JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének november 26-án megtartott ü l é s é r ő l. Készült:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. november 26-án megtartott ü l é s é r ő l. Készült:"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének november 26-án megtartott ü l é s é r ő l. Jelen vannak: Tanácskozási joggal: Jegyzőkönyvvezető: Csákvári Antal, Császár Zoltán, Deák Boldizsár, Demeter Ervin, Ficzere György,, Homa János, Dr. Horuczi Csaba, Jánosi Zoltán, Kalmár Péter, Láng András, Dr. Nagy Imre, Nagy István, Nyerges Andor, Orosz Lászlóné, Pál György, Dr. Sipos Mihály, Szántósi Rafael, Szeleczki János, Vizi Gyula, Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző Dr. Gál János könyvvizsgáló Kiss Andrea Köszönti a Közgyűlésen megjelent Képviselő hölgyet és urakat, meghívott szakembereket és minden kedves vendéget. Külön tisztelettel köszönti a Városi Rendőrkapitányság részéről megjelent Dr. Petrovics András ezredes urat, kapitányságvezetőt. Megérkezett: Jékli Sándor Kéri képviselőtársait, a fekete gomb megnyomásával szíveskedjenek bejelentkezni. Megállapítja, hogy 26 képviselő közül jelen van 20 képviselő, így a közgyűlés határozatképes, azt megnyitja. Kéri képviselőtársait, amennyiben a Rendőrség képviselőjéhez kérdésük, észrevételük van, azt a napirendek tárgyalása előtt tegyék fel. Császár Zoltán Körzetét érintően kéri a Kapitány úr segítségét az általa paplanos téli akciónak nevezett program elhárításában. Állítólag Erdélyből érkezett emberek paplanokat, edényeket, egyéb dolgokat árulnak házról, házra. Folyamatosan zaklatják a lakótelepeken, magánházakban élők nyugalmát, és közben akár terepszemlét is tartanak. A körzetében eddig sem tűrte és a jövőben sem tűri azt, hogy az ott élőknek ne legyen a hétköznapokban és legfőképpen az ünnepek alatt békéjük, nyugalmuk. A polgárőrség új vezetőjével - Bögös úrral - is le fog ülni, tárgyalni ebben az ügyben. Kéri kapitány úrtól, hogy az állományát mivel a körzetének jelentős része frekventált helyen van szólítsa fel arra, hogy ezeket az árusokat állítsák meg, igazoltassák őket. Kövessenek el mindent annak érdekében ez a fajta árusítás a körzetében, a városban megszűnjön. Megérkezett: Bodnár Pál

2 2 Jánosi Zoltán Köszöni Kapitány úrnak azt, hogy hétfőn lehetőséget biztosított a Felsőváros lakosainak, képviselőinek arra, hogy közbiztonsági fórum keretében megismerkedhessenek a városrész különböző rendőrségi statisztikáival, adataival, információval. A fórumon számos lakossági észrevétel, javaslat is elhangzott. A lakossági észrevételek között volt néhány olyan, melyet a rendőrség önmagában nem tud megoldani, melyekhez a Városgondozás Kft. segítsége is szükségeltetik. Ilyenek a bokrok, fák útra való benyúlása, stb. Kapitány úr biztosította a probléma felvetőket arról, hogy ennek utána néz és megpróbálják azokat orvosolni. Példásnak tartja a kialakult jó kapcsolatot a város, az önkormányzat és a rendőrség között és jó munkát kíván mind Kapitány úr, mind az állomány számára. Megérkezett: Bányász Róbert, Gálfi Antal Orosz Lászlóné Választó kerültéből egy idős, mozgássérült házaspár kérését tolmácsolja Kapitány úr felé. Közeledik a Karácsony és ebben az időszakban nagyon sokan és gyakran jönnek be a belvárosba autóval. A mozgássérültek is szeretnék kényelmesen és gyorsan lebonyolítani az ügyeik intézését, a vásárlásaikat. Ennek okán kérik, hogy a rendőrség fordítson nagyobb figyelmet a mozgássérült parkolók ellenőrzésére. Dr. Petrovics András Nagyon jó érzés volt hallani a dicsérő szavakat. Császár Zoltán tanácsnok urat biztosítja arról, hogy nyomon fogják követni ezt a fajta árusítást, nemcsak az Ő körzetében, hanem a Felsővárost is érintően, hiszen köztudott, hogy a Tesco parkolóban is rendszeres jelen vannak ezek az árusok. Sajnos dobbal, nem lehet verebet fogni. Amikor megjelenik a rendőrségi autó a Viaduktnál, akkor már megy a hírlánc és a Tesco parkolóban mindenki becsukja a gépjárművek ajtaját és mire odaér a járőr, csend, béke, nyugalom van. Ennek okán a nyomozó kollégáit is ki szokta irányítani oda, hogy civil autóval és ruhában a rendőri jelleget kicsit leplezve, próbálják tetten érni az árusokat. Ugyan ezt fogja tenni a Tanácsnok úr körzetében is. Nagy erőkkel készülnek az ünnepek rendőri biztosítására. Minden hétvégén van és lesz fokozott rendőri ellenőrzés, kiemelten a Katona téri piac, a Dobó téri Karácsonyi vásár és a nagyobb áruházak környékén. Ezekbe az ellenőrzésekbe be kívánja vonni a Fogyasztóvédelmet, a VPOP-t, Polgárőrséget és számít a város Közterület-felügyeletére is. Jánosi Zoltán tanácsnok úr véleményét köszöni, de sajnálja, hogy viszonylag kevesen voltak ezen a fórumon. Ebben az évben ez volt az utolsó. Ha a képviselő urak úgy látják, hogy van értelme folytatni ezt a kezdeményezést, akkor a jövőre nézve sem zárkózik el ezektől a lakossági fórumoktól és ismételten meg fogják szervezni a város különböző területein. Tanácsnok asszony által tolmácsolt kérésre elmondja, hogy kiemelten fogják kezelni a rokkantparkolók használatát és megpróbálja a kollégáit abba az irányba vinni, hogy elsődlegesen humánus rendőri intézkedésekkel próbálják meg kezelni ezt az ügyet és ne a büntetés legyen az elsődleges cél.

3 3 Napirend előtti hozzászólásra igény nem érkezett. Képviselő társai a meghívóban feltüntetett napirendi anyagot írásban megkapták. Bejelenti, hogy sürgősségi indítványt nyújtott be: 1./ Előterjesztés az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett A térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfejlesztése című kiírásra benyújtani kívánt pályázatról; címmel. Szavazás a sürgősségi indítvány napirendi pontként való tárgyalásáról. Szavazás: 23 igen szavazattal elfogadásra került. A helyi önkormányzatokról szóló évi 65. törvény 12. (4) bekezdése alapján a 42; 43; 44; 45; 46-os számú napirendet zárt ülésen tárgyalják. A helyi önkormányzatokról szóló törvény 12. (4) b. pontja alapján javaslom továbbá, hogy a 41es számú napirendet is zárt ülésen tárgyalják, mivel vagyoni ügyről van szó és nyílt ülésen való tárgyalása üzleti érdeket sértene. Kéri, szavazzanak a 41-es számú napirend zárt ülésen való tárgyalásáról. Szavazás: 23 igen szavazattal, elfogadásra került. 655/2009. (XI.26.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a 41-es számú napirendeket zárt ülésen tárgyalja, mivel vagyoni ügyről van szó és nyílt ülésen való tárgyalása üzleti érdeket sértene. Van-e valakinek más napirendi javaslata? Szavazásra bocsátja a napirendekre tett javaslatot. Szavazás: 23 igen szavazattal, elfogadásra került. Tisztelt Közgyűlés! Mielőtt rátérnénk az elfogadott napirendek tárgyalására, engedjék meg, hogy tájékoztassam az ülésünkön résztvevő kedves vendégeinket, hogy az Alapokmány 28. -a lehetőséget ad arra, hogy a Közgyűlés ülésén jelenlévő állampolgárok az utolsó napirendi pont lezárását követően felszólalási jeggyel az Önkormányzat és szervei, a Polgármesteri Hivatal és a közszolgáltatók feladatkörébe tartozó ügyekben közérdekű felvetéseket, kérdéseket, észrevételeket intézhetnek a Közgyűléshez és annak bizottságaihoz. Egy felvető két ügyre térhet ki, együttesen legfeljebb 5 percben. Az Önkormányzat a választ azonnal szóban, vagy 15 napon belül írásban is megadhatja. Felszólalási jegyet a Közgyűlés szervezőjétől, Korsósné Turai Gertrúdtól lehet kérni, és így kérem hozzám eljuttatni.

