MOTESZ MAGAZIN TUDOMÁNYOS, SZAKMAPOLITIKAI ÉS INFORMÁCIÓS FOLYÓIRAT 2005/3 64,3 103,0 MAGYAR ORVOSTÁRSASÁGOK ÉS EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MOTESZ MAGAZIN TUDOMÁNYOS, SZAKMAPOLITIKAI ÉS INFORMÁCIÓS FOLYÓIRAT 2005/3 64,3 103,0 MAGYAR ORVOSTÁRSASÁGOK ÉS EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE"

Átírás

1 MOTESZ MAGAZIN TUDOMÁNYOS, SZAKMAPOLITIKAI ÉS INFORMÁCIÓS FOLYÓIRAT 64,3 103,0 ÚJ ELNÖK AZ MTA ORVOSI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK ÉLÉN MEGFELELÕ PROJEKTEK ESETÉN AZ EGÉSZSÉGÜGYRE KÖZÖTT MILLIÁRD FORINT LESZ FORDÍTHATÓ SZÜLÉSZET -NÕGYÓGYÁSZAT 2005 A MAGYAR HYPERTONIA TÁRSASÁG ÉLJEN 140/90 Hgmm ALATT PROGRAMJA MAGYAR ORVOSTÁRSASÁGOK ÉS EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE 2005/3

2 Tartalom Új elnök az MTA Orvosi Tudományok Osztályának élén (Krasznai Éva) Megfelelõ projektek esetén az egészségügyre között milliárd forint lesz fordítható (Krasznai Éva) A változás, fejlõdés, átalakulás idején Végzett orvosok formájában világszínvonalú terméket állítunk elõ (Krasznai Éva) Javaslatok a Nemzeti Rákstratégiához (Dr. Kökény Mihály) A szülészet-nõgyógyászat aktuális kérdései 2005 (Dr. Papp Zoltán) A császármetszés javallati körének változása (Dr. Ugocsai Gyula) Praenatalis invazív vizsgálómódszerek és kockázatuk napjaink praenatalis diagnosztikai gyakorlatában (Dr. Papp Csaba) A hormonális fogamzásgátlás aktuális kérdései (Dr. Bártfai György) Terhesség és hypertonia (Dr. Rigó János Jr.) Nõi hyperandrogén állapotok (Dr. Szilágyi András) Az újszülöttkori B csoportú Streptococcus szepszis szülészeti vonatkozásai (Dr. Sziller István) A szülészet-nõgyógyászati ultrahang-diagnosztika újabb kihívásai (Dr. Tóth Zoltán) Petefészek stimulációs kezelések a szervezeten kívüli megtermékenyítés során (Dr. Urbancsek János, Dr. Murber Ákos) A Magyar Hypertonia Társaság Éljen 140/90 Hgmm alatt Programja (Dr. Kékes Ede, Dr. Schanberg Zsolt, Dr. Pál László, Dr. Kiss István) A monocita-trombocita kölcsönhatások szerepe az érelmeszesedés folyamatában (Dr. Patkó Zsófia, Dr. Császár Albert) EÜM ETT MOTESZ Együttmûködés Alapító fõszerkesztõ: Dr. Szabó Zoltán egyetemi tanár Fõszerkesztõ: Dr. Vécsei László egyetemi tanár Felelõs szerkesztõ: Krasznai Éva Szerkesztõ: Mezei Judit Szerkesztõ Bizottság tagjai: Dr. Balogh Sándor Dr. Bodó Miklós Dr. Csaba Károly Dr. Hajnal Ferenc Dr. Kereszty Éva Dr. Kiss István Dr. Kiss József Dr. Magyar Kálmán Dr. Nékám Kristóf Dr. Somogyi Anikó Dr. Temesi Alfréda Tudományos Tanácsadó Testület tagjai: Dr. Bánóczy Jolán Dr. Berentey György Dr. Doszpod József Dr. Ertl Tibor Dr. Janecskó Mária Dr. Medve László Dr. Mészáros Tamás Dr. Mikola István Dr. Orbán István Dr. Paragh György Dr. Riesz Tamás Dr. Simon Zsolt Dr. Sótonyi Péter Dr. Süveges Ildikó Dr. Szemere György Kiadja, és terjeszti: Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) Szerkesztõség címe: 1051 Budapest, Nádor u. 36. Tel.: , Fax: Internet: Felelõs Kiadó: Dr. Szalma Béla fõigazgató Elõfizetés a kiadó címén Hirdetésfelvétel: Szalma Szilárd Telefon: , Fax: Szedés, tördelés, tipográfiai terv, nyomás: Innova-Print 1027 Budapest, Fõ u. 68. Telefon/Fax: Címlap: Dr. Belics Zorán ultrahangfelvétele 21-es trisomiára discordans magzati ikerpár medenceszögeirôl (részletes magyarázat lásd Dr. Papp Zoltán elôszavában) MOTESZ Magazin ISSN Minden jog fenntartva! 1

