8.fejezet: Repüléstájékoztató szolgálat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "8.fejezet: Repüléstájékoztató szolgálat"

Átírás

1 017 ~ 8.fejezet: Repüléstájékoztató szolgálat 8.1 Bevezetés, Ebben a fejezetben a nem ellenorzött légtérben közlekedo, útvonali repüléstájékoztató központ (FIC), vagy repülotéri repüléstájékoztató szolgálati (AFIS)egység kezelésében álló repülésekkel foglalkozunk. A repüléstájékoztató szolgálat nyújtásának részletes szabályait a 20-as számú Légügyi Eloírástartalmazza. A FIS egységek a légijármuvek számára az ismert forgalomra, a navigációs berendezések állapotára, a meteorológiai viszonyokra és a repülotéri állapotokra vonatkozó tájékoztatásokat adnak. Az utóbbi kettovel a 2. fejezetben már foglalkoztunk. Az elsovel kapcsolatban meg kelljegyezni, hogya FISegység csak azokról a légijármuvekrol tud tájékoztatást adni (és csak azoknak a légijármuveknek tud riasztó és kutató/mento szolgálatot biztosítani), amelyek hozzá bejelentkeztek és vele folyamatosan kapcsolatot tartanak! Ahhoz, hogya repüléstájékoztató egység folyamatosan ismerje a forgalmi helyzetet, és pontos tájékoztatásokat tudjon adni, fontos, hogya légijármuvezetok a szükséges mértékben jelentsék szándékaikat és repülési manovereiket. Nem ellenorzött légtérben a repülések nagy része VFR.Lehetoség van természetesen IFRrepülés végrehajtására is, de tudni kell, hogya FIS egységek nem biztosítanak elkülönítést, és nem adnak légiforgalmi irányítóiengedélyeket, vagy utasításokat! Egyes FIS egységek rendelkeznek radarképernyovel. Ilyen esetben lehetoségük van a radar fedésterületébe eso ismeretlen forgalomról is tájékoztatást, valamint az összeütközés elkerülésére vonatkozó tanácsot adni, de ez nem menti fel a légijármu pilótáját saját felelossége alól, és neki kell a végso döntést meghozni minden javasolt repülési manoverrel, vagy a repülési terv módosításával kapcsolatban. 151

2 -, Repülotéri rep'üléstájékoztató szolgálat (AFIS) Megjegyzések: A példamondatokat a szegedi repülotér térképének segítségévelfogalmaztam meg, a kifejezésekazonban teljesen általánosak és nem a helyisajátosságokhoz Igazodnak. A légljármüveklajstromjelelés típusalszinténnem a helyiforgalmat tükrözik. AzAFISegységek hívójelea repülotér nevébol és a hozzá kapcsolt "INFO. szóbóláll. 8.2 AFIS repülotérrol induló légijármuvek AFISrepülotérrol induló légijórmu számára a gurulási szándék bejelentésekoraz AFISegység tájékoztatást ad az idojárási viszonyokról,a mozgási terület és a futópólya állapotáról (ha szükséges), és javaslatot tesz a használandó futópólyára. A légijármu pilótájának kell eidöntenie, hogy a javasolt futópólya minden szempontból megfelelo-e a számóra. Ha nem tudja elfogadni, erroltájékoztassa az AFISegységet. ACFT: City info OOLFT,VFRflightto destination Kilitiairport, ready to taxi / request departure information. ATSU:OOLFTroger. Suggested runway 27. Weather: CAVOK,wind 240 degrees, 8 knots,qnh1015 HPa. ACFT:QNH 1015 HPa, OOLFT.Unable to accept runway 27, ifs too short. 1'11 take runway 18. Afterdeparture Iintend to tum right to SVRVORand climb to 6500 feet. ATSU:OFTroger. Taxiwith caution to runway 18, winching / towing in progress in Southwest direction / from your right to left, wait for the glider aircraft to pass in front of you. ACFT: Glider in sight, OFT. # ACFT: City info, OOLFT, VFRrepülés Kiliticélrepülotérre, készen vagyok a gurulásra / Indulás elott! tájékoztatást kérek. A TSU: OOLFTnyugta. Javaslom a 27-es futópályát. IdÓjárás: CA VOK, szél 240 fokról 8 csomó- QNH 7075 HPa. ACFT: QNH 7075 HPa, OOLFT.Nem fudom elfogadnia 27-es futópalyát, túl rövid A 78-ast választom. Felszállás után jobbra fogok fordulni a SVR VOR-ra, és 6500 lábra fogok emelkedni. A TSU: OFTnyugta. ÓVatosan gurul/on a 78-as tutópályához, csörlés / felvontatás van folyamatban délnyugat felé / önnek jobbról balra, várja meg amíg a vitorlázógép elhalad ön elott. ACFT.' látom a vltorlózógépet, OFT. 152

3 » ACFT: OH at the holding point runway 18, ready for departure. ATSU: OH roger, runway free, wind 240 degrees 9 knots. Traffic:glider airplane on right-hand downwind leg of runway 18. AC FT: Roger, liningup and taking off runway 18, OFT. ATSU: OH report leavingth~ aerodrome trafficzonej \M()..''''lvL~u..L:~", AC FT: Wilco, OFT. J1.Q..~L'C~l{l[)tl.U.().J_:vUI~ (ne) ACFT: OFTa 18-as Mópálya váróponljánát,készen vagyok a felszállásra. A TSU: OFTnyugta, a pálya szabad, szél 240 fokról 9 csomó. Forgalom: vitorlázórepülogép a 18-aspálya jobbkörös hosszúfalán. ATSU: Nyugta, kjgurulokés felszállok a 18-aspályáról, OFf. A TSU: OFTjelentse a repülotéri forgalmi körzet elhagyását. ACFT: Jelenteni fogom, OFT. '".. ~v \."UM-<a..-lo~'t..D~C\,.. ACFT: OFTleavlng ~rol..etrafflc~... ATSU: OH contact Budapest information ACFT: 133.0, OFT. ACFT.' OFTelhagyom a repülotéri forgalmi körzetet. A TSU: OFT térjen át Budapest tájékozfatoooz a 133. O-ra. ACFT.' 133.o,OFT. o_. " '"....'~ ~A ~ 153

4 ..J Amennyiben a légijármu "felszállásrakész"jelentésekor ismert forgalom nincs,az AFISegység a "NOREPO~TED TRAFFIC" kifejezésthasználja. ~ -itiaj.(}t, Ha a felszállás után a légijármu ellenorzött légtérben kívánja folytatni repülését, az AFISegység feladata a szükséges légiforgalmi irányítói engedély (útvonalengedély) beszerzése és továbbítása a légijármu felé. Az útvonalengedélyf legkésobb a használandó futópálya várópontján kellkiadni,az "ATCCLEARSYOUTO..."("azATCengedélyezi önnek..:) kifejezés használatával. Egyéb esetekben a FIS egységek óvakodjanak attól, hogy olyan kifejezéseket használjanak, amelyek légiforgalmi irányítóiengedéllyel, vagy utasítással téveszthetok össze! A "pálya szabad" kifejezést akkor továbbítják az induló vagy leszálló légijármu számára, ha más légijármu nem tartózkodik a futópályán, vagy nem várakozik, vagy gurul a futópálya szélétol számított 50 m távolságon belül (illetve30 m távolságon belül, ha a futópálya hossza a 900 m-t nem haladja meg). 8.3 AFIS repülotérre érkezo légijármuvek Az érkezo légijármuvek az elso összeköttetés felvételekor adják meg helyzetüket, magasságukat és érkezésük számított idopontját a repülotérre, vagy a repülotéri forgalmi körzet kijelöltbelépopontjára (ha van ilyen). Az AFIS egység javaslatot tesz a leszállásra használandó futópályára, és tájékoztatást ad az ismert forgalomról, a meteorológiai viszonyokrólés a futópálya (mozgási terület) állapotáról. Ha szükséges, leszállás után gurulásra és parkolásra vonatkozó tájékoztatást isadnak, ACFT:City info, OEGTR,Cessna 172, 4 miles West of the aerodrome at 2000 feet, estimating over the aerodrome at 37, for landing/ request landing information. ATSU:OEGTRCityinfo,roger. Suggested runway18.wind160degrees, 5 knots. Clouds: scattered at 3500 eet, visipilitymore than 10 km. QNH998 HPa. Right-hand traffic- \j l.'traffic: two poweredhang-glidersat information zone, direction1500feet, west-northwest. nowleavingt~~~\:- Pilatus off ~Cy o from runway 18, willturn to NorthWest, climbing to 6500 feet. ACFT: Roger, OEGTR. G~~ 9.qQ 'emwo.r 154

