Közösségi programok, támogatások áttekintése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közösségi programok, támogatások áttekintése"

Átírás

1 1. sz. melléklet Közösségi programok, támogatások áttekintése 1. Európai Területi Együttműködés Fő célja, hogy elősegítse az Unió területének erőteljesebb integrációját, harmonikus és kiegyensúlyozott fejlődését. E célkitűzésen belül háromféle programtípus került meghatározásra, így határokon átnyúló, transznacionális és interregionális együttműködések. 1.1 Határmenti együttműködési programok (forrás: ERFA) A határokon átnyúló gazdasági, szociális és környezeti tevékenység fejlesztése, a fenntartható területi fejlesztés közös stratégiái által Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program Átfogó, stratégiai cél: A határtérség gazdasági és társadalmi integrációjának erősítése. Specifikus célok: a határtérség gazdasági versenyképességének erősítése az emberek és közösségek közötti társadalmi és kulturális koherencia növelése a határtérség elérhetőségének és kommunikációjának javítása a természeti értékek védelme Prioritások (együttműködési területek): 1. Prioritás: azon együttműködéseket ösztönzi, melyek a gazdaság és társadalom integrált fejlődéséhez járulnak hozzá; 2. Prioritás: az együttműködések fizikai feltételeinek javítását célozza, elsősorban a közlekedési és kommunikációs, valamint a környezetvédelmi infrastruktúra terén A program hivatalos honlapja: Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program A program célja az osztrák-magyar határ mentén a gazdasági, társadalmi, kulturális és ökológiai kapcsolatok elmélyítése, és ez által a regionális versenyképesség erősítése és az egyenlőtlenségek enyhítése. Prioritások (együttműködési területek): 1. Prioritás: Innováció, integráció és versenyképesség 2. Prioritás: fenntartható fejlődése és elérhetőség A program hivatalos honlapja:

2 1.1.3 Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program A határmenti program célul tűzte ki a lisszaboni (versenyképesség) és göteborgi (fenntarthatóság) stratégiák és célkitűzések megvalósításának a támogatását, egy kulturális, természeti, egészségi szempontból élhető, gazdasági - szociális szempontból kiegyensúlyozott határmenti régió létrehozásán keresztül. Prioritási tengelyek: 1. PRIORITÁSI TENGELY 2. PRIORITÁSI TENGELY AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI TERÜLET VON- FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ZEREJÉNEK NÖVELÉSE Közös idegenforgalmi desztináció növelése Területfejlesztési együttműködés Kultúra megőrzése és fejlesztése Megelőző egészségápolás Határon átnyúló közlekedési kapcsolatok javítása gazdálkodás, hatékony energiafel- Környezetvédelem és - használás A program hivatalos honlapja: Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program A Program hosszú távú átfogó célkitűzése, hogy elősegítse a természeti és kulturális örökség sikeres menedzselésén és a határrégió két oldala közötti intenzív társadalmi-gazdasági kapcsolatokon alapuló kultúra- és tudásalapú fejlődést. Specifikus célok: 1. A Dráva-völgy és az ahhoz kapcsolódó természeti és vidéki területek környezeti stabilitásának és vonzerejének növelése 2. A Mura-Dráva-Duna területből és az azt körülvevő természeti és vidéki területekből egy fenntartható, közös regionális turisztikai termék kialakítása 3. A két oldal szinergikus és együttműködő gazdaságai 4. A közös kulturális örökség fejlesztése és fenntartása a kulturális értékek és a hagyományok népszerűsítése, valamint a turizmus fejlesztése céljából 5. Az emberek, az oktatási és a civil szervezetek közötti intenzív kulturális és oktatási kapcsolatok előnyeinek kihasználása 1. Prioritás: Fenntartható környezet és turizmus 2. Prioritás: Együttműködő gazdaság és közösségek közötti humánerőforrásfejlesztés A program hivatalos honlapja: 2

3 1.2. Transznacionális programok A transznacionális együttműködési programok lényege: egy adott szempontból egy területi egységként értelmezhető, több országból álló területek közösen keresnek megoldást a térséget érintő problémákra. E projektek általában a programtér 5-7 országának partnerének részvételével valósulnak meg, és leginkább kutatási, tervezési, szakmai együttműködési jellegűek, beruházási vagy komolyabb beszerzési elemet nem tartalmaznak Közép-európai Transznacionális Együttműködési program - CENTRAL Programtér: EU tagállamok: Ausztria, Csehország, Németország (nem teljes területével), Magyarország, Olaszország (nem teljes területével), Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia, Nem EU tagállamok: Ukrajna (nem teljes területével) 3

