Az IFIP TC 8 Information Systems technikai bizottság szerepe szakmaiság nemzetközi. zi programjában. Informatika a felsőoktat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az IFIP TC 8 Information Systems technikai bizottság szerepe szakmaiság nemzetközi. zi programjában. Informatika a felsőoktat"

Átírás

1 Az IFIP TC 8 Information Systems technikai bizottság szerepe az IT-szakmais szakmaiság nemzetközi zi programjában dr.

2 Az ICT meghatároz rozó szerepe Kevés s olyan dolog van a világon, amely kritikusabb a 21. század zad emberiségének a jóléte j szempontjából, mint az informáci ciórendszerek és s a kommunikáci ciós s technikák. k. Munkahelyi/szakmai munkánk végzv gzése és s egyéni életünk minden mozzanata erősen függ f az informatikai rendszerektől, így azoktól l a szakemberektől, akik tervezik, megvalósítj tják és s menedzselik azokat. CEPIS: The International IT Professional Practice Program,, 2007

3 A TC8 Bizottság g céljac 1966 megalakulás 1990 a célok c felülvizsg lvizsgálata, lata, fókuszban f a szervezeti/üzleti zleti informáci ciórendszer-fejlesztési si elvek, módszerek m és s eszközök k kutatása és gyakorlati hasznosítása sa a témát t t művelm velő szakemberek és s a felhasználók k hatékony együttm ttműködésének előseg segítésével Szoros kapcsolat: az NJSZT Gazdaságinformatikai Kutatási és Oktatási Fórummal F (GIKOF/SEFBIS)

4 A TC 8 vezetőtest testülete és s nemzeti képviselk pviselői Elnök: Prof. B. Pernici, Olaszország Alelnökök: k: Prof. G. Kasper, ACM, Virginia Commonwealth University USA Prof. J. Pries-Heje Heje,, DániaD Secretary Prof. I. Ramos, Portugália National Representatives (29) H. Leone; A. M. Tjoa; S. Elliot; D. Deschoolmester; K. Stefanov; Y. Pigneur; J. Wang; ; J. Basl; ; J. Pries-Heje Heje; W. Hesse; M.-R. Sancho; J. Iivari; T.W. Olle; M. Giakoumakis; A. Sherwood-Smith Smith; M. Z. Hanani; B. Pernici; T. Uchiki; E. Proper; J. Krogstie; M. Myers; J. Kacprzyk; J.A. Carvalho; ; M. Raffai; ; T. Uchiki; M. Lundeberg; J. Motiwalla; M. Krisper; A. Schebor; G.M. Kasper; ; D. Avison; ; I. Grijak; ; D. Roode; ; A. Nilsson; B.Olle; ; E. Neuhold

5 TC 8 munkacsoportjai A TC 8 céljai 9 szakmai munkacsoportban realizálódnak: WG 8.1 Informáci ciórendszerek tervezése és s minősítése se (53 fő) f WG 8.2 Az IS és s a szervezet viszonya (204 fő) f WG 8.3 Döntéstámogató rendszerek (99 fő) f WG 8.4 E-Business: Multi-disciplin disciplináris kutatás és s gyakorlat (81 fő) f WG 8.5 Közigazgatási informáci ciórendszerek (59 fő) f WG 8.6 Informáci ciótechnológia: Transfer and Diffúzi zió (30 fő) f WG 8.8 Smart Kártyák (21 fő) f WG 8.98 Vállalati informáci ciórendszerek (36 fő) f A TC 8-nak8 összesen 583 tagja van, ez az összes IFIP WG-tags tagság csaknem 30%-a 3 hazai szakember tölt t be tisztséget, és 8 hazai szakember tagja munkacsoportoknak.

6 Informatikai szakember-ig igény *BCS: : British Computer Society A A globális lis vállalatoknak v világszerte magas szakmai tudással és s gyakorlattal rendelkező specialistákra van szüks kségük. k. Hogy magas kvalitású informatikusokat tudjanak alkalmazni, ismerniük k kell, mit várhatnak v el az IT- szakemberektől.. Az I3P program célja, c az IT-szakmais szakmaiság szabványos módon m törtt rténő meghatároz rozása. sa. Charles Hughes,, 2007 júliusj BCS* President, A TC 8 szakmai munkájának nak kulcsfeladata az IT- szakmaiság szabványos nyosítási si programjában való részvétel, együttm ttműködés s az I3P-projekttel.

