Komplex vízgazdálkodási térképek A környezet igénybevételi térképei Védett természeti értékek térképei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.6.1.1. Komplex vízgazdálkodási térképek. 1.6.1.2. A környezet igénybevételi térképei. 1.6.1.3. Védett természeti értékek térképei"

Átírás

1 I. tényezőcsoport térképei: Alaptérképek I. Alaptérképek 1. Alaptérképek 1.1. Térképáttekintők, irodalmi és kutatási forrásáttekintések Térképáttekintők (térképmutatók) Indextérképek Irodalom térképes áttekintései Kutatási források térképes áttekintései 1.2. A kutatástörténet térképei Egy vidék feltárása és kutatása történetének térképei Bányászattörténeti térképek Utazások és kutatóutak útvonalának térképei A műemlékvédelem és a természeti emlékek térképei Történelemelőtti leletek védett helyeinek térképei Kultúrtörténeti emlékek térképei. Építészeti és képi műemlékek leltár-térképei Útvonaltérképek (itineráriumok) A megfigyelőhelyek és a megfigyelő-hálózat térképei 1.3. Geonómiai és felmérési térképek Geonómiai térképek Felmérési térképek Alappont térképek Koordinátahálózat-térképek A háromszögelés térképei A háromszögelési hálózat térképei A szintezés térképei A hely- és iránymeghatározás térképei A helymeghatározás térképei Az iránymeghatározás térképei Tájolási térképek Távolság-és időzónatérképek Távolságtérképek Politikai földrajzi térképek. Geopolitikai térképek Politikai földrajzi térképek Politikai történeti térképek Államok és területek történetének térképei Az államhatárok fejlődésének térképei Az államok területi fejlődésének térképei Az igazgatási határok fejlődésének térképei Történeti határkijelölések és határfelmérések térképei Geopolitikai térképek Katonaföldrajzi, katonai térképek 1.5. Jogi, közigazgatási térképek Közigazgatási (államigazgatási) térképek A közigazgatási felépítés térképei 1

2 I. tényezőcsoport térképei: Alaptérképek A közigazgatási (adminisztrációs) határok térképei Az alsó fokú (legkisebb) közigazgatási egységek határainak térképei Községhatárok térképei Községszervezési térképek Az első és másodrendű (a felső és középfokú) közigazgatási egységek határainak térképei A járás és tartományhatárok térképei Az egyes közigazgatási ágak térképei A szervezetek és a közigazgatási tevékenység térképei A mezőgazdasági igazgatás térképei Az erdészeti igazgatás térképei A bányahatóságok térképei A vízgazdálkodási igazgatás térképei A közlekedés-igazgatás térképei Környezet- és természetvédelmi igazgatás térképei (lásd KTM indikátor lista) Geológiai szolgálat térképei A földnyilvántartás térképei Környezeti terhek ingatlanbejegyzési térképei Gazdaságtörténeti térképek Mezőgazdaság-történeti térképek Erdőgazdaság-történeti térképek Ipartörténeti térképek Tájhasználat-történet térképe 1.6. Eredménytérképek Környezeti állapotértékelés térképei Komplex vízgazdálkodási térképek A környezet igénybevételi térképei Védett természeti értékek térképei Biológiai aktivitási térkép Ökológiai hálózatok 2

3 II. tényezőcsoport térképei: A természeti folyamatok térképei II. A természeti folyamatok térképei 2. A földtani szerkezet térképei 2.1. Geofizikai (fizikai) térképek A geofizikai felvételi módszerek szerint készült térképek A földmágnesség térképei Izomágneses térképek (térképek az egyenlő mágneses értékek vonalaival) Izogón- és izodeklinációs térképek (térképek az egyenlő mágneses deklináció vonalaival) Izometrál-térképek (térképek az egyenlő földmágnesség! értékű vonalakkal) Izoklináta-térképek (térképek az egyenlő mágneses inklinácó vonalaival) Izodinam-térképek (térképek az egyenlő mágneses erő vonalaival) A nehézségi erő térképei (Gravimetrikus térképek) A nehézségi erő izoanomália térképei (térképek az egyenlő nehézségi erő anomália vonalaival) Izogamma-térképek (térképek a nehézségi erő normál mezőjétől való egyenlő eltérés vonalaival) A függőóneltérés térképei Geoenérgétikai térképek Föld rengéstérképek (Szeizmológiai térképek) A földrengések elterjedési térképei Izoszeizma-, izoszeizta-térképek (térképek az egyenlő földrengéserősség vonalaival) Izofigma-térképek (térképek az egyenlő földrengésgyakoriság vonalaival) A földrengések hatásainak térképei Izobáz-térképek (térképek az egyenlő függőleges elmozdulás vonalaival) Izoanabáz-térképek (térképek az egyenlő szárazföld-kiemelkedés vonalaival) Izokatabáz-térképek (térképek az egyenlő szárazföld-süllyedés vonalaival) Mélységi izotermatérkép (a Föld belső hőmérsékletének térképei) A (földi) radioaktivitás térképei A geofizikai régiók térképei (függetlenül a felvételezési módszertői) Tektonikai térképek Tektonikai vonalak térképei Tektonikai mozgások térképei Tektogenetikai térképek Tektonikai szerkezettérképek *** Vulkanológiai térképek *** A vulkáni tevékenység elterjedésének térképei *** A kitörési gyakoriság térképei 3. A földtani felépítés térképei 3.1. Földtani (geológiai), földtörténeti (geognosztikai) térképek Földtani (geológiai) térképek > Sztratigráfiai térképek Formációtérképek Fáciestérképek Rétegtelepülési térképek Izopach térképek (térképek az egyenlő rétegvastagság vonalaival) Rétegfelszín térképek Kőzettérképek (petrográfiai, litológiai térképek) Kőzetformációk térképei Egyes kőzetek előfordulásának elterjedési térképei A mélységi kőzetek térképei (batilitológiai térképek) Ásványtérképek 3

