Tartalom: 2012/10. szám (október) Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele Aktuális kérelmek benyújtási időszakai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.eurofarm.hu Tartalom: 2012/10. szám (október) Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele - 1 - Aktuális kérelmek benyújtási időszakai"

Átírás

1 Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2012/10. szám (október) Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. oldal A környezetkímélő tápanyaggazdálkodás alapelvei 2. oldal FARMET DISKOMAT 6 rövidtárcsa bemutatkozása a Dunántúlon 4. oldal AKCIÓ - Lemken Solitair 9/600 KA-DS vontatott pneumatikus vetőgép 5. oldal Gazdálkodói kérdések és válaszok Biztosítások év végi felmondása Járási hivatalok 2013-tól 5. oldal 6. oldal 7. oldal Személyes hírszolgáltatásaink napi témái 9. oldal További információkért látogassák meg folyamatosan frissülő honlapunkat! "Hírlevelek" menüpontunkban megtalálhatják korábbi hírleveleink teljes tartalmát. Kiemelt napi híreinket, információszolgáltatásunkat ezentúl megtalálják honlapunk főoldalán is, emellett elolvashatják a "V.I.P. hírszolgáltatás" menüben. Aktuális kérelmek benyújtási időszakai Aktuális kifizetési kérelmek Az augusztus 1-től december 31-ig beadható kifizetési kérelmek jogcímei a következők: Megújuló energiaforrások (Kazáncsere); Önálló, építéssel nem járó gépek; Kertészeti gépek; Erdészeti gépek; Állattartó telepek korszerűsítése (ÁTK); Baromfitelepek korszerűsítése; Mezőgazdasági termékek értéknövelése (ÉLIP); Nyersszesz, nyersolaj üzemek; Öntözés; Kertészet korszerűsítése; Növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítése (Szárító); Mezőgazdasági utak; Turisztika; Mikrovállalkozások; Vidéki örökség; Falumegújítás és - fejlesztés; Tanyabusz; LEADER Szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele október 1 - november 15. (A gyűjtési időszak október 31-ig tart.) Családi gazdálkodók és tejtermelők átmeneti állami támogatása november További kifizetési kérelmek: Halászati Operatív Program november Gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítése, létesítése november 15 - december 15. Folyamatos kifizetési kérelem: Fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások (A támogatott tevékenység megvalósítását követően, legkésőbb 20 napon belül.) Erdészeti potenciál helyreállítása október 1 - november 30. Erdő-környezetvédelmi intézkedések október 1 - november 30. A szőlőfeldolgozás és borkészítés melléktermékeinek lepárlása október augusztus 30. Falumegújítás és -fejlesztés október 15 - november 15. Vidéki örökség megőrzése október 15 - november 15. Aktuális támogatási kérelmek Méhészeti támogatások Varroa atka elleni gyógyszeres védekezés (2012. október április 6.) Méhcsaládok számának szinten tartása (2012. október augusztus 3.) Kaptárak jelölése; Rendezvények és elméleti ismeretterjesztés; Mézkinyeréshez és vándoroltatáshoz eszközbeszerzés; Varroa atka elleni alternatív védekezés (2012. október szeptember 5.) LEADER nemzetközi együttműködés október augusztus 31. Borászati gépek, technológiai berendezésekbeszerzése november 5 - december 14. Ahol az időszak utolsó napja hétvégére, vagy munkaszüneti napra esik, ott a legvégső benyújtási nap a határidő leteltét követő első munkanap, de ajánlott az eredeti dátum szerinti határidő betartása! Folyamatos támogatási kérelmek A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatása; Állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatása; Állatbetegségek megelőzésével és leküzdésével kapcsolatos támogatások; Baromfi és sertés állatjóléti támogatások További határidőkről, honlapunk "Határidők" menüpontjában tájékozódhatnak!

2 A környezetkímélő tápanyag-gazdálkodás alapelvei Gazdasági növényeinket azért trágyázzuk, hogy azok gazdasági hozamát növeljük. Azonban mi történik akkor, ha ezt nem a megfelelő elvek alapján tesszük, nem tartjuk be a tápanyagpótlási tervekben megjelölt pótlandó mennyiségeket, egy-egy tápelem túlnyomó többségbe kerül? E cikkünkben ezt a kérdést járjuk körbe. Miért is trágyázunk? Nyilvánvalóan azért, hogy növényeink számára a lehető legoptimálisabb környezetet biztosítsuk a fejlődéshez, így egységnyi területen minél nagyobb hozamot elérve. Tehát a trágyázás célja nem lehet más, mint a növények tápelemellátása, a talajok termékenységének megőrzése, a termés szinten tartása, illetve növelése, a termés minőségének javítása. Trágyázásnál általában a következő kultúra igényeit vesszük figyelembe, a következő termés érdekében cselekszünk. A tápanyag-gazdálkodás azonban ennél szélesebb körű, előrelátóbb gondolkodást igényel. Mindig több évre előre átgondolt, amely a növények igényein kívül figyelembe veszi a különböző alkalmazott trágyák (szerves- vagy műtrágya) talajra és környezetre gyakorolt hatásait is. A növényi produkciót, a termés mennyiségét, minőségét számos tényező határozza meg, melyeket egyszerűsítve a következő főbb csoportokba sorolhatunk: 1. genetikai tulajdonságok (növényfaj, fajta); 2. környezeti tényezők (talaj és klíma); 3. agrotechnikai tényezők (talajművelés, trágyázás, öntözés). A fent felsorolt három kategóriából nyilván csak a genetikai tulajdonságokat és az agrotechnikai tényezőket választhatjuk meg. Ennek megfelelően a termelési szintet egy adott területen mindig a kiválasztott fajta és annak tápanyagellátása határozza meg (az alkalmazott agrotechnikát mindig a fajta választása után határozzuk meg, annak igényei szerint). Mitől lesz egy gazdálkodás környezetkímélő, másképp megfogalmazva fenntartható? A fenntarthatóság fogalmát többen többféleképpen megállapították már, azonban a megfogalmazások egybehangzóan azt mondják, hogy természeti erőforrásainkat, köztük a talaj termékenységét védenünk kell. Fenntarthatóan csak úgy lehet gazdálkodni, ha alkalmazkodunk az ökológiai és ökonómiai feltételekhez. Ennek megfelelően a termőhely adottságait maximálisan igénybe kell vennünk minden esetben, a terület adottságainak megfelelően a várható maximális hozamot úgy kell megállapítanunk, hogy a környezetet minimálisan terheljük, a gazdaságosságot szem előtt tartsuk (nyilvánvalóan egy agyagbemosódásos barna erdőtalajon nem lehet akkora hozammal tervezni mint egy mészlepedékes csernozjom talajon). A környezetkímélő és emellett gazdaságos gazdálkodásnak szerves részét képezi a termőhelyspecifikus trágyázás. A módszernek úgymond nincsenek különösebb elvárásai a termelőkkel szemben, hiszen alapjait a régi paraszti gazdálkodás képezi. Ennek megfelelően az alapelvek a következők: 1. optimális adagok alkalmazása; 2. túltrágyázás elkerülése; 3. a trágyaszerek helyes megválasztása

3 Ahhoz, hogy ezeket a minimálisnak tűnő elveket betarthassuk, önmagában kevés a józan paraszti gondolkodás, hiszen ismernünk kell a talaj fizikai és kémiai tulajdonságait, a talajvíz felszíntől való távolságát, a terület és a központi major elhelyezkedését, a terület elhelyezkedését a tájban (vízgyűjtő területeken például kerülni kell a nitrátfelhalmozódás lehetőségét). A környezetkímélő gazdálkodás nem a trágyázás mellőzését jelenti, hanem annak okszerű alkalmazását. Az utóbbi évtizedekben sok esetben elhangzottak olyan vélemények, miszerint a korábbi intenzív technológiákról (nagy arányú műtrágya felhasználása, általában nagy arányú nitrogén alkalmazásával) át kell térni az úgynevezett extenzív technológiákra (műtrágyákat minimálisan vagy egyáltalán nem alkalmaznak). Be kell látnunk, hogy mindkét esetben jelentősen korlátozzuk termelési lehetőségeinket. A környezetkímélő, fenntartható gazdálkodás nem a műtrágyák használatával, vagy nemhasználtával hozható összefüggésbe. Nem megfelelően tervezett intenzív gazdálkodás esetén felborítjuk a talaj tápelemszolgáltató képességét (Liebig-féle minimum elv, Mitscherlich-féle minimumtörvény), ezáltal növényeink tápelemfelvételét is ellehetetleníthetjük, összességében saját terméseredményeinket csökkentjük. Az extenzív használat során talajainkat kizsigereljük, a talaj egy idő után már nem lesz képes a megfelelő mennyiségű tápanyagot biztosítani növényeink számára. Ma Magyarországon a műtrágyák használata nélkül a terméseredmények nem fenntarthatóak, azok nem növelhetőek a megfelelő szintre, sőt a terméseredmények csökkenéséhez vezetnek. A termelés során elvont tápanyagok szerves és műtrágyázással pótolhatóak, használatuk hozzájárul a terméseredmények fenntartásához, növeléséhez. A műtrágyák és szerves trágyák használata azonban károsító hatású is lehet. A túlzott használatuk a következő alapvető káros hatásokkal járhat: 1. kiegyensúlyozatlan tápelemarányok kialakulása a talajban (a növények nem képesek felvenni a megfelelő mennyiségű tápelemet, a terméseredmény csökken); 2. a talajsavanyúság fokozódása (különböző trágyák eltérő mértékben járulnak hozzá); 3. a talajoldat nitrátkoncentrációjának növekedése; 4. a felszíni természetes vizek eutrofizációja (elmocsarasodás). A fentieknek megfelelően nem hanyagolható el sem a szerves-, sem a műtrágyák használata, azonban mindezt megfontoltan az adott kultúrának megfelelően kell tennünk. Minden esetben érdemes szakember segítségét kérnünk, talaj és növényvizsgálatokat végeztetnünk. A vizsgálatoknak megfelelően tápanyagpótlási tervet készíttetnünk, annak megfelelően gazdálkodni. A túlzott tápanyagpótlás nem csak a szükségesnél nagyobb mértékű befektetést igényel, de a terméseredményeket is csökkenti, valamint károsítja a környezetet. Nem megfelelő tápanyagpótlás esetén pedig nem lehet megfelelő terméseredményeket elérni. Tatárvári Károly - 3 -

4 FARMET DISKOMAT 6 rövidtárcsa bemutatkozása a Dunántúlon Az Euro-Öko Farm Projekt Kft. ebben az évben is biztosította a lehetőséget partnerei számára, hogy a cseh FARMET mezőgazdasági gépgyár termékeit - bemutató gépként - saját gazdaságukban kipróbálhassák. A FARMET DISKOMAT 6 típusú rövidtárcsa is hónapokat dolgozott a Dunántúl középső részén, a Sárbogárd Zámoly tengely mentén lévő gazdaságokban, köztük két agrárcentrumban is. A gépet nagyobb fórum előtt is bemutattuk a Sárbogárdi szántóversenyen. A DISKOMAT rövidtárcsa optimális megoldást kínál a tarlóhántás, tarlóápolás elvégzésére, a vetés előtti talajművelésre, illetve bizonyos esetekben szántáselmunkálásra is. A gép felépítése alkalmassá teszi az eszközt a kifejezetten nagy mennyiségű növényi maradvány aprítására és bekeverésére is. A 6 m-es DISKOMAT két sorban elhelyezett 48 db csipkés tárcsája 620 mm-es (!!!) átmérővel rendelkezik, amivel a kategória élmezőnyébe került. Szintén egyedülálló a dupla gumikerekes hengersor, mely magában foglalja a szállítókerekeket is. A hengersor kialakítása és a közel 7 tonnás önsúly garantálják a tökéletes vissza-tömörítést, ami ezekben az aszályos időkben különösen fontos szemponttá vált. A gép munkamélysége 5-18 cm, minimális vonó-erőigénye 40 LE/munkaszélesség méter. A gazdák változatos talaj- és domborzati viszonyok között, napraforgó-, búza-, kukorica- és borsótarlón, Arany-féle talajkötöttség értékek mellett tették próbára a DISKOMAT-ot. Az elvégzett munka meggyőzte a termelőket. A DISKOMAT rövidtárcsa a gyomokat kivágta, a növényi szárakat felaprította és a talajba keverte. A munkagépnél eltömődés nem jelentkezett, a talajt nem tolta maga előtt és a nagy mennyiségű szármaradvány sem okozott gondot. A jól kialakított terelőlemez sikeresen megakadályozta a bakhát képződést. Kukorica tarlón kb. 18 cm-es munkamélységnél, km/h-s sebesség mellett a visszajelzett nagy mennyiségű adat alapján 11 liter/ha átlagfogyasztást tapasztaltunk. Próbára tettük a gépet nagyobb sebesség mellett is, 17 km/h-nál sem volt semmi jele a pattogásnak, ami a jelentős önsúlynak és a dupla gumikerekes henger konstrukciójának köszönhető. A DISKOMAT 6 rövidtárcsa a változatos körülmények ellenére is jól teljesített, igazolta jó hírét. A FARMET ezzel a 620 mm-es tárcsalap átmérőjű termékével egy olyan géppel jelent meg a piacon, amely minőségével, használati értékével és ár/érték arányával sikeres piaci szereplővé válhat Magyarországon. Kapcsolattartók: Lőkös Gábor (Kelet-Magyarország): 30/ ; Csáki Miklós (Közép-Magyarország): 30/ ; Kóbor Szabolcs (Nyugat-Magyarország): 30/ ; Dr. Szabados Tamás (Nyugat-Magyarország): 30/ ; További információk, részletek, műszaki adatok a Diskomat rövidtárcsák

5 Lemken Solitair 9/600 KA-DS vontatott pneumatikus vetőgép Akciós felszereltség: Sortávolság: 12,5 cm Sorok száma: 48 Magtartály térfogata: l Hidraulikus ventillátor meghajtás Magtartály tartályrostával, előre nyitható fedéllel Elektronikus tartálytöltöttség jelző Magtartályon kívül elhelyezett magelosztók Jeladó kerék, légszűrő Digitális mérleg szállító dobozzal Duplatárcsás csoroszlyák soronkénti tömörítő kerékkel Fokozatmentes hidraulikus csoroszlyanyomásállítás és csoroszlya kiemelés Solitronic vezérlőegység (hektárszámlálás, automatikus leforgatási próba, kijuttatott vetőmag mennyiségének változtatása) 2x2 sor művelőnyom automatika Vonórudas alváz gumizással 1 pár VS 33 nyomlazító Hidraulikus nyomjelző Világításkészlet hátul Akciós ár: ,- EUR + ÁFA* *Az akciós ár a szállítási költséget nem tartalmazza, amely függ a vevő székhelyétől. Az akciós ár a készlet erejéig érvényes. További információ: Lőkös Gábor (Kelet-Magyarország): 30/ ; Csáki Miklós (Közép-Magyarország): 30/ ; Kóbor Szabolcs (Nyugat-Magyarország): 30/ ; Dr. Szabados Tamás (Nyugat-Magyarország): 30/ ; Kérjen referenciát! További letölthető prospektus ide kattintva érhető el! Gazdálkodói kérdések és válaszok Egy családi gazdaság esetén kinek kell regisztrálnia az agrárkamarai nyilvántartásba? Minden olyan tagnak regisztrálnia kell, akinek önálló őstermelői igazolványa vagy egyéni vállalkozói igazolványa van. Az egyidejűleg őstermelői és egyéni vállalkozói tevékenységet folytató gazdálkodók csak az egyik jogviszonyuk alapján lesznek kamarai tagok. (A 2011-ben nagyobb éves árbevételt elért tevékenységi forma szerint kell regisztrálni.) Közös őstermelői igazolvány esetén annak a személynek kell az agrárkamarai nyilvántartásba bejelentkezni, akinek a nevére a közös őstermelői igazolványt kiállították. Mely állattartóknak kell 2013-tól az állatok jólétéért felelős személyt kijelölnie? Annak, aki legalább ötszáz, hústermelés céljából tartott csirkét (itt már 2011-től él a kötelezettség); harminc lovat; ötven szarvasmarhát; száz sertést; száz futómadarat; száz, Magyarországon vadászható, vadon élő faj élelmiszer előállítás céljából tenyésztett vagy tartott egyedéből álló törzsállományt; kétszáz juhot; kétszáz kecskét; kétszázötven anyanyulat; kétszázötven prémes állatot; háromszázötven tojótyúkot; ötszáz egyéb baromfit, kivéve fácánt, foglyot, tőkés récét; ezer foglyot vagy tőkés récét zárt térben; ezer hízónyulat; vagy ötezer fácánt zárt térben tart, az állatok jólétéért felelős személyt kell kijelölnie. Milyen gyakorisággal kell elvégezni az AKG-s levélanalízist, és mely célprogramok esetén kötelező? Az Agrár-környezetgazdálkodási (AKG) programon belül, az Integrált gyümölcs- és szőlőtermesztés, valamint az Ökológiai gyümölcs- és szőlőtermesztés célprogramban részt vevő gazdálkodóknak évente levélanalízist kell végeztetniük