4 4 Személyi ügy: 1./ Előterjesztés az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Ügyvezetője megbízásának meghosszabbításáról Előadó: Meghívott: Bodnár Pál tanácsnok Palcsó Péter ügyvezető (3394 Egerszalók, Kossuth L. u. 17.) Tanácsnok szóbeli kiegészítése nincs az írásos anyaghoz. Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez. Szavazás: 23 igen szavazattal elfogadásra került. 656/2009. (XI.26.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért Palcsó Péter Úr december 1. napjától december 1. napjáig - öt éves időtartamra történő ügyvezető megbízásával, munkaviszony keretében. Az ügyvezető évre megállapított személyi alapbére bruttó Ft/hó. Az ügyvezető munkaviszonya megszűnése esetén, munkaviszonyának időtartama alapján a Munka Törvénykönyve szerint meghatározott juttatásokra jogosult. Az ügyvezetői megbízatás a taggyűlés határozatával válik hatályossá. Felhatalmazza a társaság taggyűlésén résztvevő személyt, hogy ezen közgyűlési határozat alapján szavazzon. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármester Urat, az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. társasági szerződés módosításának aláírására. Felelős: polgármester Határidő: december 31. Rendelet-tervezetek:

5 5 2./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés díjáról szóló 37/2004. (XII.17.) számú önkormányzati rendelet módosítására, valamint előterjesztés az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Agria Volán Zrt. között létrejött közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról (egy fordulóban tárgyalt) Előadó: Meghívott: Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző Kelemen Imre elnök-vezérigazgató Dr. Gál József gazdasági igazgató Pintér Lajos személyszállítási üzletág igazg. Agria Volán Zrt. (Eger, Mátyás király u. 134.) Dr. Estefán Géza A Szolgáltató az Önkormányzattal fennálló közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően előterjesztette a évre vonatkozó közlekedési díjakról szóló javaslatát. A határozati javaslatban foglaltak vonatkoznak a közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására és a évben a Szolgáltató részére nyújtandó támogatás mértékéről is, amely majd a költségvetésükben kerül betervezésre. A tarifaemelési kérelemben foglalt változatokkal kapcsolatban az alábbiakat mondja el: Az anyagban szereplő A változat szerint egy 11 %-os mértékű tarifaemelés következne be, az egyvonalas bérlet megszűntetésével. Ez összefügg üzemszervezési intézkedések megtételével is a járatok vonatkozásába. A B változatban egy 13 %-os mértékű tarifaemelés szerepel az egyvonalas bérletek megtartásával. Az anyag előkészítése során kidolgozásra került egy C változat is, amely egy 11,2 %-os mértékű tarifaemelést tartalmaz, az egyvonalas bérletek megtartása mellett. A C javaslat a B változat enyhített változata. Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez. Pál György A tömegközlekedés nagyon nagy jelentőséggel bír egy város életében. Befolyásolja a város forgalmi rendjét, leterheltségét, parkolási lehetőségeit. Amennyiben a tömegközlekedés jól tudja csökkenteni az egyéb közlekedési eszközök számát, akkor olyan másodlagos hátasai is vannak, mint például csökkenhet a közlekedési balesetek száma, a légszennyezés, stb. Szociális megközelítése is van a tömegközlekedés támogatásának, hiszen nagyon sokan nem tudnak autót vásárolni, fenntartani és közlekedniük mégis csak kell. Így hosszanti elhelyezkedésű városban, ahol nagy távolságok vannak, ott nagy szükség van egy jól működő tömegközlekedésre. A valóság az, hogy minden évben az utasforgalom csökken és emiatt a cég egyre inkább arra kényszerült, hogy árat emeljen, hogy ugyan azon bevételhez hozzá tudjon jutni, ami a megfelelő működéshez szükséges. Ez viszont leindít egy folyamatot, ami a végén odajuthat, hogy olyan magasak lesznek az árak, hogy nagyon kevesen tudják majd

6 6 megfizetni és így kevesen utaznak a járatokon. Nem lesz nyeresége a cégnek és az önkormányzatnak kell belépnie támogatások és egyebek formájában. A jelenlegi jegyárszint már ott billeg, hogy megtudják-e fizetni az emberek, vagy sem. Vannak olyan emberek, akiknek ezek a jegyárak megfizetése gondot jelent. Meglátása szerint elérték azt a határt, ami még megfizethető. Egy négytagú családra vonatkozó példát említ. Ma már ott tartanak, hogy ugyan azért az árért egy sokkal kényelmesebb, jobban, rugalmasabban tudja megoldani a közlekedését egy család, ha rendelkezik autóval. Ez nem jó, mert a belváros forgalma nagyon leterhelt, nem találni parkolót, valamint a környezetvédelmi és egyéb szempontokat meg már említette. Úgy gondolja, hogy nem ez az irány az, amit követniük kellene a folyamatos áremelés, mert ezzel nem fogják megoldani azt, hogy az utaslétszám csökkenésből fakad az áremelési kényszer. Amikor arról volt szó, hogy megemelkedtek az üzemanyag árak és ebből adódóan kellett a cégnek emelnie, akkor tudták támogatni az annak megfelelő emelést de, amikor olyan folyamatot látnak elindulni, ami öngerjesztő folyamat lesz, akkor azt gondolják, hogy inkább annak van az ideje, hogy gondolják át, mit lehet ebben témában tenni. Próbáljanak meg olyan vizsgálatokat és hatástanulmányokat készíteni, ami meg tudja mutatni, hogy hol lenne az optimális arány a jegyárakban, illetve az önkormányzati támogatásban. Hol tudnák megtalálni azt az egyensúlyt, hogy az emberek használják a tömegközlekedést és az önkormányzat költségvetését nem borítja föl ez a támogatási mérték. Kéri az Elnök-vezérigazgató urat, hogy adjon részletekbe menő választ az elhangzottakra. Kelemen Imre Igazat ad Pál tanácsnok úrnak abban, hogy valóban az lenne a jó, ha az árakat nem emelni, hanem csökkenteni lehetne. A jövőben át kell gondolni a tömegközlekedés teljes finanszírozását, mert a folyamatos áremelés nem lehet megoldás ebben a kérdésben hosszútávon. Hogy most van itt az ideje, vagy sem? Meglátása szerint most még nem, mert ha megnézik Eger város tarifáit a többi városéhoz képest, az jóval alacsonyabb és most még ez egy elviselhető mérték évre hatalmas utas szám csökkenés következett be, amelynek az okait érdemes elemezni. Egyik oka lehet az ár, de ha megnézik, hogy ez nem egy egri, hanem egy országos jelenség minden városban csökken, sőt még a helyközi járatokon is, ahol két éve nem volt tarifaemelés, akkor azt állapíthatják meg, hogy nincsen szoros összefüggés és az utas szám csökkenés között, sokkal inkább a gazdasági helyzet az, ami befolyásolja. Az elmúlt évek során az Agria Volán olyan nagyságrendű költségcsökkentést hajtott végre, amit már tovább nem tud folytatni csak úgy, ha az a biztonság rovására megy, vagy olyan problémák keletkeznek a napi üzemvitel során, ami nem megengedhető. Az 1. számú mellékletben bemutatták több évre visszamenőleg a bevétel és a költségek alakulását. Látható, hogy a bevételek nem nőnek olyan mértékben, mint az a tarifaemelésből adódhatott volna. A évben 48 millió forinttal kevesebb lett a bevétel, mint a 2008-as évben. A év bevétele 15 millió forinttal kevesebb, mint az évben volt. Eltelt közben négy év és az infláció összesen mintegy 23 % volt ezen időszak alatt. Ebből következik, hogy csak akkor lehetett a gazdálkodás egyensúlyát fönntartani a helyi járatok esetében, ha a cég óriási költségcsökkentéseket hajt végre. Az évenkénti számok esetében látható, hogy 2007-ben és 2008-ban voltak az inflációhoz képest hatalmas költségcsökkentéseik évben 44 millió forint, míg évben 65

7 7 millió forint volt. Nagy számokról van szó és azok mögött nem kis munka és nem kis átszervezés, létszámcsökkentés és anyagtakarékosság is van évre ezek a tartalékok elfogytak, már csak 11 millió forintot tudtak megspórolni, de így is nagy valószínűséggel 35 millió forintos veszteséggel fog zárni a helyi járati tevékenység a cégnél. Maguk részéről úgy érzi, hogy mindent megtettek annak érdekében, hogy a költségeiket a legminimálisabbra szinten tartsák. Mindezek ellenére a cég nem lesz veszteséges, hiszen a helyi járati tevékenység 20 %-át teszi ki az egésznek, 75 % a helyközi közlekedés, ami valamilyen eredményt fog produkálni és így összességében az Agria Volán nem lesz veszteséges. Ennek következményeként a következő évben a cég iparűzési adót fog fizetni, mintegy 40 millió forint értékben az önkormányzatnak. A évi terv kialakításánál az elmondottakat figyelembe kellett venni, további költségcsökkentésre nincsen lehetőségük. Hozzá kellett nyúlni a járatszámhoz, a kmteljesítményekhez, ami az utasszámlálásaik alapján, akár 20 % fölött is lehetett volna, hiszen eléggé sok a kihasználatlan járat. Nyilván nemcsak gazdálkodási szempontokat kellett figyelembe venni, amikor meghatározták azt a bizonyos 7,7 %-os km csökkentés, hanem arra is figyelemmel kellett lenniük, hogy az utazás színvonala, az ellátás színvonala drasztikusan ne csökkenjen. Ez mintegy 27 millió forintos költségmegtakarítást fog hozni, de ez még kevés, hiszen 35 millió forintos veszteséget várnak. Ezen kívül még bevétel növekedésre is szükség van amit Tanácsnok úr is mondott de hogyan, hiszen az három fő részből tevődik össze, az utas által fizetett összegből, a fogyasztói árkiegészítésből és a normatív támogatásból. Mivel sem a fogyasztói árkiegészítés, sem a normatív támogatás nem növekszik, ezért, hogy az a bizonyos 4,1 % bevétel növekedés előálljon, ezért nagyobb mértékben kell növelni a tarifát. Ez a magyarázata a tarifanövelési javaslatuknak. A 65 éven fölüli ingyenes utazással kapcsolatosan hallható volt a sajtóban, hogy a helyközi járatoknál januártól, vagy az I. negyedévtől nullaértékű regisztrációs jegyeket fognak kiadni. Annak az lesz a lényege, hogy tudják pontosan mérni az ingyenes utazások számát és így a fogyasztói árkiegészítés ennek megfelelően kerüljön majd a cégeknek kiadásra. Ez ugyan így igaz a helyi járatnál is. Megszámolták és az utasok kb. 30 %-a veszik igénybe 65 év fölöttiek az ingyenes utazást és kb 10 % értékben kapnak fogyasztói árkiegészítést. Az arány nagyon eltolódott és ahhoz, hogy tudják bizonyítani az ingyenes utazások számát, mindenképpen nekik is föl kell majd készülniük arra, hogy valamilyen formában, nullaértékű regisztrációs jegyet adjanak ki és annak a technikai feltételeit meg kell majd teremteni. Kéri a javaslatok valamelyikének elfogadását. Megérkezett: Dr. Törőcsik Miklós Császár Zoltán Nem megoldás évről-évre a folyamatos emelés, különös tekintettel akkor, amikor arról beszélnek, hogy 4 % körüli infláció lesz regisztrálva és ők meg 11 %-os emelésről beszélnek évben volt egy indítványa, aminek a hatására bevezették a nyári időszakra a félhavi bérletet. A nagyszülők vigyáznak az unokákra és szeretnének ezzel a lehetőséggel élni. Tudja, hogy a nyugdíjasok 65 év fölött ingyen utazhatnak, de kéri Igazgató urat, hogy ha már 11 %-ot emelnek, akkor legyenek tekintettel a gyesen, gyeden lévő kismamákra is.

8 8 Kérdezi, hogy mi akadálya van annak, hogy bevezessenek egy napijegyes rendszert, ami kimondottan kismamáknak szól, mondjuk 100,- forintos áron? Nagyon alacsony a gyes, a gyed összege és ne csak a nyugdíjasok esetében legyen kedvezmény, hanem a kismamáknál is. 11 %-ot kívánnak emelni és vannak olyan buszmegállók, amik nincsenek lefedve és példaként a Hatvani temetőnél lévő buszmegállót említi. Kéri, hogy ekkora emelés mellett már frekventált helyen lévő autóbuszöblök legyenek fedettek. Valamit, valamiért, mert ezért az emelésért, emeltszintű szolgáltatást várnak el az utasok. Meg kívánja jegyezni, hogy az autóbuszöböl kérdése nem a Volán kompetenciája, hanem az önkormányzaté. Nagy István Személy szerint is az a véleménye, hogy a folyamatos áremelések nem jelentenek megoldást a jövőben. Nagyon alaposan át kell gondolni azt a gazdálkodást, azt a szolgáltatási színvonalat, illetve mennyiséget, amit a Volán nyújt a városban. Azt kéri a Volántól, hogy közösen dolgozzák ki azt a lehetőséget, azt a járatszám mennyiséget, illetve azt a szolgáltatási színvonalat, amit elfogadhatónak tartanak ők is és a Volán számára is kellőképpen gazdaságos, illetve ami a lakosságot abszolút mértékben kiszolgálja. Mindannyijuk alapvető célja az, hogy a lakosságot kiszolgálják a tömegközlekedéssel, minél többen közlekedjenek az Agria Volán járatain. Meglátása szerint a meglévő kismamabérletük az a Császár Zoltán tanácsnok úr felvetését abszolút orvosolja. Azt is látni kell, hogy egy olyan ötlet, ami megszületett anno az önkormányzatnál, nem oldotta meg azt a kérdést, hogy például több kismama utazzon a járatokon. Alapvetően olcsóbbnak kell majd lenni a tömegközlekedésnek a jövőben és ahhoz, hogy olcsóbb legyen, alaposan átgondolt tervezés szükséges. Ahhoz, hogy olcsóbbá válhasson a tömegközlekedés, mindenféleképpen szükséges lesz az önkormányzat szakbizottságaiban nagyon alaposan végigtárgyalni azokat a lehetőségeket, amik előttük állnak. Az előterjesztés kapcsán kéri, hogy sokkal kisebb mértékű tarifaemelésben gondolkodjon az önkormányzat, hiszen az infláció mértékéig lévő tarifaemelés ebben a helyzetben számára elfogadható és utána pedig továbbgondolva azt, hogy miként lehet még további költségcsökkentéseket, illetve szolgáltatásnövekedést beépíteni, aminek hatására már lehet nagyobb mértékű emelést is megvalósítani. Császár Zoltán Egyetért Tanácsnok úr által elmondottakkal, de egy kismamabérlet vásárlási lehetősége nem váltja ki azt, ha a kismama napi jegyet tudna vásárolni. Miért vegyen azért bérletet, ha egy héten csak egyszer-kétszer kíván utazni helyi járaton. A javaslata alkalmi lehetőségre, napi jegyre vonatkozik Kéri Igazgató úrtól, hogy jön az ünnepek miatti nagy bevásárlások időszak és a járatokon ne csak az első ajtó lehessen felszállni, hanem minden kinyitott ajtóval segítsék a le- és felszállások gördülékenységét. Ez is a minőségi szolgáltatás egyik része.

9 9 Jánosi Zoltán Császár Zoltán által felvetettek meglátása szerint az életszerűségtől egy kicsit távol állnak. A kismamabérlet és a jelentősen olcsóbb elővételben megvásárolható jegy ezekre a problémákra megoldás. A buszsofőrnél kapható napi kedvezményes jegy megvásárlását egy kismamának gyerekkel, babakocsival, az első ajtón felszállva igen körülményesnek tartja. Császár Zoltán Csak annyi megjegyzése van Jánosi tanácsnok által elmondottakhoz, hogy akkor a jelenlegi rendszer sem életszerű, mert a bérlettel is a kismama a babakocsival együtt, csak az első ajtón tud felszállni, mert azt be kell mutatnia a buszsofőrnek. Ennek okán mindegy, hogy a bérletet mutatja be, vagy jegyet vásárol a kismama. A napokban találkozott egy megyei jogú város vezetőjével és elmondták, hogy egy témához, egyszer lehet 3 percben hozzászólni. Az az alapfilozófiája az önkormányzatnak, hogy a tartalmi munkának a bizottságokban kell lebonyolódnia. Úgy gondolja, hogy ebbe az irányba kellene tudniuk haladniuk. Megítélése szerint a gazdasági válság következménye az a súlyos helyzet, ami a tömegközlekedésben kialakult. Egyetért azokkal a képviselő társaival, akik arra tettek javaslatot, hogy történjen egyfajta átgondolás. Az átgondolás bizonyos értelemben most is megtörtént, hiszen a cég vezetése azért tett kezdeményezést a futásteljesítménnyel, a menetrendi változtatásokkal kapcsolatban. Az eddigi utas felmérések ezt a mértéket, ezt a tartalmat támasztották alá, de ahogyan a dolgok változnak, nyilvánvalóan egy újabb helyzetértékelésre szükség lehet. Nem elegendő, ha az önkormányzat és a cég végez helyzetértékelést, itt egyfajta kormányzati feladat is van. Aki végigolvasta figyelmesen az anyagot, az látja a jövedéki adóemelést a gázolajnál, látja a rehabilitációs járulékemelést, az autóbuszvezetőkkel kapcsolatos korengedményes változásokat. Látja az állami támogatások csökkenését, mind a normatív területeken, mind az árkiegészítéseknél. Látja azt, hogy az állam fokozatosan kivonul a tömegközlekedés mögül. Szabályozási eszközökkel vonul ki, egyre kevesebb direkttámogatást ad és egyre több terhet tesz ezeknek a cégeknek a nyakába. Ha ez a folyamat folytatódik, akkor beszélhetnek ők inflációs folyamatokról, meg szociális problémákról, ezt a kérdést se Egerben, se más nagyvárosban nem tudják megoldani. Pillanatnyilag olyan veszélyes folyamat zajlik, hogy a tömegközlekedés országosan. Mindezen által úgy gondolja, hogy minden olyan javaslat, amelyik szakmai alapokon nyugszik és amelyik előre viszi majd a megoldás irányába a folyamatot, azért csak köszönettel tartozhatnak bárkinek. Szavazást kér Nagy István tanácsnok módosító indítványáról Szavazás: 11 igen, 4 nem és 6 tartózkodás mellett, elfogadásra került. Szavazást kér az 1. számú határozati javaslatról.

10 10 Szavazás: 20 igen és 2 tartózkodás mellett, elfogadásra került. 657/2009. (XI.26.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Önkormányzat a évi költségvetésében a helyi tömegközlekedés támogatására eft összeget hagyjon jóvá. Ezzel is hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Köztársaság évre szóló költségvetési törvényében a tömegközlekedés támogatására rendelkezésre álló összegből támogatást kaphasson Eger város tömegközlekedése. A támogatási összeg meghatározására a évi költségvetési rendeletalkotásnál kerüljön sor. Felelős: polgármester Határidő: március 31. Szavazás a rendelet-tervezet C változatáról, jegyző úr előterjesztése alapján. Szavazás: 14 igen, 3 nem és 5 tartózkodás mellett, elfogadásra került. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 56/2009. (XI.27.) számú rendelete a menetrendszerinti autóbusz-közlekedés díjáról szóló 37/2004.(XII.17.) számú rendelet módosítására 1.. A rendelet 3.. (1) bekezdés helyébe a következő lép: 1.1 Vonaljegyek árai Menetjegyek Elővételben váltva Autóbuszon váltva nettó ár Áfa 25% Bruttó ár nettó ár Áfa 25% Bruttó ár (Ft) (Ft) 160,00 40,00 200,00 240,00 60,00 300, Bérletjegyek árai

11 11 Tanuló Nyugdíjas Bérletjegyek összvonalas összvonalas nettó ár Áfa 25% Bruttó ár nettó ár Áfa 25% Bruttó ár (Ft) (Ft) Félhavi 840,00 210, ,00 840,00 210, ,00 Havi 1 680,00 420, , ,00 420, ,00 Negyedéves 5 040, , , , , ,00 Éves , , , , , ,00 Teljes árú Teljes árú Bérletjegyek egyvonalas összvonalas nettó ár Áfa 25% Bruttó ár nettó ár Áfa 25% Bruttó ár (Ft) (Ft) Félhavi 1 640,00 410, , ,00 490, ,00 Havi 3 280,00 820, , ,00 980, ,00 Negyedéves 9 596, , , , , ,00 Éves , , , , , , Egyéb díjak Egyéb díjak nettó ár Áfa 25% Bruttó ár (Ft) Kutyaszállítás díja egy menetjegy Kezelési költség 480,00 120,00 600,00 Pótdíj 8 000, , ,00 Késedelmi díj 4 000, , , A rendeletmódosítás január 1. napjától lép hatályba. polgármester Dr. Estefán Géza Címzetes főjegyző Szavazást kér a 3. számú határozati javaslatról. Szavazás: 19 igen és 5 tartózkodás mellett, elfogadásra került.

12 12 658/2009. (XI.26.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az Agria Volán Zrt és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata között január 01. napjától létrejött közszolgáltatási szerződés időbeli hatályának meghosszabbításával. Elfogadja a szerződésmódosítást az alábbiak szerint és felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. Felelős: polgármester Határidő: december 03. KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS Amely létrejött egyrészről Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (3300 Eger, Dobó tér 2.) képviseletében polgármester- a továbbiakban Önkormányzat, másrészről AGRIA VOLÁN Zrt. (székhely: 3300 Eger, Mátyás kir. u. 134.; cégjegyzékszám: Cg ; adószám: ) képviseletében Kelemen Imre vezérigazgató- a továbbiakban Szolgáltató; az Önkormányzat és a Szolgáltató együttesen a továbbiakban Szerződő felek- között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 1. Az Önkormányzat és a Szolgáltató között január 1. napjától december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra közszolgáltatási szerződés jött létre december 20. napján Eger város közigazgatási határain belül menetrendszerinti-, helyi-, közforgalmú autóbusz-közlekedési hálózat működtetésére. 2. Szerződő felek az 1. pontban hivatkozott közszolgáltatási szerződés 9.1. pontját- az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló évi XXXIII. törvény 9. (1) bekezdése, valamint a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 254. (2) bekezdése alapján- az alábbira módosítják. Jelen szerződés január 1. napjától december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra köttetik meg. A hivatkozott közszolgáltatási szerződés e módosítás által nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak. Szerződő felek e szerződést átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Eger, november.. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében polgármester. Agria Volán Zrt képviseletében Kelemen Imre vezérigazgató Szolgáltató

13 13 3./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő évi díjtételek megállapításáról ( egy fordulóban tárgyalt) Előadó: Meghívott: Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző Dr. Bánhidy Péter vezérigazgató Stregova Márta gazd. vezérig. helyettes Heves Megyei Vízmű Zrt. (Eger, Hadnagy u. 2.) Dr. Estefán Géza A Szolgáltató általi beterjesztés alapján az ivóvíz díjának emelése az 6,7 %-os, a csatornadíj emelése 7,87 %-os, az együttes felhasználásesetében 6,91 %-os emelésre van javaslat. Az előterjesztés tartalmazza azokat a munkálatokat is, amelyeket felújítás, rekonstrukció kapcsán úgy az ivóvízvezeték, mint a szennyvízcsatorna tekintetében szükséges és fontos. Az erre vonatkozóan a pénzeszközöknek az átadására, illetőleg a meghatározására is tartalmaz az anyag javaslatot. Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez. Orosz Lászlóné Az az észrevétel, amelyik az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Heves Megyei Szervezetőtől érkezett, figyelembe vételre került-e a díjtételek kialakításánál? Az észrevételben az szerepel, hogy a Heves Megyei Vízmű Zrt. víz- és csatornadíjai alacsonyabbak, mint az országos átlag, viszont az egri üzemegység rendelkezik elegendő és könnyen hozzáférhető ivóvízbázissal, amely költségkímélően hasznosítható. A nyereséges üzemeltetés kisebb költséghányaddal biztosítható, mint az országos átlag. A civilek azt írják, hogy túlzottnak tartják az előirányzott víz és csatornadíj emelését évre vonatkozóan. Császár Zoltán Nemcsak a körzetében, hanem az egész város területén vannak elavult víz-, és szennyvízvezetékek, amiknek indokolt a cseréje. A cég munkáját elismeri, sokszor maguk is nehéz helyzetben vannak és köszöni a konstruktív együttműködést. Dr. Nagy Imre Meglehetősen nehezen élte meg a rendkívüli közgyűlésüket. Véleménye szerint azzal, hogy nem tűzték napirendre az ott szereplő témát, elszalasztották azt a lehetőséget, hogy tájékoztassák a város lakóit reálisan arról a kérdésről.

14 14 Ezzel kapcsolatban az a kérdése, hogy a Szent József Forrás vizét használják-e jelenleg Eger ivóvízellátásában, abból a forrásból nyernek-e az egriek vizet? A közparkban, közkifolyóban folyamatosan hozzáférhető volt ez a víz. Tervezte-e valaha is valaki, hogy ezt a forrást elzárja és nem hagyja, nem teszi lehetővé a továbbiakban, hogy az egriek bármilyen forrással kapcsolatos döntés okán, ne juthassanak szabadon ehhez a forráshoz? Tudomása szerint a Hun Fok Szövetség a makói gázmezők foglalása mellett, az egri forrásfoglalást is megtette és Polgármester úr is jelen volt. Mi volt ennek a jelentősége és esetleg az ár kialakításában mint árkorrekciós tényező valahol szerepet játszik-e? Csökkenti, vagy növeli esetleg a kalkulált árat ez a forrásfoglalás? Természetesen mérséklően hat ez a foglalás az árakra. Egy pár percig valóban részt vett egy ünnepségen, amelynek a tartalma ha jól értelmezte a föld méhének kincsei előtti tisztelgés volt. Egyfajta olyan megnyilvánulás, amelyik fontosnak tartja, hogy a magyar ivóvízkincs az a nemzet javát szolgálja. Számára ez a rész elfogadható, sok minden persze vitatható és beletartozik a demokrácia játékszabályi közé és tartsák tiszteletbe a mások meggyőződését. A rendkívüli közgyűlés nyilván azért volt rendkívüli, mert Polgármesterként nem kívánt ezzel a kérdéssel foglalkozni, mivel az addigi ismeretei nem támasztották alá a közgyűlés általi tárgyalás indokoltságát, ugyanakkor az alapokmány szerint el kellett járnia. Az egyik előterjesztő a közgyűlés napján jelezte, hogy Ő maga is megerősítést kapott a tekintetben, hogy az a cég, amely a témában tett egy ajánlatot, nem tekinthető komolynak, még talán regisztráltnak sem. Azóta is csak szóbeli információkkal rendelkezik a Kínai Kereskedelmi Kamarától, miszerint a legjobb esetben is csak egy lakásban bejegyzett cég. Azt a kb. 100 oldalas anyagot, amit eljuttattak hozzá referenciaként, azt a maga részéről komolytalannak találja. Folyamatban van egy tételes banki információ beszerzése, aminek sajnos több hét az átfutási ideje. Azok a szempontok, amelyek alapján ezt rendkívüli módon kellett volna tárgyalniuk és felfüggeszteniük több közgyűlési határozatukat, illetve magát az ezzel kapcsolatos eljárásokat, ezekről egyértelműen bebizonyosodott, hogy nem állnak fent. Úgy gondolja, hogy a közgyűlés komolyságának, méltóságának megőrzése közös érdekük. Csákvári Antal Személy szerint is kapott meghívást arra a civil kezdeményezésre, ami a Szent József Forrásnál nyár elején volt. Mint azt Polgármester úr is elmondta, hogy az egy jelképes rendezvény volt és arra akarta felhívni a figyelmet, hogy őrizzék meg a természeti kincseiket, így a vizet is. Ne adják el és na hagyják, hogy külföldiek tulajdont szerezhessenek a vízben. A Vízmű jelenlévő vezetőitől kérdezi. Az előttük lévő anyagban található az a táblázatsor, adatsor, amelyben bemutatják, hogy évben, évben és 2010 években várhatóan, hogyan alakul a vízértékesítés Egerben, illetve a szennyvíz mennyisége, amelyet ők kezelnek. Mind a szennyvíz, mind a víz esetében közel 100 ezer m 3 -rel csökkent a felhasználás, majd 200 ezer m 3 csökkenést várnak a évre mindkettő esetében. Miért van ez a nagy mennyiségcsökkenés prognosztizálás a 2010-es évre? Ez a 200 ezer m 3 -es csökkenés generálja azt is, hogy esetleg miért kérnek ilyen áremelést, mint amilyen most előttük van.

15 15 Ha 2010-ben bekövetkezik az előrelátható csökkenés, akkor esetleg lehet-e olcsóbb, illetve kisebb mértékű az áremelés és így olcsóbb lehetne a tervezethez képest a fogyasztói ár? A tudósok és szakemberek általában azt kérik, hogy gazdálkodjanak okosan a vízzel és próbáljanak minél többet megspórolni a vízkincsükből, de ez a Vízmű érdekeivel ellentétes. A Vízmű-nek az volna a jó, ha minél nagyobb lenne a fogyasztás, hiszen bevétel orientáltak. A két érdek nem esik egyben. Ha elérik azt, hogy az állampolgárok takarékoskodnak a vízzel, akkor a Vízmű állandóan emeli az árait. Hogyan lehetne összhangba hozni a két érdeket. Az anyag azzal kezdődik, hogy a volumencsökkenés 75 %-át a cégnek racionalizálási intézkedésekkel ki kell gazdálkodnia. Az Igazgatóság úgy döntött, hogy mindössze a volumencsökkenés 25 %-át szabad beengedni az árképző tényezőbe. Pál György Míg az Agria Volán esetében sajnálatos dolog az, hogy az utas szám csökken, addig az, hogy a vízfogyasztás csökken, annak örülni kell. Az azt jelenti, hogy az emberek elkezdtek egy kicsit környezettudatosan élni, spórolnak, takarékoskodnak. Az előterjesztésben szereplő emelést korrektnek és támogathatónak tartja. Hatalmas kinccsel rendelkezik Eger és fölösleges kiadnia azt a kezéből. Ez egy akkora üzlet, amit meg kell tartania a városnak. Kell rá hozniuk egy saját gazdasági társaságot és a városnak kell ezt kitermelni, palackozni, eladni és ezeket a milliárdos bevételeket itt kell tartani a városban. Kéri, hogy a napirendek esetében egy kicsit kevesebb országos politikát vigyenek be. A Szent József Forrás kapcsán elmondja, hogy van némi tapasztalata a tekintetben, hogy mit jelent egy ásványvizes cég finanszírozása, hogy lehet belépni arra a piacra, ahol a NESTLÉ és hasonló cégek mozognak. Nem a palackozó gépsor megszerzése a kockázat, hanem az, hogy hogyan lehet annak a terméknek piacot szerezni, hogyan lehet azt elhelyezni. Ez piacismeretet, komoly tőkét és még nagyon sok mindent igényel. Az a kérdés, hogy találnak-e ilyen partnert és a város ebben milyen módon tudja a hosszú távú érdekeit érvényesíteni. Ennek okán írták ki - közös akarattal - úgy a pályázatot, hogy bármiféle együttműködési konstrukcióra javaslatot lehet tenni. Nagy István Szíjártó Péter tegnapi nap folyamán szólította fel a Kormányt arra, hogy ne emeljen vízdíjat, ne emeljen tömegközlekedési díjat, ne emeljen szemétdíjat, szennyvízdíjat. Mindez helyi önkormányzati hatáskörben tartozó ügy. Mindez a mi helyi önkormányzati hatáskörbe tartozó ügy, erre Szíjártó Péter a FIDESZ szóvivője szólította fel a kormányt. Úgy gondolom, ha Önök komolyam vennék azt, amit egyébként mondanak a televízióban párttársaik, akkor ilyen alkalommal azt mondanák, hogy a helyi különböző közszolgáltatásoknál nem emelnek díjat. Ehhez képest mindenhol az inflációtól magasabb díjtételekre tettek javaslatokat.

16 16 Megadja a szót a cégvezetés képviselőinek. Stregova Márta Orosz Lászlóné tanácsnok asszony kérdésére válaszolva elmondja, hogy vízellátást vízbázis látja el és mindig a szükségletnek megfelelően kapcsolják be ezeket a bázisokat. Az anyagban is szerepel, hogy a költségek valójában az inflációval arányosan növekednek, ami 4,1 %. Azt el kell mondania, hogy az értékesítésből kieső veszteséget az Igazgatóság ügy döntött, hogy annak a 75 %-át a cég gazdálkodja ki. Egy pár évvel ezelőtt még 1200 dolgozója volt a Heves Megyei Vízmű Zrt.-nek, két évvel ezelőtt 660 fő, mai nap pedig 500 fő a vállalat létszáma. Nem szerepel az anyagban - mert adó - a vízterhelési díj. Mivel jól gazdálkodik a Vízmű és a szennyvíztelepen is mindent megtesznek a kollégái annak érdekében, hogy minél jobb legyen a befogadott szennyvíznek a paramétere, ezért a évben várhatóan 3,-Ft / m 3 - rel fog csökkenni a vízterhelési díj. Ha ezt is beleszámolják, akkor 5,7 % lesz vélhetően az együttes nettó vízdíjváltozás. A köbméterek csökkenésével kapcsolatban elmondja, hogy az egész Zrt. területén, a 93 településen kb. 5 %-al csökkent a vízértékesítés és a szennyvízelvezetés, ezen belül Eger volt a legnagyobb. Itt meg kell említenie a Kórház egyes telephelyének a bezárását és szűkítését, a ZF, a Bosch, a Leoni szűkülését, éttermek mennek tönkre, egyre több a felszámolás és az idegenforgalmi is csökken. Az emelés %-os, ez 1 m 3 víz és csatorna esetében kb. 30,- forintot jelent. Egy átlagos 4 tagú családnak a fogyasztása egy hónapban 8 m 3, vagyis ez havonta kb. 240,- forint, azaz 60,- forintos emelést jelent egy főre. Malik István Dr. Nagy Imre képviselő Szent József Forrással kapcsolatos kérdésére válaszolva elmondja, hogy a forrás a város tulajdonát képezi és a Vízmű üzemelteti azoknak az elveknek és elvárásoknak megfelelően, amit az önkormányzat megfogalmazott feléjük. Eger város lakosság a díszkúton keresztül jut hozzá ahhoz az ivóvízhez, egyéb vízfelhasználás nem történik jelenleg a Szent József Forrás vizéből. Amennyiben az önkormányzat ezzel kapcsolatosan valamiféle döntést fog hozni, akkor azt figyelembe veszik és azokat az igényeket ki fogják elégíteni. Csákvári képviselő úr említette a költségek elemzését és az összefüggéseket a vízértékesítési adatokkal. Valóban kettős a Vízmű érdeke. Egyrészt törekszenek arra, hogy minél nagyobb legyen vízértékesítésük, másrészt kötelességük a vízkészletnek a minél jobb hasznosítása, megóvása és jó karbantartása. Ezt a kettős érdeket kell szem előtt tartaniuk és igyekeznek megtalálni az egyensúlyt. Császár Zoltán tanácsnok úr elismerő szavait köszöni és helyesen mondta el, hogy ezen sikerek és teljesítések mögött nem ritkán viták, egyeztetések vannak. De úgy véli, ha azok korrekt körülmények között, egymás érdekeinek szem előtt tartásával történik, akkor sikeresek lehetnek ezekben a rekonstrukciós felújítási munkák elvégzésében. A Vízmű esetében nagyon sajátos árképzési mechanizmussal van dolguk. Ez azt jelenti, hogy amikor ez a szervezet tanácsi vállalatból átalakult önkormányzatok közös zártkörű

17 17 részvénytársaságává, akkor kialakult egy árképzési rendszer is. Ez az árképzési rendszer abból a logikából indult, hogy vannak egyrészt természeti különbségek, másrészt vannak volumenkülönbségek és vannak fejlesztési, beruházási érdekek. Akkor azt mondták, hogy vállalják például az egri szennyvíztisztító telep rekonstrukcióját, de az ezzel kapcsolatos hitelek térüljenek meg a tarifákból. De adott esetben nem akarják elvállalni azt ennek megfelelően, hogy ha Hatvan elkezd szennyvízhálózatot építeni, azt feltétlenül az egriek fizessék meg. Ezért létrejött egy viszonylag bonyolult rendszer, amelyikben vannak különbségek, de van egy kiegyenlítő mechanizmus is, egy szolidaritási mechanizmus. Ennek a következménye azt, hogy például az egri és a hatvani üzemegységben 243,-Ft a víz köbmétere, míg a többi üzemegységnél ez 277,-Ft. Csatornadíjaknál, az említett fejlesztés ellenére az egri tarifa 169,- Ft, de a többi üzemegységben 202,- Ft. Díjképletekben állapodtak meg azért, nem szerették volna azt, hogy nyolcvanegynéhány tulajdonos egymással marakodva folyamatosan olyan döntéseket hoz, amivel egymás alatt vágják a fát. Eger, mint köztudott a lakosságaránynak megfelelően, mint egy 27 %- os tulajdonosa a Vízműnek. Ez azt jelenti, hogy közel 1/3, nélkülük stratégiai döntés nem hozható, de nyilván a 72 %-nyi többség döntéseit viszont nekik kell tudni figyelembe venni. Csákvári Antal Úgy érzi, hogy a Malik úr nem válaszolt, illetve nem tudott valami előre mutatót mondani arról, hogy az egyensúly hogyan legyen meg. Ha kérik a polgárokat, hogy takarékoskodjanak a vízzel, akkor hogyan lehetne ebből a csapdából valamilyen megoldást találni. Kérdezi a jelenlévő menedzsmentet, hogy megoldás lenne-e az, hogy van egy alapdíj ami rendszerüzemeltetéshez, fejlesztéséhez kell és a fölött mindenki annyit fizet, amennyit fogyaszt. Valamilyen módon úgymond jutalmazni kellene azokat, akik takarékoskodnak és vigyáznak vízfogyasztással és érzékelhetően kevesebbet fizessenek. Erre kérne esetleg együttgondolkodást. Készült egy nagyon részletes tanulmány a tekintetben, hogyan lehetne átstrukturálni a víztarifát. Ezt a dolgot levették a napirendről - mint tulajdonosok -, mert abban a hiszemben voltak, hogy a Parlamentet érdekli a viziközmű törvény és a víz közszolgáltatásról szóló törvény, mert ez elkészült. A törvényben számos olyan változtatás szerepel, amihez nekik igazodniuk kellene egyébként egy hosszú távú tarifapolitikában is. Évek óta húzódik ennek a törvénynek az elfogadása. Szakmailag elkészült, úgy tűnik nem volt érdeke a kormányzatnak ezt napirendre tűzni. Stregova Márta Polgármester úr részben meg is adta a választ. Az említett tanulmányban szerepelt az alapdíj és az is, hogy esetleg a gazdálkodó szervezetek magasabb díjat fizetnének. A vízgazdálkodásról korábban volt egy törvény, amely módosításának a tervezete fog most sürgősségi indítvánnyal bekerülni a parlament elé. Az alapdíj bevezetéséről pár évvel ezelőtt volt egy Alkotmánybírósági határozat, amelyben nem volt egyértelmű az állásfoglalás, hogy az mennyire alkotmányos, vagy nem.

18 18 Időközben lezajlottak ezek a viták és most már egyre több Vízmű-nél van alapdíj. Az alapdíj bevezetésével az állandó költségek az alapdíjban érvényesíthetőek lennének. Minden változatnak van egy árnyoldala. Ebben az esetben a leginkább takarékoskodó kisfogyasztók kerülnének nehéz helyzetbe, hiszen ők egy fix alapdíjat akkor is kifizetnének, ha csak néhány pohár vizet isznak. Foglalkoztak ezzel a témával, de végül is abban maradtak, hogy a jelenlegi szisztémát csak nagy körültekintés mellett és széleskörű egyeztetés után vezethetik be. Szavazást kér az 1. számú határozati javaslatról. Szavazás: 19 igen, 1 nem és 4 tartózkodás mellett, elfogadásra került. 659/2009. (XI.26.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Heves Megyei Vízmű Zrt évben a megkötött közműbérleti szerződés alapján eft/év + ÁFA bérleti díjat fizessen az önkormányzat törzsvagyonába tartozó közmű tárgyi eszközökre, valamint a szennyvíztisztító telep bérleti díjaként eft + ÁFA összeget. Felelős: polgármester Határidő: december 15. Szavazást kér az 2. számú határozati javaslatról. Szavazás: 21 igen, 1 nem szavazattal, elfogadásra került. 660/2009. (XI.26.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Heves Megyei Vízmű Zrt. részére évben nettó eft fejlesztési célú támogatás kerüljön átadásra. Felelős: polgármester Határidő: december 15.

19 19 Szavazást kér a rendelet elfogadására. Szavazás: 20 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett, elfogadásra került. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 57/2009. (XI.27.) számú rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő évi díjtételek megállapítására 1.. Jelen díjmegállapítás a Heves Megyei Vízmű Zrt. által Eger Megyei Jogú Város területén végzett közszolgáltatásra érvényes Megnevezés évi díjtétel Ivóvízdíj nettó összege 262 Ft/m 3 Csatornadíj nettó összege 233 Ft/m Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. Eger Megyei Jogú Város polgármestere Dr. Estefán Géza Eger Megyei Jogú Város Címzetes főjegyzője 4./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről, valamint a hulladékkezelési közszolgáltatási díj évi megállapításáról ( egy fordulóban tárgyalt ) Előadó: Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző

20 20 Meghívott: Rittenbacher Ödön ügyvezető Jakab Zoltán műszaki igazgató Városgondozás Eger Kft. (Eger, Homok u. 2.) Dr. Estefán Géza Ez év közepétől kezdve a települési szilárdhulladék gyűjtése, tárolása tekintetében jelentős változások történtek. Mint ismeretes a hulladéklerakók bezárásra kerültek és a társulási rendszerben egy átrakó került kialakításra, melyet a társulás által meghatározott szolgáltató üzemeltet, végzi az ártalmatlanítást, illetve az elszállítást. Ennek következtében a költségek is emelkedtek. Nagyon jelentős az évi 136 millió forintos költség, amely az átrakás-ártalmatlanítás kapcsán felmerül. Ez alapján többfajta tarifaváltozat került kidolgozásra úgy, mint 9,8 %, 13,1 %, 22,1 % és 29,3 %-os emelés és a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság még egy magasabb változatot is kimunkáltatott. Az anyagban is jelezték, hogy a 22,1 %-os emelés tűnik olyan mértékűnek, amelyet még ki tud gazdálkodni a cég azt figyelembe véve, hogy a évi üzleti tervében ennek a részleteit és további lehetőségeit mindenképpen ki kell munkálni. Mint például a cég tevékenységének földrajzi értelemben vett bővítését és az esetlegese költségtakarékossági intézkedések megtételét. Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez. Nagy István Az elmúlt években többször szóba került az a kérdés, hogy a Heves Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás amelynek Eger tagja, sőt gesztora, a különböző szerződések kapcsán milyen hatással lesz az egri hulladékgazdálkodásra, egri szemétszállítási díjra. A Hulladékgazdálkodási Társulás egy multinacionális céggel kötött egy rendkívül hosszú, 20 éves szerződést. Ez önmagában még nem lenne óriási bűn abban az esetben, ha azt láthatnák, azt tapasztalhatnánk, hogy Egerben a szemétszállítási díj jelentős mértékben nem növekszik, befogadható szinten van és nem ró a lakosságra kiemelten magas terheket. Az elmúlt években, amikor erről a kérdésről beszéltek, akkor is már az inflációtól magasabb, közel 20 %-os emelést fogadtak el mondván, hogy akkor ha lesz az átrakó és lesz egy multinacionális cég aki át fogja venni a szemetet, akkor majd nem kell nagyonnagy mértékben emelni a szemétszállítás díját, a komplett szemétdíjat. Előttük van egy olyan táblázat, amely alapján azt látják, hogy a évhez képest, ahol az ártalmatlanítási díj még 45 millió forint volt, évben már 136 millió forint lesz. Ez a 136 millió forint az az összeg, amit a Városgondozás Kft. kifizet a cégnek. Egy másik táblázatban az szerepel, hogy a Városgondozás Kft.-nek, ha például a 9,8 %-os emelést fogadnának el, akkor is 52 millió forintos vesztesége lenne. Az anyagban is szerepel, hogy ha olyan közszolgáltatási díjat határoz meg az önkormányzat, amiben a számított díjnál alacsonyabb mértékben állapítja meg a díjat, akkor a különbséget díjkompenzáció formájában köteles a közszolgáltatónak megtéríteni év végére eljutottak odáig - hiába kérdezték, milyen lesz a hatása a hulladékártalmatlanításnak, milyen intézkedéseket tudnának tenni, hogy 29 %-os emelésre lenne szükség.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 28-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Száma: F-28404/2008. Tárgy: Szentes város helyi tömegközlekedés

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Száma: F-28404/2008. Tárgy: Szentes város helyi tömegközlekedés Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Száma: F-28404/2008. Tárgy: Szentes város helyi tömegközlekedés 2009. évi díjai Mell.: - Tisza Volán Rt. javaslata - rendelet-tervezet Szentes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Juhászné dr. Krecz Erzsébet. Zagyva Jánosné. Hiányzik: Kiss Barnabás Kovácsné Harnóczi Hedvig

JEGYZŐKÖNYV. Juhászné dr. Krecz Erzsébet. Zagyva Jánosné. Hiányzik: Kiss Barnabás Kovácsné Harnóczi Hedvig 2966-13/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2009. november 18-án megtartott Pénzügyi Bizottsági NYÍLT ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: Jékli Sándor Orosz Lászlóné

Részletesebben

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról 7809-11 /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: elnök Demeter Ervin tag Karacs Rudolf tag Dr.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év november 28-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyijáratú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001. (XII.31.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Juhászné dr. Krecz Erzsébet. Dr. Szalóczi Ilona. Tóthné Gyöngy Andrea

JEGYZŐKÖNYV. Juhászné dr. Krecz Erzsébet. Dr. Szalóczi Ilona. Tóthné Gyöngy Andrea 740-4/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2008. február 20.-án a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: a bizottság elnöke

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/939-1/2013/I. Üi.: Varga Imre Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Helyi autóbusz-közlekedéssel kapcsolatos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.(XII.31.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselőtestület december 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselőtestület december 18-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 156. 8500 PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 ELŐTERJESZTÉS A Képviselőtestület 2009. december 18-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jékli Sándor Kovácsné Harnóczi Hedvig Kiss Barnabás

JEGYZŐKÖNYV. Jékli Sándor Kovácsné Harnóczi Hedvig Kiss Barnabás 2966-15/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2009. december 9-én megtartott Pénzügyi Bizottsági NYÍLT ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: Jékli Sándor Kovácsné

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Témafelelős: Czirokné Tárgy: Helyi közösségi közlekedés támogatása Melléklet: 1. sz.: TISZA VOLÁN Zrt. előterjesztése

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 7/2009

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 7/2009 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 7/2009 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 19-én megtartott ülésen felvett hangfelvétellel rögzített jegyzőkönyv

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI 630/2012. Előadó: Petrovszki Zoltán Mell.: szerződésmódosítás Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zagyva Jánosné

JEGYZŐKÖNYV. Zagyva Jánosné 2965-10/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2010. augusztus 18-án megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzottakról. Jelen vannak: Orosz Lászlóné Kiss Barnabás

Részletesebben

Egyvonalas bérlet Havi Ft , ,30. Összonalas bérlet Havi Ft , ,68

Egyvonalas bérlet Havi Ft , ,30. Összonalas bérlet Havi Ft , ,68 BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2006 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. október 26-i ülésére Tárgy: A helyi-járatú autóbusz közlekedés

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

határozata az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének jóváhagyásáról

határozata az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének jóváhagyásáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csutor Ferenc tanácsnok köszöntötte az ülésen megjelenteket és megállapította, hogy

JEGYZŐKÖNYV. Csutor Ferenc tanácsnok köszöntötte az ülésen megjelenteket és megállapította, hogy KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének J e g y z ő k ö n y v e 60/2014./VIII.21./ számú testületi határozat A napirendről 61/2014./VIII.21./

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 09.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 32-34 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága december 14-i soron kívüli ülésének. Jegyzőkönyve

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága december 14-i soron kívüli ülésének. Jegyzőkönyve Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. december 14-i soron kívüli ülésének Jegyzőkönyve 83/2011. (XII. 14.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Az ivóvíz

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában szeptember 15-én megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésén elhangzottakról.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában szeptember 15-én megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésén elhangzottakról. 2966-11/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2009. szeptember 15-én megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: Orosz Lászlóné Jékli Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2016. május 12-én a Városháza kistermében 15 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László A J K A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A HUMÁN ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-111 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 1/50-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Estefán Géza jegyző

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Estefán Géza jegyző 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 25-én megtartott ü l é s é r ő l. Jelen vannak: Bányász Róbert; Bodnár Pál; Csákvári Antal; Császár Zoltán; Deák Boldizsár; Ficzere

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28.-án 17 órai kezdettel, a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. március 22-én 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. március 22-én 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 5/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. március 22-én 17,30 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Eplény Közösségi Ház Jelen vannak: Fiskál János

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csontosné Molnár Ildikó Városgondozás Eger Kft. Dr. Barcziné dr. Mihály Erzsébet EVAT Zrt.

JEGYZŐKÖNYV. Csontosné Molnár Ildikó Városgondozás Eger Kft. Dr. Barcziné dr. Mihály Erzsébet EVAT Zrt. JEGYZŐKÖNYV Készült: az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2008. november 17-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Nyerges Andor a Bizottság tagja a Bizottság tagja a Bizottság tagja Ifj. Gálfi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről Rendeletek: 10/2014. (XII. 23.) sz. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 27.-én, 13 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Lukácsné Kiss Márta képviselő

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 21-én (csütörtökön) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 11-én, 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza,

Részletesebben

Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása

Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása Ikt.sz.: 3321-10/2009. Melléklet: 1 pld.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007.május 15-én de. 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester, Barna

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. június 5. napján 8 30 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba a bizottság elnöke, Krausz

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 51/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

14. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK:

14. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK: Oldal 1 / 7 Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69. Szám: 14/2013. 14. Jegyzőkönyv Készült: A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltség (2161 Csomád,

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 9-én megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Közös Önkormányzati Hivatal Robert Leeb terem, Szentgotthárd, Széll K. tér 11.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Közös Önkormányzati Hivatal Robert Leeb terem, Szentgotthárd, Széll K. tér 11. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 38-6/2016.Apát szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2016. június 24-én 12: 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Közös

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 30-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 1-3/2015. (I. 14.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 17-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 17-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 17-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 28-án az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2014. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V VÁRBALOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. június 30-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Várbalog Község Önkormányzata

Részletesebben

Új napirendi pont 24. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS

Új napirendi pont 24. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Új napirendi pont 24. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 12-i rendkívüli ülésére Tárgy: A helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának

Részletesebben

1. Tájékoztató az előző időszak óta eltelt eseményekről

1. Tájékoztató az előző időszak óta eltelt eseményekről Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. december 28-án,

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek Napirendek: Nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. június 27. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. január 26-i ülésére Tárgy: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása 2015. évben Sorszám: / Előterjesztő: Siklósi István polgármester Készítette: Gulyásné dr. Sáli Henrietta aljegyző Véleményező Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 15.-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés üzemeltetési támogatása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pintér Ádám, Tolonics Gyula és Magyar Judit képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Pintér Ádám, Tolonics Gyula és Magyar Judit képviselők Szám: 12/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 29-én (hétfőn) 17.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartott rendkívüli üléséről Jelen lévő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 KISBERZSENY Szám: 125-40/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-én (csütörtökön ) 10,00 órai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA E L N Ö K É T Ő L Szám: 7/4-18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készül: a Pénzügyi Bizottság 2011. november 23-án 10 óra 05 perckor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.:

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Képviselő-testülete 2008. november 5-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Meghozott határozatok: 93/2008. (XI. 5.) határozat:

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/330-4/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. december 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A szennyvízcsatorna

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.(XII.31.)

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 4. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 7/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. augusztus 22. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 18-án megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 18-án megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. november 18-án megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Sportpálya megközelítését

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/30/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29. Beszámoló

Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29. Beszámoló Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29 Beszámoló a Püspökladány város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállítási tevékenységről,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Komló- Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása, valamint

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 15-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hulladékgyűjtéssel és hulladékudvar

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Pénzügyi- Ügyrendi Bizottsága

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Pénzügyi- Ügyrendi Bizottsága 2016. április 28-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 4/2016. (IV. 28.) A 2015. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása. 5/2016. (IV. 28.) A 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 4. napján 8 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba elnök, Krausz Csaba,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ignácz József képviselő Ignácz Róbert képviselő. Kuckó Katalin jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Ignácz József képviselő Ignácz Róbert képviselő. Kuckó Katalin jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült Pálmajor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 15-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Tanácskozási joggal: Ignácz József

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 26.-án, a Községházán 17 órai kezdettel megtartott, munkaterv szerinti, nyilvános üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 5-én megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 5-én megtartott rendkívüli üléséről. - 99- Jegyzőkönyv Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 5-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének hivatali

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a polgármesteri tárgyalóban, a Gazdasági Bizottság 2011. április 13-án 8 00 órai kezdettel

Részletesebben

Cím: Sürgősségi előterjesztés a helyi tömegközlekedés 2011. évi feladatainak ellátásáról (pályázat elbírálás, szerződéskötés, normatív támogatás)

Cím: Sürgősségi előterjesztés a helyi tömegközlekedés 2011. évi feladatainak ellátásáról (pályázat elbírálás, szerződéskötés, normatív támogatás) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/64 221/2010. Cím: Sürgősségi előterjesztés a helyi tömegközlekedés 2011. évi feladatainak ellátásáról (pályázat elbírálás,

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 6/2012. (IV. 13.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 17. napján megtartott rendkívüli ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 17. napján megtartott rendkívüli ülésén DEMJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3395 DEMJÉN, KOSSUTH TÉR 1., Tel.: 361550-300, Fax: 36/550-309 e-mail: po12armesterihivata1.demien(~i)che1io.hu JEGYZŐKÖNYV Készült Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 137-3/2015. BAKONYSZÜCS Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testület 8572 Bakonyszücs,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának 2000. április 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén, Gyömrőn a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Csető

Részletesebben