3 2 magazin Új elnök az MTA Orvosi Tudományok Osztályának élén AMOTESZ past president-jét, Romics László professzort nemrég a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztályának elnökévé választották. A profeszszor 1995-tõl az MTA levelezõ, tõl pedig rendes tagja. Foglalkozását tekintve fõigazgató, egyetemi tanár és kutatócsoport-vezetõ. Elérhetõségét keresve megtudtam, hogy éppúgy otthon van a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Kútvölgyi Klinikai Tömbjében, mint a III. sz. Belgyógyászati Klinika MTA-SE Anyagcsere és Atherosclerosis Kutatócsoportjában. Ezen kívül a Belgyógyászati Szakmai Kollégium elnöke, az ETT elnökségi tagja, a Magyar Atherosclerosis Társaság tiszteletbeli elnöke, a Magyar Belgyógyász Társaság vezetõségi tagja, a Nemzeti Egészségügyi Tanács tagja. Ami pedig a munkája elismerését illeti, itt is meglehetõsen hosszú a lista. Kiváló Orvos (1981), Markusovszkyemlékérem (1992), Magyar Imre-emlékérem (1993), Gerõ Sándor-emlékérem (1995), Tangl Ferenc-emlékérem (1996), Szent-Györgyi Albert-díj (1999), Pázmány Péter felsõoktatási díj (2001), Pro Renovanda Cultura Hungariae, továbbá Semmelweis-emlékérem és -díj (2002), Batthyány- Strattmann László-díj (2003), végül idén a Széchenyi-díj kitüntetettje lett. Professzor úr, hogyan került az MTA Orvosi Tudományok Osztályának elnöki székébe? Az elsõ számú vezetõt az Orvosi Osztály akadémikusai háromévenként titkos szavazással választják meg, s most a tagság azzal tisztelt meg, hogy rám voksolt. Korábban három évig az osztályelnök-helyettes voltam, elõtte minden hierarchikus lépcsõt megjártam. Bocsánat a tudatlanságomért, de mi az osztályelnök, illetve az Orvosi Tudományok Osztályának a feladata? Az elnök elsõsorban adminisztratív jellegû munkát végez, amikor a titkársággal együtt üléseket készít elõ, ismétlõdõ napirendeket tárgyal, bizonyos kérdésekben az osztály véleményét kialakítja, amit azután a grémium maga használ fel, vagy éppen az Egészségügyi Minisztériumnak továbbít. Az Osztály tagjai között nagyobb részt elméleti kutatók-, meg egyetemi oktató intézetekben tevékenykedõk, kisebb részt klinikusok vannak. Az Orvosi Tudományok Osztályának 25 rendes, 8 levelezõ, 22 külsõ, 22 tiszteletbeli, 10 tanácskozási jogú, 25 közgyûlési doktor képviselõ tagja van. Egyébként a tudományterülethez köztestületi tag 449 MTA Doktora, kandidátus, vagy PhD tartozik. Az Orvosi Tudományok Osztályának 6 tudományos bizottsága, 12 munkabizottsága és 7 osztályközi bizottsága van. Az MTA Doktora fokozat iránti kérelmeket az Osztály 3 doktori bizottsága értékeli. Tehát van egy adminisztratív, továbbá bíráló feladat. A doktori disszertációkat, illetve a Doktori cím elnyerése iránti kérelmet az Osztályra kell benyújtani, az Osztály az eljárást lefolytatja, de a döntés az Akadémia Doktori Bizottságának kezében van. A nyilvános védésen az elnök mindig akadémikus, a bírálók viszont nagy doktorok. A bíráló bizottság többsége nagy doktorokból áll, de egy-egy kandidátus, illetve PhD-s is lehet köztük. Az Orvosi Tudományok Osztályára milyen további feladatok hárulnak? Bizonyos esetekben személyi javaslatot tesz, például arra, hogy adott évben ki legyen Széchenyi díjas. Ilyenkor az Osztály tagjai mindig titkosan szavaznak. Egyébként az Osztály feladata részletesen nincs szabályozva, de kimondva, kimondatlanul a magyar orvostudomány és a tudományos utánpótlás nem adminisztratív, hanem egyfajta szellemi felügyelõje. Az Osztály regularis ülésein a tudományos bizottságaik és munkabizottságaik írásos anyagait vitatják meg. Az Osztály a lakosság egészségi állapotát érintõ lényeges tudományos kérdésekkel és az azt befolyásoló szervezetekkel is tanácskozik. A tudományterületet érintõ szakminisztériummal igyekszik jó munkakapcsolatot ápolni. A felsorolásból ki ne felejtsük, hogy számtalan tudományos rendezvényt szervez. Értékeli és véleményezi a Magyar Tudományos Akadémia orvosbiológiai kutatásokat végzõ kutatóintézeteiben, illetve kutatócsoportjaiban folyó tevékenységet. A tennivalókat summázva, az MTA Orvosi Tudományok Osztálya a kezét a magyar orvosi tudományok ütõerén tartja. Ha egy példát mondana Az Osztály egyik bizottsága tavaly a magyar patológia helyzetét a szakmai színvonaltól kezdve a szakember-utánpótlásig és a jövõkép kialakításáig feldolgozta, az általa készített anyagot az Osztály tárgyalta, majd azt ajánlásként az Egészségügyi Minisztérium rendelkezésére bocsátotta. Az persze más kérdés, hogy abból a tárca mit fogad el és mit használ fel. Az Orvosi Tudományok Osztálya a követésre érdemes tudományos trendeket felismerve, ajánlásokat fogalmaz meg arra nézve, hogy mely területek fejlõdése volna kívánatos. Amikor az egészségügyi felsõoktatási intézmények egy egyetemi tanárt akarnak kinevezni, akkor elõbb a jelölt anyagát nem kötelezõ jelleggel elküldik nekünk. Az Orvosi Osztály a dokumentációt egy-két tagjának véleményezésre kiadja. A felkértek referálnak, az Orvosi Tudományok Osztálya pedig arról szavaz, hogy a jelöltet egyetemi tanárnak alkalmasnak találja, vagy sem. Az Osztály véleményének szem elõtt tartása az egyetemre nézve ugyan nem kötelezõ, de például Debrecen és Budapest orvosegyeteme megkéri azt, míg a pécsi és szegedi nem igényli.

