MOTESZ MAGAZIN TUDOMÁNYOS, SZAKMAPOLITIKAI ÉS INFORMÁCIÓS FOLYÓIRAT 2005/3 64,3 103,0 MAGYAR ORVOSTÁRSASÁGOK ÉS EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MOTESZ MAGAZIN TUDOMÁNYOS, SZAKMAPOLITIKAI ÉS INFORMÁCIÓS FOLYÓIRAT 2005/3 64,3 103,0 MAGYAR ORVOSTÁRSASÁGOK ÉS EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE"

Átírás

1 MOTESZ MAGAZIN TUDOMÁNYOS, SZAKMAPOLITIKAI ÉS INFORMÁCIÓS FOLYÓIRAT 64,3 103,0 ÚJ ELNÖK AZ MTA ORVOSI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK ÉLÉN MEGFELELÕ PROJEKTEK ESETÉN AZ EGÉSZSÉGÜGYRE KÖZÖTT MILLIÁRD FORINT LESZ FORDÍTHATÓ SZÜLÉSZET -NÕGYÓGYÁSZAT 2005 A MAGYAR HYPERTONIA TÁRSASÁG ÉLJEN 140/90 Hgmm ALATT PROGRAMJA MAGYAR ORVOSTÁRSASÁGOK ÉS EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE 2005/3

2 Tartalom Új elnök az MTA Orvosi Tudományok Osztályának élén (Krasznai Éva) Megfelelõ projektek esetén az egészségügyre között milliárd forint lesz fordítható (Krasznai Éva) A változás, fejlõdés, átalakulás idején Végzett orvosok formájában világszínvonalú terméket állítunk elõ (Krasznai Éva) Javaslatok a Nemzeti Rákstratégiához (Dr. Kökény Mihály) A szülészet-nõgyógyászat aktuális kérdései 2005 (Dr. Papp Zoltán) A császármetszés javallati körének változása (Dr. Ugocsai Gyula) Praenatalis invazív vizsgálómódszerek és kockázatuk napjaink praenatalis diagnosztikai gyakorlatában (Dr. Papp Csaba) A hormonális fogamzásgátlás aktuális kérdései (Dr. Bártfai György) Terhesség és hypertonia (Dr. Rigó János Jr.) Nõi hyperandrogén állapotok (Dr. Szilágyi András) Az újszülöttkori B csoportú Streptococcus szepszis szülészeti vonatkozásai (Dr. Sziller István) A szülészet-nõgyógyászati ultrahang-diagnosztika újabb kihívásai (Dr. Tóth Zoltán) Petefészek stimulációs kezelések a szervezeten kívüli megtermékenyítés során (Dr. Urbancsek János, Dr. Murber Ákos) A Magyar Hypertonia Társaság Éljen 140/90 Hgmm alatt Programja (Dr. Kékes Ede, Dr. Schanberg Zsolt, Dr. Pál László, Dr. Kiss István) A monocita-trombocita kölcsönhatások szerepe az érelmeszesedés folyamatában (Dr. Patkó Zsófia, Dr. Császár Albert) EÜM ETT MOTESZ Együttmûködés Alapító fõszerkesztõ: Dr. Szabó Zoltán egyetemi tanár Fõszerkesztõ: Dr. Vécsei László egyetemi tanár Felelõs szerkesztõ: Krasznai Éva Szerkesztõ: Mezei Judit Szerkesztõ Bizottság tagjai: Dr. Balogh Sándor Dr. Bodó Miklós Dr. Csaba Károly Dr. Hajnal Ferenc Dr. Kereszty Éva Dr. Kiss István Dr. Kiss József Dr. Magyar Kálmán Dr. Nékám Kristóf Dr. Somogyi Anikó Dr. Temesi Alfréda Tudományos Tanácsadó Testület tagjai: Dr. Bánóczy Jolán Dr. Berentey György Dr. Doszpod József Dr. Ertl Tibor Dr. Janecskó Mária Dr. Medve László Dr. Mészáros Tamás Dr. Mikola István Dr. Orbán István Dr. Paragh György Dr. Riesz Tamás Dr. Simon Zsolt Dr. Sótonyi Péter Dr. Süveges Ildikó Dr. Szemere György Kiadja, és terjeszti: Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) Szerkesztõség címe: 1051 Budapest, Nádor u. 36. Tel.: , Fax: Internet: Felelõs Kiadó: Dr. Szalma Béla fõigazgató Elõfizetés a kiadó címén Hirdetésfelvétel: Szalma Szilárd Telefon: , Fax: Szedés, tördelés, tipográfiai terv, nyomás: Innova-Print 1027 Budapest, Fõ u. 68. Telefon/Fax: Címlap: Dr. Belics Zorán ultrahangfelvétele 21-es trisomiára discordans magzati ikerpár medenceszögeirôl (részletes magyarázat lásd Dr. Papp Zoltán elôszavában) MOTESZ Magazin ISSN Minden jog fenntartva! 1

