Közösségi programok, támogatások áttekintése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közösségi programok, támogatások áttekintése"

Átírás

1 1. sz. melléklet Közösségi programok, támogatások áttekintése 1. Európai Területi Együttműködés Fő célja, hogy elősegítse az Unió területének erőteljesebb integrációját, harmonikus és kiegyensúlyozott fejlődését. E célkitűzésen belül háromféle programtípus került meghatározásra, így határokon átnyúló, transznacionális és interregionális együttműködések. 1.1 Határmenti együttműködési programok (forrás: ERFA) A határokon átnyúló gazdasági, szociális és környezeti tevékenység fejlesztése, a fenntartható területi fejlesztés közös stratégiái által Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program Átfogó, stratégiai cél: A határtérség gazdasági és társadalmi integrációjának erősítése. Specifikus célok: a határtérség gazdasági versenyképességének erősítése az emberek és közösségek közötti társadalmi és kulturális koherencia növelése a határtérség elérhetőségének és kommunikációjának javítása a természeti értékek védelme Prioritások (együttműködési területek): 1. Prioritás: azon együttműködéseket ösztönzi, melyek a gazdaság és társadalom integrált fejlődéséhez járulnak hozzá; 2. Prioritás: az együttműködések fizikai feltételeinek javítását célozza, elsősorban a közlekedési és kommunikációs, valamint a környezetvédelmi infrastruktúra terén A program hivatalos honlapja: Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program A program célja az osztrák-magyar határ mentén a gazdasági, társadalmi, kulturális és ökológiai kapcsolatok elmélyítése, és ez által a regionális versenyképesség erősítése és az egyenlőtlenségek enyhítése. Prioritások (együttműködési területek): 1. Prioritás: Innováció, integráció és versenyképesség 2. Prioritás: fenntartható fejlődése és elérhetőség A program hivatalos honlapja:

2 1.1.3 Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program A határmenti program célul tűzte ki a lisszaboni (versenyképesség) és göteborgi (fenntarthatóság) stratégiák és célkitűzések megvalósításának a támogatását, egy kulturális, természeti, egészségi szempontból élhető, gazdasági - szociális szempontból kiegyensúlyozott határmenti régió létrehozásán keresztül. Prioritási tengelyek: 1. PRIORITÁSI TENGELY 2. PRIORITÁSI TENGELY AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI TERÜLET VON- FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ZEREJÉNEK NÖVELÉSE Közös idegenforgalmi desztináció növelése Területfejlesztési együttműködés Kultúra megőrzése és fejlesztése Megelőző egészségápolás Határon átnyúló közlekedési kapcsolatok javítása gazdálkodás, hatékony energiafel- Környezetvédelem és - használás A program hivatalos honlapja: Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program A Program hosszú távú átfogó célkitűzése, hogy elősegítse a természeti és kulturális örökség sikeres menedzselésén és a határrégió két oldala közötti intenzív társadalmi-gazdasági kapcsolatokon alapuló kultúra- és tudásalapú fejlődést. Specifikus célok: 1. A Dráva-völgy és az ahhoz kapcsolódó természeti és vidéki területek környezeti stabilitásának és vonzerejének növelése 2. A Mura-Dráva-Duna területből és az azt körülvevő természeti és vidéki területekből egy fenntartható, közös regionális turisztikai termék kialakítása 3. A két oldal szinergikus és együttműködő gazdaságai 4. A közös kulturális örökség fejlesztése és fenntartása a kulturális értékek és a hagyományok népszerűsítése, valamint a turizmus fejlesztése céljából 5. Az emberek, az oktatási és a civil szervezetek közötti intenzív kulturális és oktatási kapcsolatok előnyeinek kihasználása 1. Prioritás: Fenntartható környezet és turizmus 2. Prioritás: Együttműködő gazdaság és közösségek közötti humánerőforrásfejlesztés A program hivatalos honlapja: 2

3 1.2. Transznacionális programok A transznacionális együttműködési programok lényege: egy adott szempontból egy területi egységként értelmezhető, több országból álló területek közösen keresnek megoldást a térséget érintő problémákra. E projektek általában a programtér 5-7 országának partnerének részvételével valósulnak meg, és leginkább kutatási, tervezési, szakmai együttműködési jellegűek, beruházási vagy komolyabb beszerzési elemet nem tartalmaznak Közép-európai Transznacionális Együttműködési program - CENTRAL Programtér: EU tagállamok: Ausztria, Csehország, Németország (nem teljes területével), Magyarország, Olaszország (nem teljes területével), Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia, Nem EU tagállamok: Ukrajna (nem teljes területével) 3

4 Az innováció támogatása Az innováció keretfeltételeinek javítása Kapacitásbővítés az innováció elterjedésének és alkalmazásának érdekében A tudásfejlesztés erősítése Prioritások, intézkedések: Cél: a területi kohézió erősítése, a belső integráció előmozdítása és a versenyképesség növelése Közép-Európában Prioritások Intézményrendszer: Közép-Európa külső és belső elérhetőségének javítása Közép-Európa összekapcsolhatós á-gának javítása Multimodális logisztikai együttműködés kialakítása A fenntartható és biztonságos mobilitás támogatása Informatikai és alternatív megoldások a hozzáférés javítására A környezet felelősségteljes használata A környezetminőség javítása a természeti erőforrások és örökség menedzsmentjén keresztül A természeti és ember-okozta veszélyek, hatások csökkentése A megújuló energiaforrások és a hatékony energiagazdálkodás Környezetbarát tevékenységek és technológiák támogatása Technikai segítségnyújtás Városok és régiók versenyképességének, vonzerejének növelése A policentrikus településszerkezet és területi együttműködés fejlesztése A demográfiai és társadalmi változások város- és regionális fejlődésre gyakorolt területi hatásainak kezelése A kulturális erőforrások hasznosítása a városok és régiók vonzerejének növelésében Irányító Hatóság: Bécsi Regionális Önkormányzat Igazoló Hatóság: Bécsi Regionális Önkormányzat Audit Hatóság: Osztrák Szövetségi Kancellária Közös Szakmai Titkárság: Bécsi Regionális Önkormányzaton belül elkülönített szerv Monitoring Bizottság Forrás: Tervezett teljes ERFA-költségvetés: 246 M Ebből magyar ERFA-allokáció: 16 M A program ERFA-forrásainak 94%-át tervezik projektek finanszírozására fordítani 85%-os támogatási intenzitás mellett. A fennmaradó 6% a technikai segítségnyújtás forrása 75%-os támogatási intenzitással. Program hivatalos honlapja: 4

