A BIOCID TERMÉKEK FORGALOMBA HOZATALÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE, VÁLTOZÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓS ELŐÍRÁSOK KÖVETKEZTÉBEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIOCID TERMÉKEK FORGALOMBA HOZATALÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE, VÁLTOZÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓS ELŐÍRÁSOK KÖVETKEZTÉBEN"

Átírás

1 A BIOCID TERMÉKEK FORGALOMBA HOZATALÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE, VÁLTOZÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓS ELŐÍRÁSOK KÖVETKEZTÉBEN Dr. Horváth Györgyi NÉBIH ÁTI MAGYOSZ május 14.

2 Intézet majd igazgatóság bemutatása, története Állatgyógyászati Oltóanyag-ellenőrző Intézet (ÁOI) Állatgyógyászati Oltóanyag- és Gyógyszerellenőrző Intézet (ÁOGYI) Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takarmányellenőrző Intézet (ÁOGYTI) néven működött, től a Mezőgazdasági Szakigazgatósági Hivatal Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága, (MgSzH ÁTI), március 15-ével jött létre a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal és a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal összevonásával a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH). Intézet helyett Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága (NÉBIH ÁTI).

3 Biocid engedélyezés kezdete Európában az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 98/8/EK IRÁNYELVE (1998. február 16.) a biocid termékek forgalomba hozataláról hatására kezdődött el a biocid termékek engedélyezése. Magyarországon az első lépés a 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM-FVM- KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről megjelenése volt. A biocid nemzeti (kompetens) hatóság az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) lett, az engedélyezési és regisztrációs eljárásokban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (OKTVF), most (OKTF) valamint a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által kijelölt szerv szakhatóságként feladatkörében közreműködik. Az akkori ÁOGYTI szakhatósági kijelölése megtörtént, de végrehajtási utasítás nem jelent meg.

4 FVM biocid rendelete EU belépés időpontja: május 1. 33/2010. (IV. 7.) FVM rendelet az állatgyógyászati termékről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet módosításáról. Az állategészségügyi biocid termékek, állati vérkészítmények engedélyezésére, az állatgyógyászatban használatos gyógyhatású készítmények, ápolószerek, segédanyagok nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályozást tartalmazza. 17/2010. (IV. 16.) EüM-FVM-KvVM biocid rendelet módosítása 1. Az állatgyógyászati terméknek minősülő állategészségügyi biocid termékre annak valamennyi hatóanyaga közösségi jegyzékbe történő felvételéig az állatgyógyászati termékről szóló jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.

5 Az átmeneti időszakban az FVM rendelet hatálya alá tartozó terméktípusok I. Önálló engedély kiadás az állategészségügyben: 3, 18, 19 terméktípusokban OTH-val megosztva. 3. terméktípus: az állathigiéniai célra szolgáló, az állatok testfelületével érintkezésbe kerülő termék, így különösen bőr-, nyálkahártya-, tőgy-, csülök- és patafertőtlenítő, valamint az állati test fertőtlenítésére alkalmazható, fertőtlenítőszerrel impregnált törlőkendő és papír.

6 Az átmeneti időszakban az FVM rendelet hatálya alá tartozó terméktípusok II. 18. terméktípus: a rovarölő, atkaölő és más ízeltlábúak elleni szerek közül a külön rendelet szerint egészségügyi kártevőnek nem minősülő ízeltlábúak elleni védekezés érdekében az állatok elhelyezési, tartási, szállítási környezetében használt szer, beleértve az alombogár, madártetű-atka és az óvantagok irtására az állatok tartási környezetében alkalmazandó szer is. 19. terméktípus: a riasztó és csalogatószerek közül a külön rendelet szerint egészségügyi kártevőnek nem minősülő kártevők, külső élősködők ellen riasztó, csalogató, illetve távoltartó hatású, ölő hatással nem rendelkező, az állatok testfelületén közvetlenül vagy közvetett módon alkalmazandó, vagy az állatok elhelyezési, tartási, szállítási környezetében felhasználandó készítmény.

7 NÉBIH ÁTI szakvélemény A 3. terméktípusban, az állategészségügyi felületfertőtlenítőszerekre állategészségügyi szakvéleményt ad a NÉBIH, koordinál az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) Dezinfekciós Osztálya. Az engedélyt az OTH Járványügyi Főosztálya adja ki. Az 5. terméktípusban, az állatok általi fogyasztásra szánt ivóvíz fertőtlenítésére, kezelésére szolgáló szerek terén, a től megalakult Országos Közegészségügyi Központ (OKK) Országos Környezetegészségügyi Intézete (OKI) Vízbiológiai és Ökotoxikológiai Osztálya koordinál, a szakvéleményezési eljárásba bevonja a NÉBIH illetékes szervét. Az engedélyt az OTH Közegészségügyi Főosztálya adja ki.

8 Engedélyköteles biocid termékek Átmeneti periódusban és azelőtt: Fertőtlenítőszerek 1., 2., 3., 4., 5. terméktípus Rágcsáló irtószerek 14. terméktípus Rovarölő, atkaölő és más ízeltlábúak elleni szerek 18. terméktípus Riasztó- és csalogatószerek 19. terméktípus Változás től az új európai engedélyezés hatályba lépésével: Mind a 22. terméktípus engedélyköteles lett.

9 Új európai biocid rendelet A Biocid Termék Irányelvet (Biocidal Product Directiva, BPD) 98/8 EK felváltotta a Biocid Termék Rendelet (Biocidal Product Regulation, BPR) az európai parlament és a tanács 528/2012/EU rendelete (2012. május 22.) a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról Hatálybalépés: július 18. Alkalmazás: szeptember 1. A biocid termékekre és kezelt árucikkekre kell alkalmazni. A hatóanyagok európai felülvizsgálata alatt az átmeneti időszakban folytatódik a hagyományos, nemzeti engedélyezés a tagországok jogszabályai szerint, csak az 1/A listán szereplő hatóanyagokat tartalmazó termékek engedélyezhetők.

10 Változások szeptember 1-től Új engedélyezési eljárások bevezetése Bizottság által kiadott engedély az EU egész területén érvényes Minden biocid termék forgalmazása engedély köteles lett ECHA központi szerepe az engedélyezésben Díjazási költségek jelentősen emelkedtek Terméktípusok megváltoztak A dokumentációk elektronikus benyújtási módja Kötelező adatmegosztás Párhuzamos kereskedelem Kezelt árucikkekre vonatkozó új rendelkezések

11 A hatóanyagokra vonatkozó jogszabályok I. A 98/8 EK rendelet kijelölte a hatóanyagok felülvizsgálatának menetét től, eleinte 10 éves terv volt, a lassú haladás miatt nem teljesült. 2032/2003 EK rendelet szeptember 1-jében állapította meg azt a határidőt, amely után a felülvizsgálati programban nem vizsgált hatóanyagokat tartalmazó termékeket ki kellett vonni a piacról. BIZOTTSÁG 1451/2007/EK rendelete (2007. december 4.) a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett 10 éves munkaprogram második szakaszáról, felülvizsgálat részletes szabályai I. melléklet Létező hatóanyagok május 14. előtt forgalomban II. melléklet Felülvizsgálati programba felvett hatóanyagok III. A hatóanyag teljes dossziéjával és a dosszié összefoglalásával kapcsolatos követelmények

12 A hatóanyagokra vonatkozó jogszabályok II. A BIZOTTSÁG 1062/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014. augusztus 4.) a biocid termékekben található valamennyi létező hatóanyag szisztematikus vizsgálatára irányuló, az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett munkaprogramról A hatóanyag dokumentáció értékelési folyamata I. melléklet hatóanyag-/terméktípus kombinációk bejelentésében feltüntetendő információk II. melléklet 1. rész aug. 4-én a felülvizsgálati programba felvett hatóanyag-/terméktípus kombinációk II. melléklet 2. rész aug. 4-én nem támogatott hatóanyag- /terméktípus kombinációk

13 Hatóanyag jóváhagyásának ismérvei A biocid hatóanyagok felülvizsgálatának befejeződése után az elutasításról, vagy jóváhagyásról a Bizottság végrehajtási rendeletet (Comission Decision) ad ki Indokolás a referens tagállam jelentése CAR, a tagállamok hatóságainak szakértői, a Biocid Termékekkel Foglalkozó Bizottság értékelő jelentése alapján Biocid Termékek Állandó Bizottsága elfogadja Melléklet: táblázatban közhasználati név, IUPAC név, EK szám, CAS szám, a hatóanyag minimális tisztasági foka, a jóváhagyás időpontja, a jóváhagyás lejártának időpontja, terméktípus, az engedélyezés különös feltételei

14 Jódnak, PVP-jódnak az 1, 3. 4, és 22 ttp-okba tartozó biocid termékekben felhasználható létező hatóanyagként történő jóváhagyásáról Hatóanyag azonosítása, tisztaság megállapítása Rendelet kiadása: január 31. jóváhagyás időpontja: szept. 1. jóváhagyás lejártának időpontja: aug. 1. Régi típusú termékengedély kiadásának határ- ideje: aug. 31. Szeptembertől csak az új típusú engedély kérelmezhető teljes dokumentációval. Termék dokumentáció elkészítésére 19 hónap maradt.

15 Helyettesítendő hatóanyag Ha megfelel a kizárási kritériumok egyikének: Légzőszervi érzékenységet okozó anyagként kell osztályozni az 1272/2008 rendelet szerint A hasonló, jóváhagyott anyagoknál alacsonyabb elfogadható napi bevitel, akut referenciadózis vagy az operátor expozíciós szintje A perzistens P, bioakkumulatív B és toxikus T meghatározó kritériumok közül 2-t teljesít Jelentős arányban inaktív izomereket vagy szennyeződéseket tartalmaz Elegendő a kritériumok egyikének teljesülése a besoroláshoz! A hatóanyag jóváhagyása, vagy megújítása legfeljebb 7 évre (5) Kisebb általános kockázatú hatóanyaggal helyettesítendő.

16 Technikailag egyenértékű hatóanyagok Követelmény: a biocid termékekben lévő hatóanyagoknak technikailag egyenértékűnek kell lenni a már jóváhagyott hatóanyagokkal. Ezt az ECHA akkor értékeli, ha a gyártó különbözik az eredeti jóváhagyással rendelkező gyártótól, a gyártási folyamat eltérő, a jóváhagyott gyártó gyártási helye megváltozik

17 Biocid termék új meghatározás Bármely olyan, egy vagy több hatóanyag álló, egy vagy több hatóanyagot tartalmazó vagy egy vagy több hatóanyagot keletkeztető anyag vagy keverék a felhasználóhoz jutó kiszerelésben, amelynek rendeltetése, hogy károsító szervezeteket a tisztán fizikai vagy mechanikai ráhatáson kívüli bármely más módon elpusztítson, elriasszon, ártalmatlanná tegyen, hatásuk kifejtésében megakadályozzon vagy azokkal szemben más gátló hatást fejtsen ki.

18 Fogalom további bővítése Kezelt árucikk: minden olyan anyag, keverék vagy árucikk, amelyet egy vagy több biocid termékkel kezeltek vagy amely szándékoltan egy vagy több biocid terméket tartalmaz. Az elsődleges biocid funkcióval rendelkező kezelt árucikkek biocid terméknek minősülnek 3. cikk Csak akkor hozhatók forgalomba, ha a termékek összes hatóanyaga jóváhagyásra került, vagy szerepelnek a rendelet I. mellékletében a releváns terméktípus és felhasználás tekintetében (egyszerűsített engedélyezési eljárás hatóanyagai között)

19 Biocid funkcióval rendelkező kezelt árucikk Olyan árucikk, amelynek szándékolt felhasználási céljai között legalább az egyik az, hogy valamely kártékony biológiai szervezetet kémiai vagy biológia eszközökkel elpusztítson, elriasszon, ártalmatlanítson, károkozásában akadályozzon, illetőleg valamilyen más módon korlátozó hatást gyakoroljon. Ez a funkció nem magát a kezelt árucikket, vagy annak eredeti funkcióját védi. Az elsődleges biocid funkcióval rendelkező kezelt árucikk, olyan kezelt árucikk, amelynek egy vagy több funkciója van és ezek között a biocid funkció elsődleges, de legalábbis összemérhető fontosságú.

20 Biocid termékípusok kissé megváltoztak 1. FŐCSOPORT: Fertőtlenítőszerek 1. Humán-egészségügyi célra szánt termékek (emberi bőr vagy fejbőr fertőtlenítésére) 2. Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek, felületek, uszodák, akváriumok, fürdő- és egyéb vizek; a légkondicionáló berendezések; a falak és a padlók magán-, köz- és ipari területeken és egyéb, szakmai tevékenység céljára szolgáló területeken 3. Állategészségügyi célra szolgáló termékek, állatok testfelületén vagy állatok tartására, szállítására szolgáló felületek fertőtlenítésére 4. Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek, azok előállításával, tárolásával vagy fogyasztásával kapcsolatos berendezések, felületek, ivóvíz vezetékek, csőrendszer fertőtlenítésére alkalmazható szerek 5. Emberi és állati ivóvíz fertőtlenítésére alkalmazható szerek

21 2. FŐCSOPORT: Tartósítószerek 6. Termékek eltarthatóságát biztosító tartósítószerek. 7. Bevonatvédő szerek 8. Faanyagvédő szerek 9. Rost, bőr, gumi és polimerizált anyagok tartósítószerei 10. Építőanyagok tartósítására használt szerek 11. Tartósítószerek hűtőfolyadékokhoz és technológiai eljárásokhoz (rendszerfolyadékok) 12. Nyálkásodásgátló szerek 13. Megmunkálásra vagy vágásra használt folyadékok tartósítószerei

22 3. és 4. főcsoport 3. FŐCSOPORT: Kártevők elleni védekezésre használt szerek 14. Rágcsálóirtó szerek 15. Madárölő szerek 16. Puhatestű és féregirtó szerek, valamint egyéb gerinctelen állatok elleni védekezésre használt szerek 17. Halirtó szerek 18. Rovarölő, atkaölő, valamint más ízeltlábúak elleni védekezésre használt szerek 19. Riasztó- és csalogatószerek 20. Egyéb gerincesek elleni védekezésre használt szerek 4. FŐCSOPORT: Egyéb biocid termékek 21. Algásodásgátló termékek 22. Balzsamozáshoz és állatok kitöméséhez használt folyadékok

23 20. terméktípus kihagyása 23-ból 22 maradt Az élelmiszerek és takarmányok tartósítására a károsító szervezetekkel szembeni hatásuk miatt használt, előzőleg a 20. terméktípusba sorolt szereket az 1831/2003 EK rendelet és az 1333/2008 EK irányelv szabályozza, ezért nem indokolt a terméktípus fenntartása.

24 EC Joint Research Centre, Ispra, Olaszország Itt működött a biocid központ őszéig. Technical meeting-ek szervezése a biocid hatóanyagok felülvizsgálatára, értékelésére évente 4 alkalommal. Cím: Via E. Fermi 2749 I Ispra (VA) Italy, Régi megszűnt! Helyette új - Tel: , Fax: Web: ies.jrc.ec.europa.eu The EC-JRC Institute for Environment and Sustainability Most a környezettel, fenntartható fejlődéssel foglalkozik.

25 Az 1997/2006 EK rendelettel létrehozták az Európai Vegyianyag-ügynökséget web: Az új biocid központ székhelye: FI Annankatu 18. Helsinki, Finnország.

26 Termék engedélyezés Biocid terméket az EU tagállamokban nem szabad forgalmazni vagy felhasználni az e rendelettel összhangban történő engedélyezési eljárás nélkül. Engedélyt 10 évre lehet adni, ha Hatóanyag szerepel a rendelet I. mellékletében az adott terméktípusban, felhasználási céllal (egyszerűsített engedélyezés esetében) Hatóanyag felülvizsgálatának befejeződése után Az új engedély megújítási kérelem beadása 550 nappal az engedély lejáratának időpontja előtt.

27 Előző engedéllyel meddig lehet forgalmazni? 528/2012 rendelet, 89 cikk 3. bekezdés: Ha nem kerül benyújtásra új kérelem, előző engedély elutasításra kerül, a terméket a hatóanyag jóváhagyásának időpontjától nem szabad gyártani, a forgalomba került tételek 180 napot követően nem forgalmazhatók, a meglévő készletek ártalmatlanítása és felhasználása a jóváhagyás időpontjától számított 365 napig folytatódhat.

28 Európai biocid engedélyezés ismérvei Uniós engedélyezés közigazgatási aktus Engedélyes az Unióban letelepedett, vagy állandó lakcímmel rendelkező személy, aki felelős a termék forgalomba hozataláért egy adott tagállamban, vagy az Unióban Egyedi biocid termékre vagy termékcsaládra engedély legfeljebb 10 évre adható A termékcsalád tagjai között eltérések lehetnek a pigmentek, illatanyagok és festékanyagok vonatkozásában, Újabban a hatóanyag mennyisége is csökkenhet, hatáselmaradás nélkül. A biocid termék jellemző tulajdonságainak összefoglalóját, az un. SPC-t el kell készíteni az engedélyezési eljáráshoz

29 Uniós engedély nem adható ki A kizárási kritériumok alapján 5 cikk Rákkeltő, mutagén, reprodukciót károsító vagy az endokrin rendszert károsító tulajdonságú hatóanyagokat illetve, P-perzisztens, B-bioakkumulatív, T-toxikus (mérgező) vpvb (v=nagyon) hatóanyagokat tartalmazó termékekre, engedmények, felhasználás zárt rendszerekben 14. rágcsálók, 15. madarak, 17. halak, 20. és egyéb gerincesek kártételének szabályozására szolgáló, valamint az un. algásodásgátló, a 21 ttp-ba tartozó termékekre uniós engedély azonos felhasználási feltételekkel nem adható ki.

30 Tervezett időtartamok az uniós engedélyek kiadására szeptember 1-jétől az új hatóanyagot tartalmazó termékekre; az 1.,3., 4., 5., 18. és 19. terméktípusba sorolt termékekre január 1-jétől a 2., 6. és 13. terméktípusba sorolt termékekre január 1-jétől az összes többi terméktípusba sorolt termékekre

31 Biocid termékek, termékcsaládok új engedélyezési eljárásai Nemzeti engedélyezés (NA) egy tagállamban, Egymást követő kölcsönös elismerés / Mutual recognition in sequence, (MRS) Párhuzamos kölcsönös elismerés / Mutual recognition in parallel (MRP), Uniós engedélyezés minden tagállamra kiterjedő eljárás, a tagállamok nem vesznek részt benne, a Bizottság adja ki. Az érintett tagállam, ha nem találja megfelelőnek eltérést kezdeményezhet a 37. cikk alapján Egyszerűsített engedélyezési eljárás

32 Egyszerűsített engedélyezési eljárás feltételei A biocid termék hatóanyaga(i) a rendelet I. mellékletében szerepelnek, megfelelnek a meghatározott korlátozásoknak Nem tartalmaznak aggodalomra okot adó anyagot, vagy nanoanyagot, Megfelelően hatékonyak, Alkalmazásuk során a nincs szükség személyi védőfelszerelésre/védőeszközre Feltételek megléte esetén a hiánypótlást követő 90 napon belül kiadják az engedélyt

33 Egyszerűsített engedélyezési eljárás hatóanyagainak jegyzéke/1. melléklet 1). 1333/2008 EK rendelet alapján élelmiszer adalékanyagként engedélyezett anyagok: tejsav, nátrium-benzoát, ±borkősav, ecetsav, propionsav, 2). 1907/2006 EK rendelet IV. mellékletében felsorolt anyagok: aszkorbinsav, lenmagolaj 3). Gyenge savak, 4). Hagyományosan használt természetes eredetű anyagok: levendulaolaj, borsmenta olaj 5). Feromonok: okt-1-én-3-ol, ruhamoly-feromon 6). A 98/8/EK irányelv I. vagy I.A mellékletében szereplő anyagok: széndioxid, nitrogén, (ZE)-tetradeka-9,12-dienil-acetát 7).Egyéb anyagok: bakulovírus, bentonit, citronellál, vas-szulfát

34 Új engedély kérelem benyújtása Nemzeti engedély (NA) esetében az adott tagország biocid kompetens hatóságához Egymást követő kölcsönös elismerés (MRS) esetén az első tagállamban (RM) megadott nemzeti engedélyt valamennyi érintett tagállam illetékes hatóságának a tagállam által meghatározott nyelvre lefordítva, Párhuzamos kölcsönös elismerés esetén a választott referens tagállam illetékes hatóságának, egyidejűleg valamennyi érintett tagállam illetékes hatóságának Egyszerűsített engedélyezés esetén az ECHA-nak a kérelem értékelésére javasolt tagállam nevével. Javasolt tagállam illetékes hatóságának írásbeli nyilatkozata benyújtandó, hogy vállalja az értékelést.

35 Kérelem benyújtásának módja R4BP biocid termékek nyilvántartása, központi platform, amelyen keresztül a biocid termékekkel kapcsolatos valamennyi kérelmet elektronikus úton be kell nyújtani IUCLID (5) vagy (6) =INTERNATIONAL UNIFORM CHEMICAL INFORMATION DATABASE a hatóanyagokra és a biocid termékekre vonatkozó adatok összegyűjtéséhez, szervezéséhez, tárolásához használandó. Ezekből az adatokból hozzák létre a dokumentációt, amelyet az R4BP-n keresztül nyújtanak be az ECHA-nak, és az illetékes hatóságoknak.

36 Segítségek az ECHA honlapján Manual for authority users IUCLID dossiers content, comparison and annotations Kézikönyv a hatósági felhasználóknak az IUCLID dokumentációk tartalmáról, összehasonlítások, magyarázatok Guidance on activ substance suppliers Útmutatás a hatóanyag ellátókról Guidance on the preparation of dossiers for harmonised classification and labelling Útmutatás a dokumentáció elkészítéséhez a harmonizált osztályozás és címkézés szerint Practical Guides Gyakorlati útmutatók minden témában

37 Kötelező adatmegosztás Célja a szükségtelen állatkísérletek elkerülése. Gerinceseken csak akkor végezhető vizsgálat, ha a szükséges adatok másképp nem szerezhetők meg. A gerinceseken végzett vizsgálat nem ismételhető meg. Kísérlet végzése előtt kérelmet kell benyújtani az ECHA-hoz, hogy megtudják más benyújtotta-e a vizsgálatot. Ha igen, a kérelmezőnek és az adatok tulajdonosának meg kell állapodniuk ellenszolgáltatás fejében a vizsgálati eredmények megosztásáról. Ha nem sikerül a megállapodás, jelenteni kell az Ügynökségnek, 60 napon belül engedélyezik az adatokra hivatkozást, ha bizonyított, hogy a kérelmező mindent megtett, fizetett. Vita esetén nemzetközi bíróság határoz a költségekről.

