Konvejor hajtóművek. Üzemeltetési utasítás / HU

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Konvejor hajtóművek. Üzemeltetési utasítás 2001.07. 10523863 / HU"

Átírás

1 Konvejor hajtóművek Kiadás: Üzemeltetési utasítás / HU

2 SEW-EURODRIVE

3 Tartalomjegyzék 1 Fontos tudnivalók Biztonsági tudnivalók Mechanikai szerelés A szereléshez szükséges szerszámok és segédeszközök Első tennivalók Előmunkálatok A hajtómű felszerelése Szerelés A kapcsolórúd szerelése I 0 4 Üzembe helyezés A HW30 Spiroplan és a HS... csigakerekes hajtóművek üzembe helyezése A kúpkerekes hajtóművek üzembe helyezése Tengelykapcsoló Üzemzavarok A hajtómű üzemzavarai Ellenőrzés és karbantartás Ellenőrzési és karbantartási időközök Kenőanyagcsere-időközök A hajtóművek ellenőrzési és karbantartási munkálatai M1 M6 7 Beépítési helyzetek Általános tudnivalók a beépítési helyzetekről HW30 DR/DT HS40 DR/DT.., HS41 DR/DT HK40 DR/DT/DV HS50 DR/DT/DV.., HS60 DR/DT/DV Kenőanyagok Címlista Konvejor hajtóművek Üzemeltetési utasítás 3

4 1 Fontos tudnivalók 1 Fontos tudnivalók Biztonsági tudnivalók és figyelmeztetések Feltétlenül vegye figyelembe az alábbi biztonsági tudnivalókat és figyelmeztetéseket! Áramütés veszélye. Lehetséges következmények: halál vagy súlyos testi sérülések. Sérülés veszélye. Lehetséges következmények: halál vagy súlyos testi sérülések. Veszélyhelyzetek. Lehetséges következmények: könnyebb vagy kisebb sérülések. Anyagi kárral járó helyzetek. Lehetséges következmények: a készülékben vagy a környezetben keletkező anyagi kár. Hasznos tanácsok és fontosabb információk a felhasználók számára. Az üzemeltetési utasításban foglaltak betartása a zavarmentes üzemvitel igen fontos előfeltétele, és az esetlegesen felmerülő garanciális igények is csak ez esetben érvényesíthetők. A készülék használatának megkezdése előtt feltétlenül olvassa el az üzemeltetési utasítást! Az üzemeltetési utasítás fontos szervizelési információkat tartalmaz, ezért a készülék közelében kell tartani. Más beépítési helyzetre történő áttérés esetén ellenőrizni kell a kenőanyagok mennyiségét és a légtelenítő szelep helyzetét (lásd a 22. oldal, 8. Kenőanyagok fejezetet és a 16. oldal, 7. Beépítési helyzetek fejezetet). Tartsa be a 7. oldal, 3. Mechanikai szerelés fejezetben és a 8. oldal, A hajtómű felszerelése részben közölt utasításokat. Használaton kívül helyezés, megsemmisítés (Tartsa be a vonatkozó előírásokat és rendelkezéseket.) Acélhulladékként kell ártalmatlanítani a ház részeit, a fogaskerekeket, a tengelyeket, valamint a hajtómű-gördülőcsapágyait. Ez a szürkeöntvényből készült alkatrészekre is érvényes, ha azokat nem gyűjtik külön. A csigakerekek részben színesfémből készülnek, így ennek megfelelően kell azokat megsemmisítéskor kezelni. Össze kell gyűjteni és a rendelkezéseknek megfelelően kell kezelni a fáradtolajat. 4 Üzemeltetési utasítás Konvejor hajtóművek

5 Biztonsági tudnivalók 2 2 Biztonsági tudnivalók Előzetes megjegyzések A következő biztonsági utasítások elsősorban a hajtóművek alkalmazására vonatkoznak. Kérjük, hogy hajtóműves motorok használatakor tartsa be a motor kezelési utasításában található, a motorra vonatkozó biztonsági utasításokat is. Kérjük, tartsa be az üzemeltetési utasítás egyes fejezeteiben található többi biztonsági utalást is. Általános tudnivalók A hajtóműves motorok, a hajtóművek és motorok egyes részei működés közben és utána is feszültség alatt állhatnak, mozgásban lehetnek, ill. felületük forró lehet. Bármilyen szállítási, raktározási, felállítási és telepítési, csatlakoztatási (bekötési), üzembe helyezési, karbantartási és fenntartási munkát csak szakképzett személy végezhet. Ennek során mindig vegye figyelembe: a vonatkozó részletes üzemeltetési utasításokat és kapcsolási rajzokat, a hajtóművön, a hajtóműves motoron elhelyezett figyelmeztető és biztonsági táblák feliratait, az adott berendezésre vonatkozó rendelkezéseket és követelményeket, a nemzeti és helyi biztonsági és balesetvédelmi előírásokat. Súlyos személyi sérüléseket és anyagi károkat okozhatnak az alábbiak: szakszerűtlen használat vagy alkalmazás, hibás szerelés vagy kezelés, a szükséges védőburkolatok vagy a ház meg nem engedett eltávolítása. Rendeltetésszerű használat A hajtóműves motorok és a hajtóművek ipari berendezésekhez készültek, és megfelelnek az érvényes szabványoknak és előírásoknak. A műszaki adatok és a megengedett alkalmazási feltételekre vonatkozó adatok az adattáblán és a dokumentációban találhatók. Feltétlenül tartsa be a megadott adatokat! Szállítás és raktározás Rögtön az átvétel után vizsgálja meg a szállítmányt, hogy nem keletkeztek-e károk a szállítás során. Ha igen, azonnal közölje azt a szállító vállalattal. Szükség esetén fel kell függeszteni az üzembe helyezést. Erősen meg kell húzni a becsavart emelőszemeket. Ezeket csak a hajtóműves motor és a hajtómű súlyára méretezték, ezért nem szabad további terheket rájuk rakni. A beépített emelőszemek megfelelnek a DIN 580 szabványnak. Az ott megadott terheléseket és előírásokat minden tekintetben be kell tartani. Ha két emelőszemet, illetve szemcsavart helyeztek el a hajtóműves motoron, akkor szállításkor mindkettőt használni kell. Darura erősítéskor a kötözőeszközök ferde húzásiránya a DIN 580 szabvány szerint nem haladhatja meg a 45 -ot. Szükség esetén használjon a célnak megfelelő szállítóeszközöket. Az üzembe helyezés előtt távolítsa el a biztonságos szállítás céljából használt eszközöket. Konvejor hajtóművek Üzemeltetési utasítás 5

6 2 Biztonsági tudnivalók Telepítés, szerelés Telepítéskor tartsa be a 7. oldal, 3. Mechanikai szerelés fejezetben és a 8. oldal, A hajtómű felszerelése részben közölt utasításokat! Üzembe helyezés, használat Szétkapcsolt helyzetben ellenőrizze a forgásirány helyességét (ugyanakkor figyeljen arra, hogy nem hallhatók-e átforgatás közben szokatlan köszörülő zörejek). Hajtott elemek nélküli próbaüzemhez biztosítsa a reteszt. Az ellenőrző és védőberendezéseket próbaüzem közben sem szabad működésképtelenné tenni. Ha bármilyen rendellenességet (pl. hőmérséklet-emelkedést, zörejeket, rezgéseket) tapasztal, kapcsolja le a hajtóműves motort. Bármilyen kétség esetén először meg kell állapítani az okokat. Szükség esetén a jelenséggel kapcsolatban forduljon a SEW céghez. Ellenőrzés, karbantartás Be kell tartani a 14. oldal, 6. Ellenőrzés és karbantartás fejezetben leírtakat! 6 Üzemeltetési utasítás Konvejor hajtóművek

7 Mechanikai szerelés 3 3 Mechanikai szerelés 3.1 A szereléshez szükséges szerszámok és segédeszközök csavarkulcskészlet, felhúzó szerkezet, esetleg kiegyenlítő elemek (alátétek, távtartó gyűrűk), rögzítőanyagok a hajtó és hajtott elemekhez, súrlódáscsökkentő szerek (pld. NOCO -Fluid). A szerelési munkáknál betartandó tűrések Tengelyvég Az átmérő tűrése DIN 748 szerint: ISO k6, d 1 50 mm-es tömör tengelyeknél ISO m6, d 1 > 50 mm-es tömör tengelyeknél ISO H7, csőtengelyeknél Központosító furat, DIN 332, Form DR.. Perem Központosító perem tűrése DIN szerint: ISO j6, b mm esetén ISO h6, b 1 > 230 mm esetén 3.2 Első tennivalók A szerelés megkezdésének előfeltételei a motor adattábláján feltüntetett feszültség megegyezik a hálózati feszültséggel a hajtás sértetlen (nem láthatók sem szállítási, sem raktározási károk) az alábbi feltételek betartása biztosított: alapkivitelű hajtómű esetén: a környezeti hőmérséklet a 22. oldal, 8. Kenőanyagok fejezetben közölt táblázatban megadott tartományon belülre esik, és a közelben nincsenek olajok, savak, gőzök stb., ill. a hajtómű nincs közvetlen sugárzásnak kitéve különleges kivitel esetén: a hajtómű kivitele megfelel a környezeti feltételeknek HW30 Spiroplan W és HS csigakerekes hajtómű esetén: nincsenek nagy külső tehetetlenségi nyomatékok, amelyek visszahajthatják a hajtóművet. 3.3 Előmunkálatok Hosszú idejű tárolásra alkalmas hajtóművek A korrózió elleni védelemre szolgáló szereket, valamint a szennyeződéseket és más idegen anyagokat távolítsa el a kihajtó tengelyekről és a peremfelületekről. A tisztításra a kereskedelemben szokásos oldószereket használjon. Ne engedje, hogy oldószer jusson a tengelytömítő gyűrűkre, mert károsíthatja a tömítést! A hosszú idejű tárolásra alkalmas kivitelű hajtóműveket az alábbiak jellemzik: ásványi olajok (CLP) és szintetikus olajok (CLPHC) esetén a beépítési helyzetnek megfelelő üzemkész olajtöltés. Ennek ellenére az üzembe helyezés előtt ellenőrizze az olajszintet (lásd a 15. oldal, A hajtóművek ellenőrzési és karbantartási munkálatai részt). szintetikus olajok (CLP PG) esetén valamelyest megemelt olajszint. Üzembe helyezés előtt állítsa be a kenőanyagok szintjét (lásd a 15. oldal, A hajtóművek ellenőrzési és karbantartási munkálatai részt). Konvejor hajtóművek Üzemeltetési utasítás 7

8 3 Mechanikai szerelés 3.4 A hajtómű felszerelése A hajtóművet, illetve a hajtóműmotort csak a megadott felszerelési helyzetben, sík 1, rezgéscsillapító hatású és elcsavarodással szemben megfelelő merevséggel rendelkező alapszerkezetre szabad felszerelni. Ennek során nem szabad a ház talpait és a rászerelésre szolgáló peremeket egymásnak feszíteni. Ügyeljen arra, hogy a keresztirányú és az axiális erők ne lépjék túl a megengedett értéket! A hajtóműves motorok rögzítésére legalább 8.8 minőségű csavarokat kell használni. Az olajellenőrző és leeresztő csavarok, valamint a légtelenítő szelepek akadálytalanul megközelíthetőek legyenek! Felállítás nedves helyiségben vagy szabadban Egyúttal ellenőrizze a beépítési helyzettől függő olajfeltöltési szinteket (lásd a 24. oldal, Kenőanyag-feltöltési mennyiségek részt, vagy az adattáblán feltüntetett adatokat). Más felszerelési helyzetre történő áttérés esetén az új helyzetnek megfelelően módosítani kell az olajmennyiséget és a légtelenítő szelep helyzetét. A hajtómű és a hajtott gép közti elektrokémiai korrózió veszélye (különböző fémek, mint pl. szürkevas/nemesacél érintkezése) esetén legalább mm vastag műanyag közbetéteket kell alkalmazni! A csavarokat ugyancsak műanyag alátétekkel kell ellátni! A házakat pótlólagosan le kell földelni. A földelés készítésekor a motoron található földelőcsavart kell használni. Nedves helyiségben vagy a szabadban történő alkalmazásra korróziógátló kivitelben kerülnek forgalomba a hajtóművek. A festés esetleges sérüléseit (pl. a légtelenítő szelepnél) utólag ki kell javítani. A hajtóművek légtelenítése Valamennyi SEW hajtómű a felszerelési helyzetnek megfelelően kialakított, készreszerelt és üzembe helyezést nem igénylő légtelenítő szeleppel kerül forgalomba. A HW30 Spiroplan hajtóműveket M3 és M4 beépítési helyzetben nem lehet légteleníteni. Kivétel: A hosszú idejű tárolásra szánt, a mozgatható kivitelű, valamint a ferde helyzetben üzemelő hajtóművek a légtelenítő furatba helyezett zárócsavarral készülnek. Ezeknél a hajtóműveknél az üzemeltetőnek a legmagasabban elhelyezkedő zárócsavar helyére be kell szerelnie a hajtóműhöz mellékelt légtelenítő szelepet. A hosszú idejű tárolásra szánt, a mozgatható kivitelű, valamint a ferde helyzetben üzemelő hajtóműves motorok esetén a hajtómű légtelenítő szelepe a motor csatlakozó dobozában található. A zárt kivitelű hajtóművek légtelenítő szelep nélkül kerülnek forgalomba. 1. Peremes rögzítés esetén maximálisan megengedett síkhiba (irányértékek a DIN ISO 1101 szabvány szerintiek): mm-es perem esetén a hiba max. 0,2 0,5 mm lehet. 8 Üzemeltetési utasítás Konvejor hajtóművek

9 Mechanikai szerelés 3 A légtelenítő szelep üzembe helyezése A hajtóművek rendszerint működő légtelenítő szeleppel kerülnek ki a gyárból. Egyes esetekben azonban a hajtómű üzembe helyezése előtt el kell távolítani a légtelenítő szelepről a szállítási biztosításra használt eszközöket! 1. Légtelenítő szelep szállítási biztosítással 2. A szállítási biztosítás eltávolítása 3. Üzemkész légtelenítő szelep 02053BXX 02054BXX 02055BXX A hajtómű festése A hajtómű átfestése vagy a festékhibák kijavítása során a légtelenítő szelepet és a tengelytömítő gyűrűt gondosan le kell takarni. A festés befejezése után távolítsa el ezeket a takarásokat. Konvejor hajtóművek Üzemeltetési utasítás 9

10 3 Mechanikai szerelés 3.5 Szerelés A futókerekek felszerelése A következő ábra a hajtómű- vagy a motortengely végére felszerelendő futókerék felhúzására szolgáló készüléket mutatja. Egyes esetekben nincs szükség a felhúzó készüléken lévő axiális csapágyra = Hajtómű-tengelyvég 2 = Axiális csapágy 3 = Futókerék AXX Az alábbi ábra a futókerék helyes szerelési helyzetét (B) mutatja. A mutatott felszerelési helyzet betartása a megengedettnél nagyobb keresztirányú erők elkerülése érdekében fontos. 1 = Agy A = nem megfelelő B = jó 03369BXX Csak felhúzó készülékkel szabad a hajtó és a hajtott elemeket felszerelni. A felhelyezéshez használja a tengely végén található menetes központosító furatot. A futókereket és más darabokat nem szabad kalapácsütésekkel felhúzni a tengelyvégre (a csapágyak, a ház és a tengely megsérülhet)! 10 Üzemeltetési utasítás Konvejor hajtóművek

11 Mechanikai szerelés 3 Tudnivaló: Megkönnyíti a szerelési munkát, ha a hajtott elemeket előzőleg súrlódáscsökkentő szerrel bekeni. A hajtó és hajtott elemeket, mint pl. futókereket stb. érintés ellen védő burkolattal kell lefedni! Mechanikus tengelykapcsoló A tengelykapcsoló segítségével a hajtást mechanikusan le lehet választani a tovább forgó motorról. Pólusváltós motoroknál, ill. a frekvenciaváltóról táplált motoroknál a tengelykapcsolóval történő rákapcsolódást alacsony fordulatszámon végezze. 3.6 A kapcsolórúd szerelése A HW30 Spiroplan hajtóműveknél, ill. a HS40/41 csigakerekes hajtásoknál a mellékelt kapcsolórudat csavarja be a kapcsolókarba és ellenanyával biztosítsa. Konvejor hajtóművek Üzemeltetési utasítás 11

12 4 I 0 Üzembe helyezés 4 Üzembe helyezés 4.1 A HW30 Spiroplan és a HS... csigakerekes hajtóművek üzembe helyezése Kérjük, vegye figyelembe: A S40/41 típusú csigakerekes hajtóműveknél, az SHB4 típussal ellentétben, jobbról balra változott a hajtótengely forgásiránya. A forgásirány megváltoztatása a motorhoz vezető két kábel megcserélésével történhet. Bejáratási idő A HW30 Spiroplan és a HS.. csigakerekes hajtóműveket legalább 24 órán át be kell járatni, hogy a maximális hatásfokot elérjék. Ha a hajtómű mindkét forgásirányban üzemel, akkor a két forgásirányra külön-külön bejáratási idő van megadva. A táblázat a bejáratási idő alatti átlagos teljesítménycsökkenést mutatja. HS.. csigakerekes hajtómű HW30 Spiroplan hajtómű Menetszám Teljesítménycsökkenécsökkenés Teljesítmény- i-tartomány i-tartomány 1 menetes kb. 12% kb kb. 15% kb menetes kb. 6% kb kb. 10% kb. 19,5...32,5 3 menetes - - kb. 8% kb. 14, ,33 4 menetes - - kb. 8% kb. 10,25 5 menetes kb. 3% kb kb. 5% kb. 8,2 Önzárás A HW30 Spiroplan hajtómű (1 és 2 fokozatú, i > 16,5) valamint a HS.. csigakerekes hajtómű (1 fokozatú, i > 55) statikusan önzáróak. Ez azt jelenti, hogy a tengelykapcsoló zárása után a konvejor hajtást még nyitott fék esetén sem lehet eltolni. Hiba esetén a hajtást csak kinyomott tengelykapcsoló mellett lehet pozícionálni vagy elmozdítani. 4.2 A kúpkerekes hajtóművek üzembe helyezése A kúpkerekes hajtóművekre nincs külön üzembe helyezési utasítás, ha a hajtóműveket a 7. oldal, 3. Mechanikai szerelés fejezetben leírtak szerint szerelték fel. 4.3 Tengelykapcsoló A beépített, alakzáró tengelykapcsoló a hajtómű kihajtása és a hajtott tengely közti kapcsolat megszakítására szolgál. A tengelykapcsolót az alábbi esetekben szabad zárni: a motor és a hajtott tengely álló állapotában forgó motornál pozícionálási vagy kúszó (lassan mozgó) üzemben (amikor a hajtómű kihajtása és a hajtott tengely megközelítőleg szinkron forognak) alacsony kimeneti fordulatszám mellett pólusváltós motoroknál nagypólusszámú üzemben frekvenciaváltóról történő táplálás esetén alacsony ( Hz-es) kimeneti frekvencián 12 Üzemeltetési utasítás Konvejor hajtóművek

13 Üzemzavarok 5 5 Üzemzavarok 5.1 A hajtómű üzemzavarai Hibajelenség Lehetséges hibaok Hibaelhárítás Futás közben szokatlan, egyenletes zörejek Futás közben szokatlan, egyenetlen zörejek Olajfolyás 1) a hajtóműfedélnél a motorperemnél a motortengely tömítőgyűrűnél a hajtóműperemnél a hajtott oldali tengelytömítő gyűrűnél Olajkilépés a légtelenítő szelepnél A hajtott tengely nem forog, bár a motor jár, ill. a hajtótengely van meghajtva A B Súrlódó vagy daráló jellegű zörej: csapágyhiba Kopogó jellegű zörej: fogazási rendellenesség A B Ellenőrizze az olajszintet (lásd a 14. oldal, 6. Ellenőrzés és karbantartás fejezetet), cserélje ki a csapágyat. Vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal Idegen testek az olajban Ellenőrizze az olajszintet (lásd a 14. oldal, 6. Ellenőrzés és karbantartás fejezetet). Állítsa le a hajtóművet. Vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal. A B C Nem tömít a hajtóműfedél gumitömítése Meghibásodott a tömítés Nem szellőzik a hajtómű A Túl sok az olaj B Nem megfelelő beépítési helyzetben felszerelt hajtás C Gyakori hidegindítás (habzik az olaj) és/vagy magas az olajszint Megszakadt a tengely és az agy közötti kapcsolat 1) A tengelytömítő gyűrűnél kilépő kismennnnyiségű olaj/zsír megengedhető a bejáratási (24 órás) időszakban (lásd még a DIN 3761 szabványt). A B C A hajtóműfedél csavarjait húzza után és figyelje a hajtóművet. Ha továbbra is folyik az olaj, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal. Vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal. Biztosítsa a hajtómű megfelelő szellőzését (lásd a 16. oldal, 7. Beépítési helyzetek fejezetet). A Állítsa be az olajmennyiséget (lásd a 14. oldal, 6. Ellenőrzés és karbantartás fejezetet). B Ellenőrizze, hogy a szellőzőszelepek jól vannak-e feltéve (lásd a 16. oldal, 7. Beépítési helyzetek fejezetet), ill. állítsa be a megfelelő olajszintet (lásd a 22. oldal, 8. Kenőanyagok fejezetet). Küldje be javításra a hajtóművet, ill. a hajtóműves motort. Ha vevőszolgálatunk segítségére van szüksége, kérjük, adja meg a következő adatokat: az adattábla adatait (teljesen) az üzemzavar jellegét és mértékét mikor és milyen kísérőjelenségekkel lépett fel az üzemzavar a gyanított okot vagy okokat Konvejor hajtóművek Üzemeltetési utasítás 13

14 6 Ellenőrzés és karbantartás 6 Ellenőrzés és karbantartás 6.1 Ellenőrzési és karbantartási időközök Időköz Minden 3000 gépóra után, de legalább félévente Az üzemi körülmények függvényében (lásd az alábbi ábrát), de legalább háromévente Az üzemi körülmények függvényében (lásd az alábbi ábrát), de legalább ötévente Tennivaló Olajat ellenőrizni Ásványi olajat cserélni Gördülőcsapágy-zsírt cserélni Szintetikus olajat cserélni Gördülőcsapágy-zsírt cserélni A HW30 Spiroplan hajtóművek egész élettartamra szóló kenéssel vannak ellátva, így nem igényelnek karbantartást Különböző (a körülményektől függően) Felületvédő, ill. a korrózió ellen védő festést kijavítani, szükség esetén felújítani 6.2 Kenőanyagcsere-időközök 04640AXX 1. ábra Olajcsere-időközök standard kivitelű hajtóművekben, normál üzemi feltételek esetén (1) Üzemidő, órákban (2) Az olajfürdő tartós hőmérséklete, C-ban Olajfajtától függő átlagérték 70 C-nál A nehéz ipari, ill. agresszív környezeti feltételek mellett üzemelő különleges kivitelű hajtóművekben gyakrabban kell olajat cserélni! 14 Üzemeltetési utasítás Konvejor hajtóművek

15 Ellenőrzés és karbantartás A hajtóművek ellenőrzési és karbantartási munkálatai A szintetikus kenőanyagokat sem egymással, sem ásványi alapú kenőanyagokkal nem szabad keverni! Rendszerint ásványi alapú olaj található a hajtóművekben. Az olajszint-ellenőrző és az olajleeresztő csavarok, valamint a légtelenítő szelep helyét a beépítési helyzeteket mutató ábrák alapján lehet megállapítani. Olajszintellenőrzés 1. Kapcsolja le a hajtóműves motort a tápellátásról (feszültségmentesítés), és biztosítsa véletlenszerű elindítás ellen! Várja meg, amíg lehűl a hajtómű, mert forró lehet, és égési sérüléseket okozhat! 2. Más beépítési helyzetre történő áttéréskor tartsa be a 8. oldal, A hajtómű felszerelése részben leírtakat! 3. Olajszint-ellenőrző csavarral ellátott hajtóműveknél távolítsa el az olajszint-ellenőrző csavart, ellenőrizze és szükség esetén állítsa be az olajszintet, majd tegye vissza az olajszint-ellenőrző csavart. Az olaj ellenőrzése 1. Kapcsolja le a hajtóműves motort a tápellátásról (feszültségmentesítés), és biztosítsa véletlenszerű elindítás ellen! Várja meg, amíg lehűl a hajtómű, mert forró lehet, és égési sérüléseket okozhat! 2. Vegyen kevés olajmintát az olajleeresztő csavarnál. 3. Vizsgálja meg az olaj alábbi tulajdonságait: Viszkozitás Ha az olaj szemmel láthatóan erősen szennyezett, akkor cserélje le az olajat, függetlenül attól, hogy a 14. oldal, Kenőanyagcsere-időközök részben megadott táblázat szerint az olajcsere még nem lenne aktuális. 4. Olajszint-ellenőrző csavarral ellátott hajtóműveknél távolítsa el az olajszint-ellenőrző csavart, ellenőrizze és szükség esetén állítsa be az olajszintet, majd tegye vissza az olajszint-ellenőrző csavart. Olajcsere Csak üzemmeleg hajtóműben szabad az olajat lecserélni. 1. Kapcsolja le a hajtóműves motort a tápellátásról (feszültségmentesítés), és biztosítsa véletlenszerű elindítás ellen! Várja meg, amíg lehűl a hajtómű, mert forró lehet, és égési sérüléseket okozhat! Tudnivaló: A hajtóműnek azért még melegnek kell lennie, mert a hideg olaj, nagyobb viszkozitása miatt, nehezen folyik ki a hajtóműből. 2. Helyezzen edényt az olajleeresztő csavar alá. 3. Távolítsa el az olajszint-ellenőrző és az olajleeresztő csavart, a légtelenítő csavart, ill. a légtelenítő szelepet. 4. Teljesen engedje le az olajat. 5. Csavarja be az olajleeresztő csavart. 6. A légtelenítő furaton keresztül töltsön be az eredetivel azonos fajtájú olajat. Ha nem áll ilyen olaj a rendelkezésére, forduljon a SEW cég vevőszolgálatához. a beépítési helyzetnek megfelelően töltse be a szükséges olajmennyiséget (lásd a 24. oldal, Kenőanyag-feltöltési mennyiségek részben, vagy az adattáblán) Az olajszintet ellenőrizze az ellenőrző csavarnál 7. Csavarja be az olajszint-ellenőrző csavart. 8. Csavarja be a légtelenítő csavart, ill. szelepet. Konvejor hajtóművek Üzemeltetési utasítás 15

16 7 M1 M6 M6 Beépítési helyzetek 7 Beépítési helyzetek 7.1 Általános tudnivalók a beépítési helyzetekről A beépítési helyzetek jelölései A SEW cég négyféle beépítési helyzetet különböztet meg a hajtóműveknél. A következő ábrák a hajtóművek beépítési helyzeteit (M1..M4) és térbeli elrendezését mutatják. M1 M2 M4 M3 2. ábra A konvejor hajtóművek M1 M4 beépítési helyzetei 03564AXX Szimbólumok Az alábbi táblázat a beépítési helyzetlapokon használt szimbólumokat és azok jelentését ismerteti: Szimbólum Jelentés Légtelenítő szelep Olajszint-ellenőrző csavar Olajleeresztő csavar 16 Üzemeltetési utasítás Konvejor hajtóművek

17 Beépítési helyzetek M1 M6 M6 7 A motor csatlakozó doboza és kábelbevezetése A ventilátorház (B) oldalról nézve a csatlakozó doboz 0, 90, 180 vagy 270 -os helyzetben lehet. A kábelbevezetés helyzete is különböző. A lehetséges helyzetek: X (normál helyzet), 1, 2 vagy 3 (lásd az alábbi ábrát). X X 90 X X 50286AXX 3. ábra A csatlakozó doboz és kábelbevezetés helyzete Különleges igény vagy külön megállapodás hiányában alapkivitelben a csatlakozó doboz helyzete 180 X kábelbevezetéssel. M3 kivitel esetén 2 kábelbevezetés választása javasolt. Figyelem: DR63 típusú motornál csak X és 2 kábelbevezetés választható. Kivétel: IS-csatlakozó alkalmazása esetén fenti korlátozás nem érvényes. Konvejor hajtóművek Üzemeltetési utasítás 17

18 7 M1 M6 M6 Beépítési helyzetek 7.2 HW30 DR/DT.. M1 M4 M2 M3 M3, M4 M2, M3, M4 M1, M2 18 Üzemeltetési utasítás Konvejor hajtóművek

19 Beépítési helyzetek M1 M6 M HS40 DR/DT.., HS41 DR/DT.. M1 M4 M2 M3 M2, M4 M1, M3 Konvejor hajtóművek Üzemeltetési utasítás 19

20 7 M1 M6 M6 Beépítési helyzetek 7.4 HK40 DR/DT/DV.. M1 M2 M4 M3 20 Üzemeltetési utasítás Konvejor hajtóművek

21 Beépítési helyzetek M1 M6 M HS50 DR/DT/DV.., HS60 DR/DT/DV.. M1 M4 M2 M3 Konvejor hajtóművek Üzemeltetési utasítás 21

22 8 Kenőanyagok 8 Kenőanyagok Általános tudnivalók Külön megállapodás hiányában a SEW cég a hajtóműtípusnak és a beépítési helyzetnek megfelelő mennyiségű kenőanyaggal szállítja a hajtóműveit. E tekintetben a hajtómű megrendelésekor a beépítési helyzet (M1...M4) az irányadó adat (lásd a 16. oldal, 7. Beépítési helyzetek fejezetben). A későbbiekben más beépítési helyzetre történő áttérés esetén az új beépítési helyzetnek megfelelően módosítani kell a kenőanyag feltöltési mennyiségét (lásd a 24. oldal, Kenőanyag-feltöltési mennyiségek részt). Kenőanyagtáblázat A kenőanyag-táblázat (lásd a következő oldalon) a SEW hajtóművekhez engedélyezett kenőanyagokat ismerteti. A táblázat használatakor vegye figyelembe az alábbi jelmagyarázatot. Az alkalmazott rövidítések, a satírozás jelentése és a fontosabb tudnivalók jelentése: CLP = ásványolaj CLP PG = polyglykol (W hajtóművekhez, USDA-H1 engedély) CLP HC = szintetikus szénhidrogének E = észterolaj (vízveszélyeztetési osztály: WGK 1) HCE = szintetikus szénhidrogének + észterolaj (USDA-H1 engedély) HLP = hidraulikaolaj = szintetikus kenőanyag (szintetikus bázisú gördülőcsapágy-zsír) = ásványi kenőanyag (ásványi bázisú gördülőcsapágy-zsír) 1) Csigakerekes hajtómű PG-olajjal. Kérjük, egyeztessen a SEW céggel 2) Különleges kenőanyag csak Spiroplan hajtóművekhez 3) Ajánlás: SEW f B 1,2 választása 4) Vegye figyelembe alacsony hőmérsékleten a kritikus indulási jellemzőket! 5) Folyékony zsír 6) Környezeti hőmérséklet Kenőanyag az élelmiszeripari alkalmazáshoz Oil Bioolaj (kenőanyag a mező-, erdő- és vízgazdasági alkalmazásokhoz) Jelmagyarázat a kenőanyagtáblázathoz Gördülőcsapágyzsírok A SEW hajtóművek és motorok gördülőcsapágyai az alább felsorolt zsírokkal kerülnek forgalomba. Olajcsere esetén a zsírral kent gördülőcsapágyak zsírját is célszerű lecserélni. A hajtómű görülőcsapágyai Környezeti hőmérséklet Gyártó Típus -30 C C Mobil Mobilux EP 2-40 C C Mobil Mobiltemp SHC C C Esso Unirex N3 A motor görülőcsapágyai -25 C C Shell Alvania R3 +80 C C Klüber Barrierta L55/2-45 C C Shell Aero Shell Grease 16 Különleges zsír hajtómű-gördülőcsapágyakhoz: -30 C C Aral Aral Eural Grease EP 2 Oil -20 C C Aral Klüber Aral Aralub BAB EP 2 Klüberbio M32-82 Szükséges zsírmennyiségek: Nagy fordulatszámú csapágyak (motoroldal és meghajtási oldal): Az üreg egyharmadát töltse fel zsírral a gördülőelemek között. Alacsony fordulatszámú csapágyak (hajtóművekben és a kihajtási oldal): Az üreg kétharmadát töltse fel zsírral a gördülőelemek között. 22 Üzemeltetési utasítás Konvejor hajtóművek

23 Kenőanyagok 8 Kenőanyag-táblázat VG 220 VG 220 VG 220 VG 150 VG 150 VG 100 VG VG 32 VG 32 VG 22 VG 15 VG 680 VG 680 VG 460 VG 150 VG 150 VG 100 VG 220 VG 32 VG 460 VG 460 VG 460 SAE 75W90 (~VG 100) VG BP Energol GR-XP 220 BP Enersyn SG-XP 220 BP Energol GR-XP 100 BP Energol HLP-HM 10 BP Energol GR-XP 680 BP Enersyn SG-XP 680 BP Energol GR-XP 100 BP Energrease LS-EP 00 Oil R... K...(HK...) F... S...(HS...) R...,K...(HK...), F...,S...(HS...) W...(HW...) R32 R302 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) C 6) Standard DIN (ISO) CLP(CC) CLP PG CLP HC CLP (CC) HLP (HM) CLP HC HLP (HM) CLP (CC) CLP PG CLP HC CLP (CC) HLP (HM) CLP PG CLP HC HCE E SEW PG API GL5 CLP PG DIN ) ISO,NLGI 1) 1) 2) 3) Mobil Mobilgear 630 Mobil Glygolyle 30 Mobilgear SHC 630 Mobil SHC 629 Mobilgear 629 Mobil D.T.E. 15M Mobil SHC 624 Mobil D.T.E. 11M Mobilgear 636 Mobil Glygoyle HE 680 Mobil SHC 634 Mobil SHC 629 Mobil D.T.E. 18M Mobil Glygoyle 30 Mobil SHC 624 Mobilube SHC 75 W90-LS Glygoyle Grease 00 Mobilux EP 004 Shell Omala 220 Shell Tivela WB Shell Omala 220 HD Shell Omala 100 Shell Tellus T 32 Shell Tellus T 15 Shell Omala 680 Shell Omala 460 HD Shell Omala 100 Shell Cassida Fluid GL 460 Shell Tivela Compound A Shell Alvania GL 00 Klüberoil GEM Klübersynth GH Klübersynth EG Klübersynth EG Klüberoil GEM Klüberoil GEM 1-68 Klüber-Summit HySyn FG-32 Isoflex MT 30 ROT Klüberoil GEM Klübersynth GH Klübersynth EG Klübersynth EG Klüberoil GEM Klübersynth GH Klüber-Summit HySyn FG-32 Klüberoil 4UH1-460 Klüberbio CA2-460 Klüber SEW HT Klübersynth UH Klübersynth GE Aral Degol BG 220 Aral Degol GS 220 Aral Degol PAS 220 Aral Degol BG 100 Aral Degol BG 46 Aral Degol BG 680 Aral Degol BG 100 Aral Eural Gear 460 Aral Degol BAB 460 Aralub MFL 00 Tribol 1100/220 Tribol 800/220 Tribol 1510/220 Tribol 1100/100 Tribol 1100/68 Tribol 1100/680 Tribol 800/680 Tribol 1100/100 Tribol 800/220 Meropa 220 Synlube CLP 220 Pinnacle EP 220 Pinnacle EP 150 Meropa 150 Rando EP Ashless 46 Cetus PAO 46 Rando HDZ 15 Meropa 680 Synlube CLP 680 Pinnacle EP 460 Pinnacle EP 150 Meropa 100 Synlube CLP 220 Cetus PAO 46 Multifak 6833 EP 00 Multifak EP 000 Optigear BM 220 Optiflex A 220 Optigear Synthetic A 220 Optigear BM 100 Optigear 32 Optigear BM 680 Optigear BM 100 Optiflex A 220 Optileb GT 460 Optisynt BS 460 Longtime PD 00 Renolin CLP 220 Renolin Unisyn CLP 220 Renolin CLP 150 Renolin B 46 HVI Renolin CLP 680 Renolin CLP 150 Renolin SF Oil Standard Standard Standard 50258AXX Konvejor hajtóművek Üzemeltetési utasítás 23

24 8 Kenőanyagok Kenőanyag-feltöltési mennyiségek A következő táblázat az M1 M4 beépítési helyzetek függvényében mutatja a kenőanyag-feltöltési mennyiségek irányértékeit. A feltöltésnél mindig ügyeljen az olajszintellenőrző csavarra, amely egyben a pontos olajmennyiséget is jelzi. Hajtóműtípus Feltöltési mennyiség literben M1 M2 M3 M4 HW30 0,65 0,65 0,65 0,75 HS40 1,2 1,45 0,95 1,9 HS41 1,2 1,45 0,95 1,9 HK40 2,0 2,0 2,3 2,8 HS50 1,4 1,4 1,5 1,9 HS60 2,8 2,7 2,8 4,1 24 Üzemeltetési utasítás Konvejor hajtóművek

25 Címlista Címlista Németország Központi iroda Gyár Kereskedelmi iroda Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal Postafiók cím: Postfach 3023 D Bruchsal Gyár Graben SEW-EURODRIVE GmbH & Co Ernst-Blickle-Straße 1 D Graben-Neudorf Postafiók cím: Postfach 1220 D Graben-Neudorf ek Franciaország Gyár ek Argentína ek Ausztrália Garbsen (Hannover) Kirchheim (München) Langenfeld (Düsseldorf) Meerane (Zwickau) SEW-EURODRIVE GmbH & Co Alte Ricklinger Straße D Garbsen Postafiók cím: Postfach D Garbsen SEW-EURODRIVE GmbH & Co Domagkstraße 5 D Kirchheim SEW-EURODRIVE GmbH & Co Siemensstraße 1 D Langenfeld SEW-EURODRIVE GmbH & Co Dänkritzer Weg 1 D Meerane További németországi szervizállomások címét igény esetén megküldjük. Haguenau Bordeaux Lyon Párizs SEW-USOCOME SAS 48-54, route de Soufflenheim B. P. 185 F Haguenau Cedex SEW-USOCOME SAS Parc d activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P. 182 F Pessac Cedex SEW-USOCOME SAS Parc d Affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F Vaulx en Velin SEW-USOCOME SAS Zone industrielle 2, rue Denis Papin F Verneuil I Etang További franciaországi szervizállomások címét igény esetén megküldjük. Buenos Aires Melbourne Sydney SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37, Garin SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043 SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164 Tel. ( ) 75-0 Fax ( ) Tel. ( ) 75-0 Fax ( ) Telex Tel. ( ) Fax ( ) Tel. (0 89) Fax (0 89) Tel. ( ) Fax ( ) Tel. ( ) Fax ( ) Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel. (3327) Fax (3327) Tel. (03) Fax (03) Tel. (02) Fax (02)

CM szinkron szervomotorok. Üzemeltetési utasítás 2003. 01. 10566260 / HU

CM szinkron szervomotorok. Üzemeltetési utasítás 2003. 01. 10566260 / HU CM szinkron szervomotorok Kiadás 2003. 01. Üzemeltetési utasítás 10566260 / HU Tartalomjegyzék 1 Fontos tudnivalók...4 2 Biztonsági tudnivalók...5 3 A motorok felépítése...6 3.1 A CM szinkron szervomotor

Részletesebben

Szerelési és üzemeltetési utasítás

Szerelési és üzemeltetési utasítás Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Szerelési és üzemeltetési utasítás Hajtóművek: R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN W típussorozatok Kiadás: 2013. 10. 20200692

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás. DR.71-225, 315 háromfázisú váltakozó áramú motor. Kiadás 08/2008 16639367 / HU

Üzemeltetési utasítás. DR.71-225, 315 háromfázisú váltakozó áramú motor. Kiadás 08/2008 16639367 / HU Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások DR.71-225, 315 háromfázisú váltakozó áramú motor Kiadás 08/2008 16639367 / HU Üzemeltetési utasítás SEW-EURODRIVE Driving the

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Hajtóműves motorok \ Ipari hajtóművek \ Hajtáselektronika \ Hajtásautomatizálás \ Szolgáltatások DR / DV / DT / DTE / DVE / háromfázisú motorok, CT / CV aszinkron szervomotorok A6.C01 Kiadás: 07/200 11291761

Részletesebben

Magyar (H) Használati útmutató. Operating Instructions. Háromfázisú aszinkron motorok

Magyar (H) Használati útmutató. Operating Instructions. Háromfázisú aszinkron motorok Magyar (H) Használati útmutató Háromfázisú aszinkron motorok Kiadás 05.2011 powered by : Sehmsdorfer Str. 43-53 Telefon : 04531 8906-0 Bockwoldt 23843 Bad Oldesloe Fax : 04531 8906-199 GmbH & Co. KG E-mail

Részletesebben

GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK GRUNDFOS ALPHA2. Szerelési és üzemeltetési utasítás

GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK GRUNDFOS ALPHA2. Szerelési és üzemeltetési utasítás GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK GRUNDFOS ALPHA2 Szerelési és üzemeltetési utasítás Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat EK megfelelőségi nyilatkozat Mi, a Grundfos, egyedüli felelősséggel kijelentjük,

Részletesebben

ELEKTROMOS GÉPEK, HAJTÁSRENDSZEREK ÉS BERENDEZÉSEK. Kezelési útmutató. Háromfázisú váltóáramú aszinkron gépek kalickás forgórésszel

ELEKTROMOS GÉPEK, HAJTÁSRENDSZEREK ÉS BERENDEZÉSEK. Kezelési útmutató. Háromfázisú váltóáramú aszinkron gépek kalickás forgórésszel ELEKTROMOS GÉPEK, HAJTÁSRENDSZEREK ÉS BERENDEZÉSEK Kezelési útmutató IP55 Háromfázisú váltóáramú aszinkron gépek kalickás forgórésszel HU 1 Tartalomjegyzék Fejezet Oldal 1 Biztonsági utasítások 1.1 Általános

Részletesebben

3-fázisú zárt kivitelű aszinkron motorok (csúszógyűrűs vagy kalickás típus) Telepítés és karbantartás. Ezt a kézikönyvet a végfelhasználó kapja

3-fázisú zárt kivitelű aszinkron motorok (csúszógyűrűs vagy kalickás típus) Telepítés és karbantartás. Ezt a kézikönyvet a végfelhasználó kapja Ezt a kézikönyvet a végfelhasználó kapja (Kiegészítés a motorral együtt szállított 1889 jelű kézikönyvhöz) Telepítés és karbantartás Fontos! Ebben a dokumentumban a szimbólumok arra hívják fel a figyelmet,

Részletesebben

Szerelési és üzemeltetési útmutató (Az eredeti fordítása) Vibrációs motorok

Szerelési és üzemeltetési útmutató (Az eredeti fordítása) Vibrációs motorok Szerelési és üzemeltetési útmutató (Az eredeti fordítása) Vibrációs motorok Állapot: 06.15 a következő szabványok szerint: DIN-EN-ISO 12100-1/2 DIN-EN 60204-1 1 Copyright by Ez a műszaki leírás szerzői

Részletesebben

Villamos forgatóhajtómûvek

Villamos forgatóhajtómûvek Villamos forgatóhajtómûvek SA 071 SA 481 SAR 071 SAR 301 Kezelési útmutató SA 071 SA 481 / SAR 071 SAR 301 Forgatóhajtómûvek Kezelési útmutató 2 Az útmutató érvényessége: Ez az Kezelési útmutató az SA

Részletesebben

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Telepítési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv magyar

Részletesebben

S pumps, ranges 72-74-78

S pumps, ranges 72-74-78 GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK S pumps, ranges 72-74-78 S2, S3, S4, ST 55-520 kw Telepítési és üzemeltetési utasítás Magyar (HU) Magyar (HU) Telepítési és üzemeltetési utasítás Az eredeti angol változat

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Először olvassa

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás Interroll Dobmotor i-sorozat S-sorozat S/A-sorozat D-sorozat

Üzemeltetési utasítás Interroll Dobmotor i-sorozat S-sorozat S/A-sorozat D-sorozat Üzemeltetési utasítás Interroll Dobmotor i-sorozat S-sorozat S/A-sorozat D-sorozat Változat 4.1 (06/2015) hu Változat 4.1 (06/2015) hu Tartalomjegyzék Ehhez a dokumentumhoz... 7 Tanácsok az üzemeltetési

Részletesebben

DS TS20-E 1.6. Használati utasítás. Printed: 10.03.2015 Doc-Nr: PUB / 5139369 / 000 / 01

DS TS20-E 1.6. Használati utasítás. Printed: 10.03.2015 Doc-Nr: PUB / 5139369 / 000 / 01 DS TS20-E 1.6 Használati utasítás hu KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Elektromos falvágó DS TS20-E 1.6 3 400 V Tartalomjegyzék 1. Általános információk 4 2. Leírás 5 3. Tartozékok 6 A gép első bekapcsolása előtt feltétlenül

Részletesebben

Háromfázisú motorok 1LG4 1LG6

Háromfázisú motorok 1LG4 1LG6 Háromfázisú motorok 1LG4 1LG6 1LP4 1PP4 1LP6 1PP6 Kezelési útmutató Útmutató száma: 35037000000122 Kiadás N14-0908 MAGYARUL Szerkezeti nagyság (BG) BG 180M... 315L Szerkezeti formák Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás HydroCombi 10 D1150010 - V001 *D1150010-V001* Magyar Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Gyártó Gyártó POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logano plus GB312

Szerelési és karbantartási utasítás Logano plus GB312 Kondenzációs gázkazán 6 720 801 303-00.1T Szerelési és karbantartási utasítás Logano plus GB312 6 720 801 541 (2013/01) HU Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK LC 221. Telepítési és üzemeltetési utasítás

GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK LC 221. Telepítési és üzemeltetési utasítás GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK LC 221 Telepítési és üzemeltetési utasítás Magyar (HU) Magyar (HU) Telepítési és üzemeltetési utasítás Az eredeti angol változat fordítása. TARTALOMJEGYZÉK 1. Biztonsági utasítások

Részletesebben

Szakemberek részére. Szerelési és karbantartási útmutató. aurostep plus. Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez

Szakemberek részére. Szerelési és karbantartási útmutató. aurostep plus. Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez Szakemberek részére Szerelési és karbantartási útmutató aurostep plus Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez 1.150 M 2.150 M HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a

Részletesebben

GRUNDFOS INSTRUCTIONS MP 204. Szerelési és üzemeltetési utasítás

GRUNDFOS INSTRUCTIONS MP 204. Szerelési és üzemeltetési utasítás GRUNDFOS INSTRUCTIONS MP 204 Szerelési és üzemeltetési utasítás Konformitási nyilatkozat Mi, a Grundfos, egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy az MP 204 termékek, amelyekre jelen nyilatkozat vonatkozik,

Részletesebben

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E. Beépítési és üzemeltetési utasítás. 2 113 588-Ed.01/ 2012-04-Wilo

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E. Beépítési és üzemeltetési utasítás. 2 113 588-Ed.01/ 2012-04-Wilo Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 113 588-Ed.01/ 2012-04-Wilo AUX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20mA DDG IF-modul SSM SBM AUX

Részletesebben

Szakemberek/üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. turbomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék.

Szakemberek/üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. turbomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék. Szakemberek/üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató turbomag Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék turbomag 14-2/0 HU Üzemeltetők számára Kezelési útmutató turbomag Tartalomjegyzék

Részletesebben

EME 112. Használati utasítás 05.00- 77800708 07.08

EME 112. Használati utasítás 05.00- 77800708 07.08 EME 112 05.00- Használati utasítás U 77800708 07.08 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁS

Részletesebben

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany Kezelési Utasítás 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Az új HATZ-Dízelmotor Önnek dolgozik Ez a motor kizárólag azon gépek gyártója által meghatározott és kipróbált

Részletesebben

Beépítési és kezelési utasítás FKA-EU típusú tűzvédelmi csappantyú

Beépítési és kezelési utasítás FKA-EU típusú tűzvédelmi csappantyú FKA-EU/DE/HU/hu Beépítési és kezelési utasítás FKA-EU típusú tűzvédelmi csappantyú Teljesítmény-nyilatkozat száma: DoP / FKA-EU / DE / 2013 / 001 3 Tartalomjegyzék 1 Oldal fejléc 1 Általános információk

Részletesebben

Szakemberek / üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. MAG pro. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék MAG 10-0/0-3 XZ

Szakemberek / üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. MAG pro. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék MAG 10-0/0-3 XZ Szakemberek / üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék HU MAG 0-0/0-3 XZ Üzemeltetők számára Kezelési útmutató Tartalomjegyzék Általános információk.......................

Részletesebben

Getriebebau NORD. NORDAC trio SK 300E Frekvenciaváltó SK 300E-550-340-B... SK 300E-151-340-B SK 300E-221-340-B... SK 300E-401-340-B BU 0300 HU

Getriebebau NORD. NORDAC trio SK 300E Frekvenciaváltó SK 300E-550-340-B... SK 300E-151-340-B SK 300E-221-340-B... SK 300E-401-340-B BU 0300 HU KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NORDAC trio SK 300E Frekvenciaváltó SK 300E-550-340-B... SK 300E-151-340-B SK 300E-221-340-B... SK 300E-401-340-B Mat. Nr. 607 3017 BU 0300 HU Állapot: 2003 június Getriebebau NORD GmbH

Részletesebben

ContiPressureCheck. A gumiabroncs-nyomás folyamatos felügyelésére szolgáló rendszer. Szerelési útmutató

ContiPressureCheck. A gumiabroncs-nyomás folyamatos felügyelésére szolgáló rendszer. Szerelési útmutató ContiPressureCheck A gumiabroncs-nyomás folyamatos felügyelésére szolgáló rendszer H Szerelési útmutató Tartalomjegyzék ContiPressureCheck TM 1 Általános tudnivalók...7 1.1 Információk a szerelési útmutatóhoz...7

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Isofast 2 Condens 25 -A (H-HU) HU Tartalom Tartalom Biztonság... 3. Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3.2 Veszély nem megfelelő szakképzettség

Részletesebben