5 Dél-kelet Európai Transznacionális Együttműködési program Programtér: EU tagállamok: Ausztria, Bulgária, Görögország, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia, Románia, Olaszország (nem teljes területével) Tagjelölt és lehetséges tagjelölt országok: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Macedónia (FYROM), Szerbia, Montenegró, Törökország (nem teljes területével) Harmadik országok: Moldávia, Ukrajna (nem teljes területével) 5

6 Prioritások, intézkedések: Cél: a kohézió, versenyképesség és stabilitás erősítése, valamint a területi, gazdasági és társadalmi integráció javítására irányuló transznacionális együttműködés Prioritások Az innováció és a vállalkozások támogatása Technológiai és innovációs hálózatok fejlesztése meghatározott területeken Megfelelő környezet kialakítása az innovatív vállalkozások számára Az innováció keretfeltételeinek javítása Intézményrendszer: Környezetvédelem, a környezet állapotának javítása Integrált vízgazdálkodás, árvízvédelem Környezeti kockázatok megelőzése Együttműködés a természeti értékek és védett területek megőrzése területén Az energiahatékonyság javítása Az elérhetőség javítása Az elsődleges és másodlagos közlekedési hálózatok tervezésében és működtetésében történő együttműködés javítása A digitális szakadék kezelését célzó fejlesztési stratégiák A multimodális platformok keretfeltételeinek javítása Technikai segítségnyújtás A fenntartható növekedési területek transznacionális szinergiáinak erősítése A regionális településrendszereket és nagyvárosi területeket érintő legsúlyosabb problémák kezelése A vonzó és jól megközelíthető területek kiegyensúlyozott fejlesztése A kulturális értékek megőrzése Irányító Hatóság: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Igazoló Hatóság: Pénzügyminisztérium Audit Hatóság: Pénzügyminisztérium Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Közös Szakmai Titkárság: Váti Kht-n belüli funkcionálisan elkülönített szerv Monitoring Bizottság 6

7 Forrás: Tervezett teljes ERFA-költségvetés: ~207 M Ebből magyar ERFA-allokáció: ~21 M A program ERFA-forrásainak 94%-át tervezik projektek finanszírozására fordítani 85%-os támogatási intenzitás mellett. A fennmaradó 6% a technikai segítségnyújtás forrása 75%-os támogatási intenzitással. Program hivatalos honlapja: Magyarország és a szomszédos országok részvétele a transznacionális programokban Közép-európai Dél-keleteurópai Interreg IVC Egyéb transznacionális Magyarország Szlovákia Ukrajna (nem teljes terület) (nem teljes terület) Románia Szerbia Horvátország Szlovénia Alpok-térség Ausztria Alpok-térség 7

8 1.3. Interregionális programok Interregionális Együttműködési Program (INTERREG IVC) Az INTERREG IVC program az INTERREG IIIC program folytatása. Célja, hogy a strukturális alapok felhasználásával kapcsolatos tapasztalatcsere támogatásával növelje azok hatékonyságát. Az együttműködések keretében a tapasztalt felhasználók átadják tudásukat olyan intézményeknek, amelyek a későbbiekben hasonló jellegű fejlesztéseket fognak megvalósítani uniós finanszírozással. Programtér: A programban az EU 27 tagországa, valamint Norvégia és Svájc vesznek részt. Ez utóbbi 2 ország a program költségvetéséhez saját forrással járul hozzá. Prioritások, intézkedések: Cél: a regionális fejlesztéspolitika hatékonyságának javítása, hozzájárulás a gazdasági modernizációhoz, a versenyképesség növeléséhez, az innováció, a tudásgazdaság, a környezetvédelem és kockázat-megelőzés területén az interregionális együttműködés eszközeivel Prioritások Innováció és tudásgazdaság Környezetvédelem és kockázatmegelőzés innováció, kutatás és technológiafejlesztés, vízgazdálkodás, természeti és technológiai kockázatok, vállalkozásösztönzés, KKV-fejlesztés, hulladékgazdálkodás, információs társadalom, biológiai sokféleség, foglalkoztatás, a természeti örökség védelme, képzés energia, fenntartható közlekedés, kulturális örökség Technikai segítségnyújtás Intézményrendszer: Irányító Hatóság: Conseil Regional Nord Pas de Calais, Franciaország Igazoló Hatóság: Caisse des Dépots et Consignation, Franciaország Audit Hatóság: Commission Interministérielle de Coordination des Controles des actions confinancées par les Fonds Structurels (CICC), Franciaország Közös Szakmai Titkárság: Lille, Franciaország Információs pontok: Lille, Katowice, Valencia, Rostock Monitoring Bizottság Forrás: Teljes költségvetés Ebből ERFAtámogatás Nemzeti társfinanszírozás Norvégia Svájc n.a Az uniós társfinanszírozás mértéke a projektek esetében átlagosan 80%, a technikai segítségnyújtás tekintetében 70%. A magyar projektpartnerek esetében az 8

