 35 PROJEKTTERVEZŐ PROGRAM BEMUTATÁSA Az európai uniós fejlesztési források hatékony felhasználásának alapvető és legfontosabb feltétele, hogy a programok tervezéséhez és végrehajtáshoz rendelkezésre álljanak megfelelően képzett szakemberek, valamint megfelelő mennyiségű és minőségű projekt ötlet, illetve pályázat. Ezen célok elérése érdekében elengedhetetlen a célcsoportok átfogó, nemzeti szinten koordinált felkészítése és a potenciális pályázók továbbképzése a projekttervezés és projektmenedzsment területén. Az Európai Uniós csatlakozás óta számtalan képzési programot hirdettek meg, amelyek kifejezetten az európai uniós támogatások pályázatai forrásainak elnyerésére fókuszáltak. A képzési piac azonban sajnos kevéssé átlátható, a képzések minősége és árszínvonala jelentős szórást mutat, és a potenciális pályázók nehezen igazodnak el a különböző képzési programok, tematikák között, miközben kénytelenek a képzésre fordítható szűkös anyagi forrásaikat hatékonyan elkölteni. Ebben próbált segítséget nyújtani a SAKK program, mely akkreditált képzéseket szervezett, illetve minősített oktatókat képezett ki. 35 A Kormány az 1038/2003. (IV.24.) Korm. határozatban elfogadta, hogy a Miniszterelnöki Hivatal és az Oktatási Minisztérium képzőközpontot hozzon létre - Strukturális és Kohéziós Alapok Képzőközpont (SAKK) néven - a Tempus Közalapítvány keretében, az 1999 óta működő Európai Szociális Alap Magyar Képzőközpont tevékenységeinek kibővítésével. Forrás: 41

42 A projektek tervezését, gondozását, végrehajtását oktató képzési programok lebonyolítási rendszere az 5-10 napos intenzív kurzusoktól, az egy vagy két féléves levelező programokon át, az internetes alapú távoktatási lebonyolítási formákig széles palettán mozog. A képzések átlagos ára jelenleg ezer forint. A résztvevőktől elvárt időráfordítás értéke szintén széles szórást mutat, de minimálisan 80 óra, ami akár több száz óráig is terjedhet. Ezt az időráfordítást úgy kell értelmezni, hogy a tekintetbe vesszük a képzettek önálló munkavégzését, azaz a felkészülését is ami akár a teljes időráfordítás 40-60%-a is lehet. A hosszabb képzések részletesebben kitérhetnek a projektmenedzsment, az időközi elszámolások, a közbeszerzés stb. kérdéseire, míg a rövidebb képzések inkább csak a pályázatkészítésre és a projekttervezésre fókuszálnak. A helyi közigazgatás sportért felelős munkatársai, valamint az érintett sportszervezetek vezetői számára, megfelelő forrás hozzárendelése esetén, tehát folyamatosan adott az elvi lehetőség, állami minőségirányítási rendszer felügyelete mellett, megfelelő oktatástechnikai keretek között, a sajátos egyéni igényekhez is alkalmazkodó képzés elvégzésére. Akiknek megfelelő erőforrások hiányában nincs lehetőségük részt venni a SAKK valamely képzésén, azoknak a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján elérhető egy közel ezer oldalas releváns dokumentáció 36 amely ingyen hozzáférhető, és részletesen tartalmazza a teljes projekt életciklus menedzsment didaktikus módszertani megalapozását, esettanulmányokkal és részletes magyarázatokkal kiegészítve. A dokumentum részletesen tárgyalja többek között az alábbi tématerületeket: Stratégiai tervezés Helyzetfelmérés, fejlesztési igények beazonosítása Költségvetés-tervezés és forrásgazdálkodás Partnerség Térségi együttműködés Projektgenerálás Projekt-tervezés Projektek banki finanszírozása, Public Private Partnership Pályázatok elkészítése Teendők sikertelen pályázatok esetén Projekt-menedzsment A jelen megbízás vonatkozásában a fenti dokumentáció leginkább releváns részének lényegi összefoglalását szemelvényszerűen ismertetjük a következőkben, részben a tartalom megfelelő szakmaiságának demonstrálására, továbbá azért, hogy az érintett vezetők a későbbiekben, a

43 teljes anyag ismeretében, megalapozottan dönthessék, hogy az NFÜ által javasolt tananyag mely képzési formában (egyéni távoktatás vs. csoportos kontaktóra alapú képzés) érheti el leghatékonyabban, a Minisztérium által preferált célcsoportokat. Mit értünk projektgenerálás alatt? A projektgenerálás lényege, hogy meghatározott földrajzi területen, meghatározott szereplőkkel együttműködve az adott terület és a szereplők által megvalósítható, az adott terület problémáira választ adó vagy/és fejlődését elősegítő fejlesztési lehetőségeket (vagyis a lehetséges projekteket) feltárja, ezeket a fejlesztési lehetőségeket egymással összehasonlítva elemezze, és kiválassza közülük azokat, amelyek leginkább megvalósításra érdemesek egy közösen megállapodott értékrend szerint. A projektgenerálás része a feltárt fejlesztési lehetőségek finanszírozhatóságának vizsgálata is, valamint a lehetıségek és a források egymásnak való megfeleltetése. E kiválasztás eredményeként határozhatók meg azok a projektek, amelyekre a projekttervezés elindulhat. Melyek a projektgenerálás főbb lépései? A projektgenerálás folyamatának főbb lépései az alábbiak: 1. általános tájékoztatás, marketing kampány, 2. információs nap (EU, Strukturális Alapok, ÚMVP, ÚMFT operatív programok), 3. módszertani képzés a potenciális projektgazdák számára, 4. workshop - a képzés során megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazására vonatkozóan, a helyzetfeltárás, helyzetelemzés, stratégiaalkotás gyakorlatának megismerése érdekében, a. Erőforrás-elemzés (SWOT analízis, leltárok, stakeholder analízis) b. Problémák azonosítása (problémafa) c. Célkitűzések meghatározása (célfa) d. Vázlatos logframe mátrix elkészítése e. Lehetséges projektstratégiák és projektkoncepciók felvázolása 5. A projektkoncepció kidolgozása, projektgyűjtés, 6. Projektötletek feldolgozása, projektadatbázis készítése 37, 7. Szelekció, egyeztetés és kapcsolódási pontok feltárása, 8. Kísérő képzések. Hogyan kapcsolódik egymáshoz a projektgenerálás és a projekttervezés? A projektgenerálás eredményeképpen jön létre az a projektötlet, mely megvalósításra alkalmas. Ez azt jelenti, hogy a projektet már sok szempontból a projektgenerálás alatt tervezni kell, hiszen e tervek alapján dönthető el, hogy mely projektek lehetnek életképesek és megvalósíthatóak. A projektek generálása és tervezése így nem szigorúan egymás utáni lépések. A projektötlet generálása a stratégiai tervezési-programozásból logikusan fakadó képesség. 37 Megjegyzés: A projektadatbázis készítése helyett javasolható a KEZDET informatikai rendszer használata. 43

44 Mi a különbség a projektötlet és a projekt között? A projektötlet egy fejlesztési elképzelés néhány fő jellemzőjét néhány oldal terjedelemben bemutató előzetes vázlat, míg a projekt az öltetnek a műszakilag, jogilag, szervezetileg, pénzügyileg, gazdaságilag és az adott témának megfelelően szakmailag kidolgozott, strukturált, rendezett leírása. Az ötlettől a projektig egy tervezési folyamaton keresztül lehet eljutni, amely a projekt természetétől és méretétől, valamint a projektgazda lehetőségeitől és szándékaitól függően igénybe vehet néhány hónapot, de akár több évet is. A tervezési folyamat során születik meg a projektterv, amely a projektötlettel szemben részletesebb információkat, már mérhető értékeket tartalmaz, így alkalmas arra, hogy a finanszírozásáról felelős döntést hozzon először maga a projektgazda, majd egy arra szakosodott szervezet, legyen az bank, szakmai vagy pénzügyi befektető, illetve a strukturális alapok támogatásairól döntő hatóság. Melyik projektötletet fejlesszük? A projektgenerálás eredményeképpen számos projektötlet jöhet létre, hiszen a fejlesztési igények és lehetőségek bármely szervezet esetében szinte végtelenek. Ahhoz, hogy egy-egy ötlet projektként meg tudjon valósulni, az ötlet alapos kidolgozása, tervezés szükséges. A tervezési feladatok pedig általában költségesek, a tervezésre fordítható erőforrások pedig az esetek többségében nem minden projektötlet megvalósítására nyújtanak lehetőséget, szűkösek. Ebből következik az a tény, hogy a projektgazdának először arról kell döntést hoznia, hogy melyik projektötlet fejlesztése mellett kötelezi el magát. Az első és alapvető döntési kritérium, mint arról a projektgenerálás kapcsán szóltunk, az lehet, hogy illeszkedik-e a projektötlet stratégiánkba és az azt megvalósító programokba (ha nem eleve a programkészítés nyomán született a projektötlet). Ha ez az illeszkedés megvan, a projektötletek közti választáshoz különböző modelleket lehet alkalmazni, de a logika végeredményben mindig ugyanaz: a projektgazda további prioritásait kell összerendezni a projektötletek megvalósításának előzetesen becsült lehetőségével AZ NFT I. KÉPZÉSFINANSZÍROZÁSI PROGRAMOK BEMUTATÁSA Amint azt a Regionális Fejlesztés Operatív Programot elemző pontban említettük, a ROP program keretében önkormányzati képviselők, tisztségviselők, területfejlesztési intézmények alkalmazottai és civil szervezetek munkatársai 100%-os képzési támogatást nyerhettek el. Ennek a programnak sajnálatos módon hasonlóan az NFT I. ROP egészéhez előírása, vagy ha úgy tetszik hiányossága volt, hogy nem engedte támogatni a kizárólag sporttevékenysége folytató civil szervezetek munkatársainak képzését. A kidolgozott képzés finanszírozási program illetve módszertan és a kapcsolódó informatikai háttér, a megfelelő képzési kínálat kialakítása és a támogatási források rendelkezésre állása esetén gyorsan, akár három hónapon belül adaptálható a sportszervezetek (állami, önkormányzati, civil) munkatársainak képzésére! 44

45 A kidolgozott módszertan életképességét és adaptálhatóságát az is bizonyítja, hogy a ROP regionális hiányszakmákra irányuló képzési program is ezt alkalmazta, és hogy gyakorlatilag teljesen azonos módon működtették illetve működtetik jelenleg is a korábbi HEFOP jelenleg TÁMOP keretében működő Lépj egyet előre! képzési programot. A képzéseket minden esetben csak olyan szervezetek hirdethették meg, amelyek valamilyen formában akkreditált vagy minősített képzéseket szerveznek, és amelyek jelentkezését egy előzetes minősítő körben elfogadta a oktatási illetve munkaerőpiac szereplőiből és szakértőiből álló bizottság. A képzések kiválasztása során tekintettel arra, hogy az állami támogatás címzettje minden esetben magánszemély volt nem kellett közbeszerzést alkalmazni. 45

46 5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK Az első Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjainak és pályázati kiírásainak, valamint az Új Magyarország Fejlesztési Terv illetve Vidékfejlesztési Program akcióterveinek és már megjelentetett pályázati kiírásainak elemzése alapján megállapítható, hogy a jelen megbízás szerinti tartalommal értelmezett sporttevékenységek támogatására csak véletlenszerűen kerülhet sor. Ennek oka elsősorban az, hogy a programozást tervező szakemberek többségének első asszociációja a sporttal kapcsolatban hasonlóan a társadalom egészéhez hibás, mivel alapvetően az élsportra gondolnak. Az élsport illetve a professzionális sporttevékenységek valóban nem támogatható területek. Azonban a közösségi sport, az egészségmegőrzés, a kapcsolódó megelőzés, valamint a társadalmi integráció sport általi segítése igenis támogatható, mi több, jelenleg egyre inkább prioritást élvező célterület. A korábbiakban, és a közötti pályázati kiírások jelenleg vizsgálható tendenciái alapján azt mondhatjuk, hogy sporttevékenység finanszírozására ott volt, illetve ott van és lesz lehetőség, ahol a hazai szintű tervezés során a sport tudatos kizárására nem került sor, mégpedig valószínűsíthetően azért nem, mivel a hazai tervezők ezt elmulasztották. Érdemes és fontos egy kellően megalapozott programhoz kapcsolódóan (pl.: Sportoló Nemzet), célirányos kommunikációs stratégia alkalmazásával tájékoztatni a mindenkori hazai Irányító Hatóság vezetőket és a programok tervezőit a sporttevékenységek jövőbeli támogathatóságának lehetőségéről. Fontos tájékoztatni az EU alapok hazai irányítóit arról is, hogy a közelmúltban radikálisan átalakult a sport kezelése Brüsszelben és kifejezett elvárássá vált a sportcélú fejlesztések támogatása (ld. például Fehér Könyv). Ezt megerősítendő, a hazai sportirányításnak Brüsszelben az EU Bizottságnál is javasolt lenne folytatnia néhány megbeszélést. 38 Tudatosítani kell azt is, hogy a nem profi sport, vagyis a tömeges testmozgás, amiről esetünkben szó van az egyik leghatékonyabb eszköz a társadalmi befogadás, a munka világába történő be- illetve visszailleszkedés (foglalkoztathatóság) és a területi és társadalmi kohézió vagyis a regionális és szociális alapok céljainak megvalósításához. Ezt a régi tagállamok gyakorlata bizonyítja, ahol ezt már nálunk korábban felismerték. 39 Optimális esetben másfél-két év múlva már széles támogatási spektrumon jelentkezhet a felvilágosító munka eredménye (pl.: a sporttevékenységek fejlesztésének horizontális kezelése). Néhány területen szerencsére mód adódott, illetve jelenleg is lehetőség nyílhat egyes sporttevékenységek direkt vagy indirekt támogatására. A vállalkozások elsősorban a GOP egyes forrásait felhasználva hajthatnak végre sportfejlesztési projekteket, míg az önkormányzatok és civil szervezetek a Leader kezdeményezés keretében kaphatnak támogatást kellő, helyi szinten elvégzett stratégiai megalapozás és intenzív érdekérvényesítő tevékenység mellett sportfejlesztési céljaikhoz. 38 Például a Regionális Főigazgatóságon dolgozó magyar főosztályvezető asszony egyaránt foglalkozik Európai Regionális Fejlesztési Alap és Európai Szociális Alap kérdésekkel, fejlesztésekkel. 39 Elvárás az is, hogy az EU alapok felhasználásának legyenek azonnali és hosszabb távon jelentkező, mérhető hatásai. Ha megnőne a magyar lakosság testmozgással eltöltött ideje és nőnének ráfordításai, az egy jól kommunikálható eredmény lenne. A hosszú távú hatások az egészségügyi és foglalkoztatási statisztikákban jelennének meg. 46

47 A nemzetközi tapasztalatok alapján, a hazai irányítású programok közül a Strukturális Alapokból lehetnének finanszírozhatóak sportcélú fejlesztések, ha azok fogyatékosok sportolását szolgálják, vagy legalábbis tartalmazhatnának ilyen projektelemet (pl. akadálymentesített öltözők, zuhanyzók). Fontos követelmény minden esetben a foglalkoztatás szolgálata, a munkahelyek, munkalehetőségek teremtése. Sportcélú fejlesztések nagy számban a Leader vidékfejlesztési alapból (korábban Leader+) kerültek a vizsgált nemzetközi példákban támogatásra. Ezek között is elsőbbséget élveztek az esélyegyenlőséget és a környezeti fenntarthatóságot is célzó beruházások, mint pl. a fogyatékosok, nők, munkanélküliek, fiatalok vagy idősek sportolását támogató projektek, vagy az erdei sétautak, lovaglás, mountain bike. Valamennyi országban találhatóak példák főként a turizmushoz köthetően a vízi sportok, kerékpározás, lovaglás és golf területén. Ezeken felül a projektek témaválasztása igen sokszínű, mivel minden esetben az adott térség sajátosságaira építenek a fejlesztések (pl. téli sportok a hidegebb éghajlatú régiókban, hegymászás az Alpok régióiban stb.). További tanulságként szolgálhatnak hazánk számára az ún. trendsportokhoz, divatsportokhoz köthető fejlesztések megjelenése. A brüsszeli irányítású projekteknél a több országot átfogó kezdeményezések bírnak nyerési eséllyel. Ezekre a projektekre is igaz, hogy az esélyegyenlőséget, a foglalkoztatást és foglalkoztathatóságot valamint a környezeti fenntarthatóságot is célzó beruházások előnyt élveznek, de támogatás kapható egészségmegőrző és dopping ellenes, bűnmegelőző, ifjúsági sportot támogató célokra is. A projekteket és a támogatás forrását itt is a sokszínűség jellemzi; gyakorlatilag nincsen olyan alap, vagy kezdeményezés, melyből a tagállamoknak ne sikerült volna támogatást szerezniük, példa erre az URBAN kezdeményezés, vagy a 6. Kutatási Keretprogram. A sportirányítás is sokat tehet a sportért nemzetközi síkon, ha követi és lehetőség szerint befolyásolni próbálja az EU Alkotmánnyal kapcsolatos fejleményeket és amint azt a tagállamok elfogadták, lépéseket tesz egy önálló uniós sportalap érdekében. A magyar elnökség elvi lehetőséget nyújthat a sport napirendre tűzéséhez. A sporttevékenységek állami és európai uniós finanszírozási arányának növelése érdekében javasoljuk, az ÖTM Sport Szakállamtitkárság irányításával működő központi forráskoordinációs egység, vagy szolgáltató iroda felállítását (vagy a vázolt feladatok elhelyezését a jelenlegi szervezeti struktúrán belül) a sporttevékenységhez elérhető támogatások elnyerésének hatékony szervezésére, az alábbi legfontosabb feladatokkal: A potenciális célcsoportok kapacitásépítésének koordinációja az ernyőszervezetek támogatására (pl.: az NFT I. vonatkozó képzési modelljének, valamint a SAKK képzési programjának alkalmazásával, továbbá Norvég Civil Támogatási Alap jelenleg elérhető forrásainak bevonásával részletes leírás a Mellékletben található) Projektgenerálás és gyűjtés koordinációja a sporttevékenységek vonatkozásában (pl.: a KEZDET program megfelelő adaptálásával, vagy ezzel egyenértékű együttműködési megállapodás megkötésével a KEZDET üzemeltetőivel) A kínálható projektek gondozása, a projekttervezés támogatása (pl.: megvalósult kistérségi létesítményfejlesztési mintaprojektek adaptációjának elősegítése) Forrástérképek készítése és folyamatos aktualizálása, az uniós programok hazai kapcsolattartóinak és az érintett célcsoportok képviselőinek tájékoztatása Formális kapcsolati hálózat kialakítása és működtetése az Európai Unió és a hazai intézményrendszer kulcsszereplőivel (pl.: NFÜ, Pénzügyminisztérium, National Focal Points, EKKE, RFÜ-k, brüsszeli lobbiszervezetek), a hatékonyabb érdekérvényesítés és kommunikáció elősegítésére 47

48 Inerregionális együttműködés koordinációja a környező országokkal, a sporttevékenységek fejlesztési és támogatási lehetőségeinek nemzeti és uniós szintű megalapozására, valamint az együttes érdekérvényesítés nyújtotta lehetőségek jobb kihasználása érdekében. (A tevékenység és kezdetben a javasolt szervezeti egység finanszírozására alkalmas lehet a SEE Középeurópai és Dél-kelet Európai transznacionális együttműködési program részletes program leírás, valamint korábbi CADSES mintaprojekt összefoglaló a Mellékletben található) Brüsszeli jellemzően angol nyelvű, és jelentős szervezői munkát igénylő országos vagy regionális jelentőségű pályázatok minőségbiztosítása és kezelése. A szervezet működése tekintetében információs, valamint tervezési és monitoring, továbbá központi (interregionális, országos vagy regionális jelentőségű) projekt- és program-menedzsment feladatokat látna el. A tevékenységek elvégzéséhez a szükséges speciális szaktudást eseti jelleggel külső tanácsadók bevonásával szerezné meg, míg az országos lefedettség biztosításához nélkülözhetetlen humán erőforrás kapacitás tekintetében, a finanszírozásban is érintett állami és önkormányzati intézményrendszer illetve a célcsoportok ernyőszervezeteinek munkatársaira támaszkodna. 48

49 MELLÉKLETEK I. Transznacionális együttműködések - Európai Területi Együttműködés bemutatása II. Norvég Civil Támogatási Alap bemutatása III. GVOP prioritások, intézkedések és kiírások bemutatása IV. AVOP pályázati kiírások kiemelten Leader projektek bemutatása V. KIOP pályázati kiírások bemutatása VI. Az Európai Unió által támogatott mintaprojektek VII. Vezetői egyeztetések és az uniós alapok irányításának kulcsszereplői VIII. Sporthitel esettanulmány IX. Közegészségügyi mintaprojekt X. Fogalomjegyzék 49

50 Előzmények I. Transznacionális együttműködések Európai Területi Együttműködés Közép-európai és Dél-kelet Európai transznacionális együttműködési programok A között futó Interreg III Közösségi Kezdeményezés általános célja az Unió egész területén megvalósuló, harmonikus, kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődés elősegítése, határon átnyúló (A), transznacionális (B) és interregionális (C) projekteken keresztül. A transznacionális együttműködési programok lényege, hogy egy adott szempontból egy területi egységként értelmezhető több országból álló területek közösen keressenek megoldásokat a térséget érintő problémákra. Ehhez a program kialakításakor az Uniót és szomszédos területeit meghatározott gazdasági, földrajzi, társadalmi szempontból egységesnek tekinthető tizenhárom makro-térségre osztották fel. Magyarország a 18 országot magában foglaló közép-európai-adriai-dunai-délkelet-európai térség (Central Adriatic Danubian South-Eastern European Space - CADSES) részét képezi. A transznacionális projektek hagyományosan a programtér 5-7 országának partnerének részvételével szoktak megvalósulni. A projektek leginkább kutatási, tervezési, szakmai együttműködési jellegűek, beruházási vagy komolyabb beszerzési elemet nem tartalmaznak. A CADSES program hatékonyságának növelése érdekében az Európai Bizottság úgy döntött, hogy a as időszakban a makrotérséget két programtérre választja. Hazánk mindkét - közép-európai (CES) és dél-kelet európai (SEE) - programtérben teljes területével részt vesz. Dél-kelet Európai program: EU tagállamok: Ausztria, Bulgária, Görögország, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia, Románia, Olaszország (nem teljes területével) Tagjelölt és lehetséges tagjelölt országok: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Macedónia (FYROM), Szerbia, Montenegró, Törökország (nem teljes területével) Harmadik országok: Moldávia, Ukrajna (nem teljes területével) Prioritások Az Európai Bizottság március 9-i javaslata az alábbiakban határozta meg a transznacionális együttműködési programok javasolt fókuszait: Innováció: tudományos és technológiai hálózatok létrehozása és fejlesztése, valamint a regionális K+TF és innovációs kapacitások fokozása; Környezet: az egyértelműen transznacionális dimenziójú vízgazdálkodási, energiahatékonysági, kockázat-megelőzési és környezetvédelmi tevékenységek; 50

51 Elérhetőség: a közlekedéshez és a távközlési szolgáltatásokhoz való hozzáférés valamint a szolgáltatások minőségének javítása (amennyiben ezek transznacionális dimenzióval rendelkeznek); Fenntartható városfejlesztés: a policentrikus fejlesztés megerősítése transznacionális, nemzeti és regionális szinten Pénzügyi források A program költségvetését az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) biztosítja a résztvevő tagállamok allokációjának megfelelően. A SEE program tervezett ERFA 206 millió, a CES programé 245 millió euró. A projektek nem tagállami partnereinek részvételét várhatóan az Instrument for Pre- Accession (IPA) előcsatlakozási alap fogja támogatni. A program ERFA forrásainak 94 százalékát tervezi projektek finanszírozására fordítani 85 százalékos támogatási intenzitás mellet. A programforrások fennmaradó 6 százaléka a program-végrehajtási kiadások fedezésére kerül felhasználásra (technikai segítségnyújtás). További információ A Magyarországot is érintő két új transznacionális együttműködési program tervezett alapdokumentumai (Operational Programme) - melyek részletesen tartalmazzák a tervezett prioritásokat és a program-végrehajtás mikéntjét - megtekinthető a CADSES program honlapján: CES: SEE: A programokkal kapcsolatos kérdéseikkel fordulhatnak a CADSES (a jövőben CES és SEE) program hazai kapcsolattartójához: VÁTI Kht. Interreg Igazgatóság 1016 Budapest, Gellérthegy u Hegyesi Béla programmenedzser Tel: (1) , Kapcsolódó korábbi mintaprojekt: Interreg IIIC - SportUrban - Sport and leisure in the city 51

52 II. Norvég Civil Támogatási Alap Az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal és a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal együttműködve pályázatot hirdet az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus Civil Támogatási Alapjának keretében magyarországi civil szervezetek támogatására az alábbi négy témakörben. Környezetvédelem és fenntartható fejlődés Civil szervezetek kapacitásfejlesztése Szociális kohézió, gyermek- és egészségvédelem Kulturális örökség védelme A 2011-ig tartó programban elosztható összes forrás várhatóan euró. Pályázni kis és nagy projekt kategóriában lehet: a nagyprojektekre elnyerhető összeg minimum , maximum euró (a projektek időtartama legalább 12, legfeljebb 24 hónap lehet); a kisprojektekre elnyerhető összeg minimum 5 000, maximum euró (az első évben beadott pályázatok időtartama legfeljebb 24, a második évben legfeljebb 12 hónap lehet (alsó határ nincs). A pályázó szervezetnek a teljes költségvetés legalább 10%-át kell önrészként biztosítania, ami lehet részben természetbeni hozzájárulás is, az elszámolható költségek legfeljebb 8%-áig. Pályázni a Elektronikus pályázati űrlap menüpont alatti űrlapkitöltő programon keresztül lehet, a pályázati adatlap és költségvetési táblázat kitöltésével, a szintén ott található útmutató szerint. Ezeken kívül más kötelezően benyújtandó dokumentum nincs. A program során két körben lehet pályázatokat beadni: április 10. és június 9. között kis- és nagyprojektekre egyaránt, február 1. és március 31. között csak kisprojektekre. Egy szervezet egy körben összesen egy pályázatot nyújthat be (főpályázóként). A második körben csak még nem támogatott szervezetek pályázhatnak. 52

53 III. GVOP prioritások, intézkedések és kiírások bemutatása GVOP prioritások és intézkedések Prioritás Intézkedés Beruházás-ösztönzés prioritás 1.1 Intézkedés Az ipari és szolgáltatói szektor versenyképességének fejlesztése Kis és középvállalkozások fejlesztése prioritás Kutatás-fejlesztés és innováció prioritás Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 1.2 Intézkedés Az üzleti infrastruktúra fejlesztése 1.3 Intézkedés Pro-aktív beruházás-ösztönzési tanácsadás 2.1 Intézkedés Kis- és középvállalkozások műszakitechnológiai hátterének fejlesztése 2.2 Intézkedés A vállalkozói kultúra fejlesztése 2.3 Intézkedés Az együttműködés fejlesztése a vállalkozói szektorban 3.1 Intézkedés Alkalmazás-orientált kooperatív kutatási és technológia fejlesztési tevékenységek támogatása 3.2 Intézkedés Közfinanszírozású és non-profit kutatóhelyeken a kutatás, a technológiatranszfer és kooperáció feltételeinek javítása 3.3 Intézkedés Vállalati K+F kapacitások és innovációs képességek erősítése 4.1 Intézkedés E-gazdaság fejlesztése, e-kereskedelem ösztönzése 4.2 Intézkedés Információs (digitális tartalom) iparág fejlesztése 4.3 Intézkedés Az e-közigazgatás fejlesztése (helyi önkormányzatok) 4.4 Intézkedés A szélessávú távközlési infrastruktúra fejlesztése, bővítése 53

54 GVOP pályázati kiírások bemutatása Kód Pályázati kiírás elnevezése Sporttevékenység támogatása GVOP GVOP GVOP GVOP GVOP GVOP GVOP GVOP GVOP Technológiai korszerűsítés támogatása Regionális vállalati központok létesítésének támogatása Feldolgozóipari beszállítók számának növelése és megerősítésük Kis- és középvállalkozások műszakitechnológiai hátterének fejlesztése Kis- és középvállalkozások számára korszerű menedzsment rendszerek és technikák támogatás Alapszintű tanácsadás Kis- és középvállalkozások közötti együttműködés szervezésének támogatása Együttműködő vállalkozások közös célú beruházásának, fejlesztésének támogatása Üzleti tartalomfejlesztés támogatása kis- és középvállalkozások számára Sporttevékenység nem került támogatásra Sporttevékenység nem került támogatásra Sporttevékenység nem került támogatásra Sporttevékenység infrastruktúra fejélesztése támogatásra került Sporttevékenység áttételesen támogatásra került Sporttevékenység nem került támogatásra Sporttevékenység nem került támogatásra Sporttevékenység infrastruktúra fejélesztése támogatásra került Sporttevékenység infrastruktúra fejélesztése támogatásra került Nyertes GVOP mintapályázatok bemutatása Pályázó neve: EXTREME CAMPING Idegenforgalmi és Vízisport Szolgáltató Kft. Projekt megnevezése: Vízisí kábelpálya létesítése a Velencei-tavon OP név: GVOP Pályázat neve: Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének fejlesztése Beruházás helye (régió): Közép-Dunántúl Beruházás helye (megye): Fejér Beruházás helye (helység): Velence Megítélt összeg: Ft Támogatás aránya: 50 % Támogatási döntés dátuma:

55 Nyertes GVOP mintapályázatok bemutatása Pályázó neve: Csongrádi Kilences Sport és Szabadidős Szolgáltató Kft. Projekt megnevezése: SZABVÁNYOS SPORTLÖVÉSZET OP név: GVOP Pályázat neve: Beruházás helye (régió): Dél-Alföld Beruházás helye (megye): Csongrád Beruházás helye (helység): Csongrád Megítélt összeg: Ft Támogatás aránya: 50 % Támogatási döntés dátuma: Kis- és középvállalkozások számára korszerű menedzsment rendszerek és technikák támogatása Pályázó neve: Mátra Centrum Sport és Szabadidő Kft. Projekt megnevezése: A Kékes Panzió modernizálása és átalakítása OP név: GVOP Pályázat neve: Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének fejlesztése Beruházás helye (régió): Észak-Magyarország Beruházás helye (megye): Heves Beruházás helye (helység): Abasár Megítélt összeg: Ft Támogatás aránya: 47 % Támogatási döntés dátuma: Pályázó neve: EQUITAL Lovas és Turisztikai Kft. Projekt megnevezése: OP név: GVOP Pályázat neve: Beruházás helye (régió): Közép-Dunántúl Beruházás helye (megye): Veszprém Beruházás helye (helység): Nemesvita Megítélt összeg: Ft Támogatás aránya: 46 % Támogatási döntés dátuma: A NEMESVITAI EQUITAL Szabadidő, Rendezvény és Lovas Központ fejlesztés Együttműködő vállalkozások közös célú beruházásának, fejlesztésének támogatása 55

56 Pályázó neve: SQUASH CLUB Szabadidő és Kereskedelmi Kft. Projekt megnevezése: Freemotion gépekkel Szeged város egészségéért! OP név: GVOP Pályázat neve: Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének fejlesztése Beruházás helye (régió): Dél-Alföld Beruházás helye (megye): Csongrád Beruházás helye (helység): Szeged Megítélt összeg: Ft Támogatás aránya: 35 % Támogatási döntés dátuma: Pályázó neve: Magyar Vízilabda Szövetség Projekt megnevezése: A Magyar Vízilabda Szövetség digitális tartalomszolgáltatásának fejlesztése OP név: GVOP Pályázat neve: Üzleti tartalomfejlesztés támogatása kis- és középvállalkozások számára Beruházás helye (régió): Közép-Magyarország Beruházás helye (megye): Budapest Beruházás helye (helység): Budapest Megítélt összeg: Ft Támogatás aránya: 50 % Támogatási döntés dátuma: IV. AVOP pályázati kiírások kiemelten Leader projektek bemutatása AVOP pályázati kiírások bemutatása Kód Pályázati kiírás elnevezése Sporttevékenység támogatása AVOP 1.1 AVOP 1.3 AVOP 1.4 AVOP 1.5 Mezőgazdasági beruházások támogatása A halászati ágazat strukturális támogatása Fiatal gazdálkodók induló támogatása Szakmai továbbképzés és átképzés támogatása Sporttevékenység nem került támogatásra Sporttevékenység nem került támogatásra Sporttevékenység nem került támogatásra Sporttevékenység nem került támogatásra 56

57 Kód Pályázati kiírás elnevezése Sporttevékenység támogatása AVOP 2.1 AVOP 3.1 AVOP 3.2 AVOP 3.4 AVOP 3.5 A mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése Vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése A falufejlesztés és felújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének megőrzése LEADER+ Sporttevékenység nem került támogatásra Sporttevékenység nem került támogatásra Sporttevékenység nem került támogatásra Sporttevékenység nem került támogatásra Sporttevékenység széles spektrumon, a helyi közösségek igényei szerint támogatásra került. AVOP, LEADER+ pályázati kiírás keretében támogatott mintaprojektek Pályázó neve Megítélt összeg Projekt megnevezése Algyői Sportkör Ft A víziturizmus fejlesztéséhez szükséges kajakok és azok szállítására szolgáló eszköz beszerzése Bácsalmási Petőfi Városi Sportegyesület Ft SZABADIDŐS RENDEZVÉNYTÉR MEGVILÁGÍTÁSA A BÁCSALMÁSI SPORTTELEPEN Bácsalmási Petőfi Városi Sportegyesület Ft FOGATHAJTÓ VERSENY BÁCSALMÁSON Bordány Sportjáért Alapítvány Ft Szabadidős programok a pünkösdi falunapokon Bükkszentkereszti Sportkör Ft A Bükkszentkereszt sportkör rendezvényei 2007-ben EQUEST Sport Közhasznú Alapítvány Ft Domaszéki Lovasfarm megvalósítás előkészítése Halogyi Sportegyesület Ft SPORT A TÉRSÉG FEJLŐDÉSÉÉRT Hodász Sport Baráti Kör Ft A LEADER sportközösségek egységes forma megjelenése Istenmezeje Sportegyesület Ft Esélyegyenlőség a sportban is Kerékpársport 2000 Alapítvány Ft I. Bükki Amatőr Kerékpárverseny 57

58 Pályázó neve Projekt megnevezése Lukácsháza Sportegyesület Megítélt összeg Ft Az Írottkő ereje térség lovas hagyományait bemutató verseny megerősítése és bővítése Lukácsházán Magyar Technikai és Tömegsportklubok Szövetsége Bordányi Klubja Hagyományőrző Bordányi Lövésznap Mányi Lótenyésztők Lovassport Lovasturisztikai és Lovashagyományőrző Egyesület Mányi lovasnapok Máriapócsi Labdarúgó Sportklub A közösségi szellem megjelenítése a sportban Mátraszelei Asztalitenisz Sportegyesület Mátraszele és vonzáskörzetének lakossága körében a rendszeres testedzés feltételeinek biztosítása Mélykúti Lovassport Egyesület MÉLYKÚTI LOVASSPORT EGYESÜLET ESZKÖZFEJLESZTÉSE Nádujfalu Községi Sportegyesület "Izzik a galagonya" túraútvonal Nagyvenyimi Sport Klub Krampusz Sportpálya kialakítása és bővítése Nagyvenyimi Sport Klub Mikulás és Krampusz kupa megrendezése NYÍRCSÁSZÁRI IFJÚSÁGI- SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET EGYSÉGES MEGJELENÉSŰ SPORTEGYESÜLET Nyírgyulaj Község Sportegyesület EGYESÜLET EGYSÉGÉÉRT Palotási Sportegyesület Dél-Cserháti labdarúgó tornák rendezéséhez feltételek biztosítása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft P-19 Postagalambsport Egyesület Ft Postagalambsport fejlesztése a szeghalmi kistérségben RÁBAPATONAI SPORTEGYESÜLET Térségre egyedileg jellemző besenyő találkozó és kupa Révalmási Tutajos Vízisport Egylet Földön és vízen a Duna partján Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület Ft Ft Ft Csónakkikötő kialakítása a gyálai Holt-Tisza Lisztes szakaszán a horgászturizmus fellendítése érdekében 58

59 Pályázó neve Projekt megnevezése Soponyai Sportlövő Egyesület Soponyai Sportlőtér fejlesztése Vécsi Községi Sportkör Vécsi Sport nap Visontai Sport Egyesület Sportpálya eszközeinek fejlesztése Wekerle - Major Lovassport és Turisztikai KFT: Észak - Homokhátsági kultúrális és sportcentrum Zsombói Foci Suli Sportegyesület Zsombó belterületi parlagterületének kihasználása Nyertes AVOP mintapályázatok rövid bemutatása Pályázó neve: Algyői Sportkör Megítélt összeg Ft Ft Ft Ft Ft Projekt megnevezése: OP név: AVOP A víziturizmus fejlesztéséhez szükséges kajakok és azok szállítására szolgáló eszköz beszerzése Pályázat neve: 3.5 LEADER+ Beruházás helye (régió): Dél-Alföld Beruházás helye (megye): Csongrád Beruházás helye (helység): Algyő Megítélt összeg: Ft Támogatás aránya: 84 % Támogatási döntés dátuma: Pályázó neve: Bácsalmási Petőfi Városi Sportegyesület Projekt megnevezése: OP név: AVOP SZABADIDŐS RENDEZVÉNYTÉR MEGVILÁGÍTÁSA A BÁCSALMÁSI SPORTTELEPEN Pályázat neve: 3.5 LEADER+ Beruházás helye (régió): Dél-Alföld Beruházás helye (megye): Bács-Kiskun Beruházás helye (helység): Bácsalmás Megítélt összeg: Ft Támogatás aránya: 85 % Támogatási döntés dátuma:

60 Nyertes AVOP mintapályázatok rövid bemutatása Pályázó neve: Bácsalmási Petőfi Városi Sportegyesület Projekt megnevezése: FOGATHAJTÓ VERSENY BÁCSALMÁSON OP név: AVOP Pályázat neve: 3.5 LEADER+ Beruházás helye (régió): Dél-Alföld Beruházás helye (megye): Bács-Kiskun Beruházás helye (helység): Bácsalmás Megítélt összeg: Ft Támogatás aránya: 85 % Támogatási döntés dátuma: Pályázó neve: Kerékpársport 2000 Alapítvány Projekt megnevezése: I. Bükki Amatőr Kerékpárverseny OP név: AVOP Pályázat neve: 3.5 LEADER+ Beruházás helye (régió): Észak-Magyarország Beruházás helye (megye): Borsod-Abaúj-Zemplén Beruházás helye (helység): Bükkszentkereszt Megítélt összeg: Ft Támogatás aránya: 95 % Támogatási döntés dátuma: Pályázó neve: Halogyi Sportegyesület Projekt megnevezése: SPORT A TÉRSÉG FEJLŐDÉSÉÉRT OP név: AVOP Pályázat neve: 3.5 LEADER+ Beruházás helye (régió): Nyugat-Dunántúl Beruházás helye (megye): Vas Beruházás helye (helység): Halogy Megítélt összeg: Ft Támogatás aránya: 40 % Támogatási döntés dátuma:

61 Nyertes AVOP mintapályázatok rövid bemutatása Pályázó neve: Nagyvenyimi Sport Klub Projekt megnevezése: Krampusz Sportpálya kialakítása és bővítése OP név: AVOP Pályázat neve: 3.5 LEADER+ Beruházás helye (régió): Közép-Dunántúl Beruházás helye (megye): Fejér Beruházás helye (helység): Nagyvenyim Megítélt összeg: Ft Támogatás aránya: 85 % Támogatási döntés dátuma: Pályázó neve: Palotási Sportegyesület Projekt megnevezése: Dél-Cserháti labdarúgó tornák rendezéséhez feltételek biztosítása OP név: AVOP Pályázat neve: 3.5 LEADER+ Beruházás helye (régió): Észak-Magyarország Beruházás helye (megye): Nógrád Beruházás helye (helység): Palotás Megítélt összeg: Ft Támogatás aránya: 85 % Támogatási döntés dátuma: Pályázó neve: Soponyai Sportlövő Egyesület Projekt megnevezése: Soponyai Sportlőtér fejlesztése OP név: AVOP Pályázat neve: 3.5 LEADER+ Beruházás helye (régió): Közép-Dunántúl Beruházás helye (megye): Fejér Beruházás helye (helység): Soponya Megítélt összeg: Ft Támogatás aránya: 85 % Támogatási döntés dátuma:

62 Nyertes AVOP mintapályázatok rövid bemutatása Pályázó neve: Visontai Sport Egyesület Projekt megnevezése: Sportpálya eszközeinek fejlesztése OP név: AVOP Pályázat neve: 3.5 LEADER+ Beruházás helye (régió): Észak-Magyarország Beruházás helye (megye): Heves Beruházás helye (helység): Visonta Megítélt összeg: Ft Támogatás aránya: 75 % Támogatási döntés dátuma: Pályázó neve: Wekerle - Major Lovassport és Turisztikai KFT: Projekt megnevezése: Észak - Homokhátsági kultúrális és sportcentrum OP név: AVOP Pályázat neve: 3.5 LEADER+ Beruházás helye (régió): Közép-Magyarország Beruházás helye (megye): Pest Beruházás helye (helység): Dánszentmiklós Megítélt összeg: Ft Támogatás aránya: 85 % Támogatási döntés dátuma: KIOP pályázati kiírások bemutatása V. KIOP pályázati kiírások bemutatása Kód Pályázati kiírás elnevezése Sporttevékenység támogatása KIOP KIOP KIOP KIOP Ivóvízminőség javítását célzó beruházások megvalósítása Szennyvízelvezetés és -tisztítás fejlesztését célzó beruházások megvalósítása Állati hulladék kezelését célzó beruházások megvalósítása Egészségügyi és építési-bontási hulladék kezelését célzó beruházások megvalósítása Sporttevékenység nem került támogatásra Sporttevékenység nem került támogatásra Sporttevékenység nem került támogatásra Sporttevékenység nem került támogatásra 62

63 Kód Pályázati kiírás elnevezése Sporttevékenység támogatása KIOP KIOP KIOP KIOP KIOP KIOP 2.1 KIOP KIOP Környezeti kármentesítés a felszín alatti vizek és az ivóvízbázisok védelmét célzó beruhá Természetvédelem erősítése Tisza-völgyi árvízvédelem A levegőszennyezés és a zajterhelés mérése Energiagazdálkodás fejlesztése környezetbarát A főúthálózat műszaki színvonalának emelése Az elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése Intermodális központok fejlesztése Sporttevékenység nem került támogatásra Sporttevékenység nem került támogatásra Sporttevékenység nem került támogatásra Sporttevékenység nem került támogatásra Sporttevékenység nem került támogatásra Sporttevékenység nem került támogatásra Sporttevékenység nem került támogatásra Sporttevékenység nem került támogatásra Az Európai Unió által támogatott mintaprojektek VI. Az Európai Unió által támogatott mintaprojektek Projektek tartalma Megvalósítás Költségvetés /Euró/ Sport és oktatási szakemberek találkozója, amelynek eredményeként létrejön egy virtuális hálózat, amely az új technológia felhasználásával erősíti a tapasztalatcserét, a sport, mint a szociális integráció egy eszközén keresztül. Sportvezetők Európai Akadémiája. Magas szintű élethosszig tartó képzési és tréning program a szellemi és fizikai egészség javítására, a helyes életmód és aktivitás elérésére. A rugalmas képzések átfogják a sport jelenlegi trendjeit, a sporttal foglalkozók elvárásait. Közösségi szintű Közösségi szintű ezer Ft Támogatás /Euró/ Támogatás aránya % % 63

64 Projektek tartalma Megvalósítás Költségvetés /Euró/ Az athéni olimpia keretében egy audovizuális esemény szervezése,annak érdekében, hogy felfedezzék az ifjúság és a sport oktatási értékeit, azok bemutatását audiovizuális eszközökkel. Kommunikációs kampány, sportesemények bemutatása, konferenciák és kézikönyv készítése oktatási intézmények részére 4 témában: a sport hatása az emberekre, szociális integráció a sporton keresztül, a sport és a munkaerőpiac közötti kapcsolatok elemzése, információk a sport negatív oldaláról, mint dopping, etnikai vagy faji kirekesztés, kommercializálódás, egészségügyi problémák stb. Rendszer kialakítása és fejlesztése magas szinten sportolók részére, az oktatás és a versenysport összehangolására. A megoldásra javasolt "harmadik út" az amatőr és a profi sport között helyezkedik el. Edzésmódszereket dolgoz ki a sport különböző területeire, valamint támogatja az un. forsport klubokat, amelyekben a magas szintű sport széles képzési szinttel párosul. Sport szakértők és fiatalok találkozója. Az egy hetes összejövetelen tartanak egy workshopot a sport szerepéről a Európa különböző oktatási intézményeiben, a szociális képességek fejlesztésében. Beszélgetést a közösségi sport finanszírozási kérdéseiről. Sportversenyeket szerveznek valamint honlapot a rendezvényről. Nemzeti, regionális és helyi projektek Szeminárium szervezése különféle témában az oktatás és a sport kapcsolatrendszerében. Formális és informális képzés keretében megismerhetik a legjobb gyakorlatokat. Közösségi szintű Közösségi szintű Közösségi szintű Közösségi szintű ezer Ft Támogatás /Euró/ Támogatás aránya % % % % Dánia % 64

65 Projektek tartalma Megvalósítás Költségvetés /Euró/ Együttműködés az egyetemek, sport klubok és iskolák között három különböző sport és szabadidő tevékenység végzésére 7 és 9 éves gyerekekkel, amelynek során a fair play, a tolerancia, a szabályok betartása és az ellenvélemény elfogadása a legfontosabb szempont. A sport kiemelése a különböző iskolai tantárgyak oktatása során. Pl: a történelem keretében bemutatni a sport történetét, a földrajz keretében megismertetni a különböző nemzeti csapatokat, a matematika keretében tárgyalni a pontozási rendszereket. A program azokat a fiatalokat célozza, akiknek nehézségeik vannak az általános/hagyományos/ képzési rendszerrel és potenciális lemorzsolódók. Az ISOC az innsbrucki egyetem Sporttudományi Intézetével és a Sportszövetségek Európai egyetemével kongresszust szervez a sporttudományok szakértőinek. A témák: a sportolók karrier építése, a sport oktatási értékei, a sport és az oktatási rendszer integrációjának különböző útjai, és azok összehasonlítása. Sport, oktatás, megelőzés és szabadidő eltöltés francia-belga fiatal tudatosítja a sportok utcai gyakorlásának veszélyeit. Gyalogló versenyt szerveznek, amelyen különböző országok atlétái vehetnek részt, beleértve a kerekesszékes sportolókat is. Az esemény célja összehozni a fiatalokat és kevésbé fiatalokat egész Európából. ezer Ft Támogatás /Euró/ Támogatás aránya Németország % Írország % Ausztria % Belgium, Franciaország % 65

66 Projektek tartalma Megvalósítás Költségvetés /Euró/ A projekt célja, hogy ösztönözze az iskolákat arra, hogy a sport és a fizikai tevékenységek nagyobb részt kapjanak az iskola tananyagban. Az osztály tűnik a legjobb eszköznek a kevésbé tehetséges fiatalok segítésére, a sportos életmód fejlesztésére. A tanárok önkéntes hozzájárulása alapvető. Az osztály szerepe 4 területen meghatározó: fejleszti az eredeti sport kezdeményezéseket, biztosítja az összes tanuló bevonását, környezetbarát és biztonságos viselkedésre tanít, iskolák vagy osztályok közötti kapcsolatot erősít. A projekt célja a vízi-sportok alapvető értékeire felhívni a figyelmet, együttműködve az európai oktatási intézményekkel és sport szervezetekkel. Az értékek megismertetése a diákokkal és a sportot gyakorlók szélesebb csoportjával egy általános training csomag által történik. A csomag tartalmazza: oktatási hálózat létrehozása és szervezése valamennyi vízisportszervezet részvételével, minősítési követelmények/ standardok leírása, pedagógiai anyagok létrehozása, megalkotni az európai szintű diplomák kiadásának közös szabályait Sport és iskola projekt. Támogatja a különböző sportokat /röplabda, torna, evezés, kézilabda, rögbi, lovaglás, golf, vívás, kosárlabda, sízés és kerékpározás/ az oktatási intézmények, önkormányzatok és sportszövetségek együttműködési szerződésein keresztül. A projekt egy új sportcsarnokra építve vonja be a hátrányos helyzetű /főleg emigráns/ külvárosi gyerekeket és családjukat a sportba. A projekt elsősorban a csapatsportokra épül, amelyek támogatják a szolidaritást a szociális és kulturális integrációt. A sportcsarnok minden délután nyitva lesz a családok és valamennyi érdekelt csoport és iskola előtt. ezer Ft Támogatás /Euró/ Támogatás aránya Belgium % Franciaország % Olaszország % Németország ,33 66

67 Projektek tartalma Megvalósítás Költségvetés /Euró/ A projekt a hátrányos helyzet és az esélyegyenlőség terén fogalmaz meg kezdeményezéseket. 1. Paralimpiai Játékok Kezdeményezés a játékok iránti közérdeklődést és figyelmet kívánja erősíteni. 2. Fő esemény: fesztivál szervezése a fogyatékos sportolók és szövetségeik részvételével. Sport és kulturális tevékenységek szervezése. 3. Színházi előadások: műkedvelő színházak tartanak előadást gyermekek részére a tolerancia és sokszínűség témáira fókuszálva. 4. Egy területi iskola tanárai tartanak szemináriumot a projekt céljainak és eredményeinek értékelésére. Forrás: Call for proposals n. EAC/04/03. Description of co-financed actions ezer Ft Támogatás /Euró/ Támogatás aránya Görögország % VII. Vezetői egyeztetések és az uniós alapok irányításának kulcsszereplői Név, beosztás, elérhetőség Vezetői szintű egyéni találkozók: Heil Péter ÖTM Bajnai Gordon kapcsolat: Bukta Zsuzsanna Vági Márton NFÜ elnök Forgács Barnabás FVM Szaká.T Kovács Attila FVM főov. Bodnár Dénes VKSZI vezérigazgató Kocsis Magdolna GOP IH vezető, NFÜ Mosonyi Balázs ROP IH vezető, NFÜ Benedek János VÁTI vezérig. Novák Csaba MAG Zrt. igazgató Időpont márc. (ASAP) márc-ápr. márc-ápr. márc-ápr. márc-ápr. márc-ápr. márc-ápr. márc-ápr. márc-ápr. márc-ápr. 67

68 VIII. ESETTANULMÁNY EURÓPAI UNIÓS CSATLAKOZÁST MEGELŐZŐ HAZAI ÁLLAMI TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ BEMUTATÁSA. SPORTHITEL PROGRAM GYISM - MVA 40 A Sportvállalkozások Támogatási Programjának elindításával a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium (GYISM) célkitűzése az volt, hogy olyan vállalkozásokat támogasson, amelyek annak érdekében tevékenykednek, hogy a lakosság egészségének színvonala, illetve edzettségének, fizikai állóképességének foka emelkedjen. A GYISM e támogatással a vállalkozások számára beruházási és forgóeszközhitel-lehetőséget biztosított Ft Ft között. Kamata igen kedvező volt a jegybanki alapkamat fele ami a futamidő alatt nem változott. A kifejezetten sporttevékenységek finanszírozását célzó program keretében 2003-ig összesen 46 vállalkozó juthatott hozzá a kedvezményes támogatási forráshoz, összesen ,-Ft összegben. Az elsősorban beruházásra fordítható támogatási összeg felhasználásának célja széleskörű lehetett, de célkitűzése mindenképpen a szabadidő, és látványsport fejlesztése volt. A program keretében támogatták többek között gyerekek úszásoktatását, teniszpályák kiépítését, számos fitness-centrum kialakítását, a folyami-vízi sportot, de az extrém és különleges sport támogatására is lehetőség nyílt (pl. búvároktatás, síelés, sziklamászás, lovaglás, vívás). A támogatás felhasználása hozzájárult mind az ifjúsági sport fejlődéséhez (gyerekek úszásoktatása, teniszpálya bővítések segítségével az iskolai teniszoktatás kiszélesítése, fitness-termi óvodai és kisiskolás torna bevezetése, iskolai-ifjúsági sportrendezvények szervezése), mind a felnőttek szabadidősportra való szoktatásához (számos fitness- és szabadidőcentrum létrehozása, tenisz pályák kialakítása, síkölcsönzők támogatása). A program megvalósításában jelentős segítséget nyújtottak a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány irányítása alatt működő Helyi Vállalkozói Központok, így Budapesten kívül az ország összes megyéjében is hozzájuthattak a vállalkozók a támogatáshoz. Folyósítások Év száma összege db ,. Ft db ,- Ft db ,- Ft Összesen: 46 db ,- Ft 40 Forrás: Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány - 68

69 XI. MINTAPROJEKT RÉSZLETES BEMUTATÁSA A KÖZEGÉSZSÉGÜGYI PROGRAM CSELEKVÉSEINEK KIVÁLASZTÁSÁRA ÉS FINANSZÍROZÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ALAPELVEK ÉS KRITÉRIUMOK MEGHATÁROZÁSÁRÓL A népegészségügyi vonatkozású, nemzeti vagy szubnacionális méretet meghaladó közegészségügyi projektek kiválasztása és finanszírozása hasonlóan más közösségi finanszírozású programhoz a közegészségügyi program előírásai alapján, egyedi javaslattételi felhívások útján is megvalósítható 41, amennyiben a javaslattevő figyelembe veszi, hogy a támogatásoknak meg kell felelniük az alábbi alapelveknek: társfinanszírozási szabály: a közösségi finanszírozástól eltérő forrásból származó, külső társfinanszírozás szükséges, a kedvezményezett saját forrásaiból vagy harmadik felek anyagi forrásaiból. A harmadik felektől származó ilyen hozzájárulásokat akkor lehet társfinanszírozásnak tekinteni, ha szükségesnek vagy megfelelőnek ítélték azokat (a költségvetési rendelet 113. cikke és a végrehajtási szabályok 172. cikke), a nonprofit szabály: a támogatás célja vagy hatása nem lehet nyereség termelése a kedvezményezett számára (a költségvetési rendelet 109. cikke (2) bekezdése és a végrehajtási szabályok 165. cikke), nem visszamenőleges szabály: a finanszírozásra jogosult kiadásoknak a megállapodás aláírása után kell felmerülniük. Kivételes esetekben elfogadható lehet olyan kiadások figyelembe vétele, amelyek a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában merültek fel, de annál nem korábban (a költségvetési rendelet 112. cikke) nem kumulációs szabály: egy adott kedvezményezett által elvégzett egy bizonyos cselekvésre pénzügyi évenként csak egy támogatás ítélhető oda (a költségvetési rendelet 111. cikke) 42. A projektjavaslatokat (tervezeteket) szintén hasonlóan a legtöbb közösségi finanszírozású programhoz három kritériumkategória alapján kell értékelnie a kiírónak: a kizárás kritériumai, a kérelmező jogosultságának értékelésére a költségvetési rendelet 114. cikke, a kiválasztás kritériumai, a kérelmezőnek a javasolt cselekvés teljesítésére való anyagi és működési kapacitásának értékelésére a végrehajtási szabályok 176. cikke, a támogatás odaítélésének kritériumai, a javaslat minőségének értékelésére, figyelembe véve annak költségét. E három kritériumkategóriát egymást követően kell alkalmazni az értékelési eljárás során. Az olyan javaslatokat, tervezeteket, amelyek nem teljesítik az egyik kategória követelményeit, a következő értékelési szakaszban nem veszik figyelembe és elutasítják /103/EK - A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2007. február 12.) a közegészségügyi program cselekvéseinek kiválasztására és finanszírozására vonatkozó általános alapelvek és kritériumok meghatározásáról 42 Ez azt jelenti, hogy egy kérelmező által támogatásra benyújtott egyedi cselekvést a Bizottság egy évben csak egyszer hagyhat jóvá társfinanszírozás céljából, e cselekvés hosszára való tekintet nélkül. 69

70 A népegészségügyi/ közegészségügyi program vonatkozásában azoknak a javaslatoknak vagy tervezeteknek kell a központi kiválasztás során elsőbbséget adni: amelyeknek innovatív jellegük van a meglévő helyzethez képest és nem ismétlődő természetűek, amelyek európai szinten hozzáadott értéket biztosítanak a közegészségügy területén: a tervezeteknek a megfelelő méretgazdaságosságot kell hozniuk, magukban foglalják a lehető legtöbb, a tervezet alkalmazási körével kapcsolatos támogatható országot, és képesek arra, hogy máshol megismételjék őket, amelyek hozzájárulnak és támogatják a közösségi politikák fejlődését a közegészségügy területén, amelyek kellő figyelmet szentelnek a hatékony irányítási struktúrára, a világos értékelési folyamatra és a várt eredmények pontos leírására, amelyek magukban foglalják az eredmények európai szinten való felhasználásának és terjesztésének tervét a megfelelő célközönségek számára. A javasolt ajánlattételi felhívásoknak meg kell határozniuk az alább felsorolt támogatás odaítélésére vonatkozó kritériumcsoportok alkalmazásának módját. A TÁMOGATÁS ODAÍTÉLÉSÉNEK KRITÉRIUMAI 1. A projekt politikája és kihatása a) A projekt hozzájárulása a közegészségügyi programhoz, és éves munkaterve a célkitűzések és prioritások teljesítésének tekintetében. b) Stratégiai jelentőség a meglévő ismerethez való várt hozzájárulások és egészségügyi vonatkozások tekintetében. c) Hozzáadott érték európai szinten a közegészségügy területén: o a célcsoportokra tett hatás, hosszú távú hatás és potenciális multiplikációs hatások, mint például megismételhető, átruházható és fenntartható tevékenységek, o a megfelelő EU-politikákhoz való hozzájárulás, az azokkal való kiegészítő jelleg, együttműködés és összeegyeztethetőség. d) A földrajzi hatókör helytállósága vonatkozásában a kérelmezőknek biztosítaniuk kell, hogy a projekt földrajzi lehatárolása (helytállósága) megfelelő annak célkitűzései tekintetében (is), kifejtve a támogatható országok partneri szerepét és a projekt forrásainak vagy az általuk képviselt célcsoportok (célsokaság) helytállóságát (is). A nemzeti vagy szubnacionális méretű javaslatokat (azaz amelyek csak egy támogatható országot vagy egy ország régióját foglalják magukban) elutasítják. e) A projekt szociális, kulturális és politikai összefüggéseknek való megfelelése vonatkozásában a kérelmezőknek kapcsolatot kell létrehozniuk a projekt és az országok, illetve az érintett különleges területek helyzete között, biztosítva a tervezett cselekvések és a célcsoportok kultúrája és nézetei közötti összeegyeztethetőséget. 2. A projekt technikai minősége a) Tudományos megalapozottság bemutatásához a kérelmezőknek alkalmazniuk kell a problémaelemzést, és világosan le kell írniuk a javasolt intézkedések komponenseit, azok hatását, hatékonyságát és alkalmazhatóságát. 70

71 b) A tartalom meghatározása vonatkozásában a kérelmezőknek világosan le kell írniuk a célokat és célkitűzéseket, a célcsoportokat, beleértve a földrajzi tényezőket, a módszereket, a várható hatásokat és az eredményeket. c) Innovatív jelleg, műszaki komplementaritás és egyéb EU-szintű meglévő cselekvések megkettőzésének elkerülése érdekében a kérelmezőknek világosan meg kell határozniuk azon előrehaladást, amelyet a projekt elérni szándékozik a tudomány jelenlegi állásával kapcsolatos területen, és biztosítaniuk kell, hogy nem lesznek sem nemkívánatos megkettőzések, sem átfedések a projektek és az európai, illetve nemzetközi szinten már véghezvitt tevékenységek között. d) Értékelési stratégia bemutatása során a kérelmezőknek világosan el kell magyarázniuk a javasolt módszerek és kiválasztott mutatók fajtáját és megfelelőségét. e) Terjesztési stratégia bemutatása során a kérelmezőknek világosan illusztrálniuk kell a tervezett stratégia és a javasolt módszertan közötti megfelelőséget, az eredmények átruházhatóságának és a terjesztés fenntarthatóságának biztosítása érdekében. A KIZÁRÁS KRITÉRIUMAI 1. A kérelmezőket kizárják a közegészségügyi program eljárásaiban való részvételből, ha: a) csődbe jutottak vagy felszámolási eljárás alatt állnak, bíróság előtt jegyzett ügyük van, hitelezőkkel egyezségbe léptek, gazdasági tevékenységüket felfüggesztették, ezen ügyeket érintő eljárások tárgyát képezik, vagy a nemzeti jogszabályokban vagy rendelkezésekben előírt hasonló eljárás következtében bármely ezekhez hasonló helyzetben vannak; b) jogerősen olyan jogalapon elítélték őket, amely a szakmai hitelüket megkérdőjelezi; c) súlyos szakmai kötelességszegést követtek el, amit olyan eszközzel bizonyítottak, amit az ajánlatkérő igazolni tud; d) nem teljesítették a társadalombiztosítási hozzájárulási vagy adófizetési kötelezettségüket azon ország jogi rendelkezéseivel összhangban, ahol székhellyel rendelkeznek, vagy az ajánlatkérő országában levőkkel, vagy abban az országban levőkkel, ahol a szerződést végrehajtják; e) csalás, korrupció, bűnszervezetben való részvétel vagy bármely más, a Közösségek pénzügyi érdekét sértő jogellenes tevékenység miatt jogerős ítélet született velük szemben; f) a közösségi költségvetés által finanszírozott másik beszerzési eljárás vagy támogatásodaítélési eljárás után a szerződéses kötelezettségei teljesítésének elmulasztása miatt súlyos szerződésszegést állapítottak meg vele szemben; Bizonyíték: a jelölteknek megfelelően aláírt és keltezett becsületbeli nyilatkozatot kell benyújtaniuk, amelyben kijelentik, hogy a fent felsorolt helyzetek egyike sem vonatkozik rájuk. 2. Azokat a javaslatokat, amelyek a kézhezvételi határidő után érkeznek, és a hiányos, vagy a ajánlattételi felhívásban megállapított formai követelményeket nem betartó javaslatokat kizárják a közegészségügyi programban való részvételből. Minden kérelemnek teljesnek kell lennie, és legalább a következő dokumentumokat kell tartalmaznia: a fő partner és a társult partnerek közigazgatási adatai, a projekt műszaki leírása, a projekt teljes költségvetése és a közösségi társfinanszírozás megkövetelt szintje, bizonyíték: a projekt teljes költségvetése és a közösségi társfinanszírozás megkövetelt szintje, bizonyíték: a kérelem tartalma. 3. Azon cselekvéseket, amelyek már a támogatás iránti kérelem bejegyzésének dátuma előtt elkezdődtek, kizárják a közegészségügyi programban való részvételből. 71

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján - 2014-2020 különös tekintettel az ITI eszközre A diák Nicholas Martyn, a DG Regio főigazgatóhelyettesének 2012. március

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Új Magyarország Fejlesztési Terv 40. lecke Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában

A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában 2007-2013 A mezőgazdaság és az erdészet versenyképességének javítása A környezet és a vidék minőségének javítása a termőföld-hasznosítás támogatása

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

II. Nemzeti Fejlesztési Terv (PND)

II. Nemzeti Fejlesztési Terv (PND) Projektalapozás Pályázatkészítés Üzleti tervezés II. Nemzeti Fejlesztési Terv (PND) Szabó Sándor András pályázati és innovációs tanácsadó regisztrált pályázati tréner egyetemi oktató 1 Mi a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY

A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY TÉMÁK TÉMÁK I. Célok, célkitűzések, prioritások, műveletek II. Régiótípusok, alapok III. Elvek, fogalmak IV. Éves fejlesztési

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

Partnerségi Megállapodás

Partnerségi Megállapodás Partnerségi Megállapodás 2014 20 egy új területiség felé Területfejlesztők Napja 2013. október 8. Dr. Péti Márton Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 2012 2013 2014 július 1. augusztus 2. szeptember november

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei Bécsy Etelka Pécs, 2012. december 5. Tartalom I. Kiindulás II. III. IV. Tervezés az Emberi Erőforrások Minisztériumában A 9. tematikus

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

Az EU-s támogatások jelentősége

Az EU-s támogatások jelentősége Az ESZA NKft, mint Közreműködő Szervezet szerepe a hajléktalanellátás fejlesztésében az EU-s források hatékony szétosztása, kezelése és monitorozása Előadó: Laczkó Brigitta, programirányító Miről lesz

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek Szivi Orsolya 2009. április 20. Budapest Az előadás felépítése Fejlesztési programok, pályázati lehetőségek

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

Regionális politika 2. gyakorlat

Regionális politika 2. gyakorlat 1 Regionális politika 2. gyakorlat Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT ÚMVP 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK, Lisszaboni

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

A területi tervezés megújításának szempontjai a időszakra szóló kohéziós politika tükrében

A területi tervezés megújításának szempontjai a időszakra szóló kohéziós politika tükrében A területi tervezés megújításának szempontjai a 2014-2020 időszakra szóló kohéziós politika tükrében Kajdi Ákos XVII. Országos Urbanisztikai Konferencia, 2011. október 27., Pécs Kohéziós politika területi

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁS 1.1 Kiemelt növekedési ágazatok és iparágak célzott,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában Dr. Gordos Tamás programiroda vezető Pro Régió Ügynökség Az elemzés témája Forrásfelhasználás a Közép-magyarországi

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban

Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban Soros Konferencia 2004. december 3. Törökné Rózsa Judit Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2004-2006 (2008) közötti időszakra

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Támogatási lehetőségek 2014-2020 között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Az alábbi összeállítás a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó azon támogatási lehetőségeket tartalmazza,

Részletesebben

Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium. Brüsszel, 2013. február 6.

Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium. Brüsszel, 2013. február 6. Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium Csak egyszerűen! Brüsszel, 2013. február 6. 1 Hogy jól induljon: CLLD végrehajtási rendszer Tisztázzuk, kinek mi a feladata? Kinek

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15. A Pólus a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban tapasztalatok és lehetőségek Szilágyi László Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Részletesebben

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13.

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13. Előadó: Majzik Balázs főosztályvezető-helyettes EMMI Ifjúságügyi Főosztály Előadás témája: Emberi Erőforrás Fejlesztési OP, 2014-2020 Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése,

Részletesebben

GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM

GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM 2. Döntéshozói Munkacsoport Balás Gábor HÉTFA Elemző Központ Kft. 2015. június 4. A TFP tervezési folyamata Döntéshozói munkacsoport

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete február 03.

Helyi Fejlesztési Stratégia Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete február 03. Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 2016.február 03. A 2007 2013 as időszak eredményei: Közel 260 db nyertes pályázat, melynek támogatási összege több mint 6 millió euró! Támogatási döntéssel lekötött

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A gazdaságfejlesztés jelene, jövője Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák szervezete és működése Budapesti székhellyel országos hálózat Régiós

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat.. MNVH. megyei területi felelős 2015. szeptember Az MNVH célja, feladatai Az MNVH célja: Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Jogszabályi háttér Ø A területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program bemutatása

Vidékfejlesztési Program bemutatása A projekt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló intézkedések Irányító Hatóságának jóváhagyásával készült. Vidékfejlesztési Program bemutatása Pannon Térségfejlesztő

Részletesebben

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók Település- és s területfejleszt letfejlesztés III. Gyakorlat Célfa Tennivalók (Jövőkép, Prioritások, Intézked zkedések) 2008-2009 2009 őszi félévf Gyakorlatvezető: Mátyás Izolda matyas.izolda@kti.szie.hu

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁS A GINOP-BAN Keller Péter főosztályvezető-helyettes Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős

Részletesebben

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI SZABÓ KRISZTINA JÚLIA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei Az alábbi cikk röviden ismerteti az Új Magyarország Fejlesztési Terv (UMFT), az Operatív

Részletesebben

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat?

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Esztergom, 2015. november 26-27. Feladat megosztás - stratégiai

Részletesebben

Bakonyi Péter c.docens

Bakonyi Péter c.docens Az EU csatlakozás gyorsmérlege - informatikai szempontból Bakonyi Péter c.docens Kormányzati lépések 2003-20062006 Stratégia készítés és programtervezés: Magyar Információs Társadalom ( MITS ) Kormány

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok

LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok IV. LIFE Klímapolitikai Tréning 2017. február 16. Kovács Barbara LIFE Éghajlat-politika alprogram Nemzeti kapcsolattartó I. A LIFE program

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások

VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások VI./2.2.1.: A kohéziós és strukturális alapok felhasználása Magyarországon 2007 és 2013 között Milyen szabályok vonatkoznak az Unió kohéziós

Részletesebben

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális Program (2014-2020) Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország,

Részletesebben

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Tudománypolitikai kihívások a 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Dr. Kardon Béla Főosztályvezető Tudománypolitikai Főosztály Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság A kormányzati K+F+I

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

Strukturális Alapok 2014-2020

Strukturális Alapok 2014-2020 Regionális Strukturális Alapok 2014-2020 Európai Bizottság Regionális Politika és Városfejlesztés Főigazgatóság F.5 - Magyarország Szávuj Éva-Mária 2013. december 12. Regionális Miért kell regionális /

Részletesebben

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Sára János főosztályvezető Területfejlesztési Főosztály 2008. április 3. Az NFT I. Regionális Operatív Programjának két képzési

Részletesebben