38 Párhuzamos kereskedelem A bevezetés helye szerinti tagállam illetékes hatósága a kérelmező kérésére egy másik, a származási tagállamban már engedélyezett biocid termék vonatkozásában a területén való forgalmazásra, vagy felhasználásra vonatkozóan párhuzamos kereskedelmi engedélyt ad ki, ha megállapítja, hogy a termék azonos a referencia termékkel. Azonosság 15 előírt feltétel teljesülése esetén, kiegészítő információk kérhetők a származási tagállam hatóságától Ha az első engedélyt biztonsági vagy hatásossági okból visszavonják, úgy a párhuzamos engedélyt a bevezetés helye szerinti tagállam illetékes hatósága visszavonhatja.

39 ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ Az állatokon és tartási környezetükben alkalmazásra kerülő biocid termékek esetében a kockázatbecslés eredményétől függően maradványanyag vizsgálatot, határérték megállapítást (MRL) és az élelmezés-egészségügyi várakozási idő megállapítását írhatják elő. Állatgyógyszereknél 470/2009/EK rendelet, Növényvédőszer maradékok határértékéről 396/2005/EK rendelet, Megalakult a Biocides Technical Meeting-en belül a Dietary Risk Assessment Working Group (DRAWG), együttműködési szerződést kötöttek a European Medicines Agency-vel (EMA) a maradékanyagok határértékének megállapítására. Technical guidance document on livestock exposure estimation on biocides: Módszertani útmutató készült a haszonállatokon és környezetükben alkalmazott biocid termékek által okozott expozíció értékelésére.

40 Workshop on MRLs Workshop on MRLs for biocides Berlin, Vita a hatóságok és a cégek között a küszöbérték mértéke és vizsgálati kötelezettség előírása, újabb költségek miatt. További egyeztetések szükségesek, az idő sürget, mert a hatóanyagok értékelése halad a 18 ttp-ban, elkezdődött a 3. ttp-ban. Svéd Királyság kapta a további feladatot Véletlenszerűen halmozott expozíció előfordulhat, ha a hatóanyag más formulációban is egyidejűleg felhasználásra kerül pl: állat kezelése állatgyógyszer, ektoparazitikum, tőgybimbó- vagy csülök fertőtlenítés biocid termék állat környezetében fertőtlenítés, rovarirtás biocid termék, legelőn, takarmánytermő területen növényvédőszer alkalmazás peszticid

41 Expozíció mértéke Guideline on risk characterisation and assessment of maximum residue limits (MRL) for biocides készül, EMA London /2015. aug. 1-re várható a hatályba lépése/ Javasolt biocid küszöbérték 4 µg/ttkg/nap/hatóanyag az élelmiszertermelő állatokat ért külső expozíció mértékére. MRL vizsgálat végzendő, ha az expozíció ezt az értéket meghaladja. Növényvédő szereknél a küszöbérték 0,1 mg/kg/ hatóanyag/takarmány az European Food Safety Authority (EFSA) ezt alkalmazza.

42 Hatóanyag gyártók A költségek egyenlő megoszlásának biztosítása érdekében minden hatóanyag gyártónak vagy importőrnek hozzáférési felhatalmazást vagy teljes dokumentációt kell benyújtani az ECHA-hoz azon hatóanyagok tekintetében amelyeket értékesít, vagy biocid termékben felhasznál. A listát az ECHA naprakészen közzéteszi szeptember 1-től csak az ECHA honlapján felsorolt hatóanyag gyártóktól származó hatóanyag lehet a biocid termék összetételében, más hatóanyag nem kerülhet forgalomba. Engedélyezés során a hatóanyag gyártó adatait be kell nyújtani

43 dal-products-regulation/approved-suppliers

44 REACH rendelet Az Európai Parlament és Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag -ügynökség létrehozásáról, az 1999/45 EK rendelet módosításáról, előző rendeletek visszavonásáról. A vegyi anyagokra a mennyiségtől függő regisztrációs és bejelentési kötelezettséget írt elő, A biocidokra vonatkozik, Nem vonatkozik a humán és állatgyógyászati készítményekre.

45 CLP vagy GHS rendelet Az Európai Parlament és Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45 EK irányelv módosításáról, és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról Vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere, az ENSZ keretében 12 év alatt dolgozták ki. Anyagok esetében től, keverékek esetében től alkalmazandó. Keverékek esetében, amelyeket az 1999/45 EK irányelv szerint osztályoztak, címkéztek, csomagoltak, előtt már forgalmaztak, ig nem szükséges e rendelet szerint újracímkézni és csomagolni.

46 Elérhetőség

47 Teendők Biztonsági adatlapok megváltoztatása Veszélyt jelző piktogramok GHS01-től GHS 09-ig, szimbólumok a csúcsukra állított négyzetek az eddigi oldalukra állított négyzetek helyett Figyelmeztető H mondatok a biocid termék kockázatos használatára utaló R mondatok helyett Óvintézkedésre vonatkozó P mondatok a biocid termék biztonságos használatára utaló S mondatok helyett

48 Címkézés és csomagolás újabb módosítása A Bizottság 944/2013/EU rendelete (2013. október 2.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

49 Rendelet a módosításokról A Bizottság 354/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. április 18.) az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU rendeletének megfelelően engedélyezett biocid termékekkel kapcsolatos változtatásokról Kategóriákba sorolás alapja, hogy milyen mértékben szükséges újraértékelni a kockázatokat és a hatékonyságot. Minden változtatást külön be kell nyújtani, bizonyos esetekben összevont benyújtás megengedhető. Kategóriák: adminisztratív változtatás kisebb mértékű változtatás jelentős változtatás

50 Azonos biocid termékek engedélyezése A BIZOTTSÁG 414/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. május 6.) az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően az azonos biocid termékek engedélyezésére szolgáló eljárás meghatározásáról Két vagy több, azonos jellemzőkkel rendelkező biocid termék engedélyezése során az engedélyek megadhatók egyetlen termék értékelése és adott esetben összehasonlító értékelés alapján. A termékengedély duplikálható az adminisztratív adatok megváltoztatásának lehetőségével. Hozzáférési nyilatkozatot be kell adni az új engedélyesnek.

51 Végrehajtási rendelet A Bizottság 492/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 17.) az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kölcsönös elismerési eljárás tárgyát képező engedélyek megújítására vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről Az 528/2012/EU rendelet számos hiányosságát pótolja.

52 Európai rendelet átültetése magyarra 316/2013. (VIII. 28.) Korm. Rendelet a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól Magyar kompetens biocid hatóság: Országos Tisztifőorvosi Hivatal /OTH Az értékelésben szakértőként közreműködnek az OTH intézményei, a koordinációs csoportok tagjainak kijelölésére az OTH jogosult, Országos Epidemiológiai Központ / OEK Országos Közegészségügyi Központ (OKK) intézetei : az Országos Kémiai Biztonsági Intézet / OKBI és az Országos Környezet-egészségügyi Intézet / OKI Országos Gyógyszerészeti- és Élelmezés-egészségügyi Intézet /OGYÉI/ Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szakhatóságból szakértő lett Szakhatóság: Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi Felügyelőség /OKTF/ a szakhatósági állásfoglalásra határidő 45 nap

53 Az emberi erőforrások minisztere 32/2014 (IV. 18.) EMMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról I. 2. rész A 38/2013. (VII. 7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet módosításáról Az e rendelet szerint nem engedélyköteles biocid termék bejelentését méregfelügyeleti nyilvántartás, valamint a biocid termék nyilvántartása céljából a gyártó vagy importáló a gyártás vagy az import megkezdésétől számított 90 napon belül köteles megtenni az OKBI-ba elektronikus úton az OTH Szakrendszeri Információs Rendszerén keresztül. Ha engedélyköteles, akkor a termékbejelentést a benne található hatóanyag(ok) közül az utolsó jóváhagyásának időpontjáig érvényes és hatályos engedély birtokában kell megtenni, ekkor az OTH végzi a bejelentést az OKBI-ba.

