A vizsgálati módszerek osztályozása (1. rész)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A vizsgálati módszerek osztályozása (1. rész)"

Átírás

1 A vizsgálati módszerek osztályozása (1. rész) A felismerés módszerei segítik a projekt jellegzetességeinek feltárását és a környezeti paraméterek megismerését, amelyeket vizsgálni kell a tanulmányban. Az adatgyűjtés módszerei segítenek leírni a beruházást és jellemzőit, valamint a környezetet, amelyre hatással lehet. Az előrejelzési módszerek előrejelzik azoknak a hatásoknak a nagyságrendjét, amelyeket a beruházás valószínűleg kifejt a környezetre. Az értékelési módszerek felbecsülik azon hatások jelentőségét, amelyek a környezeten jelentkezhetnek a beruházás következtében.

2 A vizsgálati módszerek osztályozása (2. rész) A tájékoztatási módszerek segítenek a megbeszéléseken és a nyilvánosság bevonásában, valamint a vizsgálat eredményeinek közlésében a döntéshozatalhoz szükséges megfelelő formában. Az adatgyűjtés módszerei segítik a vizsgálat témaköreinek meghatározását, valamint a hatástanulmány elkészítését, valamint a tárgyalások eredményes vezetését, stb. Az előrejelzési módszerek segítenek a döntéshozóknak a jelentős környezeti hatások értékelésében és megértésében más olyan tényezőkkel összevetve, amelyek a javasolt beruházással összefüggenek. A környezet összetevőinek felismerése szolgálja az alapját a természeti és társadalmi környezet fontos összetevői közötti funkcionális kapcsolatok, valamint a lehetséges hatótényezők és a környezeti állapotjellemzők közötti kapcsolatok leírásának. Az egyes összetevők egyszerű, de tömeges felsorolása helyett sokkal fontosabb, hogy a közöttük fennálló kapcsolatok megvilágításba kerüljenek.

3 A környezeti elemek összetevőinek mint potenciális hatásviselőknek a felismerése A környezet jellemzése A környezet jellemzése a területfelhasználási kategóriáknak és az azokon belül jelenlévő környezeti elemek összetevőinek a felismeréséből, valamint azok tulajdonságainak meghatározásából áll. Mivel teljességgel lehetetlen és nincs is szükség rá, hogy a hatástanulmány minden környezeti változást dokumentáljon, a hangsúlyt a környezet jelentősebb összetevőire és azok főbb tulajdonságaira kell helyezni. A legtöbb esetben elsősorban minőségi jellegű, valamint átfogó (nem részletes) mennyiségi adatok szolgálnak a vizsgálat kezdeti szakaszában a környezet leírására.

4 A környezet összetevőinek felismerése szolgálja az alapját a természeti és társadalmi környezet fontos összetevői közötti funkcionális kapcsolatok, valamint a lehetséges hatótényezők és a környezeti állapotjellemzők közötti kapcsolatok leírásának. Az egyes összetevők egyszerű, de tömeges felsorolása helyett sokkal fontosabb, hogy a közöttük fennálló kapcsolatok megvilágításba kerüljenek.

5 Környezeti hatások azonosítása 1. Előírásoknak való megfelelés. 2. A környezeti hatások átfogó lefedése beleértve a társadalmi, gazdasági, stb. hatásokat is. 3. Megkülönböztetés a pozitív és negatív, nagy és kicsi, hosszútávú és rövidtávú, reverzibilis és irreverzibilis hatások között. 4. A közvetlen, közvetett, másodlagos, kumulatív, stb. hatások azonosítása. 5. Megkülönböztetés a jelentős és a jelentéktelen között. 6. Alternatívák összehasonlításának biztosítása. 7. Hatások vizsgálata a területre vonatkozó határértékek tükrében. 8. Kvalitatív és kvantitatív információk biztosítása. 9. Könnyen és célszerűen használható módszer legyen. 10. Konzisztens végkövetkeztetést adjon.

6 Hatásvizsgálati módszerek ellenőrző jegyzékek (checklists) mátrixok (matrices) kvantitatív módszerek (quantitative methods) hálózatok (network) térképfedvények (overlay maps)

7 Ellenőrző listák Az egyszerű ellenőrző listák (checklist) lényegében a környezeti elemek és rendszerek valamilyen bontásban való felsorolását adják, akár kérdés formájában megfogalmazva. A leíró ellenőrző listák a környezeti tényezők felsorolásán túl felvilágossítást adhatnak mérési módszerekről, a változások előrejelzésére alkalmas módszerekről és az eredmények elemzéséről is.

8 A hatótényezőkből származó közvetlen hatások minőségi (pl. szennyeződés) vagy fizikai (pl. talajerózió) változásokat, továbbá más és más jellegű hatásokat eredményezhetnek a környezetben annak állapotától függően. Ezért a várhatóan érintett környezet jelen állapotáról és a javasolt tevékenység nélkül való jövőbeli alakulásáról is információkat kell gyűjteni. Példák a figyelembe vehető környezeti összetevőkre: egy vagy több területfelhasználás (tulajdonviszonyok, mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, lakóterület, üdülőkörzet, vízbázis stb.); védettségi kategóriák; táj (domborzat, lakóterülethez való közelség, a táj szépsége, műemlékek, a táj bármelyik alkotóelemének tudományos értékei); levegő, légköri viszonyok, klíma (meglévő kibocsátások, környezeti levegőminőség, klíma, mikroklíma, szellőzés, inverzió);

9 felszíni vizek és talajvíz (formái, a domborzattal és az élővilággal való kapcsolatuk, fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságok, meglévő kibocsátások; talaj, geológiai adottságok (földtani felépítés, felszíni formák, barlangok, ásványok, talajszerkezet, a talaj kémiai és biológiai összetétele, talajminőség, felszíni kiterjedés stb.); élővilág (fajok - különös hangsúllyal a ritka, veszélyeztetett fajokra, populációk, társulások, élőhelyek, ökoszisztémák); meglévő zaj-, rezgés-, fény- és hőenergia-kibocsátások; sugárzás (elektromágneses mező, nem ionizáló sugárzás, ionizáló sugárzás); a beépített (művi) környezet (érzékenyebb művi létesítmények, infrastruktúra, közszolgáltatások, műemlékek stb.); a társadalom állapota (demográfiai, életmódbeli, egészségi, közérzeti, gazdasági, szociális állapot).

10 A javaslat okozza-e Igen Nem A./ FÖLD 1. a változást a geológiai struktúrában 2. talajtömörödést, szerkezetmódosulást 3. földfelszín alaktani (morfológiai) változásokat 4. ritka geológiai képződmény módosulását 5. a talajok deflációjának és eróziójának módosulását 6. emberek és anyagi javak kockáztatását (pl. földcsuszamlás) B./ LEVEGŐ Hatásvizsgálati lista (1) 7. lényeges légköri emissziókat vagy a jelenlegi levegőminőség romlását 8. kelelmetlen szagképződést 9. változást a légmozgásban, hőmérsékletben, páratartalomban, bármilyen változást a klímában, akár lokálisan, akár regionálisan

11 Hatásvizsgálati lista (2) A javaslat okozza-e Igen Nem C./ VÍZ 10. változást a talajvízjárásban 11. változást a felszíni lefolyási viszonyok alakulásában 12. változást a belvíz képződésben 13. felszíni szennyvízkibocsátást, terhelést vagy bármely vízminőségváltozást, beleértve hőmérsékleti és oldott oxigén mennyiségére vonatkozó változásokat is 14. lényeges csökkentést a lakossági vízellátásra alkalmas víz bázisokban 15. az emberek és anyagi javak kockáztatását (pl. ar- és belvizet)

12 A javaslat okozza-e Igen Nem D./ NÖVÉNYZET 16. változást a fajgazdagságban vagy bármely faj számában, beleértve a fákat, bokrokat, gyepeket, termesztett növényeket és vizi növényeket is 17. bármely ritka vagy veszélyeztetett faj csökkenését 18. új fajok bevitelét a területre 19. mezőgazdasági fajlagos termeléscsökkenést E./ ÁLLATVILÁG Hatásvizsgálati lista (3) 20. változást a fajgazdagságban vagy bármely faj számában beleértve a madarakat, szárazföldi állatokat, hüllőket, halakat, rákokat, kagylókat, mikroszervezeteket és rovarokat is 21. bármely ritka vagy veszélyeztetett faj számának csökkenését 22. új fajok bevitelét a területre vagy állatok mozgásának korlátozását 23. a jelenlegi hal- és vadállomány életkörülményeinek romlását

13 Hatásvizsgálati lista (4) A javaslat okozza-e Igen Nem F./ ZAJ 24. növekedést a jelenlegi zajszintben 25. az emberek zaj általi terhelésének növekedését G./ TÁJHASZNÁLAT 26. lényeges módosulást a jelenlegi, vagy tervezett tájhasználatban H./ TERMÉSZETES ERŐFORRÁSOK 27. bármely természeti erőforrás hasznosítási rátájában I./ KOCKÁZAT 28. baleset vagy havária miatti veszélyes anyagok 29. intézkedési terv vagy szükséghelyzet megvalósítását

14 Hatásvizsgálati lista (5) A javaslat okozza-e Igen Nem J./ NÉPESSÉG 30. hátrányt a lakosság elhelyezkedésében, megoszlásában, sűrűségében vagy növekedési rátájában a területen 31. hátrányos lakáshelyzetet vagy igényel-e pótlólagos lakóhelykialakítást K./ SZÁLLÍTÁS, FORGALOM 32. lényeges többletforgalmat 33. változást a jelenlegi parkolási lehetőségekre 34. lényeges hatást a jelenlegi szállítási rendszerre 35. változást az áru- és személyforgalomban 36. közlekedési balesetveszély növekedést L./ ENERGIA 37. lényeges energiafelhasználást 38. energiaigények lényeges növekedését új források iránt

15 Hatásvizsgálati lista (6) A javaslat okozza-e Igen Nem M./ KÖZMŰVEK 39. változást az ivóvízhálózatban 40. változást szennyvízhálózatban elhelyezésben 41. változást az energiahálózatban és elhelyezésében 42. változást a csapadékvíz-csatornahálózatban 43. változást a hulladékkezelésben 44. változást a kommunikációs rendszerben N./ EMBERI EGÉSZSÉG 45. új vagy potenciálisan egészségügyi veszélyek megjelenését 46. egészségügyi veszélynek kitett emberek számának növekedését Összesen:

16 Példa a környezeti tényezők ellenőrző listájára környezeti hatásvizsgálathoz A lehetséges környezeti hatások felismerését segíti a következő felsorolás. Kevés hatásvizsgálat során kell ezeknek a tényezőknek mindegyikével foglalkozni, és könnyen előfordulhat, hogy a felsorolás kiegészítésre szorul. Természeti környezet 1. Az élettelen környezet mikroklíma hőegyensúly légmozgások páratartalom és csapadék a szennyezőanyagok képződése és terjedése levegőminőség látási viszonyok árnyékolás kellemetlen szag 2. Felszíni vizek a vízkörforgás egyensúlya vízminőség (szennyvizek, folyékony hulladék beeresztése, légszennyező anyagok ülepedése, szilárd hulladék bedobása a befogadóba) vízhozam áradás, árterek vízlevezetési hálózat és a felszíni lefolyás sebessége tározószivárgás és lejtőcsuszamlás 3. Felszín alatti vizek hidrogeológiai felépítés, víztartó és vízzáró rétegek a talajvízáramlás rendszere, a talajvíz folyásának iránya a hasadékvizek (karsztvizek) rendszere, a hasadékvizek folyásának iránya vízminőség vízszint a felszín alatti vizek utánpótlódási területei külső beavatkozásra való érzékenység teljes kimerülés szilárd hulladék elhelyezése szennyvizek, folyékony hulladék talajba jutása

17 4. Földtan geomorfológiai, természeti földrajz geológiai veszélyek ritka, egyedülálló tulajdonságok ásványi erőforrások lejtőstabilitás, kőhullás talajsüllyedés megszilárdulás szétmállás, kémiai felszabadulás tektonikus tevékenység 5. Talajtan, talajtípusok talajszerkezet, talajszerkezeti elemek eloszlása talajmorfológia, talajszelvényfelépítés talajösszetétel és minőség talajadottság termékenység külső beavatkozásra való érzékenység erodálhatóság teljes kimerülés légszennyező anyagok ülepedése áteresztőképesség szilárd hulladék elhelyezése szennyvizek, folyékony hulladék talajba juttatása 6. Táj lejtőstabilitás (pl. földmozgatás hatására) zsugorodás-dagadás talajelfolyósodás fagyérzékenység látkép (mi látható és mi van takarva) vizuális minőség, fekvés domborzat feltűnő pontok a tájban tájökológia beépítettség ismert kulturális, esztétikai, építészeti, történelmi, régészeti, őslénytani értékek vonzerő 7. Zajterhelés és rezgésszintek 8. Természeti katasztrófák

18 Az élő környezet: Teremészeti környezet 1. Növényzet: vegetációtíousok elterjedése (térképen): környezeti körülmények erdő legelő más nagyobb növényzettípusok az egyes társulások indikátor fajai a növénytársulások és biodiverzitásuk (a fajgazdagság és az egyes fajokhoz tartozó egyedek számának viszonya) ritka növénytársulások fenyegetett vagy veszélyeztetett, védett, illetve kiemelten védett növényfajok kutatás alatt álló természeti területek növényzete produktivitás 2. Vadállatok, madarak, rovarok stb.: környezeti körülmények szárazföldi és vizes élőhelyek az állattársulások és biodiverzitásuk az egyes társulások elterjedése (térképen) populációk fenyegetett vagy veszélyeztetett, védett illetve kiemelten védett állatfajok az egyes társulások indikátor fajai 3. Halak: élőhely populációk fenyegetett vagy veszélyeztetett, védett halfajok 4. Tápanyagkörforgás 5. Kelelmetlen rovarok és betegségek 6. Egzotikus (nem őshonos) élőlények 7. Tűz a természeti területeken, erdő- és legelőtüzek Figyelem: a természeti környezet elemeinek összetevői közül külön figyel-met kell fordítani a föld speciális jellegzetességeire: 8. vizes élőhelyek parti övezetek, partvonalak hulladéklerakóhelyek meddőhányók környéke a legjobb gazdasági területek

19 Társadalom 1. A környezetegészségügyi mutatók: mortalitási (halálozási adatok) morbiditási (megbetegedési) adatok táppénzbevételi adatsorok biológiai markerek szakrendelői látogatottság 2. Társadalommutatók: 1. Demográfiai mutatók: a helyi lakosság nagysága (növekedése, stabilitása, csökkenése) és távolsága a javasolt beruházástól a lakosság öszetétele (kor, nem, kisebbségek szerint) a lakosság eloszlása és sűrűsége különleges csoportok (idősek, kisebbségek stb.) népszaporulat halálozás népességmozgás 2. Területfelhasználás és érdekek: földtulajdon és földhasználat besorolási zónák * útvonalak és környékük funkciói lakott helyek * ipar élelmiszeripar * mezőgazdaság * erdőgazdálkodás * halászat, sporthorgászat * különböző státusú természetvédelmi területek * vízbázisok és vízkészletek * ásványok és energiahordozók más természeti erőforrások hulladéklerakóhelyek ingatlanok és épületek tudományos és oktatási értékek üdülési, szabadidős adottságok (rendszerint a környezet fizikai és biológiai tényezőinek kombinációja) * 3. Társadalmi intézmények (elsősorban az érzékenyebb intézmények működési feltételei szempontjából) kórházak, szanatóriumok iskolák, óvodák, bölcsődék szabadidő-központok * Érzékenyek lehetnek a javasolt tevékenység hatásaira

20 4. A köz- és magánszolgáltatások, infrastruktutális fejlesztések és az azok iránti igény közlekedés energiaszolgáltatás ivóvízellátás szilárd hulladék gyűjtése és lerakása szennyvízkibocsátás szennyvízgyűjtés szennyvízelhelyezés a víz levezetése a zivatarok által túlterhelt csatornahálózatban (a belterületi záporlefolyás kezelése) 5. Életmód, napi és heti élet- és mozgásritmus (munka, kikapcsolódás) 6. Közérzet változás a környezeti elemek minőségében változás a tájban (látképi, kulturális, történelmi, régészet, tájökológiai szempontból) zajterhelés a közlekedési körülmények változása, kerülö útra való kényszerítettség biztonságérzet a beruházással kapcsolatban beárnyékolás a kiskerti termelés lehetetlenné válása stb. pénzben kifejezhető/nem fejezhető ki gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók és gazdálkodók közhasznú szervezetek, lakosok a területfelhasználás változásának vagy védelmének költségei

21 Példa az egyszerű ellenőrzőjegyzékre környezeti hatásvizsgálathoz (részlet a jegyzékből) Természeti környezet Az élettelen környezet: Felszíni vizek: a vízkörforgás egyensúlya; vízminőség (szennyvizek, folyékony hulladék beeresztése, légszennyező anyagok ülepedése, szilárd hulladék bedobása a befogadóba); vízhozam; áradás, árterek; vízlevezetési hálózat és a felszíni lefolyás sebessége. Felszín alatti vizek: hidrogeológiai felépítés, víztartó és vízzáró rétegek; a talajvízáramlás rendszere, a talajvíz folyásának iránya; a hasadékvizek (karsztvizek) rendszere, a hasadékvizek folyásának iránya; vízminőség; vízszint; a felszín alatti vizek utánpótlódási területei; külső beavatkozásra való érzékenység.

22 Példa leíró jellegű ellenőrzőjegyzékre (részlet a jegyzékből) Kategória Levegő Megjegyzések Ismertesse a meteorológiai viszonyokat, és a levegő minőségét az adott területen (régióban Meteorológia: Ismertesse a tervezett tevékenység környezetében uralkodó meteorológiai viszonyokat, a havonkénti átlaghőmérsékleteket, és a szélső értékeket, a csapadékmennyiséget, a szél irányát és a szélsebességet. Jelezze a hőmérsékletinverziók, köd, szmog, viharok, stb. előfordulását, azok gyakoriságát. Levegő: Közölje a levegőminőségi adatokat. (Adja meg, hogy a levegőminőségi paramétereket a tervezett tevékenységtől milyen távolságban mérik).

23 Példa a kérdőív jellegű ellenőrzőjegyzékre (részlet a jegyzékből) Kérdés Levegő/klimatológia: A projekt eredményez-e: Olyan levegőszennyező emissziókat, amelyek meghaladják a határértékeket, illetve okoznak-e romlást a környező levegő minőségéban? Kifogásolható szagokat? Változást a levegőmozgásokban, nedvességben vagy hőmérsékletben? A Rendeletekben szabályozott veszélyes levegőszennyező anyagok kibocsátását? Víz: A projekt eredményez-e: Kifolyást kommunális vízellátó rendszerhez? Változásokat az áramlásokban vagy vízmozgásokban? Változásokat az árvíz lefolyásában vagy áramlásában? Nagyobb felületű víztömeg duzzasztását, szabályozását vagy módosítását? Kifolyásokat felszíni vizekbe vagy felszíni vizek minőségének változását, beleértve, de nem korlátozva ezekre, a hőmérsékletet vagy a zavarosság változását? A talajvizek áramlásirányának vagy áramlási sebességének változását? Változásokat a talajvíz minőségében? A kommunális vízellátások szennyezését? Szilárd hulladék: Eredményez-e a projekt? Jelentős mennyiségű szilárd hulladékot vagy szemetet? Zaj: A projekt: Növelni fogja-e a meglevő zajszintet? Kiteszi-e az embereket túlzott zajhatásnak? Válasz igen talán nem Megj.

24 Kérdőív típusú ellenőrzőjegyzék (részlet) Vírushordozók a) Van-e a projekt területén olyan ismert betegség, amelyet pl. moszkitó, légy, csiga vagy más vírushordozó fajok közvetítenek? igen nem nem ismert b) Ezen betegséghordozó fajok összefüggésbe jozhatók-e: - vizi élőhellyel? igen nem nem ismert - erdei élőhellyel? igen nem nem ismert - mezőgazdasági élőhellyel? igen nem nem ismert. f) Az életminőség javítása terén nyújt-e lehetőséget a projekt? igen nem nem ismert Vírushordozók becsült hatása: Nagy hátránnyal jár (káros) Jelentéktelen hatás Nagy hasznonnal jár

25 Küszöbérték típusú ellenőrzőjegyzék (részlet) Környezeti elem Kritérium Küszöbérték (KÉ) Alternatíva X Alternatíva Y Alternatíva Z Hatás Hatás>KÉ? Hatás Hatás>KÉ? Hatás Hatás>KÉ? Levegőminőség Gazdaság Emissziós szabvány Előny: költségarány 1 1:1 2C 3:1 Igen Nem 1C 4:1 Nem Nem 2C 2:1 Igen Nem Veszélyeztetett fajok Pöttyös bagolypárok száma 35 50D Nem 35D Nem 20D Igen Vízminőség Vízminőségi szabvány 1 1C Nem 2C Igen 2C Igen Szabadidős tevékenység Sátorhelyek száma C Igen 5000C Nem 3500C Igen

26 Delphi kérdőív A természeti és az épített környezet védelme és fejlesztése A Technológiai Előretekintési Program egyik alapvető módszere. A kérdőívre adott válaszok alapján a kutatás-fejlesztés, a agazdaság és az államigazgatás szakemberei együtt mérik fel a piaci, gazdasági, társadalmi igények és lehetőségek változásait, valamint a tudomány és a technika várható fejlődési irányait, a kutatás-fejlesztés, a gazdasági és az infrastruktúra erős és gyenge pontjait. A kérdőív tartalma: Globális problémák hazai vetülete Természet-, tájvédelem Talaj Környezetgazdálkodás Levegőtisztaság Energia és környezet Vízminőség Hulladékkezelés Épített környezet, területfejlesztés Környezetegészségügy 7 válaszadási csoport: A válaszadó szakterületen való jártassága (1-4-ig terjedő skála). A kérdésben szereplő hatás értékelése (1-5-ig terjedő skála). Az esemény magyarországi bekövetkezésének várható időpontja (6 időintervallum). Magyarország jelenlegi helyzete afejlett európai országokhoz viszonyítva. A fejlődést akadályozó korlátok. A magyarországi fejlődés elősegítése.

27 Delphi kérdőív

28 Delphi kérdőív A kérdőív további témaköreinek tartalma (1) Természet tájvédelem: Védett területek növelése> élőhely-rekonstrukció; a NECONET európai ökológiai hálózatba épülés lehetősége. Talaj: Antropogén folyamatok hatáas a talaj kémiai, fizikai és biológiai állapotára; környezetbarát agrotechnikai módszerekre való áttérés előnye a termőképesség tekintetében. Környezetgazdálkodás: Az end of pipe megoldások a hazai piacon; preventív technológiák alkalmazása; melléktermékek és másodnyersanyagok hasznosításának piaca; hulladékszegény termelés arányának növekedése. Levegőtisztaság: Tömegközlekedés és a kombinált teherszállítás arányának növelése; gépjárművek átlagos NO kibocsátása az EU tervezett értéke alá kerül. Energia és környezet: Megújulóenergiaforrások aarányának növelése; energiatakarékos izzók használati arányának növelése; magas kéntartalmú, alacsony fűtőértékű szenek energetikai felhasználásának megszüntetése.

29 Delphi kérdőív A kérdőív további témaköreinek tartalma (2) Vízminőség: Normatív korlátozás bevezetése a lakossági és a kitermelési jellegű vízhasználatban; minden hazai településen bevezetik a vezetékes ivóvizet és kiépítik a csatornarendszert. Hulladékkezelés: Felhasznált nyersanyagmennyiség 30 %-a újrahasznosított anyag lesz; széles körben elterjed a hulladékok szelektív gyűjtése. Épített környezet, területfejlesztés: Városkép megőrzése; építőiparban a természetes anyagok használata válik dominánssá; az ország minden régiója átlagban azonos fejlettségű infrastruktúrával és azonos képzettségű munkaerővel rendelkezik. Környezetegészségügy: A fogyasztói döntésekben meghatározó az élelmiszerek vegyszermentes (tartósítószer nélküli) előállítása; megáll a zajterhelésre visszavezethető neurózisok számának növekedése; a daganatos és légzőszervi megbetegedéseknél a jelenlegihez képest felére csökken a környezeti hatásokra visszavezethető esetek aránya.

30

31 Levegő Légszennyezés Azoknál a tevékenységeknél, ahol jelentősebb légszennyezéssel kell számolni, foglalkozni kell a következőkkel: a./ A tervezett légszennyező forrás várható kibocsátásai (kibocs. anyagmennyiség, - minőség) illetőleg a legkisebb kibocsátással járó változat megjelölése. b./ A kibocsátások terjedése a meteorológiai és terepviszonyoktól függően, meghatárotva a légszennyezés által érintett hatásterületet. c./ A légszennyező forrás hatásai által érintett térség (hatásterület) levegőminőségének állapota és annak a légszennyező forrás működtetése következtében várható módosulása. d./ A hatásterületen meglévő egyéb lényeges légszennyező források (ipari, közlekedési, lakossági források) kibocsátásai és azok várható alakulása az ennek a levegőminőségre gyakorolt hatásai és a minőség várható alakulása a tervezett tevékenységektől függetlenül (háttérhatások) is. e./ A légszennyező forrás kibocsátását csökkentő berendezések és eljárások létesítése és alkalmazása (üzemeltetése) az elérhető legjobb hatásfok biztosításának módjai. f./ A hatásterület levegő,imőségét legkedvezőbben befolyásoló technológiai változat bemutatása. g./ Az ellenőrző rendszer kialakítása és működtetése. h./ A térségben alkalmazott egyéb levegőtisztaság-védelmi intézkedések és a más környezeti elemekkel való kölcsönhatások. i./ A forrásnál váratlanul fellépő, illetve üzemzavar folytán bekövetkező légszennyezés esetében szükséges és tervezett intézkedések.

32 Vizek (1) Felszíni vizeket érő hatások Olyan beruházásoknál, ahol jelentősebb a felszíni vizeket érő hatásokkal kell számolni, foglalkozni kell: a./ Tervezett vízkitermelés hatásával, az érintett víz rendszer egyéb vízhasználataival. b./ A felszíni lefolyásokon okozott változás közvetett kihatásaival a felszín közeli vizekre (talajvíz). (A levegőhöz hasonlóan) c./ A tervezett tevékenységhez kapcsolódó vízszennyező forrás kibocsátásaival, (kibocsátott anyag, mennyiség, minőség) illetőleg a legkisebb kibocsátással járó változat megjelölésével. d./ A befogadóval, annak terheltségével és öntisztulási képességével. A szennyezések terjedésével az adott vízfolyásban, vagy állóvizben, arra a változások által érintett szakaszok meghatározásával. e./ Az érintett felszíni és közvetetten érintett felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi viszonyaival, a hatásterületen, beleértve a meglévő vízhasználatokat és szennyvízbevezetéseket, valamint az állapotok várható alakulásával..

33 Vizek (2) f./ A vízhasználatot, illetve a szennyezést csökkentő intézkedések lehetőségeivel, az elérhető legjobb hatásfok biztosításának módjával. g./ Az ellenőrző rendszer kialakításával. h./ A térségben alkalmazott egyéb vízvédelmi intézkedések és a más környezeti elemekkel való kölcsönhatásokkal. i./ A forrásnál váratlanul fellépő, illetve üzemzavar folytán bekövetkező légszennyezés esetében szükséges és tervezett intézkedésekkel. (Vízgazdálkodási beruházásoknál): j./ A mederkeresztezési műtárgyaknál az építéskor és működéskor a víz levonulási viszonyaival. k./ A felszíni vízhez kapcsolódó műtárgyaknál a medererózió, a lefolyási viszony megváltozásával, valamint a műtárgy hatásával a készlet minőségi és mennyiségi viszonyaira.

34 Vizek (3) Felszín alatti vizek Jelentős felszín alatti készleteket használó vagy érintő tevékenységeknél foglalkozni kell: a./ A készlet rendelkezésre állásával, utánpótlási viszonyaival, a használat hatásával a többi vízhasználóra. b./ A kitermelés hatásával a létrejövő regionális diszperzióra nézve. c./ A felszín alatti vízáramlás esetleges megváltozásából keletkező hatásokkal. d./ A tervezett tevékenység által okozott talajvízszint-változás talajminőséget módosító hatásaival. e./ A felszín alatti készletek minőségi védelmének biztosításával. f./ Vízbázisok esetében a különböző szennyezőforrások számbavételével, a védőterületek (külső, belső, hidrogeológiai) meghatározásával és kijelölésével. g./ A készletek mennyiségi és minőségi viszonyait ellenőrző monitoring-rendszer (pl. figyelőkút-hálózat) kiépítésének szükségességével

35 Föld (1) Jelentősebb területigényű beruházásoknál foglalkozni kell: a./ A kiterelt termőtalaj hasznosításával vagy visszatermelésének módjával. b./ A megváltozott terep és lefolyási viszonyok következményeivel az esetlegesen okozott talajvízszint változás talajminőséget módosító hatásaival. c./ A litológiai struktúraváltozás lehetőségével. A talaj esetleges átrétegeződésével, tömörödésével, szerkezet átalakulásával. d./ A bányaművelésnél keletkezett meddőhányók lehetőség szerinti környezetkímélő elhelyezésével, azok hasznosíthatóságával, ill. rekultivációjával. e./ A földtani kutatások során létrehozott létesítmények (fúrások, aknák, kutatóárkok, stb.) további sorsával (véglegesítés, eltömedékelés, rekultiválás, stb.).

36 Föld (2) Jelentősebb talajszennyezéssel járó beruházásoknál foglalkozni kell a kibocsátásokat illetően: a./ A megvalósítás és működtetés során használt (alkalmazott) szállítóezközök, berendezések, gépek stb. talajszennyező hatásával. b./ Az épületek fűtéséből, valamint az építkezéseknél keletkező por talajszennyező hatásával. c./ A működtetéshez szükséges különböző vegyszerek felhasználásánál, szállításánál, rakodásánál és tárolásánál keletkező szennyező hatásokkal. d./ A technológiai folyamatból kikerülő anyagok és hulladékok hatásával és környezetkímélő elhelyezésével, ártalmatlanításával. e./ Az épületek szemét és házi szennyvízelhelyezésének a talajszennyezést elkerülő megoldásával. f./ A fűtő- és üzemanyagtárolók biztonságos kialakításával. g./ A műtárgyak (vezetékek) vízzárósági hiányával összefüggő szennyező hatásokkal. Mindkét esetben foglalkozni kell: a./ A meglévő földhasználatokkal és hatásaikkal, ill. a hatásterületen lévő más talajszennyező forrásokkal. b./ A megváltozott talajminőség hatásaival az ökoszisztémákra nézve. c./ Ajelentősebb pontszerű és vonalas, valamint a nagyobb havária veszélyű építmények esetében a meglévő geológiai kockázatokkal (földrezgés, földcsúszás, stb.)

37 Élővilág-Ökoszisztémák (1) I. Területhasználattal járó tevékenységek esetén foglalkozni kell: 1. a hatásterület élőlénytársulásainak feltérképezésével, azok értékességének, a jelenlévő fajok értékességének, ritkaságának vizsgálatával, 2. a társulások, állat- és növényfajok területről való eltűnésének következményeivel (következmények a táplálékláncban, mikroklímában, a környezet kondicionálásában, a talajvízháztartásban, a talajvízdinamikában), 3. a hatásterület fajdiverzitásában vagy bármely faj számában történő változásokkal. II. Légszennyezéssel járó beruházások esetén foglalkozni kell: 1. a levegőbe jutó gáznemű szennyezőanyagok növényzetre való hatásával (akut és krónikus károsodások), mind a fajok, mind a társulási szintjén, 2. a levegőbe jutó gáznemű szennyezőanyagok állatvilágra való hatásával, 3. a levegőbe jutó szilárd szennyezések növényfelületrer, ill. állatokra való hatásával, 4. a városi zöldfelületek légszennyezésből eredő terhelésének további hatásaival (városklíma, zöldfelület-funkciók ellátatlansága).

38 Élővilág-Ökoszisztémák (2) III. Vízszennyezéssel járó tevékenységek esetében vizsgálni kell: 1. a szerves és szervetlen szennyezőanyagok hatását a vizi élővilágra (mikro-, mezo- és makro flóra-fauna) 2. vízszennyezések hatását a talajokra, talajvizekre és ezen keresztül a szárazföldi vegetációra. IV. Felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi változásaival járó beavatkozások esetén vizsgálni kell: 1. a talajvizek mennyiségi változásainak hatását a szárazföldi vegetációra, különös tekintettel a vízfüggő társulásokra, 2. a szárazföldi, vizi és átmeneti biotópok arányának alakulását, 3. a szukcesszionális változásokat. V. Talajok minőségét érintő tevékenységek esetén vizsgálni kell: 1. a talajterület átstrukturálódását, 2. a talajok vízgazdálkodási és szerkezeti változásait és az ezen keresztül történő vegetáció módosulását..

39 Táj I. Nagy területfoglalással járó beavatkozások esetén vizsgálni kell: 1. tájképi változásokat mikro- és makrokörnyezetben egyaránt, 2. a területhasználatban bekövetkező módosulásokat (használatbővülés szűkülés) általánosan és környezeti elemenként rendszerenként, 3. a tájhasználati konfliktusok feloldhatóságával, 4. a klimatikus változásokkal és annak következményeivel.

40 Az embert érő hatások A jelentősebb szennyezőanyag, zaj és rezgéskibocsátással járó beruházásoknál foglalkozni kell: a./ a meglévő környezetállapot és egészségügyi állapot közötti ok-okozati viszonyokkal, b./ a hatások kritikus pontjaival, a halmozott hatások egyóüttes következményeivel c./ a hjatótényezők életmódváltoztató következményeivel d./ a hatások kompenzálhatóságával, kivédhetőségével e./ az emberi egészségre nézve legkedvezőbb alternatívák kialakításával f./ a mérő, ellenőrző rendszerrel és az előírások betartásának módjával. Jelentősebb társadalmi hatásokkal rendelkező beruházásoknál foglalkozni kell: a./ a beruházás környezeti és társadalmi hatásaival érintett lakosság életmódjának változásával, b./ az előnyök és hátrányok mérlegelésével, c./ a lakosság adekvát érzékenységével.

Dr. Rédey Ákos Módi Mihály dr. Tamaska László. Környezetállapotértékelés

Dr. Rédey Ákos Módi Mihály dr. Tamaska László. Környezetállapotértékelés Dr. Rédey Ákos Módi Mihály dr. Tamaska László Környezetállapotértékelés Veszprémi Egyetemi Kiadó Veszprém, 2002 Készült a Veszprémi Egyetem Környezetmérnöki és Kémiai Technológia Tanszékének gondozásában

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

A KÖRNYEZET KÁROSODÁSA ÉS VÉDELME

A KÖRNYEZET KÁROSODÁSA ÉS VÉDELME A KÖRNYEZET KÁROSODÁSA ÉS VÉDELME Előadás dr. Barkács Katalin, Analitikai Kémiai Tanszék A tárgy tematikája: 1. A környezet, környezeti elemek, környezetszennyezés, környezetvédelem alapfogalmai. A környezetkárosodás

Részletesebben

melléklet a 2012-2017 időszakra

melléklet a 2012-2017 időszakra melléklet GYÁL VÁROS Települési Környezetvédelmi Programja a 2012-2017 időszakra 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. GYÁL VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM- STRATÉGIÁJA 4 2. GYÁL VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK

Részletesebben

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás. Környezeti Értékelés

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás. Környezeti Értékelés Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Környezeti Értékelés Készítette: Dr. Kollányi László, Dr. Szilvácsku Zsolt Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszékén

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI POGRAMJA 2013-2014 1 DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2013. I. BEVEZETÉS A környezet védelmének általános szabályairól

Részletesebben

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés Készítette: Dr. Kollányi László, Dr. Szilvácsku Zsolt Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag)

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Készítette: Dr. Kollányi László Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

ÚTTERVEZÉS 2. Környezeti tervezés. 11-12. előadás: Schuchmann Gábor

ÚTTERVEZÉS 2. Környezeti tervezés. 11-12. előadás: Schuchmann Gábor ÚTTERVEZÉS 2. 11-12. előadás: Környezeti tervezés Schuchmann Gábor Bevezetés Cél a közútnak a környezetvédelmi. és természetvédelmi törvényben előírtaknak megfelelő kialakítása. A közutakat övező területsávokban

Részletesebben

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának. Fenntarthatósági Terve és Programja. Elfogadva a 197/2013. (XI.19) Kt. határozattal

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának. Fenntarthatósági Terve és Programja. Elfogadva a 197/2013. (XI.19) Kt. határozattal Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Fenntarthatósági Terve és Programja Elfogadva a 197/2013. (XI.19) Kt. határozattal 1. Bevezető...3 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép...5 2.1. A környezeti

Részletesebben

83/1997. (IX. 26.) OGY határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Programról

83/1997. (IX. 26.) OGY határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Programról 83/1997. (IX. 26.) OGY határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Programról 1. A Magyar Köztársaság Országgyűlése megtárgyalta a Kormány által benyújtott Nemzeti Környezetvédelmi Programot (melléklet), és figyelemmel

Részletesebben

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala 2011. IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Megbízó:

Részletesebben

PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT

PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I. KÖRNYEZETI ÁLLAPOT, ÁLLAPOTÉRTÉKELÉS II. KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei, amelyeknek megőrzése és

Részletesebben

Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 2. IRODALOMJEGYZÉK... 7 3. HELYZETFELTÁRÁS... 8 3.1. TERVI KÖRNYEZET... 8 3.1.1. Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

Megbízó: Pestterv Kft

Megbízó: Pestterv Kft Megbízó: Pestterv Kft Készítette: Kollányi László Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék 2013 február Tartalomjegyzék: 1. FENNTARTHATÓSÁGI ÉRTÉKREND... 2 2. VESZPRÉM MEGYE

Részletesebben

1 / 44 2013.07.02. 14:04

1 / 44 2013.07.02. 14:04 1 / 44 2013.07.02. 14:04 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 2013.07.01 54 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Az Országgyűlés tekintettel

Részletesebben

Heresznye környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Heresznye környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Heresznye környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 10 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 11 2.1.1. Levegőminőség-védelem...

Részletesebben

VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2009-2011)

VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2009-2011) VERESEGYHÁZ VÁROS II. ÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2009-2011) 3. VERESEGYHÁZ VÁROS ÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2009-2011) Veresegyház Város örnyezetvédelmi Programja a fenntartható fejlődés jegyében készült

Részletesebben

Hatásvizsgálati módszerek

Hatásvizsgálati módszerek Hatásvizsgálati módszerek ellenőrző jegyzékek (checklists) mátrixok (matrices) kvantitatív módszerek (quantitative methods) hálózatok (network) térképfedvények (overlay maps) Egyszerű mátrix (simple matrix)

Részletesebben

Bogád Község Önkormányzat

Bogád Község Önkormányzat Bogád Község Önkormányzat Környezeti fenntarthatósági Terve (Local Agenda 21) 2013 1. Bevezető... 3 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 5 2.1. A környezet állapota... 6 2.1.1. Levegő... 6 2.1.2.Vizek...

Részletesebben

FEJLESZTÉSE MUNKACSOPORT JELENTÉSE

FEJLESZTÉSE MUNKACSOPORT JELENTÉSE Oktatási Minisztérium Kutatás-Fejlesztési Helyettes Államtitkárság TECHNOLÓGIAI ELŐRETEKINTÉSI PROGRAM Természeti és Épített Környezet Védelme A TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELEME ÉS FEJLESZTÉSE

Részletesebben

A természeti erőforrások fenntartása

A természeti erőforrások fenntartása A természeti erőforrások fenntartása Pálvölgyi Tamás ** (Szerk.) - Csete Mária * - Harazin Piroska * - Szendrő Gábor * * Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ** Env-in-Cent Kft. Budapest, 2011.

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei

A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei Köztisztasági Egyesülés Nem iskolai rendszerben történő hulladékgazdálkodási ismeretek terjesztését célzó szakmai tájékoztató füzetek A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei 1. sz. füzet 1

Részletesebben

Romonya Község Önkormányzat

Romonya Község Önkormányzat Romonya Község Önkormányzat Környezeti fenntarthatósági Terve (Local Agenda 21) 2013 1. Bevezető... 3 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 5 2.1. A környezet állapota... 5 2.1.1. Levegő... 5

Részletesebben

Csenger Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve

Csenger Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve Csenger Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve 2009. 1. Bevezető... 4 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 5 2.1, A környezeti elemek állapota... 6 2.1.1. Levegő... 6 2.1.2.

Részletesebben

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2003.(XI.29.) sz. rendelete BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. BEVEZETÉS Az Észak-Békés megyei Önkormányzati Térségfejlesztési Társulás

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Szám: 04/96-2/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca 44-50. Telefon: 06/1/457-3300, Honlap: www.kvvm.hu ISBN 963 85511 0 0 A dokumentum újrahasznosított

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve

Dunavecse Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve Dunavecse Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve 1. Bevezető... 4 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 5 2.1. A környezeti elemek állapota... 6 2.1.1. Levegő... 6 2.1.2.Vizek...

Részletesebben