4 II. tényezőcsoport térképei: A természeti folyamatok térképei Geokémiai térképek Bányászati térképek Bányászati általános térképek Bánya- (bányamű) térképek Az aknák elterjedésének térképei A nyersanyagok településviszonyai, napi jövesztésí adatokkal vagy anélkül A bányamérési térképek Vágat-térképek Hivatalos bányatérképek Bányászati geológiai térképek Vájattérképek Átnézeti bányatérképek Ásványvagyon-térképek (a feltárt és a megkutatott készletek térképei) Üzemtechnikai térképek Aknamélyítési térképek Külszíni fejtés térképei A kőszén bányászat térképei A barnaszénbányászat térképei Tőzegtermelés térképei Az ércbányászat térképei A drágakőbányászat térképei Olaj- és gáztermelési térképek Az olajpala kitermelési térképei A kőolajtermelés telephelyeinek térképei A földgáztermelés térképei Kő- és agyag bányászat térképei Geotechnikai és mérnökgeológiai térképek Vízépítési geológiai térképek Antropogén létesítmények térképei Hulladéklerakó helyek térképei (lásd KTM indikátorlista) Úthálózati térképek Infrastruktúra térképek 4. A domborzat térképei (Morfológiai térképek) 4.1. Morfometrikus térképek Hipszometrikus térképek Izohipsza-térképek Baltimetrikus térképek Izobát-térképek Lejtőszögtérképek Reliefenergia-térképek A csúcsmagasságok és a csúcsszintek térképei 4.2. Geomorfográfiai és geomorfológiai térképek Fiziognómiai térképek Geomorfográfiai (morfográfiai, formaleíró) térképek Geomorfológiai (morfológiai, felszínalaktani, formamagyarázó) térképek Morfogenetikai térképek 4

5 II. tényezőcsoport térképei: A természeti folyamatok térképei A folyamatok térképei (denudáció, erózió, korrózió, abrázió) Az üledékkfelszínalakulás folyamatainak térképei A lepusztulási épződési folyamatok térképei A formaelemek térképei A síksági és tönkfelület (peneplén) formák térképei A völgy- és lejtőformák térképei A hegy- és hegygerincformák térképei A hegységi formák térképei A partformák térképei A formatípusok térképei Belső (endogén)erők által kialakított felszíni formák térképei A geológiai-morfológiai szerkezettípusok térképei. A kőzettani-morfológiai szerkezettípusok térképei A tektonikai-morfológiai szerkezettípusok térképei A vulkáni eredetű formák térképei Külső (exogén) erők által kialakított felszíni formák térképei Folyóvízi formák (a folyóvíz által kialakított formák) térképei *** Földtörténeti glaciális és jelenkori eljegesedés! formák térképei Periglaciális formák térképei Szerkezeti talajok térképei Az eolikus (szél hordta) formák térképei A karsztformák térképei (karsztmorfológiai térképek) *** A tengeri transzgresszíós és abráziós formák térképei Az antropogén hatásokkal kialakított felszíni formák térképei A talajerózió térképei A hegyomlások.térképei Külszíni bányászat térképei Épületmagasság-térképek Biogén (felszíni) formák térképei *** A korallzátony-képződmények térképei *** A termeszépítmények térképei A hódépítmények térképei Morfológiai tájszerkezetek térképei A síksági tájak morfológiai térképei *** A táblás és réteglépcsős vidékek morfológiai térképei A tönkhegységek és tönkfelszínek morfológiai térképei *** A magashegységek morfológiai térképei Karsztvidékek morfológiai térképei *** Sivatagok morfológiai térképei *** Klimatikus morfológiai térképek *** A humidus formák térképei *** Az aridus formák térképei Morfológiai tájtérképek Ősföldrajzi térképek Ősföldrajzi térképek (időszak- vagy fejlődéstérképek) Korábbi földtörténeti korok partfejlődésének térképei 5