54 Az emberi erőforrások minisztere 32/2014 (IV. 18.) EMMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról I. Az OEK, OKBI, OKI, OÉTI és a NÉBIH szakértőként járnak el a kijelölt terméktípusok engedélyezési eljárásaiban. A 3., 4., 5., 18., 19 terméktípusba tartozó, az állatgyógyászati termékről szól rendelet szerint állategészségügyi biocidnak nem minősülő termék felhasználhatóságával összefüggő határozatát az OTH a NÉBIH-hel is közli. Azok a termékek, amelyek élelmiszerrel, állatok itatására szolgáló folyadékkal vagy takarmánnyal összetéveszthetők, úgy kell csomagolni, hogy az ilyen összetévesztés esélye a lehető legkisebb legyen. A mindenki számára hozzáférhető termékeknek, ha azok élelmiszerrel, itallal vagy takarmánnyal összetéveszthetők, olyan averzív hatású összetevőt(ket)kell tartalmazniuk, amely(ek) a termék elfogyasztását megakadályozzák, vagy az elfogyasztás veszélyeire a fogyasztó figyelmét egyértelműen felhívják. A felirat nem túlozhatja el a termék hatását, Pl. nem mérgező, ártalmatlan

55 Az emberi erőforrások minisztere 32/2014 (IV. 18.) EMMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról III. A 38/2013. (VII. 7.) rendelet szerint engedélyezett biocid termék címkéjének magyar nyelven, jól olvashatóan és eltávolíthatatlan módon tartalmazandók felsorolása A kérelemhez csatolni kell a csomagolás, a felirat (címke) tájékoztatók mintáját vagy tervezetét. Meg kell jelölni a termék hatóanyag gyártójának a nevét, székhelye és telephelye címét. Az új engedély kibocsátását követően a termék a megelőző címkével legfeljebb 180 napig forgalmazható. Megjegyzés: a hatósági ellenőrzés egyre fontosabbá válik, hogy a rendeletet betartsák, vagy betartását kikényszerítsék a tagállamokban.

FOLYTONOSSÁG ÉS VÁLTOZÁS A BIOCID TERMÉKEK SZABÁLYOZÁSÁBAN

FOLYTONOSSÁG ÉS VÁLTOZÁS A BIOCID TERMÉKEK SZABÁLYOZÁSÁBAN Állami NépegN pegészségügyi gyi és s Tisztiorvosi Szolgálat lat FOLYTONOSSÁG ÉS VÁLTOZÁS A BIOCID TERMÉKEK SZABÁLYOZÁSÁBAN Biztonságtechnika 2015. Balatonalmádi, 2015. május 27-29. Cseresznyák Veronika

Részletesebben

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól Hatályos:2013. 09. 02-től A Kormány a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény

Részletesebben

Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban

Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban Cserháti Pálma MSc, biológus Országos Epidemiológiai Központ, Dezinfekciós osztály Biocidok és szabályozásuk Biocid termék: hatóanyag,

Részletesebben

32/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

32/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 32/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2014.04.21 - Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (5) bekezdés c) pont cd) alpontjában

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 528/2012/EU RENDELETE (2012. május 22.) a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 528/2012/EU RENDELETE (2012. május 22.) a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 528/2012/EU RENDELETE (2012. május 22.) a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról Kozmetikai és Háztartás-vegyipari Konferencia Visegrád, 2013. november 5.

Részletesebben

21/2012. (IX. 4.) EMMI rendelet. egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

21/2012. (IX. 4.) EMMI rendelet. egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról 21/2012. (IX. 4.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról hatályos: 2012.09.05-2012.09.05 A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34.

Részletesebben

Biocid aktualitások. Magyar Kémikusok Egyesülete évi Biztonságtechnika továbbképző szemináriuma

Biocid aktualitások. Magyar Kémikusok Egyesülete évi Biztonságtechnika továbbképző szemináriuma Biocid aktualitások Magyar Kémikusok Egyesülete 2016. évi Biztonságtechnika továbbképző szemináriuma 2016. Június 2. Német Balázs Osztályvezető Kémiai Biztonsági és Biocid Kompetens Hatósági Osztály Országos

Részletesebben

1 MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM VÉGSŐ ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1 MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM VÉGSŐ ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 1 A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2008. ( ) FVM rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról,

Részletesebben

Dr. Marosvölgyi Nikoletta Országos Kémiai Biztonsági Intézet REACH Nemzeti Tájékoztató Szolgálat

Dr. Marosvölgyi Nikoletta Országos Kémiai Biztonsági Intézet REACH Nemzeti Tájékoztató Szolgálat Dr. Marosvölgyi Nikoletta Országos Kémiai Biztonsági Intézet REACH Nemzeti Tájékoztató Szolgálat Bevezetés Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK (REACH) rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról,

Részletesebben

A veszélyes anyagokhoz kapcsolódó fogalomgyűjtemény

A veszélyes anyagokhoz kapcsolódó fogalomgyűjtemény A veszélyes anyagokhoz kapcsolódó fogalomgyűjtemény A veszélyes anyagok témaköréhez kapcsolódó legfontosabb fogalmakat többek között a következő jogszabályokban találjuk meg. A munkavédelemről szóló 1993.

Részletesebben

címkézéséről Botos Ágnes EV REACH, GHS, ADR, KEM tanácsadó 2009.október.6. www.reachexpert.eu www.reachexpert.eu

címkézéséről Botos Ágnes EV REACH, GHS, ADR, KEM tanácsadó 2009.október.6. www.reachexpert.eu www.reachexpert.eu CLP: 1272/2008/EK rendelet anyagok és keverékek osztályozásáról címkézéséről csomagolásáról Botos Ágnes EV REACH, GHS, ADR, KEM tanácsadó 2009.október.6. GHS ÉS CLP KAPCSOLATA Az ENSZ kidolgozta a Vegyi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2013.3.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 79/7 A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. március 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

Részletesebben

14/2013. (II. 15.) EMMI rendelet

14/2013. (II. 15.) EMMI rendelet 14/2013. (II. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról hatályos: 2013.02.16 - - 2014.05.01 A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.4.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 108/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 348/2013/EU RENDELETE (2013. április 17.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről

Részletesebben

A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés a) pont ab)

A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés a) pont ab) A nemzetgazdasági miniszter 21/2015. (VIII. 28.) NGM rendelete egyes munkavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról, valamint egyes foglalkoztatási és szakképzési tárgyú

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.1.19. COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a HP 14 veszélyességi tulajdonság

Részletesebben

GYÓGYTERMÉKEK JELENE ÉS JÖVŐJE

GYÓGYTERMÉKEK JELENE ÉS JÖVŐJE GYÓGYTERMÉKEK JELENE ÉS JÖVŐJE Sárvár 2011. március 24. Országos Gyógyszerészeti Intézet Dr. Szepezdi Zsuzsanna főigazgató A természetes anyagok (növényi szerek) szabályozására 1987-ben került sor elsőként

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. december 2. (OR. en) 15193/16 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. november 30. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: a Tanács Főtitkársága D048510_01

Részletesebben

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel Megjelent az energiával kapcsolatos termékek kötelező címkézésére vonatkozó kormányrendelet, mely alapján energiával kapcsolatos termék akkor hozható forgalomba vagy helyezhető üzembe, ha megfelel az adott

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 1977 2128. OLDAL 2010. május 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2040 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Az 1223/2009/EK kozmetikai rendelet magyarországi bevezetése. Dr. Török Ágnes KOZMOS Jogi Szakbizottság vezetője

Az 1223/2009/EK kozmetikai rendelet magyarországi bevezetése. Dr. Török Ágnes KOZMOS Jogi Szakbizottság vezetője Az 1223/2009/EK kozmetikai rendelet magyarországi bevezetése Dr. Török Ágnes KOZMOS Jogi Szakbizottság vezetője Az 1223/2009/EK kozmetikai rendelet bevezetése Maga a rendelet nem igényel hazai átültetést,

Részletesebben

Professzionális tanácsadó a vegyszerekre vonatkozó EU törvényekhez

Professzionális tanácsadó a vegyszerekre vonatkozó EU törvényekhez Professzionális tanácsadó a vegyszerekre vonatkozó EU törvényekhez Számos tanácsadó cég kínál általános támogatást, de csak néhányan biztosítanak olyan minőségi szolgáltatást, mint a JSC. A szabályozási

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

m) AOEL: a felhasználó személyt érő, elfogadható expozíciós szint;

m) AOEL: a felhasználó személyt érő, elfogadható expozíciós szint; 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM FVM KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 354/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 354/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE L 109/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.4.19. A BIZOTTSÁG 354/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. április 18.) az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU rendeletének megfelelően engedélyezett

Részletesebben

T/4818. számú törvényjavaslat. a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról

T/4818. számú törvényjavaslat. a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4818. számú törvényjavaslat a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2015. május

Részletesebben

38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet. a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről. A rendelet hatálya

38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet. a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről. A rendelet hatálya 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.)

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása:

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint Octenisept Nyomtatás dátuma: 2009. 06. 15. Módosítás/revízió: 2009. 11. 10. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: 1.1 Kereskedelmi név:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. f e l t é t e l h e z k ö t ö m:

H A T Á R O Z A T. f e l t é t e l h e z k ö t ö m: Iktatószám: Tárgy: KE/001/00576-0003/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A WELL DONE ST. MORITZ KFT. (székhely: 2900 Komárom, Mártírok u. 92., adószám: 13075833-2-11) által forgalmazott

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, január 13. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, január 13. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. január 13. (OR. en) 5209/16 AGRILEG 3 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. január 8. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.: D042746/16

Részletesebben

Ragasztók új veszélyességi osztályozása. A CLP bevezetése az EU-ban

Ragasztók új veszélyességi osztályozása. A CLP bevezetése az EU-ban Ragasztók új veszélyességi osztályozása A CLP bevezetése az EU-ban Az EU CLP rendelete a vegyi termékek osztályozásáról (Classification), címkézéséről (Labeling) és csomagolásáról (Packaging) Összhangba

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

Kötelezem Spaits Csaba egyéni vállalkozót (székhelye: 9912 Magyarszecsőd, Petőfi u. 15. sz.) ,- Ft, azaz Huszonötezer forint

Kötelezem Spaits Csaba egyéni vállalkozót (székhelye: 9912 Magyarszecsőd, Petőfi u. 15. sz.) ,- Ft, azaz Huszonötezer forint Iktatószám: Tárgy: VA/7/00491-0005/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Kötelezem Spaits Csaba egyéni vállalkozót (székhelye: 9912 Magyarszecsőd, Petőfi u. 15. sz.) 25.000,- Ft, azaz Huszonötezer

Részletesebben

Biztonsági adatlappal kapcsolatos követelmények A biztonsági adatlap frissítése

Biztonsági adatlappal kapcsolatos követelmények A biztonsági adatlap frissítése Biztonsági adatlappal kapcsolatos követelmények A biztonsági adatlap frissítése S hogy még szebb legyen az életünk: módosul a REACH II. melléklete!! Összeállította: dr. Deim Szilvia Országos Kémiai Biztonsági

Részletesebben

CLP új szabályozás lép hatályba a termékek veszélyességi besorolásával kapcsolatban változások a címkézésben

CLP új szabályozás lép hatályba a termékek veszélyességi besorolásával kapcsolatban változások a címkézésben CLP új szabályozás lép hatályba a termékek veszélyességi besorolásával kapcsolatban változások a címkézésben Amennyiben Ön az utóbbi időben vásárolt valamilyen terméket (pl. tisztítószert) akkor észrevehette

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma Sikadur -501

Felülvizsgálat dátuma Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma Sikadur -501 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2006. ( ) FVM rendelete. az állategészségügyi biocid termékekről

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2006. ( ) FVM rendelete. az állategészségügyi biocid termékekről A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2006. ( ) FVM rendelete az állategészségügyi biocid termékekről Az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény (a továbbiakban: Áeü.) 47. -a (2)

Részletesebben

(HL L 167., , 1. o.)

(HL L 167., , 1. o.) 2012R0528 HU 25.04.2014 002.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 528/2012/EU RENDELETE

Részletesebben

Mi a CLP? A CLP a vegyi anyagok és keverékek osztályozási, címkézési és csomagolási szabályozása.

Mi a CLP? A CLP a vegyi anyagok és keverékek osztályozási, címkézési és csomagolási szabályozása. Mi a CLP? A CLP a vegyi anyagok és keverékek osztályozási, címkézési és csomagolási szabályozása. Az ENSZ vegyszerekre vonatkozó Globálisan Harmonizált Rendszerének (UN-GHS) európai bevezetése. A REACH

Részletesebben

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 34. (4) bekezdése a) pontjának aa)-ah)

Részletesebben

Szám Oldal Dátum M1 Az Európai Parlament és a Tanács 1882/2003/EK rendelete (2003. L 284 1 2003.10.31.

Szám Oldal Dátum M1 Az Európai Parlament és a Tanács 1882/2003/EK rendelete (2003. L 284 1 2003.10.31. 1998L0008 HU 31.05.2012 021.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 98/8/EK IRÁNYELVE (1998.

Részletesebben

CLP és az ADR kapcsolata

CLP és az ADR kapcsolata CLP és az ADR kapcsolata Botos Ágnes (GHS-expert Kft. ) REACH, CLP, ADR, KEM tanácsadó Környezetvédelmi jogi szakokleveles vegyészmérnök 2010.november Tel: +36-20-2205737 E-mail: agnes.botos@ghsexpert.com

Részletesebben

33/2010. (IV. 7.) FVM rendelet az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet módosításáról

33/2010. (IV. 7.) FVM rendelet az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet módosításáról 33/2010. (IV. 7.) FVM rendelet az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet módosításáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. -a (2)

Részletesebben

A gyomirtó szer alkalmazás jogszabályi alapelvei különös tekintettel a természetvédelmi gyakorlatra Dancza István

A gyomirtó szer alkalmazás jogszabályi alapelvei különös tekintettel a természetvédelmi gyakorlatra Dancza István A gyomirtó szer alkalmazás jogszabályi alapelvei különös tekintettel a természetvédelmi gyakorlatra Dancza István Agresszív özönnövény fajok természetvédelmi kezelése a gyakorlatban Szakmai szeminárium

Részletesebben

A NÉBIH szerepe az ökológiai gazdálkodásban; az ökológiai növénytermesztésre vonatozó szabályok

A NÉBIH szerepe az ökológiai gazdálkodásban; az ökológiai növénytermesztésre vonatozó szabályok A NÉBIH szerepe az ökológiai gazdálkodásban; az ökológiai növénytermesztésre vonatozó szabályok Rónai Anna növényvédelmi mérnökszakértő Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt

Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt Miről kívánok szólni? Milyen anyagok tartoznak az állattenyésztési és vágási melléktermékekhez? Melyek a legfontosabb jogszabályok?

Részletesebben

Kovács Tamás OKBI REACH Nemzeti Tájékoztatási Szolgálat 2013. november 05. Visegrád

Kovács Tamás OKBI REACH Nemzeti Tájékoztatási Szolgálat 2013. november 05. Visegrád Kovács Tamás OKBI REACH Nemzeti Tájékoztatási Szolgálat 2013. november 05. Visegrád CLP AKTUÁLIS KÉRDÉSEK I.: VÁLTOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK 2 1.) 944/2013/EU bizottsági rendelet (5. ATP) Kihirdetés: 2013. okt.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.17. C(2014) 4580 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) az EN14342 szabvány hatálya alá tartozó bizonyos, bevonat nélküli fa padlóburkolatok

Részletesebben

128/2009. (X. 6.) FVM rendelet

128/2009. (X. 6.) FVM rendelet 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet az állatgyógyászati termékekről Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. - a (2) bekezdésének 24. pontjában, valamint (5) bekezdésének

Részletesebben

A Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztályának tájékoztatása

A Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztályának tájékoztatása A Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztályának tájékoztatása a REACH rendelet (1907/2006/EK rendelet), a CLP rendelet (1272/2008/EK rendelet), valamint az egyes munkavédelmi irányelvek kapcsolatával

Részletesebben

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szervek és a Járási Népegészségügyi Intézetek feladatai az ivóvízbiztonság-felügyelet területén

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szervek és a Járási Népegészségügyi Intézetek feladatai az ivóvízbiztonság-felügyelet területén Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat A Népegészségügyi Szakigazgatási Szervek és a Járási Népegészségügyi Intézetek feladatai az ivóvízbiztonság-felügyelet területén Horváth Kinga, Németh Dávid

Részletesebben

Az Európai arlament és a Tanács 1999/45/EK irányelve Minden egészséget veszélyeztető hatás szisztematikus vizsgálatának eredményét tömeg/tömeg százalé

Az Európai arlament és a Tanács 1999/45/EK irányelve Minden egészséget veszélyeztető hatás szisztematikus vizsgálatának eredményét tömeg/tömeg százalé Az Európai arlament és a Tanács 1999/45/EK irányelve a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek

Részletesebben

1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz

1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz 1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz Haditechnikai termékek Eljárás típusa Igazoláskód Igazolási kód leírása Alkalmazási kör Az MKEH által kibocsátott importengedély a 160/2011. (VIII. 18.) 3173

Részletesebben

Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál

Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál (szigorodó szabályozások, egyértelmű felelősség) Balázs György Ferenc EMKI főosztályvezető DEMIN 2013. május Eszközminősítő és Kórháztechnikai Igazgatóság

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 18.7.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Cristóbal Aguado Laza, spanyol állampolgár által a Mezőgazdasági Termelők Valenciai Szövetsége (ASAJA) nevében

Részletesebben

Intézményközi referenciaszám: 2014/0100 (COD)

Intézményközi referenciaszám: 2014/0100 (COD) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. május 6. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2014/0100 (COD) 8576/15 AGRILEG 102 CODEC 651 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az elnökség a Tanács Előző dok. sz.: 14760/14,

Részletesebben

2011.3.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/25

2011.3.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/25 2011.3.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/25 A BIZOTTSÁG 284/2011/EU RENDELETE (2011. március 22.) a Kínai Népköztársaságból és Hongkong Különleges Közigazgatási Területről származó vagy ott feladott

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. NOVOPED tetűirtó hajszesz 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/-VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP. NOVOPED tetűirtó hajszesz 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/-VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA METATOX Peszticid Gyártó és Forgalmazó Kft. Tel/fax: 36-66/371-168 E-mail cím: info@metatox.hu BIZTONSÁGI ADATLAP NOVOPED tetűirtó hajszesz 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/-VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító CAS-szám: 7732-18-5 EK-szám: 213-791-2 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI MUNKAANYAG

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI MUNKAANYAG IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM IRM/CGKFO/481/2009 MUNKAANYAG a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról Budapest, 2009.

Részletesebben

BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML. szúnyoglárvairtó koncentrátum. Kiadás dátuma: 2013.05.22.

BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML. szúnyoglárvairtó koncentrátum. Kiadás dátuma: 2013.05.22. ENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML szúnyoglárvairtó koncentrátum Kiadás dátuma: 2013.05.22. Verzió: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg) 2015.5.6. HU Európai Unió Hivatalos Lapja L 115/25 A BIZOTTSÁG (EU) 2015/724 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. május 5.) a retinil-acetát, a retinil-palmitát és a retinil-propionát valamennyi állatfaj takarmányadalékanyagaként

Részletesebben

Ügytípus rövid leírása: Állatkísérletet folytatni csak a Főosztály által engedélyezett helyen, a tevékenységre kiadott engedély birtokában lehet.

Ügytípus rövid leírása: Állatkísérletet folytatni csak a Főosztály által engedélyezett helyen, a tevékenységre kiadott engedély birtokában lehet. Kísérlet céljára állat felhasználásának engedélyezése Állatkísérletet folytatni csak a Főosztály által engedélyezett helyen, a tevékenységre kiadott engedély birtokában lehet. Jogszabályban meghatározott

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

Ellenőrzési időszak: január 1-december 31. Somogy Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

Ellenőrzési időszak: január 1-december 31. Somogy Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Somogy Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv egészségügyi 74 0 3 0 0 0 0 0 0 37/1996.(X.18.) NM rendelet 1. (2)(3)(4) bekezdése, 3.sz. melléklet - Fürdőmedencék - 2. pontja; 121/1996. (VII.24.)Kormányrendelet

Részletesebben

ToxInfo Tanácsadó Betéti Társaság. 1143 Budapest, Eleonóra utca 8. http://www.toxinfo.hu/

ToxInfo Tanácsadó Betéti Társaság. 1143 Budapest, Eleonóra utca 8. http://www.toxinfo.hu/ ToxInfo Tanácsadó Betéti Társaság 1143 Budapest, Eleonóra utca 8. http://www.toxinfo.hu/ Az anyagok és keverékek kereskedelme nem csak a belső, hanem a globális piacot is érintő kérdés. A nemzetközi kereskedelem

Részletesebben

Veszélyes vegyi anyagok és keverékek

Veszélyes vegyi anyagok és keverékek Veszélyes vegyi anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK Tanácsi rendelet (CLP) végrehajtásával kapcsolatos feladatok. Dr. Hudák Aranka OTH Munkahigiénés

Részletesebben

16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet

16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet Hatály: 2010.XII.1. - 2015.V.31. 1. oldal 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet a termékek megfelelőségének értékeléséhez kapcsolódó egyes ipari és kereskedelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Az

Részletesebben

A vegyi anyagokkal kapcsolatos munkahelyi veszélyek

A vegyi anyagokkal kapcsolatos munkahelyi veszélyek A vegyi anyagokkal kapcsolatos munkahelyi veszélyek a jó munkahely a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu További

Részletesebben

Hová tűntek a Gyógyhatású termékek a piacról avagy hogyan változik a termékkategóriák palettája a patikákban a jogszabály háttér változásával?

Hová tűntek a Gyógyhatású termékek a piacról avagy hogyan változik a termékkategóriák palettája a patikákban a jogszabály háttér változásával? Hová tűntek a Gyógyhatású termékek a piacról avagy hogyan változik a termékkategóriák palettája a patikákban a jogszabály háttér változásával? Ferenci Judit Egis Gyógyszergyár Zrt. 2016.01.30. 1 1. Gyógyhatású

Részletesebben

Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK (CLP) rendelet bemutatása

Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK (CLP) rendelet bemutatása Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK (CLP) rendelet bemutatása Kiss Zsuzsanna Országos Kémiai Biztonsági Intézet 2009. október 15. MAVESZ Konferencia,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA L 306/32 IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA (2016. november 4.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti értékelés összehangolásának elveiről, valamint

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE (XXX)

A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE (XXX) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX SANCO/10387/2013 Rev. 1 (POOL/E3/2013/10387/10387R1- EN.doc) D030733/02 [ ](2013) XXX draft A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE (XXX) a folyékony olaj és zsír tengeri szállítása

Részletesebben

Útmutató. az iskolai kémiai kísérletek biztonságos végzéséhez és a kémiaszertárak működtetéséhez

Útmutató. az iskolai kémiai kísérletek biztonságos végzéséhez és a kémiaszertárak működtetéséhez Útmutató az iskolai kémiai kísérletek biztonságos végzéséhez és a kémiaszertárak működtetéséhez Szerkesztette: dr. Kozák Kristóf Az összeállítást végző munkacsoport tagjai: Balázs Andrea, dr. Csengődy

Részletesebben

A veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékok kezelése Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség A veszélyes hulladékok kezelése Pataki Ferenc osztályvezető Besorolás (2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról) 63. (1) A hulladék

Részletesebben

Helsinki, november 12. MB/D/29/2010 végleges HATÁROZAT A DÍJKÖTELES SZOLGÁLTATÁSOK OSZTÁLYOZÁSÁRÓL. (Az Igazgatóság határozata)

Helsinki, november 12. MB/D/29/2010 végleges HATÁROZAT A DÍJKÖTELES SZOLGÁLTATÁSOK OSZTÁLYOZÁSÁRÓL. (Az Igazgatóság határozata) Helsinki, 2010. november 12. MB/D/29/2010 végleges HATÁROZAT A DÍJKÖTELES SZOLGÁLTATÁSOK OSZTÁLYOZÁSÁRÓL (Az Igazgatóság határozata) HATÁROZAT A DÍJKÖTELES SZOLGÁLTATÁSOK OSZTÁLYOZÁSÁRÓL AZ EURÓPAI VEGYIANYAG-ÜGYNÖKSÉG

Részletesebben

I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az

I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az Iktatószám: Tárgy: VEO/001/00397-0005/2014 Határozat H A T Á R O Z A T I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az - ADLER EUROPE márkanevű,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint KLEENEX Antibakteriális kéztisztító (6336)

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint KLEENEX Antibakteriális kéztisztító (6336) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.12. COM(2014) 351 final 2014/0179 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió által az EFTA Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás II. mellékletének módosításáról

Részletesebben

Megehetők-e az orvostechnikai eszközök?

Megehetők-e az orvostechnikai eszközök? Megehetők-e az orvostechnikai eszközök? Az orvostechnikai eszközök fogalmi és besorolási szabályai 2014. március 28., Budapest Balázs György Ferenc, GYEMSZI- EMKI Főosztályvezető Az egészségügyről szóló

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról 1 A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÓSÁGA VÍZHIGIÉNÉS OSZTÁLY. Tájékoztató

ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÓSÁGA VÍZHIGIÉNÉS OSZTÁLY. Tájékoztató ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÓSÁGA VÍZHIGIÉNÉS OSZTÁLY 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6., 1437 Budapest, Pf. 777/1. Tel.:(1) 476-1173, Fax:(1) 215-0148 E-mail:

Részletesebben

Megfelelőségi határértékek az étrend-kiegészítőknél Uniós ajánlás a kompetens hatóságoknak

Megfelelőségi határértékek az étrend-kiegészítőknél Uniós ajánlás a kompetens hatóságoknak Megfelelőségi határértékek az étrend-kiegészítőknél Uniós ajánlás a kompetens hatóságoknak Horányi Tamás Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülte Étrend-kiegészítők, gyógyhatású

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D032598/06 számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D032598/06 számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. július 11. (OR. en) 11839/14 AGRILEG 152 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2014. július 9. Címzett: Biz. dok. sz.: D032598/06 Tárgy: Uwe CORSEPIUS,

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter, valamint az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter

A gazdasági és közlekedési miniszter, valamint az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter III-3TK/44/2/2006.TERVEZET A gazdasági és közlekedési miniszter, valamint az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter /2006. (..) GKM ICsSzEM együttes rendelete a textil- és textilruházati

Részletesebben

MHT Vándorgyűlés 2013

MHT Vándorgyűlés 2013 MHT Vándorgyűlés 2013 Az építési termékekre vonatkozó szabályok dr. Hajtó Ödön KÖZBESZERZÉS AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/17/EK IRÁNYELVE a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai, az ágazatokban

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2015.2.21. L 50/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG (EU) 2015/282 RENDELETE (2015. február 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH)

Részletesebben

Országos Szakmai Konferencia Bükfürdő, március

Országos Szakmai Konferencia Bükfürdő, március Ami az étrend-kiegészítőket érintő szabályozásból még hátra van avagy milyen változásokra számíthatunk az elkövetkező években Dr. Horányi Tamás Béres Gyógyszergyár Zrt. Országos Szakmai Konferencia Bükfürdő,

Részletesebben

Felkészülés a 2018-as REACH határidő betartására (gyártók, importőrök, továbbfelhasználók)

Felkészülés a 2018-as REACH határidő betartására (gyártók, importőrök, továbbfelhasználók) Felkészülés a 2018-as REACH határidő betartására (gyártók, importőrök, továbbfelhasználók) Biztonságtechnika MKE 2016 Előadó: Botos Ágnes, PhD REACH, GHS & Biocid tanácsadó E-mail: agnes.botos@ghs-expert.com

Részletesebben

á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Nyári á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Új szervezeteink HU-000016: Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. HU-000017:

Részletesebben

BIOPREN CSÓTÁNYIRTÓ GÉL

BIOPREN CSÓTÁNYIRTÓ GÉL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN CSÓTÁNYIRTÓ GÉL Készítés dátuma: 2015.06.24. Verzió szám: 2 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása Az anyag vagy

Részletesebben

SPC kiegészítő oltalmi tanúsítvány

SPC kiegészítő oltalmi tanúsítvány SPC kiegészítő oltalmi tanúsítvány MIE konferencia Mátraháza, 2011. május 26-27. Szentpéteri Zsolt szabadalmi ügyvivő SPC 1.) Forgalomba hozatali engedélyekkel kapcsolatos problémák 2.) Vizsgálattal kapcsolatos

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2942 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.13. C(2014) 1633 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2017.

Részletesebben

Egészségügyi Minisztérium

Egészségügyi Minisztérium Szívességi fordítás Egészségügyi Minisztérium ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI, ÉLELMEZÉSI ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁGI FŐOSZTÁLY ÉLELMISZERBIZTONSÁGI ÉS ÉLELMEZÉSI OSZTÁLY III. sz. Hivatal Állati Eredetű Élelmiszerek Higiéniája

Részletesebben

forgalomból történő kivonását és visszahívását.

forgalomból történő kivonását és visszahívását. Iktatószám: Tárgy: KE/001/00592-0011/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat A BARACK-VIRÁG KFT. (székhelye: 2822 Szomor, Kodály u. 10., adószám: 12960578-2-11; továbbiakban: Társaság) által forgalmazott

Részletesebben

38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet ( )

38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet ( ) 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet (2016.02.01.) a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

169/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1

169/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 169/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 Tartalom: hatályos: 2014.07.19-2014.07.20 1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Részletesebben

A komposztok termékként történő forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezése

A komposztok termékként történő forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezése A komposztok termékként történő forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezése Botosné Olasz Zsuzsanna NÉBIH Növény- Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 2016. október 26. Jogi háttér

Részletesebben