A BIOCID TERMÉKEK FORGALOMBA HOZATALÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE, VÁLTOZÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓS ELŐÍRÁSOK KÖVETKEZTÉBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIOCID TERMÉKEK FORGALOMBA HOZATALÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE, VÁLTOZÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓS ELŐÍRÁSOK KÖVETKEZTÉBEN"

Átírás

1 A BIOCID TERMÉKEK FORGALOMBA HOZATALÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE, VÁLTOZÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓS ELŐÍRÁSOK KÖVETKEZTÉBEN Dr. Horváth Györgyi NÉBIH ÁTI MAGYOSZ május 14.

2 Intézet majd igazgatóság bemutatása, története Állatgyógyászati Oltóanyag-ellenőrző Intézet (ÁOI) Állatgyógyászati Oltóanyag- és Gyógyszerellenőrző Intézet (ÁOGYI) Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takarmányellenőrző Intézet (ÁOGYTI) néven működött, től a Mezőgazdasági Szakigazgatósági Hivatal Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága, (MgSzH ÁTI), március 15-ével jött létre a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal és a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal összevonásával a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH). Intézet helyett Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága (NÉBIH ÁTI).

3 Biocid engedélyezés kezdete Európában az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 98/8/EK IRÁNYELVE (1998. február 16.) a biocid termékek forgalomba hozataláról hatására kezdődött el a biocid termékek engedélyezése. Magyarországon az első lépés a 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM-FVM- KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről megjelenése volt. A biocid nemzeti (kompetens) hatóság az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) lett, az engedélyezési és regisztrációs eljárásokban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (OKTVF), most (OKTF) valamint a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által kijelölt szerv szakhatóságként feladatkörében közreműködik. Az akkori ÁOGYTI szakhatósági kijelölése megtörtént, de végrehajtási utasítás nem jelent meg.

4 FVM biocid rendelete EU belépés időpontja: május 1. 33/2010. (IV. 7.) FVM rendelet az állatgyógyászati termékről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet módosításáról. Az állategészségügyi biocid termékek, állati vérkészítmények engedélyezésére, az állatgyógyászatban használatos gyógyhatású készítmények, ápolószerek, segédanyagok nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályozást tartalmazza. 17/2010. (IV. 16.) EüM-FVM-KvVM biocid rendelet módosítása 1. Az állatgyógyászati terméknek minősülő állategészségügyi biocid termékre annak valamennyi hatóanyaga közösségi jegyzékbe történő felvételéig az állatgyógyászati termékről szóló jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.

5 Az átmeneti időszakban az FVM rendelet hatálya alá tartozó terméktípusok I. Önálló engedély kiadás az állategészségügyben: 3, 18, 19 terméktípusokban OTH-val megosztva. 3. terméktípus: az állathigiéniai célra szolgáló, az állatok testfelületével érintkezésbe kerülő termék, így különösen bőr-, nyálkahártya-, tőgy-, csülök- és patafertőtlenítő, valamint az állati test fertőtlenítésére alkalmazható, fertőtlenítőszerrel impregnált törlőkendő és papír.

6 Az átmeneti időszakban az FVM rendelet hatálya alá tartozó terméktípusok II. 18. terméktípus: a rovarölő, atkaölő és más ízeltlábúak elleni szerek közül a külön rendelet szerint egészségügyi kártevőnek nem minősülő ízeltlábúak elleni védekezés érdekében az állatok elhelyezési, tartási, szállítási környezetében használt szer, beleértve az alombogár, madártetű-atka és az óvantagok irtására az állatok tartási környezetében alkalmazandó szer is. 19. terméktípus: a riasztó és csalogatószerek közül a külön rendelet szerint egészségügyi kártevőnek nem minősülő kártevők, külső élősködők ellen riasztó, csalogató, illetve távoltartó hatású, ölő hatással nem rendelkező, az állatok testfelületén közvetlenül vagy közvetett módon alkalmazandó, vagy az állatok elhelyezési, tartási, szállítási környezetében felhasználandó készítmény.

7 NÉBIH ÁTI szakvélemény A 3. terméktípusban, az állategészségügyi felületfertőtlenítőszerekre állategészségügyi szakvéleményt ad a NÉBIH, koordinál az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) Dezinfekciós Osztálya. Az engedélyt az OTH Járványügyi Főosztálya adja ki. Az 5. terméktípusban, az állatok általi fogyasztásra szánt ivóvíz fertőtlenítésére, kezelésére szolgáló szerek terén, a től megalakult Országos Közegészségügyi Központ (OKK) Országos Környezetegészségügyi Intézete (OKI) Vízbiológiai és Ökotoxikológiai Osztálya koordinál, a szakvéleményezési eljárásba bevonja a NÉBIH illetékes szervét. Az engedélyt az OTH Közegészségügyi Főosztálya adja ki.

8 Engedélyköteles biocid termékek Átmeneti periódusban és azelőtt: Fertőtlenítőszerek 1., 2., 3., 4., 5. terméktípus Rágcsáló irtószerek 14. terméktípus Rovarölő, atkaölő és más ízeltlábúak elleni szerek 18. terméktípus Riasztó- és csalogatószerek 19. terméktípus Változás től az új európai engedélyezés hatályba lépésével: Mind a 22. terméktípus engedélyköteles lett.

9 Új európai biocid rendelet A Biocid Termék Irányelvet (Biocidal Product Directiva, BPD) 98/8 EK felváltotta a Biocid Termék Rendelet (Biocidal Product Regulation, BPR) az európai parlament és a tanács 528/2012/EU rendelete (2012. május 22.) a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról Hatálybalépés: július 18. Alkalmazás: szeptember 1. A biocid termékekre és kezelt árucikkekre kell alkalmazni. A hatóanyagok európai felülvizsgálata alatt az átmeneti időszakban folytatódik a hagyományos, nemzeti engedélyezés a tagországok jogszabályai szerint, csak az 1/A listán szereplő hatóanyagokat tartalmazó termékek engedélyezhetők.

10 Változások szeptember 1-től Új engedélyezési eljárások bevezetése Bizottság által kiadott engedély az EU egész területén érvényes Minden biocid termék forgalmazása engedély köteles lett ECHA központi szerepe az engedélyezésben Díjazási költségek jelentősen emelkedtek Terméktípusok megváltoztak A dokumentációk elektronikus benyújtási módja Kötelező adatmegosztás Párhuzamos kereskedelem Kezelt árucikkekre vonatkozó új rendelkezések

11 A hatóanyagokra vonatkozó jogszabályok I. A 98/8 EK rendelet kijelölte a hatóanyagok felülvizsgálatának menetét től, eleinte 10 éves terv volt, a lassú haladás miatt nem teljesült. 2032/2003 EK rendelet szeptember 1-jében állapította meg azt a határidőt, amely után a felülvizsgálati programban nem vizsgált hatóanyagokat tartalmazó termékeket ki kellett vonni a piacról. BIZOTTSÁG 1451/2007/EK rendelete (2007. december 4.) a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett 10 éves munkaprogram második szakaszáról, felülvizsgálat részletes szabályai I. melléklet Létező hatóanyagok május 14. előtt forgalomban II. melléklet Felülvizsgálati programba felvett hatóanyagok III. A hatóanyag teljes dossziéjával és a dosszié összefoglalásával kapcsolatos követelmények

12 A hatóanyagokra vonatkozó jogszabályok II. A BIZOTTSÁG 1062/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014. augusztus 4.) a biocid termékekben található valamennyi létező hatóanyag szisztematikus vizsgálatára irányuló, az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett munkaprogramról A hatóanyag dokumentáció értékelési folyamata I. melléklet hatóanyag-/terméktípus kombinációk bejelentésében feltüntetendő információk II. melléklet 1. rész aug. 4-én a felülvizsgálati programba felvett hatóanyag-/terméktípus kombinációk II. melléklet 2. rész aug. 4-én nem támogatott hatóanyag- /terméktípus kombinációk

13 Hatóanyag jóváhagyásának ismérvei A biocid hatóanyagok felülvizsgálatának befejeződése után az elutasításról, vagy jóváhagyásról a Bizottság végrehajtási rendeletet (Comission Decision) ad ki Indokolás a referens tagállam jelentése CAR, a tagállamok hatóságainak szakértői, a Biocid Termékekkel Foglalkozó Bizottság értékelő jelentése alapján Biocid Termékek Állandó Bizottsága elfogadja Melléklet: táblázatban közhasználati név, IUPAC név, EK szám, CAS szám, a hatóanyag minimális tisztasági foka, a jóváhagyás időpontja, a jóváhagyás lejártának időpontja, terméktípus, az engedélyezés különös feltételei

14 Jódnak, PVP-jódnak az 1, 3. 4, és 22 ttp-okba tartozó biocid termékekben felhasználható létező hatóanyagként történő jóváhagyásáról Hatóanyag azonosítása, tisztaság megállapítása Rendelet kiadása: január 31. jóváhagyás időpontja: szept. 1. jóváhagyás lejártának időpontja: aug. 1. Régi típusú termékengedély kiadásának határ- ideje: aug. 31. Szeptembertől csak az új típusú engedély kérelmezhető teljes dokumentációval. Termék dokumentáció elkészítésére 19 hónap maradt.

15 Helyettesítendő hatóanyag Ha megfelel a kizárási kritériumok egyikének: Légzőszervi érzékenységet okozó anyagként kell osztályozni az 1272/2008 rendelet szerint A hasonló, jóváhagyott anyagoknál alacsonyabb elfogadható napi bevitel, akut referenciadózis vagy az operátor expozíciós szintje A perzistens P, bioakkumulatív B és toxikus T meghatározó kritériumok közül 2-t teljesít Jelentős arányban inaktív izomereket vagy szennyeződéseket tartalmaz Elegendő a kritériumok egyikének teljesülése a besoroláshoz! A hatóanyag jóváhagyása, vagy megújítása legfeljebb 7 évre (5) Kisebb általános kockázatú hatóanyaggal helyettesítendő.

16 Technikailag egyenértékű hatóanyagok Követelmény: a biocid termékekben lévő hatóanyagoknak technikailag egyenértékűnek kell lenni a már jóváhagyott hatóanyagokkal. Ezt az ECHA akkor értékeli, ha a gyártó különbözik az eredeti jóváhagyással rendelkező gyártótól, a gyártási folyamat eltérő, a jóváhagyott gyártó gyártási helye megváltozik

17 Biocid termék új meghatározás Bármely olyan, egy vagy több hatóanyag álló, egy vagy több hatóanyagot tartalmazó vagy egy vagy több hatóanyagot keletkeztető anyag vagy keverék a felhasználóhoz jutó kiszerelésben, amelynek rendeltetése, hogy károsító szervezeteket a tisztán fizikai vagy mechanikai ráhatáson kívüli bármely más módon elpusztítson, elriasszon, ártalmatlanná tegyen, hatásuk kifejtésében megakadályozzon vagy azokkal szemben más gátló hatást fejtsen ki.

18 Fogalom további bővítése Kezelt árucikk: minden olyan anyag, keverék vagy árucikk, amelyet egy vagy több biocid termékkel kezeltek vagy amely szándékoltan egy vagy több biocid terméket tartalmaz. Az elsődleges biocid funkcióval rendelkező kezelt árucikkek biocid terméknek minősülnek 3. cikk Csak akkor hozhatók forgalomba, ha a termékek összes hatóanyaga jóváhagyásra került, vagy szerepelnek a rendelet I. mellékletében a releváns terméktípus és felhasználás tekintetében (egyszerűsített engedélyezési eljárás hatóanyagai között)

19 Biocid funkcióval rendelkező kezelt árucikk Olyan árucikk, amelynek szándékolt felhasználási céljai között legalább az egyik az, hogy valamely kártékony biológiai szervezetet kémiai vagy biológia eszközökkel elpusztítson, elriasszon, ártalmatlanítson, károkozásában akadályozzon, illetőleg valamilyen más módon korlátozó hatást gyakoroljon. Ez a funkció nem magát a kezelt árucikket, vagy annak eredeti funkcióját védi. Az elsődleges biocid funkcióval rendelkező kezelt árucikk, olyan kezelt árucikk, amelynek egy vagy több funkciója van és ezek között a biocid funkció elsődleges, de legalábbis összemérhető fontosságú.

20 Biocid termékípusok kissé megváltoztak 1. FŐCSOPORT: Fertőtlenítőszerek 1. Humán-egészségügyi célra szánt termékek (emberi bőr vagy fejbőr fertőtlenítésére) 2. Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek, felületek, uszodák, akváriumok, fürdő- és egyéb vizek; a légkondicionáló berendezések; a falak és a padlók magán-, köz- és ipari területeken és egyéb, szakmai tevékenység céljára szolgáló területeken 3. Állategészségügyi célra szolgáló termékek, állatok testfelületén vagy állatok tartására, szállítására szolgáló felületek fertőtlenítésére 4. Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek, azok előállításával, tárolásával vagy fogyasztásával kapcsolatos berendezések, felületek, ivóvíz vezetékek, csőrendszer fertőtlenítésére alkalmazható szerek 5. Emberi és állati ivóvíz fertőtlenítésére alkalmazható szerek

21 2. FŐCSOPORT: Tartósítószerek 6. Termékek eltarthatóságát biztosító tartósítószerek. 7. Bevonatvédő szerek 8. Faanyagvédő szerek 9. Rost, bőr, gumi és polimerizált anyagok tartósítószerei 10. Építőanyagok tartósítására használt szerek 11. Tartósítószerek hűtőfolyadékokhoz és technológiai eljárásokhoz (rendszerfolyadékok) 12. Nyálkásodásgátló szerek 13. Megmunkálásra vagy vágásra használt folyadékok tartósítószerei

22 3. és 4. főcsoport 3. FŐCSOPORT: Kártevők elleni védekezésre használt szerek 14. Rágcsálóirtó szerek 15. Madárölő szerek 16. Puhatestű és féregirtó szerek, valamint egyéb gerinctelen állatok elleni védekezésre használt szerek 17. Halirtó szerek 18. Rovarölő, atkaölő, valamint más ízeltlábúak elleni védekezésre használt szerek 19. Riasztó- és csalogatószerek 20. Egyéb gerincesek elleni védekezésre használt szerek 4. FŐCSOPORT: Egyéb biocid termékek 21. Algásodásgátló termékek 22. Balzsamozáshoz és állatok kitöméséhez használt folyadékok

23 20. terméktípus kihagyása 23-ból 22 maradt Az élelmiszerek és takarmányok tartósítására a károsító szervezetekkel szembeni hatásuk miatt használt, előzőleg a 20. terméktípusba sorolt szereket az 1831/2003 EK rendelet és az 1333/2008 EK irányelv szabályozza, ezért nem indokolt a terméktípus fenntartása.

24 EC Joint Research Centre, Ispra, Olaszország Itt működött a biocid központ őszéig. Technical meeting-ek szervezése a biocid hatóanyagok felülvizsgálatára, értékelésére évente 4 alkalommal. Cím: Via E. Fermi 2749 I Ispra (VA) Italy, Régi megszűnt! Helyette új - Tel: , Fax: Web: ies.jrc.ec.europa.eu The EC-JRC Institute for Environment and Sustainability Most a környezettel, fenntartható fejlődéssel foglalkozik.

25 Az 1997/2006 EK rendelettel létrehozták az Európai Vegyianyag-ügynökséget web: Az új biocid központ székhelye: FI Annankatu 18. Helsinki, Finnország.

26 Termék engedélyezés Biocid terméket az EU tagállamokban nem szabad forgalmazni vagy felhasználni az e rendelettel összhangban történő engedélyezési eljárás nélkül. Engedélyt 10 évre lehet adni, ha Hatóanyag szerepel a rendelet I. mellékletében az adott terméktípusban, felhasználási céllal (egyszerűsített engedélyezés esetében) Hatóanyag felülvizsgálatának befejeződése után Az új engedély megújítási kérelem beadása 550 nappal az engedély lejáratának időpontja előtt.

