A magyar cserkészet lapja február Böjtelő hava Télutó Jégbontó hava 0,75

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A magyar cserkészet lapja 2011. február Böjtelő hava Télutó Jégbontó hava 0,75"

Átírás

1 A magyar cserkészet lapja február Böjtelő hava Télutó Jégbontó hava 0,75 Közös projekt láttássérültekkel Betlehemi Láng Vándorút a Keleti-Kárpátokba

2 Cserkész fitness 2. Mivel egy kicsit eltunyultam az íróasztal mellett, hiányzott egy kis mozgás is, így kapóra jött Balogh Kati, a révkomáromi csapatparancsnokunk által szerzett Szövetségi adomány. :) Az SZMCS-ben sok helyen kell még munkálkodni azon, hogy élhetőbb házaink legyenek, és ehhez pedig megfelelő bútorok is kellenek. A bútorokhoz bútorlap meg egy jó kezű asztalos. A felajánlás kb. 20 db, az előző rendszerben keletkezett kiselejtezett szekrény - különböző formájúak, oroszosan nagy bútorlapokból összefúrva, semmi cicoma. Bútorként így nem sokra mennénk vele, de szétbontva zseniális dolgok készülhetnek belőle. Bontva kb. öt utánfutónyi lesz a bútorlap, és sokkal gazdaságosabb is szállítani. Ötletek is vannak szép számmal, mit kéne építeni belőle és hova. Már csak kell némi segítség. Épp kapóra jön a karácsonyi vacsora lemozgása, na meg az is, hogy sokaknak a vizsgaidőszak elég mozgásszegény. Meghirdettem az újabb Cserkész-fitness -t. Nagy örömömre hamar jöttek is a jelentkezések. Némi egyeztetés után már Komáromban, a nővérszállón voltunk. A szétszedési trükköket még kollégista koromban lestem el, ezeket átadva hamar elemeire hullott az első szekrény. Nagy volt a lelkesedés, Hegyiben pedig isteni erő működött, ahogy a szekrény tetejét felcsapta. Nemhiába, a hit ereje hegyeket, akarom mondani, szekrényeket mozgat meg. Az első emeleten a mellékfolyosó lassacskán megtelt különválogatott bútorlapokkal. A cserkész, ahol tud, segít alapon még a maradék szemetet is lehordtuk a kukába. A lakók meg nem győztek ámulni és dicsérni minket, lelkesíteni, mert látszott rajtuk, rég várták ezt a napot. Aznap az első utánfutót is megraktuk, ami még aznap este megérkezett Dunaszerdahelyre. A következő kedden Kakasnak, nagymegyeri segítőnknek köszönhetően már az összes lap a székház pincéjében sorakozott várva a további felhasználást. Kati újságolta, mikor az utolsó adagot pakoltuk, hogy a negyedik szint, ahonnan a bútorok jelentős részét szétbontottuk, az elmúlt hét alatt teljesen kivirágzott és az egész folyosó új köntösbe öltözött. Amikor felmentünk, tényleg nem ismertünk rá. Ahol azelőtt szeméthegy és 10 szekrény állt, tiszta folyosó, virágok s a falakon képek fogadtak bennünket. Gyönyörű lett. Kukor Tamás FLP-önkéntes

3 A magyar cserkészet lapja 21. évfolyam 2. szám Fő szer kesz tő: Bodzás Gergely Mun ka tár sak: Bánó Anna, Csémi Szilárd (Kis med ve), Gaudi Zsó fia, Ilijin Kinga, Kál mán Lász ló (Jam bo ree), Kunyik Orsi, Lelkes Edit, Lengyel Zoltán, Maxim Róbert, Moradini Pál, Pé - terfy Tímea, Salló Emő ke, Sü tő Ist ván, Szalay Zsófia, Szeghő Sándor, Szórád Gábor, Zborai Bea Gra fi kai el ren de zés: Popovics Pál Lap zár ta: Min den elő ző hó nap 15-én. A cik kek lé nye gét nem érin tő vál toz ta tás jo gát a szer kesz tő ség fenn tart ja. Meg nem ren delt kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem kül dünk vis sza. A szer kesz tő ség fenn tart ja magának azt a jo got, hogy a be kül dött fény ké pe ket megőr zi, és szük ség ese tén il luszt rá ci ós cél lal fel hasz nál ja az SZMCS ki ad vá nya i ban. A lap tartalmaz Creative Commons li censz alá tartozó anyagokat. Cím lapfo tó: Lengyel Zoltán Hátoldal: cserkesznet galéria, Ilnicky Gabriella A szer kesz tő ség cí me: Cser kész, Szent Ist ván tér Dunaszerdahely Előfizethető a szer kesz tő ség cí mén. Ma - gyar or szá gon az elő fi ze tést a Wekerlei Cserkész Alapítvány in té zi: Fej szés Zoltánné csst, tel.: ; Harmat u. 178, 1104 Budapest. Előfizetési díj számonként A lap éves ára példányonként 7,5. Pl. 8 példány esetében 71,46 (8x7,5 + 11,46 ). A postaköltség: 1-2 db esetén 5,80, 3-5 db-nál 6,14, 6-8 db-nál 11,46, 9-11 db-nál 13,78, dbnál 18,09, db-nál 18,76, db-nál 20,42, db-nál 24,73. Magyarországon 2011-re az évi 10 lapszám ára 3400,-Ft. Ez tartalmazza a magyarországi belföldi posta költséget is. Ki ad ja a Szlo vá ki ai Ma gyar Cser készszö vet ség Cser kész új ság elő fi ze tés Nám. Sv. Štefana 6., Dunajská Streda, Tel.: , 031/ , Fax: 031/ Bejegyezve a Szlo vák Köz tár sa ság Kul turá lis Mi nisz té ri u má ban EV 3175/09-es nyil vántartási számmal. Registrované na MK SR, reg. císlo: EV 3175/09. Meg jelent 1750 példányban. Vytlačil 1750 kus. ISSN A Cserkész megjelenését támogatta: Szlovák Köztársaság Oktatásügyi Minisztériuma (Ministerstvo školstva Slovenskej republiky), Fabó Imre Alapítvány József Attila Hexameterek Roskad a kásás hó, cseperészget a bádogeresz már, elfeketült kupacokban a jég elalél, tovatűnik, buggyan a lé, a csatorna felé fordul, csereg, árad. Illan a könnyű derű, belereszket az égi magasság s boldog vágy veti ingét pírral a reggeli tájra. Tartalom 2. Cserkész fitness Tar ta lom jegy zék 4. Betlehemből indult és otthonainkba érkezett 4. A Selye János Egyetemre is megérkezett a láng 5. A Betlehemi Láng Kárpátalján 6-7. Itt a tavasz és én nem láthatom? 8-9. Ádventtől szilveszterig Udvardon Cserkésztüzek 9. Táborhely ajánló Cserkésztüzek Kiscserkészeknek 14. Névjegy Egy önkéntes az SZMCS-ben 17. Takarékosan a számítógép előtt? 17. A széncinege az év madara 2011-ben 18. A vaddisznó 19. Táborozás télen. Konyha 20. Szokások Január 21. Ajánló 22. Keresztrejtvény 23. Észak-Amerika Tisztikonferencia 24. Sikeres családi est Calgaryban 3

4 Betlehemből indult és otthonainkba érkezett Nagy örömmel mondhatom, a betlehemi láng sok családnál lángolt az ünnepek alatt. Azt, hogy éppen Te is a kezedben tarthattad sok-sok cserkésznek és segítőnek köszönhető. A láng útját nyomon követhettétek a betlehemi láng hivatalos weboldalán, a következő pár sorban pedig arról olvashattok, milyen élmények és gondolatok fűződnek a láng útjához. Bécsi lángátadás: Megérkezésem előtt a Westbahnhofot mondogattam magamban, sokszor kinéztem az ablakon és vártam, hogy egyszer csak megjelenik a felirat: WIEN WEST. Kicsivel több, mint fél óra gyaloglás után, elértem a megbeszélt helyre, ahol a féli lángszállítást bevállaló lányokkal és Ollé Tomival találkoztam. Az időjárásnak aznap jó volt a humorérzéke, hisz a szél rendesen fújt, néha az eső is megeredt. A Selye János Egyetemre is megérkezett a láng Nagy örömömre szolgált, hogy szerény személyem vehette át Zborai Beától a megtisztelő feladatot, hogy az egyetem hallgatóihoz is eljuttathassák a békelángot a cserkészek. Külön öröm volt az is, hogy az egyetem vezetése a 2009-es tanárképző karon rendezett esemény sikerén felbuzdulva elfogadta a láng átvételét nem csak karok, de az egész egyetem szintjén is, s az egyetem rektorátusa köszöntötte a békelángot érkezésekor és helyet biztosított számára, hogy az utolsó oktatási héten az egyetem alkalmazottai és hallgatói mind hozzáférhessenek. Nagy élmény volt ez sokak számára, hogy a Betlehemből érkező lángot láthatják, köszönthetik, őrizhetik éjszakákon át, vagy akár haza is vihetik családjaik, szeretteik részére. Az elmúlt két év tapasztalata azt mutatja, érdemes az egyetemi közösség lelkéhez szólni, hisz e közösség is sikeresen segítheti a béke lángjának hatékonyabb terjesztését. Bugár Gergely Egy kis városnézés után, utunk a Neuerdberg templomba vezetett. A templom előtt tüzes hordók, kenyerek, tea, angol, szlovák, magyar, német és még sok más nyelv hangzavara. Jelen voltak Argentínából, Belgiumból, Németországból, Franciaországból, Olaszországból, Horvátországból, Luxemburgból, Svájcból, Szlovákiából, Hollandiából, Spanyol országból, Ukrajnából, Magyarországról, USA-ból és Ausztriából érkező cserkészek. Meglepetten álltam, nem számítottam ennyi cserkészre kor kezdetét vette az ünnepség. Először a zászlóvivők, majd a lánghordók a könyörgők kíséretében vonultunk a templomba. Elhangzottak a köszöntő szavak, üdvözlések. A Láng kíséretében a 10-éves Stefan Ivatovoc jött, aki segítőkészségével kiérdemelte a 2010-es Békeláng Gyerek elnevezést. Minden ország képviselője átvette a Lángot egy könyörgés kíséretében. Meggyújtottunk gyertyáinkat és a láng újabb útra kelt, melynek további történetét Lépes Lívia meséli el: A bécsi vasútállomásig csak egy kis szellővel kellett szembenéznünk, valamint utastársaink furcsa tekintetével a metrón. A vonatra várva azonban már huzatosabb hely lévén szoros kört alkotva védtük a lángot, s közben azon tűnődtünk, vajon a vonatban mit fognak szólni az utasok, és kidob-e a kalauz, mikor meglátja, mit szállítunk. A vonatra végül csak egy darab égő lámpással szálltunk fel, hogy kevésbé legyünk feltűnőek. Ülőhely híján a két vagon közti folyosón álldogáltunk, s még a lámpásainknak is találtunk helyet. Nagy volt az izgalom, amikor megérkezett a kalauz, ő azonban jegyeink ellenőrzése közben még csak rá sem pillantott a lángra. Első nagyobbnak vélt akadály letudva. A pozsonyi állomáson elváltak Tomi és a mi útjaink, immár két irányba terjedt tovább a betlehemi láng. A Nivy-re érve idő híján futásba kezdtünk lánggal a kezünkben, és közben tervezgettük, hogyan csempésszük fel a féli buszra. Végül az egyik kis üvegburában hagytuk csak égni, s azt a nagy kabátommal eltakarva, magamhoz szorítva vittem fel a sofőr előtt észrevétlenül. Miután a hátsó sorokban helyet foglaltunk, az utasok jól megnéztek minket, néhány tájékozott egyén pedig meg is jegyezte szomszédjának, hogy ez bizony a betlehemi láng. Félben nagy szél fogadott minket, óvatosan kellett közlekedni. Mikor beléptem a házunkba, olyan jó érzés fogott el, hogy még mindig ég, sikerült, végre biztonságban a láng! Megutaztattuk rendesen, de a betlehemi lángon nem fog ki sem a hosszú út, sem a viszontagságos időjárás, hiszen a szeretet lángja ez. A láng útja ezzel még koránt sem ért véget. Az idei tűzmesterek egyeztetések, telefonálások, autózások, vonatozások, gyaloglások után, cserkészházakban, templomokban, faluszélen, városközpontban, vonatról vonatra, faluról városba, városból városba terjesztették a lángot, hogy szenteste, a meghitt családi körben a láng fénye bevilágíthassa otthonainkat. A fénylő falvak és városok a Felvidéken: Albár, Hegysúr, Nyárasd, Alistál, Ipolyfödémes, Nyékvár- 4

5 kony, Andód, Ipolyság, Nyitrageszte, Bacsfa, Jánok, Palást, Bacska, Jászó, Párkány, Baka, Kaposkelecseny, Péder, Battyán, Kassa, Perbete, Boly, Kéménd, Perbete, Borsi, Királyhelmec, Pólyány, Bős, Kisújfalu, Pozsony, Csallóközcsütörtök, Kőhídgyarmat, Pozsonypüspöki, Csata, Kolon, Somorja, Csenke, Komárom, Szap, Csúz, Kürt, Szentpéter, Deáki, Lakszakallas, Szepsi, Dedrőd, Lelesz, Szőgyén, Dunaszerdahely, Léva, Szúnyogdi, Egyházfa, Marcelháza, Tallós, Egyházgelle, Medve, Tardoskedd, Egyházkarcsa, Mocs, Torna, Ekecs, Muzsla, Tűz, Érsekújvár, Nádszeg, Udvard, Fél, Nagy Borsa, Vágkirályfa, Felbár, Nagy Kapos, Vők, Felsőszeli, Nagykér, Zselíz, Görgő, Nagymegyer, Zsitvabesenyő, Gúta, Nyárad Ez úton is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik részt vállaltak a láng terjesztésében és azoknak, akik bekapcsolódtak az Add tovább játékba! Kinga Magyar Cserkészszövetségek Fóruma KáMCSSZ A Betlehemi Láng Kárpátalján Kárpátaljára 1990 óta jut el a láng. Két éve egészen Bécsből hozták haza cserkészeink, múlt évben pedig Beregszászban volt az első központi lángelosztó ünnepség. A Betlehemben meggyújtott béke lángját melyet magyarországi cserkészek hoztak át Kárpátaljára idén a munkácsi római katolikus székesegyházban fogadták a kárpátaljai cserkészek, valamint az összegyűlt római és görög katolikus, illetve református hí vek. December 19-én a sötétbe borult templomba két kiscserkész hozta be a lángot; percekig ez volt az egyedüli fényforrás. Ezalatt, a picike hegedűből, amelyet egy másik kiscserkész szólaltatott meg, szép melódia hangzott fel a templom csendjében. Az ünnepség elején Popovics Pál, a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség (KáMCSSZ) elnöke köszöntötte mindazokat, akik eljöttek a betlehemi láng fogadására. Röviden elmondta a láng útját Betlehemtől Bécsen át, Magyarországon keresztül Munkácsig. Mindhárom felekezet jelenlévő lelkipásztora rövid elmélkedést tartott arról, amit a betlehemi láng jelképez. Pogány István, a római katolikus egyházmegye általános helynöke, Taracközi Gerzson munkácsi református lelkipásztor és Marosi István nagybégányi görög katolikus parochus, aki cserkészként a régi lángfogadások kalandos történeteiről is megemlékezett, amikor még gyalog, biciklivel, vonaton, egyszerű gyertyával vitték tovább a lángot, amely számtalanszor kialudt, s ilyenkor mindig vissza kellett fordulni, újra meggyújtani. Ugyanilyen élményeket elevenített fel Popovics Béla, a KáMCSSZ tiszteletbeli elnöke is. A jelenlévőket köszöntötte Szaliczky Endre, a Magyar Köztársaság ungvári konzulja is. Idén először Lembergből is érkeztek lengyel cserkészek, tizenöten, hogy Munkácsról, a kárpátaljai magyar cserkészektől vegyék át a lángot, és vigyék el övéiknek. Vezetőjük köszöntötte a kárpátaljaiakat, és örömét fejezte ki, hogy ezzel a gesztussal feleleveníthetik és megerősíthetik a hagyományos lengyel magyar barátságot is. A beszédek között a munkácsi római katolikus székesegyház ifjúsági kórusa, illetve a munkácsi cserkészlányok gitáros együttese karácsonyi énekekkel, dallamokkal színesítette az estét. Az ünnepség végén sorban vették át a lángot az egyes cserkészközösségek: először a lembergiek, aztán a kárpátaljaiak: a Munkácsról, Beregszászból, Nagyszőlősről, Rátról, Benéből érkezettek. Majd minden jelenlévő is meggyújthatta a magával hozott gyertyát: láncot alkotva, egymás mellett állva várakoztak, mindenki a mellette levőnek adta tovább a lángot, mígnem gyertyafénybe borult az egész templom. A bensőséges és örömteli hangulatú ün - nepség után mindenki hazasietett, hogy otthonában is elhelyezze a lángot, és továbbadja azt barátainak, szomszédjainak. Hiszen a betlehemi láng akkor teljesíti feladatát, ha nem tartjuk meg magunknak, hanem tovább adjuk. S nem elég, ha csak a gyertyát gyújtjuk meg vele: szívünket kell, hogy fellobbantsa, hogy ezt a lángot egész évben tudjuk adni és adni másoknak. Pápai Zsuzsanna 5

6 Magyar Cserkészszövetségek Fóruma MCSLSZ Itt a tavasz és én nem láthatom? Ezzel a címmel kezdtük el 2010 februárjában a ma - gunk között csak Tavaszprojektként emlegetett rendezvénysorozatot, melyben néhány tagunk 2 másik szervezet lelkes önkénteseivel együtt érzékenyítő-beszélgetős-mozgós programokat szervezett látó és látássérült fiataloknak. A projekt során tartottunk programokat iskolákban, voltunk kirándulni, vacsoráztunk a sötétben, de bringóhintóztunk is a Margitszigeten. Nagyon sok fiatallal találkoztunk, és nagyon sok lehetőséget teremtettünk a projekt 9 hónapja alatt arra, hogy látók és látássérültek közös élményeket szerezzenek, beszélgessenek, tapasztaljanak. Úgy érezzük, a projekt nagyon sikeres volt, a 3 szervezet azóta is számon közös programot szervezett. Álljon itt néhány kép és gondolat a résztvevőktől. Ha érdekelnek a projekt részletei, vagy szívesen szerveznél hasonló programokat írj az gmail.com címre. Sötét teázó 2010 március Egy átlagos tavaszi hétköznap délutánján izgatottan várakoztam a Magyar Cserkészlány Szövetség helyisége előtt. Túlságosan hamar érkeztem a programra, mely a titokzatos Sötét teázó nevet viselte, ezért még tettem egy rövid sétát a környéken. Pontban hatkor engedtek be több más érdeklődővel együtt a pincébe. Be kellett csuknom a szemem, amíg be nem zárták az ajtót; amikor kinyitottam, szó szerint semmit sem láttam, sem árnyakat, sem fényeket. Meglehetősen elveszett ember benyomását kelthettem nagyon nyomasztó volt. Szerencsére valaki belém karolt és a helyemre, egy asztalhoz vezetett, ahol leülhettem. Itt kicsit megnyugodtam, hallván az általam ismert emberi hangokat. Hamarosan nekiláttunk a teázásnak, jobban mondva az elénk elhelyezett hideg üdítő, zsemle, felvágott és sajt elfogyasztásának. Büszkén állapítottam meg, hogy az ujjam segítségével az instrukciók után tudtam magamnak üdítőt tölteni. A zsemle megkenése viszont többszöri próbálkozás után sem sikerült a csak a kezem lett vajas, de az nagyon. Mindeközben izgalmas feladatokat oldhattunk meg: például különböző tárgyak felismerését tapintás által. Az oldottabb hangulat elle nére is örültem, mikor felkapcsolták a villanyt; úgy érzem, sikerült valamelyest jobban megértenem azoknak a nehézségeit és lehetőségeit, akik nem, vagy csupán gyengén látnak. Márk Kirándulás 2010 június 2010-ben eddig nem volt igazán szerencsénk a kirándulásokkal: bármikor is indultunk neki, mindig borongós idő volt. Így volt ez a cserkészlányokkal szervezett közös kiránduláson is. Hiába is tagadnánk, reggel elgondolkoztunk, men jünk-e. De a többiek számítanak ránk Nincs mese, menni kell! A Moszkva téri metrómegállóban találkoztunk, fent a mozgólépcső tetején. Bár a látók számára jóval közkedveltebb az óránál találkozni, a látássérülteknek mindenképpen egyszerűbb valamelyik megállóban várakozni, hiszen azt nem kell keresgélni, nem egy üres térség közepén van, mint az óra. Történt ugyan némi félreértés, mert ketten egy órával korábban érkeztek a megbeszéltnél, de szerencsére nem ad - ták fel, megvárták a csapatot. A Moszkva térről kisvasutazni indultunk, ami azon túl, hogy nagyon hangulatos volt, a csepegő esőtől is védett bennünket. Szerencsére mire leszálltunk a végállomáson, az eső is alább hagyott, így sétálhattunk az erdőben. Az egyik látássérült résztvevő, Sándor igazán emberére talált, mert imádja a természetet; segítője, Panni pedig lelkesen megmutatta neki a különböző fákat, bokrokat. Az erdőben egy kerekes - székesek számára akadálymentes ösvényt is találtunk, amin rendhagyó módon fehérbottal mentünk néhányan végig. A kirándulásra egy olasz srác is eljött, így igazán színes társaság voltunk! A nap során elpusztított, házi készítésű süti mennyiséget (amit a lányok hoztak) pedig csak halkan me - rem említeni. De addig nem fejeződhet be a projekt, amíg egy napos programot nem sikerül összehoznunk! Tomi 6

7 Bringóhintózás 2010 augusztus HangTérKép projekt zárórendezvényére, augusztus 14-én 17:30 órai kezdettel egy szerencsénkre addigra kiderült napszakban került sor. A projekt kezdetei egészen február elejéig nyúlnak vissza, amikor is a LÁSS / Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete/, VGYKE /Vakok és Gyengén Látók Közép-magyarországi Egyesülete/, MCSLSZ /Magyar Cserkészlány Szövetség/ közös szervezésében elkezdődhetett e program sorozat lebonyolítása. E program a projekt záróakkordjaként kitűnően illeszkedett abba az elképzelésbe, amelyet ez a rendezvénysorozat elérendő céljaként kívánt megvalósítani. Többek közt azt, hogy minél jobban megismerhessük a vak, gyengén látok világát, és tágabb képet kaphassunk arról, milyen valós akadályokba ütközhetnek. Továbbá, hogy valójában nagyon sok helyzetben, bizonyos körülmények között a vakok, gyengénlátók és látók mennyire hasonló nehézségekkel is találkozhatnak életük során. Ezen szándékokkal motiváltan találkozott pár lelkes fiatal, hogy további élményekkel, tapasztalatokkal gazdagodva eltöltsenek egy kellemes, értékes napot a Margitszigeten, ahol vidám pillanatok vártak rájuk. A kis csapat a Jászai Mari Téren gyülekezett, ahonnan átsétáltunk a Margitszigetre, majd a zenélő szökőkútnál a német cserkészek is csatlakoztak hozzánk. Ezzel nemzetközivé szélesítve a nemzeti projekt határait, valamint még több színfolttal gazdagítva a záró programot. A hangulat megalapozását azzal kezdtük, hogy egy kis kört alkottunk, majd ezt követően mindenki bemutatkozott, és elárulta az egyik legkedveltebb hobbiját, amit nem volt apelláta, kifejező mozdulatok követtek. Megmutatva így, hogy nem csak a szavak, hangok, hanem a tettek mezején is otthon vagyunk! Megtudhattuk, hogy van, aki zenét hallgat, táncol, zenél, rajzol, lovagol, focizik, fut, kirándul, egyszóval nagyon sokszínű, és sokoldalú volt a csapatunk. Az így feloldódott hangulatban hallhattunk egy német dalocskát, ami a SZERETET összetartó és motiváló erejéről szólt. A testbeszéd technikáját alkalmazva áthidaltuk a nyelvi akadályokat, meg persze Anna segítő fordító tevékenysége sem jött roszszul! Köszönet ezért ez úton is! A csoportos játékot a Singing in the rain című muzsika zárta, amit szerencsénkre, már a derűs, napsütötte ég alatt énekeltünk, így jogos volt a,,happy again! Ezen lendülettel, jókedvtől vezérelve vettük az irányt a kiskocsik felé, amelyek szépen ott sorakoztak várva, hogy tekerjünk egyet a csoda izgalmas szigeten. Lehetőségként adott volt, hogy mindenki kipróbáljon különböző helyzeteket. Volt, aki látó volt, de most egy kis időre megtapasztalhatta milyen úgy érezni a sebességet, az érzést hogy lejtőn fel vagy le, a kanyarban érezni, hogy borulunk vagy nem, hogy közben csak érez, de nem lát. Arra is volt mód, hogy a vak vagy gyengénlátó vagy látó barátaink érezzék, milyen kormányozni úgy, hogy közben teljesen társuk iránti bizalmuk vezeti csupán kezüket. Az egymás iránt érzett fokozott felelősség és figyelem tanúsítása elengedhetetlen az ilyen helyzetekben a bizalomról nem is beszélve. Különös és megborzongató érzés érezni, hogy emberek ilyen finom összhangja hogy, bontakozik ki és ad annyi értékes élményt, örömöt, amelyet soha nem felejtünk el. Had idézzem egyik kedves társam Éva/gyengénlátó/ szavait, amit mosollyal az arcán mondott, kocsikázás közben,,ezt nem felejtem el soha, tényleg soha szerintem ez többet mond mindennél. Számomra a köztünk kibontakozott beszélgetés sokat jelentett, nagyon sok érdekes információt ismerhettem meg, mint hogy vak társai nagyon szeretnek barlangászni, vagy futni a Margitsziget futópályáján és vannak, akik le is futották már az 5,5 km hosszú távot. (Azt, hogy ez pontosan ekkora táv szintén nem tudtam korábban). Egyszóval mi látók nem egy néhány dologban példaként követhetnénk e társainkat. Az izgalmakat levezetvén az esti Duna parton terülj-terülj asztalkán mindenféle finomságokkal és friss, hűs üdítőkkel koccintva zártuk ezt az emlékezetes, értékes napot. Visszafelé az útón a madarak és tücskök ciripelésének hangja a hajók keltette hullámok moraja az illatok, tisztábbak voltak, mint valaha. A végén mindenki hazatalált. és elvitt magával egy olyan élményt, amire remélem, mindig kellemes érzésekkel tud majd visszaemlékezni, én így fogok. Köszönet a szervezőknek és a résztvevőknek, hogy felfedezhettük a Margitszigetet egy kicsit máskép! Évi A programok az Itt a tavasz és én nem láthatom projekt keretein belül a Magyar Cserkészlány Szövetség, a Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete és a Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete közös szervezésében egy hazai ifjúsági kezdeményezésként valósultak meg. A projektet 8 fiatal (a fent említett szervezetek tagjai) szer vez té k. A projektet az Európai Bizottság Fiatalok Lendületben Programja támogatta. Szalai Zsófi 7

8 Ádventtől szilveszterig Udvardon Az udvardi 28. sz. Kaszap István cserkészcsapatban több rendhagyó esemény jellemezte 2010 utolsó hónapját. Első ízben készített a csapat minden őrse őrsi ádventi koszorút és vitte el megszenteltetni ádvent első vasárnapján a szentmisére, valamint a betlehemi lángot is első alkalommal vettük át a Majthényi Adolf Alapiskola épületében szülők jelenlétében a karácsonyváró délutánon. Hosszú idő után ismét megkért minket a Mikulás, hogy segítsünk neki és kísérjük el őt csapatunk kiscserkészeihez. Csapatkarcsonyunk ugyan rendszeresen van, de magyarországi cserkésztestvéreink nem minden alkalommal ünnepelnek velünk, ráadásul ebben az évben már 150 családot tudtunk megajándékozni a szeretet lángjával. A szenteste is nagyon különleges volt, mivel szinte az egész csapat együtt ünnepelte a kis Jézus születését a gyermekek éjféli szentmiséjén. Az ünnepek között csapatunk fiatalkorú vezetői szerveztek a vén rókáknak egy portyát, amely során Narnia földjét fedezhettük fel. Az új cserkészévet pedig egy jó hangulatú utószilveszterrel köszöntöttük. szenteltetni, majd minden őrsi összejövetelen meggyújtanánk egy újabb gyertyát.), erősödött (Ha már ádvent első vasárnapján közösen vesznek részt az őrsök a szentmisén, miért ne mehetnének a következő vasárnapokon is együtt a misére?), majd egyszercsak kitört (Tegyük meg!). Meg is tettük, minden őrs elkészítette a saját ádventi koszorúját, voltak, akik mézeskalácsból sütötték, mások kis játék figurákkal díszítették, voltak, akik nagyobbat, megint mások kicsikét készítettek. A lényeg, hogy minden őrs örömmel készítette és vitte el a vasárnapi szentmisére a szebbnél szebb koszorúkat. A kezdeti lelkesedés nem is nagyon hagyott alább a következő vasárnapokon sem, bár a betegség néhány kiscserkésznél közbeszólt. Így volt ezzel a kis kiváncsi beteg is, aki sajnos nem tudott eljutni a szentmisére, ezért levélben megkérte a kiscserkészeket, hogy ádvent harmadik vasárnapján, amikor a rózsaszínű, az örömöt jelképező gyertya kerül meggyújtásra, derítsenek ki néhány dolgot az ádventi koszorúról. Kérdéseikre a választ Tibor atyától kapták meg a szentmise után. Jó volt látni, ahogy a kiscserkészek és jelöltek, hétről hétre elhozták szüleiket a szentmisére, és még december 24-én az ajándékbontás és a pompás vacsora mellett is szakítottak időt a kis Jézus születésnapi bulijára, eljöttek a gyermekek délutáni éjféli szentmiséjére. Havas szánon jött a Mikulás A szánt rénszarvasok húzták, amik pontosan tudták, hol laknak a csapat kiscserkészei és legmodernebb navigációs rendszerük segítségével el is juttatták mindenkihez a Mikulást. A csomagokat a manók készítették és cipelték magukkal, az angyalok pedig ügyeltek arra, hogy meg ne dézsmálják az ördögök a gyerekeknek szánt csizmácskákat. Nagy meglepetést szereztünk a gyerekeknek, nagyon élvezték, de talán a Mikulás segédjei, az angyalok, az ördögök, a manók és a rénszarvasok még náluk is jobban. Karácsonyváró délután Ádvent negyedik vasárnapján az óvóda, a Majthényi Adolf Alapiskola és a cserkészcsapat együttes erővel varázsolt igazi karácsonyi hangulatot az alapiskola folyosójára. Az óvódások és kisiskolások ünnepi műsorral szereztek örömet szüleiknek, de még előtte csapatunk legfiatalabb kiscserkész jelöltje átvette a betlehemi lángot Szőgyényi Líviától, aki a tardoskeddi cser- Őrsi ádventi koszorúk Született egy ötlet (Mi lenne, ha idén másként telne a karácsony előtti várakozás időszaka a csapatunkban, mint az előző években?), formálódott (Mondjuk idén készíthetne minden őrs egy saját ádventi koszorút.) és formálódott (Elvihetnénk ádvent első vasárnapján a templomba megkészektől hozta el hozzánk a szeretet lángját. A gyerekek fellépése után mindenki kedvére készíthetett különféle karácsonyi díszeket, képeslapokat, fűzhetett gyöngyöt, de a mézeskalács díszítés sem maradt ki, sőt betekintést nyerhettünk a karácsonyi ostyasütés fortélyaiba is, valamint kóstolóból is jutott jócskán mindenkinek. A szeretet lángja a cserkészek által terjedt Udvardon December 23-án délután gyereksereg lepte el az udvardi plébánia bejáratát. Mindannyian kis csomagocskát szorongattak, amiben saját kezűleg készített ajándék lapult. Két manó beterelt minket a cserkészotthonba és megkértek bennünket, hogy mutassuk meg nekik, mi is az a karácsony, mit is ünneplünk ezen a napon, mert ők még sosem láttak se karácsonyfát, se ajándékokat. Minden őrs rövid kis jelenettel okosította ki a manókat. Az óvodások eljátszották a kis Jézus születésének történetét. Mivel elég sok szereplőre volt szükség, így befogtuk pásztoroknak a magyarországi vendégeinket is, akik szintén cserkészek, valamint a káplán urat is, akinek József szerepe jutott. Nagyon ügyesen játszották a legkisebb cserkészjelöltek az angyalok és a három királyok szerepét. Jótett helyébe jót várj, mivel segítettünk a manóknak, így ők is kiosztották nekünk a karácsonyfa alatt lapuló ajándékokat.

9 Az est csúcspontja a szeretet lángjának a továbbítása volt falunk családjaihoz. Miután átvettük a lángot, cserkészeink elvitték Zsitvabesenyőre, és a templomban adták át Pintér atyának és a híveknek. Udvardon kis csoportokban jártuk a falu utcáit, vittük el a lángot közel 150 családhoz, akik befogadták a betlehemi láng fényét, melegét otthonukba, hogy átjárja életüket. Példát véve a királyokról, menjünk mi is a kis Jézushoz! Ádvent negyedik vasárnapján, amikor Tibor atya felolvasta a hirdetéseket, az óvodás kiscserkészjelöltek izgatottan kérdezgették: Tényleg mi is eljöhetünk az éjféli misére? És éjjel a sötétben? Sötét ugyan nem volt még december 24-én, délután 16:00 órakor, de az udvardi gyerekek mégis izgatottan lépkedtek a templom felé és hozták magukkal szüleiket is. A templomban már hangolták a gitárokat és edzették a hangszálaikat az énekkar tagjai Halász Péter vezetésével. Nagy örömünkre megtelt a templom, az alig egy éves kisgyerekektől kezdve az egyetemista fiatalokig, minden korosztály, szüleik és még jónéhány nagyszülő is példát vett a három napkeleti bölcsről és eljött, hogy a gyermekek éjféli szentmiséjén együtt ünnepelje a kis Jézus születését. Köszönjük Tibor atyának a lehetőséget e rendhagyó szentmisére, Halász tanító bácsinak és az énekkarnak a csodálatos énekeket, a szülőknek pedig, hogy nemcsak gyermekeiket ajándékozták meg a kis Jézus születésnapján, hanem őt magát is. Narnia tájain avagy a vének napja December 27-én jött el a nap, amire még csapatunkban nem volt példa. A szervezők ilyen és ehhez hasonló kampányszöveggel hirdették meg a rendezvényt, melyet most kivételesen nem a kiscserkészeknek, nem is a rovereknek, hanem a jól kiszolgált felnőtt vezetőknek készítettek. S hogy kik voltak a fő - szervezők? A csapat fiatal (18) vezetői. Kalandban bőven volt részünk Narnia földjén, érdekes feladatok vártak ránk, melyek teljesítéséhez össze kellett szednünk minden ügyességünket és még a már-már beporosodott cserkésztudásunkat is. A portya után forró tea és finom gulyás várt ránk a cserkészotthonban. A maffia leleplezése után arra is fény derült, hogy ki lett Narnia hőse és hősnője. Köszönjük a szervezőknek, hogy hosszú idő után végre ismét résztvevőként élvezhettük az általuk szervezett rendezvényt. Utószilveszter Már-már hagyománynak számít, hogy csapatunk vezetői az újév első napján összejönnek, hogy közösen is köszöntsék az új csekészévet. Idén ezen is változtattunk, mivel másodikán találkoztunk és nemcsak a vezetők, hanem a roverek is csatlakoztak. Nagyon jó hangulatú estét töltöttünk el együtt, volt ott minden, ami szemszájnak ingere, degeszre ettük magunkat unózás, paroxyzás, pókerezés, twisterezés közben. Az est csúcspontja a Cserkész Faktor volt. Dandi 9

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT!

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT! 10 2010. December 34. Tunéziai es japán autójelzések. 35. Saját kezűleg.37. Tinédzserek tévéműsora. 38. Kennel része!40.ittrium,kén. 41. Zavart Ede. 43. Írógéppel kimásol. 45. Paul (1879-1940) svájci festőművész.

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.59 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

Egy hónap Hollandiában. Nagy Nikolett Fogászati asszisztens

Egy hónap Hollandiában. Nagy Nikolett Fogászati asszisztens Egy hónap Hollandiában Nagy Nikolett Fogászati asszisztens A kezdetek Úgy érzem, duplán is szerencsésnek mondhatom magam, hogy sikerült kijutnom Hollandiába.Egyrészt, mert hatalmas élményt jelentett számomra

Részletesebben

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban JuGáWi 7.A 2010. december-2011. január Női Kézilabda Európa Bajnokság Amiről szó van az újságban: Rövidpályás Úszó Világbajnokság Férfi Kézilabda Világbajnokság Adventi műsor Mikulás-buli az osztályban

Részletesebben

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki.

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki. DECEMBER- KARÁCSONY HAVA-ÁLOM HAVA JELES NAPOK December 25. Karácsony December 26. Karácsony NÉPSZOKÁSOK, NÉPI HIEDELMEK ADVENT Advent a kereszténység egyik legfontosabb időszaka: a négy hét alatt a hívek

Részletesebben

JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!!

JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!! A VAJDA PÉTER ÉNEK- ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA LAPJA 18. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2012. JÚNIUS Botos Auróra 3.s JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!! tartalom JÚNIUS 3 Kiváló Vajdások 4 Pedagógusnapra 5 Németországban Comeniussal

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak?

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak? INTERJÚ Tarek Ferenccel Sokan sokféle indíttatásból kezdjük meg zeneiskolai tanulmányainkat. Vannak, akik szüleik kezdeményezésére, mert egykor ők maguk is zenéltek, vagy pont azért, mert felnőtt korban

Részletesebben

Húsvét a Bruderhofban

Húsvét a Bruderhofban Húsvét a Bruderhofban 1998 augusztusában Gyurka bácsi bíztatására az akkor 6 fős családunk elrepült az angliai Beech Grove nevű protestáns eredetű, megújult hutteri gyökerű családközösségbe. Erről a 6

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken)

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) A tények: Időpont: 2012. október 10 13. Helyszínek, látnivalók, programok: Dachau: koncentrációs tábor megtekintése Strasbourg: angolosok: részvétel

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

XV. évfolyam - 12. szám 2014. December Csupor Piac Sikerrel debütált Derekegyházon a Csupor Piac, ahol kézműves termékekkel és házi készítésű finomságokkal találkozhattak az érdeklődők. A piac fizetőeszközként

Részletesebben

Határtalanul 2016 a Nagy Erdélyi körutazás

Határtalanul 2016 a Nagy Erdélyi körutazás Határtalanul 2016 a Nagy Erdélyi körutazás Tanulmányi kirándulásunk témája erdélyi születésű történelmi nagyságok és az erdélyi történelemben fontos helyszínek felkeresése. Az előkészítő szakaszban külső

Részletesebben

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT!

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. április Lelkivezetői gondolatok ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! 8 nappal Húsvét ünnepe előtt Jézus Krisztus megmutatta az emberiségnek és a világnak,

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

Mondjam vagy mutassam?

Mondjam vagy mutassam? I évfolyam 1.szám 2011 szeptember-október-november A Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI lapja MONDJAM VAGY MUTASSAM Iskolánk névadója, Montágh

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés A Segítő Kéz Kispesti

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Első nap. Jól éreztük magunkat, sok szép, újat tanultunk Erdély történelméről és számos szép, régi építményt láthattunk.

Első nap. Jól éreztük magunkat, sok szép, újat tanultunk Erdély történelméről és számos szép, régi építményt láthattunk. Első nap Reggel 6-kor indultunk a Cseresnyés Kollégium elől. A határ átlépése után az első megállónk Nagyszalonta volt. Megnéztük a város főterét ahol Erdély egyetlen Kossuth Lajos szobor található. Ellátogattunk

Részletesebben

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló A mai nap tiszteletére még mindig gyönyörû idõ van. Kicsit furcsa adventkor ez az idõjárás, de azért nem tiltakozunk, hogy a természet

Részletesebben

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest!

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Szia! A Faipari Tudományos Alapítvány saját profiljába vágó önkéntes programot indított ZuzmóKa néven. Az egy éven át tartó rendezvénysorozat önkéntesek

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016 Beszámoló a pályázati program keretében 2015. október 26-30-ig tartó német nyelvi kurzusról Egy hetes továbbképzésen vehettem részt az Erasmus+ pályázat

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015

Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015 Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015 Tartalom Bemutatkozás... 3 Motiváció... 3 Diákbizottság... 4 Hunya Gréta - Alelnök és tudományos bizottsági tag... 4 Szalay

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára Mire megvirrad... Julis! Julis! Asszony! Csak nem hagy békén, s én áldozatként, hogy szabaduljak tőle, elvonulok, mint a nagyokosok, tollat veszek a kezembe, azzal ámítom őnagyságát, hogy úr lettem, ahogy

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21.

Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21. Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21. Utassy József Általános Iskola Az előkészületek Iskolánkban nagy örömmel fogadtuk a hírt, hogy a,,határtalanul pályázat keretében a hetedik osztályos tanulók egy

Részletesebben

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275 2016. JANUÁR Címlapsztori főcíme A tartalomból: Önkormányzati hírek 1-2. oldal Óvodai hírek 2. oldal Iskolai hírek 3. oldal Visszatekintő 4-5. oldal Felhívások 6. oldal Közelgő események: Iskolás farsang

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

Újra testvértelepülésünkön jártunk

Újra testvértelepülésünkön jártunk Dunaszentmiklós 2015. nyár Dunaszentmiklósi hírlevél Német Nemzetiségi Önkormányzat Dunaszentmiklós Római-Katolikus Egyházközség Dunaszentmiklós Dunaszentmiklós Község Önkormányzata 34. szám A tartalomból:

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI Minden láng fölfelé lobog. Az emberi lélek is láng. Tánczos István igazgató tanító visszaemlékezései a kerekharaszti iskoláról A visszaemlékező 42 évi hivatásszeretettől vezérelt pedagógus

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15.

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15. 1994-2009 15 évesek lettünk! EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15. ÉVFORDULÓJÁT A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR Képeink a 2008. év legrangosabb

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

GAUDIOHÍREK. 2013. január,2. évfolyam 1.szám

GAUDIOHÍREK. 2013. január,2. évfolyam 1.szám GAUDIOHÍREK 2013. január,2. évfolyam 1.szám 1 Tartalomjegyzék Bevezető 3.o. Vízkereszt.. 4.o. Legyen minden nap a magyar kultúra napja!...5.o. Mit szeretnél elérni 2013-ban?...6.o. Tanárinterjú 7-8.o.

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 (SERBÁN ANDRÁS igaz székely ember emlékének) Karácsonyi történet Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter Szerző Szauer Ágoston Illusztráció Papp Eszter Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu Internet:

Részletesebben

Október. Szüreti felvonulás és bál. Kirándulás a Gemenci erdőben. Tanulmányi kirándulás Bikalon

Október. Szüreti felvonulás és bál. Kirándulás a Gemenci erdőben. Tanulmányi kirándulás Bikalon Tartalom Szüreti felvonulás és bál Kirándulás a Gemenci erdőben (1.-2. évf.) Tanulmányi kirándulás Bikalon (3.-4. évf.) Rajzpályázat Vetélkedő a magyar népmese napjának tiszteletére Bolyai matematika csapatverseny

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016.

KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016. KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016. Talán nem tévedek nagyot, amikor azt mondom, hogy a karácsony az év legnagyobb ünnepe. Jézus születésnapja mellett a szeretet, a megértés, az egymásra való

Részletesebben

Tövises az út a csillagokig

Tövises az út a csillagokig Tövises az út a csillagokig T á b o r i ú j s á g a z Ú r 2 0 1 5. e s z t e n d e j é b e n j ú l i u s h a v á n a k 2 8. n a p j á n C s í k c s o m o r t á n S z é k e l y f ö l d i Ve r s t á b o

Részletesebben

8. A TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS 2015.MÁJ 21-22-23.

8. A TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS 2015.MÁJ 21-22-23. 8. A TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS 2015.MÁJ 21-22-23. Kísérő tanárok: Lipcsei Anna Mária projektfelelős (osztályfőnök, pedagógia ) Buzás Klára tanító, gyógypedagógus) Rabóczki Ottó osztályfőnök ( testnevelés-biológia

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

ADVENTI PROJEKT Iskolai szeretetlánc

ADVENTI PROJEKT Iskolai szeretetlánc ADVENTI PROJEKT Iskolai szeretetlánc A projektet készítette és megvalósította: Török Flóris Általános Iskola 6.b osztálya, Széky Tamás Lászlóné 2009.december. Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY 2014-2015-ös tanév Tanító: Csáka Mária 2014. szeptember 15: Első nap az iskolában Gyülekeztünk az iskola udvarán. Az V. osztályosok kézen fogtak és bevezettek minket a templomba

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Nyitnikék nagycsoport

Nyitnikék nagycsoport A TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0114 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Szegvár-Mártély ÁMK óvodáiban és iskoláiban Szegvár-Mártély ÁMK Kurca-parti Óvoda Szegvár, Hunyadi u. 25. BESZÁMOLÓ Szegvár a vizek falva

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

SZASZÁÉK gondoskodnak.

SZASZÁÉK gondoskodnak. ÉBREDÉS A PÁRI IFJÚSÁGI ÉS NEMZETISÉGI EGYESÜLET TÁJÉKOZTATÓ SZÓRÓLAPJA 2009. JÚNIUS PÁRI, Nagy utca 24. Teleház Telefon: 74/887-391 E-mail: ebredes.pari@vipmail.hu Meghívó PÖRKÖLTFŐZŐ VERSENY A Pári Ifjúsági

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA

SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA Szakmai gyakorlatomat Máltán, a Vera Sant Fournier Interior Design Studionál végeztem. Ez a csupán három főből álló cég elsősorban magánlakások

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Karácsony máshol, máshogyan

Karácsony máshol, máshogyan Karácsony máshol, máshogyan A karácsonyt sokféleképpen lehet ünnepelni, s mivel a téma nem is oly régen még aktuális volt, gondoltam, pár újonnan szerzett információt közölnék iskolánk szorgalmas diákjaival:

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

EGERÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ EGERÁG KULTURÁLIS KÖZPONT EGYESÜLET KIADVÁNYA

EGERÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ EGERÁG KULTURÁLIS KÖZPONT EGYESÜLET KIADVÁNYA XX. évfolyam 1 (170.) 2015. január ALap EGERÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ EGERÁG KULTURÁLIS KÖZPONT EGYESÜLET KIADVÁNYA Polgármester Úrtól tudjuk Boldog, egészségben és szerencsében gazdag új esztendőt

Részletesebben

Élménybeszámoló - Dolomitok (Rosengarten)

Élménybeszámoló - Dolomitok (Rosengarten) Élménybeszámoló - Dolomitok (Rosengarten) A 2013/2014. tanévben immár harmadik alkalommal megrendezett Jakucs László Nemzetközi Földrajzversenyen elért első helyezésünkkel csapattársam, Boros János Mátyás,

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán) VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)... Minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek,

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben