Komplex vízgazdálkodási térképek A környezet igénybevételi térképei Védett természeti értékek térképei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.6.1.1. Komplex vízgazdálkodási térképek. 1.6.1.2. A környezet igénybevételi térképei. 1.6.1.3. Védett természeti értékek térképei"

Átírás

1 I. tényezőcsoport térképei: Alaptérképek I. Alaptérképek 1. Alaptérképek 1.1. Térképáttekintők, irodalmi és kutatási forrásáttekintések Térképáttekintők (térképmutatók) Indextérképek Irodalom térképes áttekintései Kutatási források térképes áttekintései 1.2. A kutatástörténet térképei Egy vidék feltárása és kutatása történetének térképei Bányászattörténeti térképek Utazások és kutatóutak útvonalának térképei A műemlékvédelem és a természeti emlékek térképei Történelemelőtti leletek védett helyeinek térképei Kultúrtörténeti emlékek térképei. Építészeti és képi műemlékek leltár-térképei Útvonaltérképek (itineráriumok) A megfigyelőhelyek és a megfigyelő-hálózat térképei 1.3. Geonómiai és felmérési térképek Geonómiai térképek Felmérési térképek Alappont térképek Koordinátahálózat-térképek A háromszögelés térképei A háromszögelési hálózat térképei A szintezés térképei A hely- és iránymeghatározás térképei A helymeghatározás térképei Az iránymeghatározás térképei Tájolási térképek Távolság-és időzónatérképek Távolságtérképek Politikai földrajzi térképek. Geopolitikai térképek Politikai földrajzi térképek Politikai történeti térképek Államok és területek történetének térképei Az államhatárok fejlődésének térképei Az államok területi fejlődésének térképei Az igazgatási határok fejlődésének térképei Történeti határkijelölések és határfelmérések térképei Geopolitikai térképek Katonaföldrajzi, katonai térképek 1.5. Jogi, közigazgatási térképek Közigazgatási (államigazgatási) térképek A közigazgatási felépítés térképei 1

2 I. tényezőcsoport térképei: Alaptérképek A közigazgatási (adminisztrációs) határok térképei Az alsó fokú (legkisebb) közigazgatási egységek határainak térképei Községhatárok térképei Községszervezési térképek Az első és másodrendű (a felső és középfokú) közigazgatási egységek határainak térképei A járás és tartományhatárok térképei Az egyes közigazgatási ágak térképei A szervezetek és a közigazgatási tevékenység térképei A mezőgazdasági igazgatás térképei Az erdészeti igazgatás térképei A bányahatóságok térképei A vízgazdálkodási igazgatás térképei A közlekedés-igazgatás térképei Környezet- és természetvédelmi igazgatás térképei (lásd KTM indikátor lista) Geológiai szolgálat térképei A földnyilvántartás térképei Környezeti terhek ingatlanbejegyzési térképei Gazdaságtörténeti térképek Mezőgazdaság-történeti térképek Erdőgazdaság-történeti térképek Ipartörténeti térképek Tájhasználat-történet térképe 1.6. Eredménytérképek Környezeti állapotértékelés térképei Komplex vízgazdálkodási térképek A környezet igénybevételi térképei Védett természeti értékek térképei Biológiai aktivitási térkép Ökológiai hálózatok 2

3 II. tényezőcsoport térképei: A természeti folyamatok térképei II. A természeti folyamatok térképei 2. A földtani szerkezet térképei 2.1. Geofizikai (fizikai) térképek A geofizikai felvételi módszerek szerint készült térképek A földmágnesség térképei Izomágneses térképek (térképek az egyenlő mágneses értékek vonalaival) Izogón- és izodeklinációs térképek (térképek az egyenlő mágneses deklináció vonalaival) Izometrál-térképek (térképek az egyenlő földmágnesség! értékű vonalakkal) Izoklináta-térképek (térképek az egyenlő mágneses inklinácó vonalaival) Izodinam-térképek (térképek az egyenlő mágneses erő vonalaival) A nehézségi erő térképei (Gravimetrikus térképek) A nehézségi erő izoanomália térképei (térképek az egyenlő nehézségi erő anomália vonalaival) Izogamma-térképek (térképek a nehézségi erő normál mezőjétől való egyenlő eltérés vonalaival) A függőóneltérés térképei Geoenérgétikai térképek Föld rengéstérképek (Szeizmológiai térképek) A földrengések elterjedési térképei Izoszeizma-, izoszeizta-térképek (térképek az egyenlő földrengéserősség vonalaival) Izofigma-térképek (térképek az egyenlő földrengésgyakoriság vonalaival) A földrengések hatásainak térképei Izobáz-térképek (térképek az egyenlő függőleges elmozdulás vonalaival) Izoanabáz-térképek (térképek az egyenlő szárazföld-kiemelkedés vonalaival) Izokatabáz-térképek (térképek az egyenlő szárazföld-süllyedés vonalaival) Mélységi izotermatérkép (a Föld belső hőmérsékletének térképei) A (földi) radioaktivitás térképei A geofizikai régiók térképei (függetlenül a felvételezési módszertői) Tektonikai térképek Tektonikai vonalak térképei Tektonikai mozgások térképei Tektogenetikai térképek Tektonikai szerkezettérképek *** Vulkanológiai térképek *** A vulkáni tevékenység elterjedésének térképei *** A kitörési gyakoriság térképei 3. A földtani felépítés térképei 3.1. Földtani (geológiai), földtörténeti (geognosztikai) térképek Földtani (geológiai) térképek > Sztratigráfiai térképek Formációtérképek Fáciestérképek Rétegtelepülési térképek Izopach térképek (térképek az egyenlő rétegvastagság vonalaival) Rétegfelszín térképek Kőzettérképek (petrográfiai, litológiai térképek) Kőzetformációk térképei Egyes kőzetek előfordulásának elterjedési térképei A mélységi kőzetek térképei (batilitológiai térképek) Ásványtérképek 3

4 II. tényezőcsoport térképei: A természeti folyamatok térképei Geokémiai térképek Bányászati térképek Bányászati általános térképek Bánya- (bányamű) térképek Az aknák elterjedésének térképei A nyersanyagok településviszonyai, napi jövesztésí adatokkal vagy anélkül A bányamérési térképek Vágat-térképek Hivatalos bányatérképek Bányászati geológiai térképek Vájattérképek Átnézeti bányatérképek Ásványvagyon-térképek (a feltárt és a megkutatott készletek térképei) Üzemtechnikai térképek Aknamélyítési térképek Külszíni fejtés térképei A kőszén bányászat térképei A barnaszénbányászat térképei Tőzegtermelés térképei Az ércbányászat térképei A drágakőbányászat térképei Olaj- és gáztermelési térképek Az olajpala kitermelési térképei A kőolajtermelés telephelyeinek térképei A földgáztermelés térképei Kő- és agyag bányászat térképei Geotechnikai és mérnökgeológiai térképek Vízépítési geológiai térképek Antropogén létesítmények térképei Hulladéklerakó helyek térképei (lásd KTM indikátorlista) Úthálózati térképek Infrastruktúra térképek 4. A domborzat térképei (Morfológiai térképek) 4.1. Morfometrikus térképek Hipszometrikus térképek Izohipsza-térképek Baltimetrikus térképek Izobát-térképek Lejtőszögtérképek Reliefenergia-térképek A csúcsmagasságok és a csúcsszintek térképei 4.2. Geomorfográfiai és geomorfológiai térképek Fiziognómiai térképek Geomorfográfiai (morfográfiai, formaleíró) térképek Geomorfológiai (morfológiai, felszínalaktani, formamagyarázó) térképek Morfogenetikai térképek 4

5 II. tényezőcsoport térképei: A természeti folyamatok térképei A folyamatok térképei (denudáció, erózió, korrózió, abrázió) Az üledékkfelszínalakulás folyamatainak térképei A lepusztulási épződési folyamatok térképei A formaelemek térképei A síksági és tönkfelület (peneplén) formák térképei A völgy- és lejtőformák térképei A hegy- és hegygerincformák térképei A hegységi formák térképei A partformák térképei A formatípusok térképei Belső (endogén)erők által kialakított felszíni formák térképei A geológiai-morfológiai szerkezettípusok térképei. A kőzettani-morfológiai szerkezettípusok térképei A tektonikai-morfológiai szerkezettípusok térképei A vulkáni eredetű formák térképei Külső (exogén) erők által kialakított felszíni formák térképei Folyóvízi formák (a folyóvíz által kialakított formák) térképei *** Földtörténeti glaciális és jelenkori eljegesedés! formák térképei Periglaciális formák térképei Szerkezeti talajok térképei Az eolikus (szél hordta) formák térképei A karsztformák térképei (karsztmorfológiai térképek) *** A tengeri transzgresszíós és abráziós formák térképei Az antropogén hatásokkal kialakított felszíni formák térképei A talajerózió térképei A hegyomlások.térképei Külszíni bányászat térképei Épületmagasság-térképek Biogén (felszíni) formák térképei *** A korallzátony-képződmények térképei *** A termeszépítmények térképei A hódépítmények térképei Morfológiai tájszerkezetek térképei A síksági tájak morfológiai térképei *** A táblás és réteglépcsős vidékek morfológiai térképei A tönkhegységek és tönkfelszínek morfológiai térképei *** A magashegységek morfológiai térképei Karsztvidékek morfológiai térképei *** Sivatagok morfológiai térképei *** Klimatikus morfológiai térképek *** A humidus formák térképei *** Az aridus formák térképei Morfológiai tájtérképek Ősföldrajzi térképek Ősföldrajzi térképek (időszak- vagy fejlődéstérképek) Korábbi földtörténeti korok partfejlődésének térképei 5

6 II. tényezőcsoport térképei: A természeti folyamatok térképei 5. Éghajlati térképek 5.1. A légkör rétegeinek térképei Az ionoszféra térképei Izokazma-térképek, izoauróra-térképek, (térképek az egyenlő sarkifény-gyakoriság vonalaival) A magaslégkör térképei A sztratoszféra térképei A troposzféra térképei 5.2. Sugárzási térképek A magassági sugárzás térképei Izotertérképek (térképek az egyenlő nyári besugárzás vonalaival) Izofottérképek (térképek az egyenlő fényességek vonalaival) 5.3. Levegőelektromossági térképek Zivatar- (vihar-:) térképek Térképek az egyenlő zivatargyakoriság vonalaival 5.4. Az éghajlati elemek térképei Léghőmérsékleti térképek A léghőmérséklet évi járásának a térképei Izotermatérképek Redukált izotermatérképek A léghőmérséklet izoalloterm és izoanomál térképei (Térképek a levegő középhőmérsékletétől való azonos eltérések vonalaival) A léghőmérséklet izoamplitudó- és izoparallág térképei (Az egyenlő közepes hőmérsékleti ingadozások vonalainak térképei) Izotalantóz térképek (Az egyenlő évi hőmérsékleti ingadozások vonalának térképei) Izomena térképek (Az egyenlő havi középhőmérsékletek vonalának térképei) Izochimen térképek (Az egyenlő közepes téli- hőmérsékletek vonalának térképei) A fagyos és jeges napok térképei A fagyhatár térképei Légnyomástérképek Izobártérképek (Az egyenlő légnyomások vonalának térképei) Izoallobár térképek (A közepes légnyomástól való azonos eltérések vonalainak térképei) Izoanakatabán térképek (A légnyomás egyenlő havi közepes ingadozási vonalainak térképei) Izodiafóra térképek (Az egyenlő légnyomáskülönbségek vonalának térképei) Izometabola térképek (A hőmérséklet és a légnyomás azonos változékonyságát jelző vonalak térképei) Széltérképek (anemografikus térképek) Izanemonetérképek, izotachiatérképek (Az egyenlő szélsebesség vonalainak térképei) Vihargyakorisági térképek *** Orkánok (tájfunok, hurrikánok) vonulásának térképei Az uralkodó szélirány és szélsebesség térképei Légnedvesség! térképek Izovapor térképek (A levegő azonos gőznyomású vonalainak térképei) Izohumid térképek (Az egyenlő légnedvesség vonalainak, térképei) Párásodási térképek Izoombra térképek (Térképek az egyenlő vízpárolgás vonalaival) Izothymat térképek (Térképek az egyenlő párolgási intenzitás vonalaival) ** Tikkadás-térképek (igen száraz levegő térképei) A felhősödés térképei Izoneftérképek (Térképek az egyenlő erősségű felhősödés vonalaival) Izohélia térképek (Térképek az egyenlő napfénytartam vonalara!) Árnyékosodási térképek (Skio-izopléta diagramokkal) A felhőgyakoriság térképei A hídrometeorológiai térképei Csapadéktérképek (hietografikus térképek) A csapadék évi járásának térképei- A csapadék intenzitásának térképei 6

7 II. tényezőcsoport térképei: A természeti folyamatok térképei A legcsapadékosabb időszak térképei Izohiéta térképek (Térképek az egyenlő csapadék vonalával) A szilárd csapadék térképei A havas napok térképei A jégesős napok térképei Izohalacén térképek (Térképek az egyenlő jégcsapadék gyakoriság vonalaival) 5.5. Vízmérleg-térképek 5.6. Időjárástérképek Talajidőjárás-térképek *** Tengerek időjárástérképei *** Magassági időjárástérképek Az abszolút és a relatív helyzet térképei Az abszolút helyzet változásainak térképei *** A depressziós területek vonulásának térképei Légtesttérképek Légtestvándorlási útvonalak térképei Légtömegtérképek Az időjárásfrontok térképei Előrejelzési térképek 5.7. Éghajlattérképek A hőmérséklet, csapadék stb. évi járásának kombinált térképei Izokontinental térképek (Térképek az egyenlő kontinentális és óceáni jelleg vonalaival) *** A nedves kontinentális, 111. óceáni éghajlat térképei A szárazságindex, a termopluviális együttható stb. térképei Széljárástérképek *** A főn- és szélcsendes vidékek térképei Az időjárási időszakok térképei Izohigromenal térképek (Térképek az egyenlő számú nedves hónapok vonalaival) A mezo- és mikroklíma térképei Klímatájtérképek A gyógyéghajlatok térképei Városklíma-térképek 5.8. Légszennyezési térképek Emisszió-térképek (lásd KTM indikátorlista) Immisszió-térképek (lásd KTM indikátorlista) A légszennyeződés térképei (lásd KTM indikátorlista) A portartalom térképei (lásd KTM indikátorlista) A levegő radioaktivitásának, ill a lebegő radioaktív anyagoknak a térképei 6. A hidrológiai tényezők térképei 6.1. Felszíni vizek térképei *** Tengeri térképek *** A tengermélységek térképei. *** Tengerfenék-térképek *** A tengervíz mozgásainak térképei *** Tengerjárás-térképek *** Apály térképek *** Dagálytér *** Izorachia-térképek (térképek a dagály egyidejű bekövetkezésének vonalaival) *** Tengeráramlás-térképek *** "A. tengeri áramlatok térképei (tengeráranlás-térképek) *** A tengeráramlások eltolódásának térképei 7

8 II. tényezőcsoport térképei: A természeti folyamatok térképei *** Tengerjárás-áramlási térképei *** Hullámzás! Térképek *** Hullámnyomás térképek *** A tengerártér térképei *** A tengervíz fizikai tulajdonságainak térképei *** A tengerszint térképei *** A közepes tengerszint térképe *** A tengerszint-magasság térképe *** A tengervíz hőmérsékletének térképei *** Izomariterma-térképek (térképek az egyenlő tengervíz-hőmérséklet vonalaival) *** A tengervíz felszíni hőmérsékletének térképei *** A mélyvíz hőmérsékletének térképei *** A tenger eljegesedésének térképei *** Az úszó jég állapottérképei *** Az úszó jég előrejelzésének térképei *** A tenger hőháztartásának térképei *** A tengervíz sűrűségének, fajsúlyának térképei *** Izoszter-térképek (térképek az egyenlő fajlagos térfogatú tengervíz vonalaival) *** A tengervíz sűrűségének térképei *** A tengervíz minőségi jellemzőinek térképei *** Vízszennyezettség! Térképek *** Szennyezés-terhelhetőségi térképek *** Izohalina-térképek (a térképek az egyenlő sótartalom vonalával) *** A felszíni víz sótartalmának térképei *** A mélyvíz sótartalmának térképei *** A tengervíz oxigéntartalmának térképei Folyóvízi (potamofógiái) térképek A vízgyűjtőterületek térképei A vízhálózattípusok térképei Vízfolyássűrűségi térképek A folyóvíz minőségi jellemzőinek biológiai, kémiai, fizkai tulajdonságok) térképei (lásd KTM indikátorlista) Vízszennyezettségi térképek (lásd KTM indikátorlista) Szennyezés-terhelhetőségi térképek (lásd KTM indikátorlista) A vízfolyások hőmérsékletének térképei Antropogén hőszennyezések térképei A folyók jegesedésének térképei Folyók vízállástérképei (á legnagyobb és a legkisebb víz) Folyók vízjárás térképei (á magas és az alacsony víz váltakozása) Folyók árvizeinek (az árvízkor elöntött területek) térképei Az áramlássebesség és ;a vízierő térképei A vízmennyiség és a lefolyás térképei Térképek az egyenlő lefolyások vonalaival Vízfolyások hordalékszállításának (iszapszállításának) térképei Tó (limnoiógiai) térképek A tómélységek térképei (izobát térképek) A tavak vízállásának térképei Vízminőségi térképek Vízszennyezettségi térképek (lásd KTM indikátorlista) Szennyezés-terhelhetőségi térképek {lásd KTM indikátorlísta) A tóvíz fizikai tulajdonságainak térképei A tavak hőmérsékleti viszonyainak térképei. A tóvíz kémiai tulajdonságainak térképei A víz sótartalmának térképei A tavak biológiái tulajdonságainak térképei A tóvíz mozgásainak térképei 8

