JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének november 26-án megtartott ü l é s é r ő l. Készült:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. november 26-án megtartott ü l é s é r ő l. Készült:"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének november 26-án megtartott ü l é s é r ő l. Jelen vannak: Tanácskozási joggal: Jegyzőkönyvvezető: Csákvári Antal, Császár Zoltán, Deák Boldizsár, Demeter Ervin, Ficzere György,, Homa János, Dr. Horuczi Csaba, Jánosi Zoltán, Kalmár Péter, Láng András, Dr. Nagy Imre, Nagy István, Nyerges Andor, Orosz Lászlóné, Pál György, Dr. Sipos Mihály, Szántósi Rafael, Szeleczki János, Vizi Gyula, Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző Dr. Gál János könyvvizsgáló Kiss Andrea Köszönti a Közgyűlésen megjelent Képviselő hölgyet és urakat, meghívott szakembereket és minden kedves vendéget. Külön tisztelettel köszönti a Városi Rendőrkapitányság részéről megjelent Dr. Petrovics András ezredes urat, kapitányságvezetőt. Megérkezett: Jékli Sándor Kéri képviselőtársait, a fekete gomb megnyomásával szíveskedjenek bejelentkezni. Megállapítja, hogy 26 képviselő közül jelen van 20 képviselő, így a közgyűlés határozatképes, azt megnyitja. Kéri képviselőtársait, amennyiben a Rendőrség képviselőjéhez kérdésük, észrevételük van, azt a napirendek tárgyalása előtt tegyék fel. Császár Zoltán Körzetét érintően kéri a Kapitány úr segítségét az általa paplanos téli akciónak nevezett program elhárításában. Állítólag Erdélyből érkezett emberek paplanokat, edényeket, egyéb dolgokat árulnak házról, házra. Folyamatosan zaklatják a lakótelepeken, magánházakban élők nyugalmát, és közben akár terepszemlét is tartanak. A körzetében eddig sem tűrte és a jövőben sem tűri azt, hogy az ott élőknek ne legyen a hétköznapokban és legfőképpen az ünnepek alatt békéjük, nyugalmuk. A polgárőrség új vezetőjével - Bögös úrral - is le fog ülni, tárgyalni ebben az ügyben. Kéri kapitány úrtól, hogy az állományát mivel a körzetének jelentős része frekventált helyen van szólítsa fel arra, hogy ezeket az árusokat állítsák meg, igazoltassák őket. Kövessenek el mindent annak érdekében ez a fajta árusítás a körzetében, a városban megszűnjön. Megérkezett: Bodnár Pál

2 2 Jánosi Zoltán Köszöni Kapitány úrnak azt, hogy hétfőn lehetőséget biztosított a Felsőváros lakosainak, képviselőinek arra, hogy közbiztonsági fórum keretében megismerkedhessenek a városrész különböző rendőrségi statisztikáival, adataival, információval. A fórumon számos lakossági észrevétel, javaslat is elhangzott. A lakossági észrevételek között volt néhány olyan, melyet a rendőrség önmagában nem tud megoldani, melyekhez a Városgondozás Kft. segítsége is szükségeltetik. Ilyenek a bokrok, fák útra való benyúlása, stb. Kapitány úr biztosította a probléma felvetőket arról, hogy ennek utána néz és megpróbálják azokat orvosolni. Példásnak tartja a kialakult jó kapcsolatot a város, az önkormányzat és a rendőrség között és jó munkát kíván mind Kapitány úr, mind az állomány számára. Megérkezett: Bányász Róbert, Gálfi Antal Orosz Lászlóné Választó kerültéből egy idős, mozgássérült házaspár kérését tolmácsolja Kapitány úr felé. Közeledik a Karácsony és ebben az időszakban nagyon sokan és gyakran jönnek be a belvárosba autóval. A mozgássérültek is szeretnék kényelmesen és gyorsan lebonyolítani az ügyeik intézését, a vásárlásaikat. Ennek okán kérik, hogy a rendőrség fordítson nagyobb figyelmet a mozgássérült parkolók ellenőrzésére. Dr. Petrovics András Nagyon jó érzés volt hallani a dicsérő szavakat. Császár Zoltán tanácsnok urat biztosítja arról, hogy nyomon fogják követni ezt a fajta árusítást, nemcsak az Ő körzetében, hanem a Felsővárost is érintően, hiszen köztudott, hogy a Tesco parkolóban is rendszeres jelen vannak ezek az árusok. Sajnos dobbal, nem lehet verebet fogni. Amikor megjelenik a rendőrségi autó a Viaduktnál, akkor már megy a hírlánc és a Tesco parkolóban mindenki becsukja a gépjárművek ajtaját és mire odaér a járőr, csend, béke, nyugalom van. Ennek okán a nyomozó kollégáit is ki szokta irányítani oda, hogy civil autóval és ruhában a rendőri jelleget kicsit leplezve, próbálják tetten érni az árusokat. Ugyan ezt fogja tenni a Tanácsnok úr körzetében is. Nagy erőkkel készülnek az ünnepek rendőri biztosítására. Minden hétvégén van és lesz fokozott rendőri ellenőrzés, kiemelten a Katona téri piac, a Dobó téri Karácsonyi vásár és a nagyobb áruházak környékén. Ezekbe az ellenőrzésekbe be kívánja vonni a Fogyasztóvédelmet, a VPOP-t, Polgárőrséget és számít a város Közterület-felügyeletére is. Jánosi Zoltán tanácsnok úr véleményét köszöni, de sajnálja, hogy viszonylag kevesen voltak ezen a fórumon. Ebben az évben ez volt az utolsó. Ha a képviselő urak úgy látják, hogy van értelme folytatni ezt a kezdeményezést, akkor a jövőre nézve sem zárkózik el ezektől a lakossági fórumoktól és ismételten meg fogják szervezni a város különböző területein. Tanácsnok asszony által tolmácsolt kérésre elmondja, hogy kiemelten fogják kezelni a rokkantparkolók használatát és megpróbálja a kollégáit abba az irányba vinni, hogy elsődlegesen humánus rendőri intézkedésekkel próbálják meg kezelni ezt az ügyet és ne a büntetés legyen az elsődleges cél.

3 3 Napirend előtti hozzászólásra igény nem érkezett. Képviselő társai a meghívóban feltüntetett napirendi anyagot írásban megkapták. Bejelenti, hogy sürgősségi indítványt nyújtott be: 1./ Előterjesztés az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett A térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfejlesztése című kiírásra benyújtani kívánt pályázatról; címmel. Szavazás a sürgősségi indítvány napirendi pontként való tárgyalásáról. Szavazás: 23 igen szavazattal elfogadásra került. A helyi önkormányzatokról szóló évi 65. törvény 12. (4) bekezdése alapján a 42; 43; 44; 45; 46-os számú napirendet zárt ülésen tárgyalják. A helyi önkormányzatokról szóló törvény 12. (4) b. pontja alapján javaslom továbbá, hogy a 41es számú napirendet is zárt ülésen tárgyalják, mivel vagyoni ügyről van szó és nyílt ülésen való tárgyalása üzleti érdeket sértene. Kéri, szavazzanak a 41-es számú napirend zárt ülésen való tárgyalásáról. Szavazás: 23 igen szavazattal, elfogadásra került. 655/2009. (XI.26.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a 41-es számú napirendeket zárt ülésen tárgyalja, mivel vagyoni ügyről van szó és nyílt ülésen való tárgyalása üzleti érdeket sértene. Van-e valakinek más napirendi javaslata? Szavazásra bocsátja a napirendekre tett javaslatot. Szavazás: 23 igen szavazattal, elfogadásra került. Tisztelt Közgyűlés! Mielőtt rátérnénk az elfogadott napirendek tárgyalására, engedjék meg, hogy tájékoztassam az ülésünkön résztvevő kedves vendégeinket, hogy az Alapokmány 28. -a lehetőséget ad arra, hogy a Közgyűlés ülésén jelenlévő állampolgárok az utolsó napirendi pont lezárását követően felszólalási jeggyel az Önkormányzat és szervei, a Polgármesteri Hivatal és a közszolgáltatók feladatkörébe tartozó ügyekben közérdekű felvetéseket, kérdéseket, észrevételeket intézhetnek a Közgyűléshez és annak bizottságaihoz. Egy felvető két ügyre térhet ki, együttesen legfeljebb 5 percben. Az Önkormányzat a választ azonnal szóban, vagy 15 napon belül írásban is megadhatja. Felszólalási jegyet a Közgyűlés szervezőjétől, Korsósné Turai Gertrúdtól lehet kérni, és így kérem hozzám eljuttatni.

4 4 Személyi ügy: 1./ Előterjesztés az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Ügyvezetője megbízásának meghosszabbításáról Előadó: Meghívott: Bodnár Pál tanácsnok Palcsó Péter ügyvezető (3394 Egerszalók, Kossuth L. u. 17.) Tanácsnok szóbeli kiegészítése nincs az írásos anyaghoz. Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez. Szavazás: 23 igen szavazattal elfogadásra került. 656/2009. (XI.26.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért Palcsó Péter Úr december 1. napjától december 1. napjáig - öt éves időtartamra történő ügyvezető megbízásával, munkaviszony keretében. Az ügyvezető évre megállapított személyi alapbére bruttó Ft/hó. Az ügyvezető munkaviszonya megszűnése esetén, munkaviszonyának időtartama alapján a Munka Törvénykönyve szerint meghatározott juttatásokra jogosult. Az ügyvezetői megbízatás a taggyűlés határozatával válik hatályossá. Felhatalmazza a társaság taggyűlésén résztvevő személyt, hogy ezen közgyűlési határozat alapján szavazzon. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármester Urat, az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. társasági szerződés módosításának aláírására. Felelős: polgármester Határidő: december 31. Rendelet-tervezetek:

5 5 2./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés díjáról szóló 37/2004. (XII.17.) számú önkormányzati rendelet módosítására, valamint előterjesztés az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Agria Volán Zrt. között létrejött közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról (egy fordulóban tárgyalt) Előadó: Meghívott: Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző Kelemen Imre elnök-vezérigazgató Dr. Gál József gazdasági igazgató Pintér Lajos személyszállítási üzletág igazg. Agria Volán Zrt. (Eger, Mátyás király u. 134.) Dr. Estefán Géza A Szolgáltató az Önkormányzattal fennálló közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően előterjesztette a évre vonatkozó közlekedési díjakról szóló javaslatát. A határozati javaslatban foglaltak vonatkoznak a közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására és a évben a Szolgáltató részére nyújtandó támogatás mértékéről is, amely majd a költségvetésükben kerül betervezésre. A tarifaemelési kérelemben foglalt változatokkal kapcsolatban az alábbiakat mondja el: Az anyagban szereplő A változat szerint egy 11 %-os mértékű tarifaemelés következne be, az egyvonalas bérlet megszűntetésével. Ez összefügg üzemszervezési intézkedések megtételével is a járatok vonatkozásába. A B változatban egy 13 %-os mértékű tarifaemelés szerepel az egyvonalas bérletek megtartásával. Az anyag előkészítése során kidolgozásra került egy C változat is, amely egy 11,2 %-os mértékű tarifaemelést tartalmaz, az egyvonalas bérletek megtartása mellett. A C javaslat a B változat enyhített változata. Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez. Pál György A tömegközlekedés nagyon nagy jelentőséggel bír egy város életében. Befolyásolja a város forgalmi rendjét, leterheltségét, parkolási lehetőségeit. Amennyiben a tömegközlekedés jól tudja csökkenteni az egyéb közlekedési eszközök számát, akkor olyan másodlagos hátasai is vannak, mint például csökkenhet a közlekedési balesetek száma, a légszennyezés, stb. Szociális megközelítése is van a tömegközlekedés támogatásának, hiszen nagyon sokan nem tudnak autót vásárolni, fenntartani és közlekedniük mégis csak kell. Így hosszanti elhelyezkedésű városban, ahol nagy távolságok vannak, ott nagy szükség van egy jól működő tömegközlekedésre. A valóság az, hogy minden évben az utasforgalom csökken és emiatt a cég egyre inkább arra kényszerült, hogy árat emeljen, hogy ugyan azon bevételhez hozzá tudjon jutni, ami a megfelelő működéshez szükséges. Ez viszont leindít egy folyamatot, ami a végén odajuthat, hogy olyan magasak lesznek az árak, hogy nagyon kevesen tudják majd

6 6 megfizetni és így kevesen utaznak a járatokon. Nem lesz nyeresége a cégnek és az önkormányzatnak kell belépnie támogatások és egyebek formájában. A jelenlegi jegyárszint már ott billeg, hogy megtudják-e fizetni az emberek, vagy sem. Vannak olyan emberek, akiknek ezek a jegyárak megfizetése gondot jelent. Meglátása szerint elérték azt a határt, ami még megfizethető. Egy négytagú családra vonatkozó példát említ. Ma már ott tartanak, hogy ugyan azért az árért egy sokkal kényelmesebb, jobban, rugalmasabban tudja megoldani a közlekedését egy család, ha rendelkezik autóval. Ez nem jó, mert a belváros forgalma nagyon leterhelt, nem találni parkolót, valamint a környezetvédelmi és egyéb szempontokat meg már említette. Úgy gondolja, hogy nem ez az irány az, amit követniük kellene a folyamatos áremelés, mert ezzel nem fogják megoldani azt, hogy az utaslétszám csökkenésből fakad az áremelési kényszer. Amikor arról volt szó, hogy megemelkedtek az üzemanyag árak és ebből adódóan kellett a cégnek emelnie, akkor tudták támogatni az annak megfelelő emelést de, amikor olyan folyamatot látnak elindulni, ami öngerjesztő folyamat lesz, akkor azt gondolják, hogy inkább annak van az ideje, hogy gondolják át, mit lehet ebben témában tenni. Próbáljanak meg olyan vizsgálatokat és hatástanulmányokat készíteni, ami meg tudja mutatni, hogy hol lenne az optimális arány a jegyárakban, illetve az önkormányzati támogatásban. Hol tudnák megtalálni azt az egyensúlyt, hogy az emberek használják a tömegközlekedést és az önkormányzat költségvetését nem borítja föl ez a támogatási mérték. Kéri az Elnök-vezérigazgató urat, hogy adjon részletekbe menő választ az elhangzottakra. Kelemen Imre Igazat ad Pál tanácsnok úrnak abban, hogy valóban az lenne a jó, ha az árakat nem emelni, hanem csökkenteni lehetne. A jövőben át kell gondolni a tömegközlekedés teljes finanszírozását, mert a folyamatos áremelés nem lehet megoldás ebben a kérdésben hosszútávon. Hogy most van itt az ideje, vagy sem? Meglátása szerint most még nem, mert ha megnézik Eger város tarifáit a többi városéhoz képest, az jóval alacsonyabb és most még ez egy elviselhető mérték évre hatalmas utas szám csökkenés következett be, amelynek az okait érdemes elemezni. Egyik oka lehet az ár, de ha megnézik, hogy ez nem egy egri, hanem egy országos jelenség minden városban csökken, sőt még a helyközi járatokon is, ahol két éve nem volt tarifaemelés, akkor azt állapíthatják meg, hogy nincsen szoros összefüggés és az utas szám csökkenés között, sokkal inkább a gazdasági helyzet az, ami befolyásolja. Az elmúlt évek során az Agria Volán olyan nagyságrendű költségcsökkentést hajtott végre, amit már tovább nem tud folytatni csak úgy, ha az a biztonság rovására megy, vagy olyan problémák keletkeznek a napi üzemvitel során, ami nem megengedhető. Az 1. számú mellékletben bemutatták több évre visszamenőleg a bevétel és a költségek alakulását. Látható, hogy a bevételek nem nőnek olyan mértékben, mint az a tarifaemelésből adódhatott volna. A évben 48 millió forinttal kevesebb lett a bevétel, mint a 2008-as évben. A év bevétele 15 millió forinttal kevesebb, mint az évben volt. Eltelt közben négy év és az infláció összesen mintegy 23 % volt ezen időszak alatt. Ebből következik, hogy csak akkor lehetett a gazdálkodás egyensúlyát fönntartani a helyi járatok esetében, ha a cég óriási költségcsökkentéseket hajt végre. Az évenkénti számok esetében látható, hogy 2007-ben és 2008-ban voltak az inflációhoz képest hatalmas költségcsökkentéseik évben 44 millió forint, míg évben 65

7 7 millió forint volt. Nagy számokról van szó és azok mögött nem kis munka és nem kis átszervezés, létszámcsökkentés és anyagtakarékosság is van évre ezek a tartalékok elfogytak, már csak 11 millió forintot tudtak megspórolni, de így is nagy valószínűséggel 35 millió forintos veszteséggel fog zárni a helyi járati tevékenység a cégnél. Maguk részéről úgy érzi, hogy mindent megtettek annak érdekében, hogy a költségeiket a legminimálisabbra szinten tartsák. Mindezek ellenére a cég nem lesz veszteséges, hiszen a helyi járati tevékenység 20 %-át teszi ki az egésznek, 75 % a helyközi közlekedés, ami valamilyen eredményt fog produkálni és így összességében az Agria Volán nem lesz veszteséges. Ennek következményeként a következő évben a cég iparűzési adót fog fizetni, mintegy 40 millió forint értékben az önkormányzatnak. A évi terv kialakításánál az elmondottakat figyelembe kellett venni, további költségcsökkentésre nincsen lehetőségük. Hozzá kellett nyúlni a járatszámhoz, a kmteljesítményekhez, ami az utasszámlálásaik alapján, akár 20 % fölött is lehetett volna, hiszen eléggé sok a kihasználatlan járat. Nyilván nemcsak gazdálkodási szempontokat kellett figyelembe venni, amikor meghatározták azt a bizonyos 7,7 %-os km csökkentés, hanem arra is figyelemmel kellett lenniük, hogy az utazás színvonala, az ellátás színvonala drasztikusan ne csökkenjen. Ez mintegy 27 millió forintos költségmegtakarítást fog hozni, de ez még kevés, hiszen 35 millió forintos veszteséget várnak. Ezen kívül még bevétel növekedésre is szükség van amit Tanácsnok úr is mondott de hogyan, hiszen az három fő részből tevődik össze, az utas által fizetett összegből, a fogyasztói árkiegészítésből és a normatív támogatásból. Mivel sem a fogyasztói árkiegészítés, sem a normatív támogatás nem növekszik, ezért, hogy az a bizonyos 4,1 % bevétel növekedés előálljon, ezért nagyobb mértékben kell növelni a tarifát. Ez a magyarázata a tarifanövelési javaslatuknak. A 65 éven fölüli ingyenes utazással kapcsolatosan hallható volt a sajtóban, hogy a helyközi járatoknál januártól, vagy az I. negyedévtől nullaértékű regisztrációs jegyeket fognak kiadni. Annak az lesz a lényege, hogy tudják pontosan mérni az ingyenes utazások számát és így a fogyasztói árkiegészítés ennek megfelelően kerüljön majd a cégeknek kiadásra. Ez ugyan így igaz a helyi járatnál is. Megszámolták és az utasok kb. 30 %-a veszik igénybe 65 év fölöttiek az ingyenes utazást és kb 10 % értékben kapnak fogyasztói árkiegészítést. Az arány nagyon eltolódott és ahhoz, hogy tudják bizonyítani az ingyenes utazások számát, mindenképpen nekik is föl kell majd készülniük arra, hogy valamilyen formában, nullaértékű regisztrációs jegyet adjanak ki és annak a technikai feltételeit meg kell majd teremteni. Kéri a javaslatok valamelyikének elfogadását. Megérkezett: Dr. Törőcsik Miklós Császár Zoltán Nem megoldás évről-évre a folyamatos emelés, különös tekintettel akkor, amikor arról beszélnek, hogy 4 % körüli infláció lesz regisztrálva és ők meg 11 %-os emelésről beszélnek évben volt egy indítványa, aminek a hatására bevezették a nyári időszakra a félhavi bérletet. A nagyszülők vigyáznak az unokákra és szeretnének ezzel a lehetőséggel élni. Tudja, hogy a nyugdíjasok 65 év fölött ingyen utazhatnak, de kéri Igazgató urat, hogy ha már 11 %-ot emelnek, akkor legyenek tekintettel a gyesen, gyeden lévő kismamákra is.