4 Mindenesetre a választ az Osztály szavazati aránnyal együtt az egyetemnek megküldi. Ilyen esetben mi van, ha az Osztály válasza nemleges? Arra ritkán volt példa, mert az egyetemek döntõ többségében megfelelõ jelölteket terjesztenek fel. Természetesen volt már nemleges is a válasz, amit az egyetemek általában elfogadnak. Bármi a következmény, szankcionálásra nincs lehetõsége az Osztálynak, ami így van jól, az Osztály tudós társaság és nem hatóság. Ha mégis rákényszerülnek, akkor milyen esetben szankcionálhatnak? Semmikor. Az Akadémiához tartozó intézetekben folyó kutatómunka támogatásakor és kutatói állások odaítélésekor, különbözõ pályázatok elbírálásakor, esetenként külföldi kutatók magyarországi meghívásáról, az MTA által kiadott könyvek támogatásáról dönthet az Osztály. Az MTA költségvetési keretébõl némi pénzt kapunk arra is, hogy egy-egy nemzetközi kongresszuson Osztályunk tagjai részt vegyenek. Az Orvosi Tudományok Osztálya hányszor választhat egy elnököt újra? Kétszer, s az ismétlésre bõven volt is precedens, például Jobst Kázmér, Telegdi Gyula, Halász Béla akadémikusok személyében. Adott osztályelnök munkájában mekkora önállóságot élvez? Valójában nem sokat, de például én nem is igényelnék a meglévõnél többet, ugyanis minden lényeges döntést az Osztály tagjai együttesen hozzák meg. Az Akadémia életében a 21. századot jelképezõ újítást terveznek? A változtatás nem az én, hanem az Akadémia elnökének a reszortja. Amit biztosan tudok, miután a tudományágak tovább specializálódnak, ezért léteznek olyan törekvések, amelyek a meglévõ tudományos osztályok mellett újakat szeretnének. A döntés nem egy-egy osztályon, hanem az MTA Elnökségén, illetve végsõ soron a Közgyûlésen múlik. Ön az osztályelnöki posztot milyen elképzelésekkel, tervekkel fogadta el? Az MTA Orvosi Tudományok Osztálya munkáját jól szeretném koordinálni, az Akadémia, a magyar orvostudomány és -egészségügyi ellátás érdekeit megfelelõen szeretném képviselni. Egyelõre az Osztály legégetõbb feladatának a doktori értekezések elbírálásának stabilizálását tartom, amely újabb szempontok figyelembe vételét igényli. Ilyen pl. a pályázó iskolateremtõ tevékenysége. A megfelelõ impakt faktor és az idézettség megléte a belépõjegy a doktori értekezés benyújtásához. A legutóbbi osztályülésen a kritérium-rendszert úgy módosította az Osztály, hogy az elbírálás a változtatások nyomán a korábbinál tárgyszerûbb, objektívebb és igazságosabb legyen. Klinikusként feladatomnak tartom, hogy az egészségügy történései ismertek legyenek az Osztály számára és szükség esetén reagáljunk is ezekre. Kiderült, ebben az óhajban nem vagyok egyedül, hiszen Vizi E. Szilveszter az MTA elnöke is ezt várja az Osztálytól. Az Ön által vezetett grémium az orvostudomány és a praxis területén milyennek látja a közeljövõ trendjét? Úgy gondoljuk, a genetikai vizsgálómódszerek mind szélesebb körben elterjednek, a daganatkutatás folytatódik a két terület bizonyos fokig amúgy összefügg, a cardiovascularis betegségek csökkentésének kérdése a mostaninál még hangsúlyosabb lesz. Mi mindenekelõtt a kutatások irányát igyekszünk a különbözõ állásfoglalásainkkal nem direkt befolyásolással a tudomány szabadságának tiszteletben tartása mellet a helyes irányba terelni. Köszönöm a beszélgetést. Krasznai Éva Program A Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) évi tizenharmadik interdiszciplináris fóruma Allergiák és immunológiai megbetegedések 2005-ben címmel kerül megrendezésre Idõpont: november 11. (péntek) Allergiákról szezon után, szezon elõtt Moderátorok: Nékám Kristóf, Böszörményi Nagy György A évi pollenhelyzet elõzetes értékelése az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózat adatai alapján Páldy Anna, Apatini Dóra, Collinsné Horváth Zsuzsa, Migályné Józsa Edit, Replyuk Eszter, Fodor József OKK, Országos Környezetegészségügyi Intézet (20 ) Mibe kerül nekünk a parlagfû probléma 2005-ben? Nékám Kristóf, Budai Irgalmasrendi Kórház (20 ) Kerekasztal az új allergia terápiákról és helyükrõl az allergia kezelésében A leukotrién antagonisták szerepe légúti allergiákban Böszörményi Nagy György, Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet (20 ) Helyszín: MTESZ Székház Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. I. em Kombinált inhalatív készítmények az asztma bronchiále kezelésében Csontos Zoltán, Debrecen Városi Tüdõgondozó Intézet (20 ) Tacrolimus és pimecrolimus a bõrgyógyászati gyakorlatban Kemény Lajos, SZTE Bõrgyógyászati és Allergológiai Klinika (20 ) Az anti IgE-terápia Nékám Kristóf, Budai Irgalmasrendi Kórház (20 ) Szünet Allergiák és komorbiditások Moderátorok: Szegedi Gyula, Polgár Marianne A klinikai immunológia multidiszciplinaritása Szegedi Gyula, DEOEC III. Belklinika (20 ) Az allergiás betegségek immunológiai vonatkozásai Zeher Margit, DEOEC, III. Belklinika Klinikai Immunológiai Tanszék (20 ) Allergiák és malignus kórképek: van-e közöttük kapcsolat? Bakos Noémi, Hetényi Géza Kórház (20 ) Táplálék allergiák, a prevenció lehetõségei Polgár Marianne, Madarász utcai Gyermekkórház (20 ) Diagnosztikus és terápiás algoritmus urtikariában Husz Sándor, SZTE Bõrgyógyászati és Allergológiai Klinika (20 ) Új diagnosztikus lehetõségek az allergiás bõrbetegségek kivizsgálása során Szegedi Andrea, Hunyadi János, DEOEC Bõrgyógyászati Klinika (20 ) Rhinitis allergica okozta fülészeti eltérések Bella Zsolt, Kadocsa Edit, Jakab Gabriella, Kiss J. Géza, Jóris József, SZTE Fül-Orr- Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika (20 ) A helyi érzéstelenítõk adverz reakciói Baló-Banga J. Mátyás, MH Központi Honvédkórház (20 ) Családtervezés és allergia prevenció Dobó Márta, Országos Gyermekegészségügyi Intézet (20 ) Tesztírás, Zárszó 3

5 4 magazin Megfelelõ projektek esetén az egészségügyre között milliárd forint lesz fordítható AGyurcsány-kormány úgynevezett 100 lépés programjából az egészségügyre vonatkozó 21 lépés napjainkra abba a fázisába érkezett, hogy már egyfajta mérleg készíthetõ. A MOTESZ Magazin olvasóinak tájékoztatására Dr. Rácz Jenõ egészségügyi miniszterrel a megtett és a megteendõkrõl beszélgettünk. Sokat megtettünk és megannyi tennivalót megfogalmaztunk. A sürgõsségi betegellátás prioritást kapott, aminek teljesüléséhez az összevont háziorvosi ügyeletekre vonatkozó fejlesztéshez, az országos mentõszolgálatnál mentõállomások létesítéséhez, mentõgépkocsik-, mentõhelikopterek beszerzéséhez pályázatokat írtunk ki ez utóbbihoz szolgáltatásvásárlási pályázat készült. A sürgõsségi ellátás következõ fázisában az egyes kórházakban helikopter leszállóhelyeket, sürgõsségi fogadóhelyeket létesítünk, közben természetesen a mûszerfejlesztésekrõl sem feledkezünk el. E bõvítés a helikopter beszerzés nélkül több mint 4 milliárd forintba kerül majd, azzal pedig csaknem 10 milliárd forintnyi pluszfejlesztés teljesül. A meghirdetett pályázatokra kellõ számban volt érdeklõdés? Természetesen, de mi még további jelentkezõket várunk. Egyébként ez az elsõ pályázat, amiben a döntésnél a Regionális Egészségügyi Tanácsok véleménye lesz a mérvadó, mert tudjuk, a sürgõsségi ellátás kialakításában nem a tárcánál, hanem az adott régióban kell látni hol, milyen szintû ellátásra kívánnak koncentrálni. Elvesztendõ versenyt hirdetnek A médiában sok szó esett már a sürgõsségi ellátás fejlesztésének fontosságáról, tehát menjünk tovább, mi a következõ csomag? Gyurcsány Ferenc miniszterelnök szeptember 23-án az elkövetkezõ évre tervezett Nemzeti Rákellenes Programot hirdetett meg, ami mindenekelõtt a szûrõprogramok bõvítését, a vidéki onkológiai központok fejlesztését, az orvosok szakmai továbbképzését, a PET vizsgálatban résztvevõk számának növelését, a közvetlen gyógyításon túl a társadalmi szinten történõ, összefogást igénylõ prímér prevenciót öleli fel. Az anyag úgynevezett Zöldkönyve már elkészült, az abban foglaltakat a legszélesebb szakmai, politikai, társadalmi körben, civil szervezetekkel és kommunikációs szakemberekkel november 30-ig megvitatjuk, majd a felvetéseket, a beérkezõ véleményeket összegezzük, az így készült tanulmányt jövõ év január 30- ig úgynevezett Fehérkönyvként tervezzük kiadni. Mindenekelõtt alapvetõ cél, hogy a daganatos halálozási statisztikákat 2020-ig legalább 10%-kal javítsuk, ehhez a szûrés jelentõségét a lakosság körében az eddigieknél jobban tudatosítjuk, és természetesen mindenki számára elérhetõbbé tesszük. A programhoz a forrásokat a költségvetésben biztosítjuk. Ezen a területen a miniszterelnök meglehetõsen plasztikusan fogalmazott. Miután Magyarország vezetõ helyen áll a daganatos megbetegedések okozta halálozásban, ez az a verseny, amit el kell veszíteni, mert az élet a legfõbb szentség! Kicsit meglepõ, hogy a teendõk mindjárt nem a jog nyelvén, hanem vitaanyagként fogalmazódtak meg. Nem értem, hogy miért csodálkozik, ilyen kérdésben társadalmi konszenzus nélkül nem szabad felelõsen dönteni. Gondoljon csak bele, a rákellenes program nemzeti létkérdés napjainkban, hiszen miközben a halálozási statisztikákat a keringési betegségek vezetik, azért a rákos megbetegedések terén az elvesztett életévek számával sajnos világelsõk vagyunk, és miután a rákbetegségek egyre fiatalabb korban jelentkeznek, így az elvesztett életévek száma még inkább megnõ. Rendkívül nagy erõfeszítések kellenek ahhoz, hogy mindez pozitív irányba mozduljon el. A nemzetközi tendenciák szerint Európában és az USA-ban is két évtizednyi céltudatos munkának köszönhetõen e betegségek száma a lefelé szálló ágba került, a negatív trend megtört. Egyébként a kétségbeejtõ hazai statisztikák dacára, bizonyos területeken nálunk is elõrelépés történt. Például amíg négy esztendeje a nõi daganatos halálozásokat az emlõrák vezette, addig napjainkban a harmadik helyre került. Igaz, a megbetegedési számok tovább növekedtek, de a szervezett szûrésnek köszönhetõen elértük, hogy az emlõrákot a korábbiakhoz képest idõben felismerjük, így sikeresebben gyógyíthatjuk, tehát az emlõ és a méhnyak-rákszûrést még intenzívebben folytatjuk. Az elõbbinél kifejezetten jó eredményeket érünk el, sajnos az utóbbinál további nagyon komoly feladatok várnak ránk. A la-

6 kosság körében az eddigieknél is intenzívebb kommunikációs és célzott szûrõprogramra törekszünk, az érintett korcsoportok szûrésen való megjelenését szponzoroknak köszönhetõen különbözõ ajándékokkal próbáljuk növelni. Egyébként a nõi daganatos halálozásban a tüdõrák a vezetõ halálok, a második a vastag- és a végbélrák lett. Megkerülhetetlen prevenció Miként lehetséges, hogy noha a tüdõszûrés évtizedek óta szervezett program, a tüdõrák a nõi daganatos halálozási lista elsõ helyezettje? A másodikként felsorolt vastag- és a végbélrák szûrésben történik valami? Bár a tüdõszûrés több mindent jelez és figyelmeztet, ily módon a korai tüdõrák nem mutatható ki, s miután a betegség elkerülésében a tényleges megoldást a prímér prevenció környezetvédelem, életmód, dohányzás jelentheti, ezért a Nemzeti Rákellenes Programban a megelõzést kiemelten kezeljük. Egy általunk aláírt nemzetközi keretegyezmény különbözõ, teljesítendõ feladatokat ró az országra, most az Országgyûlés elé beterjesztett törvénycsomagunkban bizonyos egészségügyi tárgyú törvényeket módosítani kívánunk. Ebbe a csomagba többek között a nem dohányzók védelmérõl szóló szabálytervezet is belekerült. Elfogadását követõen néhány területen egészségügyi intézmény, bölcsõde, óvoda életbe lép a nulla tolerancia, vagyis a dohányzás teljes tilalma. Elnézést, de az iménti felsorolásból az oktatási intézmények kimaradtak! Igen, mert ott csak javasolhatunk, a határozathozatal, vagyis annak eldöntése, hogy az iskolákban milyen mértékû legyen a tiltás, az az Iskolaszék dolga. Meglehetõsen faramuci helyzet jön majd létre, hiszen a dohányzás korlátozásával csökkenhet az állam jövedéki adója, márpedig arról a költségvetés nem egykönnyen mond le A jövedéki adó kérdése valóban nem egyszerû. Tisztában vagyunk azzal, nagyon kemény harc elé nézünk, az általunk betervezettekhez hasonló intézkedéseket eddig a dohánylobby mindig megakadályozta, ám most elhatározott szándékunk, hogy ezen is változtatunk. Az ominózus javaslat szerint a dohánytermékek jövedéki adója megemelkedik. Lépjünk tovább, mit terveznek a vastag és végbélrák-halálozás csökkentésére megtenni? Mindkét nemet érintõ szûrésre van szükség, aminek országos bevezetése elõtt jövõre befejezendõ korábban modellkísérletbe kezdtünk. A modellezés során olyan szûrõmetodikákat alkalmaztunk, amelyekkel az endoszkópos vizsgálati helyek öszszeköthetõségét tanulmányoztuk. Hányan vettek részt a modellezésben? Reprezentatív mintavételként az érintett populáció mintegy 10%-át vontuk be, s ugyan egyelõre az eredményeket még nem összesítettük, de annyit már most tudunk, hogy a vastag- és végbél-rákszûrés megfelelõ endoszkópos laboratóriumi hátteret igényel, s amibõl egyelõre csak annyi van, amennyit a modellkísérlet igényelt, a szükséges eszközparkot a következõ években az országos szûrés bevezetésével párhuzamosan bõvítjük. A lakosság hány százalékát tervezik a szûrõvizsgálatokba bevonni? Adott populáció szûrésének tervezésénél akkor is a 100%-os megjelenésre készülünk, ha közben tudjuk, csak illúzió a maximális részvétel, de legalább azt szeretnénk elérni, hogy emlõszûrésen legalább a veszélyeztetett korosztályba tartozó nõk 70%-a, méhnyak-rákszûrésen az 50%-a megjelenjen. Hazánkban a prosztatarák a férfiak második leggyakoribb rosszindulatú daganata, amibe elsõsorban az éves férfiak közül évente legalább 1300-an belehalnak. Hol tart a szervezett prosztata-rákszûrés? Modellkísérletként elkezdtük, s bár ezen a téren behívásos rendszerre nem készülünk, azért a halmozottan veszélyeztetetteket szûrõvizsgálatszerûen tb-támogatással ellenõrizzük. Milyen további változásokat terveznek a daganatcsökkentés érdekében meglépni? A daganatos ellátórendszer átalakítására törekszünk. Például egy fehér folt eltûntetéseként a közép-dunántúli régióban, Veszprémben onkológiai centrumot hozunk létre, másutt a már meglévõ onkológiai központok eszközfejlesztésére pályázatokat írunk ki. A diagnosztikai fejlesztés keretében a fõvárosban két PET centrum is létesül ezek OEP általi befogadását már kezdeményeztük, jövõre háromezer, az évtized végére pedig tízezer PET-vizsgálatot tervezünk. A sugársebészeti beavatkozások lehetõségeit szintén bõvítjük. Prioritást nyert az egészségügy Hm, szimpatikus tervek, de miként a háborúhoz, úgy a békéhez is nagyon sok pénz kell. Lesz elég forrás az elképzelések megvalósításához? Kétségtelenül óriási invesztícióra lesz szükség, aminek egy részéhez a forintokat a költségvetésben elkülönítjük, míg más részéhez például a közép-dunántúli regionális centrum kialakításához az úgynevezett PPP konstrukcióban, vagyis az állami és a privátszféra együttmûködésében teremtünk pénzt. A felsoroltak teljesülésével az átalakítás be is fejezõdik? Természetesen nem. Feladat az Egészségügyi Fejlesztési Koncepció (EFK), a magyar egészségügy 2020-as jövõképének, egészségfejlesztési koncepciójának a kidolgozása és az Országgyûlés általi elfogadása. Az EFK több kormányzati cikluson átívelõ ágazati fejlesztések alapdokumentuma lesz, mellyel el kívánjuk érni, hogy az egészségügyi fejlesztések a leghatékonyabban szolgálják a kitûzött átfogó cél elérését, azaz a népesség egészségi állapotának jelentõs javulását. A hosszú távú stratégiai célokkal foglalkozó Országos Fejlesztési Koncepció elkészült, amiben az egészségügy egyik prioritásként szerepel. A középtávú fejlesztési stratégia a Nemzeti Fejlesztési Terv második ütemébe kerül. Tudni való, hogy az Európai Unió Strukturális Alapjainak forrásaihoz hazánk csak elõre átgondolt fejlesztési tervekkel, programokkal juthat hozzá, márpedig hatalmas pénzrõl, között milliárd az egészségügyre fordítható forintról van szó! Annyi pénz, amennyit az ágazat még soha sem kapott. Most hogyan nyerheti el? Egész- 5