6 Biztosítások év végi felmondása Az év vége közeledtével a biztosítások felmondása, átkötése kerül előtérbe. Néhány hasznos információval szeretnénk segíteni ügyfeleinknek, hogy mennyi mindenre kell figyelniük a felmondásokkal kapcsolatban. A biztosítások felmondására minden módozatnál van lehetőség, egy évben egyszer, a biztosítási évforduló alkalmával. Amennyiben valaki váltani szeretne - akár az ár vagy szolgáltatás miatt - szabályszerűen évfordulóra tudja felmondani a biztosítását. A felmondás menete A biztosító váltás csak akkor lehet sikeres, ha a meglévő szerződés az évforduló napjáig ki van fizetve, tehát díjrendezett. Ellenkező esetben nem lesz sikeres a biztosító váltás. A meglévő szerződést legkésőbb az évforduló előtt 30 nappal fel kell mondani. A felmondásnak e határidőig a biztosító tudomására kell jutnia, azaz a felmondást át kell vennie. Nélkülözhetetlen ehhez egy felmondó levél kitöltése, majd eljuttatása a biztosító társasághoz faxon, levélben, vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodába. es felmondást a biztosítók nem fogadnak el! A biztosítási szerződés felmondásánál, a felmondás tényét faxolásnál faxnaplóval, postai levél esetében tértivevénnyel, személyes felmondás esetén pedig az ügyfélszolgálaton érkeztetett felmondás másolatával lehet igazolni. A felmondás után a következő lépés a versenyeztetés, vagy ajánlatkérés több biztosítótól. Az ajánlatok közül kell kiválasztani a legkedvezőbbet. Itt is igaz azonban az alapelv, miszerint nem mindig a legolcsóbb a legjobb! A biztosítás megkötésének meg kell történnie az évforduló napjáig, ugyanis csak így lehet biztosítani a szerződés folyamatosságát. A biztosító váltás az alábbi módozatok esetén ajánlatos: Növénybiztosítás: A növénybiztosítások általában határozatlan időre szólnak. Erre érdemes odafigyelni, mert a legtöbb megkérdezett partnerünk szent meggyőződéssel vallotta, hogy 1 éves szerződése van, holott ez nem így volt. Ha nem mondjuk fel időben a szerződést, akkor a szerződés egy évre automatikusan meghosszabbodik. Amennyiben az idei évben kötött valaki növénybiztosítást, úgy javasolt azt felmondani, hogy jövőre legyen lehetőség az összes biztosító díjtámogatott és nem támogatott ajánlatai közül választani! Vagyonbiztosítás: Az elmúlt években nagyon átalakult a vagyonbiztosítási piac. A biztosítók díjai és szolgáltatásai között nagymértékű eltérések vannak. Jó néhány példát láttunk alulbiztosítottságra (ez esetben minimális összeget fog téríteni a biztosító), illetve túlbiztosítottságra, amely indokolatlan költséget eredményez. A vagyonbiztosítási szerződések határozatlan idejűek, így egy jól átgondolt váltáshoz mindenképp fel kell mondani a szerződést évfordulóra! Kötelező gépjármű biztosítás: A gépjármű kötelező biztosítás az esetek többségében határozatlan idejű. Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás esetében azok a gépjármű tulajdonosok válthatnak kötelező biztosítást december 31-ig, akik január 1-je előtt vásárolták járművüket. Aki január 1-je után vásárolta gépkocsiját, annak a biztosítási évfordulója a biztosítás kötésének napja. Ha nem mondjuk fel az előírt határidőn belül a szerződést, akkor az automatikusan egy újabb évre meghosszabbodik! Casco biztosítás: A casco biztosítás módozatnál is megfigyelhető az utóbbi években az erőteljes árcsökkenés. E módozat tekintetében is kifizetődő lehet egy sikeres biztosításváltás. Sok esetben több tízezer forint takarítható meg! Lakásbiztosítás: A lakásbiztosításoknál még nincs akkora árverseny, mint az előző termékek esetén, itt viszont az értékek biztosítottságára kell figyelni! Az ingatlanok értéke 2-3 év alatt jelentősen változhat, valamint ezen idő alatt az ingóságaink egy része is kicserélődhet, melyet érdemes a lakásbiztosítás szerződésben maradéktalanul rögzíteni. Alkuszi megbízással rendelkező ügyfeleinknek a felmondással kapcsolatos tájékoztatóinkat elküldtük. Amennyiben kérdésük lenne a témával kapcsolatban, küldjék meg a címre, illetve forduljanak bizalommal munkatársainkhoz: Petrusné Nagy Orsolya: 30/ Papp Kinga: 30/

7 Járási hivatalok 2013-tól A járások és járási kormányhivatalok a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként kerülnek felállításra január 1-jével. Októberben megjelentek a részletes információkat is tartalmazó jogszabályok, így a téma részleteiben is áttekinthető. Minden egyes járásban a kormányrendeletben kijelölt járásszékhelyen lesz járási hivatal, amely a megyei kormányhivatalok szervezeti egységeként működik majd. Az ügyintézésre a járási hivatalok részeként működő, hétfőtől-péntekig 8 órától 20 óráig nyitva tartó kormányablakokban vagy a településre kirendelt ügysegédnél lesz lehetőség. Budapesten nem járási, hanem kerületi hivatalok alakulnak minden kerületben, szintén a fővárosi kormányhivatal részeként. A járási hivatal kétféleképpen biztosítja majd az állampolgároknak az ügyfélszolgálatot. Azon városokban, ahol a lakosok és az elintézendő ügyek száma indokolja, ott minden munkanapon állandó ügyintézést biztosító kirendeltséget működtet. A hatóság a kisebb településeken heti 1-2 alkalommal tart majd ügyfélfogadást a települési ügysegéd a települési önkormányzat által biztosított helyiségben. A hivatalok feladatai A járási kormányhivatalok legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási feladatok ellátása lesz. Így megvalósul az államigazgatási és az önkormányzati feladatok szétválasztása, a járások kizárólag államigazgatási területi egységet jelentenek majd. Elsősorban okmányirodai feladatokat, a gyermekvédelmi és gyámügyeket, valamint egyes szociális, környezetvédelmi, természetvédelmi igazgatási ügyek intézését veszik át a településektől a jövőre megalakuló járási hivatalok. A hatáskörök szétválasztásánál kiemelt szempont volt, hogy a helyi szabályozáshoz kapcsolódó, mérlegelési jogkörbe tartozó ügyek lehetőleg maradjanak a települési jegyzőnél, ahol viszont az adott ügyben az államnak van egyértelműen feladata, szerepe, ott a járási hivatal tudjon majd hatékonyabban intézkedni. A cél az egyablakos ügyintézés biztosítása az ügyfelek számára. Ez azt jelenti, hogy az állampolgárok egyetlen helyen, a végéig kialakítandó - kormányablakoknál tudják majd hivatalos ügyeiket intézni. A járásszékhelyek mellett - a jelenleg működő okmányirodák bázisán - kialakításra kerülnek a járási hivatalok integrált ügyfélszolgálatai, azaz a járási kormányablakok. A kormányablakok biztosítani fogják, hogy az állampolgárok az államigazgatási ügyeiket a lakhelyükön, vagy ahhoz közel elindíthassák vagy elintézhessék. A járásszékhelyek mellett, a jelenleg okmányirodát működtető településeken is lesznek járási kormányablakok. Jövő évtől a járási hivatalokon belül szakigazgatási szervként működik a járási gyámhivatal, a járási állategészségügyi és élelmiszerellenőrző hivatal, a járási földhivatal és a járási munkaügyi kirendeltség. A járási hivatalok székhelyeit és illetékességi területét letölthetik innen. A nagyfelbontású térképes megjelenítést az alábbi linken érhetik el: Járások 2013-tól. A járási hivatalokban - a fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz hasonlóan - törzshivatal és szakigazgatási szervek fognak működni. Ennek megfelelően a járási hivatal szervezete magában fogja foglalni: a megyei kormányhivatal jelenlegi szakigazgatási szerveinek kirendeltségeit, a járásszékhely polgármesteri hivatalának államigazgatási feladatokat ellátó részét (ideértve az okmányirodát), - 7 -

8 a nem járásszékhelyen működő okmányirodát, a nem járásszékhelyen működő polgármesteri hivatalokban a járási hivatalhoz kerülő államigazgatási feladatokat ellátó ügyintézőket. Azokon a településeken, ahol jelenleg történik hatósági ügyintézés, azonban nem lesz járási székhely és nem lesz kormányablak sem, ott is megmarad az ügyintézési helyszín. Jegyzőknél maradó ügyek Csak azok az ügyek maradnak a jegyzőknél, amelyekhez a helyi viszonyok ismerete elengedhetetlen, vagy amelyekben országosan nem egységes szabályozás és helyi mérlegelési lehetőség is van. Ilyenek pl. a helyi adóval összefüggő igazgatási, az anyakönyvi és állampolgársági ügyek, a települési polgári védelmi, katasztrófa igazgatási ügyek, feladatok. Továbbá az ipar- és kereskedelmi igazgatási, a birtokvédelmi feladatok, a hagyatéki eljárás, a nem alanyi jogon járó szociális ellátások, a távhőszolgáltatási kérdések, a helyi védettséggel összefüggő környezet- és természetvédelmi, a veszélyes ebek nyilvántartásával összefüggő feladatok, az óvodáztatási támogatás. Az olyan hatósági ügyeknél, mint pl. a földművelésügyi, állategészségügyi, a vízügyi, az ipari igazgatással, valamint a környezet- és természetvédelemmel, a közlekedés és hírközlési igazgatással kapcsolatos feladatok, lesz szerepe a települési jegyzőnek és a járási hivatalnak is, mint ahogy eddig is eljárt ezen feladatkörökben a kormányhivatal helyi szerve és jegyző is. Okmányiroda a járásokban A legtöbb feladatot az okmányirodáktól átvett ügyek fogják jelenteni a járási hivatalok számára. Mivel az okmányirodák január 1-jétől a járási hivatalok törzshivatalának szervezeti egységeiként működnek tovább, így (a fővárosban működő Központi Okmányiroda kivételével) valamennyi okmányiroda a járási hivatalokhoz kerül. Az eddig a települési önkormányzatok által ellátott okmányirodai ügykezelés tehát a járási hivatalok feladata lesz. Ezek nagy részét a személyi adat- és lakcímnyilvántartással, útlevéligazgatással és a közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok adják. A tervek szerint 2013 végére az okmányirodák bázisán alakítják ki a kormányablak-rendszert. A területi közigazgatási reform távlati célja az egyablakos ügyintézés biztosítása az ügyfelek számára, hogy az állampolgárok egyetlen helyen, a végéig kialakítandó - kormányablakoknál tudják majd hivatalos ügyeiket intézni. Az ügyfelek dolgát nagyban megkönnyíti majd, hogy 2013 januárjától a járási hivatalok okmányirodái országos illetékességgel fogják ellátni feladataikat. Gyermekvédelmi, gyámügyi, szociális igazgatási feladatok A járási kormányhivatalokhoz kerülnek a helyi igazgatáson túlmutató ügyek, mint pl. egyes szociális igazgatási, az okmányirodai és a gyermekvédelmi- és gyámügyek. A gyámhivatalok a járási hivatal szakigazgatási szerveként, járási gyámhivatal néven folytatják munkájukat. A szociális igazgatási ügyek egyharmada is a járási hivatalokhoz fog tartozni. A gyámhivatalokhoz hasonlóan a munkaügyi kirendeltségek, a népegészségügyi intézetek, a körzeti földhivatalok és az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalok is a járások szakigazgatási szerveiként végzik majd feladataikat. Ugyancsak a járások látják majd el szinte kizárólagosan a kommunális igazgatással, a menedékjogi ügyekkel kapcsolatos feladatokat. Amennyiben az információkkal kapcsolatban kérdésük vagy észrevételük van, kérjük, jelezzék a címen! Korábbi kapcsolódó, valamint jogi és adózási témájú híreinket megtekinthetik Jogi- és Adó-tanácsadói Network honlapunkon a VIP hírszolgáltatás menüpont alatt

9 Személyes hírszolgáltatásaink napi témái (2012. október) Tisztelt Partnereink! Jelen rovatunkban tájékozódhatnak előző havi hírlevelünk óta megjelent, és ügyfeleink részére megküldött személyes napi hírszolgáltatásaink témáiról. Célunk, hogy ismételten felhívjuk figyelmüket az Önöket érintő témakörökre. A levelek teljes tartalmát honlapunk (www.eurofarm.hu) "V.I.P. Hírszolgáltatás" menüpontjában is elolvashatják. Személyes napi hírszolgáltatás témája Kiküldés dátuma EURO-ECO finanszírozás - Mert az agrárium más! október 31. (szerda) EMVA-s beruházások - Ismét előlegigénylés! október 31. (szerda) Gépjármű felelősségbiztosítás váltása! október 31. (szerda) A NAV által árverésre meghirdetett mezőgazdasági területek október 30. (kedd) Állattenyésztési támogatások évi keretének módosítása október 30. (kedd) A közönséges búza 2012/2013. gazdasági évben rögzített áron történő intervenciós felvásárlása október 29. (hétfő) Natura 2000 gyepterületek - téli legeltetés, földhasználati előírások október 29. (hétfő) héten megjelent jogszabályok, közlemények október 26. (péntek) 43. heti termőföld kifüggesztések településlistája október 26. (péntek) Szaktanácsadói szolgáltatások igénybevételének támogatása - dokumentumok visszaküldése október 26. (péntek) NFA éves jelentés október 26. (péntek) Felszámolások, csődeljárások hét október 25. (csütörtök) Megkezdődött a évi Egységes kérelmek második körös adategyeztetése október 25. (csütörtök) Tejágazati állatjóléti támogatás: elindultak az ellenőrzések október 25. (csütörtök) EURO-ECO finanszírozás - mert GYORSAK vagyunk! október 24. (szerda) Tejtermelők és családi gazdálkodók átmeneti támogatása es kifizetési kérelmek október 24. (szerda) héten megjelent jogszabályok, közlemények október 19. (péntek) Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának szabályai V október 19. (péntek) 42. heti termőföld kifüggesztések településlistája október 19. (péntek) Ismét igényelhető méhészeti támogatások október 18. (csütörtök) Felszámolások, csődeljárások hét október 18. (csütörtök) Borászati gépek beszerzésének támogatása - változott a határidő! október 17. (szerda) NFA pályázatok - felhívással érintett települések október 17. (szerda) Gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés: III. negyedéves bevallás október 16. (kedd) Októberi kérelmek október 16. (kedd) Különleges Tejtámogatás október 15. (hétfő) Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról október 15. (hétfő) Az államilag támogatott mezőgazdasági növénybiztosításokról október 15. (hétfő) héten megjelent jogszabályok, közlemények október 12. (péntek) 41. heti termőföld kifüggesztések településlistája október 12. (péntek) Felszámolások, csődeljárások hét október 11. (csütörtök) Erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások október 11. (csütörtök) Állattartó telepek korszerűsítése (ÁTK) IV. - helyszíni szemlék október 10. (szerda) Földet vásárolna, de épp most nincs rá forrás? október 10. (szerda) Agrárkár-enyhítés - megjelentek a évi referenciaárak október 10. (szerda) AKG: költőhelyek kijelölése túzok élőhely-fejlesztési célprogramnál október 9. (kedd) Vidéki fogadóórákat tartanak kollégáink! október 9. (kedd) SAPS évi átváltási árfolyam és keretösszeg október 8. (hétfő) A Kötelező Gépjármű Felelősség Biztosítás váltásáról október 8. (hétfő) héten megjelent jogszabályok, közlemények október 5. (péntek) 40. heti termőföld kifüggesztések településlistája október 5. (péntek) LEMKEN pneumatikus vetőgép akció október 5. (péntek) A NAV által árverésre meghirdetett mezőgazdasági területek október 4. (csütörtök) Felszámolások, csődeljárások hét október 4. (csütörtök) Kérődző szerkezetátalakítási program - postázzák a határozatokat október 3. (szerda) Ön már tudja, miből fizeti az esedékes földbérleti díjakat? október 3. (szerda) Gazdanet, Állati génmegőrzés - meghosszabbított támogatási lehetőségek október 2. (kedd) Indulnak a falufejlesztési és a vidéki örökség megőrzésére irányuló pályázatok október 2. (kedd) Frakcionált SZHSZ szolgáltatás október 1. (hétfő) Erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatás október 1. (hétfő) Októberi kérelmek október 1. (hétfő) Amennyiben kérdésük, észrevételük merülne fel, kérjük, írjanak a címünkre! - 9 -

10

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 Ön a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hírlevelének 59. számát olvassa. Hírlevelünkben az elmúlt hét legfontosabb agrártámogatásokhoz kapcsolódó információit

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10.

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus 31-én lejárnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó megvalósítási illetve

Részletesebben

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10.

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus 31-én lejárnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó megvalósítási illetve

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2015. ÉVRE SZÓLÓ ÉVES FEJLESZTÉSI KERET

Vidékfejlesztési Program 2015. ÉVRE SZÓLÓ ÉVES FEJLESZTÉSI KERET Vidékfejlesztési Program 2015. ÉVRE SZÓLÓ ÉVES FEJLESZTÉSI KERET Felhívás azonosító tervezett ideje VP4-10.1.1-15 Agrárkörnyezetgazdálkodási kifizetés 158.6 egyszerűsített október VP4-11.1.1-11.2.1-15

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Wayda Imre vezető főtanácsos Agrárfejlesztési Főosztály Kaposvár, 2012. szeptember 21-22. Előzmények A 2007-2013. vidékfejlesztési program (ÚMVP

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 1. oldal 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek

Részletesebben

A kormányhivatal szervezeti egységei, elérhetőségek 2015. április 1-től (a régi megnevezések zárójelben)

A kormányhivatal szervezeti egységei, elérhetőségek 2015. április 1-től (a régi megnevezések zárójelben) FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: 22/526-900, Fax: 22/526-905 Email: hivatal@fejer.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer Kormányablakok Integrált Kormányzati

Részletesebben

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember Megvalósítási határidő hosszabbítás A LEADER HACS közreműködésével megvalósuló, 2012-2014. években benyújtott támogatásban részesült kérelmek esetében meghosszabbításra került a megvalósítási határidő.

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJELSZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. ÁPRILIS 1-30. I. tengely A

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

www.euroeco.hu Az aktuális tartalomból: Családi gazdaságok létrehozása

www.euroeco.hu Az aktuális tartalomból: Családi gazdaságok létrehozása Megoldásokat szállítunk 2013/8. szám (augusztus) Az aktuális tartalomból: Családi gazdaságok létrehozása (Részletek a 3. oldalon.) LEMKEN EKE AKCIÓ! (Részletek a 9. oldalon.) A mezőgazdasági termékek és

Részletesebben

A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja

A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja 2015. augusztus MEGVÁLTOZTAK A HATÁRIDŐK AZ EMVA ALAP KÜLÖNBÖZŐ JOGCÍMEIRE VO- NATKOZÓAN: Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus

Részletesebben

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Boldog Új Évet kívánunk minden Kedves Partnerünknek!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Boldog Új Évet kívánunk minden Kedves Partnerünknek! Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2012/12. szám (december) Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. oldal A Kölcsönös Megfeleltetés új szabályai 2013-tól 2. oldal Tápanyag-gazdálkodás

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal átmeneti ügyfélfogadási rendje 2013. augusztus 21-24. közötti időszakra A hivatal központi elérhetőségei

Részletesebben

Kitöltési Útmutató a 2014. évi EMVA felülvizsgálati adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez 2014. verziószám: 01

Kitöltési Útmutató a 2014. évi EMVA felülvizsgálati adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez 2014. verziószám: 01 1. sz. melléklet: Kitöltési Útmutató a 2014. évi EMVA felülvizsgálati adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez Kitöltési Útmutató a 2014. évi EMVA felülvizsgálati adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez

Részletesebben

Hogyan lesz több munkahely a mezőgazdaságban? A nemzeti támogatások szerepe

Hogyan lesz több munkahely a mezőgazdaságban? A nemzeti támogatások szerepe Hogyan lesz több munkahely a mezőgazdaságban? A nemzeti támogatások szerepe Móró Tamás Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály AgrarkozgazdasagiFO@fm.gov.hu Budapest, 2015. február 27.

Részletesebben

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA Azok a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemélyek, akik a saját gazdaságában a meghatározott termékek előállítására irányuló tevékenységet

Részletesebben

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései. Előadó: Szakács Roland

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései. Előadó: Szakács Roland Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései Előadó: Szakács Roland Az ÚMVP 4 tengelye I. tengely: Mezőgazdaság, élelmiszer-feldolgozás és erdészet versenyképességének javítása II. tengely:

Részletesebben

31/2010. (XI. 18.) VM rendelet

31/2010. (XI. 18.) VM rendelet 31/2010. (XI. 18.) VM rendelet az egyes állatvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról Állatjóléti felelősök ügyelnek az állatvédelmi szabályok betartására Az EU előírása szerint kötelező lesz minden közepes

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2014.

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetgazdálkodási és az integrált gazdálkodási alprogram bemutatása.

Részletesebben

FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés. EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet

FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés. EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet Az EMVA tengelyei A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének növelése. A természeti környezet és

Részletesebben

Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból. Figeczky Gábor. WWF Magyarország. Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15.

Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból. Figeczky Gábor. WWF Magyarország. Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15. Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból Figeczky Gábor WWF Magyarország Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15. Források ~ 840 milliárd Ft - 7 évre I. tengely (versenyképesség) II.

Részletesebben

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mi az Agrár-környezetgazdálkodási Program? Nemzeti Vidékfejlesztési Terv részeként az EU közös agrárpolitikáját képviseli A támogatási

Részletesebben

www.eurofarm.hu Tartalom: Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2011/7. szám (július) Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1.

www.eurofarm.hu Tartalom: Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2011/7. szám (július) Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2011/7. szám (július) Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. oldal Ismét támogatás öntözésre, meliorációra, vízrendezésre 2. oldal Tejházi

Részletesebben

I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása. 111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések

I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása. 111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések Tájékoztató részanyag a Monitoring Bizottság részére a 2007-2013 közötti vidékfejlesztési program egyes intézkedés végrehajtásának előrehaladásáról Beszámoló időszaka: 2012. június 1-30. I. tengely - A

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 165. szám 21367 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelete a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

A Tolna Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

A Tolna Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 538 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 19. függelék a 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás mellékletéhez A Tolna Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti

Részletesebben

A baromfi ágazat stratégiája. Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács

A baromfi ágazat stratégiája. Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács A baromfi ágazat stratégiája Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács 1949 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentősen átalakul, a járási

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 8. melléklet A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által meghirdetett nyilvános termőföld-haszonbérleti pályázat keretében benyújtott ajánlatok részét képező

Részletesebben

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14.

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14. Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja Heicz Péter, 2014.01.14. Termelői kihívások Magyarországon Hogyan tudom stabilizálni a terméshozamaimat ilyen időjárási szélsőségek mellett?

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2014. II negyedévére és az azt követő negyedévekre vonatkozóan Benyújtás helye:

Részletesebben

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete A Nógrád Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 82 fő.

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerősítés céljából történı beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl A támogatás

Részletesebben

Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések. (2012. március 6.)

Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések. (2012. március 6.) Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések (2012. március 6.) 1. Kinek van adatszolgáltatási kötelezettsége? Annak az ügyfélnek van adatszolgáltatási kötelezettsége, aki az Európai

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Fejlesztéspolitikai Fórum Vajdahunyadvár dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Budapest, 2014.12.10. A V4 részesedése az EU

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Fenntartható mezőgazdálkodás. 98.lecke Hosszú távon működőképes, fenntartható

Részletesebben

Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához

Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához I. Ügyfél adatai: Ügyfél neve: Címe: Levelezési cím: Telefonszám: Ügyintéző neve: Fő számlavezető bank: e-mail: Faxszám: Telefonszám: Mobil: Számlaszám:

Részletesebben

www.eurofarm.hu Aktuális kérelmek benyújtási időszakai Tartalom:

www.eurofarm.hu Aktuális kérelmek benyújtási időszakai Tartalom: Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2011/12. szám (december) Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. oldal Pályázati kisokos Hogyan működnek az uniós támogatások? 2. oldal Finanszírozás

Részletesebben

További kifizetési kérelmek: - Családi gazdálkodók átmeneti támogatása - Tejtermelők átmeneti támogatása (2011. november 1-20.)

További kifizetési kérelmek: - Családi gazdálkodók átmeneti támogatása - Tejtermelők átmeneti támogatása (2011. november 1-20.) Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2011/10. szám (október) Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. oldal Családi gazdaság adózása 2. oldal Natura 2000 helyszíni ellenőrzések

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai: Kisvárdai Járási Hivatal (törzshivatal) Hatósági Osztály általános hatósági feladatok járási hatósági feladatok oktatási feladatok járási védelmi igazgatási feladatok Kormányablak (Okmányirodai) Osztály

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató. általános igazgatás

Ügytípus tájékoztató. általános igazgatás Ügytípus tájékoztató általános igazgatás Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1., tel.: (48) 574-140, fax: (48) 574-149 Ügyfélfogadás rendje: hétfő szerda péntek 13-16

Részletesebben

Monitoring webes kérdések. 2014.január.27.

Monitoring webes kérdések. 2014.január.27. Monitoring webes kérdések 2014.január.27. Tartalom 1. I. tengely... 4 1.1 Fiatal i termelők számára nyújtandó támogatások (112.01.)... 4 1.2 Mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatások

Részletesebben

(2) Az R. 3. (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

(2) Az R. 3. (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: 1444 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 17. szám A vidékfejlesztési miniszter 2/2013. (II. 1.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási

Részletesebben

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

I. A temetkezési szolgáltatási tevékenység végzőjének adatai

I. A temetkezési szolgáltatási tevékenység végzőjének adatai Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatalának Hatósági Osztálya 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. Telefon: 06-37/510-351, 510-354 Fax: 06-37/510-300/433 mellék K É R E L E M TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

www.eurofarm.hu Tartalom: 2012/6. szám (június) Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele

www.eurofarm.hu Tartalom: 2012/6. szám (június) Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2012/6. szám (június) Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. oldal Állattartó telepek korszerűsítése - Újra és utoljára 2. oldal Gazdálkodói

Részletesebben

Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 Darányi Ignác Terv

Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 Darányi Ignác Terv Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 Darányi Ignác Terv Búsi Lajos Vidékfejlesztésért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 szakterületei 1. Agrárgazdas rgazdaság 2. Vidékfejleszt

Részletesebben

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Virágzó Vidékünk Európa Nap Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Dr. Weisz Miklós AGRYA társelnök MNVH elnökségi tag Kecskemét, 2014-05-16 2000 2010 Fiatal gazdák (< 35): - 2,1% Gazdák (35 54): - 5,3 % Fiatal

Részletesebben

További kifizetési kérelmek:

További kifizetési kérelmek: Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2011/9. szám (szeptember) Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai Pályázati információk 1. oldal 2. oldal Az Európai Parlament és a Tanács rendelet

Részletesebben

Növény- és talajvédelmi ellenőrzések Mire ügyeljünk gazdálkodóként?

Növény- és talajvédelmi ellenőrzések Mire ügyeljünk gazdálkodóként? GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI IGAZGATÓSÁGA Növény- és talajvédelmi ellenőrzések Mire ügyeljünk gazdálkodóként? Fertőszentmiklós, 2015. 03. 06. Szemerits Attila, Havasréti

Részletesebben

Jogcímkód:6-121-02-01

Jogcímkód:6-121-02-01 Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Állattartó telepek korszerűsítésének támogatása Monitoring adatlap - Indító Jogcímkód:6-121-02-01 Benyújtandó az illetékes MVH kirendeltséghez 1 Adatlap iratkódja

Részletesebben

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály 1055 Budapest, Kossuth L. tér 11. A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Erdőgazdálkodás

Részletesebben

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll.

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll. SEGÉDLET a tenyészkoca állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0632 számú Kifizetési kérelem, valamint N0633 számú Tartási hely adatok Kifizetési kérelemhez nyomtatványok helyes kitöltéséhez

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A gazdálkodás szabályozása a NATURA 2000 területeken. 112.lecke Víz Keretirányelv

Részletesebben

NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK

NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK Magyar Madártani Egyesület Fülöp Gyula Kék vércse LIFE - gazdálkodói fórumok - 2007 Natura 2000 területek lehetnek: Farm-alapú támogatás (SPS) területe

Részletesebben

2. Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 2330 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 21. szám A vidékfejlesztési miniszter 10/2014. (II. 14.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási

Részletesebben

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 V. KERÜLET I ÉP ÍT ÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉP ÍT ÉSÜGYI OSZT ÁLY Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 helyrajzi számú ingatlan.

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2015/01. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 194/2014. (XII.11.) számú KÖZLEMÉNYE A 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről Jelen Közlemény a mezőgazdasági

Részletesebben

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni:

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni: A nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely szolgáltatás ügyintézése Az eljárás kérelemre indul. A kérelmet - a gyorsabb ügyintézés érdekében - (személyesen) írásban lehet benyújtani a tájékoztatókban

Részletesebben

PNDR 121 Mezőgazdasági farmok és gazdaságok modernizálása Családi gazdaság 2014

PNDR 121 Mezőgazdasági farmok és gazdaságok modernizálása Családi gazdaság 2014 PNDR 121 Mezőgazdasági farmok és gazdaságok modernizálása Családi gazdaság 2014 I. LEADÁS HATÁRIDŐ A LEADÁS MÓDJA KIVÁLASZTÁSI KRÍTÉRIUM 20. május 18. július 2013 Határidős leadás az OJPDRP székhelyén

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. tárgyú pályázathoz.

PROJEKT ADATLAP. a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. tárgyú pályázathoz. 1 I. PROJEKT ADATLAP a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: KMOP-2013-1.2.1/A 2 PROJEKT ADATLAP 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ

Részletesebben

Új elemek a szarvasmarha tenyészeteket érintő jogi és hatósági eljárásokban. Németh Csaba állattenyésztési igazgató

Új elemek a szarvasmarha tenyészeteket érintő jogi és hatósági eljárásokban. Németh Csaba állattenyésztési igazgató Új elemek a szarvasmarha tenyészeteket érintő jogi és hatósági eljárásokban Németh Csaba állattenyésztési igazgató Sikeres regisztráció/belépés esetén az alábbi menüpontokból lehet választani: WebENAR

Részletesebben

13. A 32/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 6. a) pontjában az 1 42. szövegrész helyébe az 1 43. szöveg lép.

13. A 32/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 6. a) pontjában az 1 42. szövegrész helyébe az 1 43. szöveg lép. 23072 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 186. szám támogatási jogcímeiről szóló 32/2012. (VI. 8.) NFM rendelet módosításáról szóló 52/2015. (XII. 1.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 52/2015. (XII. 1.)

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. április 2014/3. szám Tartalom 1. Fiatal gazda pályázat 2014... 1 2. Fiatal gazda rendelet módosítások... 2 3. Bemutató üzemek... 2 4. Egységes kérelem 2014... 3 5. Képzés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

New Hungary Rural Development Programme

New Hungary Rural Development Programme Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. Tengely megvalósítása 2007-2008-ban feladatok 2009. évre Tóth Balázs, os ztályvezető 2009. február 27. Budapest A Földművelés ügyi és Vidékfejlesztési M inis

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/007. ( ) FVM rendelete Tervezet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felels helyettes államtitkár 2014. október 29. Budapest, VHT Szakmai napok Az új Közös Agrárpolitika (KAP) 2014-2020

Részletesebben

A húsmarha-ágazatot érintő kormányzati intézkedések, támogatási lehetőségek

A húsmarha-ágazatot érintő kormányzati intézkedések, támogatási lehetőségek A húsmarha-ágazatot érintő kormányzati intézkedések, támogatási lehetőségek Dr. Vásáry Miklós Földművelésügyi Minisztérium, Agrárközgazdasági Főosztály Budapest, 2015. december 3. Helyzetkép Megnevezés

Részletesebben

Triathlon - Ütőképes vetőgép

Triathlon - Ütőképes vetőgép Triathlon Triathlon - Ütőképes vetőgép kis vonóerő igénnyel a modern szántóföldi műveléshez Sok modern univerzális vetőgép nagy önsúlyuk miatt nagy vonóerőt igényelnek, magas az üzemanyagfelhasználásuk,

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. október 2014/7. szám Tartalom 1. Borászati géptámogatás... 1 2. Fiatal gazda pályázati nyertesek teendői... 2 3. Vis maior bejelentés méhészeknek... 2 4. Méhészeti támogatások...

Részletesebben

Fejlesztési beruházási lehetıségek a kertészeti ágazatban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein belül

Fejlesztési beruházási lehetıségek a kertészeti ágazatban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein belül Fejlesztési beruházási lehetıségek a kertészeti ágazatban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein belül Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete 2010. február 19. Sárvár Tóth Balázs, osztályvezetı

Részletesebben

Személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos eljárás

Személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos eljárás Személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos eljárás A nyilvántartás célja, hogy biztosítsa azokat az alapvető személyi és lakcímadatokat, amelyek a polgárok egymás közötti jogviszonyaiban személyazonosságuk

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2013. augusztus-szeptember 2013/5. szám Tartalom 1. AKG adatszolgáltatás... 1 2. Sertés törzstenyészetek fejlesztésének támogatása... 2 3. Nitrátérzékeny területek, trágyatárolók...

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából 2013-ban pályázható intézkedések 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:(kötelező Térségi

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás áttekintése 9. A tápanyag-gazdálkodás ökonómiai összefüggései 9.1. A tápanyag-ellátás ráfordítás hozam

Részletesebben

1. melléklet a 116/2013. (XII. 12.) VM rendelethez

1. melléklet a 116/2013. (XII. 12.) VM rendelethez 845 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y. évi 7. szám. melléklet a 6/. (XII..) VM rendelethez Nagyértékű gépbeszerzések értékelése a. () bekezdés a) pontja esetén A B C D. Értékelési szempont megnevezése Értékelés/Ellenőrzés

Részletesebben

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők:

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők: Szociális ügyintéző: Szociális ügyek Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012 Ügyfélfogadási időpontok:. hétfő: 08:00-12:00; 13:00-16:00 kedd 13:00-15:30 szerda: 08:00-12:00

Részletesebben