A JOGTÁR PLUSZ ADATBÁZISOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A JOGTÁR PLUSZ ADATBÁZISOK"

Átírás

1 98 A Jogtár Plusz adatbázisok A JOGTÁR PLUSZ ADATBÁZISOK A Jogtár Plusz adatbázisok lényege, hogy a CD Jogtár adatbázisát felhasználva és azt kiegészítve egy-egy szûkebb szakmai körnek átfogó és magas színvonalon feldolgozott szakismereteket és információkat szolgáltat. E kiegészítô adatbázisokhoz való hozzáférés a Jogtárhoz szorosan kapcsolódó, külön CD-ROM-ok megrendelésével lehetséges. CD ADÓ-TB Az elsôként kiadott Jogtár Plusz adatbázis az 1999 áprilisában megjelent CompLex CD Adó-TB. Ez tehát egy olyan elektronikus kiadvány, amely tartalmában és mûködésében a CD Jogtár különbözô adatbázisaira épül, és azokat egészíti ki adózási és társadalombiztosítási ismeretekkel, információkkal. Az Adó-TB adatbázis a Jogtár nélkül nem használható, vagyis a két CD-ROM együttese alkot egy átfogó adózási és társadalombiztosítási ismerettárat. A CD Adó-TB anyagát évente négy alkalommal, külön CD-lemezeken frissítjük és bôvítjük, azaz folyamatosan átvezetjük a jogszabályváltozások miatt szükségessé vált módosításokat, illetve egyre több új anyaggal gazdagítjuk a lemez tartalmát. Az Adó-TB adatbázis telepítése és mûködése Az Adó-TB teljes anyaga a CD Jogtár telepítését követôen, a D:\install.exe paranccsal installálható fel a merevlemezre (kb. 30 MByte szabad lemezterület szükséges). A telepítés után az Adó-TB adatbázis használatához ismét a Jogtár korongját kell a meghajtóba helyezni. Ettôl kezdve nem kell cserélgetni a két lemezt, az adózással és társadalombiztosítással kapcsolatos anyagok a Jogtár Adatbázis megnyitása ablakából, a Jogtár Plusz adatbázisok/adó-tb sorából elérhetôk lesznek és képesek együttmûködni a többi Jogtár-adatbázissal. A negyedéves frissítésû CD Adó-TB tartalma mindig az egyes frissítésekkel egy idôben megjelenô CD Jogtár hatályosságához igazodik, azaz például a II. negyedévi CD Adó-TB az április 30-i lezárású Jogtárhoz. Ez azt jelenti, hogy a CD Adó-TB fenti frissítése nem képes együttmûködni régebbi, például a március 31-ei zárású CD Jogtárral. Ezzel szemben egészen a következô, III. negyedévi frissítésig az Adó-TB

2 A Jogtár Plusz adatbázisok 99 adatbázisok mindig képesek kommunikálni a legfrissebb havi frissítésû Jogtáradatbázisokkal (a fenti példát folytatva a II. negyedévi frissítés a május, június, július végi lezárású Jogtárakkal). A CompLex CD Adó-TB elôfizetéséhez a Jogtárhoz hasonlóan szintén kérhetô hálózati kiegészítés, vagyis ezekhez az anyagokhoz is egyidejûleg több felhasználó férhet hozzá. Az elsô átfogó adózási és társadalombiztosítási ismerettár Az Adó-TB sorra kattintva megjelenik egy ablak, amelyben felsoroltuk és rendszereztük a CD Adó-TB és a Jogtár által együttesen alkotott új adózási és társadalombiztosítási szakadatbázis elemeit. Ezek között vannak olyanok, amelyek a Jogtárról már ismerôsek lehetnek (Számviteli kérdések, APEH-normák, Vámtarifa + KSH), és vannak teljesen új ( Jogtár Plusz ) információk: kommentárok, példák, jogesetek, nyomtatványok, hasznos információk stb. A következôkben áttekintjük a CD Adó-TB legfontosabb tartalmi egységeit és funkcióit. 46. ábra: Adó-TB adatbázis megnyitása

3 100 A Jogtár Plusz adatbázisok Tartalmi kapcsolatok jogszabályok között Az Adó-TB adatbázis legfontosabb háttere a CD Jogtár Hatályos jogszabályok adatbázisa. A CD Jogtár bemutatása során láthattuk, hogy a joganyagok szövegében a más jogszabályra hivatkozó részek kék színnel jelölve jelennek meg, és ezekre kattintva megtekinthetjük a hivatkozott jogszabályt, illetve annak meghatározott részeit. Az Adó-TB adatbázis néhány kiemelt fontosságú joganyag esetében egy ehhez hasonló lehetôséget kínál az egyes jogszabályok közötti, sôt egy adott joganyagon belüli mozgásra is. Ha a jogszabályok közül kiválasztjuk az áfa-, az szja-, a társasági adó, az adózás rendjérôl szóló, valamint a társadalombiztosítási törvények bármelyikét, ezek szövegében más színnel jelölt részeket találunk, melyek a következôket jelenthetik: kereszthivatkozásokat a megnyitott jogszabályon belül, rejtett tartalmi kapcsolatot háttérjogszabályok témáival, fogalmaival és ezekhez közvetlen átjárási lehetôséget. Az eltérô színû szövegrészekre kattintva megjelennek a megnyitott jogszabály vonatkozó részei vagy az adott témával, fogalommal összefüggô összes háttérjoganyag kapcsolódó részeinek meghatározásai. Az Ugrás gombra kattintással elérhetjük a hivatkozott jogszabályhelyet. Kereszthivatkozások az egyes adatbázisrészek között A közvetlen átjárási lehetôség nemcsak jogszabály és jogszabály között, hanem joganyag és magyarázata, illetve a joganyag és a hozzá kapcsolódó számítási példák, adótippek között is lehetséges. Elôbbit a bekezdések végén található ikonok, az utóbbit betûk jelzik. Ezekre kattintva megjelennek a kommentár kapcsolódó fejezetcímei, illetôleg az adott jogszabályhelyhez tartozó számítási példák, tippek száma és címe. A hivatkozott fejezetet vagy gyakorlati példát szintén az Ugrás gomb használatával érhetjük el. Ezek a kapcsolatok csak a hatályos idôállapotok között funkcionálnak.

4 A Jogtár Plusz adatbázisok ábra: Kereszthivatkozások a szövegben Magyarázatok Az adó- és tb-jogszabályok értelmezését minden, az egyes adókhoz, járulékokhoz, hozzájárulásokhoz, befizetésekhez kapcsolódóan részletes, gyakorlatias jogszabályi és egyéb hivatkozásokkal kiegészített magyarázatok segítik. A kommentároknál is mûködik a jogszabályoknál megismert idôgépes megoldás, vagyis nemcsak a évre vonatkozó törvénymagyarázatok, hanem ezek korábbi évekre érvényes változatai is megtalálhatók a lemezen. A magyarázatok felépítése nem az egyes adó- és társadalombiztosítási törvények szerkezetét követi, hanem gyakorlati szempontokat, ezért eltérôen a CD Jogtáron található kommentároktól nem jeleníthetôk meg a jogszabályok szövegével egységes szerkezetben. E helyett a törvények szövegébôl a kapcsolódó kommentár megfelelô helyére az egyes szakaszok, illetve bekezdések végén található ikonra kattintva juthatunk el. A kommentárokban kék színnel jelölt jogszabály-hivatkozások ugyanúgy mûködnek, mint a jogszabályoknál, a bekezdések végén található betûkre kattintással pedig a korábban már megismert módon a kapcsolódó számítási példákat tekinthetjük meg.

5 102 A Jogtár Plusz adatbázisok 48. ábra: Ugrás számítási példákhoz Példák, tippek, esettanulmányok E részben közel kétszáz, az áfáról, az szja-ról, valamint a társasági és az osztalékadóról szóló törvényhez kapcsolódó számítási példa, hosszabb-rövidebb esettanulmány és adótipp található. Mint korábban már bemutattuk, a számítási példákat és a tippeket összekötöttük az érintett joganyagokkal, illetve a példákat a kapcsolódó kommentárokkal, azaz a három nagy adótörvényben és magyarázataikban a bekezdések végén betûk jelzik, hogy az adott bekezdéshez példa vagy más gyakorlati információ kapcsolódik. Ügyviteli határidôk Az Ügyviteli határidôk cím alatt kötelezettségnemekhez, illetôleg naptári napokhoz rendelve feldolgoztuk az összes adó- és tb-törvényben szereplô határidôs teendôt. E helyen nemcsak a konkrét naptári naphoz rendelt teendôket találjuk meg, hanem a meghatározott eseményekhez kapcsolódó kötelezettségeket is. Az egyes

6 A Jogtár Plusz adatbázisok 103 kötelezettségek bemutatásakor hivatkozásokat találunk más, szorosan kapcsolódó határidôs teendôkre is: a hivatkozások mögötti piktogramok segítségével ezeket egy kattintással elérhetjük. Jogesetek E részben a három nagy adónemhez kapcsolódóan elsô- és másodfokú bírósági határozatokat, valamint legfelsôbb bírósági ítéleteket válogattunk össze, mindenekelôtt olyanokat, amelyek sem az Adó és Ellenôrzési Értesítôben, sem pedig a Bírósági Határozatok címû kiadványban nem jelentek meg. APEH-normák E cím alatt 1989-ig visszamenôleg adónemenként összegyûjtöttük az APEH és a PM Adó és Ellenôrzési Értesítôben megjelent állásfoglalásait, iránymutatásait, irányelveit, közleményeit. Az APEH anyagok megkereshetôk az adónemenkénti listák alapján, vagy megjeleníthetôk egy-egy adótörvénnyel egybeszerkesztve, mindig azon paragrafusoknál, amelyekre az adott kapcsolódó APEH-normában hivatkozás történik (l. a Szöveg menü Kapcsolódó anyagok menüpontját). Számviteli kérdések E részben 1995-ig visszamenôleg összegyûjtöttük a Számvitel, Adó, Könyvvizsgálat címû folyóiratban megjelent számviteli kérdéseket és válaszokat. A számviteli kérdések kikereshetôk lista alapján, vagy megjeleníthetôk a számviteli törvénnyel, illetve egy-egy adótörvénnyel egybeszerkesztve, mégpedig mindig azon paragrafusoknál, amelyekre hivatkozás történik (l. a Szöveg menü Kapcsolódó anyagok menüpontját). A Hatályosított számviteli kérdések menüpont alatt pedig ezen kérdéseknek a évi C. törvény alapján aktualizált feldolgozásait gyûjtöttük össze. Számviteli segédletek A CD ezen részében olyan számviteli segédanyagok találhatóak, amelyek a gyakorlati szakemberek munkáját segítik elô. Így többek között számlakeret-tükröt, számlarendet, szerkeszthetô formátumú számviteli szabályzatokat, Excel formátumú beszámolósémákat találhat a menüpont alatt a felhasználó. Hírlevelek Az Adó-TB adatbázis tartalmazza két, a kiadónk által megjelentetett folyóirat az ADÓ és a Társadalombiztosítás hírlevelek 2000-es és 2001-es évfolyamait.

