AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1523/2009. (VII.20.) sz. HATÁROZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1523/2009. (VII.20.) sz. HATÁROZATA"

Átírás

1 AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1523/2009. (VII.20.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) ában biztosított jogkörében a TV Paprika Zrt (1139 Budapest, Lomb u ) műsorszolgáltatóval szemben meghozta az alábbi határozatot. A Testület megállapította, hogy a műsorszolgáltató Deko Televízió adójának március 2- ai, 22-ai és 23-ai műsorszolgáltatása kapcsán három esetben megsértette az Rttv. 89. (1) bekezdésében foglalt rendelkezést. Ezért a Testület az Rttv (1) e) pontja és a a alapján kötelezi a műsorszolgáltatót Ft, azaz hatszázezer forint bírság megfizetésére. A Testület megállapította, hogy a műsorszolgáltató Deko Televízió adóján március 2- án, 22-én és 23-án összesen 28 perc 26 másodperces reklámidő-túllépéssel megsértette az Rttv. 16. (2) bekezdésében foglalt rendelkezést. Ezért a Testület az Rttv (1) e) pontja és a a alapján kötelezi a műsorszolgáltatót Ft, azaz négyszázezer forint bírság megfizetésére. A bírságot nyolc napon belül kell megfizetni az ORTT MNB számú számlájára. E határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye, a közléssel jogerős és végrehajtható. A határozat felülvizsgálatát a közléstől számított 30 napon belül bíróságtól lehet kérni a Testülethez benyújtandó keresetlevéllel. Indokolás A Testület az Rttv. 41. (1) bekezdés b) pontja alapján hivatalból vizsgálta a műsorszolgáltató Deko Televízió adójának márciusi műsorfolyamát, melynek alapján az alábbiakat tapasztalta.

2 1. Az Rttv. 89. (1) bekezdésének sérelme Az ORTT Monitoring Szolgálata a műsorszolgáltatótól bekérte a Deko Televízió március 2-i, 22-i és 23-i műsoráról készült felvételeket. A műsorszolgáltató a tértivevény tanúsága szerint a hatóság levelét átvette, azonban arra nem reagált, felvételt nem küldött. A fentiek miatt vélhetően sérült az Rttv. 89. (1) bekezdésének előírása, mert a műsorszolgáltató nem teljesítette adatszolgáltatási kötelezettségét. 2. Az Rttv. 16. (2) bekezdésének sérelme A Deko Televíziói műsorában az alábbiak voltak tapasztalhatók: A bemutatás napja (év, hó, nap) Időpontban kezdődő órában (óra:perc:mp) A jelölt órában bemutatott reklámok időtartama (perc:mp) Reklámidő-túllépés mértéke (perc:mp) március 2. 19:56:34 13:28 1:28 március :33:27 25:43 13:43 március 23. 5:12:39 25:15 13:15 A fenti reklámidő-túllépések klasszikus reklámokból tevődtek össze. A fenti esetekben a műsorszolgáltató vélhetően megsértette az Rttv. 16. (2) bekezdését, amely kimondja: A műsoridő bármely módon számított egy óráján belül a reklám nem haladhatja meg a tizenkét percet, ide nem értve a televíziós vásárlási műsorablakot. A hatóság a tényállás teljes feltárása érdekében kérte a műsorszolgáltatót, hogy nyilatkozzon a vizsgált időpontokban sugárzott reklámok által elért bevételről. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 51. (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően a Testület május 15-én postázott levelében tájékoztatta a Műsorszolgáltatót a hatósági ellenőrzés megállapításairól, egyúttal felhívta az ügyre vonatkozó nyilatkozatának megtételére. A Műsorszolgáltató a nyilatkozattételre felhívó levelet a tértivevény alapján május 20- án vette át. A Műsorszolgáltató válasza június 8-án érkezett meg. A Műsorszolgáltató az Rttv. 89. (1) bekezdés megsértése kapcsán nem nyilatkozott, az Rttv. 16. (2) bekezdésére adott válasza az alábbiak szerint foglalható össze: A Műsorszolgáltató elismerte, hogy a Deko csatornán március 2., 22. és 23. napján reklámidő-túllépést követett el, amely technikai hiba folytán következett be. A hiba elhárítása érdekében a Műsorszolgáltató a szükséges lépéseket megtette. 2

