A magyar egészségügy reformja az ÁRB feladatainak tükrében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A magyar egészségügy reformja az ÁRB feladatainak tükrében"

Átírás

1 A magyar egészségügy reformja az ÁRB feladatainak tükrében 1

2 TARTALOM Mi a baj? Vízió I. Egészség-mérleg II. A közfinanszírozás problémái III. Sok vagy kevés a kórház? IV. Kiindulópont a Kormányprogram V. Feladatok Mérhető célok 2010-ig 2

3 Mi a baj a magyar egészségügyben? Ki mit mond? Betegek 1. A kórházakban rémesek a körülmények. 2. A hálapénz terhes és igazságtalan. 3. A betegre senki sem figyel. Orvosok 1. Gyalázatosak a keresetek az EU-hoz képest és a belső arányokat tekintve. 2. Állandó hajsza; nem megfelelőek a munkakörülmények. Külső szakértők (közgazdászok, piacok, kormány, EU stb.) 1. A pénzügyi hiány finanszírozhatatlan; sem a biztosítási, sem a szolidaritási elv nem érvényesül. 2. Torz a struktúra, torz a verseny. 3. A hálapénz megalázó. 3. A rendszer átláthatatlan és korrupt. 3

4 Vízió Legyen a rendszer a mainál sokkal inkább szolgáltatáselvű, az Európai Unió normáihoz illeszkedő. Érezhető mértékben javuljon az orvosi gyógyító-megelőző munka átlagos minősége, szakmai- és költséghatékonysága, továbbá a kórházi betegek komfort érzete. Vissza kell szorítani a hálapénz és a korrupció minden formáját. 4

5 A reform kiindulópontjai 1. A népegészségügyi (demográfiai) gondok nem kapcsolódnak közvetlenül makro-gazdasági és/vagy finanszírozási problémákhoz és a szakmai közvélekedéssel ellentétben - nincs számottevő negatív hatásuk a növekedésre. 2. A megoldható és megoldandó feladatok alapvetően a poszt-szocialista állapot ellentmondásaiból, az ágazaton belüli költségvetési korlátok felpuhulásából, ezen belül (fontossági sorrendben) a) a biztosítás rendszer, b) a gyógyszertámogatási rendszer és c) az ápolás-szűkétől elviselhetetlen kórházi rendszer anomáliáiból vezethetők le. 3. Csak fejlesztésre, beruházásra lesz többlet-forrás (EU). Működésre nem lehet a jelenleginél többet költeni. 5

6 Az egészségügyi kiadások részaránya a GDP-ben (2004) Németország Franciaország Portugália Görögország Norvégia Ausztria Hollandia Svédország Olaszország Egyesült Királyság Magyarország Spanyolország Japán Törökország Finnország Csehország Írország Lengyelország Mexikó Szlovákia Forrás: OECD USA Svájc Dánia Korea % 6

7 Egészségügyre többet költünk, mint ami a fejlettségi szintünkből következne Total health expenditure (% of GDP) Lithuania Latvia Hungary Slovenia Czech Rep. Poland Slovak Rep. Estonia GDP per capita New member states EU-15; High-income OECD (Switzerland and Norway) Forrás: Világbank (2005) OECD 2003-as adatok alapján. 7

8 Egy rossz közhely nehezen megy ki az emberek fejéből Téves beidegződés: Magyarország egészségügyi ellátása nagyon rossz, de legalább igazságos. Valóság: Magyarországon az egészségügyi szolgáltatások minősége nem is olyan rossz, de a hozzáférés nagyon egyenlőtlen. 8

9 és az Alkotmány rendelkezéseit is sokan abszolutizált módon, pontatlanul interpretálják. 70/D. (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. (2) Ezt a jogot a Magyar Köztársaság a munkavédelem, az egészségügyi intézmények és az orvosi ellátás megszervezésével, a rendszeres testedzés biztosításával, valamint az épített és a természetes környezet védelmével valósítja meg. A társadalombiztosításra való utalás nem az egészségügyi szolgáltatásokhoz, hanem a megélhetés pénzügyi fedezeteihez kapcsolódik: 70/E. (1) A Magyar Köztársaság állampolgárainak joguk van a szociális biztonsághoz; öregség, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibájukon kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén a megélhetésükhöz szükséges ellátásra jogosultak. (2) A Magyar Köztársaság az ellátáshoz való jogot a társadalombiztosítás útján és a szociális intézmények rendszerével valósítja meg. Az egészségügy állami részének működtetése Kormány-feladat (35. (1) g)): A Kormány meghatározza a szociális és egészségügyi ellátás állami rendszerét, és gondoskodik az ellátás anyagi fedezetéről. 9

10 A kívánatos szolgáltatási struktúrára vonatkozó vízió évtizedek óta ugyanaz, mégsem történik semmi Szűnjön meg a rendszer kórházcentrikussága! Növeljük az alapellátásban dolgozók szakmai szintjét, a definitív ellátás arányát! Relatíve több pénz kell prevencióra, krónikus ellátásra, rehabilitációra! Mindez hihető, de egyik vélekedés sincs tudományos elemzésekkel alátámasztva. 10

11 I. Egészség-mérleg 11

12 Születés és halál Előbb-utóbb valamennyien meghalunk. A halálozási helyzet minősége abban ragadható meg, hogy milyen életkorban és miben. (Bondár, 2005) 12

13 Az egészségi állapotot sok tényező befolyásolja (multi-kauzalitás) 13

14 Korai halálozás (15-65 év) és gazdasági növekedés* * H. Brenner et al. (2005) 14

15 A statisztikai kapcsolat egyértelmű! Az ún. standardizált halálozási ráta csökkenésének az egy főre jutó GDP növekedése a legfontosabb magyarázó tényezője. 15

16 A férfiak születéskor várható átlagos élettartama a régi és új tagállamokban Magyarország 70 Régi EU tagok Új EU tagok Forrás: WHO EUR

17 A magyar férfi lakosság életkilátásai annál is rosszabbak, mint amit a GDP adatok indokolnak Expected average years in poor health for males at birth Brazil Lit huania Algeria Lat via Hungary Poland Slovakia Czech Republic Estonia Slovenia Bot swana Denmark USA Luxembourg ,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 GDP per capita New member states EU-15; High-income OECD; Middle-income high-performing; *High-income OECD countries are USA, Australia, New Zealand, Canada, Switzerland and Norway Forrás: Világbank,

18 A GDP/fő szinten kívül csak az önállóak aránya fontos magyarázó változó (38 ország adatai#) A éves korosztály halálozásának oksági magyarázata* Egyéb Alkohol-fogyasztás Szénhidrát fogyasztás Jövedelem egyenlőtlenség Illegális gazdaság Önállóak aránya GDP % * Standardizált adatok # Forrás: Brenner (2006) 18

19 Mit mutatnak még a demográfiai adatok?*. * Augusztinovics M. (2005) 19

20 Nemzetközi összehasonlítás* A magyar életkilátások a 20. században mindvégig lényegesen rosszabbak voltak, mind a Ny-Európai, mind a K-Európai országok többségében. A várható élettartam különbsége Mo.-n és a világ élvonalában (Férfi/Nő): körül: 18/17 év körül: 17/16 év körül: 9,5/12 év körül: 4,4/5,0 év körül: 10,8/8,2 év körül: 10,0/9,0 év Csökken Nő Nem egyértelmű Forrás: Bondár (2005), WHO (2006) 20

21 Férfiak Nők életév Japán Svédorsz. Görögo. Svájc Hollandia Franciao Anglia-W. Norvégia Ausztria USA Belgium Finnorsz. Olaszorsz. Spanyolo. Portugália Cseh Közt. Lengyelo. életév Japán Svédorsz. Görögo. Svájc Hollandia Franciao Anglia-W. Norvégia Ausztria USA Belgium Finnorsz. Olaszorsz. Spanyolo. Portugália Cseh Közt. Lengyelo. 45 Magyaro. Litvánia 45 Magyaro. Litvánia Lettorsz. Oroszorsz Bulgária Lettorsz. Oroszorsz Bulgária Forrás: Bondár (2005) 21

22 A halandóság és az életkilátásokban tapasztalható javulás a rendszerváltás legfontosabb eredményei közé tartozik! * között Magyarország elsősorban a férfiakat érintő epidemiológiai válságot élt át óta a várható élettartam mintegy 3,9 évvel nőtt ( ebből 1,64 év a szív- és érrendszeri halandóság csökkenése miatt) ben a halálozások 32%-a 80 év felett következett be, a nőknél ez 44%. * Józan P. (2006) 22

23 Igaz, a várható élettartam még mindig alacsony, de nem csak Ausztriához képest! Év Születéskor várható élettartam (Férfiak, 2004) Forrás: WHO Ausztria Csehország Lengyelország Szlovákia Magyarország Oroszország Ez elsősorban a poszt-szocialista örökség és ezen belül az önpusztító életmód kumulatív hatásainak következménye. A éves férfiak halálozásának 1/3-a a dohányzásnak ¼-e a túlzott ivásnak tulajdonítható. 23

24 Ausztriához képest a többlet-halálozás (munkaképes férfi) kb. 10 ezer fő/év Férfiak halálozási valószínűsége éves korban (1000 főre, 2004) % Forrás: WHO Ausztria Csehország Lengyelország Szlovákia Magyarország Oroszország 24

25 Egy csábító gondolat A többlet halálozás, az elkerülhető halálesetek magyarázatát sokan és sokszor az egészségügyi rendszer működési hibáiban keresik. Valójában ez csak a halálhoz vezető oksági láncolatban az utolsó láncszem. 25

26 Év Forrás: WHO Ugyanaz a rendszer mégis szisztematikusan nagy a nemek közötti eltérés A várható élettartam különbsége nők és férfiak között (2004) Ausztria Csehország Lengyelország Szlovákia Magyarország Oroszország 13 A férfiak és nők eltérő életkilátásai, és az ebben bekövetkezett változások különbségei részben legalábbis azzal magyarázhatók, hogy a férfiak coping mechanizmusát elsősorban a családon kívüli küzdelmek merítik ki, míg a nők kapcsolódása és érdeklődése a gyorsan változó gazdasági és politikai helyzetekhez ennél jóval kisebb. 26

27 Minden az iskolázottságon múlik: A 30 éves korban várható további élettartam (év)* Férfiak Nők Év Nincs alapfok Felsőfok Nincs alapfok Felsőfok A rendszerváltás óta a 8,9 év élettartam-olló a férfiaknál 16,5 évre (!!!!) növekedett, a nőknél a különbség 4,0 évről 10,2 évre nőtt. A legmagasabb végzettségű nők és a legalacsonyabb férfiak között a különbség ma több, mint 20 év. * Forrás: Kovács Hablicsek (2006) 27

28 Az egészségi állapot önértékelés korcsoport és iskolai végzettség szerint*, % felsőfokú 8 osztálynál kevesebb 8 osztály szakmunkásképző érettségi Korcsoportok *: a felsőfokú végzettségűek egészségi állapot önértékeléséhez viszonyítva 28 Forrás: Kovács Katalin: Egészség-esélyek, Népességtudományi Kutatóintézet

29 % Dohányzás A dohányosok aránya a felnőtt népességben (2000) A magyar férfiak 65%-a dohányzott, vagy jelenleg is dohányzik. Forrás: OLEF A nemdohányzó nők 32%-a, a férfiak 47% passzív dohányos. Forrás: Uo Ausztria Magyarország Lengyelország Csehország Szlovákia Az OECD-ben előttünk jár még Hollandia (32,0 %) és Törökország (32,1%). 29

30 Elhízottság % 19 Az elhízottak aránya a felnőtt népességben (2000) Magyaro. Forrás: OECD Szlovákia Csehország Lengyelo. Ausztria Az elmúlt években nagy elemszámú országos reprezentatív vizsgálat az elhízás előfordulásáról nem történt. Adataink megbízhatatlanok! Forrás: Eü. M. szakmai protokoll 30

31 Alkohol * Alkoholfogyasztás és májzsugor halálozás Liter Magyaro Csehország Ausztria Lengyelország Szlovákia ezer lakosra jutó eset Itt szerepet játszhat, hogy az elfogyasztott főként iparilag gyártott - töményalkohol féleségek minősége is szubstandard. Forrás: WHO HFA Fogyasztás Halálozás * 15 évnél idősebbek fogyasztása. Halálozás standardizált adatokból. 31

32 2004-ben 100 ezer lakosra számítva* Magyarországon 782, Ausztriában 459 ember halt meg. Magyarország - Ausztria összehasonlítás: A többlet-halálozás eredete megbetegedések szerint (%) Balesetek; 9 Egyéb; 7 A többlet-halálozás jó részt az idősebbeket sújtja: 60%-uk a éves korosztályba tartozik. Emésztőszervi megbetegedések; 12 Forrás: WHO Rosszindulatú daganatok; 23 0 Szív- és érrendszer; 49 Orvosi szempontból a két fő ok: a szívés érrendszeri, illetve a daganatos megbetegedések. * Kor szerint standardizálva 32

33 Az iskolázottsági szinttől függő várható élettartam eltérésnek súlyos következményei vannak a nyugdíj-rendszerre is A 30 éves kort már megélt felsőfokú végzettséggel rendelkező nők 94%-a, a férfiak 91%-a megéli a 60 éves kort; az alapfokú képzettséggel sem rendelkező nőknél ez az arány 76%, a férfiaknál 54%. 33

34 II. A közfinanszírozás problémái 34

35 Az alapprobléma Ahogy a szocializmus idején a hiánygazdaság, úgy ma a közteherviselés alól való kibújás lehetősége a szürke és fekete gazdaság alapja. Akinek sikerül kibújnia az szjafizetés alól, az megússza a tbjárulékfizetést is (eü. + nyugdíj). 35

36 KÖLTSÉGTUDATOSSÁG 1. Addig nem lehet megszüntetni a HÁLAPÉNZ-t, amíg az emberekben nem tudatosodik, hogy mennyi járulékot fizetnek. 2. Addig az emberek eltitkolják jövedelmüket, amíg nem szembesülnek azzal, hogy mennyi lesz a nyugdíjuk. Ez pozitívan fog hatni az E. Alapra is. 3. Szükség van a számlaadás gyakorlatának terjesztésére is. 36

