Első alkotói korszak - Erdély,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Első alkotói korszak - Erdély, 1927 1945"

Átírás

1 Első alkotói korszak - Erdély, Virágtemetés: versek. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p. 2. [k. e.]: Gróf Wass Albert: Virágtemetés: Gróf Wass Albert versei: Kolozsvár. Minerva, = Pásztortűz (Kolozsvár), XIII/9. (1927). - p Dr. Wass Albert [Bemutatkozás]. = Katolikus Magya-rok Vasárnapja (Youngstown, OH), Íróinkról rovat, XCII/39. (1985. október 13). 4. Gál János: Gróf Wass Albert: Virágtemetés. = Napke-let, V/6. (1927. június). - p Györi Ferenc: Virágtemetés: Wass Albert verskötete. = Ifjú Erdély (Kolozsvár), V. (1927. június 10). - p Pomogáts Béla: A kő és a könyv megmarad. Wass Al-bert arcképéhez. - In: Pomogáts Béla: Politika és poé-tika: tanulmányok a népi irodalomról. Miskolc: Felsőmagyarország, p Fenyő a hegytetőn: versek. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p. 8. Dr. Wass Albert [Bemutatkozás]. = Katolikus Magya-rok Vasárnapja (Youngstown, OH), Íróinkról rovat, XCII/39. (1985. október 13). 9. Dsida Jenő: Fenyő a hegytetőn: versek: Minerva Rt. kiadása, Kolozsvár. = Pásztortűz (Kolozsvár), XV/8. (1929). - p K.: Fenyő a hegytetőn: versek: írta Wass Albert (Mi-nerva kiadása. Kolozsvár). = Vasárnap (Arad), XII/1. (1929. január 6). - p Majthényi György: Wass Albert: Fenyő a hegytetőn. = Napkelet, VII/11. (1929. június 1). - p Pomogáts Béla: A kő és a könyv megmarad. Wass Al-bert arcképéhez. - In: Pomogáts Béla: Politika és poéti-ka: tanulmányok a népi irodalomról. Miskolc: Felsőmagyarország, p S-pár: Wass Albert: Fenyő a hegytetőn. = Hajdúföld, (1928. december 28). 14. Varró Dezső: Wass Albert: Fenyő a hegytetőn: versek. (Minerva kiadása.) = Ifjú Erdély (Kolozsvár), VII. (1929. május 9). - p A temető megindul: kórusjáték. Marosvásárhely: Révész, [1932]. 16. A temető megindul: kórusjáték. Kolozsvár: [Minerva, 1934]. 17. Ötven erdélyi gyermek levele a Jézuskához. A Temető megin-dul: kórusjáték. Karácsonyi üzenetek: válogatás Wass Albert karácsonyi írásaiból. Turcsány Péter szerk. Pomáz: Kráter, p : Hogy kik írnak Erdélyben színdarabot. = Székely-föld, XXXV/46. (1933. november 12). - p : A Kemény Zsigmond Társaság = Székelyföld, XXXV/45. (1933. november 5). - p : A Kemény Zsigmond Társaság szerzőavató estéje = Székelyföld, XXXV/46. (1933. november 12). - p : Színház. = Hétfő Reggel, I/4. (1933. november 27). - p : A temető megindul [Színház rovat]. = Hétfő Reggel (Târgu-Mures), I/2. (1933. november 13). - p : Wass Albert misztériumát óriási sikerrel mutatták be Marosvásárhelyen. = Székelyföld (Marosvásárhely), XXXV/47. (1933. november 19). 24. [Csuka Zoltán]: Wass Albert gróf pacifista kórusdrá-mája Marosvásárhelyen. = Láthatár, I/3. (1933. decem-ber). - p (Ego): A Kemény Zsigmond Társaság legutóbbi színpa-di bemutatójának utólagos visszhangja egy budapesti irodalmi szemlében. Wass Albert gróf kórusdrámáját miként méltatják a Láthatár

2 ezidei évvégi számában. = Székelyföld, XXXV/53. (1933. december 31). - p (-nyi) [Sényi László]: A Kemény Zsigmond Társaság nagy estje. Tehetséges ifjú poéta-tagjának, Wass Albert grófnak színpadi szerzőavatását tartotta az irodalmi egyesület a Transszilvánia termében. = Székelyföld (Marosvásárhely), XXXV/47. (1933. november 19). - p Szabédi László: Wass Albert: A temető megindul: kó-rus-játék, kórusra átdolgozta Z. Szentgyörgyi Mária. = Pásztortűz (Kolozsvár), XX/10. (1934. május 31). - p Turcsány Péter: Karácsonyos lélekkel. In Wass Al-bert: Ötven erdélyi gyermek levele a Jézuskához. A Temető megindul: kórusjáték. Karácsonyi üzenetek: vá-logatás Wass Albert karácsonyi írásaiból. Turcsány Péter, szerk. Pomáz: Kráter, p. III-VII Farkasverem: regény. Kolozsvár: Minerva ny., [1934] p. /Az Erdélyi Szépmívces Céh 10 éves jubileumára kiadott dísz-kiadás 20/. 30. Farkasverem: regény. Budapest: Erdélyi Egy. és Főisk. H. E. [1934] p. 31. Farkasverem: regény. Cluj [Kolozsvár]: Minerva [Erdélyi Szépmíves Céh], p. 32. Farkasverem: regény. Budapest: Révai, p. 33. Farkasverem: regény. Budapest: SZEFHE-könyvek, [194?] p. 34. Farkasverem: regény. Budapest: Révai, [1940 körül] p. 35. Farkasverem: regény. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, p. 36. Farkasverem: regény. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, p. 37. Farkasverem: regény. [Budapest]: Révai, [1944] p. 38. Farkasverem: regény. 2. kiadás, Buenos Aires: Kárpát, p. 39. Farkasverem: regény. Köln-Detroit: AMK. 40. Farkasverem: regény. Marosvásárhely: Mentor, p. 41. Farkasverem: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, p. 42. Farkasverem: regény. Marosvásárhely: Mentor, p. 43. Lásd még: Vlcia jama, (szlovák). 44. Lásd még: Vlči pelech, (cseh) : Wass Albert: Farkasverem (Wolfsgrube, Rom.) Cluj = Kolozsvár: Erd. Szépmiv. Céh S; R. Berde Mária: Szentségvivők ; Székely Mózes: Csütörtök = Ungarische Jahrbücher, XV/2-3. (1935. augusztus). - p András Károly: Vlči pelech (Farkasverem), Praga. = Új Élet, I. (1942. április). - p Albert Gábor: Tükörszobában. - In: Albert Gábor: Nem fáj az a kőnek : ezredvégi krónika. Pécs: Pro Pannonia, p Alszeghy Zsolt: Szépirodalmi szemle (Farkasverem). = Katolikus Szemle, XLIX/9. (1935. szeptember). - p E. B. L. [Lukác, Emil Boleslav] Úvod [Előszó]. - In: Vlcia jama [Farkasverem]: szlovák. [193?]. - p B[ertalan] I[stván]: Erdélyi könyvek: Erdélyi csillagok - Wass Albert: Farkasverem. = Budapesti Hírlap, LV/125. (1935. június 2). - p Balogh László. Wass Albert regényei [Farkasverem, A titokzatos őzbak, Csaba, Mire a fák megnőnek, A kas-tély árnyékában]. = Sorsunk, IV/10. (1944. október). - p Csajka Zsuzsa: Vass Albert: Farkasverem = Új Élet, (1935). - p Czére Béla: A Mezőség - illúziók nélkül: Wass Albert: Farkasverem. = Nyugati Magyarság (Montreal - Buda-pest), XVIII/3. (2000. március). - p Dékány András: Wass Albert: Farkasverem. Révai-kiadás. = Új Magyarság, 110. (1935. május 15). - p Dr. Wass Albert [Bemutatkozás]. = Katolikus Magya-rok Vasárnapja (Youngstown, OH), Íróinkról rovat. XCII/39. (1985. október 13). 56. Egri Viktor: Farkasverem. = Magyar Figyelő, (1936). - p Egri Viktor: Wass Albert: Farkasverem. Révai-kiadás. Budapest o. = Magyar Figyelő, 2-4. (1935). - p

3 58. ja [Janovics András]: Wass Albert: Farkasverem. = Pesti Napló, LXXXVI/108. (1935. május 12). - p K.: Wass Albert. = Erdélyi Helikon (Kolozsvár), XIII/1. (1940). - p Kázmér Ernő: Wass Tibor [helyesen: Albert]: Farkas-verem. - In: Új könyvek. = Kalangya (Vajdaság), (1936). - p Kiss Jenő: Farkasverem. Wass Albert regénye, Erdélyi Szépmíves Céh kiadása, = Erdélyi Helikon (Ko-lozsvár), VIII/5. (1935). - p Kolos Endre: Wass Albert: Farkasverem Csaba = Pannonhalmi Szemle, XV/5. (1940.) - p Kovács Máté: Wass Elek [helyesen: Albert]: Farkas-verem. - In: Erdélyi regények. = Debreceni Szemle, X/3, 4, 5. (1936. március-május). - p Latrán Ibolya: A táj mint csapda? Wass Albert Farkas-verem című regényéről. = Hitel, XIII/5. (2000. május). - p Legeza Ilona: Wass Albert: Farkasverem.. = 66. Majthényi György: Farkasverem (Révai kiadás.) = Napkelet, XIII/7. (1935. július 1). - p (ny.i.) [Nyigri Imre]: Farkasverem. = Népszava, LXIII/123. (1935. május 30). - p Pomogáts Béla: A kő és a könyv megmarad. Wass Al-bert arcképéhez. In: Pomogáts Béla: Politika és poéti-ka: tanulmányok a népi irodalomról. Miskolc: Felsőmagyarország, p Pomogáts Béla: Messzi kert embere, Erdély hűségében: Wass Albertről. = Világszövetség, II/14. (1993. július 6). - p Rass Károly: Wass Albert: Farkasverem. - In: A mi regényirodalmunk [tanulmány]. = Erdélyi Múzeum, (1936). - p Rass Károly: Wass Albert: Farkasverem. = Vasárnap (Arad), XVIII/23. (1935). - p Schöpflin Aladár: Erdélyi irodalom [Kemény János: Kutyakomédia, Wass Albert: Farkasverem, Székely Mó-zes: Zátony, Csütörtök]. = Nyugat, (1935). - p Szabédi László: Farkasverem. Wass Albert regénye. Erdélyi Szépmíves Céh = Pásztortűz (Kolozsvár), XXI/9. (1935. május 15). - p Szabó Richárd: Wass Albert: Farkasverem. Budapest, é. n. Révai kiadás, 227 l. = Protestáns Szemle, XLV/1. (1936. január). - p Szabó T. Ádám: Erdélytől Bajorerdőig: beszélgetés Czegei és Szentegyedi Wass Albertné szül. Siemers Éva grófnéval = Studia nova = Új tanulmányok, I/1. (1994). - p Thurzó Gábor: Wass Albert: Farkasverem. = Élet, 33. (1935). - p Turóczi-Trostler, Josef: Albert Wass: Wolfsgrube (Farkasverem, Budapest, 1935). = Pester Lloyd (esti), LXXXII/145. (1935. június 28). - p Wimberger Anna, W.: Farkasverem. = Magyar Mi-nerva, (1935). - p ? 79. Emberé a munka: 1937? Ld. Wass Albert elveszett művei Csaba: regény. Budapest: Révai, p. 81. Csaba: regény. [Budapest]: Révai, [1940.] p. 82. Csaba: regény. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, [Budapest, Révai ny.], p. 83. Csaba: regény. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, [1941] p. 84. Csaba: regény.[budapest]: Révai, [1944] p. 85. Csaba: regény. Youngstown, OH: Katolikus Magyarok Vasár-napja, p. 86. Csaba: regény. Marosvásárhely: Mentor, p. 87. Csaba: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, p : [Wass Albert: Csaba] = Élet, XXXII/3. (1941. feb-ruár 23). - p : Wass Albert: Csaba (Révai). = Kelet Népe, VI/21. (1940. december 1). - p

4 : Wass Albert: Csaba. [Olvastuk rovat]. = Új Nemze-dék, XXII/244. (1940). - p : Wass Albert: Csaba. Révai kiadása old. = Magyar Szemle, 39. köt. (1940). - p y: Wass Albert: Csaba, Budapest, Révai, = Pester Lloyd, 234. (1940. október 13). - p (thy): Wass Albert: Csaba (Révai kiadás). = Reformá-tus Élet, VII/37. (1940. október 19). - p *(H. L.): Csaba. = Ungarische Jahrbücher, (1942). - p András Károly: Csaba. = Új Élet, 12. (1940). - p B. A.: Wass Albert: Csaba. Regény. Révai-kiadás. = Magyar Nemzet, IV/111. (1941. május 16). - p Balogh László. Wass Albert regényei [Farkasverem, A titokzatos őzbak, Csaba, Mire a fák megnőnek, A kas-tély árnyékában]. = Sorsunk, IV/10. (1944. október). - p Bethlen Margit: Wass Albert: Csaba. = Ünnep, VII/21. (1940. október 15). - p Borbély László: [Csaba]. = Magyar Protestánsok Lap-ja, XV/8. (1941. augusztus). - p Csery Clauser Mihály: Wass Albert: Csaba. Regény. Budapest (1940) Révai = Katolikus Szemle, LIV/12. (1940. december). - p Kádár Erzsébet: Csaba: Wass Albert regénye - Révai. = Nyugat, XXXIII/2. (1940. november 1). - p ; újraközlés: - In: Kádár Erzsébet: Ritka madár. Buda-pest: Nyilvánosság Klub - Századvég, p Kolos Endre: Wass Albert: Farkasverem Csaba = Pannonhalmi Szemle, XV/5. (1940). - p Kristóf György: Két erdélyi nemzedék két idegen ura-lom alatt két erdélyi regényben. Makkai Sándor: Mi Ernyeiek. Regény. ; Wass Albert: Csaba. Regény. 339 l. Mindkettő Révai kiadás.]. = Budapesti Szemle, 260. köt. (1941). - p Latrán Ibolya: A Mezőség írója: Wass Albert Csaba című regényéről. = Tiszatáj, LIV/5. (2000. május). - p Lovass Gyula: Két erdélyi regény. Wass Albert: Csaba. - Karácsony Benő: Utazás a szürke folyón. (Erdélyi Szépmíves Céh és Révai.) = Vigilia, VI. (1940. október). - p P[ogány] Ö. G[ábor]: Csaba. = Kelet Népe, 21. (1940). - p Pomogáts Béla: A kő és a könyv megmarad. Wass Al-bert arcképéhez. - In: Pomogáts Béla: Politika és poé-tika: tanulmányok a népi irodalomról. Miskolc: Felsőmagyarország, p Pomogáts Béla: Messzi kert embere, Erdély hűségében: Wass Albertről. = Világszövetség, II/14. (1993. július 6). - p Ruszkabányai Elemér: Wass Albert: Csaba. (Révai.) = Diárium, I. (X.)/9. (1940. november). - p Szabó Judit Nikolett: Móruczi mese: Csaba királyfi és a lámpagyújtogató. = Heti Válasz, 13. (2001. július 6) Szabó Richárd: Két regény (Wass Albert: Csaba. - Karácsony Benő: Utazás a szürke folyón. Révai kiadás). = Protestáns Szemle, L/5. (1941. május). - p Szirmai Károly: Csaba. Wass Albert regénye. - Révai kiadás. = Kalangya, X/3. (1941. március). - p V[ass] L[ászló]: Wass Albert: Csaba. = Magyarország, 275. reggeli (1940. december 1). - p Zimándi Pius: Wass Albert: Csaba. Regény. Révai. = Magyar Kultúra, XXVII/23. (1940. december 5). - p Jönnek!: [rajzok]. [Budapest]: Révai, [1940] p Jönnek!: [rajzok]. [Budapest: Kráter Műhely Egyesület, További cím: Adjátok vissza a hegyeimet!: két regény egy kö-tetben p Jönnek!: [rajzok].[budapest: Kráter Műhely Egyesület, 1997 [1999!]. - További cím: Adjátok vissza a hegyeimet!: két re-gény egy kötetben p Jönnek!: [rajzok]. [Budapest]: Gede Testvérek, Jönnek!: [rajzok]. [Marosvásárhely: Mentor, További cím: Ember az országút szélén: két regény egy kötetben p.

5 120. Jönnek!: [rajzok]. 2. kiad. Pomáz: Kráter, További cím: Adjátok vissza a hegyeimet!: két regény egy kötetben p : Wass Albert: Jönnek! = Jelenkor, III/3. (1941. ápri-lis 15). - p Albert Gábor: Tükörszobában. - In: Albert Gábor: Nem fáj az a kőnek : ezredvégi krónika. Pécs: Pro Pannonia, p Balázs Ildikó: Adjátok vissza a hegyeimet! = Erdélyi Napló (Nagyvárad), XI/491. (2001. február 20). - p Déchy Liane: Wass Albert: Jönnek! (Révai kiadás.) = Vigilia, VII. (1941). - p *Gy. N.: Jönnek! = Ungarische Jahrbücher, (1941). - p Jönnek! - Református Élet, 1.(1941) i: Wass Albert: Jönnek! = Református Élet, VIII/1. (1941. január 11). - p Kiss Jenő: Wass Albert: Jönnek! Révai-kiadás, = Erdélyi Helikon (Kolozsvár), XIV/1. (1941.) - p Legeza Ilona: Wass Albert: Jönnek! + Adjátok vissza a hegyeimet!. = Magyar László: Az emigráns regény útja [Wass Albert: Ember az országút szélén; Elvész a nyom]. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo), XII/499. (1959. április 26). - p Mezey: Jönnek! = Piarista Öregdiák, 1. (1941. január 15). - p *Szalóczi Pelbárt: Jönnek! = Magyar Kultúra, II. (1941). - p (Szende Zoltán): Jönnek (Révai.) = Diárium, IX/5. (1942. március). - p V[ass Lászl]-ó: Jönnek! = Egyedül vagyunk, IV/2. (1941. február). - p Mire a fák megnőnek: regény. Kolozsvár [Budapest, Révai ny.]: Erdélyi Szépmíves Céh; Révai, p Mire a fák megnőnek: regény. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, db. 1. köt p; 2. köt p Mire a fák megnőnek: regény. Budapest: Révai, p Mire a fák megnőnek: regény. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, p Mire a fák megnőnek: regény. [Budapest]: Révai, [1943] p Mire a fák megnőnek: regény. [Budapest]: Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete, [1943]. - p Mire a fák megnőnek: regény. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, [1943]. - p Mire a fák megnőnek: regény. [Budapest]: Révai, [1944] p Mire a fák megnőnek: regény. 2. kiad., Youngstown, OH: Ka-tolikus Magyarok Vasárnapja, p. / A Bp évi Révai-féle kiad. fotomech. utánnyomása Mire a fák megnőnek: regény. Marosvásárhely: Mentor, p Mire a fák megnőnek: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesü-let, p : Wass Albert: Mire a fák megnőnek. = Esti Kurír, XX/250. (1942. november 4). - p : Wass Albert: Mire a fák megnőnek. = Esti Magyar-ország, XLIX/242. (1942. október 24). - p : Wass Albert: Mire a fák megnőnek. (Révai kiadás). = Reggeli Magyarország, XLIX/242. (1942. október 25). - p : Wass Albert: Mire a fák megnőnek. = Új Nemzedék, XXIV/278. (1942. december 7). - p *- -: Mire a fák megnőnek. = Újság, 250. (1942) *(k.b.): Mire a fák megnőnek. = Nemzeti Újság, 225. (1942) Balogh László. Wass Albert regényei [Farkasverem, A titokzatos őzbak, Csaba, Mire a fák megnőnek, A kas-tély árnyékában]. = Sorsunk, IV/10. (1944. október). - p Beke György: Wass Albert két regénye: Mire a fák megnőnek és A kastély árnyékában. = Erdélyi Szemle (Kolozsvár), XXIX/2. (1944.) - p (g-i.) [Gosztonyi Lajos]: Mire a fák megnőnek. = Nép-szava, LXX/293. (1942. december 29). - p Gutai István: Térvesztés, megmaradás, hontalanság: Wass Albert regényei. = Somogy, XXVIII/

6 5. (2000. szeptember-október). - p Kéky Lajos: Egy elpusztított erdélyi udvarház újjáépí-tése. Wass Albert: Mire a fák megnőnek. Regény. Buda-pest, Révai, é. n. 302 l. = Budapesti Szemle, 267. köt. (1944. szeptember). - p Kelemen János: Wass Albert: Mire a fák megnőnek (Révai-kiadás). = Jelenkor, 23. (1942). - p Kerecsendi Kiss Márton: Mire a fák megnőnek. Wass Albert regénye. (Révai, Budapest, 1942). = Sorsunk, III/4. (1943. április). - p Kossányi József: Wass Albert: A kastély árnyékában. = Katolikus Magyarok Vasárnapja (Youngstown, OH), LXXXVIII/4. (1981. február 1). - p Kovalovszy Miklós: Wass Albert: Mire a fák megnő-nek. (Révai). = Diárium, IV. (XIII)/2. (1943. április). - p Kovalovszy Miklós: Wass Albert: Mire a fák megnő-nek. (Révai.) = Fiatal Magyarság, XIII/24. (1943. június 17). - p Legeza Ilona: Wass Albert: Mire a fák megnőnek. = Pomogáts Béla: A kő és a könyv megmarad. Wass Al-bert arcképéhez. - In: Pomogáts Béla: Politika és poé-tika: tanulmányok a népi irodalomról. Miskolc: Felsőmagyarország, p Pomogáts Béla: Messzi kert embere, Erdély hűségében: Wass Albertről. = Világszövetség, II/14. (1993. július 6). - p Szende Aladár: Jókai népi köntösben. Wass Albert két regénye: Mire a fák megnőnek és A kastély árnyékában (Révai kiadás). = Magyar Út, XII/44. (1943. november 4). - p Thurzó Gábor: Mire a fák megnőnek: Wass Albert regénye. Révai. = Magyar Csillag, II/14. (1942. decem-ber 15). - p Tóth Béla: Wass Albert: Mire a fák megnőnek. (Re-gény, Révai-kiadás). = Protestáns Szemle, LII/1. (1943. január). - p y: Albert Wass: Mire a fák megnőnek (Bis die Bäume gewachsen sind) Budapest. Révai = Pester Lloyd (esti), LXXXIX/269. (1942. november 27). - p. 6) A titokzatos őzbak: történetek egy ember életéből. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, Nagy ny., p A titokzatos őzbak: történetek egy ember életéből. [Elbeszélé-sek.] Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, Nagy ny., / Győr Szab. Kir. Város Könyvtára számára készített 159. sz. bibliofil pld./ p A titokzatos őzbak: történetek egy ember életéből. [Budapest]: Révai, [1941] p A titokzatos őzbak: történetek egy ember életéből. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, p : A titokzatos őzbak. Wass Albert regényes vallomása. = Esti Kurír, 223. (1941. szeptember 30) : Vass Albert: A titokzatos őzbak. = Nemzeti Újság, XXIII/226. (1941. október 4) : Wass Albert: A titokzatos őzbak. Történetek egy ember életéből. Révai kiadás. 201 lap. = Magyar Szem-le, LVII. köt (1942. június). - p : Wass Albert: A titokzatos őzbak. = Új Nemzedék, XXIII/251. (1941. november 4). - p : Wass Albert: A titokzatos őzbak. = Újság, VII/217. (1941. szeptember 24). - p *- -: A titokzatos őzbak. = Pester Lloyd, (esti), 262. (1941) B[aróti] G[éza?]: Wass Albert: A titokzatos őzbak. = Élet, XXXII/40. (1941. október 5). - p Balogh László. Wass Albert regényei [Farkasverem, A titokzatos őzbak, Csaba, Mire a fák megnőnek, A kas-tély árnyékában]. = Sorsunk, IV/10. (1944. október.) - p Bóka, Ladislaus: [Adalberto Wass: A titokzatos őzbak. (Il capriolo misterioso)]. = Corvina, (1941). - p Borbély László: Történetek egy ember életéből. = Magyar Protestánsok Lapja, XV/10.

7 (1941. október). - p Bözödi György. Wass Albert: A titokzatos őzbak. (Er-délyi Szépmíves Céh kiadása, Kolozsvár.) = Egyedül vagyunk, IV/11. (1941. november). - p Büjti László: Wass Albert: A titokzatos őzbak. - Révai. Budapest, = Új Élet, 11. (1941). - p Féja Géza: Két új regény. Wass Albert: A titokzatos őzbak; Tatay Sándor: Zápor. = Híd, II/45. (1941. októ-ber 28). - p Fényi András: Erdély lelke [Ősz János: A csudatáska. (Révai.) Wass Albert: A titokzatos őzbak. (Révai.)] = Vigilia, VIII. (1942). - p I. Gy. L.: Wass Albert: A titokzatos őzbak. (Révai kiadás). = Református Élet, VIII/35. (1941. október 4). - p (Kardos Tibor): Wass Albert: A titokzatos őzbak. (Ré-vai.) = Diárium, XI/12. (1941. december). - p Kádár Erzsébet: Három erdélyi író: Nyírő József, Tamási Áron, Wass Albert új könyvei [A titokzatos őz-bak]. = Nyugat, 8. (1941. augusztus 1). - p ; új-raközlés: - In: Kádár Erzsébet: Ritka madár. Budapest: Nyilvánosság Klub - Századvég, p Mérő Mihály: Wass Albert: A titokzatos őzbak. Révai. = Magyar Kultúra XXVIII/22. (1941. november 20). - p Pilinszky János: A csodálatos őzbak. = Piarista Öreg-diák, (1941. november 15) Pomogáts Béla: A kő és a könyv megmarad. Wass Al-bert arcképéhez. - In: Pomogáts Béla: Politika és poé-tika: tanulmányok a népi irodalomról. Miskolc: Felsőmagyarország, p Pomogáts Béla: Messzi kert embere, Erdély hűségében: Wass Albertről. = Világszövetség, II/14. (1993. július 6). - p A kastély árnyékában: regény. [Budapest]: Révai, [1943] p A kastély árnyékában: regény. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, [1943] p A kastély árnyékában: regény. [Kolozsvár]: Erdélyi Szépmíves Céh [Minerva ny.], db p p A kastély árnyékában: regény. Yougstown, OH: Katolikus Magyarok Vasárnapja, p. / A Bp évi Révai-féle kiadás fotomech. utánny A kastély árnyékában: regény. Marosvásárhely: Mentor, p A kastély árnyékában: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesü-let, p Ágoston Julián: Wass Albert: A kastély árnyékában. Regény. Révai. = Magyar Kultúra, II. (1943). - p Balogh László. Wass Albert regényei [Farkasverem, A titokzatos őzbak, Csaba, Mire a fák megnőnek, A kas-tély árnyékában]. = Sorsunk, IV/10. (1944. október). - p Beke György: Wass Albert két regénye: Mire a fák megnőnek és A kastély árnyékában. = Erdélyi Szemle (Kolozsvár), XXIX/2. (1944). - p Bélteky László: Az erdélyi szellem [Wass Albert: A kastély árnyékában, Révai]. = Magyar Nemzet, 205. (1943. szeptember 11). - p Borbély László: A kastély árnyékában. = Magyar Pro-testánsok Lapja, XVII//10. (1943. október). - p Borshy Kerekes György: A kastély árnyékában. = Amerikai Magyar Népszava, LII/230. (1951. szeptember 28). - p. 4; W1/C: 6-7. jelű irattartó anyaga, Vasváry-gyűjtemény, Szeged, Somogyikönyvtár Dr. Wass Albert. [Bemutatkozás]. = Katolikus Magya-rok Vasárnapja (Youngstown, OH), Íróinkról rovat. XCII/39. (1985. október 13) Erdélyi [Jordáky] Lajos: Erdélyi történelmi regények [Nagy Jenő: Sárkányfogak között, I-II; Wass Albert: A kastély árnyékában; Kovács László: Gábor Áron]. = Népszava, LXXI/244. (1943. október 28). - p. 7.

8 208. Gutai István: Térvesztés, megmaradás, hontalanság: Wass Albert regényei. = Somogy, XXVIII/ 5. (2000. szeptember-október). - p *Kiss Gyula: A kastély árnyékában. = Magyar Élet, 12. (1943). - p Kovács Ferenc: Wass Albert-redivivus. = Korunk (Ko-lozsvár), 3. folyam, II/8. (1991. augusztus). - p Kovalovszky Miklós: A kastély árnyékában. = Diárium VI. (XIII)/9. (1943. szeptember). - p Kovalovszky Miklós: A kastély árnyékában. = Fiatal Magyarság, VI. (XIII)/9. (1943. október 14). - p Legeza Ilona: Wass Albert: A kastély árnyékában. = Makay Gusztáv: A kastély árnyékában. Wass Albert könyve - Révai. = Magyar Csillag, IV. (1944). - p Milotay István: A kastély árnyékában. = Új Magyarság, X/229. (1943. október 10). - p N. Pogány Albert: Wass Albert: A kastély árnyékában. = Forrás, II/2. (1944. február). - p Pomogáts Béla: A kő és a könyv megmarad. Wass Al-bert arcképéhez. - In: Pomogáts Béla: Politika és poéti-ka: tanulmányok a népi irodalomról. Miskolc: Felsőmagyarország, p Pomogáts Béla: Messzi kert embere, Erdély hűségében: Wass Albertről. = Világszövetség, II/14. (1993. július 6). - p Simó Márton: Wass Albert visszatérése: Wass Albert: A kastély árnyékában. Mentor, Marosvásárhely, = Magyar Napló, XII/1. (2000. január-március). - p Szabó Richárd: Wass Albert: A kastély árnyékában (Regény. Révai-kiadás.) = Protestáns Szemle, LIII/3. (1944. március). - p Szende Aladár: Jókai népi köntösben. Wass Albert két regénye: Mire a fák megnőnek és A kastély árnyékában (Révai kiadás). = Magyar Út, XII/44. (1943. november 4). - p Szőnyi Kálmán: Wass Albert: A kastély árnyékában. Révai kiadása. = Kalangya, (1944). - p Tóth Béla: Wass Albert két regénye. (Mire a fák meg-nőnek. - A kastély árnyékában). = Kalangya, (1944). - p *Tóth Béla: Mire a fák megnőnek. = Protestáns Tan-ügyi Szemle, (1944). - p Tavak könyve: Kilenc mese. / Hincz Gyula rajzaival. Budapest: Révai, p., 10 t Tavak könyve: 9 mese. Bad Wörishofen: Tavak könyve: Mesé[k]. [Ill.] Hincz Gyula. [Buenos Aires]: Kárpát: [195?] p Tavak könyve. Adamikné Jászó Anna; Horváth Ildikó, szerk. Budapest: Dinasztia, p Lásd még: Tavak és erdők könyve. Pomáz : Kráter Műhely Egyesület, p Lásd még: Märchen vom See, (német) B[alla] B[orisz?]: Wass Albert: Tavak könyve. Révai old. = Katolikus Szemle, LVIII/ 3. (1944). - p B[aróthi] G[éza?]: Wass Albert: Tavak könyve. = Élet, XXXV/7. (1944. február 13). - p Dr. Wass Albert. [Bemutatkozás]. = Katolikus Magya-rok Vasárnapja (Youngstown, OH), Íróinkról rovat. XCII/39. (1985. október 13) Inámi Zsófia: Wass Albert kincsei - gyermekeknek. = Magyartanítás, XL/2. (1999). - p Szombathy Viktor: Wass Albert: Tavak könyve. Révai. = Forrás, II/3. (1944. március). - p Tóth Béla: Wass Albert: Tavak könyve. (Kilenc mese. Hincz Gyula rajzaival. Révai-kiadás. H. és é. n.) = Pro-testáns Szemle, 10. (1944). - p Egyedül a világ ellen: regény. Budapest: Nemzeti Könyvtár, [1943]. - 60, [4] p Egyedül a világ ellen: regény. /Rajzok: Jeges Ernő/. [Buda-pest]: Stádium ny. [1943] p.

9 239. Egyedül a világ ellen: regény. [s.l.]: Érdekes könyvek, [194?] Egyedül a világ ellen: regény. Marosvásárhely: Mentor, További cím: Magukrahagyottak: két regény egy kötetben p Egyedül a világ ellen: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesü-let, p Lásd még: Vérben és viharban: két regény egy kötetben. Buda-pest: Magyar Ház, p Vérben és viharban: regény. / Szövegrajzok: Fáy Dezső /. Bu-dapest: Nemzeti Könyvtár [Stádium ny.], [1943] p Vérben és viharban: regény. / Fáy Dezső /. [Buda-pest]:[Stádium ny.], [1943] p Vérben és viharban: regény. [Budapest: Nemzeti Könyvtár, 1943] p. / Hozzányomva: A magyar ipar és kereskede-lem áttekintése a honfoglalástól napjainkig. Páll András Vérben és viharban: regény. Budapest: [Jövő ny.], [194?] 247. A hadak útján: vérben és viharban. Novi Sad: Pandora, p Vérben és viharban: regény. [vál., szerk., utószó Bálint István János]; [ill. Fáy Dezső és Jeges Ernő]. Budapest: Magyar Ház, További cím: Egyedül a világ ellen. Két regény egy kötetben p Vérben és viharban: regény. Marosvásárhely: Mentor, További cím: Hagyaték: két mű egy kötetben Vérben és viharban: regény. 2. kiad. Marosvásárhely: Mentor, További cím: Hagyaték: két mű egy kötetben Vérben és viharban: regény. Pomáz: Kráter, További cím: Egyedül a világ ellen. Két regény egy kötetben p Szücsné Markó [helyesen: Harkó] Enikő: Könyvaján-ló: Wass Albert: Vérben és viharban. = Magyartanítás, XLIII/1. (2002. január-február). - p Tavaszi szél: színmű. Budapest: színpadi játék 3 felvo-násban, 5 képben. Wass Albert gépelt kézirata alapján. A ter-vezett premier 1944 karácsonyán a Budapesti Nemzeti Szín-házban elmaradt. - In: Tavaszi szél és más színművek. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, p Lukácsi Éva - Balázs Ildikó: Műsorról levett nemzeti fájdalom. Wass Albert: Tavaszi szél. Múzsa: Népújságmelléklet (Marosvásárhely), 614. (2003. november 1). - p Lukácsi Éva - Balázs Ildikó: Műsorról levett nemzeti fájdalom. Wass Albert: Tavaszi szél. PoLíSz, 73. (2003. október-november). - p ; rövidített másodközlés: Múzsa: Népújságmelléket (Marosvásárhely), 614. (2003. november 1). - p Második alkotói korszak - a. Németország, A rézkígyó: regény. München: [Szerző], p. / Kéz-irat a szerző ajánlásával: Erzsébetnek hűséges szeretettel, Wass Albert ; hátul a szerző kézírásával: Dózsa Dánielé, Fadrusz u. 2. IV. / 257. Rézkígyó: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, További cím: Hagyaték: regény. Két regény egy kötetben p Rézkígyó: regény. Marosvásárhely: Mentor, További cím: Te és a világ. Két mű egy kötetben p Haklik Norbert: Wass Albert és a táltosok: a Trianon utáni hagyatékról és a reménység erejéről. [Rézkígyó; Hagyaték]. = Magyar Nemzet, (2002. június 4). - p Erdők könyve. 1. München: [Faragó Miklós], p Erdők könyve: elbeszélések. Toronto, Ont.: Patria Publishing Co, Ltd, [198?] p.

10 262. Erdők könyve: elbeszélések (mesék). Budapest: Dinasztia, p Erdők könyve: elbeszélések (mesék). 2. kiad. Budapest: Di-nasztia, p Lásd még: Die Welt ist schön: Märchen vom Wald (német) Inámi Zsófia: Wass Albert kincsei - gyermekeknek. = Magyartanítás, XL/2. (1999). - p Szabó T. Ádám: Erdélytől Bajorerdőig: beszélgetés Czegei és Szentegyedi Wass Albertné szül. Siemers Éva grófnéval = Studia nova = Új tanulmányok, I/1. (1994). - p Várady Imre: Wass Albert: az Erdők könyvétől a Ti-zenhárom almafáig. = Katolikus Szemle (Róma), VI/1. (1954). - p Te és a világ: tanítások - útravalóul. Vilsbiburg: [s.n.], p Te és a világ: tanítások - útravalóul. Buch und Zeitschriftenagentur Karl Rohmann [Magyar Betű sorozat], Te és a világ: tanítások - útravalóul. Czegei Wass Alapítvány kiad. [ gond. Simó József]. Budapest: Mustármag, p Te és a világ. A költő és a macska: elbeszélések : két mű egy kötetben. Pomáz: Kráter, [Vál. és az előszót írta: Dunai Ákos] , [3] p Te és a világ: tanítások - útravalóul. Marosvásárhely: Mentor, p. - További cím: Rézkígyó: két mű egy kötetben Dunai Ákos: Elöljáróban. - In: Wass Albert: A költő és a macska: elbeszélések Te és a világ: ta-nítások - útravalóul. Pomáz: Kráter, p Emesmester: Te és a világ: a Fehérlófia könyvajánlata. = Magyar Fórum, XV/32. (2003. augusztus 14). - p Szabó T. Ádám: Erdélytől Bajorerdőig: beszélgetés Czegei és Szentegyedi Wass Albertné szül. Siemers Éva grófnéval = Studia nova = Új tanulmányok, I/1. (1994). - p A láthatatlan lobogó: versek. Bethlen, A láthatatlan lobogó: versek. München: Amerikai Magyar Kiadó, p A láthatatlan lobogó: versek. Cleveland: A láthatatlan lobogó: versek. München: Amerikai Magyar Kiadó, p A láthatatlan lobogó: versek. Astor Ville, FL: Danubian Press, p A láthatatlan lobogó: versek. Astor Park, FL: Amerikai Ma-gyar Szépmíves Czéh, p Lásd még: A bujdosó imája: összegyűjtött versek. Budapest: Püski, p Lásd még: Összegyűjtött versek. Pomáz: Kráter Műhely Egye-sület, p Rónay László: A hazaszeretet versei: Wass Albert köl-tészetéről. = Somogy, XXV/4. (1997. július-augusztus). - p Várady Imre: A láthatatlan lobogó. (Wass Albert: A láthatatlan lobogó. Versek.) = Katolikus Szemle (Ró-ma), IX. (1957). - p Várdy-Huszár Ágnes: (Pittsburgh, PA): Nemzettudat a nyugati magyar költészetben, In: Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyar-országon II. [A III. Nemzetközi Hungarológiai Kong-resszuson - Szeged, augusztus elhango-zott elődadások.] [Békési Imre et al., szerk.] Budapest; Szeged: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság - Scriptum Kft., p Adjátok vissza a hegyeimet!: regény. Folytatásban: Hungária Adjátok vissza a hegyeimet!: regény. Bad Wörishofen: Hungá-ria, p Adjátok vissza a hegyeimet!: regény. 2. kiad. Bad Wörishofen: Hungária, p Adjátok vissza a hegyeimet!: regény. Bad Wörishofen: Adjátok vissza a hegyeimet!: regény. (2. kiad.) Astor Park, FL: Danubian Press, p Adjátok vissza a hegyeimet!: regény. Astor Park, FL: American Hungarian Literary Guild: [1970 k.] Adjátok vissza a hegyeimet!: regény. Budapest: Kráter Műhely Egyesület, További

11 cím: Jönnek!: két regény egy kötet-ben p Adjátok vissza a hegyeimet!: regény. Marosvásárhely: Mentor, p Adjátok vissza a hegyeimet!: regény. Budapest: Kráter Műhely Egyesület, 1997 [1999!]. - További cím: Jönnek! Két regény egy kötetben p Adjátok vissza a hegyeimet!: regény. Marosvásárhely: Mentor, p Lásd még: Elég volt!: kóruskantáta Lásd még: Gebt mir meine Berge wieder, 1949 (német) Lásd még: Give me back my mountains!, 1970 (angol) Lásd még: Devolvedme mis montanas!, 1953 (spanyol) : Búcsúbeszélgetés a kivándorló Wass Alberttel, aki-nek két regénye jelenik meg 2. kiadásban. [Adjátok visz-sza a hegyeimet!; Ember az országút szélén.] = Hungá-ria (München), IV/ 24. (1951. június 15). - p *- -: Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet! = Új Magyar Út, 2. (1950. február). - p Albert Gábor: Tükörszobában. - In: Albert Gábor: Nem fáj az a kőnek : ezredvégi krónika. Pécs: Pro Pannonia, p Balázs Ildikó: Adjátok vissza a hegyeimet! = Erdélyi Napló (Nagyvárad), XI/491. (2001. február 20). - p Dr. Wass Albert. [Bemutatkozás]. = Katolikus Magya-rok Vasárnapja (Youngstown, OH), Íróinkról rovat, XCII/39. (1985. október 13) Gutai István: Térvesztés, megmaradás, hontalanság: Wass Albert regényei. = Somogy, XXVIII/ 5. (2000. szeptember-október). - p Hajnal László Gábor (München): Wass Albert búcsúz-tatása. = Nemzetőr (München), XXXVI/ 506. (1992. jú-nius); másodközlés: Kapu, V/8. (1992). - p Kedves Csaba: Hegyek szószólója. Wass Albert: Adjá-tok vissza a hegyeimet! Marosvásárhely, Mentor. = Élő Erdély, (1998); Kovách Ödön: Wass Albert: Adjátok vissza a hegyei-met; - Regény. Hungária-kiadás. Bad Wörishofen, = Új Magyar Út (München), I/2. (1950. február). - p Legeza Ilona: Wass Albert: Jönnek! + Adjátok vissza a hegyeimet! = Magyar László: Wass Albert ötven éves. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo), (1958. február 9). - p Szabó T. Ádám: Erdélytől Bajorerdőig: beszélgetés Czegei és Szentegyedi Wass Albertné szül. Siemers Éva grófnéval = Studia nova = Új tanulmányok, I/1. (1994). - p Várady Imre: Wass Albert: az Erdők könyvétől a Ti-zenhárom almafáig. = Katolikus Szemle (Róma), VI/1. (1954). - p Száz éves dal az ismeretlen bujdosóról: versek. München, Lásd még: A bujdosó imája: összegyűjtött versek. Budapest: Püski, p Lásd még: Összegyűjtött versek. Pomáz: Kráter Műhely Egye-sület, p Szabó T. Ádám: Erdélytől Bajorerdőig: beszélgetés Czegei és Szentegyedi Wass Albertné szül. Siemers Éva grófnéval = Studia nova = Új tanulmányok, I/1. (1994). - p Örökösök: regény. folytatásban = Ahogy Lehet, ( ) Lásd még: Zsoltár és trombitaszó; Örökösök. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, p Ember az országút szélén: regény. München: Kossuth (A Mű-hely Könyvei), p Ember az országút szélén: regény. 2. kiad. München: [Kos-suth], p Ember az országút szélén: regény. Cleveland: Ember az országút szélén: regény. Astor Park, FL: Ember az országút szélén: regény. 3. kiad. Astor: Danubian Press, p.

12 325. Ember az országút szélén: regény. 4. kiad. Budapest; Toronto: Vörösváry, p Ember az országút szélén: regény. Marosvásárhely: Mentor, További cím: Jönnek: két regény egy kötetben p Ember az országút szélén: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, p Lásd még: Man by the side of the road, 1984 (angol) : Búcsúbeszélgetés a kivándorló Wass Alberttel, aki-nek két regénye jelenik meg 2. kiadásban. [Adjátok visz-sza a hegyeimet!; Ember az országút szélén.] = Hungá-ria (München), IV/ 24. (1951. június 15). - p Ajusinszky Béla: Utószó Wass Albert új regényéhez [Ember az országút szélén]. = Magyarok Útja (Buenos Aires), III/20. (1950. november 15). - p Kovács Ferenc: Wass Albert-redivivus. = Korunk (Ko-lozsvár), 3. folyam, II/8. (1991. augusztus). - p Legeza Ilona: Wass Albert: Ember az országút szélén. = Magyar László: Wass Albert ötven éves. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo), (1958. február 9). - p Novák Béla Dénes: Wass Albert - Ember a világ szélén. = PoLíSz, 54. (2000. augusztusszeptember). - p Pomogáts Béla: Messzi kert embere, Erdély hűségében: Wass Albertről. = Világszövetség, II/14. (1993. július 6). - p Várady Imre: Wass Albert: az Erdők könyvétől a Ti-zenhárom almafáig. = Katolikus Szemle (Róma), VI/1. (1954). - p Második alkotói korszak - b. Amerikai Egyesült Államok, Tizenhárom almafa: regény. Brüsszel-Hilversum-München: Magyar Ház, [1951]. - p almafa: regény. Buenos Aires: Magyarok Útja, [1952] p Tizenhárom almafa: regény. Marosvásárhely: Mentor, p Tizenhárom almafa: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, p Bohák Csaba: Levágott csonkokból is nőhet termőfa. (Wass Albert: Tizenhárom almafa). = Új Szó (Szlová-kia), (2000. augusztus 3). - p Gutai István: Térvesztés, megmaradás, hontalanság: Wass Albert regényei. = Somogy, XXVIII/ 5. (2000. szeptember-október). - p Haklik Norbert: Csuda Mózsi almafái: Wass Albert székely furfanggal átitatott regénye. = Magyar Nemzet, (2002. október 14). - p Pomogáts Béla: Messzi kert embere, Erdély hűségében: Wass Albertről. = Világszövetség, II/14. (1993. július 6). - p Várady Imre: Wass Albert: az Erdők könyvétől a Ti-zenhárom almafáig. = Katolikus Szemle (Róma), VI/1. (1954). - p Elvész a nyom: regény. Cleveland, OH: Kossuth Publishing Co., p Elvész a nyom: regény. 2. kiad. Toronto: Stephen Vörösváry - Weller Publ. Co., p Elvész a nyom: regény. Youngstown, OH: Elvész a nyom: regény. Budapest: Elvész a nyom: regény. Marosvásárhely: Mentor, p Elvész a nyom: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, p Elvész a nyom: regény. 2. kiad. Pomáz: Kráter Műhely Egyesü-let, p Lásd még: Die Spur verliert sich, (német) Lásd még: Het verloren spoor, (holland) : Elvész a nyom. = Testvériség, (1952. november); W1/C: 12. jelű irattartó anyaga, Vasváry-

13 gyűjtemény, Szeged, Somogyi-könyvtár Balázs Ildikó: Elvész a nyom: Wass Albert istenkeresé-se. = Erdélyi Napló (Nagyvárad), XII/38. (2002. szep-tember 24). - p János Andor: Kimazsolázom Wass Albertet : szemér-metlen lázítás, fröcsögő gyűlölet az Elvész a nyom című kötetben. = Az Ember, (1953. október 3). - p Magyar László: Az emigráns regény útja [Wass Albert: Ember az országút szélén; Elvész a nyom]. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo), XII/499. (1959. április 26.) - p Magyar László: Wass Albert ötven éves. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo), (1958. február 9). - p Hanky tanár úr amerikai kalandjai: könyvsorozat-terv. [Pitts-burgh, PA: Magyarság Könyvosztály, Pannonia nyomda, 1956.] rész: Hanky tanár úr megérkezik Amerikába (1956. április) rész: Hanky tanár úr felcsap farmernek (1956. május) rész: Hanky tanár úr és a kísértet (1956. június) : Hanky tanár úr amerikai kalandjai : Az embe-rek az igazságot nehezebben hiszik el, mint a hazugsá-got. = Magyarság (Pittsburgh, PA), (1956. március 23); W1/C: 20. jelű irattartó anyaga, Vasváry-gyűjtemény, Szeged, Somogyi-könyvtár Az Antikrisztus és a pásztorok: regény. München: Az Antikrisztus és a pásztorok: regény. = Kárpát (Buenos Ai-res), folytatásban közölve, (1958) Az Antikrisztus és a pásztorok: regény. Buenos Aires: Kárpát, p Az Antikrisztus és a pásztorok: regény. Köln - Detroit. Mich.: Amerikai Magyar, [1959?] p Az Antikrisztus és a pásztorok: regény. Marosvásárhely: Men-tor, p Az Antikrisztus és a pásztorok: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, p Balázs Ildikó: Egy forgatásra váró forgatókönyv [Wass Albert: Az Antikrisztus és a pásztorok]. = Erdélyi Napló (Nagyvárad), XII/35. (2002. szeptember 3.) - p Haklik Norbert: Az Antikrisztus és a pászorok. = Ma-gyar Nemzet, (2002. május 16). - p Magyar László: Wass Albert regénye: Az Antikrisztus és a pásztorok. - Kárpát, = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo), XII/487. (1959. február 1). - p A funtineli boszorkány: regény. Buenos Aires: Kárpát, p A funtineli boszorkány: regény. Cleveland, OH: Kárpát, p A funtineli boszorkány: regény. Köln: A funtineli boszorkány: regény. Kárpát, A funtineli boszorkány: regény. Youngstown, OH: Katolikus Magyarok Vasárnapja db; 1. Az urszubeli leány p; 2. Kunyhó a Komárnyikon p; 3. A funtineli boszorkány p A funtineli boszorkány: regény. Budapest: PallWest Kft., 1990 [!1991]. - 3 db; 1. Az urszubeli leány, 1991, cop p; 2. Kunyhó a Komárnyikon, 1991, cop p; 3. A funtineli boszorkány, 1991, cop p A funtineli boszorkány: regény. Budapest: West Cost Tr. [Ma-lomfalvi], p A funtineli boszorkány: regény. Marosvásárhely: Mentor, db; 1. Az urszubeli leány p; 2. Kunyhó a Komárnyikon p.; 3. A funtineli boszorkány p A funtineli boszorkány: regény. Kráter: Pomáz, db; 1. Az urszubeli leány p; 2. Kunyhó a Komárnyikon p; 3. A funtineli boszorkány p Lásd még: Nuza, (német).

14 384. Lásd még: Es sind die größten Schmerzen nicht worüber Frauen weinen, (német) Lásd még: Lângă Scaunul Domnului, (román) : Gazdag tartalommal jelent meg a Kárpát 2-3. száma [Wass Albert: A funtineli boszorkány]. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo), XII/513. (1959. augusztus 2). - p : A Kárpát és az Ahogy lehet új száma [Wass Albert: A funtineli boszorkány, részletek] = Délamerikai Ma-gyar Hírlap (Sao Paolo), XII/520. (1959. szeptember 20). - p Anteus: Wass Albert: Funtineli boszorkány. Regény - Kárpát kiadása = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo), (1961. július 9). - p Bödőcs Pál (London): Wass Albert írói munkássága 925-ig. [A funtineli boszorkány című regényről (1959).] = Nemzetőr, (1985. december január). - p Dr. Wass Albert. [Bemutatkozás]. = Katolikus Magya-rok Vasárnapja (Youngstown, OH), Íróinkról rovat, XCII/39. (1985. október 13) Dunai Ákos: Wass Albert hazatér[a funtineli boszor-kány, Buenos Aires, c.], (mellette a Kísértet Lópatakán c. elbeszélés]. = Délsziget, 15. (1989). - p. 5-8; újraközlés: - In: Korniss Gabriella, gróf: Elődök és utódok: erdélyi főnemesek a XX. században. Budapest: Unikornis Könyvkiadó, p Ittzés Tamás: Wass Albert örök igazsága [A funtineli boszorkány]. = http: (2003. április 24) Legeza Ilona: Wass Albert: A funtineli boszorkány. = Nagy Pál: Az emlékezet ösvényein: a mindig hazanéző Wass Albert. = Nyugati Magyarság (Montreal - Buda-pest), XV/5. (1997. május). - p. 10; másodközlés: Ma-gyarok Vasárnapja, (1998. április). - p Pályi Gyula: Európai üzenet - Floridából: Wass Albert: A funtineli boszorkány. I-III. Palwest, Budapest, = Katolikus Szemle (Róma), XLII/4. (1990). - p Pomogáts Béla: Messzi kert embere, Erdély hűségében: Wass Albertről. = Világszövetség, II/14. (1993. július 6). - p Pósa Zoltán: Wass Albert, a misztikus hontalan. = Napi Magyarország, (1999. szeptember 25). - p Szabó T. Ádám: Erdélytől Bajorerdőig: beszélgetés Czegei és Szentegyedi Wass Albertné szül. Siemers Éva grófnéval = Studia nova = Új tanulmányok, I/1. (1994). - p Szokolay András (New York): Wass Albert újabb regé-nyei. = Nemzetőr (München), XI/ (1966. de-cember-január) *Szűcs Zoltán: Nem értem Wass Albertet [Wass Albert műveiről: A funtineli boszorkány]. - In: Szűcs Zoltán: Égi és földi pórázaink. Budapest: Magyar Út Körök Mozgalom, p Átoksori kísértetek: regény. Toronto: Amerikai Magyar Szépmíves Céh, p Átoksori kísértetek: regény. Toronto: Canada Weller Publishing Co., p Átoksori kísértetek: regény. Marosvásárhely: Mentor, p Átoksori kísértetek: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, p Átoksori kísértetek: regény. 2 kiad. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, p Lásd még: The purple ghosts of Damnation Row, (angol) Szokolay András (New York): Wass Albert újabb regé-nyei. = Nemzetőr (München), XI/ (1966. de-cember-január) Neszméri Tünde: Wass Albert, a háborús bűnös átok-sora. Tanuljunk magyarságot és szeretetet egy irodal-mi műből. = Szabad Újság (Szlovákiai magyar hetilap), (2003. március 31) Zsávolya Zoltán: Wass Albert: Átoksori kísértetek; Tavak és erdők könyve (Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, o.; o.). = A Balassi Bálint In-tézet honlapja, 2003/3) Elvásik a veres csillag: regény. Toronto: Canada Weller Publishing Co., p.

15 411. Elvásik a veres csillag: regény. Marosvásárhely: Mentor, p Elvásik a veres csillag: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesü-let, p Lásd még: The red star wanes, (angol) Gutai István: Térvesztés, megmaradás, hontalanság: Wass Albert regényei. = Somogy, XXVIII/ 5. (2000. szeptember-október). - p Haklik Norbert: Vajon elvásik-e a veres csillag? = Magyar Nemzet, (2002. augusztus 8). - p Pósa Zoltán: Wass Albert, a misztikus hontalan. = Napi Magyarország, (1999. szeptember 25). - p Szkiba Edit: Láttam a lehulló vörös csillagot, valóban elvásott. = WA - MERTt Š ME Számítóközpont Szokolay András (New York): Wass Albert újabb regé-nyei [A funtinelli boszorkány, 1959, Átoksori kísértetek, 1964, Elvásik a veres csillag, 1965]. = Nemzetőr (Mün-chen), XI/ (1966. december-január) Takács Ferenc: Mózsi a vérzivatarban: Wass Albert: Elvásik a veres csillag. = Népszabadság, LX/303. (2002. december 31). - p Magukrahagyottak: regény. Toronto, Ont.: Canada Weller by Publishing Co., p Magukrahagyottak: regény. Toronto, Ont.: Amerikai Magyar Szépmíves Czéh, p Magukrahagyottak: regény. Marosvásárhely: Mentor, p. - További cím: Egyedül a világ ellen: két regény egy kö-tetben Magukrahagyottak: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, p Lásd még: Forsaken are the Brave, (angol) Lásd még: Why?, (angol) Haklik Norbert: Wass Albert védőbeszéde a magukrahagyottakért. = Magyar Nemzet, LXIV/301. (2001. december 28). - p. 14; másodközlés: = Valaki tévedett: elbeszélések, Astor Park, FL: Amerikai Magyar Szépmíves Czéh, p Valaki tévedett: elbeszélések, Pomáz: Kráter Mű-hely Egyesület, p Valaki tévedett: elbeszélések, Marosvásárhely: Mentor, Magyar László: Jegyzetek egy könyvsorozathoz [Wass Albert novellái]. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo), XII/507. (1959. június 21). - p Wass Albert: Álarcos bohózat Kicsi Anna sírkeresztje körül.. = Magyarság (Pittsburgh, PA), [1952]; W1/C: jelű irattartó anyaga, Vasváry-gyűjtemény, Sze-ged, Somogyi-könyvtár Válogatott magyar mondák. Kovács Fréda gyűjtését s. a. r. Wass Albert. Astor Park: Amerikai Magyar Szépmíves Czéh, p Válogatott magyar mondák. [Wass Albert feldolgozásában]. - Budapest: Dinasztia, p Lásd még: Válogatott magyar mondák és népmesék. Pomáz: Kráter, Lásd még: Selected Hungarian legends, (angol) Bartsch, Rudolf: Wass Albert: Válogatott Magyar Mondák. = Ural-Altaische Jahrbücher, 49. kötet. Wiesbaden, p Az Amerikai Magyar Szépmíves Czéh. Astor Park, FL, [1974]. - In: W1/C: jelű irattartó

16 anyaga, Vasváry-gyűjtemény, Szeged, Somogyi-könyvtár Kard és kasza: regény. Oakville, Ont.: Sovereign Press, p Kard és kasza: regény. 2. kiad. Astor Park, FL: Amerikai Ma-gyar Szépmíves Czéh, db; 1. Krónikás írás p; 2. Szemtanúság p Kard és kasza: regény. Marosvásárhely: Mentor, db; 1. Krónikás írás p; 2. Szemtanúság p Kard és kasza: regény. Marosvásárhely: Mentor, db; 1. köt. Krónikás írás p; 2. köt. Szemtanúság p Czére Béla: Wass Albert: Kard és kasza. Mentor, = Kortárs, XLI/10. (1997. október). - p Demény Péter: A mitikus regény: Wass Albert: Kard és kasza. Mentor, Marosvásárhely, = Látó (Maros-vásárhely), IX/2. (1998). - p Gábor Áron: Wass Albert: Kard és kasza című új regé-nye. = Nemzetőr (München), XXI/312. (1976. április) Kisjókai Erzsébet: Kard és kasza. Astor Park, FL, = The Canadian-American Review of Hungarian Studies, IV/2. (1977). - p Kiss Béla, A.: Boldog örömet tükrözni: Wass Albert Kard és kasza című regénye Mezőség történetét elevení-ti fel. = Új Szó (Szlovákia), LII/14. (1999. január 19). - p Kovács Ferenc: Wass Albert-redivivus. = Korunk (Kolozsvár), 3. folyam, II/8. (1991. augusztus). - p Legeza Ilona: Wass Albert: Kard és kasza. = Nagy Pál: Az emlékezet ösvényein: a mindig hazanéző Wass Albert. = Nyugati Magyarság (Montreal - Buda-pest), XV/5. (1997. május). - p. 10; másodközlés: Ma-gyarok Vasárnapja, (1998. április). - p *Wass Albert: Kard és kasza: Előszó: az író mondani-valója. = Magyarok Vasárnapja (California), CIV/1. (1997. január 12). - p A Zepetneki Tötösy család adattára / Records of the Tötösy de Zepetnek Family: (1999-): Czegei Gróf Wass Albert, Kard és kasza című regé-nyének egyik szereplője egy Tötössi Dániel (Dani), a fő-hős 452. Zsigmond András: Krónikás Írás. [Wass Albert Kard és kasza c. regénye első kötetének ismertetése.] = Krónika (Toronto), II/5. (1976. május). - p Magyar örökségünk. Wass Albert szerkesztette tanulmány-gyűjtemény. Ligonier, PA: Bethlen Press, p Magyar örökségünk. Összeáll Astor, FL: Amerikai Magyar Szépmíves Czéh, [2 térk] Magyar örökségünk. Debrecen: Gróf Wass Albert Társaság, p Lásd még: Magyar örökségünk: tanulmányok, novellák, hátrahagyott írások, interjúk. Pomáz: Kráter, 2001; p Lásd még: Our Hungarian Heritage, (angol) Ablonczy László: Wass Albert szabadságharca. = Re-formátusok Lapja, (2003. február 16) Barta Boglárka: Magyar örökségünk. = Magyar De-mokrata, VII/10. (2003. március 6). - p Halálos köd Holtember partján: regény. Astor, FL: Amerikai Magyar Szépmíves Czéh, p Halálos köd Holtember partján: regény. [Dunai Ákos elősza-vával]. Budapest: Pallas Lap- és Kvk., p Halálos köd Holtember partján: regény. Dunai Ákos előszavá-val. Pomáz: Kráter, p.

17 463. Lásd még: Deadly fog at Dead man's Landing, (angol) Beke György: Halálos köd Holtember partján. = Könyvvilág, 7. (1990). - p Haklik Norbert: [Halálos köd Holtember partján]. = Magyar Nemzet, (2002. május 30) Hagyaték: regény. Astor, FL: Amerikai Magyar Szépmíves Czéh, p Hagyaték: a szerző válogatása életművéből. Budapest; Ungvár: Trikolor; Intermix, p Hagyaték: a szerző válogatása életművéből. 2. kiad. Budapest: Örökségünk, [1998] p Hagyaték: a szerző válogatása életművéből. 3. kiad. Budapest: Trikolor, [1998] , [2] p Hagyaték: a szerző válogatása életművéből. 4. kiad. Budapest: Trikolor, [1999] , [2] p Lásd még: Vérben és viharban: két mű egy kötetben. Marosvá-sárhely: Mentor, Lásd még: A rézkígyó. Két regény egy kötetben. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, p Balázs Ildikó: A vasárnapi ige mellé: Wass Albert Hagyatéka. = Erdélyi Napló (Nagyvárad), XII/50. (2002. december 17). - p. 13; Balázs Ildikó: Wass Albert istenkeresése. = Confessio, XXVII/2. (2003. június). - p Haklik Norbert: Wass Albert és a táltosok: a Trianon utáni hagyatékról és a reménység erejéről. [Rézkígyó; Hagyaték]. = Magyar Nemzet, (2002. június 4). - p Legeza Ilona: Wass Albert: Hagyaték. = Wass Albert: Hagyaték. = A költő és a macska: kiadatlan elbeszélések, Vál. és az előszót írta: Dunai Ákos. Boardman, OH: Hazánk; To-ronto, Ont.: Pannonia Books, p A költő és a macska: elbeszélések, Pomáz: Kráter, p. - További cím: Te és a világ: tanítások - útrava-lóul. - Vál. és az előszót írta: Dunai Ákos Dunai Ákos: Elöljáróban. - In: Wass Albert: A költő és a macska: elbeszélések Te és a világ: ta-nítások - útravalóul. Pomáz: Kráter, p Voltam: önéletrajz, Ld. Egyéb kiadványok. Posztumusz kötetek A bujdosó imája: összegyűjtött versek. Budapest: Püski, p Lásd még: Összegyűjtött versek Fábián Gyula: Üzenet haza. - In Wass Albert: A bujdosó imája: összegyűjtött versek. Budapest: Püski, p Kanyar József: Wass Albert: A bujdosó imája: össze-gyűjtött versek. Püski, = Confessio, 3. (1999). - p Szénási Sándor: Dalol a honvágy. = Reformátusok Lapja, XLIII/12. (1999. március 21). - p Tóth Zoltán: A bujdosó imája. = Új Ember, LIV/52. (1998. december 27). - p Válogatott magyar népmesék. [S. a. r. Wass Albert. Petry Béla illusztrációival]. Budapest: Dinasztia, p Lásd még: Selected Hungarian folk tales, (angol) Lásd még: Válogatott magyar mondák és népmesék. Pomáz: Kráter, Magyar örökségünk: tanulmányok, novellák, hátrahagyott írások és riportok az íróval. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, p.

18 492. Magyar örökségünk: tanulmányok, novellák, hátrahagyott írások és riportok az íróval. 2. kiad. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, p Mese az erdőről. [Budapest]: [Ráday], p Összegyűjtött versek. Turcsány Péter, szerk. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, p Molnár Pál: Fájó sorskérdések sora: Wass Albert a szabadságról. [Wass Albert: Összegyűjtött versek]. = Heti Válasz, 11. (2002. március 15). - p Szakolczay Lajos: Pokolra szállás nélkül? Wass Albert költészetéről. = Hitel, XV/2. (2002. február). - p Hűség bilincsében: elbeszélések, novellák, karcolatok, emlékezések. [Összegyűjt., szerk. és jegyzetekkel ellátta Nagy Pál]. Marosvásárhely: Mentor db; 1. Elbeszélések, n 3. Időszaki kiadványok Első alkotói korszak, Versek Hókirály. = Vadász Újság, II/12. (1923. december 1). - p Cserkészeten. = Vadász Újság, III/8. (1924. szeptember 1). - p Egy emlék. = Vadász Újság, III/6. (1924. június 1). - p Fuit. = Ifjú Erdély, II/10. (1924. június). - p Hajnal. = Vadász Újság, III/10. (1924. október 1). - p Idill (Ott a hegy orma ). = Vadász Újság, III/3. (1924. március 1). - p Karácsonyest. = Vadász Újság, III/12. (1924. december 1). - p Kezet a kézbe. = Ifjú Erdély, II/9. (1924. május 2). - p Március (Süvölt a szél). = Vadász Újság, III/4. (1924. április 1). - p Nyári éj. = Vadász Újság, III/9. (1924. szeptember 1). - p Ősz. = Ifjú Erdély, II/2. (1924. október). - p Egy régi emlék. = Vadász Újság, III/12. (1924. december 1.) - p Szalonka-húzáson. = Vadász Újság, III/5. (1924. május 1). - p Titok. = Vadász Újság, III/11. (1924. november 1). - p Vadász-bajtársaimhoz. = Vadász Újság, III/6. (1924. június 1). - p A vadorzók. = Vadász Újság, III/12. (1924. december 1). - p Valahol messze susognak a lombok. = Vadász Újság, III/4. (1924. április 1). - p Villám. = Ifjú Erdély, II/2. (1924. október). - p Alkonyati rózsák. = Ellenzék, XLVI/280. (1925. december 7). - p Álomtündérhez. = Ifjú Erdély, IV/1. (1925. szeptember). - p Antik óra. = Pásztortűz, XI/21. (1925. október 18). - p Búcsú elégia. = Ifjú Erdély, IV/2. (1925. október). - p. 31.

19 720. Csillagvirágok. = Ifjú Erdély, III/7. (1925. március). - p Dianához. = Vadász Újság, IV/6. (1925. június 1). - p Az én múzsám. = Vadász Újság, IV/9. (1925. szeptember 1). - p A fajdkakas. = Vadász Újság, IV/5. (1925. május 1). - p Február. = Vadász Újság, IV/2. (1925. február 1). - p Februári álom. = Vadász Újság, IV/4. (1925. április 1). - p A havason. = Ifjú Erdély, III/8. (1925. április). - p Hulló csillagok. = Ifjú Erdély, IV/2. (1925. október). - p Húzáson. = Vadász Újság, IV/4. (1925. április 1). - p Igazgyöngyök. = Ifjú Erdély, III/8. (1925. április). - p Jókai Mórhoz. = Ifjú Erdély, III/7. (1925. március). - p Jön a vihar. = Vadász Újság, IV/10. (1925. október 1). - p Levél a tengerpartról. = Pásztortűz, XI/20. (1925. október 4). - p Megint az ősz. = Vadász Újság, IV/11. (1925. november 1). - p Megnémultam. = Ifjú Erdély, III/8. (1925. április). - p Memnon szobor. = Ifjú Erdély, IV/3. (1925. november) Mese. = Ifjú Erdély, IV/2. (1925. október). - p Őszi dal. = Pásztortűz, XI/21. (1925. október 18). - p Őszi hangulat. = Ellenzék, XLVI/250. (1925. november 2). - p Pacsirta. = Vadász Újság, IV/3. (1925. március 1). - p Reád gondoltam. = Ifjú Erdély, IV/2. (1925. október). - p Rózsaszirmok. = Ifjú Erdély, III/8. (1925. április). - p Szeressétek az iskolát! = Ifjú Erdély, IV/4. (1925. december). - p Szeretném. = Ifjú Erdély, IV/1. (1925. szeptember). - p Tél. = Vadász Újság, IV/1. (1925. január 1). - p Téli hangulat. = Vadász Újság, IV/12. (1925. december 1). - p Temetőben. = Ifjú Erdély, III/10. (1925. június). - p A vadgalamb. = Vadász Újság, IV/6. (1925. június 1). - p Virágok. = Ellenzék, XLVI/226. (1925. október 5). - p Chryzanthémnek. = Vasárnap, X/18. (1926. szeptember 5). - p Csak csendesen. = Ifjú Erdély, V/3. (1926. november). - p A csend. = Vadász Újság, V/7. (1926. július 1). - p Csolnakok (Szentgothárd).= Pásztortűz, XII/18. (1926. szeptember 12). - p Darvak. = Ifjú Erdély, IV/11. (1926. július) - p Együtt. = Ifjú Erdély, V/1. (1926. szeptember). - p Az első levél. = Vadász Újság, V/10. (1926. október 1). - p Erdélyi fák között. = Pásztortűz, XII/8. (1926. április 25). - p Erek. = Ifjú Erdély, V/11. (1926. július). - p Gondolsz-e rám? = Ifjú Erdély, IV/5. (1926. január). - p Ha visszatérek. = Ifjú Erdély, V/3. (1926. november). - p Havasi dal. = Vadász Újság, V/ (1926. november-december). - p Idill a magasságban. Reményik Sándornak (Mező-Záh). = Pásztortűz, XII/7. (1926. április 11). - p Látható az Isten. = Ifjú Erdély, IV/11. (1926. július). - p Lohengrin. = Ifjú Erdély, V/3. (1926. november). - p Lövés. = Vadász Újság, V/6. (1926. június 1). - p Májusi zivatar. = Vadász Újság, V/5. (1926. május 1). - p Márciusi ballada. = Vadász Újság, V/3. (1926. március 1). - p A múzsához. = Ifjú Erdély, IV/5. (1926. január). - p Nekünk mi marad? = Pásztortűz, XII/1.(1926. január 17). - p. 4.

20 769. Nolite tangere circulos meos. = Ifjú Erdély, IV/10. (1926. június). - p Ősz lesz (Szentgothárd). = Pásztortűz, XII/16. (1926. augusztus 15). - p A régi képek. = Vadász Újság, V/1. (1926. január 1). - p Sajó-parti dal. = Ifjú Erdély, V/2. (1926. október 2). - p Szegény vagyok. = Ifjú Erdély, V/1. (1926. szeptember). - p Tavaszi séta. = Vadász Újság, V/6. (1926. június 1). - p Tavasz-várás (Kolozsvár). = Pásztortűz, XII/4. (1926. február 28). - p Tóparton. = Vadász Újság, V/8. (1926. augusztus 1). - p Tragédia. = Vadász Újság, V/5. (1926. május 1). - p Villám. = Vadász Újság, V/8. (1926. augusztus 1). - p Ajánlás. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Aki a napba nézett. = Ifjú Erdély, V/9. (1927. május). - p Aki a napba nézett. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Amikor mi búcsúzunk. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Aranyország. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Barabás! = Ifjú Erdély, VI/4. (1927. december). - p A bércek énekelnek. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Bogáncs. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Csak csendesen. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p A csalogány. = Vadász Újság, VI/7-8. (1927. július-augusztus 1). - p Csolnakok. In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Dal. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Darvak. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Egyedül. = Vadász Újság, VI/2. (1927. február 1.) - p Együtt [gróf Bethlen Beátána..] - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Éjjel. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Éjjel a tetőn. = Vadász Újság, VI/9. (1927. szeptember 1). - p Előhang: prózavers. (Szentgothard, november 14). - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Erdélyi búcsú [Egy Szentgothardi vén fenyőre írtam]. (Szentgothard, november 14.) - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Erdélyi fák között. = Ifjú Erdély, VI. (1927. szeptember 1). - p Erdélyi fák között. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Fekete gálya a Sajón. = Pásztortűz, XIII/ (1927. december 25). - p Ha jön az ősz. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Ha jönne egy fecske. = Vasárnap, X/14. (1927. július 10). - p Ha visszatérek. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Hajnali nyomok. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Hajnali séta. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Hálaadás. = Ifjú Erdély, V/9. (1927. május). - p Hálaadás. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Hangulatok [ifj. gróf Bethlen Balázsnénak]. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Házsongárdi temetőben. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Holló ének. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Hulló levelek. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Idill (Katlan homályban ). - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Idill a magasságban [Reményik Sándornak]. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p Jegenyék [Egy másik jegenyének]. - In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, p.

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK UNGVÁR 1997 TARTALOM BEREGSZÁSZI JÁRÁS V Beregszász /EeperoBe Bakos/CBo6o,qa Szent László templom Bene/flo6pocinrm Jézus Szíve templom Bótrágy/EaTpaflb Szűz

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2003.9.23. HU 179 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra,

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. a Budapest VII. kerület. Baross tér 13. szám alatti. Társasháznak. Helyrajzi szám: 32975.

MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. a Budapest VII. kerület. Baross tér 13. szám alatti. Társasháznak. Helyrajzi szám: 32975. MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA a Budapest VII. kerület Baross tér 13. szám alatti Társasháznak Helyrajzi szám: 32975. Budapest, 2013. Szerkesztette és ellenjegyezte: Dr. Bohanek

Részletesebben

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA Szervezeti és Működési Szabályzatának BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA KÖRBÉLYEGZŐK (SZÁMOSAK) I. leírás: szabályos körben, 39 mm-es körkörös szegéllyel leírt kétsoros szöveg, középen az Egyházat szimbolizáló

Részletesebben

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp JÁRÁSBÍRÓSÁG 6 354 3 2 92 259 141 220 22 336 Budapest Környéki Törvényszék Fővárosi

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Széchenyi István Polgári Társulás, Páva utca 23/41., Komárno, 945 01, Szlovák Köztársaság. T. c.

Széchenyi István Polgári Társulás, Páva utca 23/41., Komárno, 945 01, Szlovák Köztársaság. T. c. Széchenyi István Polgári Társulás, Páva utca 23/41., Komárno, 945 01, Szlovák Köztársaság T. c. Nick Ferenc, elnök Falvak Kultúrájáért Alapítvány Budapest Kelt Budapesten, 2011. március 15-én Tárgy: Gróf

Részletesebben

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal: 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

Wass Albert erdélyi korszaka 1923-1944

Wass Albert erdélyi korszaka 1923-1944 Bölcsészdoktori értekezés tézisei Wass Albert erdélyi korszaka 1923-1944 Írta: Balázs Ildikó Nyíregyháza 2008 1 Az értekezés célkitűzése, a téma körülhatárolása Jelen dolgozat az erdélyi korszakban, az

Részletesebben

Laczkó Sándor A MAGYAR NYELVŰ NIETZSCHE-FORDÍTÁSOK BIBLIOGRÁFIÁJA 1872-TŐL 1994-IG

Laczkó Sándor A MAGYAR NYELVŰ NIETZSCHE-FORDÍTÁSOK BIBLIOGRÁFIÁJA 1872-TŐL 1994-IG Laczkó Sándor A MAGYAR NYELVŰ NIETZSCHE-FORDÍTÁSOK BIBLIOGRÁFIÁJA 1872-TŐL 1994-IG 1891 I. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm: Így szóla Zarathustra II. 59. [Részlet] (Ford.: Katona Lajos) In: Élet I/1 (1891),

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Bányászat a szépirodalomban

Bányászat a szépirodalomban Bányászat a szépirodalomban Ajánló bibliográfia a József Attila XII. Nemzeti vers- énekelt vers- és prózamondó verseny résztvevői számára Gyűjtötte a József Attila Megyei és Városi Könyvtár Tájékoztató

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Egységes szerkezetben a 8/2010. (IV.12.) Ök. sz. rendelettel.

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni III. korcsoport fiú egyéni összetett - 30 m 1. Jónás Máté 1998-10-23 Miskolc, Szilágyi Dezső Általános Iskola 4.80 2. Tóth Ádám 1998-07-24 Püspökladány, Petőfi Sándor Általános Iskola 4.81 3. Tricskó Patrik

Részletesebben

Hírlapok listája, melyekben közölt írásokat Kosztolányi Dezső *

Hírlapok listája, melyekben közölt írásokat Kosztolányi Dezső * Hírlapok listája, melyekben közölt írásokat Kosztolányi Dezső * Összeállította Arany Zsuzsanna (2004-2011) és Dobás Kata (2012-től) JELMAGYARÁZAT: Baráth: Baráth Ferenc: Kosztolányi Dezső, Zalaegerszeg:

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V-VI. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont (év,

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 131654 133657 ARY BENCE BALÁZS BACSA LEVENTE 1997.08.21. 1997.06.18. BENCZE ILDIKÓ SZOLLÁS ZSUZSANNA 144462 162995 BALLON GERGÕ BARTA

Részletesebben

IV. BIATORBÁGY FOTÓPÁLYÁZAT

IV. BIATORBÁGY FOTÓPÁLYÁZAT IV. BIATORBÁGY FOTÓPÁLYÁZAT 2015 1 BIATORBÁGY kategória 2 I. díj Szabó Ferenc (Biatorbágy): Idővonal B A IV. Biatorbágy Fotópályázatra 75 pályázó, 380 alkotást nyújtott be. A zsűri a Kötetlen kategóriában

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24,

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24, IV. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény Hely Név Szév 100 m p Távol p Kislabda p Súly p 800 m p Összpont 1. Zuigéber Ákos 2002 IV. Bene Ferenc Általános 12,22 209 5,28 164 61,79 177 10,41 139 02:22,59 187

Részletesebben

2014/2015. tanévi III. korcsoportos többpróba csapat Bp.,

2014/2015. tanévi III. korcsoportos többpróba csapat Bp., III. kcs. Fiú csapat Hely Csapat Pont 1. X. ker. Szent László Általános Iskola 2860 2. IV. ker. Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola 2670 3. XXI. ker. Kazinczy Általános Iskola 2664 4. XIII. ker. Ének-Zenei

Részletesebben

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19.

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. A N G O L I. kategória /4-5. évfolyam alap szint Elérhető: 62 pont 1. 108 60,5 98 Szabó Benedek 4. a Kossuth 2. 107 56 90 Juhász Regina 4.b Kossuth

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

Természetbarát. 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45

Természetbarát. 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45 Természetbarát BUDAI TRAPP teljesítménytúra táv 30 km 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45 1 Németh Emese Budapest 4:15 2 Kasza Erika Göd 4:30 3 Kovács Beáta

Részletesebben

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék Modern magyar irodalom II. BBNMI01200 Irodalomjegyzék 1. Nemzeti és szociális inspiráció a késő modernitás második felében, az 1920-1960 közötti korszak magyar irodalmában. A határokon innen és a határokon

Részletesebben

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19. levélcím: 6001 Kecskemét, Pf: 186. téc76 482:6Í1;fá5z76 48 1:074, e-mai1~ii1ki~@1üi~hu t~% ~ 1 HIRDETMÉNY TERMŐFÖLD-HASZONBÉRLETI

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ-

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- MAGASISKOLA In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- TARTALOM Mészöly Miklós: Elégia. Részlet (In.: Mészöly Miklós: Elégia. Bp., Helikon, 1991.) 5 Mészöly Miklós: Óda az Elégiához (In.: Mészöly Miklós: Elégia.

Részletesebben

Hármascsapat országos bajnokság

Hármascsapat országos bajnokság 40 km - ABSZOLÚT 1 1 NAGY ZOLTÁN RÓKA TIBOR ZSUPOS SÁNDOR 2 2 Révész Gábor Nagy András Szabó Lajos 1 3 NAGY GYULA HAJDÚ BARNA MAGAS DÁVID 2 4 Hacsi Ákos Balázs Attila Szűcs Richárd 3 5 Árva Mihály Petró

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

A fiú gyermek korosztály (14 évesek) 50 m-es medencében elért országos csúcsai 2014.12.31-én

A fiú gyermek korosztály (14 évesek) 50 m-es medencében elért országos csúcsai 2014.12.31-én A fiú gyermek korosztály (14 évesek) 50 m-es medencében elért országos csúcsai 2014.12.31-én Versenyszám Versenyző neve (szül. éve) Egyesülete Eredmény Dátum Helyszín 50 m gyors Fekete Ferenc (1999) Szf

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ . sz. melléklet JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ Jelen ismertető a Magyar Közlöny 2014. évi 84-156. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást. TÖRVÉNYEK 1. 2014. évi XXIV. törvény Az Oroszországi Föderáció

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

2009. 09. 18-19. MiSTER CLASSiC

2009. 09. 18-19. MiSTER CLASSiC 1 2 Ilkovits Ádám Kemenes Csilla Volkswagen Kaefer cabrio 1965 1 0 424 379 Szakaszeredmények: T19: 12(13.) 1: 13(14.) T20: 2(4.) 2: 28(4.) 3: 21(24.) 4: 10(6.) 5: 36(10.) 6: 17(1.) T21: 21(27.) 7: 20(8.)

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

Változásmutató 2010. november válogatás

Változásmutató 2010. november válogatás Változásmutató 2010. november válogatás 6 Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpontjában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban.

Részletesebben

Szent Márton ábrázolások játékokon

Szent Márton ábrázolások játékokon Szent Márton ábrázolások játékokon Számtalan helyen találkozhatunk Szent Márton-ábrázolásokkal. A Répcelaki Szent István Király Plébánia területén sok játékot, többségében kirakókat találunk, amelyek Szent

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 Nagykanizsai Irányi Dániel Gimnázium iratai 1951-1955 Elhelyezve: 34 1B 3-6, 1C 2-8, 1D 2-5

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB)

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) A TUDÁS ÚTJA - THE WAY OF KNOWLEDGE - Félmaraton - MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) Hallgató Csapat eredmények Budapest, 2009. november 8. Készítette: HUNRUN.COM 1. 8:34:28 Semmelweis Egyetem

Részletesebben

2013.06.01 6. Balaton CLASSiC VÉGEREDMÉNY Hivatalos - módositott

2013.06.01 6. Balaton CLASSiC VÉGEREDMÉNY Hivatalos - módositott 1 23 Ilkovits Ádám Kemenes Csilla Volkswagen Bogár 1965 Extra 1 0 18 0 144 126 Szakaszeredmények: 1: 13(3.) 2: 12(7.) T1: 15(27.) 3: 20(5.) T2: 2(7.) T3: 2(6.) 4: 1(2.) 5: 9(2.) 6: 18(2.) T4: 2(4.) 7:

Részletesebben

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY 1 51 Veégh Attila Gáspár Béla MB 450 SL R107 E45 1974 1 Man 0 489 489 Szakaszeredmények: 1. 3(3) 2. 7(5) 3. 52(9) 4. 32(19) 5. 25(16) 6. 2(2) 7. 42(3) 8. 81(7) 9. 14(2) 10. 43(33) 11. 61(5) 12. 5(1) 13.

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

KEREKED KLASSZIKUS KUPA 2015. 15-ös jolle Hajóosztály

KEREKED KLASSZIKUS KUPA 2015. 15-ös jolle Hajóosztály KEREKED KLASSZIKUS KUPA 2015. 15-ös jolle Hajóosztály Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 8, Scoring system: Appendix A 1 Mámor 15-ös jolle 69 Vízügyi Sport Club Birinyi Gábor Tóth Levente,Hajdú

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF Támogatóink Bodoky Tamás Maróy Ákos Urbán Ágnes Vay Márton Scheiring Gábor (ogy. képviselo, LMP) Bohus Csaba Gervai Péter Pogány Anikó Földes Balázs Dr. Szilágyi Péter Zoltán (ogy. képviselo, LMP) Nemes

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA 10.2 km abszolút 1 882 Beda Szabolcs Futapest 1977 0:45:32 2 872 Forgács István Futapest 1975 0:45:58 3 728 Gehér László 1975

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

Magyar irodalmi sajtókiadványok

Magyar irodalmi sajtókiadványok 1779 1788 (az első szám dátuma: 1780. jan.1.) Magyar Hírmondó Magyar irodalmi sajtókiadványok úttörők az első magyar nyelvű sajtókiadványunk, Pozsony, hetente kétszer, irodalmi-tudományos eseményekről

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

NYÁRI BUDAPEST BAJNOKSÁG Helyszín: Budapest, X. Pongrácz u. 5. Időpont: 2004. 07. 03-04. Sportpisztoly, ifjúsági lányok: 1. 2. 3. P. 1. 2. 3. Gy. B Kovács Bernadett 88 KSI 89 92 91 272 90 94 91 275 547

Részletesebben

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Felnőtt Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1 Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Bács-Kiskun Fekete Ferenc E 5 5510 3 Szolnok Közép-Tisza Hajdú Tamás E 6 5240 4 Ráckeve-Dunaági Sz. Lukácsa

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

2013.04.20 Hungaria Classic VÉGEREDMÉNY

2013.04.20 Hungaria Classic VÉGEREDMÉNY Osztály: Oldtimer Kategória: Abszolút 1 2 Erdélyi Zoltán Erdélyi Zoltánné Csilla Jaguar 420 Sovereign 1968 Extra 1 0 31 0 156 125 Szakaszeredmények 1: 4(7.) 2: 2(3.) 3: 13(12.) 4: 8(5.) 5: 5(7.) 6: 7(1.)

Részletesebben

KIEMELTEN AJÁNLOTT AJÁNLOTT ENGEDÉLYEZETT

KIEMELTEN AJÁNLOTT AJÁNLOTT ENGEDÉLYEZETT 47 C VONAL KIEMELTEN AJÁNLOTT AJÁNLOTT ENGEDÉLYEZETT 48 NONIUS VII (2668 171) 49 (1972) 153 Nonius VI 6 Paraj (1978) 608 Nonius D XI 6 Ibi Nonius VI 74 O Bajan Nonius 1 Paréj Nonius C XXVIII 435 Nonius

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal Gyomaendrőd 2015.04.26. Pusztai Íj Poronty Leány 1. Palatinusz Petra Szolnok 238 24.8% 2. Tóth Rebeka Körösmenti Íjfeszítő Egylet 196 20.4% Poronty Fiú 1. Palatinusz Tamás

Részletesebben

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t www.nagy-otilia.hu Tanulmányok 2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. 05. 06. 07. 09. 12. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november

Részletesebben

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009)

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 1. Holoda Péter 1996 Hőgyes G SZKI Hszob. 0:52,74 2. Gyulai Dávid 1996 Tóth Á G Debrecen 0:56,12 3. Kosina Gergő Péter

Részletesebben

EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó

EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó TRIANA TEAM BÉKÉSCSABA EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó csapat A B C D E F G H Össz. helyezés Fogott súly 2450 900 400 1750 100 4060 2440 5740 26840 Szektor eredmény

Részletesebben