9 II. tényezőcsoport térképei: A természeti folyamatok térképei A tavak vízháztartásának (táplálás és lefolyás) térképei A lefolyástalan (belső tavak) területváltozásainak térképei A belföldi vizek eljegesedésének térképei Izokimtérképek (térképek az azonos idejű jégképződés vonalaival) Izopágtérképek (térképek az azonos idejű befagyás vonalaival) Izotaktérképek (térképek az azonos idejű jégzajlás vonalaival) 6.2. Felszín alatti vizek térképei Talajvíztérképek Talaj víztároló rétegek térképei A talajvízmozgás térképei A felszín alatti áramlásirány térképei Hidrodinamikai térképek (lásd KTM indikátorlista) A nyugalmi vízszintek térképei Az (egyenlő) talaj vízmagasság térképei A talajvíz minőségi jellemzőinek térképei (lásd KTM indikátorlista) A talajvíz sótartalmának térképei (lásd KTM indikátorlista) A rétegvizek térképei A felszín alatti víz hidrológiai jellemzőinek térképei A felszín alatti víz "minőségi jellemzőinek térképei (lásd (KTM indikátorlista) Hidrogeológiai térképek, a várható vízmennyiség térképei Az ivóvíz előfordulás térképei (lásd (KTM indikátorlista) Vízszivattyúzási térképek Karsztvíz-térképek 6.3. Források térképei A források helyeinek és vízhozamainak térképei A források fajtáinak térképei 6.4. A szárazföldi hótakaró és eljegesedés térképei A hótakaró térképei A hóhatár térképei A hóhatár változásának térképei Izochin-térképek (térképek az azonos gyakoriságú, tartalmú és vastagságú hótakaró vonalaival) *** A firnhatár térképei *** A gleccserjég térképei *** Az eljegesedett területek térképei *** Egyes gleccserek térképei *** A gleccservastagság térképei *** A gleccserfelszínek térképei *** A gleccserjég tulajdonságainak térképei *** A gleccsermozgások, -ingadozások (előnyomulás, nyugvás, visszahúzódás) térképei 6.5. Vízgazdálkodási térképek A vízháztartás térképei A szabályozott haszonvízháztartás térképei (lásd KTM indikátorlista) Vízvédelmi térképek Vízvédelmi területek, létesítmények térképei Vízhasznosítási térképek A völgyzárógátak térképei Egyes vízépítés-technikai létesítmények (pl. duzzasztóm ű) térképei 9

10 II. tényezőcsoport térképei: A természeti folyamatok térképei A vízierő hasznosításának térképei Vízhasználat-térképek (Vízkészletgazdálkodási térképek) (lásd KTM indikátorlista) Egyes vízhasználók vízgyűjtő területeinek térképei A vízművek és vízvezetékek térképei Az ivóvíz fogyasztás és ellátás térképei Az ipari vízhasználat és vízellátás térképei A vízkezelés térképei A szennyvízkezelés térképei (lásd KTM indikátorlista) A szennyvíztisztító művek és. a csatornahálózat térképei Egyéb szennyvízkezelés térképei Szennyvízkibocsátások térképei Tisztítatlan szennyvíz-kibocsátások térképei (lásd. KTM indikátorlista) Komplex vízgazdálkodási térképek 7. A biogén tényezők térképei 7.1. Őslénytani (Paleontológia) térképek Paleobotanikai (ősnövénytani, epiontológiai) térképek A földtörténeti növényelterjedés térképei Egy földtani időszak növényelterjedési térképe Földtörténeti növénytársulások térképei (Paleoflorisztikai térképek) Ősállattani (Paleozoológiai) térképek Állatközösségek őslénytani térképei (Paleofauna-térképek) 7.2. Fenológiai térképek A virágzás és érés időpontjának térképei Izofantérképek (Térképek, az egyenlő növényzet növekedés megindulásának vonalaival) Izontertérképek (Térképek az egyenlő kivirágzás vonalaival) A vegetációs időszakok térképei A földművelési munka időszakainak a térképei Az időjárási károk térképei A termésbiztonság térképei 7.3. Bioklimatikus térképek Izobiotérképek (Térképek a növényzet elterjedésének azonos éghajlati határvonalaival) 7.4. Növénytani;térképek (Phytológiai: térképek) Botanikai térképek A növényi termelékenység (produktivitás) térképei Flóratérképek (Florisztikai térképek) A flóra jellegének térképéi A flóra vízigényének térképei A flóra tápanyagigényének térképei A flóra oxigénfejlesztési képességének térképei (a lombozatból számítva) A növények lelőhelyeinek térképei Autochorológiai térképek A növények előfordulási gyakoriságának térképei Egyes növényfajták elterjedésének- térképei (Flóraelem area térképe) Egyes növények elterjedésének központjai 'Fióratérképek (Áflórabirodalmak és flóraterületektérképei) Az egyes rendszertani egységek elterjedésének térképei Genetikus flóratérképek A növények elterjedési-terület változásainak térképei 10

11 II. tényezőcsoport térképei: A természeti folyamatok térképei A növényfejlődés és a növényszármazás térképei Növényvándorlási térképek Vegetációtörténeti térképek Történelmi növényzettérkép Pollenanalítikai térképek Őstájtérképek Növényzeti térképek (iásd KTM indikátorlista) Egyes életformák vagy életformacsoportok elterjedésének a térképei. Az életformák lépcsőzetes eloszlásának térképei Az Összterülethez viszonyított erdőterület térképéi A fafajták elterjedési térképei Az erdő összetételének térképei A fafajiak sűrűségi térképei Növényökológiai térképek A növények elterjedését befolyásoló tényezők térképei Az ökológiai felosztás (jelenlegi állapot) térképei Növényökológiai sorrendét (magassági fokot) jelölő térképek Határvonaltérképek (erdőhatár, fahatár) Szinkorológiai térképek A (potenciális) természeti tájak térképei Növénytársulások térképéi A növénytársulások előfordulási helyeinek térképei Egyes növénytársulások elterjedést térképei A növénytársulások regionális tagozódásának térképei (nagy és kis területi tagozódás) Növényszociológiai térképek Növényszociológiai különleges térképek (felvétel égy terület társulásairól nagy méretarányban) Növényszociológiai áttekintő térképek (növényszociológiai tagozódás közepes és kis méretarányban) Szociológiailag fontos fajok elterjedésének térképei A klimax növénytársulások térképei Dinamikus növényszocioiógiai térképek (növényszukcessziók, klimaxterületek) A növénybetegségek és növénykártevők térképei 7.5. Állatismeret! térképek (Faunatérképek) Faunisztikai térképek Faunisztikai lelőhelyek térképei Rendszertani egységek (pl. fajok, nemzetségek, családok) elterjedésének térképei Ugyanazon fajok sűrűségtérképei Egyes faunaelemek térképei Faunaterületek, - tartományok és kerületek térképei Állattani genetikai és rendszertani szaktérképek Az azonos faunafejlődés és származás fokozatainak a térképei Faunatörténeti térképek (Dinamikus faunatérképek) A fauna elterjedési területe változásának térképei (kibővülés és szűkülés) Állatökológiai térképek (Állatkörnyezeti térképek) 11

12 II. tényezőcsoport térképei: A természeti folyamatok térképei Az állatok élettértípusainak térképei Az állatok életközösségéinek térképei Állatszociológiai térképek Állatasszociációk elterjedési térképei Szociológiailag fontosabb fajok elterjedési térképei Dinamikus állatszociológiai térképek; Állatbetegségek térképei Az állatbetegségek terjesztőinek és az állati kártevőknek a térképei Állatköltési térképek Költésbiológiai térképek A költés időszakának térképei A költési helyek vagy azok elterjedésének térképei Állatvándorlási térképek Periodikus állatvándorlási térképek 7.6. Biológiai térképek (Növények és állatok együtt) Izopiptéz térképek (térkép a vándormadarak közel egyidőben történő megérkezésének időpontját mutató vonalakkal) Állatok és növények élettársulásainak a térképei (Bi'ocönózís* térképek) Hidrobiológiái térképek Természetvédelmi térképek (lásd KTM indikátorlista) Természetvédelmi területek térképei Védett fajok elterjedésének térképei (lásd KTM indikátorlista) 8. Talajtérképek (pedológiai térképek) 8.1. A talaj fizikai talajtulajdonságainak térképei (lásd KTM indikátorlista) Talajtakaró-vastagsági térképek A talajkötöttség térképei Talajhőmérséklet-térképek Talajfagy-térképek 8.2. A talaj kémiai tulajdonságainak térképei (lásd KTM indikátorlista) 8.3. A talaj vízgazdálkodási jellemzőinek térképei (lásd KTM indikátorlista) 8.4. A talajerő (a talajtermékenység) térképei (lásd KTM indikátorlista) Talajjavítás és tápanyagszükséglet térképei (lásd KTM indikátorlista) Talajbecslési térképek (talajegységek értékeinek - aranykorona - térképei) 8.5. Talajerózió-térképek (lásd KTM indikátorlista) 8.6. Az évenként keletkező és elszállítható szerves anyag mennyiség térképei 8.7. Talajtájtérképek Talajfajta-térképek (a talaj fizikai tulajdonságai szerint) Talajtípus-térképek (a klimatikus feltételektől függő tulajdonságok szerint) A talajfajtákat és a talajtípusokat egységesen ábrázoló térképet "Romtalajok" térképei 12

13 III. tényezőcsoport térképei: A társadalmi tényezők térképei III. A társadalmi tényezők térképei 9. A társadalmi tényezők térképei 9.1. Antropológiai térképek (Embertani térképek) Antropológiai felvételek térképei Antropológiai áttekintő térképek 9.2. Népességi térképek (Demográfiai térképek) Népességelterjedési térképek Népességstatisztikai alaptérképek A népességszóródás térképei (pontmódszer) Népsűrűségtérképek A letelepült népsűrűség térképei (lásd KTM indikátorlista) A vándorló népsűrűség térképei A népmozgalom térképéi Az abszolút népmozgalom térképei A népmozgalom térképei (teljes népesség) Egyes népességcsoportok térképei A természetes népmozgalom térképei A természetes szaporodás térképei Születésgyakoriság térképek Halandósági térképek (lásd KTM indikátorlista) Népességszerkezeti térképek A népesség nem szerinti felosztásának térképei A népesség korszerinti tagozódásának térképei Egyes korcsoportok térképe Vándorlási térképek Népességvándorlási térképek A belső vándorlás térképei *** A földtől való menekülés térképei *** A magasabb területekről való elvándorlás térképei A városokba váló vándorlás térképei Bevándorlási térképek Kivándorlási térképek A szociális tagozódás térképei A népesség szociális összetételének térképei A falusi népesség szociális tagozódásának térképei A városi népesség szociális tagozódásának térképei Az aszociális népességelemek térképei A népesség állandó tartózkodásának térképei Az ingázó népesség térképei A műveltségi fok térképei - Az analfabétizmus térképei Az iskolák látogatottságának térképei A kulturális tevékenység térképei A népesség életkörülményeinek térképei Lakásügyi térképek 13

14 III. tényezőcsoport térképei: A társadalmi tényezők térképei Épületekkel kapcsolatos térképek Lakásokkal kapcsolatos térképek Lakássűrűség-térképek A lakásfelszereltség térképéi Az új lakónegyedek térképei Lakásellátottság térképei Laksűrűségi térképek Egy lakásra eső háztartások térképei A háztartás térképei A háztartások nagyságának térképei A háztartások jellegének térképei A háztartások komfortosságának térképei A népesség egészségi állapotának térképei Betegségtérképek Dinamikus gyógyászati (orvos-) földrajzi térképek Járványtérképek A járványok elterjedésének izotérképei Évszakonként fellépő betegségek térképei Betegség terjesztők térképei A népesség higiénés állapotának térképei Élelmiszerek (a tápláléklánc vége) és az ivóvíz károsító anyag tartalmának térképei (lásd KTM indikátorlista) Az egészségi állapot jellemzőinek térképei Morbiditási - statisztikai orvosi- térképek (A betegségek előfordulásának, egyes betegségek elterjedésének az ábrázolása) Mortalitási jellemzők térképei Koraszülési jellemzők térképei Születési rendellenességek jellemzőinek térképei (lásd KTM indikátor lista) Neurológiai károsodások jellemzőinek térképei Légúti megbetegedések jellemzőinek térképei (lásd KTM indikátorlista) 9.3. Település (település-földrajzi) térképek Településhálózati térkép Településsűrűségi térképek Típus település-térképek Településtípus-térképek (nagyság és fekvés szerint) Települések funkció szerinti megoszlásának térképei Településnagyság-térkép (terület, ill. lakos szám szerint) A jelenlegi települések térképe Műemléktérképek (lásd KTM indikátorlista) A települések földrajzi helyzetének térképei Jelenlegi településformák térképei Alaprajz-fejlődési térképek Alaprajz-térképek (utcahálózat vagy beépítés szerint) Beépítés-sűrűségi térképek Házsűrűségi térképek Települési úthálózati térképek (lásd KTM indikátorlista) Lakóhely-térkép Településsérülés, -romlás és -pusztulás térképei Zöldterületi térképek (lásd KTM indikátorlista) A kommunális ellátottság térképei (lásd KTM indikátorlista) A közműves vízellátás térképei (lásd KTM indikátorlista) A csatornázottság térképei (lásd KTM indikátorlista) A szennyvízszikkasztás térképei A közműolló térképei (lásd KTM indikátorlista) Az energiaellátás térképei (lásd KTM indikátorlista) A szervezett hulladékgyűjtés térképei (lásd KTM indikátorlista) A települések urbanizáció szerinti megoszlásának térképei Falusi települések térképei Falusi településtípusok térképei (magányos-, szórt és csoportos települések) Falutípusok térképei A falusi területhasznosítás térképei (beépítési szerkezet, vagy gazdasági funkció szerint) Birtoktagozódás (dűlőtípusok) térképei Városi települések térképei 14

15 III. tényezőcsoport térképei: A társadalmi tényezők térképei Városi települések elterjedési térképei A városok területnagyság vagy lakos szám szerinti megoszlásának térképei Városok topográfiai helyzet szerinti megoszlásának térképei Város egyes részei építési időpontját mutató térképek A városi területhasznosítás térképei (beépítési szerkezet, vagy gazdasági funkció szerint) Városnegyed-térképek (elhatárolás és szerkezet) Várostípus-térképek Városok földrajzi helyzetének térképei (A város helye és szerepe a településhálózatban) Városok funkcióit ábrázoló térképek (vagy a városok funkció szerinti kategorizálásának térképei) Város-vidék kapcsolatok térképei Központi helyek térképei (a központi funkciók száma vagy a vonzókör nagysága szerint) Izodyn-térképek (Egy nagyváros azonos nagyságú gazdasági vonzóerő-vonalait ábrázoló térkép) Különleges települések térképei Várak és várkastélyok térképei Kultuszhelyek és egyházi települések (kolostorok) térképei Építéstechnikai térképek Az építőanyagok és egyes építőelemek térképei Háztípusok térképei A falusi házformák térképei A városi házformák és építési elemeik térképei Épületállag-térképek Épületállag-térképek izometrikus ábrázolással A települések építészeti körzetekre osztásának térképei 9.4. Műtáj-fejlődési térképek Az egyes kultúrterületek szerkezeti térképei A műtáj különböző (történeti) időpontú térképéi A műtáj kialakulásának térképei A területhasznosítás változásának térképei Az erdőirtások és erdősítések térképei A (területnyerés és) folyószabályozás térképei A lápkiszárítás térképei 9.5. A területfejlesztés, a területi tervezés és a településtervezés térképei Tervezési alaptérképek Térszerkezeti felvételek tervezési kiértékelésre Infrastruktúra-térképek. A társadalmi beruházások térképei Ország- és területfejlesztési (terv-) térképek A gazdasági tervezés térképei Hulladéklerakó helyeket ábrázoló térképek (lásd KTM indikátorlista) A közlekedéstervezés térképei A településhálózat-fejlesztés térképei Vízgazdálkodási keretterv-térképek A terület-felhasználási- (terv-) térképek Védő- és védett területeket (pl. csendes és zajvédő övezeteket) ábrázoló térképek (lásd KTM indikátorlista) A város-és községtervezés térképei Beépítési tervek Területhasznosítási tervek Rendezési tervek 15

16 VI. tényezőcsoport térképei: A gazdasági tényezők térképei (Gazdaságföldrajzi térképek) IV. A gazdasági tényezők térképei (Gazdaságföldrajzi térképek) 10. A gazdasági tényezők térképei (Gazdaságföldrajzi térképek) A humán erőforrás térképei A foglalkoztatottak területegységre eső számának (sűrűségének) térképei A foglalkoztatottak üzemekre vetített számának (sűrűségének) térképei Egyes foglalkozások térképei Foglalkozáscsoportok térképei Az aktív keresők megoszlásának térképei Az iparban foglalkoztatottak térképei A mezőgazdaságban foglalkoztatottak térképei A szolgáltatásban foglalkoztatottak térképei Az inaktív keresők megoszlásának térképei A munkanélküliek megoszlásának térképei Az egyes foglalkozási ágak térképei Gazdálkodási formák térképei Az önellátó egyéni gazdálkodás térképei Piacra termelő egyéni gazdálkodás térképei Állami szükségletre termelő szövetkezeti gazdálkodás térképei Világpiaci termelésre berendezkedett szövetkezeti gazdálkodás térképei Államilag ellenőrzött fogyasztási gazdálkodás (monopolgazdaság) térképei A szocializált gazdálkodás térképei Gazdálkodási egységek térképei Üzemfenntartók térképei Az üzemsűrűség térképei A földbirtokok térképei A bérelt (bérbe adott) területek térképei Üzemgazdasági (üzemforma) térképek Közellátási térképek Kereskedelmi térképek Nyersanyagellátási térképek A gazdasági kapcsolatok térképei A gazdasági eredmények térképei (lásd KTM indikátorlista) Hulladék termel(őd)és térképei (lásd KTM indikátorlista) Hulladék deponálás térképei (lásd KTM indikátorlista) A gazdaság szerkezetének térképei Az energiagazdálkodás térképei (lásd KTM indikátorlista) A köteléki áramszolgáltatás térképei Az áramtermelés telephelyeinek, létesítményeinek térképei A villanyvezetékek térképei Az áramtermelés és ellátás teljesítményének térképei Az áramfogyasztás térképei Az atomenergia-termelés térképei A gázgyártás és felhasználás térképei A gázgyártás telephelyeinek térképei A gázgyártás (fajta és mennyiség szerinti) térképei A gázfelhasználás térképei 16

17 VI. tényezőcsoport térképei: A gazdasági tényezők térképei (Gazdaságföldrajzi térképek) Az ásványolaj ellátás térképei Az ásványolaj telepek térképei Az olajfinomítók térképei Az ásványolaj felhasználás térképei A távfűtés térképei A távfűtőművek térképei Az ipar, az ipari szolgáltatás és a kézműipar térképei (lásd KTM indikátorlista) Az ipari munka- és üzemviszonyokat ábrázoló térképek ((ásd KTM indikátorlista) Ipari munkahelyek helyzeti és eloszlási térképei Az ipari üzemek (nagyság és jogi állapot szerinti) térképei Az ipari munkaviszonyok térképei Az ipari kapcsolatok térképei Az ipari termelés térképei Az ipari hulladéktermelés térképei (lásd KTM indikátorlista) Az ipari szennyvízkibocsátás térképei (lásd KTM indikátorlista) Az ipar által okozott maradandó károk térképei Iparföldrajzi tagolódási térképek Bányaművelési, kutatási és tulajdonjogi térképek Az egyes iparágak és -csoportok térképei (lásd KTM indikátorlista) Az üveg- és kerámiaipar térképei A nehézipar térképei (lásd KTM indikátorlista) A fémfeldolgozó ipar térképei (lásd KTM indikátorlista) A gép- és járműipar térképei (lásd KTM indikátorlista) Az elektrotechnikai ipar térképei (lásd KTM indikátorlista) A finommechanikai és optikai ipar térképei A kémiai és a gyógyszeripar térképei A textilipar térképei A faipar térképei A papíripar térképei (lásd KTM indikátorlista) Az élelmiszeripar térképei (lásd KTM indikátorlista) Az építőipar térképei Egyes kézműipari ágak térképei Mezőgazdasági térképek A mezőgazdasági munka- és üzemviszonyokat ábrázoló térképek A mezőgazdasági birtokformák térképei A mezőgazdasági munkaviszonyok térképei Mezőgazdasági üzemi viszonyok térképei Parcella-határokat ábrázoló térképek Tagosítás (földrendezés) térképei Agrárgazdasági formák térképei Állandó földművelés térképei Öntözéses földműveléstérképei (lásd KTM indikátorlista) Erdőgazdálkodás.(fa és cserjetermesztés) térképei Kertészeti térképek Mezőgazdasági üzemtípusok térképei Földművelési üzemtípusok térképei Állattenyésztési üzemtípusok térképei 17

18 VI. tényezőcsoport térképei: A gazdasági tényezők térképei (Gazdaságföldrajzi térképek) Talajhasznosítási rendszerek térképei Mocsár- és lápgazdálkodás térképei Speciális növénytermesztés térképei Mezőgazdasági üzemformák térképei Paraszti vegyes üzemformák térképei *** Uradalmi gazdaságok térképei *** Ültetvénygazdaságok térképei Szövetkezeti gazdasági formák térképei Monokultúrás gazdasági formák térképei A technikai üzemvezetési rendszerek térképei Földhasznosítási térképek (A települések, közlekedési területek, kert, szántó, rét, legelő, erdő, terméketlen területek térképei) Földhasznosítási munkatérkép. Földhasznosítási áttekintő térkép (lásd KTM indikátorlista) Talajhasznosítási térkép (a termesztett fajok művelési térképei) Talajhasznosítási munkatérkép Talajhasznosítás áttekintő térkép Az egyes haszonnövények termesztésit (művelési) térképei Állattenyésztés térképei Állattartási formák térképei Mezőgazdasági újraművelés (rekultiváció) térképei Mezőgazdasági öntözés és lecsapolás térképei (melioráció térképei) (lásd KTM indikátorlista) Mezőgazdasági produkcióra jellemző mutatók térképei Mezőgazdasági termelés térképei A mezőgazdasági károk térképei A mezőgazdasági földrajzi körzetek térképei Kemikáliák használatának térképei (lásd KTM indikátorlista) Terményben felhalmozódott károsító anyagok térképei (lásd KTM indikátorlista) Mezőgazdasági szennyvízkibocsátás térképei (lásd KTM indikátor lista) Mezőgazdasági hulladéktermelés térképei (lásd. KTM indikátor lista) Az erdőgazdaság tárképei Erdőtérképek (Erdőgazdasági térképek) Erdőgazdasági munka- és üzemviszonyok térképei Erdőrendezési térképek Erdőtelepítési térképek Újrafásítási (rekultiválási) térképek Erdőtulajdon térképek Erdőgazdasági hasznosítás térképei Erdőállomány (erdőterületek) térképei Az erdészeti üzemtípusok térképei Üzemi áttekintő (állomány) térképek Az erdőállomány vágásfordulóinak térképei (erdészeti üzemi tervek) A faszállítás és faúsztatás térképei Erdészeti fakitermelés (famennyiség) térképei Erdőhozam-térképek Erdőkárok térképei Erdőgazdasági üzemvezetés (tervezés) térképei Erdők földrajzi körzeteinek térképei 18

19 VI. tényezőcsoport térképei: A gazdasági tényezők térképei (Gazdaságföldrajzi térképek) Halászati térképek *** A tengeri halászat térképei *** A halelőfordulások térképei *** Halászati idő és a halászati tilalom térképei *** A halászkikötők és halászflották térképei *** A halgazdaságok típusainak térképei *** A tengeri halászati módok térképei *** A kagylóhalászat térképei *** Különböző halászhajók, csónakok és halászati eszközök elterjedésének térképei *** Halászati hozamok térképei *** Halászati károk térképei A belvízi (édesvízi) halászat térképei Halászható vizek térképe A folyami és tavi halászat térképei, halfajták és fogási módok szerint A belvízi halfajták elterjedési térképei Halásztelepülések, halászhelyek térképei Tógazdaságok és halászati intézmények térképei A belvízi (édesvízi) halászat hozamának térképei Halászati károk térképei Vadászati térképek Vadászterületek térképei Vadászható fajok elterjedésének térképei Közlekedési és szállítási térképek Általános közlekedési térképek A jelenkori közlekedési hálózat kor szerinti megoszlásának a térképei A közlekedés fenntartóinak és szervezeteinek térképei A közlekedéshálózat térképei Közlekedési létesítmények térképei A nyugvó közlekedés térképei (parkolóhelyek) Közlekedési teljesítmény térképek (lásd KTM indikátorlista) Izoinechentérképek (Az egyenlő közlekedési gyakoriságú vonalak térképei) Izohemer térképek (A lehetséges legrövidebb azonos időtartamú teherszállítás övezeteinek (vonalainak) térképei) Forgalmi típusok térképei Személyközlekedési térképek Áruszállítási térképek Szállítási iparágak térképei A közlekedés környezeti hatásainak térképei (lásd KTM indikátor lista) Úttérképek Úthálózati térképek Autóúttérképek (lásd KTM indikátorlista) Útszakasz térkép Az utak funkciója szerinti (távolsági, összekötő, stb.) úttérképek Kerékpárutak térképei (lásd KTM indikátorlista) Közúti közlekedési térképek Autóközlekedési térképek Útsűrűségi térképek 19

20 VI. tényezőcsoport térképei: A gazdasági tényezők térképei (Gazdaságföldrajzi térképek) Az egyes útosztályok térképei Útállapot-térképek (az építőanyag, a pálya szélesség, az út szűkületének és a hidak teherbíróképessége szerint) Településeken való áthaladási úttérképek A közúti forgalom térképei Közúti forgalomszámlálási térképek Útterhelési térképek (forgalom mennyisége szerint) Gépjármű gyakoriság térképei (gépkocsi szám és gyakoriság szerint) (lásd KTM indikátorlista) A sínhez kötött közlekedés térképei Vasút-vonal és vasúthálózati térképek Vasútsűrűségi térképek Egyes vasútszakaszok térképei Vasútvonalak térképei tulajdonos vagy fenntartó szerint Vasútvonalak térképei funkciójuk szerint (személy és teherszállítási, gyorsvonati és személyvonati, ill. távolsági és helyi vonalak) Vasutak áramellátási és villamosítási térképe Vízi közlekedési térképek Belvízi utak térképei Vízi utak (folyók, csatornák) térképei Vízi utak hordképességének (kapacitásának) térképei Vízi utak közlekedési teljesítményeinek térképei Vízi közlekedési berendezések térképei Belvízi kikötők térképe Egyes belvízi kikötők szaktérképei Belvízi utak vízépítési térképei Belvízi utak üzemtechnikai térképei *** Tengeri közlekedési térképek *** Tengerhajózási térképek (vonalhajózás) *** Tengeri kikötők térképei (funkció, nagyság és berendezés szerint) *** Tengeri kikötök térképei (vízállás szerint) *** Tengeri kikötők térképei (kikötési és ellátási lehetőségek szerint) *** Tengeri kikötő-térkép a berendezések bemutatásával Légi közlekedési térképek Légiforgalmi és légi közlekedési térképek Repülőterek és leszállási lehetőségek térképei Repülőtér-térképek Légikikötők és- fő légi útvonalak (funkció, teljesítmény, induló gépek száma, kontinentális és interkontinentális jelleg-szerint) térképei Légtér-térképek Légi közlekedési (aeronautikai) vonaltérképek Energiaszállítás térképéi: A gázhálózat térképei A gázvezetékek térképei Az ásványolaj vezetékek térképei A villamosenergia-hálózat térképei Üdülési és idegenforgalmi térképek Az üdülési és idegenforgalmi helyek térképei 20

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános Iskola Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent.

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent. A FÖLD VÍZKÉSZLETE A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent. Megoszlása a következő: óceánok és tengerek (világtenger): 97,4 %; magashegységi és sarkvidéki jégkészletek:

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

Tantárgyi követelmény. FDB 1407 Általános természetföldrajz I. (elmélet, a tárgy kollokviummal zárul)

Tantárgyi követelmény. FDB 1407 Általános természetföldrajz I. (elmélet, a tárgy kollokviummal zárul) Tantárgyi követelmény FDB 1407 Általános természetföldrajz I. (elmélet, a tárgy kollokviummal zárul) Elsajátítandó tananyag: A Föld fejlődése és szerkezete. A földfelszín vízszintes és függőleges tagozódása.

Részletesebben

A földhasznosítás változásának követése távérzékeléssel

A földhasznosítás változásának követése távérzékeléssel A földhasznosítás változásának követése távérzékeléssel http://www.nasa.gov/centers/langley/news/releases/1998/dec98/98-098.html Verőné Dr. Wojtaszek Małgorzata Balázsik Valéria Copyright: ESA, EURIMAGE,

Részletesebben

Földtani alapismeretek III.

Földtani alapismeretek III. Földtani alapismeretek III. Vízföldtani alapok páraszállítás csapadék párolgás lélegzés párolgás csapadék felszíni lefolyás beszivárgás tó szárazföld folyó lefolyás tengerek felszín alatti vízmozgások

Részletesebben

Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz?

Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz? Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz? MISKOLCI EGYETEM KÚTFŐ PROJEKT KÖZREMŰKÖDŐK: DR. TÓTH ANIKÓ NÓRA PROF. DR. SZŰCS PÉTER FAIL BOGLÁRKA BARABÁS ENIKŐ FEJES ZOLTÁN Bevezetés Kútfő projekt: 1.

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

Vajdasági vízhiány probléma

Vajdasági vízhiány probléma Vízhiány és adaptív vízgazdálkodási stratégiák a magyar-szerb határmenti régióban Vajdasági vízhiány probléma Mészáros Minucsér Újvidéki Egyetem, Természettudományi Kar Workshop 2014. Május 30. Mórahalom

Részletesebben

A VÍZ: az életünk és a jövőnk

A VÍZ: az életünk és a jövőnk A VÍZ: az életünk és a jövőnk Tartalom A Föld vízkészletei A víz jelentősége Problémák Árvizek Árvízvédelem Árvízhelyzet és árvízvédelem a Bodrogon Összegzés A Föld vízkészlete A Föld felszínének 71%-a

Részletesebben

Az indikátorok. 1. A terület általános jellemzése

Az indikátorok. 1. A terület általános jellemzése 1 Bevezetés A projekt célja egy olyan környezeti állapotértékelési módszer kidolgozásának elősegítése, amellyel a szélesebb nyilvánosság információt kap a térség komplex környezeti állapotáról és annak

Részletesebben

Az MVA adat- és információ igénye. Bíró Tibor Károly Róbert Főiskola

Az MVA adat- és információ igénye. Bíró Tibor Károly Róbert Főiskola Az MVA adat- és információ igénye Bíró Tibor Károly Róbert Főiskola Felhasználók Vízhasználók Vízszolgáltatók Igazgatási szervek Hatósági szervek Tudományos szervezetek Alapvetések A vízhasználóknak lényegesen

Részletesebben

A debreceni városklíma mérések gyakorlati tapasztalatai

A debreceni városklíma mérések gyakorlati tapasztalatai A debreceni városklíma mérések gyakorlati tapasztalatai Bíróné Kircsi Andrea László Elemér Debreceni Egyetem UHI workshop Budapest, 2013.09.24. Mi a városklíma? Mezoléptékű klimatikus jelenség Mérhető,

Részletesebben

Az éghajlat és a tájhasználatváltozás hatása a szőlőtermelésre Bihari Zoltán Debreceni Egyetem

Az éghajlat és a tájhasználatváltozás hatása a szőlőtermelésre Bihari Zoltán Debreceni Egyetem Az éghajlat és a tájhasználatváltozás hatása a szőlőtermelésre Bihari Zoltán Debreceni Egyetem Mi befolyásolja a szőlőtermelést? Klímafüggő tényezők Levegő CO2 tartalma Hőmérséklet Csapadék Levegő páratartalma

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) 1.1 Közlekedési alapfogalmak 1.2 Közúti közlekedés technikai elemei KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

óra 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24 C 6 5 3 3 9 14 12 11 10 8 7 6 6

óra 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24 C 6 5 3 3 9 14 12 11 10 8 7 6 6 Időjárási-éghajlati elemek: a hőmérséklet, a szél, a nedvességtartalom, a csapadék 2010.12.14. FÖLDRAJZ 1 Az időjárás és éghajlat elemei: hőmérséklet légnyomás szél vízgőztartalom (nedvességtartalom) csapadék

Részletesebben

ERDÉSZET EMLÉKEZTETŐ: Történet Tartamos erdőgazdálkodás Fenntartható fejlődés

ERDÉSZET EMLÉKEZTETŐ: Történet Tartamos erdőgazdálkodás Fenntartható fejlődés 1. Erdészet, erdőgazdálkodás 1.1 Története 1.2 Szervezetek, jog 2. Erdőgazdálkodás alapjai 2.1. Szakterületek, fogalmak 2.2. Termőhely, fafajok 2.3. Erdőtársulások 2.4. Erdődinamika 3.) Erdőgazdálkodás

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/827/2008. Tervezet a Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi Terület 24/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

2011. 234/2011. (XI.10)

2011. 234/2011. (XI.10) Jogszabályi háttér A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény a Kat. végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI.10) Korm. Rendelet V. fejezet

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

A Balaton szél keltette vízmozgásainak modellezése

A Balaton szél keltette vízmozgásainak modellezése Numerikus modellezési feladatok a Dunántúlon 2015. február 10. A Balaton szél keltette vízmozgásainak modellezése Torma Péter Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves

Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves Leíró éghajlattan_2 Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves potenciális evapostranpiráció csapadék évszakos

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA 1. Ausztrália határai: NY: Indiai-óceán - Afrikától É: Timor-tenger, Arafura-tenger - Óceánia szigeteitől K: Nagy-korallzátony, Csendes-óceán - Amerikától D: Indiai-óceán

Részletesebben

Magyarország régióinak földrajza

Magyarország régióinak földrajza Magyarország régióinak földrajza szerkesztette: Dr. Szabó Géza tanszékvezető egyetemi docens A régiók felépítése A régiók földrajzi jellemzői: A történelmi múltban kiformálódott közösség adja alapját (történelmi

Részletesebben

Fogalmak. Az extenzív halastavi gazdálkodás és a kárókatona szerepe és megítélése halastavi környezetben 2009. szept. 24. Biharugra, Bihari Madárvárta

Fogalmak. Az extenzív halastavi gazdálkodás és a kárókatona szerepe és megítélése halastavi környezetben 2009. szept. 24. Biharugra, Bihari Madárvárta Extenzív halastavak természeti értékei és funkciói Kerepeczki Éva Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Szarvas Célkitűzés AZ ELŐADÁS CÉLJA, hogy bemutassuk a halastavak értékeit és felhívjuk a figyelmet

Részletesebben

Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során?

Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során? Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során? Tósné Lukács Judit okl. hidrogeológus mérnök egyéni vállalkozó vízimérnök tervező,

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek. adatszolgáltatóinak meghatározása. Országos Meteorológiai Szolgálat

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek. adatszolgáltatóinak meghatározása. Országos Meteorológiai Szolgálat Tipus: = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel 1066 1254 1255 1256 1257 1259 Levegőtisztaság-védelmi adatok Beszámoló az erdősítésekről és a fakitermelésről Erdővédelmi kárbejelentő lap Jelentés az erdészeti szaporítóanyagokról

Részletesebben

A magyarországi termőhely-osztályozásról

A magyarországi termőhely-osztályozásról A magyarországi termőhely-osztályozásról dr. Bidló András 1 dr. Heil Bálint 1 Illés Gábor 2 dr. Kovács Gábor 1 1. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Termőhelyismerettani Tanszék 2. Erdészeti Tudományos Intézet

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

A talaj termékenységét gátló földtani tényezők

A talaj termékenységét gátló földtani tényezők A talaj termékenységét gátló földtani tényezők Kerék Barbara és Kuti László Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Környezetföldtani osztály kerek.barbara@mfgi.hu környezetföldtan Budapest, 2012. november

Részletesebben

rség g felszín n alatti vizeinek mennyiségi

rség g felszín n alatti vizeinek mennyiségi A Nyírs rség g felszín n alatti vizeinek mennyiségi problémáinak megoldására javasolt intézked zkedések Csegény József Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

ÉGHAJLAT. Északi oldal

ÉGHAJLAT. Északi oldal ÉGHAJLAT A Balaton területe a mérsékelten meleg éghajlati típushoz tartozik. Felszínét évente 195-2 órán, nyáron 82-83 órán keresztül süti a nap. Télen kevéssel 2 óra fölötti a napsütéses órák száma. A

Részletesebben

Éghajlatváltozás és a felszíni vizeink

Éghajlatváltozás és a felszíni vizeink 21. ÁPRILIS 22 A FÖLD NAPJA A Föld jövőjét érintő legfontosabb problémák rangsora 1. A Föld energia- és nyersanyagkincse 2. Víz 3. Talaj 4. Föld és élet 5. Éghajlatváltozás 6. Természeti katasztrófák 7.

Részletesebben

MS-4105 foldrajz atlasz borito_2011.qxd 2013.03.06. 10:06 Page 1 9 7896 36 976712 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Csillagászat... 2 Kontinensvándorlás. A Föld és a légkör szerkezete... 4

Részletesebben

A légkör mint erőforrás és kockázat

A légkör mint erőforrás és kockázat A légkör mint erőforrás és kockázat Prof. Dr. Mika János TÁMOP-4.1.2.A/1-11-1-2011-0038 Projekt ismertető 2012. november 22. Fejezetek 1. A légköri mozgásrendszerek térbeli és időbeli jellemzői 2. A mérsékelt

Részletesebben

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése 1. Jellemezze és csoportosítsa a mezőgazdasági hulladékokat és melléktermékeket eredet és hasznosítási lehetőségek szempontjából, illetve vázolja fel talajra, felszíni-, felszín alatti vizekre és levegőre

Részletesebben

A mezőgazdaság és természetvédelem

A mezőgazdaság és természetvédelem KÖRNYEZET- ÉS TÁJGAZDÁLKODÁS A mezőgazdaság és természetvédelem viszonyáról A mezőgazdaság és a természetvédelem viszonyának kulcskérdése, hogy a természetvédelem érdekében hozott intézkedések következtében

Részletesebben

Amerikai Egyesült Államok összlakossága és magyar származású népessége az American Community Service 1 2004 adatai alapján

Amerikai Egyesült Államok összlakossága és magyar származású népessége az American Community Service 1 2004 adatai alapján Amerikai Egyesült Államok összlakossága és magyar származású népessége az American Community Service 1 2004 adatai alapján 1. ábra. Összpopuláció* Összlakosság 285 691 501 (99%) Összlakosság 1 527 156

Részletesebben

Gördülő Tanösvény témakör-modulok

Gördülő Tanösvény témakör-modulok Gördülő Tanösvény témakör-modulok E: Élőhelyek és életközösségeik E.1. Lombhullató erdők és élőviláguk tölgyesek bükkösök E.2. Tűlevelű erdők és élőviláguk E.3. E.4. E.5. E.6. lucfenyvesek Patakvölgyi,

Részletesebben

4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK. Dr. Varga Csaba

4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK. Dr. Varga Csaba 4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK Dr. Varga Csaba Talajképző tényezők 1. Növényzet, állatvilág 3. Éghajlat 5. Domborzat 7. Talajképző kőzet 9. Talaj kora 11. Emberi tevékenység 1. Természetes növényzet és állatvilág

Részletesebben

A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák

A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák Tények és számok A turizmus a világon az egyik legdinamikusabban bővülő ágazat: 1990 és 2004 között 4,2%-os növekedés 2004: külföldre

Részletesebben

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Eck József projektmenedzsment igazgató MVM Paks II. Zrt. Paks, 2014. május 5. Tartalom Törvényi háttér Telephely bemutatása Telephely

Részletesebben

Az INSPIRE direktíva bevezetésének jelenlegi helyzete Magyarországon

Az INSPIRE direktíva bevezetésének jelenlegi helyzete Magyarországon Az INSPIRE direktíva bevezetésének jelenlegi helyzete Magyarországon Bozó Pál - Mikus Dezső Dr. Takács András Attila kif@mail.kvvm.hu INSPIRE mért szükséges Tengerparti erózió Árvizek Tengerszint változási

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2015. ÉVRE SZÓLÓ ÉVES FEJLESZTÉSI KERET

Vidékfejlesztési Program 2015. ÉVRE SZÓLÓ ÉVES FEJLESZTÉSI KERET Vidékfejlesztési Program 2015. ÉVRE SZÓLÓ ÉVES FEJLESZTÉSI KERET Felhívás azonosító tervezett ideje VP4-10.1.1-15 Agrárkörnyezetgazdálkodási kifizetés 158.6 egyszerűsített október VP4-11.1.1-11.2.1-15

Részletesebben

Versenyző adatlap. Név: Osztály: Születési hely, idő: Általános iskola neve, címe: A versenyző otthoni címe: Telefonszáma: e-mail címe:

Versenyző adatlap. Név: Osztály: Születési hely, idő: Általános iskola neve, címe: A versenyző otthoni címe: Telefonszáma: e-mail címe: Versenyző adatlap Név: Osztály: Születési hely, idő: Általános iskola neve, címe: A versenyző otthoni címe: Telefonszáma: e-mail címe: Vizeink védelme I. forduló 1, Az alábbi keresztrejtvény egy, a vízgazdálkodásban

Részletesebben

Katona Ottó Viziterv Alba Kft. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Katona Ottó Viziterv Alba Kft. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Katona Ottó Viziterv Alba Kft. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 31 db kijelölt vízfolyás víztest 6 db kijelölt állóvíz víztest 10 db kijelölt felszín alatti víztest Főbb vízfolyások:

Részletesebben

Tájváltozások kényszerek és lehetőségek a tájváltozások kezelésében

Tájváltozások kényszerek és lehetőségek a tájváltozások kezelésében Tájváltozások kényszerek és lehetőségek a tájváltozások kezelésében Gazdasági kényszer : ipar, bányászat; energiatermelés; erdőgazdaság; folyószabályozás; stb. Felhagyás bolygatott, degradált állapot megbolygatott

Részletesebben

Pap Gábor Fiatal szakember képzés Európában: Csehország 2009.

Pap Gábor Fiatal szakember képzés Európában: Csehország 2009. Köszönetnyilvánítás:... 4 Csehország vízgazdálkodási rendszere... 5 1. Terület bemutatása... 5 1.1 Elhelyezkedés domborzat... 5 1.2 Éghajlati, vízrajzi viszonyok... 6 2. Vízgazdálkodási rendszer bemutatása...

Részletesebben

Tározótavak (állóvizek) tervezési elvei Dr. Madarassy László Bedő Csaba BME Építőmérnöki Kar Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

Tározótavak (állóvizek) tervezési elvei Dr. Madarassy László Bedő Csaba BME Építőmérnöki Kar Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Tározótavak (állóvizek) tervezési elvei Dr. Madarassy László Bedő Csaba BME Építőmérnöki Kar Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Fertő-tó, Dóri Béla Természeti katasztrófák útján kialakuló tavak Ilyen

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

Az öntözés helyzete a Vajdaságban

Az öntözés helyzete a Vajdaságban Vízhiány és adaptív vízgazdálkodási stratégiák a magyar-szerb határmenti régióban Az öntözés helyzete a Vajdaságban Mészáros Minucsér Újvidéki Egyetem, Természettudományi Kar Workshop 2014. Április 7.

Részletesebben

A Mezőgazdasági Vízhasználati Adattár (MVA) kiépítése pilot program. interaktív vitafórum. MVA pilot rendszer. Bozán Csaba

A Mezőgazdasági Vízhasználati Adattár (MVA) kiépítése pilot program. interaktív vitafórum. MVA pilot rendszer. Bozán Csaba A Mezőgazdasági Vízhasználati Adattár (MVA) kiépítése pilot program interaktív vitafórum MVA pilot rendszer Bozán Csaba témacsoport vezető, tudományos munkatárs Mezőgazdasági Vízgazdálkodás Témacsoport

Részletesebben

Szakdolgozat. Belvíz kockázatelemző információs rendszer megtervezése Alsó-Tisza vidéki mintaterületen. Raisz Péter. Geoinformatikus hallgató

Szakdolgozat. Belvíz kockázatelemző információs rendszer megtervezése Alsó-Tisza vidéki mintaterületen. Raisz Péter. Geoinformatikus hallgató Belvíz kockázatelemző információs rendszer megtervezése Alsó-Tisza vidéki mintaterületen Szakdolgozat Raisz Péter Geoinformatikus hallgató Székesfehérvár, 2011.04.16 Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

Sopron és Ebenfurth közötti kétvágányúsítás területfejlesztési hatásai (különös kitekintéssel a Sopron-Győr vasútvonal fejlesztésére)

Sopron és Ebenfurth közötti kétvágányúsítás területfejlesztési hatásai (különös kitekintéssel a Sopron-Győr vasútvonal fejlesztésére) Sopron és Ebenfurth közötti kétvágányúsítás területfejlesztési hatásai (különös kitekintéssel a Sopron-Győr vasútvonal fejlesztésére) 2015. 02. 05. Szombathely Készítette: Deák Máté A tanulmányról Vezetői

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

Hospodárska geografia

Hospodárska geografia Hospodárska geografia A GAZDASÁGI ÉLET JELLEMZŐI Világgazdaság szereplői: - nemzetközi óriáscégek, - integrációk(együttműködések), - országok, Ezek a földrajzi munkamegosztáson keresztül kapcsolódnak egymáshoz.

Részletesebben

1. számú melléklet. Eljárási határidők és típusok összefoglalása

1. számú melléklet. Eljárási határidők és típusok összefoglalása 1. számú melléklet 1. számú melléklet Eljárási határidők és típusok összefoglalása Eljárás fajtája Közösségi értékhatárt elérő Nemzeti értékhatárt elérő I. EGY SZAKASZOS ELJÁRÁSOK 1. Nyílt eljárás 74.

Részletesebben

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései Tóth Sándor (KÖDU KÖVIZIG) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Siófok 2009. július 21. 4-2 Balaton közvetlen alegység 53

Részletesebben

PERLITBÁNYÁSZAT -ELŐKÉSZÍTÉS- KÖRNYEZETVÉDELEM

PERLITBÁNYÁSZAT -ELŐKÉSZÍTÉS- KÖRNYEZETVÉDELEM A Miskolci Egyelem Közleménye A sorozat, Bányászat, 60. kötet, (2001) p. 9-16 Perlit, a környezetbarát magyar ásványi nyersanyag" tudományos konferencia PERLITBÁNYÁSZAT -ELŐKÉSZÍTÉS- KÖRNYEZETVÉDELEM Dr.

Részletesebben

A jövőben várható klímaváltozás és néhány lehetséges hatása a régióban

A jövőben várható klímaváltozás és néhány lehetséges hatása a régióban A jövőben várható klímaváltozás és néhány lehetséges hatása a régióban Blanka Viktória, Mezősi Gábor, Ladányi Zsuzsanna, Bata Teodóra Szegedi Tudományegyetem, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

Confederación Hidrográfica del Ebro AUTOMATA HIDROLÓGIAI INFORMÁCIÓS RENDSZER (A.H.I.R) AZ EBRO FOLYÓ VÍZGYÛJTÕ TERÜLETÉN

Confederación Hidrográfica del Ebro AUTOMATA HIDROLÓGIAI INFORMÁCIÓS RENDSZER (A.H.I.R) AZ EBRO FOLYÓ VÍZGYÛJTÕ TERÜLETÉN AUTOMATA HIDROLÓGIAI INFORMÁCIÓS RENDSZER (A.H.I.R) AZ EBRO FOLYÓ VÍZGYÛJTÕ TERÜLETÉN AZ INFORMÁCIÓS RENDSZER CÉLKITÛZÉSEI Árvízi elõrejelzés és menedzsment A vízkészletek optimalizálása és menedzselése

Részletesebben

Hidrodinamikai vízáramlási rendszerek meghatározása modellezéssel a határral metszett víztesten

Hidrodinamikai vízáramlási rendszerek meghatározása modellezéssel a határral metszett víztesten Hidrodinamikai vízáramlási rendszerek meghatározása modellezéssel a határral metszett víztesten Hidrodinamikai modell Modellezés szükségessége Módszer kiválasztása A modellezendő terület behatárolása,rácsfelosztás

Részletesebben

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 6 db kijelölt vízfolyás víztest 2 db kijelölt állóvíz víztest 5 db kijelölt

Részletesebben

Sósvíz behatolás és megoldási lehetőségeinek szimulációja egy szíriai példán

Sósvíz behatolás és megoldási lehetőségeinek szimulációja egy szíriai példán Sósvíz behatolás és megoldási lehetőségeinek szimulációja egy szíriai példán Allow Khomine 1, Szanyi János 2, Kovács Balázs 1,2 1-Szegedi Tudományegyetem Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék 2-Miskolci

Részletesebben

Magyarország vízgazdálkodás stratégiája

Magyarország vízgazdálkodás stratégiája Magyarország vízgazdálkodás stratégiája Láng István Műszaki főigazgató helyettes Belügyminisztérium Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízkárelhárítási Főosztály Helyzetértékelés Külföldi vízgyűjtők Kiszolgáltatott

Részletesebben

Meteorológia a vízügyi ágazatban. Előadó:Nagy Katalin Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. október 26.

Meteorológia a vízügyi ágazatban. Előadó:Nagy Katalin Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. október 26. Meteorológia a vízügyi ágazatban Előadó:Nagy Katalin Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. október 26. Az időjárás figyelése mérési adatok, távmérés, intenzív megfigyelések Az

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 16. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT A: újhold B: első negyed

Részletesebben

KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG. Az árvízkockázati térképezés információs eszközei

KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG. Az árvízkockázati térképezés információs eszközei KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Az árvízkockázati térképezés információs eszközei Előadó: Kummer László Célkitűzés az Európai Parlament és a Tanács 2007/60/EK sz. Irányelv az

Részletesebben

Vízlépcsők építése attraktív beruházások

Vízlépcsők építése attraktív beruházások Vízlépcsők építése attraktív beruházások USA 76 000 gát Kína 86 000 gát Duna 69 gát Duna mellékfolyók 530 gát A Föld összes folyójának 66%-a duzzasztókkal szabályozott (FAO 2000) A folyami duzzasztók terhelés-hatás

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program

Környezet és Energia Operatív Program Környezet és Energia Operatív Program Heltai László referens, KEOP IH FVM VKSZI, 2008. június 17. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Derogációk: - Szennyvíz: - 2010-ig a 10 000 LE feletti agglomerációk,

Részletesebben

Antropogén eredetű felszínváltozások vizsgálata távérzékeléssel

Antropogén eredetű felszínváltozások vizsgálata távérzékeléssel Antropogén eredetű felszínváltozások vizsgálata távérzékeléssel Verőné Dr. Wojtaszek Malgorzata http://www.civertan.hu/legifoto/galery_image.php?id=8367 TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KONV-2010-0006 projekt Alprogram:

Részletesebben

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 2009 Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens KÖRNYEZETVÉDELEM A környezet védelme egyre inkább gazdasági szükségszerűség. Stern Jelentés Környezetvédelem

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 13. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT A. helyszín: Elv:

Részletesebben

Térinformatika a vízgazdálkodásban. Horoszné Gulyás Margit adjunktus NYME-GEO

Térinformatika a vízgazdálkodásban. Horoszné Gulyás Margit adjunktus NYME-GEO Térinformatika a vízgazdálkodásban Horoszné Gulyás Margit adjunktus NYME-GEO 1 2 Előzmény WAREMA projekt (NymE-GEO Fejér Megyei Agrárkamara)(WAter REsources MAnagement in protected areas) 2006-2008 EU

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Természettudomány középszint 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 23. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÖZÉPSZINTŰÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. Vándortábor

Részletesebben

Borászati technológia I.

Borászati technológia I. Borászati technológia I. A borszőlő minőségét befolyásoló tényezők Az alapanyag minősége alapvetően meghatározza a termék minőségét! A szőlész és a borász együttműködése nélkülözhetetlen. A minőségi alapanyag

Részletesebben

Felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák vízigénye és állapota a Nyírség és a Duna-Tisza köze példáján keresztül

Felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák vízigénye és állapota a Nyírség és a Duna-Tisza köze példáján keresztül Felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák vízigénye és állapota a Nyírség és a Duna-Tisza köze példáján keresztül XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről 2014. Április 2-3. Siófok Biró Marianna Simonffy

Részletesebben

ÉSZAKNYUGAT- ERDÉLY. Szerkesztette HORVÁTH GYULA. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja. Dialóg Campus Kiadó

ÉSZAKNYUGAT- ERDÉLY. Szerkesztette HORVÁTH GYULA. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja. Dialóg Campus Kiadó ÉSZAKNYUGAT- ERDÉLY Szerkesztette HORVÁTH GYULA Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Dialóg Campus Kiadó Pécs-Budapest, 2006 Ábrajegyzék 11 Táblázatok jegyzéke 15 Bevezetés 23 I. FEJEZET

Részletesebben

A mészkőbányászat által roncsolt táj erdősítése az erdőmérnök kihívása

A mészkőbányászat által roncsolt táj erdősítése az erdőmérnök kihívása A mészkőbányászat által roncsolt táj erdősítése az erdőmérnök kihívása Készítette: Ádám Dénes Okl. erdőmérnök Igazságügyi szakértő www.erdoszakerto.hu Tartalom Helyszín Domborzat Termőhely Erdőállomány

Részletesebben

Erdőgazdálkodás. Dr. Varga Csaba

Erdőgazdálkodás. Dr. Varga Csaba Erdőgazdálkodás Dr. Varga Csaba Erdő fogalma a Föld felületének fás növényekkel borított része, nyitott és mégis természetes önszabályozással rendelkező ökoszisztéma, amelyben egymásra is tartós hatást

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e a területek biológiai aktivitásértékének számításáról Az épített

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁG AZ AKVAKULTÚRÁBAN

FENNTARTHATÓSÁG AZ AKVAKULTÚRÁBAN Integrált szemléletű program a fenntartható és egészséges édesvízi akvakultúráért XXXIII. Halászati Tudományos Tanácskozás; VI. Szekció Fenntartható halgazdálkodás FENNTARTHATÓSÁG AZ AKVAKULTÚRÁBAN Dr.

Részletesebben

A Kárpát-medence régiói 13.

A Kárpát-medence régiói 13. A Kárpát-medence régiói 13. DÉL-PANNÓNIA Szerkesztette: Hajdú Zoltán és Nagy Imre Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete - Dialóg Campus

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

A hiperspektrális képalkotás elve

A hiperspektrális képalkotás elve Távérzékelési laboratórium A VM MGI Hiperspektrális laborja korszerű hardveres és szoftveres hátterére alapozva biztosítja a távérzékelési technológia megbízható hazai és nemzetközi szolgáltatását. Távérzékelés

Részletesebben

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról A Vidékfejlesztési Program legfrissebb verziója letölthető a Vértes-Gerecse Közösség honlapjáról is: http://vercse.hu VP M07 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben (20. cikk)

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK Mezőgazdasági alapismeretek középszint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 18. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

A TRANSENERGY TÉRSÉG JELENLEGI HÉVÍZHASZNOSÍTÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE

A TRANSENERGY TÉRSÉG JELENLEGI HÉVÍZHASZNOSÍTÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE A TRANSENERGY TÉRSÉG JELENLEGI HÉVÍZHASZNOSÍTÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE Gál Nóra Edit Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Transenergy: Termálvizek az Alpok és Kárpátok ölelésében, 2012. 09. 13. FELHASZNÁLÓ ADATBÁZIS

Részletesebben

2. melléklet a 35/2015. (VI. 30.) FM rendelethez

2. melléklet a 35/2015. (VI. 30.) FM rendelethez 66 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y. évi 9. szám. melléklet a /. (VI..) FM rendelethez Értékelési szemrendszer a. () bekezdése alapján benyújtott pályázatokhoz Értékelési szem Értékelési szemok kategóriák A TANYA

Részletesebben

METEOROLÓGIA. alapkurzus Környezettudományi BsC alapszakos hallgatóknak. Bartholy Judit, tanszékvezető egyetemi tanár

METEOROLÓGIA. alapkurzus Környezettudományi BsC alapszakos hallgatóknak. Bartholy Judit, tanszékvezető egyetemi tanár METEOROLÓGIA alapkurzus Környezettudományi BsC alapszakos hallgatóknak Bartholy Judit, tanszékvezető egyetemi tanár ELTE TTK - METEOROLÓGIAI TANSZÉK A MAI ÓRA VÁZLATA 1. BSc KÉPZÉS / SPECIALIZÁCIÓ 2. TEMATIKA

Részletesebben