8 8 Kérdezi, hogy mi akadálya van annak, hogy bevezessenek egy napijegyes rendszert, ami kimondottan kismamáknak szól, mondjuk 100,- forintos áron? Nagyon alacsony a gyes, a gyed összege és ne csak a nyugdíjasok esetében legyen kedvezmény, hanem a kismamáknál is. 11 %-ot kívánnak emelni és vannak olyan buszmegállók, amik nincsenek lefedve és példaként a Hatvani temetőnél lévő buszmegállót említi. Kéri, hogy ekkora emelés mellett már frekventált helyen lévő autóbuszöblök legyenek fedettek. Valamit, valamiért, mert ezért az emelésért, emeltszintű szolgáltatást várnak el az utasok. Meg kívánja jegyezni, hogy az autóbuszöböl kérdése nem a Volán kompetenciája, hanem az önkormányzaté. Nagy István Személy szerint is az a véleménye, hogy a folyamatos áremelések nem jelentenek megoldást a jövőben. Nagyon alaposan át kell gondolni azt a gazdálkodást, azt a szolgáltatási színvonalat, illetve mennyiséget, amit a Volán nyújt a városban. Azt kéri a Volántól, hogy közösen dolgozzák ki azt a lehetőséget, azt a járatszám mennyiséget, illetve azt a szolgáltatási színvonalat, amit elfogadhatónak tartanak ők is és a Volán számára is kellőképpen gazdaságos, illetve ami a lakosságot abszolút mértékben kiszolgálja. Mindannyijuk alapvető célja az, hogy a lakosságot kiszolgálják a tömegközlekedéssel, minél többen közlekedjenek az Agria Volán járatain. Meglátása szerint a meglévő kismamabérletük az a Császár Zoltán tanácsnok úr felvetését abszolút orvosolja. Azt is látni kell, hogy egy olyan ötlet, ami megszületett anno az önkormányzatnál, nem oldotta meg azt a kérdést, hogy például több kismama utazzon a járatokon. Alapvetően olcsóbbnak kell majd lenni a tömegközlekedésnek a jövőben és ahhoz, hogy olcsóbb legyen, alaposan átgondolt tervezés szükséges. Ahhoz, hogy olcsóbbá válhasson a tömegközlekedés, mindenféleképpen szükséges lesz az önkormányzat szakbizottságaiban nagyon alaposan végigtárgyalni azokat a lehetőségeket, amik előttük állnak. Az előterjesztés kapcsán kéri, hogy sokkal kisebb mértékű tarifaemelésben gondolkodjon az önkormányzat, hiszen az infláció mértékéig lévő tarifaemelés ebben a helyzetben számára elfogadható és utána pedig továbbgondolva azt, hogy miként lehet még további költségcsökkentéseket, illetve szolgáltatásnövekedést beépíteni, aminek hatására már lehet nagyobb mértékű emelést is megvalósítani. Császár Zoltán Egyetért Tanácsnok úr által elmondottakkal, de egy kismamabérlet vásárlási lehetősége nem váltja ki azt, ha a kismama napi jegyet tudna vásárolni. Miért vegyen azért bérletet, ha egy héten csak egyszer-kétszer kíván utazni helyi járaton. A javaslata alkalmi lehetőségre, napi jegyre vonatkozik Kéri Igazgató úrtól, hogy jön az ünnepek miatti nagy bevásárlások időszak és a járatokon ne csak az első ajtó lehessen felszállni, hanem minden kinyitott ajtóval segítsék a le- és felszállások gördülékenységét. Ez is a minőségi szolgáltatás egyik része.

9 9 Jánosi Zoltán Császár Zoltán által felvetettek meglátása szerint az életszerűségtől egy kicsit távol állnak. A kismamabérlet és a jelentősen olcsóbb elővételben megvásárolható jegy ezekre a problémákra megoldás. A buszsofőrnél kapható napi kedvezményes jegy megvásárlását egy kismamának gyerekkel, babakocsival, az első ajtón felszállva igen körülményesnek tartja. Császár Zoltán Csak annyi megjegyzése van Jánosi tanácsnok által elmondottakhoz, hogy akkor a jelenlegi rendszer sem életszerű, mert a bérlettel is a kismama a babakocsival együtt, csak az első ajtón tud felszállni, mert azt be kell mutatnia a buszsofőrnek. Ennek okán mindegy, hogy a bérletet mutatja be, vagy jegyet vásárol a kismama. A napokban találkozott egy megyei jogú város vezetőjével és elmondták, hogy egy témához, egyszer lehet 3 percben hozzászólni. Az az alapfilozófiája az önkormányzatnak, hogy a tartalmi munkának a bizottságokban kell lebonyolódnia. Úgy gondolja, hogy ebbe az irányba kellene tudniuk haladniuk. Megítélése szerint a gazdasági válság következménye az a súlyos helyzet, ami a tömegközlekedésben kialakult. Egyetért azokkal a képviselő társaival, akik arra tettek javaslatot, hogy történjen egyfajta átgondolás. Az átgondolás bizonyos értelemben most is megtörtént, hiszen a cég vezetése azért tett kezdeményezést a futásteljesítménnyel, a menetrendi változtatásokkal kapcsolatban. Az eddigi utas felmérések ezt a mértéket, ezt a tartalmat támasztották alá, de ahogyan a dolgok változnak, nyilvánvalóan egy újabb helyzetértékelésre szükség lehet. Nem elegendő, ha az önkormányzat és a cég végez helyzetértékelést, itt egyfajta kormányzati feladat is van. Aki végigolvasta figyelmesen az anyagot, az látja a jövedéki adóemelést a gázolajnál, látja a rehabilitációs járulékemelést, az autóbuszvezetőkkel kapcsolatos korengedményes változásokat. Látja az állami támogatások csökkenését, mind a normatív területeken, mind az árkiegészítéseknél. Látja azt, hogy az állam fokozatosan kivonul a tömegközlekedés mögül. Szabályozási eszközökkel vonul ki, egyre kevesebb direkttámogatást ad és egyre több terhet tesz ezeknek a cégeknek a nyakába. Ha ez a folyamat folytatódik, akkor beszélhetnek ők inflációs folyamatokról, meg szociális problémákról, ezt a kérdést se Egerben, se más nagyvárosban nem tudják megoldani. Pillanatnyilag olyan veszélyes folyamat zajlik, hogy a tömegközlekedés országosan. Mindezen által úgy gondolja, hogy minden olyan javaslat, amelyik szakmai alapokon nyugszik és amelyik előre viszi majd a megoldás irányába a folyamatot, azért csak köszönettel tartozhatnak bárkinek. Szavazást kér Nagy István tanácsnok módosító indítványáról Szavazás: 11 igen, 4 nem és 6 tartózkodás mellett, elfogadásra került. Szavazást kér az 1. számú határozati javaslatról.

10 10 Szavazás: 20 igen és 2 tartózkodás mellett, elfogadásra került. 657/2009. (XI.26.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Önkormányzat a évi költségvetésében a helyi tömegközlekedés támogatására eft összeget hagyjon jóvá. Ezzel is hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Köztársaság évre szóló költségvetési törvényében a tömegközlekedés támogatására rendelkezésre álló összegből támogatást kaphasson Eger város tömegközlekedése. A támogatási összeg meghatározására a évi költségvetési rendeletalkotásnál kerüljön sor. Felelős: polgármester Határidő: március 31. Szavazás a rendelet-tervezet C változatáról, jegyző úr előterjesztése alapján. Szavazás: 14 igen, 3 nem és 5 tartózkodás mellett, elfogadásra került. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 56/2009. (XI.27.) számú rendelete a menetrendszerinti autóbusz-közlekedés díjáról szóló 37/2004.(XII.17.) számú rendelet módosítására 1.. A rendelet 3.. (1) bekezdés helyébe a következő lép: 1.1 Vonaljegyek árai Menetjegyek Elővételben váltva Autóbuszon váltva nettó ár Áfa 25% Bruttó ár nettó ár Áfa 25% Bruttó ár (Ft) (Ft) 160,00 40,00 200,00 240,00 60,00 300, Bérletjegyek árai

11 11 Tanuló Nyugdíjas Bérletjegyek összvonalas összvonalas nettó ár Áfa 25% Bruttó ár nettó ár Áfa 25% Bruttó ár (Ft) (Ft) Félhavi 840,00 210, ,00 840,00 210, ,00 Havi 1 680,00 420, , ,00 420, ,00 Negyedéves 5 040, , , , , ,00 Éves , , , , , ,00 Teljes árú Teljes árú Bérletjegyek egyvonalas összvonalas nettó ár Áfa 25% Bruttó ár nettó ár Áfa 25% Bruttó ár (Ft) (Ft) Félhavi 1 640,00 410, , ,00 490, ,00 Havi 3 280,00 820, , ,00 980, ,00 Negyedéves 9 596, , , , , ,00 Éves , , , , , , Egyéb díjak Egyéb díjak nettó ár Áfa 25% Bruttó ár (Ft) Kutyaszállítás díja egy menetjegy Kezelési költség 480,00 120,00 600,00 Pótdíj 8 000, , ,00 Késedelmi díj 4 000, , , A rendeletmódosítás január 1. napjától lép hatályba. polgármester Dr. Estefán Géza Címzetes főjegyző Szavazást kér a 3. számú határozati javaslatról. Szavazás: 19 igen és 5 tartózkodás mellett, elfogadásra került.

12 12 658/2009. (XI.26.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az Agria Volán Zrt és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata között január 01. napjától létrejött közszolgáltatási szerződés időbeli hatályának meghosszabbításával. Elfogadja a szerződésmódosítást az alábbiak szerint és felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. Felelős: polgármester Határidő: december 03. KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS Amely létrejött egyrészről Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (3300 Eger, Dobó tér 2.) képviseletében polgármester- a továbbiakban Önkormányzat, másrészről AGRIA VOLÁN Zrt. (székhely: 3300 Eger, Mátyás kir. u. 134.; cégjegyzékszám: Cg ; adószám: ) képviseletében Kelemen Imre vezérigazgató- a továbbiakban Szolgáltató; az Önkormányzat és a Szolgáltató együttesen a továbbiakban Szerződő felek- között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 1. Az Önkormányzat és a Szolgáltató között január 1. napjától december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra közszolgáltatási szerződés jött létre december 20. napján Eger város közigazgatási határain belül menetrendszerinti-, helyi-, közforgalmú autóbusz-közlekedési hálózat működtetésére. 2. Szerződő felek az 1. pontban hivatkozott közszolgáltatási szerződés 9.1. pontját- az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló évi XXXIII. törvény 9. (1) bekezdése, valamint a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 254. (2) bekezdése alapján- az alábbira módosítják. Jelen szerződés január 1. napjától december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra köttetik meg. A hivatkozott közszolgáltatási szerződés e módosítás által nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak. Szerződő felek e szerződést átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Eger, november.. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében polgármester. Agria Volán Zrt képviseletében Kelemen Imre vezérigazgató Szolgáltató

13 13 3./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő évi díjtételek megállapításáról ( egy fordulóban tárgyalt) Előadó: Meghívott: Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző Dr. Bánhidy Péter vezérigazgató Stregova Márta gazd. vezérig. helyettes Heves Megyei Vízmű Zrt. (Eger, Hadnagy u. 2.) Dr. Estefán Géza A Szolgáltató általi beterjesztés alapján az ivóvíz díjának emelése az 6,7 %-os, a csatornadíj emelése 7,87 %-os, az együttes felhasználásesetében 6,91 %-os emelésre van javaslat. Az előterjesztés tartalmazza azokat a munkálatokat is, amelyeket felújítás, rekonstrukció kapcsán úgy az ivóvízvezeték, mint a szennyvízcsatorna tekintetében szükséges és fontos. Az erre vonatkozóan a pénzeszközöknek az átadására, illetőleg a meghatározására is tartalmaz az anyag javaslatot. Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez. Orosz Lászlóné Az az észrevétel, amelyik az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Heves Megyei Szervezetőtől érkezett, figyelembe vételre került-e a díjtételek kialakításánál? Az észrevételben az szerepel, hogy a Heves Megyei Vízmű Zrt. víz- és csatornadíjai alacsonyabbak, mint az országos átlag, viszont az egri üzemegység rendelkezik elegendő és könnyen hozzáférhető ivóvízbázissal, amely költségkímélően hasznosítható. A nyereséges üzemeltetés kisebb költséghányaddal biztosítható, mint az országos átlag. A civilek azt írják, hogy túlzottnak tartják az előirányzott víz és csatornadíj emelését évre vonatkozóan. Császár Zoltán Nemcsak a körzetében, hanem az egész város területén vannak elavult víz-, és szennyvízvezetékek, amiknek indokolt a cseréje. A cég munkáját elismeri, sokszor maguk is nehéz helyzetben vannak és köszöni a konstruktív együttműködést. Dr. Nagy Imre Meglehetősen nehezen élte meg a rendkívüli közgyűlésüket. Véleménye szerint azzal, hogy nem tűzték napirendre az ott szereplő témát, elszalasztották azt a lehetőséget, hogy tájékoztassák a város lakóit reálisan arról a kérdésről.

JEGYZŐKÖNYV. Bakosné Farkas Krisztina

JEGYZŐKÖNYV. Bakosné Farkas Krisztina JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. január 17-i rendkívüli ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: Bányász Róbert, Bodnár Pál, Csákvári Antal, Császár Zoltán, Deák Boldizsár,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2014. október 30-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l.

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2014. október 30-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2014. október 30-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. Jelen vannak: Bátori István János, Bognár Ignác, Császár Zoltán, Földvári

Részletesebben

könyvvizsgáló TŰZKÉV - ügyvezető

könyvvizsgáló TŰZKÉV - ügyvezető 1 Iktatószám: 11019-18/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2011. november 16-án a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt ülésén elhangzottakról.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Gál János. Zeleiné Ács Ildikó

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Gál János. Zeleiné Ács Ildikó 215 JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 29-i nyílt ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: Bányász Róbert, Bodnár Pál, Csákvári Antal, Császár Zoltán, Deák Boldizsár,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről 3-1-5/2005. Jegyzőkönyv Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről Jelen vannak: Bókay Endre, Cservék Ágnes, De Blasio Antonio, Erb József, dr. Fekete Éva, dr.

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. november 22-én megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Szándéknyilatkozat árok vagyonkezelésbe

Részletesebben

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. november 24- én 09:00 órai kezdettel tartott üléséről

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. november 24- én 09:00 órai kezdettel tartott üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. november 24- én 09:00 órai kezdettel tartott üléséről Az ülés helye: Zalaegerszeg,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyszám: 01/00025-017/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 30-án 09.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, VI. emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V

J E G Y Z Ő K ÖN Y V J E G Y Z Ő K ÖN Y V Készült Cegléd Város Önkormányzata Képviselő testületének 2009. november 19 ei nyilvános üléséről, mely 9 óra 20 perckor kezdődött. Az ülés helye: a Városháza Díszterme Jelen vannak:

Részletesebben

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\120227\2012 február 27 002.rep Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z Ő

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. december 6-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. december 6-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. december 6-i üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 21-én 9:00 órai kezdettel tartott soros nyilvános üléséről

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 21-én 9:00 órai kezdettel tartott soros nyilvános üléséről A közgyűlés nyilvános üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 21-én 9:00 órai kezdettel tartott soros nyilvános üléséről Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV. a csatolt jelenléti ív szerintiek

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV. a csatolt jelenléti ív szerintiek Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV 5110-7/2012. Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2012. május 16-án megtartott Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. október 19-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. október 19-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. október 19-i üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Szekeres György

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága 2008. december 9-i nyílt ülésén elhangzottakról

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága 2008. december 9-i nyílt ülésén elhangzottakról Iktatószám: 1873-16./2008. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága 2008. december 9-i nyílt ülésén elhangzottakról Jelen vannak: Láng András Szántósi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről iktató szám: 6238-13/2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 04. 17. Jelen vannak:

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. február 24-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. február 24-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. február 24-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2011. (II. 24.) önkormányzati testületi határozat a 2011. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról. 10/2011. (II.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. augusztus 5-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. augusztus 5-én megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. augusztus 5-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Bányász Róbert, Bodnár Pál, Csákvári Antal, Császár Zoltán, Deák Boldizsár, Ficzere György,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről. Ülés helye: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ (2344. Dömsöd, Béke tér 2.) Ülés ideje: 2013. október 28.

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE XV-22.050-15/2011. JEGYZŐKÖNYV

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE XV-22.050-15/2011. JEGYZŐKÖNYV MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE XV-22.050-15/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. december 15-én, 9.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Konferencia termébe

Részletesebben

291-292/2010. sz. határozat

291-292/2010. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2-46/2010/JT 291-292/2010. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 25-i rendkívüli

Részletesebben

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\121129\2012 november 29 002.rep Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. szeptember 25-i rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. szeptember 25-i rendkívüli ülésén. Polgármesteri Hivatal Titkárság Szarvas, Szabadság u. 25-27. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. szeptember 25-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Babák Mihály

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 4-én, 14:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2013. február 14-én, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott, közmeghallgatással egybekötött n y í l t üléséről. Jelen

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 26-án (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 26-án (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-67/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 26-án (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben