BESZÁMOLÓ. a MTA DAB Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakbizottság évi munkájáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ. a MTA DAB Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakbizottság 2014. évi munkájáról"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ a MTA DAB Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakbizottság évi munkájáról 1. A beszámolás évének főbb célkitűzései A szakbizottság ebben az évben a korábbi évek kutatási, tudományszervezési gyakorlatára és az előző években már megszerzett tapasztalatokra építve a kutatómunka és a kutatási eredmények megismertetését, közzétételét, minél szélesebb körben történő népszerűsítését tűzte ki céljául. A Repüléstudományi, a Jászkunság és Középalföldi kutatások, a Szolgáltatásmenedzsment, ill. a Műszaki Szakbizottság J.-N.-Sz. Megyei Agrár-műszaki tagozata elnevezésű munkabizottságok keretein belül számos, a megye és a térség életében meghatározó, több évtizedes kutatást és kutatási eredményt maga mögött tudó szakembert igyekezett összefogni, integrálni. A munkabizottságokban folyó munka kapcsán jó néhány tudományág fejthette ki, mutathatta be színes és szerteágazó tevékenységét. A kutatásokat segítő, azoknak helyt adó társszervezetek segítségével, velük együttműködve a korábbi kutatási irányokat, kutatási területeket megtartva, új eredményeket keresve és felmutatva a munkatervünkben megfogalmazottaknak megfelelően igyekeztünk végezni a munkánkat. Az előző évi működésünkre alapozva 2014-ben is fontos célkitűzésünk maradt a szakbizottság munkájának megismertetése a megye közéletével. Erre jó alkalmat biztosítottak a megrendezett konferenciák, szakmai fórumok és előadások, a kutatási eredmények közlésének lehetőségei, illetve a Repüléstudományi Munkabizottság bemutatkozása, az ott folyó szakmai munka bemutatásával. A négy éve működő Jászkunság és Középalföldi kutatások munkabizottság kebelén belül számtalan tudományág fejti ki a maga igen színes és szerteágazó tevékenységét, hisz a tájökológiától, a vallástörténeten, néprajzon, irodalomtudományon, vidékfejlesztésen, orvostudományon, nyelvészeten, régészeten, történettudományon keresztül a művészettörténetig terjed a paletta. Ez a munkabizottsági keret ugyan viszonylag új keletű, de szakmai előzményként jó néhány évtizedes kutatás, tudományos eredmény áll a munkabizottságot alkotó, ide integrált és tömörített kutatók, műhelyek mögött. Terveinket némileg átírta a jogi, gazdasági helyzet. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár jogi, költségvetési önállósága megszűnt, a megyei múzeumi szervezet alkotóelemei vált szét, TIT, MTESZ, stb. gyakorlatilag helyben szünetelteti tevékenységét. Ugyanis kutatóink e területről érkezve alapvetően saját új helyzetük, új működési, intézményi struktúrájuk kialakításával kényszerültek foglalkozni az év során. Páratlan siker az Árpád népe Gyula népe régészeti időszaki vándorkiállítás, mely az egész Közép-Tiszavidék honfoglalás-kori anyagát van hivatott bemutatni. A hézagpótló tárlat több éves szervezéssel, nemcsak a helyi gyűjtemény, de a Nemzeti Múzeum, a kecskeméti Katona József Múzeum, az egri Dobó István Vármúzeum és a kalocsai Viski Károly Múzeum anyagából válogatva kiemelkedő jelentőségű eseménynek számít. Katalógussal, foglalkozásokkal, szakmai kerekasztal-beszélgetéssel az év egyik legjelentősebb eseménye munkabizottságunk életében. Szolnok, Kecskemét, Nagykörű és Törökszentmiklós évi sikere után 2015-ben Miskolc, Eger, Keszthely és Sopron következik.

2 Végül ez évtől új vívmánynak számít a Damjanich János Múzeumban megvalósult kutatószolgálat. Itt az intézmény kutatóknak, szakdolgozatíróknak, helytörténészeknek kutatási és konzultációs lehetőséget biztosít a szakterületüknek megfelelően. A szakbizottság elnöksége ez évben is felkereste a megye és a megyeszékhely vezetőit a kapcsolattartás, támogatás kérése céljából. A kapott anyagi támogatás hozzájárult rendezvényeink színvonalas megtartásához. Külön is ki kell e helyen emelnünk a Szolnoki Főiskola segítségét, amely rendezvényeink jó részének helyt adott. 2. A rendezvényeken bemutatott legfontosabb eredmények A Szakbizottsági rendezvények önálló és társszervezésben kerültek megrendezésre. Rendezvényeinken alkalmunk nyílt a tagok munkájának, kutatási területeinek és eredményeinek megismerésére. Az országos és nemzetközi konferenciák ellátták a tudományos ismeretek bővítésének funkcióját. A szakbizottság közreműködésével lebonyolított rendezvények: április 9-én a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottság (DAB) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakbizottsága és a Magyar Közgazdasági Társaság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete valamint a Szolnoki Főiskola és annak Hallgatói Önkormányzata Gazdaságpolitikai fórumot szervezett. A fórum felkért előadója Dr. Bogár László közgazdász volt. A Repüléstudományi Konferencia április 10-én megrendezett tudományos országos konferencián közel 60 előadó mutatta be tudományos eredményeit, melyek az évi három alkalommal megjelenő Repüléstudományi Közlemények on-line tudományos folyóiratban jelentek meg május 07-én a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottság (DAB) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakbizottsága és a Szolnoki Főiskola valamint annak Hallgatói Önkormányzata tudományos előadást szervezett, melynek címe A Nagy Háború és annak első hősi halottja volt. Az előadást dr. Ravasz István alezredes a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadtörténésze tartotta. Az előadáshoz kapcsolódóan egy kiállítás megnyitására is sor került a Főiskola galériáján Azt izente Ferenc Jóska Jász-Nagykun-Szolnok megye az első világháborúban címmel november 17-én a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként került megrendezésre a Szolnoki Főiskola Mondd el a múltat, diagnosztizáld a jelent, jósold meg a jövőt Hippokratésztől a harmadik évezredig c. konferenciája, amely az oktatásban, kutatásban együttműködő hazai és nemzetközi partnereket hívta meg a kutatási tapasztalatok megosztására. A Konferencia a plenáris előadásokat követően 11 szekcióban mutatta be a főbb tudományterületek legújabb kutatási eredményeit. A szekciók közül külön kiemelnénk az Innováció a vízgazdálkodás területén című konferencia részt, mely a vízgazdálkodási képzés, valamint a vízgazdálkodás területéhez köthető kutatási eredményeket mutatta be. Tagjaink igen aktív egyéni részvétele mellett voltunk a szervezői az immár 18. alkalommal megrendezésre kerülő Magyar Tudomány Ünnepe megyei rendezvénynek, amelynek időpontja november 20-e volt. A MTESz felszámolása a megyei szervezetet is érinti, ami bizonytalanná tette a Tudomány napi