3 A Műsorszolgáltató válaszában rögzítette, hogy a Testület felkérésére korábban megküldött reklámtarifa-táblázat szerint csupán a csatorna reklámidejének 5%-át értékesíti, a fennmaradó részben (95%) nézettségalapú számítási módszert alkalmaz. A Műsorszolgáltató részletesen leírta, hogy a nézettség alapú értékesítés esetében az ügynökségek illetve a hirdetők az árat a teljesített GRP mennyiség arányában határozzák meg (cost per point CPP). A Dekón a piaci viszonyoknak megfelelően maximum , -FT összegért értékesíthető egy 30 másodperces reklámspot 1 GRP nézettség eléréséhez szükséges alkalommal történő sugárzása az adott időszakban. A t. ORTT által megállapított 28 perc 26 másodperc időtartamú reklámidő-túllépés kb. 57. db 30 másodperces spot sugárzását fedi le (ez természetesen a különböző hosszú reklámspotok miatt eltérő lehet). Mindezekből levezethető, hogy a reklámidő-túllépés összesen kb. 2 GRP-t (57/35) ért el, amelynek az értéke maximum Ft (2*16.525,- Ft). Felhívjuk azonban a t. ORTT figyelmét, hogy a ,- Ft-os CPP ár is csak a reklámidő házon belüli értékesítése esetén alkalmazott összeg, a csatorna reklámidejének túlnyomórészt értékesítő médiaügynökség ennél alacsonyabb ,-Ft-os CPP árat használ, amely alapján a fenti maximális összegnél a csatorna tényleges bevétele lényegesen alacsonyabb volt. A Testület álláspontja az Rttv. 89. (1) és 16. (2) bekezdés megsértésével kapcsolatban 1. Az Rttv. 89. (1) bekezdése az alábbiakat tartalmazza: A műsorszolgáltatónak a műsorára vonatkozó hiteles dokumentációt - ideértve a teljes műsorszolgáltatás kimenőjelének teljes rögzítését - a közzétételt követő harminc napig, az országos és a körzeti műsorszolgáltatónak hatvan napig meg kell őriznie, illetve felkérésre térítésmentesen haladéktalanul át kell adnia a Testületnek. A műsorszolgáltatással kapcsolatosan megindított eljárás, illetve jogvita esetén a dokumentációt az eljárás jogerős befejezését követő egy évig kell megőrizni. A Testület a rendelkezésre álló adatok a hatósági ellenőrzés megállapításait figyelembe véve megállapította, hogy a műsorszolgáltató a hatóság felvételt bekérő levelét a tértivevény tanúsága szerint átvette (2009. április 21. napján), azaz tudomással bírt arról, hogy március 2-a, 22-e és 23-a vonatkozásában teljesítenie kell törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettségét. A műsorszolgáltató azonban ennek nem tett eleget, a kért felvételeket nem küldte be, meghiúsítva ezzel műsorszolgáltatása hatósági ellenőrzését, így megsértette az Rttv. fentebb idézett előírását. 2. Az Rttv. 16. (2) bekezdése kimondja: A műsoridő - bármely módon számított - egy óráján belül a reklám nem haladhatja meg a tizenkét percet, ide nem értve a televíziós vásárlási műsorablakot. A műsorszolgáltató elismerte a hatósági ellenőrzés megállapításait. A műsorszolgáltató március 2-ai, 22-ei és 23-ai műsorszolgáltatásában 3 alkalommal volt észlelhető az, hogy az egy órában leadott reklámok időtartama a törvény által megengedett mértéknél összesen 28 perc 26 mp időtartamban meghaladta a 12 percet. Mindezek alapján a Testület álláspontja az, hogy a műsorszolgáltató megsértette az Rttv. 16. (2) bekezdésében előírt reklámidő-túllépés tilalmát. 3

4 A Testület a szankció fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbikat vette figyelembe: 1. Az Rttv. 89. (1) bekezdése vonatkozásában: A Testület eddig négy alkalommal szankcionálta a műsorszolgáltatót az Rttv. 89. (1) bekezdésében foglaltak megsértése miatt: az 1339/2008. (VII. 15.) számú határozatban októberi, novemberi és decemberi törvénysértés miatt Ft, az 1370/2008. (VII. 15.) számú határozatban januári és februári törvénysértés miatt Ft bírság, míg a 840/2009. (IV. 15.) számú határozatában októberi és novemberi törvénysértés okán Ft bírság megfizetésére kötelezte a műsorszolgáltatót. A Testület az 1178/2009. (VI. 3.) számú ORTT határozatban februári jogsértés miatt Ft bírság megfizetésére kötelezte a Műsorszolgáltatót. Az ismertetett szankciók közül két határozat vonatkozott a Deko Televízió elnevezésű műsorszolgáltatásra.[1339/2008. (VII. 15.) és 1178/2009. (VI.3.) számú ORTT határozat] A fentiek alapján kijelenthető, hogy a műsorszolgáltató rendszeresen nem tesz eleget törvényben előírt kötelezettségének, ezért ismételten bírság szankció alkalmazásának van helye. A bírság mértékét a Testület Ft-ban állapította meg, tekintettel a jogsértés gyakoriságára, a korábban ezen jogsértés miatt alkalmazott szankciókra és arra, hogy a műsorszolgáltató a jelenleg vizsgált időszakban is három alkalommal sértette meg az Rttv. 89. (1) bekezdését. 2. Az Rttv. 16. (2) bekezdése vonatkozásában: a rendelkezésre álló adatok szerint a műsorszolgáltató Deko TV csatornája tekintetében a Testület eddig egy alkalommal állapította meg az Rttv. 16. (2) bekezdés megsértését [1178/2009. (VI.3.) számú ORTT határozat]. A Testület ezen határozatában Ft összegű bírságot szabott ki a műsorszolgáltatóval szemben 10 perc 10 mp reklámidő-túllépés miatt. a vizsgált hónapban a mért reklámidő-túllépés jelentős mértékű volt. Mindezek figyelembe vételével a Testület bírság szankciót alkalmazott a műsorszolgáltatóval szemben. Az műsorszolgáltató az ORTT kérésére korábban megküldte reklámtarifa táblázatát. A műsorszolgáltató azonban nyilatkozatában jelezte, hogy reklámidejének kb. 95 %-át nem az ORTT-nek megküldött árlista alapján értékesíti, hanem nézettségalapú árszámítással. A műsorszolgáltató levelében a jogosulatlanul elért bevétel kapcsán pontos összeget nem jelölt meg, azonban hivatkozott a piaci viszonyoknak megfelelő maximum ,-Ft összegért értékesíthető 30 másodperces reklámspotra 1 GRP nézettségi értékekkel, illetve a nem házon belüli Ft-os CPP árra. A Testület álláspontja szerint a jogosulatlanul elért bevétel nem állapítható meg. A Testület az eset összes körülményét mérlegelve, és figyelemmel arra, hogy a korábbi határozatában 10 perc 10 másodperc reklámidő-túllépés miatt Ft bírság szankciót alkalmazott a műsorszolgáltatóval szemben, ezért a jelen 28 perc 26 másodperc reklámidőtúllépés miatt Ft bírságot szabott ki. 4