4 Az innováció támogatása Az innováció keretfeltételeinek javítása Kapacitásbővítés az innováció elterjedésének és alkalmazásának érdekében A tudásfejlesztés erősítése Prioritások, intézkedések: Cél: a területi kohézió erősítése, a belső integráció előmozdítása és a versenyképesség növelése Közép-Európában Prioritások Intézményrendszer: Közép-Európa külső és belső elérhetőségének javítása Közép-Európa összekapcsolhatós á-gának javítása Multimodális logisztikai együttműködés kialakítása A fenntartható és biztonságos mobilitás támogatása Informatikai és alternatív megoldások a hozzáférés javítására A környezet felelősségteljes használata A környezetminőség javítása a természeti erőforrások és örökség menedzsmentjén keresztül A természeti és ember-okozta veszélyek, hatások csökkentése A megújuló energiaforrások és a hatékony energiagazdálkodás Környezetbarát tevékenységek és technológiák támogatása Technikai segítségnyújtás Városok és régiók versenyképességének, vonzerejének növelése A policentrikus településszerkezet és területi együttműködés fejlesztése A demográfiai és társadalmi változások város- és regionális fejlődésre gyakorolt területi hatásainak kezelése A kulturális erőforrások hasznosítása a városok és régiók vonzerejének növelésében Irányító Hatóság: Bécsi Regionális Önkormányzat Igazoló Hatóság: Bécsi Regionális Önkormányzat Audit Hatóság: Osztrák Szövetségi Kancellária Közös Szakmai Titkárság: Bécsi Regionális Önkormányzaton belül elkülönített szerv Monitoring Bizottság Forrás: Tervezett teljes ERFA-költségvetés: 246 M Ebből magyar ERFA-allokáció: 16 M A program ERFA-forrásainak 94%-át tervezik projektek finanszírozására fordítani 85%-os támogatási intenzitás mellett. A fennmaradó 6% a technikai segítségnyújtás forrása 75%-os támogatási intenzitással. Program hivatalos honlapja: 4

5 Dél-kelet Európai Transznacionális Együttműködési program Programtér: EU tagállamok: Ausztria, Bulgária, Görögország, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia, Románia, Olaszország (nem teljes területével) Tagjelölt és lehetséges tagjelölt országok: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Macedónia (FYROM), Szerbia, Montenegró, Törökország (nem teljes területével) Harmadik országok: Moldávia, Ukrajna (nem teljes területével) 5

6 Prioritások, intézkedések: Cél: a kohézió, versenyképesség és stabilitás erősítése, valamint a területi, gazdasági és társadalmi integráció javítására irányuló transznacionális együttműködés Prioritások Az innováció és a vállalkozások támogatása Technológiai és innovációs hálózatok fejlesztése meghatározott területeken Megfelelő környezet kialakítása az innovatív vállalkozások számára Az innováció keretfeltételeinek javítása Intézményrendszer: Környezetvédelem, a környezet állapotának javítása Integrált vízgazdálkodás, árvízvédelem Környezeti kockázatok megelőzése Együttműködés a természeti értékek és védett területek megőrzése területén Az energiahatékonyság javítása Az elérhetőség javítása Az elsődleges és másodlagos közlekedési hálózatok tervezésében és működtetésében történő együttműködés javítása A digitális szakadék kezelését célzó fejlesztési stratégiák A multimodális platformok keretfeltételeinek javítása Technikai segítségnyújtás A fenntartható növekedési területek transznacionális szinergiáinak erősítése A regionális településrendszereket és nagyvárosi területeket érintő legsúlyosabb problémák kezelése A vonzó és jól megközelíthető területek kiegyensúlyozott fejlesztése A kulturális értékek megőrzése Irányító Hatóság: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Igazoló Hatóság: Pénzügyminisztérium Audit Hatóság: Pénzügyminisztérium Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Közös Szakmai Titkárság: Váti Kht-n belüli funkcionálisan elkülönített szerv Monitoring Bizottság 6

7 Forrás: Tervezett teljes ERFA-költségvetés: ~207 M Ebből magyar ERFA-allokáció: ~21 M A program ERFA-forrásainak 94%-át tervezik projektek finanszírozására fordítani 85%-os támogatási intenzitás mellett. A fennmaradó 6% a technikai segítségnyújtás forrása 75%-os támogatási intenzitással. Program hivatalos honlapja: Magyarország és a szomszédos országok részvétele a transznacionális programokban Közép-európai Dél-keleteurópai Interreg IVC Egyéb transznacionális Magyarország Szlovákia Ukrajna (nem teljes terület) (nem teljes terület) Románia Szerbia Horvátország Szlovénia Alpok-térség Ausztria Alpok-térség 7

8 1.3. Interregionális programok Interregionális Együttműködési Program (INTERREG IVC) Az INTERREG IVC program az INTERREG IIIC program folytatása. Célja, hogy a strukturális alapok felhasználásával kapcsolatos tapasztalatcsere támogatásával növelje azok hatékonyságát. Az együttműködések keretében a tapasztalt felhasználók átadják tudásukat olyan intézményeknek, amelyek a későbbiekben hasonló jellegű fejlesztéseket fognak megvalósítani uniós finanszírozással. Programtér: A programban az EU 27 tagországa, valamint Norvégia és Svájc vesznek részt. Ez utóbbi 2 ország a program költségvetéséhez saját forrással járul hozzá. Prioritások, intézkedések: Cél: a regionális fejlesztéspolitika hatékonyságának javítása, hozzájárulás a gazdasági modernizációhoz, a versenyképesség növeléséhez, az innováció, a tudásgazdaság, a környezetvédelem és kockázat-megelőzés területén az interregionális együttműködés eszközeivel Prioritások Innováció és tudásgazdaság Környezetvédelem és kockázatmegelőzés innováció, kutatás és technológiafejlesztés, vízgazdálkodás, természeti és technológiai kockázatok, vállalkozásösztönzés, KKV-fejlesztés, hulladékgazdálkodás, információs társadalom, biológiai sokféleség, foglalkoztatás, a természeti örökség védelme, képzés energia, fenntartható közlekedés, kulturális örökség Technikai segítségnyújtás Intézményrendszer: Irányító Hatóság: Conseil Regional Nord Pas de Calais, Franciaország Igazoló Hatóság: Caisse des Dépots et Consignation, Franciaország Audit Hatóság: Commission Interministérielle de Coordination des Controles des actions confinancées par les Fonds Structurels (CICC), Franciaország Közös Szakmai Titkárság: Lille, Franciaország Információs pontok: Lille, Katowice, Valencia, Rostock Monitoring Bizottság Forrás: Teljes költségvetés Ebből ERFAtámogatás Nemzeti társfinanszírozás Norvégia Svájc n.a Az uniós társfinanszírozás mértéke a projektek esetében átlagosan 80%, a technikai segítségnyújtás tekintetében 70%. A magyar projektpartnerek esetében az 8