9 uniós társfinanszírozás 85% lesz mindkét prioritás vonatkozásában. A magyar társfinanszírozás összege várhatóan ESPON 2013 operatív program Az ESPON Európai Területi Tervezési Megfigyelő Hálózat egy olyan kisméretű, horizontális jellegű szakmai kezdeményezés, amelynek célja a területfejlesztéssel kapcsolatos kutatási, tervezési együttműködésen keresztüli kapcsolatteremtés a területfejlesztés szakmai szervezetei között. A programban Magyarország egész területe részt vesz. Az ESPON 2006 Program Irányító Hatósága szakértők bevonásával kidolgozta az ESPON 2013 program tervezetét, majd a Monitoring Bizottsággal egyetértésben 2007 januárjában az ESPON 2013 Programtervezet Területfejlesztés és kohézió európai megfigyelő hálózata alcímmel benyújtotta a Bizottsághoz jóváhagyás céljából. Az eljárással párhuzamosan elvárt, hogy a tagországok csatlakozási szándékukról előzetes formális nyilatkozatot tegyenek. A tervezet elfogadását követően a Bizottság felhívja a tag- és szomszédos országokat a Programhoz való csatlakozásra, illetve az IH-val Egyetértési Megállapodás aláírására. A csatlakozás feltétele pénzügyi hozzájárulás vállalása. A program időszaka alatt Magyarország várhatóan hozzájárulást fizet. Programtér: A program a korábbi ESPON tevékenységek folytatását jelenti, és az ETE részeként betölti az európai területfejlesztés és kohézió megfigyelői hálózatának szerepkörét. Az együttműködés résztvevője a 27 tagállam mellett Svájc, Norvégia, Liechtenstein és Izland (más országok meghívással). Prioritások, intézkedések: Cél: a stratégiaalkotás támogatása az európai területi kohézió, harmonikus, fenntartható és kiegyensúlyozott területfejlesztés, valamint a versenyképesség javítása érdekében Prioritások Kutatás a területfejlesztés, versenyképesség és kohézió területén: területfejlesztési trendek, jövőbeni kilátások, hatásvizsgálatok tematikus és több területet átfogó elemzések, területi trendvizsgálatok, jövőkutatás, az uniós politikák területi hatásainak feltárása, tudástámogató rendszer Célzott, a felhasználói igényeknek megfelelő elemzések: az egyes területtípusok európai fejlesztési irányai integrált tanulmányok, tematikus elemzések, a kísérleti és innovációs akciók tudományos támogatása, közös akciók más, a strukturális alapokból támogatott fejlesztésekkel kapcsolatban Tudományos platformok és eszközök: területi adatok és indikátorok, elemzési eszközök és tudományos megalapozás ESPON adatbázis és adatfejlesztés, területi indikátorok, eszközök, indexek, területi monitoringrendszer és jelentés, célzott akciók az indikátorok és térképek fejlesztésére Technikai segítségnyújtás Nyilvánosság, tudatosság és részvétel: képességépítés, párbeszéd, hálózatosodás média és publikációk, európai szemináriumok, workshopok, transznacionális hálózatok 9

10 Intézményrendszer: Irányító Hatóság: Luxembourg Ministry for the Interior and Spatial Development Igazoló Hatóság: Budgetary Unit of the Ministry for the Interior and Spatial Development Koordinációs Egység: Centre de Recherche Public Henry Tudor (CRP-HT) Audit Hatóság: Inspection Générale de Finance of the Ministry of Finance Monitoring Bizottság Forrás: INTERACT II operatív program INTERACT Az INTERACT program az INTERREG Közösségi Kezdeményezés része volt, amely fő célja az INTERREG programok megvalósítása során a területfejlesztés, valamint a határ menti-, transznacionális- és interregionális együttműködések terén felhalmozódott sokrétű tapasztalat átadása, hasznosítása. A programot az INTERREG IIIC keretéből finanszírozták, ami e programok minőségének javításához kívánt hozzájárulni a különböző országokban/régiókban található intézmények és szakemberek közötti tapasztalatcsere elmélyítésének, példaértékű menedzsment módszerek bemutatásának ösztönzésével, valamint egységesen szabályozott végrehajtási eljárások és "standard" dokumentumok kidolgozását lehetővé tevő platform létrehozásával. INTERACT Az INTERACT II programozási folyamat a Monitoring- és Irányító Bizottság (MSC) 2005 decemberében tartott ülésén javasolt ütemezésnek megfelelően, az IH közreműködésével, 2006-ban vette kezdetét Bécsben, egy szakértői csoport által a program folytatására tett javaslatok kidolgozásával. Az MSC döntése értelmében 10

11 létrehozták a programozás koordinálását végző 6 fős munkacsoportot (Ausztria, Egyesült Királyság, Finnország, Görögország, Olaszország és Svédország 1-1 képviselője), amely 2006 novemberében véglegesítette az OP-t. Az érintett tagállamok MSC- képviselői bővített munkacsoport ülés keretében fejtették ki véleményüket. Az OP addig nem kerül benyújtásra a Bizottsághoz, ameddig valamennyi részt vevő állam nem küld támogató nyilatkozatot. Magyarország ex-ante hozzájárulása a as periódusban Programtér: Az együttműködés résztvevője a 27 tagállam mellett Svájc és Norvégia (más országok meghívással). Prioritások, intézkedések: Cél: a területi együttműködés hatékonyságának és eredményességének növelése Prioritások Szolgáltatásfejlesztés és ismeretátadás 1. intézkedéscsoport: Információs források Tudásbázis a kormányzati területi együttműködés jó példáinak összegyűjtése tudástranszfer- és terjesztési céllal, adatbázis és IKT-alkalmazások létrehozása a tudásmenedzsment és az eredmények felhasználása érdekében, információk aktualizálása az ETE trendjeiről, kutatások a sikeres példák elemzése és a gyakorlat folyamatos javítása érdekében 2. intézkedéscsoport: Együttműködés Hálózati együttműködés a teljes INTERACT-hálózat és a regionális hálózatok erősítése, tematikus hálózatok támogatása (pl. pénzügyi menedzsment, értékelés) Eszközök eszközök és eljárások fejlesztése a területi együttműködés javítása céljából, célcsoportok aktív részvétele a fejlesztésben, pilot kezdeményezések Információcsere, transzfer konferenciák, szemináriumok, workshopok szervezése igények szerinti képzések, tanácsadó szolgáltatások 3. intézkedéscsoport: Tájékoztatás, nyilvánosság az INTERACT-honlap fejlesztése, annak érdekében, hogy teljes körű áttekintést adjon az ETE kérdéseiről a célcsoportoknak, érdekhordozóknak, tájékoztatás az elkészült anyagokról, eseményekről, felhívásokról stb. 4. intézkedéscsoport: Minőségmenedzsment magas színvonalú minőségi követelmények a készült anyagok, szolgáltatások, akciók számára, önértékelési és fejlesztési mechanizmusok, az INTERACT-stáb magas színvonalú, egyéni és csoportos készségeinek fenntartása képzéssel, a minőségi színvonal ellenőrzése Technikai segítségnyújtás Intézményrendszer: Irányító Hatóság: Austrian Federal Chancellery Igazoló Hatóság: ERP-Fonds Audit Hatóság: Austrian Federal Chancellery, Division IV/3 INTERACT Pontok: Valencia (ES), Viborg (DK), Vienna (AT), Turku (FI) Monitoring Bizottság 11

12 Forrás: URBACT II ( ) operatív program A program 2003-tól kezdődően olyan nagyvárosokra és azokkal szomszédos területekre terjed ki, ahol nagy a munkanélküliség, szegénység, bűnözés, és a közösségi szolgáltatások alacsony színvonalúak. Az URBACT az URBANprogramok tapasztalatainak átadására, a legjobb gyakorlat megismertetésére törekszik. A utáni folytatásra való felkészülés 2006 márciusában indult. A Monitoring Bizottság felügyeletével, külső szakértők bevonásával a Titkárság elkészítette az URBACT program tervezetét, amely a Bizottság kezdeményezésére elinduló Régiók a gazdasági változásért programelem révén átdolgozásra került. A programot I. negyedévében nyújtják be a Bizottsághoz jóváhagyásra. Elvárják, hogy a tagországok előzetes nyilatkozatot tegyenek a program elfogadásáról, az abban való részvételi szándékukról, és az ex-ante hozzájárulás vállalásáról. A program elfogadását követően kétoldalú megállapodásokat írnak alá, egyrészt a tagországok, másrészt a program végrehajtásáért felelős francia IH részéről. A végrehajtáshoz való ex-ante hozzájárulás összege magyar oldalról ,79. Programtér: Az együttműködés résztvevője az EU 27 tagállama, Norvégia saját költségen ERFA-támogatás nélkül, az IPA-országok IPA-támogatással ERFA nélkül, más országok saját támogatással ERFA nélkül. Prioritások, intézkedések: Cél: a fenntartható, integrált városfejlesztési politika hatékonyságának javítása Európában a Lisszaboni és Göteborgi stratégiával összhangban Prioritások A városok, mint a növekedés és foglal- Vonzó és összetartó városok koztatás motorjai vállalkozásfejlesztés, az innováció és a tudásgazdaság erősítése, foglalkoztatás és humánerőforrás a hátrányos helyzetű térségek integrált fejlesztése, társadalmi integráció, környezeti kérdések, irányítás és várostervezés Technikai segítségnyújtás 12

13 Intézményrendszer Irányító Hatóság: Ministère français en charge de la politique de la ville Igazoló Hatóság: Caisse des Dépôts et Consignations Audit Hatóság: Financial Control Group (comprising a representative of each Member State participating in the operational programme) Monitoring Bizottság Forrás: Programme Budget in (ERDF at 78,62%) AXE-PRIORITY 1 - Cities, Engines of Growth and Jobs (a) Total Programme budget in (b + c) (d) Total eligible expenditure in (e + g) (b) Eligible expenditure in (f) Average ERDF (e) ERDF funding in cofin. rates in % (g) National contribution in (h + i) (h) Central contr. in (i) Local contr. in (c) Norway non eligible contribution in ,00% AXE-PRIORITY 2 - Attractive and Cohesive Cities AXE-PRIORITY 3 - Technical Assistance ,00% ,00% TOTAL ,62%

14 2. Más közösségi programok ( ) 2.1. Adózás Fiscalis 2013 Időtáv Költségvetés 156,9 M Célok Intézkedések Közösségi cselekvési program a belső piac adózási rendszerei működésének javítására. A program általános célja az adózási rendszerek belső piacon való szabályszerű működésének javítása azáltal, hogy fokozzák a részt vevő országok, azok közigazgatásai és egyéb szervei közötti kooperációt az alábbiak szerint: hatékony, eredményes és átfogó információcsere, közigazgatási együttműködés, lehetőség a tisztviselők számára, hogy elsajátíthassák a közösségi jog és annak a tagállamokban történő végrehajtása magas szintű ismeretét, a közigazgatási eljárások tökéletesítése a jó közigazgatási gyakorlat kialakítása és elterjesztése révén, a közigazgatás és az adóalanyok szükségleteinek figyelembevételével. kommunikációs és információcsere-rendszerek, többoldalú ellenőrzések, szemináriumok és projektcsoportok, munkalátogatások, képzési tevékenységek, más, a program célkitűzéseinek megvalósításához szükséges tevékenység Agrár- és vidékfejlesztés Egységes Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap ( ) Időtáv Költségvetés 77,7 Mrd, ebből 28,5 Mrd konvergenciaterületeken A közös agrárpolitika (CAP) reformja óta a vidékfejlesztés egyre növekvő szerepet játszik abban, hogy a vidéki területek megfeleljenek a XXI. sz. gazdasági, társadalmi és környezetei kihívásainak, összhangban a Lisszaboni és Göteborgi stratégiával. A 2007 és 2013 közötti vidékfejlesztési politika 3 területre összpontosít: a mezőgazdaság és az erdészet versenyképességének javítása a szerkezetátalakítás, a fejlesztés és az innováció támogatása révén, a környezet és a vidék minőségének javítása a termőföld-hasznosítás támogatása révén, az életminőség javítása a vidéki területeken és a gazdasági tevékenység diverzifikálásának ösztönzése. A 4. pillér a LEADER, amely a helyi, alulról felfelé építkező, integrált tevé- 14

15 Célok Intézkedések kenységeket tartalmazza. azon területek kiválasztása, amelyek fejlesztése Európai szinten is hozzáadottérték-növelést eredményez, kapcsolat és összhang teremtése az EU más, főbb prioritásaival (Lisszabon, Göteborg) és politikáival, különösen a környezeti és kohéziós feladatokkal, az új piacorientált CAP alkalmazásának, újrastrukturálásának támogatása. a mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása, a környezet és a vidék fejlesztése, a vidéki élet minőségének javítása és a vidéki gazdaság diverzifikációjának erősítése, a helyi foglalkoztatási és diverzifikációs kapacitások felépítése, a célok programokká alakítása, kiegészítő jelleg biztosítása más közösségi eszközökkel kapcsolatban Audiovizuális technológiák, kommunikáció Média 2007 Időtáv Költségvetés 755 M Célok Az audiovizuális ágazat kulcsfontosságú szerepet játszik az európai polgárság kialakulásában, mivel az állampolgárok - különösen a fiatalok - számára az Unió közös társadalmi és kulturális értékeinek egyik fő közvetítője. A támogatás célja, hogy az audiovizuális ágazatot képessé tegye a kultúrák közötti párbeszéd előmozdítására, az európai kultúrák egymás általi elismerésére, politikai, kulturális, társadalmi és gazdasági teljesítőképességének növelésére. A támogatás a versenyképesség fokozását, továbbá az európai alkotások piaci részarányának növelését tűzi ki célul. az európai kulturális és nyelvi sokszínűség, a filmművészeti és audiovizuális örökség megőrzése és bővítése, annak elérhetővé tétele a közönség számára, illetve a kultúrák közötti párbeszéd előmozdítása, az audiovizuális alkotások forgalmának, közönségének bővítése az EU-n belül és kívül a piaci szereplők fokozott együttműködése révén, az európai audiovizuális ágazat versenyképességének javítása olyan nyitott versenypiac keretében, amely - többek között az audiovizuális szakemberek közötti kapcsolatok előmozdításával - a foglalkoztatásnak kedvező feltételeket teremt Belügyi, igazságügyi és polgárjogi együttműködés AGIS Időtáv Költségvetés 65 M Rendőrségi és igazságügyi együttműködést célzó keretprogram, amelyet 2002-ben hoztak létre. 15

16 Célok Intézkedések A program hozzájárul ahhoz az általános célhoz, hogy biztosítsa az EU polgárainak magas szintű biztonságát egy olyan térségben, amely a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapul. Céljai különösen: az e téren érvényesülő európai politikák fejlesztése, végrehajtása és értékelése, a hálózatépítés és a kölcsönös együttműködés előmozdítása és erősítése a tagállamok számára közös érdekű kérdésekben, az információk, tapasztalatok és a legjobb gyakorlat cseréje, helyi és regionális együttműködés, a képzés, valamint a műszaki és tudományos kutatás javítása és adaptálása, a tagállamok bátorítása arra, hogy fokozzák az együttműködést a csatlakozni kívánó államokkal, más harmadik országokkal, regionális és nemzetközi szervezetekkel. A program a következő területeken támogatja a projekteket: általános és büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés, beleértve a képzést is, a bűnüldöző szervek közötti kooperáció, együttműködés a bűnüldöző szervek, illetve a tagállamoknak a szervezett vagy egyéb bűnözés megelőzésében, továbbá az az elleni küzdelemben érintett más köz- vagy magánjogi szervezetei között, a tagállamok együttműködése a sértettek érdekeinek hatékony védelme érdekében a büntetőeljárásokban. A program a következő típusú projekteket tartalmazza: képzés, csere- és kihelyezési tervek kialakítása és beindítása, tanulmányok, kutatás, a program nyomán elért eredmények terjesztése, a tagállamok bűnüldöző szervei és igazságügyi hatóságai, illetve a szervezett vagy egyéb bűnözés megelőzésében és az az elleni küzdelemben részt vevő más, köz- vagy magánjogi szervezetek közötti együttműködés ösztönzése, pl. a hálózatok kialakításához nyújtott segítséggel, konferenciák, szemináriumok. A projekteknek legalább három EU-tagállamból érkező partner között kell megvalósulniuk. A program a következő célcsoportokra irányul: gyakorló jogászok: bírák, ügyészek, ügyvédek, minisztériumi köztisztviselők, nyomozóhatósági tisztek, bírósági végrehajtók, szakértők, bírósági tolmácsok, az igazságszolgáltatással kapcsolatban álló más szakemberek, bűnüldöző szervek tisztjei és alkalmazottai: a tagállamokban a nemzeti jog alapján a bűnmegelőzésért, a bűncselekmények felderítéséért és a bűnüldözésért felelős közjogi szervek, más hatóságok alkalmazottai, a szervezett vagy egyéb bűnözés megelőzésében és az az elleni küzdelemben érintett egyesületek, szakmai szervezetek, a kutatás és az üzleti élet képviselői, a sértetteket támogató szolgálatok képviselői, beleértve a bevándorlás és a szociális szolgáltatások terén felelős közhivatalokat is. 16

17 Alapvető jogok és igazságügy Időtáv Költségvetés 543 M Alprogramok Erőszak elleni küzdelem Drogmegelőzés és informálás Alapvető jogok védelme és állampolgárság Bűnügyi igazságszolgáltatás Polgárügyi igazságszolgáltatás Biztonság és a szabadság védelme Időtáv Költségvetés 745 M A biztonsági és a szabadság védelme keretprogram Európa hatóságai közötti együttműködést ösztönzi a bűnözés és terrorizmus elleni küzdelem területén Európa a polgárokért Időtáv Költségvetés 215 M Célok Intézkedések A program megteremti a jogi keretet a polgároknak és a civil társadalmi szervezeteknek az európai integráció folyamatában való szerepvállalását előmozdító tevékenységek és szervezetek széles körének támogatásához. együttműködési és részvételi lehetőség biztosítása a polgárok részére egy összetartó, demokratikus, a világ felé nyitott Európa építésében, amelyet a kulturális sokszínűség egyesít és gazdagít, az uniós állampolgárság fejlesztése, közös értékeken, történelmen, kultúrán alapuló identitás kialakítása, az EU iránt érzett tulajdonosi szemlélet erősítése a polgárok körében, a polgárok közötti kölcsönös megértés erősítése, tiszteletben tartva a kulturális és nyelvi sokszínűséget, hozzájárulva a kultúrák közötti párbeszédhez. 1. terület: Aktív polgárokat Európának: a polgárok bevonása a testvérváros-programokhoz kapcsolódó tevékenységek vagy más típusú, állampolgári projektek segítségével. 2. terület: Aktív civil társadalmat Európában: a civil társadalmi szervezeteket célzó, az európai szintű munkatervük alapján nyújtott strukturális támogatás, vagy a transznacionális projektekhez adott hozzájárulás révén. 3. terület: Együtt Európáért: Nagy nyilvánosságú események, tanulmányok és tájékoztató eszközök. 4. terület: Aktív európai megemlékezés: a deportálásokhoz kapcsolódó helyszínek és archívumok megőrzése, a nácizmus és a sztálinizmus áldozatairól való megemlékezést célzó intézkedések, hozzájárulás a gyökerekkel és az európai integráció jövőjével foglalkozó gondolkodáshoz. 17

18 Szolidaritási és migrációkezelési program Időtáv Költségvetés 5,866 Mrd 2.5. Energia Négy program esik a Keretprogram alá: Európai menekültügyi alap Külső határok alapja Harmadik országból származók integrációja Visszafizetési alap Intelligens Energia Európa II (IEE II) Időtáv Költségvetés 55 M Célok: Intézkedések Az EU energiahatékonysági, diverzifikációs és a megújuló energiákat ösztönző, nem technológiai jellegű tevékenységeket támogató pályázati programja, amely a Versenyképesség és innováció keretprogram részét képezi. (L. alább) Az IEE II program az előző, évi IEE I programhoz hasonló rendszerben működik. Hozzájárul a biztonságos és fenntartható energiaellátáshoz, és fokozza a versenyképességet. A társfinanszírozás mértéke az indokolt költségek maximum 75 %-a, tehát nő a korábbi, legfeljebb 50 %- os támogatáshoz képest. A program célkitűzése olyan tevékenységek támogatása, amelyek az európai energiapiaci feltételeket ésszerűbbé teszik, az innováció és jó irányú változások katalizátorai, biztosítják a tapasztalatok átadását, a best practice terjesztését, az oktatást és képzést, az intézményi kapacitás növelését és az új európai szabványok kifejlesztését. A évi munkaprogram három témát tartalmaz: SAVE (energiahatékonyság), ALTENER (megújuló energiaforrások), STEEER (közlekedés), valamint ötfajta energiapolitikai célkitűzésre koncentrál: felkészítő politikák, a piac átalakítása, a magatartás megváltoztatása, tőkéhez való hozzáférés, képzés. A program nem támogat hardware jellegű beruházást, továbbá technológiai kutatást és fejlesztést célzó projekteket. 18

19 2.6. Ifjúság Cselekvő ifjúság Időtáv Költségvetés 915 M Célok A program általános célkitűzései a következők: a fiatalok általános és különösen európai vonatkozású állampolgári részvételének előmozdítása, a szolidaritás és a tolerancia erősítése a fiatalok között, különösen a társadalmi kohézió javítása érdekében, különböző országok fiataljai közötti kölcsönös megértés elősegítése, hozzájárulás az ifjúsági projekteket támogató rendszerek minőségének és az ifjúságpolitika területén tevékenykedő civil társadalmi szervezetek lehetőségeinek javításához, az európai együttműködés előmozdítása az ifjúságpolitika területén Információs társadalom Biztonságosabb Internet plusz Időtáv Költségvetés 45 M Célok a jogellenes tartalom elleni küzdelem, a nem kívánt és az ártalmas tartalom elleni fellépés, egy biztonságosabb környezet előmozdítása, a tudatosság erősítése econtentplus program Időtáv Költségvetés 149 M Célok Intézkedések A program általános célja a digitális tartalom hozzáférhetőbbé, felhasználhatóbbá és hasznosíthatóbbá tétele az EU-n belül, megkönnyítve közösségi szinten a közérdekű információk létrehozását és terjesztését. a digitális tartalomhoz való hozzáférés, annak felhasználásának és hasznosításának megkönnyítése közösségi szinten, a digitális tartalom, illetve a minőség javításának elősegítése, a legjobb gyakorlat erősítése a tartalomszolgáltatók és -felhasználók, valamint az ágazatok között, a digitális tartalom területén érdekelt felek közötti együttműködés és a tudatosság erősítése. 19

20 E-kormányzat (IDABC) Időtáv Költségvetés 148,7 M Célok Az IDABC program az IDA program követője. Célja az e-kormányzati szolgáltatások és tematikus hálózatok fejlesztésének támogatása Kis- és középvállalkozások fejlesztése A KKV-k támogatásának formái Az EU különböző formákban biztosít támogatást európai KKV-k számára (támogatások, hitelek és bizonyos esetekben garanciák), közvetlenül vagy nemzeti, ill. regionális szinten kezelt programokon keresztül. A KKV-k számos, nem pénzügyi jellegű támogatásban is részesülhetnek programok és vállalkozástámogatási szolgáltatások formájában. A támogatási programok az alábbi négy kategóriába sorolhatók: Tematikus támogatási lehetőségek A finanszírozást az EB különböző szervezeti egységei dolgozzák ki és működtetik, s azok általában tematikus jellegűek, és konkrét (környezetvédelmi, kutatási, vagy képzési) célokhoz kapcsolódnak. A KKV-k vagy egyéb szervezetek rendszerint közvetlenül pályázhatnak a programokra, általában azzal a feltétellel, hogy ezek fenntartható, hozzáadott értéket jelentő és több országra kiterjedő projekteket jelentenek. A programtól függően a pályázók ipari csoportokat, üzleti társulásokat, üzleti támogatást nyújtó szolgáltatókat és/vagy tanácsadókat is bevonhatnak. Az általános szabály a társfinanszírozás: az EU támogatása rendszerint olyan szubvenciókból áll, amelyek csak a projekt költségeinek egy részét fedezik. Az anyag más részeiben ismertetett közösségi programok közül KKV-specifikus intézkedéseket tartalmaznak: LIFE+, CIP, 7. Kutatási és technológiafejlesztési keretprogram, Marco Polo, econtentplus, LLL, Kultúra 2007, Média Ezek mellett az alábbi tematikus programokban is érdekeltek lehetnek a KKV-k: EUREKA a piacorientált kutatási és fejlesztési hálózat Az Eureka a piacorientált ipari kutatási és fejlesztési szervezetek páneurópai hálózata, amely innovációs kapcsolatok és hálózatok létrehozásával 36 országban támogatja az európai vállalatok versenyképességét. Az Eureka Európa-szerte gyors hozzáférést biztosít a projektpartnereknek a tudás, a jártasságok és a szakértelem tárházához, és segíti a nemzeti, állami és magánfinanszírozási programokhoz történő hozzáférést. Innovációközvetítő Központok (IRC-k) Az IRC-k az EU-ban és azon kívül is olyan központok hálózatát képezik, amelyek helyben nyújtanak segítséget a technológiai partnerséghez és a technológia átadásához. Az IRC-k főképpen állami szervezeteken belül működő olyan innovációs támogatást nyújtó szolgáltatók, amelyek elősegítik és támogatják az innovatív technológiák átadását az európai KKV-k között. Az IRC-hálózat jelenleg 33 országban 71 IRC központból és 236 regionális irodából áll. 20

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Tartalom Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Határmenti programok Transznacionális programok Interregionális program 2009 Nov Hegyesi Béla, VÁTI Kht

Részletesebben

Közösségi programok, támogatások áttekintése

Közösségi programok, támogatások áttekintése 1. sz. melléklet Közösségi programok, támogatások áttekintése 1. Európai Területi Együttműködés Fő célja, hogy elősegítse az Unió területének erőteljesebb integrációját, harmonikus és kiegyensúlyozott

Részletesebben

Transznacionális programok

Transznacionális programok Transznacionális programok Csalagovits Imre János csalagovits@vati.hu 06 30 2307651 OTKA Konferencia 2009 Május 22 1 Tartalom Hidden Agenda Nemzeti és transznacionális érdek Stratégia és menedzsment Transznacionális

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI MRTT Generációk diskurzusa a regionális tudományról Győr, 2012. november 23. 1 Duna-stratégia 2011. júniusi Európai Tanács 4 cselekvési, 11 prioritási

Részletesebben

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Terület és településfejlesztési programok 2014-2020 között, különös tekintettel a Közép-magyarországi régióra JENEI Gábor Programirányító

Részletesebben

A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása. Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015.

A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása. Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015. A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015. január INTERREG- és ETE-források 1990-től 2020-ig 8948000000,0 9000000000,0 8000000000,0

Részletesebben

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla Transznacionális Együttműködés 2014-2020 Közép-Európa 2020 és Duna Hegyesi Béla Tartalom Az Európai Területi Együttműködés A Közép Európa program bemutatása A Közép Európa program prioritásterületei A

Részletesebben

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális Program (2014-2020) Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország,

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

DUNA Új Transznacionális Együttműködési Program. Közép-Európa Pecze Tibor Csongor elnök

DUNA Új Transznacionális Együttműködési Program. Közép-Európa Pecze Tibor Csongor elnök A Duna 2014-2020 - Új Transznacionális Együttműködési programban rejlő lehetőségek és kihívások BKIK - Budapest, 2014. október 16. DUNA 2014-2020 Új Transznacionális Együttműködési Program Közép-Európa

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

Strukturális Alapok 2014-2020

Strukturális Alapok 2014-2020 Regionális Strukturális Alapok 2014-2020 Európai Bizottság Regionális Politika és Városfejlesztés Főigazgatóság F.5 - Magyarország Szávuj Éva-Mária 2013. december 12. Regionális Miért kell regionális /

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között 2009 Aug Hegyesi Béla, VÁTI Kht SEE-CE-IVC információs pont hegyesi@vati.hu 06 30 475 85 73 1 Tartalom Határmenti

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások

VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások VI./2.2.1.: A kohéziós és strukturális alapok felhasználása Magyarországon 2007 és 2013 között Milyen szabályok vonatkoznak az Unió kohéziós

Részletesebben

PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere és főbb célkitűzései A projekt módszertani megközelítései

PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere és főbb célkitűzései A projekt módszertani megközelítései APP4INNO Projekt Establishment and promotion of new approaches and tools for the strengthening of primary sector's competitiveness and innovation in the South East Europe PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról 1. sz. melléklet Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról A rendelet-tervezet kimondja, hogy az ERFA,

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere. Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere. Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Létrehozásuk célja Felkészítés a csatlakozás utáni időszakra Tanulási

Részletesebben

INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE. Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE. Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Smart Event Europe, date, 2014.12.09. place Debrecen 2. A program előkészítéstől

Részletesebben

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04.

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. A program áttekintése Legfontosabb változások, újdonságok A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program

Részletesebben

A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december

A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december A CENTRAL EUROPE (KÖZÉP-EURÓPA) Transznacionális Program a 2014-2020-as programozási periódusban a közép-európai

Részletesebben

Az EGTC-k jövője. Esztergom, 2012. december 6.

Az EGTC-k jövője. Esztergom, 2012. december 6. Az EGTC-k jövője Esztergom, 2012. december 6. Az EGTC-k Európában Az EGTC-k Magyarországon Az EGTC-k jövőjével kapcsolatos kérdések 1. A jogi keretek változása 2. Finanszírozási kérdések 1. A jogi keretek

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése Budapest, 2010. március 25. XV. LOGISZTIKAI FÓRUM 1 ChemLog küldetése Regionális hatóságok,

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

A HORIZONT 2020 dióhéjban

A HORIZONT 2020 dióhéjban Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) projekt TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 A HORIZONT 2020 dióhéjban Hálózatépítő stratégiai együttműködés kialakítását megalapozó konferencia

Részletesebben

Az EU Duna Régió Stratégia mint a területiség, összefogás szimbóluma Közép-Európában. Nádasi György Külügyminisztérium Sárvár, 2011. október 6.

Az EU Duna Régió Stratégia mint a területiség, összefogás szimbóluma Közép-Európában. Nádasi György Külügyminisztérium Sárvár, 2011. október 6. Az EU Duna Régió Stratégia mint a területiség, összefogás szimbóluma Közép-Európában Nádasi György Külügyminisztérium Sárvár, 2011. október 6. A Duna Régió Stratégia kezdetei Igény a tagállamok (8) és

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Energetikai célú beruházások megvalósítására igénybe vehető nemzetközi pályázati rendszerek. Vámosi Gábor igazgató

Energetikai célú beruházások megvalósítására igénybe vehető nemzetközi pályázati rendszerek. Vámosi Gábor igazgató Energetikai célú beruházások megvalósítására igénybe vehető nemzetközi pályázati rendszerek Vámosi Gábor igazgató Tartalom Nemzetközi pályázati rendszerek bemutatása 1. ELENA 2. JESSICA 3. LIFE + program

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Tudománypolitikai kihívások a 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Dr. Kardon Béla Főosztályvezető Tudománypolitikai Főosztály Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság A kormányzati K+F+I

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13.

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13. Előadó: Majzik Balázs főosztályvezető-helyettes EMMI Ifjúságügyi Főosztály Előadás témája: Emberi Erőforrás Fejlesztési OP, 2014-2020 Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése,

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - 2012 Új innovációs pályázatok az ÚSZT keretében Kiemelt figyelem a K+F+I témájú pályázatokra. 5 pályázati konstrukció Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Részletesebben

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig Dr. Csopaki Gyula elnök 2009. május 27. Európai Minőségügyi Szervezet 1. K+F+I pozíciónk Európában EU27 - Egyesített innovációs

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁS 1.1 Kiemelt növekedési ágazatok és iparágak célzott,

Részletesebben

TÁMOP 5.5.3-08/01-2008-0005. IMPULZUS Program. Európai uniós foglalkoztatási ismeretek és forrásteremtés 2009. November 5-7.

TÁMOP 5.5.3-08/01-2008-0005. IMPULZUS Program. Európai uniós foglalkoztatási ismeretek és forrásteremtés 2009. November 5-7. TÁMOP 5.5.3-08/01-2008-0005 IMPULZUS Program Európai uniós foglalkoztatási ismeretek és forrásteremtés 2009. November 5-7. Budapest Az uniós támogatások története TÁMOP 5.5.3. Előcsatlakozás Előcsatlakozási

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

KKV-knak szóló pályázati lehetőségek. Vántora Virág Pécs, 2010. június 28.

KKV-knak szóló pályázati lehetőségek. Vántora Virág Pécs, 2010. június 28. KKV-knak szóló pályázati lehetőségek Vántora Virág Pécs, 2010. június 28. 1. FP7 - Research for the Benefit of SMEs 2. Konzorcium építő pályázat 3. Bonus pályázat 4. Marie Curie Actions 5. KKV-knak szóló

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési eszközök

Gazdaságfejlesztési eszközök Gazdaságfejlesztési eszközök A 2014-20 tervezési időszakban Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, Nyírbátor, 2013. 12. 11. Előadó: Szuhóczky Gábor, közgazdász TOP vállalkozói partnerségi munkacsoport vezetője

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja

A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja Dr. Kovács Antal Ferenc EC JRC DRDSI Danube_NET GISOPEN 2015 Óbudai Egyetem, Alba Regia Műszaki Kar, Geoinformatikai Intézet Székesfehérvár 2015.

Részletesebben

Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról

Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014. augusztus 26. Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról Általános információk A partnerségi megállapodás öt alapot

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

Az Európai Területi Együttműködés célkitűzés programjai... 3 Közép-Európai transznacionális program... 3 Dél-Kelet-Európai transznacionális

Az Európai Területi Együttműködés célkitűzés programjai... 3 Közép-Európai transznacionális program... 3 Dél-Kelet-Európai transznacionális HÍRLEVÉL A TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKRÓL 2013. SZEPTEMBER Az Európai Területi Együttműködés célkitűzés programjai... 3 Közép-Európai transznacionális program... 3 Dél-Kelet-Európai

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Ki pályázhat? A kedvezményezett lehet: Konzorcium Önálló jogi entitás Országokra vonatkozó szabályok Kutatók Kutatói csoportok Együttműködés Párhuzamos finanszírozások

Részletesebben

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A gazdaságfejlesztés jelene, jövője Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák szervezete és működése Budapesti székhellyel országos hálózat Régiós

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK)

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) tudományos tanácsadó Kapos ITK Kht. Kompetenciaközpont konzorciumi tagok és munkatársak Kapos ITK Kht. Görcs Nóra (okl.

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3)

Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3) Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3) 2014-2020 között kohéziós politika céljai Járuljon hozzáaz EU 2020 stratégia céljainak megvalósításához Hangsúly: az eredményeken legyen!

Részletesebben

Magyarország- Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. Az eddigi eredmények

Magyarország- Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. Az eddigi eredmények Magyarország- Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Az eddigi eredmények A jogosult programterület A program EU támogatása 1. prioritás - Fenntartható környezet és turizmus 2. prioritás

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között

Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. május 6. EU-s vidékfejlesztési

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT INTEGRÁLT FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉS KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az Európai Bizottság 2011 októberében elfogadta a 2014 és 2020 közötti kohéziós politikára vonatkozó jogalkotási javaslatokat

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

Az Európai Területi Együttműködési Programokkal kapcsolatos tapasztalatok,elért eredmények, A NEP IH magyar nemzeti hatósági feladatköre

Az Európai Területi Együttműködési Programokkal kapcsolatos tapasztalatok,elért eredmények, A NEP IH magyar nemzeti hatósági feladatköre Az Európai Területi Együttműködési Programokkal kapcsolatos tapasztalatok,elért eredmények, A NEP IH magyar nemzeti hatósági feladatköre 2010. október 6. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzetközi Együttműködési

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben