Üledékes kőzetek Üledékesnek a természetesen lerakódott üledékből a szárazföldön, a tengerek és óceánok fenekén diagenizált kőzeteket nevezzük

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üledékes kőzetek Üledékesnek a természetesen lerakódott üledékből a szárazföldön, a tengerek és óceánok fenekén diagenizált kőzeteket nevezzük"

Átírás

1 Üledékes kőzetek Üledékesnek a természetesen lerakódott üledékből a szárazföldön, a tengerek és óceánok fenekén diagenizált kőzeteket nevezzük Az üledékképződés a mállás üledékszállítás üledék lerakódás diagenezis állomásokból áll Kiinduló kőzet: a magmás, metamorf és az üledékes kőzetek de az élővilág és a vegyi folyamatok is szerepet játszanak. A nyomásnak és a hőmérsékletnek nincsen szerepe (csak közvetetten).

2 Üledékes kőzetek rendszerezése Üledékes kőzet Vulkáni üledékes Törmelékes üledékes Vegyi üledékes Biogén üledékes -tufa -tufit -tefra -konglomerátum -homokkő -aleurolit -agyag -lösz -varvit -sókőzetek -foszforitok -Mn-gumók -vasas üledékek -bauxitok A kategóriák nem tiszták: lásd márga, tufa, mészkő -mészkő -dolomit -márga -kovakőzetek Modern osztályozás: -extrabazinális üledékes kőzetek -intabazinális üledékes kőzetek

3 1. Fizikai mállás Mállás Fizikai kémiai mállás Hatótényezői: -gravitáció -fagyás-olvadás -növényzet -szél -sókiválás -hőmérséklet ingadozás Jelentősége: kémiai mállás előkészítése. A kőzet apró darabokra esik: intenzívebb mállás lehetséges

4 2. Kémiai mállás Kémiai mállás: a légkör a víz és élőlények közti kémiai reakciók, amik megváltoztatják a kőzet részleges, vagy teljes ásványos összetételét. A kémiai mállás fő hatótényezői a víz és a vízben oldott szerves savak. Legfontosabb a szénsav: HCO 3 - Típusai: a, Hidrolízis fő kőzetalkotó ásványok mállása: K-földpát+szénsav+víz = kaolin+k+kvarc+víz Plagioklász+szénsav+víz = kaolin+ca+na+kvarc+víz c, Oldódás főleg mészkőzetekre jellemző kalcit+co 2 = szénsav+ca 2+ Eredménye a karsztosodás b, Oxidáció Pirit+víz+O 2 = kénsav+víz+co 2 Kénsav+mészkő=gipsz+víz+CO 2 Eredménye: -vízben kolloidok (FeOOH, AlOOH, Si...) -elemek Ca, Mg, K stb. -maradék ásványok kvarc, csillám -másodlagos ásványok: limonit, Mn-oxidok

5 Szállítás víz-szél-jég

6 Szállítás módjai Gravitáció által Mederhordalék esetében szuszpenzió szaltáció szökellés görgetés

7 A szállítás függ: -szállított anyag mennyisége -szállított anyagszemcsék mérete, alakja -szállított szemcsék anyaga -szállítóközeg viszkozitása -szállítóközeg sebessége Áramló közeg mozgása: kis és nagyon magas sebesség közepes sebesség

8 Üledék lerakódása Üledékszemcse: a lerakódott hordalék anyaga (hordalék, oldatból kicsapódó anyag, szerves anyag, elhalt növények, állatok maradványai) Üledékszemcsék osztályozása: Extrabazinális szemcsék 1. Idősebb kőzetek szilárd lepusztulási termékei (TERRIGÉN) 2. Egyéb szemcsék, amik nem sorolhatók 1-be 2.1. Vulkáni kitörések anyaga (VULKANOGÉN) Intrabazinális szemcsék 2.2. Oldatban érkezik az üledékgyűjtőbe, amit vegyi (KEMOGÉN), vagy élő szervezetekhez köthetı (BIOGÉN) folyamatok választanak ki

9 Leülepedés Stokes törvénye: A leülepedés sebessége (V) függ a: -szemcseátmérőtől -szemcsealaktól -a fluidum viszkozitásától De: csak mozdulatlan közegre vagy laminárisan áramló közegre igaz. Valójában számít még a szemcse fajsúlya, alakja, turbulencia. A laboratóriumi kísérletek nehezen vethetők össze egy patakban végbemenő folyamattal

10 Betemetődés-kőzettéválás Fontos tényező a porozitás és permeabilitás Porozitás: üres hézagtérfogat/ teljes kőzet térfogata Permeabilitás: -folyadékvezető képesség Függ: -szemcsealak, -osztályozottság -diagenetikus folyamatok Töréses porozitás kőzetekben

11 Diagenezis-kompakció Oka: rétegterhelés Eredménye: -vízveszteség -szemcsék tömörödése, -pórusméret csökkenése, -szemcsék deformációja (fokozatos átmenet a kissé átalakult kőzetek felé), -egyes részek részleges visszaoldása agyag:40%, homok: 10% térfogatveszteség

12 Diagenezis-cementáció A pórusokban oldatok vándorolnak: kalcit, dolomit, limonit, kova válhat ki Összefoglalva, a diagenezis által létrehozott változások: 1. kompakció (tömörödés) 2. részleges oldódás és cementáció 3. porozitás csökkenése 4. üledékvastagság csökkenése (agyag, mésziszap 1/2-1/3) 5. az üledék puha állaga kemény lesz (litifikáció) 6. erózióval szembeni ellenállás növekedése (konszolidáció) 7. biogén alkotók fosszilizációja, deformációja 8. konkréció-képződés 9. speciális esetekben kőszénné válás, szapropél keletkezés

13 Extrabazinális üledékes kőzetek

14 Vulkáni üledékes kőzetek Piroklasztitok Autoklasztitok Epiklasztitok I. Piroklasztit: 75%-ban elsődleges vulkáni anyagot tartalmazó kőzetek. Vulkáni kitöréssel kel. Alkotói: -Juvenilis részek jellemzője, hogy hólyagöregesek: -salak (bázisosabb kőzetek) -horzsakő (savanyú kőzetek) -hamu -Kristályok -Kőzetrészek (lehet rokon és idegen)=xenolit

15 Piroklasztitok rendszerezése méret szerint Méret laza anyag Kőzet >64 mm blokk piroklaszt breccsa bomba piroklaszt agglomerátum 2-64 mm lapilli lapillikő 0,0625-2mm durva hamu durvaszemcsés hamu <0,0625 mm finom hamu finomszmcsés tufa Tufa: olyan kőzetté vált vulkáni kőzet amiben a szemcseméret maximum 2 mm. Tefra: nerm konszolidált laza piroklasztos üledék Tufit: 25-75% vulkáni anyag és egyéb üledék A kitörés típusa: Explozív kitörés (juv fluid) Freatomagmatikus (+víz) Freatikus kitörés (maar), nincs klaszt

16 Kitörés folyamata: Piroklaszt szórás -salak -horzsakő -hamu Piroklaszt ár (vulkáni felépítmény összeomlása) -Ignimbrit (horzsakő, nagy mennyiség) -Salakár -Blokk és hamuár Alapi torlóár -keresztrétegzett híg piroklaszt ár

17 II. Autoklasztitok Folyva töredezés III. Epiklasztitok Lahaar

18 Az osztályozás alapja: -szemcseméret -szemcse anyaga -szemcse koptatottsága A kőzet mállik: -fizikai mállás (aprózódás) -kémiai mállás (oldódás) Törmelékes üledékes kőzetek Érettség: annak a mértéke hogy a kőzet mennyire sokat szállítódott és mennyire mállott. A teljesen érett homokkő csak kvarcot tartalmaz. Az egyéb anyagban gazdag homokkő a lepusztulási hely közelségét jelzi. Éretlen <5% agyag Kevéssé érett >5% agyag Igen érett: nincs agyag

19 Az üledékes kőzetek szemcseméret szerinti osztályozása

20 A törmelékes üledékes kőzetek ásványtani rendszere Kvarc Földpát Litoklaszt Mátrix Anyag Szövet /Homok Arkóza Kőzet törmelék /Aleurolit Agyag/ A homokkő elnevezése: -kvarchomokkő -kőzettörmelékes homokkő -arkóza A kérdés, mennyire közelítünk a Q csúcs felé De ezt befolyásolja a szemcseméret (észlelhetőség) agyag A homokkő elnevezése: -homokkő -aleurolit -homokos agyag/aleurolit -wacke A kérdés, mennyire közelítünk a homokkő csúcs felé

21 De mire jó ez???? Lepusztulási hely, kor meghatározása a kőzet elhelyezése a Wilson-ciklusban

22 De mire jó ez???? Lepusztulási hely, kor meghatározása a kőzet elhelyezése a Wilson-ciklusban

23 Nomenklatúra, osztályozás Klaszt: törmelékes elegyrész Mátrix: a kalsztoknál nagyságrendekkel kisebb elegyrész Pórus: üres hézagtérfogat Kék gyantával kitöltött pórus Cement: Kristályos kiválás a klasztok között, az üledékben képződött Karbonátcement

24 Homok a mikroszkóp alatt 0,25mm>ø>0,125 mm

25 Üledékképződési környezetek

26 Intrabazinális üledékes kőzetek

27 Biogén üledékes kőzetek I. Karbonátok A., Mészkő: Definíció: Uralkodóan (90%) CaCO 3 (kalcit) tartalmú üledékesen képződött kőzet Képződnek tavakban, folyókban, szárazföldön, de legnagyobb mennyiségben a tengerben A mészkövek osztályozása (Folk rendszere): 1. Ortokémiai elegyrészek (üledégyűjtőben keletkeztek) a, Mikrit: biogén eredetű <4µm szemcse b, Mikropátit 4-15µm Mikrit kezdődő átkristályosodásával c, Pátit >15µm Átkristályosodott mikrit 2. Allokémiai elegyrészek: (üledékgyűjtőben keletkezett de szállított elegyrész) a, Intraklaszt: felszakított karbonátiszap b, Peloid: tojásdad alakú krokolit, vagy bioklaszt c, Fosszíliák d, ooidok: kérgezett szemcsék (erősen áramló közeg)

28 Mikrit Oopátit Intrapátit Pelpátit Biopátit

29 Hol képződik a mészkő??? 1. Zátonyokon CaCO 3 képződésének feltétele: -jól mozgatott víz -sekély mélység (napfény) -legalább 25 C tengervíz átlagh őmérséklet A mészkő főleg biogén úton, karbonátplatformokon, lagúnákban képződik, tengeri egysejtűek csigák, kagylók, korallok vázából. Hatalmas tömeget alkotnak a nannoplanktonok (egysejtű, fotoszintetizáló növények mésziszap Etretat-Franciaország

30 2. Pelágikus karbonátképződés (mélytengerekban) Planktonikus mészvázú kokkolitok vázai alkotják az alapvetően jól rétegzett, néhány 100 m vastag mikrites mészkő alapanyagát sztilolitok és a gumósság a diagenezis során alakul ki (pl. ammonitico rosso, gumós mészkő keletkezése)

31 Cseppkő, Baradla-barlang 3. További mészkőképződési környezetek Édesvízi mészkő (tavi) Budai várbarlang Mésztufagát, Yellowstone NP

32 és további mészkőzetek. B., Dolomit: Dolomit CaMg(CO 3 ) 2 tartalmú üledékes kőzet amelyik a mészkő diagenezise során képződhet. Bár a tengervíz túltelített dolomitban csak szulfátszegény környezetben, mészkő lecserélésével keletkezhet. C., Márga: Homok és agyag is keveredik a mészhomokhoz

33 II. Tűzkő Tengeri vagy (tavi) képződmény Kemogén úton csak a szárazföldön válik ki: limnoopalit A tengervíz a prekambriumban volt telített SiO 2 -re: ph változás+vulkáni tevékenység, de nem voltak vázépítő szervezetek Jelenleg csak kovavázú, planktoni élőlények választják ki: 1. Radioláriák ebből lesz a radiolarit 2. Diatomák ebből lesz a diatomit (kovamoszatok) 3. Spongiolit - kovaszivacsok Kovás iszapok a mélytengerekben képződnek

34 Szárazföldi eredetű kovatelepek Vulkánok utómagmás működése: hidrotermális folyamatok gejzirit, forráskúp, kvarcit Kemogén úton is kicsapódhat!!!

35 Kemogén üledékes kőzetek

36 Evaporitok - sókőzetek Képződési környezete: arid forró klíma, tengerpart A tengervíz nem telített NaCl-re 35%o ez azonos a vérünk sótartalmával Bepárlódás kell Jellemző rétegsora: -Fedősók (szilvin (KCl), karnallit, bischofit) -Kősó (NaCl) -Gipsz -Anhidrit -Mészkő Ehhez teljes bepárlódás kellene, ez ritka. Gyakran ciklikus, a fedősók megjelenése nagyon ritka Gyakran vissza is oldódhat. Élettelen környezet, nincs bioturbáció!

37 Vasas üledékek 1. BIF (banded iron formation) azaz sávos vasércek. -Csak a prekambriumban képződtek (2,5-1,8 milliárd év) -kemogén úton a tengerből váltak ki: savas közeg, reduktív ph, magas Fe tartalom Eredménye: több 100 m vastag vasérctelep. Lelőhely: Svédország, Szibéria, Ukrajna, Pilbara, Minnesota Rétegsora (oszcilláló): -Tűzkő -agyag -Fe 2 O 3 (hematit) -Fe 3 O 4 (magnetit) A vasoxidban kötött O 2 hússzoros a légköri O 2 -nek Képződés kezdete: O 2 krízis Vége: Sudbury becsapódás 2. Minette (oolitos vasérc): Luxemburg, Franciaország, jura korú anyaga: limonit, chamozit

38 Mangánérc 1. Mangángumók -mélytengerek mélyén -lassú görgetődés, koncentrikus kiválás -3 mm/év növekedési ráta 2. Karbonátos mangánérc -euxin medencékben, Mn a hidrotermákból és a folyókból -MnCO 3 (rodokrozit) CO 3 a tengervízből -radioláriákkal váltakozó Mn rétegek -Mo.: Úrkút, Eplény 3. Ooidos mangánérc -sekélytenger, hullámverés övben -Mn 2+ Mn 4+ oxidációjával -MnO 2 ooidok

39 Foszfátos kőzetek Összetétel: Cl - és F - tartalmú apatit (Ca 5 /F,Cl,OH/PO 4 / 3 ) Megjelenés: akár 25 cm-es gumók, vagy több 100 m vastag rétegek Eredet: kemogén - oolitok; biogén - pelletek (koprolit) Felhasználás: mőtrágya, gyufa, lıpor gyártás Metaszomatív guanotelepek pl.: Chile partjai

40 Kausztobiolitok (szénkőzetek, kőolaj, földgáz) A., Szénkőzetek Kiindulási anyag B., Szénhidrogének magasabb rendű szárazföldi vagy mocsári növények: fák, bokrok elhalt, betemetődött tengeri plankton cellulóz, lignin Paralikus vagy limnikus Képződési környezet zsír, olaj Sekély, euxin medence Mangrove mocsár

41 Szénkőzetek (érés (diaganezis) sorrendjében) Tőzeg -még üledék -sok növényi alkotóelem, levelek, ágak felismerhetők Képződés: vagy nagyon intenzív vegetáció ami lépést tart a lebontással vagy megfelelően hideg környezet Lignit p, T, t növekvő fűtőérték -Víztartalma 75% alá csökken -Levelek, gyümölcsök még szabad szemmel felismerhetőek Lelőhely: Torony, Bükkábrány, Gyöngyösvisonta

42 Barnakőszén -szilánkos hasadás, kagylós törés -fekete, sávos % víztartalom Lelőhely: Várpalota, Dorog...eocén medencék p, T, t Feketekőszén -77% széntartalom -<10% víztartalom -fekete karcszín Lelőhely: Mecseki kőszén: Komló, Pécs növekvő fűtőérték Antracit -enyhén metamorf Lelőhely: Vily-vitány (ÉK-Magyarország)

43 Szénhidrogének Képződési környzet: -kontinentális self: sok autotróf plankton gyors betemetődés -euxin medence pl. Fekete-tenger Kiindulási anyaga magas szervesanyag tartalmú agyagpala A planktonokból kerogén lesz: az üledékes kőzet szerves oldószerekben oldhatatlan anyaga. Mi kell a kőolajhoz és a földgázhoz: a kerogén érése. Feltételei: 1., idő (földtörténeti) 2., hőmérséklet (50 C tól) Szoros kapcsolat...fordított arányosság Mélység: általában 1,5-3 km kőolaj esetében 3-4 km földgáz esetén

44 Miután megért a szénhidrogén... Akkumuláció: szerkezeti vagy sztratigráfiai csapdában

45 Köszönöm a figyelmet!!!

Építés- és környezetföldtan

Építés- és környezetföldtan Építés- és környezetföldtan Dávid Árpád 2012. Tartalomjegyzék Bevezetés... 6 1. Földtani alapismeretek I. (a litoszféra)... 7 1.1. A Föld keletkezése... 7 1.2. A Föld felépítése... 7 1.3. A Föld alakja...

Részletesebben

2011. Március 26. Raisz Péter

2011. Március 26. Raisz Péter Általános földtan 2011. Március 26. Raisz Péter Tartalom Ásvány, kőzet fogalma A Föld szerkezeti felépítés (övezetek, elemek) Lemeztektonika fogalma, kőzetlemezek mozgása Hegységképződés Külső felszínformálás

Részletesebben

Megfigyelések és mérések a földtanban

Megfigyelések és mérések a földtanban Sztanó Orsolya, Palotai Márton & Mindszenty Andrea Megfigyelések és mérések a földtanban Általános Földtani Alapismeretek ismétlése Általános és Történeti Földtani Tanszék Alkalmazott és Környezetföldtani

Részletesebben

SZEGEDI TUDMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR FÖLDRAJZ TANSZÉK. Szakkifejezések szótára

SZEGEDI TUDMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR FÖLDRAJZ TANSZÉK. Szakkifejezések szótára SZEGEDI TUDMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR FÖLDRAJZ TANSZÉK Szakkifejezések szótára I. rész Ásvány-kőzettan, geokémia, vulkanológia II. rész Általános földtan, őslénytan, szedimentológia

Részletesebben

Extraterresztikus testek Meteorit Primitív meteoritok Differenciált meteoritok Kondritok CAI CI kondritok Kondrumok Akondritok Kő-vasmeteorit

Extraterresztikus testek Meteorit Primitív meteoritok Differenciált meteoritok Kondritok CAI CI kondritok Kondrumok Akondritok Kő-vasmeteorit Extraterresztikus testek Meteorit: Földön kívüli ( extraterresztikus ) anyagból származó szilárd kőzettest, ami behatol a Föld légkörébe és a földfelszínbe csapódik. Primitív meteoritok: olyan meteoritok,

Részletesebben

54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet

54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 54/008. (III. 0.) Korm. rendelet az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról (013. április 1. napjától hatályos szöveg és mellékletek.

Részletesebben

GEOLÓGIA GYAKORLATI SEGÉDLET

GEOLÓGIA GYAKORLATI SEGÉDLET Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar GEOLÓGIA GYAKORLATI SEGÉDLET Budapest, 2013 TARTALOM 1. Ásványok... 3. 2. Kőzetek... 5. 2.1. Magmás kőzetek... 5. a) Mélységi magmás kőzetek...

Részletesebben

Helyi erőforrás és termékpályamenedzsment

Helyi erőforrás és termékpályamenedzsment Helyi erőforrás és termékpályamenedzsment Ruszkai Csaba Készült a TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0038 támogatásával. Helyi erőforrás és termékpályamenedzsment: Ruszkai Csaba Készült a TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0038

Részletesebben

KŐZET ÉS ÁSVÁNYFELISMERÉS

KŐZET ÉS ÁSVÁNYFELISMERÉS K: keménység, Ef: előfordulás KŐZET ÉS ÁSVÁNYFELISMERÉS ÁSVÁNYOK ELŐKRISTÁLYOSODÁS: Pirrhotin (Magnetopirit, FeS) Kalkopirit (rézkovand CuFeS 2 ) FŐKRISTÁLYOSODÁS Olivin (bazalt) Piroxén (bazalt, andezit,

Részletesebben

BARLANGFÖLDTAN (Molnár Péter)

BARLANGFÖLDTAN (Molnár Péter) BARLANGFÖLDTAN (Molnár Péter) Bevezetés A barlang a Föld szilárd kérgében természetes úton keletkezett, ember számára járható méretű üreg. Haladjunk visszafelé a fogalmak meghatározásával: üreg azaz találhatunk

Részletesebben

Földtani alapfogalmak

Földtani alapfogalmak A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola jegyzettára Matematika és Természettudományi Tanszék Gönczy Sándor Földtani alapfogalmak (oktatási segédanyag a földrajz szakos főiskolai hallgatók számára)

Részletesebben

AZ AGGTELEKI-KARSZT GEOLÓGIAI JELLEMZŐI

AZ AGGTELEKI-KARSZT GEOLÓGIAI JELLEMZŐI Gruber Péter AZ AGGTELEKI-KARSZT GEOLÓGIAI JELLEMZŐI I. Általános jellemzők 1. Geológiai, természetföldrajzi és barlangtani alapfogalmak II. Az Aggteleki-karszt általános jellemzése 1. Az Aggteleki-karszt

Részletesebben

Földtani alapismeretek I.

Földtani alapismeretek I. Földtani alapismeretek I. A Föld felépítése és anyagai A Föld felépítése A Föld folyamatai Atmoszféra KÜLSŐ GEOSZFÉRÁK ATMOSZFÉRA (LÉGKÖR) TROPOSZFÉRA SZTRATOSZFÉRA IONOSZFÉRA TERMOSZFÉRA EXOSZFÉRA HIDROSZFÉRA

Részletesebben

Segédanyag Az I. éves geográfus és földrajz szakos hallgatók kőzettan gyakorlat anyagához. Kőzetalkotó ásványok makroszkópos felismerése, elkülönítése

Segédanyag Az I. éves geográfus és földrajz szakos hallgatók kőzettan gyakorlat anyagához. Kőzetalkotó ásványok makroszkópos felismerése, elkülönítése Segédanyag Az I. éves geográfus és földrajz szakos hallgatók kőzettan gyakorlat anyagához Szakmány György Józsa Sándor, 2002. Kőzetalkotó ásványok makroszkópos felismerése, elkülönítése A kőzetalkotó ásványok

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KŐZETELŐFORDULÁSAI

MAGYARORSZÁG KŐZETELŐFORDULÁSAI Szakmány György Józsa Sándor Szilágyi Veronika MAGYARORSZÁG KŐZETELŐFORDULÁSAI (Vázlatos áttekintés, elsősorban a felszíni előfordulásokról) Segédanyag Környezettan BSc szak Kőzettan gyakorlat tárgyhoz

Részletesebben

Vulkanológia. Jankovics M. Éva. MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport SZTE ÁGK Vulcano Kutatócsoport. Szeged, 2014.10.09.

Vulkanológia. Jankovics M. Éva. MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport SZTE ÁGK Vulcano Kutatócsoport. Szeged, 2014.10.09. Vulkanológia Jankovics M. Éva MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport SZTE ÁGK Vulcano Kutatócsoport Szeged, 2014.10.09. ábrák, adatok forrása: Harangi Szabolcs: oktatási segédanyagok saját kutatási anyagok

Részletesebben

31.1 SZÉNKÖZETEK BELLÁNÉ PELSÖCZI M Á R T A 31.11 A SZEMKÖZÉT FOGALMA

31.1 SZÉNKÖZETEK BELLÁNÉ PELSÖCZI M Á R T A 31.11 A SZEMKÖZÉT FOGALMA 31.1 SZÉNKÖZETEK BELLÁNÉ PELSÖCZI M Á R T A 31.11 A SZEMKÖZÉT FOGALMA Szénk zetnek (k szénnek) az elhalt növényi testek különböz mértékő átalakulásával keletkezett, szilárd, éghet k zetet nevezzük. A szénk

Részletesebben

A Budai Vár-barlangra vonatkozó tudományos és történeti ismeretek összegzése

A Budai Vár-barlangra vonatkozó tudományos és történeti ismeretek összegzése A Budai Vár-barlangra vonatkozó tudományos és történeti ismeretek összegzése A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Budavári Önkormányzat megbízásából készítette a DIR Kft. Budapest, 2011 Tartalom

Részletesebben

1. A Föld, mint égitest. A Föld alakja

1. A Föld, mint égitest. A Föld alakja 1. A Föld, mint égitest Az Idő epochában a Földet, mint egyet a kilenc (tíz) bolygó közül érintettük. Kiderült, hála Keplernek, hogy ellipszis pályáján keringi körbe csillagunkat, hogy kicsivel gyorsabb,

Részletesebben

1. A Föld környezete és a Naprendszer. A Föld és a Hold mozgásai és ezek következményei.

1. A Föld környezete és a Naprendszer. A Föld és a Hold mozgásai és ezek következményei. Általános természetföldrajz 1. A Föld környezete és a Naprendszer. A Föld és a Hold mozgásai és ezek következményei. 2. A Föld belsı szerkezete. Lemeztektonika és hegységképzıdés. 3. Kızetek és képzıdési

Részletesebben

31. SZERVES KİZETEK A SZERVES KİZET FOGALMA A SZERVES ANYAG SZÁRMAZÁSA. FOTOSZINTÉZIS, ASSZIMILÁCIÓ, DISSZIMILÁCIÓ BALOGH KÁLMÁN

31. SZERVES KİZETEK A SZERVES KİZET FOGALMA A SZERVES ANYAG SZÁRMAZÁSA. FOTOSZINTÉZIS, ASSZIMILÁCIÓ, DISSZIMILÁCIÓ BALOGH KÁLMÁN 31. SZERVES KİZETEK BALOGH KÁLMÁN A SZERVES KİZET FOGALMA Azokat az üledékes k zeteket, amelyek f tömegét él lényekt l származó (biogén) alkotórészek teszik ki, biolitoknak nevezzük. Ezek kétfélék: /.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Magyarország földtana Budaii Tamás Konrrád Gyulla Egyetemi jegyzet földtudományi, geográfus és környezettudományi szakos hallgatók számára Dr. Budai Tamás egyetemi tanár Dr. Konrád Gyula egyetemi docens

Részletesebben

FÖLDRAJZ 8. ÉVFOLYAM

FÖLDRAJZ 8. ÉVFOLYAM TÁMOP 3.1.3 Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban FÖLDRAJZ 8. ÉVFOLYAM Szaktanári segédlet Műveltségterület: Földünk és környezetünk összeállította: Buncsák Gábor

Részletesebben

A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014

A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014 A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014 Tartalom 1. A Nógrádi Geopark jellegzetes ásványai és kőzetei... 3 2. A Geopark fontosabb rétegtani és őslénytani lelőhelyei... 9 3. A Geopark

Részletesebben

HARTAI ÉVA, GEOLÓGIA 8

HARTAI ÉVA, GEOLÓGIA 8 HARTAI ÉVA, GEOLÓgIA 8 SZERKEZETI FÖLDTAN És TEKTONIKA VIII. A kőzetek SZERKEZETE és DEFORMÁCIÓJA 1. BEVEZETéS A földtani objektumok (az ásványszemcséktől a kőzettestekig, sőt az egész Föld bolygóig) térben

Részletesebben

Tartalom. A Budai-hegység hidrotermális ásványai, különös tekintettel a barlangi képződményekre...2

Tartalom. A Budai-hegység hidrotermális ásványai, különös tekintettel a barlangi képződményekre...2 Tartalom A Budai-hegység hidrotermális ásványai, különös tekintettel a barlangi képződményekre.....2 Balaton-felvidéki fluorit-kalcit erek eredetének vizsgálata......35 Tavaszi túrák Észak-Magyarországon..41

Részletesebben

HARTAI ÉVA, GEOLÓgIA

HARTAI ÉVA, GEOLÓgIA HARTAI ÉVA, GEOLÓgIA 10 A FÖLD ÉS az ÉLET fejlődése X. A FÖLDTANI idő 1. BEVEZETéS Az idő fogalmát a mindennapi gondolkodásban gyakran azonosítjuk az időtartammal. Az idő valójában egy nem-térbeli, megfordíthatatlan,

Részletesebben

A hegyek és az erdők születése

A hegyek és az erdők születése FEDEZD FEL A FÖLD KINCSEIT! Vojnits András A hegyek és az erdők születése Kossuth Kiadó Tartalom Előszó Gaia Amiről az óceánok mélye mesél Vulcanus és Plutó birodalma Amikor mozog a föld Hegyek születnek

Részletesebben

K i r stál tályké kém ké i ia

K i r stál tályké kém ké i ia Kitálké Kristálykémia i A periódusos rendszer Az ásványok rendszerezése Az ásványok a domináns ANION alapján összesen 9 osztályba sorolhatók. A kilenc ásványosztály y a következő: I. Terméselemek nincs

Részletesebben

A legfontosabb kőzetalkotó ásványok (segédanyag hidrológus szakosoknak)

A legfontosabb kőzetalkotó ásványok (segédanyag hidrológus szakosoknak) A legfontosabb kőzetalkotó ásványok (segédanyag hidrológus szakosoknak) Szakmány György, 2002. Plagioklászok Izomorf sor: albit oligoklász andezin labradorit bytownit - anortit Képlet: albit: NaAlSi 3

Részletesebben