Állati eredetű melléktermékek. Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései. Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Állati eredetű melléktermékek. Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései. Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt"

Átírás

1 Állati eredetű melléktermékek Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt

2 Miről kívánok szólni? Milyen anyagok tartoznak az állattenyésztési és vágási melléktermékekhez? Melyek a legfontosabb jogszabályok? Mit nyújt a szolgáltató szakma és mire büszke? Miben kell szemléletváltás? Melléktermék hulladék? Milyen kérdéseket kell még tisztázni? Javaslataink.

3 Állattenyésztési melléktermékek Állattartó és tenyésztő telepek melléktermékei Tetemek (kérődző, nem kérődző) Trágya, hígtrágya Lakossági állattartás melléktermékei Gazdasági haszonállatok tetemei (kérődző, nem kérődző) Kedvtelésből tartott állatok tetemei Trágya Kísérleti, állatkerti, cirkuszi állatok tetemei

4 Vágási és húsfeldolgozási melléktermékek Vágóhidak állati eredetű melléktermékei Vágási maradékok (utihulla, kobzás, belsőségek, gyomor és béltartalom, vér, toll, szőr stb.) Szennyvízkezelési maradékok (ívszita, dobszűrő, flotátum, biológiai iszapok) Húsfeldolgozás állati eredetű melléktermékei Húsfeldolgozási maradékok (csont, fej-láb stb.) Szennyvízkezelési maradékok (ívszita, dobszűrő, flotátum, biológiai iszapok)

5 Az Európai Parlament és a Tanács 1069/2009/EK rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó alapvető egészségügyi előírások megállapításáról a., Állati melléktermékek osztályozása, gyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása, feldolgozása, felhasználása, közbenső tárolása b., Gyűjtő, tároló, feldolgozó üzemek engedélyezésével kapcsolatos előírások c., Feldolgozott állati fehérjék forgalomba hozatala, felhasználása

6 A Bizottság 142/2011/EU rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó alapvető egészségügyi előírások megállapításáról szóló 1069/2009/EK rendelet végrehajtásáról a., Részletes szabályok b., 16 mellékletben minták, kötelezések

7 Magyarországi jogszabályok 45/2012. (V. 8.) VM rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról (az Unió 1069/2009 EK rendelet hazai megfelelője) Egyedi fogalmak - telephelyi, települési gyűjtőhelyek Engedélyezett eltérések Elföldelésre vonatkozó egyedi előírások Engedélyezési szabályok Kereskedelmi okmány országhatáron belülre A nyilvántartás és bejelentés szabályai 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról (többször, legutóbb a 75/2012. (VII. 25.) VM rendelettel módosítva)

8 Mit nyújt a szolgáltató szakma és mire büszke? A szolgáltatókhoz kerülő állati melléktermék teljes mennyisége közvetlenül, vagy közvetetten, anyagában, vagy más formában hasznosul. (elföldelés, távoli területeken való elföldelés, kis kapacitású égetők!) A szakma szolgáltató cégei rendkívül fontos állategészségügyi, járványügyi, higiéniai, környezetvédelmi és gazdasági feladatot látnak el.

9 Az állati eredetű melléktermékek teljes körű hasznosítása Takarmány alapanyag előállítás (hús-, toll-, vérlisztek, takarmányzsírok stb.) Talajjavító anyagok komposzt, biotrágya Biogáz alapanyag (megújuló energia előállításra), majd talajjavító anyag (fermentátum) Energiahordozó cementgyártás Egyéb hasznosítások (pl. halcsali)

10 Verseny van az egyes hasznosítási irányok között, de Az EU véleményem szerint hamarosan feloldja az élelmiszertermelő haszonállatokkal való etetés értelmetlen tilalmát! Hol keletkezik a nagyobb hozzáadott érték? Takarmány alapanyag biogáz alapanyag komposzt alapanyag? Tehát mi az alapvető kérdés? Melyik hasznosítási irány, milyen melléktermékből, milyen fajlagos költségen, milyen fajlagos hozzáadott értéket tud előállítani? Az innováció folyamatosan változtathatja a legjobb irányt!

11 Miben kell szemléletváltás? Hiába volt/van hatályban az 1069/2009/EK és a 142/2011/EU rendelet 2011 március 4-től, hiába tekintette a korábbi hulladékot mellékterméknek, az a magyar joggyakorlatban továbbra is hulladék maradt. Új helyzetet kell, hogy teremtsen a 45/2012. VM rendelet, hiszen meghatározza a melléktermékként történő nyomon követés és bevallás szabályait is! Képesek vagyunk-e megfelelni az új helyzetnek? Igen, úgy gondolom, kijelenthetem, hogy a Szolgáltatók képesek ennek megfelelni.. Csak azt kérik, egyértelmű, egyféle legyen a szabályozás, ne tekintsük egyidejűleg mellékterméknek és hulladéknak is ugyanazt az anyagot!

12 Milyen kérdéseket kell még tisztázni? A 45/2012. VM rendeletben meghatározott nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséget mikortól kell teljesíteni? Az új kötelező kereskedelmi okmány mellett az SZkísérőjegy, illetve a szállítólevél kell-e, ha igen miért? Az állati melléktermékek hasznosításakor keletkező állati zsír hőtermelő kazánban történő eltüzelését, a hazai környezetvédelmi engedélyezési gyakorlat hulladékégetésként értékeli, annak ellenére, hogy erre is vonatkoznak az 1069/2009/EK rendelet előírásai. Az illetékes állategészségügyi hatóságok engedélyei hasonló feltételekre, kiadónként más-más szerkezettel és más-más tartalommal készülnek. Lehetséges-e ebben valamiféle egységesítés, legalább a minimális tartalomban?

13 Nyilvántartás, adatszolgáltatás A 45/2012. VM rendelet nem határozza meg az időpontot. Egy éven belül ne legyen kétféle bevallás év bevallását a korábbi gyakorlat szerint (EWC kód), a környezetvédelmi bevallásoknak megfelelően teljesítsük és ne legyen kötelezettség az állategészségügyi hatóság felé január 1-től kizárólag melléktermékként (1., 2., 3. osztály) történjen a nyilvántartás és bevallás az állategészségügy felé. Készüljön egy internetes felületű bevallási lehetőség, amely egyszerűsíti az adatszolgáltatásra kötelezettek és az állategészségügyi hatóságok (összegző és ellenőrző) feladatait is! Ezzel teljesüljön a kerületi hivatal felé fennálló kötelezettség is!

14 Kereskedelmi okmány vagy más is? Legyen kizárólagos a kereskedelmi okmány vezetésének kötelezettsége! A korábban veszélyes hulladék besorolású EWC kóddal rendelkező állati anyagokat január 1-től ne kísérje az SZ-kísérőjegy! Egyéb dokumentumokat (szállítólevél stb.) a szállító, átvevő vállalkozás saját elhatározásából vezethet.

15 Kereskedelmi okmány állati melléktermékek és származtatott termékek Magyarországon belül történő szállításához Iktatási szám: Az elszállítás időpontja:. 2. A melléktermék megnevezése* 3. A melléktermék besorolása :... kategória, a 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet... cikke... pontja szerint.** 4. Állatfaj (ha értelmezhető) *** Elhullott állatok esetén azok száma: Szarvasmarha, juh vagy kecske hulla esetén ENAR szám(ok),: A melléktermék mennyisége térfogatban, tömegben vagy csomagok számában: A melléktermék származási helye, átadó (állattartó) neve, címe: Átadó nyilvántartási száma vagy ENAR tenyészetkódja: A szállító neve, címe : Szállító nyilvántartási száma: A szállítójármű rendszáma: Az átvevő (címzett) neve, címe: Az átvevő nyilvántartási száma : Származtatott termék esetén A feldolgozás jellege és módszerei:*... Árukód (KN-kód):.Tételszám:... Konténer azonosítója:... Csomagolás típusa:... Csomagok száma: Az áru rendeltetési helyen történő átvételének időpontja: Kelt:...,... (év)... (hónap)... (nap)... átadó (termelő)... szállító... átvevő (címzett) Ez az okmány 3 példányban (egy eredeti és két másolat) készült, melyeket két évig meg kell őrizni. Az eredeti példány a rendeltetési helyig kíséri a szállítmányt, a 2. példányt az átadó őrzi meg, a 3. példány a szállítónál marad. 1.és 2. kategóriába tartozó anyagok és ezek származtatott termékei, valamint ún. feldolgozott állati fehérje esetén az átvevő (címzett) az átadónak (termelőnek) az átvételtől számított 8 napon belül visszajuttatja az eredeti kereskedelmi okmány egy másolatát, aláírásával igazolva és feltüntetve rajta az átvétel időpontját. * A 142/2011/EU rendelet VIII. melléklet III. fejezetében szereplő kereskedelmi okmány minta megjegyzések rovatában szereplő megnevezések használatával. ** A 1069/2009/EK rendelet vonatkozó cikkére és pontjára utalni csak a 3. kategóriájú anyagok esetében kötelező. *** Csak 3. kategóriájú és takarmányozásra szánt anyagok, valamint elhullott állatok esetén.

16

17 Állati zsír eltüzelése hőtermelő Vonatkozó uniós és hazai jogszabályok: kazánban 1069/2009/EK 142/2011/EU hatály, állati zsír eltüzelése nem hulladékégetés tüzelés feltételei hőtermelő kazánban 98/2008/EK hulladék keretirányelv 45/2012. (V.8.) VM rend évi XLIII. törvény hatály tüzelés engedélyezési jogkörei hatály Jelenleg alkalmazott hazai jogszabályok az engedélyezésnél: 3/2002. (III.22.) KvVM rend. 23/2001. (XI.13.) KöM rend. Nem hulladékégetés!! (1069/2009/EK szerint) Állati zsír nem szerepel a folyékony tüzelőanyagok között!

18 Javaslat a jogszabályok harmonizálására I. 10/2003. (VII. 11.) KvVM rend. biomassza fogalmának kiegészítése II. 3/2002. (II. 22.) KöM rend. hatály rendezése III. 23/2001. (XI.13.) KöM rend. VAGY III. 4/2011. (I. 14.) VM rend. 2. számú melléklet határértékeinek kiterjesztése állati zsírra új technológia a 7. számú mellékletbe: állati zsír eltüzelése hőtermelő kazánban

19 Javaslatok I. ef) a 1069/2009/EK rendelet alapján engedélyezett állati eredetű melléktermék-feldolgozó létesítmény feldolgozási tevékenységéből származó állati zsír, ha az eltüzelés a termelés helyén, vagy hasonló tevékenységet végző feldolgozó kazánjában történik és a termelt hőt hasznosítják II. A rendelet hatálya nem terjed ki: d) a 1069/2009/EK rendelet alapján engedélyezett állati eredetű melléktermék-feldolgozó létesítmény feldolgozási tevékenységéből származó állati zsír saját hőtermelő kazánban, vagy hasonló tevékenységet végző feldolgozó hőtermelő kazánjában történő eltüzelésére, ha a termelt hőt helyben hasznosítják III. Légszennyező I anyag kibocsátási határérték [mg/m3] Szilárd anyag: 80(1); Szén-monoxid (CO)175; I Nitrogén-oxidok (NO2-ben kifejezve)450; Kén-dioxid és kén-trioxid (SO2-ben kifejezve). (4)1700; (2)Korom(3) (5)1Megjegyzések: (1) Háztartási tüzelőolajoknál, állati zsírnál 50 mg/m3. (2) Háztartási tüzelőolajoknál 1000 mg/m3. (3) Feketedési szám a Bacharach-skála szerint. (4) Állati zsírnál 100 mg/m3 III. 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. számú mellékletének egy újabb ponttal való kiegészítése az alábbiak szerint: Állati eredetű melléktermék feldolgozása Kibocsátási határérték [mg/m3] Szilárd anyag 50; Nitrogén-oxidok (NO2-ben megadva) 450; Kén-dioxid és kén-trioxid (SO2- ben kifejezve) 100; Szén-monoxid 175 Technológia: állati zsír tüzelése hőtermelő kazánban

20 Az állategészségügyi működési engedélyek minimális tartalma és nyilvánossága? Az engedélyes neve, székhelye, adószáma, a tevékenységet végző telephely címe, ha az nem a székhelyen történik. Az átvehető és kezelhető melléktermékek körének meghatározása az 1069/2009/EK rendelet meghatározott cikkeire, illetve azok bekezdéseire hivatkozva. Az évente bizonyos esetekben a naponta, vagy hetente maximálisan átvehető és kezelhető állati melléktermék mennyiségének meghatározása. A kiadott engedélyek a hatálybalépést követő 30 napon belül kerüljenek fel a NEBIH honlapjára!

21 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Dr. Kiss Jenő ügyvezető igazgató

22 Jelentés a... évben átadott állati eredetű melléktermékekről, az átvevők szerinti bontásban Telephely címe:...telephely áeü. azonosító száma:.. A jelentésért felelős neve:..., telefonszáma:..., címe:... Az átvevő neve Székhelye Telephelye Azonosító száma Átadott melléktermék kategóriája és tömege (kg) 1. kategória 2. kategória 3. kategória Összesen

23 I. Jelentés a... évben átvett állati eredetű melléktermékekről, az átadók szerinti bontásban Az átvevő neve és székhelye:... Telephelye címe:... Telephely áeü. azonosító száma:... A jelentésért felelős neve:... Telefonszáma:... címe: 1. Állattartó telep Átadó 2. Vágóhíd vagy más élelmiszeripari létesítmény Átvett melléktermék kategóriája és tömege (kg) 1. kategória 2. kategória 3. kategória 3. Települési gyűjtőhely Nem lehetséges Nem lehetséges 4. Vadfeldolgozó, vadbegyűjtő 4. Kereskedelmi egységek 5. Vendéglátó ipari egységek 6. Állati eredetű melléktermék szállító vagy állati melléktermék gyűjtő-átrakó telep 8. Komposztáló telep, biogáz üzem Nem lehetséges 9. Műszaki üzem 10. Állateledel előállító üzem Nem lehetséges 11. Egyéb: Egyéb: Egyéb:... Mindösszesen

24 II. Jelentés a... évben átvett és kezelt állati eredetű melléktermékekről Telephelye címe:... Telephely áeü. azonosító száma:... A jelentésért felelős neve:... Telefonszáma:... címe: 1. Égetés, együttégetés Kezelés módja 2. Feldolgozás 1. módszer szerint Átvett melléktermék kategóriája és tömege (kg) 1. kategória 2. kategória 3. kategória 3. Feldolgozás 2-7. módszer szerint Nem lehetséges Nem lehetséges 4. Feldolgozás utáni égetés, együttégetés 5. Feldolgozás utáni komposztálás, biogáz előállítás Nem lehetséges 6. Feldolgozás utáni elföldelés hulladéklerakóban 7. Feldolgozás utáni szántóföldi kihelyezés 8. Komposztálás, biogáz előállítás (előzetes feldolgozás nélkül) 9. Műszaki termék előállítás xxxxxxxxxxx Nem lehetséges 10. Állateledel előállítás xxxxxxxxxxx Nem lehetséges 11. Egyéb:... Nem lehetséges 12. Egyéb: Egyéb:... Mindösszesen

25 III. Jelentés a... évben átvett és továbbadott állati eredetű melléktermékekről Az átvevő neve és székhelye:... Telephelye címe:... Telephely áeü. azonosító száma:... A jelentésért felelős neve:... Telefonszáma:... címe: 1. Égető, együttégető üzem Átvevő Átadott melléktermék kategóriája és tömege (kg) 1. kategória 2. kategória 3. kategória 2. Feldolgozó üzem 3. Komposztáló telep, biogáz üzem Nem lehetséges 4. Műszaki üzem 5. Állateledel előállító üzem Nem lehetséges Nem lehetséges 6. Hulladéklerakó 7. Állati eredetű melléktermék szállító vagy állati melléktermék gyűjtő-átrakó telep 8. Egyéb: Egyéb: Egyéb:... Mindösszesen

A45/2012. VM rendelettel kapcsolatos jogalkotói szándékról

A45/2012. VM rendelettel kapcsolatos jogalkotói szándékról A45/2012. VM rendelettel kapcsolatos jogalkotói szándékról Dr. Bognár Lajos élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős helyettes államtitkár A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet az új nemzeti

Részletesebben

Melléktermék, vagy hulladék a környezetvédelmi hatóság szemével

Melléktermék, vagy hulladék a környezetvédelmi hatóság szemével Melléktermék, vagy hulladék a környezetvédelmi hatóság szemével Pádár Csilla ATI-KTVF 2012. november 19. Vonatkozó hulladékgazdálkodási előírások hulladék: bármely, az 1. számú melléklet szerinti kategóriák

Részletesebben

71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet

71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI.

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Érvényes 2015.04.01-től Partnerszám: Gyárnév: TÁMOGATOTT állati melléktermékek elszállítására és kezelésére vonatkozóan az 56/2008.(IV.25.) FVM rendelet alapján MEGRENDELŐ: Neve:...

Részletesebben

Az alábbiakban található összefoglalás és példák segítik a fenti négy tényező tisztázását.

Az alábbiakban található összefoglalás és példák segítik a fenti négy tényező tisztázását. 1.SZ MELLÉKLET: A HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG VÉGREHAJTÁSÁT MEGKÖNNYÍTŐ GYAKORLATI PÉLDÁK Az alább felsorolt példák a gyakorlati életben kizárólag a konkrét körülmények pontos

Részletesebben

1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek és azok megítélése az Európai Unióban...6

1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek és azok megítélése az Európai Unióban...6 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék Bevezető...4 1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek és azok megítélése az Európai Unióban...6 2. Az Európai Unió veszélyes hulladékokra vonatkozó

Részletesebben

Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció

Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció SZIE Konzorcium Alapkutatás fejlesztés a Szent István Egyetem Pirolízis Technológiai Kutatóközpontjában TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció 2014.

Részletesebben

Technikailag a kormányrendelet hatályba lépése 2014, javasoljuk a vonatkozó dátumok javítását.

Technikailag a kormányrendelet hatályba lépése 2014, javasoljuk a vonatkozó dátumok javítását. Az Országos Környezetvédelmi Tanács véleménye a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló /2013. ( ) Korm. rendelet tervezetről Általánosan A hulladéklerakással, valamint

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény. a hulladékról 1

2012. évi CLXXXV. törvény. a hulladékról 1 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás, az erőforrás-felhasználás

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított 2/2006. (II. 10.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. melléklet a 33/2013. (V. 14.) VM rendelethez. Támogatási kérelem adattartalma. 1. Általános rendelkezések. 2. A tanúsító szervezet elismerése

1. melléklet a 33/2013. (V. 14.) VM rendelethez. Támogatási kérelem adattartalma. 1. Általános rendelkezések. 2. A tanúsító szervezet elismerése M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 76. szám 51203 1. melléklet a 33/2013. (V. 14.) VM rendelethez Támogatási kérelem adattartalma 1. A kérelmező adatai: Kérelmező neve Lakóhely (székhely) címe Levelezési

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 16. szám 129. évfolyam 2014. augusztus 15.

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 16. szám 129. évfolyam 2014. augusztus 15. 16. szám 129. évfolyam 2014. augusztus 15. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások oldal 36/2014. (VIII. 15. MÁV Ért. 16.) EVIG sz. utasítás 1319 Folyamatszabályozás

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Györgyi. Mi a teendője a hulladék birtokosának és kezelőjének? A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Györgyi. Mi a teendője a hulladék birtokosának és kezelőjének? A követelménymodul megnevezése: Hadabásné Szigethy Györgyi Mi a teendője a hulladék birtokosának és kezelőjének? A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok A követelménymodul száma: 1217-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től dr. Csepregi István 2014. év jogalkotása néhány szám tükrében MK: 190 => 27.022 (m. n.) kb. nettó 74 oldal/nap törvény => 113 Korm.

Részletesebben

LTV Trans Környezetvédelmi Zrt. A Vállalkozó rövidített neve:

LTV Trans Környezetvédelmi Zrt. A Vállalkozó rövidített neve: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Meghatározott hulladékok és melléktermékek elszállítására, kezelésére, illetve az ezekhez kapcsolódó műszaki és környezetvédelmi szolgáltatások elvégzésére vonatkozó egyedi

Részletesebben

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 3. pontjában

Részletesebben

Tájékoztató a KMS Védjegy használatra pályázók részére

Tájékoztató a KMS Védjegy használatra pályázók részére Tájékoztató a KMS Védjegy használatra pályázók részére Tisztelt Pályázó! A KMS védjegy létrehozásának a célja, hogy az ezen jelzéssel bíró termékek iránt különleges érdeklődést és vásárlási késztetést

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HOSSZÚPÁLYI MIKROTÉRSÉG (Hosszúpályi Monostorpályi - Hajdúbagos) Hosszúpályi Monostorpályi Hajdúbagos Vonatkoztatási időszak: 2005-2010.

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2006. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2006. ( ) FVM rendelete Tervezet! A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2006. ( ) FVM rendelete a Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet módosításáról A takarmányok előállításáról,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Györgyi. Hulladéklerakók rekultiválása és utógondozása. A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Györgyi. Hulladéklerakók rekultiválása és utógondozása. A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok Hadabásné Szigethy Györgyi Hulladéklerakók rekultiválása és utógondozása A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok A követelménymodul száma: 1217-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések 26904 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 160. szám 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról* Az Országgyûlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a természeti erõforrásokkal

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV LÉTAVÉRTES MIKROTÉRSÉG (Létavértes Bagamér Álmosd - Kokad) Létavértes Bagamér Álmosd Kokad Vonatkoztatási időszak: 2005-2010. év Létavértes

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról. hatályos 2013. VII. 12 től 2013. VIII. 3-ig

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról. hatályos 2013. VII. 12 től 2013. VIII. 3-ig 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról hatályos 2013. VII. 12 től 2013. VIII. 3-ig Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a természeti erőforrásokkal

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata 16/2004. (IX.30.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Felsőpáhok Község Önkormányzata 16/2004. (IX.30.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Felsőpáhok Község Önkormányzata 16/2004. (IX.30.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2012. évi CLXXXV. törvény 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 A 2013.1.1. és 2013.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. A törvény

Részletesebben

www.termekdijinfo.hu

www.termekdijinfo.hu 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás, az erőforrás-felhasználás

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez

ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez A hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási

Részletesebben

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1)

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 / 44 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2013.07.01 2013.12.31 5 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése,

Részletesebben

BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004 2008 EGYEZTETÉSI ANYAG 2004. december 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette: a Kis-Rábamenti Önkormányzatok

Részletesebben