Tartalom: 2012/10. szám (október) Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele Aktuális kérelmek benyújtási időszakai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.eurofarm.hu Tartalom: 2012/10. szám (október) Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele - 1 - Aktuális kérelmek benyújtási időszakai"

Átírás

1 Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2012/10. szám (október) Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. oldal A környezetkímélő tápanyaggazdálkodás alapelvei 2. oldal FARMET DISKOMAT 6 rövidtárcsa bemutatkozása a Dunántúlon 4. oldal AKCIÓ - Lemken Solitair 9/600 KA-DS vontatott pneumatikus vetőgép 5. oldal Gazdálkodói kérdések és válaszok Biztosítások év végi felmondása Járási hivatalok 2013-tól 5. oldal 6. oldal 7. oldal Személyes hírszolgáltatásaink napi témái 9. oldal További információkért látogassák meg folyamatosan frissülő honlapunkat! "Hírlevelek" menüpontunkban megtalálhatják korábbi hírleveleink teljes tartalmát. Kiemelt napi híreinket, információszolgáltatásunkat ezentúl megtalálják honlapunk főoldalán is, emellett elolvashatják a "V.I.P. hírszolgáltatás" menüben. Aktuális kérelmek benyújtási időszakai Aktuális kifizetési kérelmek Az augusztus 1-től december 31-ig beadható kifizetési kérelmek jogcímei a következők: Megújuló energiaforrások (Kazáncsere); Önálló, építéssel nem járó gépek; Kertészeti gépek; Erdészeti gépek; Állattartó telepek korszerűsítése (ÁTK); Baromfitelepek korszerűsítése; Mezőgazdasági termékek értéknövelése (ÉLIP); Nyersszesz, nyersolaj üzemek; Öntözés; Kertészet korszerűsítése; Növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítése (Szárító); Mezőgazdasági utak; Turisztika; Mikrovállalkozások; Vidéki örökség; Falumegújítás és - fejlesztés; Tanyabusz; LEADER Szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele október 1 - november 15. (A gyűjtési időszak október 31-ig tart.) Családi gazdálkodók és tejtermelők átmeneti állami támogatása november További kifizetési kérelmek: Halászati Operatív Program november Gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítése, létesítése november 15 - december 15. Folyamatos kifizetési kérelem: Fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások (A támogatott tevékenység megvalósítását követően, legkésőbb 20 napon belül.) Erdészeti potenciál helyreállítása október 1 - november 30. Erdő-környezetvédelmi intézkedések október 1 - november 30. A szőlőfeldolgozás és borkészítés melléktermékeinek lepárlása október augusztus 30. Falumegújítás és -fejlesztés október 15 - november 15. Vidéki örökség megőrzése október 15 - november 15. Aktuális támogatási kérelmek Méhészeti támogatások Varroa atka elleni gyógyszeres védekezés (2012. október április 6.) Méhcsaládok számának szinten tartása (2012. október augusztus 3.) Kaptárak jelölése; Rendezvények és elméleti ismeretterjesztés; Mézkinyeréshez és vándoroltatáshoz eszközbeszerzés; Varroa atka elleni alternatív védekezés (2012. október szeptember 5.) LEADER nemzetközi együttműködés október augusztus 31. Borászati gépek, technológiai berendezésekbeszerzése november 5 - december 14. Ahol az időszak utolsó napja hétvégére, vagy munkaszüneti napra esik, ott a legvégső benyújtási nap a határidő leteltét követő első munkanap, de ajánlott az eredeti dátum szerinti határidő betartása! Folyamatos támogatási kérelmek A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatása; Állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatása; Állatbetegségek megelőzésével és leküzdésével kapcsolatos támogatások; Baromfi és sertés állatjóléti támogatások További határidőkről, honlapunk "Határidők" menüpontjában tájékozódhatnak!

2 A környezetkímélő tápanyag-gazdálkodás alapelvei Gazdasági növényeinket azért trágyázzuk, hogy azok gazdasági hozamát növeljük. Azonban mi történik akkor, ha ezt nem a megfelelő elvek alapján tesszük, nem tartjuk be a tápanyagpótlási tervekben megjelölt pótlandó mennyiségeket, egy-egy tápelem túlnyomó többségbe kerül? E cikkünkben ezt a kérdést járjuk körbe. Miért is trágyázunk? Nyilvánvalóan azért, hogy növényeink számára a lehető legoptimálisabb környezetet biztosítsuk a fejlődéshez, így egységnyi területen minél nagyobb hozamot elérve. Tehát a trágyázás célja nem lehet más, mint a növények tápelemellátása, a talajok termékenységének megőrzése, a termés szinten tartása, illetve növelése, a termés minőségének javítása. Trágyázásnál általában a következő kultúra igényeit vesszük figyelembe, a következő termés érdekében cselekszünk. A tápanyag-gazdálkodás azonban ennél szélesebb körű, előrelátóbb gondolkodást igényel. Mindig több évre előre átgondolt, amely a növények igényein kívül figyelembe veszi a különböző alkalmazott trágyák (szerves- vagy műtrágya) talajra és környezetre gyakorolt hatásait is. A növényi produkciót, a termés mennyiségét, minőségét számos tényező határozza meg, melyeket egyszerűsítve a következő főbb csoportokba sorolhatunk: 1. genetikai tulajdonságok (növényfaj, fajta); 2. környezeti tényezők (talaj és klíma); 3. agrotechnikai tényezők (talajművelés, trágyázás, öntözés). A fent felsorolt három kategóriából nyilván csak a genetikai tulajdonságokat és az agrotechnikai tényezőket választhatjuk meg. Ennek megfelelően a termelési szintet egy adott területen mindig a kiválasztott fajta és annak tápanyagellátása határozza meg (az alkalmazott agrotechnikát mindig a fajta választása után határozzuk meg, annak igényei szerint). Mitől lesz egy gazdálkodás környezetkímélő, másképp megfogalmazva fenntartható? A fenntarthatóság fogalmát többen többféleképpen megállapították már, azonban a megfogalmazások egybehangzóan azt mondják, hogy természeti erőforrásainkat, köztük a talaj termékenységét védenünk kell. Fenntarthatóan csak úgy lehet gazdálkodni, ha alkalmazkodunk az ökológiai és ökonómiai feltételekhez. Ennek megfelelően a termőhely adottságait maximálisan igénybe kell vennünk minden esetben, a terület adottságainak megfelelően a várható maximális hozamot úgy kell megállapítanunk, hogy a környezetet minimálisan terheljük, a gazdaságosságot szem előtt tartsuk (nyilvánvalóan egy agyagbemosódásos barna erdőtalajon nem lehet akkora hozammal tervezni mint egy mészlepedékes csernozjom talajon). A környezetkímélő és emellett gazdaságos gazdálkodásnak szerves részét képezi a termőhelyspecifikus trágyázás. A módszernek úgymond nincsenek különösebb elvárásai a termelőkkel szemben, hiszen alapjait a régi paraszti gazdálkodás képezi. Ennek megfelelően az alapelvek a következők: 1. optimális adagok alkalmazása; 2. túltrágyázás elkerülése; 3. a trágyaszerek helyes megválasztása

3 Ahhoz, hogy ezeket a minimálisnak tűnő elveket betarthassuk, önmagában kevés a józan paraszti gondolkodás, hiszen ismernünk kell a talaj fizikai és kémiai tulajdonságait, a talajvíz felszíntől való távolságát, a terület és a központi major elhelyezkedését, a terület elhelyezkedését a tájban (vízgyűjtő területeken például kerülni kell a nitrátfelhalmozódás lehetőségét). A környezetkímélő gazdálkodás nem a trágyázás mellőzését jelenti, hanem annak okszerű alkalmazását. Az utóbbi évtizedekben sok esetben elhangzottak olyan vélemények, miszerint a korábbi intenzív technológiákról (nagy arányú műtrágya felhasználása, általában nagy arányú nitrogén alkalmazásával) át kell térni az úgynevezett extenzív technológiákra (műtrágyákat minimálisan vagy egyáltalán nem alkalmaznak). Be kell látnunk, hogy mindkét esetben jelentősen korlátozzuk termelési lehetőségeinket. A környezetkímélő, fenntartható gazdálkodás nem a műtrágyák használatával, vagy nemhasználtával hozható összefüggésbe. Nem megfelelően tervezett intenzív gazdálkodás esetén felborítjuk a talaj tápelemszolgáltató képességét (Liebig-féle minimum elv, Mitscherlich-féle minimumtörvény), ezáltal növényeink tápelemfelvételét is ellehetetleníthetjük, összességében saját terméseredményeinket csökkentjük. Az extenzív használat során talajainkat kizsigereljük, a talaj egy idő után már nem lesz képes a megfelelő mennyiségű tápanyagot biztosítani növényeink számára. Ma Magyarországon a műtrágyák használata nélkül a terméseredmények nem fenntarthatóak, azok nem növelhetőek a megfelelő szintre, sőt a terméseredmények csökkenéséhez vezetnek. A termelés során elvont tápanyagok szerves és műtrágyázással pótolhatóak, használatuk hozzájárul a terméseredmények fenntartásához, növeléséhez. A műtrágyák és szerves trágyák használata azonban károsító hatású is lehet. A túlzott használatuk a következő alapvető káros hatásokkal járhat: 1. kiegyensúlyozatlan tápelemarányok kialakulása a talajban (a növények nem képesek felvenni a megfelelő mennyiségű tápelemet, a terméseredmény csökken); 2. a talajsavanyúság fokozódása (különböző trágyák eltérő mértékben járulnak hozzá); 3. a talajoldat nitrátkoncentrációjának növekedése; 4. a felszíni természetes vizek eutrofizációja (elmocsarasodás). A fentieknek megfelelően nem hanyagolható el sem a szerves-, sem a műtrágyák használata, azonban mindezt megfontoltan az adott kultúrának megfelelően kell tennünk. Minden esetben érdemes szakember segítségét kérnünk, talaj és növényvizsgálatokat végeztetnünk. A vizsgálatoknak megfelelően tápanyagpótlási tervet készíttetnünk, annak megfelelően gazdálkodni. A túlzott tápanyagpótlás nem csak a szükségesnél nagyobb mértékű befektetést igényel, de a terméseredményeket is csökkenti, valamint károsítja a környezetet. Nem megfelelő tápanyagpótlás esetén pedig nem lehet megfelelő terméseredményeket elérni. Tatárvári Károly - 3 -

4 FARMET DISKOMAT 6 rövidtárcsa bemutatkozása a Dunántúlon Az Euro-Öko Farm Projekt Kft. ebben az évben is biztosította a lehetőséget partnerei számára, hogy a cseh FARMET mezőgazdasági gépgyár termékeit - bemutató gépként - saját gazdaságukban kipróbálhassák. A FARMET DISKOMAT 6 típusú rövidtárcsa is hónapokat dolgozott a Dunántúl középső részén, a Sárbogárd Zámoly tengely mentén lévő gazdaságokban, köztük két agrárcentrumban is. A gépet nagyobb fórum előtt is bemutattuk a Sárbogárdi szántóversenyen. A DISKOMAT rövidtárcsa optimális megoldást kínál a tarlóhántás, tarlóápolás elvégzésére, a vetés előtti talajművelésre, illetve bizonyos esetekben szántáselmunkálásra is. A gép felépítése alkalmassá teszi az eszközt a kifejezetten nagy mennyiségű növényi maradvány aprítására és bekeverésére is. A 6 m-es DISKOMAT két sorban elhelyezett 48 db csipkés tárcsája 620 mm-es (!!!) átmérővel rendelkezik, amivel a kategória élmezőnyébe került. Szintén egyedülálló a dupla gumikerekes hengersor, mely magában foglalja a szállítókerekeket is. A hengersor kialakítása és a közel 7 tonnás önsúly garantálják a tökéletes vissza-tömörítést, ami ezekben az aszályos időkben különösen fontos szemponttá vált. A gép munkamélysége 5-18 cm, minimális vonó-erőigénye 40 LE/munkaszélesség méter. A gazdák változatos talaj- és domborzati viszonyok között, napraforgó-, búza-, kukorica- és borsótarlón, Arany-féle talajkötöttség értékek mellett tették próbára a DISKOMAT-ot. Az elvégzett munka meggyőzte a termelőket. A DISKOMAT rövidtárcsa a gyomokat kivágta, a növényi szárakat felaprította és a talajba keverte. A munkagépnél eltömődés nem jelentkezett, a talajt nem tolta maga előtt és a nagy mennyiségű szármaradvány sem okozott gondot. A jól kialakított terelőlemez sikeresen megakadályozta a bakhát képződést. Kukorica tarlón kb. 18 cm-es munkamélységnél, km/h-s sebesség mellett a visszajelzett nagy mennyiségű adat alapján 11 liter/ha átlagfogyasztást tapasztaltunk. Próbára tettük a gépet nagyobb sebesség mellett is, 17 km/h-nál sem volt semmi jele a pattogásnak, ami a jelentős önsúlynak és a dupla gumikerekes henger konstrukciójának köszönhető. A DISKOMAT 6 rövidtárcsa a változatos körülmények ellenére is jól teljesített, igazolta jó hírét. A FARMET ezzel a 620 mm-es tárcsalap átmérőjű termékével egy olyan géppel jelent meg a piacon, amely minőségével, használati értékével és ár/érték arányával sikeres piaci szereplővé válhat Magyarországon. Kapcsolattartók: Lőkös Gábor (Kelet-Magyarország): 30/ ; Csáki Miklós (Közép-Magyarország): 30/ ; Kóbor Szabolcs (Nyugat-Magyarország): 30/ ; Dr. Szabados Tamás (Nyugat-Magyarország): 30/ ; További információk, részletek, műszaki adatok a Diskomat rövidtárcsák

5 Lemken Solitair 9/600 KA-DS vontatott pneumatikus vetőgép Akciós felszereltség: Sortávolság: 12,5 cm Sorok száma: 48 Magtartály térfogata: l Hidraulikus ventillátor meghajtás Magtartály tartályrostával, előre nyitható fedéllel Elektronikus tartálytöltöttség jelző Magtartályon kívül elhelyezett magelosztók Jeladó kerék, légszűrő Digitális mérleg szállító dobozzal Duplatárcsás csoroszlyák soronkénti tömörítő kerékkel Fokozatmentes hidraulikus csoroszlyanyomásállítás és csoroszlya kiemelés Solitronic vezérlőegység (hektárszámlálás, automatikus leforgatási próba, kijuttatott vetőmag mennyiségének változtatása) 2x2 sor művelőnyom automatika Vonórudas alváz gumizással 1 pár VS 33 nyomlazító Hidraulikus nyomjelző Világításkészlet hátul Akciós ár: ,- EUR + ÁFA* *Az akciós ár a szállítási költséget nem tartalmazza, amely függ a vevő székhelyétől. Az akciós ár a készlet erejéig érvényes. További információ: Lőkös Gábor (Kelet-Magyarország): 30/ ; Csáki Miklós (Közép-Magyarország): 30/ ; Kóbor Szabolcs (Nyugat-Magyarország): 30/ ; Dr. Szabados Tamás (Nyugat-Magyarország): 30/ ; Kérjen referenciát! További letölthető prospektus ide kattintva érhető el! Gazdálkodói kérdések és válaszok Egy családi gazdaság esetén kinek kell regisztrálnia az agrárkamarai nyilvántartásba? Minden olyan tagnak regisztrálnia kell, akinek önálló őstermelői igazolványa vagy egyéni vállalkozói igazolványa van. Az egyidejűleg őstermelői és egyéni vállalkozói tevékenységet folytató gazdálkodók csak az egyik jogviszonyuk alapján lesznek kamarai tagok. (A 2011-ben nagyobb éves árbevételt elért tevékenységi forma szerint kell regisztrálni.) Közös őstermelői igazolvány esetén annak a személynek kell az agrárkamarai nyilvántartásba bejelentkezni, akinek a nevére a közös őstermelői igazolványt kiállították. Mely állattartóknak kell 2013-tól az állatok jólétéért felelős személyt kijelölnie? Annak, aki legalább ötszáz, hústermelés céljából tartott csirkét (itt már 2011-től él a kötelezettség); harminc lovat; ötven szarvasmarhát; száz sertést; száz futómadarat; száz, Magyarországon vadászható, vadon élő faj élelmiszer előállítás céljából tenyésztett vagy tartott egyedéből álló törzsállományt; kétszáz juhot; kétszáz kecskét; kétszázötven anyanyulat; kétszázötven prémes állatot; háromszázötven tojótyúkot; ötszáz egyéb baromfit, kivéve fácánt, foglyot, tőkés récét; ezer foglyot vagy tőkés récét zárt térben; ezer hízónyulat; vagy ötezer fácánt zárt térben tart, az állatok jólétéért felelős személyt kell kijelölnie. Milyen gyakorisággal kell elvégezni az AKG-s levélanalízist, és mely célprogramok esetén kötelező? Az Agrár-környezetgazdálkodási (AKG) programon belül, az Integrált gyümölcs- és szőlőtermesztés, valamint az Ökológiai gyümölcs- és szőlőtermesztés célprogramban részt vevő gazdálkodóknak évente levélanalízist kell végeztetniük

6 Biztosítások év végi felmondása Az év vége közeledtével a biztosítások felmondása, átkötése kerül előtérbe. Néhány hasznos információval szeretnénk segíteni ügyfeleinknek, hogy mennyi mindenre kell figyelniük a felmondásokkal kapcsolatban. A biztosítások felmondására minden módozatnál van lehetőség, egy évben egyszer, a biztosítási évforduló alkalmával. Amennyiben valaki váltani szeretne - akár az ár vagy szolgáltatás miatt - szabályszerűen évfordulóra tudja felmondani a biztosítását. A felmondás menete A biztosító váltás csak akkor lehet sikeres, ha a meglévő szerződés az évforduló napjáig ki van fizetve, tehát díjrendezett. Ellenkező esetben nem lesz sikeres a biztosító váltás. A meglévő szerződést legkésőbb az évforduló előtt 30 nappal fel kell mondani. A felmondásnak e határidőig a biztosító tudomására kell jutnia, azaz a felmondást át kell vennie. Nélkülözhetetlen ehhez egy felmondó levél kitöltése, majd eljuttatása a biztosító társasághoz faxon, levélben, vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodába. es felmondást a biztosítók nem fogadnak el! A biztosítási szerződés felmondásánál, a felmondás tényét faxolásnál faxnaplóval, postai levél esetében tértivevénnyel, személyes felmondás esetén pedig az ügyfélszolgálaton érkeztetett felmondás másolatával lehet igazolni. A felmondás után a következő lépés a versenyeztetés, vagy ajánlatkérés több biztosítótól. Az ajánlatok közül kell kiválasztani a legkedvezőbbet. Itt is igaz azonban az alapelv, miszerint nem mindig a legolcsóbb a legjobb! A biztosítás megkötésének meg kell történnie az évforduló napjáig, ugyanis csak így lehet biztosítani a szerződés folyamatosságát. A biztosító váltás az alábbi módozatok esetén ajánlatos: Növénybiztosítás: A növénybiztosítások általában határozatlan időre szólnak. Erre érdemes odafigyelni, mert a legtöbb megkérdezett partnerünk szent meggyőződéssel vallotta, hogy 1 éves szerződése van, holott ez nem így volt. Ha nem mondjuk fel időben a szerződést, akkor a szerződés egy évre automatikusan meghosszabbodik. Amennyiben az idei évben kötött valaki növénybiztosítást, úgy javasolt azt felmondani, hogy jövőre legyen lehetőség az összes biztosító díjtámogatott és nem támogatott ajánlatai közül választani! Vagyonbiztosítás: Az elmúlt években nagyon átalakult a vagyonbiztosítási piac. A biztosítók díjai és szolgáltatásai között nagymértékű eltérések vannak. Jó néhány példát láttunk alulbiztosítottságra (ez esetben minimális összeget fog téríteni a biztosító), illetve túlbiztosítottságra, amely indokolatlan költséget eredményez. A vagyonbiztosítási szerződések határozatlan idejűek, így egy jól átgondolt váltáshoz mindenképp fel kell mondani a szerződést évfordulóra! Kötelező gépjármű biztosítás: A gépjármű kötelező biztosítás az esetek többségében határozatlan idejű. Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás esetében azok a gépjármű tulajdonosok válthatnak kötelező biztosítást december 31-ig, akik január 1-je előtt vásárolták járművüket. Aki január 1-je után vásárolta gépkocsiját, annak a biztosítási évfordulója a biztosítás kötésének napja. Ha nem mondjuk fel az előírt határidőn belül a szerződést, akkor az automatikusan egy újabb évre meghosszabbodik! Casco biztosítás: A casco biztosítás módozatnál is megfigyelhető az utóbbi években az erőteljes árcsökkenés. E módozat tekintetében is kifizetődő lehet egy sikeres biztosításváltás. Sok esetben több tízezer forint takarítható meg! Lakásbiztosítás: A lakásbiztosításoknál még nincs akkora árverseny, mint az előző termékek esetén, itt viszont az értékek biztosítottságára kell figyelni! Az ingatlanok értéke 2-3 év alatt jelentősen változhat, valamint ezen idő alatt az ingóságaink egy része is kicserélődhet, melyet érdemes a lakásbiztosítás szerződésben maradéktalanul rögzíteni. Alkuszi megbízással rendelkező ügyfeleinknek a felmondással kapcsolatos tájékoztatóinkat elküldtük. Amennyiben kérdésük lenne a témával kapcsolatban, küldjék meg a címre, illetve forduljanak bizalommal munkatársainkhoz: Petrusné Nagy Orsolya: 30/ Papp Kinga: 30/

7 Járási hivatalok 2013-tól A járások és járási kormányhivatalok a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként kerülnek felállításra január 1-jével. Októberben megjelentek a részletes információkat is tartalmazó jogszabályok, így a téma részleteiben is áttekinthető. Minden egyes járásban a kormányrendeletben kijelölt járásszékhelyen lesz járási hivatal, amely a megyei kormányhivatalok szervezeti egységeként működik majd. Az ügyintézésre a járási hivatalok részeként működő, hétfőtől-péntekig 8 órától 20 óráig nyitva tartó kormányablakokban vagy a településre kirendelt ügysegédnél lesz lehetőség. Budapesten nem járási, hanem kerületi hivatalok alakulnak minden kerületben, szintén a fővárosi kormányhivatal részeként. A járási hivatal kétféleképpen biztosítja majd az állampolgároknak az ügyfélszolgálatot. Azon városokban, ahol a lakosok és az elintézendő ügyek száma indokolja, ott minden munkanapon állandó ügyintézést biztosító kirendeltséget működtet. A hatóság a kisebb településeken heti 1-2 alkalommal tart majd ügyfélfogadást a települési ügysegéd a települési önkormányzat által biztosított helyiségben. A hivatalok feladatai A járási kormányhivatalok legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási feladatok ellátása lesz. Így megvalósul az államigazgatási és az önkormányzati feladatok szétválasztása, a járások kizárólag államigazgatási területi egységet jelentenek majd. Elsősorban okmányirodai feladatokat, a gyermekvédelmi és gyámügyeket, valamint egyes szociális, környezetvédelmi, természetvédelmi igazgatási ügyek intézését veszik át a településektől a jövőre megalakuló járási hivatalok. A hatáskörök szétválasztásánál kiemelt szempont volt, hogy a helyi szabályozáshoz kapcsolódó, mérlegelési jogkörbe tartozó ügyek lehetőleg maradjanak a települési jegyzőnél, ahol viszont az adott ügyben az államnak van egyértelműen feladata, szerepe, ott a járási hivatal tudjon majd hatékonyabban intézkedni. A cél az egyablakos ügyintézés biztosítása az ügyfelek számára. Ez azt jelenti, hogy az állampolgárok egyetlen helyen, a végéig kialakítandó - kormányablakoknál tudják majd hivatalos ügyeiket intézni. A járásszékhelyek mellett - a jelenleg működő okmányirodák bázisán - kialakításra kerülnek a járási hivatalok integrált ügyfélszolgálatai, azaz a járási kormányablakok. A kormányablakok biztosítani fogják, hogy az állampolgárok az államigazgatási ügyeiket a lakhelyükön, vagy ahhoz közel elindíthassák vagy elintézhessék. A járásszékhelyek mellett, a jelenleg okmányirodát működtető településeken is lesznek járási kormányablakok. Jövő évtől a járási hivatalokon belül szakigazgatási szervként működik a járási gyámhivatal, a járási állategészségügyi és élelmiszerellenőrző hivatal, a járási földhivatal és a járási munkaügyi kirendeltség. A járási hivatalok székhelyeit és illetékességi területét letölthetik innen. A nagyfelbontású térképes megjelenítést az alábbi linken érhetik el: Járások 2013-tól. A járási hivatalokban - a fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz hasonlóan - törzshivatal és szakigazgatási szervek fognak működni. Ennek megfelelően a járási hivatal szervezete magában fogja foglalni: a megyei kormányhivatal jelenlegi szakigazgatási szerveinek kirendeltségeit, a járásszékhely polgármesteri hivatalának államigazgatási feladatokat ellátó részét (ideértve az okmányirodát), - 7 -

8 a nem járásszékhelyen működő okmányirodát, a nem járásszékhelyen működő polgármesteri hivatalokban a járási hivatalhoz kerülő államigazgatási feladatokat ellátó ügyintézőket. Azokon a településeken, ahol jelenleg történik hatósági ügyintézés, azonban nem lesz járási székhely és nem lesz kormányablak sem, ott is megmarad az ügyintézési helyszín. Jegyzőknél maradó ügyek Csak azok az ügyek maradnak a jegyzőknél, amelyekhez a helyi viszonyok ismerete elengedhetetlen, vagy amelyekben országosan nem egységes szabályozás és helyi mérlegelési lehetőség is van. Ilyenek pl. a helyi adóval összefüggő igazgatási, az anyakönyvi és állampolgársági ügyek, a települési polgári védelmi, katasztrófa igazgatási ügyek, feladatok. Továbbá az ipar- és kereskedelmi igazgatási, a birtokvédelmi feladatok, a hagyatéki eljárás, a nem alanyi jogon járó szociális ellátások, a távhőszolgáltatási kérdések, a helyi védettséggel összefüggő környezet- és természetvédelmi, a veszélyes ebek nyilvántartásával összefüggő feladatok, az óvodáztatási támogatás. Az olyan hatósági ügyeknél, mint pl. a földművelésügyi, állategészségügyi, a vízügyi, az ipari igazgatással, valamint a környezet- és természetvédelemmel, a közlekedés és hírközlési igazgatással kapcsolatos feladatok, lesz szerepe a települési jegyzőnek és a járási hivatalnak is, mint ahogy eddig is eljárt ezen feladatkörökben a kormányhivatal helyi szerve és jegyző is. Okmányiroda a járásokban A legtöbb feladatot az okmányirodáktól átvett ügyek fogják jelenteni a járási hivatalok számára. Mivel az okmányirodák január 1-jétől a járási hivatalok törzshivatalának szervezeti egységeiként működnek tovább, így (a fővárosban működő Központi Okmányiroda kivételével) valamennyi okmányiroda a járási hivatalokhoz kerül. Az eddig a települési önkormányzatok által ellátott okmányirodai ügykezelés tehát a járási hivatalok feladata lesz. Ezek nagy részét a személyi adat- és lakcímnyilvántartással, útlevéligazgatással és a közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok adják. A tervek szerint 2013 végére az okmányirodák bázisán alakítják ki a kormányablak-rendszert. A területi közigazgatási reform távlati célja az egyablakos ügyintézés biztosítása az ügyfelek számára, hogy az állampolgárok egyetlen helyen, a végéig kialakítandó - kormányablakoknál tudják majd hivatalos ügyeiket intézni. Az ügyfelek dolgát nagyban megkönnyíti majd, hogy 2013 januárjától a járási hivatalok okmányirodái országos illetékességgel fogják ellátni feladataikat. Gyermekvédelmi, gyámügyi, szociális igazgatási feladatok A járási kormányhivatalokhoz kerülnek a helyi igazgatáson túlmutató ügyek, mint pl. egyes szociális igazgatási, az okmányirodai és a gyermekvédelmi- és gyámügyek. A gyámhivatalok a járási hivatal szakigazgatási szerveként, járási gyámhivatal néven folytatják munkájukat. A szociális igazgatási ügyek egyharmada is a járási hivatalokhoz fog tartozni. A gyámhivatalokhoz hasonlóan a munkaügyi kirendeltségek, a népegészségügyi intézetek, a körzeti földhivatalok és az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalok is a járások szakigazgatási szerveiként végzik majd feladataikat. Ugyancsak a járások látják majd el szinte kizárólagosan a kommunális igazgatással, a menedékjogi ügyekkel kapcsolatos feladatokat. Amennyiben az információkkal kapcsolatban kérdésük vagy észrevételük van, kérjük, jelezzék a címen! Korábbi kapcsolódó, valamint jogi és adózási témájú híreinket megtekinthetik Jogi- és Adó-tanácsadói Network honlapunkon a VIP hírszolgáltatás menüpont alatt

9 Személyes hírszolgáltatásaink napi témái (2012. október) Tisztelt Partnereink! Jelen rovatunkban tájékozódhatnak előző havi hírlevelünk óta megjelent, és ügyfeleink részére megküldött személyes napi hírszolgáltatásaink témáiról. Célunk, hogy ismételten felhívjuk figyelmüket az Önöket érintő témakörökre. A levelek teljes tartalmát honlapunk (www.eurofarm.hu) "V.I.P. Hírszolgáltatás" menüpontjában is elolvashatják. Személyes napi hírszolgáltatás témája Kiküldés dátuma EURO-ECO finanszírozás - Mert az agrárium más! október 31. (szerda) EMVA-s beruházások - Ismét előlegigénylés! október 31. (szerda) Gépjármű felelősségbiztosítás váltása! október 31. (szerda) A NAV által árverésre meghirdetett mezőgazdasági területek október 30. (kedd) Állattenyésztési támogatások évi keretének módosítása október 30. (kedd) A közönséges búza 2012/2013. gazdasági évben rögzített áron történő intervenciós felvásárlása október 29. (hétfő) Natura 2000 gyepterületek - téli legeltetés, földhasználati előírások október 29. (hétfő) héten megjelent jogszabályok, közlemények október 26. (péntek) 43. heti termőföld kifüggesztések településlistája október 26. (péntek) Szaktanácsadói szolgáltatások igénybevételének támogatása - dokumentumok visszaküldése október 26. (péntek) NFA éves jelentés október 26. (péntek) Felszámolások, csődeljárások hét október 25. (csütörtök) Megkezdődött a évi Egységes kérelmek második körös adategyeztetése október 25. (csütörtök) Tejágazati állatjóléti támogatás: elindultak az ellenőrzések október 25. (csütörtök) EURO-ECO finanszírozás - mert GYORSAK vagyunk! október 24. (szerda) Tejtermelők és családi gazdálkodók átmeneti támogatása es kifizetési kérelmek október 24. (szerda) héten megjelent jogszabályok, közlemények október 19. (péntek) Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának szabályai V október 19. (péntek) 42. heti termőföld kifüggesztések településlistája október 19. (péntek) Ismét igényelhető méhészeti támogatások október 18. (csütörtök) Felszámolások, csődeljárások hét október 18. (csütörtök) Borászati gépek beszerzésének támogatása - változott a határidő! október 17. (szerda) NFA pályázatok - felhívással érintett települések október 17. (szerda) Gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés: III. negyedéves bevallás október 16. (kedd) Októberi kérelmek október 16. (kedd) Különleges Tejtámogatás október 15. (hétfő) Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról október 15. (hétfő) Az államilag támogatott mezőgazdasági növénybiztosításokról október 15. (hétfő) héten megjelent jogszabályok, közlemények október 12. (péntek) 41. heti termőföld kifüggesztések településlistája október 12. (péntek) Felszámolások, csődeljárások hét október 11. (csütörtök) Erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások október 11. (csütörtök) Állattartó telepek korszerűsítése (ÁTK) IV. - helyszíni szemlék október 10. (szerda) Földet vásárolna, de épp most nincs rá forrás? október 10. (szerda) Agrárkár-enyhítés - megjelentek a évi referenciaárak október 10. (szerda) AKG: költőhelyek kijelölése túzok élőhely-fejlesztési célprogramnál október 9. (kedd) Vidéki fogadóórákat tartanak kollégáink! október 9. (kedd) SAPS évi átváltási árfolyam és keretösszeg október 8. (hétfő) A Kötelező Gépjármű Felelősség Biztosítás váltásáról október 8. (hétfő) héten megjelent jogszabályok, közlemények október 5. (péntek) 40. heti termőföld kifüggesztések településlistája október 5. (péntek) LEMKEN pneumatikus vetőgép akció október 5. (péntek) A NAV által árverésre meghirdetett mezőgazdasági területek október 4. (csütörtök) Felszámolások, csődeljárások hét október 4. (csütörtök) Kérődző szerkezetátalakítási program - postázzák a határozatokat október 3. (szerda) Ön már tudja, miből fizeti az esedékes földbérleti díjakat? október 3. (szerda) Gazdanet, Állati génmegőrzés - meghosszabbított támogatási lehetőségek október 2. (kedd) Indulnak a falufejlesztési és a vidéki örökség megőrzésére irányuló pályázatok október 2. (kedd) Frakcionált SZHSZ szolgáltatás október 1. (hétfő) Erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatás október 1. (hétfő) Októberi kérelmek október 1. (hétfő) Amennyiben kérdésük, észrevételük merülne fel, kérjük, írjanak a címünkre! - 9 -

10

Aktuális kifizetési kérelmek A február 1-től május 31-ig beadható kifizetési kérelmek jogcímei a következők:

Aktuális kifizetési kérelmek A február 1-től május 31-ig beadható kifizetési kérelmek jogcímei a következők: Az EURO-ECO Csoport szaktanácsadói hírlevele 2013/4. szám (április) Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai Változások a földügyekben 1. oldal 2. oldal Közúti közlekedés és fuvarozás - GKI képzés

Részletesebben

www.eurofarm.hu Aktuális kérelmek benyújtási időszakai Tartalom: 2012/9. szám (szeptember) Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele - 1 -

www.eurofarm.hu Aktuális kérelmek benyújtási időszakai Tartalom: 2012/9. szám (szeptember) Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele - 1 - Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2012/9. szám (szeptember) Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. oldal A talajszerkezet hatása a növények fejlődésére 2. oldal Nyilvántartások

Részletesebben

www.euroeco.hu Az aktuális tartalomból: Családi gazdaságok létrehozása

www.euroeco.hu Az aktuális tartalomból: Családi gazdaságok létrehozása Megoldásokat szállítunk 2013/8. szám (augusztus) Az aktuális tartalomból: Családi gazdaságok létrehozása (Részletek a 3. oldalon.) LEMKEN EKE AKCIÓ! (Részletek a 9. oldalon.) A mezőgazdasági termékek és

Részletesebben

Hírlevél. Rovatok. Csoport. További információkért látogassák meg folyamatosan frissülő honlapunkat! Az aktuális tartalomból: www.euroeco.

Hírlevél. Rovatok. Csoport. További információkért látogassák meg folyamatosan frissülő honlapunkat! Az aktuális tartalomból: www.euroeco. Csoport Hírlevél 2014/4. szám április Megoldásokat szállítunk Az aktuális tartalomból: Újdonságok a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) előírásaiban (Részletek az 5. oldalon.) A legjobb befektetés

Részletesebben

Szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele 2013. január 1 - március 18. (A gyűjtési időszak március 3-ig tart.) Védett őshonos állatok tenyésztése

Szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele 2013. január 1 - március 18. (A gyűjtési időszak március 3-ig tart.) Védett őshonos állatok tenyésztése Az EURO-ECO Csoport szaktanácsadói hírlevele 2013/2. szám (február) Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. oldal Az EU-s támogatások várható alakulása a következő hét évben 2. oldal Az őszi

Részletesebben

További kifizetési kérelmek: - Családi gazdálkodók átmeneti támogatása - Tejtermelők átmeneti támogatása (2011. november 1-20.)

További kifizetési kérelmek: - Családi gazdálkodók átmeneti támogatása - Tejtermelők átmeneti támogatása (2011. november 1-20.) Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2011/10. szám (október) Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. oldal Családi gazdaság adózása 2. oldal Natura 2000 helyszíni ellenőrzések

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. április 2014/3. szám Tartalom 1. Fiatal gazda pályázat 2014... 1 2. Fiatal gazda rendelet módosítások... 2 3. Bemutató üzemek... 2 4. Egységes kérelem 2014... 3 5. Képzés

Részletesebben

Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási idõszakai. Az Univer Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele. 2010/3. szám. EMVA Energiaültetvények támogatása

Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási idõszakai. Az Univer Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele. 2010/3. szám. EMVA Energiaültetvények támogatása Az Univer Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2010/3. szám Tartalom: EMVA Energiaültetvények támogatása 2. oldal EMVA Gazdaságátadás támogatása 5. oldal AKG Szankciók 10. oldal Gazdálkodói kérdések

Részletesebben

Boldog, sikerekben gazdag új évet kívánunk minden Kedves Partnerünknek! - 1 -

Boldog, sikerekben gazdag új évet kívánunk minden Kedves Partnerünknek! - 1 - Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2011/1. szám Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. oldal Információk az Új Széchenyi Tervről 2. oldal Bővült a Kölcsönös Megfeleltetés rendszere

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. október 2014/7. szám Tartalom 1. Borászati géptámogatás... 1 2. Fiatal gazda pályázati nyertesek teendői... 2 3. Vis maior bejelentés méhészeknek... 2 4. Méhészeti támogatások...

Részletesebben

Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai

Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2010/12. szám Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai Együttműködés a vidék érdekében Bajban egyes biztosító társaságok 1. oldal 2. oldal 3. oldal

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR. Tartalom

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR. Tartalom ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR Tartalom Módszertani segédlet az önkormányzatok számára... 2 A helyi önkormányzatok társulásairól szóló szabályozás

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2015. április-május 2015/3. szám Tartalom 1. Egységes kérelem 2015... 1 2. Tejágazati szereplők adatellenőrzési/bejelentési feladatai... 4 3. Szőlő szerkezetátalakítás... 6 4.

Részletesebben

AGRÁR-KÖRNYEZET- GAZDÁLKODÁS

AGRÁR-KÖRNYEZET- GAZDÁLKODÁS GRÁR-KÖRNYEZET- GZDÁLKODÁS kézikönyv a támogatási kérelem benyújtásához 2015 ELŐSZÓ Tisztelt Gazdálkodó! Jelen kiadvány a 2015 őszén, a Vidékfejlesztési Program keretén belül meghirdetésre kerülő grár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2013. június - július 2013/4. szám Tartalom 1. Kertészeti géptámogatás... 1 2. Bemutató üzemi programok támogatása... 3 3. Tanyaprogram 2013.... 4 4. Sertésfeldolgozók de minimis

Részletesebben

22. évf. 2012/11 12. november december. Ára: 499 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

22. évf. 2012/11 12. november december. Ára: 499 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 22. évf. 2012/11 12. november december Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Bár még nem ismeretesek a végeleges adatok, de tényként kezelhetjük, 2011-es kimagasló

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. december 2014/8. szám Tartalom 1. Nitrát jelentés december 31-ig... 1 2. Új, elektronikus kárbejelentés november 1-től... 3 3. Fiatal gazdák induló támogatása új ponthatár...

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR ERDŐVAGYON-GAZDÁLKODÁSI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZET OKTATÁSI SEGÉDLET AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZEREK

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR ERDŐVAGYON-GAZDÁLKODÁSI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZET OKTATÁSI SEGÉDLET AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZEREK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR ERDŐVAGYON-GAZDÁLKODÁSI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZET OKTATÁSI SEGÉDLET az AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZEREK c. tárgyhoz Készítette: Geipel Dávid MSc.stud és Dr. Horváth

Részletesebben

Amiből nem lehet kimaradni

Amiből nem lehet kimaradni A hónap melléklete: Állattenyésztés 2014. április I 4. szám I Ára: 499 Ft Amiből nem lehet kimaradni Növekvő globális hústermelés A szálastakarmány-betakarítás gépesítése ROUNDUP minden időben Alkalmazza

Részletesebben

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre -

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre - SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel - különös

Részletesebben

Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről. Budapest, 2011. augusztus

Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről. Budapest, 2011. augusztus Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről Budapest, 2011. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 7 I. ÉLELMISZERGAZDASÁG... 11 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági

Részletesebben

HíRMON OMBÓI. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. XI. évfolyam 1. szám 2013. január. 2012-es évértékelő

HíRMON OMBÓI. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. XI. évfolyam 1. szám 2013. január. 2012-es évértékelő ZSOMBÓ OMBÓI XI. évfolyam 1. szám 2013. január HíRMON ZSOMBÓI HíRMONDÓ 2012-es évértékelő Kommunális adó Ebek chipezése Járási rendszerről szóló tájékoztató Idén ismét az adója 1+1 %-ának felajánlásával

Részletesebben

A farmgyakornoki program a magyar agrárium fellendítéséért

A farmgyakornoki program a magyar agrárium fellendítéséért Bevezető Az agrárgazdaság és a vidékfejlesztés viszonylag új és tudásanyagában rohamosan fejlődő-változó szakterületein a tájékozottság, vagy az újabb szakismeretek, támogatási lehetőségek elérése komoly

Részletesebben

Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE

Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE III. évfolyam 4. szám 2008. augusztus TARTALOMJEGYZÉK: Elnöki közlemények: Felhívás az Országos Elnökség tagjaihoz

Részletesebben

NITRÁT. gazdálkodói kézikönyv

NITRÁT. gazdálkodói kézikönyv NITRÁT gazdálkodói kézikönyv 2015 Tisztelt Gazdálkodó! Az agrártámogatások rendszere 2015-től jelentősen megváltozik. A zöldítés és a kisgazdaságok egyszerűsített támogatási rendszere mellett új kertészeti

Részletesebben

Beruházási támogatásokra vonatkozó különös feltételek

Beruházási támogatásokra vonatkozó különös feltételek Agrartukor_marcius.qxd 2/27/2007 3:50 PM Page 1 TOLNA MEGYEI AGRÁRKAMARA LAPJA Támogatási lehetõségek az EMVA programhoz kapcsolódóan Az idei évben jelentõs változások történnek a fejlesztési támogatásokban.

Részletesebben

KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS. gazdálkodói kézikönyv

KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS. gazdálkodói kézikönyv KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS gazdálkodói kézikönyv 2015 ELŐSZÓ 1 Tisztelt Gazdálkodó! 2015-től a Közös Agrárpolitika (KAP) reformja számos változást hozott a gazdálkodóknak. Már a korábbi ciklusokban együtt

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. január 2014/1. szám Tartalom 1. Méhészeti támogatások... 1 2. Anyajuh és anyakecske de minimis támogatás... 2 3. Fiatal erdők állományneveléséhez nyújtott támogatás... 3

Részletesebben

a Nemzeti Vidékstratégia

a Nemzeti Vidékstratégia a Nemzeti Vidékstratégia (NVS 2012 2020) végrehajtásának keretprogramja A vidék élni akar, Magyarország megújul! DIT_kiadvany_210x148mm_jav.indd 1 11.1.2012 11:58:13 DIT_kiadvany_210x148mm_jav.indd 2 11.1.2012

Részletesebben

agrárium Gyors finanszírozási lehetõségek a Kvantum Faktor Zrt.-tõl Szeretne Ön állami támogatásához korábban hozzájutni?

agrárium Gyors finanszírozási lehetõségek a Kvantum Faktor Zrt.-tõl Szeretne Ön állami támogatásához korábban hozzájutni? 17. évf. 2007/5. május Ára: 287 Ft A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG Magyar Agrárkamarák lapja Gyors finanszírozási lehetõségek a Kvantum Faktor Zrt.-tõl Szeretne Ön állami támogatásához korábban hozzájutni? Üzleti

Részletesebben