Konvejor hajtóművek. Üzemeltetési utasítás / HU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Konvejor hajtóművek. Üzemeltetési utasítás 2001.07. 10523863 / HU"

Átírás

1 Konvejor hajtóművek Kiadás: Üzemeltetési utasítás / HU

2 SEW-EURODRIVE

3 Tartalomjegyzék 1 Fontos tudnivalók Biztonsági tudnivalók Mechanikai szerelés A szereléshez szükséges szerszámok és segédeszközök Első tennivalók Előmunkálatok A hajtómű felszerelése Szerelés A kapcsolórúd szerelése I 0 4 Üzembe helyezés A HW30 Spiroplan és a HS... csigakerekes hajtóművek üzembe helyezése A kúpkerekes hajtóművek üzembe helyezése Tengelykapcsoló Üzemzavarok A hajtómű üzemzavarai Ellenőrzés és karbantartás Ellenőrzési és karbantartási időközök Kenőanyagcsere-időközök A hajtóművek ellenőrzési és karbantartási munkálatai M1 M6 7 Beépítési helyzetek Általános tudnivalók a beépítési helyzetekről HW30 DR/DT HS40 DR/DT.., HS41 DR/DT HK40 DR/DT/DV HS50 DR/DT/DV.., HS60 DR/DT/DV Kenőanyagok Címlista Konvejor hajtóművek Üzemeltetési utasítás 3

4 1 Fontos tudnivalók 1 Fontos tudnivalók Biztonsági tudnivalók és figyelmeztetések Feltétlenül vegye figyelembe az alábbi biztonsági tudnivalókat és figyelmeztetéseket! Áramütés veszélye. Lehetséges következmények: halál vagy súlyos testi sérülések. Sérülés veszélye. Lehetséges következmények: halál vagy súlyos testi sérülések. Veszélyhelyzetek. Lehetséges következmények: könnyebb vagy kisebb sérülések. Anyagi kárral járó helyzetek. Lehetséges következmények: a készülékben vagy a környezetben keletkező anyagi kár. Hasznos tanácsok és fontosabb információk a felhasználók számára. Az üzemeltetési utasításban foglaltak betartása a zavarmentes üzemvitel igen fontos előfeltétele, és az esetlegesen felmerülő garanciális igények is csak ez esetben érvényesíthetők. A készülék használatának megkezdése előtt feltétlenül olvassa el az üzemeltetési utasítást! Az üzemeltetési utasítás fontos szervizelési információkat tartalmaz, ezért a készülék közelében kell tartani. Más beépítési helyzetre történő áttérés esetén ellenőrizni kell a kenőanyagok mennyiségét és a légtelenítő szelep helyzetét (lásd a 22. oldal, 8. Kenőanyagok fejezetet és a 16. oldal, 7. Beépítési helyzetek fejezetet). Tartsa be a 7. oldal, 3. Mechanikai szerelés fejezetben és a 8. oldal, A hajtómű felszerelése részben közölt utasításokat. Használaton kívül helyezés, megsemmisítés (Tartsa be a vonatkozó előírásokat és rendelkezéseket.) Acélhulladékként kell ártalmatlanítani a ház részeit, a fogaskerekeket, a tengelyeket, valamint a hajtómű-gördülőcsapágyait. Ez a szürkeöntvényből készült alkatrészekre is érvényes, ha azokat nem gyűjtik külön. A csigakerekek részben színesfémből készülnek, így ennek megfelelően kell azokat megsemmisítéskor kezelni. Össze kell gyűjteni és a rendelkezéseknek megfelelően kell kezelni a fáradtolajat. 4 Üzemeltetési utasítás Konvejor hajtóművek

5 Biztonsági tudnivalók 2 2 Biztonsági tudnivalók Előzetes megjegyzések A következő biztonsági utasítások elsősorban a hajtóművek alkalmazására vonatkoznak. Kérjük, hogy hajtóműves motorok használatakor tartsa be a motor kezelési utasításában található, a motorra vonatkozó biztonsági utasításokat is. Kérjük, tartsa be az üzemeltetési utasítás egyes fejezeteiben található többi biztonsági utalást is. Általános tudnivalók A hajtóműves motorok, a hajtóművek és motorok egyes részei működés közben és utána is feszültség alatt állhatnak, mozgásban lehetnek, ill. felületük forró lehet. Bármilyen szállítási, raktározási, felállítási és telepítési, csatlakoztatási (bekötési), üzembe helyezési, karbantartási és fenntartási munkát csak szakképzett személy végezhet. Ennek során mindig vegye figyelembe: a vonatkozó részletes üzemeltetési utasításokat és kapcsolási rajzokat, a hajtóművön, a hajtóműves motoron elhelyezett figyelmeztető és biztonsági táblák feliratait, az adott berendezésre vonatkozó rendelkezéseket és követelményeket, a nemzeti és helyi biztonsági és balesetvédelmi előírásokat. Súlyos személyi sérüléseket és anyagi károkat okozhatnak az alábbiak: szakszerűtlen használat vagy alkalmazás, hibás szerelés vagy kezelés, a szükséges védőburkolatok vagy a ház meg nem engedett eltávolítása. Rendeltetésszerű használat A hajtóműves motorok és a hajtóművek ipari berendezésekhez készültek, és megfelelnek az érvényes szabványoknak és előírásoknak. A műszaki adatok és a megengedett alkalmazási feltételekre vonatkozó adatok az adattáblán és a dokumentációban találhatók. Feltétlenül tartsa be a megadott adatokat! Szállítás és raktározás Rögtön az átvétel után vizsgálja meg a szállítmányt, hogy nem keletkeztek-e károk a szállítás során. Ha igen, azonnal közölje azt a szállító vállalattal. Szükség esetén fel kell függeszteni az üzembe helyezést. Erősen meg kell húzni a becsavart emelőszemeket. Ezeket csak a hajtóműves motor és a hajtómű súlyára méretezték, ezért nem szabad további terheket rájuk rakni. A beépített emelőszemek megfelelnek a DIN 580 szabványnak. Az ott megadott terheléseket és előírásokat minden tekintetben be kell tartani. Ha két emelőszemet, illetve szemcsavart helyeztek el a hajtóműves motoron, akkor szállításkor mindkettőt használni kell. Darura erősítéskor a kötözőeszközök ferde húzásiránya a DIN 580 szabvány szerint nem haladhatja meg a 45 -ot. Szükség esetén használjon a célnak megfelelő szállítóeszközöket. Az üzembe helyezés előtt távolítsa el a biztonságos szállítás céljából használt eszközöket. Konvejor hajtóművek Üzemeltetési utasítás 5

6 2 Biztonsági tudnivalók Telepítés, szerelés Telepítéskor tartsa be a 7. oldal, 3. Mechanikai szerelés fejezetben és a 8. oldal, A hajtómű felszerelése részben közölt utasításokat! Üzembe helyezés, használat Szétkapcsolt helyzetben ellenőrizze a forgásirány helyességét (ugyanakkor figyeljen arra, hogy nem hallhatók-e átforgatás közben szokatlan köszörülő zörejek). Hajtott elemek nélküli próbaüzemhez biztosítsa a reteszt. Az ellenőrző és védőberendezéseket próbaüzem közben sem szabad működésképtelenné tenni. Ha bármilyen rendellenességet (pl. hőmérséklet-emelkedést, zörejeket, rezgéseket) tapasztal, kapcsolja le a hajtóműves motort. Bármilyen kétség esetén először meg kell állapítani az okokat. Szükség esetén a jelenséggel kapcsolatban forduljon a SEW céghez. Ellenőrzés, karbantartás Be kell tartani a 14. oldal, 6. Ellenőrzés és karbantartás fejezetben leírtakat! 6 Üzemeltetési utasítás Konvejor hajtóművek

7 Mechanikai szerelés 3 3 Mechanikai szerelés 3.1 A szereléshez szükséges szerszámok és segédeszközök csavarkulcskészlet, felhúzó szerkezet, esetleg kiegyenlítő elemek (alátétek, távtartó gyűrűk), rögzítőanyagok a hajtó és hajtott elemekhez, súrlódáscsökkentő szerek (pld. NOCO -Fluid). A szerelési munkáknál betartandó tűrések Tengelyvég Az átmérő tűrése DIN 748 szerint: ISO k6, d 1 50 mm-es tömör tengelyeknél ISO m6, d 1 > 50 mm-es tömör tengelyeknél ISO H7, csőtengelyeknél Központosító furat, DIN 332, Form DR.. Perem Központosító perem tűrése DIN szerint: ISO j6, b mm esetén ISO h6, b 1 > 230 mm esetén 3.2 Első tennivalók A szerelés megkezdésének előfeltételei a motor adattábláján feltüntetett feszültség megegyezik a hálózati feszültséggel a hajtás sértetlen (nem láthatók sem szállítási, sem raktározási károk) az alábbi feltételek betartása biztosított: alapkivitelű hajtómű esetén: a környezeti hőmérséklet a 22. oldal, 8. Kenőanyagok fejezetben közölt táblázatban megadott tartományon belülre esik, és a közelben nincsenek olajok, savak, gőzök stb., ill. a hajtómű nincs közvetlen sugárzásnak kitéve különleges kivitel esetén: a hajtómű kivitele megfelel a környezeti feltételeknek HW30 Spiroplan W és HS csigakerekes hajtómű esetén: nincsenek nagy külső tehetetlenségi nyomatékok, amelyek visszahajthatják a hajtóművet. 3.3 Előmunkálatok Hosszú idejű tárolásra alkalmas hajtóművek A korrózió elleni védelemre szolgáló szereket, valamint a szennyeződéseket és más idegen anyagokat távolítsa el a kihajtó tengelyekről és a peremfelületekről. A tisztításra a kereskedelemben szokásos oldószereket használjon. Ne engedje, hogy oldószer jusson a tengelytömítő gyűrűkre, mert károsíthatja a tömítést! A hosszú idejű tárolásra alkalmas kivitelű hajtóműveket az alábbiak jellemzik: ásványi olajok (CLP) és szintetikus olajok (CLPHC) esetén a beépítési helyzetnek megfelelő üzemkész olajtöltés. Ennek ellenére az üzembe helyezés előtt ellenőrizze az olajszintet (lásd a 15. oldal, A hajtóművek ellenőrzési és karbantartási munkálatai részt). szintetikus olajok (CLP PG) esetén valamelyest megemelt olajszint. Üzembe helyezés előtt állítsa be a kenőanyagok szintjét (lásd a 15. oldal, A hajtóművek ellenőrzési és karbantartási munkálatai részt). Konvejor hajtóművek Üzemeltetési utasítás 7

8 3 Mechanikai szerelés 3.4 A hajtómű felszerelése A hajtóművet, illetve a hajtóműmotort csak a megadott felszerelési helyzetben, sík 1, rezgéscsillapító hatású és elcsavarodással szemben megfelelő merevséggel rendelkező alapszerkezetre szabad felszerelni. Ennek során nem szabad a ház talpait és a rászerelésre szolgáló peremeket egymásnak feszíteni. Ügyeljen arra, hogy a keresztirányú és az axiális erők ne lépjék túl a megengedett értéket! A hajtóműves motorok rögzítésére legalább 8.8 minőségű csavarokat kell használni. Az olajellenőrző és leeresztő csavarok, valamint a légtelenítő szelepek akadálytalanul megközelíthetőek legyenek! Felállítás nedves helyiségben vagy szabadban Egyúttal ellenőrizze a beépítési helyzettől függő olajfeltöltési szinteket (lásd a 24. oldal, Kenőanyag-feltöltési mennyiségek részt, vagy az adattáblán feltüntetett adatokat). Más felszerelési helyzetre történő áttérés esetén az új helyzetnek megfelelően módosítani kell az olajmennyiséget és a légtelenítő szelep helyzetét. A hajtómű és a hajtott gép közti elektrokémiai korrózió veszélye (különböző fémek, mint pl. szürkevas/nemesacél érintkezése) esetén legalább mm vastag műanyag közbetéteket kell alkalmazni! A csavarokat ugyancsak műanyag alátétekkel kell ellátni! A házakat pótlólagosan le kell földelni. A földelés készítésekor a motoron található földelőcsavart kell használni. Nedves helyiségben vagy a szabadban történő alkalmazásra korróziógátló kivitelben kerülnek forgalomba a hajtóművek. A festés esetleges sérüléseit (pl. a légtelenítő szelepnél) utólag ki kell javítani. A hajtóművek légtelenítése Valamennyi SEW hajtómű a felszerelési helyzetnek megfelelően kialakított, készreszerelt és üzembe helyezést nem igénylő légtelenítő szeleppel kerül forgalomba. A HW30 Spiroplan hajtóműveket M3 és M4 beépítési helyzetben nem lehet légteleníteni. Kivétel: A hosszú idejű tárolásra szánt, a mozgatható kivitelű, valamint a ferde helyzetben üzemelő hajtóművek a légtelenítő furatba helyezett zárócsavarral készülnek. Ezeknél a hajtóműveknél az üzemeltetőnek a legmagasabban elhelyezkedő zárócsavar helyére be kell szerelnie a hajtóműhöz mellékelt légtelenítő szelepet. A hosszú idejű tárolásra szánt, a mozgatható kivitelű, valamint a ferde helyzetben üzemelő hajtóműves motorok esetén a hajtómű légtelenítő szelepe a motor csatlakozó dobozában található. A zárt kivitelű hajtóművek légtelenítő szelep nélkül kerülnek forgalomba. 1. Peremes rögzítés esetén maximálisan megengedett síkhiba (irányértékek a DIN ISO 1101 szabvány szerintiek): mm-es perem esetén a hiba max. 0,2 0,5 mm lehet. 8 Üzemeltetési utasítás Konvejor hajtóművek

9 Mechanikai szerelés 3 A légtelenítő szelep üzembe helyezése A hajtóművek rendszerint működő légtelenítő szeleppel kerülnek ki a gyárból. Egyes esetekben azonban a hajtómű üzembe helyezése előtt el kell távolítani a légtelenítő szelepről a szállítási biztosításra használt eszközöket! 1. Légtelenítő szelep szállítási biztosítással 2. A szállítási biztosítás eltávolítása 3. Üzemkész légtelenítő szelep 02053BXX 02054BXX 02055BXX A hajtómű festése A hajtómű átfestése vagy a festékhibák kijavítása során a légtelenítő szelepet és a tengelytömítő gyűrűt gondosan le kell takarni. A festés befejezése után távolítsa el ezeket a takarásokat. Konvejor hajtóművek Üzemeltetési utasítás 9

10 3 Mechanikai szerelés 3.5 Szerelés A futókerekek felszerelése A következő ábra a hajtómű- vagy a motortengely végére felszerelendő futókerék felhúzására szolgáló készüléket mutatja. Egyes esetekben nincs szükség a felhúzó készüléken lévő axiális csapágyra = Hajtómű-tengelyvég 2 = Axiális csapágy 3 = Futókerék AXX Az alábbi ábra a futókerék helyes szerelési helyzetét (B) mutatja. A mutatott felszerelési helyzet betartása a megengedettnél nagyobb keresztirányú erők elkerülése érdekében fontos. 1 = Agy A = nem megfelelő B = jó 03369BXX Csak felhúzó készülékkel szabad a hajtó és a hajtott elemeket felszerelni. A felhelyezéshez használja a tengely végén található menetes központosító furatot. A futókereket és más darabokat nem szabad kalapácsütésekkel felhúzni a tengelyvégre (a csapágyak, a ház és a tengely megsérülhet)! 10 Üzemeltetési utasítás Konvejor hajtóművek

11 Mechanikai szerelés 3 Tudnivaló: Megkönnyíti a szerelési munkát, ha a hajtott elemeket előzőleg súrlódáscsökkentő szerrel bekeni. A hajtó és hajtott elemeket, mint pl. futókereket stb. érintés ellen védő burkolattal kell lefedni! Mechanikus tengelykapcsoló A tengelykapcsoló segítségével a hajtást mechanikusan le lehet választani a tovább forgó motorról. Pólusváltós motoroknál, ill. a frekvenciaváltóról táplált motoroknál a tengelykapcsolóval történő rákapcsolódást alacsony fordulatszámon végezze. 3.6 A kapcsolórúd szerelése A HW30 Spiroplan hajtóműveknél, ill. a HS40/41 csigakerekes hajtásoknál a mellékelt kapcsolórudat csavarja be a kapcsolókarba és ellenanyával biztosítsa. Konvejor hajtóművek Üzemeltetési utasítás 11

12 4 I 0 Üzembe helyezés 4 Üzembe helyezés 4.1 A HW30 Spiroplan és a HS... csigakerekes hajtóművek üzembe helyezése Kérjük, vegye figyelembe: A S40/41 típusú csigakerekes hajtóműveknél, az SHB4 típussal ellentétben, jobbról balra változott a hajtótengely forgásiránya. A forgásirány megváltoztatása a motorhoz vezető két kábel megcserélésével történhet. Bejáratási idő A HW30 Spiroplan és a HS.. csigakerekes hajtóműveket legalább 24 órán át be kell járatni, hogy a maximális hatásfokot elérjék. Ha a hajtómű mindkét forgásirányban üzemel, akkor a két forgásirányra külön-külön bejáratási idő van megadva. A táblázat a bejáratási idő alatti átlagos teljesítménycsökkenést mutatja. HS.. csigakerekes hajtómű HW30 Spiroplan hajtómű Menetszám Teljesítménycsökkenécsökkenés Teljesítmény- i-tartomány i-tartomány 1 menetes kb. 12% kb kb. 15% kb menetes kb. 6% kb kb. 10% kb. 19,5...32,5 3 menetes - - kb. 8% kb. 14, ,33 4 menetes - - kb. 8% kb. 10,25 5 menetes kb. 3% kb kb. 5% kb. 8,2 Önzárás A HW30 Spiroplan hajtómű (1 és 2 fokozatú, i > 16,5) valamint a HS.. csigakerekes hajtómű (1 fokozatú, i > 55) statikusan önzáróak. Ez azt jelenti, hogy a tengelykapcsoló zárása után a konvejor hajtást még nyitott fék esetén sem lehet eltolni. Hiba esetén a hajtást csak kinyomott tengelykapcsoló mellett lehet pozícionálni vagy elmozdítani. 4.2 A kúpkerekes hajtóművek üzembe helyezése A kúpkerekes hajtóművekre nincs külön üzembe helyezési utasítás, ha a hajtóműveket a 7. oldal, 3. Mechanikai szerelés fejezetben leírtak szerint szerelték fel. 4.3 Tengelykapcsoló A beépített, alakzáró tengelykapcsoló a hajtómű kihajtása és a hajtott tengely közti kapcsolat megszakítására szolgál. A tengelykapcsolót az alábbi esetekben szabad zárni: a motor és a hajtott tengely álló állapotában forgó motornál pozícionálási vagy kúszó (lassan mozgó) üzemben (amikor a hajtómű kihajtása és a hajtott tengely megközelítőleg szinkron forognak) alacsony kimeneti fordulatszám mellett pólusváltós motoroknál nagypólusszámú üzemben frekvenciaváltóról történő táplálás esetén alacsony ( Hz-es) kimeneti frekvencián 12 Üzemeltetési utasítás Konvejor hajtóművek

13 Üzemzavarok 5 5 Üzemzavarok 5.1 A hajtómű üzemzavarai Hibajelenség Lehetséges hibaok Hibaelhárítás Futás közben szokatlan, egyenletes zörejek Futás közben szokatlan, egyenetlen zörejek Olajfolyás 1) a hajtóműfedélnél a motorperemnél a motortengely tömítőgyűrűnél a hajtóműperemnél a hajtott oldali tengelytömítő gyűrűnél Olajkilépés a légtelenítő szelepnél A hajtott tengely nem forog, bár a motor jár, ill. a hajtótengely van meghajtva A B Súrlódó vagy daráló jellegű zörej: csapágyhiba Kopogó jellegű zörej: fogazási rendellenesség A B Ellenőrizze az olajszintet (lásd a 14. oldal, 6. Ellenőrzés és karbantartás fejezetet), cserélje ki a csapágyat. Vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal Idegen testek az olajban Ellenőrizze az olajszintet (lásd a 14. oldal, 6. Ellenőrzés és karbantartás fejezetet). Állítsa le a hajtóművet. Vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal. A B C Nem tömít a hajtóműfedél gumitömítése Meghibásodott a tömítés Nem szellőzik a hajtómű A Túl sok az olaj B Nem megfelelő beépítési helyzetben felszerelt hajtás C Gyakori hidegindítás (habzik az olaj) és/vagy magas az olajszint Megszakadt a tengely és az agy közötti kapcsolat 1) A tengelytömítő gyűrűnél kilépő kismennnnyiségű olaj/zsír megengedhető a bejáratási (24 órás) időszakban (lásd még a DIN 3761 szabványt). A B C A hajtóműfedél csavarjait húzza után és figyelje a hajtóművet. Ha továbbra is folyik az olaj, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal. Vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal. Biztosítsa a hajtómű megfelelő szellőzését (lásd a 16. oldal, 7. Beépítési helyzetek fejezetet). A Állítsa be az olajmennyiséget (lásd a 14. oldal, 6. Ellenőrzés és karbantartás fejezetet). B Ellenőrizze, hogy a szellőzőszelepek jól vannak-e feltéve (lásd a 16. oldal, 7. Beépítési helyzetek fejezetet), ill. állítsa be a megfelelő olajszintet (lásd a 22. oldal, 8. Kenőanyagok fejezetet). Küldje be javításra a hajtóművet, ill. a hajtóműves motort. Ha vevőszolgálatunk segítségére van szüksége, kérjük, adja meg a következő adatokat: az adattábla adatait (teljesen) az üzemzavar jellegét és mértékét mikor és milyen kísérőjelenségekkel lépett fel az üzemzavar a gyanított okot vagy okokat Konvejor hajtóművek Üzemeltetési utasítás 13

14 6 Ellenőrzés és karbantartás 6 Ellenőrzés és karbantartás 6.1 Ellenőrzési és karbantartási időközök Időköz Minden 3000 gépóra után, de legalább félévente Az üzemi körülmények függvényében (lásd az alábbi ábrát), de legalább háromévente Az üzemi körülmények függvényében (lásd az alábbi ábrát), de legalább ötévente Tennivaló Olajat ellenőrizni Ásványi olajat cserélni Gördülőcsapágy-zsírt cserélni Szintetikus olajat cserélni Gördülőcsapágy-zsírt cserélni A HW30 Spiroplan hajtóművek egész élettartamra szóló kenéssel vannak ellátva, így nem igényelnek karbantartást Különböző (a körülményektől függően) Felületvédő, ill. a korrózió ellen védő festést kijavítani, szükség esetén felújítani 6.2 Kenőanyagcsere-időközök 04640AXX 1. ábra Olajcsere-időközök standard kivitelű hajtóművekben, normál üzemi feltételek esetén (1) Üzemidő, órákban (2) Az olajfürdő tartós hőmérséklete, C-ban Olajfajtától függő átlagérték 70 C-nál A nehéz ipari, ill. agresszív környezeti feltételek mellett üzemelő különleges kivitelű hajtóművekben gyakrabban kell olajat cserélni! 14 Üzemeltetési utasítás Konvejor hajtóművek

15 Ellenőrzés és karbantartás A hajtóművek ellenőrzési és karbantartási munkálatai A szintetikus kenőanyagokat sem egymással, sem ásványi alapú kenőanyagokkal nem szabad keverni! Rendszerint ásványi alapú olaj található a hajtóművekben. Az olajszint-ellenőrző és az olajleeresztő csavarok, valamint a légtelenítő szelep helyét a beépítési helyzeteket mutató ábrák alapján lehet megállapítani. Olajszintellenőrzés 1. Kapcsolja le a hajtóműves motort a tápellátásról (feszültségmentesítés), és biztosítsa véletlenszerű elindítás ellen! Várja meg, amíg lehűl a hajtómű, mert forró lehet, és égési sérüléseket okozhat! 2. Más beépítési helyzetre történő áttéréskor tartsa be a 8. oldal, A hajtómű felszerelése részben leírtakat! 3. Olajszint-ellenőrző csavarral ellátott hajtóműveknél távolítsa el az olajszint-ellenőrző csavart, ellenőrizze és szükség esetén állítsa be az olajszintet, majd tegye vissza az olajszint-ellenőrző csavart. Az olaj ellenőrzése 1. Kapcsolja le a hajtóműves motort a tápellátásról (feszültségmentesítés), és biztosítsa véletlenszerű elindítás ellen! Várja meg, amíg lehűl a hajtómű, mert forró lehet, és égési sérüléseket okozhat! 2. Vegyen kevés olajmintát az olajleeresztő csavarnál. 3. Vizsgálja meg az olaj alábbi tulajdonságait: Viszkozitás Ha az olaj szemmel láthatóan erősen szennyezett, akkor cserélje le az olajat, függetlenül attól, hogy a 14. oldal, Kenőanyagcsere-időközök részben megadott táblázat szerint az olajcsere még nem lenne aktuális. 4. Olajszint-ellenőrző csavarral ellátott hajtóműveknél távolítsa el az olajszint-ellenőrző csavart, ellenőrizze és szükség esetén állítsa be az olajszintet, majd tegye vissza az olajszint-ellenőrző csavart. Olajcsere Csak üzemmeleg hajtóműben szabad az olajat lecserélni. 1. Kapcsolja le a hajtóműves motort a tápellátásról (feszültségmentesítés), és biztosítsa véletlenszerű elindítás ellen! Várja meg, amíg lehűl a hajtómű, mert forró lehet, és égési sérüléseket okozhat! Tudnivaló: A hajtóműnek azért még melegnek kell lennie, mert a hideg olaj, nagyobb viszkozitása miatt, nehezen folyik ki a hajtóműből. 2. Helyezzen edényt az olajleeresztő csavar alá. 3. Távolítsa el az olajszint-ellenőrző és az olajleeresztő csavart, a légtelenítő csavart, ill. a légtelenítő szelepet. 4. Teljesen engedje le az olajat. 5. Csavarja be az olajleeresztő csavart. 6. A légtelenítő furaton keresztül töltsön be az eredetivel azonos fajtájú olajat. Ha nem áll ilyen olaj a rendelkezésére, forduljon a SEW cég vevőszolgálatához. a beépítési helyzetnek megfelelően töltse be a szükséges olajmennyiséget (lásd a 24. oldal, Kenőanyag-feltöltési mennyiségek részben, vagy az adattáblán) Az olajszintet ellenőrizze az ellenőrző csavarnál 7. Csavarja be az olajszint-ellenőrző csavart. 8. Csavarja be a légtelenítő csavart, ill. szelepet. Konvejor hajtóművek Üzemeltetési utasítás 15

16 7 M1 M6 M6 Beépítési helyzetek 7 Beépítési helyzetek 7.1 Általános tudnivalók a beépítési helyzetekről A beépítési helyzetek jelölései A SEW cég négyféle beépítési helyzetet különböztet meg a hajtóműveknél. A következő ábrák a hajtóművek beépítési helyzeteit (M1..M4) és térbeli elrendezését mutatják. M1 M2 M4 M3 2. ábra A konvejor hajtóművek M1 M4 beépítési helyzetei 03564AXX Szimbólumok Az alábbi táblázat a beépítési helyzetlapokon használt szimbólumokat és azok jelentését ismerteti: Szimbólum Jelentés Légtelenítő szelep Olajszint-ellenőrző csavar Olajleeresztő csavar 16 Üzemeltetési utasítás Konvejor hajtóművek

17 Beépítési helyzetek M1 M6 M6 7 A motor csatlakozó doboza és kábelbevezetése A ventilátorház (B) oldalról nézve a csatlakozó doboz 0, 90, 180 vagy 270 -os helyzetben lehet. A kábelbevezetés helyzete is különböző. A lehetséges helyzetek: X (normál helyzet), 1, 2 vagy 3 (lásd az alábbi ábrát). X X 90 X X 50286AXX 3. ábra A csatlakozó doboz és kábelbevezetés helyzete Különleges igény vagy külön megállapodás hiányában alapkivitelben a csatlakozó doboz helyzete 180 X kábelbevezetéssel. M3 kivitel esetén 2 kábelbevezetés választása javasolt. Figyelem: DR63 típusú motornál csak X és 2 kábelbevezetés választható. Kivétel: IS-csatlakozó alkalmazása esetén fenti korlátozás nem érvényes. Konvejor hajtóművek Üzemeltetési utasítás 17

18 7 M1 M6 M6 Beépítési helyzetek 7.2 HW30 DR/DT.. M1 M4 M2 M3 M3, M4 M2, M3, M4 M1, M2 18 Üzemeltetési utasítás Konvejor hajtóművek

19 Beépítési helyzetek M1 M6 M HS40 DR/DT.., HS41 DR/DT.. M1 M4 M2 M3 M2, M4 M1, M3 Konvejor hajtóművek Üzemeltetési utasítás 19

20 7 M1 M6 M6 Beépítési helyzetek 7.4 HK40 DR/DT/DV.. M1 M2 M4 M3 20 Üzemeltetési utasítás Konvejor hajtóművek

21 Beépítési helyzetek M1 M6 M HS50 DR/DT/DV.., HS60 DR/DT/DV.. M1 M4 M2 M3 Konvejor hajtóművek Üzemeltetési utasítás 21

22 8 Kenőanyagok 8 Kenőanyagok Általános tudnivalók Külön megállapodás hiányában a SEW cég a hajtóműtípusnak és a beépítési helyzetnek megfelelő mennyiségű kenőanyaggal szállítja a hajtóműveit. E tekintetben a hajtómű megrendelésekor a beépítési helyzet (M1...M4) az irányadó adat (lásd a 16. oldal, 7. Beépítési helyzetek fejezetben). A későbbiekben más beépítési helyzetre történő áttérés esetén az új beépítési helyzetnek megfelelően módosítani kell a kenőanyag feltöltési mennyiségét (lásd a 24. oldal, Kenőanyag-feltöltési mennyiségek részt). Kenőanyagtáblázat A kenőanyag-táblázat (lásd a következő oldalon) a SEW hajtóművekhez engedélyezett kenőanyagokat ismerteti. A táblázat használatakor vegye figyelembe az alábbi jelmagyarázatot. Az alkalmazott rövidítések, a satírozás jelentése és a fontosabb tudnivalók jelentése: CLP = ásványolaj CLP PG = polyglykol (W hajtóművekhez, USDA-H1 engedély) CLP HC = szintetikus szénhidrogének E = észterolaj (vízveszélyeztetési osztály: WGK 1) HCE = szintetikus szénhidrogének + észterolaj (USDA-H1 engedély) HLP = hidraulikaolaj = szintetikus kenőanyag (szintetikus bázisú gördülőcsapágy-zsír) = ásványi kenőanyag (ásványi bázisú gördülőcsapágy-zsír) 1) Csigakerekes hajtómű PG-olajjal. Kérjük, egyeztessen a SEW céggel 2) Különleges kenőanyag csak Spiroplan hajtóművekhez 3) Ajánlás: SEW f B 1,2 választása 4) Vegye figyelembe alacsony hőmérsékleten a kritikus indulási jellemzőket! 5) Folyékony zsír 6) Környezeti hőmérséklet Kenőanyag az élelmiszeripari alkalmazáshoz Oil Bioolaj (kenőanyag a mező-, erdő- és vízgazdasági alkalmazásokhoz) Jelmagyarázat a kenőanyagtáblázathoz Gördülőcsapágyzsírok A SEW hajtóművek és motorok gördülőcsapágyai az alább felsorolt zsírokkal kerülnek forgalomba. Olajcsere esetén a zsírral kent gördülőcsapágyak zsírját is célszerű lecserélni. A hajtómű görülőcsapágyai Környezeti hőmérséklet Gyártó Típus -30 C C Mobil Mobilux EP 2-40 C C Mobil Mobiltemp SHC C C Esso Unirex N3 A motor görülőcsapágyai -25 C C Shell Alvania R3 +80 C C Klüber Barrierta L55/2-45 C C Shell Aero Shell Grease 16 Különleges zsír hajtómű-gördülőcsapágyakhoz: -30 C C Aral Aral Eural Grease EP 2 Oil -20 C C Aral Klüber Aral Aralub BAB EP 2 Klüberbio M32-82 Szükséges zsírmennyiségek: Nagy fordulatszámú csapágyak (motoroldal és meghajtási oldal): Az üreg egyharmadát töltse fel zsírral a gördülőelemek között. Alacsony fordulatszámú csapágyak (hajtóművekben és a kihajtási oldal): Az üreg kétharmadát töltse fel zsírral a gördülőelemek között. 22 Üzemeltetési utasítás Konvejor hajtóművek

23 Kenőanyagok 8 Kenőanyag-táblázat VG 220 VG 220 VG 220 VG 150 VG 150 VG 100 VG VG 32 VG 32 VG 22 VG 15 VG 680 VG 680 VG 460 VG 150 VG 150 VG 100 VG 220 VG 32 VG 460 VG 460 VG 460 SAE 75W90 (~VG 100) VG BP Energol GR-XP 220 BP Enersyn SG-XP 220 BP Energol GR-XP 100 BP Energol HLP-HM 10 BP Energol GR-XP 680 BP Enersyn SG-XP 680 BP Energol GR-XP 100 BP Energrease LS-EP 00 Oil R... K...(HK...) F... S...(HS...) R...,K...(HK...), F...,S...(HS...) W...(HW...) R32 R302 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) C 6) Standard DIN (ISO) CLP(CC) CLP PG CLP HC CLP (CC) HLP (HM) CLP HC HLP (HM) CLP (CC) CLP PG CLP HC CLP (CC) HLP (HM) CLP PG CLP HC HCE E SEW PG API GL5 CLP PG DIN ) ISO,NLGI 1) 1) 2) 3) Mobil Mobilgear 630 Mobil Glygolyle 30 Mobilgear SHC 630 Mobil SHC 629 Mobilgear 629 Mobil D.T.E. 15M Mobil SHC 624 Mobil D.T.E. 11M Mobilgear 636 Mobil Glygoyle HE 680 Mobil SHC 634 Mobil SHC 629 Mobil D.T.E. 18M Mobil Glygoyle 30 Mobil SHC 624 Mobilube SHC 75 W90-LS Glygoyle Grease 00 Mobilux EP 004 Shell Omala 220 Shell Tivela WB Shell Omala 220 HD Shell Omala 100 Shell Tellus T 32 Shell Tellus T 15 Shell Omala 680 Shell Omala 460 HD Shell Omala 100 Shell Cassida Fluid GL 460 Shell Tivela Compound A Shell Alvania GL 00 Klüberoil GEM Klübersynth GH Klübersynth EG Klübersynth EG Klüberoil GEM Klüberoil GEM 1-68 Klüber-Summit HySyn FG-32 Isoflex MT 30 ROT Klüberoil GEM Klübersynth GH Klübersynth EG Klübersynth EG Klüberoil GEM Klübersynth GH Klüber-Summit HySyn FG-32 Klüberoil 4UH1-460 Klüberbio CA2-460 Klüber SEW HT Klübersynth UH Klübersynth GE Aral Degol BG 220 Aral Degol GS 220 Aral Degol PAS 220 Aral Degol BG 100 Aral Degol BG 46 Aral Degol BG 680 Aral Degol BG 100 Aral Eural Gear 460 Aral Degol BAB 460 Aralub MFL 00 Tribol 1100/220 Tribol 800/220 Tribol 1510/220 Tribol 1100/100 Tribol 1100/68 Tribol 1100/680 Tribol 800/680 Tribol 1100/100 Tribol 800/220 Meropa 220 Synlube CLP 220 Pinnacle EP 220 Pinnacle EP 150 Meropa 150 Rando EP Ashless 46 Cetus PAO 46 Rando HDZ 15 Meropa 680 Synlube CLP 680 Pinnacle EP 460 Pinnacle EP 150 Meropa 100 Synlube CLP 220 Cetus PAO 46 Multifak 6833 EP 00 Multifak EP 000 Optigear BM 220 Optiflex A 220 Optigear Synthetic A 220 Optigear BM 100 Optigear 32 Optigear BM 680 Optigear BM 100 Optiflex A 220 Optileb GT 460 Optisynt BS 460 Longtime PD 00 Renolin CLP 220 Renolin Unisyn CLP 220 Renolin CLP 150 Renolin B 46 HVI Renolin CLP 680 Renolin CLP 150 Renolin SF Oil Standard Standard Standard 50258AXX Konvejor hajtóművek Üzemeltetési utasítás 23

24 8 Kenőanyagok Kenőanyag-feltöltési mennyiségek A következő táblázat az M1 M4 beépítési helyzetek függvényében mutatja a kenőanyag-feltöltési mennyiségek irányértékeit. A feltöltésnél mindig ügyeljen az olajszintellenőrző csavarra, amely egyben a pontos olajmennyiséget is jelzi. Hajtóműtípus Feltöltési mennyiség literben M1 M2 M3 M4 HW30 0,65 0,65 0,65 0,75 HS40 1,2 1,45 0,95 1,9 HS41 1,2 1,45 0,95 1,9 HK40 2,0 2,0 2,3 2,8 HS50 1,4 1,4 1,5 1,9 HS60 2,8 2,7 2,8 4,1 24 Üzemeltetési utasítás Konvejor hajtóművek

25 Címlista Címlista Németország Központi iroda Gyár Kereskedelmi iroda Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal Postafiók cím: Postfach 3023 D Bruchsal Gyár Graben SEW-EURODRIVE GmbH & Co Ernst-Blickle-Straße 1 D Graben-Neudorf Postafiók cím: Postfach 1220 D Graben-Neudorf ek Franciaország Gyár ek Argentína ek Ausztrália Garbsen (Hannover) Kirchheim (München) Langenfeld (Düsseldorf) Meerane (Zwickau) SEW-EURODRIVE GmbH & Co Alte Ricklinger Straße D Garbsen Postafiók cím: Postfach D Garbsen SEW-EURODRIVE GmbH & Co Domagkstraße 5 D Kirchheim SEW-EURODRIVE GmbH & Co Siemensstraße 1 D Langenfeld SEW-EURODRIVE GmbH & Co Dänkritzer Weg 1 D Meerane További németországi szervizállomások címét igény esetén megküldjük. Haguenau Bordeaux Lyon Párizs SEW-USOCOME SAS 48-54, route de Soufflenheim B. P. 185 F Haguenau Cedex SEW-USOCOME SAS Parc d activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P. 182 F Pessac Cedex SEW-USOCOME SAS Parc d Affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F Vaulx en Velin SEW-USOCOME SAS Zone industrielle 2, rue Denis Papin F Verneuil I Etang További franciaországi szervizállomások címét igény esetén megküldjük. Buenos Aires Melbourne Sydney SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37, Garin SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043 SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164 Tel. ( ) 75-0 Fax ( ) Tel. ( ) 75-0 Fax ( ) Telex Tel. ( ) Fax ( ) Tel. (0 89) Fax (0 89) Tel. ( ) Fax ( ) Tel. ( ) Fax ( ) Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel. (3327) Fax (3327) Tel. (03) Fax (03) Tel. (02) Fax (02)

MOVI-SWITCH 3D kategória (porrobbanás elleni védelem) Üzemeltetési utasítás 2000. 07. 10504567 / HU

MOVI-SWITCH 3D kategória (porrobbanás elleni védelem) Üzemeltetési utasítás 2000. 07. 10504567 / HU MOVI-SWITCH 3D kategória (porrobbanás elleni védelem) Kiadás 2000. 07. Üzemeltetési utasítás 10504567 / HU Tartalomjegyzék 1 MOVI-SWITCH biztonsági tudnivalók...4 2 A MOVI-SWITCH készülék felépítése...5

Részletesebben

VARIBLOC állítóművek és tartozékaik. Üzemeltetési utasítás 2000.09. 10511407 / HU

VARIBLOC állítóművek és tartozékaik. Üzemeltetési utasítás 2000.09. 10511407 / HU VARIBLOC állítóművek és tartozékaik Kiadás 2000.09. Üzemeltetési utasítás 10511407 / HU Tartalomjegyzék 1 Fontos tudnivalók... 4 2 Biztonsági tudnivalók... 5 3 A VARIBLOC rendszer... 6 3.1 Típusjelölés...

Részletesebben

Holtjáték-szegény bolygókerekes hajtóművek

Holtjáték-szegény bolygókerekes hajtóművek Holtjáték-szegény bolygókerekes hajtóművek Kiadás 2001.03. Üzemeltetési utasítás 1051 4163 / HU SEW-EURODRIVE Tartalomjegyzék 1 Fontos tudnivalók... 4 2 Biztonsági tudnivalók... 5 3 Telepítés és szerelés...

Részletesebben

Serlegesfelvonó-hajtóművek. Üzemeltetési utasítás 2002. 03. 1054 4364 / HU

Serlegesfelvonó-hajtóművek. Üzemeltetési utasítás 2002. 03. 1054 4364 / HU Serlegesfelvonó-hajtóművek Kiadás 2002. 03. Üzemeltetési utasítás 1054 4364 / HU Tartalomjegyzék 1 Fontos tudnivalók...4 2 Biztonsági tudnivalók...5 3 A készülék felépítése...6 3.1 A serlegesfelvonó-hajtómű

Részletesebben

PS.C.. bolygókerekes szervohajtóművek

PS.C.. bolygókerekes szervohajtóművek Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások PS.C.. bolygókerekes szervohajtóművek Kiadás: 2007. 12. 11621567 / HU Üzemeltetési utasítás SEW-EURODRIVE Driving the world Tartalomjegyzék

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Hajtóműves motorok \ Ipari hajtóművek \ Hajtáselektronika \ Hajtásautomatizálás \ Szolgáltatások Mobil energiaellátás MOVITRANS szerelési anyagok TCS, TLS, TVS GC430000 Kiadás: 2005. 06. 11352361 / HU

Részletesebben

Hajtásrendszer decentralizált telepítésekhez Biztonságos lekapcsolás MOVIMOT frekvenciaváltókhoz 2002. 01.

Hajtásrendszer decentralizált telepítésekhez Biztonságos lekapcsolás MOVIMOT frekvenciaváltókhoz 2002. 01. Kiadás Hajtásrendszer decentralizált telepítésekhez Biztonságos lekapcsolás MOVIMOT frekvenciaváltókhoz 2002. 01. Kiegészítés a rendszerkézikönyvhöz 1052 6560 / HU Tartalomjegyzék 1 Fontos tudnivalók...4

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Hajtóműves motorok \ Ipari hajtóművek \ Hajtáselektronika \ Hajtásautomatizálás \ Szolgáltatások Mobil energiaellátás MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység Kiadás: 2006. 07. 11445564 / HU Üzemeltetési utasítás

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Hajtóműves motorok \ Ipari hajtóművek \ Hajtáselektronika \ Hajtásautomatizálás \ Szolgáltatások Telepített energiaellátás MOVITRANS szerelési anyagok TCS, TIS, TLS, TVS GC430000 Kiadás: 2006. 07. 11445963

Részletesebben

Szerelési és üzemeltetési utasítás

Szerelési és üzemeltetési utasítás Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Szerelési és üzemeltetési utasítás R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W típussorozatú hajtóművek Kiadás: 06/2010 16970578 / HU

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Hajtóműves motorok \ Ipari hajtóművek \ Hajtáselektronika \ Hajtásautomatizálás \ Szolgáltatások Mobil energiaellátás MOVITRANS THM10E átvivőfej GC430000 Kiadás: 2005. 06. 11361077 / HU Üzemeltetési utasítás

Részletesebben

Szerelési és üzemeltetési utasítás

Szerelési és üzemeltetési utasítás Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Szerelési és üzemeltetési utasítás Hajtóművek R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN W típussorozatú hajtóművek Kiadás: 2013/03

Részletesebben

Helyesbítés. Ipari hajtóművek X.. típussorozatú homlokkerekes és kúp-homlokkerekes hajtóművek 6,8 és 475 knm közötti nyomatékosztályok *21334358_1214*

Helyesbítés. Ipari hajtóművek X.. típussorozatú homlokkerekes és kúp-homlokkerekes hajtóművek 6,8 és 475 knm közötti nyomatékosztályok *21334358_1214* Hajtástechnika \ hajtásautomatizálás \ rendszerintegráció \ szolgáltatások *21334358_1214* Helyesbítés Ipari hajtóművek X.. típussorozatú homlokkerekes és kúp-homlokkerekes hajtóművek 6,8 és 475 knm közötti

Részletesebben

R..7, F..7, K..7, S..7 Spiroplan W hajtóművek 2002. 07. Üzemeltetési utasítás 1055 2863 / HU

R..7, F..7, K..7, S..7 Spiroplan W hajtóművek 2002. 07. Üzemeltetési utasítás 1055 2863 / HU Kiadás R..7, F..7, K..7, S..7 Spiroplan W hajtóművek 2002. 07. Üzemeltetési utasítás 1055 2863 / HU Tartalomjegyzék 1 Fontos tudnivalók...4 2 Biztonsági tudnivalók...5 3 A hajtóművek felépítése...7 3.1

Részletesebben

Kiadás: MOVI-SWITCH 2001. 10. Üzemeltetési utasítás 10526064 / HU

Kiadás: MOVI-SWITCH 2001. 10. Üzemeltetési utasítás 10526064 / HU Kiadás: MOVI-SWITCH 001. 10. Üzemeltetési utasítás 1056064 / HU Tartalomjegyzék 1 Fontos tudnivalók...4 MOVI-SWITCH biztonsági tudnivalók...5 A MOVI-SWITCH készülék felépítése...6.1 Példa adattáblára,

Részletesebben

VARIMOT robbanásbiztos állítóművek és tartozékai. Üzemeltetési utasítás 2003. 05. 10558969 / HU

VARIMOT robbanásbiztos állítóművek és tartozékai. Üzemeltetési utasítás 2003. 05. 10558969 / HU VARIMOT robbanásbiztos állítóművek és tartozékai Kiadás: 2003. 05. Üzemeltetési utasítás 10558969 / HU SEW-EURODRIVE Tartalomjegyzék 1 Fontos tudnivalók... 4 2 Biztonsági tudnivalók... 5 2.1 Biztonsági

Részletesebben

HU B 1000. Hajtóművek. Kezelési és szerelési útmutató

HU B 1000. Hajtóművek. Kezelési és szerelési útmutató HU B 1000 Hajtóművek Kezelési és szerelési útmutató Hajtóművek Kezelési és szerelési útmutató Általános biztonsági és használati utasítások 1. Általános tudnivalók Az üzemben lévő berendezés - védettségének

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Hajtóműves motorok \ Ipari hajtóművek \ Hajtáselektronika \ Hajtásautomatizálás \ Szolgáltatások R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W hajtóművek A6.B01 Kiadás: 05/2004 11226978 / HU Üzemeltetési utasítás

Részletesebben

Szerelési és üzemeltetési utasítás

Szerelési és üzemeltetési utasítás Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Szerelési és üzemeltetési utasítás Elektromos függőpálya hajtóművek HW.., HS.., HK.. Kiadás: 2011/12 17080967 / HU SEW-EURODRIVE

Részletesebben

Használati útmutató. Operating Instructions BOCKWOLDT GETRIEBEMOTORENWERK. Homlokkerék hajtómű Lapos hajtómű Csigahajtás Kúpkerék hajtómű.

Használati útmutató. Operating Instructions BOCKWOLDT GETRIEBEMOTORENWERK. Homlokkerék hajtómű Lapos hajtómű Csigahajtás Kúpkerék hajtómű. Magyar (H) Használati útmutató Homlokkerék hajtómű Lapos hajtómű Csigahajtás Kúpkerék hajtómű Bockwoldt GmbH & Co. KG Sehmsdorfer Str. 43 53 D 23843 Bad Oldesloe Tel. Fax : + 49 4531 8906 0 : + 49 4531

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás. Robbanásbiztos R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W típussorozatú hajtóművek. Kiadás 2008. 05. 11630361 / HU

Üzemeltetési utasítás. Robbanásbiztos R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W típussorozatú hajtóművek. Kiadás 2008. 05. 11630361 / HU Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Robbanásbiztos R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W típussorozatú hajtóművek Kiadás 2008. 05. 11630361 / HU Üzemeltetési utasítás

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás. R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W hajtóművek. Kiadás: 2008. 02. 11691174 / HU

Üzemeltetési utasítás. R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W hajtóművek. Kiadás: 2008. 02. 11691174 / HU Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W hajtóművek Kiadás: 2008. 02. 11691174 / HU Üzemeltetési utasítás SEW-EURODRIVE Driving the

Részletesebben

1 Elektromos szerelés

1 Elektromos szerelés Ez a kiegészítés nem helyettesíti a részletes üzemeltetési utasítást! A szerelést csak megfelelő villamos szakképzettséggel rendelkező személyek végezhetik, az érvényes balesetvédelmi előírások, valamint

Részletesebben

Készlet a tartály falra történő felszereléséhez, LZX414.00.71000 és LZX414.00.72000 Szerelési útmutató

Készlet a tartály falra történő felszereléséhez, LZX414.00.71000 és LZX414.00.72000 Szerelési útmutató DOC273.86.00144.Jul07 Készlet a tartály falra történő felszereléséhez, LZX414.00.71000 és LZX414.00.72000 Szerelési útmutató 1. Kiadás, 07/2007 wc/kt HACH LANGE GmbH, 2007. Minden jog fenntartva. Németországban

Részletesebben

Szerelési és üzemeltetési utasítás

Szerelési és üzemeltetési utasítás Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Szerelési és üzemeltetési utasítás Robbanásbiztos R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W típussorozatú hajtóművek Kiadás: 2011. 07.

Részletesebben

VIGYÁZAT Olyan lehetséges vészhelyzetet jelez, amely enyhe vagy közepesen súlyos testi sérülést illetve készülék rongálódást eredményezhet.

VIGYÁZAT Olyan lehetséges vészhelyzetet jelez, amely enyhe vagy közepesen súlyos testi sérülést illetve készülék rongálódást eredményezhet. Szerelési útmutató Tisztító egység DOC307.86.00747 Biztonsági óvintézkedések Mielőtt kicsomagolná, üzembe helyezné vagy működtetné a beredezést, olvassa végig a teljes anyagot. Szenteljen figyelmet az

Részletesebben

Szerelési és üzemeltetési utasítás

Szerelési és üzemeltetési utasítás Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Szerelési és üzemeltetési utasítás R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W típussorozatú hajtóművek Kiadás: 2012. 03. 19336977 / HU

Részletesebben

Robbanásbiztos R..7, F..7, K..7, S..7 és Spiroplan W hajtóművek

Robbanásbiztos R..7, F..7, K..7, S..7 és Spiroplan W hajtóművek Robbanásbiztos R..7, F..7, K..7, S..7 és Spiroplan W hajtóművek Kiadás 2002. 11. Üzemeltetési utasítás 1055 5366 / HU Tartalomjegyzék 1 Fontos tudnivalók...5 I 0 2 Biztonsági tudnivalók...6 2.1 Biztonsági

Részletesebben

H TÖRÖKBÁLINT KATONA J U. 1., FAX: SANDSZ-HAJTASTECHNIKA.HU, 4. Mechanikus telepités - Szerelés elõtt a tengelyr

H TÖRÖKBÁLINT KATONA J U. 1., FAX: SANDSZ-HAJTASTECHNIKA.HU, 4. Mechanikus telepités - Szerelés elõtt a tengelyr H-2045. TÖRÖKBÁLINT KATONA J U. 1., FAX: 06-23-510-156 SANDSZ-HAJTASTECHNIKA.HU, SZUHAI1@ICEDSL.HU Hajtómüvesmotorok és azok tartozékainak a 73/23 EWG szabványnak megfelelõ biztonsági elõirása és üzembehelyezési

Részletesebben

Hatáserősség Gyógyszerforma Az alkalmazás módja. 50 μg adagonként. Szuszpenziós adagolt orrspray. Szuszpenziós adagolt orrspray.

Hatáserősség Gyógyszerforma Az alkalmazás módja. 50 μg adagonként. Szuszpenziós adagolt orrspray. Szuszpenziós adagolt orrspray. I. melléklet Felsorolás: megnevezés, gyógyszerforma(k), gyógyszerkészítménydózis(ok), alkalmazási mód(ok), forgalomba hozatali engedély jogosultja(i) a tagállamokban 1 Ausztria Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez A VEC egy olyan elszívó központi ventilátor család, amelyet kifejezetten a különböző lakó- és kereskedelmi

Részletesebben

METRIKUS COMPFIT C. Valamennyi iparág követelményeinek megfelelő pneumatikus csatlakozók 3... 16mm méretválaszték Kisméretű Minifit M csatlakozók

METRIKUS COMPFIT C. Valamennyi iparág követelményeinek megfelelő pneumatikus csatlakozók 3... 16mm méretválaszték Kisméretű Minifit M csatlakozók METRIKUS COMPFIT C Valamennyi iparág követelményeinek megfelelő pneumatikus csatlakozók 3... 16mm méretválaszték Kisméretű Minifit M csatlakozók MINŐSÉGI GYORSCSATLAKOZÓK Norgren Compfit C Push-in csatlakozók

Részletesebben

Ipari hajtóművek: Kúp-homlokkerekes hajtóművek X.. típussorozat Serleges emelők hajtásai

Ipari hajtóművek: Kúp-homlokkerekes hajtóművek X.. típussorozat Serleges emelők hajtásai Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Ipari hajtóművek: Kúp-homlokkerekes hajtóművek X.. típussorozat Serleges emelők hajtásai Kiadás: 2007. 11. 11642378 / HU Üzemeltetési

Részletesebben

Rosemount irányított hullámú radar

Rosemount irányított hullámú radar 00825-0318-4530, AB változat Rosemount irányított hullámú radar Útmutató a szegmentált szonda felszereléséhez FIGYELMEZTETÉS A biztonságos telepítés irányelveinek figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléshez

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Hajtóműves motorok \ Ipari hajtóművek \ Hajtáselektronika \ Hajtásautomatizálás \ Szolgáltatások PSF.. bolygókerekes szervohajtóművek Kiadás: 2006. 06. 11405570 / HU Üzemeltetési utasítás SEW-EURODRIVE

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690 Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 mágneses vízszűrők MC22001 MC22002 FL1-03-01274 - WE FL1-03-01689 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01688 FL1-03-01690 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI

Részletesebben

Helyesbítés. Robbanásvédett DR/DV/DT háromfázisú motorok, CT/CV aszinkron szervomotorok. Kiadás: 2004. 07. LA410000 11446374 / HU

Helyesbítés. Robbanásvédett DR/DV/DT háromfázisú motorok, CT/CV aszinkron szervomotorok. Kiadás: 2004. 07. LA410000 11446374 / HU Hajtóműves motorok \ Ipari hajtóművek \ Hajtáselektronika \ Hajtásautomatizálás \ Szolgáltatások Robbanásvédett DR/DV/DT háromfázisú motorok, CT/CV aszinkron szervomotorok Kiadás: 2004. 07. 11446374 /

Részletesebben

MAN-U. Nyomáskülönbség mérő. statikus nyomáshoz 200 bar-ig

MAN-U. Nyomáskülönbség mérő. statikus nyomáshoz 200 bar-ig Nyomáskülönbség mérő statikus nyomáshoz 0 bar-ig mérés ellenőrzés analízis MAN-U Ház: mm, 1 mm Anyagminőség Ház: korrózióálló acél Csatlakozó: korrózióálló acél Mozgó alkatrészek: korrózióálló acél Méréstartomány:

Részletesebben

Fogaskerekes hajtómű. H.SV, H.VV, H.HV, H.KV, H.DV, H.FV B.SV, B.VV, B.HV, B.KV, B.DV, B.FV 1 22 méret

Fogaskerekes hajtómű. H.SV, H.VV, H.HV, H.KV, H.DV, H.FV B.SV, B.VV, B.HV, B.KV, B.DV, B.FV 1 22 méret Fogaskerekes hajtómű H.SV, H.VV, H.HV, H.KV, H.DV, H.FV B.SV, B.VV, B.HV, B.KV, B.DV, B.FV 1 22 méret Összeszerelési és Használati utasítás FLENDER gear units Fogaskerekes hajtómű H.SV, H.VV, H.HV, H.KV,

Részletesebben

3. Felkészülés a beüzemelésre ASIAN PLASTIC

3. Felkészülés a beüzemelésre ASIAN PLASTIC 3. Felkészülés a telepítésre 3.1 Vegye figyelembe Telepítés előtt győződjön meg, hogy van-e elegendő hely a gépek között és a gépkezelők nem zavarják egymást munkájuk során. Ügyeljen arra, hogy az egyéb

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Hajtóműves motorok \ Ipari hajtóművek \ Hajtáselektronika \ Hajtásautomatizálás \ Szolgáltatások MOVIDRIVE MDX61B...-5_3-4-08 SL2 szinkron lineáris motorokkal EA360000 Kiadás: 2005. 12. 11397179 / HU Üzemeltetési

Részletesebben

EXLED-001 (HT-F62413A-10)

EXLED-001 (HT-F62413A-10) LED VILÁGÍTÁS Biztonsági előírások és használati utasítás EXLED-001 (HT-F62413A-10) Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Kérjük, üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa át ezt a használati utasítást

Részletesebben

SiteTalk Mobile Alkalmazás

SiteTalk Mobile Alkalmazás SiteTalk Mobile Alkalmazás Kérdések és Válaszok Mobile Dialer Symbian & Windows Version 1.2 Tárcsázó letöltésével kapcsolatos kérdések Támogatja a telefonomat a SiteTalk Mobile szolgáltatás? Mit tegyek,

Részletesebben

AMV 55 Szelepmozgató motor. Vízoldali beavatkozókhoz. Tartozékok. Frekvencia. Típus Műk.fesz. Rend.sz. AMV V~ 082H3020 AMV V~ 082H3021

AMV 55 Szelepmozgató motor. Vízoldali beavatkozókhoz. Tartozékok. Frekvencia. Típus Műk.fesz. Rend.sz. AMV V~ 082H3020 AMV V~ 082H3021 Kivitel Alkalmazás, Illeszthetõség Típusválaszték, tartozékok szelepmeghajtó motorokat VL 2, VL és VFS 2 szelepekhez használjuk DN 65-től DN 100 méterig, VF szelepekhez DN 65-től DN 150 méterig használjuk.

Részletesebben

Kábeldob hordozható lámpával - 24 V. Használati útmutató GD024

Kábeldob hordozható lámpával - 24 V. Használati útmutató GD024 Kábeldob hordozható lámpával - 24 V Használati útmutató GD024 GD024 használati útmutató Az alábbi használati útmutatót figyelmesen olvassa el. A használati útmutató előírásainak a be nem tartása súlyos

Részletesebben

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Csuklókaros kapumotor 900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG MUNKA ESZKÖZÖK 3 TECHNIKAI ADATOK MÉRETEK 4 A KAR RÖGZÍTÉSE A KAPUHOZ ÖSSZESZERELÉS 5 KIOLDÁS CSATLAKOZÁSOK A

Részletesebben

Szerelési és üzemeltetési utasítás

Szerelési és üzemeltetési utasítás Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Szerelési és üzemeltetési utasítás Hajtóművek: R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN W típussorozatok Kiadás: 2013. 10. 20200692

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Hajtóműves motorok \ Ipari hajtóművek \ Hajtáselektronika \ Hajtásautomatizálás \ Szolgáltatások SL2 szinkron lineáris motorok GC44000 Kiadás: 2005. 04. 26565 / HU Üzemeltetési utasítás SEW-EURODRIVE Driving

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

(Törzskönyvezett) Név Dózis Gyógyszerforma Alkalmazási mód. Arimidex 1 mg Filmtabletta Orális alkalmazás. Arimidex 1 mg Filmtabletta Orális alkalmazás

(Törzskönyvezett) Név Dózis Gyógyszerforma Alkalmazási mód. Arimidex 1 mg Filmtabletta Orális alkalmazás. Arimidex 1 mg Filmtabletta Orális alkalmazás I. MELLÉKLET FELSOROLÁS: MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMÁK, GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY- DÓZIS(OK), ALKALMAZÁSI MÓD(OK), FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA(I) A TAGÁLLAMOKBAN 1 Ausztria Belgium Bulgária Ciprus

Részletesebben

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó Szinusz-inverter HS 1000 CE 230V AC / 1000VA folyamatos / 2500VA csúcs Tisztelt Felhasználó! Üzembehelyezés elõtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót. FIGYELEM!

Részletesebben

LFM Használati útmutató

LFM Használati útmutató Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 LFM Használati útmutató Oldalak 1 1.ábra 2.ábra Oldalak 2 3.ábra

Részletesebben

/2006 HU

/2006 HU 7 77 006 9 08/006 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Logano plus GB kaszkád füstgázgyűjtő (kettős kazán) A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék Felállítás...................................................

Részletesebben

MOTOROS PEREMEZŐ GÉP GÉPKÖNYV

MOTOROS PEREMEZŐ GÉP GÉPKÖNYV MOTOROS PEREMEZŐ GÉP GÉPKÖNYV Gyártási év : 2011. Gyártó : OK. GÉP Bt. Vevőszolgálat : H2314 Halásztelek, II Rákóczi F. u. 77. Telefon : 24/474-529 - 1 - - 2 - Tisztelt felhasználó! Az Önök által vásárolt

Részletesebben

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

Külképviseleti választás 2. forduló. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. fordulóban szavazó választópolgárok száma

Külképviseleti választás 2. forduló. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. fordulóban szavazó választópolgárok száma Külképviseleti választás 2. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. ban szavazó választópolgárok száma 2. külképviseleti Település Ország névjegyzéki létszám (fő) 1 Abu Dhabi Egyesült Arab

Részletesebben

SCM 012-130 motor. Típus

SCM 012-130 motor. Típus SCM 012-130 motor HU SAE A Sunfab SCM robusztus axiáldugattyús motorcsalád, amely különösen alkalmas mobil hidraulikus rendszerekhez. A Sunfab SCM könyökös tengelyes, gömbdugattyús típus. A kialakítás

Részletesebben

Helyesbítés MOVIFIT -SC

Helyesbítés MOVIFIT -SC Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Helyesbítés MOVIFIT -SC Kiadás: 2011. 01. 17069777 / HU 1 Kiegészítés / helyesbítés Áttekintés 1 Kiegészítés / helyesbítés MEGJEGYZÉS

Részletesebben

HackBlitz 350 HomeChip 350. D115 0196 - Kiadás: 2004/22

HackBlitz 350 HomeChip 350. D115 0196 - Kiadás: 2004/22 HackBlitz 350 HomeChip 350 D115 0196 - Kiadás: 2004/22 Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Gyártó... 2 Érvényesség... 2 Rendeltetésszerűhasználat... 2 Leírás... 2 A HackBlitz legfontosabb részei...

Részletesebben

Kezelési útmutató. RV3, RV5, RV8 és RV12 forgólapátos szivattyúk A 65X-YY-ZZZ. Szivattyútípus Változat Motor megnevezése X YY ZZZ

Kezelési útmutató. RV3, RV5, RV8 és RV12 forgólapátos szivattyúk A 65X-YY-ZZZ. Szivattyútípus Változat Motor megnevezése X YY ZZZ Kezelési útmutató A652-01-849 Eredeti V. kiadás RV3, RV5, RV8 és RV12 forgólapátos szivattyúk A 65X-YY-ZZZ Szivattyútípus Változat Motor megnevezése X YY ZZZ 2 = RV3 01 99 903 = 220 240 V, 50/60 Hz, egyfázisú

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

rajz szerinti alkatrészek és műszaki szortimentek

rajz szerinti alkatrészek és műszaki szortimentek rajz szerinti alkatrészek és műszaki szortimentek tapasztalt partner az ön oldalán SZOLGÁLTATÁSAINK A kötőelemek és a rögzítéstechnika területén szerzett több mint 140 év tapasztalat biztos alapot kölcsönöz

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás BEFOLYÓ NE 0.1 semlegesítő berendezés Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 018 487-02/2005 HU 1 Általános 1 Általános

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Használati útmutató. Szerelés Működés Karbantartás Átvizsgálás. ZIMM emelő hajtóművek Z-5 - Z-1000 GSZ-2 - GSZ-100 2016-04 1.

Tartalomjegyzék. Használati útmutató. Szerelés Működés Karbantartás Átvizsgálás. ZIMM emelő hajtóművek Z-5 - Z-1000 GSZ-2 - GSZ-100 2016-04 1. Tartalomjegyzék Használati útmutató Szerelés Működés Karbantartás Átvizsgálás ZIMM emelő hajtóművek Z-5 - Z-1000 GSZ-2 - GSZ-100 2016-04 1.2 HU Eredeti használati útmutató Kiadó ZIMM Maschinenelemente

Részletesebben

MTX-1A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MOTORKERÉKPÁR EMELŐ MTX - 1A

MTX-1A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MOTORKERÉKPÁR EMELŐ MTX - 1A GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

Netcom100. hu Szerelési utasítás 11. da Installationsvejledning for telefonmodul (2009/09)

Netcom100. hu Szerelési utasítás 11. da Installationsvejledning for telefonmodul (2009/09) Netcom100 da Installationsvejledning for telefonmodul 2 hu Szerelési utasítás 11 Tartalomjegyzék 11 Tartalomjegyzék 1 iztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata...................... 12 1.1 Szimbólumok

Részletesebben

H.SH, H.VH, H.HH, H.DH, H.KH, H.FH, H.HM, H.DM, H.KM, H.FM, H.PH B.SH, B.VH, B.HH, B.DH, B.KH, B.FH, B.HM, B.DM, B.KM, B.FM

H.SH, H.VH, H.HH, H.DH, H.KH, H.FH, H.HM, H.DM, H.KM, H.FM, H.PH B.SH, B.VH, B.HH, B.DH, B.KH, B.FH, B.HM, B.DM, B.KM, B.FM Fogaskerekes hajtómű H.SH, H.VH, H.HH, H.DH, H.KH, H.FH, H.HM, H.DM, H.KM, H.FM, H.PH B.SH, B.VH, B.HH, B.DH, B.KH, B.FH, B.HM, B.DM, B.KM, B.FM 1 22 méret Összeszerelési és Használati utasítás FLENDER

Részletesebben

Helyesbítés a kézikönyvhöz

Helyesbítés a kézikönyvhöz Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Helyesbítés a kézikönyvhöz MOVIMOT MM..D Funkcionális biztonság A megengedett készülékkombinációk bővítése Kiadás: 2013. 11. 20258291

Részletesebben

CM szinkron szervomotorok. Üzemeltetési utasítás 2003. 01. 10566260 / HU

CM szinkron szervomotorok. Üzemeltetési utasítás 2003. 01. 10566260 / HU CM szinkron szervomotorok Kiadás 2003. 01. Üzemeltetési utasítás 10566260 / HU Tartalomjegyzék 1 Fontos tudnivalók...4 2 Biztonsági tudnivalók...5 3 A motorok felépítése...6 3.1 A CM szinkron szervomotor

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS (Fordítás) Emelőasztal Típus: 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2

HASZNÁLATI UTASÍTÁS (Fordítás) Emelőasztal Típus: 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 HASZNÁLATI UTASÍTÁS (Fordítás) Emelőasztal Típus: 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 1. Felhasználói csoportok Feladatok Kezelő Szakszemélyzet Kezelés, Szemrevételezés Felszerelés, leszerelés Javítás, karbantartás

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP Art. 8220-8225 FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

SCM 012-130 motor. Típus

SCM 012-130 motor. Típus SCM 012-130 motor HU ISO A Sunfab SCM robusztus axiáldugattyús motorcsalád, amely különösen alkalmas mobil hidraulikus rendszerekhez. A Sunfab SCM könyökös tengelyes, gömbdugattyús típus. A kialakítás

Részletesebben

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES KFT. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! Tartalom Bevezető... 3 C.E.S. kavitációs hőgenerátorok leírása és alkalmazása... 3 2. A C.E.S. kavitációs hőgenerátorok

Részletesebben

Helyesbítés MOVITRAC LTE-B * _1114*

Helyesbítés MOVITRAC LTE-B * _1114* Hajtástechnika \ hajtásautomatizálás \ rendszerintegráció \ szolgáltatások *1353158_1114* Helyesbítés SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 303 7664 Bruchsal/Germany Phone +49 751 75-0 Fax +49 751-1970 sew@sew-eurodrive.com

Részletesebben

Smoke Alarm FERION 1000 O

Smoke Alarm FERION 1000 O Smoke Alarm FERION 1000 O hu Smoke Alarm Tartalomjegyzék hu 3 Tartalomjegyzék 1 Graphics 4 2 Bevezetés 6 3 Felszerelés 7 4 Karbantartás 9 5 Műszaki adatok 10 6 Ügyfélszolgálat 12 Bosch Sicherheitssysteme

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV Kettős könyökcsuklós műanyag fröccsöntőgép SUPERMASTER SM50 - SM450 Sorozat MACHINERY CO., LTD. TAIWAN Előszó Tisztelt vásárló! Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket

Részletesebben

Series L. Piskótaszivattyúk. Használati utasítás M/110/0802/HU TD 246-034

Series L. Piskótaszivattyúk. Használati utasítás M/110/0802/HU TD 246-034 TD 246-034 Series L Piskótaszivattyúk Használati utasítás M/110/0802/HU EK-cégbejegyzési nyilatkozat Az alább megnevezett társaság Alfa Laval Eastbourne, Alfa Laval Ltd Cégnév Birch Road, Eastbourne,

Részletesebben

BENINCÁ BILL. Használati és üzembe helyezési utasítás. Figyelmeztetés

BENINCÁ BILL. Használati és üzembe helyezési utasítás. Figyelmeztetés 1 BENINCÁ BILL Használati és üzembe helyezési utasítás Figyelmeztetés A szerelés elkezdése előtt, olvassa el, ezen tájékoztatót. Tilos az eszközt az előírtak ellenére, más célra használni. A felhasználót

Részletesebben

MSR sorozat. Homlokkerekes hajtóművek

MSR sorozat. Homlokkerekes hajtóművek 2 MSR sorozat Homlokkerekes hajtóművek 3 Örömmel mutatjuk be az MS-Antriebstechnik hajtóművek új generációját. Az új, innovatív technológiai fejlesztéseknek köszönhetően a korábbinál még strapabíróbb hajtóműház

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ Art. 7300A FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ XZ, MAG mini -0/ XZ HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel.

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv ELETTRONIC DIVISION Felhasználói Kézikönyv PM1-300,400,600 SZÁRNYASKAPU MOZGATÓ MOTOR FIGYELEM!! Telepítés előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet! TARTALOMJEGYZÉK A CSOMAG TARTALMA... 2

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató Dönthető fali tartó sík képernyős televíziókhoz Maximális terhelhetőség: 50kg(110lbs) MEGJEGYZÉS: Olvassa el a teljes útmutatót, mielőtt megkezdené az üzembe helyezést és az összeszerelést!

Részletesebben

Micro Motion 2400S modellszámú távadók

Micro Motion 2400S modellszámú távadók CE-követelmények dokumentuma P/N 20004671, Rev. C 2006. november Micro Motion 2400S modellszámú távadók CE-követelmények dokumentuma A kézikönyvről A kézikönyvről A kézikönyv nem tartalmazza az összes

Részletesebben

Teljesen mozgatható LED, LCD TV fali tartó

Teljesen mozgatható LED, LCD TV fali tartó Teljesen mozgatható LED, LCD TV fali tartó MINŐSÍTVE MEGJEGYZÉS: Olvassa el a teljes útmutatót, mielőtt megkezdené az üzembe helyezést és az összeszerelést! FIGYELEM! Ne kezdje el a termék üzembe helyezését,

Részletesebben

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.18. COM(2016) 156 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következő javaslathoz: A Tanács határozata az autóbusszal végzett nemzetközi különjárati személyszállításról szóló Interbusmegállapodással

Részletesebben

Kenési utasítás profilsín-megvezetésekhez és golyós orsókhoz

Kenési utasítás profilsín-megvezetésekhez és golyós orsókhoz Kenési utasítás profilsín-megvezetésekhez és golyós orsókhoz HIWIN GmbH Brücklesbünd 2 77654 Offenburg Tel. +49 (0)781 / 9 32 78-0 Fax +49 (0)781 / 9 32 78-90 e-mail: info@hiwin.de web: www.hiwin.de Jelen

Részletesebben

Gépkönyv. E2M28 és E2M30 forgódugattyús vákuumszivattyúk. A373-10-849 Issue R

Gépkönyv. E2M28 és E2M30 forgódugattyús vákuumszivattyúk. A373-10-849 Issue R Gépkönyv A373-10-849 Issue R E2M28 és E2M30 forgódugattyús vákuumszivattyúk Ismertetés E2M28, 100/200 V, 50 Hz vagy 100 105/200 210 V, 60 Hz, egyfázisú E2M28, 115/230 V, 60 Hz, egyfázisú E2M28, 200 240

Részletesebben

Szerelési és üzemeltetési utasítás

Szerelési és üzemeltetési utasítás Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Szerelési és üzemeltetési utasítás Ipari hajtóművek Bolygókerekes hajtóműves motorok P002 P082 típussorozat 24 és 359 knm közötti

Részletesebben

HERMES HEM 200/250 BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

HERMES HEM 200/250 BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ HERMES HEM 200/250 BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ FIGYELEM! Ez a kézikönyv kizárólag a szakszerelő részére készült. A készülék telepítését szerelő szakemberrel végeztesse. A telepítő szerepe továbbá tájékoztatni a

Részletesebben

Rosemount 5400-as sorozat

Rosemount 5400-as sorozat Rövid útmutató 00825-0518-4026, AA változat Rosemount 5400-as sorozat Kúpantenna menetes csatlakozással Rövid útmutató FIGYELEM! A biztonságos telepítésre vonatkozó irányelvek figyelmen kívül hagyása halálhoz

Részletesebben

Belföldi EMS Gyorsposta

Belföldi EMS Gyorsposta Belföldi EMS Gyorsposta Az EU területére megállapított zónadíjak ÁFA-t tartalmaznak. Az EMS küldemények EU-n kívüli szállításának díja csak a belföldi szakaszra vonatkozólag tartalmaz ÁFA-t. A táblázatban

Részletesebben

FLENDER supplies. Hajtómű-kenés

FLENDER supplies. Hajtómű-kenés Hajtómű-kenés homlokkerekes, kúpkerekes, kúpkerekes-homlokkerekes és bolygókerekes hajtóművekhez és hajtóműves motorokhoz (kivéve a csigakerekes hajtóműves motorokat) Összeszerelési és Használati utasítás

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Tároló-vízmelegítő Logalux S120 Szakemberek számára Szerelés előtt kérjük figyelmesen átolvasni 6 720 617 534-11/2001 HU Impresszum HASZNÁLATI TUDNIVALÓ A fűtési rendszer

Részletesebben

Teljesen mozgatható LED, LCD TV fali tartó

Teljesen mozgatható LED, LCD TV fali tartó Teljesen mozgatható LED, LCD TV fali tartó MEGJEGYZÉS: Olvassa el a teljes útmutatót, mielőtt megkezdené az üzembe helyezést és az összeszerelést! FIGYELEM! Ne kezdje el a termék üzembe helyezését, mielőtt

Részletesebben

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Változás jegyzék Módosítás dátuma Módosítás jellege Érintett oldalak 2014.10.03 Változás 4. oldal 2014.12.10 Kiegészítés 3. oldal 2. ú melléklet Leírás NYOMT_AZON

Részletesebben

CAMBRIDGE HENGER JH 450, JH 620. Eredeti kézikönyv, 2015.01. hó

CAMBRIDGE HENGER JH 450, JH 620. Eredeti kézikönyv, 2015.01. hó ÜZEMELTETÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV CAMBRIDGE HENGER JH 450, JH 620 Eredeti kézikönyv, 2015.01. hó Tartalomjegyzék 1. ELŐSZÓ... 1 1.1. A gép rendeltetésszerű használata... 1 1.2. Műszaki adatok...

Részletesebben

Tasakcímkéző berendezés. Használati útmutató

Tasakcímkéző berendezés. Használati útmutató Tasakcímkéző berendezés Használati útmutató Figyelmeztetés Mielőtt elkezdené kezelni a gépet, olvassa el a teljes kezelési utasítást. Győződjön meg róla, hogy a gép le van földelve. Tartsa a munkaterületet

Részletesebben

Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné.

Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné. Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné. 1 FIGYELMEZTETÉS Az összes biztonsági és muködtetési utasítást el kell olvasni a muveletek megkezdése elott. A helytelen muveletek maradandó

Részletesebben

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Magyar. Kezelési utasítás 818638-01. Vaposkop nézőüveg

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Magyar. Kezelési utasítás 818638-01. Vaposkop nézőüveg GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 HU Magyar Kezelési utasítás 818638-01 Vaposkop nézőüveg VK 14, VK 16 Tartalom Fontos tudnivalók oldal Rendeltetésszerű használat...4 Biztonsági előírások...4 Veszélyek!...4

Részletesebben