6 II. tényezőcsoport térképei: A természeti folyamatok térképei 5. Éghajlati térképek 5.1. A légkör rétegeinek térképei Az ionoszféra térképei Izokazma-térképek, izoauróra-térképek, (térképek az egyenlő sarkifény-gyakoriság vonalaival) A magaslégkör térképei A sztratoszféra térképei A troposzféra térképei 5.2. Sugárzási térképek A magassági sugárzás térképei Izotertérképek (térképek az egyenlő nyári besugárzás vonalaival) Izofottérképek (térképek az egyenlő fényességek vonalaival) 5.3. Levegőelektromossági térképek Zivatar- (vihar-:) térképek Térképek az egyenlő zivatargyakoriság vonalaival 5.4. Az éghajlati elemek térképei Léghőmérsékleti térképek A léghőmérséklet évi járásának a térképei Izotermatérképek Redukált izotermatérképek A léghőmérséklet izoalloterm és izoanomál térképei (Térképek a levegő középhőmérsékletétől való azonos eltérések vonalaival) A léghőmérséklet izoamplitudó- és izoparallág térképei (Az egyenlő közepes hőmérsékleti ingadozások vonalainak térképei) Izotalantóz térképek (Az egyenlő évi hőmérsékleti ingadozások vonalának térképei) Izomena térképek (Az egyenlő havi középhőmérsékletek vonalának térképei) Izochimen térképek (Az egyenlő közepes téli- hőmérsékletek vonalának térképei) A fagyos és jeges napok térképei A fagyhatár térképei Légnyomástérképek Izobártérképek (Az egyenlő légnyomások vonalának térképei) Izoallobár térképek (A közepes légnyomástól való azonos eltérések vonalainak térképei) Izoanakatabán térképek (A légnyomás egyenlő havi közepes ingadozási vonalainak térképei) Izodiafóra térképek (Az egyenlő légnyomáskülönbségek vonalának térképei) Izometabola térképek (A hőmérséklet és a légnyomás azonos változékonyságát jelző vonalak térképei) Széltérképek (anemografikus térképek) Izanemonetérképek, izotachiatérképek (Az egyenlő szélsebesség vonalainak térképei) Vihargyakorisági térképek *** Orkánok (tájfunok, hurrikánok) vonulásának térképei Az uralkodó szélirány és szélsebesség térképei Légnedvesség! térképek Izovapor térképek (A levegő azonos gőznyomású vonalainak térképei) Izohumid térképek (Az egyenlő légnedvesség vonalainak, térképei) Párásodási térképek Izoombra térképek (Térképek az egyenlő vízpárolgás vonalaival) Izothymat térképek (Térképek az egyenlő párolgási intenzitás vonalaival) ** Tikkadás-térképek (igen száraz levegő térképei) A felhősödés térképei Izoneftérképek (Térképek az egyenlő erősségű felhősödés vonalaival) Izohélia térképek (Térképek az egyenlő napfénytartam vonalara!) Árnyékosodási térképek (Skio-izopléta diagramokkal) A felhőgyakoriság térképei A hídrometeorológiai térképei Csapadéktérképek (hietografikus térképek) A csapadék évi járásának térképei- A csapadék intenzitásának térképei 6

7 II. tényezőcsoport térképei: A természeti folyamatok térképei A legcsapadékosabb időszak térképei Izohiéta térképek (Térképek az egyenlő csapadék vonalával) A szilárd csapadék térképei A havas napok térképei A jégesős napok térképei Izohalacén térképek (Térképek az egyenlő jégcsapadék gyakoriság vonalaival) 5.5. Vízmérleg-térképek 5.6. Időjárástérképek Talajidőjárás-térképek *** Tengerek időjárástérképei *** Magassági időjárástérképek Az abszolút és a relatív helyzet térképei Az abszolút helyzet változásainak térképei *** A depressziós területek vonulásának térképei Légtesttérképek Légtestvándorlási útvonalak térképei Légtömegtérképek Az időjárásfrontok térképei Előrejelzési térképek 5.7. Éghajlattérképek A hőmérséklet, csapadék stb. évi járásának kombinált térképei Izokontinental térképek (Térképek az egyenlő kontinentális és óceáni jelleg vonalaival) *** A nedves kontinentális, 111. óceáni éghajlat térképei A szárazságindex, a termopluviális együttható stb. térképei Széljárástérképek *** A főn- és szélcsendes vidékek térképei Az időjárási időszakok térképei Izohigromenal térképek (Térképek az egyenlő számú nedves hónapok vonalaival) A mezo- és mikroklíma térképei Klímatájtérképek A gyógyéghajlatok térképei Városklíma-térképek 5.8. Légszennyezési térképek Emisszió-térképek (lásd KTM indikátorlista) Immisszió-térképek (lásd KTM indikátorlista) A légszennyeződés térképei (lásd KTM indikátorlista) A portartalom térképei (lásd KTM indikátorlista) A levegő radioaktivitásának, ill a lebegő radioaktív anyagoknak a térképei 6. A hidrológiai tényezők térképei 6.1. Felszíni vizek térképei *** Tengeri térképek *** A tengermélységek térképei. *** Tengerfenék-térképek *** A tengervíz mozgásainak térképei *** Tengerjárás-térképek *** Apály térképek *** Dagálytér *** Izorachia-térképek (térképek a dagály egyidejű bekövetkezésének vonalaival) *** Tengeráramlás-térképek *** "A. tengeri áramlatok térképei (tengeráranlás-térképek) *** A tengeráramlások eltolódásának térképei 7

8 II. tényezőcsoport térképei: A természeti folyamatok térképei *** Tengerjárás-áramlási térképei *** Hullámzás! Térképek *** Hullámnyomás térképek *** A tengerártér térképei *** A tengervíz fizikai tulajdonságainak térképei *** A tengerszint térképei *** A közepes tengerszint térképe *** A tengerszint-magasság térképe *** A tengervíz hőmérsékletének térképei *** Izomariterma-térképek (térképek az egyenlő tengervíz-hőmérséklet vonalaival) *** A tengervíz felszíni hőmérsékletének térképei *** A mélyvíz hőmérsékletének térképei *** A tenger eljegesedésének térképei *** Az úszó jég állapottérképei *** Az úszó jég előrejelzésének térképei *** A tenger hőháztartásának térképei *** A tengervíz sűrűségének, fajsúlyának térképei *** Izoszter-térképek (térképek az egyenlő fajlagos térfogatú tengervíz vonalaival) *** A tengervíz sűrűségének térképei *** A tengervíz minőségi jellemzőinek térképei *** Vízszennyezettség! Térképek *** Szennyezés-terhelhetőségi térképek *** Izohalina-térképek (a térképek az egyenlő sótartalom vonalával) *** A felszíni víz sótartalmának térképei *** A mélyvíz sótartalmának térképei *** A tengervíz oxigéntartalmának térképei Folyóvízi (potamofógiái) térképek A vízgyűjtőterületek térképei A vízhálózattípusok térképei Vízfolyássűrűségi térképek A folyóvíz minőségi jellemzőinek biológiai, kémiai, fizkai tulajdonságok) térképei (lásd KTM indikátorlista) Vízszennyezettségi térképek (lásd KTM indikátorlista) Szennyezés-terhelhetőségi térképek (lásd KTM indikátorlista) A vízfolyások hőmérsékletének térképei Antropogén hőszennyezések térképei A folyók jegesedésének térképei Folyók vízállástérképei (á legnagyobb és a legkisebb víz) Folyók vízjárás térképei (á magas és az alacsony víz váltakozása) Folyók árvizeinek (az árvízkor elöntött területek) térképei Az áramlássebesség és ;a vízierő térképei A vízmennyiség és a lefolyás térképei Térképek az egyenlő lefolyások vonalaival Vízfolyások hordalékszállításának (iszapszállításának) térképei Tó (limnoiógiai) térképek A tómélységek térképei (izobát térképek) A tavak vízállásának térképei Vízminőségi térképek Vízszennyezettségi térképek (lásd KTM indikátorlista) Szennyezés-terhelhetőségi térképek {lásd KTM indikátorlísta) A tóvíz fizikai tulajdonságainak térképei A tavak hőmérsékleti viszonyainak térképei. A tóvíz kémiai tulajdonságainak térképei A víz sótartalmának térképei A tavak biológiái tulajdonságainak térképei A tóvíz mozgásainak térképei 8

9 II. tényezőcsoport térképei: A természeti folyamatok térképei A tavak vízháztartásának (táplálás és lefolyás) térképei A lefolyástalan (belső tavak) területváltozásainak térképei A belföldi vizek eljegesedésének térképei Izokimtérképek (térképek az azonos idejű jégképződés vonalaival) Izopágtérképek (térképek az azonos idejű befagyás vonalaival) Izotaktérképek (térképek az azonos idejű jégzajlás vonalaival) 6.2. Felszín alatti vizek térképei Talajvíztérképek Talaj víztároló rétegek térképei A talajvízmozgás térképei A felszín alatti áramlásirány térképei Hidrodinamikai térképek (lásd KTM indikátorlista) A nyugalmi vízszintek térképei Az (egyenlő) talaj vízmagasság térképei A talajvíz minőségi jellemzőinek térképei (lásd KTM indikátorlista) A talajvíz sótartalmának térképei (lásd KTM indikátorlista) A rétegvizek térképei A felszín alatti víz hidrológiai jellemzőinek térképei A felszín alatti víz "minőségi jellemzőinek térképei (lásd (KTM indikátorlista) Hidrogeológiai térképek, a várható vízmennyiség térképei Az ivóvíz előfordulás térképei (lásd (KTM indikátorlista) Vízszivattyúzási térképek Karsztvíz-térképek 6.3. Források térképei A források helyeinek és vízhozamainak térképei A források fajtáinak térképei 6.4. A szárazföldi hótakaró és eljegesedés térképei A hótakaró térképei A hóhatár térképei A hóhatár változásának térképei Izochin-térképek (térképek az azonos gyakoriságú, tartalmú és vastagságú hótakaró vonalaival) *** A firnhatár térképei *** A gleccserjég térképei *** Az eljegesedett területek térképei *** Egyes gleccserek térképei *** A gleccservastagság térképei *** A gleccserfelszínek térképei *** A gleccserjég tulajdonságainak térképei *** A gleccsermozgások, -ingadozások (előnyomulás, nyugvás, visszahúzódás) térképei 6.5. Vízgazdálkodási térképek A vízháztartás térképei A szabályozott haszonvízháztartás térképei (lásd KTM indikátorlista) Vízvédelmi térképek Vízvédelmi területek, létesítmények térképei Vízhasznosítási térképek A völgyzárógátak térképei Egyes vízépítés-technikai létesítmények (pl. duzzasztóm ű) térképei 9

10 II. tényezőcsoport térképei: A természeti folyamatok térképei A vízierő hasznosításának térképei Vízhasználat-térképek (Vízkészletgazdálkodási térképek) (lásd KTM indikátorlista) Egyes vízhasználók vízgyűjtő területeinek térképei A vízművek és vízvezetékek térképei Az ivóvíz fogyasztás és ellátás térképei Az ipari vízhasználat és vízellátás térképei A vízkezelés térképei A szennyvízkezelés térképei (lásd KTM indikátorlista) A szennyvíztisztító művek és. a csatornahálózat térképei Egyéb szennyvízkezelés térképei Szennyvízkibocsátások térképei Tisztítatlan szennyvíz-kibocsátások térképei (lásd. KTM indikátorlista) Komplex vízgazdálkodási térképek 7. A biogén tényezők térképei 7.1. Őslénytani (Paleontológia) térképek Paleobotanikai (ősnövénytani, epiontológiai) térképek A földtörténeti növényelterjedés térképei Egy földtani időszak növényelterjedési térképe Földtörténeti növénytársulások térképei (Paleoflorisztikai térképek) Ősállattani (Paleozoológiai) térképek Állatközösségek őslénytani térképei (Paleofauna-térképek) 7.2. Fenológiai térképek A virágzás és érés időpontjának térképei Izofantérképek (Térképek, az egyenlő növényzet növekedés megindulásának vonalaival) Izontertérképek (Térképek az egyenlő kivirágzás vonalaival) A vegetációs időszakok térképei A földművelési munka időszakainak a térképei Az időjárási károk térképei A termésbiztonság térképei 7.3. Bioklimatikus térképek Izobiotérképek (Térképek a növényzet elterjedésének azonos éghajlati határvonalaival) 7.4. Növénytani;térképek (Phytológiai: térképek) Botanikai térképek A növényi termelékenység (produktivitás) térképei Flóratérképek (Florisztikai térképek) A flóra jellegének térképéi A flóra vízigényének térképei A flóra tápanyagigényének térképei A flóra oxigénfejlesztési képességének térképei (a lombozatból számítva) A növények lelőhelyeinek térképei Autochorológiai térképek A növények előfordulási gyakoriságának térképei Egyes növényfajták elterjedésének- térképei (Flóraelem area térképe) Egyes növények elterjedésének központjai 'Fióratérképek (Áflórabirodalmak és flóraterületektérképei) Az egyes rendszertani egységek elterjedésének térképei Genetikus flóratérképek A növények elterjedési-terület változásainak térképei 10

11 II. tényezőcsoport térképei: A természeti folyamatok térképei A növényfejlődés és a növényszármazás térképei Növényvándorlási térképek Vegetációtörténeti térképek Történelmi növényzettérkép Pollenanalítikai térképek Őstájtérképek Növényzeti térképek (iásd KTM indikátorlista) Egyes életformák vagy életformacsoportok elterjedésének a térképei. Az életformák lépcsőzetes eloszlásának térképei Az Összterülethez viszonyított erdőterület térképéi A fafajták elterjedési térképei Az erdő összetételének térképei A fafajiak sűrűségi térképei Növényökológiai térképek A növények elterjedését befolyásoló tényezők térképei Az ökológiai felosztás (jelenlegi állapot) térképei Növényökológiai sorrendét (magassági fokot) jelölő térképek Határvonaltérképek (erdőhatár, fahatár) Szinkorológiai térképek A (potenciális) természeti tájak térképei Növénytársulások térképéi A növénytársulások előfordulási helyeinek térképei Egyes növénytársulások elterjedést térképei A növénytársulások regionális tagozódásának térképei (nagy és kis területi tagozódás) Növényszociológiai térképek Növényszociológiai különleges térképek (felvétel égy terület társulásairól nagy méretarányban) Növényszociológiai áttekintő térképek (növényszociológiai tagozódás közepes és kis méretarányban) Szociológiailag fontos fajok elterjedésének térképei A klimax növénytársulások térképei Dinamikus növényszocioiógiai térképek (növényszukcessziók, klimaxterületek) A növénybetegségek és növénykártevők térképei 7.5. Állatismeret! térképek (Faunatérképek) Faunisztikai térképek Faunisztikai lelőhelyek térképei Rendszertani egységek (pl. fajok, nemzetségek, családok) elterjedésének térképei Ugyanazon fajok sűrűségtérképei Egyes faunaelemek térképei Faunaterületek, - tartományok és kerületek térképei Állattani genetikai és rendszertani szaktérképek Az azonos faunafejlődés és származás fokozatainak a térképei Faunatörténeti térképek (Dinamikus faunatérképek) A fauna elterjedési területe változásának térképei (kibővülés és szűkülés) Állatökológiai térképek (Állatkörnyezeti térképek) 11

12 II. tényezőcsoport térképei: A természeti folyamatok térképei Az állatok élettértípusainak térképei Az állatok életközösségéinek térképei Állatszociológiai térképek Állatasszociációk elterjedési térképei Szociológiailag fontosabb fajok elterjedési térképei Dinamikus állatszociológiai térképek; Állatbetegségek térképei Az állatbetegségek terjesztőinek és az állati kártevőknek a térképei Állatköltési térképek Költésbiológiai térképek A költés időszakának térképei A költési helyek vagy azok elterjedésének térképei Állatvándorlási térképek Periodikus állatvándorlási térképek 7.6. Biológiai térképek (Növények és állatok együtt) Izopiptéz térképek (térkép a vándormadarak közel egyidőben történő megérkezésének időpontját mutató vonalakkal) Állatok és növények élettársulásainak a térképei (Bi'ocönózís* térképek) Hidrobiológiái térképek Természetvédelmi térképek (lásd KTM indikátorlista) Természetvédelmi területek térképei Védett fajok elterjedésének térképei (lásd KTM indikátorlista) 8. Talajtérképek (pedológiai térképek) 8.1. A talaj fizikai talajtulajdonságainak térképei (lásd KTM indikátorlista) Talajtakaró-vastagsági térképek A talajkötöttség térképei Talajhőmérséklet-térképek Talajfagy-térképek 8.2. A talaj kémiai tulajdonságainak térképei (lásd KTM indikátorlista) 8.3. A talaj vízgazdálkodási jellemzőinek térképei (lásd KTM indikátorlista) 8.4. A talajerő (a talajtermékenység) térképei (lásd KTM indikátorlista) Talajjavítás és tápanyagszükséglet térképei (lásd KTM indikátorlista) Talajbecslési térképek (talajegységek értékeinek - aranykorona - térképei) 8.5. Talajerózió-térképek (lásd KTM indikátorlista) 8.6. Az évenként keletkező és elszállítható szerves anyag mennyiség térképei 8.7. Talajtájtérképek Talajfajta-térképek (a talaj fizikai tulajdonságai szerint) Talajtípus-térképek (a klimatikus feltételektől függő tulajdonságok szerint) A talajfajtákat és a talajtípusokat egységesen ábrázoló térképet "Romtalajok" térképei 12