37 2001 óta 1% pontot nőtt a közfinanszírozott egészségügyi kiadások részaránya ennek kb. ½-e gyógyszertámogatás. GDP%-ában Az egészségügyi közkiadások részaránya Ausztria Magyarország Csehország Szlovákia Lengyelo Forrás: OECD

38 Az E. Alap és az Ny. Alap problémái egy tőről fakadnak és nagyságrendileg azonosak. Mindkét alap puha költségvetési korláttal működik. A központi költségvetés hozzájárulása a tb-alapokhoz 6% Kumulatíve, a GDP%-ában 5% 4% 3% 2% 1% 0% * E. Alap Ny. Alap A puha és kemény költségvetési korlát fogalmát Kornai János magyar közgazdász 1979-ben vezette be a nemzetközi szakirodalomba. 38

39 A kormány részben egy rossz elméleti megközelítés foglyaként évről-évre csökkentette a járulékkulcsokat. A tb-alapok járulékbevételei (számított egyenérték a keresetek %-ában) Nyugdíj % Egészségbiztosítás

40 A mai magyar rendszer sem a biztosítás-matematikai korrektség, sem a társadalombiztosítás bismarcki elveinek nem felel meg. Miben különbözik a társadalom- (helyesen: szociális-) biztosítás a biztosítás-matematikailag korrekt, üzleti biztosítástól? 1. Számottevő jövedelem-átcsoportosítás társadalmi csoportok (férfiak-nők, fiatalok-öregek, szegények-gazdagok, város-vidék) között. Szolidaritás. 2. A részvétel és a díj-fizetés szabályait jogszabályok rögzítik. Majdnem 100%-os lefedettség. Változás most? NEM NEM 3. Puha költségvetési korlát: a járulékok nem fedezik a kiadásokat. Direkt költségvetési támogatás. IGEN 40

41 Itt és most érvényesül-e szolidaritás? 1. Ehhez ismerni kellene az életpálya során történő befizetések (járulékok) és szolgáltatások (természetbeni ellátás, táppénz, stb.) pénzbeli egyenlegét. 2. Ilyen elemzések Magyarországon soha nem készültek. A társadalmi normává vált jövedelem- és vagyoneltitkolás miatt nem is lehet. 3. A szabályozás elvei (pl. járulék-plafon, minimálbérszabályok, hálapénz), demográfiai adatok és a szocializmus sok évtizedes működési tapasztalatai alapján feltételezhető, hogy a mai rendszer inkább a nagyvárosokban lakó, magas jövedelmű, vagyonos és befolyásos csoportok számára előnyös. 4. Talán ezért is olyan nehéz a változtatás. 41

42 Gyógyszer: Mrd Ft-os piac! % A gyógyszerkiadások részaránya az egészségügyi kiadásokban (2002) % Gyógyszerkiadások részaránya a GDP %-ban Ausztria Csehország Magyarország Lengyelország Szlovákia Forrás: OECD 1.0 Ausztria Csehország Lengyelország Magyarország Szlovákia Forrás: OECD 42

43 Az összfogyasztás nemzetközi adatai már jelzik a fő tendenciát. A hazai adatokból még jobban látszik a gyógyszerkassza elfutása. GDP %-ában A százalékos 1.5 támogatási rendszer bevezetése A tb-gyógyszerkassza alakulása között a járóbetegellátásban értékesített gyógyszerek volumene (doboz szám) 7%-kal nőtt, miközben az 1 dobozra eső támogatás közel 50%-kal emelkedett.* A fajlagos dobozár között 75%-kal [905 Ft/doboz 1586 Ft/doboz] nőtt, miközben a doboz-szám stagnált Forrás: PM * ÁSZ (2004) A probléma nem az árnövekedés, hanem a struktúra akadálytalan változása. (Támogatott: 5408 gyógyszer) 43

44 A gyógyító-megelőző kassza ( 700 Mrd Ft) 2003 óta relatíve zsugorodik. Ez veszélyes, abnormális állapot. GDP % -ában Forrás: PM A gyógyító-megelőző kassza alakulása

45 Ausztriához képest sok az orvos, hiszen kétszeres a fejlettségi szint különbség Db 3.6 Dolgozó orvosok száma 1000 főre (2004) Ausztria Forrás: OECD Csehország Magyarország Szlovákia Lengyelország és rossz a struktúra: Elöregedés Torz belső szakmai struktúra Elavult orvosképzési curriculum Rossz kompetencia szabályok 45

46 a fogorvos meg különösen. Db Dolgozó fogorvosok száma lakosra (2003) Csehország Magyarország Ausztria Szlovákia Lengyelország Forrás: WHO Kik járnak fogorvoshoz? A felmérést megelőző 12 hónapban nem kereste fel fogorvosát a nők 58%-a, a férfiak 66-%-a. A fiatal korosztályban ugyanez az arány 40%, illetve 57%. Mind a nők, mind a férfiak esetében a kor előrehaladtával egyre rosszabb ez az érték. Forrás: OLEF

47 Nemzetközi összevetésben a nővérek száma is sok!. db 10 Dolgozó nővérek száma 1000 lakosra (2004) Egyesült Királyság Forrás: OECD Magyarország Csehország Szlovákia Lengyelország 47

48 III. SOK VAGY KEVÉS A KÓRHÁZ? Tényleg kórház-centrikus a magyar egészségügy? 48

49 Másutt is hasonló gondokkal küzdenek, sőt rosszabb a helyzet. 5.5 db Kórház sűrűség (100 ezer lakosra, 2004) Franciaország Németország Csehország Ausztria Szlovákia Lengyelország Magyarország Szlovénia Forrás: WHO 49

50 Lehet, hogy túl nagyok a magyar kórházak? Átlagos kórház nagyság (2003) Magyarország Hollandia Dánia Lengyelország Szlovákia Ausztria Csehország Németország Olaszország Törökország Írország Forrás: WHO Ágyszám (db) A helyzet rosszabb: Egyszerre sok a túl kicsi (95 kórház < 300 ágy) és a túl nagy (60 kórház > 600 ágy) kórház! 50

51 Akut ágyból is sok van de itt sem kiugró a magyar adat Db 7.0 Akut ágyak száma 1000 lakosra (2003) Ausztria Forrás: OECD Csehország Magyarország De: 2002 óta semmi sem történt! Szlovákia Ami rossz a struktúrában: Ágyszámnagyság, tulajdonosi összetétel, tevékenység összetétel Lengyelország Aktív ágyak száma 1000 lakosra Db Forrás: OECD

52 Inkább az a baj, hogy nagyon kevés (az extra minőséget kínáló) magánkórház % Magánkórházak aránya (ágyak %-ában, 2004) és az 1 ágyra jutó alkalmazotti létszám elfogadhatatlanul alacsony* Forrás: WHO Franciaország Németország Ausztria Csehország Magyarország Lengyelország Szlovákia Szlovenia Írország 4.1 Dánia 4.1 Hollandia 2.8 Olaszország 2.7 Ausztria 1.9 Szlovákia 1.7 Csehország 1.5 Németország 1.3 Magyarország 1.3 Törökország 1.2 Ezt érzik úgy a betegek, hogy nem folyik ápolás. (Az orvosok ezt úgy mondják: iatrogén ártalom.) * Forrás: WHO, OECD

53 és közben túl sok ember kerül kórházba (pl. kivizsgálás címén) Aktív kórházi esetek száma 100 lakosra Magyar EU 15 EU 10 53

54 Műtétek száma 1000 lakosra Magyarország Hollandia Szlovénia Egyesült Királyság Forrás: OECD HEALTH DATA 2005, October 54

55 Ami rossz a fekvőbeteg szakellátás struktúrájában: 1. Méret nagyság (ágyszám szerint) 2. Tulajdonosi összetétel 3. Tevékenységi összetétel ( minden szinten szinte minden ) 55

56 IV. A reform kiindulópontja a Kormányprogram 56

57 1. Szemlélet, nyelvezet, moralitás Egészségmegőrzés és helyreállítás: a lehetőséget az államnak kell megteremtenie, elsődleges felelősségét azonban az egyénnek kell viselnie. Reform: megkezdeni a hosszú évek óta halogatott átalakítást Döntöttünk az egészségügy biztosítási elven alapuló, de társadalmi szolidaritást is érvényesítő rendszere mellett. Erkölcsi megújulás: a hálapénz, a korrupció megszüntetése. [Szinonimák!] 57

58 2. Kikerülünk egy szemantikai ( kommunikációs) csapdát Az egyéni megoldásokon túllépő, kockázatmegosztásra és szolidaritásra építő finanszírozási rendszer alapmegoldásai: 1. Állami költségvetésbe integrált eü. rendszer (Szovjet-modell, NHS). 2. Költségvetéstől független, önfinanszírozó betegségbiztosítás, munkabérre kivetett járulékból, decentralizált szolgáltatás-vásárlással (Bismarcki szociális biztosítás) éven felülieknek, szegényeknek és veteránoknak állampolgári jogon járó biztosítás + adókedvezménnyel támogatott, üzleti magánbiztosítás (USA modell). Egybiztosítós rendszer nem létezik. 58

59 Szolidaritás és nemzeti szintű kockázatközösség Két ok magyarázza és indokolja a nemzeti kockázatközösség fennmaradását. 1. Az ellátás költsége a születés és a halál körüli hónapokban viszonylagosan magas, a munkaképes életkorban alacsony. Ez társadalmi helyzettől, jövedelemtől és iskolázottságtól függetlenül érvényesül. 2. Az ellátás földrajzilag és nyelvileg erősen helyhez kötött. 59

60 Miért nem létezik sehol a világon egybiztosítós rendszer? Ha nincsenek egymástól és a költségvetéstől független, egymással versengő és a tönkremenés kockázata által fenyegetett biztosítók (pl. 100%-os állami garancia van), akkor felesleges luxus fenntartani az önálló járulékbeszedési, jogosultsági nyilvántartást (TAJ-szám) és az Egészségügyi Minisztériumtól független szakapparátust (pl. a szolgáltatókkal történő szerződéskötésre). Így működik pl. a rendőrség, a tűzoltóság. Vagy Angliában az NHS (1 millió közalkalmazott!) 60

61 Ma Németországban 251, Ausztriában 28, Svájcban 24, Franciaországban 18 versengő egészségbiztosító között lehet választani a kötelező biztosítás piacán. Angliában, ahol az eü.-t adóalapon finanszírozzák - tehát nincs állami biztosító -, az NHS mellett egy sor magánbiztosító működik. A lakosság 10-15%-a itt van biztosítva. Ez a feltétele annak, hogy a tisztán szolidaritási alapon működő rendszer életképes legyen előtt Magyarországon amikor csak a keresők 22%-a, a lakosság 10%-a volt biztosítva! 52 önálló betegbiztosító működött. 61

62 Több biztosító van, na és?! Gyakorta említett érv, hogy az európai több-biztosítós rendszerek agyon vannak szabályozva, nincs különbség, nincs verseny. De számos országból ismert, hogy ez ma már nem így van! Holland reformok (2006) Csak for-profit biztosítók Szerződési szabadság Fix-összegű biztosítási díj Változó önrész ( ) Francia reformok (2004): A betegbiztosítók szabad kezet kaptak a csomag definíciójában, az ár- és tarifa-megállapításban (gyógyszer, gy. segéd-eszköz is!); Co-payment szabályozásban; Szakszervezetekkel való tárgyalásban. Svájci reformok (2004) Szerződési kötelezettség oldása a fekete bárányok kiszűrése érdekében. 62

63 Német reform (2006) verseny a címben! 63

64 Mi a baj az OEP-pel? 1. Az OEP számára a biztosított nem személyében létezik, aki számára konkrét szolgáltatást vásárol. Az OEP intézményi volumen-kapacitásokat vásárol a biztosítottak igényeitől teljesen függetlenül. 2. A szolgáltatók szemszögéből nézve az OEP nem üzleti partner, hanem állami hivatal büntető jogosítványokkal, kötelezettségek és felelősség nélkül. 3. A minisztérium szemszögéből nézve az OEP elvonja az ágazati irányítás egy részét, viszont a minisztérium politikai és szakmai felelősségét indokolatlanul fokozza, illetve reflektorfénybe helyezi. 64

65 Elvben mindig van választási lehetőség Visszatérés az állami (adóból finanszírozott) ellátáshoz OEP Zrt. Biztosítási si piac megnyitása és s verseny... 65

66 Az egészségügyi reform döntési és választási alternatívái A reformok időzítése Kis lépések politikája Egyszeri nagy reform Előbb a kínálati, később a keresleti oldal átalakítása A kínálati és a keresleti oldal egyidejű átalakítása Elkülönített balesetbiztosítási ágazat létesítése Az egységes ellátási csomag fenntartása Az egységes ellátási csomag megbontása Állami finanszírozású egészségügy Itt tartunk most Biztosítási elvekre épülő egészségügy Gazdagok és/vagy vállalkozók luxus biztosítója Korlátlanul szabad orvosválasztás Ellátási felelősségre épülő, regionális modell Egységes, de a kormányzattól független biztosító Több biztosítós, verseny modell Szabadon választható ágazati vagy regionális biztosítók rendszere OEP-pel teljesen egyenrangú biztosítók versenye Három szintű egészségbiztosítás modellje Jelölések: Lehetséges döntési alternatíva Ajánlott döntési alternatíva Elvben elképzelthető, de hosszú távon nem fenntartható alternatíva 66

67 Forrás: Rékassy (2006) 67

68 68

69 A Kormányprogram kulcsmondata 2007 végéig létrehozzuk a biztosítási alapon működő egészségügy szabályozási intézményi pénzügyi működési felügyeleti és garanciális rendszereit. Nem nulláról kell kiindulni: 1992 óta sok fontos feltétel már megteremtődött. De: máról holnapra mégsem lehet dönteni az egészségbiztosítási piac több biztosító felé történő megnyitásáról. 69

70 A biztosítási piac megnyitásának változatai (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Modell változat OEP helyzete Szükséges lépések Csak kiegészítő Nem változik Minimális többlet biztosítás. ösztönzés (pl. adókedvezménye k) Magas Egészségbiztos Törvény jövedelműek és ítási Alap belső módosítás vállalkozók feszültségei kizárása az OEPből nőnek, csökken az egy OEP tagra eső bevétel OEP regionalizálása (5-10 régió) Ágazati biztosítók (10-20 új biztosító) Önálló baleset- és rokkantsági biztosítás OEP-pel egyenrangú biztosítók Nem változik OEP részlegesen versenyhelyzet -be kerül Kisebb törvénymódosítás Új törvény, törvények módosítása Előnyök Pótlólagos forrás A felső középosztály egészségügyi ellátása javul. Kisebb, átláthatóbb apparátusok Kisebb, átláthatóbb apparátusok, éles konkurencia Nem változik Új törvény Egy részprobléma elkülönült kezelése OEP teljes versenyhelyzet be kerül Törvények alapvető módosítása Éles konkurencia Kockázat/Hátrány A hálapénz miatt nem működőképes; nem oldja meg az OEP problémáit. Diszkriminatív, nem oldja meg a minimálbéren lévők ellenérdekeltségét. Nem eredményez érdemi változást, felesleges költségek Ágazati keretek hamar feloldódnak, biztosítási piac elaprózódása Az egészségügy finanszírozásának alapkérdései nem oldódnak meg. Nagy átalakulás, az átmenet zavarokkal jár 70

71 A biztosítási piac megnyitásakor követendő alapelvek Minden állampolgárra kiterjedő, kötelező biztosítás. Finanszírozás bér- és bérekhez kapcsolódó jövedelmekből, lineáris kulccsal és felső plafonnal. Max egymástól független, versengő biztosító (méret- és választékgazdaságosság). for-profit Kemény költségvetési korlát a biztosítók számára (állami költségvetés védelme). Demográfiai alapú kockázatkiegyenlítés a biztosítók között (szlovák és/vagy holland modell). Kockázatközösség megőrzése országos szinten a közegészségügy és a legköltségesebb eljárások esetében.. 71

72 29 üzleti biztosító van Magyarországon, ebből 8 foglalkozik egészségüggyel 1. Aegeon 2. Allianz Hungária 3. ING 4. Generali Providencia 5. K&H Biztosító 6. OTP Garancia 7. Winterthur 8. Union + kb. 25 működő egészségpénztár (500 ezer tag) 72

73 V. FELADATOK

74 1. Biztosítási rendszer feltételeinek megteremtése egyidejűleg és összhangban a járulék-probléma rendbetételével. Modell-döntés 2006 végéig. 2. Kormánytól független Egészségügyi Piacfelügyelet (regulátor) megteremtése. 3. Kapacitás és struktúra változások a szolgáltató rendszerben. 4. Változások a keresletszabályozásban. 5. Egyebek 74

75 1. Biztosítási rendszer Növelni kell a transzparenciát %-ban bruttósítani kell a nyugdíjakat, és akkor megvan a betegbiztosítás fedezete! 2. Bruttósítani kell a kereseteket és a pénzbeli juttatásokat! 3. Egyéni számlák és utólagos bevallás az APEH-nél a tb-járulékokról is (két-hasábos bevallás). 4. Meg kell szüntetni az Alapok közötti keresztfinanszírozást és a pótköltségvetés nélküli hiányok lehetőségét. 5. Járulék kulcsban és nyilvántartási szinten el kell különíteni a kockázatokat, illetve az ezekkel összefüggő finanszírozási kényszert (megbetegedés baleset megelőzés, szűrés táppénz rokkant nyugdíj) EZ MIND CSAK TECHNIKA de az ösztönzési hatás fontos! 75

76 A biztosítási piacot valójában nem most nyitjuk meg; az OEP kvázi-monopolhelyzetének gyorsított lebontása a feladat óta működnek egészségpénztárak (ma kb. 0,5 millió tag) óta működik az Irányított Betegellátási Rendszer (ma kb. 2 millió tag) 3. A for-profit biztosítók a múltban is kísérleteztek egészségbiztosítási termékekkel (eddig csak kudarc) 4. A for-profit biztosítók 1998-tól sikeresen kiépítették a nyugdíjbiztosítási üzletágat (ma kb. 2 millió tag) Van szervezeti, szakmai, infrastrukturális és HR háttér, amire építkezni lehet. 76

77 Rokkantság Megoldási lehetőségek: 1. A rokkanti kör átnyomása az Ny. Alapba ( a rokkantság kezelése amúgy is gond a nyugdíj alapok fair kezelése szempontjából). 2. Rokkantság helyett tartós táppénz ( amúgy is szólnak érvek a táppénz rendszer és a betegbiztosítás elválasztása mellett). 3. Akit lehet, visszavezetni a munkaerőpiacra. 77

78 Baleset Önállósítani nem érdemes, de amit lehet a gyógyítás és a táppénz költségeiből rá kell terhelni a ma is létező kiegészítő biztosításokra (pl. háztartási-, gépjármű-, utazási, orvosi felelősség biztosítás, munkáltatónak felróható balesetek és egészségkárosodások kezelése). 78

79 2. Felügyelet Eldöntendő kérdés, hogy egészségbiztosítási vagy egészségügyi piac felügyeletet akarunk. PSZÁF-hoz hasonló vagy PSZÁF-ba integrált? Funkciók: fogyasztói-, prudenciális-, orvosszakmai- és verseny felügyelet. 79

80 3. A szolgáltatók költségvetési korlátjának keményítése és a kínálati paletta racionalizálása a) Gazdasági társasági forma (magántőke bevonás, MRP) b) Fejlesztés a regionális és/vagy sürgősségi súlypontokon (EU-munkaidő direktíva betartása) c) teljeskörű nyomonkövetés az alapellátásban is. d) a betegek érdekében újraszabályozzuk a gyógyszerforgalmazás rendszerét (patika liberalizáció) 80

81 A közelégedetlenség legfőbb színterei a kórházak. Egyenetlen szakmai színvonal + Egyenetlen gazdasági teljesítmény Költségvetési korlátok további keményítése Szigorú szakmai kontroll (reguláció, fogyasztó védelem) Növekvő fogyasztói (biztosítói) igényesség. 1. Minél gyorsabb átalakulás (Rt., Kft.), magántőke bevonás. 2. Klinikák leválasztása az egyetemekről (oktató kórházak hálózata). 3. ÁNTSZ és a Felügyelet hatásköreinek tisztázása. 4. Betegek átterelése a járóbeteg, ambuláns és egynapos ellátásokba, nappali kórházakba 5. Minőségi indikátorok, rangsorok nyilvánosságra hozása. 81

Államreform Bizottság (ÁRB) Egészségügyi Szakmai Munkacsoport

Államreform Bizottság (ÁRB) Egészségügyi Szakmai Munkacsoport Államreform Bizottság (ÁRB) Egészségügyi Szakmai Munkacsoport Prof. Dr. MIHÁLYI Péter: Az egészségügyi reform fő irányai és az egészségpénztárak kapcsolata 2006. november 9. 1 Mi a baj a magyar egészségügyben?

Részletesebben

Prof. Dr. Mihályi Péter

Prof. Dr. Mihályi Péter Biztosítás 2007 Üzleti biztosítók megjelenése az egészségügy finanszírozásában Prof. Dr. Mihályi Péter Egészségügyi reform 2. szakasz (2007-2008) Vázlat 1. A biztosítási reform keretfeltételei 2. Mi a

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ

AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ Módszerek: 1. Fejkvóta, 2. Költségvetési korlát, 3. Kórházi napok díjazása, 4. Szolgáltatásfinanszírozás, 5. Esetfinanszírozás A forrásallokáció két vezérelve:

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

TB - EB (kiegészítés) Kovács Norbert SZE

TB - EB (kiegészítés) Kovács Norbert SZE TB - EB (kiegészítés) Kovács Norbert SZE XIII. század ispotályok, kórházak: bányászok gyógyítása (1224: Selmec) 1496 az elsõ bányatársláda Thurzó János bányájában alakult 1840: két törvény is rendelkezik

Részletesebben

NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN

NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi

Részletesebben

A magyar lakosság öngondoskodási attitűdje: kiadások

A magyar lakosság öngondoskodási attitűdje: kiadások A magyar lakosság öngondoskodási attitűdje: hálapénz és egyéb egészségügyi célú kiadások dr. Lukács Marianna, Patika-csoport 211. február 7. Egészséggazdasági Monitor Konferencia Budapest, Aranytíz Művelődési

Részletesebben

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente.

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Egészségügyi ellátások Ausztria: Alapellátás és Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Átlagban 8-10 eurót kell fizetni naponta, de ez tartományonként változik. 28 nap a felső korlát.

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1.

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. Vázlat Definíciók dimenziók Mérési problémák Szubjektív adóráta A szubjektív

Részletesebben

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok Gyermekszegénység EU szociális modell célok, értékek, közös tradíció közös érdekek a gazdaságpolitikát és szociálpolitikát egységes keretben kezeli társadalmi biztonság szociális jogok létbiztonság garantálása

Részletesebben

Az Egészségügy. Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu)

Az Egészségügy. Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu) Az Egészségügy Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu) 1. A rendszer felépítése és sajátosságai 2. Az egészségügy finanszírozása: forrásteremtés 3. Az egészségügy finanszírozása: forrásallokáció 4. Verseny

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása

A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása Párniczky Tibor IX. Pénztárkonferencia - Eger - 2006. november 8.-9. Tájékoztató Melyik Európa? A szabályozás területeiről Tagok jogai Intézményi szabályozás

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

Először éljenek együtt, de azután Az élettársi kapcsolatok megítélése Magyarországon és Európában

Először éljenek együtt, de azután Az élettársi kapcsolatok megítélése Magyarországon és Európában Először éljenek együtt, de azután Az élettársi kapcsolatok megítélése Magyarországon és Európában Rohr Adél PTE BTK Demográfia és Szociológia Doktori Iskola KSH Népességtudományi Kutatóintézet Fókuszban

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

LXXII. Egészségbiztosítási Alap LXXII. Egészségbiztosítási Alap I. Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évi költségvetését megalapozó főbb tényezők Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évi költségvetésének előirányzott bevételi főösszege

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6.

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Richter Csoport 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Összefoglaló 2014. I-III. III. negyedév Konszolidált árbevétel: -2,8% ( ), +1,2% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban, Ukrajnában

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 1.Egészségügyi ellátás igénybevétele Az időskorúak gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre, gyakrabban utalják őket szakorvoshoz és gyakrabban kezelik

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

Gazdaságra telepedő állam

Gazdaságra telepedő állam Gazdaságra telepedő állam A magyar államháztartás mérete jóval nagyobb a versenytársakénál Az állami kiadások jelenlegi szerkezete nem ösztönzi a gazdasági növekedést Fókusz A magyar államháztartás mérete

Részletesebben

A magyar lakosság egészségi állapota

A magyar lakosság egészségi állapota A -64 éves férfi és női népesség kor szerint standardizált halandóságának alakulása (Magyarország, 193/31-1999) A magyar lakosság egészségi állapota Ádány Róza, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem OEC Népegészségügyi

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003. Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31.

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003. Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31. TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003 Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31. A magyar társadalomszerkezet átalakulása Kolosi Tamás Róbert Péter A különböző mobilitási nemzedékek Elveszett nemzedék: a rendszerváltás

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

Előadás a KPMG Biztosítási Konferenciáján 2012. Május 11. Urbán László

Előadás a KPMG Biztosítási Konferenciáján 2012. Május 11. Urbán László Előadás a KPMG Biztosítási Konferenciáján 2012. Május 11. Urbán László Túlzott eladósodottság külföld felé, vagyis elégtelen belföldi megtakarítás (kb. az utóbbi 30 évben) Közszféra is, magánszféra is

Részletesebben

Működőtőke-befektetések Adatok és tények

Működőtőke-befektetések Adatok és tények Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 1. Konjunktúrafórum 13. november. Működőtőke-befektetések Adatok és tények Működőtőke-befektetések állománya Magyarországon 1.1.31., származási ország szerint,

Részletesebben

Az OEP és az. kapcsolata.

Az OEP és az. kapcsolata. Az OEP és az Önkéntes Egészségpénztárak kapcsolata. VII. Pénztárkonferencia 2004. November 4-5. dr. Kameniczky István Az OEP szemlélete WHO definíciója: Az egészség a teljes fizikai, szellemi szociális

Részletesebben

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Helyzetkép a szlovén lakosság egészségi állapotáról

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Helyzetkép a szlovén lakosság egészségi állapotáról HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Helyzetkép a szlovén lakosság egészségi állapotáról Készült a vas megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. megbízásából, a Healthy Food Egészséges Étel

Részletesebben

A magyar biztosítási piac helyzete. Pandurics Ane9 MABISZ Konferencia 2015. október 14.

A magyar biztosítási piac helyzete. Pandurics Ane9 MABISZ Konferencia 2015. október 14. A magyar biztosítási piac helyzete Pandurics Ane9 MABISZ Konferencia 2015. október 14. A biztosítási piac 2015 első félévében ismét nő9. 2013 és 2014 után 2015 lehet a 3. jó év 2 Ügyfelek száma: ca. 160

Részletesebben

Az egészségbiztosítási járulékpolitika és forrásteremtés nemzetközi összehasonlításban

Az egészségbiztosítási járulékpolitika és forrásteremtés nemzetközi összehasonlításban Az egészségbiztosítási járulékpolitika és forrásteremtés nemzetközi összehasonlításban A járulékpolitika középpontjában az elmúlt húsz évben az a gondolat állt, hogy a járulékok csökkentése a foglalkoztatási

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

A Rehabilitáció és Ambuláns lehetősége.

A Rehabilitáció és Ambuláns lehetősége. A Rehabilitáció és Ambuláns lehetősége. Miért és hogyan tovább?! Dr. Ari Lajos Sarkadi Attila 2009 szeptember 11. Balatonfüred Miért rehabilitálunk? Forrás: CIA A demográfiai bomba Többfajta bomba is ketyeg:

Részletesebben

Népegészségügyi Program

Népegészségügyi Program Népegészségügyi Program A népegészségügy aktuális kihívásai Magyarországon Vokó Zoltán Országos Egészségfejlesztési Intézet 1 HOL TARTUNK? Tartalom Megelőzés, milyen áron? Kihívások és lehetőségek a népegészségügyi

Részletesebben

3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás. Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1

3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás. Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1 3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1 Miért van szükség államra? A tıkeáramlási mátrix elméleti keretében az állami szektor

Részletesebben

A magyar felsõoktatás helye Európában

A magyar felsõoktatás helye Európában Mûhely Ladányi Andor, ny. tudományos tanácsadó E-mail: ladanyi.andrea@t-online.hu A magyar felsõoktatás helye Európában E folyóirat hasábjain korábban két alkalommal is elemeztem az európai felsőoktatás

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Lokalizáció daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon 2009-20011. 2009 2010 2011 Férfi Nő Össz

Részletesebben

Híves Tamás. Az iskoláztatási, szakképzési, lemorzsolódási és munkapiaci adatok elemzése

Híves Tamás. Az iskoláztatási, szakképzési, lemorzsolódási és munkapiaci adatok elemzése Híves Tamás Az iskoláztatási, szakképzési, lemorzsolódási és munkapiaci adatok elemzése 1. Adatok a középfokú továbbtanulásról Tanulók száma és aránya a nappali oktatásban év szakiskola szakközépiskola

Részletesebben

Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága

Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Valentiny Pál A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia

Részletesebben

OECD Multilingual Summaries Health at a Glance: Europe 2012 ÖSSZEFOGLALÓ. Summary in Hungarian. Összefoglalás magyarul

OECD Multilingual Summaries Health at a Glance: Europe 2012 ÖSSZEFOGLALÓ. Summary in Hungarian. Összefoglalás magyarul OECD Multilingual Summaries Health at a Glance: Europe 2012 Summary in Hungarian Olvassa el a teljes könyvet az alábbi témában: 10.1787/9789264183896-en Összefoglalás magyarul ÖSSZEFOGLALÓ Az európai országok

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása. Dr. Hankó Balázs

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása. Dr. Hankó Balázs Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása Dr. Hankó Balázs Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 2014.

Részletesebben

kultúrafüggő / társadalomfüggő / személyiségfüggő

kultúrafüggő / társadalomfüggő / személyiségfüggő IDŐSKORRAL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK Az idősödés, időskori szerepek értelmezése, jelentősége kultúrafüggő / társadalomfüggő / személyiségfüggő Élettartam mennyiségi növekedése minőségi élet megteremtésének

Részletesebben

dr. Lorenzovici László, MSc orvos, közgazdász egészségügy közgazdász

dr. Lorenzovici László, MSc orvos, közgazdász egészségügy közgazdász dr. Lorenzovici László, MSc orvos, közgazdász egészségügy közgazdász Rólunk Piacvezetők Romániában Kórházfinanszírozás Kórházkontrolling, gazdálkodásjavítás Egészséggazdaságtani felmérések 2 Az egészségügyről

Részletesebben

A stroke ellátás helyzete Magyarországon

A stroke ellátás helyzete Magyarországon A stroke ellátás helyzete Magyarországon Bereczki Dániel SE Neurológiai Klinika Magyar Stroke Társaság Agyi érbetegségek kórházi kezeléseinek esetszáma és a kezelt személyek száma 160 000 140 000 120

Részletesebben

SAJTÓREGGELI 2008. július 23.

SAJTÓREGGELI 2008. július 23. SAJTÓREGGELI 2008. július 23. EURÓPAI DISZTRIBÚCIÓS RIPORT 2008 Európai Disztribúciós Riport 2008 Három közép-kelet európai ország a Top Five -ban 2 Kereslet - Európa Növekedés Nagyobb bérleménynagyság

Részletesebben

Az egészségügyi rendszer

Az egészségügyi rendszer Az egészségügyi rendszer Egészséggazdaságtan és biztosítás, 2. elıadás Tantárgyi tematika- emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák 2. Az egészségügyi

Részletesebben

A magyar építőipar számokban

A magyar építőipar számokban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Landesfachverband der Bauunternehmer A magyar építőipar számokban 1. Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton

Részletesebben

Magyarországon. gon. Vitrai JózsefJ

Magyarországon. gon. Vitrai JózsefJ Az egészségesebb nemzet jobban fejlődhetik, művelődik, gazdagodik, mert népességének nagyobb része dolgozhat s kereshet, mert népe képesebb a munkára; az egészségtelenebb nemzet ellenben a művelődésben

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás 1 Egészséggazdaságtan és - biztosítás 1. elıadás - Az egészségügyi rendszer problematikája Tantárgyi tematika - emlékeztetı 2 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák

Részletesebben

Munkaerő-piaci alapismeretek (BA)

Munkaerő-piaci alapismeretek (BA) Munkaerő-piaci alapismeretek (BA) Korén Andrea MUNKAGAZDASÁGTAN A munkagazdaságtana közgazdaságtan azon részterülete, amely a munkaerő-piacot és ezen piac jellemzőinek (bér, foglalkoztatás, munkanélküliség)

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

Területi kormányzás és regionális fejlődés

Területi kormányzás és regionális fejlődés Területi kormányzás és regionális fejlődés Pálné Kovács Ilona MTA Székház, 2014. november 20. Regionális kormányzás kiment a divatból? Területi jelző néha elmarad (Oxford Handbook of Governance 2014. 800

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás Egészséggazdaságtan és - biztosítás 4. elıadás: Az egészségügy finanszírozási kérdései forrásteremtés és forrásallokáció, közösségi finanszírozás Tantárgyi tematika - emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi

Részletesebben

Richter Csoport. 2013. 1-9. hó. 2013. I-III. negyedévi jelentés 2013. október 31.

Richter Csoport. 2013. 1-9. hó. 2013. I-III. negyedévi jelentés 2013. október 31. Richter Csoport 2013. I-III. negyedévi jelentés 2013. október 31. Összefoglaló 2013. I-III. III. negyedév Konszolidált árbevétel: +5,2% ( ), +7,1% (Ft) + jó ütemű növekedés Kínában, az EU15 piacokon és

Részletesebben

Természetes személyek fizetésképtelenségi eljárása

Természetes személyek fizetésképtelenségi eljárása Természetes személyek fizetésképtelenségi eljárása A magáncsőd Dr. Bán Zsuzsa Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Mi az eljárás lényege? Természetes személy adósok fizetésképtelenségük esetén a gazdasági

Részletesebben

XXIII. TÉGLÁS NAPOK. 2008. november 7. Balatonfüred

XXIII. TÉGLÁS NAPOK. 2008. november 7. Balatonfüred XXIII. TÉGLÁS NAPOK 2008. november 7. Balatonfüred Tájékoztató az iparág helyzetéről Európa, illetve Magyarország Előadó: Kató Aladár Európában a lakáspiac az építés motorja 19 ország építési teljesítménye

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

Békés Megyei Kormányhivatal

Békés Megyei Kormányhivatal A JÖVŐ BIZTONSÁGA TB Oktatási Mintaprogram Békés megyében Békés Megyei Kormányhivatal Ellenőrzési Szakosztály Szociális biztonság Magyarország Alaptörvénye szerint Magyarország arra törekszik, hogy minden

Részletesebben

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition. Pillantás a nyugdíjakra: Közpolitikák az OECD-országokban 2005.

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition. Pillantás a nyugdíjakra: Közpolitikák az OECD-országokban 2005. Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Summary in Hungarian Pillantás a nyugdíjakra: Közpolitikák az OECD-országokban 2005. évi kiadás Összefoglalás magyarull Az elmúlt

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

Lőrik Eszter projekt koordinátor. Országos Egészségfejlesztési Intézet. 2010. december 2.

Lőrik Eszter projekt koordinátor. Országos Egészségfejlesztési Intézet. 2010. december 2. Lőrik Eszter projekt koordinátor Országos Egészségfejlesztési Intézet 2010. december 2. Az ENWHP bemutatása Miért fontos a lelki egészségfejlesztés a munkahelyeken? A kampány: céljai és résztvevői menete

Részletesebben

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása

Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása Egészségügyi és egészségbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása Dr. Hankó Balázs Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 2015.

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLAKOZÁSOK INDÍTÁSÁNAK SPECIÁLIS KÉRDÉSEI

EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLAKOZÁSOK INDÍTÁSÁNAK SPECIÁLIS KÉRDÉSEI EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLAKOZÁSOK INDÍTÁSÁNAK SPECIÁLIS KÉRDÉSEI Egészségbiztosítási alapismeretek - társadalombiztosítás és magán biztosítás az egészségügyben Dr. Kóti Tamás Egészségügy átalakulása az elmúlt

Részletesebben

Pongrácz Tiborné: Demográfiai magatartás és a családi értékek változása

Pongrácz Tiborné: Demográfiai magatartás és a családi értékek változása Pongrácz Tiborné: Demográfiai magatartás és a családi értékek változása HELYZETKÉP 50 éves a KSH Népességtudományi Kutatóintézet MTA, 2014. január 20. 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 A teljes első női házasságkötési

Részletesebben

Fiatal gépjárművezetők balesetei: összefüggés a balesetek típusa és helye között

Fiatal gépjárművezetők balesetei: összefüggés a balesetek típusa és helye között Fiatal gépjárművezetők balesetei: összefüggés a balesetek típusa és helye között Prof: Dr. Holló Péter, a KTI Nonprofit Kft. tagozatvezetője, a Széchenyi István Egyetem professzora, az MTA doktora Az 1.

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé Világtendenciák A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé 80-as évek elejétől: túltermelési válság 25 % visszaesés (34% az EU-ban) Asztali bort adó szőlőterületek

Részletesebben

A nyugdíjrendszer átalakítása

A nyugdíjrendszer átalakítása A nyugdíjrendszer átalakítása A generációk közötti méltányos tehermegosztás és a nyugdíjrendszer Heim Péter 2006. augusztus 28. Témák Nyugdíjasok összetétele Öregek vs korkedvezményesek, rokkantnyugdíjasok

Részletesebben

Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013

Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013 Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013 Tartalomjegyzék 1. Problémafelvetés 2. Előzmények 3. A gyakorlati alkalmazás 4. A magyarországi bevezetés 5. Az egykulcsos

Részletesebben

Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében

Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében Tapolczai Tímea PhD. hallgató Kaposvári Egyetem Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Egészségügyi rendszer, gyógyszerellátó rendszer

Egészségügyi rendszer, gyógyszerellátó rendszer Egészségügyi rendszer, gyógyszerellátó rendszer Gyógyszertárvezetés, üzemeltetés, minőségbiztosítás szakképzés II. évfolyam 2014. október 11. Program Bevezető (Hankó Balázs) 9:30-9:45 Magyarország egészségügyi

Részletesebben

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15 A hipertónia, mint kiemelt kardiovaszkuláris rizikófaktor befolyásoló tényezőinek és ellátásának vizsgálata az alapellátásban Dr. Sándor János, Szabó Edit, Vincze Ferenc Debreceni Egyetem OEC Megelőző

Részletesebben

EURÓPAI TÁRSADALMI JELENTÉS 2008 SAJTÓBEMUTATÓ 2008. március 28.

EURÓPAI TÁRSADALMI JELENTÉS 2008 SAJTÓBEMUTATÓ 2008. március 28. EURÓPAI TÁRSADALMI JELENTÉS 2008 SAJTÓBEMUTATÓ 2008. március 28. Cél: átfogó képet adni a kibővült Európai Unió társadalmi folyamatairól Adatok: Eurostat EU-SILC és más európai statisztikai források Ambíció:

Részletesebben

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program X. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és V. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia, 2008. szeptember 18-20., Balatonfüred Egészségpolitika I. Szekció, 2008. szeptember 19. Az apró munka és

Részletesebben

Lehetőségek az egészségügy kiegészítő magánfinanszírozásában

Lehetőségek az egészségügy kiegészítő magánfinanszírozásában GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Lehetőségek az egészségügy kiegészítő magánfinanszírozásában Népszabadság 2. egészségbiztosítási konferencia 2008. március 11. Skultéty László ügyvezető igazgató A magánfinanszírozás

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

Az információs társadalom és a digitális egyenlőtlenségek főbb irányai és teljesítményei

Az információs társadalom és a digitális egyenlőtlenségek főbb irányai és teljesítményei Projektzáró workshop (TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005) Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Az információs társadalom és a digitális

Részletesebben

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 2 MEGSZORÍTÁSOK Gyurcsány Ferenc nyilatkozata a választások előtt:

Részletesebben

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés Ilosvai Péter, IT Services Hungary IT Services Hungary, a legnagyobb IT szolgáltató központ Magyarországon Tevékenységünk: Nemzetközi

Részletesebben

Az egészségügy 2013. évi költségvetése, várható kilátások. Banai Péter Benő

Az egészségügy 2013. évi költségvetése, várható kilátások. Banai Péter Benő Az egészségügy 2013. évi költségvetése, várható kilátások Banai Péter Benő Makrogazdasági, költségvetési keretek 1. Magas növekedés és/vagy olcsó adósság-finanszírozás bővülő költségvetési mozgástér 2.

Részletesebben

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula 3. postai irányelv (2008/6/EK) Az EU egyik legfontosabb célkitűzése az egységes belső piac megteremtése

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

Magyarország a Health at a Glance OECD kiadvány tükrében 2007

Magyarország a Health at a Glance OECD kiadvány tükrében 2007 Magyarország a Health at a Glance OECD kiadvány tükrében 2007 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2007. december Magyarország a Health at a Glance OECD kiadvány tükrében Az OECD országok Health at a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL 2015. november 2. Tartalomjegyzék Fogalmak... 4 Demográfia népesség, népmozgalom, foglalkoztatottság... 6 Halálozás (mortalitás)

Részletesebben