7 6 ségközpontú egészségpolitikával, az ellátórendszer szerkezetének, -mûködésének korszerûsítésével, a megfelelõ humán erõforrás fejlesztési koncepcióval, az egészségügyi informatika fejlesztésével. A változtatásokra készek vagyunk, s ezúttal a szükséges forrás is rendelkezésre áll majd. Vagyis 2007-tõl dõl a pénz? Fogalmazzunk pontosan! Fontos tudnivaló, hogy az Európai Unió Alapjaiból a változtatáshoz szükséges óriási összeget csak akkor kapjuk meg, ha a projekteket képesek vagyunk konstruktív, területi lebontásban is jól strukturált, valódi tartalommal bíró operatív programokkal megtölteni. Miután a forrásokért a különbözõ szakterületek vetélkednek egymással, mi csak konkrétan megfogalmazott és jövõbe mutató, az ágazat fejlesztését garantáló programokkal nyerhetünk. Ha jól tudom, a lokális érdekérvényesítésnek befellegzett, hiszen az Unió csak a régiós szemléletû programokat fogadja el, miközben az uram, bátyám kis hazánkban máig elevenen él. Kérdés, ennek helyben mennyire tudnak gátat szabni, soksok egyéni érdekeket sértve ugyan, de regionálisan tervezni? Az uniós elvárásoknak bár nem könnyû megfelelni, mégis némi optimizmusra ad okot, hogy egy-egy régió fejlesztésének mikéntjérõl és hogyanjáról a szakmai kollégiumok, -szervezetek, és a Regionális Egészségügyi Tanács közösen dönt. Tudomásul kell venni, hogy az egyetemi centrumokban kiépülõ nagy regionális központoké a jövõ, márpedig Magyarországon négy ilyen orvosegyetemi központ létezik. Természetesen egyúttal nem arról van szó, hogy mondjuk három megyét felölelõ régióban mindent egy helyre kell telepítsünk. Akkor másként fogalmazok, mennyire a szakma, illetve mennyire a lobby-tevékenység gyõz majd? Úgy gondolom, az értelmes lobbyzásnak helye van, de miután az Unióban csak szakmai, nem pedig politikai, vagy magánérdekek alapján született döntéseket fogadnak el, tehát a központi politikai vezérlés ebben az esetben nem érvényesülhet. Az uniós források mellett a független hazai források gyakorlatilag megszûnnek. Miután az orvostudomány hihetetlen mértékben és ütemben fejlõdik, nem szabad az erõforrásokat elaprózni. A hightech-et úgy kell koncentrálni, hogy közben a lakossághoz közeli ellátást a sürgõsségi rendszer garantálja. Úgy hírlik, a jóváhagyott programok lebonyolítása nem az eddigi magyar gyakorlat szerint zajlik majd Hát nem! Az Európai Unió és a hazai szakembergárda folyamatosan monitoroz, s amennyiben azt látja, hogy a pénzeket nem arra használjuk fel, amire adták, akkor azokat az utolsó fillérig visszavonják! Az egészségre fordítható milliárd forint az ágazat totális megújulására, átalakítására szolgál, hogy ezzel mennyire vagyunk képesek élni, az nem az egészségügyi tárcán, hanem a helyi közösségeken múlik. Oldódó kötelezettségek A gyakorta elõrángatott, sokszor hullámokat kavaró privatizációra hadd kérdezzek még rá! Végül is privatizálnak, vagy mégsem teszik azt? A kormánynak az egészségügy privatizációjával kapcsolatos véleménye az idõk során mit sem változott, vagyis az ellátórendszerben három, egymástól élesen elkülöníthetõ csomag állítható össze. Bizonyos területeken járványügyi ellátás, mentés, vérellátás stb. sem az állami tulajdonról, sem az állami mûködtetésrõl nem mondhatunk le. Ugyanígy szükség van az országos intézetekre és az egyetemekre, hiszen ezek egyben a tudományos kutatás, a szakemberképzés helyei, aminek centrális irányítása nélkülözhetetlen. Ugyanakkor az alapellátás, a gyógyszertár magánmûködtetésének, magántulajdonának helye van, az mindenképpen célszerû, másutt meg a tulajdonosnak kell döntenie arról, hogy a feladatai ellátásához a tulajdontól függetlenül melyik mûködési formát költségvetési, közhasznú, gazdasági társaság stb. tartja optimálisnak. Amikor mi a 21 lépés programban az állami, önkormányzati, biztosítási alapú egészségügybõl a biztosításelvû egészségügyre voksoltunk, akkor az azt is jelenti, hogy hosszú távon az önkormányzati ellátási kötelezettség, mint jogszabályban leírt feladatra nem feltétlen lesz szükség. Az állam az egészségügyi ellátásra vonatkozó alkotmányos kötelezettségének az egységes, kötelezõ jellegû, szolidaritáselvû társadalombiztosításon keresztül kíván megfelelni. A biztosítói vásárlói szerepet növelni, az önkormányzatok ellátási kötelezettségét pedig oldani szeretnénk. Ezzel az SzDSz által javasolt modell felé hajlanak? Nem, mert az SzDSz a több biztosítós modellt javasolja, mi viszont az egyetlen, egységes, szolidaritás elvû kötelezõ társadalombiztosítás mellett voksolunk. Úgy gondolja, hogy az egyetlen biztosító a növekvõ versenyhelyzetet képes uralni, a gyarapodó feladatokat képes ellátni? A versengést nem biztosítói, hanem szolgáltatói szinten kívánjuk megvalósítani! Mi történik, ha a tulajdonos a kórházát el akarja adni? A kórházakat senki sem kívánja értékesíteni, és senki sem akarja megvenni. Gondoljon csak bele, egy 25 milliárd forintos járóbetegszakellátás privatizációjára hitelkeretet hirdettünk meg, amit azután éppen most önkormányzati egészségfejlesztési hitelprogrammá alakítottunk át. Nem a járóbeteg szakellátás privatizációja, hanem a struktúra átalakítása és fejlesztése a cél. Ön szerint elsõ menetben miért vallott kudarcot a járóbeteg-szakellátás privatizációjának meghirdetése? Nincs szó kudarcról, hiszen egy 40 milliárdos hitelkeretbõl gép-, mûszer-, és infrastruktúra fejlesztésére eddig 15 milliárdot igényeltek, s több mint 3 milliárd forintot le is hívtak már. A 25 milliárd forintos hitelkerettel kapcsolatosan pedig tudni kell, hogy amíg az eladói oldalnak ellátási kötelezettsége van, addig az ingatlanját nem értékesítheti, a beruházói oldal pedig olyan ingatlanban értelemszerûen nem kívánt befektetni, amit változatlan formában neki kellene fenntartani. A struktúrát tehát úgy alakítottuk át, hogy közben nem tulajdont, hanem mûködési formát kell váltani. Krasznai Éva

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program X. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és V. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia, 2008. szeptember 18-20., Balatonfüred Egészségpolitika I. Szekció, 2008. szeptember 19. Az apró munka és

Részletesebben

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020 Beszámoló értékelés. 2012. július 2013. július

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020 Beszámoló értékelés. 2012. július 2013. július Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020 Beszámoló értékelés 2012. július 2013. július A Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja projekt keretében szakemberek 2010 és 2020

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. Jelen vannak: az Egyesület tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé?

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé? MEGHÍVÓ a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya, MTESZ Veszprém Megyei Szervezete közös rendezvényére, melyet a Magyar Tudomány Ünnepe

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

Tovább folytatódik Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja

Tovább folytatódik Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja Sajtóközlemény 2011. Tovább folytatódik Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 144 helyszín, közel fél millió vizsgálat, elkeserítő szűrési adatok, ez a 2010 év statisztikája. Tovább folytatódik

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 EFI kialakítása a Rétsági Kistérségben a Előzmények A magyar lakosság egészségi állapota nem tükrözi az egészségügy fejlettségét A magyar gazdaság fejlettsége nem indokolja a

Részletesebben

VI. ORSZÁGOS HÁZIORVOS NAPOK 2007. MÁJUS 18-20. HOTEL FLAMINGÓ BALATONFÜRED, SZÉCHENYI U. 16. PROGRAM

VI. ORSZÁGOS HÁZIORVOS NAPOK 2007. MÁJUS 18-20. HOTEL FLAMINGÓ BALATONFÜRED, SZÉCHENYI U. 16. PROGRAM 2007. MÁJUS 18-20. HOTEL FLAMINGÓ BALATONFÜRED, SZÉCHENYI U. 16. PROGRAM Kedves Kollégák! Hatodik alkalommal kerül sor a Háziorvos Napok megrendezésére. A háziorvoslás szerepvállalása ma is megkérdőjelezhetetlen,

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány /2012. ( ) Korm. rendelete az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti eredeti jogalkotó hatáskörében, a 4. tekintetében a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

A SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI NEMZETI PROGRAM tevékenysége és eredményei 2006-2010 között

A SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI NEMZETI PROGRAM tevékenysége és eredményei 2006-2010 között A SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI NEMZETI PROGRAM tevékenysége és eredményei 2006-2010 között Prof. Dr. Kiss István Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége SZÉNP Programtanácsának elnöke 1 SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2011; 4 (SUPPL. 3) CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VII. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS KEZELÉSE SZAKMAI IRÁNYELVEINEK AKTUALIZÁLÁSA PROGRAM 2011. OKTÓBER 14. Aesculap

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás

TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás A A kaposvári kistérs rség egészs szségfejlesztése TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 2013.

Részletesebben

A népegészségügyi célból végzett szűrővizsgálatok tapasztalatai és a jövő tervei

A népegészségügyi célból végzett szűrővizsgálatok tapasztalatai és a jövő tervei A népegészségügyi célból végzett szűrővizsgálatok tapasztalatai és a jövő tervei Dr. Budai András Országos Tisztifőorvosi Hivatal Budapest, 2010. június 14. Daganatok Rosszindulatú daganatos megbetegedés

Részletesebben

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON DÉL-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2009. június 17. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről

Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről 1. A tudományos bizottság neve: MTA, Immunológiai Bizottsága 2011. szeptember 13 után: MTA, Immunológiai Osztályközi Tudományos Bizottság

Részletesebben

Öt éves szervezési tapasztalatok és eredmények az emlőszűrés területén

Öt éves szervezési tapasztalatok és eredmények az emlőszűrés területén Öt éves szervezési tapasztalatok és eredmények az emlőszűrés területén Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely Makó Gyurisné Pethő Zsuzsanna és Makay Anikó. 1 Szervezett emlőrák-szűrés

Részletesebben

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter tájékoztatója 2006. június 27. 1 A reformokat folytatni kell! Az elmúlt négy év eredményei: A Világ-Nyelv

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál Nemzeti Kulturális Alap célja A nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének,

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben

KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN

KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN REevolutio Regionális Fejlesztési Konferencia és Kerekasztal 2009. június 3. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Belgyógyászati immunológia 6 hónap (Terv ) Budai Irgalmasrendi Kórház 1023 Budapest Frankel Leó út 438-8601 212-5378 Allergológiai és Immunológiai és Dr. Nékám Kristóf Rész 4 hónap 2 fő 2012.09.15. - 2016.09.15.

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. január 18-án minősített rendezvények Címe: Debreceni Aneszteziológiai Napok Szervező: Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék Helyszín: Hotel

Részletesebben

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Célcsoport: endokrinológia, aneszteziológia-intenzív terápia, családorvos, belgyógyászat, sebészet, gyermeksebészet, gyermekgyógyászat, idegsebészet,

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

TÜDŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222

TÜDŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222 Klinikaigazgató: Klinikai főorvos: Szakorvos: Szakorvos jelölt: Központi gyakornok: Tanulmányi felelős: Dr. Szilasi Mária egyetemi docens Dr. Fodor Andrea

Részletesebben

Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos

Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve egészségnevelési tevékenységének bemutatása Készítette: dr Szűcs Erzsébet, dr. Cornides

Részletesebben

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5.

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5. Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner SE- TK/2014.I./00079 Szemeszter 2014.I.félév Jelleg Daganatok és komplex terápiája A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról OKTATÁSI MINISZTER 8024-1/2006. TERVEZET! (OM honlap) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról Budapest, 2006. március I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1. Tartalmi

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

ORSZÁGOS HÁZIORVOS NAPOK. Hotel Flamingó. Balatonfüred, Széchenyi u. 16. 2008. április 4-6. PROGRAM

ORSZÁGOS HÁZIORVOS NAPOK. Hotel Flamingó. Balatonfüred, Széchenyi u. 16. 2008. április 4-6. PROGRAM ORSZÁGOS HÁZIORVOS NAPOK 2008. április 4-6. Hotel Flamingó Balatonfüred, Széchenyi u. 16. PROGRAM Kedves Kollégák! Hetedik alkalommal kerül sor a Háziorvos Napok megrendezésére. A háziorvoslás szerepvállalása

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 5/2005. számú határozata.