3 konferencia megrendezését. A nehézségek ellenére közös szervezésben, meghívott előadók részvételével megtartottuk a konferenciát. A Tudomány és Technika Házában megtartott rendezvényen a cél a kutatók szóbeli és írásos publikálási lehetőségének biztosításával a tudományos kutatások eredményeinek nagyközönség számára történő bemutatása volt, ugyanakkor igyekeztünk összehozni a különféle tudományágak művelőit, hogy egymást és egymás munkáját is megismerhessék november 21-én UAV Workshop-ot rendezett a repüléstudományi munkabizottság és a NKE Katonai Repülő Tanszéke. A konferencián hat meghívott előadó tartott előadást a jelenlegi UAV fejlesztésekről, lehetőségekről és az aktuális, UAV-val kapcsolatos jogi helyzetről, illetve az új jogszabályi keretek kidolgozásának fontosságáról. 3. A tudomány és gyakorlat kapcsolatának fejlesztése A Szakbizottság törekszik tudományos eredményeinek a gyakorlatban történő hasznosítására. Erre jó példák: A repüléstudományi munkabizottság több tagja vett részt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az Óbudai Egyetem konzorciumban megvalósított Kritikus infrastruktúra védelmi kutatások (TÁMOP) pályázatában. A két éves kutatás zárásaként március 5-én közel 200 fő részvételével, alprogramzáró konferenciát tartottak. A pályázat zárásaként elkészítettek egy Pilóta nélküli repülés profiknak és amatőröknek című 320, A4-es oldal terjedelmű könyvet, melyben az UAV repülés közszolgálati, katonai, jogi és meteorológia aspektusait mutatják be. A Szolnoki Főiskola szeptember én első alkalommal rendezte meg a KarpART- medence multikulturális csobbanás a tudomány világában elnevezésű felsőoktatási találkozóval egybekötött országos rendezvényét. A kétnapos esemény a Kárpát-medencében magyar nyelven képző felsőoktatási intézmények számára kívánt bemutatkozási lehetőséget teremteni, melyet tudományos programok, konferenciák, Kutatók Éjszakája és világzenei fesztivál tett színesebbé. A rendezvény fővédnöke Dr. Maruzsa Zoltán felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár volt. A rendezvény megvalósításában a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottság (DAB) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakbizottsága is szerepet vállalt. A színes programoknak köszönhetően a főiskola épületében és környékén eddig sosem tapasztalt tömeg látogatott el rendezvényünkre, közel 5000 vendég előtt sikerült megnyitni a Campus kapuit, mely eredmény minden várakozásunkat felül múlta. A szolgáltatásmenedzsment kutatása, mint alkalmazott kutatás jelentős gyakorlati tartalommal bír. A gyakorlatot közvetlenül szolgáló kutatási eredmények, illetve a közvetett, módszertani ajánlások megjelentek a munkabizottság tagjainak éves publikációiban. Különösen a kereskedelmi és nemzetközi ügyletek, a marketing, a vállalati és makro pénzügyek, a turisztikai szolgáltatások tartoznak a közvetlen kapcsolattal jellemezhető területek közé, de a közvetve kapcsolódó pszichológiai, valamint az üzleti és nyelvi kommunikációs háttér is helyet kapott a tudományos közleményekben re imponáló munkatervet sikerült összeállítani, mely támaszkodhatott az

4 intézményeknél folyó kutatások, főiskolai projektek, egyéni munkatervek, Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület és más szakmai egyesületek eredményeire, megvalósítani csak részben sikerült. Sikeres volt a társadalomtudományi, tájökológiai, környezetvédelmi és interdiszciplináris tanácskozások szervezése, azokon való aktív részvétel. A Megyei Tudományos Napokon, ha megváltozott formában és helyszínen is, a Kutatók Éjszakáján előadások tartása, tudományos kiadványok (könyvek, folyóiratok) szerkesztése, megjelentetése megvalósult. Mind a TISICUM, mind a ZOUNOK, mind évkönyv formában a Jászkunság is megjelent. Az Agrár-műszaki Tagozatban folyó kutatás, mint alkalmazott kutatás jelentős gyakorlati tartalommal bírt. A gyakorlatot közvetlenül szolgáló kutatási eredmények, illetve a közvetett, módszertani ajánlások a tagozat tagjainak éves publikációiban jelentek meg. Tagjai számos rendezvényen is bemutatkoztak tudományos és népszerűsítő előadásaikkal, mint pl. a Magyar Műszaki Értelmiség Napja, a Mezőtúri Mérnökök Találkozója, KAJAOK, Kutatók Éjszakája, Magyar Tudomány Ünnepe a Szolnoki Főiskolán, Rendhagyó tudománynapi konferencia Mezőtúron, stb. 4. A regionális problémák kezelése, a 3 megye együttműködésének eredményei és a jövőre vonatkozó tervek A Műszaki Tudomány az Észak-kelet Magyarországi Régióban c. konferencián történő megjelenés az egyik legfontosabb ilyen jellegű esemény volt 2014 évben az Agrárműszaki Tagozat életében. Jövőre vonatkozó tervek: Szolgáltatásmenedzsment Munkabizottság: 2015 évben is meg kívánja rendezni a Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Diákkonferenciát. A Kutatók Éjszakája rendezvény megvalósítása is kiemelt feladata a szakbizottságnak. Jászkunság és Középalföldi : A család, családszervezet kutatása, melynek már évtizedes előzményei vannak a Jászkunság területén jól haladt 2014-ben, sőt mindezt sikerült a Közép-Tiszavidékre is kiterjeszteni. Sajnos a Szolnok: országút és csomópont. Jövevények és őslakosok mint városképző tényezők a középkortól napjainkig című hosszú távú kutatási tervet az OTKA ben sem támogatta, épp a vidéki közgyűjteményi háttér folyamatos fenntartóváltásai, bizonytalanságai miatt. Ezt a pályázatot átalakítva évekre vonatkozóan ismét benyújtjuk, a kutatásba így számtalan intézményt és kutatókat is bevonva. Repüléstudományi Munkabizottság: A megkezdett UAV kutatások folytatása az új pályázati ciklusban, ebben a témában új pályázatok benyújtása az eredmények publikálása. A munkabizottság folyamatban lévő kutatói tevékenységének folytatása, a megszerzett eredmények publikálása, népszerűsítése. Agrár-műszaki Tagozat: Továbbra is fontos kutatási terület az üzemfenntartás, a megújuló energia, a robotizáció és automatizáció. Kerekasztal beszélgetés a vállalatok tudományos munkát végző szakemberei és az Agrár-műszaki Tagozat tagjainak részvételével. A TIOP pályázattal kapcsolatos tudományos kutatómunkát támogató új

5 laboreszközök kiválasztása és a potenciális beszállítókkal történő egyeztetés. Meghívott előadók felkérése a gyorsprototípus-gyártás és a visszafejtő mérnök tevékenység témakörében. 5. A környező országokkal tartott tudományos kapcsolatok Néhány tagunk külföldi tanulmányúton vett részt: a képzésfejlesztéssel kapcsolatosan, konkrétan a duális képzés területén (Berlin), illetve a vízgazdálkodási képzés területén való nemzetközi együttműködés (Lengyelország) szándékával. Az Agrár-műszaki Tagozat tagjai Erdélyben is részt vettek tudomány- és technikatörténettel kapcsolatos konferencián, továbbá a Nemzetközi Gépész Találkozón (OGÉT). Az Agrár-műszaki Tagozat önálló külföldi kapcsolatok kiépítésére is törekszik (Pozsonyi Műszaki Egyetem, Anyagtechnológiai Kar, Szlovákia). Dr. Herbály Katalin, a Szolnoki Főiskola tanára az Amerikai Egyesült Államokban, az Auburn-i Egyetemen töltött, a Magyar-Amerikai Vállalkozási Ösztöndíj Alap (Hungarian-American Enterprise Scholarship Fund, HAESF) által finanszírozott kutatása során elvégezte az Alföldi családtörténetek (CS-KÖZG sz.) kutatás kontrollját. A korábbi kutatás a Jász-Nagykun-Szolnok megyében élő középiskolás fiatalok házasságról, családról alkotott véleményét gyűjtötte össze és elemezte. A jövőben mód nyílik az összehasonlító elemzés publikálására. 6. A tudományos közéletet érintő egyéb események és következtetések leírása A Szakbizottság tagjai a rendezvényekre meghívót kapnak. Emellett a szakbizottság honlapján is tájékozódhatnak minden rendezvényünkről. A tagok rendszeres tájékoztatást kapnak a tematikusan kapcsolódó MTA rendezvényekről is, illetve a DAB hírlevél is eljut a tagokhoz a belső levelezőlista használatával. 7. Statisztikai adatok a) Szakbizottsági rendezvények Megnevezése Időpontja Társrendezők Előadók A résztvevő k száma Gazdaságpolitikai fórum Magyar Közgazdasági 1 előadó ~80 fő Társaság Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Szervezete valamint a Szolnoki Főiskola és annak Hallgatói Önkormányzata A Nagy Háború és annak első hősi Szolnoki Főiskola valamint 1 előadó ~120 fő halottja annak Hallgatói Mondd el a múltat, diagnosztizáld a jelent, jósold meg a jövőt Hippokratésztől a harmadik évezredig c. konferencia Magyar Tudomány Ünnepe Önkormányzata Szolnoki Főiskola, MTESs, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Tudomány Ünnepe, Szolnok MTESz, TIT, Múzeum, Levéltár, Szolnoki Főiskola 70 előadó ~200 fő 6 előadó ~50 fő

6 b) Munkabizottsági rendezvények Megnevezése Időpontja Rendezők-társrendezők Előadók A résztvevő k száma Repüléstudományi Konferencia Repüléstudományi Munkabizottság 58 előadó ~150 fő 2014 UAV Workshop NKE Katonai Repülő Tanszék, 6 előadó ~ 80 fő Repüléstudományi Munkabizottság XX. Jubileumi nemzetközi Szolgáltatásmenedzsment 49 előadó ~150 fő környezetvédelmi és 27. vidékfejlesztési diákkonferencia Vízgazdálkodás és vízhasznosítás Szolgáltatásmenedzsment 6 előadó 77 fő aktuális kérdései a Közép-Tisza mentén című konferencia Kutatók Éjszakája Szolgáltatásmenedzsment 5 előadó 94 fő Tudományról másképp előadások Tisza-menti halgazdálkodás, Szolgáltatásmenedzsment 4 előadó 48 fő halászat és horgászat aktuális kérdései elnevezésű workshop Innováció a vízgazdálkodás Szolgáltatásmenedzsment 6 előadó 50fő területén című konferencia X. Balogh János Nagykunsági Jászkunság és Középalföldi Nagy-Sárréti Tájökológia Konferencia Tájökológia konferencia Jászkunság és Középalföldi XXIV. Herman Ottó Országos Jászkunság és Középalföldi Biológia Verseny 31. XL. Hortobágyi Természetvédelmi Jászkunság és Középalföldi Kutatótábor ,,A város és a falvak kapcsolata a Jászkunság és Középalföldi 12 előadó ~ 70 fő Közép Tisza vidéken c./ A szakbizottság tagjai közül 2014 évben kitüntetésben, díjazásban részesültek: név munkahely kitüntetés, díj megnevezése Szolnoki Főiskola Ezüst Pelikán Díj (2014. szept. 1.) Dr. Tóth Albert professor emeritus Szolnoki Főiskola Területi Príma Díj magyar oktatás és köznevelés (2014. szeptember 16.) 8. Az éves testületi beszámoló maximum 1,5 oldalas összegzése Külön mellékelve. 9. Egyéb megjegyzések A legfontosabbnak azt tartjuk, hogy sikerült megteremtenünk annak a lehetőségét, hogy a megye tudományos kutatói, tudományt művelő szakemberei egy olyan fórumhoz jussanak, ahol megismerhetik/bemutathatják egymásnak a kutatásban elért eredményeiket. Törekedtünk arra, hogy a megye és a város vezetése megismerkedhessen a megyében és a megye határai túl is működő, de a megyéhez kötődő kutatókkal, így a támogatásokat már a célok ismeretében juttathatják el a kutató műhelyeknek. Az Agrár-műszaki Tagozat vezetőinek tisztújítása szeptember 26-án rendben lezajlott. Szeptemberben új tagok (5 fő) beléptetése is történt a Tagozatba.

7 Szolnok, január 29. Dr. Szabó Attila a J.-N.-Sz. Megyei Szakbizottság elnöke

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

2010. http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=1482. Havi hírek-sajtótájékoztató - 2010. január

2010. http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=1482. Havi hírek-sajtótájékoztató - 2010. január 2010. http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=1482 Havi hírek-sajtótájékoztató - 2010. január Az Eszterházy Károly Főiskola 2010. január 12-én 10.00 órakor tartotta az újév első sajtótájékoztatóját

Részletesebben

kilenc alkalommal több mint 1500 szakképzési szakember felkészítése zajlott október végétől december elejéig. A Társaság szakmai háttéranyagokat

kilenc alkalommal több mint 1500 szakképzési szakember felkészítése zajlott október végétől december elejéig. A Társaság szakmai háttéranyagokat HÍRLEVÉL /42. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2007. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2007. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető HÍRLEVÉL /43. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2008. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2008. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV 2012 BUDAPEST A FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET KIADVÁNYA Felelős kiadó Dr. Tömösváry Zsigmond nyá. dandártábornok, elnök Lektorálták Dr. Magyar István nyá. dandártábornok

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV 2013 BUDAPEST A FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET KIADVÁNYA Felelős kiadó Dr. Tömösváry Zsigmond nyá. dandártábornok, elnök Lektorálták Dr. Magyar István nyá. dandártábornok

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A TEHETSÉGSEGÍTŐ TANÁCSOK ORSZÁGOS KOLLÉGIUMÁNAK

BESZÁMOLÓ A TEHETSÉGSEGÍTŐ TANÁCSOK ORSZÁGOS KOLLÉGIUMÁNAK BESZÁMOLÓ A TEHETSÉGSEGÍTŐ TANÁCSOK ORSZÁGOS KOLLÉGIUMÁNAK 2012-2014 KÖZÖTT VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 1. Helyzetkép 1.1. eredmények: Jelenleg az országban és a határon túl összesen 82 Tehetségsegítő Tanács működik.

Részletesebben

ACTA DOCTORANDORUM 2014

ACTA DOCTORANDORUM 2014 2014 ACTA DOCTORANDORUM 2014 Kiadja a Doktoranduszok Országos Szövetsége. ISSN 1418-4605 Szerkesztette: Budai Csaba ACTA DOCTORANDORUM 1 Tartalomjegyzék 2014 Lectori Salutem!... 3 20 éves a DoSz - Gondolatok

Részletesebben

hír CSATORNA 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség TARTALOM

hír CSATORNA 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség TARTALOM hír CSATORNA 2007 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja jubileumi szám 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség F Õ T Á M O G A T Ó I N K TARTALOM MASZESZ Hírhozó... 2 Somlyódy László: A MaSzeSz

Részletesebben

BESZÁMOLÓ ÖSSZEFOGLALÓ (CÉLKITŰZÉSEK, EREDMÉNYEK) a Collegium Talentum 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ ÖSSZEFOGLALÓ (CÉLKITŰZÉSEK, EREDMÉNYEK) a Collegium Talentum 2012. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Collegium Talentum 2012. évi tevékenységéről ÖSSZEFOGLALÓ (CÉLKITŰZÉSEK, EREDMÉNYEK) A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2012. évi támogatása az EDUTUS Főiskola részére azt a célt szolgálta, amely

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére

Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére Bevezetés Az ELFT Közgyűlése 2011. május 21-én elfogadta egy, a

Részletesebben

A MAGYAR FORMATERVEZÉSI TANÁCS ÉVES BESZÁMOLÓJA

A MAGYAR FORMATERVEZÉSI TANÁCS ÉVES BESZÁMOLÓJA A MAGYAR FORMATERVEZÉSI TANÁCS ÉVES BESZÁMOLÓJA 2010 Beszámoló a Magyar Formatervezési Tanács (MFT) 2010. évi tevékenységéről A Magyar Formatervezési Tanács (MFT) és Irodája (MFTI), a 266/2001. (XII. 21.)

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége . KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége Az NJSZT célja, hogy intézményektől független szakmai fórumként

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2013. 1. füzet Noszvaj, 2013. április

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2013. 1. füzet Noszvaj, 2013. április Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2013. 1. füzet Noszvaj, 2013. április XI. évfolyam 1. szám 2013 Szerkesztő: Dr. Bereczki Ibolya, Hegedűsné Majnár Márta, Kapitány Orsolya

Részletesebben

Szé khely: 4032 Debrecen, E g y ete m tér 1. Iroda és képzési helyszín: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 2 3. Posta cí m: 4010 Debrecen, Pf. 25.

Szé khely: 4032 Debrecen, E g y ete m tér 1. Iroda és képzési helyszín: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 2 3. Posta cí m: 4010 Debrecen, Pf. 25. KULTÚRÁSZ KÖ ZHASZNÚ EGYESÜLET Szé khely: 4032 Debrecen, E g y ete m tér 1. Iroda és képzési helyszín: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 2 3. Posta cí m: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-ma il: kulturasz@g ma il.com

Részletesebben

Határidő: folyamatos. A Készüljünk együtt a 2011-es magyar EU-elnökségre! - A trió elnökség prioritásai

Határidő: folyamatos. A Készüljünk együtt a 2011-es magyar EU-elnökségre! - A trió elnökség prioritásai BESZÁMOLÓ A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM ÁGAZATI CIVIL CSELEKVÉSI TERVÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (2008-2010) EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BESZÁMOLÁSI IDŐSZAK (2009 MÁJUS 1--2010 MÁRCIUS 31) EREDMÉNYEIVEL A beszámolási időszak

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE 2015. ÉVI VÁNDORGYŰLÉSÉRŐL Gödöllő, 2015. július 5 8.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE 2015. ÉVI VÁNDORGYŰLÉSÉRŐL Gödöllő, 2015. július 5 8. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE 2015. ÉVI VÁNDORGYŰLÉSÉRŐL Gödöllő, 2015. július 5 8. Az idei esztendőben július 05. és július 08. között került sor az MLE vándorgyűlésére Gödöllőn,

Részletesebben

számban határon túli tagozatok munkájáról tagjaink és az érdeklődök. A gyorsabb és hatékonyabb információáramlás

számban határon túli tagozatok munkájáról tagjaink és az érdeklődök. A gyorsabb és hatékonyabb információáramlás HÍRLEVÉL /41. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2006. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2006. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK SZEREPE A PÉNZÜGYI KULTÚRA FEJLESZTÉSÉBEN

AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK SZEREPE A PÉNZÜGYI KULTÚRA FEJLESZTÉSÉBEN AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK SZEREPE A PÉNZÜGYI KULTÚRA FEJLESZTÉSÉBEN Projektfüzet 2014. november A szakmai anyagot összeállította: Jakovác Katalin számvevő A Projektfüzetet szerkesztette: Dr. habil. Németh

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Magyar Hidrológiai Társaság. 2011-2014. között végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Magyar Hidrológiai Társaság. 2011-2014. között végzett munkájáról MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG BESZÁMOLÓ a Magyar Hidrológiai Társaság 2011-2014. között végzett munkájáról Budapest 2015. május 26. A TÁRSASÁG SZERVEZETE 2011. évi tisztújító közgyűlés óta a Társaságunk

Részletesebben

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról HÍRLEVÉL /40. Magyar Szakképzési Társaság Alapítva: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2005. évi tevékenységéről Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

MFTTT Közgyűlés. Közhasznúsági jelentés

MFTTT Közgyűlés. Közhasznúsági jelentés MFTTT Közgyűlés 2010. május 20-án a FÖMI Bosnyák téri Székháza tanácstermében tartotta szokásos rendes évi közgyűlését a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság. A főtitkári beszámolóból

Részletesebben

MAGYAR NUKLEÁRIS TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008

MAGYAR NUKLEÁRIS TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Adószám: 19668693-1-43 MAGYAR NUKLEÁRIS TÁRSASÁG 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9. R ép. III./317. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Dátum: 2009. április 23. a szervezet képviselője 1. A Társaság bemutatása

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége www.tehetsegpont.hu Bemutatkozás A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetségét azok a magyarországi és határon túli magyar tehetséggondozó kezdeményezések

Részletesebben

A MAGYAR FORMATERVEZÉSI TANÁCS ÉVES BESZÁMOLÓJA

A MAGYAR FORMATERVEZÉSI TANÁCS ÉVES BESZÁMOLÓJA A MAGYAR FORMATERVEZÉSI TANÁCS ÉVES BESZÁMOLÓJA 2012 Beszámoló a Magyar Formatervezési Tanács (MFT) 2012. évi tevékenységéről Küldetés A Magyar Formatervezési Tanács célja, hogy a formakultúra eszközeivel

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009)

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009) A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009) BEVEZETÉS A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) a tudásalapú információs társadalom iránt elkötelezett, annak formálásában

Részletesebben

DIÁKTANÁCSADÁS A FELSŐOKTATÁSBAN 2003

DIÁKTANÁCSADÁS A FELSŐOKTATÁSBAN 2003 DIÁKTANÁCSADÁS A FELSŐOKTATÁSBAN 2003 A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 2003. november 28-án megtartott konferencia anyaga A konferenciát szervezte a Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület

Részletesebben