7 104 A Jogtár Plusz adatbázisok EU-adójog Az Európai Unió adójogára nyújt kitekintést az a két tanulmány, amely az általános forgalmi adó, illetve a közvetlen adók uniós szabályait, joggyakorlatát mutatja be. Nyomtatványok Az adatbázisban megtalálhatók az adózással és a társadalombiztosítási kifizetôhelyi teendôkkel kapcsolatos nyomtatványok, bevallások, adatközlô lapok eredeti formájukban, kitöltési útmutatóikkal együtt. Ahol a nyomtatványhoz kitöltési útmutató is kapcsolódik, a képszerûen megjelenô nyomtatvány és útmutatója egymás mellett, két külön ablakban jelenik meg. A formanyomtatvány kitöltendô sorain le-fel mozogva a szövegesen megjelenô kitöltési útmutató megfelelô részei automatikusan pozicionálódnak. 49. ábra: Nyomtatványok

8 A Jogtár Plusz adatbázisok 105 Hasznos információk E blokkban az adó- és tb-ügyek napi intézéséhez szükséges címlisták, számlaszámok, hivatalos listák, bevallási, befizetési és adatszolgáltatási határidôk és egyéb hasznos információk szerepelnek. Kulcsfogalmak A legfontosabb jogszabályokban a Jogtár biztosította tárgyszavas keresés mellett lehetôség van ún. kulcsfogalmak szerint is keresni. A kulcsfogalmak listája bôvebb, mint a hagyományos tárgyszavaké és gyakorlati szempontokat követ. A fogalmak melletti hivatkozásokra kattintva közvetlenül elérhetô az adott szóhoz kapcsolódó jogszabályhely. Ha egy-egy kulcsfogalomhoz több törvényhely is kapcsolódik, ezek mindegyike egyenként elôhívható. Hogyan keressünk az Adó-TB adatbázisban? Az Adó-TB adatbázis megnyitását követôen hatékonyan kereshetünk a Jogtárról már ismert Keresés az adatbázisban [F2] funkcióval. Ebben az esetben a bal felsô sarokban levô ablakban választhatók ki azok a fô tartalmi egységek, amelyekben keresni szándékozunk. A funkció használata a továbbiakban szinte teljesen megegyezik a Jogtárban történô kereséssel. A keresést indíthatjuk a fenti, Kulcsfogalmak c. részbôl is, amennyiben tudjuk, hogy mely jogszabállyal kapcsolatos a keresett téma. Ezt követôen, elérve az adott jogszabály megfelelô helyét, a különbözô kereszthivatkozások mentén is körbejárható egy-egy téma (a pirossal kijelölt szövegrészekre kattintással más jogszabályokba ugorhatunk, a ikonra kattintva megnézhetjük a kommentár kapcsolódó fejezeteit, a betûkre kattintással számítási példákat, gyakorlati tippeket hívhatunk elô. Ha egy hosszabb szöveges anyagban, például egy kommentárban keresünk, a keresett rész megtalálására jól használható a Szöveg alcímek [F7] funkció, amely megmutatja az anyag tartalmi felépítését. Ha ez a tartalomjegyzék túl hosszú, meggyorsíthatjuk a keresést azzal, ha ebben az ablakban alkalmazzuk a Keresés az aktuális ablakban [CTRL+K] funkciót is.

FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR KEZELŐPROGRAMJÁHOZ MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ 2012.

FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR KEZELŐPROGRAMJÁHOZ MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ 2012. FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR KEZELŐPROGRAMJÁHOZ MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ 2012. E l őszó A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a magyarországi jogalkotás kiadójaként nemcsak

Részletesebben

A Radioaktív anyagok helyi nyilvántartó programjának használati útmutatója

A Radioaktív anyagok helyi nyilvántartó programjának használati útmutatója A Radioaktív anyagok helyi nyilvántartó programjának használati útmutatója RADIUM 1.54 2013. december 16. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...4 1.1 Újdonságok...4 1.1.1 Tulajdonos és birtokos...4 1.1.2 Saját

Részletesebben

Elektronikus ügyintézés, üzletvitel

Elektronikus ügyintézés, üzletvitel Készült a Phare HU0008-02 program támogatásával A felnőttoktatás és az élethosszig tartó tanulás lehetőségeinek javítása Rózsa Tünde Készült a Phare HU0008-02-01-0007 számú Vállalkozások felhasználó-orientált

Részletesebben

Felhasználói útmutató. Tanúsított haditechnikai vállalkozások nyilvántartása

Felhasználói útmutató. Tanúsított haditechnikai vállalkozások nyilvántartása Felhasználói útmutató Tanúsított haditechnikai vállalkozások nyilvántartása Legutóbbi frissítés: 01/04/2015 Tartalom Áttekintés 1 A nyilvántartás megtekintése 2 Tanúsított vállalkozások nézet... 3 Tanúsítások

Részletesebben

Honlapok igénylése és módosítása

Honlapok igénylése és módosítása Parókia Portál Honlapok igénylése és módosítása 2009. május 17. Tartalom Honlapok a parokia.hu-n 3 Honlap létrehozása és karbantartása 3 Igénylő űrlap kitöltése 4 Az adminisztrációs felület 6 Beállítások

Részletesebben

SZÓTÁR. Aktuális betûkészlet: az aktuális ablak betûkészlete. Aktuális háttérszín: az aktuális ablak háttérszíne.

SZÓTÁR. Aktuális betûkészlet: az aktuális ablak betûkészlete. Aktuális háttérszín: az aktuális ablak háttérszíne. 186 Szótár SZÓTÁR Ablakok/keretek: szó szerinti fordításban ablakot, átvitt értelemben képernyô-kezelési technikát jelent, mely meghatározott adat (adatbázis) vagy szöveg megjelenítésére szolgáló munkaterület.

Részletesebben

Református Portál Gyülekezeti Aloldalak

Református Portál Gyülekezeti Aloldalak felhasználói dokumentáció Református Portál Gyülekezeti Aloldalak Adminisztrátori felület esolution kft. Budapest, 2008. 10. 02. Tartalomjegyzék Az adminisztrációs felület 3 Beállítások 4 2 Logó és fejléc

Részletesebben

Titkárság dokumentáció 1.5

Titkárság dokumentáció 1.5 Titkárság dokumentáció 1.5 SZAKK Vállalkozás - 1 - Titkárság 1.5 Windows környezetben futó iratkezelő és adminisztráló irodai alkalmazás SZAKK Vállalkozás Ez a dokumentum a SZAKK Vállalkozás gondozásában

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kulcs-EVA

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kulcs-EVA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kulcs-EVA - Harmadik kiadás 2008 Jogvédelem a szerzői jogról szóló rendelkezések copyright 1989-2008. Kulcs-Soft Számítástechnika Zrt. Minden jog fenntartva! Ezen szoftvertermék

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS az AuditBeszámoló vezérlőpult és dokumentumkezelő használatához

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS az AuditBeszámoló vezérlőpult és dokumentumkezelő használatához FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS az AuditBeszámoló vezérlőpult és dokumentumkezelő használatához 2013. 09. 27. Tartalomjegyzék I. A PROGRAM TELEPÍTÉSE ÉS ÉLESÍTÉSE... 5 I.1 PROGRAMTELEPÍTÉS... 5 I.2 PROGRAMÉLESÍTÉS...

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. a köztisztviselői cafetéria nyilatkozatot támogató szoftverhez. Miniszterelnöki Hivatal Budapest, 2010.

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. a köztisztviselői cafetéria nyilatkozatot támogató szoftverhez. Miniszterelnöki Hivatal Budapest, 2010. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV a köztisztviselői cafetéria nyilatkozatot támogató szoftverhez Miniszterelnöki Hivatal Budapest, 2010. február 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. Általános használati ismertető...

Részletesebben

Armada Adóidőzítő rendszer

Armada Adóidőzítő rendszer Armada Adóidőzítő rendszer PARALLEL Számítástechnikai, Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ( 273-3310 fax 273-3311 Mobil 06 (20) 9-340-661 Bemutatóterem: 1143 Budapest, Szobránc u. 5. INTERNET:

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv 2015. www.armada.hu. 1993-2015. Parallel Kft.

Felhasználói kézikönyv 2015. www.armada.hu. 1993-2015. Parallel Kft. Felhasználói kézikönyv 2015. Tartalomjegyzék Bevezetés...5 A telepítés folyamata...6 A szoftver indítása...6 A Főképernyő felépítése...6 Menü...7 Eszközsor...8 Információs sáv...8 Cégek menüpont...9 Cégek

Részletesebben

KÖZÚTI HÍDMÉRLEG NYILVÁNTARTÓ PROGRAM

KÖZÚTI HÍDMÉRLEG NYILVÁNTARTÓ PROGRAM KÖZÚTI HÍDMÉRLEG NYILVÁNTARTÓ PROGRAM KEZELÉSI LEÍRÁS A program tulajdonosa : Cím : Telefon / Fax : A mérleget szállította : M e t r i p o n d - M 9 3 M é r l e g g y á r t ó K f t. Cím : 6800 Hódmezővásárhely,

Részletesebben

CT- E c o S T A T Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. TÁRGYI ESZKÖZ modul (költségvetési könyvelés)

CT- E c o S T A T Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. TÁRGYI ESZKÖZ modul (költségvetési könyvelés) CT- E c o S T A T Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer TÁRGYI ESZKÖZ modul (költségvetési könyvelés) Dokumentáció Frissítés dátuma: 2012.08.31. CompuTREND 1117 Budapest, Fehérvári út 84/A 06 (1) 353-96-50

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv. XL Bér 2015. Bér, TB, SZJA és Munkaügy. www.parallel.hu parallel@parallel.hu Parallel Kft.

Felhasználói Kézikönyv. XL Bér 2015. Bér, TB, SZJA és Munkaügy. www.parallel.hu parallel@parallel.hu Parallel Kft. Felhasználói Kézikönyv XL Bér 2015 Bér, TB, SZJA és Munkaügy www.parallel.hu parallel@parallel.hu Parallel Kft. Tartalomjegyzék Bevezetés...4 Mielőtt a szoftver indul...5 A telepítés folyamata...5 Alapvető

Részletesebben

infotéka Bér kézikönyv 2006... Infotéka Kft.

infotéka Bér kézikönyv 2006... Infotéka Kft. infotéka Bér kézikönyv I Infotéka Bér Tartalomjegyzék Fejezet I Bevezetés 6 Fejezet II Kezdő lépések 9 1 Kezdő lépések... menü áttekintés 9 2 Adatok konvertálása... 9 3 Új cég felvétele... a programba

Részletesebben

infotéka Bér kézikönyv 2009... Infotéka Kft.

infotéka Bér kézikönyv 2009... Infotéka Kft. infotéka Bér kézikönyv I Infotéka Bér Tartalomjegyzék Fejezet I Bevezetés 2 Fejezet II Kezdő lépések 5 1 Demo verzió... 5 2 Kezdő lépések... menü áttekintés 5 3 Adatok konvertálása... 6 4 Új cég felvétele...

Részletesebben

Infotéka Kontír kézikönyv. 2010... Infotéka Kft.

Infotéka Kontír kézikönyv. 2010... Infotéka Kft. Infotéka Kontír kézikönyv I Infotéka Kontir Tartalomjegyzék 2 Fejezet I Kezdő lépések 1 Billentyűkombinációk... és programkezelés 2 2 A program megjelenése... a képernyőn 3 3 Új cég felvitele... a programba

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV NEMZEDÉKEK TUDÁSA TANKÖNYVKIADÓ BUDAPEST Verziószám: 1.0 2013. 09. 09. Bevezető Az NTK Player egy olyan, interaktív e-könyv lejátszóra épülő program, mely lehetővé teszi a Nemzedékek

Részletesebben

E-PORTFÓLIÓ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

E-PORTFÓLIÓ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ E-PORTFÓLIÓ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ VERZIÓ 1.0 AZ E-PORTFÓLIÓ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ CÉLJA ÉS FELÉPÍTÉSE A pedagógus-szakvizsgával és tizennégy év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógusok 2014. április

Részletesebben

Civil Kalauz 5.0 TARTALOMJEGYZÉK

Civil Kalauz 5.0 TARTALOMJEGYZÉK 1.oldal TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés...2 2 FÁJL FŐMENÜ...4 2.1 Felhasználói információk...4 2.2 DVD CompLEX indítása...4 2.3 Kilépés...4 3 KALAUZ FŐMENÜ...4 3.1 Vállalkozási tanácsadó egyéni vállalkozóknak...4

Részletesebben

2014 v4.1. Integrált. Felhasználói dokumentáció

2014 v4.1. Integrált. Felhasználói dokumentáció 2014 v4.1 Integrált Felhasználói dokumentáció Fekete Prog-RAM Kft. 1992-2014 Tartalomjegyzék Bemutatkozás... 3 Cégadatok... 3 Elérhetőségek... 3 Névjegy... 3 Rendszer követelmények... 5 Javascript engedélyezése...

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kulcs-Egyszeres és Kulcs-Egyszeres PLUSZ

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kulcs-Egyszeres és Kulcs-Egyszeres PLUSZ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kulcs-Egyszeres és Kulcs-Egyszeres PLUSZ - Harmadik kiadás 2008 Jogvédelem a szerzői jogról szóló rendelkezések copyright 1989-2008. Kulcs-Soft Számítástechnika Zrt. Minden jog fenntartva!

Részletesebben

Infotéka Cash kézikönyv. 2008... Infotéka Kft.

Infotéka Cash kézikönyv. 2008... Infotéka Kft. Infotéka Cash kézikönyv I Cash 2000 Tartalomjegyzék 2 Fejezet I Kezdő lépések 1 A program telepítése... 2 2 Cég létrehozás,... nyitás, cég törlése 7 3 regisztrálás... 10 4 Évnyitás... 12 15 Fejezet II

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KEZELÉSI LEÍRÁS

ÁLTALÁNOS KEZELÉSI LEÍRÁS ÁLTALÁNOS KEZELÉSI LEÍRÁS Kulcs-Szoftver termékcsaládhoz Negyedik 2007 TARTALOMJEGYZÉK I. TECHNIKAI JELLEMZŐK... 4 II. TERMÉKTÁMOGATÁS... 5 III. TELEPÍTÉS... 7 III. 1. RENDSZERIGÉNY... 7 III. 2. A TELEPÍTÉS

Részletesebben

Hírlevél. 2012. február. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2012. I. negyedév

Hírlevél. 2012. február. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2012. I. negyedév Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2012. I. negyedév 2012. február Tartalom Tárgyi eszköz modul Teljesítményalapú ÉCS... 3 Számvitel modul ÁFA bevallás

Részletesebben

után kell a személyi jövedelemadó összegét megállapítani. Azok a változások, amelyekre külön is felhívjuk a figyelmüket:

után kell a személyi jövedelemadó összegét megállapítani. Azok a változások, amelyekre külön is felhívjuk a figyelmüket: Tartalom jegyzék: MUN v0101...2 MUN v0128...20 MUN v0201...26 MUN v0205...32 MUN v0226...52 MUN v0331...58 TAP v0408...60 MUN v0501...61 MUN v0508...67 MUN v0528...73 MUN v0601...76 MUN v0607...82 MUN

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv a Kincstári Monitoring Rendszer ( KMR) internetes felületének használatához

Felhasználói kézikönyv a Kincstári Monitoring Rendszer ( KMR) internetes felületének használatához Felhasználói kézikönyv a Kincstári Monitoring Rendszer ( KMR) internetes felületének használatához 2014. 01. 27. 1/60 Tartalomjegyzék I. Általános információk... 3 II. Szervezet adatok kezelése... 9 1.

Részletesebben

Számlázoo Súgó Tartalomjegyzék

Számlázoo Súgó Tartalomjegyzék Számlázoo Súgó Tartalomjegyzék Számlázoo Súgó...1 Bevezetés...3 A Számlázoo Szoftverről röviden...3 A Számlázoo Szoftver fejleszője...3 Szolgáltató...3 Céljaink...3 Számla kezelés...4 Számla létrehozása...4

Részletesebben