9 uniós társfinanszírozás 85% lesz mindkét prioritás vonatkozásában. A magyar társfinanszírozás összege várhatóan ESPON 2013 operatív program Az ESPON Európai Területi Tervezési Megfigyelő Hálózat egy olyan kisméretű, horizontális jellegű szakmai kezdeményezés, amelynek célja a területfejlesztéssel kapcsolatos kutatási, tervezési együttműködésen keresztüli kapcsolatteremtés a területfejlesztés szakmai szervezetei között. A programban Magyarország egész területe részt vesz. Az ESPON 2006 Program Irányító Hatósága szakértők bevonásával kidolgozta az ESPON 2013 program tervezetét, majd a Monitoring Bizottsággal egyetértésben 2007 januárjában az ESPON 2013 Programtervezet Területfejlesztés és kohézió európai megfigyelő hálózata alcímmel benyújtotta a Bizottsághoz jóváhagyás céljából. Az eljárással párhuzamosan elvárt, hogy a tagországok csatlakozási szándékukról előzetes formális nyilatkozatot tegyenek. A tervezet elfogadását követően a Bizottság felhívja a tag- és szomszédos országokat a Programhoz való csatlakozásra, illetve az IH-val Egyetértési Megállapodás aláírására. A csatlakozás feltétele pénzügyi hozzájárulás vállalása. A program időszaka alatt Magyarország várhatóan hozzájárulást fizet. Programtér: A program a korábbi ESPON tevékenységek folytatását jelenti, és az ETE részeként betölti az európai területfejlesztés és kohézió megfigyelői hálózatának szerepkörét. Az együttműködés résztvevője a 27 tagállam mellett Svájc, Norvégia, Liechtenstein és Izland (más országok meghívással). Prioritások, intézkedések: Cél: a stratégiaalkotás támogatása az európai területi kohézió, harmonikus, fenntartható és kiegyensúlyozott területfejlesztés, valamint a versenyképesség javítása érdekében Prioritások Kutatás a területfejlesztés, versenyképesség és kohézió területén: területfejlesztési trendek, jövőbeni kilátások, hatásvizsgálatok tematikus és több területet átfogó elemzések, területi trendvizsgálatok, jövőkutatás, az uniós politikák területi hatásainak feltárása, tudástámogató rendszer Célzott, a felhasználói igényeknek megfelelő elemzések: az egyes területtípusok európai fejlesztési irányai integrált tanulmányok, tematikus elemzések, a kísérleti és innovációs akciók tudományos támogatása, közös akciók más, a strukturális alapokból támogatott fejlesztésekkel kapcsolatban Tudományos platformok és eszközök: területi adatok és indikátorok, elemzési eszközök és tudományos megalapozás ESPON adatbázis és adatfejlesztés, területi indikátorok, eszközök, indexek, területi monitoringrendszer és jelentés, célzott akciók az indikátorok és térképek fejlesztésére Technikai segítségnyújtás Nyilvánosság, tudatosság és részvétel: képességépítés, párbeszéd, hálózatosodás média és publikációk, európai szemináriumok, workshopok, transznacionális hálózatok 9

10 Intézményrendszer: Irányító Hatóság: Luxembourg Ministry for the Interior and Spatial Development Igazoló Hatóság: Budgetary Unit of the Ministry for the Interior and Spatial Development Koordinációs Egység: Centre de Recherche Public Henry Tudor (CRP-HT) Audit Hatóság: Inspection Générale de Finance of the Ministry of Finance Monitoring Bizottság Forrás: INTERACT II operatív program INTERACT Az INTERACT program az INTERREG Közösségi Kezdeményezés része volt, amely fő célja az INTERREG programok megvalósítása során a területfejlesztés, valamint a határ menti-, transznacionális- és interregionális együttműködések terén felhalmozódott sokrétű tapasztalat átadása, hasznosítása. A programot az INTERREG IIIC keretéből finanszírozták, ami e programok minőségének javításához kívánt hozzájárulni a különböző országokban/régiókban található intézmények és szakemberek közötti tapasztalatcsere elmélyítésének, példaértékű menedzsment módszerek bemutatásának ösztönzésével, valamint egységesen szabályozott végrehajtási eljárások és "standard" dokumentumok kidolgozását lehetővé tevő platform létrehozásával. INTERACT Az INTERACT II programozási folyamat a Monitoring- és Irányító Bizottság (MSC) 2005 decemberében tartott ülésén javasolt ütemezésnek megfelelően, az IH közreműködésével, 2006-ban vette kezdetét Bécsben, egy szakértői csoport által a program folytatására tett javaslatok kidolgozásával. Az MSC döntése értelmében 10