7 Kezdeményez nyezés INTERNATIONAL FEDERATION FOR INFORMATION PROCESSING 1. Elhatároz rozás: WCC 2006 Santiago de Chile 2. Ausztrália (ACS), Kanada (CIPS) és s Anglia (BCS) számítógép-tudom tudományi társast rsaságai kidolgoztak egy programjavaslatot (2007. január r (Cape( Town) és július 17.), amit 3. Charles Hughes terjesztett elő az IFIP GA (General( Assembly) 2007 évi ülésén n (Addis( Ababa, Ethiopia, augusztus ). 26.). Az előterjeszt terjesztés s részletesen r tartalmazta a programcélokat, az elindításához szüks kséges feladatokat és s feltételeket teleket (események, potenciális együttm ttműködők, k, nyilvánoss nosság, finanszíroz rozás)

8 A program indítása Az IFIP közgyk zgyűlés s megvitatta és s jóváhagyta j a program kidolgozására irányul nyuló projektindítást. Hogy eleget tegyünk az elvárásoknak, az IT- szakembereknek akkreditált szakmai ismeretekkel és s a hatékony munkához szüks kséges tapasztalattal, gyakorlattal, készsk szségekkel kell rendelkezniük, k, és meghatározott etikai kódex k szerint folyamatosan fejleszteni kell tudásukat és s ismereteiket. Basie von Solms IFIP President-Elect Electeded

9 A projektindítási elvek A tervezett program nagy nyilvánoss nosságot kell kapjon, az érdekeltekkel szélesk leskörű megvitatásra kell sor kerülj ljön Figyelemmel kell lenni a partnerekkel, az egyes országokkal és s a szponzorokkal kötött k tt megállapod llapodásokra mind az előkész szítő fázisban mind pedig a projekt végrehajtv grehajtása során, A kommunikáci ció lebonyolítása során n fel kell használni a több t évtizedes tapasztalatokat, és az új IT-iniciat iniciatívákat a technológiai fejlettségi szintje és s a tapasztalatok tükrt krében kell meghatározni

10 A program résztvevr sztvevői 1. kezdeményez nyező szervezetek (ACS, CIPS, BCS), IFIP, CEPIS* 2. felkért, meghívott szakemberek, vezetők, ITközösségek 3. vezető IT-vállalatok llalatok,, nemzeti informatikai/ számítástudom studományi társast rsaságok, kormányzati szakmai szervezetek 4. a nyilvános nos fórumokon f szabadon hozzász szóló, véleményt nyilvánító informatikai szakemberek, szervezetvezetők, munkáltat ltatók, felhasználók *CEPIS: Council of European Professional IT Societies oktatásban sban konferencia 2008

11 Az IT-szakmais szakmaisági program doménmodellje az informatika szakmai szereplői informatikaszakmai intézmények, szakstruktúra szakmai közösségek végfelhasználók, társadalom, kliensek szabályozás, támogatás, jelenlét, nyilvánosság

12 Az I3P projekt céljac Az IT- szakmaisággal szemben támasztott t igények szabványos formában törtt rténő meghatároz rozása a vezető informatikai cégek, c az IT-tan tanácsadó cégek és a nagyobb nemzetközi zi vállalatok v IT-közöss sségei bevonásával, val, különös k s tekintettel a kulcsfontosságú, világviszonylatban meghatároz rozó,, vezető szerepet betölt ltő,, vállalatok v vezetőire. A folyamatosan és s dinamikusan fejlődő informáci ció- technológi giát t alkalmazó,, magas színvonal nvonalú szolgáltat ltatást nyújt jtó szakemberek biztosításának feltételei telei (szakmai képzk pzés, tantervek, gyakorlati kurzusok, továbbk bbképzés, életen át t tanulás)

13 Kulcsfeladatok Egyértelm rtelmű definíci ciók: szakma (profession( profession), szakmaiság (professionalism), szakért rtő (professional) A szakma ismeretanyagának nak (Core( Body of Knowledge: CBoK) ) valamint a kulcskompetenciáknak knak a meghatároz rozása az ACM Computing Curricula és Accreditation Prescription (13 kulcsterület, let, mindegyiken belül l specializáci ció), a CEPIS EUCIP (7 szakma 21 specializáci cióval), BCS IT Profession Program (6+2 főf szakmai terület) a CIPS Body of Knowledge (11 szakterület) IFIP Harmonization Program valamint az SFIA* Level 5 kétdimenzik tdimenziós s ismeretstruktúra ra-modellje alapján. *SFIA: Skills Framework for the Information Age

14 EUCIP szakmai területek és s szerepek - client manager - IS quality auditor - IS manager IT administrator - IT trainer - Help Desk supervisor - X-systems engineer service support specialists operational - data center & managers configuration manager - network manager - database manager IT business managers & professionals OPERATE technical advisers PLAN BUILD software designers solution consultants ebusiness& innovation agents - sales & application consultant - enterprise solution consultant - logidstics & automation consultant - business analysis. IS project manager - IS analyst - security advisor - TLC architect - IT systems architect - software developer - systems integration & testing engineer - Web & multimedia master

15 Keretrenszer nyilvánosság (irányítás, szabályozás, érdekvédelem) kompetencia keretredszer specifikus szakmai képességek/ készségek szakmai törzsanyag (szakmai (Broad Base) alap) az elvárt minősítés struktúrája az elvárt minősítés megszerzése a végrehajtási folyamat az előírások és az elvárások teljesítése a végrehajtási szabályzat betartása közös végrehajtási szabályzat

16 A projektindítás s feltételei telei Az elvárások magas szinten törtt rténő meghatároz rozása érdekében a legjobb szakembereket kell meghívni, ehhez hatékony elveket és s stratégi giát t kell kidolgozni. Erős s médiakampm diakampányra van szüks kség, el kell dönteni, d ki vesz részt/ki r akar részt r venni a programban, ki fogja/akarja tudósítani, tani, és s ki az aki az IT-szakemberek véleményét t képviseli k és s tovább bbítja. Határid ridőzni kell az eseményeket a megcélzott közreműködők k számára, és s a vitákhoz többcsatornás hozzáférést kell biztosítani. tani. Az I3P program kezdeményez nyezésének nek a megvalósításához,, a nyilvánoss nossághoz globális lis eszközre zre van szüks kség.

17 A megvalósítás s módja m 1. A program részleteinek ismertetése se a projektindítási folyamat résztvevőivel figyelembe véve v ve a célzottak c elképzel pzeléseit, a szakértelm rtelmüket és s a programhoz való hozzájárul rulásukat Motiválni kell az előkész szítő-munkában résztvevőket úgy, hogy támogasst mogassák k a célok c megvalósítását, t, felgyorsíts tsák k a folyamatot, és érdemben járuljanak j hozzá a program megvalósításához.

18 A megvalósítás s módja m - 2. A médiakapcsolatok m kialakításánál l olyan stratégi giát kell alkalmazni, amely minél l szélesebb körben biztosítja tja a különbk nböző országok, a partnerek és s a szponzorok jelentkezését és s a programban való részvételét (péld ldául meghívás, felkérés, személyes kapcsolatok, hálózati h elérés formájában). Hatékony PR-tev tevékenységgel és s az IFIP világszerte meglévő szakmai társast rsasági hátterh tterével (44 ország g szakmai szervezetei) meghatároz roz- hatók az elvárások.

19 A megvalósítás s módja m - 3. Definiálni kell az alapító társaságok, az IFIP, a regionális szervezetek, mint példp ldául a 35 országot tömörítő CEPIS, valamint a szponzorszervezetek, az Ogilvy Public Relation és s az AVH kommunikáci ciós s szervezet szerepét. Az IFIP keretrendszerben nagy hangsúlyt kell helyezni a vállalati v elemzőkkel és s vezetőkkel folytatott megbeszélésekre, sekre, hiszen az ő javaslataik, véleményük és s visszajelzéseik seik nemcsak értékesek, hanem meghatároz rozóak is.

20 Az elemzők és s vezetők k szerepe INTERNATIONAL FEDERATION FOR INFORMATION PROCESSING 1. Az elemzők alkalmazzák k a progresszíven fejlődő,, folyamatosan korszerűsödő IT-megold megoldásokat, ők k nyújtanak korszerű,, felhasználói i igényeket kielégítő,, támogatt mogató szolgáltat ltatásokat, ők k teszik lehetővé az új j ipari trendek, igények megismerését és s megért rtését, t, 2. a vállalatvezetv llalatvezetők k alkalmazzák k az informatikai szakembereket, vagyis alapvetően en ezen a két k t csoporton múlik m az új nemzetközi zi IT-szakma szakmaisági szabvány nyának nak kidolgozása és s elfogadtatása.

21 2006 November Task Force initiation 2007 January Task Force Report March Council decision; Re-instate Task Force; Commit resources August Report to General Assembly October Meeting in Redmond (Ch. Hughes with senior MS staff) and the 3rd Task Force meeting in Montreal December Supporters engaged 2008 January Meeting of Task Force members with senior MS staff, with Cybage and Wunderman in Redmond Talks: Charles Hughes & Colin Thompson with other potential sponsors sors Characteristics of a Professional paper was finalized February I3P Vision statement and the Draft assessment manual for IITP documents were constructed Non-binding Business Term Sheet for MS support was signed Sybage commission to develop and host I3P; Web site to Task Force specification April 4th Task Force meeting in Dublin; the first assessor training course with assessors from the five societies including Japan June International standards developed and certification accredited September International launch October MS representatives attended part of Montreal Meeting 2009 March Governance board appointed and program fully implemented (MS: Microsoft Corporation; Cybage Software Pvt. Ltd. Kalyani Nagar, Pune India). INTERNATIONAL FEDERATION FOR INFORMATION PROCESSING A program mérföldkövei: Task eredmények,tervek

22 Hazai szakemberek részvr szvétele az I3P programban NJSZT a CEPIS-en keresztül A GIKOF szakmai szervezet közvetlenk zvetlenül l a TC 8 munkáján n keresztül Informatikaoktatók k Szegedi Tanácskoz cskozása sa konferencia:: a szakma vitája Tájékoztatás s a szakmai fórumokon f (Gazdaságinformatikai Konferencia, IF konferencia stb.) szakmai folyóiratokban IT-szakembereink közvetlen részvr szvétele a projektben szakanyagok készk szítésével, vitával, val, javaslatokkal, véleménnyilvánítással.

23 Következtetésként A program várhatv rható eredménye egy olyan, a világ g szakmai közössk ssége és s a felhasználói társadalom által definiált és s elfogadott IT-szakmais szakmaiság szabvány lesz, amely a legjobban képzett szakemberek biztosításával segíti a globális lis gazdaságot, got, pozitív v hatást gyakorolva a fejlődésre a világ g minden részr szén. A témáról részletesen olvashatnak a SEFBIS Journal 3. számában (a jelen Konferencián ingyenesen hozzáférhető, on-line elérés/letöltés pedig a címről lehetséges)

24 Köszönöm m figyelmüket! Kérdések, vélemv lemények, javaslatok?

F1FNKORV) KÖRNYEZETMENEDZSMENT

F1FNKORV) KÖRNYEZETMENEDZSMENT KÖRNYEZETVÉDELEM A FAIPARBAN (Tantárgy kód: k F1FNKORV) III. RÉSZ: R KÖRNYEZETMENEDZSMENT KÖRNYEZETVÉDELEM A FAIPARBAN III. RÉSZ: R KÖRNYEZETMENEDZSMENTK Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai

Részletesebben

AZ NJSZT PROGRAMJA 2013-2015 Tartalomjegyzék

AZ NJSZT PROGRAMJA 2013-2015 Tartalomjegyzék AZ NJSZT PROGRAMJA 2013-2015 Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 I. Visszatekintés... 4 II. Kiemelt feladatok... 7 1. A Digitális Esélyegyenlőség program... 7 2. Múlt értékeinek megőrzése... 7 b. Informatikai-történeti

Részletesebben

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009)

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009) A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009) BEVEZETÉS A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) a tudásalapú információs társadalom iránt elkötelezett, annak formálásában

Részletesebben

Zöld Könyv A munkajog korszerűsítése szembenézve a XXI. század kihívásaival

Zöld Könyv A munkajog korszerűsítése szembenézve a XXI. század kihívásaival Zöld Könyv A munkajog korszerűsítése szembenézve a XXI. század kihívásaival Cél: a Lisszaboni Stratégia (LiS) támogatt mogatásáróll szóló vita elindítása LiS: fenntartható növekedéss elérése többt éss

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája Kohéziós politika

Az Európai Unió kohéziós politikája Kohéziós politika Az Európai Unió kohézi ziós s politikája Dr. Imreh Szabolcs Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Európa pa-tanulmányok nyok KözpontK Kohézi ziós s politika az elnevezés s néhány n ny év óta használatos

Részletesebben

A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium

A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium Budapest 2007. november 14-16. Kraiciné Szokoly MáriaM A felnőttk ttképzésben dolgozó tanárok

Részletesebben

A kétciklusú informatikus-közgazdász szak képzési koncepciója

A kétciklusú informatikus-közgazdász szak képzési koncepciója Képzés, stratégia Képzés, stratégia A kétciklusú informatikus-közgazdász szak képzési koncepciója Előrelépés az intézményi konszenzusra épülő, a Bolognai Dekrétum elvein alapuló szakalapítási kérelem benyújtásához

Részletesebben

AZ NJSZT PROGRAMJA 2010-2012 TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés...2. I. Visszatekintés...4.

AZ NJSZT PROGRAMJA 2010-2012 TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés...2. I. Visszatekintés...4. AZ NJSZT PROGRAMJA 2010-2012 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés...2. I. Visszatekintés...4. II. Kiemelt feladatok...7. a. ECDL...7. b. Alapszintű digitális írástudás iránti igény felkeltése, motiváció, illetve

Részletesebben

Energiabiztonság és. 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy.

Energiabiztonság és. 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy. Energiabiztonság és rendészet 2009. május 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy. címzetes egyetemi és s főiskolai f docens A biztonságszolg gszolgáltatás s hazai térnyert rnyerésével, a biztonsági piac radikális

Részletesebben

Megõrizni a hagyományokat, alkalmazkodni a jelenhez, befolyásolni a jövõt. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság programja

Megõrizni a hagyományokat, alkalmazkodni a jelenhez, befolyásolni a jövõt. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság programja Megõrizni a hagyományokat, alkalmazkodni a jelenhez, befolyásolni a jövõt A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság programja 2004 2006 TARTALOM Bevezetõ I. FEJEZET VISSZATEKINTÉS..........................................

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és 2011. évi CLXXV. törvt rvény (hatályos: 2011.12.22) és kapcsolódó jogszabályai A törvt rvény hatálya a Polgári TörvT rvénykönyv nyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján n létrehozott l alapítv tványokra, egyesületekre,

Részletesebben

Az NJSZT Szakmai Szervezeteként működő. Gazdaságinformatikai Kutatási és Oktatási Fórum missziója DR. RAFFAI MÁRIA

Az NJSZT Szakmai Szervezeteként működő. Gazdaságinformatikai Kutatási és Oktatási Fórum missziója DR. RAFFAI MÁRIA Stratégia Az NJSZT Szakmai Szervezeteként működő Gazdaságinformatikai Kutatási és Oktatási Fórum missziója DR. RAFFAI MÁRIA Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar, Informatika Tanszék raffai@sze.hu

Részletesebben

Adattárház és üzleti intelligencia rendszerek menedzselése a BI kompetencia központ működése a gyakorlatban

Adattárház és üzleti intelligencia rendszerek menedzselése a BI kompetencia központ működése a gyakorlatban Adattárház és üzleti intelligencia rendszerek menedzselése a BI kompetencia központ működése a gyakorlatban Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 2 Piaci trendek... 4 BICC szervezeti felépítése, üzleti

Részletesebben

Szakképzési és felsőoktatási szakemberek változó kompetenciakövetelményei. Szimpózium. VII. Országos Neveléstudományi Konferencia 2007.

Szakképzési és felsőoktatási szakemberek változó kompetenciakövetelményei. Szimpózium. VII. Országos Neveléstudományi Konferencia 2007. Szakképzési és felsőoktatási szakemberek változó kompetenciakövetelményei Szimpózium VII. Országos Neveléstudományi Konferencia 2007. Budapest Szerkesztette: Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Lektorálta: Dr. Benedek

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége . KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége Az NJSZT célja, hogy intézményektől független szakmai fórumként

Részletesebben

Helyzetelemzés. rvárosi rosi kapcsolatok Stratégiai helyzetelemzés s (SWOT elemzés) Testvérv

Helyzetelemzés. rvárosi rosi kapcsolatok Stratégiai helyzetelemzés s (SWOT elemzés) Testvérv KOMLÓ VÁROS KULTURÁLIS LIS STRATÉGI GIÁJA A kulturális lis stratégia felépítése Helyzetelemzés A város v Kulturális lis intézm zményhálózata Közművelődés Közgyűjtemények Művészeti közoktatk zoktatási intézm

Részletesebben

A minőség fejlesztésének alapelvei a befogadó nevelésben Ajánlások az oktatáspolitika számára

A minőség fejlesztésének alapelvei a befogadó nevelésben Ajánlások az oktatáspolitika számára A minőség fejlesztésének alapelvei a befogadó nevelésben Ajánlások az oktatáspolitika számára A minőség fejlesztésének alapelvei a befogadó nevelésben Ajánlások az oktatáspolitika számára Európai Ügynökség

Részletesebben

Unanimously adopted by the EFAD General Meeting, September 2009

Unanimously adopted by the EFAD General Meeting, September 2009 Az európai dietetikusi kompetenciák és teljesítményjelzőik Megvalósítandó a minősítés megszerzésekor és a dietetikusi hivatás gyakorlásának megkezdésekor European Federation of the Associations of Dietitians

Részletesebben

Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató

Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató Európai Bizottság Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató (Érvényes: 2012. január 1-től) 1 TARTALOM TARTALOM 3 BEVEZETÉS.. 4 A RÉSZ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ A FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAMRÓL 5 1. Melyek

Részletesebben

AZ EUSCCCIP-Modell Magyar változat

AZ EUSCCCIP-Modell Magyar változat AZ EUSCCCIP-Modell Magyar változat NSZI 2002 El szó Az Európai Épít ipar az Európai Unió legnagyobb ipari szektora ( a Közösség GDP-jének 11%-át adja), s felülmúlja Japán és az Egyesült Államok épít ipari

Részletesebben

Vállalati alkalmazások integrációja Objektum- és architektúraszemléletű fejlesztési stratégia

Vállalati alkalmazások integrációja Objektum- és architektúraszemléletű fejlesztési stratégia Vállalati alkalmazások integrációja Objektum- és architektúraszemléletű fejlesztési stratégia DR. RAFFAI MÁRIA Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar professzor raffai@sze.hu ABSTRACT With regards

Részletesebben

AZ ÁLLAMI ÉS ÖNKORMÁNYZATI SZERVEKNÉL DOLGOZÓK JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT KÉPZÉSEINEK KÖLTSÉGEI BLENDED LEARNINGGEL

AZ ÁLLAMI ÉS ÖNKORMÁNYZATI SZERVEKNÉL DOLGOZÓK JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT KÉPZÉSEINEK KÖLTSÉGEI BLENDED LEARNINGGEL IX. Évfolyam 3. szám - 2014. szeptember Berecz Antónia berecz@gdf.hu AZ ÁLLAMI ÉS ÖNKORMÁNYZATI SZERVEKNÉL DOLGOZÓK JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT KÉPZÉSEINEK KÖLTSÉGEI BLENDED LEARNINGGEL Absztrakt A biztonsági

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Raffai Mária. 0 GIKOF Journal 1. évf. 1. szám. Tisztelt Olvasónk!

Tartalomjegyzék. Raffai Mária. 0 GIKOF Journal 1. évf. 1. szám. Tisztelt Olvasónk! Tartalomjegyzék Tisztelt Olvasónk! Ön egy új szakmai periodika első példányát tartja kezében, amely az informatika egy meghatározó szakterületével, a gazdaságinformatikai kutatásokkal, a technológiai eredményekkel

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ ÁTTEKINTÉS. 3. kiadás

ÖSSZEFOGLALÓ ÁTTEKINTÉS. 3. kiadás ÖSSZEFOGLALÓ ÁTTEKINTÉS 3. kiadás MTA Információtechnológiai Alapítvány 2003 COBIT AZ INFORMÁCIÓ TECHNOLÓGIA IRÁNYÍTÁSÁHOZ, KONTROLLJÁ HOZ ÉS ELLEN RZÉSÉHEZ IT GOVERNANCE INSTITUTE 1 IT GOVERNANCE INSTITUTE

Részletesebben

HARMONISING COLLABORATIVE PLANNING HarmoniCOP TANULJUK EGYÜTT, HOGYAN MENEDZSELJÜNK EGYÜTT A VÍZGAZDÁLKODÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSE

HARMONISING COLLABORATIVE PLANNING HarmoniCOP TANULJUK EGYÜTT, HOGYAN MENEDZSELJÜNK EGYÜTT A VÍZGAZDÁLKODÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSE HARMONISING COLLABORATIVE PLANNING HarmoniCOP TANULJUK EGYÜTT, HOGYAN MENEDZSELJÜNK EGYÜTT A VÍZGAZDÁLKODÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSE Compiled, edited and designed by the HarmoniCOP Team. Core editing

Részletesebben

A nem formális és az informális tanulás elismertetésének programja Európában, különös tekintettel néhány ország felsőoktatási gyakorlatára

A nem formális és az informális tanulás elismertetésének programja Európában, különös tekintettel néhány ország felsőoktatási gyakorlatára TÁMOP-4.1.3-08/1-2008-0004 A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése Központi/Felsőoktatási Validációs Rendszer fejlesztése alprojekt A nem formális és az informális tanulás elismertetésének

Részletesebben

Összefoglaló az elnökség 2011. szeptember 22-i üléséről

Összefoglaló az elnökség 2011. szeptember 22-i üléséről A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Összefoglaló az elnökség 2011. szeptember 22-i üléséről Az alábbi határozatok születtek: 10/2011 (09.22) sz. határozat Az elnökség határozata értelmében

Részletesebben

FElElôS vállalkozások irányítási modellje

FElElôS vállalkozások irányítási modellje FElElôS vállalkozások irányítási modellje A vállalkozások irányítási KépESSéGénEK FEJlESzTéSéhEz 2012. november Leonardo da Vinci Innovation Transfer Project BPM-GOSPEL (2010-1-HU1-LEO05-00036) Business

Részletesebben

A Kutatók Európai Chartája. A Kutatók felvételi eljárásának magatartási kódexe. www.europa.eu.int/eracareers/europeancharter

A Kutatók Európai Chartája. A Kutatók felvételi eljárásának magatartási kódexe. www.europa.eu.int/eracareers/europeancharter am509784cee_hu_bat 24/05/06 12:49 Page 1 Közösségi kutatás A Kutatók Európai Chartája A Kutatók felvételi eljárásának magatartási kódexe EUR 21620 www.europa.eu.int/eracareers/europeancharter EURÓPAI KUTATÁSI

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYVE

DEBRECENI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYVE DEBRECENI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYVE 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Jóváhagyta: Szenátus Prof. Dr. Szilvássy Zoltán rektor Kiadás: 7. Dátum: 2014.12.11. Készítette: minőségbiztosítási rektori

Részletesebben