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 5/2005. számú határozata. A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 5/2005. számú határozata. Cím: XIV. Dunántúli Diabetes Hétvége Szervező: Dr. Oroszlán Tamás Helye: Balaton Kongresszusi Központ és Színház, Keszthely Időpont:

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes

Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes 2013. február 07. Magyar Innovációs Szövetség Tevékenység: műszaki, technológiai innováció érdekképviselete, érdekérvényesítés innováció

Részletesebben

A TTEKG rendszer integrálása a hazai szívcentrumok akut infarktus ellátási rendszerébe. Dr. Szabó György

A TTEKG rendszer integrálása a hazai szívcentrumok akut infarktus ellátási rendszerébe. Dr. Szabó György A TTEKG rendszer integrálása a hazai szívcentrumok akut infarktus ellátási rendszerébe. Dr. Szabó György Miért van szükség a jól működő hazai primer PCI ellátás további fejlesztésére? A kérdés feltevésének

Részletesebben

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ Információk A kongresszus ideje: 2012. február 3-4. Helyszíne: NOVOTEL Hotel 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21. A tudományos program szervezője:

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE A megfelelőségi vizsgálat időtartama maximum 90 nap. Ez a határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Ha fenntartó az intézményfejlesztési

Részletesebben

Programtervezet. Vécsei László, az MTA Orvosi Osztály elnöke. Moderátor: Poór Gyula és Sótonyi Péter

Programtervezet. Vécsei László, az MTA Orvosi Osztály elnöke. Moderátor: Poór Gyula és Sótonyi Péter Magyar Orvostudományi Napok 2013. november 6 8 Hotel Novotel Budapest (Alkotás utca 63 67) Rendező: Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) Programtervezet 2013. november 6. 10.00 Megnyitó

Részletesebben

Magyarországi HRH kutatási adatok. Girasek Edmond

Magyarországi HRH kutatási adatok. Girasek Edmond Magyarországi HRH kutatási adatok Girasek Edmond EMK HRH kutatási aktivitások 2003. óta az egészségügyi emberi erőforrás kutatás fő profil Saját, hazai és nemzetközi HRH projektek Adatok és információk

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon 2014. február 4-én lép hatályba. A határozat a közzététel napján 2014. február 8- án lép hatályba.

A rendelet a kihirdetését követő napon 2014. február 4-én lép hatályba. A határozat a közzététel napján 2014. február 8- án lép hatályba. 1 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) módosításáról szóló

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

A SZERVEZET BEMUTATÁSA

A SZERVEZET BEMUTATÁSA A SZERVEZET BEMUTATÁSA Simontornya 2013. október 17-19. Történelme I. 1931-ben alakult, önkéntes társuláson alapuló független politikamentes társadalmi szervezetként. Akkori neve: Magyarország Klinikáinak

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel.

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. Bognárné Laposa Ilona (Zala Megyei Kórház) Intézetünk sikerrel pályázott a GYEMSZI

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

Prof. Dr. Szollár Lajos a Konferencia elnöke

Prof. Dr. Szollár Lajos a Konferencia elnöke A VI. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferenciára 2014. november 28-án 10.00-14.00 óra között, a Stefánia Palotában kerül sor. A Konszenzus Konferencia szerves folytatása a korábbiaknak, hiszen európai

Részletesebben

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula 2011. május 13. Péntek: 08:0010:00-10:30 Regisztráció Megnyitó, köszöntők Dr. Párducz László a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Együttműködés az ellátóhelyekkel a helyi szűrésre való mozgósítás érdekében

Együttműködés az ellátóhelyekkel a helyi szűrésre való mozgósítás érdekében Dr. Bicsák Krisztina mb. főosztályvezető Népegészségügyi Főosztály Emberi Erőforrások Minisztériuma 2014. február 26. Együttműködés az ellátóhelyekkel a helyi szűrésre való mozgósítás érdekében EFI-k elhelyezkedése

Részletesebben

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49.

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Meghívó tudományos ülés Debrecenben Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. REGISZTRÁCIÓS LAP tudományos ülés Helyszín Debreceni Akadémiai

Részletesebben

Egyetemi HR rendszerek megújításának lehetıségei

Egyetemi HR rendszerek megújításának lehetıségei Egyetemi HR rendszerek megújításának lehetıségei Dr. Endrei Dóra orvos-igazgató Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Dr. Saághy Andrea Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Fıigazgatóság Közgazdasági Igazgatóság

Részletesebben

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Szakmai Kollégium irányelvei, útmutatói, módszertani levelei, ajánlásai

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Szakmai Kollégium irányelvei, útmutatói, módszertani levelei, ajánlásai irányelvei, útmutatói, módszertani levelei, ajánlásai Az egészségügyi miniszter 33/1981. (Eü.K. 21.) EüM számú utasítása az anaesthesiológiai és intenzív betegellátó osztályok, az égési sérülteket ellátó

Részletesebben

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám SE- TK/2013.I./00025 Szemeszter 2013.I.félév Jelleg Főcím Daganatok és komplex terápiája Állapot Tanfolyam adatok még változtathatóak a szervező által Szervező Országos

Részletesebben

Szakközépiskola. E-mail cím: titkarsag@keri-szolnok.sulinet.hu Honlap elérhetőség: www.keri-szolnok.sulinet.hu Tel.: (56) 800-130 Fax.

Szakközépiskola. E-mail cím: titkarsag@keri-szolnok.sulinet.hu Honlap elérhetőség: www.keri-szolnok.sulinet.hu Tel.: (56) 800-130 Fax. Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola OM azonosító: 201166 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézmény Akkreditált ECL Nyelvvizsga-szervező Központ Azonosító: 036025 Tagintézmény-vezető: Dr.

Részletesebben

Öngyógyító Lenti Kistérség. Egészségfejlesztés az összefogás erejével. Dr. Fekete Zoltán Öngyógyító Lenti Kistérség Nyitó konferencia 2014. 02. 28.

Öngyógyító Lenti Kistérség. Egészségfejlesztés az összefogás erejével. Dr. Fekete Zoltán Öngyógyító Lenti Kistérség Nyitó konferencia 2014. 02. 28. Öngyógyító Lenti Kistérség Egészségfejlesztés az összefogás erejével Dr. Fekete Zoltán Öngyógyító Lenti Kistérség Nyitó konferencia 2014. 02. 28. Összefogás - Együttműködés Egészségügyi kormányzat OEFI

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén Dr. Sárkány Csaba háziorvos, üzemorvos MIÉRT? TÉNYEK, SZÁMOK,

Részletesebben

Egészségügyi Emberi Erőforrás Kihívások Magyarországon. Dr. Szócska Miklós Egészségügyi Emberi Erőforrás Fórum I. Országos Konferencia

Egészségügyi Emberi Erőforrás Kihívások Magyarországon. Dr. Szócska Miklós Egészségügyi Emberi Erőforrás Fórum I. Országos Konferencia Egészségügyi Emberi Erőforrás Kihívások Magyarországon Dr. Szócska Miklós Egészségügyi Emberi Erőforrás Fórum I. Országos Konferencia Fizetés és juttatások A környező infrastruktúra minősége Helyszín (ország,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

I. A Szent István Egyetem

I. A Szent István Egyetem I. A Szent István Egyetem REKTORI KÖSZÖNTŐ 2000-ben - több, korábban önálló egyetem és főiskola integrációjával - létrehozott egyetemünk névadójára, államalapító Szent István királyunkra az egész ország

Részletesebben

Egyenlő Eséllyel a Rák Ellen

Egyenlő Eséllyel a Rák Ellen Egyenlő Eséllyel a Rák Ellen szűrő és felvilágosító program hátrányos helyzetű nőknek Konferencia a Női Egészségről, az Emlő Egészségéről 2010. június 14. Indokolta Magyarországon évente több, mint 2000-en

Részletesebben

A rehabilitációs medicina szakorvos jelöltjeivel szemben támasztott követelmények, a képzőhelyek szerepe

A rehabilitációs medicina szakorvos jelöltjeivel szemben támasztott követelmények, a képzőhelyek szerepe A rehabilitációs medicina szakorvos jelöltjeivel szemben támasztott követelmények, a képzőhelyek szerepe Dr. Kullmann Lajos 1, Dr. VekerdyNagy Zsuzsanna 2, Dr. Dénes Zoltán 3,4, Dr. BenderTamás 5,6, Dr.

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

Tapasztalatok a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél 2007-2009

Tapasztalatok a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél 2007-2009 Tapasztalatok a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél 2007-2009 EUREGIO III PROJECT MASTER CLASS PROGRAM 2009. szeptember 3. Emlékeztetőül 2007-2013 között Magyarországnak 1,4 milliárd euró fejlesztési forrás

Részletesebben

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. KÁRPÁTI ISTVÁN (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Kárpáti István a Korányi-díj magyar kitüntetettje 2005-ben Orvosdoktori diplomáját a debreceni OTE-en 1981-ben szerezte meg. Az egyetem elvégzése

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Informatikai vállalkozásoknak szóló pályázatok

Részletesebben

Onkológiai központ közvetlen jelenlétében, közelségében szervezhető csak a biokémiai tumor markerek szintjének laboratóriumi meghatározása?

Onkológiai központ közvetlen jelenlétében, közelségében szervezhető csak a biokémiai tumor markerek szintjének laboratóriumi meghatározása? Onkológiai központ közvetlen jelenlétében, közelségében szervezhető csak a biokémiai tumor markerek szintjének laboratóriumi meghatározása? Fekete Mátyás, Kerekes Tímea, Szabó Ágnes Multilab-Diagnosztika

Részletesebben

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz!

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Tisztelt Szülők, kedves Nyolcadikos és Negyedikes Tanulók! Mindenki számára elismerhető és elfogadható tény az, hogy a jövő sok tekintetben függ gyermekeink,

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül)

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül) A Kórház története Székesfehérváron II. Géza (1141-1161) uralkodása alatt a johannita rend alapított a város első kórházát (xenodochiumot). 1865 decemberében kezdte meg működését 32 ággyal az első vármegyei

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

Gábor Edina. lehetıségei. Budapest, 2009. szeptember 22.

Gábor Edina. lehetıségei. Budapest, 2009. szeptember 22. Gábor Edina Az egészségfejlesztés és a TÁMOP 6.1.2. lehetıségei Budapest, 2009. szeptember 22. Feladataink: Intézetünkrıl Korszerő tudásbázis kialakítása a szakterület számára Szakmai és módszertani fejlesztı

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

Szervezett lakossági szűrés Magyarországon

Szervezett lakossági szűrés Magyarországon BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Szervezett lakossági szűrés Magyarországon Magyarországon a rákbetegség különösen súlyos népegészségügyi probléma, évente mintegy 60.000 új rosszindulatú daganatos megbetegedés

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

Változunk és változtatunk: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szerepe a gyermekvédelemben

Változunk és változtatunk: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szerepe a gyermekvédelemben Változunk és változtatunk: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szerepe a gyermekvédelemben Szalai Annamária elnök 2010. 09. 21. A 15-24 éves korosztály 84 százaléka rendszeresen internetezik Internetezési

Részletesebben

1/2007. (II. 6.) SZMM

1/2007. (II. 6.) SZMM 1/2007. (II. 6.) SZMM rendelet a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények számára adományozható nívódíjról A szakképzési hozzájárulásról és a képzés

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Iktatószám: 61153/2008.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Iktatószám: 61153/2008. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Iktatószám: 61153/2008. CÍM: SŰRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS FEJLESZTÉSÉRE KIÍRT PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRÓL Előterjesztő: Az előterjesztést

Részletesebben

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella Hazánkban a gyermek- és családvédelem egyedülálló módon, a közel 100 éve fennálló védőnői szolgálaton keresztül valósul meg. Fő hangsúly a prevención

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. április 2-án minősített rendezvények

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. április 2-án minősített rendezvények A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2007. április 2-án minősített rendezvények Címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Orvos-Gyógyszerész Napok Szervező: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Helyszín: Győr

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

FESZ STRATÉGIAI FEJLESZTÉSE

FESZ STRATÉGIAI FEJLESZTÉSE FESZ STRATÉGIAI FEJLESZTÉSE Dr. Margitai Barnabás MBA, MSc FESZ Közgyűlés Budapest, 2012. november 29 FESZ GYSE Forgalmazók az Egészségért Gyártók a Minőségért Misszió A szervezet tagjai hozzásegítsék

Részletesebben

A kórházi sürgősségi ellátás nemzetközi szemszögből

A kórházi sürgősségi ellátás nemzetközi szemszögből A kórházi sürgősségi ellátás nemzetközi szemszögből Prof. Dr. Pintér Lajos HM miniszteri megbízott Dr. Pápai Tibor Ph.D centrumvezető ápoló 1 A nemzetközi sürgősségi ellátás evolúciója a gazdasági, urbanizációs,

Részletesebben

HÍRLEVÉL. I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 1 4. m á r c i u s

HÍRLEVÉL. I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 1 4. m á r c i u s I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 1 4. m á r c i u s HÍRLEVÉL A TARTALOMBÓL: Kihívások és lehetőségek a felsőoktatásban 1 A 10. MELLearN Konferencia programja 2 MELLearN hírek 4 A MELLearN Felsőoktatási

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÉS INNOVÁCIÓ SEMMELWEIS EGYETEM. Budapest

TRADÍCIÓ ÉS INNOVÁCIÓ SEMMELWEIS EGYETEM. Budapest TRADÍCIÓ ÉS INNOVÁCIÓ SEMMELWEIS EGYETEM Budapest AZ EGYETEM TÖRTÉNETE A Semmelweis Egyetem története 1769-ben kezdõdött, amikor Mária Terézia orvosi karral egészítette ki a Pázmány Péter esztergomi érsek

Részletesebben

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány pályázatot hirdet az Alapítvány munkaszervezete személyi állományának feltöltésére. Az

Részletesebben

~' '\ I. f, ~... Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály Egészségügyi Iroda

~' '\ I. f, ~... Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály Egészségügyi Iroda 2007 O KT 3 O. ci:, ~ Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály Egészségügyi Iroda Vass Péter osztályvezetõ részére Szombathely Kossuth L. u.

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben