Első alkotói korszak - Erdély,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Első alkotói korszak - Erdély, 1927 1945"

Átírás

1 Első alkotói korszak - Erdély, Virágtemetés: versek. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p. 2. [k. e.]: Gróf Wass Albert: Virágtemetés: Gróf Wass Albert versei: Kolozsvár. Minerva, = Pásztortűz (Kolozsvár), XIII/9. (1927). - p Dr. Wass Albert [Bemutatkozás]. = Katolikus Magya-rok Vasárnapja (Youngstown, OH), Íróinkról rovat, XCII/39. (1985. október 13). 4. Gál János: Gróf Wass Albert: Virágtemetés. = Napke-let, V/6. (1927. június). - p Györi Ferenc: Virágtemetés: Wass Albert verskötete. = Ifjú Erdély (Kolozsvár), V. (1927. június 10). - p Pomogáts Béla: A kő és a könyv megmarad. Wass Al-bert arcképéhez. - In: Pomogáts Béla: Politika és poé-tika: tanulmányok a népi irodalomról. Miskolc: Felsőmagyarország, p Fenyő a hegytetőn: versek. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p. 8. Dr. Wass Albert [Bemutatkozás]. = Katolikus Magya-rok Vasárnapja (Youngstown, OH), Íróinkról rovat, XCII/39. (1985. október 13). 9. Dsida Jenő: Fenyő a hegytetőn: versek: Minerva Rt. kiadása, Kolozsvár. = Pásztortűz (Kolozsvár), XV/8. (1929). - p K.: Fenyő a hegytetőn: versek: írta Wass Albert (Mi-nerva kiadása. Kolozsvár). = Vasárnap (Arad), XII/1. (1929. január 6). - p Majthényi György: Wass Albert: Fenyő a hegytetőn. = Napkelet, VII/11. (1929. június 1). - p Pomogáts Béla: A kő és a könyv megmarad. Wass Al-bert arcképéhez. - In: Pomogáts Béla: Politika és poéti-ka: tanulmányok a népi irodalomról. Miskolc: Felsőmagyarország, p S-pár: Wass Albert: Fenyő a hegytetőn. = Hajdúföld, (1928. december 28). 14. Varró Dezső: Wass Albert: Fenyő a hegytetőn: versek. (Minerva kiadása.) = Ifjú Erdély (Kolozsvár), VII. (1929. május 9). - p A temető megindul: kórusjáték. Marosvásárhely: Révész, [1932]. 16. A temető megindul: kórusjáték. Kolozsvár: [Minerva, 1934]. 17. Ötven erdélyi gyermek levele a Jézuskához. A Temető megin-dul: kórusjáték. Karácsonyi üzenetek: válogatás Wass Albert karácsonyi írásaiból. Turcsány Péter szerk. Pomáz: Kráter, p : Hogy kik írnak Erdélyben színdarabot. = Székely-föld, XXXV/46. (1933. november 12). - p : A Kemény Zsigmond Társaság = Székelyföld, XXXV/45. (1933. november 5). - p : A Kemény Zsigmond Társaság szerzőavató estéje = Székelyföld, XXXV/46. (1933. november 12). - p : Színház. = Hétfő Reggel, I/4. (1933. november 27). - p : A temető megindul [Színház rovat]. = Hétfő Reggel (Târgu-Mures), I/2. (1933. november 13). - p : Wass Albert misztériumát óriási sikerrel mutatták be Marosvásárhelyen. = Székelyföld (Marosvásárhely), XXXV/47. (1933. november 19). 24. [Csuka Zoltán]: Wass Albert gróf pacifista kórusdrá-mája Marosvásárhelyen. = Láthatár, I/3. (1933. decem-ber). - p (Ego): A Kemény Zsigmond Társaság legutóbbi színpa-di bemutatójának utólagos visszhangja egy budapesti irodalmi szemlében. Wass Albert gróf kórusdrámáját miként méltatják a Láthatár

2 ezidei évvégi számában. = Székelyföld, XXXV/53. (1933. december 31). - p (-nyi) [Sényi László]: A Kemény Zsigmond Társaság nagy estje. Tehetséges ifjú poéta-tagjának, Wass Albert grófnak színpadi szerzőavatását tartotta az irodalmi egyesület a Transszilvánia termében. = Székelyföld (Marosvásárhely), XXXV/47. (1933. november 19). - p Szabédi László: Wass Albert: A temető megindul: kó-rus-játék, kórusra átdolgozta Z. Szentgyörgyi Mária. = Pásztortűz (Kolozsvár), XX/10. (1934. május 31). - p Turcsány Péter: Karácsonyos lélekkel. In Wass Al-bert: Ötven erdélyi gyermek levele a Jézuskához. A Temető megindul: kórusjáték. Karácsonyi üzenetek: vá-logatás Wass Albert karácsonyi írásaiból. Turcsány Péter, szerk. Pomáz: Kráter, p. III-VII Farkasverem: regény. Kolozsvár: Minerva ny., [1934] p. /Az Erdélyi Szépmívces Céh 10 éves jubileumára kiadott dísz-kiadás 20/. 30. Farkasverem: regény. Budapest: Erdélyi Egy. és Főisk. H. E. [1934] p. 31. Farkasverem: regény. Cluj [Kolozsvár]: Minerva [Erdélyi Szépmíves Céh], p. 32. Farkasverem: regény. Budapest: Révai, p. 33. Farkasverem: regény. Budapest: SZEFHE-könyvek, [194?] p. 34. Farkasverem: regény. Budapest: Révai, [1940 körül] p. 35. Farkasverem: regény. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, p. 36. Farkasverem: regény. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, p. 37. Farkasverem: regény. [Budapest]: Révai, [1944] p. 38. Farkasverem: regény. 2. kiadás, Buenos Aires: Kárpát, p. 39. Farkasverem: regény. Köln-Detroit: AMK. 40. Farkasverem: regény. Marosvásárhely: Mentor, p. 41. Farkasverem: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, p. 42. Farkasverem: regény. Marosvásárhely: Mentor, p. 43. Lásd még: Vlcia jama, (szlovák). 44. Lásd még: Vlči pelech, (cseh) : Wass Albert: Farkasverem (Wolfsgrube, Rom.) Cluj = Kolozsvár: Erd. Szépmiv. Céh S; R. Berde Mária: Szentségvivők ; Székely Mózes: Csütörtök = Ungarische Jahrbücher, XV/2-3. (1935. augusztus). - p András Károly: Vlči pelech (Farkasverem), Praga. = Új Élet, I. (1942. április). - p Albert Gábor: Tükörszobában. - In: Albert Gábor: Nem fáj az a kőnek : ezredvégi krónika. Pécs: Pro Pannonia, p Alszeghy Zsolt: Szépirodalmi szemle (Farkasverem). = Katolikus Szemle, XLIX/9. (1935. szeptember). - p E. B. L. [Lukác, Emil Boleslav] Úvod [Előszó]. - In: Vlcia jama [Farkasverem]: szlovák. [193?]. - p B[ertalan] I[stván]: Erdélyi könyvek: Erdélyi csillagok - Wass Albert: Farkasverem. = Budapesti Hírlap, LV/125. (1935. június 2). - p Balogh László. Wass Albert regényei [Farkasverem, A titokzatos őzbak, Csaba, Mire a fák megnőnek, A kas-tély árnyékában]. = Sorsunk, IV/10. (1944. október). - p Csajka Zsuzsa: Vass Albert: Farkasverem = Új Élet, (1935). - p Czére Béla: A Mezőség - illúziók nélkül: Wass Albert: Farkasverem. = Nyugati Magyarság (Montreal - Buda-pest), XVIII/3. (2000. március). - p Dékány András: Wass Albert: Farkasverem. Révai-kiadás. = Új Magyarság, 110. (1935. május 15). - p Dr. Wass Albert [Bemutatkozás]. = Katolikus Magya-rok Vasárnapja (Youngstown, OH), Íróinkról rovat. XCII/39. (1985. október 13). 56. Egri Viktor: Farkasverem. = Magyar Figyelő, (1936). - p Egri Viktor: Wass Albert: Farkasverem. Révai-kiadás. Budapest o. = Magyar Figyelő, 2-4. (1935). - p

3 58. ja [Janovics András]: Wass Albert: Farkasverem. = Pesti Napló, LXXXVI/108. (1935. május 12). - p K.: Wass Albert. = Erdélyi Helikon (Kolozsvár), XIII/1. (1940). - p Kázmér Ernő: Wass Tibor [helyesen: Albert]: Farkas-verem. - In: Új könyvek. = Kalangya (Vajdaság), (1936). - p Kiss Jenő: Farkasverem. Wass Albert regénye, Erdélyi Szépmíves Céh kiadása, = Erdélyi Helikon (Ko-lozsvár), VIII/5. (1935). - p Kolos Endre: Wass Albert: Farkasverem Csaba = Pannonhalmi Szemle, XV/5. (1940.) - p Kovács Máté: Wass Elek [helyesen: Albert]: Farkas-verem. - In: Erdélyi regények. = Debreceni Szemle, X/3, 4, 5. (1936. március-május). - p Latrán Ibolya: A táj mint csapda? Wass Albert Farkas-verem című regényéről. = Hitel, XIII/5. (2000. május). - p Legeza Ilona: Wass Albert: Farkasverem.. = 66. Majthényi György: Farkasverem (Révai kiadás.) = Napkelet, XIII/7. (1935. július 1). - p (ny.i.) [Nyigri Imre]: Farkasverem. = Népszava, LXIII/123. (1935. május 30). - p Pomogáts Béla: A kő és a könyv megmarad. Wass Al-bert arcképéhez. In: Pomogáts Béla: Politika és poéti-ka: tanulmányok a népi irodalomról. Miskolc: Felsőmagyarország, p Pomogáts Béla: Messzi kert embere, Erdély hűségében: Wass Albertről. = Világszövetség, II/14. (1993. július 6). - p Rass Károly: Wass Albert: Farkasverem. - In: A mi regényirodalmunk [tanulmány]. = Erdélyi Múzeum, (1936). - p Rass Károly: Wass Albert: Farkasverem. = Vasárnap (Arad), XVIII/23. (1935). - p Schöpflin Aladár: Erdélyi irodalom [Kemény János: Kutyakomédia, Wass Albert: Farkasverem, Székely Mó-zes: Zátony, Csütörtök]. = Nyugat, (1935). - p Szabédi László: Farkasverem. Wass Albert regénye. Erdélyi Szépmíves Céh = Pásztortűz (Kolozsvár), XXI/9. (1935. május 15). - p Szabó Richárd: Wass Albert: Farkasverem. Budapest, é. n. Révai kiadás, 227 l. = Protestáns Szemle, XLV/1. (1936. január). - p Szabó T. Ádám: Erdélytől Bajorerdőig: beszélgetés Czegei és Szentegyedi Wass Albertné szül. Siemers Éva grófnéval = Studia nova = Új tanulmányok, I/1. (1994). - p Thurzó Gábor: Wass Albert: Farkasverem. = Élet, 33. (1935). - p Turóczi-Trostler, Josef: Albert Wass: Wolfsgrube (Farkasverem, Budapest, 1935). = Pester Lloyd (esti), LXXXII/145. (1935. június 28). - p Wimberger Anna, W.: Farkasverem. = Magyar Mi-nerva, (1935). - p ? 79. Emberé a munka: 1937? Ld. Wass Albert elveszett művei Csaba: regény. Budapest: Révai, p. 81. Csaba: regény. [Budapest]: Révai, [1940.] p. 82. Csaba: regény. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, [Budapest, Révai ny.], p. 83. Csaba: regény. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, [1941] p. 84. Csaba: regény.[budapest]: Révai, [1944] p. 85. Csaba: regény. Youngstown, OH: Katolikus Magyarok Vasár-napja, p. 86. Csaba: regény. Marosvásárhely: Mentor, p. 87. Csaba: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, p : [Wass Albert: Csaba] = Élet, XXXII/3. (1941. feb-ruár 23). - p : Wass Albert: Csaba (Révai). = Kelet Népe, VI/21. (1940. december 1). - p

4 : Wass Albert: Csaba. [Olvastuk rovat]. = Új Nemze-dék, XXII/244. (1940). - p : Wass Albert: Csaba. Révai kiadása old. = Magyar Szemle, 39. köt. (1940). - p y: Wass Albert: Csaba, Budapest, Révai, = Pester Lloyd, 234. (1940. október 13). - p (thy): Wass Albert: Csaba (Révai kiadás). = Reformá-tus Élet, VII/37. (1940. október 19). - p *(H. L.): Csaba. = Ungarische Jahrbücher, (1942). - p András Károly: Csaba. = Új Élet, 12. (1940). - p B. A.: Wass Albert: Csaba. Regény. Révai-kiadás. = Magyar Nemzet, IV/111. (1941. május 16). - p Balogh László. Wass Albert regényei [Farkasverem, A titokzatos őzbak, Csaba, Mire a fák megnőnek, A kas-tély árnyékában]. = Sorsunk, IV/10. (1944. október). - p Bethlen Margit: Wass Albert: Csaba. = Ünnep, VII/21. (1940. október 15). - p Borbély László: [Csaba]. = Magyar Protestánsok Lap-ja, XV/8. (1941. augusztus). - p Csery Clauser Mihály: Wass Albert: Csaba. Regény. Budapest (1940) Révai = Katolikus Szemle, LIV/12. (1940. december). - p Kádár Erzsébet: Csaba: Wass Albert regénye - Révai. = Nyugat, XXXIII/2. (1940. november 1). - p ; újraközlés: - In: Kádár Erzsébet: Ritka madár. Buda-pest: Nyilvánosság Klub - Századvég, p Kolos Endre: Wass Albert: Farkasverem Csaba = Pannonhalmi Szemle, XV/5. (1940). - p Kristóf György: Két erdélyi nemzedék két idegen ura-lom alatt két erdélyi regényben. Makkai Sándor: Mi Ernyeiek. Regény. ; Wass Albert: Csaba. Regény. 339 l. Mindkettő Révai kiadás.]. = Budapesti Szemle, 260. köt. (1941). - p Latrán Ibolya: A Mezőség írója: Wass Albert Csaba című regényéről. = Tiszatáj, LIV/5. (2000. május). - p Lovass Gyula: Két erdélyi regény. Wass Albert: Csaba. - Karácsony Benő: Utazás a szürke folyón. (Erdélyi Szépmíves Céh és Révai.) = Vigilia, VI. (1940. október). - p P[ogány] Ö. G[ábor]: Csaba. = Kelet Népe, 21. (1940). - p Pomogáts Béla: A kő és a könyv megmarad. Wass Al-bert arcképéhez. - In: Pomogáts Béla: Politika és poé-tika: tanulmányok a népi irodalomról. Miskolc: Felsőmagyarország, p Pomogáts Béla: Messzi kert embere, Erdély hűségében: Wass Albertről. = Világszövetség, II/14. (1993. július 6). - p Ruszkabányai Elemér: Wass Albert: Csaba. (Révai.) = Diárium, I. (X.)/9. (1940. november). - p Szabó Judit Nikolett: Móruczi mese: Csaba királyfi és a lámpagyújtogató. = Heti Válasz, 13. (2001. július 6) Szabó Richárd: Két regény (Wass Albert: Csaba. - Karácsony Benő: Utazás a szürke folyón. Révai kiadás). = Protestáns Szemle, L/5. (1941. május). - p Szirmai Károly: Csaba. Wass Albert regénye. - Révai kiadás. = Kalangya, X/3. (1941. március). - p V[ass] L[ászló]: Wass Albert: Csaba. = Magyarország, 275. reggeli (1940. december 1). - p Zimándi Pius: Wass Albert: Csaba. Regény. Révai. = Magyar Kultúra, XXVII/23. (1940. december 5). - p Jönnek!: [rajzok]. [Budapest]: Révai, [1940] p Jönnek!: [rajzok]. [Budapest: Kráter Műhely Egyesület, További cím: Adjátok vissza a hegyeimet!: két regény egy kö-tetben p Jönnek!: [rajzok].[budapest: Kráter Műhely Egyesület, 1997 [1999!]. - További cím: Adjátok vissza a hegyeimet!: két re-gény egy kötetben p Jönnek!: [rajzok]. [Budapest]: Gede Testvérek, Jönnek!: [rajzok]. [Marosvásárhely: Mentor, További cím: Ember az országút szélén: két regény egy kötetben p.

5 120. Jönnek!: [rajzok]. 2. kiad. Pomáz: Kráter, További cím: Adjátok vissza a hegyeimet!: két regény egy kötetben p : Wass Albert: Jönnek! = Jelenkor, III/3. (1941. ápri-lis 15). - p Albert Gábor: Tükörszobában. - In: Albert Gábor: Nem fáj az a kőnek : ezredvégi krónika. Pécs: Pro Pannonia, p Balázs Ildikó: Adjátok vissza a hegyeimet! = Erdélyi Napló (Nagyvárad), XI/491. (2001. február 20). - p Déchy Liane: Wass Albert: Jönnek! (Révai kiadás.) = Vigilia, VII. (1941). - p *Gy. N.: Jönnek! = Ungarische Jahrbücher, (1941). - p Jönnek! - Református Élet, 1.(1941) i: Wass Albert: Jönnek! = Református Élet, VIII/1. (1941. január 11). - p Kiss Jenő: Wass Albert: Jönnek! Révai-kiadás, = Erdélyi Helikon (Kolozsvár), XIV/1. (1941.) - p Legeza Ilona: Wass Albert: Jönnek! + Adjátok vissza a hegyeimet!. = Magyar László: Az emigráns regény útja [Wass Albert: Ember az országút szélén; Elvész a nyom]. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo), XII/499. (1959. április 26). - p Mezey: Jönnek! = Piarista Öregdiák, 1. (1941. január 15). - p *Szalóczi Pelbárt: Jönnek! = Magyar Kultúra, II. (1941). - p (Szende Zoltán): Jönnek (Révai.) = Diárium, IX/5. (1942. március). - p V[ass Lászl]-ó: Jönnek! = Egyedül vagyunk, IV/2. (1941. február). - p Mire a fák megnőnek: regény. Kolozsvár [Budapest, Révai ny.]: Erdélyi Szépmíves Céh; Révai, p Mire a fák megnőnek: regény. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, db. 1. köt p; 2. köt p Mire a fák megnőnek: regény. Budapest: Révai, p Mire a fák megnőnek: regény. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, p Mire a fák megnőnek: regény. [Budapest]: Révai, [1943] p Mire a fák megnőnek: regény. [Budapest]: Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete, [1943]. - p Mire a fák megnőnek: regény. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, [1943]. - p Mire a fák megnőnek: regény. [Budapest]: Révai, [1944] p Mire a fák megnőnek: regény. 2. kiad., Youngstown, OH: Ka-tolikus Magyarok Vasárnapja, p. / A Bp évi Révai-féle kiad. fotomech. utánnyomása Mire a fák megnőnek: regény. Marosvásárhely: Mentor, p Mire a fák megnőnek: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesü-let, p : Wass Albert: Mire a fák megnőnek. = Esti Kurír, XX/250. (1942. november 4). - p : Wass Albert: Mire a fák megnőnek. = Esti Magyar-ország, XLIX/242. (1942. október 24). - p : Wass Albert: Mire a fák megnőnek. (Révai kiadás). = Reggeli Magyarország, XLIX/242. (1942. október 25). - p : Wass Albert: Mire a fák megnőnek. = Új Nemzedék, XXIV/278. (1942. december 7). - p *- -: Mire a fák megnőnek. = Újság, 250. (1942) *(k.b.): Mire a fák megnőnek. = Nemzeti Újság, 225. (1942) Balogh László. Wass Albert regényei [Farkasverem, A titokzatos őzbak, Csaba, Mire a fák megnőnek, A kas-tély árnyékában]. = Sorsunk, IV/10. (1944. október). - p Beke György: Wass Albert két regénye: Mire a fák megnőnek és A kastély árnyékában. = Erdélyi Szemle (Kolozsvár), XXIX/2. (1944.) - p (g-i.) [Gosztonyi Lajos]: Mire a fák megnőnek. = Nép-szava, LXX/293. (1942. december 29). - p Gutai István: Térvesztés, megmaradás, hontalanság: Wass Albert regényei. = Somogy, XXVIII/

6 5. (2000. szeptember-október). - p Kéky Lajos: Egy elpusztított erdélyi udvarház újjáépí-tése. Wass Albert: Mire a fák megnőnek. Regény. Buda-pest, Révai, é. n. 302 l. = Budapesti Szemle, 267. köt. (1944. szeptember). - p Kelemen János: Wass Albert: Mire a fák megnőnek (Révai-kiadás). = Jelenkor, 23. (1942). - p Kerecsendi Kiss Márton: Mire a fák megnőnek. Wass Albert regénye. (Révai, Budapest, 1942). = Sorsunk, III/4. (1943. április). - p Kossányi József: Wass Albert: A kastély árnyékában. = Katolikus Magyarok Vasárnapja (Youngstown, OH), LXXXVIII/4. (1981. február 1). - p Kovalovszy Miklós: Wass Albert: Mire a fák megnő-nek. (Révai). = Diárium, IV. (XIII)/2. (1943. április). - p Kovalovszy Miklós: Wass Albert: Mire a fák megnő-nek. (Révai.) = Fiatal Magyarság, XIII/24. (1943. június 17). - p Legeza Ilona: Wass Albert: Mire a fák megnőnek. = Pomogáts Béla: A kő és a könyv megmarad. Wass Al-bert arcképéhez. - In: Pomogáts Béla: Politika és poé-tika: tanulmányok a népi irodalomról. Miskolc: Felsőmagyarország, p Pomogáts Béla: Messzi kert embere, Erdély hűségében: Wass Albertről. = Világszövetség, II/14. (1993. július 6). - p Szende Aladár: Jókai népi köntösben. Wass Albert két regénye: Mire a fák megnőnek és A kastély árnyékában (Révai kiadás). = Magyar Út, XII/44. (1943. november 4). - p Thurzó Gábor: Mire a fák megnőnek: Wass Albert regénye. Révai. = Magyar Csillag, II/14. (1942. decem-ber 15). - p Tóth Béla: Wass Albert: Mire a fák megnőnek. (Re-gény, Révai-kiadás). = Protestáns Szemle, LII/1. (1943. január). - p y: Albert Wass: Mire a fák megnőnek (Bis die Bäume gewachsen sind) Budapest. Révai = Pester Lloyd (esti), LXXXIX/269. (1942. november 27). - p. 6) A titokzatos őzbak: történetek egy ember életéből. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, Nagy ny., p A titokzatos őzbak: történetek egy ember életéből. [Elbeszélé-sek.] Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, Nagy ny., / Győr Szab. Kir. Város Könyvtára számára készített 159. sz. bibliofil pld./ p A titokzatos őzbak: történetek egy ember életéből. [Budapest]: Révai, [1941] p A titokzatos őzbak: történetek egy ember életéből. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, p : A titokzatos őzbak. Wass Albert regényes vallomása. = Esti Kurír, 223. (1941. szeptember 30) : Vass Albert: A titokzatos őzbak. = Nemzeti Újság, XXIII/226. (1941. október 4) : Wass Albert: A titokzatos őzbak. Történetek egy ember életéből. Révai kiadás. 201 lap. = Magyar Szem-le, LVII. köt (1942. június). - p : Wass Albert: A titokzatos őzbak. = Új Nemzedék, XXIII/251. (1941. november 4). - p : Wass Albert: A titokzatos őzbak. = Újság, VII/217. (1941. szeptember 24). - p *- -: A titokzatos őzbak. = Pester Lloyd, (esti), 262. (1941) B[aróti] G[éza?]: Wass Albert: A titokzatos őzbak. = Élet, XXXII/40. (1941. október 5). - p Balogh László. Wass Albert regényei [Farkasverem, A titokzatos őzbak, Csaba, Mire a fák megnőnek, A kas-tély árnyékában]. = Sorsunk, IV/10. (1944. október.) - p Bóka, Ladislaus: [Adalberto Wass: A titokzatos őzbak. (Il capriolo misterioso)]. = Corvina, (1941). - p Borbély László: Történetek egy ember életéből. = Magyar Protestánsok Lapja, XV/10.

7 (1941. október). - p Bözödi György. Wass Albert: A titokzatos őzbak. (Er-délyi Szépmíves Céh kiadása, Kolozsvár.) = Egyedül vagyunk, IV/11. (1941. november). - p Büjti László: Wass Albert: A titokzatos őzbak. - Révai. Budapest, = Új Élet, 11. (1941). - p Féja Géza: Két új regény. Wass Albert: A titokzatos őzbak; Tatay Sándor: Zápor. = Híd, II/45. (1941. októ-ber 28). - p Fényi András: Erdély lelke [Ősz János: A csudatáska. (Révai.) Wass Albert: A titokzatos őzbak. (Révai.)] = Vigilia, VIII. (1942). - p I. Gy. L.: Wass Albert: A titokzatos őzbak. (Révai kiadás). = Református Élet, VIII/35. (1941. október 4). - p (Kardos Tibor): Wass Albert: A titokzatos őzbak. (Ré-vai.) = Diárium, XI/12. (1941. december). - p Kádár Erzsébet: Három erdélyi író: Nyírő József, Tamási Áron, Wass Albert új könyvei [A titokzatos őz-bak]. = Nyugat, 8. (1941. augusztus 1). - p ; új-raközlés: - In: Kádár Erzsébet: Ritka madár. Budapest: Nyilvánosság Klub - Századvég, p Mérő Mihály: Wass Albert: A titokzatos őzbak. Révai. = Magyar Kultúra XXVIII/22. (1941. november 20). - p Pilinszky János: A csodálatos őzbak. = Piarista Öreg-diák, (1941. november 15) Pomogáts Béla: A kő és a könyv megmarad. Wass Al-bert arcképéhez. - In: Pomogáts Béla: Politika és poé-tika: tanulmányok a népi irodalomról. Miskolc: Felsőmagyarország, p Pomogáts Béla: Messzi kert embere, Erdély hűségében: Wass Albertről. = Világszövetség, II/14. (1993. július 6). - p A kastély árnyékában: regény. [Budapest]: Révai, [1943] p A kastély árnyékában: regény. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, [1943] p A kastély árnyékában: regény. [Kolozsvár]: Erdélyi Szépmíves Céh [Minerva ny.], db p p A kastély árnyékában: regény. Yougstown, OH: Katolikus Magyarok Vasárnapja, p. / A Bp évi Révai-féle kiadás fotomech. utánny A kastély árnyékában: regény. Marosvásárhely: Mentor, p A kastély árnyékában: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesü-let, p Ágoston Julián: Wass Albert: A kastély árnyékában. Regény. Révai. = Magyar Kultúra, II. (1943). - p Balogh László. Wass Albert regényei [Farkasverem, A titokzatos őzbak, Csaba, Mire a fák megnőnek, A kas-tély árnyékában]. = Sorsunk, IV/10. (1944. október). - p Beke György: Wass Albert két regénye: Mire a fák megnőnek és A kastély árnyékában. = Erdélyi Szemle (Kolozsvár), XXIX/2. (1944). - p Bélteky László: Az erdélyi szellem [Wass Albert: A kastély árnyékában, Révai]. = Magyar Nemzet, 205. (1943. szeptember 11). - p Borbély László: A kastély árnyékában. = Magyar Pro-testánsok Lapja, XVII//10. (1943. október). - p Borshy Kerekes György: A kastély árnyékában. = Amerikai Magyar Népszava, LII/230. (1951. szeptember 28). - p. 4; W1/C: 6-7. jelű irattartó anyaga, Vasváry-gyűjtemény, Szeged, Somogyikönyvtár Dr. Wass Albert. [Bemutatkozás]. = Katolikus Magya-rok Vasárnapja (Youngstown, OH), Íróinkról rovat. XCII/39. (1985. október 13) Erdélyi [Jordáky] Lajos: Erdélyi történelmi regények [Nagy Jenő: Sárkányfogak között, I-II; Wass Albert: A kastély árnyékában; Kovács László: Gábor Áron]. = Népszava, LXXI/244. (1943. október 28). - p. 7.

8 208. Gutai István: Térvesztés, megmaradás, hontalanság: Wass Albert regényei. = Somogy, XXVIII/ 5. (2000. szeptember-október). - p *Kiss Gyula: A kastély árnyékában. = Magyar Élet, 12. (1943). - p Kovács Ferenc: Wass Albert-redivivus. = Korunk (Ko-lozsvár), 3. folyam, II/8. (1991. augusztus). - p Kovalovszky Miklós: A kastély árnyékában. = Diárium VI. (XIII)/9. (1943. szeptember). - p Kovalovszky Miklós: A kastély árnyékában. = Fiatal Magyarság, VI. (XIII)/9. (1943. október 14). - p Legeza Ilona: Wass Albert: A kastély árnyékában. = Makay Gusztáv: A kastély árnyékában. Wass Albert könyve - Révai. = Magyar Csillag, IV. (1944). - p Milotay István: A kastély árnyékában. = Új Magyarság, X/229. (1943. október 10). - p N. Pogány Albert: Wass Albert: A kastély árnyékában. = Forrás, II/2. (1944. február). - p Pomogáts Béla: A kő és a könyv megmarad. Wass Al-bert arcképéhez. - In: Pomogáts Béla: Politika és poéti-ka: tanulmányok a népi irodalomról. Miskolc: Felsőmagyarország, p Pomogáts Béla: Messzi kert embere, Erdély hűségében: Wass Albertről. = Világszövetség, II/14. (1993. július 6). - p Simó Márton: Wass Albert visszatérése: Wass Albert: A kastély árnyékában. Mentor, Marosvásárhely, = Magyar Napló, XII/1. (2000. január-március). - p Szabó Richárd: Wass Albert: A kastély árnyékában (Regény. Révai-kiadás.) = Protestáns Szemle, LIII/3. (1944. március). - p Szende Aladár: Jókai népi köntösben. Wass Albert két regénye: Mire a fák megnőnek és A kastély árnyékában (Révai kiadás). = Magyar Út, XII/44. (1943. november 4). - p Szőnyi Kálmán: Wass Albert: A kastély árnyékában. Révai kiadása. = Kalangya, (1944). - p Tóth Béla: Wass Albert két regénye. (Mire a fák meg-nőnek. - A kastély árnyékában). = Kalangya, (1944). - p *Tóth Béla: Mire a fák megnőnek. = Protestáns Tan-ügyi Szemle, (1944). - p Tavak könyve: Kilenc mese. / Hincz Gyula rajzaival. Budapest: Révai, p., 10 t Tavak könyve: 9 mese. Bad Wörishofen: Tavak könyve: Mesé[k]. [Ill.] Hincz Gyula. [Buenos Aires]: Kárpát: [195?] p Tavak könyve. Adamikné Jászó Anna; Horváth Ildikó, szerk. Budapest: Dinasztia, p Lásd még: Tavak és erdők könyve. Pomáz : Kráter Műhely Egyesület, p Lásd még: Märchen vom See, (német) B[alla] B[orisz?]: Wass Albert: Tavak könyve. Révai old. = Katolikus Szemle, LVIII/ 3. (1944). - p B[aróthi] G[éza?]: Wass Albert: Tavak könyve. = Élet, XXXV/7. (1944. február 13). - p Dr. Wass Albert. [Bemutatkozás]. = Katolikus Magya-rok Vasárnapja (Youngstown, OH), Íróinkról rovat. XCII/39. (1985. október 13) Inámi Zsófia: Wass Albert kincsei - gyermekeknek. = Magyartanítás, XL/2. (1999). - p Szombathy Viktor: Wass Albert: Tavak könyve. Révai. = Forrás, II/3. (1944. március). - p Tóth Béla: Wass Albert: Tavak könyve. (Kilenc mese. Hincz Gyula rajzaival. Révai-kiadás. H. és é. n.) = Pro-testáns Szemle, 10. (1944). - p Egyedül a világ ellen: regény. Budapest: Nemzeti Könyvtár, [1943]. - 60, [4] p Egyedül a világ ellen: regény. /Rajzok: Jeges Ernő/. [Buda-pest]: Stádium ny. [1943] p.

9 239. Egyedül a világ ellen: regény. [s.l.]: Érdekes könyvek, [194?] Egyedül a világ ellen: regény. Marosvásárhely: Mentor, További cím: Magukrahagyottak: két regény egy kötetben p Egyedül a világ ellen: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesü-let, p Lásd még: Vérben és viharban: két regény egy kötetben. Buda-pest: Magyar Ház, p Vérben és viharban: regény. / Szövegrajzok: Fáy Dezső /. Bu-dapest: Nemzeti Könyvtár [Stádium ny.], [1943] p Vérben és viharban: regény. / Fáy Dezső /. [Buda-pest]:[Stádium ny.], [1943] p Vérben és viharban: regény. [Budapest: Nemzeti Könyvtár, 1943] p. / Hozzányomva: A magyar ipar és kereskede-lem áttekintése a honfoglalástól napjainkig. Páll András Vérben és viharban: regény. Budapest: [Jövő ny.], [194?] 247. A hadak útján: vérben és viharban. Novi Sad: Pandora, p Vérben és viharban: regény. [vál., szerk., utószó Bálint István János]; [ill. Fáy Dezső és Jeges Ernő]. Budapest: Magyar Ház, További cím: Egyedül a világ ellen. Két regény egy kötetben p Vérben és viharban: regény. Marosvásárhely: Mentor, További cím: Hagyaték: két mű egy kötetben Vérben és viharban: regény. 2. kiad. Marosvásárhely: Mentor, További cím: Hagyaték: két mű egy kötetben Vérben és viharban: regény. Pomáz: Kráter, További cím: Egyedül a világ ellen. Két regény egy kötetben p Szücsné Markó [helyesen: Harkó] Enikő: Könyvaján-ló: Wass Albert: Vérben és viharban. = Magyartanítás, XLIII/1. (2002. január-február). - p Tavaszi szél: színmű. Budapest: színpadi játék 3 felvo-násban, 5 képben. Wass Albert gépelt kézirata alapján. A ter-vezett premier 1944 karácsonyán a Budapesti Nemzeti Szín-házban elmaradt. - In: Tavaszi szél és más színművek. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, p Lukácsi Éva - Balázs Ildikó: Műsorról levett nemzeti fájdalom. Wass Albert: Tavaszi szél. Múzsa: Népújságmelléklet (Marosvásárhely), 614. (2003. november 1). - p Lukácsi Éva - Balázs Ildikó: Műsorról levett nemzeti fájdalom. Wass Albert: Tavaszi szél. PoLíSz, 73. (2003. október-november). - p ; rövidített másodközlés: Múzsa: Népújságmelléket (Marosvásárhely), 614. (2003. november 1). - p Második alkotói korszak - a. Németország, A rézkígyó: regény. München: [Szerző], p. / Kéz-irat a szerző ajánlásával: Erzsébetnek hűséges szeretettel, Wass Albert ; hátul a szerző kézírásával: Dózsa Dánielé, Fadrusz u. 2. IV. / 257. Rézkígyó: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, További cím: Hagyaték: regény. Két regény egy kötetben p Rézkígyó: regény. Marosvásárhely: Mentor, További cím: Te és a világ. Két mű egy kötetben p Haklik Norbert: Wass Albert és a táltosok: a Trianon utáni hagyatékról és a reménység erejéről. [Rézkígyó; Hagyaték]. = Magyar Nemzet, (2002. június 4). - p Erdők könyve. 1. München: [Faragó Miklós], p Erdők könyve: elbeszélések. Toronto, Ont.: Patria Publishing Co, Ltd, [198?] p.

10 262. Erdők könyve: elbeszélések (mesék). Budapest: Dinasztia, p Erdők könyve: elbeszélések (mesék). 2. kiad. Budapest: Di-nasztia, p Lásd még: Die Welt ist schön: Märchen vom Wald (német) Inámi Zsófia: Wass Albert kincsei - gyermekeknek. = Magyartanítás, XL/2. (1999). - p Szabó T. Ádám: Erdélytől Bajorerdőig: beszélgetés Czegei és Szentegyedi Wass Albertné szül. Siemers Éva grófnéval = Studia nova = Új tanulmányok, I/1. (1994). - p Várady Imre: Wass Albert: az Erdők könyvétől a Ti-zenhárom almafáig. = Katolikus Szemle (Róma), VI/1. (1954). - p Te és a világ: tanítások - útravalóul. Vilsbiburg: [s.n.], p Te és a világ: tanítások - útravalóul. Buch und Zeitschriftenagentur Karl Rohmann [Magyar Betű sorozat], Te és a világ: tanítások - útravalóul. Czegei Wass Alapítvány kiad. [ gond. Simó József]. Budapest: Mustármag, p Te és a világ. A költő és a macska: elbeszélések : két mű egy kötetben. Pomáz: Kráter, [Vál. és az előszót írta: Dunai Ákos] , [3] p Te és a világ: tanítások - útravalóul. Marosvásárhely: Mentor, p. - További cím: Rézkígyó: két mű egy kötetben Dunai Ákos: Elöljáróban. - In: Wass Albert: A költő és a macska: elbeszélések Te és a világ: ta-nítások - útravalóul. Pomáz: Kráter, p Emesmester: Te és a világ: a Fehérlófia könyvajánlata. = Magyar Fórum, XV/32. (2003. augusztus 14). - p Szabó T. Ádám: Erdélytől Bajorerdőig: beszélgetés Czegei és Szentegyedi Wass Albertné szül. Siemers Éva grófnéval = Studia nova = Új tanulmányok, I/1. (1994). - p A láthatatlan lobogó: versek. Bethlen, A láthatatlan lobogó: versek. München: Amerikai Magyar Kiadó, p A láthatatlan lobogó: versek. Cleveland: A láthatatlan lobogó: versek. München: Amerikai Magyar Kiadó, p A láthatatlan lobogó: versek. Astor Ville, FL: Danubian Press, p A láthatatlan lobogó: versek. Astor Park, FL: Amerikai Ma-gyar Szépmíves Czéh, p Lásd még: A bujdosó imája: összegyűjtött versek. Budapest: Püski, p Lásd még: Összegyűjtött versek. Pomáz: Kráter Műhely Egye-sület, p Rónay László: A hazaszeretet versei: Wass Albert köl-tészetéről. = Somogy, XXV/4. (1997. július-augusztus). - p Várady Imre: A láthatatlan lobogó. (Wass Albert: A láthatatlan lobogó. Versek.) = Katolikus Szemle (Ró-ma), IX. (1957). - p Várdy-Huszár Ágnes: (Pittsburgh, PA): Nemzettudat a nyugati magyar költészetben, In: Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyar-országon II. [A III. Nemzetközi Hungarológiai Kong-resszuson - Szeged, augusztus elhango-zott elődadások.] [Békési Imre et al., szerk.] Budapest; Szeged: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság - Scriptum Kft., p Adjátok vissza a hegyeimet!: regény. Folytatásban: Hungária Adjátok vissza a hegyeimet!: regény. Bad Wörishofen: Hungá-ria, p Adjátok vissza a hegyeimet!: regény. 2. kiad. Bad Wörishofen: Hungária, p Adjátok vissza a hegyeimet!: regény. Bad Wörishofen: Adjátok vissza a hegyeimet!: regény. (2. kiad.) Astor Park, FL: Danubian Press, p Adjátok vissza a hegyeimet!: regény. Astor Park, FL: American Hungarian Literary Guild: [1970 k.] Adjátok vissza a hegyeimet!: regény. Budapest: Kráter Műhely Egyesület, További

11 cím: Jönnek!: két regény egy kötet-ben p Adjátok vissza a hegyeimet!: regény. Marosvásárhely: Mentor, p Adjátok vissza a hegyeimet!: regény. Budapest: Kráter Műhely Egyesület, 1997 [1999!]. - További cím: Jönnek! Két regény egy kötetben p Adjátok vissza a hegyeimet!: regény. Marosvásárhely: Mentor, p Lásd még: Elég volt!: kóruskantáta Lásd még: Gebt mir meine Berge wieder, 1949 (német) Lásd még: Give me back my mountains!, 1970 (angol) Lásd még: Devolvedme mis montanas!, 1953 (spanyol) : Búcsúbeszélgetés a kivándorló Wass Alberttel, aki-nek két regénye jelenik meg 2. kiadásban. [Adjátok visz-sza a hegyeimet!; Ember az országút szélén.] = Hungá-ria (München), IV/ 24. (1951. június 15). - p *- -: Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet! = Új Magyar Út, 2. (1950. február). - p Albert Gábor: Tükörszobában. - In: Albert Gábor: Nem fáj az a kőnek : ezredvégi krónika. Pécs: Pro Pannonia, p Balázs Ildikó: Adjátok vissza a hegyeimet! = Erdélyi Napló (Nagyvárad), XI/491. (2001. február 20). - p Dr. Wass Albert. [Bemutatkozás]. = Katolikus Magya-rok Vasárnapja (Youngstown, OH), Íróinkról rovat, XCII/39. (1985. október 13) Gutai István: Térvesztés, megmaradás, hontalanság: Wass Albert regényei. = Somogy, XXVIII/ 5. (2000. szeptember-október). - p Hajnal László Gábor (München): Wass Albert búcsúz-tatása. = Nemzetőr (München), XXXVI/ 506. (1992. jú-nius); másodközlés: Kapu, V/8. (1992). - p Kedves Csaba: Hegyek szószólója. Wass Albert: Adjá-tok vissza a hegyeimet! Marosvásárhely, Mentor. = Élő Erdély, (1998); Kovách Ödön: Wass Albert: Adjátok vissza a hegyei-met; - Regény. Hungária-kiadás. Bad Wörishofen, = Új Magyar Út (München), I/2. (1950. február). - p Legeza Ilona: Wass Albert: Jönnek! + Adjátok vissza a hegyeimet! = Magyar László: Wass Albert ötven éves. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo), (1958. február 9). - p Szabó T. Ádám: Erdélytől Bajorerdőig: beszélgetés Czegei és Szentegyedi Wass Albertné szül. Siemers Éva grófnéval = Studia nova = Új tanulmányok, I/1. (1994). - p Várady Imre: Wass Albert: az Erdők könyvétől a Ti-zenhárom almafáig. = Katolikus Szemle (Róma), VI/1. (1954). - p Száz éves dal az ismeretlen bujdosóról: versek. München, Lásd még: A bujdosó imája: összegyűjtött versek. Budapest: Püski, p Lásd még: Összegyűjtött versek. Pomáz: Kráter Műhely Egye-sület, p Szabó T. Ádám: Erdélytől Bajorerdőig: beszélgetés Czegei és Szentegyedi Wass Albertné szül. Siemers Éva grófnéval = Studia nova = Új tanulmányok, I/1. (1994). - p Örökösök: regény. folytatásban = Ahogy Lehet, ( ) Lásd még: Zsoltár és trombitaszó; Örökösök. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, p Ember az országút szélén: regény. München: Kossuth (A Mű-hely Könyvei), p Ember az országút szélén: regény. 2. kiad. München: [Kos-suth], p Ember az országút szélén: regény. Cleveland: Ember az országút szélén: regény. Astor Park, FL: Ember az országút szélén: regény. 3. kiad. Astor: Danubian Press, p.

12 325. Ember az országút szélén: regény. 4. kiad. Budapest; Toronto: Vörösváry, p Ember az országút szélén: regény. Marosvásárhely: Mentor, További cím: Jönnek: két regény egy kötetben p Ember az országút szélén: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, p Lásd még: Man by the side of the road, 1984 (angol) : Búcsúbeszélgetés a kivándorló Wass Alberttel, aki-nek két regénye jelenik meg 2. kiadásban. [Adjátok visz-sza a hegyeimet!; Ember az országút szélén.] = Hungá-ria (München), IV/ 24. (1951. június 15). - p Ajusinszky Béla: Utószó Wass Albert új regényéhez [Ember az országút szélén]. = Magyarok Útja (Buenos Aires), III/20. (1950. november 15). - p Kovács Ferenc: Wass Albert-redivivus. = Korunk (Ko-lozsvár), 3. folyam, II/8. (1991. augusztus). - p Legeza Ilona: Wass Albert: Ember az országút szélén. = Magyar László: Wass Albert ötven éves. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo), (1958. február 9). - p Novák Béla Dénes: Wass Albert - Ember a világ szélén. = PoLíSz, 54. (2000. augusztusszeptember). - p Pomogáts Béla: Messzi kert embere, Erdély hűségében: Wass Albertről. = Világszövetség, II/14. (1993. július 6). - p Várady Imre: Wass Albert: az Erdők könyvétől a Ti-zenhárom almafáig. = Katolikus Szemle (Róma), VI/1. (1954). - p Második alkotói korszak - b. Amerikai Egyesült Államok, Tizenhárom almafa: regény. Brüsszel-Hilversum-München: Magyar Ház, [1951]. - p almafa: regény. Buenos Aires: Magyarok Útja, [1952] p Tizenhárom almafa: regény. Marosvásárhely: Mentor, p Tizenhárom almafa: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, p Bohák Csaba: Levágott csonkokból is nőhet termőfa. (Wass Albert: Tizenhárom almafa). = Új Szó (Szlová-kia), (2000. augusztus 3). - p Gutai István: Térvesztés, megmaradás, hontalanság: Wass Albert regényei. = Somogy, XXVIII/ 5. (2000. szeptember-október). - p Haklik Norbert: Csuda Mózsi almafái: Wass Albert székely furfanggal átitatott regénye. = Magyar Nemzet, (2002. október 14). - p Pomogáts Béla: Messzi kert embere, Erdély hűségében: Wass Albertről. = Világszövetség, II/14. (1993. július 6). - p Várady Imre: Wass Albert: az Erdők könyvétől a Ti-zenhárom almafáig. = Katolikus Szemle (Róma), VI/1. (1954). - p Elvész a nyom: regény. Cleveland, OH: Kossuth Publishing Co., p Elvész a nyom: regény. 2. kiad. Toronto: Stephen Vörösváry - Weller Publ. Co., p Elvész a nyom: regény. Youngstown, OH: Elvész a nyom: regény. Budapest: Elvész a nyom: regény. Marosvásárhely: Mentor, p Elvész a nyom: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, p Elvész a nyom: regény. 2. kiad. Pomáz: Kráter Műhely Egyesü-let, p Lásd még: Die Spur verliert sich, (német) Lásd még: Het verloren spoor, (holland) : Elvész a nyom. = Testvériség, (1952. november); W1/C: 12. jelű irattartó anyaga, Vasváry-

13 gyűjtemény, Szeged, Somogyi-könyvtár Balázs Ildikó: Elvész a nyom: Wass Albert istenkeresé-se. = Erdélyi Napló (Nagyvárad), XII/38. (2002. szep-tember 24). - p János Andor: Kimazsolázom Wass Albertet : szemér-metlen lázítás, fröcsögő gyűlölet az Elvész a nyom című kötetben. = Az Ember, (1953. október 3). - p Magyar László: Az emigráns regény útja [Wass Albert: Ember az országút szélén; Elvész a nyom]. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo), XII/499. (1959. április 26.) - p Magyar László: Wass Albert ötven éves. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo), (1958. február 9). - p Hanky tanár úr amerikai kalandjai: könyvsorozat-terv. [Pitts-burgh, PA: Magyarság Könyvosztály, Pannonia nyomda, 1956.] rész: Hanky tanár úr megérkezik Amerikába (1956. április) rész: Hanky tanár úr felcsap farmernek (1956. május) rész: Hanky tanár úr és a kísértet (1956. június) : Hanky tanár úr amerikai kalandjai : Az embe-rek az igazságot nehezebben hiszik el, mint a hazugsá-got. = Magyarság (Pittsburgh, PA), (1956. március 23); W1/C: 20. jelű irattartó anyaga, Vasváry-gyűjtemény, Szeged, Somogyi-könyvtár Az Antikrisztus és a pásztorok: regény. München: Az Antikrisztus és a pásztorok: regény. = Kárpát (Buenos Ai-res), folytatásban közölve, (1958) Az Antikrisztus és a pásztorok: regény. Buenos Aires: Kárpát, p Az Antikrisztus és a pásztorok: regény. Köln - Detroit. Mich.: Amerikai Magyar, [1959?] p Az Antikrisztus és a pásztorok: regény. Marosvásárhely: Men-tor, p Az Antikrisztus és a pásztorok: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, p Balázs Ildikó: Egy forgatásra váró forgatókönyv [Wass Albert: Az Antikrisztus és a pásztorok]. = Erdélyi Napló (Nagyvárad), XII/35. (2002. szeptember 3.) - p Haklik Norbert: Az Antikrisztus és a pászorok. = Ma-gyar Nemzet, (2002. május 16). - p Magyar László: Wass Albert regénye: Az Antikrisztus és a pásztorok. - Kárpát, = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo), XII/487. (1959. február 1). - p A funtineli boszorkány: regény. Buenos Aires: Kárpát, p A funtineli boszorkány: regény. Cleveland, OH: Kárpát, p A funtineli boszorkány: regény. Köln: A funtineli boszorkány: regény. Kárpát, A funtineli boszorkány: regény. Youngstown, OH: Katolikus Magyarok Vasárnapja db; 1. Az urszubeli leány p; 2. Kunyhó a Komárnyikon p; 3. A funtineli boszorkány p A funtineli boszorkány: regény. Budapest: PallWest Kft., 1990 [!1991]. - 3 db; 1. Az urszubeli leány, 1991, cop p; 2. Kunyhó a Komárnyikon, 1991, cop p; 3. A funtineli boszorkány, 1991, cop p A funtineli boszorkány: regény. Budapest: West Cost Tr. [Ma-lomfalvi], p A funtineli boszorkány: regény. Marosvásárhely: Mentor, db; 1. Az urszubeli leány p; 2. Kunyhó a Komárnyikon p.; 3. A funtineli boszorkány p A funtineli boszorkány: regény. Kráter: Pomáz, db; 1. Az urszubeli leány p; 2. Kunyhó a Komárnyikon p; 3. A funtineli boszorkány p Lásd még: Nuza, (német).

14 384. Lásd még: Es sind die größten Schmerzen nicht worüber Frauen weinen, (német) Lásd még: Lângă Scaunul Domnului, (román) : Gazdag tartalommal jelent meg a Kárpát 2-3. száma [Wass Albert: A funtineli boszorkány]. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo), XII/513. (1959. augusztus 2). - p : A Kárpát és az Ahogy lehet új száma [Wass Albert: A funtineli boszorkány, részletek] = Délamerikai Ma-gyar Hírlap (Sao Paolo), XII/520. (1959. szeptember 20). - p Anteus: Wass Albert: Funtineli boszorkány. Regény - Kárpát kiadása = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo), (1961. július 9). - p Bödőcs Pál (London): Wass Albert írói munkássága 925-ig. [A funtineli boszorkány című regényről (1959).] = Nemzetőr, (1985. december január). - p Dr. Wass Albert. [Bemutatkozás]. = Katolikus Magya-rok Vasárnapja (Youngstown, OH), Íróinkról rovat, XCII/39. (1985. október 13) Dunai Ákos: Wass Albert hazatér[a funtineli boszor-kány, Buenos Aires, c.], (mellette a Kísértet Lópatakán c. elbeszélés]. = Délsziget, 15. (1989). - p. 5-8; újraközlés: - In: Korniss Gabriella, gróf: Elődök és utódok: erdélyi főnemesek a XX. században. Budapest: Unikornis Könyvkiadó, p Ittzés Tamás: Wass Albert örök igazsága [A funtineli boszorkány]. = http: (2003. április 24) Legeza Ilona: Wass Albert: A funtineli boszorkány. = Nagy Pál: Az emlékezet ösvényein: a mindig hazanéző Wass Albert. = Nyugati Magyarság (Montreal - Buda-pest), XV/5. (1997. május). - p. 10; másodközlés: Ma-gyarok Vasárnapja, (1998. április). - p Pályi Gyula: Európai üzenet - Floridából: Wass Albert: A funtineli boszorkány. I-III. Palwest, Budapest, = Katolikus Szemle (Róma), XLII/4. (1990). - p Pomogáts Béla: Messzi kert embere, Erdély hűségében: Wass Albertről. = Világszövetség, II/14. (1993. július 6). - p Pósa Zoltán: Wass Albert, a misztikus hontalan. = Napi Magyarország, (1999. szeptember 25). - p Szabó T. Ádám: Erdélytől Bajorerdőig: beszélgetés Czegei és Szentegyedi Wass Albertné szül. Siemers Éva grófnéval = Studia nova = Új tanulmányok, I/1. (1994). - p Szokolay András (New York): Wass Albert újabb regé-nyei. = Nemzetőr (München), XI/ (1966. de-cember-január) *Szűcs Zoltán: Nem értem Wass Albertet [Wass Albert műveiről: A funtineli boszorkány]. - In: Szűcs Zoltán: Égi és földi pórázaink. Budapest: Magyar Út Körök Mozgalom, p Átoksori kísértetek: regény. Toronto: Amerikai Magyar Szépmíves Céh, p Átoksori kísértetek: regény. Toronto: Canada Weller Publishing Co., p Átoksori kísértetek: regény. Marosvásárhely: Mentor, p Átoksori kísértetek: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, p Átoksori kísértetek: regény. 2 kiad. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, p Lásd még: The purple ghosts of Damnation Row, (angol) Szokolay András (New York): Wass Albert újabb regé-nyei. = Nemzetőr (München), XI/ (1966. de-cember-január) Neszméri Tünde: Wass Albert, a háborús bűnös átok-sora. Tanuljunk magyarságot és szeretetet egy irodal-mi műből. = Szabad Újság (Szlovákiai magyar hetilap), (2003. március 31) Zsávolya Zoltán: Wass Albert: Átoksori kísértetek; Tavak és erdők könyve (Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, o.; o.). = A Balassi Bálint In-tézet honlapja, 2003/3) Elvásik a veres csillag: regény. Toronto: Canada Weller Publishing Co., p.

15 411. Elvásik a veres csillag: regény. Marosvásárhely: Mentor, p Elvásik a veres csillag: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesü-let, p Lásd még: The red star wanes, (angol) Gutai István: Térvesztés, megmaradás, hontalanság: Wass Albert regényei. = Somogy, XXVIII/ 5. (2000. szeptember-október). - p Haklik Norbert: Vajon elvásik-e a veres csillag? = Magyar Nemzet, (2002. augusztus 8). - p Pósa Zoltán: Wass Albert, a misztikus hontalan. = Napi Magyarország, (1999. szeptember 25). - p Szkiba Edit: Láttam a lehulló vörös csillagot, valóban elvásott. = WA - MERTt Š ME Számítóközpont Szokolay András (New York): Wass Albert újabb regé-nyei [A funtinelli boszorkány, 1959, Átoksori kísértetek, 1964, Elvásik a veres csillag, 1965]. = Nemzetőr (Mün-chen), XI/ (1966. december-január) Takács Ferenc: Mózsi a vérzivatarban: Wass Albert: Elvásik a veres csillag. = Népszabadság, LX/303. (2002. december 31). - p Magukrahagyottak: regény. Toronto, Ont.: Canada Weller by Publishing Co., p Magukrahagyottak: regény. Toronto, Ont.: Amerikai Magyar Szépmíves Czéh, p Magukrahagyottak: regény. Marosvásárhely: Mentor, p. - További cím: Egyedül a világ ellen: két regény egy kö-tetben Magukrahagyottak: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, p Lásd még: Forsaken are the Brave, (angol) Lásd még: Why?, (angol) Haklik Norbert: Wass Albert védőbeszéde a magukrahagyottakért. = Magyar Nemzet, LXIV/301. (2001. december 28). - p. 14; másodközlés: = Valaki tévedett: elbeszélések, Astor Park, FL: Amerikai Magyar Szépmíves Czéh, p Valaki tévedett: elbeszélések, Pomáz: Kráter Mű-hely Egyesület, p Valaki tévedett: elbeszélések, Marosvásárhely: Mentor, Magyar László: Jegyzetek egy könyvsorozathoz [Wass Albert novellái]. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo), XII/507. (1959. június 21). - p Wass Albert: Álarcos bohózat Kicsi Anna sírkeresztje körül.. = Magyarság (Pittsburgh, PA), [1952]; W1/C: jelű irattartó anyaga, Vasváry-gyűjtemény, Sze-ged, Somogyi-könyvtár Válogatott magyar mondák. Kovács Fréda gyűjtését s. a. r. Wass Albert. Astor Park: Amerikai Magyar Szépmíves Czéh, p Válogatott magyar mondák. [Wass Albert feldolgozásában]. - Budapest: Dinasztia, p Lásd még: Válogatott magyar mondák és népmesék. Pomáz: Kráter, Lásd még: Selected Hungarian legends, (angol) Bartsch, Rudolf: Wass Albert: Válogatott Magyar Mondák. = Ural-Altaische Jahrbücher, 49. kötet. Wiesbaden, p Az Amerikai Magyar Szépmíves Czéh. Astor Park, FL, [1974]. - In: W1/C: jelű irattartó

16 anyaga, Vasváry-gyűjtemény, Szeged, Somogyi-könyvtár Kard és kasza: regény. Oakville, Ont.: Sovereign Press, p Kard és kasza: regény. 2. kiad. Astor Park, FL: Amerikai Ma-gyar Szépmíves Czéh, db; 1. Krónikás írás p; 2. Szemtanúság p Kard és kasza: regény. Marosvásárhely: Mentor, db; 1. Krónikás írás p; 2. Szemtanúság p Kard és kasza: regény. Marosvásárhely: Mentor, db; 1. köt. Krónikás írás p; 2. köt. Szemtanúság p Czére Béla: Wass Albert: Kard és kasza. Mentor, = Kortárs, XLI/10. (1997. október). - p Demény Péter: A mitikus regény: Wass Albert: Kard és kasza. Mentor, Marosvásárhely, = Látó (Maros-vásárhely), IX/2. (1998). - p Gábor Áron: Wass Albert: Kard és kasza című új regé-nye. = Nemzetőr (München), XXI/312. (1976. április) Kisjókai Erzsébet: Kard és kasza. Astor Park, FL, = The Canadian-American Review of Hungarian Studies, IV/2. (1977). - p Kiss Béla, A.: Boldog örömet tükrözni: Wass Albert Kard és kasza című regénye Mezőség történetét elevení-ti fel. = Új Szó (Szlovákia), LII/14. (1999. január 19). - p Kovács Ferenc: Wass Albert-redivivus. = Korunk (Kolozsvár), 3. folyam, II/8. (1991. augusztus). - p Legeza Ilona: Wass Albert: Kard és kasza. = Nagy Pál: Az emlékezet ösvényein: a mindig hazanéző Wass Albert. = Nyugati Magyarság (Montreal - Buda-pest), XV/5. (1997. május). - p. 10; másodközlés: Ma-gyarok Vasárnapja, (1998. április). - p *Wass Albert: Kard és kasza: Előszó: az író mondani-valója. = Magyarok Vasárnapja (California), CIV/1. (1997. január 12). - p A Zepetneki Tötösy család adattára / Records of the Tötösy de Zepetnek Family: (1999-): Czegei Gróf Wass Albert, Kard és kasza című regé-nyének egyik szereplője egy Tötössi Dániel (Dani), a fő-hős 452. Zsigmond András: Krónikás Írás. [Wass Albert Kard és kasza c. regénye első kötetének ismertetése.] = Krónika (Toronto), II/5. (1976. május). - p Magyar örökségünk. Wass Albert szerkesztette tanulmány-gyűjtemény. Ligonier, PA: Bethlen Press, p Magyar örökségünk. Összeáll Astor, FL: Amerikai Magyar Szépmíves Czéh, [2 térk] Magyar örökségünk. Debrecen: Gróf Wass Albert Társaság, p Lásd még: Magyar örökségünk: tanulmányok, novellák, hátrahagyott írások, interjúk. Pomáz: Kráter, 2001; p Lásd még: Our Hungarian Heritage, (angol) Ablonczy László: Wass Albert szabadságharca. = Re-formátusok Lapja, (2003. február 16) Barta Boglárka: Magyar örökségünk. = Magyar De-mokrata, VII/10. (2003. március 6). - p Halálos köd Holtember partján: regény. Astor, FL: Amerikai Magyar Szépmíves Czéh, p Halálos köd Holtember partján: regény. [Dunai Ákos elősza-vával]. Budapest: Pallas Lap- és Kvk., p Halálos köd Holtember partján: regény. Dunai Ákos előszavá-val. Pomáz: Kráter, p.

17 463. Lásd még: Deadly fog at Dead man's Landing, (angol) Beke György: Halálos köd Holtember partján. = Könyvvilág, 7. (1990). - p Haklik Norbert: [Halálos köd Holtember partján]. = Magyar Nemzet, (2002. május 30) Hagyaték: regény. Astor, FL: Amerikai Magyar Szépmíves Czéh, p Hagyaték: a szerző válogatása életművéből. Budapest; Ungvár: Trikolor; Intermix, p Hagyaték: a szerző válogatása életművéből. 2. kiad. Budapest: Örökségünk, [1998] p Hagyaték: a szerző válogatása életművéből. 3. kiad. Budapest: Trikolor, [1998] , [2] p Hagyaték: a szerző válogatása életművéből. 4. kiad. Budapest: Trikolor, [1999] , [2] p Lásd még: Vérben és viharban: két mű egy kötetben. Marosvá-sárhely: Mentor, Lásd még: A rézkígyó. Két regény egy kötetben. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, p Balázs Ildikó: A vasárnapi ige mellé: Wass Albert Hagyatéka. = Erdélyi Napló (Nagyvárad), XII/50. (2002. december 17). - p. 13; Balázs Ildikó: Wass Albert istenkeresése. = Confessio, XXVII/2. (2003. június). - p Haklik Norbert: Wass Albert és a táltosok: a Trianon utáni hagyatékról és a reménység erejéről. [Rézkígyó; Hagyaték]. = Magyar Nemzet, (2002. június 4). - p Legeza Ilona: Wass Albert: Hagyaték. = Wass Albert: Hagyaték. = A költő és a macska: kiadatlan elbeszélések, Vál. és az előszót írta: Dunai Ákos. Boardman, OH: Hazánk; To-ronto, Ont.: Pannonia Books, p A költő és a macska: elbeszélések, Pomáz: Kráter, p. - További cím: Te és a világ: tanítások - útrava-lóul. - Vál. és az előszót írta: Dunai Ákos Dunai Ákos: Elöljáróban. - In: Wass Albert: A költő és a macska: elbeszélések Te és a világ: ta-nítások - útravalóul. Pomáz: Kráter, p Voltam: önéletrajz, Ld. Egyéb kiadványok. Posztumusz kötetek A bujdosó imája: összegyűjtött versek. Budapest: Püski, p Lásd még: Összegyűjtött versek Fábián Gyula: Üzenet haza. - In Wass Albert: A bujdosó imája: összegyűjtött versek. Budapest: Püski, p Kanyar József: Wass Albert: A bujdosó imája: össze-gyűjtött versek. Püski, = Confessio, 3. (1999). - p Szénási Sándor: Dalol a honvágy. = Reformátusok Lapja, XLIII/12. (1999. március 21). - p Tóth Zoltán: A bujdosó imája. = Új Ember, LIV/52. (1998. december 27). - p Válogatott magyar népmesék. [S. a. r. Wass Albert. Petry Béla illusztrációival]. Budapest: Dinasztia, p Lásd még: Selected Hungarian folk tales, (angol) Lásd még: Válogatott magyar mondák és népmesék. Pomáz: Kráter, Magyar örökségünk: tanulmányok, novellák, hátrahagyott írások és riportok az íróval. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, p.

18 492. Magyar örökségünk: tanulmányok, novellák, hátrahagyott írások és riportok az íróval. 2. kiad. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, p Mese az erdőről. [Budapest]: [Ráday], p Összegyűjtött versek. Turcsány Péter, szerk. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, p Molnár Pál: Fájó sorskérdések sora: Wass Albert a szabadságról. [Wass Albert: Összegyűjtött versek]. = Heti Válasz, 11. (2002. március 15). - p Szakolczay Lajos: Pokolra szállás nélkül? Wass Albert költészetéről. = Hitel, XV/2. (2002. február). - p Hűség bilincsében: elbeszélések, novellák, karcolatok, emlékezések. [Összegyűjt., szerk. és jegyzetekkel ellátta Nagy Pál]. Marosvásárhely: Mentor db; 1. Elbeszélések, n 3. Időszaki kiadványok Első alkotói korszak, Versek Hókirály. = Vadász Újság, II/12. (1923. december 1). - p Cserkészeten. = Vadász Újság, III/8. (1924. szeptember 1). - p Egy emlék. = Vadász Újság, III/6. (1924. június 1). - p Fuit. = Ifjú Erdély, II/10. (1924. június). - p Hajnal. = Vadász Újság, III/10. (1924. október 1). - p Idill (Ott a hegy orma ). = Vadász Újság, III/3. (1924. március 1). - p Karácsonyest. = Vadász Újság, III/12. (1924. december 1). - p Kezet a kézbe. = Ifjú Erdély, II/9. (1924. május 2). - p Március (Süvölt a szél). = Vadász Újság, III/4. (1924. április 1). - p Nyári éj. = Vadász Újság, III/9. (1924. szeptember 1). - p Ősz. = Ifjú Erdély, II/2. (1924. október). - p Egy régi emlék. = Vadász Újság, III/12. (1924. december 1.) - p Szalonka-húzáson. = Vadász Újság, III/5. (1924. május 1). - p Titok. = Vadász Újság, III/11. (1924. november 1). - p Vadász-bajtársaimhoz. = Vadász Újság, III/6. (1924. június 1). - p A vadorzók. = Vadász Újság, III/12. (1924. december 1). - p Valahol messze susognak a lombok. = Vadász Újság, III/4. (1924. április 1). - p Villám. = Ifjú Erdély, II/2. (1924. október). - p Alkonyati rózsák. = Ellenzék, XLVI/280. (1925. december 7). - p Álomtündérhez. = Ifjú Erdély, IV/1. (1925. szeptember). - p Antik óra. = Pásztortűz, XI/21. (1925. október 18). - p Búcsú elégia. = Ifjú Erdély, IV/2. (1925. október). - p. 31.

19 720. Csillagvirágok. = Ifjú Erdély, III/7. (1925. március). - p Dianához. = Vadász Újság, IV/6. (1925. június 1). - p Az én múzsám. = Vadász Újság, IV/9. (1925. szeptember 1). - p A fajdkakas. = Vadász Újság, IV/5. (1925. május 1). - p Február. = Vadász Újság, IV/2. (1925. február 1). - p Februári álom. = Vadász Újság, IV/4. (1925. április 1). - p A havason. = Ifjú Erdély, III/8. (1925. április). - p Hulló csillagok. = Ifjú Erdély, IV/2. (1925. október). - p Húzáson. = Vadász Újság, IV/4. (1925. április 1). - p Igazgyöngyök. = Ifjú Erdély, III/8. (1925. április). - p Jókai Mórhoz. = Ifjú Erdély, III/7. (1925. március). - p Jön a vihar. = Vadász Újság, IV/10. (1925. október 1). - p Levél a tengerpartról. = Pásztortűz, XI/20. (1925. október 4). - p Megint az ősz. = Vadász Újság, IV/11. (1925. november 1). - p Megnémultam. = Ifjú Erdély, III/8. (1925. április). - p Memnon szobor. = Ifjú Erdély, IV/3. (1925. november) Mese. = Ifjú Erdély, IV/2. (1925. október). - p Őszi dal. = Pásztortűz, XI/21. (1925. október 18). - p Őszi hangulat. = Ellenzék, XLVI/250. (1925. november 2). - p Pacsirta. = Vadász Újság, IV/3. (1925. március 1). - p Reád gondoltam. = Ifjú Erdély, IV/2. (1925. október). - p Rózsaszirmok. = Ifjú Erdély, III/8. (1925. április). - p Szeressétek az iskolát! = Ifjú Erdély, IV/4. (1925. december). - p Szeretném. = Ifjú Erdély, IV/1. (1925. szeptember). - p Tél. = Vadász Újság, IV/1. (1925. január 1). - p Téli hangulat. = Vadász Újság, IV/12. (1925. december 1). - p Temetőben. = Ifjú Erdély, III/10. (1925. június). - p A vadgalamb. = Vadász Újság, IV/6. (1925. június 1). - p Virágok. = Ellenzék, XLVI/226. (1925. október 5). - p Chryzanthémnek. = Vasárnap, X/18. (1926. szeptember 5). - p Csak csendesen. = Ifjú Erdély, V/3. (1926. november). - p A csend. = Vadász Újság, V/7. (1926. július 1). - p Csolnakok (Szentgothárd).= Pásztortűz, XII/18. (1926. szeptember 12). - p Darvak. = Ifjú Erdély, IV/11. (1926. július) - p Együtt. = Ifjú Erdély, V/1. (1926. szeptember). - p Az első levél. = Vadász Újság, V/10. (1926. október 1). - p Erdélyi fák között. = Pásztortűz, XII/8. (1926. április 25). - p Erek. = Ifjú Erdély, V/11. (1926. július). - p Gondolsz-e rám? = Ifjú Erdély, IV/5. (1926. január). - p Ha visszatérek. = Ifjú Erdély, V/3. (1926. november). - p Havasi dal. = Vadász Újság, V/ (1926. november-december). - p Idill a magasságban. Reményik Sándornak (Mező-Záh). = Pásztortűz, XII/7. (1926. április 11). - p Látható az Isten. = Ifjú Erdély, IV/11. (1926. július). - p Lohengrin. = Ifjú Erdély, V/3. (1926. november). - p Lövés. = Vadász Újság, V/6. (1926. június 1). - p Májusi zivatar. = Vadász Újság, V/5. (1926. május 1). - p Márciusi ballada. = Vadász Újság, V/3. (1926. március 1). - p A múzsához. = Ifjú Erdély, IV/5. (1926. január). - p Nekünk mi marad? = Pásztortűz, XII/1.(1926. január 17). - p. 4.

20 769. Nolite tangere circulos meos. = Ifjú Erdély, IV/10. (1926. június). - p Ősz lesz (Szentgothárd). = Pásztortűz, XII/16. (1926. augusztus 15). - p A régi képek. = Vadász Újság, V/1. (1926. január 1). - p Sajó-parti dal. = Ifjú Erdély, V/2. (1926. október 2). - p Szegény vagyok. = Ifjú Erdély, V/1. (1926. szeptember). - p Tavaszi séta. = Vadász Újság, V/6. (1926. június 1). - p Tavasz-várás (Kolozsvár). = Pásztortűz, XII/4. (1926. február 28). - p Tóparton. = Vadász Újság, V/8. (1926. augusztus 1). - p Tragédia. = Vadász Újság, V/5. (1926. május 1). - p Villám. = Vadász Újság, V/8. (1926. augusztus 1). - p Ajánlás. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Aki a napba nézett. = Ifjú Erdély, V/9. (1927. május). - p Aki a napba nézett. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Amikor mi búcsúzunk. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Aranyország. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Barabás! = Ifjú Erdély, VI/4. (1927. december). - p A bércek énekelnek. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Bogáncs. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Csak csendesen. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p A csalogány. = Vadász Újság, VI/7-8. (1927. július-augusztus 1). - p Csolnakok. In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Dal. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Darvak. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Egyedül. = Vadász Újság, VI/2. (1927. február 1.) - p Együtt [gróf Bethlen Beátána..] - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Éjjel. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Éjjel a tetőn. = Vadász Újság, VI/9. (1927. szeptember 1). - p Előhang: prózavers. (Szentgothard, november 14). - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Erdélyi búcsú [Egy Szentgothardi vén fenyőre írtam]. (Szentgothard, november 14.) - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Erdélyi fák között. = Ifjú Erdély, VI. (1927. szeptember 1). - p Erdélyi fák között. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Fekete gálya a Sajón. = Pásztortűz, XIII/ (1927. december 25). - p Ha jön az ősz. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Ha jönne egy fecske. = Vasárnap, X/14. (1927. július 10). - p Ha visszatérek. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Hajnali nyomok. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Hajnali séta. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Hálaadás. = Ifjú Erdély, V/9. (1927. május). - p Hálaadás. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Hangulatok [ifj. gróf Bethlen Balázsnénak]. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Házsongárdi temetőben. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Holló ének. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Hulló levelek. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Idill (Katlan homályban ). - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Idill a magasságban [Reményik Sándornak]. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Jegenyék [Egy másik jegenyének]. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p.

WASS ALBERT ÉLETMŰ-BIBLIOGRÁFIA

WASS ALBERT ÉLETMŰ-BIBLIOGRÁFIA WASS ALBERT ÉLETMŰ-BIBLIOGRÁFIA 1923-2003 Összeállította BALÁZS ILDIKÓ Az előszót írta és lektorálta BAJNOK LÁSZLÓNÉ ja Pomáz, 2004 Balázs Ildikó Kráter Műhely Egyesület, 2004 Felelős kiadó és szerkesztő

Részletesebben

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK UNGVÁR 1997 TARTALOM BEREGSZÁSZI JÁRÁS V Beregszász /EeperoBe Bakos/CBo6o,qa Szent László templom Bene/flo6pocinrm Jézus Szíve templom Bótrágy/EaTpaflb Szűz

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2003.9.23. HU 179 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra,

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. a Budapest VII. kerület. Baross tér 13. szám alatti. Társasháznak. Helyrajzi szám: 32975.

MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. a Budapest VII. kerület. Baross tér 13. szám alatti. Társasháznak. Helyrajzi szám: 32975. MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA a Budapest VII. kerület Baross tér 13. szám alatti Társasháznak Helyrajzi szám: 32975. Budapest, 2013. Szerkesztette és ellenjegyezte: Dr. Bohanek

Részletesebben

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA Szervezeti és Működési Szabályzatának BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA KÖRBÉLYEGZŐK (SZÁMOSAK) I. leírás: szabályos körben, 39 mm-es körkörös szegéllyel leírt kétsoros szöveg, középen az Egyházat szimbolizáló

Részletesebben

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ FAKLYA VOLT KEZEMBEN In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ TARTALOM I. Móricz Zsigmond: Csecse. Részlet (In: Móricz Zsigmond: Életem regénye. Bp., Athenaeum, 1939) 7 Czine Mihály: Regény és valóság. Részlet

Részletesebben

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949)

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949) Raktári helye: Nagykőrös, vk. terem, 76-77. polc a) Igazgatótanácsi és tanárszéki jegyzőkönyvek 1904-1947 0,12 fm b) Ügyviteli iratok 1889-1948 (-1949) 0,14 fm c) Anyakönyvek 1865-1946 0,14 fm d) Évkönyvek

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Kiskunhalas Bibó István Gimn. 37,950 36,700 37,000 36,300 147,950 2 Kisújszállás Móricz Zsigmond Református Koll., Gimn., SzKI és Ált. Isk. 34,800 36,550 36,400 36,450 144,200 3 Nagykőrös

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Wass Albert erdélyi korszaka 1923-1944

Wass Albert erdélyi korszaka 1923-1944 Bölcsészdoktori értekezés tézisei Wass Albert erdélyi korszaka 1923-1944 Írta: Balázs Ildikó Nyíregyháza 2008 1 Az értekezés célkitűzése, a téma körülhatárolása Jelen dolgozat az erdélyi korszakban, az

Részletesebben

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp JÁRÁSBÍRÓSÁG 6 354 3 2 92 259 141 220 22 336 Budapest Környéki Törvényszék Fővárosi

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

Széchenyi István Polgári Társulás, Páva utca 23/41., Komárno, 945 01, Szlovák Köztársaság. T. c.

Széchenyi István Polgári Társulás, Páva utca 23/41., Komárno, 945 01, Szlovák Köztársaság. T. c. Széchenyi István Polgári Társulás, Páva utca 23/41., Komárno, 945 01, Szlovák Köztársaság T. c. Nick Ferenc, elnök Falvak Kultúrájáért Alapítvány Budapest Kelt Budapesten, 2011. március 15-én Tárgy: Gróf

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal: 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ MINI FIÚ 1. Marsa Márk EVO 429+1 10 2. Nagy Kristóf Botond Ecséd 429 8 3. Fazekas Levente Egyéni (Szarvas) 312 6 4. Gombola Bence Egyéni (Sárisáp) 267 4 5. Tresó Balázs Csaba EVO 251 2 6. Fazekas Bence

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: KOLOZS Körzet: Kolozsvár, Bálványosváralja és Szék 5. osztály 1. Bajnóczi Zsolt Bucur Tünde János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár

Részletesebben

Ipari - Tokle (10-40, 10-27, 13-33, 15-28)

Ipari - Tokle (10-40, 10-27, 13-33, 15-28) PINGVIN KUPA II. FORDULÓ Lejátszották Karcagon a Pingvin Kupa II. fordulóját is, íme az eredmények: "A" csoport Ipari - Tokle 48-128 (10-40, 10-27, 13-33, 15-28) Kovács Benedek (11/3), Magyar Erik (10),

Részletesebben

Arany János Ált. Isk.

Arany János Ált. Isk. 1 12 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Berényi Kristóf 9,000 9,300 0,000 18,300 Nagy Dominik 9,050 9,300 9,500 27,850 Kálai Gábor 9,500 9,300 9,500 28,300 Selényi Márk 9,450

Részletesebben

Laczkó Sándor A MAGYAR NYELVŰ NIETZSCHE-FORDÍTÁSOK BIBLIOGRÁFIÁJA 1872-TŐL 1994-IG

Laczkó Sándor A MAGYAR NYELVŰ NIETZSCHE-FORDÍTÁSOK BIBLIOGRÁFIÁJA 1872-TŐL 1994-IG Laczkó Sándor A MAGYAR NYELVŰ NIETZSCHE-FORDÍTÁSOK BIBLIOGRÁFIÁJA 1872-TŐL 1994-IG 1891 I. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm: Így szóla Zarathustra II. 59. [Részlet] (Ford.: Katona Lajos) In: Élet I/1 (1891),

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés )

Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés ) Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés ) Leány gyermek kategória ( 7 nevezés ): I. Hol Anett ( Ju-Jitsu Klub Hetényegyháza ) II. Munkácsi Kitti ( Darányi Dojo Ju-Jitsu Klub Kiskunhalas )

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Egységes szerkezetben a 8/2010. (IV.12.) Ök. sz. rendelettel.

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Diákolimpia Pest Megyei Mezei Futóbajnokság

Diákolimpia Pest Megyei Mezei Futóbajnokság Csapat neve: Gyál, Zrínyi Miklós Ált. Isk. Egyéni absz. helyezési összeg:66 Csapat helyezése:1 4 454 FEKETE Olivér 00:05:43 10 453 FEKETE Márk 00:05:54 25 455 GÉGÉNY József 00:06:10 27 456 ROSTÁS Zsolt

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex 1 11 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Posta Zsombor 9,000 8,900 17,900 Deli Dominik 9,300 9,600 18,900 Márton Edvin 9,300 9,000 18,300 Gellén Zsombor 9,400 9,200 18,600 Ladányi

Részletesebben

Köszöntjük a városi olvasópályázat díjátadóján megjelent kedves vendégeinket!

Köszöntjük a városi olvasópályázat díjátadóján megjelent kedves vendégeinket! Köszöntjük a városi olvasópályázat díjátadóján megjelent kedves vendégeinket! 2015. 04. 22. Olvasmányok: 1. évf.: Benedek Elek: Szélike királykisasszony/ Zolnainé Lovas Emma 2. évf.: Tersánszky Józsi Jenő:

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola AMI 2600 Vác, Konstantin tér 8. Tel./fax: 27/

Bartók Béla Zeneiskola AMI 2600 Vác, Konstantin tér 8. Tel./fax: 27/ A VIII. ORSZÁGOS BARTÓK BÉLA HEGEDŰ-DUÓ VERSENY EREDMÉNYEI I. korcsoport : A zsűri nem adott ki helyezést. Különdíjas: Kiss Imola Villő - Choi Yae Won - Farkas Ferenc Műv. Isk. Sárospatak Felkészítő tanár:

Részletesebben

T. Ágoston László 70. születésnapjára

T. Ágoston László 70. születésnapjára T. Ágoston László 70. születésnapjára A Magyar Írószövetség és a Hungarovox Kiadó és a jelenlévő vendégek T. Ágoston László író 70. születésnapját köszöntötte 2012. október 11. (csütörtök) 18 órakor a

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA Triatlon rövid férfi -29 (7) 1 120 Molnár Máté 90 2:00:24 0:00 2 163 Mészáros Ádám 88 2:05:56 +5:31 3 131 Péter Balázs 91 2:10:18 +9:53 4 105 Kresz Péter Pál 0 2:35:43 +35:18 5 156 Czibolya Csaba 88 2:57:05

Részletesebben

Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés )

Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés ) Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés ) Leány ifjúsági kategória ( 7 nevezés ): I. Morvai Tímea ( Darányi Dojo Ju-Jitsu Klub Kiskunhalas ) II. Hegedűs Éva ( Tatami Centrum Ju-Jitsu Klub

Részletesebben

Hírlapok listája, melyekben közölt írásokat Kosztolányi Dezső *

Hírlapok listája, melyekben közölt írásokat Kosztolányi Dezső * Hírlapok listája, melyekben közölt írásokat Kosztolányi Dezső * Összeállította Arany Zsuzsanna (2004-2011) és Dobás Kata (2012-től) JELMAGYARÁZAT: Baráth: Baráth Ferenc: Kosztolányi Dezső, Zalaegerszeg:

Részletesebben

Bányászat a szépirodalomban

Bányászat a szépirodalomban Bányászat a szépirodalomban Ajánló bibliográfia a József Attila XII. Nemzeti vers- énekelt vers- és prózamondó verseny résztvevői számára Gyűjtötte a József Attila Megyei és Városi Könyvtár Tájékoztató

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 IX. Telepy Károly Testnev. Ált. Isk. és Gimn. 37,400 38,450 38,300 37,700 39,000 38,450 229,300 2 Kiskunhalas II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazd., Közgazd., Informatikai SzKI és

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március Országos Elődöntő I-II. korcsoport B kategória leány Csapatbajnokság Csapat neve: Ugrás Gerenda Talaj Össz pont Helyezés Batthyány Kázmér Ált. Iskola Siklós 47,8 46,9 47,15 141,85 I. Köztársaság Téri Ált.

Részletesebben

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00 Szum Irodalom, nyelv és helymatematika és fizika Számítástechnika Történelem Összesen Elérhető: 100 100 100 75 Elért maximum: 75 74 100 68 Bejutási határ: 60 35 69 54 Beküldési határ: 55 55 55 41 Beküldött

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni III. korcsoport fiú egyéni összetett - 30 m 1. Jónás Máté 1998-10-23 Miskolc, Szilágyi Dezső Általános Iskola 4.80 2. Tóth Ádám 1998-07-24 Püspökladány, Petőfi Sándor Általános Iskola 4.81 3. Tricskó Patrik

Részletesebben

ÉVI ISKOLAI CSAPATBAJNOKSÁG, DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY április 16.

ÉVI ISKOLAI CSAPATBAJNOKSÁG, DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY április 16. 5 6. ÉVI ISKOLAI CSAPATBAJNOKSÁG, DÖNTŐ 6. április 6. VÉGEREDMÉNY ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ALSÓ TAGOZATA Bornemisza Péter Gimn. és Ált. Isk. Pánczél András Szántó Ariel Fodros Általános Iskola 5 Cseri Ádám 6

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely * 2001-2002 LÁNY EGYÉNI EREDMÉNYEK * * 2001-2002 FIÚ EGYÉNI EREDMÉNYEK * 1 191 Takács Dániel 56:15 4:42 2 104 Behina Bálint Kazinczy Ferenc Általános Iskola 1:01:08 5:06 3 126 György Zsolt Szent Erzsébet

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V-VI. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont (év,

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 131654 133657 ARY BENCE BALÁZS BACSA LEVENTE 1997.08.21. 1997.06.18. BENCZE ILDIKÓ SZOLLÁS ZSUZSANNA 144462 162995 BALLON GERGÕ BARTA

Részletesebben

INFOPROG Iskolák versenye. Levelező fordulók

INFOPROG Iskolák versenye. Levelező fordulók INFOPROG 2017 Iskolák versenye Levelező fordulók Döntő Felh.B Felh. A Prog.B Prog. A Bemutató Felh.B Felh.A Prog.B Prog.A Vetélkedő Összesen Open Szlovákia # Iskola 40 40 40 40 20 100 100 100 100 100 680

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Jól kezdték az évet a címvédõk! szeptember 26. hétfõ 17:18

Jól kezdték az évet a címvédõk! szeptember 26. hétfõ 17:18 Jól kezdték az évet a címvédõk! 211. szeptember 26. hétfõ 17:18 A bajnoki címvédõk gyõzelmével fejezõdött be az idei Stzeel Nemzeti bajnokság I. fordulójának egyéni versenye, a székesfehérvári Alba Plazaban.

Részletesebben

Wass-akarat. .: Wass-akarat :. Wass Albert ( ) HomeBlogPhotosVideoMusicCalendarReviewsLinks. Küldetés Jan 31, 2007.

Wass-akarat. .: Wass-akarat :. Wass Albert ( ) HomeBlogPhotosVideoMusicCalendarReviewsLinks. Küldetés Jan 31, 2007. Wassakarat.: Wassakarat :. Wass Albert (19081998) HomeBlogPhotosVideoMusicCalendarReviewsLinks Küldetés Jan 31, 2007 "Hontalan vagyok de vallom rendületlenül, hogy Õ az út s az élet és maradok ez úton,

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny Kecskemét Városi Döntő 2012. 02. 04. 60 m-es síkfutás Molnár Ivett 1997. KARC 8:14 I. Fricska Zoé 1997. KARC 8:21 II. Varga Fanni 1998. KARC 8:66 III. Gálig Emese

Részletesebben

Természetbarát. 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45

Természetbarát. 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45 Természetbarát BUDAI TRAPP teljesítménytúra táv 30 km 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45 1 Németh Emese Budapest 4:15 2 Kasza Erika Göd 4:30 3 Kovács Beáta

Részletesebben

LIZARDS-2009-KUPA TSE november 15. Veszprém EREDMÉYEK

LIZARDS-2009-KUPA TSE november 15. Veszprém  EREDMÉYEK EREDMÉYEK Csoportbeosztás: I. korcsoport fiú, II. korcsoport leány: Káptalanfa "A" - Közös fenntartású és Üzemeltetésű Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (Bardon Bence, Ignácz Rajmond, Kiss Csongor,

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

félév elfogadva szövetnedv, 3 ZH Bak Nándor Imre Balla Barbara Balogh Ádám Balyi Viktor Benedek Éva Biró Borbála

félév elfogadva szövetnedv, 3 ZH Bak Nándor Imre Balla Barbara Balogh Ádám Balyi Viktor Benedek Éva Biró Borbála Végh Rita Bak Nándor Imre Balla Barbara Balogh Ádám Balyi Viktor Benedek Éva Biró Borbála Biró Eszter Blazsán Anett Bora Lilla Borbély Rita Budaházi Éva Csepely Eszter Csontos Réka Derzsy Dávid Ducsai

Részletesebben

./ (342) , ; -mail:

./ (342) , ; -mail: 2046 28 2008., 28.02.2008. 96-63-5905017458-04022010-089 4 2010. «.» 16 04 2010.»,.. 2010. ), :., 2.. 95/10-8. 20/10-9 : :., 2010. 20/10-9 2.. 20/10-9 3...4 1.....9 2.., 2 (1932-1941)...55 3. (1932-1941)...93...95

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24,

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24, IV. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény Hely Név Szév 100 m p Távol p Kislabda p Súly p 800 m p Összpont 1. Zuigéber Ákos 2002 IV. Bene Ferenc Általános 12,22 209 5,28 164 61,79 177 10,41 139 02:22,59 187

Részletesebben

Atlétika - Mezei futó Diákolimpia országos döntő

Atlétika - Mezei futó Diákolimpia országos döntő Csapat neve: Dunaújváros, Széchenyi István Gimn. Egyéni absz. helyezési összeg:60 Csapat helyezése:1 3 1532 MATKÓ Csaba 00:16:24 7 1529 BUDAI Levente 00:16:49 20 1533 SALAMON Zalán 00:17:58 30 1530 CSATHÓ

Részletesebben

IV. BIATORBÁGY FOTÓPÁLYÁZAT

IV. BIATORBÁGY FOTÓPÁLYÁZAT IV. BIATORBÁGY FOTÓPÁLYÁZAT 2015 1 BIATORBÁGY kategória 2 I. díj Szabó Ferenc (Biatorbágy): Idővonal B A IV. Biatorbágy Fotópályázatra 75 pályázó, 380 alkotást nyújtott be. A zsűri a Kötetlen kategóriában

Részletesebben

Tovább tart Bezzeg és Ihász sikersorozata! november 27. vasárnap 22:19

Tovább tart Bezzeg és Ihász sikersorozata! november 27. vasárnap 22:19 Tovább tart Bezzeg és Ihász sikersorozata!. november 7. vasárnap :9 Magyar Darts Szövetség hivatalos oldala Szombaton új helyszínnel, de régi gyõztesekkel folytatódott a Steel Nemzeti Bajnokság egyéni

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

MINI FIÚ MINI LÁNY FIÚ LEÁNYZÓ

MINI FIÚ MINI LÁNY FIÚ LEÁNYZÓ MINI FIÚ 1. Ifj. Cseresznyés Ferenc Kerecsényi László I.E. 567 2. Vartnal Botond Miskolci H.I.E. 449 3. Nagy Kristóf Botond EVO 443 4. Marsa Benjámin EVO 411 5. Ifj. Andirkó Zsolt Kerecsen I.E. 307 6.

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei Verseny Versenyszám Korosztály Táv Hely Név Gyermek, Kölyök, Serdülő Magyar Bajnokság C-2 serdülő 4000 m 1 Balla Levente Gellért U23, Ifjúsági Magyar Bajnokság C-1 ifi 3x200 m 1 Balla Levente Gellért U23,

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2 ANGOL Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka Március 26. Igazgatási épület 312 14.45 Baligács László angol B2 B2 Ferenc Baráth Norbert angol B2 B2 Berencsik Szabolcs angol B2 B2 Bódis Tamás angol B2 B2

Részletesebben

TÉTELEK 207 TAVASZ KENYERES ZOLTÁN: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS KORA. VIZSGATÉTELEK ÉS OLVASMÁNYJEGYZÉKEK MR-283/a és MRN-671/c Kenyeres Zoltán

TÉTELEK 207 TAVASZ KENYERES ZOLTÁN: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS KORA. VIZSGATÉTELEK ÉS OLVASMÁNYJEGYZÉKEK MR-283/a és MRN-671/c Kenyeres Zoltán TÉTELEK 207 TAVASZ KENYERES ZOLTÁN: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS KORA VIZSGATÉTELEK ÉS OLVASMÁNYJEGYZÉKEK MR-283/a és MRN-671/c Kenyeres Zoltán Kötelező olvasmány: - SZABÓ Lőrinc, Kosztolányi Dezső = Uő, Könyvek

Részletesebben

III Erdei futónap eredmények

III Erdei futónap eredmények III Erdei futónap eredmények Legkisebbek 600m (2-6 év) fiú futónaptár.hu 1. Móser Barnabás 2. Hidy Krisztián 3. Tücsök Gergı 4. Boros Barna 5. Soós Donát 6. Kalmár Benjamin 7. Csuka Zsombor 8. Láng Olivér

Részletesebben

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19. levélcím: 6001 Kecskemét, Pf: 186. téc76 482:6Í1;fá5z76 48 1:074, e-mai1~ii1ki~@1üi~hu t~% ~ 1 HIRDETMÉNY TERMŐFÖLD-HASZONBÉRLETI

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

2014/2015. tanévi III. korcsoportos többpróba csapat Bp.,

2014/2015. tanévi III. korcsoportos többpróba csapat Bp., III. kcs. Fiú csapat Hely Csapat Pont 1. X. ker. Szent László Általános Iskola 2860 2. IV. ker. Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola 2670 3. XXI. ker. Kazinczy Általános Iskola 2664 4. XIII. ker. Ének-Zenei

Részletesebben

visszaemlékezések. Összeállította és közzéteszi: Beke Sándor. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Erdélyi Toll. Irodalmi és művelődési folyóirat. Kiadja az E

visszaemlékezések. Összeállította és közzéteszi: Beke Sándor. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Erdélyi Toll. Irodalmi és művelődési folyóirat. Kiadja az E Az Erdélyi Toll sajtóvisszhangja (2009-től 2012 között) 2009 Erdélyi Toll (Recenzió) Gyergyói Kisújság, 2009. október 22-28., 43. szám Új sajtókiadvány (Recenzió. Fotó: a folyóirat 2009. 1. számának a

Részletesebben

Veresegyházi Futóverseny és Gyalogtúra május 13, vasárnap

Veresegyházi Futóverseny és Gyalogtúra május 13, vasárnap Veresegyházi Futóverseny és Gyalogtúra 2012. május 13, vasárnap 500 m abszolút 1 38 1:38.0 Csák Máté F 2004-2005 1 2 62 1:38.1 Lévay Rozi N 2006-1 3 73 1:38.9 Ring Dóra N 2004-2005 1 4 72 1:39.8 Ring Máté

Részletesebben

Hármascsapat országos bajnokság

Hármascsapat országos bajnokság 40 km - ABSZOLÚT 1 1 NAGY ZOLTÁN RÓKA TIBOR ZSUPOS SÁNDOR 2 2 Révész Gábor Nagy András Szabó Lajos 1 3 NAGY GYULA HAJDÚ BARNA MAGAS DÁVID 2 4 Hacsi Ákos Balázs Attila Szűcs Richárd 3 5 Árva Mihály Petró

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ-

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- MAGASISKOLA In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- TARTALOM Mészöly Miklós: Elégia. Részlet (In.: Mészöly Miklós: Elégia. Bp., Helikon, 1991.) 5 Mészöly Miklós: Óda az Elégiához (In.: Mészöly Miklós: Elégia.

Részletesebben