3 2 magazin Új elnök az MTA Orvosi Tudományok Osztályának élén AMOTESZ past president-jét, Romics László professzort nemrég a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztályának elnökévé választották. A profeszszor 1995-tõl az MTA levelezõ, tõl pedig rendes tagja. Foglalkozását tekintve fõigazgató, egyetemi tanár és kutatócsoport-vezetõ. Elérhetõségét keresve megtudtam, hogy éppúgy otthon van a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Kútvölgyi Klinikai Tömbjében, mint a III. sz. Belgyógyászati Klinika MTA-SE Anyagcsere és Atherosclerosis Kutatócsoportjában. Ezen kívül a Belgyógyászati Szakmai Kollégium elnöke, az ETT elnökségi tagja, a Magyar Atherosclerosis Társaság tiszteletbeli elnöke, a Magyar Belgyógyász Társaság vezetõségi tagja, a Nemzeti Egészségügyi Tanács tagja. Ami pedig a munkája elismerését illeti, itt is meglehetõsen hosszú a lista. Kiváló Orvos (1981), Markusovszkyemlékérem (1992), Magyar Imre-emlékérem (1993), Gerõ Sándor-emlékérem (1995), Tangl Ferenc-emlékérem (1996), Szent-Györgyi Albert-díj (1999), Pázmány Péter felsõoktatási díj (2001), Pro Renovanda Cultura Hungariae, továbbá Semmelweis-emlékérem és -díj (2002), Batthyány- Strattmann László-díj (2003), végül idén a Széchenyi-díj kitüntetettje lett. Professzor úr, hogyan került az MTA Orvosi Tudományok Osztályának elnöki székébe? Az elsõ számú vezetõt az Orvosi Osztály akadémikusai háromévenként titkos szavazással választják meg, s most a tagság azzal tisztelt meg, hogy rám voksolt. Korábban három évig az osztályelnök-helyettes voltam, elõtte minden hierarchikus lépcsõt megjártam. Bocsánat a tudatlanságomért, de mi az osztályelnök, illetve az Orvosi Tudományok Osztályának a feladata? Az elnök elsõsorban adminisztratív jellegû munkát végez, amikor a titkársággal együtt üléseket készít elõ, ismétlõdõ napirendeket tárgyal, bizonyos kérdésekben az osztály véleményét kialakítja, amit azután a grémium maga használ fel, vagy éppen az Egészségügyi Minisztériumnak továbbít. Az Osztály tagjai között nagyobb részt elméleti kutatók-, meg egyetemi oktató intézetekben tevékenykedõk, kisebb részt klinikusok vannak. Az Orvosi Tudományok Osztályának 25 rendes, 8 levelezõ, 22 külsõ, 22 tiszteletbeli, 10 tanácskozási jogú, 25 közgyûlési doktor képviselõ tagja van. Egyébként a tudományterülethez köztestületi tag 449 MTA Doktora, kandidátus, vagy PhD tartozik. Az Orvosi Tudományok Osztályának 6 tudományos bizottsága, 12 munkabizottsága és 7 osztályközi bizottsága van. Az MTA Doktora fokozat iránti kérelmeket az Osztály 3 doktori bizottsága értékeli. Tehát van egy adminisztratív, továbbá bíráló feladat. A doktori disszertációkat, illetve a Doktori cím elnyerése iránti kérelmet az Osztályra kell benyújtani, az Osztály az eljárást lefolytatja, de a döntés az Akadémia Doktori Bizottságának kezében van. A nyilvános védésen az elnök mindig akadémikus, a bírálók viszont nagy doktorok. A bíráló bizottság többsége nagy doktorokból áll, de egy-egy kandidátus, illetve PhD-s is lehet köztük. Az Orvosi Tudományok Osztályára milyen további feladatok hárulnak? Bizonyos esetekben személyi javaslatot tesz, például arra, hogy adott évben ki legyen Széchenyi díjas. Ilyenkor az Osztály tagjai mindig titkosan szavaznak. Egyébként az Osztály feladata részletesen nincs szabályozva, de kimondva, kimondatlanul a magyar orvostudomány és a tudományos utánpótlás nem adminisztratív, hanem egyfajta szellemi felügyelõje. Az Osztály regularis ülésein a tudományos bizottságaik és munkabizottságaik írásos anyagait vitatják meg. Az Osztály a lakosság egészségi állapotát érintõ lényeges tudományos kérdésekkel és az azt befolyásoló szervezetekkel is tanácskozik. A tudományterületet érintõ szakminisztériummal igyekszik jó munkakapcsolatot ápolni. A felsorolásból ki ne felejtsük, hogy számtalan tudományos rendezvényt szervez. Értékeli és véleményezi a Magyar Tudományos Akadémia orvosbiológiai kutatásokat végzõ kutatóintézeteiben, illetve kutatócsoportjaiban folyó tevékenységet. A tennivalókat summázva, az MTA Orvosi Tudományok Osztálya a kezét a magyar orvosi tudományok ütõerén tartja. Ha egy példát mondana Az Osztály egyik bizottsága tavaly a magyar patológia helyzetét a szakmai színvonaltól kezdve a szakember-utánpótlásig és a jövõkép kialakításáig feldolgozta, az általa készített anyagot az Osztály tárgyalta, majd azt ajánlásként az Egészségügyi Minisztérium rendelkezésére bocsátotta. Az persze más kérdés, hogy abból a tárca mit fogad el és mit használ fel. Az Orvosi Tudományok Osztálya a követésre érdemes tudományos trendeket felismerve, ajánlásokat fogalmaz meg arra nézve, hogy mely területek fejlõdése volna kívánatos. Amikor az egészségügyi felsõoktatási intézmények egy egyetemi tanárt akarnak kinevezni, akkor elõbb a jelölt anyagát nem kötelezõ jelleggel elküldik nekünk. Az Orvosi Osztály a dokumentációt egy-két tagjának véleményezésre kiadja. A felkértek referálnak, az Orvosi Tudományok Osztálya pedig arról szavaz, hogy a jelöltet egyetemi tanárnak alkalmasnak találja, vagy sem. Az Osztály véleményének szem elõtt tartása az egyetemre nézve ugyan nem kötelezõ, de például Debrecen és Budapest orvosegyeteme megkéri azt, míg a pécsi és szegedi nem igényli.

4 Mindenesetre a választ az Osztály szavazati aránnyal együtt az egyetemnek megküldi. Ilyen esetben mi van, ha az Osztály válasza nemleges? Arra ritkán volt példa, mert az egyetemek döntõ többségében megfelelõ jelölteket terjesztenek fel. Természetesen volt már nemleges is a válasz, amit az egyetemek általában elfogadnak. Bármi a következmény, szankcionálásra nincs lehetõsége az Osztálynak, ami így van jól, az Osztály tudós társaság és nem hatóság. Ha mégis rákényszerülnek, akkor milyen esetben szankcionálhatnak? Semmikor. Az Akadémiához tartozó intézetekben folyó kutatómunka támogatásakor és kutatói állások odaítélésekor, különbözõ pályázatok elbírálásakor, esetenként külföldi kutatók magyarországi meghívásáról, az MTA által kiadott könyvek támogatásáról dönthet az Osztály. Az MTA költségvetési keretébõl némi pénzt kapunk arra is, hogy egy-egy nemzetközi kongresszuson Osztályunk tagjai részt vegyenek. Az Orvosi Tudományok Osztálya hányszor választhat egy elnököt újra? Kétszer, s az ismétlésre bõven volt is precedens, például Jobst Kázmér, Telegdi Gyula, Halász Béla akadémikusok személyében. Adott osztályelnök munkájában mekkora önállóságot élvez? Valójában nem sokat, de például én nem is igényelnék a meglévõnél többet, ugyanis minden lényeges döntést az Osztály tagjai együttesen hozzák meg. Az Akadémia életében a 21. századot jelképezõ újítást terveznek? A változtatás nem az én, hanem az Akadémia elnökének a reszortja. Amit biztosan tudok, miután a tudományágak tovább specializálódnak, ezért léteznek olyan törekvések, amelyek a meglévõ tudományos osztályok mellett újakat szeretnének. A döntés nem egy-egy osztályon, hanem az MTA Elnökségén, illetve végsõ soron a Közgyûlésen múlik. Ön az osztályelnöki posztot milyen elképzelésekkel, tervekkel fogadta el? Az MTA Orvosi Tudományok Osztálya munkáját jól szeretném koordinálni, az Akadémia, a magyar orvostudomány és -egészségügyi ellátás érdekeit megfelelõen szeretném képviselni. Egyelõre az Osztály legégetõbb feladatának a doktori értekezések elbírálásának stabilizálását tartom, amely újabb szempontok figyelembe vételét igényli. Ilyen pl. a pályázó iskolateremtõ tevékenysége. A megfelelõ impakt faktor és az idézettség megléte a belépõjegy a doktori értekezés benyújtásához. A legutóbbi osztályülésen a kritérium-rendszert úgy módosította az Osztály, hogy az elbírálás a változtatások nyomán a korábbinál tárgyszerûbb, objektívebb és igazságosabb legyen. Klinikusként feladatomnak tartom, hogy az egészségügy történései ismertek legyenek az Osztály számára és szükség esetén reagáljunk is ezekre. Kiderült, ebben az óhajban nem vagyok egyedül, hiszen Vizi E. Szilveszter az MTA elnöke is ezt várja az Osztálytól. Az Ön által vezetett grémium az orvostudomány és a praxis területén milyennek látja a közeljövõ trendjét? Úgy gondoljuk, a genetikai vizsgálómódszerek mind szélesebb körben elterjednek, a daganatkutatás folytatódik a két terület bizonyos fokig amúgy összefügg, a cardiovascularis betegségek csökkentésének kérdése a mostaninál még hangsúlyosabb lesz. Mi mindenekelõtt a kutatások irányát igyekszünk a különbözõ állásfoglalásainkkal nem direkt befolyásolással a tudomány szabadságának tiszteletben tartása mellet a helyes irányba terelni. Köszönöm a beszélgetést. Krasznai Éva Program A Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) évi tizenharmadik interdiszciplináris fóruma Allergiák és immunológiai megbetegedések 2005-ben címmel kerül megrendezésre Idõpont: november 11. (péntek) Allergiákról szezon után, szezon elõtt Moderátorok: Nékám Kristóf, Böszörményi Nagy György A évi pollenhelyzet elõzetes értékelése az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózat adatai alapján Páldy Anna, Apatini Dóra, Collinsné Horváth Zsuzsa, Migályné Józsa Edit, Replyuk Eszter, Fodor József OKK, Országos Környezetegészségügyi Intézet (20 ) Mibe kerül nekünk a parlagfû probléma 2005-ben? Nékám Kristóf, Budai Irgalmasrendi Kórház (20 ) Kerekasztal az új allergia terápiákról és helyükrõl az allergia kezelésében A leukotrién antagonisták szerepe légúti allergiákban Böszörményi Nagy György, Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet (20 ) Helyszín: MTESZ Székház Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. I. em Kombinált inhalatív készítmények az asztma bronchiále kezelésében Csontos Zoltán, Debrecen Városi Tüdõgondozó Intézet (20 ) Tacrolimus és pimecrolimus a bõrgyógyászati gyakorlatban Kemény Lajos, SZTE Bõrgyógyászati és Allergológiai Klinika (20 ) Az anti IgE-terápia Nékám Kristóf, Budai Irgalmasrendi Kórház (20 ) Szünet Allergiák és komorbiditások Moderátorok: Szegedi Gyula, Polgár Marianne A klinikai immunológia multidiszciplinaritása Szegedi Gyula, DEOEC III. Belklinika (20 ) Az allergiás betegségek immunológiai vonatkozásai Zeher Margit, DEOEC, III. Belklinika Klinikai Immunológiai Tanszék (20 ) Allergiák és malignus kórképek: van-e közöttük kapcsolat? Bakos Noémi, Hetényi Géza Kórház (20 ) Táplálék allergiák, a prevenció lehetõségei Polgár Marianne, Madarász utcai Gyermekkórház (20 ) Diagnosztikus és terápiás algoritmus urtikariában Husz Sándor, SZTE Bõrgyógyászati és Allergológiai Klinika (20 ) Új diagnosztikus lehetõségek az allergiás bõrbetegségek kivizsgálása során Szegedi Andrea, Hunyadi János, DEOEC Bõrgyógyászati Klinika (20 ) Rhinitis allergica okozta fülészeti eltérések Bella Zsolt, Kadocsa Edit, Jakab Gabriella, Kiss J. Géza, Jóris József, SZTE Fül-Orr- Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika (20 ) A helyi érzéstelenítõk adverz reakciói Baló-Banga J. Mátyás, MH Központi Honvédkórház (20 ) Családtervezés és allergia prevenció Dobó Márta, Országos Gyermekegészségügyi Intézet (20 ) Tesztírás, Zárszó 3

5 4 magazin Megfelelõ projektek esetén az egészségügyre között milliárd forint lesz fordítható AGyurcsány-kormány úgynevezett 100 lépés programjából az egészségügyre vonatkozó 21 lépés napjainkra abba a fázisába érkezett, hogy már egyfajta mérleg készíthetõ. A MOTESZ Magazin olvasóinak tájékoztatására Dr. Rácz Jenõ egészségügyi miniszterrel a megtett és a megteendõkrõl beszélgettünk. Sokat megtettünk és megannyi tennivalót megfogalmaztunk. A sürgõsségi betegellátás prioritást kapott, aminek teljesüléséhez az összevont háziorvosi ügyeletekre vonatkozó fejlesztéshez, az országos mentõszolgálatnál mentõállomások létesítéséhez, mentõgépkocsik-, mentõhelikopterek beszerzéséhez pályázatokat írtunk ki ez utóbbihoz szolgáltatásvásárlási pályázat készült. A sürgõsségi ellátás következõ fázisában az egyes kórházakban helikopter leszállóhelyeket, sürgõsségi fogadóhelyeket létesítünk, közben természetesen a mûszerfejlesztésekrõl sem feledkezünk el. E bõvítés a helikopter beszerzés nélkül több mint 4 milliárd forintba kerül majd, azzal pedig csaknem 10 milliárd forintnyi pluszfejlesztés teljesül. A meghirdetett pályázatokra kellõ számban volt érdeklõdés? Természetesen, de mi még további jelentkezõket várunk. Egyébként ez az elsõ pályázat, amiben a döntésnél a Regionális Egészségügyi Tanácsok véleménye lesz a mérvadó, mert tudjuk, a sürgõsségi ellátás kialakításában nem a tárcánál, hanem az adott régióban kell látni hol, milyen szintû ellátásra kívánnak koncentrálni. Elvesztendõ versenyt hirdetnek A médiában sok szó esett már a sürgõsségi ellátás fejlesztésének fontosságáról, tehát menjünk tovább, mi a következõ csomag? Gyurcsány Ferenc miniszterelnök szeptember 23-án az elkövetkezõ évre tervezett Nemzeti Rákellenes Programot hirdetett meg, ami mindenekelõtt a szûrõprogramok bõvítését, a vidéki onkológiai központok fejlesztését, az orvosok szakmai továbbképzését, a PET vizsgálatban résztvevõk számának növelését, a közvetlen gyógyításon túl a társadalmi szinten történõ, összefogást igénylõ prímér prevenciót öleli fel. Az anyag úgynevezett Zöldkönyve már elkészült, az abban foglaltakat a legszélesebb szakmai, politikai, társadalmi körben, civil szervezetekkel és kommunikációs szakemberekkel november 30-ig megvitatjuk, majd a felvetéseket, a beérkezõ véleményeket összegezzük, az így készült tanulmányt jövõ év január 30- ig úgynevezett Fehérkönyvként tervezzük kiadni. Mindenekelõtt alapvetõ cél, hogy a daganatos halálozási statisztikákat 2020-ig legalább 10%-kal javítsuk, ehhez a szûrés jelentõségét a lakosság körében az eddigieknél jobban tudatosítjuk, és természetesen mindenki számára elérhetõbbé tesszük. A programhoz a forrásokat a költségvetésben biztosítjuk. Ezen a területen a miniszterelnök meglehetõsen plasztikusan fogalmazott. Miután Magyarország vezetõ helyen áll a daganatos megbetegedések okozta halálozásban, ez az a verseny, amit el kell veszíteni, mert az élet a legfõbb szentség! Kicsit meglepõ, hogy a teendõk mindjárt nem a jog nyelvén, hanem vitaanyagként fogalmazódtak meg. Nem értem, hogy miért csodálkozik, ilyen kérdésben társadalmi konszenzus nélkül nem szabad felelõsen dönteni. Gondoljon csak bele, a rákellenes program nemzeti létkérdés napjainkban, hiszen miközben a halálozási statisztikákat a keringési betegségek vezetik, azért a rákos megbetegedések terén az elvesztett életévek számával sajnos világelsõk vagyunk, és miután a rákbetegségek egyre fiatalabb korban jelentkeznek, így az elvesztett életévek száma még inkább megnõ. Rendkívül nagy erõfeszítések kellenek ahhoz, hogy mindez pozitív irányba mozduljon el. A nemzetközi tendenciák szerint Európában és az USA-ban is két évtizednyi céltudatos munkának köszönhetõen e betegségek száma a lefelé szálló ágba került, a negatív trend megtört. Egyébként a kétségbeejtõ hazai statisztikák dacára, bizonyos területeken nálunk is elõrelépés történt. Például amíg négy esztendeje a nõi daganatos halálozásokat az emlõrák vezette, addig napjainkban a harmadik helyre került. Igaz, a megbetegedési számok tovább növekedtek, de a szervezett szûrésnek köszönhetõen elértük, hogy az emlõrákot a korábbiakhoz képest idõben felismerjük, így sikeresebben gyógyíthatjuk, tehát az emlõ és a méhnyak-rákszûrést még intenzívebben folytatjuk. Az elõbbinél kifejezetten jó eredményeket érünk el, sajnos az utóbbinál további nagyon komoly feladatok várnak ránk. A la-