27 Előző engedéllyel meddig lehet forgalmazni? 528/2012 rendelet, 89 cikk 3. bekezdés: Ha nem kerül benyújtásra új kérelem, előző engedély elutasításra kerül, a terméket a hatóanyag jóváhagyásának időpontjától nem szabad gyártani, a forgalomba került tételek 180 napot követően nem forgalmazhatók, a meglévő készletek ártalmatlanítása és felhasználása a jóváhagyás időpontjától számított 365 napig folytatódhat.

28 Európai biocid engedélyezés ismérvei Uniós engedélyezés közigazgatási aktus Engedélyes az Unióban letelepedett, vagy állandó lakcímmel rendelkező személy, aki felelős a termék forgalomba hozataláért egy adott tagállamban, vagy az Unióban Egyedi biocid termékre vagy termékcsaládra engedély legfeljebb 10 évre adható A termékcsalád tagjai között eltérések lehetnek a pigmentek, illatanyagok és festékanyagok vonatkozásában, Újabban a hatóanyag mennyisége is csökkenhet, hatáselmaradás nélkül. A biocid termék jellemző tulajdonságainak összefoglalóját, az un. SPC-t el kell készíteni az engedélyezési eljáráshoz

29 Uniós engedély nem adható ki A kizárási kritériumok alapján 5 cikk Rákkeltő, mutagén, reprodukciót károsító vagy az endokrin rendszert károsító tulajdonságú hatóanyagokat illetve, P-perzisztens, B-bioakkumulatív, T-toxikus (mérgező) vpvb (v=nagyon) hatóanyagokat tartalmazó termékekre, engedmények, felhasználás zárt rendszerekben 14. rágcsálók, 15. madarak, 17. halak, 20. és egyéb gerincesek kártételének szabályozására szolgáló, valamint az un. algásodásgátló, a 21 ttp-ba tartozó termékekre uniós engedély azonos felhasználási feltételekkel nem adható ki.

30 Tervezett időtartamok az uniós engedélyek kiadására szeptember 1-jétől az új hatóanyagot tartalmazó termékekre; az 1.,3., 4., 5., 18. és 19. terméktípusba sorolt termékekre január 1-jétől a 2., 6. és 13. terméktípusba sorolt termékekre január 1-jétől az összes többi terméktípusba sorolt termékekre

31 Biocid termékek, termékcsaládok új engedélyezési eljárásai Nemzeti engedélyezés (NA) egy tagállamban, Egymást követő kölcsönös elismerés / Mutual recognition in sequence, (MRS) Párhuzamos kölcsönös elismerés / Mutual recognition in parallel (MRP), Uniós engedélyezés minden tagállamra kiterjedő eljárás, a tagállamok nem vesznek részt benne, a Bizottság adja ki. Az érintett tagállam, ha nem találja megfelelőnek eltérést kezdeményezhet a 37. cikk alapján Egyszerűsített engedélyezési eljárás

32 Egyszerűsített engedélyezési eljárás feltételei A biocid termék hatóanyaga(i) a rendelet I. mellékletében szerepelnek, megfelelnek a meghatározott korlátozásoknak Nem tartalmaznak aggodalomra okot adó anyagot, vagy nanoanyagot, Megfelelően hatékonyak, Alkalmazásuk során a nincs szükség személyi védőfelszerelésre/védőeszközre Feltételek megléte esetén a hiánypótlást követő 90 napon belül kiadják az engedélyt

33 Egyszerűsített engedélyezési eljárás hatóanyagainak jegyzéke/1. melléklet 1). 1333/2008 EK rendelet alapján élelmiszer adalékanyagként engedélyezett anyagok: tejsav, nátrium-benzoát, ±borkősav, ecetsav, propionsav, 2). 1907/2006 EK rendelet IV. mellékletében felsorolt anyagok: aszkorbinsav, lenmagolaj 3). Gyenge savak, 4). Hagyományosan használt természetes eredetű anyagok: levendulaolaj, borsmenta olaj 5). Feromonok: okt-1-én-3-ol, ruhamoly-feromon 6). A 98/8/EK irányelv I. vagy I.A mellékletében szereplő anyagok: széndioxid, nitrogén, (ZE)-tetradeka-9,12-dienil-acetát 7).Egyéb anyagok: bakulovírus, bentonit, citronellál, vas-szulfát

34 Új engedély kérelem benyújtása Nemzeti engedély (NA) esetében az adott tagország biocid kompetens hatóságához Egymást követő kölcsönös elismerés (MRS) esetén az első tagállamban (RM) megadott nemzeti engedélyt valamennyi érintett tagállam illetékes hatóságának a tagállam által meghatározott nyelvre lefordítva, Párhuzamos kölcsönös elismerés esetén a választott referens tagállam illetékes hatóságának, egyidejűleg valamennyi érintett tagállam illetékes hatóságának Egyszerűsített engedélyezés esetén az ECHA-nak a kérelem értékelésére javasolt tagállam nevével. Javasolt tagállam illetékes hatóságának írásbeli nyilatkozata benyújtandó, hogy vállalja az értékelést.

35 Kérelem benyújtásának módja R4BP biocid termékek nyilvántartása, központi platform, amelyen keresztül a biocid termékekkel kapcsolatos valamennyi kérelmet elektronikus úton be kell nyújtani IUCLID (5) vagy (6) =INTERNATIONAL UNIFORM CHEMICAL INFORMATION DATABASE a hatóanyagokra és a biocid termékekre vonatkozó adatok összegyűjtéséhez, szervezéséhez, tárolásához használandó. Ezekből az adatokból hozzák létre a dokumentációt, amelyet az R4BP-n keresztül nyújtanak be az ECHA-nak, és az illetékes hatóságoknak.

36 Segítségek az ECHA honlapján Manual for authority users IUCLID dossiers content, comparison and annotations Kézikönyv a hatósági felhasználóknak az IUCLID dokumentációk tartalmáról, összehasonlítások, magyarázatok Guidance on activ substance suppliers Útmutatás a hatóanyag ellátókról Guidance on the preparation of dossiers for harmonised classification and labelling Útmutatás a dokumentáció elkészítéséhez a harmonizált osztályozás és címkézés szerint Practical Guides Gyakorlati útmutatók minden témában

37 Kötelező adatmegosztás Célja a szükségtelen állatkísérletek elkerülése. Gerinceseken csak akkor végezhető vizsgálat, ha a szükséges adatok másképp nem szerezhetők meg. A gerinceseken végzett vizsgálat nem ismételhető meg. Kísérlet végzése előtt kérelmet kell benyújtani az ECHA-hoz, hogy megtudják más benyújtotta-e a vizsgálatot. Ha igen, a kérelmezőnek és az adatok tulajdonosának meg kell állapodniuk ellenszolgáltatás fejében a vizsgálati eredmények megosztásáról. Ha nem sikerül a megállapodás, jelenteni kell az Ügynökségnek, 60 napon belül engedélyezik az adatokra hivatkozást, ha bizonyított, hogy a kérelmező mindent megtett, fizetett. Vita esetén nemzetközi bíróság határoz a költségekről.

38 Párhuzamos kereskedelem A bevezetés helye szerinti tagállam illetékes hatósága a kérelmező kérésére egy másik, a származási tagállamban már engedélyezett biocid termék vonatkozásában a területén való forgalmazásra, vagy felhasználásra vonatkozóan párhuzamos kereskedelmi engedélyt ad ki, ha megállapítja, hogy a termék azonos a referencia termékkel. Azonosság 15 előírt feltétel teljesülése esetén, kiegészítő információk kérhetők a származási tagállam hatóságától Ha az első engedélyt biztonsági vagy hatásossági okból visszavonják, úgy a párhuzamos engedélyt a bevezetés helye szerinti tagállam illetékes hatósága visszavonhatja.

39 ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ Az állatokon és tartási környezetükben alkalmazásra kerülő biocid termékek esetében a kockázatbecslés eredményétől függően maradványanyag vizsgálatot, határérték megállapítást (MRL) és az élelmezés-egészségügyi várakozási idő megállapítását írhatják elő. Állatgyógyszereknél 470/2009/EK rendelet, Növényvédőszer maradékok határértékéről 396/2005/EK rendelet, Megalakult a Biocides Technical Meeting-en belül a Dietary Risk Assessment Working Group (DRAWG), együttműködési szerződést kötöttek a European Medicines Agency-vel (EMA) a maradékanyagok határértékének megállapítására. Technical guidance document on livestock exposure estimation on biocides: Módszertani útmutató készült a haszonállatokon és környezetükben alkalmazott biocid termékek által okozott expozíció értékelésére.

40 Workshop on MRLs Workshop on MRLs for biocides Berlin, Vita a hatóságok és a cégek között a küszöbérték mértéke és vizsgálati kötelezettség előírása, újabb költségek miatt. További egyeztetések szükségesek, az idő sürget, mert a hatóanyagok értékelése halad a 18 ttp-ban, elkezdődött a 3. ttp-ban. Svéd Királyság kapta a további feladatot Véletlenszerűen halmozott expozíció előfordulhat, ha a hatóanyag más formulációban is egyidejűleg felhasználásra kerül pl: állat kezelése állatgyógyszer, ektoparazitikum, tőgybimbó- vagy csülök fertőtlenítés biocid termék állat környezetében fertőtlenítés, rovarirtás biocid termék, legelőn, takarmánytermő területen növényvédőszer alkalmazás peszticid

41 Expozíció mértéke Guideline on risk characterisation and assessment of maximum residue limits (MRL) for biocides készül, EMA London /2015. aug. 1-re várható a hatályba lépése/ Javasolt biocid küszöbérték 4 µg/ttkg/nap/hatóanyag az élelmiszertermelő állatokat ért külső expozíció mértékére. MRL vizsgálat végzendő, ha az expozíció ezt az értéket meghaladja. Növényvédő szereknél a küszöbérték 0,1 mg/kg/ hatóanyag/takarmány az European Food Safety Authority (EFSA) ezt alkalmazza.

42 Hatóanyag gyártók A költségek egyenlő megoszlásának biztosítása érdekében minden hatóanyag gyártónak vagy importőrnek hozzáférési felhatalmazást vagy teljes dokumentációt kell benyújtani az ECHA-hoz azon hatóanyagok tekintetében amelyeket értékesít, vagy biocid termékben felhasznál. A listát az ECHA naprakészen közzéteszi szeptember 1-től csak az ECHA honlapján felsorolt hatóanyag gyártóktól származó hatóanyag lehet a biocid termék összetételében, más hatóanyag nem kerülhet forgalomba. Engedélyezés során a hatóanyag gyártó adatait be kell nyújtani

43 dal-products-regulation/approved-suppliers

44 REACH rendelet Az Európai Parlament és Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag -ügynökség létrehozásáról, az 1999/45 EK rendelet módosításáról, előző rendeletek visszavonásáról. A vegyi anyagokra a mennyiségtől függő regisztrációs és bejelentési kötelezettséget írt elő, A biocidokra vonatkozik, Nem vonatkozik a humán és állatgyógyászati készítményekre.

45 CLP vagy GHS rendelet Az Európai Parlament és Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45 EK irányelv módosításáról, és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról Vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere, az ENSZ keretében 12 év alatt dolgozták ki. Anyagok esetében től, keverékek esetében től alkalmazandó. Keverékek esetében, amelyeket az 1999/45 EK irányelv szerint osztályoztak, címkéztek, csomagoltak, előtt már forgalmaztak, ig nem szükséges e rendelet szerint újracímkézni és csomagolni.

46 Elérhetőség

47 Teendők Biztonsági adatlapok megváltoztatása Veszélyt jelző piktogramok GHS01-től GHS 09-ig, szimbólumok a csúcsukra állított négyzetek az eddigi oldalukra állított négyzetek helyett Figyelmeztető H mondatok a biocid termék kockázatos használatára utaló R mondatok helyett Óvintézkedésre vonatkozó P mondatok a biocid termék biztonságos használatára utaló S mondatok helyett

48 Címkézés és csomagolás újabb módosítása A Bizottság 944/2013/EU rendelete (2013. október 2.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

49 Rendelet a módosításokról A Bizottság 354/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. április 18.) az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU rendeletének megfelelően engedélyezett biocid termékekkel kapcsolatos változtatásokról Kategóriákba sorolás alapja, hogy milyen mértékben szükséges újraértékelni a kockázatokat és a hatékonyságot. Minden változtatást külön be kell nyújtani, bizonyos esetekben összevont benyújtás megengedhető. Kategóriák: adminisztratív változtatás kisebb mértékű változtatás jelentős változtatás

50 Azonos biocid termékek engedélyezése A BIZOTTSÁG 414/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. május 6.) az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően az azonos biocid termékek engedélyezésére szolgáló eljárás meghatározásáról Két vagy több, azonos jellemzőkkel rendelkező biocid termék engedélyezése során az engedélyek megadhatók egyetlen termék értékelése és adott esetben összehasonlító értékelés alapján. A termékengedély duplikálható az adminisztratív adatok megváltoztatásának lehetőségével. Hozzáférési nyilatkozatot be kell adni az új engedélyesnek.

51 Végrehajtási rendelet A Bizottság 492/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 17.) az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kölcsönös elismerési eljárás tárgyát képező engedélyek megújítására vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről Az 528/2012/EU rendelet számos hiányosságát pótolja.

52 Európai rendelet átültetése magyarra 316/2013. (VIII. 28.) Korm. Rendelet a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól Magyar kompetens biocid hatóság: Országos Tisztifőorvosi Hivatal /OTH Az értékelésben szakértőként közreműködnek az OTH intézményei, a koordinációs csoportok tagjainak kijelölésére az OTH jogosult, Országos Epidemiológiai Központ / OEK Országos Közegészségügyi Központ (OKK) intézetei : az Országos Kémiai Biztonsági Intézet / OKBI és az Országos Környezet-egészségügyi Intézet / OKI Országos Gyógyszerészeti- és Élelmezés-egészségügyi Intézet /OGYÉI/ Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szakhatóságból szakértő lett Szakhatóság: Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi Felügyelőség /OKTF/ a szakhatósági állásfoglalásra határidő 45 nap

53 Az emberi erőforrások minisztere 32/2014 (IV. 18.) EMMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról I. 2. rész A 38/2013. (VII. 7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet módosításáról Az e rendelet szerint nem engedélyköteles biocid termék bejelentését méregfelügyeleti nyilvántartás, valamint a biocid termék nyilvántartása céljából a gyártó vagy importáló a gyártás vagy az import megkezdésétől számított 90 napon belül köteles megtenni az OKBI-ba elektronikus úton az OTH Szakrendszeri Információs Rendszerén keresztül. Ha engedélyköteles, akkor a termékbejelentést a benne található hatóanyag(ok) közül az utolsó jóváhagyásának időpontjáig érvényes és hatályos engedély birtokában kell megtenni, ekkor az OTH végzi a bejelentést az OKBI-ba.

54 Az emberi erőforrások minisztere 32/2014 (IV. 18.) EMMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról I. Az OEK, OKBI, OKI, OÉTI és a NÉBIH szakértőként járnak el a kijelölt terméktípusok engedélyezési eljárásaiban. A 3., 4., 5., 18., 19 terméktípusba tartozó, az állatgyógyászati termékről szól rendelet szerint állategészségügyi biocidnak nem minősülő termék felhasználhatóságával összefüggő határozatát az OTH a NÉBIH-hel is közli. Azok a termékek, amelyek élelmiszerrel, állatok itatására szolgáló folyadékkal vagy takarmánnyal összetéveszthetők, úgy kell csomagolni, hogy az ilyen összetévesztés esélye a lehető legkisebb legyen. A mindenki számára hozzáférhető termékeknek, ha azok élelmiszerrel, itallal vagy takarmánnyal összetéveszthetők, olyan averzív hatású összetevőt(ket)kell tartalmazniuk, amely(ek) a termék elfogyasztását megakadályozzák, vagy az elfogyasztás veszélyeire a fogyasztó figyelmét egyértelműen felhívják. A felirat nem túlozhatja el a termék hatását, Pl. nem mérgező, ártalmatlan

55 Az emberi erőforrások minisztere 32/2014 (IV. 18.) EMMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról III. A 38/2013. (VII. 7.) rendelet szerint engedélyezett biocid termék címkéjének magyar nyelven, jól olvashatóan és eltávolíthatatlan módon tartalmazandók felsorolása A kérelemhez csatolni kell a csomagolás, a felirat (címke) tájékoztatók mintáját vagy tervezetét. Meg kell jelölni a termék hatóanyag gyártójának a nevét, székhelye és telephelye címét. Az új engedély kibocsátását követően a termék a megelőző címkével legfeljebb 180 napig forgalmazható. Megjegyzés: a hatósági ellenőrzés egyre fontosabbá válik, hogy a rendeletet betartsák, vagy betartását kikényszerítsék a tagállamokban.

FOLYTONOSSÁG ÉS VÁLTOZÁS A BIOCID TERMÉKEK SZABÁLYOZÁSÁBAN

FOLYTONOSSÁG ÉS VÁLTOZÁS A BIOCID TERMÉKEK SZABÁLYOZÁSÁBAN Állami NépegN pegészségügyi gyi és s Tisztiorvosi Szolgálat lat FOLYTONOSSÁG ÉS VÁLTOZÁS A BIOCID TERMÉKEK SZABÁLYOZÁSÁBAN Biztonságtechnika 2015. Balatonalmádi, 2015. május 27-29. Cseresznyák Veronika

Részletesebben

A CLP-rendelet bevezető útmutatója. A CLP az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet

A CLP-rendelet bevezető útmutatója. A CLP az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet A CLP-rendelet bevezető útmutatója A CLP az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet JOGI KÖZLEMÉNY Jelen kiadvány útmutatást tartalmaz az 1272/2008/EK

Részletesebben

89/2004. (V. 15.) FVM rendelet. Általános rendelkezések

89/2004. (V. 15.) FVM rendelet. Általános rendelkezések a növényvédı szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezésérıl, valamint a növényvédı szerek csomagolásáról, jelölésérıl, tárolásáról és szállításáról A növényvédelemrıl szóló 2000. évi

Részletesebben

Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez

Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez 1.1. verzió 2011. december JOGI KÖZLEMÉNY Ez a dokumentum tájékoztatást nyújt a REACH-rendeletről, ismertetve a rendeletben előírt kötelezettségeket és azok

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TERVEZETT ÚJ VEGYI ANYAG SZABÁLYOZÁSÁNAK (REACH) GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI, ILLETVE EGÉSZSÉGÜGYI HATÁSVIZSGÁLATA

AZ EURÓPAI UNIÓ TERVEZETT ÚJ VEGYI ANYAG SZABÁLYOZÁSÁNAK (REACH) GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI, ILLETVE EGÉSZSÉGÜGYI HATÁSVIZSGÁLATA ÖKO KÖRNYEZETI, GAZDASÁGI, TECHNOLÓGIAI, KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS FEJLESZTÉSI RT Munkaszám: 116-117/2004. AZ EURÓPAI UNIÓ TERVEZETT ÚJ VEGYI ANYAG SZABÁLYOZÁSÁNAK (REACH) GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI, ILLETVE

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Módosított javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a növényvédő szerek forgalomba hozataláról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Módosított javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a növényvédő szerek forgalomba hozataláról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 11.3.2008 COM(2008) 93 végleges 2006/0136 (COD) Módosított javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a növényvédő szerek forgalomba hozataláról (előterjesztő:

Részletesebben

CÍMKÉZÉSI ELŐÍRÁSOK MAGYARORSZÁGON

CÍMKÉZÉSI ELŐÍRÁSOK MAGYARORSZÁGON CÍMKÉZÉSI ELŐÍRÁSOK MAGYARORSZÁGON Vegyi anyagok, aeroszolok, biocid hatóanyagok és termékek, növényvédő szerek, műtrágya, mosó- és tisztítószerek címkézési előírásai Szakács Péter TOXICHEM KFT. 2012.10.29.

Részletesebben

4. fejezet. Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok

4. fejezet. Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok 107 4. fejezet Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok Cél: a vegyi anyagok-kezelését szabályozó jogi eszközök és egyéb mechanizmusok áttekintése,

Részletesebben

Útmutató az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézéshez és csomagoláshoz

Útmutató az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézéshez és csomagoláshoz Útmutató az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézéshez és csomagoláshoz Anyagok és keverékek gyártói, importőrei, továbbfelhasználói és forgalmazói részére JOGI KÖZLEMÉNY Jelen kiadvány iránymutatást tartalmaz

Részletesebben

2008.12.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 334/7

2008.12.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 334/7 2008.12.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 334/7 A BIZOTTSÁG 1234/2008/EK RENDELETE (2008. november 24.) az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények forgalomba hozatali

Részletesebben

/2008. (...) FVM rendelete. az állatgyógyászati termékekrıl

/2008. (...) FVM rendelete. az állatgyógyászati termékekrıl 1 Tervezet! A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2008. (...) FVM rendelete az állatgyógyászati termékekrıl Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU RAKTÁRLOGISZTIKA IPARBIZTONSÁGI SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE

VESZÉLYES ÁRU RAKTÁRLOGISZTIKA IPARBIZTONSÁGI SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kátai-Urbán Lajos Szabó Ágnes VESZÉLYES ÁRU RAKTÁRLOGISZTIKA IPARBIZTONSÁGI SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE Rezümé: A veszélyes áru logisztikai és raktározási tevékenység üzemeltetése esetében számolnunk

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. augusztus 19., kedd Tartalomjegyzék 42/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet A helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről 12168

Részletesebben

52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet. az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról. A rendelet alkalmazási köre

52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet. az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról. A rendelet alkalmazási köre 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

Részletesebben

Tervezet: A BIZOTTSÁG / /EU RENDELETE

Tervezet: A BIZOTTSÁG / /EU RENDELETE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, D006848/02 Tervezet: A BIZOTTSÁG / /EU RENDELETE ( ) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK

Részletesebben

Tervezet: A BIZOTTSÁG / /EU RENDELETE

Tervezet: A BIZOTTSÁG / /EU RENDELETE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, D006848/02 Tervezet: A BIZOTTSÁG / /EU RENDELETE ( ) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE L 174/88 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.7.1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE (2011. június 8.) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának

Részletesebben

Növényvédő szerek engedélyezése Magyarországon és az Európai Unióban Tőkés Gábor

Növényvédő szerek engedélyezése Magyarországon és az Európai Unióban Tőkés Gábor Növényvédő szerek engedélyezése Magyarországon és az Európai Unióban Tőkés Gábor MgSZH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság I. Engedélyezés a 91/414 EGK irányelv és az azt harmonizáló

Részletesebben

5. fejezet. 5.1. A különböző minisztériumok, illetőleg az ezekhez tartozó hivatalok, intézmények, felügyeletek feladatai

5. fejezet. 5.1. A különböző minisztériumok, illetőleg az ezekhez tartozó hivatalok, intézmények, felügyeletek feladatai 174 5. fejezet A vegyi anyagokat kezelő minisztériumok, hivatalok és egyéb intézmények Cél: a kémiai biztonság és a vegyi anyag-kezelés különböző területeiért felelős minisztériumok és egyéb kormányzati

Részletesebben

Útmutató regisztrációhoz. 2007 június. Útmutató a REACH végrehajtásához

Útmutató regisztrációhoz. 2007 június. Útmutató a REACH végrehajtásához Útmutató regisztrációhoz 2007 június Útmutató a REACH végrehajtásához 1 JOGI MEGJEGYZÉS Jelen dokumentum a REACH-el kapcsolatos útmutató, mely magyarázatok tartalmaz a REACH-el és ennek teljesítési követelményeivel

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

Helyes munkavédelmi gyakorlat a veszélyes anyagok és keverékek használatához. Szakmai Útmutató

Helyes munkavédelmi gyakorlat a veszélyes anyagok és keverékek használatához. Szakmai Útmutató Helyes munkavédelmi gyakorlat a veszélyes anyagok és keverékek használatához Szakmai Útmutató Helyes munkavédelmi gyakorlat a veszélyes anyagok és keverékek használatához Tisza Park Kft 2012 Szerkesztette:

Részletesebben

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökről. A rendelet hatálya

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökről. A rendelet hatálya 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat-

Részletesebben

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV.

Részletesebben

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről OptiJUS Opten Kft. I 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 2015.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék A rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 75. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 12., szerda. Tartalomjegyzék. 170/2010. (V. 12.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 75. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 12., szerda. Tartalomjegyzék. 170/2010. (V. 12.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 12., szerda 75. szám Tartalomjegyzék 170/2010. (V. 12.) Korm. rendelet 25/2010. (V. 12.) EüM rendelet 26/2010. (V. 12.) EüM rendelet 27/2010.

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve. (2004. március 31.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve. (2004. március 31.) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve (2004. március 31.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelv módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

Részletesebben

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről Az Országgyűlés felismerve, hogy az emberek biztonságos élelmiszerrel történő ellátásához a teljes élelmiszerlánc egységes és folyamatos

Részletesebben

Egyéb termékek. Dr. Horányi Tamás horanyi.tamas@beres.hu. 2013. november 9.

Egyéb termékek. Dr. Horányi Tamás horanyi.tamas@beres.hu. 2013. november 9. Egyéb termékek (Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények, kozmetikumok, orvostechnikai eszközök, speciális gyógyászati célra szánt- tápszerek és étrend-kiegészítők) Dr. Horányi Tamás horanyi.tamas@beres.hu

Részletesebben

Útmutató az engedélyezési kérelem keretében elvégzendő társadalmigazdasági elemzés elkészítéséhez

Útmutató az engedélyezési kérelem keretében elvégzendő társadalmigazdasági elemzés elkészítéséhez GUIDANCE ON THE PREPARATION OF AN APPLICATION FOR AUTHORISATIONS Útmutató az engedélyezési kérelem keretében elvégzendő társadalmigazdasági elemzés elkészítéséhez 1. verzió 2011. január ECHA_2010_01820000_HU_TRA.doc

Részletesebben