11 létrehozták a programozás koordinálását végző 6 fős munkacsoportot (Ausztria, Egyesült Királyság, Finnország, Görögország, Olaszország és Svédország 1-1 képviselője), amely 2006 novemberében véglegesítette az OP-t. Az érintett tagállamok MSC- képviselői bővített munkacsoport ülés keretében fejtették ki véleményüket. Az OP addig nem kerül benyújtásra a Bizottsághoz, ameddig valamennyi részt vevő állam nem küld támogató nyilatkozatot. Magyarország ex-ante hozzájárulása a as periódusban Programtér: Az együttműködés résztvevője a 27 tagállam mellett Svájc és Norvégia (más országok meghívással). Prioritások, intézkedések: Cél: a területi együttműködés hatékonyságának és eredményességének növelése Prioritások Szolgáltatásfejlesztés és ismeretátadás 1. intézkedéscsoport: Információs források Tudásbázis a kormányzati területi együttműködés jó példáinak összegyűjtése tudástranszfer- és terjesztési céllal, adatbázis és IKT-alkalmazások létrehozása a tudásmenedzsment és az eredmények felhasználása érdekében, információk aktualizálása az ETE trendjeiről, kutatások a sikeres példák elemzése és a gyakorlat folyamatos javítása érdekében 2. intézkedéscsoport: Együttműködés Hálózati együttműködés a teljes INTERACT-hálózat és a regionális hálózatok erősítése, tematikus hálózatok támogatása (pl. pénzügyi menedzsment, értékelés) Eszközök eszközök és eljárások fejlesztése a területi együttműködés javítása céljából, célcsoportok aktív részvétele a fejlesztésben, pilot kezdeményezések Információcsere, transzfer konferenciák, szemináriumok, workshopok szervezése igények szerinti képzések, tanácsadó szolgáltatások 3. intézkedéscsoport: Tájékoztatás, nyilvánosság az INTERACT-honlap fejlesztése, annak érdekében, hogy teljes körű áttekintést adjon az ETE kérdéseiről a célcsoportoknak, érdekhordozóknak, tájékoztatás az elkészült anyagokról, eseményekről, felhívásokról stb. 4. intézkedéscsoport: Minőségmenedzsment magas színvonalú minőségi követelmények a készült anyagok, szolgáltatások, akciók számára, önértékelési és fejlesztési mechanizmusok, az INTERACT-stáb magas színvonalú, egyéni és csoportos készségeinek fenntartása képzéssel, a minőségi színvonal ellenőrzése Technikai segítségnyújtás Intézményrendszer: Irányító Hatóság: Austrian Federal Chancellery Igazoló Hatóság: ERP-Fonds Audit Hatóság: Austrian Federal Chancellery, Division IV/3 INTERACT Pontok: Valencia (ES), Viborg (DK), Vienna (AT), Turku (FI) Monitoring Bizottság 11

12 Forrás: URBACT II ( ) operatív program A program 2003-tól kezdődően olyan nagyvárosokra és azokkal szomszédos területekre terjed ki, ahol nagy a munkanélküliség, szegénység, bűnözés, és a közösségi szolgáltatások alacsony színvonalúak. Az URBACT az URBANprogramok tapasztalatainak átadására, a legjobb gyakorlat megismertetésére törekszik. A utáni folytatásra való felkészülés 2006 márciusában indult. A Monitoring Bizottság felügyeletével, külső szakértők bevonásával a Titkárság elkészítette az URBACT program tervezetét, amely a Bizottság kezdeményezésére elinduló Régiók a gazdasági változásért programelem révén átdolgozásra került. A programot I. negyedévében nyújtják be a Bizottsághoz jóváhagyásra. Elvárják, hogy a tagországok előzetes nyilatkozatot tegyenek a program elfogadásáról, az abban való részvételi szándékukról, és az ex-ante hozzájárulás vállalásáról. A program elfogadását követően kétoldalú megállapodásokat írnak alá, egyrészt a tagországok, másrészt a program végrehajtásáért felelős francia IH részéről. A végrehajtáshoz való ex-ante hozzájárulás összege magyar oldalról ,79. Programtér: Az együttműködés résztvevője az EU 27 tagállama, Norvégia saját költségen ERFA-támogatás nélkül, az IPA-országok IPA-támogatással ERFA nélkül, más országok saját támogatással ERFA nélkül. Prioritások, intézkedések: Cél: a fenntartható, integrált városfejlesztési politika hatékonyságának javítása Európában a Lisszaboni és Göteborgi stratégiával összhangban Prioritások A városok, mint a növekedés és foglal- Vonzó és összetartó városok koztatás motorjai vállalkozásfejlesztés, az innováció és a tudásgazdaság erősítése, foglalkoztatás és humánerőforrás a hátrányos helyzetű térségek integrált fejlesztése, társadalmi integráció, környezeti kérdések, irányítás és várostervezés Technikai segítségnyújtás 12

13 Intézményrendszer Irányító Hatóság: Ministère français en charge de la politique de la ville Igazoló Hatóság: Caisse des Dépôts et Consignations Audit Hatóság: Financial Control Group (comprising a representative of each Member State participating in the operational programme) Monitoring Bizottság Forrás: Programme Budget in (ERDF at 78,62%) AXE-PRIORITY 1 - Cities, Engines of Growth and Jobs (a) Total Programme budget in (b + c) (d) Total eligible expenditure in (e + g) (b) Eligible expenditure in (f) Average ERDF (e) ERDF funding in cofin. rates in % (g) National contribution in (h + i) (h) Central contr. in (i) Local contr. in (c) Norway non eligible contribution in ,00% AXE-PRIORITY 2 - Attractive and Cohesive Cities AXE-PRIORITY 3 - Technical Assistance ,00% ,00% TOTAL ,62%

14 2. Más közösségi programok ( ) 2.1. Adózás Fiscalis 2013 Időtáv Költségvetés 156,9 M Célok Intézkedések Közösségi cselekvési program a belső piac adózási rendszerei működésének javítására. A program általános célja az adózási rendszerek belső piacon való szabályszerű működésének javítása azáltal, hogy fokozzák a részt vevő országok, azok közigazgatásai és egyéb szervei közötti kooperációt az alábbiak szerint: hatékony, eredményes és átfogó információcsere, közigazgatási együttműködés, lehetőség a tisztviselők számára, hogy elsajátíthassák a közösségi jog és annak a tagállamokban történő végrehajtása magas szintű ismeretét, a közigazgatási eljárások tökéletesítése a jó közigazgatási gyakorlat kialakítása és elterjesztése révén, a közigazgatás és az adóalanyok szükségleteinek figyelembevételével. kommunikációs és információcsere-rendszerek, többoldalú ellenőrzések, szemináriumok és projektcsoportok, munkalátogatások, képzési tevékenységek, más, a program célkitűzéseinek megvalósításához szükséges tevékenység Agrár- és vidékfejlesztés Egységes Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap ( ) Időtáv Költségvetés 77,7 Mrd, ebből 28,5 Mrd konvergenciaterületeken A közös agrárpolitika (CAP) reformja óta a vidékfejlesztés egyre növekvő szerepet játszik abban, hogy a vidéki területek megfeleljenek a XXI. sz. gazdasági, társadalmi és környezetei kihívásainak, összhangban a Lisszaboni és Göteborgi stratégiával. A 2007 és 2013 közötti vidékfejlesztési politika 3 területre összpontosít: a mezőgazdaság és az erdészet versenyképességének javítása a szerkezetátalakítás, a fejlesztés és az innováció támogatása révén, a környezet és a vidék minőségének javítása a termőföld-hasznosítás támogatása révén, az életminőség javítása a vidéki területeken és a gazdasági tevékenység diverzifikálásának ösztönzése. A 4. pillér a LEADER, amely a helyi, alulról felfelé építkező, integrált tevé- 14

15 Célok Intézkedések kenységeket tartalmazza. azon területek kiválasztása, amelyek fejlesztése Európai szinten is hozzáadottérték-növelést eredményez, kapcsolat és összhang teremtése az EU más, főbb prioritásaival (Lisszabon, Göteborg) és politikáival, különösen a környezeti és kohéziós feladatokkal, az új piacorientált CAP alkalmazásának, újrastrukturálásának támogatása. a mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása, a környezet és a vidék fejlesztése, a vidéki élet minőségének javítása és a vidéki gazdaság diverzifikációjának erősítése, a helyi foglalkoztatási és diverzifikációs kapacitások felépítése, a célok programokká alakítása, kiegészítő jelleg biztosítása más közösségi eszközökkel kapcsolatban Audiovizuális technológiák, kommunikáció Média 2007 Időtáv Költségvetés 755 M Célok Az audiovizuális ágazat kulcsfontosságú szerepet játszik az európai polgárság kialakulásában, mivel az állampolgárok - különösen a fiatalok - számára az Unió közös társadalmi és kulturális értékeinek egyik fő közvetítője. A támogatás célja, hogy az audiovizuális ágazatot képessé tegye a kultúrák közötti párbeszéd előmozdítására, az európai kultúrák egymás általi elismerésére, politikai, kulturális, társadalmi és gazdasági teljesítőképességének növelésére. A támogatás a versenyképesség fokozását, továbbá az európai alkotások piaci részarányának növelését tűzi ki célul. az európai kulturális és nyelvi sokszínűség, a filmművészeti és audiovizuális örökség megőrzése és bővítése, annak elérhetővé tétele a közönség számára, illetve a kultúrák közötti párbeszéd előmozdítása, az audiovizuális alkotások forgalmának, közönségének bővítése az EU-n belül és kívül a piaci szereplők fokozott együttműködése révén, az európai audiovizuális ágazat versenyképességének javítása olyan nyitott versenypiac keretében, amely - többek között az audiovizuális szakemberek közötti kapcsolatok előmozdításával - a foglalkoztatásnak kedvező feltételeket teremt Belügyi, igazságügyi és polgárjogi együttműködés AGIS Időtáv Költségvetés 65 M Rendőrségi és igazságügyi együttműködést célzó keretprogram, amelyet 2002-ben hoztak létre. 15

16 Célok Intézkedések A program hozzájárul ahhoz az általános célhoz, hogy biztosítsa az EU polgárainak magas szintű biztonságát egy olyan térségben, amely a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapul. Céljai különösen: az e téren érvényesülő európai politikák fejlesztése, végrehajtása és értékelése, a hálózatépítés és a kölcsönös együttműködés előmozdítása és erősítése a tagállamok számára közös érdekű kérdésekben, az információk, tapasztalatok és a legjobb gyakorlat cseréje, helyi és regionális együttműködés, a képzés, valamint a műszaki és tudományos kutatás javítása és adaptálása, a tagállamok bátorítása arra, hogy fokozzák az együttműködést a csatlakozni kívánó államokkal, más harmadik országokkal, regionális és nemzetközi szervezetekkel. A program a következő területeken támogatja a projekteket: általános és büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés, beleértve a képzést is, a bűnüldöző szervek közötti kooperáció, együttműködés a bűnüldöző szervek, illetve a tagállamoknak a szervezett vagy egyéb bűnözés megelőzésében, továbbá az az elleni küzdelemben érintett más köz- vagy magánjogi szervezetei között, a tagállamok együttműködése a sértettek érdekeinek hatékony védelme érdekében a büntetőeljárásokban. A program a következő típusú projekteket tartalmazza: képzés, csere- és kihelyezési tervek kialakítása és beindítása, tanulmányok, kutatás, a program nyomán elért eredmények terjesztése, a tagállamok bűnüldöző szervei és igazságügyi hatóságai, illetve a szervezett vagy egyéb bűnözés megelőzésében és az az elleni küzdelemben részt vevő más, köz- vagy magánjogi szervezetek közötti együttműködés ösztönzése, pl. a hálózatok kialakításához nyújtott segítséggel, konferenciák, szemináriumok. A projekteknek legalább három EU-tagállamból érkező partner között kell megvalósulniuk. A program a következő célcsoportokra irányul: gyakorló jogászok: bírák, ügyészek, ügyvédek, minisztériumi köztisztviselők, nyomozóhatósági tisztek, bírósági végrehajtók, szakértők, bírósági tolmácsok, az igazságszolgáltatással kapcsolatban álló más szakemberek, bűnüldöző szervek tisztjei és alkalmazottai: a tagállamokban a nemzeti jog alapján a bűnmegelőzésért, a bűncselekmények felderítéséért és a bűnüldözésért felelős közjogi szervek, más hatóságok alkalmazottai, a szervezett vagy egyéb bűnözés megelőzésében és az az elleni küzdelemben érintett egyesületek, szakmai szervezetek, a kutatás és az üzleti élet képviselői, a sértetteket támogató szolgálatok képviselői, beleértve a bevándorlás és a szociális szolgáltatások terén felelős közhivatalokat is. 16

17 Alapvető jogok és igazságügy Időtáv Költségvetés 543 M Alprogramok Erőszak elleni küzdelem Drogmegelőzés és informálás Alapvető jogok védelme és állampolgárság Bűnügyi igazságszolgáltatás Polgárügyi igazságszolgáltatás Biztonság és a szabadság védelme Időtáv Költségvetés 745 M A biztonsági és a szabadság védelme keretprogram Európa hatóságai közötti együttműködést ösztönzi a bűnözés és terrorizmus elleni küzdelem területén Európa a polgárokért Időtáv Költségvetés 215 M Célok Intézkedések A program megteremti a jogi keretet a polgároknak és a civil társadalmi szervezeteknek az európai integráció folyamatában való szerepvállalását előmozdító tevékenységek és szervezetek széles körének támogatásához. együttműködési és részvételi lehetőség biztosítása a polgárok részére egy összetartó, demokratikus, a világ felé nyitott Európa építésében, amelyet a kulturális sokszínűség egyesít és gazdagít, az uniós állampolgárság fejlesztése, közös értékeken, történelmen, kultúrán alapuló identitás kialakítása, az EU iránt érzett tulajdonosi szemlélet erősítése a polgárok körében, a polgárok közötti kölcsönös megértés erősítése, tiszteletben tartva a kulturális és nyelvi sokszínűséget, hozzájárulva a kultúrák közötti párbeszédhez. 1. terület: Aktív polgárokat Európának: a polgárok bevonása a testvérváros-programokhoz kapcsolódó tevékenységek vagy más típusú, állampolgári projektek segítségével. 2. terület: Aktív civil társadalmat Európában: a civil társadalmi szervezeteket célzó, az európai szintű munkatervük alapján nyújtott strukturális támogatás, vagy a transznacionális projektekhez adott hozzájárulás révén. 3. terület: Együtt Európáért: Nagy nyilvánosságú események, tanulmányok és tájékoztató eszközök. 4. terület: Aktív európai megemlékezés: a deportálásokhoz kapcsolódó helyszínek és archívumok megőrzése, a nácizmus és a sztálinizmus áldozatairól való megemlékezést célzó intézkedések, hozzájárulás a gyökerekkel és az európai integráció jövőjével foglalkozó gondolkodáshoz. 17

18 Szolidaritási és migrációkezelési program Időtáv Költségvetés 5,866 Mrd 2.5. Energia Négy program esik a Keretprogram alá: Európai menekültügyi alap Külső határok alapja Harmadik országból származók integrációja Visszafizetési alap Intelligens Energia Európa II (IEE II) Időtáv Költségvetés 55 M Célok: Intézkedések Az EU energiahatékonysági, diverzifikációs és a megújuló energiákat ösztönző, nem technológiai jellegű tevékenységeket támogató pályázati programja, amely a Versenyképesség és innováció keretprogram részét képezi. (L. alább) Az IEE II program az előző, évi IEE I programhoz hasonló rendszerben működik. Hozzájárul a biztonságos és fenntartható energiaellátáshoz, és fokozza a versenyképességet. A társfinanszírozás mértéke az indokolt költségek maximum 75 %-a, tehát nő a korábbi, legfeljebb 50 %- os támogatáshoz képest. A program célkitűzése olyan tevékenységek támogatása, amelyek az európai energiapiaci feltételeket ésszerűbbé teszik, az innováció és jó irányú változások katalizátorai, biztosítják a tapasztalatok átadását, a best practice terjesztését, az oktatást és képzést, az intézményi kapacitás növelését és az új európai szabványok kifejlesztését. A évi munkaprogram három témát tartalmaz: SAVE (energiahatékonyság), ALTENER (megújuló energiaforrások), STEEER (közlekedés), valamint ötfajta energiapolitikai célkitűzésre koncentrál: felkészítő politikák, a piac átalakítása, a magatartás megváltoztatása, tőkéhez való hozzáférés, képzés. A program nem támogat hardware jellegű beruházást, továbbá technológiai kutatást és fejlesztést célzó projekteket. 18

19 2.6. Ifjúság Cselekvő ifjúság Időtáv Költségvetés 915 M Célok A program általános célkitűzései a következők: a fiatalok általános és különösen európai vonatkozású állampolgári részvételének előmozdítása, a szolidaritás és a tolerancia erősítése a fiatalok között, különösen a társadalmi kohézió javítása érdekében, különböző országok fiataljai közötti kölcsönös megértés elősegítése, hozzájárulás az ifjúsági projekteket támogató rendszerek minőségének és az ifjúságpolitika területén tevékenykedő civil társadalmi szervezetek lehetőségeinek javításához, az európai együttműködés előmozdítása az ifjúságpolitika területén Információs társadalom Biztonságosabb Internet plusz Időtáv Költségvetés 45 M Célok a jogellenes tartalom elleni küzdelem, a nem kívánt és az ártalmas tartalom elleni fellépés, egy biztonságosabb környezet előmozdítása, a tudatosság erősítése econtentplus program Időtáv Költségvetés 149 M Célok Intézkedések A program általános célja a digitális tartalom hozzáférhetőbbé, felhasználhatóbbá és hasznosíthatóbbá tétele az EU-n belül, megkönnyítve közösségi szinten a közérdekű információk létrehozását és terjesztését. a digitális tartalomhoz való hozzáférés, annak felhasználásának és hasznosításának megkönnyítése közösségi szinten, a digitális tartalom, illetve a minőség javításának elősegítése, a legjobb gyakorlat erősítése a tartalomszolgáltatók és -felhasználók, valamint az ágazatok között, a digitális tartalom területén érdekelt felek közötti együttműködés és a tudatosság erősítése. 19

20 E-kormányzat (IDABC) Időtáv Költségvetés 148,7 M Célok Az IDABC program az IDA program követője. Célja az e-kormányzati szolgáltatások és tematikus hálózatok fejlesztésének támogatása Kis- és középvállalkozások fejlesztése A KKV-k támogatásának formái Az EU különböző formákban biztosít támogatást európai KKV-k számára (támogatások, hitelek és bizonyos esetekben garanciák), közvetlenül vagy nemzeti, ill. regionális szinten kezelt programokon keresztül. A KKV-k számos, nem pénzügyi jellegű támogatásban is részesülhetnek programok és vállalkozástámogatási szolgáltatások formájában. A támogatási programok az alábbi négy kategóriába sorolhatók: Tematikus támogatási lehetőségek A finanszírozást az EB különböző szervezeti egységei dolgozzák ki és működtetik, s azok általában tematikus jellegűek, és konkrét (környezetvédelmi, kutatási, vagy képzési) célokhoz kapcsolódnak. A KKV-k vagy egyéb szervezetek rendszerint közvetlenül pályázhatnak a programokra, általában azzal a feltétellel, hogy ezek fenntartható, hozzáadott értéket jelentő és több országra kiterjedő projekteket jelentenek. A programtól függően a pályázók ipari csoportokat, üzleti társulásokat, üzleti támogatást nyújtó szolgáltatókat és/vagy tanácsadókat is bevonhatnak. Az általános szabály a társfinanszírozás: az EU támogatása rendszerint olyan szubvenciókból áll, amelyek csak a projekt költségeinek egy részét fedezik. Az anyag más részeiben ismertetett közösségi programok közül KKV-specifikus intézkedéseket tartalmaznak: LIFE+, CIP, 7. Kutatási és technológiafejlesztési keretprogram, Marco Polo, econtentplus, LLL, Kultúra 2007, Média Ezek mellett az alábbi tematikus programokban is érdekeltek lehetnek a KKV-k: EUREKA a piacorientált kutatási és fejlesztési hálózat Az Eureka a piacorientált ipari kutatási és fejlesztési szervezetek páneurópai hálózata, amely innovációs kapcsolatok és hálózatok létrehozásával 36 országban támogatja az európai vállalatok versenyképességét. Az Eureka Európa-szerte gyors hozzáférést biztosít a projektpartnereknek a tudás, a jártasságok és a szakértelem tárházához, és segíti a nemzeti, állami és magánfinanszírozási programokhoz történő hozzáférést. Innovációközvetítő Központok (IRC-k) Az IRC-k az EU-ban és azon kívül is olyan központok hálózatát képezik, amelyek helyben nyújtanak segítséget a technológiai partnerséghez és a technológia átadásához. Az IRC-k főképpen állami szervezeteken belül működő olyan innovációs támogatást nyújtó szolgáltatók, amelyek elősegítik és támogatják az innovatív technológiák átadását az európai KKV-k között. Az IRC-hálózat jelenleg 33 országban 71 IRC központból és 236 regionális irodából áll. 20

Erasmus+ Útmutató a programhoz. 2014. január 1-jétől érvényes

Erasmus+ Útmutató a programhoz. 2014. január 1-jétől érvényes Erasmus+ Útmutató a programhoz 2014. január 1-jétől érvényes 3. verzió: 04.06.2014 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 7 A. RÉSZ: ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL... 9 Az Erasmus+ program céljai

Részletesebben

XIX. Uniós Fejlesztések

XIX. Uniós Fejlesztések XIX. Uniós Fejlesztések I. A célok meghatározása, felsorolása Az Európai Unió regionális politikája alapvető célként a fejlődésben elmaradott területek felzárkóztatását, illetve strukturális átalakítását

Részletesebben

Projektmenedzsment módszertani útmutató

Projektmenedzsment módszertani útmutató Projektmenedzsment módszertani útmutató 1 Tartalom 1 Határon átnyúló együttműködés... 5 2 Projektmenedzsment szemléletmód...13 2.1 A menedzsment fogalma, funkciói...13 2.2 Projektmenedzsment...13 2.3 Empowerment...15

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. július 5-i 1080/2006/EK RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. július 5-i 1080/2006/EK RENDELETE AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. július 5-i 1080/2006/EK RENDELETE az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1296/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1296/2013/EU RENDELETE L 347/238 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.12.20. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1296/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) az Európai Unió foglalkoztatás és társadalmi innováció programjáról és

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

TEMATIKUS EU ANGOL NYELVTANFOLYAM

TEMATIKUS EU ANGOL NYELVTANFOLYAM ELÕSZÓ Ön az EU Pályázati Kalauzt, az Európa Média Kht. és a Geonardo Kft. közös kiadványának frissített és bõvített verzióját olvassa. A Kalauz elsõdleges célja naprakész és mindenre kiterjedõ információt

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2004 Ülésdokumentum 2009 C6-0318/2006 2005/0043(COD) HU 27/09/2006 Közös álláspont A Tanács által 2006. szeptember 25-én elfogadott közös álláspont az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési

Részletesebben

KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT

KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT 180 órás akkreditált felnőttképzés Elektronikus tananyag 3. modul A PÁLYÁZATÍRÁS ÉS LEBONYOLÍTÁS ALAPJAI PCM Szerkesztette: Dr. Juhász Erika Szerzők: Dr. Juhász Erika

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

Erasmus+ Pályázati útmutató

Erasmus+ Pályázati útmutató Erasmus+ Pályázati útmutató Amennyiben a különböző nyelvű változatok között jelentésbeli eltérések vannak, az angol nyelvű változat az irányadó a más nyelvű változattal szemben. 3. verzió (2015): 16/12/2014

Részletesebben

A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései

A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései Kiértékelő tanulmány Magyarország Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 EU Compass HUHR/1001/2.1.1/0004/03

Részletesebben

(Tájékoztatások) TANÁCS

(Tájékoztatások) TANÁCS 2006.10.17. C 251E/1 I (Tájékoztatások) TANÁCS 13/2006/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT a Tanács által 2006. július 24-én elfogadva az európai audiovizuális ágazatot támogató program (MÉDIA 2007) végrehajtásáról szóló,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA 1 TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA 2 TARTALOM A. A TÁMOGATÁSOK LEHÍVÁSÁRÓL ÁLTALÁNOSAN

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Felelős kiadó: Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8. Telefon:

Részletesebben

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M0OP001 Cím Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Verzió 1.6 Első év 2014 Utolsó év 2020

Részletesebben

I. fejezet. Az Európai Unió támogatási rendszere

I. fejezet. Az Európai Unió támogatási rendszere I. fejezet Az Európai Unió támogatási rendszere TU1.UT TUAZ Az EU támogatási rendszere Tartalomjegyzék EU ÉS PÁLYÁZATAIUT 5 TU1.1UT TUNEMZETI FEJLESZTÉSI TERV (NFT)UT... 6 TU1.1.1UT TUA Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája 75 3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unióban a kis- és középvállalkozások adják a foglalkoztatottság

Részletesebben

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere Important: date of submission and registration of this document is 16 April 2012 A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere A. RÉSZ: ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK ÁLTALÁBAN

Részletesebben

Európai Területi Együttműködés URBACT III OPERATÍV PROGRAM

Európai Területi Együttműködés URBACT III OPERATÍV PROGRAM Európai Regionális Fejlesztési Alap 2014-2020 Európai Területi Együttműködés URBACT III OPERATÍV PROGRAM CCI 2014TC16RFIR003 Benyújtva az FSC portálon 2014. december 1 én Európai Unió Európai Regionális

Részletesebben

Farkas András. Az Európai Unió és a támogatások (avagy mire számítsunk 2007 után)

Farkas András. Az Európai Unió és a támogatások (avagy mire számítsunk 2007 után) Farkas András Az Európai Unió és a támogatások (avagy mire számítsunk 2007 után) 1 1. Az EU regionális és strukturális politikája, a megreformált kohéziós politika új eszközei, támogatási lehetőségei 2

Részletesebben

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/289

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/289 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/289 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1301/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Beruházás a növekedésbe

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség részvételével megvalósult és folyamatban levő nemzetközi projektek áttekintése (2004-2010.

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség részvételével megvalósult és folyamatban levő nemzetközi projektek áttekintése (2004-2010. 2. sz. melléklet: Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség részvételével megvalósult és folyamatban levő nemzetközi projektek áttekintése (2004-2010.) Projekt megnevezése (Projekt időtartam) Támogatott

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

TOLNA MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

TOLNA MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA TOLNA MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) 2014-2020 Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. és az MSB Fejlesztési

Részletesebben

Az európai szociális alap 2007-2013: Szakszervezeti útmutató kézikönyv

Az európai szociális alap 2007-2013: Szakszervezeti útmutató kézikönyv ETUI-REHS European Trade Union Institute RESEARCH EDUCATION HEALTH & SAFETY Az európai szociális alap 2007-2013: Szakszervezeti útmutató kézikönyv European Trade Union Confederation (ETUC) SINCE 1957 Produced

Részletesebben

Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató

Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató Európai Bizottság Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató (Érvényes: 2012. január 1-től) 1 TARTALOM TARTALOM 3 BEVEZETÉS.. 4 A RÉSZ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ A FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAMRÓL 5 1. Melyek

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó

Részletesebben

Az Európai Unió Területi Agendája 2020

Az Európai Unió Területi Agendája 2020 Az Európai Unió Területi Agendája 2020 Egy sokszínű régiókból álló, befogadó, intelligens és fenntartható Európa felé a területi tervezésért és területfejlesztésért felelős miniszterek 2011. május 19-én,

Részletesebben