6 kosság körében az eddigieknél is intenzívebb kommunikációs és célzott szûrõprogramra törekszünk, az érintett korcsoportok szûrésen való megjelenését szponzoroknak köszönhetõen különbözõ ajándékokkal próbáljuk növelni. Egyébként a nõi daganatos halálozásban a tüdõrák a vezetõ halálok, a második a vastag- és a végbélrák lett. Megkerülhetetlen prevenció Miként lehetséges, hogy noha a tüdõszûrés évtizedek óta szervezett program, a tüdõrák a nõi daganatos halálozási lista elsõ helyezettje? A másodikként felsorolt vastag- és a végbélrák szûrésben történik valami? Bár a tüdõszûrés több mindent jelez és figyelmeztet, ily módon a korai tüdõrák nem mutatható ki, s miután a betegség elkerülésében a tényleges megoldást a prímér prevenció környezetvédelem, életmód, dohányzás jelentheti, ezért a Nemzeti Rákellenes Programban a megelõzést kiemelten kezeljük. Egy általunk aláírt nemzetközi keretegyezmény különbözõ, teljesítendõ feladatokat ró az országra, most az Országgyûlés elé beterjesztett törvénycsomagunkban bizonyos egészségügyi tárgyú törvényeket módosítani kívánunk. Ebbe a csomagba többek között a nem dohányzók védelmérõl szóló szabálytervezet is belekerült. Elfogadását követõen néhány területen egészségügyi intézmény, bölcsõde, óvoda életbe lép a nulla tolerancia, vagyis a dohányzás teljes tilalma. Elnézést, de az iménti felsorolásból az oktatási intézmények kimaradtak! Igen, mert ott csak javasolhatunk, a határozathozatal, vagyis annak eldöntése, hogy az iskolákban milyen mértékû legyen a tiltás, az az Iskolaszék dolga. Meglehetõsen faramuci helyzet jön majd létre, hiszen a dohányzás korlátozásával csökkenhet az állam jövedéki adója, márpedig arról a költségvetés nem egykönnyen mond le A jövedéki adó kérdése valóban nem egyszerû. Tisztában vagyunk azzal, nagyon kemény harc elé nézünk, az általunk betervezettekhez hasonló intézkedéseket eddig a dohánylobby mindig megakadályozta, ám most elhatározott szándékunk, hogy ezen is változtatunk. Az ominózus javaslat szerint a dohánytermékek jövedéki adója megemelkedik. Lépjünk tovább, mit terveznek a vastag és végbélrák-halálozás csökkentésére megtenni? Mindkét nemet érintõ szûrésre van szükség, aminek országos bevezetése elõtt jövõre befejezendõ korábban modellkísérletbe kezdtünk. A modellezés során olyan szûrõmetodikákat alkalmaztunk, amelyekkel az endoszkópos vizsgálati helyek öszszeköthetõségét tanulmányoztuk. Hányan vettek részt a modellezésben? Reprezentatív mintavételként az érintett populáció mintegy 10%-át vontuk be, s ugyan egyelõre az eredményeket még nem összesítettük, de annyit már most tudunk, hogy a vastag- és végbél-rákszûrés megfelelõ endoszkópos laboratóriumi hátteret igényel, s amibõl egyelõre csak annyi van, amennyit a modellkísérlet igényelt, a szükséges eszközparkot a következõ években az országos szûrés bevezetésével párhuzamosan bõvítjük. A lakosság hány százalékát tervezik a szûrõvizsgálatokba bevonni? Adott populáció szûrésének tervezésénél akkor is a 100%-os megjelenésre készülünk, ha közben tudjuk, csak illúzió a maximális részvétel, de legalább azt szeretnénk elérni, hogy emlõszûrésen legalább a veszélyeztetett korosztályba tartozó nõk 70%-a, méhnyak-rákszûrésen az 50%-a megjelenjen. Hazánkban a prosztatarák a férfiak második leggyakoribb rosszindulatú daganata, amibe elsõsorban az éves férfiak közül évente legalább 1300-an belehalnak. Hol tart a szervezett prosztata-rákszûrés? Modellkísérletként elkezdtük, s bár ezen a téren behívásos rendszerre nem készülünk, azért a halmozottan veszélyeztetetteket szûrõvizsgálatszerûen tb-támogatással ellenõrizzük. Milyen további változásokat terveznek a daganatcsökkentés érdekében meglépni? A daganatos ellátórendszer átalakítására törekszünk. Például egy fehér folt eltûntetéseként a közép-dunántúli régióban, Veszprémben onkológiai centrumot hozunk létre, másutt a már meglévõ onkológiai központok eszközfejlesztésére pályázatokat írunk ki. A diagnosztikai fejlesztés keretében a fõvárosban két PET centrum is létesül ezek OEP általi befogadását már kezdeményeztük, jövõre háromezer, az évtized végére pedig tízezer PET-vizsgálatot tervezünk. A sugársebészeti beavatkozások lehetõségeit szintén bõvítjük. Prioritást nyert az egészségügy Hm, szimpatikus tervek, de miként a háborúhoz, úgy a békéhez is nagyon sok pénz kell. Lesz elég forrás az elképzelések megvalósításához? Kétségtelenül óriási invesztícióra lesz szükség, aminek egy részéhez a forintokat a költségvetésben elkülönítjük, míg más részéhez például a közép-dunántúli regionális centrum kialakításához az úgynevezett PPP konstrukcióban, vagyis az állami és a privátszféra együttmûködésében teremtünk pénzt. A felsoroltak teljesülésével az átalakítás be is fejezõdik? Természetesen nem. Feladat az Egészségügyi Fejlesztési Koncepció (EFK), a magyar egészségügy 2020-as jövõképének, egészségfejlesztési koncepciójának a kidolgozása és az Országgyûlés általi elfogadása. Az EFK több kormányzati cikluson átívelõ ágazati fejlesztések alapdokumentuma lesz, mellyel el kívánjuk érni, hogy az egészségügyi fejlesztések a leghatékonyabban szolgálják a kitûzött átfogó cél elérését, azaz a népesség egészségi állapotának jelentõs javulását. A hosszú távú stratégiai célokkal foglalkozó Országos Fejlesztési Koncepció elkészült, amiben az egészségügy egyik prioritásként szerepel. A középtávú fejlesztési stratégia a Nemzeti Fejlesztési Terv második ütemébe kerül. Tudni való, hogy az Európai Unió Strukturális Alapjainak forrásaihoz hazánk csak elõre átgondolt fejlesztési tervekkel, programokkal juthat hozzá, márpedig hatalmas pénzrõl, között milliárd az egészségügyre fordítható forintról van szó! Annyi pénz, amennyit az ágazat még soha sem kapott. Most hogyan nyerheti el? Egész- 5

7 6 ségközpontú egészségpolitikával, az ellátórendszer szerkezetének, -mûködésének korszerûsítésével, a megfelelõ humán erõforrás fejlesztési koncepcióval, az egészségügyi informatika fejlesztésével. A változtatásokra készek vagyunk, s ezúttal a szükséges forrás is rendelkezésre áll majd. Vagyis 2007-tõl dõl a pénz? Fogalmazzunk pontosan! Fontos tudnivaló, hogy az Európai Unió Alapjaiból a változtatáshoz szükséges óriási összeget csak akkor kapjuk meg, ha a projekteket képesek vagyunk konstruktív, területi lebontásban is jól strukturált, valódi tartalommal bíró operatív programokkal megtölteni. Miután a forrásokért a különbözõ szakterületek vetélkednek egymással, mi csak konkrétan megfogalmazott és jövõbe mutató, az ágazat fejlesztését garantáló programokkal nyerhetünk. Ha jól tudom, a lokális érdekérvényesítésnek befellegzett, hiszen az Unió csak a régiós szemléletû programokat fogadja el, miközben az uram, bátyám kis hazánkban máig elevenen él. Kérdés, ennek helyben mennyire tudnak gátat szabni, soksok egyéni érdekeket sértve ugyan, de regionálisan tervezni? Az uniós elvárásoknak bár nem könnyû megfelelni, mégis némi optimizmusra ad okot, hogy egy-egy régió fejlesztésének mikéntjérõl és hogyanjáról a szakmai kollégiumok, -szervezetek, és a Regionális Egészségügyi Tanács közösen dönt. Tudomásul kell venni, hogy az egyetemi centrumokban kiépülõ nagy regionális központoké a jövõ, márpedig Magyarországon négy ilyen orvosegyetemi központ létezik. Természetesen egyúttal nem arról van szó, hogy mondjuk három megyét felölelõ régióban mindent egy helyre kell telepítsünk. Akkor másként fogalmazok, mennyire a szakma, illetve mennyire a lobby-tevékenység gyõz majd? Úgy gondolom, az értelmes lobbyzásnak helye van, de miután az Unióban csak szakmai, nem pedig politikai, vagy magánérdekek alapján született döntéseket fogadnak el, tehát a központi politikai vezérlés ebben az esetben nem érvényesülhet. Az uniós források mellett a független hazai források gyakorlatilag megszûnnek. Miután az orvostudomány hihetetlen mértékben és ütemben fejlõdik, nem szabad az erõforrásokat elaprózni. A hightech-et úgy kell koncentrálni, hogy közben a lakossághoz közeli ellátást a sürgõsségi rendszer garantálja. Úgy hírlik, a jóváhagyott programok lebonyolítása nem az eddigi magyar gyakorlat szerint zajlik majd Hát nem! Az Európai Unió és a hazai szakembergárda folyamatosan monitoroz, s amennyiben azt látja, hogy a pénzeket nem arra használjuk fel, amire adták, akkor azokat az utolsó fillérig visszavonják! Az egészségre fordítható milliárd forint az ágazat totális megújulására, átalakítására szolgál, hogy ezzel mennyire vagyunk képesek élni, az nem az egészségügyi tárcán, hanem a helyi közösségeken múlik. Oldódó kötelezettségek A gyakorta elõrángatott, sokszor hullámokat kavaró privatizációra hadd kérdezzek még rá! Végül is privatizálnak, vagy mégsem teszik azt? A kormánynak az egészségügy privatizációjával kapcsolatos véleménye az idõk során mit sem változott, vagyis az ellátórendszerben három, egymástól élesen elkülöníthetõ csomag állítható össze. Bizonyos területeken járványügyi ellátás, mentés, vérellátás stb. sem az állami tulajdonról, sem az állami mûködtetésrõl nem mondhatunk le. Ugyanígy szükség van az országos intézetekre és az egyetemekre, hiszen ezek egyben a tudományos kutatás, a szakemberképzés helyei, aminek centrális irányítása nélkülözhetetlen. Ugyanakkor az alapellátás, a gyógyszertár magánmûködtetésének, magántulajdonának helye van, az mindenképpen célszerû, másutt meg a tulajdonosnak kell döntenie arról, hogy a feladatai ellátásához a tulajdontól függetlenül melyik mûködési formát költségvetési, közhasznú, gazdasági társaság stb. tartja optimálisnak. Amikor mi a 21 lépés programban az állami, önkormányzati, biztosítási alapú egészségügybõl a biztosításelvû egészségügyre voksoltunk, akkor az azt is jelenti, hogy hosszú távon az önkormányzati ellátási kötelezettség, mint jogszabályban leírt feladatra nem feltétlen lesz szükség. Az állam az egészségügyi ellátásra vonatkozó alkotmányos kötelezettségének az egységes, kötelezõ jellegû, szolidaritáselvû társadalombiztosításon keresztül kíván megfelelni. A biztosítói vásárlói szerepet növelni, az önkormányzatok ellátási kötelezettségét pedig oldani szeretnénk. Ezzel az SzDSz által javasolt modell felé hajlanak? Nem, mert az SzDSz a több biztosítós modellt javasolja, mi viszont az egyetlen, egységes, szolidaritás elvû kötelezõ társadalombiztosítás mellett voksolunk. Úgy gondolja, hogy az egyetlen biztosító a növekvõ versenyhelyzetet képes uralni, a gyarapodó feladatokat képes ellátni? A versengést nem biztosítói, hanem szolgáltatói szinten kívánjuk megvalósítani! Mi történik, ha a tulajdonos a kórházát el akarja adni? A kórházakat senki sem kívánja értékesíteni, és senki sem akarja megvenni. Gondoljon csak bele, egy 25 milliárd forintos járóbetegszakellátás privatizációjára hitelkeretet hirdettünk meg, amit azután éppen most önkormányzati egészségfejlesztési hitelprogrammá alakítottunk át. Nem a járóbeteg szakellátás privatizációja, hanem a struktúra átalakítása és fejlesztése a cél. Ön szerint elsõ menetben miért vallott kudarcot a járóbeteg-szakellátás privatizációjának meghirdetése? Nincs szó kudarcról, hiszen egy 40 milliárdos hitelkeretbõl gép-, mûszer-, és infrastruktúra fejlesztésére eddig 15 milliárdot igényeltek, s több mint 3 milliárd forintot le is hívtak már. A 25 milliárd forintos hitelkerettel kapcsolatosan pedig tudni kell, hogy amíg az eladói oldalnak ellátási kötelezettsége van, addig az ingatlanját nem értékesítheti, a beruházói oldal pedig olyan ingatlanban értelemszerûen nem kívánt befektetni, amit változatlan formában neki kellene fenntartani. A struktúrát tehát úgy alakítottuk át, hogy közben nem tulajdont, hanem mûködési formát kell váltani. Krasznai Éva

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja. A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)...

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja. A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)... a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja Tartalom A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)............................................2 Szövetségi Tanácsülés

Részletesebben

MOTESZ MAGAZIN TUDOMÁNYOS, SZAKMAPOLITIKAI ÉS INFORMÁCIÓS FOLYÓIRAT 2005/4 40 ÉVES A MOTESZ MAGYAR ORVOSTÁRSASÁGOK ÉS EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE

MOTESZ MAGAZIN TUDOMÁNYOS, SZAKMAPOLITIKAI ÉS INFORMÁCIÓS FOLYÓIRAT 2005/4 40 ÉVES A MOTESZ MAGYAR ORVOSTÁRSASÁGOK ÉS EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE MOTESZ MAGAZIN TUDOMÁNYOS, SZAKMAPOLITIKAI ÉS INFORMÁCIÓS FOLYÓIRAT A MOTESZ TÖRTÉNELMI SZEREPE EGÉSZSÉG-BETEGSÉG KÉRDÉSÉBEN SOHA NEM TEHETÜNK ANNYIT, MINT AMENNYIT SZAKMAILAG SZERETNÉNK... TANULSÁGOK,

Részletesebben

MOTESZ MAGAZIN TUDOMÁNYOS, SZAKMAPOLITIKAI ÉS INFORMÁCIÓS FOLYÓIRAT

MOTESZ MAGAZIN TUDOMÁNYOS, SZAKMAPOLITIKAI ÉS INFORMÁCIÓS FOLYÓIRAT MOTESZ MAGAZIN TUDOMÁNYOS, SZAKMAPOLITIKAI ÉS INFORMÁCIÓS FOLYÓIRAT FELGYORSUL AZ ÁGAZAT ÁTALAKÍTÁSA CSÖKKENTIK AZ INDOKOLATLAN VIZSGÁLATOKAT, DÍJAZZÁK A MINÕSÉGI MUNKÁT A MOTESZ A NÉGY NEMZETI PROGRAM

Részletesebben

Kellemes karácsonyi ünnepeket, sikerekben és élményekben gazdag boldog új esztendôt kívánunk a MOTESZ Magazin olvasóinak!

Kellemes karácsonyi ünnepeket, sikerekben és élményekben gazdag boldog új esztendôt kívánunk a MOTESZ Magazin olvasóinak! MOTESZ MAGAZIN TUDOMÁNYOS, SZAKMAPOLITIKAI ÉS INFORMÁCIÓS FOLYÓIRAT Kellemes karácsonyi ünnepeket, sikerekben és élményekben gazdag boldog új esztendôt kívánunk a MOTESZ Magazin olvasóinak! Az egészségügy

Részletesebben

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja MOTESZ Tartalom Interjú Vizi E. Szilveszterrel, a Magyar Tudományos Akadémia elnökével (Mátay Anna)...............................................2

Részletesebben

MOTESZ. www.motesz.hu. Javaslat az egészségügyi fejlesztésekre és a változtatásokra. Tessenek minket jobban elismerni! Interjú Dr.

MOTESZ. www.motesz.hu. Javaslat az egészségügyi fejlesztésekre és a változtatásokra. Tessenek minket jobban elismerni! Interjú Dr. MOTESZ M A G A Z I N T U D O M Á N Y O S, S Z A K M A P O L I T I K A I É S I N F O R M Á C I Ó S F O L Y Ó I R A T XVIII. évfolyam 1. szám 2010. március Javaslat az egészségügyi fejlesztésekre és a változtatásokra

Részletesebben

Nemzeti Rákellenes Program

Nemzeti Rákellenes Program ... Az Élet él és élni akar... Nemzeti Rákellenes Program 2006. FEBRUÁR Kiadta az Egészségügyi Minisztérium megbízásából az Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet Felelõs kiadó: Dr. Rácz Jenõ egészségügyi

Részletesebben

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány 2010. Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány Vízvári László Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 2010.02.03. 1 Szerkesztette: Vízvári László Gyetvai Györgyi A 2008-as anyagot

Részletesebben

2007/3-4 MAGAZIN TUDOMÁNYOS, SZAKMAPOLITIKAI ÉS INFORMÁCIÓS FOLYÓIRAT. Az egészségügyi reform és a MOTESZ

2007/3-4 MAGAZIN TUDOMÁNYOS, SZAKMAPOLITIKAI ÉS INFORMÁCIÓS FOLYÓIRAT. Az egészségügyi reform és a MOTESZ MOTESZ MAGAZIN TUDOMÁNYOS, SZAKMAPOLITIKAI ÉS INFORMÁCIÓS FOLYÓIRAT Az egészségügyi reform és a MOTESZ Új vezetõk bemutatása Kínai-magyar kapcsolatok III. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferencia

Részletesebben

MOTESZ. www.motesz.hu. A MOTESZ véleménye a Semmelweis Tervről. A végrehajtás során is számítunk a szakma aktivitására

MOTESZ. www.motesz.hu. A MOTESZ véleménye a Semmelweis Tervről. A végrehajtás során is számítunk a szakma aktivitására MOTESZ M A G A Z I N T U D O M Á N Y O S, S Z A K M A P O L I T I K A I É S I N F O R M Á C I Ó S F O L Y Ó I R A T XVIII. évfolyam 4. szám 2010. december A MOTESZ véleménye a Semmelweis Tervről A végrehajtás

Részletesebben

egészségügyi gazdasági szemle

egészségügyi gazdasági szemle egészségügyi gazdasági szemle Az Emberi Erôforrások Minisztériuma és az Egészségügyi Gazdasági Vezetõk Egyesülete közgazdasági folyóirata 52. évfolyam, 2014. 2 3. szám Helyzetkép a magyar egészségügyrôl

Részletesebben

MOTESZ. www.motesz.hu. Bemutatkozik a megújult MOTESZ Magazin Szerkesztősége. Tervezési dilemmák a szükségletről

MOTESZ. www.motesz.hu. Bemutatkozik a megújult MOTESZ Magazin Szerkesztősége. Tervezési dilemmák a szükségletről MOTESZ M A G A Z I N T U D O M Á N Y O S, S Z A K M A P O L I T I K A I É S I N F O R M Á C I Ó S F O L Y Ó I R A T XVII. évfolyam 1 2. szám 2009. december Bemutatkozik a megújult MOTESZ Magazin Szerkesztősége

Részletesebben

ÁpolásÜgy. 2008. 22. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! 1431 Budapest, Pf: 190. Magyar Ápolási Egyesület. Feladó:

ÁpolásÜgy. 2008. 22. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! 1431 Budapest, Pf: 190. Magyar Ápolási Egyesület. Feladó: ÁpolásÜgy TISZTELETBELI TAG PROF. DR. ILLEI GYÖRGY FOGLALKOZÁS EÜ. TOVÁBBKÉPZÉS Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. BOLDOG ANYÁKNAPJÁT! 2008. 22. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk!

Részletesebben

kórház A Magyar Kórházszövetség hivatalos lapja 2014/8 9.

kórház A Magyar Kórházszövetség hivatalos lapja 2014/8 9. kórház A Magyar Kórházszövetség hivatalos lapja 2014/8 9. Tisztelt Olvasóink! Ne vegye senki ünneprontásnak: nem kedvelem a választási éveket! Tudom, tudom, ez a modern demokrácia alapvető eleme. Ilyenkor

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! Impresszum. 1 Kórház 2012/7 8. Aktuális

Tisztelt Olvasóink! Impresszum. 1 Kórház 2012/7 8. Aktuális kórház 2012/7 8. A Magyar Kórházszövetség hivatalos lapja E lapszámunk és a magyar kórházügy támogatója: Tisztelt Olvasóink! Dr. Szepesi András E ltelt ez a nyár is. Sok örömet nem hozott. Meleg volt,

Részletesebben

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó:

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó: ÁpolásÜgy XII. OTDK MISKOLCON REGIONÁLIS KONFERENCIA SZOMBATHELYEN Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. TRANSZKULTURÁLIS ESEMÉNYEK Minden tagunkhoz eljutunk! Magnézium Tartalmú Természetes

Részletesebben

kórház A Magyar Kórházszövetség hivatalos lapja 2014/4 5.

kórház A Magyar Kórházszövetség hivatalos lapja 2014/4 5. kórház A Magyar Kórházszövetség hivatalos lapja 2014/4 5. Tisztelt Olvasóink! A szerkesztőbizottság elnöke: Dr. Rácz Jenő Tagok: Dr. Svébis Mihály, Dr. Antal Gabriella Torda Júlia V égre itt a nyár. A

Részletesebben

kórház A Magyar Kórházszövetség hivatalos lapja 2014/6 7.

kórház A Magyar Kórházszövetség hivatalos lapja 2014/6 7. kórház A Magyar Kórházszövetség hivatalos lapja 2014/6 7. Tisztelt Olvasóink! F élidejéhez ért az idei nyár, volt már forró kánikula, trópusi eső, hidegfront, lehűlés, egyszóval minden, ami egy kis kontinentális

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Szemléletváltás az egészségpolitikában I. rész......... Dr. Mikola István 2 Beszámoló a MOSZ GYOK XX-ról II. rész........... Dr. Mikola Bálint 5 Aktuális MOSZ vélemény a Gyftv. módosításról....................

Részletesebben

2001. november 28. Dr. Szeberényi József professzor kérésére a dékáni vezetés meghallgatta az Orvosi Biológiai

2001. november 28. Dr. Szeberényi József professzor kérésére a dékáni vezetés meghallgatta az Orvosi Biológiai 2 TARTALOMALOM Dékáni vezetõi értekezletek Válasz A POTE hagyatéka címû írásra (Fischer Emil) A Kari Tanács ülése Nagy Lajos dékánhelyettes levele a PTE rektorához Fejlesztési és Megvalósítási Terv (Szekeres

Részletesebben

KIHÍVÁSOK ÉS LEHETŐSÉGEK A MAGYAR NÉPEGÉSZSÉGÜGYBEN

KIHÍVÁSOK ÉS LEHETŐSÉGEK A MAGYAR NÉPEGÉSZSÉGÜGYBEN KIHÍVÁSOK ÉS LEHETŐSÉGEK A MAGYAR NÉPEGÉSZSÉGÜGYBEN Összefoglaló a Hódmezővásárhelyen megrendezett népegészségügyi kerekasztal-megbeszélésről 2011. március 23. TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló.....................................................................................................................................

Részletesebben

Emberi erőforrás gazdálkodás a hazai egészségügyben, kihívások és lehetőségek

Emberi erőforrás gazdálkodás a hazai egészségügyben, kihívások és lehetőségek MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Emberi erőforrás gazdálkodás a hazai egészségügyben, kihívások és lehetőségek Dr. Tölgyesi Dávid Béla 2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Elméleti háttér...

Részletesebben

2004. február IX. évfolyam 1. szám A HÁZI GYERMEKORVOSOK EGYESÜLETÉNEK SZAKMAI LAPJA

2004. február IX. évfolyam 1. szám A HÁZI GYERMEKORVOSOK EGYESÜLETÉNEK SZAKMAI LAPJA 2004. február IX. évfolyam 1. szám A HÁZI GYERMEKORVOSOK EGYESÜLETÉNEK SZAKMAI LAPJA Egy hajóban TARTALOM Még szinte kézzel fogható közelségben érezzük a karácsony melegét, az elmúlt év utolsó napjainak

Részletesebben

J/ 2424. számú jelentés. az Egészség Évtizedének Népegészségügyi Programja. 2009. és 2010. évi előrehaladásáról

J/ 2424. számú jelentés. az Egészség Évtizedének Népegészségügyi Programja. 2009. és 2010. évi előrehaladásáról Magyar Köztársaság Kormánya J/ 2424. számú jelentés az Egészség Évtizedének Népegészségügyi Programja 2009. és 2010. évi előrehaladásáról Előadó: Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter Budapest,

Részletesebben

ünnepe. Az ünnepek sajátságos természete, Míg egy század elhalad, Nem tevének annyit, mint mink Huszonnégy óra alatt

ünnepe. Az ünnepek sajátságos természete, Míg egy század elhalad, Nem tevének annyit, mint mink Huszonnégy óra alatt TARTALOMALOM 2 Ünnepi köszöntõ Ünnepeltünk Honoris causa doktorok Kitüntetések Dékáni vezetõi értekezletek Az OEK ülései A Kari Doktori Tanács hírei Esszé a kreditrendszerû tantervrõl (Szekeres Péter)

Részletesebben

A Mi Kórházunk. Betegeink között a citológiai rendelõben. Egy nap a higiénikus fõorvos életében. A klimax nem betegség

A Mi Kórházunk. Betegeink között a citológiai rendelõben. Egy nap a higiénikus fõorvos életében. A klimax nem betegség A Mi Kórházunk a Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Rendelõintézet magazinja Betegeink között a citológiai rendelõben Egy nap a higiénikus fõorvos életében A klimax nem betegség 25 éves a Traumatológiai

Részletesebben

Sajtószemle 2015. július 10.

Sajtószemle 2015. július 10. Sajtószemle 2015. július 10. Válasz.hu Erős kritika a magyar egészségügynek - itt az orvosok válasza A magyar orvostársadalmat is kérdések elé állította a lapunkban Magyarországon elsőként publikált EuroHope

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma ismeretterjesztő lapja I. évfolyam 3. szám 2004. szeptember Ingyenes kiadvány

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma ismeretterjesztő lapja I. évfolyam 3. szám 2004. szeptember Ingyenes kiadvány A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma ismeretterjesztő lapja I. évfolyam 3. szám 2004. szeptember Ingyenes kiadvány A TARTALOMBÓL: A DEOEC-re bizton számíthat Európa Szívbajt jelezhet

Részletesebben

Kormányprogramról a média kereszttüzében

Kormányprogramról a média kereszttüzében HUNGA COORD SAJTÓIRODA Pszichiátria A pszichiátria fejlôdésének iránya napjainkban nem egyszer vitára készteti az egészségügyben dolgozó szakembereket. Akik e területen dolgozunk, örülünk ennek, fôleg

Részletesebben

Pirula. Több mint ezer vizsgálat az Egészségnapon

Pirula. Több mint ezer vizsgálat az Egészségnapon Az ön egészsége a mi hivatásunk 2015/2. szám A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelointézet 2 havonta megjeleno lapja Prof. Dr. Tenke Péter: Kapitány és legénysége Akkreditált képzések a kórházban Bemutatkozik

Részletesebben