5 A szankcionálás alapját mindkét törvénysértés kapcsán az Rttv (1) bekezdés e) pontja jelenti: 112. (1) Ha a műsorszolgáltató az e törvényben, ( ) valamint a műsorszolgáltatási szerződésben ( ) előírt feltételeket és előírásokat nem teljesíti vagy megsérti ( ), a Testület e) a közszolgálati műsorszolgáltatóval, a bejelentés alapján műsorszolgáltatást végző műsorszolgáltatóval szemben, illetve a Panaszbizottság kezdeményezésére bírságot szab ki a 135. szerinti összeghatárok között. Az Rttv (1) bekezdése az alábbiakat tartalmazza: 135. (1) Jogosulatlanul végzett műsorszolgáltatás, illetve az e törvényben előírt bejelentés nélkül vagy attól eltérő módon végzett műsorelosztás és műsorszétosztás esetén a felelőssel szemben a Testület a jogosulatlanul elért bevétel kétszeresének megfelelő, vagy ha ez nem állapítható meg, tízezer forinttól egymillió forintig terjedő bírságot szabhat ki, melyet az Alapba kell befizetni. A Testület a határozat indokolás részében kifejtettek okán a rendelkező rész szerint határozott. Az eljárás során a Ket (2) bekezdése szerint eljárási költség nem merült fel. Az Rttv (2) bekezdése alapján a határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs. A határozat bírósági felülvizsgálatát az Rttv (3) biztosítja. Budapest, július 20. az Országos Rádió és Televízió Testület nevében dr. Majtényi László elnök Melléklet: a reklámidő túllépésre vonatkozó részletes táblázat 5

6 Melléklet Dátum Időpont Csatorna A szpot időtartama A szpot tartalma :57:04 DEKO 0:00:30 AIRWICK MELODIA / PINGVIN + 2 KISMALAC 2 FELE ILLAT :57:34 DEKO 0:00:30 HARPIC MAX POWER PLUS+POWER PLUS / SZEMUVEGES NO A WC FOLOTT :58:04 DEKO 0:00:30 CALGON VIZKO ELLEN / TERKEP + ORA + FURDO AZIK + MAMUT DVD :58:34 DEKO 0:00:15 DANONE DANETTE KREMPUDING/ E.KRISZTINA +CSALAD+80% TEJ+3 FELE :58:49 DEKO 0:00:35 STREPSILS CUKORKA+STREPFEN / RAJZEMBERKE BULIZIK + 2 FELE :59:24 DEKO 0:00:20 LAKASKULTURA ELOBEN KIALLITAS :59:44 DEKO 0:00:10 DANONE KONNYU ES FINOM/ MARCIUSBAN+15 G+LIMONADE ES BARACK IZ :59:53 DEKO 0:00:35 NUROFEN SZUSZPENZIO GYEREKEKNEK / BABA+ KUP FORMABAN + MOD :00:29 DEKO 0:00:30 CALGONIT QUANTUM MOS.KAPSZ./GYEMANTOK+A GYEMANT SZTENDERD :00:58 DEKO 0:00:30 BONDUELLE GOLD TERMEKEK / ENEKLO ZOLDSEGEK + 3 FELE :01:28 DEKO 0:00:30 DANONE ACTIVIA / NOK A SUPERMARKETBEN BESZELGETNEK + NATUR :01:58 DEKO 0:00:30 VANISH OXI ACTION SZONYEG&KARPIT TISZTITOPOR/CSALAD SZONYEGEN :24:52 DEKO 0:00:30 DANONE ACTIMEL /SAPKA+SAL+CITROM+ALMA+TEA+LABOR+70%+4+2PALACK :25:22 DEKO 0:00:30 IDEGEN NYELVU REKLAM :25:52 DEKO 0:00:30 UPC TELEFON / FFI BUTORT EMEL + BRONZ CSOMAG 1000 FT + LOGO :26:22 DEKO 0:00:15 AIRWICK TAVASZI ILLATOK /BORZ+VAKOND A LAKASBAN+MAGNOLIA ALMA :26:37 DEKO 0:00:30 AIRWICK MELODIA / PINGVIN + 2 KISMALAC 2 FELE ILLAT :27:07 DEKO 0:00:20 CALGONIT QUANTUM MOS.KAPSZ./NO HAZAER + MOSOGATOGEP :27:27 DEKO 0:00:10 DANONE KONNYU ES FINOM/ MARCIUSBAN+15 G+LIMONADE ES BARACK IZ :27:37 DEKO 0:00:30 VANISH OXI ACTION SZONYEG&KARPIT TISZTITOPOR/CSALAD SZONYEGEN :28:06 DEKO 0:00:30 CALGONIT QUANTUM MOS.KAPSZ./GYEMANTOK+A GYEMANT SZTENDERD :28:36 DEKO 0:00:30 NUROFEN LIQUID KAPSZULA / CSALAD A VIDAMPARKBAN :29:06 DEKO 0:00:30 BONDUELLE GOLD TERMEKEK / ENEKLO ZOLDSEGEK + 3 FELE :29:36 DEKO 0:00:35 STREPSILS CUKORKA+MENTOL ES EUKALIPTUSZ / RAJZEMBERKE BULIZIK :30:11 DEKO 0:00:40 CILLIT BANG/ MULTI POWER + ANYUKA BESZEL + PADLORA + 2 FELE :55:01 DEKO 0:00:30 IDEGEN NYELVU REKLAM :55:31 DEKO 0:00:45 VANISH FOLTELTAVOLITO MAX / FFI BEMUTATOTT TART + VADONATUJ :56:16 DEKO 0:00:30 HARPIC MAX POWER PLUS+POWER PLUS / SZEMUVEGES NO A WC FOLOTT :56:46 DEKO 0:00:20 LAKASKULTURA ELOBEN KIALLITAS 20 0:13:28 6

7 :33:27 DEKO 0:00:30 UPC DIGITALIS KABELTV / FFI TAVIRANYITOVAL+ HUSEG NELKUL+LOGO :33:57 DEKO 0:00:30 DANONE ACTIVIA / NOK A SUPERMARKETBEN BESZELGETNEK + NATUR :34:27 DEKO 0:00:40 NUROFEN LIQUID KAPSZULA/TEST+CELZOTT HATAS A FAJD.+3 DB+MOD :35:07 DEKO 0:00:15 AIRWICK TAVASZI ILLATOK /BORZ+VAKOND A LAKASBAN+MAGNOLIA ALMA :35:22 DEKO 0:00:35 NUROFEN SZUSZPENZIO GYEREKEKNEK / BABA+ KUP FORMABAN + MOD :35:57 DEKO 0:00:30 CALGONIT QUANTUM MOS.KAPSZ./GYEMANTOK+A GYEMANT SZTENDERD :36:27 DEKO 0:00:05 LEGY / SARGA VIRAG :45:07 DEKO 0:00:30 HARPIC MAX POWER PLUS+POWER PLUS / SZEMUVEGES NO A WC FOLOTT :45:37 DEKO 0:00:35 STREPSILS CUKORKA+MENTOL ES EUKALIPTUSZ / RAJZEMBERKE BULIZIK :46:12 DEKO 0:00:30 BONDUELLE GOLD TERMEKEK / ENEKLO ZOLDSEGEK + 3 FELE :46:42 DEKO 0:00:30 NUROFEN LIQUID KAPSZULA / CSALAD A VIDAMPARKBAN :47:12 DEKO 0:00:30 VANISH OXI ACTION SZONYEG&KARPIT TISZTITOPOR/CSALAD SZONYEGEN :47:42 DEKO 0:00:30 UPC DIGITALIS KABELTV / FFI TAVIRANYITOVAL+ HUSEG NELKUL+LOGO :48:11 DEKO 0:00:30 DANONE ACTIVIA / NOK A SUPERMARKETBEN BESZELGETNEK + NATUR :48:42 DEKO 0:00:40 NUROFEN LIQUID KAPSZULA/TEST+CELZOTT HATAS A FAJD.+3 DB+MOD :49:21 DEKO 0:00:15 AIRWICK TAVASZI ILLATOK /BORZ+VAKOND A LAKASBAN+MAGNOLIA ALMA :49:36 DEKO 0:00:35 NUROFEN SZUSZPENZIO GYEREKEKNEK / BABA+ KUP FORMABAN + MOD :50:11 DEKO 0:00:30 CALGONIT QUANTUM MOS.KAPSZ./GYEMANTOK+A GYEMANT SZTENDERD :50:41 DEKO 0:00:05 LEGY / SARGA VIRAG :59:22 DEKO 0:00:30 HARPIC MAX POWER PLUS+POWER PLUS / SZEMUVEGES NO A WC FOLOTT :59:52 DEKO 0:00:35 STREPSILS CUKORKA+MENTOL ES EUKALIPTUSZ / RAJZEMBERKE BULIZIK :00:27 DEKO 0:00:30 BONDUELLE GOLD TERMEKEK / ENEKLO ZOLDSEGEK + 3 FELE :00:57 DEKO 0:00:30 NUROFEN LIQUID KAPSZULA / CSALAD A VIDAMPARKBAN :01:26 DEKO 0:00:30 VANISH OXI ACTION SZONYEG&KARPIT TISZTITOPOR/CSALAD SZONYEGEN :01:56 DEKO 0:00:30 UPC DIGITALIS KABELTV / FFI TAVIRANYITOVAL+ HUSEG NELKUL+LOGO :02:26 DEKO 0:00:30 DANONE ACTIVIA / NOK A SUPERMARKETBEN BESZELGETNEK + NATUR :02:56 DEKO 0:00:40 NUROFEN LIQUID KAPSZULA/TEST+CELZOTT HATAS A FAJD.+3 DB+MOD :03:36 DEKO 0:00:15 AIRWICK TAVASZI ILLATOK /BORZ+VAKOND A LAKASBAN+MAGNOLIA ALMA :03:51 DEKO 0:00:35 NUROFEN SZUSZPENZIO GYEREKEKNEK / BABA+ KUP FORMABAN + MOD :04:26 DEKO 0:00:30 CALGONIT QUANTUM MOS.KAPSZ./GYEMANTOK+A GYEMANT SZTENDERD :04:55 DEKO 0:00:05 LEGY / SARGA VIRAG :13:36 DEKO 0:00:30 HARPIC MAX POWER PLUS+POWER PLUS / SZEMUVEGES NO A WC FOLOTT :14:06 DEKO 0:00:35 STREPSILS CUKORKA+MENTOL ES EUKALIPTUSZ / RAJZEMBERKE BULIZIK :14:41 DEKO 0:00:30 BONDUELLE GOLD TERMEKEK / ENEKLO ZOLDSEGEK + 3 FELE 30 7

8 :15:11 DEKO 0:00:30 NUROFEN LIQUID KAPSZULA / CSALAD A VIDAMPARKBAN :15:41 DEKO 0:00:30 VANISH OXI ACTION SZONYEG&KARPIT TISZTITOPOR/CSALAD SZONYEGEN :16:10 DEKO 0:00:30 UPC DIGITALIS KABELTV / FFI TAVIRANYITOVAL+ HUSEG NELKUL+LOGO :16:40 DEKO 0:00:30 DANONE ACTIVIA / NOK A SUPERMARKETBEN BESZELGETNEK + NATUR :17:10 DEKO 0:00:40 NUROFEN LIQUID KAPSZULA/TEST+CELZOTT HATAS A FAJD.+3 DB+MOD :17:50 DEKO 0:00:15 AIRWICK TAVASZI ILLATOK /BORZ+VAKOND A LAKASBAN+MAGNOLIA ALMA :18:05 DEKO 0:00:35 NUROFEN SZUSZPENZIO GYEREKEKNEK / BABA+ KUP FORMABAN + MOD :18:40 DEKO 0:00:30 CALGONIT QUANTUM MOS.KAPSZ./GYEMANTOK+A GYEMANT SZTENDERD :19:10 DEKO 0:00:05 LEGY / SARGA VIRAG :27:51 DEKO 0:00:30 HARPIC MAX POWER PLUS+POWER PLUS / SZEMUVEGES NO A WC FOLOTT :28:20 DEKO 0:00:35 STREPSILS CUKORKA+MENTOL ES EUKALIPTUSZ / RAJZEMBERKE BULIZIK :28:55 DEKO 0:00:30 BONDUELLE GOLD TERMEKEK / ENEKLO ZOLDSEGEK + 3 FELE :29:25 DEKO 0:00:30 NUROFEN LIQUID KAPSZULA / CSALAD A VIDAMPARKBAN :29:55 DEKO 0:00:30 VANISH OXI ACTION SZONYEG&KARPIT TISZTITOPOR/CSALAD SZONYEGEN :30:25 DEKO 0:00:30 UPC DIGITALIS KABELTV / FFI TAVIRANYITOVAL+ HUSEG NELKUL+LOGO :30:55 DEKO 0:00:30 DANONE ACTIVIA / NOK A SUPERMARKETBEN BESZELGETNEK + NATUR :31:25 DEKO 0:00:40 NUROFEN LIQUID KAPSZULA/TEST+CELZOTT HATAS A FAJD.+3 DB+MOD :32:05 DEKO 0:00:15 AIRWICK TAVASZI ILLATOK /BORZ+VAKOND A LAKASBAN+MAGNOLIA ALMA :32:20 DEKO 0:00:35 NUROFEN SZUSZPENZIO GYEREKEKNEK / BABA+ KUP FORMABAN + MOD :32:55 DEKO 0:00:30 CALGONIT QUANTUM MOS.KAPSZ./GYEMANTOK+A GYEMANT SZTENDERD :33:24 DEKO 0:00:05 LEGY / SARGA VIRAG 05 0:25: :12:39 DEKO 0:00:30 HARPIC MAX POWER PLUS+POWER PLUS / SZEMUVEGES NO A WC FOLOTT :13:09 DEKO 0:00:35 STREPSILS CUKORKA+MENTOL ES EUKALIPTUSZ / RAJZEMBERKE BULIZIK :13:44 DEKO 0:00:30 BONDUELLE GOLD TERMEKEK / ENEKLO ZOLDSEGEK + 3 FELE :14:14 DEKO 0:00:30 NUROFEN LIQUID KAPSZULA / CSALAD A VIDAMPARKBAN :14:44 DEKO 0:00:30 VANISH OXI ACTION SZONYEG&KARPIT TISZTITOPOR/CSALAD SZONYEGEN :15:14 DEKO 0:00:30 UPC DIGITALIS KABELTV / FFI TAVIRANYITOVAL+ HUSEG NELKUL+LOGO :15:44 DEKO 0:00:30 DANONE ACTIVIA / NOK A SUPERMARKETBEN BESZELGETNEK + NATUR :16:14 DEKO 0:00:40 NUROFEN LIQUID KAPSZULA/TEST+CELZOTT HATAS A FAJD.+3 DB+MOD :16:53 DEKO 0:00:15 AIRWICK TAVASZI ILLATOK /BORZ+VAKOND A LAKASBAN+MAGNOLIA ALMA :17:08 DEKO 0:00:35 NUROFEN SZUSZPENZIO GYEREKEKNEK / BABA+ KUP FORMABAN + MOD :17:43 DEKO 0:00:30 CALGONIT QUANTUM MOS.KAPSZ./GYEMANTOK+A GYEMANT SZTENDERD 30 8

9 :18:13 DEKO 0:00:05 LEGY / SARGA VIRAG :26:54 DEKO 0:00:30 HARPIC MAX POWER PLUS+POWER PLUS / SZEMUVEGES NO A WC FOLOTT :27:24 DEKO 0:00:35 STREPSILS CUKORKA+MENTOL ES EUKALIPTUSZ / RAJZEMBERKE BULIZIK :27:59 DEKO 0:00:30 BONDUELLE GOLD TERMEKEK / ENEKLO ZOLDSEGEK + 3 FELE :28:29 DEKO 0:00:30 NUROFEN LIQUID KAPSZULA / CSALAD A VIDAMPARKBAN :28:58 DEKO 0:00:30 VANISH OXI ACTION SZONYEG&KARPIT TISZTITOPOR/CSALAD SZONYEGEN :29:28 DEKO 0:00:30 UPC DIGITALIS KABELTV / FFI TAVIRANYITOVAL+ HUSEG NELKUL+LOGO :29:58 DEKO 0:00:30 DANONE ACTIVIA / NOK A SUPERMARKETBEN BESZELGETNEK + NATUR :30:28 DEKO 0:00:40 NUROFEN LIQUID KAPSZULA/TEST+CELZOTT HATAS A FAJD.+3 DB+MOD :31:08 DEKO 0:00:15 AIRWICK TAVASZI ILLATOK /BORZ+VAKOND A LAKASBAN+MAGNOLIA ALMA :31:23 DEKO 0:00:35 NUROFEN SZUSZPENZIO GYEREKEKNEK / BABA+ KUP FORMABAN + MOD :31:58 DEKO 0:00:30 CALGONIT QUANTUM MOS.KAPSZ./GYEMANTOK+A GYEMANT SZTENDERD :32:27 DEKO 0:00:05 LEGY / SARGA VIRAG :41:08 DEKO 0:00:30 HARPIC MAX POWER PLUS+POWER PLUS / SZEMUVEGES NO A WC FOLOTT :41:38 DEKO 0:00:35 STREPSILS CUKORKA+MENTOL ES EUKALIPTUSZ / RAJZEMBERKE BULIZIK :42:13 DEKO 0:00:30 BONDUELLE GOLD TERMEKEK / ENEKLO ZOLDSEGEK + 3 FELE :42:43 DEKO 0:00:30 NUROFEN LIQUID KAPSZULA / CSALAD A VIDAMPARKBAN :43:13 DEKO 0:00:30 VANISH OXI ACTION SZONYEG&KARPIT TISZTITOPOR/CSALAD SZONYEGEN :43:42 DEKO 0:00:30 UPC DIGITALIS KABELTV / FFI TAVIRANYITOVAL+ HUSEG NELKUL+LOGO :44:12 DEKO 0:00:30 DANONE ACTIVIA / NOK A SUPERMARKETBEN BESZELGETNEK + NATUR :44:42 DEKO 0:00:40 NUROFEN LIQUID KAPSZULA/TEST+CELZOTT HATAS A FAJD.+3 DB+MOD :45:22 DEKO 0:00:15 AIRWICK TAVASZI ILLATOK /BORZ+VAKOND A LAKASBAN+MAGNOLIA ALMA :45:37 DEKO 0:00:35 NUROFEN SZUSZPENZIO GYEREKEKNEK / BABA+ KUP FORMABAN + MOD :46:12 DEKO 0:00:30 CALGONIT QUANTUM MOS.KAPSZ./GYEMANTOK+A GYEMANT SZTENDERD :46:42 DEKO 0:00:05 LEGY / SARGA VIRAG :55:22 DEKO 0:00:30 HARPIC MAX POWER PLUS+POWER PLUS / SZEMUVEGES NO A WC FOLOTT :55:52 DEKO 0:00:35 STREPSILS CUKORKA+MENTOL ES EUKALIPTUSZ / RAJZEMBERKE BULIZIK :56:28 DEKO 0:00:30 BONDUELLE GOLD TERMEKEK / ENEKLO ZOLDSEGEK + 3 FELE :56:57 DEKO 0:00:30 NUROFEN LIQUID KAPSZULA / CSALAD A VIDAMPARKBAN :57:27 DEKO 0:00:30 VANISH OXI ACTION SZONYEG&KARPIT TISZTITOPOR/CSALAD SZONYEGEN :57:57 DEKO 0:00:30 UPC DIGITALIS KABELTV / FFI TAVIRANYITOVAL+ HUSEG NELKUL+LOGO :58:27 DEKO 0:00:30 DANONE ACTIVIA / NOK A SUPERMARKETBEN BESZELGETNEK + NATUR :58:57 DEKO 0:00:40 NUROFEN LIQUID KAPSZULA/TEST+CELZOTT HATAS A FAJD.+3 DB+MOD :59:37 DEKO 0:00:15 AIRWICK TAVASZI ILLATOK /BORZ+VAKOND A LAKASBAN+MAGNOLIA ALMA 15 9

10 :59:52 DEKO 0:00:35 NUROFEN SZUSZPENZIO GYEREKEKNEK / BABA+ KUP FORMABAN + MOD :00:27 DEKO 0:00:30 CALGONIT QUANTUM MOS.KAPSZ./GYEMANTOK+A GYEMANT SZTENDERD :00:56 DEKO 0:00:05 LEGY / SARGA VIRAG :09:37 DEKO 0:00:30 HARPIC MAX POWER PLUS+POWER PLUS / SZEMUVEGES NO A WC FOLOTT :10:07 DEKO 0:00:35 STREPSILS CUKORKA+MENTOL ES EUKALIPTUSZ / RAJZEMBERKE BULIZIK :10:42 DEKO 0:00:30 BONDUELLE GOLD TERMEKEK / ENEKLO ZOLDSEGEK + 3 FELE :11:12 DEKO 0:00:30 NUROFEN LIQUID KAPSZULA / CSALAD A VIDAMPARKBAN :11:42 DEKO 0:00:30 VANISH OXI ACTION SZONYEG&KARPIT TISZTITOPOR/CSALAD SZONYEGEN 30 0:25:15 10

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 63/2009. (I.7.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 63/2009. (I.7.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 63/2009. (I.7.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2363/2009. (XII.2.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2363/2009. (XII.2.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2363/2009. (XII.2.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 669/2009.(III. 25.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 669/2009.(III. 25.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 669/2009.(III. 25.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 81/2010. (I. 13.) számú HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 81/2010. (I. 13.) számú HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 81/2010. (I. 13.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 794/2009. (IV. 8.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 794/2009. (IV. 8.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 794/2009. (IV. 8.) sz. HATÁROZATA Az Országos és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1840/2009. (IX.23.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1840/2009. (IX.23.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1840/2009. (IX.23.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 404/2009. (II.25.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 404/2009. (II.25.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 404/2009. (II.25.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2159/2008. (XI.26.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2159/2008. (XI.26.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2159/2008. (XI.26.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 523/2009.(III.4.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 523/2009.(III.4.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 523/2009.(III.4.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1755/2009. (IX. 9.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1755/2009. (IX. 9.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1755/2009. (IX. 9.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 746/2009.(IV.1.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 746/2009.(IV.1.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 746/2009.(IV.1.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 392/2010. (III.3.) sz.

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 392/2010. (III.3.) sz. ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 392/2010. (III.3.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

HATÁROZATA. határozatot.

HATÁROZATA. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: TA/4801-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

Deko TV 17:57:25 17:57:54 00:00:30 UPC Fiber power internet 60-120 Mbyte/fiatalok albérletben

Deko TV 17:57:25 17:57:54 00:00:30 UPC Fiber power internet 60-120 Mbyte/fiatalok albérletben Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: TA/3554-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 273/2009. (II. 4.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 273/2009. (II. 4.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 273/2009. (II. 4.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2252/2009. (XI.11.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 540/2010. (III. 24.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 540/2010. (III. 24.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 540/2010. (III. 24.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 686/2009. (III.25.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 686/2009. (III.25.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 686/2009. (III.25.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 608/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 608/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 608/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 605/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 605/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 605/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 619/2009. (III.18.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 619/2009. (III.18.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 619/2009. (III.18.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1967/2008. (XI. 5.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1967/2008. (XI. 5.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1967/2008. (XI. 5.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 61/2009. (I.7.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 61/2009. (I.7.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 61/2009. (I.7.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

2157/2008. (XI. 26.) sz.

2157/2008. (XI. 26.) sz. ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2157/2008. (XI. 26.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

2156/2008. (XI. 26.) sz.

2156/2008. (XI. 26.) sz. ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2156/2008. (XI. 26.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1644/2009. (VIII. 26.) számú HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1644/2009. (VIII. 26.) számú HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1644/2009. (VIII. 26.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 547/2010. (III.24.) sz.

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 547/2010. (III.24.) sz. ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 547/2010. (III.24.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2016/2009. (X. 13.) sz. HATÁROZATA határozatot.

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2016/2009. (X. 13.) sz. HATÁROZATA határozatot. az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2016/2009. (X. 13.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1632/2009. (VIII. 26.) számú HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1632/2009. (VIII. 26.) számú HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1632/2009. (VIII. 26.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1339/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1339/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1339/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 183/2009. (I.21.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 183/2009. (I.21.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 183/2009. (I.21.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2203/2007. (IX. 26.) számú HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2203/2007. (IX. 26.) számú HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2203/2007. (IX. 26.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 779/2006.(IV.12.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 779/2006.(IV.12.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 779/2006.(IV.12.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1958/2006. (IX. 6.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1958/2006. (IX. 6.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 1958/2006. (IX. 6.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2285/2007. (X. 2.) számú HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2285/2007. (X. 2.) számú HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2285/2007. (X. 2.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 792/2009. (IV. 8.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 792/2009. (IV. 8.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 792/2009. (IV. 8.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1316/2009. (VI. 24.) számú HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1316/2009. (VI. 24.) számú HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1316/2009. (VI. 24.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2146/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2146/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2146/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 519/2009. (III.4.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 519/2009. (III.4.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 519/2009. (III.4.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 518/2009. (III.4.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 518/2009. (III.4.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 518/2009. (III.4.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1113/2009. (V. 28.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1113/2009. (V. 28.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1113/2009. (V. 28.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 793/2009. (IV. 8.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 793/2009. (IV. 8.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 793/2009. (IV. 8.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 182/2008. (I. 23.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1745/2008. (IX.17.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1745/2008. (IX.17.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1745/2008. (IX.17.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOSRÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓTESTÜLET. 2740/2007. (XII.12.) sz. VÉGZÉSE

ORSZÁGOSRÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓTESTÜLET. 2740/2007. (XII.12.) sz. VÉGZÉSE ORSZÁGOSRÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓTESTÜLET 2740/2007. (XII.12.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) az 1996. évi a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 2503/2006. (XI. 15.) sz. HATÁROZATA

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 2503/2006. (XI. 15.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület 2503/2006. (XI. 15.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 392/2009. (II.25.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 392/2009. (II.25.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 392/2009. (II.25.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2169/I/2006.(IX.27.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2169/I/2006.(IX.27.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2169/I/2006.(IX.27.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2246/2009. (XI.11.) sz.

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2246/2009. (XI.11.) sz. ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2246/2009. (XI.11.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2118/2006 (IX. 20.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 393/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 393/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 393/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 53/2009. (I. 7.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 53/2009. (I. 7.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 53/2009. (I. 7.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 261/2009. (II. 4.) sz. HATÁROZATA

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 261/2009. (II. 4.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület 261/2009. (II. 4.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 609/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 609/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 609/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 689/2007. (III. 21.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 796/2009. (.IV. 8.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 796/2009. (.IV. 8.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 796/2009. (.IV. 8.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 371/2010. (II. 24.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 371/2010. (II. 24.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 371/2010. (II. 24.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1648/2009. (VIII.26.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1648/2009. (VIII.26.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1648/2009. (VIII.26.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 2628/2007. (XI. 21.) sz. HATÁROZATA

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 2628/2007. (XI. 21.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület 2628/2007. (XI. 21.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 388/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 388/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 388/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 353/2009. (II. 18.) sz. HATÁROZATA

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 353/2009. (II. 18.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület 353/2009. (II. 18.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 2156/2009. (XI. 3.) sz. HATÁROZATA

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 2156/2009. (XI. 3.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület 2156/2009. (XI. 3.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1342/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1342/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1342/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1112/2009. (V. 28.) sz. HATÁROZATA

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1112/2009. (V. 28.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület 1112/2009. (V. 28.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 744/2009. (IV. 1.) számú HATÁROZATA

Az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 744/2009. (IV. 1.) számú HATÁROZATA Az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 744/2009. (IV. 1.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1643/2009. (VIII.26.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1643/2009. (VIII.26.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 1643/2009. (VIII.26.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 916/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 916/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 916/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2108/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2108/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2108/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2521/2007.(XI. 7.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2521/2007.(XI. 7.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2521/2007.(XI. 7.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2088/2007. (IX.19.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2088/2007. (IX.19.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2088/2007. (IX.19.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 162/2009. (I. 21.) számú HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 162/2009. (I. 21.) számú HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 162/2009. (I. 21.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 654/2008. (IV. 9.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 654/2008. (IV. 9.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 654/2008. (IV. 9.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1152/2009. (V.28.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1152/2009. (V.28.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1152/2009. (V.28.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1085/2007. (V. 9.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1085/2007. (V. 9.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1085/2007. (V. 9.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 226/2009. (I. 28.) sz. HATÁROZATA

Az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 226/2009. (I. 28.) sz. HATÁROZATA Az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 226/2009. (I. 28.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 357/2009. (II.18.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 357/2009. (II.18.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 357/2009. (II.18.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2447/2006.(XI.8.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2447/2006.(XI.8.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2447/2006.(XI.8.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2636/2007. (XI. 21.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2636/2007. (XI. 21.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2636/2007. (XI. 21.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1364/2009. (VI.30.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1364/2009. (VI.30.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1364/2009. (VI.30.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1040/2009. (V. 20.) számú HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1040/2009. (V. 20.) számú HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1040/2009. (V. 20.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1764/2007. (VII.18.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1764/2007. (VII.18.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1764/2007. (VII.18.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1008/2009. (V.20.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 358/2010. (II.24.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 358/2010. (II.24.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 358/2010. (II.24.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2484/2007. (XI. 7.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2484/2007. (XI. 7.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2484/2007. (XI. 7.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 278/2009. (II. 4.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 278/2009. (II. 4.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 278/2009. (II. 4.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2838/2007. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2838/2007. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2838/2007. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben