Első alkotói korszak - Erdély,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Első alkotói korszak - Erdély, 1927 1945"

Átírás

1 Első alkotói korszak - Erdély, Virágtemetés: versek. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p. 2. [k. e.]: Gróf Wass Albert: Virágtemetés: Gróf Wass Albert versei: Kolozsvár. Minerva, = Pásztortűz (Kolozsvár), XIII/9. (1927). - p Dr. Wass Albert [Bemutatkozás]. = Katolikus Magya-rok Vasárnapja (Youngstown, OH), Íróinkról rovat, XCII/39. (1985. október 13). 4. Gál János: Gróf Wass Albert: Virágtemetés. = Napke-let, V/6. (1927. június). - p Györi Ferenc: Virágtemetés: Wass Albert verskötete. = Ifjú Erdély (Kolozsvár), V. (1927. június 10). - p Pomogáts Béla: A kő és a könyv megmarad. Wass Al-bert arcképéhez. - In: Pomogáts Béla: Politika és poé-tika: tanulmányok a népi irodalomról. Miskolc: Felsőmagyarország, p Fenyő a hegytetőn: versek. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p. 8. Dr. Wass Albert [Bemutatkozás]. = Katolikus Magya-rok Vasárnapja (Youngstown, OH), Íróinkról rovat, XCII/39. (1985. október 13). 9. Dsida Jenő: Fenyő a hegytetőn: versek: Minerva Rt. kiadása, Kolozsvár. = Pásztortűz (Kolozsvár), XV/8. (1929). - p K.: Fenyő a hegytetőn: versek: írta Wass Albert (Mi-nerva kiadása. Kolozsvár). = Vasárnap (Arad), XII/1. (1929. január 6). - p Majthényi György: Wass Albert: Fenyő a hegytetőn. = Napkelet, VII/11. (1929. június 1). - p Pomogáts Béla: A kő és a könyv megmarad. Wass Al-bert arcképéhez. - In: Pomogáts Béla: Politika és poéti-ka: tanulmányok a népi irodalomról. Miskolc: Felsőmagyarország, p S-pár: Wass Albert: Fenyő a hegytetőn. = Hajdúföld, (1928. december 28). 14. Varró Dezső: Wass Albert: Fenyő a hegytetőn: versek. (Minerva kiadása.) = Ifjú Erdély (Kolozsvár), VII. (1929. május 9). - p A temető megindul: kórusjáték. Marosvásárhely: Révész, [1932]. 16. A temető megindul: kórusjáték. Kolozsvár: [Minerva, 1934]. 17. Ötven erdélyi gyermek levele a Jézuskához. A Temető megin-dul: kórusjáték. Karácsonyi üzenetek: válogatás Wass Albert karácsonyi írásaiból. Turcsány Péter szerk. Pomáz: Kráter, p : Hogy kik írnak Erdélyben színdarabot. = Székely-föld, XXXV/46. (1933. november 12). - p : A Kemény Zsigmond Társaság = Székelyföld, XXXV/45. (1933. november 5). - p : A Kemény Zsigmond Társaság szerzőavató estéje = Székelyföld, XXXV/46. (1933. november 12). - p : Színház. = Hétfő Reggel, I/4. (1933. november 27). - p : A temető megindul [Színház rovat]. = Hétfő Reggel (Târgu-Mures), I/2. (1933. november 13). - p : Wass Albert misztériumát óriási sikerrel mutatták be Marosvásárhelyen. = Székelyföld (Marosvásárhely), XXXV/47. (1933. november 19). 24. [Csuka Zoltán]: Wass Albert gróf pacifista kórusdrá-mája Marosvásárhelyen. = Láthatár, I/3. (1933. decem-ber). - p (Ego): A Kemény Zsigmond Társaság legutóbbi színpa-di bemutatójának utólagos visszhangja egy budapesti irodalmi szemlében. Wass Albert gróf kórusdrámáját miként méltatják a Láthatár

2 ezidei évvégi számában. = Székelyföld, XXXV/53. (1933. december 31). - p (-nyi) [Sényi László]: A Kemény Zsigmond Társaság nagy estje. Tehetséges ifjú poéta-tagjának, Wass Albert grófnak színpadi szerzőavatását tartotta az irodalmi egyesület a Transszilvánia termében. = Székelyföld (Marosvásárhely), XXXV/47. (1933. november 19). - p Szabédi László: Wass Albert: A temető megindul: kó-rus-játék, kórusra átdolgozta Z. Szentgyörgyi Mária. = Pásztortűz (Kolozsvár), XX/10. (1934. május 31). - p Turcsány Péter: Karácsonyos lélekkel. In Wass Al-bert: Ötven erdélyi gyermek levele a Jézuskához. A Temető megindul: kórusjáték. Karácsonyi üzenetek: vá-logatás Wass Albert karácsonyi írásaiból. Turcsány Péter, szerk. Pomáz: Kráter, p. III-VII Farkasverem: regény. Kolozsvár: Minerva ny., [1934] p. /Az Erdélyi Szépmívces Céh 10 éves jubileumára kiadott dísz-kiadás 20/. 30. Farkasverem: regény. Budapest: Erdélyi Egy. és Főisk. H. E. [1934] p. 31. Farkasverem: regény. Cluj [Kolozsvár]: Minerva [Erdélyi Szépmíves Céh], p. 32. Farkasverem: regény. Budapest: Révai, p. 33. Farkasverem: regény. Budapest: SZEFHE-könyvek, [194?] p. 34. Farkasverem: regény. Budapest: Révai, [1940 körül] p. 35. Farkasverem: regény. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, p. 36. Farkasverem: regény. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, p. 37. Farkasverem: regény. [Budapest]: Révai, [1944] p. 38. Farkasverem: regény. 2. kiadás, Buenos Aires: Kárpát, p. 39. Farkasverem: regény. Köln-Detroit: AMK. 40. Farkasverem: regény. Marosvásárhely: Mentor, p. 41. Farkasverem: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, p. 42. Farkasverem: regény. Marosvásárhely: Mentor, p. 43. Lásd még: Vlcia jama, (szlovák). 44. Lásd még: Vlči pelech, (cseh) : Wass Albert: Farkasverem (Wolfsgrube, Rom.) Cluj = Kolozsvár: Erd. Szépmiv. Céh S; R. Berde Mária: Szentségvivők ; Székely Mózes: Csütörtök = Ungarische Jahrbücher, XV/2-3. (1935. augusztus). - p András Károly: Vlči pelech (Farkasverem), Praga. = Új Élet, I. (1942. április). - p Albert Gábor: Tükörszobában. - In: Albert Gábor: Nem fáj az a kőnek : ezredvégi krónika. Pécs: Pro Pannonia, p Alszeghy Zsolt: Szépirodalmi szemle (Farkasverem). = Katolikus Szemle, XLIX/9. (1935. szeptember). - p E. B. L. [Lukác, Emil Boleslav] Úvod [Előszó]. - In: Vlcia jama [Farkasverem]: szlovák. [193?]. - p B[ertalan] I[stván]: Erdélyi könyvek: Erdélyi csillagok - Wass Albert: Farkasverem. = Budapesti Hírlap, LV/125. (1935. június 2). - p Balogh László. Wass Albert regényei [Farkasverem, A titokzatos őzbak, Csaba, Mire a fák megnőnek, A kas-tély árnyékában]. = Sorsunk, IV/10. (1944. október). - p Csajka Zsuzsa: Vass Albert: Farkasverem = Új Élet, (1935). - p Czére Béla: A Mezőség - illúziók nélkül: Wass Albert: Farkasverem. = Nyugati Magyarság (Montreal - Buda-pest), XVIII/3. (2000. március). - p Dékány András: Wass Albert: Farkasverem. Révai-kiadás. = Új Magyarság, 110. (1935. május 15). - p Dr. Wass Albert [Bemutatkozás]. = Katolikus Magya-rok Vasárnapja (Youngstown, OH), Íróinkról rovat. XCII/39. (1985. október 13). 56. Egri Viktor: Farkasverem. = Magyar Figyelő, (1936). - p Egri Viktor: Wass Albert: Farkasverem. Révai-kiadás. Budapest o. = Magyar Figyelő, 2-4. (1935). - p

3 58. ja [Janovics András]: Wass Albert: Farkasverem. = Pesti Napló, LXXXVI/108. (1935. május 12). - p K.: Wass Albert. = Erdélyi Helikon (Kolozsvár), XIII/1. (1940). - p Kázmér Ernő: Wass Tibor [helyesen: Albert]: Farkas-verem. - In: Új könyvek. = Kalangya (Vajdaság), (1936). - p Kiss Jenő: Farkasverem. Wass Albert regénye, Erdélyi Szépmíves Céh kiadása, = Erdélyi Helikon (Ko-lozsvár), VIII/5. (1935). - p Kolos Endre: Wass Albert: Farkasverem Csaba = Pannonhalmi Szemle, XV/5. (1940.) - p Kovács Máté: Wass Elek [helyesen: Albert]: Farkas-verem. - In: Erdélyi regények. = Debreceni Szemle, X/3, 4, 5. (1936. március-május). - p Latrán Ibolya: A táj mint csapda? Wass Albert Farkas-verem című regényéről. = Hitel, XIII/5. (2000. május). - p Legeza Ilona: Wass Albert: Farkasverem.. = 66. Majthényi György: Farkasverem (Révai kiadás.) = Napkelet, XIII/7. (1935. július 1). - p (ny.i.) [Nyigri Imre]: Farkasverem. = Népszava, LXIII/123. (1935. május 30). - p Pomogáts Béla: A kő és a könyv megmarad. Wass Al-bert arcképéhez. In: Pomogáts Béla: Politika és poéti-ka: tanulmányok a népi irodalomról. Miskolc: Felsőmagyarország, p Pomogáts Béla: Messzi kert embere, Erdély hűségében: Wass Albertről. = Világszövetség, II/14. (1993. július 6). - p Rass Károly: Wass Albert: Farkasverem. - In: A mi regényirodalmunk [tanulmány]. = Erdélyi Múzeum, (1936). - p Rass Károly: Wass Albert: Farkasverem. = Vasárnap (Arad), XVIII/23. (1935). - p Schöpflin Aladár: Erdélyi irodalom [Kemény János: Kutyakomédia, Wass Albert: Farkasverem, Székely Mó-zes: Zátony, Csütörtök]. = Nyugat, (1935). - p Szabédi László: Farkasverem. Wass Albert regénye. Erdélyi Szépmíves Céh = Pásztortűz (Kolozsvár), XXI/9. (1935. május 15). - p Szabó Richárd: Wass Albert: Farkasverem. Budapest, é. n. Révai kiadás, 227 l. = Protestáns Szemle, XLV/1. (1936. január). - p Szabó T. Ádám: Erdélytől Bajorerdőig: beszélgetés Czegei és Szentegyedi Wass Albertné szül. Siemers Éva grófnéval = Studia nova = Új tanulmányok, I/1. (1994). - p Thurzó Gábor: Wass Albert: Farkasverem. = Élet, 33. (1935). - p Turóczi-Trostler, Josef: Albert Wass: Wolfsgrube (Farkasverem, Budapest, 1935). = Pester Lloyd (esti), LXXXII/145. (1935. június 28). - p Wimberger Anna, W.: Farkasverem. = Magyar Mi-nerva, (1935). - p ? 79. Emberé a munka: 1937? Ld. Wass Albert elveszett művei Csaba: regény. Budapest: Révai, p. 81. Csaba: regény. [Budapest]: Révai, [1940.] p. 82. Csaba: regény. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, [Budapest, Révai ny.], p. 83. Csaba: regény. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, [1941] p. 84. Csaba: regény.[budapest]: Révai, [1944] p. 85. Csaba: regény. Youngstown, OH: Katolikus Magyarok Vasár-napja, p. 86. Csaba: regény. Marosvásárhely: Mentor, p. 87. Csaba: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, p : [Wass Albert: Csaba] = Élet, XXXII/3. (1941. feb-ruár 23). - p : Wass Albert: Csaba (Révai). = Kelet Népe, VI/21. (1940. december 1). - p

4 : Wass Albert: Csaba. [Olvastuk rovat]. = Új Nemze-dék, XXII/244. (1940). - p : Wass Albert: Csaba. Révai kiadása old. = Magyar Szemle, 39. köt. (1940). - p y: Wass Albert: Csaba, Budapest, Révai, = Pester Lloyd, 234. (1940. október 13). - p (thy): Wass Albert: Csaba (Révai kiadás). = Reformá-tus Élet, VII/37. (1940. október 19). - p *(H. L.): Csaba. = Ungarische Jahrbücher, (1942). - p András Károly: Csaba. = Új Élet, 12. (1940). - p B. A.: Wass Albert: Csaba. Regény. Révai-kiadás. = Magyar Nemzet, IV/111. (1941. május 16). - p Balogh László. Wass Albert regényei [Farkasverem, A titokzatos őzbak, Csaba, Mire a fák megnőnek, A kas-tély árnyékában]. = Sorsunk, IV/10. (1944. október). - p Bethlen Margit: Wass Albert: Csaba. = Ünnep, VII/21. (1940. október 15). - p Borbély László: [Csaba]. = Magyar Protestánsok Lap-ja, XV/8. (1941. augusztus). - p Csery Clauser Mihály: Wass Albert: Csaba. Regény. Budapest (1940) Révai = Katolikus Szemle, LIV/12. (1940. december). - p Kádár Erzsébet: Csaba: Wass Albert regénye - Révai. = Nyugat, XXXIII/2. (1940. november 1). - p ; újraközlés: - In: Kádár Erzsébet: Ritka madár. Buda-pest: Nyilvánosság Klub - Századvég, p Kolos Endre: Wass Albert: Farkasverem Csaba = Pannonhalmi Szemle, XV/5. (1940). - p Kristóf György: Két erdélyi nemzedék két idegen ura-lom alatt két erdélyi regényben. Makkai Sándor: Mi Ernyeiek. Regény. ; Wass Albert: Csaba. Regény. 339 l. Mindkettő Révai kiadás.]. = Budapesti Szemle, 260. köt. (1941). - p Latrán Ibolya: A Mezőség írója: Wass Albert Csaba című regényéről. = Tiszatáj, LIV/5. (2000. május). - p Lovass Gyula: Két erdélyi regény. Wass Albert: Csaba. - Karácsony Benő: Utazás a szürke folyón. (Erdélyi Szépmíves Céh és Révai.) = Vigilia, VI. (1940. október). - p P[ogány] Ö. G[ábor]: Csaba. = Kelet Népe, 21. (1940). - p Pomogáts Béla: A kő és a könyv megmarad. Wass Al-bert arcképéhez. - In: Pomogáts Béla: Politika és poé-tika: tanulmányok a népi irodalomról. Miskolc: Felsőmagyarország, p Pomogáts Béla: Messzi kert embere, Erdély hűségében: Wass Albertről. = Világszövetség, II/14. (1993. július 6). - p Ruszkabányai Elemér: Wass Albert: Csaba. (Révai.) = Diárium, I. (X.)/9. (1940. november). - p Szabó Judit Nikolett: Móruczi mese: Csaba királyfi és a lámpagyújtogató. = Heti Válasz, 13. (2001. július 6) Szabó Richárd: Két regény (Wass Albert: Csaba. - Karácsony Benő: Utazás a szürke folyón. Révai kiadás). = Protestáns Szemle, L/5. (1941. május). - p Szirmai Károly: Csaba. Wass Albert regénye. - Révai kiadás. = Kalangya, X/3. (1941. március). - p V[ass] L[ászló]: Wass Albert: Csaba. = Magyarország, 275. reggeli (1940. december 1). - p Zimándi Pius: Wass Albert: Csaba. Regény. Révai. = Magyar Kultúra, XXVII/23. (1940. december 5). - p Jönnek!: [rajzok]. [Budapest]: Révai, [1940] p Jönnek!: [rajzok]. [Budapest: Kráter Műhely Egyesület, További cím: Adjátok vissza a hegyeimet!: két regény egy kö-tetben p Jönnek!: [rajzok].[budapest: Kráter Műhely Egyesület, 1997 [1999!]. - További cím: Adjátok vissza a hegyeimet!: két re-gény egy kötetben p Jönnek!: [rajzok]. [Budapest]: Gede Testvérek, Jönnek!: [rajzok]. [Marosvásárhely: Mentor, További cím: Ember az országút szélén: két regény egy kötetben p.

5 120. Jönnek!: [rajzok]. 2. kiad. Pomáz: Kráter, További cím: Adjátok vissza a hegyeimet!: két regény egy kötetben p : Wass Albert: Jönnek! = Jelenkor, III/3. (1941. ápri-lis 15). - p Albert Gábor: Tükörszobában. - In: Albert Gábor: Nem fáj az a kőnek : ezredvégi krónika. Pécs: Pro Pannonia, p Balázs Ildikó: Adjátok vissza a hegyeimet! = Erdélyi Napló (Nagyvárad), XI/491. (2001. február 20). - p Déchy Liane: Wass Albert: Jönnek! (Révai kiadás.) = Vigilia, VII. (1941). - p *Gy. N.: Jönnek! = Ungarische Jahrbücher, (1941). - p Jönnek! - Református Élet, 1.(1941) i: Wass Albert: Jönnek! = Református Élet, VIII/1. (1941. január 11). - p Kiss Jenő: Wass Albert: Jönnek! Révai-kiadás, = Erdélyi Helikon (Kolozsvár), XIV/1. (1941.) - p Legeza Ilona: Wass Albert: Jönnek! + Adjátok vissza a hegyeimet!. = Magyar László: Az emigráns regény útja [Wass Albert: Ember az országút szélén; Elvész a nyom]. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo), XII/499. (1959. április 26). - p Mezey: Jönnek! = Piarista Öregdiák, 1. (1941. január 15). - p *Szalóczi Pelbárt: Jönnek! = Magyar Kultúra, II. (1941). - p (Szende Zoltán): Jönnek (Révai.) = Diárium, IX/5. (1942. március). - p V[ass Lászl]-ó: Jönnek! = Egyedül vagyunk, IV/2. (1941. február). - p Mire a fák megnőnek: regény. Kolozsvár [Budapest, Révai ny.]: Erdélyi Szépmíves Céh; Révai, p Mire a fák megnőnek: regény. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, db. 1. köt p; 2. köt p Mire a fák megnőnek: regény. Budapest: Révai, p Mire a fák megnőnek: regény. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, p Mire a fák megnőnek: regény. [Budapest]: Révai, [1943] p Mire a fák megnőnek: regény. [Budapest]: Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete, [1943]. - p Mire a fák megnőnek: regény. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, [1943]. - p Mire a fák megnőnek: regény. [Budapest]: Révai, [1944] p Mire a fák megnőnek: regény. 2. kiad., Youngstown, OH: Ka-tolikus Magyarok Vasárnapja, p. / A Bp évi Révai-féle kiad. fotomech. utánnyomása Mire a fák megnőnek: regény. Marosvásárhely: Mentor, p Mire a fák megnőnek: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesü-let, p : Wass Albert: Mire a fák megnőnek. = Esti Kurír, XX/250. (1942. november 4). - p : Wass Albert: Mire a fák megnőnek. = Esti Magyar-ország, XLIX/242. (1942. október 24). - p : Wass Albert: Mire a fák megnőnek. (Révai kiadás). = Reggeli Magyarország, XLIX/242. (1942. október 25). - p : Wass Albert: Mire a fák megnőnek. = Új Nemzedék, XXIV/278. (1942. december 7). - p *- -: Mire a fák megnőnek. = Újság, 250. (1942) *(k.b.): Mire a fák megnőnek. = Nemzeti Újság, 225. (1942) Balogh László. Wass Albert regényei [Farkasverem, A titokzatos őzbak, Csaba, Mire a fák megnőnek, A kas-tély árnyékában]. = Sorsunk, IV/10. (1944. október). - p Beke György: Wass Albert két regénye: Mire a fák megnőnek és A kastély árnyékában. = Erdélyi Szemle (Kolozsvár), XXIX/2. (1944.) - p (g-i.) [Gosztonyi Lajos]: Mire a fák megnőnek. = Nép-szava, LXX/293. (1942. december 29). - p Gutai István: Térvesztés, megmaradás, hontalanság: Wass Albert regényei. = Somogy, XXVIII/

6 5. (2000. szeptember-október). - p Kéky Lajos: Egy elpusztított erdélyi udvarház újjáépí-tése. Wass Albert: Mire a fák megnőnek. Regény. Buda-pest, Révai, é. n. 302 l. = Budapesti Szemle, 267. köt. (1944. szeptember). - p Kelemen János: Wass Albert: Mire a fák megnőnek (Révai-kiadás). = Jelenkor, 23. (1942). - p Kerecsendi Kiss Márton: Mire a fák megnőnek. Wass Albert regénye. (Révai, Budapest, 1942). = Sorsunk, III/4. (1943. április). - p Kossányi József: Wass Albert: A kastély árnyékában. = Katolikus Magyarok Vasárnapja (Youngstown, OH), LXXXVIII/4. (1981. február 1). - p Kovalovszy Miklós: Wass Albert: Mire a fák megnő-nek. (Révai). = Diárium, IV. (XIII)/2. (1943. április). - p Kovalovszy Miklós: Wass Albert: Mire a fák megnő-nek. (Révai.) = Fiatal Magyarság, XIII/24. (1943. június 17). - p Legeza Ilona: Wass Albert: Mire a fák megnőnek. = Pomogáts Béla: A kő és a könyv megmarad. Wass Al-bert arcképéhez. - In: Pomogáts Béla: Politika és poé-tika: tanulmányok a népi irodalomról. Miskolc: Felsőmagyarország, p Pomogáts Béla: Messzi kert embere, Erdély hűségében: Wass Albertről. = Világszövetség, II/14. (1993. július 6). - p Szende Aladár: Jókai népi köntösben. Wass Albert két regénye: Mire a fák megnőnek és A kastély árnyékában (Révai kiadás). = Magyar Út, XII/44. (1943. november 4). - p Thurzó Gábor: Mire a fák megnőnek: Wass Albert regénye. Révai. = Magyar Csillag, II/14. (1942. decem-ber 15). - p Tóth Béla: Wass Albert: Mire a fák megnőnek. (Re-gény, Révai-kiadás). = Protestáns Szemle, LII/1. (1943. január). - p y: Albert Wass: Mire a fák megnőnek (Bis die Bäume gewachsen sind) Budapest. Révai = Pester Lloyd (esti), LXXXIX/269. (1942. november 27). - p. 6) A titokzatos őzbak: történetek egy ember életéből. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, Nagy ny., p A titokzatos őzbak: történetek egy ember életéből. [Elbeszélé-sek.] Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, Nagy ny., / Győr Szab. Kir. Város Könyvtára számára készített 159. sz. bibliofil pld./ p A titokzatos őzbak: történetek egy ember életéből. [Budapest]: Révai, [1941] p A titokzatos őzbak: történetek egy ember életéből. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, p : A titokzatos őzbak. Wass Albert regényes vallomása. = Esti Kurír, 223. (1941. szeptember 30) : Vass Albert: A titokzatos őzbak. = Nemzeti Újság, XXIII/226. (1941. október 4) : Wass Albert: A titokzatos őzbak. Történetek egy ember életéből. Révai kiadás. 201 lap. = Magyar Szem-le, LVII. köt (1942. június). - p : Wass Albert: A titokzatos őzbak. = Új Nemzedék, XXIII/251. (1941. november 4). - p : Wass Albert: A titokzatos őzbak. = Újság, VII/217. (1941. szeptember 24). - p *- -: A titokzatos őzbak. = Pester Lloyd, (esti), 262. (1941) B[aróti] G[éza?]: Wass Albert: A titokzatos őzbak. = Élet, XXXII/40. (1941. október 5). - p Balogh László. Wass Albert regényei [Farkasverem, A titokzatos őzbak, Csaba, Mire a fák megnőnek, A kas-tély árnyékában]. = Sorsunk, IV/10. (1944. október.) - p Bóka, Ladislaus: [Adalberto Wass: A titokzatos őzbak. (Il capriolo misterioso)]. = Corvina, (1941). - p Borbély László: Történetek egy ember életéből. = Magyar Protestánsok Lapja, XV/10.

7 (1941. október). - p Bözödi György. Wass Albert: A titokzatos őzbak. (Er-délyi Szépmíves Céh kiadása, Kolozsvár.) = Egyedül vagyunk, IV/11. (1941. november). - p Büjti László: Wass Albert: A titokzatos őzbak. - Révai. Budapest, = Új Élet, 11. (1941). - p Féja Géza: Két új regény. Wass Albert: A titokzatos őzbak; Tatay Sándor: Zápor. = Híd, II/45. (1941. októ-ber 28). - p Fényi András: Erdély lelke [Ősz János: A csudatáska. (Révai.) Wass Albert: A titokzatos őzbak. (Révai.)] = Vigilia, VIII. (1942). - p I. Gy. L.: Wass Albert: A titokzatos őzbak. (Révai kiadás). = Református Élet, VIII/35. (1941. október 4). - p (Kardos Tibor): Wass Albert: A titokzatos őzbak. (Ré-vai.) = Diárium, XI/12. (1941. december). - p Kádár Erzsébet: Három erdélyi író: Nyírő József, Tamási Áron, Wass Albert új könyvei [A titokzatos őz-bak]. = Nyugat, 8. (1941. augusztus 1). - p ; új-raközlés: - In: Kádár Erzsébet: Ritka madár. Budapest: Nyilvánosság Klub - Századvég, p Mérő Mihály: Wass Albert: A titokzatos őzbak. Révai. = Magyar Kultúra XXVIII/22. (1941. november 20). - p Pilinszky János: A csodálatos őzbak. = Piarista Öreg-diák, (1941. november 15) Pomogáts Béla: A kő és a könyv megmarad. Wass Al-bert arcképéhez. - In: Pomogáts Béla: Politika és poé-tika: tanulmányok a népi irodalomról. Miskolc: Felsőmagyarország, p Pomogáts Béla: Messzi kert embere, Erdély hűségében: Wass Albertről. = Világszövetség, II/14. (1993. július 6). - p A kastély árnyékában: regény. [Budapest]: Révai, [1943] p A kastély árnyékában: regény. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, [1943] p A kastély árnyékában: regény. [Kolozsvár]: Erdélyi Szépmíves Céh [Minerva ny.], db p p A kastély árnyékában: regény. Yougstown, OH: Katolikus Magyarok Vasárnapja, p. / A Bp évi Révai-féle kiadás fotomech. utánny A kastély árnyékában: regény. Marosvásárhely: Mentor, p A kastély árnyékában: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesü-let, p Ágoston Julián: Wass Albert: A kastély árnyékában. Regény. Révai. = Magyar Kultúra, II. (1943). - p Balogh László. Wass Albert regényei [Farkasverem, A titokzatos őzbak, Csaba, Mire a fák megnőnek, A kas-tély árnyékában]. = Sorsunk, IV/10. (1944. október). - p Beke György: Wass Albert két regénye: Mire a fák megnőnek és A kastély árnyékában. = Erdélyi Szemle (Kolozsvár), XXIX/2. (1944). - p Bélteky László: Az erdélyi szellem [Wass Albert: A kastély árnyékában, Révai]. = Magyar Nemzet, 205. (1943. szeptember 11). - p Borbély László: A kastély árnyékában. = Magyar Pro-testánsok Lapja, XVII//10. (1943. október). - p Borshy Kerekes György: A kastély árnyékában. = Amerikai Magyar Népszava, LII/230. (1951. szeptember 28). - p. 4; W1/C: 6-7. jelű irattartó anyaga, Vasváry-gyűjtemény, Szeged, Somogyikönyvtár Dr. Wass Albert. [Bemutatkozás]. = Katolikus Magya-rok Vasárnapja (Youngstown, OH), Íróinkról rovat. XCII/39. (1985. október 13) Erdélyi [Jordáky] Lajos: Erdélyi történelmi regények [Nagy Jenő: Sárkányfogak között, I-II; Wass Albert: A kastély árnyékában; Kovács László: Gábor Áron]. = Népszava, LXXI/244. (1943. október 28). - p. 7.

8 208. Gutai István: Térvesztés, megmaradás, hontalanság: Wass Albert regényei. = Somogy, XXVIII/ 5. (2000. szeptember-október). - p *Kiss Gyula: A kastély árnyékában. = Magyar Élet, 12. (1943). - p Kovács Ferenc: Wass Albert-redivivus. = Korunk (Ko-lozsvár), 3. folyam, II/8. (1991. augusztus). - p Kovalovszky Miklós: A kastély árnyékában. = Diárium VI. (XIII)/9. (1943. szeptember). - p Kovalovszky Miklós: A kastély árnyékában. = Fiatal Magyarság, VI. (XIII)/9. (1943. október 14). - p Legeza Ilona: Wass Albert: A kastély árnyékában. = Makay Gusztáv: A kastély árnyékában. Wass Albert könyve - Révai. = Magyar Csillag, IV. (1944). - p Milotay István: A kastély árnyékában. = Új Magyarság, X/229. (1943. október 10). - p N. Pogány Albert: Wass Albert: A kastély árnyékában. = Forrás, II/2. (1944. február). - p Pomogáts Béla: A kő és a könyv megmarad. Wass Al-bert arcképéhez. - In: Pomogáts Béla: Politika és poéti-ka: tanulmányok a népi irodalomról. Miskolc: Felsőmagyarország, p Pomogáts Béla: Messzi kert embere, Erdély hűségében: Wass Albertről. = Világszövetség, II/14. (1993. július 6). - p Simó Márton: Wass Albert visszatérése: Wass Albert: A kastély árnyékában. Mentor, Marosvásárhely, = Magyar Napló, XII/1. (2000. január-március). - p Szabó Richárd: Wass Albert: A kastély árnyékában (Regény. Révai-kiadás.) = Protestáns Szemle, LIII/3. (1944. március). - p Szende Aladár: Jókai népi köntösben. Wass Albert két regénye: Mire a fák megnőnek és A kastély árnyékában (Révai kiadás). = Magyar Út, XII/44. (1943. november 4). - p Szőnyi Kálmán: Wass Albert: A kastély árnyékában. Révai kiadása. = Kalangya, (1944). - p Tóth Béla: Wass Albert két regénye. (Mire a fák meg-nőnek. - A kastély árnyékában). = Kalangya, (1944). - p *Tóth Béla: Mire a fák megnőnek. = Protestáns Tan-ügyi Szemle, (1944). - p Tavak könyve: Kilenc mese. / Hincz Gyula rajzaival. Budapest: Révai, p., 10 t Tavak könyve: 9 mese. Bad Wörishofen: Tavak könyve: Mesé[k]. [Ill.] Hincz Gyula. [Buenos Aires]: Kárpát: [195?] p Tavak könyve. Adamikné Jászó Anna; Horváth Ildikó, szerk. Budapest: Dinasztia, p Lásd még: Tavak és erdők könyve. Pomáz : Kráter Műhely Egyesület, p Lásd még: Märchen vom See, (német) B[alla] B[orisz?]: Wass Albert: Tavak könyve. Révai old. = Katolikus Szemle, LVIII/ 3. (1944). - p B[aróthi] G[éza?]: Wass Albert: Tavak könyve. = Élet, XXXV/7. (1944. február 13). - p Dr. Wass Albert. [Bemutatkozás]. = Katolikus Magya-rok Vasárnapja (Youngstown, OH), Íróinkról rovat. XCII/39. (1985. október 13) Inámi Zsófia: Wass Albert kincsei - gyermekeknek. = Magyartanítás, XL/2. (1999). - p Szombathy Viktor: Wass Albert: Tavak könyve. Révai. = Forrás, II/3. (1944. március). - p Tóth Béla: Wass Albert: Tavak könyve. (Kilenc mese. Hincz Gyula rajzaival. Révai-kiadás. H. és é. n.) = Pro-testáns Szemle, 10. (1944). - p Egyedül a világ ellen: regény. Budapest: Nemzeti Könyvtár, [1943]. - 60, [4] p Egyedül a világ ellen: regény. /Rajzok: Jeges Ernő/. [Buda-pest]: Stádium ny. [1943] p.

9 239. Egyedül a világ ellen: regény. [s.l.]: Érdekes könyvek, [194?] Egyedül a világ ellen: regény. Marosvásárhely: Mentor, További cím: Magukrahagyottak: két regény egy kötetben p Egyedül a világ ellen: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesü-let, p Lásd még: Vérben és viharban: két regény egy kötetben. Buda-pest: Magyar Ház, p Vérben és viharban: regény. / Szövegrajzok: Fáy Dezső /. Bu-dapest: Nemzeti Könyvtár [Stádium ny.], [1943] p Vérben és viharban: regény. / Fáy Dezső /. [Buda-pest]:[Stádium ny.], [1943] p Vérben és viharban: regény. [Budapest: Nemzeti Könyvtár, 1943] p. / Hozzányomva: A magyar ipar és kereskede-lem áttekintése a honfoglalástól napjainkig. Páll András Vérben és viharban: regény. Budapest: [Jövő ny.], [194?] 247. A hadak útján: vérben és viharban. Novi Sad: Pandora, p Vérben és viharban: regény. [vál., szerk., utószó Bálint István János]; [ill. Fáy Dezső és Jeges Ernő]. Budapest: Magyar Ház, További cím: Egyedül a világ ellen. Két regény egy kötetben p Vérben és viharban: regény. Marosvásárhely: Mentor, További cím: Hagyaték: két mű egy kötetben Vérben és viharban: regény. 2. kiad. Marosvásárhely: Mentor, További cím: Hagyaték: két mű egy kötetben Vérben és viharban: regény. Pomáz: Kráter, További cím: Egyedül a világ ellen. Két regény egy kötetben p Szücsné Markó [helyesen: Harkó] Enikő: Könyvaján-ló: Wass Albert: Vérben és viharban. = Magyartanítás, XLIII/1. (2002. január-február). - p Tavaszi szél: színmű. Budapest: színpadi játék 3 felvo-násban, 5 képben. Wass Albert gépelt kézirata alapján. A ter-vezett premier 1944 karácsonyán a Budapesti Nemzeti Szín-házban elmaradt. - In: Tavaszi szél és más színművek. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, p Lukácsi Éva - Balázs Ildikó: Műsorról levett nemzeti fájdalom. Wass Albert: Tavaszi szél. Múzsa: Népújságmelléklet (Marosvásárhely), 614. (2003. november 1). - p Lukácsi Éva - Balázs Ildikó: Műsorról levett nemzeti fájdalom. Wass Albert: Tavaszi szél. PoLíSz, 73. (2003. október-november). - p ; rövidített másodközlés: Múzsa: Népújságmelléket (Marosvásárhely), 614. (2003. november 1). - p Második alkotói korszak - a. Németország, A rézkígyó: regény. München: [Szerző], p. / Kéz-irat a szerző ajánlásával: Erzsébetnek hűséges szeretettel, Wass Albert ; hátul a szerző kézírásával: Dózsa Dánielé, Fadrusz u. 2. IV. / 257. Rézkígyó: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, További cím: Hagyaték: regény. Két regény egy kötetben p Rézkígyó: regény. Marosvásárhely: Mentor, További cím: Te és a világ. Két mű egy kötetben p Haklik Norbert: Wass Albert és a táltosok: a Trianon utáni hagyatékról és a reménység erejéről. [Rézkígyó; Hagyaték]. = Magyar Nemzet, (2002. június 4). - p Erdők könyve. 1. München: [Faragó Miklós], p Erdők könyve: elbeszélések. Toronto, Ont.: Patria Publishing Co, Ltd, [198?] p.

10 262. Erdők könyve: elbeszélések (mesék). Budapest: Dinasztia, p Erdők könyve: elbeszélések (mesék). 2. kiad. Budapest: Di-nasztia, p Lásd még: Die Welt ist schön: Märchen vom Wald (német) Inámi Zsófia: Wass Albert kincsei - gyermekeknek. = Magyartanítás, XL/2. (1999). - p Szabó T. Ádám: Erdélytől Bajorerdőig: beszélgetés Czegei és Szentegyedi Wass Albertné szül. Siemers Éva grófnéval = Studia nova = Új tanulmányok, I/1. (1994). - p Várady Imre: Wass Albert: az Erdők könyvétől a Ti-zenhárom almafáig. = Katolikus Szemle (Róma), VI/1. (1954). - p Te és a világ: tanítások - útravalóul. Vilsbiburg: [s.n.], p Te és a világ: tanítások - útravalóul. Buch und Zeitschriftenagentur Karl Rohmann [Magyar Betű sorozat], Te és a világ: tanítások - útravalóul. Czegei Wass Alapítvány kiad. [ gond. Simó József]. Budapest: Mustármag, p Te és a világ. A költő és a macska: elbeszélések : két mű egy kötetben. Pomáz: Kráter, [Vál. és az előszót írta: Dunai Ákos] , [3] p Te és a világ: tanítások - útravalóul. Marosvásárhely: Mentor, p. - További cím: Rézkígyó: két mű egy kötetben Dunai Ákos: Elöljáróban. - In: Wass Albert: A költő és a macska: elbeszélések Te és a világ: ta-nítások - útravalóul. Pomáz: Kráter, p Emesmester: Te és a világ: a Fehérlófia könyvajánlata. = Magyar Fórum, XV/32. (2003. augusztus 14). - p Szabó T. Ádám: Erdélytől Bajorerdőig: beszélgetés Czegei és Szentegyedi Wass Albertné szül. Siemers Éva grófnéval = Studia nova = Új tanulmányok, I/1. (1994). - p A láthatatlan lobogó: versek. Bethlen, A láthatatlan lobogó: versek. München: Amerikai Magyar Kiadó, p A láthatatlan lobogó: versek. Cleveland: A láthatatlan lobogó: versek. München: Amerikai Magyar Kiadó, p A láthatatlan lobogó: versek. Astor Ville, FL: Danubian Press, p A láthatatlan lobogó: versek. Astor Park, FL: Amerikai Ma-gyar Szépmíves Czéh, p Lásd még: A bujdosó imája: összegyűjtött versek. Budapest: Püski, p Lásd még: Összegyűjtött versek. Pomáz: Kráter Műhely Egye-sület, p Rónay László: A hazaszeretet versei: Wass Albert köl-tészetéről. = Somogy, XXV/4. (1997. július-augusztus). - p Várady Imre: A láthatatlan lobogó. (Wass Albert: A láthatatlan lobogó. Versek.) = Katolikus Szemle (Ró-ma), IX. (1957). - p Várdy-Huszár Ágnes: (Pittsburgh, PA): Nemzettudat a nyugati magyar költészetben, In: Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyar-országon II. [A III. Nemzetközi Hungarológiai Kong-resszuson - Szeged, augusztus elhango-zott elődadások.] [Békési Imre et al., szerk.] Budapest; Szeged: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság - Scriptum Kft., p Adjátok vissza a hegyeimet!: regény. Folytatásban: Hungária Adjátok vissza a hegyeimet!: regény. Bad Wörishofen: Hungá-ria, p Adjátok vissza a hegyeimet!: regény. 2. kiad. Bad Wörishofen: Hungária, p Adjátok vissza a hegyeimet!: regény. Bad Wörishofen: Adjátok vissza a hegyeimet!: regény. (2. kiad.) Astor Park, FL: Danubian Press, p Adjátok vissza a hegyeimet!: regény. Astor Park, FL: American Hungarian Literary Guild: [1970 k.] Adjátok vissza a hegyeimet!: regény. Budapest: Kráter Műhely Egyesület, További

11 cím: Jönnek!: két regény egy kötet-ben p Adjátok vissza a hegyeimet!: regény. Marosvásárhely: Mentor, p Adjátok vissza a hegyeimet!: regény. Budapest: Kráter Műhely Egyesület, 1997 [1999!]. - További cím: Jönnek! Két regény egy kötetben p Adjátok vissza a hegyeimet!: regény. Marosvásárhely: Mentor, p Lásd még: Elég volt!: kóruskantáta Lásd még: Gebt mir meine Berge wieder, 1949 (német) Lásd még: Give me back my mountains!, 1970 (angol) Lásd még: Devolvedme mis montanas!, 1953 (spanyol) : Búcsúbeszélgetés a kivándorló Wass Alberttel, aki-nek két regénye jelenik meg 2. kiadásban. [Adjátok visz-sza a hegyeimet!; Ember az országút szélén.] = Hungá-ria (München), IV/ 24. (1951. június 15). - p *- -: Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet! = Új Magyar Út, 2. (1950. február). - p Albert Gábor: Tükörszobában. - In: Albert Gábor: Nem fáj az a kőnek : ezredvégi krónika. Pécs: Pro Pannonia, p Balázs Ildikó: Adjátok vissza a hegyeimet! = Erdélyi Napló (Nagyvárad), XI/491. (2001. február 20). - p Dr. Wass Albert. [Bemutatkozás]. = Katolikus Magya-rok Vasárnapja (Youngstown, OH), Íróinkról rovat, XCII/39. (1985. október 13) Gutai István: Térvesztés, megmaradás, hontalanság: Wass Albert regényei. = Somogy, XXVIII/ 5. (2000. szeptember-október). - p Hajnal László Gábor (München): Wass Albert búcsúz-tatása. = Nemzetőr (München), XXXVI/ 506. (1992. jú-nius); másodközlés: Kapu, V/8. (1992). - p Kedves Csaba: Hegyek szószólója. Wass Albert: Adjá-tok vissza a hegyeimet! Marosvásárhely, Mentor. = Élő Erdély, (1998); Kovách Ödön: Wass Albert: Adjátok vissza a hegyei-met; - Regény. Hungária-kiadás. Bad Wörishofen, = Új Magyar Út (München), I/2. (1950. február). - p Legeza Ilona: Wass Albert: Jönnek! + Adjátok vissza a hegyeimet! = Magyar László: Wass Albert ötven éves. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo), (1958. február 9). - p Szabó T. Ádám: Erdélytől Bajorerdőig: beszélgetés Czegei és Szentegyedi Wass Albertné szül. Siemers Éva grófnéval = Studia nova = Új tanulmányok, I/1. (1994). - p Várady Imre: Wass Albert: az Erdők könyvétől a Ti-zenhárom almafáig. = Katolikus Szemle (Róma), VI/1. (1954). - p Száz éves dal az ismeretlen bujdosóról: versek. München, Lásd még: A bujdosó imája: összegyűjtött versek. Budapest: Püski, p Lásd még: Összegyűjtött versek. Pomáz: Kráter Műhely Egye-sület, p Szabó T. Ádám: Erdélytől Bajorerdőig: beszélgetés Czegei és Szentegyedi Wass Albertné szül. Siemers Éva grófnéval = Studia nova = Új tanulmányok, I/1. (1994). - p Örökösök: regény. folytatásban = Ahogy Lehet, ( ) Lásd még: Zsoltár és trombitaszó; Örökösök. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, p Ember az országút szélén: regény. München: Kossuth (A Mű-hely Könyvei), p Ember az országút szélén: regény. 2. kiad. München: [Kos-suth], p Ember az országút szélén: regény. Cleveland: Ember az országút szélén: regény. Astor Park, FL: Ember az országút szélén: regény. 3. kiad. Astor: Danubian Press, p.

12 325. Ember az országút szélén: regény. 4. kiad. Budapest; Toronto: Vörösváry, p Ember az országút szélén: regény. Marosvásárhely: Mentor, További cím: Jönnek: két regény egy kötetben p Ember az országút szélén: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, p Lásd még: Man by the side of the road, 1984 (angol) : Búcsúbeszélgetés a kivándorló Wass Alberttel, aki-nek két regénye jelenik meg 2. kiadásban. [Adjátok visz-sza a hegyeimet!; Ember az országút szélén.] = Hungá-ria (München), IV/ 24. (1951. június 15). - p Ajusinszky Béla: Utószó Wass Albert új regényéhez [Ember az országút szélén]. = Magyarok Útja (Buenos Aires), III/20. (1950. november 15). - p Kovács Ferenc: Wass Albert-redivivus. = Korunk (Ko-lozsvár), 3. folyam, II/8. (1991. augusztus). - p Legeza Ilona: Wass Albert: Ember az országút szélén. = Magyar László: Wass Albert ötven éves. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo), (1958. február 9). - p Novák Béla Dénes: Wass Albert - Ember a világ szélén. = PoLíSz, 54. (2000. augusztusszeptember). - p Pomogáts Béla: Messzi kert embere, Erdély hűségében: Wass Albertről. = Világszövetség, II/14. (1993. július 6). - p Várady Imre: Wass Albert: az Erdők könyvétől a Ti-zenhárom almafáig. = Katolikus Szemle (Róma), VI/1. (1954). - p Második alkotói korszak - b. Amerikai Egyesült Államok, Tizenhárom almafa: regény. Brüsszel-Hilversum-München: Magyar Ház, [1951]. - p almafa: regény. Buenos Aires: Magyarok Útja, [1952] p Tizenhárom almafa: regény. Marosvásárhely: Mentor, p Tizenhárom almafa: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, p Bohák Csaba: Levágott csonkokból is nőhet termőfa. (Wass Albert: Tizenhárom almafa). = Új Szó (Szlová-kia), (2000. augusztus 3). - p Gutai István: Térvesztés, megmaradás, hontalanság: Wass Albert regényei. = Somogy, XXVIII/ 5. (2000. szeptember-október). - p Haklik Norbert: Csuda Mózsi almafái: Wass Albert székely furfanggal átitatott regénye. = Magyar Nemzet, (2002. október 14). - p Pomogáts Béla: Messzi kert embere, Erdély hűségében: Wass Albertről. = Világszövetség, II/14. (1993. július 6). - p Várady Imre: Wass Albert: az Erdők könyvétől a Ti-zenhárom almafáig. = Katolikus Szemle (Róma), VI/1. (1954). - p Elvész a nyom: regény. Cleveland, OH: Kossuth Publishing Co., p Elvész a nyom: regény. 2. kiad. Toronto: Stephen Vörösváry - Weller Publ. Co., p Elvész a nyom: regény. Youngstown, OH: Elvész a nyom: regény. Budapest: Elvész a nyom: regény. Marosvásárhely: Mentor, p Elvész a nyom: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, p Elvész a nyom: regény. 2. kiad. Pomáz: Kráter Műhely Egyesü-let, p Lásd még: Die Spur verliert sich, (német) Lásd még: Het verloren spoor, (holland) : Elvész a nyom. = Testvériség, (1952. november); W1/C: 12. jelű irattartó anyaga, Vasváry-

13 gyűjtemény, Szeged, Somogyi-könyvtár Balázs Ildikó: Elvész a nyom: Wass Albert istenkeresé-se. = Erdélyi Napló (Nagyvárad), XII/38. (2002. szep-tember 24). - p János Andor: Kimazsolázom Wass Albertet : szemér-metlen lázítás, fröcsögő gyűlölet az Elvész a nyom című kötetben. = Az Ember, (1953. október 3). - p Magyar László: Az emigráns regény útja [Wass Albert: Ember az országút szélén; Elvész a nyom]. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo), XII/499. (1959. április 26.) - p Magyar László: Wass Albert ötven éves. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo), (1958. február 9). - p Hanky tanár úr amerikai kalandjai: könyvsorozat-terv. [Pitts-burgh, PA: Magyarság Könyvosztály, Pannonia nyomda, 1956.] rész: Hanky tanár úr megérkezik Amerikába (1956. április) rész: Hanky tanár úr felcsap farmernek (1956. május) rész: Hanky tanár úr és a kísértet (1956. június) : Hanky tanár úr amerikai kalandjai : Az embe-rek az igazságot nehezebben hiszik el, mint a hazugsá-got. = Magyarság (Pittsburgh, PA), (1956. március 23); W1/C: 20. jelű irattartó anyaga, Vasváry-gyűjtemény, Szeged, Somogyi-könyvtár Az Antikrisztus és a pásztorok: regény. München: Az Antikrisztus és a pásztorok: regény. = Kárpát (Buenos Ai-res), folytatásban közölve, (1958) Az Antikrisztus és a pásztorok: regény. Buenos Aires: Kárpát, p Az Antikrisztus és a pásztorok: regény. Köln - Detroit. Mich.: Amerikai Magyar, [1959?] p Az Antikrisztus és a pásztorok: regény. Marosvásárhely: Men-tor, p Az Antikrisztus és a pásztorok: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, p Balázs Ildikó: Egy forgatásra váró forgatókönyv [Wass Albert: Az Antikrisztus és a pásztorok]. = Erdélyi Napló (Nagyvárad), XII/35. (2002. szeptember 3.) - p Haklik Norbert: Az Antikrisztus és a pászorok. = Ma-gyar Nemzet, (2002. május 16). - p Magyar László: Wass Albert regénye: Az Antikrisztus és a pásztorok. - Kárpát, = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo), XII/487. (1959. február 1). - p A funtineli boszorkány: regény. Buenos Aires: Kárpát, p A funtineli boszorkány: regény. Cleveland, OH: Kárpát, p A funtineli boszorkány: regény. Köln: A funtineli boszorkány: regény. Kárpát, A funtineli boszorkány: regény. Youngstown, OH: Katolikus Magyarok Vasárnapja db; 1. Az urszubeli leány p; 2. Kunyhó a Komárnyikon p; 3. A funtineli boszorkány p A funtineli boszorkány: regény. Budapest: PallWest Kft., 1990 [!1991]. - 3 db; 1. Az urszubeli leány, 1991, cop p; 2. Kunyhó a Komárnyikon, 1991, cop p; 3. A funtineli boszorkány, 1991, cop p A funtineli boszorkány: regény. Budapest: West Cost Tr. [Ma-lomfalvi], p A funtineli boszorkány: regény. Marosvásárhely: Mentor, db; 1. Az urszubeli leány p; 2. Kunyhó a Komárnyikon p.; 3. A funtineli boszorkány p A funtineli boszorkány: regény. Kráter: Pomáz, db; 1. Az urszubeli leány p; 2. Kunyhó a Komárnyikon p; 3. A funtineli boszorkány p Lásd még: Nuza, (német).

14 384. Lásd még: Es sind die größten Schmerzen nicht worüber Frauen weinen, (német) Lásd még: Lângă Scaunul Domnului, (román) : Gazdag tartalommal jelent meg a Kárpát 2-3. száma [Wass Albert: A funtineli boszorkány]. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo), XII/513. (1959. augusztus 2). - p : A Kárpát és az Ahogy lehet új száma [Wass Albert: A funtineli boszorkány, részletek] = Délamerikai Ma-gyar Hírlap (Sao Paolo), XII/520. (1959. szeptember 20). - p Anteus: Wass Albert: Funtineli boszorkány. Regény - Kárpát kiadása = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo), (1961. július 9). - p Bödőcs Pál (London): Wass Albert írói munkássága 925-ig. [A funtineli boszorkány című regényről (1959).] = Nemzetőr, (1985. december január). - p Dr. Wass Albert. [Bemutatkozás]. = Katolikus Magya-rok Vasárnapja (Youngstown, OH), Íróinkról rovat, XCII/39. (1985. október 13) Dunai Ákos: Wass Albert hazatér[a funtineli boszor-kány, Buenos Aires, c.], (mellette a Kísértet Lópatakán c. elbeszélés]. = Délsziget, 15. (1989). - p. 5-8; újraközlés: - In: Korniss Gabriella, gróf: Elődök és utódok: erdélyi főnemesek a XX. században. Budapest: Unikornis Könyvkiadó, p Ittzés Tamás: Wass Albert örök igazsága [A funtineli boszorkány]. = http: (2003. április 24) Legeza Ilona: Wass Albert: A funtineli boszorkány. = Nagy Pál: Az emlékezet ösvényein: a mindig hazanéző Wass Albert. = Nyugati Magyarság (Montreal - Buda-pest), XV/5. (1997. május). - p. 10; másodközlés: Ma-gyarok Vasárnapja, (1998. április). - p Pályi Gyula: Európai üzenet - Floridából: Wass Albert: A funtineli boszorkány. I-III. Palwest, Budapest, = Katolikus Szemle (Róma), XLII/4. (1990). - p Pomogáts Béla: Messzi kert embere, Erdély hűségében: Wass Albertről. = Világszövetség, II/14. (1993. július 6). - p Pósa Zoltán: Wass Albert, a misztikus hontalan. = Napi Magyarország, (1999. szeptember 25). - p Szabó T. Ádám: Erdélytől Bajorerdőig: beszélgetés Czegei és Szentegyedi Wass Albertné szül. Siemers Éva grófnéval = Studia nova = Új tanulmányok, I/1. (1994). - p Szokolay András (New York): Wass Albert újabb regé-nyei. = Nemzetőr (München), XI/ (1966. de-cember-január) *Szűcs Zoltán: Nem értem Wass Albertet [Wass Albert műveiről: A funtineli boszorkány]. - In: Szűcs Zoltán: Égi és földi pórázaink. Budapest: Magyar Út Körök Mozgalom, p Átoksori kísértetek: regény. Toronto: Amerikai Magyar Szépmíves Céh, p Átoksori kísértetek: regény. Toronto: Canada Weller Publishing Co., p Átoksori kísértetek: regény. Marosvásárhely: Mentor, p Átoksori kísértetek: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, p Átoksori kísértetek: regény. 2 kiad. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, p Lásd még: The purple ghosts of Damnation Row, (angol) Szokolay András (New York): Wass Albert újabb regé-nyei. = Nemzetőr (München), XI/ (1966. de-cember-január) Neszméri Tünde: Wass Albert, a háborús bűnös átok-sora. Tanuljunk magyarságot és szeretetet egy irodal-mi műből. = Szabad Újság (Szlovákiai magyar hetilap), (2003. március 31) Zsávolya Zoltán: Wass Albert: Átoksori kísértetek; Tavak és erdők könyve (Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, o.; o.). = A Balassi Bálint In-tézet honlapja, 2003/3) Elvásik a veres csillag: regény. Toronto: Canada Weller Publishing Co., p.

15 411. Elvásik a veres csillag: regény. Marosvásárhely: Mentor, p Elvásik a veres csillag: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesü-let, p Lásd még: The red star wanes, (angol) Gutai István: Térvesztés, megmaradás, hontalanság: Wass Albert regényei. = Somogy, XXVIII/ 5. (2000. szeptember-október). - p Haklik Norbert: Vajon elvásik-e a veres csillag? = Magyar Nemzet, (2002. augusztus 8). - p Pósa Zoltán: Wass Albert, a misztikus hontalan. = Napi Magyarország, (1999. szeptember 25). - p Szkiba Edit: Láttam a lehulló vörös csillagot, valóban elvásott. = WA - MERTt Š ME Számítóközpont Szokolay András (New York): Wass Albert újabb regé-nyei [A funtinelli boszorkány, 1959, Átoksori kísértetek, 1964, Elvásik a veres csillag, 1965]. = Nemzetőr (Mün-chen), XI/ (1966. december-január) Takács Ferenc: Mózsi a vérzivatarban: Wass Albert: Elvásik a veres csillag. = Népszabadság, LX/303. (2002. december 31). - p Magukrahagyottak: regény. Toronto, Ont.: Canada Weller by Publishing Co., p Magukrahagyottak: regény. Toronto, Ont.: Amerikai Magyar Szépmíves Czéh, p Magukrahagyottak: regény. Marosvásárhely: Mentor, p. - További cím: Egyedül a világ ellen: két regény egy kö-tetben Magukrahagyottak: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, p Lásd még: Forsaken are the Brave, (angol) Lásd még: Why?, (angol) Haklik Norbert: Wass Albert védőbeszéde a magukrahagyottakért. = Magyar Nemzet, LXIV/301. (2001. december 28). - p. 14; másodközlés: = Valaki tévedett: elbeszélések, Astor Park, FL: Amerikai Magyar Szépmíves Czéh, p Valaki tévedett: elbeszélések, Pomáz: Kráter Mű-hely Egyesület, p Valaki tévedett: elbeszélések, Marosvásárhely: Mentor, Magyar László: Jegyzetek egy könyvsorozathoz [Wass Albert novellái]. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo), XII/507. (1959. június 21). - p Wass Albert: Álarcos bohózat Kicsi Anna sírkeresztje körül.. = Magyarság (Pittsburgh, PA), [1952]; W1/C: jelű irattartó anyaga, Vasváry-gyűjtemény, Sze-ged, Somogyi-könyvtár Válogatott magyar mondák. Kovács Fréda gyűjtését s. a. r. Wass Albert. Astor Park: Amerikai Magyar Szépmíves Czéh, p Válogatott magyar mondák. [Wass Albert feldolgozásában]. - Budapest: Dinasztia, p Lásd még: Válogatott magyar mondák és népmesék. Pomáz: Kráter, Lásd még: Selected Hungarian legends, (angol) Bartsch, Rudolf: Wass Albert: Válogatott Magyar Mondák. = Ural-Altaische Jahrbücher, 49. kötet. Wiesbaden, p Az Amerikai Magyar Szépmíves Czéh. Astor Park, FL, [1974]. - In: W1/C: jelű irattartó

16 anyaga, Vasváry-gyűjtemény, Szeged, Somogyi-könyvtár Kard és kasza: regény. Oakville, Ont.: Sovereign Press, p Kard és kasza: regény. 2. kiad. Astor Park, FL: Amerikai Ma-gyar Szépmíves Czéh, db; 1. Krónikás írás p; 2. Szemtanúság p Kard és kasza: regény. Marosvásárhely: Mentor, db; 1. Krónikás írás p; 2. Szemtanúság p Kard és kasza: regény. Marosvásárhely: Mentor, db; 1. köt. Krónikás írás p; 2. köt. Szemtanúság p Czére Béla: Wass Albert: Kard és kasza. Mentor, = Kortárs, XLI/10. (1997. október). - p Demény Péter: A mitikus regény: Wass Albert: Kard és kasza. Mentor, Marosvásárhely, = Látó (Maros-vásárhely), IX/2. (1998). - p Gábor Áron: Wass Albert: Kard és kasza című új regé-nye. = Nemzetőr (München), XXI/312. (1976. április) Kisjókai Erzsébet: Kard és kasza. Astor Park, FL, = The Canadian-American Review of Hungarian Studies, IV/2. (1977). - p Kiss Béla, A.: Boldog örömet tükrözni: Wass Albert Kard és kasza című regénye Mezőség történetét elevení-ti fel. = Új Szó (Szlovákia), LII/14. (1999. január 19). - p Kovács Ferenc: Wass Albert-redivivus. = Korunk (Kolozsvár), 3. folyam, II/8. (1991. augusztus). - p Legeza Ilona: Wass Albert: Kard és kasza. = Nagy Pál: Az emlékezet ösvényein: a mindig hazanéző Wass Albert. = Nyugati Magyarság (Montreal - Buda-pest), XV/5. (1997. május). - p. 10; másodközlés: Ma-gyarok Vasárnapja, (1998. április). - p *Wass Albert: Kard és kasza: Előszó: az író mondani-valója. = Magyarok Vasárnapja (California), CIV/1. (1997. január 12). - p A Zepetneki Tötösy család adattára / Records of the Tötösy de Zepetnek Family: (1999-): Czegei Gróf Wass Albert, Kard és kasza című regé-nyének egyik szereplője egy Tötössi Dániel (Dani), a fő-hős 452. Zsigmond András: Krónikás Írás. [Wass Albert Kard és kasza c. regénye első kötetének ismertetése.] = Krónika (Toronto), II/5. (1976. május). - p Magyar örökségünk. Wass Albert szerkesztette tanulmány-gyűjtemény. Ligonier, PA: Bethlen Press, p Magyar örökségünk. Összeáll Astor, FL: Amerikai Magyar Szépmíves Czéh, [2 térk] Magyar örökségünk. Debrecen: Gróf Wass Albert Társaság, p Lásd még: Magyar örökségünk: tanulmányok, novellák, hátrahagyott írások, interjúk. Pomáz: Kráter, 2001; p Lásd még: Our Hungarian Heritage, (angol) Ablonczy László: Wass Albert szabadságharca. = Re-formátusok Lapja, (2003. február 16) Barta Boglárka: Magyar örökségünk. = Magyar De-mokrata, VII/10. (2003. március 6). - p Halálos köd Holtember partján: regény. Astor, FL: Amerikai Magyar Szépmíves Czéh, p Halálos köd Holtember partján: regény. [Dunai Ákos elősza-vával]. Budapest: Pallas Lap- és Kvk., p Halálos köd Holtember partján: regény. Dunai Ákos előszavá-val. Pomáz: Kráter, p.

17 463. Lásd még: Deadly fog at Dead man's Landing, (angol) Beke György: Halálos köd Holtember partján. = Könyvvilág, 7. (1990). - p Haklik Norbert: [Halálos köd Holtember partján]. = Magyar Nemzet, (2002. május 30) Hagyaték: regény. Astor, FL: Amerikai Magyar Szépmíves Czéh, p Hagyaték: a szerző válogatása életművéből. Budapest; Ungvár: Trikolor; Intermix, p Hagyaték: a szerző válogatása életművéből. 2. kiad. Budapest: Örökségünk, [1998] p Hagyaték: a szerző válogatása életművéből. 3. kiad. Budapest: Trikolor, [1998] , [2] p Hagyaték: a szerző válogatása életművéből. 4. kiad. Budapest: Trikolor, [1999] , [2] p Lásd még: Vérben és viharban: két mű egy kötetben. Marosvá-sárhely: Mentor, Lásd még: A rézkígyó. Két regény egy kötetben. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, p Balázs Ildikó: A vasárnapi ige mellé: Wass Albert Hagyatéka. = Erdélyi Napló (Nagyvárad), XII/50. (2002. december 17). - p. 13; Balázs Ildikó: Wass Albert istenkeresése. = Confessio, XXVII/2. (2003. június). - p Haklik Norbert: Wass Albert és a táltosok: a Trianon utáni hagyatékról és a reménység erejéről. [Rézkígyó; Hagyaték]. = Magyar Nemzet, (2002. június 4). - p Legeza Ilona: Wass Albert: Hagyaték. = Wass Albert: Hagyaték. = A költő és a macska: kiadatlan elbeszélések, Vál. és az előszót írta: Dunai Ákos. Boardman, OH: Hazánk; To-ronto, Ont.: Pannonia Books, p A költő és a macska: elbeszélések, Pomáz: Kráter, p. - További cím: Te és a világ: tanítások - útrava-lóul. - Vál. és az előszót írta: Dunai Ákos Dunai Ákos: Elöljáróban. - In: Wass Albert: A költő és a macska: elbeszélések Te és a világ: ta-nítások - útravalóul. Pomáz: Kráter, p Voltam: önéletrajz, Ld. Egyéb kiadványok. Posztumusz kötetek A bujdosó imája: összegyűjtött versek. Budapest: Püski, p Lásd még: Összegyűjtött versek Fábián Gyula: Üzenet haza. - In Wass Albert: A bujdosó imája: összegyűjtött versek. Budapest: Püski, p Kanyar József: Wass Albert: A bujdosó imája: össze-gyűjtött versek. Püski, = Confessio, 3. (1999). - p Szénási Sándor: Dalol a honvágy. = Reformátusok Lapja, XLIII/12. (1999. március 21). - p Tóth Zoltán: A bujdosó imája. = Új Ember, LIV/52. (1998. december 27). - p Válogatott magyar népmesék. [S. a. r. Wass Albert. Petry Béla illusztrációival]. Budapest: Dinasztia, p Lásd még: Selected Hungarian folk tales, (angol) Lásd még: Válogatott magyar mondák és népmesék. Pomáz: Kráter, Magyar örökségünk: tanulmányok, novellák, hátrahagyott írások és riportok az íróval. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, p.

18 492. Magyar örökségünk: tanulmányok, novellák, hátrahagyott írások és riportok az íróval. 2. kiad. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, p Mese az erdőről. [Budapest]: [Ráday], p Összegyűjtött versek. Turcsány Péter, szerk. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, p Molnár Pál: Fájó sorskérdések sora: Wass Albert a szabadságról. [Wass Albert: Összegyűjtött versek]. = Heti Válasz, 11. (2002. március 15). - p Szakolczay Lajos: Pokolra szállás nélkül? Wass Albert költészetéről. = Hitel, XV/2. (2002. február). - p Hűség bilincsében: elbeszélések, novellák, karcolatok, emlékezések. [Összegyűjt., szerk. és jegyzetekkel ellátta Nagy Pál]. Marosvásárhely: Mentor db; 1. Elbeszélések, n 3. Időszaki kiadványok Első alkotói korszak, Versek Hókirály. = Vadász Újság, II/12. (1923. december 1). - p Cserkészeten. = Vadász Újság, III/8. (1924. szeptember 1). - p Egy emlék. = Vadász Újság, III/6. (1924. június 1). - p Fuit. = Ifjú Erdély, II/10. (1924. június). - p Hajnal. = Vadász Újság, III/10. (1924. október 1). - p Idill (Ott a hegy orma ). = Vadász Újság, III/3. (1924. március 1). - p Karácsonyest. = Vadász Újság, III/12. (1924. december 1). - p Kezet a kézbe. = Ifjú Erdély, II/9. (1924. május 2). - p Március (Süvölt a szél). = Vadász Újság, III/4. (1924. április 1). - p Nyári éj. = Vadász Újság, III/9. (1924. szeptember 1). - p Ősz. = Ifjú Erdély, II/2. (1924. október). - p Egy régi emlék. = Vadász Újság, III/12. (1924. december 1.) - p Szalonka-húzáson. = Vadász Újság, III/5. (1924. május 1). - p Titok. = Vadász Újság, III/11. (1924. november 1). - p Vadász-bajtársaimhoz. = Vadász Újság, III/6. (1924. június 1). - p A vadorzók. = Vadász Újság, III/12. (1924. december 1). - p Valahol messze susognak a lombok. = Vadász Újság, III/4. (1924. április 1). - p Villám. = Ifjú Erdély, II/2. (1924. október). - p Alkonyati rózsák. = Ellenzék, XLVI/280. (1925. december 7). - p Álomtündérhez. = Ifjú Erdély, IV/1. (1925. szeptember). - p Antik óra. = Pásztortűz, XI/21. (1925. október 18). - p Búcsú elégia. = Ifjú Erdély, IV/2. (1925. október). - p. 31.

19 720. Csillagvirágok. = Ifjú Erdély, III/7. (1925. március). - p Dianához. = Vadász Újság, IV/6. (1925. június 1). - p Az én múzsám. = Vadász Újság, IV/9. (1925. szeptember 1). - p A fajdkakas. = Vadász Újság, IV/5. (1925. május 1). - p Február. = Vadász Újság, IV/2. (1925. február 1). - p Februári álom. = Vadász Újság, IV/4. (1925. április 1). - p A havason. = Ifjú Erdély, III/8. (1925. április). - p Hulló csillagok. = Ifjú Erdély, IV/2. (1925. október). - p Húzáson. = Vadász Újság, IV/4. (1925. április 1). - p Igazgyöngyök. = Ifjú Erdély, III/8. (1925. április). - p Jókai Mórhoz. = Ifjú Erdély, III/7. (1925. március). - p Jön a vihar. = Vadász Újság, IV/10. (1925. október 1). - p Levél a tengerpartról. = Pásztortűz, XI/20. (1925. október 4). - p Megint az ősz. = Vadász Újság, IV/11. (1925. november 1). - p Megnémultam. = Ifjú Erdély, III/8. (1925. április). - p Memnon szobor. = Ifjú Erdély, IV/3. (1925. november) Mese. = Ifjú Erdély, IV/2. (1925. október). - p Őszi dal. = Pásztortűz, XI/21. (1925. október 18). - p Őszi hangulat. = Ellenzék, XLVI/250. (1925. november 2). - p Pacsirta. = Vadász Újság, IV/3. (1925. március 1). - p Reád gondoltam. = Ifjú Erdély, IV/2. (1925. október). - p Rózsaszirmok. = Ifjú Erdély, III/8. (1925. április). - p Szeressétek az iskolát! = Ifjú Erdély, IV/4. (1925. december). - p Szeretném. = Ifjú Erdély, IV/1. (1925. szeptember). - p Tél. = Vadász Újság, IV/1. (1925. január 1). - p Téli hangulat. = Vadász Újság, IV/12. (1925. december 1). - p Temetőben. = Ifjú Erdély, III/10. (1925. június). - p A vadgalamb. = Vadász Újság, IV/6. (1925. június 1). - p Virágok. = Ellenzék, XLVI/226. (1925. október 5). - p Chryzanthémnek. = Vasárnap, X/18. (1926. szeptember 5). - p Csak csendesen. = Ifjú Erdély, V/3. (1926. november). - p A csend. = Vadász Újság, V/7. (1926. július 1). - p Csolnakok (Szentgothárd).= Pásztortűz, XII/18. (1926. szeptember 12). - p Darvak. = Ifjú Erdély, IV/11. (1926. július) - p Együtt. = Ifjú Erdély, V/1. (1926. szeptember). - p Az első levél. = Vadász Újság, V/10. (1926. október 1). - p Erdélyi fák között. = Pásztortűz, XII/8. (1926. április 25). - p Erek. = Ifjú Erdély, V/11. (1926. július). - p Gondolsz-e rám? = Ifjú Erdély, IV/5. (1926. január). - p Ha visszatérek. = Ifjú Erdély, V/3. (1926. november). - p Havasi dal. = Vadász Újság, V/ (1926. november-december). - p Idill a magasságban. Reményik Sándornak (Mező-Záh). = Pásztortűz, XII/7. (1926. április 11). - p Látható az Isten. = Ifjú Erdély, IV/11. (1926. július). - p Lohengrin. = Ifjú Erdély, V/3. (1926. november). - p Lövés. = Vadász Újság, V/6. (1926. június 1). - p Májusi zivatar. = Vadász Újság, V/5. (1926. május 1). - p Márciusi ballada. = Vadász Újság, V/3. (1926. március 1). - p A múzsához. = Ifjú Erdély, IV/5. (1926. január). - p Nekünk mi marad? = Pásztortűz, XII/1.(1926. január 17). - p. 4.

20 769. Nolite tangere circulos meos. = Ifjú Erdély, IV/10. (1926. június). - p Ősz lesz (Szentgothárd). = Pásztortűz, XII/16. (1926. augusztus 15). - p A régi képek. = Vadász Újság, V/1. (1926. január 1). - p Sajó-parti dal. = Ifjú Erdély, V/2. (1926. október 2). - p Szegény vagyok. = Ifjú Erdély, V/1. (1926. szeptember). - p Tavaszi séta. = Vadász Újság, V/6. (1926. június 1). - p Tavasz-várás (Kolozsvár). = Pásztortűz, XII/4. (1926. február 28). - p Tóparton. = Vadász Újság, V/8. (1926. augusztus 1). - p Tragédia. = Vadász Újság, V/5. (1926. május 1). - p Villám. = Vadász Újság, V/8. (1926. augusztus 1). - p Ajánlás. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Aki a napba nézett. = Ifjú Erdély, V/9. (1927. május). - p Aki a napba nézett. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Amikor mi búcsúzunk. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Aranyország. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Barabás! = Ifjú Erdély, VI/4. (1927. december). - p A bércek énekelnek. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Bogáncs. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Csak csendesen. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p A csalogány. = Vadász Újság, VI/7-8. (1927. július-augusztus 1). - p Csolnakok. In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Dal. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Darvak. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Egyedül. = Vadász Újság, VI/2. (1927. február 1.) - p Együtt [gróf Bethlen Beátána..] - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Éjjel. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Éjjel a tetőn. = Vadász Újság, VI/9. (1927. szeptember 1). - p Előhang: prózavers. (Szentgothard, november 14). - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Erdélyi búcsú [Egy Szentgothardi vén fenyőre írtam]. (Szentgothard, november 14.) - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Erdélyi fák között. = Ifjú Erdély, VI. (1927. szeptember 1). - p Erdélyi fák között. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Fekete gálya a Sajón. = Pásztortűz, XIII/ (1927. december 25). - p Ha jön az ősz. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Ha jönne egy fecske. = Vasárnap, X/14. (1927. július 10). - p Ha visszatérek. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Hajnali nyomok. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Hajnali séta. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Hálaadás. = Ifjú Erdély, V/9. (1927. május). - p Hálaadás. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Hangulatok [ifj. gróf Bethlen Balázsnénak]. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Házsongárdi temetőben. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Holló ének. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Hulló levelek. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Idill (Katlan homályban ). - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Idill a magasságban [Reményik Sándornak]. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Jegenyék [Egy másik jegenyének]. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p.

Wass Albert erdélyi korszaka 1923-1944

Wass Albert erdélyi korszaka 1923-1944 Bölcsészdoktori értekezés Wass Albert erdélyi korszaka 1923-1944 Balázs Ildikó Debreceni Egyetem BTK 2008 1 AZ ÉRTEKEZÉS CÍME Értekezés a doktori (Ph.D.) fokozat megszerzése érdekében a... tudományágban

Részletesebben

FULBRIGHT SCHOLAR PROGRAM PRELIMINARY STRATEGY FOR CATALOGING

FULBRIGHT SCHOLAR PROGRAM PRELIMINARY STRATEGY FOR CATALOGING FULBRIGHT SCHOLAR PROGRAM PRELIMINARY STRATEGY FOR CATALOGING THE ARCHIVES OF CLEVELAND HUNGARIAN HERITAGE MUSEUM "THE USA AND HUNGARY IN CLEVELAND: information processing as a bridge between two nations

Részletesebben

Kráter Műhely Egyesület Wass Albert Életműve 15. kötet (bővített kiadás) kemény kötésben 1. kötet (bővített kiadás) Szerkesztette: Turcsány Péter

Kráter Műhely Egyesület Wass Albert Életműve 15. kötet (bővített kiadás) kemény kötésben 1. kötet (bővített kiadás) Szerkesztette: Turcsány Péter Kráter Műhely Egyesület Wass Albert Életműve 15. kötet (bővített kiadás) kemény kötésben 1. kötet (bővített kiadás) Szerkesztette: Turcsány Péter Az Összegyűjtött versek második, bővített kiadása Pomáz,

Részletesebben

Kosztolányi Dezső írásainak jegyzéke, valamint a róla szóló cikkek gyűjteménye repertóriumokban *

Kosztolányi Dezső írásainak jegyzéke, valamint a róla szóló cikkek gyűjteménye repertóriumokban * Kosztolányi Dezső írásainak jegyzéke, valamint a róla szóló cikkek gyűjteménye repertóriumokban * Összegyűjtötte Aradi Réka, Csonki Árpád, Dobos Ida, Domnanics Anita, Molnár Fábián, Szabó Laura 1. Forrás:

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő

2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő 2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő I. Irodalomtörténet Monográfiák, tanulmánykötetek Szövegkiadások, szerkesztések

Részletesebben

http://de.wikipedia.org/wiki/ferenc_kontra http://hu.wikipedia.org/wiki/kontra_ferenc

http://de.wikipedia.org/wiki/ferenc_kontra http://hu.wikipedia.org/wiki/kontra_ferenc Kontra Ferenc bibliográfia http://de.wikipedia.org/wiki/ferenc_kontra http://hu.wikipedia.org/wiki/kontra_ferenc I. KÖNYVEK I. 1. Önálló kötetek Jelenések, versek, Magyar Képes Újság, Eszék, 1984. (Maurits

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 63.Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 63.Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 63.Könyvárverés LXVI. Legyen átok a földön, Hol ama fa termett, A mellyből én nekem Bölcső készítteték; Legyen átkozott a kéz, Melly e fát ülteté, És átkozott az eső s a

Részletesebben

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. szerkesztik kókay györgy és németh s. katalin készült a magyar tudományos akadémia irodalomtudományi intézetében

Részletesebben

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Politikatörténeti Intézet Kht. Könyvtár KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Összeállította Máté Zsuzsanna Aki tettekkel élte végig a XX. századot - Bevezető 1999. februájában búcsúztunk el Karig Sárától, aki századunk

Részletesebben

K Á R Á S Z J Ó Z S E F

K Á R Á S Z J Ó Z S E F K Á R Á S Z J Ó Z S E F Bibliográfia Összeállította: KŐSZEGFALVI FERENC Hódmezővásárhely 2003. Előszó Születésének kilencvenedik évfordulóján emlékezünk Hódmezővásárhely díszpolgárára, a viharsarki, Tisza-Maros

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 78. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 78. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 78. Könyvárverés Kiállítás: 2015. június 16-án (kedden), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest, VI. ker.

Részletesebben

írói í r á s a i Összeállította 1 9 5 4.

írói í r á s a i Összeállította 1 9 5 4. A V Á L A S Z írói és í r á s a i Összeállította G a l a m b o s F e r e n c. 1 9 5 4. Bevezetés. A Válasz 1934. májusában indult, Sárközi György szerkesztésében, írógárdája leginkább a Nyugat azon íróiból

Részletesebben

Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján (I.)...3. Bölöni Domokos: Szélrózsa kankalin (VI.)...

Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján (I.)...3. Bölöni Domokos: Szélrózsa kankalin (VI.)... T A R T A L O M Erdélyi Toll IRODALMI ÉS MŰVELŐDÉSI FOLYÓIRAT t Megjelenik negyedévente Székelyudvarhelyen V. évfolyam 2013 1. szám MŰHELY Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely

Részletesebben

Oltványi Imre (Bácsalmás 1893. II. 20. Budapest 1963. I. 13.) politikus, művészeti író, gyűjtő, lapszerkesztő

Oltványi Imre (Bácsalmás 1893. II. 20. Budapest 1963. I. 13.) politikus, művészeti író, gyűjtő, lapszerkesztő 2014. március 2. Oltványi Imre (Bácsalmás 1893. II. 20. Budapest 1963. I. 13.) politikus, művészeti író, gyűjtő, lapszerkesztő Névváltozatai: Ártinger Imre majd édesanyja nevét vette fel: Oltványi Imre,

Részletesebben

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN ÍRÓK ÉS MŰVEKl Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN 1 ERDÉLYI TOLL KÖNYVEKl KIADVÁNYOK 2 A könyv borítóját Beke Sándor-Olivér tervezte Beke Sándor AZ ERDÉLYI

Részletesebben

SZENT ATANÁZ GÖRÖGKATOLIKUS HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRABAN LÉVŐ MAGYAR NYELYVŰ SZÉPIRODALMI MŰVEK LISTÁJA. készült: 2012. 11.16.

SZENT ATANÁZ GÖRÖGKATOLIKUS HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRABAN LÉVŐ MAGYAR NYELYVŰ SZÉPIRODALMI MŰVEK LISTÁJA. készült: 2012. 11.16. SZENT ATANÁZ GÖRÖGKATOLIKUS HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRABAN LÉVŐ MAGYAR NYELYVŰ SZÉPIRODALMI MŰVEK LISTÁJA készült: 2012. 11.16. 1 1. A "legyőzhetetlen" : fantasztikus regény / Lem, Stanislaw, ford.

Részletesebben

Heltai Jenő drámai életműve

Heltai Jenő drámai életműve PhD értekezés Győrei Zsolt Heltai Jenő drámai életműve II. Témavezető: Dr. Szigeti Lajos Sándor Szeged 2002. FÜGGELÉK I. HELTAI JENŐ RÖVID ÉLETRAJZA ÉS KÖTETEINEK, BEMUTATÓINAK LAJSTROMA II. HELTAI JENŐ

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ ÉS VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA

SZAKMAI ÉLETRAJZ ÉS VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA SZAKMAI ÉLETRAJZ ÉS VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA Cseke Péter tudományos pályája szokatlan módon kezdődött és még rendhagyóbban folytatódott: egyetemi hallgató korában a kolozsvári stilisztikai iskolát megteremtő

Részletesebben

Kilián István publikációi (1959 2013)

Kilián István publikációi (1959 2013) Kilián István publikációi (1959 2013) Kilián István publikációi (1959 2013) Összeállíto a Medgyesy S. Norbert Protea Egyesület r e c i t i Budapest 2013 Kiadványunk a Creative Commons Nevezd meg! Ne add

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ. Baja. A bibliográfiát összeállította: Kis László könyvtáros. Borítóterv, tipográfia: Letenai Mária

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ. Baja. A bibliográfiát összeállította: Kis László könyvtáros. Borítóterv, tipográfia: Letenai Mária Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ Baja A bibliográfiát összeállította: Kis László könyvtáros Borítóterv, tipográfia: Letenai Mária Megjelenik születésének 100. évfordulója alkalmából Bevezető

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról.

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról. III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2735. Ráklépésben : ötven év születésnapi versei / Ács Károly. - Újvidék: Forum Könyvkiadó ; Családi Kör, 1995. (Újvidék: Forum nyomda). - 101 p.; 20 cm ISBN 86-323-0255-8

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 62.Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 62.Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 62.Könyvárverés Kiállítás: 2010. szeptember 7-én (kedden) 10-től 18 óráig Afrikai-Magyar Egyesület 1132 Budapest, Visegrádi u 9. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), az

Részletesebben

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ Megjegyzés: a teljes DMA tartalomjegyzéke megtalálható honlapunk DMA-rovatában. Ez a 8 gigabájtos ízelítő olyan dokumentumokat tartalmaz főként, melyek nem találhatóak

Részletesebben

Sorszám Szerző Cím Kiadó Márai ár

Sorszám Szerző Cím Kiadó Márai ár Szépirodalmi lista Sorszám Szerző Cím Kiadó Márai ár 1 HALÁSZ MARGIT BERGENGÓC BALLADÁK AB OVO KIADÓI KFT 1 922 Ft 2 ČAPEK, KAREL DÁSENKA, AVAGY EGY KÖLYÖKKUTYA ÉLETE AB OVO KIADÓI KFT 1 500 Ft 3 JOYCE,

Részletesebben

2014. június 15. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő

2014. június 15. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő 2014. június 15. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő Névváltozatai: e. a. (e. a.) E. A. Arcturus. Arct. Artur

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 77. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 77. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 77. Könyvárverés Kiállítás: 2015. április 9-én (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

Új Magyar Szemle (1920-1921)

Új Magyar Szemle (1920-1921) Új Magyar Szemle (1920-1921) (1920 1921) Politikai, irodalmi és közgazdasági folyóirat. Felelős szerkesztője és kiadója Blaskovich Sándor volt. 1921 márciusától kiadta Schramm Ede, felelős szerkesztője

Részletesebben

A 81. Ünnepi Könyvhét és a 9. Gyerekkönyvnapok kiadványainak jegyzéke

A 81. Ünnepi Könyvhét és a 9. Gyerekkönyvnapok kiadványainak jegyzéke 1 A 81. Ünnepi Könyvhét és a 9. Gyerekkönyvnapok kiadványainak jegyzéke Antológiák 101 vers és ének Csíksomlyóról (Kriterion, Kolozsvár) 190 oldal 3100 Ft Az év novellái 2010 (Magyar Napló) 250 oldal 2499

Részletesebben

L. Ady Mariska : Nemsokára. 1931. 303. 1. -"- : öreg templom kapujára. 1932. 227. 1. -"- : Ablaknál. 1932. 328. 1. -"- : Ifju fejek árnyéka. 1933.

L. Ady Mariska : Nemsokára. 1931. 303. 1. -- : öreg templom kapujára. 1932. 227. 1. -- : Ablaknál. 1932. 328. 1. -- : Ifju fejek árnyéka. 1933. P Á S Z T O R T Ű Z R E P E R T Ó R I U M. 1 9 2 1-1 9 4 4 II Összeállította G A L A M B O S F E R E N C 1 9 6 4 A P Á S Z T O R T Ű Z Í R Á S A I -2- I. S z é p i r o d a l o m. 1. M a g y a r s z é p

Részletesebben