BIZOTTSÁGI ÜLÉS. Forster Központ. Budapest, január 25., 9.30

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZOTTSÁGI ÜLÉS. Forster Központ. Budapest, 2013. január 25., 9.30"

Átírás

1 UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság Világörökség Szakbizottsága VÖSZB_2013_1_04 Budapest, január 25. BIZOTTSÁGI ÜLÉS Forster Központ Budapest, január 25., 9.30 A napirend 4. pontja: Tájékoztatás a Tokaj-Hegyalja, illetve Budapest világörökségi helyszíneket érintő megőrzési állapotjelentések készültségéről ÖSSZEFOGLALÁS A Világörökség Bizottság június 23-án hozott döntéseiben (35 COM 7B. 94 és 35 COM 7B. 94 számú döntések) kérte a Részes Államot, hogy a tokaj-hegyaljai és a budapesti világörökségi helyszínekre készítsen megőrzési állapotjelentéseket és ezeket február 1-ig angol nyelven nyújtsa be az UNESCO Világörökség Központnak. A Világörökség Titkárság által elkészített tervezetek a megőrzési állapotjelentésekre vonatkozóan mellékelve. Forster Központ Világörökség Titkárság 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1., Tel.: (06 1)

2 UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság Világörökség Szakbizottsága I. Megőrzési állapotjelentések elkészítésével kapcsolatos feladatok két magyar világörökségi helyszínen: 1. Budapest a Duna-partok, a Budai Várnegyed és az Andrássy út világörökségi helyszín a) Bécsi úti, Hősök téri / Felvonulási téri fejlesztési tervek figyelemmel kísérése, ill. a már kivitelezett budai alsó rakparti beavatkozás monitoringja a Világörökség Bizottság (VÖB) ezekkel kapcsolatos állásfoglalásai alapján (ld. mellékletben a VÖB évi, 35 COM 7B. 95 számú döntését) b) UNESCO / ICOMOS misszió meghívása megtörtént, a misszió február 25. és március 1. között valósul meg: a misszió terms of reference-ének (feladat-meghatározásának) egyeztetése az UNESCO VÖK-kel és az ICOMOS-szal, c) az UNESCO / ICOMOS misszió lebonyolítása, d) és mindezek alapján a megőrzési állapotjelentés elkészítése és benyújtása az UNESCO VÖK-nek február 1-ig. e) A Budai Várnegyeddel és a Várkert-bazárral kapcsolatos fejlesztési tervek és beavatkozások folyamatos figyelemmel kísérése és a világörökségi szempontok folyamatos érvényre juttatása. A Világörökség Titkárság és a KÖH a konkrét világörökségi jogszabályi feltételek kialakulásáig (a kezelési terv kormányrendeletben való kihirdetése) is törekszik arra, hogy a világörökségi szempontok érvényesüljenek - már amennyire ezt lehetővé teszik egyéb jogszabályok, pl. a 311/2011. (XII. 23.) korm.rendelet a Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, illetve a 1375/2011. (XI. 8.) Korm.határozat a Várbazár rekonstrukciójáról és a Budai Várnegyed hosszú távú fejlesztésérõl, valamint a budavári királyi kertek revitalizációjáról, a Budai Várnegyed és környékének közlekedési problémáinak rendezéséről. f) Az Egyezmény 172. paragrafusa szerinti, a budapesti világörökségi helyszínt érintő fejlesztések bejelentése az UNESCO Világörökség Központba augusztus 30-án megtörtént (ld. a Megőrzési Állapotjelentés vonatkozó része). Forster Központ Világörökség Titkárság 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1., Tel.: (06 1)

3 UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság Világörökség Szakbizottsága 2. A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi helyszín a) A bányáknak a helyszín kiemelkedő egyetemes értékére gyakorolt hatását felmérő tanulmány elkészíttetése; b) A Szegi melletti andezitbánya nyitási kérelemmel kapcsolatos fejlemények további figyelemmel kísérése és a VÖB ezzel kapcsolatos álláspontjának érvényesítése; c) A helyszínt érintő közútfejlesztések során a VÖB ezzel kapcsolatos álláspontjának érvényesítése; d) A helyszín és védőövezete viszonyainak és a lehatárolásnak a felülvizsgálata a VÖB és az UNESCO / ICOMOS misszió vonatkozó javaslatai alapján, e) Fentiek alapján a megőrzési állapotjelentés elkészítése és benyújtása a VÖKnek február 1-ig. 3. Mindkét helyszín esetében a hazai jogszabályi körülmények változása (Vötv. és végrehajtási rendeletei) elősegítik a VÖB-döntésben a Részes Állam felé megfogalmazott kérések megoldását, így különösen a kezelés körülményeinek biztosítását: kezelési terv, kezelő szervezet, átlátható döntési mechanizmusok, stb. II. Döntéstervezet / VÖSZB_2013_1_04 A szakbizottság 1. áttekintve a két világörökségi helyszínre vonatkozó megőrzési állapotjelentéseket; 2. jóváhagyja azokat; 3. kéri a Világörökség Titkárságot az angol nyelvű fordítások elkészíttetésére, valamint azoknak az UNESCO Világörökség Központhoz határidőre történő benyújtására. Forster Központ Világörökség Titkárság 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1., Tel.: (06 1)

4 Megőrzési állapotjelentés (State of Conservation Report) Tokaji történelmi borvidék kultúrtáj (Magyarország) világörökségi helyszín A Világörökség jegyzékbe felvéve C 1063 számon 2002-ben Budapest január

5 Megőrzési állapotjelentés (State of Conservation Report) Tokaji történelmi borvidék kultúrtáj (Magyarország) világörökségi helyszínről Világörökség Listára való felvétel dátuma: Kritériumok: (iii) (v) A világörökségi helyszín területe: 13,255 ha, Védőövezet: 74,879 ha a helyszín nyilvántartási száma: C1063 a felvételről szóló VÖB döntés száma: 26 COM Jelen megőrzési állapotjelentés összhangban az UNESCO Világörökség Bizottsága június 19. és 29. között tartott 35. ülésszakán, Párizsban meghozott 35 COM 7B. 94 számú döntésben (továbbiakban Döntés, ld. 1. sz. melléklet) foglaltakkal beszámol az UNESCO Világörökség Bizottságának a Döntés meghozatala óta eltelt időszakban a világörökségi helyszín vonatkozásában bekövetkezett változásokról, előrehaladásról. I. A Részes Államnak a Világörökség Bizottság Döntésére adott válaszai, a döntés bekezdéseit követve A Döntés 3. és 4. pontjában foglaltakra vonatkozóan, amely szerint (a Világörökség Bizottság): Megállapítja, hogy a világörökségi védőzónában, Szerencs város határában a nagy kapacitású szalmatüzelésű erőmű építési munkálatai jelenleg leálltak; illetve Sürgeti a Részes Államot, hogy minden rendelkezésére álló eszközt ragadjon meg annak érdekében, hogy megakadályozza a munkálatok újraindulását, tekintettel arra, hogy a tanácsadó misszió feltárta a tervezett erőmű káros hatását a kiemelkedő egyetemes értékre; és hogy továbbra is tájékoztassa a Világörökség Bizottságot (az ügy alakulásáról) ; A Szerencs város határában korábban tervezett nagy kapacitású szalmatüzelésű erőmű nem épül meg február 6-án érkezett beadványában a beruházó, a BHD Hőerőmű Zrt., kérte az eljárás megszüntetését, mivel a tervezett erőmű megépítéséről lemondott. Ezért az illetékes hatóság, az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, a folyamatban lévő eljárást /2012-es végzésével megszüntette. A Döntés 5. pontjában foglaltakra vonatkozóan, amely szerint (a Világörökség Bizottság): Üdvözli a Világörökségről szóló törvény megalkotása érdekében folyó munkát, amely törvény az összes magyarországi világörökségi helyszín fokozottabb védelmét és a hatékonyabb kezelését teszi lehetővé, valamint megállapítja, hogy az új törvény a tanácsadó misszió számos ajánlására is tartalmazza a megoldás lehetőségét; A Magyar Országgyűlés június 14-én fogadta el a évi LXXVII. törvényt a világörökségről (Vötv.). A törvény január 1-jén lépett hatályba, angol fordítását és összefoglalóját ld. 2a és 2b sz. mellékletek. 2

6 Megjelent a Magyar Kormány 315/2011. (XII. 27.) számú rendelete a világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról és a világörökségi várományos helyszínekről. A rendelet január 1-jén lépett hatályba. Részletesen szabályozza a világörökségi kezelési tervek elkészítésének folyamatát, a szükséges egyeztetési mechanizmusokat és a kezelési terv tartalmát. A kormányrendeletnek a kezelési terv tartalmára vonatkozó részét angol fordításban ld. 3. sz. melléklet. Megjelent a Kormány 17/2012. (II.16.) sz. rendelete az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságáról, amely alapján megalakult a Világörökség Szakbizottság. A korábbi Világörökség Magyar Nemzeti Bizottsága megszűnt. Megjelent továbbá a Kormány 310/2012. (XI. 6.) sz. rendelete a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központról, amely meghatározza többek között a Forster Központ világörökséggel kapcsolatos feladatait. A Forster Központ az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve látja el többek között a világörökségi feladatokat valamint a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos más nemzetközi feladatokat. A Vötv. alapján mindegyik magyarországi világörökségi helyszín kezelési tervét el kell készíteni decemberig. A Kezelési tervek kormányrendeletben kerülnek kihirdetésre, mely biztosítja jogi státuszukat, helyüket a tervhierarchiában, és egyben garancia arra, hogy tartalmuk a helyi rendezési tervekbe és a hatósági eljárásokba is beépüljön. A kezelési tervek elkészítése során meghatározó szerepe van a Kiemelkedő Egyetemes Érték Meghatározásoknak (KEÉM), ezért fontos és elengedhetetlen a Vötv. végrehajtásával kapcsolatos késedelmek elkerülése érdekében -, hogy a januárban, az UNESCO Világörökség Központ számára benyújtott előzetes KÉEM-ok tervezetét az UNESCO Világörökség Bizottság 2013-ban sorra kerülő 37. ülésszakán megtárgyalja és elfogadja. Ezért a Forster Központ elnöke, egyben a Világörökség Szakbizottság elnöke, levélben fordult az UNESCO Világörökség Központ igazgatójához 2012-ben, hogy az itt említett okok miatt tűzze a Világörökség Bizottság 37. ülésszakának napirendjére a Magyarország által benyújtott KEÉM-tervezetek tárgyalását. A Vötv-hez kapcsolódva megjelent a 32/2012. (V.8.) sz. NEFMI rendelet a világörökségi gondnokságról. A kezelő szervezetek, azaz világörökség gondnokságok kijelölésének határideje a Vötv. szerint március 1. Jelenleg folyamatban van a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi helyszín világörökségi gondnokságának kijelölése. A Vötv. rendelkezéseinek végrehajtásához vezető egyik fontos lépés a világörökségi terület egésze védettségének felülvizsgálata és - a felvétel óta eltelt tapasztalatok alapján - a védelem megerősítése. Ez a folyamat lezajlott és ennek eredményeképp Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter február 8-án a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény alapján az 5/2012. (II. 7.) NEFMI rendelettel (a tokaj-hegyaljai történelmi borvidék történeti tájjá nyilvánításáról) történeti tájjá nyilvánította a tokaj-hegyaljai történelmi borvidéket, azaz a világörökségi helyszínt és védőövezetét. Ezzel a tokaj-hegyaljai világörökségi terület Magyarország első történeti tája lett. A védettség a teljes világörökségi területet (tehát a világörökségi helyszínt és védőövezetét) érinti, azaz 27 település teljes közigazgatási területét: Abaújszántó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Bodrogolaszi, Erdőbénye, Erdőhorváti, Golop, Hercegkút, Legyesbénye, Makkoshotyka, Mád, Mezőzombor, Monok, Olaszliszka, Rátka, Sárazsadány, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szegi, Szegilong, Szerencs, Tarcal, Tállya, Tokaj, Tolcsva, valamint Vámosújfalu. A történeti táji védettség biztosítja a sokszínű közösségi és táji értékek hosszú távú fenntartását, védelmét. A történeti tájjá nyilvánítás alapja, hogy e borvidék teljes mértékben eleget tesz a 3

7 történeti táj örökségvédelmi törvényben megfogalmazott kritériumának, azaz az ember és a természet együttes munkájának eredményeként létrejött olyan kulturális (történeti, műemléki, művészeti, tudományos, műszaki stb.) szempontból jelentős, részlegesen beépített területet, amely jellegzetessége, egységessége révén topográfiailag körülhatárolható egységet alkot. A rendelet megfogalmazása szerint a történeti tájjá nyilvánítás célja a tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj épített örökségének beleértve a pincerendszerét is, természeti környezetének és hagyományos tájhasználatának megőrzése, továbbá az építészeti, valamint egyéb környezeti, természeti értékek fenntartható használatának biztosítása. A világörökségi terület egészére vonatkozó történeti táji védettség kiegészíti a világörökségi területen korábban is meglévő védettségeket: a terület egyes történelmi települései műemléki jelentőségű területként (MJT), egyedi műemlékei műemlékként, táji, természeti értékei országos jelentőségű természetvédelmi területként és az európai szintű Natura 2000 hálózat területeiként továbbra is védettek. Amint arról a korábbi megőrzési állapotjelentések beszámoltak, 2007-től kezdődően nagy volumenű, új ipari-energetikai beruházástervek jelentek meg a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj térségében. A tervezett beruházásokhoz kapcsolódó civil és kormányzati munka rávilágított arra, hogy a természetföldrajzi, társadalom- és gazdaságtörténeti szempontból egységes borvidék szervezeti és kezelési viszonyait tekintve rendkívül széttagolt, és ez veszélyezteti a kultúrtáj működését. Ezt a megállapítást a 2010 őszén megvalósult ICOMOS tanácsadó misszió is megerősítette. A világörökségi helyszín értékvédelmi és fejlesztéspolitikai kihívásainak kezelésére, folyamán a térségi civil szereplők kezdeményezése és munkája nyomán indult el egy integrált értékvédelmi és térségfejlesztési program kialakítása, amely mára jelentős kormányzati figyelmet és támogatást kapott, és a Kormány által prioritásként kezelt Nemzeti Programok közé tartozik BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja Nemzeti Program néven /továbbiakban: Program/. A Program a világörökségi címmel rendelkező Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj hosszú távú, komplex, értékalapú fejlesztését célozza, összhangban az UNESCO Világörökség Egyezményben foglalt nemzetközi kötelezettségvállalásokkal. A Program a borvidékre, mint önálló földrajzi, társadalmi, gazdasági és kulturális egységre alapoz, és tartalmazza mindazon szabályozási, szervezeti, szakmai és fejlesztési elemeket, kereteket, amelyekkel a borvidék felkészíthető a as EU fejlesztéspolitikai tervezési időszakra, így a térségben megvalósuló különböző fejlesztések koherens rendszerbe illeszkedve, a szinergikus hatásokat kihasználva, hatékonyan járulhatnak hozzá a térség jövedelemtermelő, munkahelyteremtő és lakosságmegtartó képességének növeléséhez. A Program megvalósítása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. közreműködésével júliusban létrehozta a Tokaj-Hegyalja Programirodát, amely jelenleg a Miniszterelnökség közvetlen irányítása alatt működik. A Döntés 8. pontjában foglaltakra vonatkozóan, amely szerint (a Világörökség Bizottság): Súlyos aggodalmát fejezi ki a Szegi település közelében, a világörökségi helyszínen belül létesíteni tervezett andezitbányával kapcsolatban, és arra biztatja Magyarországot, mint Részes Államot, hogy ne adjon engedélyt a tervezett bánya létesítéséhez; A Döntésben szereplő bánya ( Szegi Andezit II. néven) ügyében a hatósági eljárás folytatódott szeptemberben az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, 4

8 Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség többek között tájvédelmi, természetvédelmi és világörökségi szempontokra hivatkozva elutasította a KőKa Kft, mint kérelmező környezetvédelmi engedély iránti kérelmét. A beruházó fellebbezett, másodfokú eljárás indult, amelyben a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nem adta meg szakhatósági hozzájárulását a tervezett bányanyitáshoz november végén az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség az ügyben új eljárás indítását rendelte el. Az időközbeni történeti tájjá nyilvánítás ez ügyben is erősíti a védettségi szempontok érvényesítésének lehetőségét. A Döntés 9. pontjában foglaltakra vonatkozóan, amely szerint (a Világörökség Bizottság): Arra kéri a Részes Államot, hogy készítsen felmérést a világörökségi helyszínen működő különböző hagyományos és kereskedelmi kőfejtőknek és bányáknak a helyszín kiemelkedő egyetemes értékére gyakorolt hatásáról és azt február 1-ig küldje meg a Világörökség Központnak, a tanácsadó testületek általi értékelés céljából; A döntés elfogadása óta eltelt időszakban megtörtént a Tokaj-hegyaljai bányákkal kapcsolatos Komplex Felmérés (Átfogó helyzetfelmérés és hatáselemzés a Tokaj történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi terület bányáinak a helyszín kiemelkedő egyetemes értékére gyakorolt hatásáról) előkészítése. Elkészült a Felmérés Feladatleírása, valamint a Felmérés elkészítésére alkalmas cég profilleírása (ld. 4a és 4b sz. mellékletek). A Felmérés elkészíttetéséhez szükséges költségvetési forrás biztosítása nyomán, amelyre decemberben állt rendelkezésre, így lehetővé vált a Felmérést végző cég kiválasztása. Ennek eredményeként megtörtént a szerződéskötés a Feladatleírás szerinti Felmérés elvégzésére a pályázat nyertesével. A Felmérést a Magyar Állam megbízásából a Mott MacDonald Magyarország Kft készíti. A Felmérés elkészítése során - a Feladatleírásban foglaltaknak megfelelően - részletes konzultációkra kerül sor a világörökségi területen az érintettekkel, a hatások létrehozásában szerepet játszó, azokért felelős, illetve a hatásokat viselő ágazatok helyi, megyei és országos szintű szereplőivel, köztük a bányászati tevékenységet végző vállalkozásokkal és érdekképviseleti szervezeteikkel, a szőlészeti és borászati vállalkozókkal és érdekképviseleti szervezeteikkel, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Miskolci Bányakapitányságával, a Magyar Bányászati Szövetséggel, továbbá az érintett szaktárcákkal, a megyei közigazgatási szervekkel és a térségi önkormányzatokkal. A Felmérés májusra készül el és a Világörökség Központnak megküldésre kerül. A Döntés 10. pontjában foglaltakra vonatkozóan, amely szerint (a Világörökség Bizottság): Továbbá megállapítja, hogy - összhangban a visszamenőleges kiemelkedő egyetemes értékmeghatározás elkészítésével - szükséges átgondolni a védőövezet pontos határait; A védőövezet módosításához szükséges releváns információk és szempontok összegyűjtése a évi Misszió ajánlásai alapján folyamatban van. Az előző pontban részletezett Felmérés a védőövezet vizsgálatára is kitér, elsősorban a bányákkal kapcsolatosan. A Felmérés Feladatleírása szerint a készítendő dokumentáció összefoglaló részében összegző szakmai javaslatot is kell tennie a Felmérés készítőjének a védőövezet-módosításra, tekintetbe véve a Világörökség Bizottság döntésének 10. bekezdését. 5

9 Mindez alapján a készülő Felmérésben a védőövezet pontos határainak főként bányákhoz kapcsolódó felülvizsgálatára és szakmai véleményezésére is sor fog kerülni. A védőövezettel kapcsolatban további fontos lépés lesz a helyszín Kiemelkedő Egyetemes Érték meghatározásának jóváhagyása a Világörökség Bizottság által (lásd. fentebb, az 5. bekezdésre adott választ is). A világörökségi helyszín védőövezetének esetleges módosítására (a módosítás kezdeményezésére a Világörökség Bizottságnál) a fenti vizsgálatok és folyamatok lezajlását követően kerülhet sor. A Döntés 11. pontjában foglaltakra vonatkozóan, amely szerint (a Világörökség Bizottság): Megállapítja, hogy számos javaslat készült új utak építésére vagy meglévő utak szélesítésére, ami hatással lehet a helyszínre vagy annak védőövezetére, valamint kéri a Részes Államot, hogy a Működési irányelvek 172. bekezdésében foglaltaknak megfelelően folyamatosan tájékoztassa a Világörökség Bizottságot; Egyeztetések folynak a világörökségi helyszínt jelenleg keresztülszelő nagy forgalmú utat (37- es út) kiváltó elkerülő út nyomvonalának kialakításáról és az ehhez kapcsolódó Tisza-híd megépítésének ütemezéséről annak érdekében, hogy a beruházás minél előbb megvalósulhasson. Az elkerülő út és a Tisza-híd megépítésére előreláthatólag között fog sor kerülni. Ezek a tervezési, egyeztetési folyamatok összhangban vannak az 5. bekezdésnél említett Tokaj-hegyaljával kapcsolatos kiemelt kormányzati programmal és figyelemmel. II. A Részes Állam beszámolója a világörökségi helyszínnel kapcsolatos egyéb időszerű kérdésekről Az Emberi Erőforrások Minisztere szeptemberben levélben adott tájékoztatást az UNESCO Főigazgatójának, Irina Bokova asszonynak, az UNESCO Főigazgató-helyettesének, Francesco Bandarin úrnak, és az UNESCO Világörökségi Központ Igazgatójának, Kishore Rao úrnak a magyarországi kulturális örökség védelmét biztosító intézményi háttér átalakulásáról. Az örökségvédelmi feladatokat három minisztérium felügyelete alá helyezték: Belügyminisztérium (jogalkotási és szakmai irányítás), Emberi Erőforrások Minisztériuma (Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ, egyes tudományos feladatok ellátása, világörökség, kulturális javak), Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (hatósági feladatokat ellátó kormányhivatalok irányítása). Az örökségvédelmi hatósági rendszer az egész országban, így a tokaji világörökségi területen is átalakult; a 393/2012 (XII.20.) Kormányrendelet (A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról) szerint elsőfokú örökségvédelmi hatóságként Borsod- Abaúj-Zemplén-megye Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala (Miskolc székhellyel) látja el a kulturális örökségvédelmi feladatokat. A világörökségi területeket érintő szakhatósági eljárásban a fent nevezett hivatal kikéri a Forster Központ szakmai véleményét. 6

10 Folyamatban van az Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről, OTrT) felülvizsgálata. A törvénymódosítás elfogadására 2013-ban nyílik lehetőség. A törvény és annak előkészítése, a világörökségi területek vonatkozásában, természetesen támaszkodik a Vötv-re, amely megerősítette a magyar jogrendben a világörökségi és világörökségi várományosi területek jogi helyzetét. A világörökségi és a világörökségi várományos helyszínek mind kulturális, mind természeti örökségi értékek hordozói, továbbá a Vötv-ben is kinyilvánítottan olyan helyszínek, amelyeknek nem csak országos, hanem nemzetközi szintű jelentősége van, ezért külön országos övezetbe sorolásuk indokolt. Mindezek alapján az OTrT módosítás tervezete külön, országos övezetként határozza meg a világörökségi és világörökségi várományos területek övezetét. Ez az övezet természetesen tartalmazni fogja a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi területet is. III. Összefoglaló megjegyzések A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi terület továbbra is kiemelt figyelmet kap, mind nemzeti, mind nemzetközi szinten. A magyarországi világörökségi és világörökségi várományos helyszínekkel kapcsolatosan az előző Megőrzési Állapotjelentés óta eltelt időszakban számos olyan jelentős és előremutató jogszabályi változás történt, amely többek között a tokaji világörökségi helyszínt is érinti; ezek végrehajtása megindult, konkrét eredményei várhatóan hamarosan érzékelhetők lesznek. Ezek között is leghamarabb a világörökségi helyszín Kezelő Szervezetében várható a korábbi (jelenlegi) Kezelő Szervezet adottságaihoz és lehetőségeihez képest megerősített helyzet létrehozása. A helyszín fejlesztési programjaiban, a helyszínnel kapcsolatos tervek, koncepciók kidolgozásában és a helyszínnel kapcsolatos hatósági döntésekben az elmúlt időszakban egyre hangsúlyosabbá vált a világörökségi státusz figyelembe vétele. A történeti tájjá nyilvánítás tovább erősítette a fenntartó használat és az értékmegőrzés kereteit. A as fejlesztéspolitikai időszak, a Kezelési Tervre támaszkodva, várhatólag meghatározó lesz az értékalapú fejlesztés és a világörökségi értékek további kibontakoztatása terén. 7

11 Tokaj Történelmi Borvidék Kultúrtáj (Magyarország) (C1063) 35 COM 7B. 94 számú döntés A Világörökség Bizottság 1. Megvizsgálva a WHC-11/35. COM/7B dokumentumot, 2. Hivatkozva a Bizottság 33. ülésén (Sevilla, 2009) elfogadott 33 COM 7B.106 számú döntésre, 3. Megállapítja, hogy a világörökségi védőzónában, Szerencs város határában a nagy kapacitású szalmatüzelésű erőmű építési munkálatai jelenleg leálltak; 4. Sürgeti a Részes Államot, hogy minden rendelkezésére álló eszközt ragadjon meg annak érdekében, hogy megakadályozza a munkálatok újraindulását, tekintettel arra, hogy a tanácsadó misszió feltárta a tervezett erőmű káros hatását a kiemelkedő egyetemes értékre; és hogy továbbra is tájékoztassa a Világörökség Bizottságot (az ügy alakulásáról); 5. Üdvözli a Világörökségről szóló törvény megalkotása érdekében folyó munkát, amely törvény az összes magyarországi világörökségi helyszín fokozottabb védelmét és a hatékonyabb kezelését teszi lehetővé, valamint megállapítja, hogy az új törvény a tanácsadó misszió számos ajánlására is tartalmazza a megoldás lehetőségét; 6. Továbbá megállapítja, hogy a helyszínnek Világörökségi Listára való felvétele idején elfogadott térképei nem jelölnek bányák vagy kőfejtők miatt kivett részeket a felterjesztett területen, és ezért úgy tekinti, hogy minden, a Tokaji történelmi borvidék kultúrtáj területére tervezett vagy már meglévő bánya és kőfejtő a világörökségi helyszín határain belül helyezkedik el; 7. Felhívja a figyelmet a Világörökség Bizottság egyértelmű álláspontjára, mely szerint ásványi nyersanyag kutatása és kitermelése nem egyeztethető össze a világörökségi státusszal összhangban a Nemzetközi Bányászati és Fémipari Tanács (ICMM) stratégiai vállalásával, amely szerint világörökségi helyszínen ilyen (bányászati) tevékenységet nem végeznek; 8. Súlyos aggodalmát fejezi ki a Szegi település közelében, a világörökségi helyszínen belül létesíteni tervezett andezitbányával kapcsolatban, és arra biztatja Magyarországot, mint Részes Államot, hogy ne adjon engedélyt a tervezett bánya létesítéséhez; 9. Arra kéri a Részes Államot, hogy készítsen felmérést a világörökségi helyszínen működő különböző hagyományos és kereskedelmi kőfejtőknek és bányáknak a helyszín kiemelkedő egyetemes értékére gyakorolt hatásáról és azt február 1-ig küldje meg a Világörökség Központnak, a tanácsadó testületek általi értékelés céljából; 10. Továbbá megállapítja, hogy - összhangban a visszamenőleges kiemelkedő egyetemes értékmeghatározás elkészítésével - szükséges átgondolni a védőövezet pontos határait; 11. Megállapítja, hogy számos javaslat készült új utak építésére vagy meglévő utak szélesítésére, ami hatással lehet a helyszínre vagy annak védőövezetére, valamint kéri a Részes Államot, hogy a Működési irányelvek 172. bekezdésében foglaltaknak megfelelően folyamatosan tájékoztassa a Világörökség Bizottságot; 12. Továbbá kéri a Részes Államot, hogy február 1-ig nyújtson be a Világörökség Központnak naprakész jelentést a helyszín megőrzési állapotáról és a fentiek végrehajtásáról, hogy azt a Világörökség Bizottság a 37. ülésszakán, 2013-ban megvizsgálhassa.

12 2.a melléklet Act LXXVII of 2011 on World Heritage In conformity with the Convention of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (henceforth: Convention), dated 16 November 1972 and proclaimed in Hungary through the law decree no. 21 of 1985, with a view to the effective implementation of the said Convention and in order to establish the stipulations required for preserving outstanding universal values, also in consideration of the principles of sustainable development, the National Assembly has made the following Act: I. Scope of the act, definitions Article 1 1. The scope of this Act covers a) World Heritage areas and tentative world heritage areas, b) activities related to World Heritage and tentative World Heritage areas as well as activities concerning the Outstanding Universal Value of World Heritage areas and the outstanding value of tentative World Heritage areas, furthermore c) organisations and persons carrying out, or affected by the activities under point b). 2. Only those areas may be declared World Heritage or tentative World Heritage areas that are declared protected under Act LXIV of 2001 on the protection of cultural heritage, Act LIII of 1996 on the protection of nature and the legal regulations issued for their implementation, and thus they are properties under cultural heritage protection and/or protected natural areas. Being declared a World Heritage or tentative World Heritage area shall not bestow any further protection beyond the already existing protection. Article 2 In the application of this Act: 1. Outstanding Universal Value: a value embodied by the world heritage property - accepted as such by the World Heritage Committee of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (in the following: UNESCO) that carries outstanding and individual cultural heritage and natural significance also in international terms due to its exceptional and unique character, thus its continuous preservation and protection is of prime importance for the whole of mankind as well as for the present and future generations; 2. World Heritage property: property inscibed on the World Heritage List based on the decision of the UNESCO World Heritage Committee, bearingthe World Heritage title, as specified in Appendix 1 hereof, declared to be protected under the legal regulations on cultural heritage and/or nature protection, thus being a property under cultural heritage protection and/or a protected natural area; 3. buffer zone of the World Heritage property : the surroundings of the World Heritage property that based on the decision of the UNESCO World Heritage Committee protect the integrity and/or the authenticity of the Outstanding Universal Value of the World Heritage property and that were declared protected or designated under the legal regulations on cultural heritage and/or nature protection and thus they are areas The act was adopted by the National Assembly on 14 June updated

13 under cultural and/or natural heritage protection, and/or the buffer zone of the protected natural area; 4. World Heritage List: list established and regularly updated by the UNESCO World Heritage Committee under paragraph (2) of Article 11 of the Convention; 5. World Heritage area: World Heritage property and its buffer zone; 6. tentative World Heritage property (henceforth: tentative property): property declared to the UNESCO World Heritage Centre (henceforth: Centre) under the criteria specified in Articles 1 and 2 of the Convention and included in the List of World Heritage Tentative Properties due to their outstanding cultural heritage and natural values (in the following: outstanding value), declared to be protected under the legal regulations on cultural heritage and/or nature protection and thus they form an area under cultural heritage protection and/or protected natural area; 7. List of World Heritage Tentative Properties: list of properties and their buffer zones - selected for submission to the World Heritage List based on their outstanding cultural and/or natural values, announced in the decree of the minister responsible for culture, also covering their boundaries according to the EOV and WGS84 coordinates; 8. buffer zone of World Heritage tentative properties (henceforth: buffer zone of tentative property): the surroundings of the World Heritage tentative property protecting the integrity and the authenticity of the outstanding values, declared to be protected under the legal regulations on cultural heritage and/or nature protection and thus they form an area under cultural heritage protection and/or protected natural area; 9. World Heritage tentative area (henceforth: tentative area): World Heritage tentative property and its buffer zone. II. General provisions Article 3 1. World Heritage properties carry outstanding universal value, tentative properties carry outstanding value. Both are to be protected by everyone in conformity with the protection established in the legal regulations on cultural heritage and/or nature protection. 2 Protecting World Heritage and tentative World Heritage areas and using them in a way that serves their subsistence and preserves their values is a public interest that - in conformity with the obligations arising from the protection set forth in the legal regulations on cultural heritage and nature protection is realised through the cooperation of state and local governmental bodies, churches, civil and other organisations as well as natural persons; 3 World Heritage and tentative World Heritage areas shall be used in conformity with the Convention, furthermore World Heritage areas shall be used according to the World Heritage management plan, and they shall be developed, presented and, if necessary, restored in a sustainable manner, by preserving their universal and national values. Article 4 1. State tasks related to World Heritage areas are carried out by the minister responsible for culture not affecting the tasks and scopes specified in separate legal regulations in agreement with the ministers specified in Appendix 1, and in cooperation with other ministers concerned.

Megőrzési állapotjelentés (State of Conservation Report) Magyarország

Megőrzési állapotjelentés (State of Conservation Report) Magyarország Megőrzési állapotjelentés (State of Conservation Report) Budapest a Duna-partok, a Budai Várnegyed és az Andrássy út világörökségi helyszín Magyarország Felvéve a Világörökség Jegyzékbe C 400 számon, 1987-ben

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 95. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 95. szám MAGYAR KÖZLÖNY 95. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 12., szerda Tartalomjegyzék 192/2013. (VI. 12.) Korm. rendelet A 2013. június 4-én kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításáról 54601

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 133. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 15., kedd. Tartalomjegyzék. 235/2011. (XI. 15.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 133. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 15., kedd. Tartalomjegyzék. 235/2011. (XI. 15.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 15., kedd 133. szám Tartalomjegyzék 235/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet 236/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet 237/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet

Részletesebben

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA MODIFIED FOUNDING CHARTER OF THE CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY IN BUDAPEST

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA MODIFIED FOUNDING CHARTER OF THE CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY IN BUDAPEST "Unofficial draft English translation of the enclosed Hungarian original document merely for purposes of reference; the Hungarian version shall prevail in all respects. A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI

Részletesebben

- 499 - Hungarian Status Law 1. 2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról (19 June 2001)

- 499 - Hungarian Status Law 1. 2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról (19 June 2001) Documents Hungarian Status Law 1. 2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról (19 June 2001) Az Országgyűlés * a Magyar Köztársaságnak az Alkotmány 6. (3) bekezdésében foglalt, a határon

Részletesebben

Szervezeti, ügyviteli és ellenőrzési MODELL kisméretű társaság részére

Szervezeti, ügyviteli és ellenőrzési MODELL kisméretű társaság részére TIGÁZ GEPA Gyártó és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti, ügyviteli és ellenőrzési MODELL kisméretű társaság részére Organisational, Management and Control MODEL for Small Size Entity

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 13., hétfő Tartalomjegyzék 2015. évi CXXI. törvény Az Európai Közjogi Szervezet létrehozásáról és alapokmányáról szóló Egyezmény kihirdetéséről

Részletesebben

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk.

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk. Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2010 az Elnök üzenete Az Eni történetének és kultúrájának mindig meghatározó részét képezte a fenntarthatóság. Ez a hajtóereje a folyamatos haladásnak,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2013 2014

MAGYARORSZÁG ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2013 2014 NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS - FÜGGETLEN ÉRTÉKELÉSI MECHANIZMUS: MAGYARORSZÁG ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2013 2014 Reszkető Petra Edina Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Első előrehaladási jelentés

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER KÜLÜGYMINISZTER TERVEZET

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER KÜLÜGYMINISZTER TERVEZET SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER KÜLÜGYMINISZTER TERVEZET Szám: 653-6/2007-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló, New Yorkban 2006. december 13-án

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 8., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CLXXI. törvény A Biológiai Biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyv felelősségről és jogorvoslatról

Részletesebben

Részletes jelentés az UNESCO / Világörökség Központ számára. a Tokaji Történelmi Borvidék Kultúrtáj világörökségi helyszín. megőrzési állapotáról

Részletes jelentés az UNESCO / Világörökség Központ számára. a Tokaji Történelmi Borvidék Kultúrtáj világörökségi helyszín. megőrzési állapotáról Részes Állam: Magyarország Date of Inscription: 2002 Criteria: (iii) (v) Ref: 1063 Részletes jelentés az UNESCO / Világörökség Központ számára a Tokaji Történelmi Borvidék Kultúrtáj világörökségi helyszín

Részletesebben

SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttmûködésrõl

SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttmûködésrõl SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttmûködésrõl A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság (a továbbiakban: Szerzõdõ Felek) abban

Részletesebben

Database for the European Charter for Regional or Minority Languages

Database for the European Charter for Regional or Minority Languages Database for the European Charter for Regional or Minority Languages HUNGARIAN TRANSLATION OF THE CHARTER European Charter for Regional or Minority Languages 1 A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 60. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 23., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 60. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 23., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 23., péntek 60. szám Tartalomjegyzék 134/2010. (IV. 23.) Korm. rendelet 135/2010. (IV. 23.) Korm. rendelet 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 44. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 44. szám MAGYAR KÖZLÖNY 44. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 31., kedd Tartalomjegyzék 76/2015. (III. 31.) Korm. rendelet A Turisztikai Világszervezet Alapszabálya és módosításai kihirdetéséről 4303

Részletesebben

Strasbourg, 28 March 2011 Strasbourg, 2011. március 28.

Strasbourg, 28 March 2011 Strasbourg, 2011. március 28. Strasbourg, 28 March 2011 Strasbourg, 2011. március 28. Opinion no. 614/2011 614/2011. sz. állásfoglalás CDL-AD(2011)001 CDL-AD(2011)001 Or.Engl. Eredeti: angol EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH

Részletesebben

T/4647. számú törvényjavaslat. a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről

T/4647. számú törvényjavaslat. a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4647. számú törvényjavaslat a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről Előadó: Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter Budapest, 2015. május 1 2015.

Részletesebben

az Elnök üzenete message from the Chairman

az Elnök üzenete message from the Chairman Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2011 az Elnök üzenete message from the Chairman A fenntartható működés egyet jelent azzal, hogy értéket teremtünk az érdekelt felek számára és oly módon

Részletesebben

Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája. Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities

Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája. Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities Tartalomjegyzék / Contents Köszöntő / Foreword...5 Petykó Zoltán, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökének

Részletesebben

1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény

1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény 1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény protection of personal data and the data of public interest a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról The parliament - the Republic of

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 109. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. szeptember 22., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 109. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. szeptember 22., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. szeptember 22., csütörtök Tartalomjegyzék 192/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet 193/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet 194/2011. (IX. 22.) Korm.

Részletesebben

Európai Duna Régió Stratégia. European Danube Region Strategy. különszám / special edition 2009 / 1.

Európai Duna Régió Stratégia. European Danube Region Strategy. különszám / special edition 2009 / 1. Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat Regional and spatial development review különszám / special edition 2009 / 1. Európai Duna Régió Stratégia Duna: múlt-jelen-jövô / Danube: Past-Present-Future

Részletesebben

A Miniszterelnökség részére

A Miniszterelnökség részére A Miniszterelnökség részére ZÁRÓ ÉRTÉKELŐ JELENTÉS az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. január 6-án elkészült, az Európai Bizottságnak elfogadásra benyújtott változatáról (EFOP 5.5) Budapest,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 198. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 198. szám MAGYAR KÖZLÖNY 198. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 28., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXCVII. törvény A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a katasztrófák

Részletesebben

Koordinációs és Szervezési Főosztály. Általános közzétételi lista. II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Koordinációs és Szervezési Főosztály. Általános közzétételi lista. II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok Koordinációs és Szervezési Főosztály Általános közzétételi lista II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 2. Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási

Részletesebben

Agrár- és Környezetjog

Agrár- és Környezetjog A tudományos közleményei 2007 No. 3 A tartalomból: FARKAS CSAMANGÓ Erika Geotermális energia hasznosítása jogi aspektusból The utilisation of geothermic energies from a legal aspect -3- Prof. Dr. Dr.iur.

Részletesebben

T/ 14080. számú. törvényjavaslat

T/ 14080. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 14080. számú törvényjavaslat Magyarország Kormánya és Jersey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló, Londonban, 2014. január 28-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Részletesebben

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala közötti Megállapodás kihirdetéséről

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala közötti Megállapodás kihirdetéséről 2008. évi XVI. törvény a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala közötti Megállapodás kihirdetéséről 1. Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyar

Részletesebben

éves jelentés Annual report

éves jelentés Annual report éves jelentés Annual report Éves jelentés Annual report Vízió Az európai légtér egységesítési folyamatában a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. a fejlődés, valamint a szolgáltatók és nemzetek

Részletesebben