ZÖLD BIOTECHNOLÓGIA.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZÖLD BIOTECHNOLÓGIA. http://www.zoldbiotech.hu"

Átírás

1 ZÖLD BIOTECHNOLÓGIA

2 A BARABÁS ZOLTÁN BIOTECHNOLÓGIAI EGYESÜLET 2012 ÉVI TEVÉKENYSÉGE 1. Helyzetelemzés A transzgenikus szervezetek előállítására legújabban kidolgozott módszerek megfelelnek a biológiai evolúció természeti törvényeinek és nem hordoznak olyan kockázatot, ami magából a génsebészeti módszerek alkalmazásából következne Werner Arber Nobel-díjas mikrobiológus 2012 A hazai mezőgazdasági biotechnológia azon belül is a géntechnológia lehetőségei néhány kivételtől eltekintve tovább szűkültek a 2012-es évben. Elismerés illeti a Debreceni Egyetem Növényi Biotechnológiai Tanszékén, Dr. Fári Miklós irányításával folyó Arundo mikroszaporítási program szakmai és gazdasági sikereit. Hasonlóan eredményes több kutatóhelyen is a pollenkultúrával előállított dihaploidok, valamint a molekuláris marker alapú szelekció nemesítési felhasználása. A törvényalkotás szintjén megjelenő géntechnológia-ellenesség hatásai elérték a kutatás területeit. Tényként rögzíthető, hogy a GMOval kapcsolatos kutatásokat hivatalosan nem tiltották be, de számos jel utal arra, hogy feketelistára került az olyan innovatív géntechnológiai témák művelése, mint az agronómiai gének izolálása, továbbá azok funkcionális jellemzése ciszgenikus és/vagy transzgenikus növények előállításával. Elsősorban a kockázatokkal való foglalkozás nyer támogatást, ám előremutató, időszerű kísérletek ezen a területen is csak kivételes esetekben zajlottak. Gyakorlatilag nincsenek szabadföldi GMO kísérletek az országban. A évben több ezer hektár kukoricát é- rintő, kiszántással járó GMO vetőmag szennyeződési esetek a megegyezési és konszolidációs törekvések ellenére 2012-ben is folytatódtak. Ezek az események is rámutattak arra, hogy az elvi alapon deklarált zéró tolerancia gyakorlati megvalósítása technikai, szabályozási és ellenőrzési gondokat vet fel. Ezt nem vette figyelembe a évi törvénymódosítás sem. Míg a növények megsemmisítése jelentős veszteséget okoz a magyar gazdáknak, nem ismertek hiva- mára a Parlament Mezőgazdasági és Fenntartható Fejlődési Bizottságainak deklaráltan szakmai tanácsadó testületeként működik. Ugyanakkor mind a kormány tagjai, mind a politikai döntéshozók elzárkóznak attól, hogy figyelembe vegyék a géntechnológiával és az ehhez kapcsolódó növénynemesítéssel foglalkozó kutatók és fejlesztési szakemberek véleményét, amelyet többek között a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának állásfoglalásában is megfogalmaztak. Az adminisztratív törekvések ellenére jelentős, és egyre bővülő szakmai támogatottságot élvez az a vélemény, hogy a megszülető egyoldalú döntések hosszú távon sértik a magyar gazdák érdekeit. A versenyképességet és a környezetkímélő agráriumot megalapozó technológiák törvényekben rögzített tiltása nem veszi figyelembe az agrárinnováció nemzetközi irányzatait és az EU szabályokat. Magyarország miniszterelnöke és a kormányzat meghatározó tisztségviselői több alkalommal hivatkoztak uniós és hazai fórumokon a magyar alaptörvény GMO-ellenességére, és propagálják a mezőgazdaság genetikailag módosított szervezetektől való mentességét. Ehhez az ideológiai támogatást az a géntechnológiát ellenző kutatói kör nyújtja, amely beépült a minisztérium és a parlament tanácsadói közé. Ennek egyik megnyilvánulása, hogy az ún. GMO Kerekasztal 1

3 talos statisztikai adatok az alkotmányos GMO-mentességből származó esetleges többlet-exportbevételekről. A 2012-es év fejleményei világosan rámutatnak arra, hogy a magyarországi erőteljes géntechnológia-ellenességet a BZBE mint szakmai civil szerveződés kapacitásai nem tudják ellensúlyozni, még azon az úton sem, ha együttműködik a Pannon Biotechnológiai Szövetséggel. A gazdák és a közvélemény félretájékoztatása a médiában nagymértékben hozzájárul a zöld géntechnológia társadalmi elutasításához. Mindezek ellenére számos jel mutat arra, hogy egyre többen látják, hogy az alaptörvényben deklarált GMO-ellenes elv súlyos ellentmondásban van az engedélyezett génnemesített növényi termékek behozatalával, a tudomány ajánlásaival és az új növénytermesztési technológiák iránt nyitott gazdák elvárásaival. 2. Főbb tevékenységi területek Az alábbiakban bemutatjuk a BZBE aktivitását, a teljesség igénye nélkül: 2.1. A Zöld Biotechnológia Hírlevél öt száma jelent meg a mostani időpontig mind nyomtatott, mind elektronikus változatban, és 2012-ben még további egy szám várható. A Hírlevél ritkább megjelenésének kompenzálására a terjedelmet 50%-kal kibővítettük. Megvalósítottuk a korábbi közgyűlésen elhatározott koncepcionális változtatást. Idén már a megszerkesztett, illetve lefordított cikkek elkészülésüket követően azonnal a honlapra kerültek, és a nyomtatott változatban az előző két hónap szelektált cikkei jelennek meg. Ezzel nem az elektronikus változat követi a nyomtatott Hírlevelet, hanem a viszonylag naprakész online Hírlevélből készül egy azt követő nyomtatott válogatás. Új arculata a Hírlevélnek, hogy idén magyar kutatók tudományos munkáit bemutató és ismeretterjesztő cikkek is megjelentek. Jó lenne, ha ez a tendencia 2013-ban erősödhetne. Az Egyesület vezetése javasolja, hogy az ilyen típusú cikkek szerzőit a jövőben szerény honoráriumban részesítsük A http//www.zoldbiotech.hu honlap alapvetően megújult. Kinézetében és struktúrájában is a napjainkban elfogadott formátumra alakítottuk, továbbá átkerült a korábbinak többszörösét biztosító tárhelyszolgáltatóhoz úgy, hogy a tárhely-szolgáltatói költségek nem emelkedtek. Az idei évben 1955 látogatás volt az oldalon, melyből 1308 egyedi látogatás oldalmegtekintés mellett a látogatások átlagos időtartama 4 perc, ami azt jelenti, hogy valóban olvassák az oldalunkat. Cikket jelentettünk meg a Science Café internetes magazinban, és a saját oldalunkra feltöltött cikkeket rendszeresen megjelentettük a zöldbiotech.hu Facebookos közösségi oldalán is. A ZB FB oldala naponta emberhez jutott el. Google AdWords kupon felhasználásával (értéke 15 ezer Ft) a napi látogatás átlag 26 főre emelkedett, miközben nem kerültek fel új cikkek az oldalunkra (tehát az AdWords tényleg hatékonyan működött). Ezt nagyon jól lehetne optimalizálni kulcsszavak, cikkmegjelenések összehangolásával. A BZBE köszönetet mond Radics Bernadettnek a honlap igényes megújításáért és gondozásáért. A közösségi média szerepére tekintettel működtetjük az Egyesület számára létrehozott Facebook oldalt, valamint egy mindenki számára elérhető nyilvános Facebook csoportot, Génművesek Klubja néven. Ez utóbbinak a beszámoló elkészültekor 310 tagja 2

4 oldalas fejezete idei frissítéssel Növényi GMO-król alapfokon címmel. (http://www.dgci.sote.hu/file.download.php?id=4519) van, akik rendszeresen osztanak meg híreket és véleményeket egymás között a géntechnológia területéről. Az így megjelenő információt a Facebook működési rendszeréből adódóan egy ennél sokkal szélesebb közönség láthatja Annak ellenére, hogy az érvényben lévő Alaptörvény már kizárja a GMO-k mezőgazdasági felhasználását, 2012-ben a korábbi évi XXVII. számú géntechnológiai törvény módosítására került sor. A módosítások zöme a GM növénytermesztést érinti annak ellenére, hogy ez a tevékenység tilos Magyarországon! Az Egyesület megkapta véleményezésre a törvénymódosítási javaslatot, amelyhez korrekt, szakmailag megalapozott, részletes észrevételeket tett. Ezeket a törvényalkotó teljességgel figyelmen kívül hagyta Mind az újabb kukoricamegsemmisítések, mind az aszály lehetőséget adott olyan újságcikkek közlésére, amelyek egyértelműen bemutatják a géntechnológiával nemesített növények jelentőségét még a magyar agráriumban is február: IPM PÁRBAJ Pró és kontra a génmódosított növénytermesztésről március: Magyar Tudomány Genomikát és fenomikát integráló növénynemesítés a termés biztonságért június: IPM (Interpress Magazin) Génmódosítás: átok vagy áldás augusztus: Népszabadság Génszennyezés és aszály október: Magyar Mezőgazdaság Gének és aszálytűrés. A SOTE honlapján megjelenő, a biológiatanároknak szóló Biológiai Háttéranyagban Dudits Dénes A személyeskedéstől sem mentes GMO-ellenes érvelésekkel és vádaskodással szemben a GMO mellett szóló magyar kutatók véleményét erősíti a nemzetközi kutatói közösség állásfoglalásának hazai közzététele. Ezért a BZBE lefordíttatta és hirdetésként megjelentette a 41 svéd professzor deklarációját, amely világosan megfogalmazza a GM növények gazdasági és környezetvédelmi jelentőségét, rámutatva arra, hogy az eddig engedélyezett növények nem jelentenek kockázatot. A fizetett hirdetés a Metro újságban jelent meg, miután a Magyar Nemzet visszautasította a közlését A BZBE tagjai közül számos kutató több fórumon tartott több tucat ismeretterjesztő előadást a géntechnológia jelentőségéről, az egyetemista szakmai közönségtől kezdve a nyugdíjasokig. A Szegedi Egyetem Természettudományi karán immár rendszeresen zajlik egész féléves egyetemi kurzus MSc és PhD hallgatók számára Géntechnológiai megoldások a növénybiológiában (Dr. Györgyey János) címmel. A kurzust évente fő zárja le sikeres vizsgával. Dr. Sági László az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán, a Biológia doktori iskola keretében, a Kísérletes növénybiológia programban a Növényi Biotechnológia (BIO/4/1) tárgyat vezeti Az BZBE szervezésében támogatói nyilatkozat kiadására és aláírásgyűjtésre került sor Popp József professzor munkaviszonyának megszüntetésével kapcsolatosan. Az igazgatóhelyettes azért vesztette el állását az Agrárgazdasági Kutató Intézetben, mert egy interjújában pozitívan nyilatkozott a GMO-k jelentőségéről és magyarországi szerepéről. A BZBE nyilatkozata a Figyelőben jelent meg Nyilatkozat a tudományos véleménynyilvánítás szabadságáért címmel. 3. A BZBE jövője és útkeresés A BZBE jövőbeni stratégiájának kidolgozása során mérlegelni kell azt, hogy milyen eredményeket hozhat a jelenlegi egyszerű, pozitív üzenetet hordozó tudományos ismeretterjesztés és az eddigi amatőrizmus a politikai és társadalmi szereplők meggyőzésében és a média kezelésében, illetve szükség van-e arra, hogy professzionális partnerek bevonásával történjen a 3

5 mezőgazdasági géntechnológia tényleges szerepének tudatosítása, továbbá a gazdatársadalom és a közvélemény felkészítése a GM technológia európai elterjedésére. A korábbi évek során jól szervezett lejárató kampány folyt a BZBE-vel szemben. Különösen nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy a lejárató kampány ne ismétlődhessen meg, ezért az ilyen esetleges próbálkozásokkal szemben jogi eszközök igénybevétele is indokolt lehet. Az Egyesület igen szerény lehetőséget talált a gazdák tájékoztatására, ezért mérlegelendő az új megoldások keresése. A magyarországi GMO kérdés szélsőséges kezeléséhez nagymértékben hozzájárul az a tény, hogy az Európai Unió halogatja az újabb GM növények termesztésének engedélyezését, többek között azokét a kukoricahibridekét vagy szójafajtákét is, amelyek a magyar agrárgazdaság számára egyértelmű gazdasági és környezetvédelmi előnyt jelentenének. A évi aszály okozta igen súlyos termésveszteségek kiemelten előtérbe helyezték a szárazságtűrés kérdését, okkal nőtt meg az igény az ilyen rezisztenciával rendelkező növények iránt. Ezért a géntechnológiai fejlesztések között az egyik jelentős irányzat éppen az ilyen a szárazságtűrő fajták előállítása. Már szántóföldön is igazolódott az ilyen szempontból módosított GM tenyészanyagok aszálytűrése. Tekintettel a károk súlyosságára, indokolt lenne Magyarországon olyan termesztési és környezetvédelmi kísérletek elindítása, amelyek lehetőséget adnak a magyar gazdák számára az új típusú növények megismerésére. A géntechnológiával foglalkozó kutatók körében teljes az egyetértés és ezt az első generációs GM növényeket erősen kritizálók is gyakran hangoztatják hogy nyitottnak kell lennünk a géntechnológiával nemesített növények újabb generációi iránt, amelyek alapvetően javítják a termésbiztonságot, az élelmiszerek, takarmányok biológiai értékeit. A megújuló energiák gazdaságos hasznosítását szolgálják a biomassza hozamát növelő génsebészeti beavatkozások. A BZBE kész szakmai partnerként támogatni az agrárkormányzatot egy olyan programjában, a- melynek során demonstrációs tenyészkert létrehozásával, ellenőrzött körülmények között kívánja az új generációs GM gazdasági növények magyarországi jelentőségét értékelni. Egy ilyen izolált kísérleti terület és a kapcsolódó infrastruktúra lehetőséget adna a hazai fejlesztésekből származó GM tenyészanyagok vizsgálatára is. Megfontolandó lenne például egy cikk- és/ vagy videópályázat kiírása fiatalok (középiskolások, egyetemisták) számára ebben a témakörben. Fontos feladat az Egyesület társadalmi súlyának növelése érdekében, hogy tagságunk létszámát emeljük. Tekintve, hogy a növényi géntechnológia területén fontos egyetemi és akadémiai kutatóhelyek, valamint a technológia használatában érdekelt cégek zömében már az Egyesület intézményi tagjai, a tagság növelése egyéni tagok intenzív toborzásával valósítható meg. Ehhez szükséges Alapszabályunk olyan módosítása, amely rögzíti a teljes jogú egyéni és intézményi tagi részvétel feltételrendszerét. Mérlegelve azt, hogy az Európai Unió meglehetősen lassú döntési mechanizmusa ellenére a jövőben várhatóan termesztési engedélyezésre kerülnek Magyarország számára is fontos GM növények, a BZBE kezdeményezni kívánja a hazai törvényi háttér korszerűsítését annak érdekében, hogy lehetővé váljon a gazdák szabad technológiaválasztása. Szeged, november Dr. Györgyey János a BZBE titkára Dr. Dudits Dénes a BZBE elnöke *** 4

6 A konferencia programja és az előadás összefoglalói a tudományos értekezlet szakmai anyaga iránt érdeklődők számára megtalálhatóak a nemzetközi tudományos társaság honlapján: Beszámoló 12th ISBGMO Konferencia, Saint Louis, Missouri, Amerikai Egyesült Államok szeptember Balázs Ervin akadémikus MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár Az International Society of Biosafety Research (ISBR) tudományos társaság szeptember között tartotta immáron szokásos kétévente esedékes szimpóziumát, most Missouri híres városában, Saint Louisban, ahol a világhírű növénybiológiai kutatóintézet a Danforth Center és a szintén nemzetközileg jegyzett Missouri-i Botanikus Kert található. A szimpóziumon immáron több mint négyszázan vettek részt, s először nagy számban a világ fejlődő országaiból, ahol egyre nagyobb területeken termesztik a GM növényeket, lassan meghaladva az iparilag fejlett országok ezen új technológiával fejlesztett fajták termőterületét. A konferencián ezúttal is a GM élőlények szabályozásával foglalkozó szakértők, a technológiát fejlesztő kutatók, mérnökök, a bioipar képviselői vettek részt előadásaikkal, posztereikkel. A konferencia szellemiségét meghatározta a missouri botanikus kertet 39 évig vezető, ma már emeritus igazgatójának, Peter H. Raven professzornak átfogó bevezető előadása. Raven professzor mintegy húsz nemzeti akadémia tagja, a növényrendszertan napjaink legnagyobb élő tudósa, a Biológiai Sokféleség Egyezmény (Convention of Biological Diversity, CBD) kidolgozásában is aktív szerepet vállalt. Előadásában csalódottságának adott hangot, mely szerint az említett egyezmény tévúton jár akkor, amikor nem az élőhelyek megtartása, sőt védelme érdekében fejti ki alapvető aktivitását. Pótcselekvésként hatalmas összegeket költ arra, hogy az új technológiákkal előállított növények, GM növények termesztésével kapcsolatos szabályozásokkal, adminisztrációs feladatokkal foglalkozik. Ha ezzel ellentétben, támogatná az intenzív mezőgazdaságot, akkor az egy főre jutó egyre csökkenő művelhető területen megoldható lenne a Föld növekvő népességének élelmiszer-előállítása. Az intenzív technológiának köszönhetően területek szabadulhatnának fel a művelés alól, melyeket természetes élőhelyekké alakíthatnánk vissza. Hasonló szellemben tartotta meg szintén felkért előadóként Alan Gray professzor, az Egyesült Királyság Ökológiai és Hidrológiai Központjának volt igazgatója, előadását, aki elsősorban arra mutatott rá, hogy az adott élőhelyeket leginkább a meggondolatlanul behurcolt idegen fajok károsítják, nem pedig a mezőgazdaság újonnan alkalmazott technológiái. Példaként említette az elmúlt években a szigetországba került sündisznókat, melyek gyorsan elszaporodtak, és nagy tojásfogyasztók lévén, jelentősen csökkentették egyes madarak populációját. Rámutatott arra is, hogy a tudósok és a politikusok kommunikációjában meglévő szemléletbeli különbség az alapja a GM élőlények eltérő megítélésnek. Míg a politikusok, a döntéshozók széles körű kérdéseket vetnek fel, addig a tudomány a precíz specifikus kérdéseket várja. A politikacsinálók azonnali választ kérnek, míg az ökológusok előnyben részesítik a többféle megoldás lehetőségét, és több időt kérnek a válasz megadásához. 5

7 Dr. Sylvester O. Oikeh, a kenyai Afrikai Mezőgazdasági Technológiai Alapítvány (African Agricultural Technology Foundation, AAFT) nigériai származású munkatársa, előadásában kiemelte, hogy a kontinens növekvő lakosságának elegendő élelemmel való ellátása nem nélkülözheti a legújabb nemesítésű növények bevezetését. Előadásában elítélte azon politikai vezetőket, akik képesek voltak éhségtől szenvedők kisegítésére felajánlott segélyszállítmányokat visszautasítani annak ellenére, hogy arról nem volt semmilyen megbízható adatuk, hogy a felajánlott kukorica emberi fogyasztásra nem lett volna alkalmas. Dr. Oikeh rámutatott arra is, hogy a korszerű mezőgazdaság nélkül Afrika és elsősorban a Száhel övezet országai nem lesznek képesek növekvő lakosságukat elegendő mennyiségű élelemmel ellátni, ha ezeket az új technológiákat, beleértve a GM növények termesztését, nem szorgalmazzák. Ezért tartja nagy előrelépésnek, hogy a Melinda és Bill Gates alapítvány hatalmas összeggel támogatja ezen országok mezőgazdaságának fejlesztését, s szakembereinek képzését. Előadása arra is kitért, hogy a trieszti, (Institute for Biotechnology and Genetic Engineering, ICGEB) intézet munkatársai milyen nagy szerepet játszanak abban, hogy a fejlődő országok szakembereit felkészítsék az új technológia bevezetéséhez elengedhetetlen szabályozások kialakítására, és segítsék ezen ak-tivitások infrastrukturális hátterének kialakítását. A szimpózium ez alkalommal is nagy figyelmet szentelt a szabályozással foglalkozó szakemberek tapasztalatainak ismertetésére, és külön foglalkozott a környezeti kockázat becslésének metodikáival is (Environmental Risk Assessment, ERA). A jelenlegi szabályozásban alapvető szerepet vállalók már az újabb genetikai módszerekkel előállított élő szervezetekkel kapcsolatosan is keresik azokat a pontokat, mely alapján ezen élőlényeket is bevonhatják a szabályozás alá. Indoklásukban például a géncsendesítés mechanizmusában részt vevő mikro RNS-ekkel kialakított új ellenálló növényeket is a jelenleg meglévő szabályozás alattinak tekintik, hivatkozva arra, hogy - az egyébként már az Egyesült Államokban a szabályozás alól kivont - transzgenikus vírusellenálló növények a géncsendesítés mechanizmusával fejtik ki kedvező tulajdonságaikat. Ezen véleményekben tetten érhető, hogy a hatalmas pénzügyi támogatással kialakított szabályozó adminisztráció igazolni kívánja fontosságát és fennmaradásuk érdekében mindent szabályozni akarnak. A konferencián egyébként ismertetésre került a sevillai Joint Research Center munkatársai által megfogalmazott dokumentum az új nemesítési technikákról, a lehetséges szabályozások tükrében. Jelentős irányváltozást mutat az EFSA GMO Unit álláspontja is, mely egyre inkább az uniós politika és a zöld mozgalmak által megfogalmazott igényeknek kíván megfelelni, ennek szellemében került kiadásra a GM állatokkal kapcsolatos útmutatójuk. A kanadai Aqua Bounty cég előadója beszámolt az általuk előállított atlanti lazacról, mely saját növekedési hormon génjét tartalmazza, s növekedésében a testsúlyát jelentős mértékben rövidebb idő alatt éri el, mint a hormont ciklikusan termelő, nem módosított vad atlanti lazac. Bár semmilyen környezeti és humán- vagy állategészségügyi kockázta nem merült fel a zárt rendszerű tenyésztésével és fogyasztásával kapcsolatosan sem, végső engedélyezése továbbra is az adminisztráció dzsungelében vár a pecsétre. A konferencián elsősorban posztereken, de külön szekcióban is foglalkoztak új transzgenikus növények előállításával és kísérleti kibocsájtásaikkal, megjegyezve, hogy sem az előadásokban, sem pedig a posztereken bemutatott kísérleti adatok nem mutattak egyetlen negatív egészségügyi vagy környezeti hatást. A konferencia egyik gyengében sikerült szekciója a kis interferáló RNS-ek technológiájával foglalkozott, igencsak ismeretterjesztő szinten, bár lehet, hogy pont ez volt a szervezők célja, hogy a szabályozásban érdekeltek tájékoztatva legyenek ezen új technológiáról. 6

8 ÁLLÁSPONT A jövő növényei Európai Technológiai Platform szeptember 6. Az új nemesítési módszerekről Az innovatív és változatos európai mezőgazdaság biztosítása Európában a mezőgazdaság létfontosságú szerepet játszik a tudásalapú biogazdaság építésében, az élelmiszer-biztonság és biztonságosság problémáinak megoldásában, az éghajlatváltozás hatásainak enyhítésében és a foglalkoztatottság megőrzésében. Miközben a világ élelmiszerigénye emelkedik és az élelmiszer-termelés fokozódó nehézségekkel találja magát szemben az éghajlatváltozás és a piacok ingatagsága miatt, most fontosabb, mint valaha, hogy az EU fenntartsa mezőgazdasági tevékenységét és annak versenyképességét ben a G20 országok a világ mezőgazdasági termelésének a termelékenység javításán keresztül történő emelésére szólítottak fel. Az EU-ra, amely jelenleg mezőgazdasági termékekre, közöttük szántóföldi haszonnövényekre nézve is nettó importőr, nagy szerep vár ebben. A modern biotechnológia az egyik olyan, kulcsfontosságú technológia, amely jelentősen képes hozzájárulni e problémák megoldásához azáltal, hogy kívánatos tulajdonságokat juttat be pontosan és hatékonyan különféle növényekbe. A mezőgazdasági növényeknek nagyobb termést kell hozniuk és ellenállóbbaknak kell lenniük a betegségekkel, a kártevőkkel, a meleggel, a szárazsággal és az elárasztással szemben, ugyanakkor jobb és hatékonyabb tápanyagfelvétellel is rendelkezniük kell. A modern növénynemesítés és a növényi biotechnológia nemcsak abban segít, hogy kevesebb földterületen értékesebb fehérjét lehessen termelni, hanem összességében pozitív hatással van a környezetre és a biológiai sokféleségre, hozzájárulva a fenntartható mezőgazdaság céljának megvalósításához. Ezért A jövő növényei európai technológiai platform (ETP) meg van győződve arról, hogy Európa nem létezhet a növénynemesítési módszerek folyamatos fejlődése nélkül, amelyek segítenek legyőzni a hagyományos nemesítés egyes korlátait és szélesítik az EU-ban kifejlesztett termékek skáláját, nagyobb választékot kínálva olyan termékekből, amelyek kifejezetten az európai gazdák, termesztők, feldolgozóiparok és fogyasztók szükségleteinek kielégítését szolgálják. Az EU-székhelyű vállalatok és közfinanszírozású kutatóintézetek kiemelkedő szerepet játszottak és játszanak az új növénynemesítési módszerek kutatásában és fejlesztésében. A jövő növényei ETP újra 1 megerősíti erre vonatkozó álláspontját, amely a platform küldetésének a középpontjában áll: előmozdítani és támogatni Európában a stratégiai értékű és versenyképes kutatást mint az európai növénytudományok közös alapját az ipar, a gazdálkodók és az egyetemek/ kutatóintézetek számára. Mint minden gazdaságosan működő vállalkozáshoz, így a hatékony és fenntartható mezőgazdasági termeléshez és a gazdák versenyképességéhez is alapvető fontosságú az innováció. Az ipar, a gazdák és az egyetemek/kutatóintézetek ezért aggodalommal figyelik a jelenlegi vitát az új nemesítési módszerek jogi osztályozásáról az európai GMO-törvényhozásban. A jövő növényei ETP-t aggodalommal tölti el, hogy egyre több és több eljárásnak és terméknek kell majd költséges és hosszadalmas engedélyezési eljáráson átmennie mint amilyenen a genetikailag módosított szervezeteknek (GMO-knak) kell átesniük még olyan esetekben is, 7

9 ahol a kereskedelmi forgalomba kerülő rész (a végtermék) nem tartalmaz idegen eredetű DNS-t, vagy ahol a szóban forgó termék semmiben sem különbözik a hagyományosan nemesített növényektől. Az Európai Bizottság több tudományos testületet megbízott nyolc különböző nemesítési módszer értékelésével (oligonukleotid irányította mutagenezis; cinkujjnukleáz-technológia; RNS-függő DNS metiláció; ciszgenezis; oltás GM alanyra; reverz nemesítés; Agro-infiltráció; szintetikus genomika), amelyek már eljutottak a nemesítési célú kutatásban való felhasználásig, sőt néhány közülük már a gyakorlati nemesítésben is használatos. A jövő növényei ETP üdvözli az EU tagállamok szakértői munkacsoportjának, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóságnak (EFSA) és az EU Közös Kutatóközpontjának jelentését. Mindezek a jelentések arra a következtetésre jutnak, hogy a GMO jogi definíciója az új nemesítési módszerek többségére nem vonatkozik, vagy hogy ezek a módszerek a törvényekben már lefektetett kivételek közé tartoznak, vagy pedig azok közé kellene őket áthelyezni, mivel nem különböznek a hagyományos nemesítéssel kapott növényektől. A jövő növényei ETP támogatja ezt az értelmezést, és felszólítja az Európai Bizottságot, hogy Ø vegye figyelembe ezt az új, tudományosan megalapozott bizonyítékot a modern biotechnológia eredményeképp kifejlesztett új nemesítési módszerek szabályozási lehetőségeinek mérlegelésekor. Ahol az idevonatkozó 2001/18/EK irányelv megköveteli, a nemesítési módszerek felmérése meg fog történni. Ø biztosítsa, hogy a szabályozó felügyeletre vonatkozó döntés folyamata átlátszó legyen, és hogy a döntéshozatalhoz felhasznált bizonyítékok a szélesebb tudományos közösség számára hozzáférhetők legyenek. A jövő növényei ETP azt kéri, hogy az új nemesítési módszerek szabályozása továbbra is megbízható tudományos alapokon álljon, a rendelkezésre álló bizonyítékok és elemzések szilárd alapján. Ø nyújtson jogi biztonságot a növényi és mezőgazdasági szektornak. A növénynemesítésben és a fajtafejlesztésben általában 7-10 év telik el az alapkutatástól a kereskedelmi termék forgalmazásáig. Ezért a vállalatok számára létfontosságú, hogy már most biztosak lehessenek abban, hogy befektetéseik nem lesz- nek hiábavalók, és hogy jövőbeli termékeik nem esnek áldozatul a bizonytalan kimenetű, politizálódott szabályozási eljárásoknak, mint ahogy ez a GMO-kkal történt. Ø vegye figyelembe az Európai Vetőmagszövetség (ESA) ajánlását 4 és tegyen közzé interpretatív kommunikációs dokumentumot az EU tagállamok szakértői munkacsoportjának jelentése alapján, amely értelmezi a 2001/18/EK irányelvet a megbeszélés tárgyát képező nemesítési módszerek szempontjából, és a későbbi új nemesítési módszerekhez szükséges értelmezéshez is hivatkozásul szolgálhat. Ez a hivatkozásul szolgáló dokumentum megteremtené a jogi biztonság szilárd alapját a K+F beruházások folytatásához és az új nemesítési módszerek alkalmazásához. Ha az új nemesítési módszerekkel kifejlesztett fajták az EU-ban a GMO-szabályozás hatálya alá esnek, az negatív gazdasági következményekhez vezet, és komoly akadályt jelent e termékek kereskedelmi forgalomba hozása során, különösen a kis- és középvállalkozások számára. Sőt ez az európai gazdák versenyképességét is ronthatja, és végső soron a fogyasztókat is érintheti az élelmiszerárak emelkedésén keresztül. Ráadásul az új nemesítési módszerekkel kifejlesztett növényeknek a világ többi részéhez képest eltérő osztályozása a versenyképesség elvesztésével járna, ahogy ez már bekövetkezett a jelenleg GM-ként nyilvántartott fajták esetében. Ennek hatására a saját európai fejlesztésbe, nemesítésbe és termelésbe való beruházás helyett az import részesül előnyben, és a növénynemesítő tevékenység a hozzá szükséges szakértelemmel együtt kivándorol Európából. Ha bármilyen bizonytalanság megmarad arra vonatkozóan, mi lesz a hatása az európai GMO-törvényhozásnak az új nemesítési módszerekkel létrehozott fajtákra, az a jelenlegi technológiaellenes európai légkörben oda vezet, hogy ezeket az innovációkat nem fogják használni, és a jobb tulajdonságokkal bíró fajták felé vivő haladás lelassul. A jövő növényei ETP küldetése annak biztosítása, hogy Európa növényi és mezőgazdasági szektora megtartsa az innovációra való törekvését, nagy teljesítményét és nemzetközi versenyképességét. Ezért A jövő növényei ETP hangsúlyozni kívánja, hogy az EU átfogó politikai céljait nevezetesen az innovációs kapacitás, különösen a kkv-k támogatását és Európának tudásalapú biogazdasággá való 8

10 fejlesztését nem szabad indokolhatatlan és szükségtelen, terhes szabályozási követelményekkel gátolni, ahogy ez jelenleg a GMO-k esetében történik. A jövő növényei ETP felszólítja az Európai Bizottságot, hogy aktívan támogassa az új nemesítési módszerekkel kapcsolatos ésszerű megközelítést mind a európai szabályozás területén, mind pedig a nyilvános vitában. módosított organizmusokkal foglalkozó munkacsoportja (2012): Szakvélemény a ciszgenezis és intragenezis útján kifejlesztett növények biztonságosságáról) 4 EFSA Position on New Breeeding Techniques Ensuring Progress and Diversity in Plant Breeding (ESA állásfoglalás az új növényneesítő módszerekről a haladás és a változatosság biztosítása a növénynemesítésben) /esa_ /view 1 A JRC jelentése: New Plant Breeding Techniques: State of the art and prospects for commercial development, 2011 (Új növénynemesítési módszerek: a legkorszerűbb eljárások és a kereskedelmi célú fejlesztés kilátásai ) 2 New Techniques Working Group (2012) Final Report of the European Commission (Új módszerekkel foglalkozó munkacsoport (2012): az Európai Bizottság zárójelentése) 3 EFSA Panel on Genetically Modified Organisms (2012) Scientific Opinion addressing the safety of plants developed through cisgenesis and intragenesis (Az EFSA genetikailag *** Farminguk.com, szeptember 6. Az Európai Bíróság megerősíti a GM növények termesztéséhez való jogot Az Európai Bíróság döntése tisztázta az EUtagállamokban történő GM-növénytermesztésre vonatkozó jogi követelményeket. A döntés megerősíti azoknak a nemzeti felhatalmazásoknak a jogszerűtlenségét, amelyeket a GM növényeknek az európai jog szerinti engedélyezésén felül vezettek be, és megerősíti azt is, hogy a GM növények termesztéséhez nem kötelező a egymás melletti termesztést (koegzisztenciát) szolgáló intézkedések megléte. Paolo Marchesini, a DuPont Pioneer munkatársa úgy nyilatkozott, hogy igazán elégedett az Európai Bíróság mai döntésével. Ami más országokban folytatott GM növénytermesztésünket illeti, mi mindig is saját szigorú, nemzetközi szinten is elfogadott termékgondozási szabványainknak megfelelően tevékenykedtünk annak érdekében, hogy megelőzzük a keresztbeporzást. A genetikailag módosított növények problémája továbbra is szenvedélyes vitákat kelt. Májusban körülbelül 200 aktivista tiltakozott a GM növényekkel végzendő szabadföldi kísérletek ellen. Az alapélelmiszer-növényekkel folyó kísérletek súlyos fenyegetést jelentenek az élelmiszer-biztonságra nézve. A rugalmasság alapja a sokféleség, nem pedig a GM monokultúra mondta Gathuru Mburu, az African Biodiversity Network (Afrikai Biodiverzitás-Hálózat) koordinátora. Azok mögött a szónoklatok mögött, amelyek az sulykolják: az éhező világ táplálásának kulcsa a GM technológia, a háttérben egész másról van szó ellenőrzésről és nyereségről. Az 9

Fehér Júlia. A GMO-kérdés megítélése az érvek-ellenérvek kereszttüzében - pont került a hazai vita végére (?)

Fehér Júlia. A GMO-kérdés megítélése az érvek-ellenérvek kereszttüzében - pont került a hazai vita végére (?) Fehér Júlia A GMO-kérdés megítélése az érvek-ellenérvek kereszttüzében - pont A világ fölött őrködik a Rend, s nem vész magja a nemes gabonának, De híre sem lesz egykor a csalánnak; az idő lemarja a gyomokat.

Részletesebben

Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testülete (EASAC) További információ: secretariat@easac.eu www.easac.eu

Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testülete (EASAC) További információ: secretariat@easac.eu www.easac.eu A jövő vetése A fordítás a Planting the future: opportunities and challenges for using crop genetic improvement technologies for sustainable agriculture című kiadvány alapján készült Európai Akadémiák

Részletesebben

Ge n e t i k a i l ag m ó d o s í t o t t é l ő l é n y e k

Ge n e t i k a i l ag m ó d o s í t o t t é l ő l é n y e k Ge n e t i k a i l ag m ó d o s í t o t t é l ő l é n y e k (gmo -k) a tények tükrében Magyar Fehér Könyv Szerkesztők: Balázs Ervin, Dudits Dénes, Sági László Pannon Növény-Biotechnológiai Egyesület SZEGED,

Részletesebben

ZÖLD BIOTECHNOLÓGIA. 6. évf. - 2010/1. január. http://www.zoldbiotech.hu

ZÖLD BIOTECHNOLÓGIA. 6. évf. - 2010/1. január. http://www.zoldbiotech.hu ZÖLD BIOTECHNOLÓGIA 6. évf. - 2010/1. január http://www.zoldbiotech.hu Leopoldina aktuell 08/2009 Halle (Saale)15 December, 2009 http://www.leopoldina-halle.de/cms/fileadmin/user_upload/leo_aktuell0809.pdf

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! Tartalom. nem kevés keserû tapasztalattal, szájízzel és megosztottan.

Tisztelt Olvasó! Tartalom. nem kevés keserû tapasztalattal, szájízzel és megosztottan. Tisztelt Olvasó! Quidquid agis, prudenter agas, et respice finem! (Seneca) Bármit teszel, okosan tedd, és gondolj a következményére! Miközben a magyar gazdaság mutatói a hivatalos közlések szerint egyre

Részletesebben

A tar ta lom ból. XVII. évfolyam, 2010. 4. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata

A tar ta lom ból. XVII. évfolyam, 2010. 4. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata XVII. évfolyam, 2010. 4. szám A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata A tar ta lom ból ESA közgyűlés: fókuszban a szellemi tulajdon és a nemesítői jogok védelme 2 Hogyan járjunk

Részletesebben

A martonvásári agrárkutatások hatodik évtizede 1999 2009

A martonvásári agrárkutatások hatodik évtizede 1999 2009 A martonvásári agrárkutatások hatodik évtizede 1999 2009 A Lektoráló Bizottság tagjai: Balázs Ervin Barnabás Beáta Berzsenyi Zoltán Galiba Gábor Kőszegi Béla Láng László Lángné Molnár Márta Marton L. Csaba

Részletesebben

Genomikai Nemzeti Technológiai Platform (GNTP) Genomika mint interdiszciplináris technológia Munkacsoport STRATÉGIAI KUTATÁSI TERV.

Genomikai Nemzeti Technológiai Platform (GNTP) Genomika mint interdiszciplináris technológia Munkacsoport STRATÉGIAI KUTATÁSI TERV. Genomikai Nemzeti Technológiai Platform (GNTP) Genomika mint interdiszciplináris technológia Munkacsoport STRATÉGIAI KUTATÁSI TERV Összeállította Széll Márta és Pauk János és a munkacsoport tagjai: Dallmann

Részletesebben

Tudomány és közönség találkozása: Mindentudás Egyeteme klubbeszélgetések

Tudomány és közönség találkozása: Mindentudás Egyeteme klubbeszélgetések klubszoveg.qxd 2006.05.25. 19:20 Page 231 Tudomány Kommunikáció Társadalom Tudomány és közönség találkozása: Mindentudás Egyeteme klubbeszélgetések A Mindentudás Egyeteme tudománykommunikációs projekt

Részletesebben

Információszabadság fontossága a GMO-k fényében

Információszabadság fontossága a GMO-k fényében Kovács Judit Nóra PhD hallgató, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék I. Bevezetés Az információs alapjogok körébe tartozik az adatvédelem és a közérdekű

Részletesebben

SZÁMVEVÕSZÉKI ELLENÕRZÉS VITOR CALDEIRA: Az Európai Számvevõszék együttmûködése a legfõbb uniós ellenõrzõ intézményekkel 503

SZÁMVEVÕSZÉKI ELLENÕRZÉS VITOR CALDEIRA: Az Európai Számvevõszék együttmûködése a legfõbb uniós ellenõrzõ intézményekkel 503 Tartalom SZÁMVEVÕSZÉKI ELLENÕRZÉS VITOR CALDEIRA: Az Európai Számvevõszék együttmûködése a legfõbb uniós ellenõrzõ intézményekkel 503 PACZOLAY PÉTER: Az Állami Számvevõszék helye a hatalmi ágak rendszerében

Részletesebben

A tartalomból. XXI. évfolyam, 2014. 2. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata

A tartalomból. XXI. évfolyam, 2014. 2. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata XXI. évfolyam, 2014. 2. szám A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata A tartalomból Határozott célok a kutatóintézeti hálózat előtt 2 Jubileumi rendezvény az Akadémián 3 Szakmaközi

Részletesebben

A minőségi élelmiszertermelés helyzete és lehetőségei: Az ökológiai gazdálkodás Magyarországon

A minőségi élelmiszertermelés helyzete és lehetőségei: Az ökológiai gazdálkodás Magyarországon Károly Róbert Főiskola Természeti Erőforrás-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Kar Agrárinformatikai és Vidékfejlesztési Intézet Gyöngyös A minőségi élelmiszertermelés helyzete és lehetőségei: Az ökológiai

Részletesebben

ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK

ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK Journal of Food Investigations Mitteilungen über Lebensmitteluntersuchungen Tartalomból: Beszámoló az Élelmiszervizsgálati Közlemények XLVII. kötetérõl Az élelmiszerbiztonság

Részletesebben

A tar ta lom ból. XIX. évfolyam, 2012. 4. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata

A tar ta lom ból. XIX. évfolyam, 2012. 4. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata XIX. évfolyam, 2012. 4. szám A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata A tar ta lom ból Rekordszámú résztvevő az ESA 2012. évi ülésén 2 GOSZ-VSZT Kukorica Posztregisztrációs Kísérletek

Részletesebben

A tar ta lom ból. XIX. évfolyam, 2012. 2. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata

A tar ta lom ból. XIX. évfolyam, 2012. 2. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata XIX. évfolyam, 2012. 2. szám A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata A tar ta lom ból A vetőmagágazat stratégiája 2 Fókuszban a vetőmagcsávázás 5 Egy cívis cég a cívis városból

Részletesebben

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet OLIS: 1999. március 16. Terjesztés : 1999. március 17. Eredeti angol OKTATÁSKUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT IRÁNYÍTÓ

Részletesebben

Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom

Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom A MAgyar Népfõiskolai Társaság kiadványa 2012/4 Jobb polgárt, jobb hazafit, s jobb embert nevelni, ez a népfőiskola célja (Móricz Zsigmond) Foglalkoztatás, család, nõk,

Részletesebben

WWW.NAPI.HU. előnyhöz, aki éppen jókor tud előállni újdonságokkal mondta Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ)

WWW.NAPI.HU. előnyhöz, aki éppen jókor tud előállni újdonságokkal mondta Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) napi WWW.NAPI.HU 2008. DECEMBER 15., HÉTFŐ, XVIII. ÉVFOLYAM 242. (4820.) SZÁM SZERKESZTI: DOMOKOS LÁSZLÓ (DOMOKOSLASZLO@NAPI.HU), F. SZABÓ EMESE (EFSZABO@NAPI.HU) I innováció EL KELL IGAZÍTANI A VÁLLALKOZÓKAT

Részletesebben

Részletek. 2006. november 2-án 13 órakor tartott

Részletek. 2006. november 2-án 13 órakor tartott OKB, 2006. 11. 2. 1 Részletek az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságának 562-es számú tárgyalótermében, 2006. november 2-án 13 órakor tartott a GM-növények hazai engedélyezéséről szóló kerekasztal-beszélgetés

Részletesebben

TANULMÁNYOK AZ (EL)FOGYASZTÓK VÉDELME A GÉNMÓDOSÍTOTT ÉLELMISZEREK FEHÉR JÚLIA VIKTIMOLÓGIÁJA 1 BEVEZETŐ GONDOLATOK

TANULMÁNYOK AZ (EL)FOGYASZTÓK VÉDELME A GÉNMÓDOSÍTOTT ÉLELMISZEREK FEHÉR JÚLIA VIKTIMOLÓGIÁJA 1 BEVEZETŐ GONDOLATOK TANULMÁNYOK FEHÉR JÚLIA AZ (EL)FOGYASZTÓK VÉDELME A GÉNMÓDOSÍTOTT ÉLELMISZEREK 1 BEVEZETŐ GONDOLATOK RÁKKELTŐ, MÉRGEZŐ, ALLERGÉN, (koleszterinnövelő, trombózist előidéző, keringési zavarokat kiváltó, stb.)

Részletesebben

Részletek. 2005. szeptember 15-én 14 órakor tartott

Részletek. 2005. szeptember 15-én 14 órakor tartott OKB, 2005. szeptember 15. 1 Részletek az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságának 562-es számú tárgyalótermében, 2005. szeptember 15-én 14 órakor tartott a GM-növények hazai engedélyezésről szóló kerekasztal-beszélgetés

Részletesebben

Genomikai Nemzeti Technológiai Platform (GNTP) Adatfeldolgozás, bioinformatika Munkacsoport STRATÉGIAI KUTATÁSI TERV.

Genomikai Nemzeti Technológiai Platform (GNTP) Adatfeldolgozás, bioinformatika Munkacsoport STRATÉGIAI KUTATÁSI TERV. Genomikai Nemzeti Technológiai Platform (GNTP) Adatfeldolgozás, bioinformatika Munkacsoport STRATÉGIAI KUTATÁSI TERV Összeállította Barta Endre Patthy László 1 Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés... 3 1.1.

Részletesebben

Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat?

Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Milliárdok a fenntarthatóságért? Második jelentés Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Milliárdok a fenntarthatóságért? Második jelentés

Részletesebben

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért 2006 Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért Central and East European

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve A 2009. évi felülvizsgált változat tervezete (2. változat) 2009.

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

KOPASZ MIHÁLY A FENNTARTHATÓ MAGYAR MEZŐGAZDASÁG LEHETŐSÉGEI ÉS ESÉLYEI

KOPASZ MIHÁLY A FENNTARTHATÓ MAGYAR MEZŐGAZDASÁG LEHETŐSÉGEI ÉS ESÉLYEI KOPASZ MIHÁLY A FENNTARTHATÓ MAGYAR MEZŐGAZDASÁG LEHETŐSÉGEI ÉS ESÉLYEI BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM AGRÁRKÖZGAZDASÁGI TANSZÉK Témavezető: Dr. Módos Gyula Biráló Bizottság: Elnök: Csáki Csaba, akadémikus

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉG (HIV/AIDS) ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉG (HIV/AIDS) ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉG (HIV/AIDS) ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ Készítette:

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! A múltat tiszteld a jelenben, s tartsd a jövõnek! A magyar agrárgazdaság szereplõinek, vállalkozóinak

Tisztelt Olvasó! A múltat tiszteld a jelenben, s tartsd a jövõnek! A magyar agrárgazdaság szereplõinek, vállalkozóinak Tisztelt Olvasó! Ha mindenki azt mondja: De én egyedül mit tehetek? akkor természetesen egyik sem tesz semmit. Ha mindegyik azt hiszi, tõle függ a siker, akkor mind ereje szerint dolgozik (Széchenyi) Creatura

Részletesebben