5 --- c c_-=",-.ccc""~ - '" Cd_c- - C C C _. ACFT: City Info, OEGTR, Cessna 772, 4 mérföldre nyugatra vagyok a repülotértol 2000 lábon, a repülotér fölé érkezésem számított Idopontja 37, leszállás céljából/leszállási tájékoztatást kérek. A TSU: OEGTR City Info, nyugta. Javaslom a 78-as futópályát. Szél 760 fokról 5 csomó. Elszórtfelhozet 3500 lábon, a látástávolság több, mint 7Okm. QNH 998 Hpa. Jobbkezes forgalmi kör használatos. Forgalom: két motoros sárkány 7500 lábon, most hagyják el a repülotért tájékoztató körzetet észak-északnyugati Irányban. Egy Pilátus felszállóban a 78-as pályáról északnyugatra fog fordulni és 6500 lábra emelkedik. ACFT: Nyugta, OEGTR. Megjegyzés: A forgalmi kör Iránya balkezes, ha ezt külön nem adják meg. A jobbkörös Irányt mindig külön jelezni kell (ha AFISegység sincs a repülotéren, akkor lá~ellel).» AC FT: OEGTR passed elear of hang-gliders, Pilatusin sight. Descending forbase runway 18. ATSU: OTRroger. Wind 160 degrees, 4 knots. Runway free. Attention: moderate turbulence reported by Cessna 172 in the approach area, 20 minutes ago. ACFT: OTR. ACFT: OEGTRa sárkányokat elhagytam, a Pilátustlátom, süllyedek a 78-as pálya alapfalára. ATSU: OTRnyugta. Szél 760 fokról4 csomó. Pálya szabad Figyelem: közepes turbulenclát jelentett egy Cessna 772-es a megközelítési területen, 20 perccel ezelott. ACFT: OTR.» ACFT: ATSU: ACFT: OTRlanded. Turbulence not encountered. OTRroger. Usethe outer parking positions. The positions near the terminal are closed due standing water. OTR roger. ACFT: OTR,leszálltam. Turbulenclát nem tapasztaltam. A TSU: OTRnyugta. Használja a külsoparkolóhelyeket. A termlnálhoz közeli állóhelyek zána vannak, álló \.i?miatt. ACFT: OTRnyugta. 155

6 ' Ha a repülotér légterében már sok légijármu tartózkodik, a tájékoztatást egyenként elmondani túlságosan hosszú lenne. Ilyenkorcsak a légijármuvek számát és körülbelüli helyzetét kell közölni, például: ATSU: Traffic: three aircraft on right-hand downwind and base runway 18 and sixmodel aircraft in flight south of the terminal. A TSU: Forgalom: három lég/jármú a 18-as futópálya jobbkörös hosszúfalán és alapfalán és hat repülógépmodel/ van a levegóben a termlná/fól délre Ha az AFISegység a leszállástvalamilyen okból nem látja biztonságosnak, javasolhatja az érkezo légijármunek, hogy a kijelölt pont fölött várakozzon. ATSU: Suggest you hold Eastof the aerodrome (unti!the gliders have landed). A TSU: Javaslom, hogy a repülótértol keletre várakozzon (amíg a vitorlázógépek leszál/nak). 8.4 A repülotéri tájékoztató körzeten átrepülo légijármuvek Az a légijármu, amely az AFISrepülotér körül kijelölt légteret leszállási szándék nélkül át kívánja repülni, közölje az AFISegységgel helyzetét és magasságát, tervezett útvonalát és a repülotér légterébe történo belépés, vagy a repülotér, illetve a kijelölt navigációs berendezés átrepülésének számított idopontját. A jelentett útvonalat és magasságot megváltoztatni csak az AFISegység elozetes tájékoztatása és annak nyugtázása után szabad Az AFIS egység az átrepülo légijármu számára tájékoztatást ad a lényeges helyi forgalomról és a magasságméro-beállításról, valamint megad minden egyéb, a légijármu számára fontosnak ítélt tájékoztatást. ) 15$

7 ACFT: City info, HABMFhelicopter, South-Westof aerodrome at 300 m above ground, request cross the aerodrome traffic zone, following the railway tracks to Northeast. Estimating over the aerodrome at 59. ATSU: HABMFCity info, roger. QNH 1001 HPa.Traffic: three glider airplanes circling at 3000 feet. Report over the railway station. AC FT: QNH 1001 HPa,wilco, HABMF..."." ".".".. ACFT: HABMFover the railway station. ATSU: HMFcontact Budapest information ACFT: 133.0, HMF. ACFT: City info, HABMFhelikopter, a repülótért61 délnyugatra 300 m terep fölötti magasságon szeretném átrepülnl a repülotér forgalmi körzetét a vasúlvonalat követve Északkelet felé. A repülotér fölé érkezésem számított idópontja 59. A TSU: HABMFCity info, nyugta. QNH 1001 HPa. Forgalom: három vitorlázógép köröz 3000 lábon. Jelentse, ha a vasútállomás fölé ér. ACFT: QNH 1001 HPa, jelenteni fogom, HABMF..""".""."" ACFT: HABMFa vasútállomás fölött. A TSU: HMF térjen át BUdapest tájékoztatóhoz 133. O-ra. ACFT: 133. o, HMF. ) 157

8 8.5 Egyéb tájékoztatások Az AFISegység tájékoztassa a pilótákat minden olyan tényezorol, amely a repülés biztonságát veszélyeztetheti, és amelyrol tudomása van. Például: ATSU:HMFcaution, power lines unlighted obstructions wake turbulence dust loose debris personnel / vehicles near the runway HMF vigyázat, nagyteszültségu vezeték kivilágítatlan akadályok légijármu keltette turbulencia felvertpor lebego hulladék személyzet / jármuvek a futópálya közelében 8.6 Repüléstájékoztatás útvonalon A repüléstájékoztatóközpont(fic)az útvonalon repülo légijármuveknek megadja az útvonalra érvényes SIGMETtájékoztatásokat (ha vannak ilyenek), valamint tájékoztatást ad a légijármu számára esetleg konfliktust jelento más forgalomról, a navigációs berendezések állapotáról, a veszélyes és idoszakosan korlátozott légterek muködésérol, és beszerzi a szóba jöheto leszállási repüloterek állapotára vonatkozó információkat is, ha a légijármunek erre szükségevan. Ezenkívül,a FIC koordinál a légiforgalmi irányító szolgálatokkal azon légijármuvek tekintetében, amelyek repülésüket ellenorzött légtérben kívánják folytatni A forgalmi tájékoztatások adására felhasználhatók a 4. és 5. fejezetekben (4.2 és 5.3 pontokban) már leírt kifejezések, természetesen az irányítói engedélyek nélkül. A köve/kezo példában két légijármu közel ugyarra az idopontra várható ugyanazon pont fölé: 16.

9 ...- r -r-ujl..("im-~~b I AC FT: Budapest information FBXPP,crossing over the Danube, estimating Kecskemét at 55. ATSU: FBXPProger, traffie information: Gulfstream aireraft at 5500 feet, direction Southeast, estimating Kecskemét at 56. ACFT: Roger, (Iookingout,) FBXPP. ATSU: N730GAtraffie information: Eastbound PiperAztec at 5500 feet, estimating Kecskemét at 55. ACFT: N730GA. to4l-f- ACFT: Budapest tájékoztató, FBXP?,a Dunát keresztezem, Kecskemétet 55-re számolam. A TSU: FBXPPnyugta, torgalmi tájékoztatás: Gultstream légíjármu 5500 lábon, délkeleti irányban halad, Kecskemétet 56-ra számítja. ACFT: Nyugta, (tígyelünk,j FBXPP. A TSU: N730GA torgalmi tájékoztatás: keleti irányban haladó Piper Aztec 5500 lábon, Kecskemétet 55-re számítja. ACFT: N73OGA Ha a FIC radarral rendelkezik, adhat a légijármünek javasolt irányt, de az összeütközés elkerülése végso soron a pilóta felelossége. Az alábbi példában a pilóta a biztonság kedvéért elfogadja a javasolt irányt. ATSU: FPPtraffie information: southbound militaryflight, 11 elock, 10miles, type and level unknown, fast moving, suggested heading 310 to avoid. ACFT: Roger, turning left heading 310, FPP. ATSU: FPP elear of traffie. ACFT: Roger, turning right to Szojnok again, FPP. A TSU.' FPPtorgalmi tájékoztatás.' déli irányban haladó katonai repülés, II óra irányból, 10 mérföldre, típusa és magassága ismeretlen, gyorsan mozgó, hogy elkerülje, javaslom a 310-es irányt. ACFT.' Nyugta, tardulak balra 310-es irányra, FPP. A TSU: FPPelhagyta a targalma!. ACFT.' Nyugta, visszatardulak jobbra Szolnak telé, FPP. 161

10 8.6.4 A FIC tájékoztatja a légijármüvet, ha a tervezett útvonalán veszélye: légtér, vagy idoszakosan elkülönített légtér üzemel. A légijármü kéré sére keresztezési engedélyt is próbál szerezni, ha ez feltétlenül szük. séges. ATSU: DEIVRfor information, shooting area at Kiskunhalasisactive. Suggest you avoid to the North, or climb to 5500 feet. ACFT: Avoiding to the North, DEIVR. A TSU: OEM? tájékoztatásképpen a kiskunhalasllótér muködik. Javaslom, hogy észak felé kerülje el, vagy emelked/en 5500 lábra. ACFT: Elkerülöm észak felé, OEM?» ATSU: DVRfor information, temporarily segregated area TSA-60is active lamiles ahead of you. Suggest you avoid to the South. AC FT: DVRroger, but I'm a bit short of fuel now because of strong headwind, request cross the TSAto proceed direct to Debrecen. ATSU: DVRstandby. {Az illetékes katonai irányítóval történt koordináció után:} ATSU: DVRyou are cleared to cross TSA-60at altitude 3500 feet, by QNH 1012, on heading 070. Remain this frequency / contact <frekvencia>. ACFT: CrossTSA-60at altitude 3500 feet, by QNH 1012, on heading 070, remainingthisrequency/ <frekvencia>, DVR. ~ 162

11 -= -" A TSU: DVR információképpen, a TSA-60 idoszakosan elkülöníteff légtér aktív, 10 mérföldre ön elott. Javaslom, hogy dél felé kerüge el. ACFT: DVR nyugta, de kicsit kevés az üzemanyagom az eros szembeszél miatt, szeretném keresztezni a TSA-t,hogy egyenesen tudjak Debrecenbe repülni. A TSU: DVR visszahívam. (Az illetékes katonai irányítóval történt koordináció után.) A TSU: DVR engedé/yezve a TSA-60 keresztezése.3500 láb magasságon, QNH 1012 szerint, 070-es irányon. Maradjon ezen a frekvencián / térjen át <frekvenéiára>. ACFT: Keresztezem a TSA-60-at.3500 lábon, QNH 1012 szerint, 070-es irányon, maradok ezen a frekvencián / <frekvencia>, DVR. +

IVAO-HU FÓNIA KÉZIKÖNYV

IVAO-HU FÓNIA KÉZIKÖNYV IVAO-HU FÓNIA KÉZIKÖNYV Kizárólag az IVAO hálózaton való szimulációhoz készült. Bár törekedünk a realizmusra, nem vállalunk felelősséget az anyag használatából származó károkért! Minden jog fenntartva

Részletesebben

1.L HBP_GND. Budapest Ferihegy

1.L HBP_GND. Budapest Ferihegy 1.L HBP_GND Ferihegy Ground (LHBP_GND) Budapest Ferihegy reptér gurulóútjain és előterein irányítja a gépeket. Az indulókat az előtértől a felszállásra használatos pálya várópontjáig, az érkezőket a leszállásra

Részletesebben

- 1 - Közleményváltások során alkalmazott új kifejezések. 2. VATSIM fónia 2005-05-11

- 1 - Közleményváltások során alkalmazott új kifejezések. 2. VATSIM fónia 2005-05-11 - 1 - VATSIM fónia Közleményváltások során alkalmazott új kifejezések 2. VATSIM fónia 2005-05-11 - 2 - Tartalomjegyzék 2.1 Mi az a fónia? 2.2 Hogyan kommunikáljunk?... 3 2.2.1 Szöveges kommunikáció...

Részletesebben

2. RÉSZ ÚTVONALON PART 2 EN-ROUTE (ENR)

2. RÉSZ ÚTVONALON PART 2 EN-ROUTE (ENR) ENR 0.6-1 MILAIP HUNGARY 17 OCT 2013 2. RÉSZ ÚTVOLON PART 2 EN-ROUTE (ENR) ENR 0.6 A 2. RÉSZ TARTALOMJEGYZÉKE ENR 0.6 TABLE OF CONTENTS TO PART 2 Oldalszám Page ENR 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS ELJÁRÁSOK ENR

Részletesebben

Kósa Gergely. Kommunikáció

Kósa Gergely. Kommunikáció Kósa Gergely Kommunikáció Az irányítók és pilóták közti kommunikáció az angol nyelvre alapozódó, nagyon kötött, úgynevezett fónia-nyelv használatával megy végbe (maga az elnevezés az angol radiotelephony

Részletesebben

Alapismeretek. www.ivao.aero/hu

Alapismeretek. www.ivao.aero/hu Alapismeretek Ebben a kézikönyvben néhány általános dolgot foglalok össze mik a légterek, hogyan mérjük a magasságot és sebességet, milyen útvonalakon repülnek a gépek, mi az irányítás lényege és így tovább.

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS 2010-158-4P SÚLYOS REPÜLŐESEMÉNY Budapest CTR / TMA 2010. július 01. Airbus A 320 / Beechcraft Super King Air 350 G-EZTA / G-COBM

ZÁRÓJELENTÉS 2010-158-4P SÚLYOS REPÜLŐESEMÉNY Budapest CTR / TMA 2010. július 01. Airbus A 320 / Beechcraft Super King Air 350 G-EZTA / G-COBM ZÁRÓJELENTÉS 2010-158-4P SÚLYOS REPÜLŐESEMÉNY Budapest CTR / TMA 2010. július 01. Airbus A 320 / Beechcraft Super King Air 350 G-EZTA / G-COBM A szakmai vizsgálat célja a légiközlekedési baleset, illetve

Részletesebben

AD 2. REPÜLŐTEREK AERODROMES LHBP BUDAPEST/FERIHEGY

AD 2. REPÜLŐTEREK AERODROMES LHBP BUDAPEST/FERIHEGY AD 2-LHBP-1 AIP MAGYARORSZÁG/HUNGARY 13 APR 2006 1 ARP koordináták és helye a repülőtéren ARP coordinates and site at AD 2 Távolság és irány (a várostól) Distance and direction from (city) 3 Tengerszint

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2011-073-4P SÚLYOS REPÜLŐESEMÉNY PÉR TIZ 2011. április 27. SAAB JAS 39 GRIPEN / Ismeretlen légijármű 35 / Ismeretlen

ZÁRÓJELENTÉS. 2011-073-4P SÚLYOS REPÜLŐESEMÉNY PÉR TIZ 2011. április 27. SAAB JAS 39 GRIPEN / Ismeretlen légijármű 35 / Ismeretlen ZÁRÓJELENTÉS 2011-073-4P SÚLYOS REPÜLŐESEMÉNY PÉR TIZ 2011. április 27. SAAB JAS 39 GRIPEN / Ismeretlen légijármű 35 / Ismeretlen A szakmai vizsgálat célja a légiközlekedési baleset, illetve repülőesemény

Részletesebben

AIRAC MILAIP AMDT. 2/11 24 MAR 2011 Effective: 05 MAY 2011

AIRAC MILAIP AMDT. 2/11 24 MAR 2011 Effective: 05 MAY 2011 HUNGARY MILITARY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 8201 Veszprém, Pf.:86 Hungary Phone: +36-88-543-180 Fax: +36-88-543-026 AFTN: LHCCYWYX E-mail: milais.hungary@mil.hu AIRAC MILAIP AMDT 2/11 24 MAR 2011

Részletesebben

3. RÉSZ REPÜLŐTEREK PART 3 AERODROMES (AD)

3. RÉSZ REPÜLŐTEREK PART 3 AERODROMES (AD) AD 0.6-1 MILAIP HUNGARY 17 OCT 2013 3. RÉSZ REPÜLŐTEREK PART 3 AERODROMES (AD) AD 0.6 A 3. RÉSZ TARTALOMJEGYZÉKE AD 0.6 TABLE OF CONTENTS TO PART 3 Oldalszám Page AD 1 REPÜLŐTEREK/HELIPORTOK - BEVEZETÉS

Részletesebben

1. Rész KÉPZÉSI TERV

1. Rész KÉPZÉSI TERV MAGYAR REPÜL SZÖVETSÉG Képzési Kézikönyv KK 1. Rész KÉPZÉSI TERV 1.1. A tanfolyam célja Az UL A2 magán pilóta szakszolgálati engedély képzés célja, hogy a képzésben részt vev növendék pilóta képes legyen

Részletesebben

A PPL(A) kiképzés célja, hogy a növendék képes legyen nappali látvarepülési szabályok (VFR) mellett a biztonságos és hatékony repülőgép-vezetésre.

A PPL(A) kiképzés célja, hogy a növendék képes legyen nappali látvarepülési szabályok (VFR) mellett a biztonságos és hatékony repülőgép-vezetésre. 1. A PPL(A) kiképzés célja A PPL(A) kiképzés célja, hogy a növendék képes legyen nappali látvarepülési szabályok (VFR) mellett a biztonságos és hatékony repülőgép-vezetésre. 2. Előfeltételek: A növendéknek

Részletesebben

REPÜLŐTÉRREND FARKASHEGY

REPÜLŐTÉRREND FARKASHEGY FARKASHEGY IV. osztályú repülőtér Összeállította:.. Hatósági jóváhagyás: PH: NKH Légügyi Hivatal Budapest, 2013. január 2013. 01.15 Oldal: 1 TARTALOMJEGYZÉK Fejezet Tartalom 0. Tartalomjegyzék 0. Módosítások

Részletesebben

PILÓTA Kézikönyv PP szint IVAO HU TRAINING DEPARTMENT

PILÓTA Kézikönyv PP szint IVAO HU TRAINING DEPARTMENT PILÓTA Kézikönyv PP szint IVAO HU TRAINING DEPARTMENT Kizárólag az IVAO hálózaton való szimulációhoz készült. Bár törekedünk a realizmusra, nem vállalunk felelősséget az anyag használatából származó károkért!

Részletesebben

- 1 - www.ivao.hu. ATC segédlet. LHBP kialakítása QNH TA TRL QNH 1013. FL100 1012 > QNH > 977 9000 ft FL110 976 QNH FL120. Aktív pályák meghatározása

- 1 - www.ivao.hu. ATC segédlet. LHBP kialakítása QNH TA TRL QNH 1013. FL100 1012 > QNH > 977 9000 ft FL110 976 QNH FL120. Aktív pályák meghatározása Transition Altitude / TRL meghatározása Budapest Liszt Ferenc: LHBP kialakítása QNH TA TRL QNH 1013 FL100 1012 > QNH > 977 9000 ft FL110 976 QNH FL120 Aktív pályák meghatározása Szél Pálya Irány Erősség

Részletesebben

IVAO Virtuális Légiirányítói Program IvAc v1.1.0 Kézikönyv

IVAO Virtuális Légiirányítói Program IvAc v1.1.0 Kézikönyv IVAO Virtuális Légiirányítói Program IvAc v1.1.0 Kézikönyv Készítették: Filip Jonckers - filip.jonckers@ivao.aero Kenny Moens - kenny.moens@ivao.aero Bart Devriendt - bart.devriendt@ivao.aero A kézikönyv

Részletesebben

BEFEKTETÔI FELHÍVÁS CALL FOR INVESTORS A DÉLNYUGAT MAGYARORSZÁGI TASZÁR REPÜLÔTÉR FEJLESZTÉSI TERVEIHEZ

BEFEKTETÔI FELHÍVÁS CALL FOR INVESTORS A DÉLNYUGAT MAGYARORSZÁGI TASZÁR REPÜLÔTÉR FEJLESZTÉSI TERVEIHEZ BEFEKTETÔI FELHÍVÁS A DÉLNYUGAT MAGYARORSZÁGI TASZÁR REPÜLÔTÉR FEJLESZTÉSI TERVEIHEZ CALL FOR INVESTORS FOR THE DEVELOPMENT OPPORTUNITY OF TASZÁR AIRPORT, IN SOUTHWEST HUNGARY Megbízó: Somogy Megyei Önkormányzat

Részletesebben

TERVEZET EZ A TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM GKM/12917/ /2007.

TERVEZET EZ A TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM GKM/12917/ /2007. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM GKM/12917/ /2007. a kizárólag állami légijárművel bekövetkezett légiközlekedési balesetek, repülőesemények és légiközlekedési rendellenességek szakmai vizsgálatának

Részletesebben

MAGYARORSZÁG REPÜLÕTEREI TÉRKÉPEN VARGA GÁBOR. Összefoglalás

MAGYARORSZÁG REPÜLÕTEREI TÉRKÉPEN VARGA GÁBOR. Összefoglalás MAGYARORSZÁG REPÜLÕTEREI TÉRKÉPEN VARGA GÁBOR Összefoglalás A magyar térképeken a repülõterek ábrázolása mindig nagyon mostohán volt kezelve. Sokáig a túlzott titokvédelem miatt még a katonai topográfiai

Részletesebben

A LÉGVÉDELMI IRÁNYÍTÓ JELÖLTEK KÉPZÉSE SORÁN ALKALMAZOTT ÉRTÉKELÉS RENDSZERE 2 BEVEZETÉS

A LÉGVÉDELMI IRÁNYÍTÓ JELÖLTEK KÉPZÉSE SORÁN ALKALMAZOTT ÉRTÉKELÉS RENDSZERE 2 BEVEZETÉS Gajdos Máté 1 A LÉGVÉDELMI IRÁNYÍTÓ JELÖLTEK KÉPZÉSE SORÁN ALKALMAZOTT ÉRTÉKELÉS RENDSZERE 2 A szerző leírja a légvédelmi irányító képzésben jelenleg működő értékelési rendszert, annak fő- és alszempontjait.

Részletesebben

A magyar légiforgalmi irányítás története és a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. tevékenysége napjainkban

A magyar légiforgalmi irányítás története és a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. tevékenysége napjainkban HÁTTÉRANYAG A magyar légiforgalmi irányítás története és a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. tevékenysége napjainkban I. A múlt 1. A magyar légiforgalmi irányítás múltja, legfőbb mérföldkövek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 10. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 10. szám MAGYAR KÖZLÖNY 10. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 3., kedd Tartalomjegyzék 2/2015. (II. 3.) BM rendelet A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának

Részletesebben

A POCKETFMS REPÜLÉSTERVEZŐ ÉS NAVIGÁCIÓS SZOFTVER BEVEZETÉS

A POCKETFMS REPÜLÉSTERVEZŐ ÉS NAVIGÁCIÓS SZOFTVER BEVEZETÉS Makkay Imre A POCKETFMS REPÜLÉSTERVEZŐ ÉS NAVIGÁCIÓS SZOFTVER Az elemi navigációt minden pilótának ismernie kell az összes többi segítség már csak hab a tortán, mint a PocketFMS nevű nagyon ügyes program,

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2007-078 4P Repülıesemény Budapest Ferihegy 2007. március 07. 18:00 UTC Fokker 100 HB-JVG

ZÁRÓJELENTÉS. 2007-078 4P Repülıesemény Budapest Ferihegy 2007. március 07. 18:00 UTC Fokker 100 HB-JVG ZÁRÓJELENTÉS 2007-078 4P Repülıesemény Budapest Ferihegy 2007. március 07. 18:00 UTC Fokker 100 HB-JVG A szakmai vizsgálat célja a légiközlekedési baleset és a repülıesemény okának, körülményeinek feltárása

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI SZERVEZET 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI SZERVEZET 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI SZERVEZET 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA TARTALOM BEVEZETŐ... 3 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 4 1. LÉGIKÖZLEKEDÉS... 8 1.1 Polgári légiközlekedés... 8 1.1.1 Bejelentések... 8 1.1.2 Eseményvizsgálat...

Részletesebben

..::HATON Oktatóanyag::.. KEZDETI LÉPÉSEK 2. fejezet. HATON Oktatóanyag. .: Hungarian Aviation Training Online :.

..::HATON Oktatóanyag::.. KEZDETI LÉPÉSEK 2. fejezet. HATON Oktatóanyag. .: Hungarian Aviation Training Online :. 2.: Hungarian Aviation Training Online :...::::.. KEZDETI LÉPÉSEK 2. fejezet A szimulátor A második fejezet témája maga a szimulátor. Az elkövetkezőkben a program használatáról és az általa kínált lehetőségekről

Részletesebben

Üzemeltetés, szabályzat I. Számel Zoltán

Üzemeltetés, szabályzat I. Számel Zoltán Üzemeltetés, szabályzat I. Számel Zoltán Tananyag célja, fontossága A repülő üzem veszélyes üzem Motoros le- és felszálló gépek Vitorlázó gépek fel- és leszállása (csörlés, vontatás) Lehetséges vészhelyzetek

Részletesebben

AIRAC MILAIP AMDT. 3/11 03 NOV 2011 Effective: 15 DEC 2011

AIRAC MILAIP AMDT. 3/11 03 NOV 2011 Effective: 15 DEC 2011 HUNGARY MILITARY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 8210 Veszprém, Pf.:2710 Hungary Phone: +36-88-543-180 Fax: +36-88-543-026 AFTN: LHCCYWYX E-mail: milais.hungary@mil.hu AIRAC MILAIP AMDT 3/11 03 NOV 2011

Részletesebben

LX8000. (és LX8000D második ülés) Variométer és GPS- Navigációs Rendszer Version 2.0

LX8000. (és LX8000D második ülés) Variométer és GPS- Navigációs Rendszer Version 2.0 LX8000 (és LX8000D második ülés) Variométer és GPS- Navigációs Rendszer Version 2.0 1 1 Fontos megjegyzések LX8000 rendszer kizárólag VFR repülést támogató tájékoztató navigációs eszköz. Minden információ

Részletesebben