13 III. tényezőcsoport térképei: A társadalmi tényezők térképei III. A társadalmi tényezők térképei 9. A társadalmi tényezők térképei 9.1. Antropológiai térképek (Embertani térképek) Antropológiai felvételek térképei Antropológiai áttekintő térképek 9.2. Népességi térképek (Demográfiai térképek) Népességelterjedési térképek Népességstatisztikai alaptérképek A népességszóródás térképei (pontmódszer) Népsűrűségtérképek A letelepült népsűrűség térképei (lásd KTM indikátorlista) A vándorló népsűrűség térképei A népmozgalom térképéi Az abszolút népmozgalom térképei A népmozgalom térképei (teljes népesség) Egyes népességcsoportok térképei A természetes népmozgalom térképei A természetes szaporodás térképei Születésgyakoriság térképek Halandósági térképek (lásd KTM indikátorlista) Népességszerkezeti térképek A népesség nem szerinti felosztásának térképei A népesség korszerinti tagozódásának térképei Egyes korcsoportok térképe Vándorlási térképek Népességvándorlási térképek A belső vándorlás térképei *** A földtől való menekülés térképei *** A magasabb területekről való elvándorlás térképei A városokba váló vándorlás térképei Bevándorlási térképek Kivándorlási térképek A szociális tagozódás térképei A népesség szociális összetételének térképei A falusi népesség szociális tagozódásának térképei A városi népesség szociális tagozódásának térképei Az aszociális népességelemek térképei A népesség állandó tartózkodásának térképei Az ingázó népesség térképei A műveltségi fok térképei - Az analfabétizmus térképei Az iskolák látogatottságának térképei A kulturális tevékenység térképei A népesség életkörülményeinek térképei Lakásügyi térképek 13

14 III. tényezőcsoport térképei: A társadalmi tényezők térképei Épületekkel kapcsolatos térképek Lakásokkal kapcsolatos térképek Lakássűrűség-térképek A lakásfelszereltség térképéi Az új lakónegyedek térképei Lakásellátottság térképei Laksűrűségi térképek Egy lakásra eső háztartások térképei A háztartás térképei A háztartások nagyságának térképei A háztartások jellegének térképei A háztartások komfortosságának térképei A népesség egészségi állapotának térképei Betegségtérképek Dinamikus gyógyászati (orvos-) földrajzi térképek Járványtérképek A járványok elterjedésének izotérképei Évszakonként fellépő betegségek térképei Betegség terjesztők térképei A népesség higiénés állapotának térképei Élelmiszerek (a tápláléklánc vége) és az ivóvíz károsító anyag tartalmának térképei (lásd KTM indikátorlista) Az egészségi állapot jellemzőinek térképei Morbiditási - statisztikai orvosi- térképek (A betegségek előfordulásának, egyes betegségek elterjedésének az ábrázolása) Mortalitási jellemzők térképei Koraszülési jellemzők térképei Születési rendellenességek jellemzőinek térképei (lásd KTM indikátor lista) Neurológiai károsodások jellemzőinek térképei Légúti megbetegedések jellemzőinek térképei (lásd KTM indikátorlista) 9.3. Település (település-földrajzi) térképek Településhálózati térkép Településsűrűségi térképek Típus település-térképek Településtípus-térképek (nagyság és fekvés szerint) Települések funkció szerinti megoszlásának térképei Településnagyság-térkép (terület, ill. lakos szám szerint) A jelenlegi települések térképe Műemléktérképek (lásd KTM indikátorlista) A települések földrajzi helyzetének térképei Jelenlegi településformák térképei Alaprajz-fejlődési térképek Alaprajz-térképek (utcahálózat vagy beépítés szerint) Beépítés-sűrűségi térképek Házsűrűségi térképek Települési úthálózati térképek (lásd KTM indikátorlista) Lakóhely-térkép Településsérülés, -romlás és -pusztulás térképei Zöldterületi térképek (lásd KTM indikátorlista) A kommunális ellátottság térképei (lásd KTM indikátorlista) A közműves vízellátás térképei (lásd KTM indikátorlista) A csatornázottság térképei (lásd KTM indikátorlista) A szennyvízszikkasztás térképei A közműolló térképei (lásd KTM indikátorlista) Az energiaellátás térképei (lásd KTM indikátorlista) A szervezett hulladékgyűjtés térképei (lásd KTM indikátorlista) A települések urbanizáció szerinti megoszlásának térképei Falusi települések térképei Falusi településtípusok térképei (magányos-, szórt és csoportos települések) Falutípusok térképei A falusi területhasznosítás térképei (beépítési szerkezet, vagy gazdasági funkció szerint) Birtoktagozódás (dűlőtípusok) térképei Városi települések térképei 14

15 III. tényezőcsoport térképei: A társadalmi tényezők térképei Városi települések elterjedési térképei A városok területnagyság vagy lakos szám szerinti megoszlásának térképei Városok topográfiai helyzet szerinti megoszlásának térképei Város egyes részei építési időpontját mutató térképek A városi területhasznosítás térképei (beépítési szerkezet, vagy gazdasági funkció szerint) Városnegyed-térképek (elhatárolás és szerkezet) Várostípus-térképek Városok földrajzi helyzetének térképei (A város helye és szerepe a településhálózatban) Városok funkcióit ábrázoló térképek (vagy a városok funkció szerinti kategorizálásának térképei) Város-vidék kapcsolatok térképei Központi helyek térképei (a központi funkciók száma vagy a vonzókör nagysága szerint) Izodyn-térképek (Egy nagyváros azonos nagyságú gazdasági vonzóerő-vonalait ábrázoló térkép) Különleges települések térképei Várak és várkastélyok térképei Kultuszhelyek és egyházi települések (kolostorok) térképei Építéstechnikai térképek Az építőanyagok és egyes építőelemek térképei Háztípusok térképei A falusi házformák térképei A városi házformák és építési elemeik térképei Épületállag-térképek Épületállag-térképek izometrikus ábrázolással A települések építészeti körzetekre osztásának térképei 9.4. Műtáj-fejlődési térképek Az egyes kultúrterületek szerkezeti térképei A műtáj különböző (történeti) időpontú térképéi A műtáj kialakulásának térképei A területhasznosítás változásának térképei Az erdőirtások és erdősítések térképei A (területnyerés és) folyószabályozás térképei A lápkiszárítás térképei 9.5. A területfejlesztés, a területi tervezés és a településtervezés térképei Tervezési alaptérképek Térszerkezeti felvételek tervezési kiértékelésre Infrastruktúra-térképek. A társadalmi beruházások térképei Ország- és területfejlesztési (terv-) térképek A gazdasági tervezés térképei Hulladéklerakó helyeket ábrázoló térképek (lásd KTM indikátorlista) A közlekedéstervezés térképei A településhálózat-fejlesztés térképei Vízgazdálkodási keretterv-térképek A terület-felhasználási- (terv-) térképek Védő- és védett területeket (pl. csendes és zajvédő övezeteket) ábrázoló térképek (lásd KTM indikátorlista) A város-és községtervezés térképei Beépítési tervek Területhasznosítási tervek Rendezési tervek 15

3. A földrajz (Földünk és környezetünk) tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása

3. A földrajz (Földünk és környezetünk) tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása A kétszintű érettségi vizsgára történő felkészítés során elsősorban a korábban megszerzett regionális földrajzi ismeretek elmélyítése és új szempontok szerinti rendszerezése történik a 11-12. évfolyamon.

Részletesebben

3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1

3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1 3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1 A vizsgán a jelöltnek a földrajzi-környezeti ismeretein kívül számot kell adnia az alábbi földrajzi kompetenciák adott

Részletesebben

3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1

3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1 3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1 A vizsgán a jelöltnek a földrajzi-környezeti ismeretein kívül számot kell adnia az alábbi földrajzi kompetenciák adott

Részletesebben

FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK)

FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK) FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK) A földrajz (Földünk és környezetünk) tantárgy vizsgamodellje több szempontból is lényegesen különbözik a korábbi földrajzi érettségitől. A középszintű érettségi vizsgán

Részletesebben

FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK)

FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK) FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK) A földrajz (Földünk és környezetünk) tantárgy vizsgamodellje több szempontból is lényegesen különbözik a korábbi földrajzi érettségitől. A középszintű érettségi vizsgán

Részletesebben

3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1

3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1 3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1 A vizsgán a jelöltnek a földrajzi-környezeti ismeretein kívül számot kell adnia az alábbi földrajzi kompetenciák adott

Részletesebben

Érettségi előkészítő-középszint 11-12. évf. Földrajz

Érettségi előkészítő-középszint 11-12. évf. Földrajz 11-12. évfolyam Célok: Felkészíteni a jelölteket az érettségi vizsga sikeres letételére, a földrajzi-környezeti ismeretek és kompetenciák középszintnek megfelelő, gyakorlat-központú teljesítésére: a köznapi

Részletesebben

Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat)

Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat) Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat) A természeti, a társadalmi-gazdasági és a környezeti folyamatokban megfigyelhetö kölcsönhatások feltárásával a földrajzoktatás hozzájárul a természettudományi szemlélet

Részletesebben

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK MŰVELTSÉGI TERÜLET FÖLDRAJZ 7-8. évfolyam Bevezetés A Földünk és környezetünk műveltségi terület a tanulókat tájékozódni, eligazodni tanítja hazánkban és a kontinenseken. Tudatosuljon

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a 17130 Lakóhelyünk, a Föld című tankönyvhöz (heti 2 + 2 óra)

Tanmenetjavaslat a 17130 Lakóhelyünk, a Föld című tankönyvhöz (heti 2 + 2 óra) Tanmenetjavaslat a 17130 Lakóhelyünk, a Föld című tankönyvhöz (heti 2 + 2 óra) I. A FÖLD ÉS BOLYGÓTESTVÉREI TÁJÉKOZÓDÁS A FÖLDI TÉRBEN ÉS IDŐBEN 1. A napistenektől az UFO-kig A csillagászat rövid története

Részletesebben

FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK)

FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK) FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK) A földrajz (Földünk és környezetünk) tantárgy vizsgamodellje több szempontból is lényegesen különbözik a korábbi földrajzi érettségitıl. A középszintő érettségi vizsgán

Részletesebben

Somogy megyei Területfejlesztési Koncepció

Somogy megyei Területfejlesztési Koncepció Somogy megyei Területfejlesztési Koncepció Helyzetfeltáró munkarész Készítette: Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. november 1 Tartalomjegyzék 1. Somogy megye társadalmi, gazdasági, környezeti helyzetének

Részletesebben

SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2008-2013)

SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2008-2013) SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2008-2013) Tedd, amit most kell, és ne halaszd későbbi időre, késve teszed másnap azt, ami ma elmaradott. /Ovidius/ Készítette: Baloghné Berezvai Csilla környezetvédelmi

Részletesebben

Helyi tanterv Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK

Helyi tanterv Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK Helyi tanterv Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti

Részletesebben

FÖLDRAJZ TANTÁRGYI PROGRAM

FÖLDRAJZ TANTÁRGYI PROGRAM Bessenyei György Gimnázium és Kollégium OM: 033648 Pedagógiai Program Helyi Tanterv FÖLDRAJZ TANTÁRGYI PROGRAM Tantárgyi struktúra és óraszámok Heti óraszámok Képzések megnevezése 9/ 9. 10. 11. 12. Minden

Részletesebben

Általános tantárgyi bevezető

Általános tantárgyi bevezető Általános tantárgyi bevezető Célok, fejlesztések, kulcskompetenciák A tantárgy megismerteti a tanulókat a földrajzi környezet természeti és társadalmigazdasági jellemzőivel. Az általános iskola 7 8. évfolyamának

Részletesebben

Földrajz tantárgy helyi tanterve. Készült a 3.2.10. sz. kerettanterv alapján. Választott taneszközök

Földrajz tantárgy helyi tanterve. Készült a 3.2.10. sz. kerettanterv alapján. Választott taneszközök Földrajz tantárgy helyi tanterve Készült a 3.2.10. sz. kerettanterv alapján Választott taneszközök MS-2621 Jónás Ilona, Kovács Lászlóné Dr., Vízvári Albertné: Földrajz 9. Természetföldrajzi környezetünk

Részletesebben

Segédanyag, vázlatok formájában

Segédanyag, vázlatok formájában 1, Természetföldrajz segédanyag Segédanyag, vázlatok formájában Földünk mozgásai 1. A Föld forog a saját tengelye körül, óramutató járásával ellentétesen, időtartama kb. 24 óra. A képzelt tengelyének felszíni

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Pécs MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Mágocs Önkormányzata

Részletesebben

Területfejlesztési Koncepciója

Területfejlesztési Koncepciója A Dél-Alföldi Régió Területfejlesztési Koncepciója II. kötet Helyzetértékelés a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézet Békéscsaba Kecskemét Szeged, 1999. március

Részletesebben

1. kötet. Az alprojekt száma: 2. Az alprojekt címe: NAT-hoz illeszkedő kulcsfogalom-rendszer, kulcskompetencia-térkép

1. kötet. Az alprojekt száma: 2. Az alprojekt címe: NAT-hoz illeszkedő kulcsfogalom-rendszer, kulcskompetencia-térkép PEDAGÓGIAI RENDSZEREK fejlesztési lehetőségeinek, akkreditálásának, bevezetésének, alkalmazásának vizsgálata, a közoktatás tartalomfejlesztési tevékenységének megújítása érdekében folytatandó K+F +I tevékenység

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Földrajz. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.10.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Földrajz. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.10. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Földrajz készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.10. alapján 9-10. évfolyam 2 FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK

Részletesebben

Hajdú-Bihar megye területfejlesztési koncepcióját megalapozó feltáró-értékelő vizsgálat

Hajdú-Bihar megye területfejlesztési koncepcióját megalapozó feltáró-értékelő vizsgálat Hajdú-Bihar megye területfejlesztési koncepcióját megalapozó feltáró-értékelő vizsgálat 4. verzió Debrecen, 2013. november 7. A helyzetfeltárás készítésében részt vettek: Dr. Bujdosó Zoltán Dr. Molnár

Részletesebben

Tematikai egység/ Fejlesztési cél

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 9. évfolyam A földrajzi tartalmak feldolgozása során fejlődik a tanulók földrajzi-környezeti gondolkodása, helyi, regionális és globális szemlélete. Megértik, hogy a természet egységes egész, a Föld egységes,

Részletesebben

BALATON RÉSZVÍZGYŰJTŐ

BALATON RÉSZVÍZGYŰJTŐ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A víz élet, gondozzuk közösen! BALATON RÉSZVÍZGYŰJTŐ közreadja Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2010. április TARTALOM

Részletesebben

Helyi tanterv FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK

Helyi tanterv FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK Helyi tanterv FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel, folyamataival.

Részletesebben

FÖLDRAJZ TANMENET TERMÉSZETFÖLDRAJZ 9. OSZTÁLY

FÖLDRAJZ TANMENET TERMÉSZETFÖLDRAJZ 9. OSZTÁLY FÖLDRAJZ TANMENET TERMÉSZETFÖLDRAJZ 9. OSZTÁLY TAMÁSINÉ SUBA ADRIENNE 1 AZ ÉVES ÓRAKERET FELOSZTÁSA: Témakör I. Kozmikus környezetünk A térkép Új ismeretek feldolgozása Összefoglalás, ellenőrzés Összes

Részletesebben

FEJÉR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FELTÁRÓ-ÉRTÉKELŐ VIZSGÁLAT

FEJÉR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FELTÁRÓ-ÉRTÉKELŐ VIZSGÁLAT FEJÉR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FELTÁRÓ-ÉRTÉKELŐ VIZSGÁLAT Készült a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal megbízásából a VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóságán

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Földrajz Évfolyam: 7 Vizsga típusa: Szóbeli Követelmények, témakörök: Témakör Követelmények 2013 I. Témakör: Tájékozódás

Részletesebben

3.3. A vizsgakövetelményekhez kapcsolódó általános és egyedi fogalmak

3.3. A vizsgakövetelményekhez kapcsolódó általános és egyedi fogalmak 3.3. A vizsgakövetelményekhez kapcsolódó általános és egyedi fogalmak TÉMAKÖR 1. Térképészet a térképi ábrázolás tevékenységek a térképen és a térképpel az űrtérképezés Az 1. témakörhöz tartozó egyedi

Részletesebben