Motto: Hogyan lettünk Wagner rajongók? Gyermekkorunkban természetes volt, hogy otthon mindig valami szép zene szólt László Rita.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Motto: Hogyan lettünk Wagner rajongók? Gyermekkorunkban természetes volt, hogy otthon mindig valami szép zene szólt László Rita."

Átírás

1 XIV. évfolyam 1 2. szám tavasz nyár

2 Motto: Hogyan lettünk Wagner rajongók? Gyermekkorunkban természetes volt, hogy otthon mindig valami szép zene szólt László Rita Tartalom 3 Tannhäuser és társai 3 6 Az adós Wagner 6 Visszatérés Rómából 7 Nagysikerû Strauss felfedezés az Operaházban 8 Szenvedés és megváltás az Operában 10 Félreértés és tutimondás a HVG-ben 10 Finn vendégek a Parsifalon 13 A belcanto a wagneri éneklés alapja 14 Globalizálható összmûvészet 17 Wagner Tannhäuser költeménye új fordításban 20 8 Visszapillantó a évi programokra 22 Boldog lelkek álma Hogyan lettünk Wagner rajongók? 24 Kis zenei humor 25 RWT évi Közhasznú jelentése 26 Bemutatjuk bayreuthi ösztöndíjasainkat 27 A szegedi opera múltja, jelene és várható jövôje 28 Címkép: Pogány Vilmos ( ) Kundry 10 A hátlapon a Szegedi Nemzeti Színház 23 A tartalomjegyzék képei: 3. Erzsébet 8. Hugo Von Hoffmannsthal 10. Parsifal 6. Wartburg vára 20. Vénusz Tiziano festményének részlete 23. Sümegi Eszter 28. Dr. Csernay László 28. Pál Tamás Kiadja a Richard Wagner Társaság 28 Fôvédnök: MARTON ÉVA 1148 Budapest, Kerepesi út 76/E. Telefon: Fax: Internet: A Wagner Társaság adószáma: Szerkesztôbizottság: Dr. Ádám András fôszerkesztô, Dr. Király László, Pallós Tamás, Vajai Balázs 28 Megjelenik negyedévente, megvásárolható: a Társaság rendezvényein, a Magyar Állami Operaházban ISSN

3 Tannhäuser és társai Gondolatjáték, vagy kérdések sokasága Ha a sors és Hermann ôrgróf kegye abban a szerencsében részesített volna, hogy Meghívót kapjak, úgy között Wartburg várába a thüringiai elôkelôségek közé biza én nem Wehrmacht uniformist öltöttem volna, de nem is farmert, hanem az akkori szép színes divatot a javából. Nemcsak a pompázó hölgyek kedvéért idôztem volna ott szívesen, hanem, mert hírét vettem, hogy a jóságos gróf néhány híres dalnokot is meghívott, talán egy költôi versenyre és bizonyára lakomára. Ne higgyék azonban, hogy abban a korban a költôk, a vándor dalnokok, vagy mint az a híres Tannhäuser az urak asztalához kerültek volna, nem, nekik a házi szolgákkal együtt jutott, ami jutott. Persze még a híres Haydn évszázadokkal késôbb sem kapott nagyobb tisztességet. Nem írom le az elôkelô vendégek bevonulását, azt pompásan megálmodta késôbb Richard Wagner, inkább engedjék meg, hogy bemutassam a dalnokokat. Leghíresebb közülük: Wolfram von Eschenbach, aki 1220 körül élt gazdag fôurak szolgálatában, de szegényen. Verseiben nagy legénykedô volt, éppúgy mint költôtársa, ki szintén itt van: Walter von der Vogelweide. Eschenbachnak ma már kevésbé elevenek a versei, egy kiváló mûvet azonban alkotott, ami mindmáig nagy kincse az európai kultúrának, és ez egy szép elbeszélés a Grál mondakörbôl: Parzival. Elmeséli miként lesz a bunkó erdei suttyóból a lélek együttérzô átalakulásán keresztül papkirály a Grál templomában. Úgy is mondhatnánk ma, hogy ez egy pompás középkori karrier. (Kodály Zoltán nagyon szerette ezt a mûvet.) Walter von der Vogelweide karrierje Bécsben kezdôdik 1190 körül, majd a thüringiai Wartburgban szolgál. Ezt követôen a zseniális II. Frigyes környezetében él, tôle kap hûbér birtokot. (Szóljon az a mai költô, aki ma birtokot kap verseiért!) 1230-ban hal meg. Egy gyönyörû, ma is élô versét az Unter den Linden címût nemrég közöltük újságunkban. Mindkét költôrôl sokat lehetne még mesélni, messze kiemelkednek a kor Minnesängerei közül. Nagy magas termetével feltûnik Biterolf. Abemutatkozásnál keresztnevét nem értettem. Érdekes, hogy ennek a korabeli híres dalnoknak az irodalomtörténet sem tudja teljes nevét. De biztos, hogy egy darabig Wartburgban élt. Éppúgy, mint Heinrich, der Schreiber, aki azért lett Schreiber, mert az ôrgróf írnoka volt. Igenám, csakhogy a keresztnevét valamivel késôbb egy Wagner nevû zeneköltô adta neki, és nem a vár fura ura. Az ôrgróf Hermann ig élt és elsôsorban jótékonyságáról volt híres, miként a mellékelt korabeli metszetünk is bizonyítja. De azt is bizonyítja, hogy egy nagy költônek, Vogelweidenek a megélhetésért milyen alázkodó verset kellett írnia és talán a dalnokversenyen még elô is adnia! A bôkezû ôrgróf 3

4 Walter von der Vogelweide A bôkezû ôrgrófnál (Ich bin des milten landgraven ingesinde ) A bôkezû ôrgrófnál töltöm be hivatásom: legjobbaknál lakozni nekem már régi szokásom. Más hercegek is adnak adományt, igaz, de nem folytonosan: ô most is ad és mindig ad. E téren nála többet, többet bizony senki sem tett, holmi hangulatnak ô nem enged. Ki máma kérkedô, majd évekig fukar: híre kizöldül hirtelen s hervad, mint a lóhere. Virít Thüring virága a hóból is: íme a híre télen-nyáron már oly sok éve terjed. (Jékely Zoltán fordítása) (Más kutatók állítják, hogy az elôzô kép wagneriánusokat ábrázol, akik Bayreuthban jegyért esedeznek.) Van itt azonban két vendég Minnesänger, aki, hogy úgy mondjam kilóg a sorból. Biztosan nem az ôrgróf hívta meg ôket a Sängerkriegre, hanem, úgy vélem, a fent már említett zeneszerzô. Az egyik Reinmar von Zweiter dalnok, aki 1200 körül látta meg a napvilágot és 1260 körül távozott az élôk sorából. A másik éppen egy nevezetes fickó: Tannhäuser lovag. Reinmar nem járhatott Wartburg várában a krónikák által leírt dalnokverseny idején, hisz akkor még csak 6 8 éves lehetett. Ugyanilyen oknál fogva nem lehetett ott a századforduló után született Tannhäuser lovag sem, aki 1205 körül született és 1266-ban halt meg. Talán azért sem hívták meg ez utóbbit a dalnokversenyre, mert, mint a fennmaradt versei mutatják, Tannhäuser nem volt jelentékeny költô, a mai irodalmárok szerint sem. Annál érdekesebb a nevéhez fûzôdô színes legendája, mely többet árul el a középkorról, mint sok nehézkes dalnok vers. Mondája számos változatban bejárta Európát, a mesélô fantáziája szerint változtatva a történetet. Egy kedves középkori variáció: Tannhäuser lovag ösztöneitôl hajtva Vénusz-Holda barlangjára talál, ahol nagy szerelemben él, amíg meg nem csömörlik a gyönyörtôl. Kék eget, zöld fákat kíván látni, madárdalt, harangszót hallani. Vénusztól válni kell, de ígéri: örök híve marad. Csak mágikus erô varázsa, egy Mária kiáltás szabadítja ki szerelmi fogságából. Pillanat mûve és már egy erdei tisztáson áll. Rettenetes bûnét megbánva zarándokol Rómába, de a pápa nem oldozza fel. Tannhäuser reményt vesztve tér vissza, ugyan Isten megbocsájtása jeléül zarándokbotja kivirágzik, ô azonban a pápában és az emberekben csalódva Vénusz karjaiba tér vissza, és boldogan élnek, míg meg nem halnak. Úgy tûnik, a középkor nem csupán az általunk elképzelt aszkézis világa volt Akkor is emberek éltek? De miért nem kap Tannhäuser a pápától feloldozást? Wagner operájában sem, a XIX. században! Mert Wagner, akarom mondani a pápa irigy, bigott, kôszívû, netán a szívét a pénzes tárcájában hordja? Ugyanis Tannhäuser valóban csak egy szegény Ritter! Apápa ítélt, nem menti fel a vétkest. De miért nem? Válasz: mert nem az ô jogköre (kompetenciája) Elmondja az indokot maga Tannhäuser, aki szenvedélyesen vágyott Rómába zarándokolni, de az átkos kéjre, mely feldúlta lelkét, a vágyra, mit a bánat nem csitít földi embertôl nem kaphat felmentést. Tannhäuser tehát úgy ment feloldozást kérni, hogy Vénusz iránti vágyát egy pillanatra sem feledte. Lelkileg vágyott a felmentésre, testileg: egy hely vonz még, mely ezer mámort tár, mely kéjre gyújt, hol forró keble vár! Ezzel a fickóval egy középkori pápa mit sem tud kezdeni. Itt az Úr ítél, a Legfelsôbb Bíró, aki az embert, a férfit jobban ismeri, megérti és szereti, ezért felmenti! Hatalmas fénnyel mint a budapesti Operaházban jön a kegyelem, mert a bûn pokolra szánt fiát feloldja mégis ím az Úr! És mit énekelnek a fiatal zarándokok? 4

5 És lássa ebben minden nép végtelen kegy csodás jelét! (Hogy-hogy, nemcsak a német nép, a többi népség is fontos Wagnernek?) Egy kiemelkedô Wartburg-béli bájos személyrôl nem szóltunk még, Erzsébetrôl. Köztudott, hogy nem azonos az Árpád-házi Szent Erzsébettel, mégis az opera III. felvonásában mennyi szépséges konszonanciát érzünk kettôjük között! Amikor viszont boldogan a csarnokot köszönti, vagy amikor bevallja a visszatért költônek szerelmét, már hús-vér asz - szony, emberi vágyakkal és reményekkel. Majd jön két parádés operai kép, a vendégek bevonulása és indulás a római zarándokútra. A két zenebona között rettenetes emberi tragédia zajlik, kardcsörtetés, vádbeszéd, kórusok árnyékolják két szerelemre, szeretetre rendelt ember lelki haláltusáját. Tannhäuser emberi méltóságában, legszebb szerelmi érzésében alázta meg megbocsáthatatlan módon Erzsébetet, aki Wagner módra nôi jellemmel megmenti az életét a haramiáktól, majd feláldozza saját életét, hogy Heinrich- Tannhäuser lovag lelki üdvössége csorbát ne szenvedjen! Ez a dolog mai szemmel nagyon valószínûtlen mondhatná bárki. Akkor tegyünk egy megengedhetetlen kitérôt, és kellôképpen el nem ítélhetô módon helyezzük ezt a szituációt egy mai környezetbe (mintha agyament modern rendezôk lennénk). A sztori: A nagypolgár család rendkívül intelligens és szimpatikus lánya Zsóka régóta szereti a kissé csavargó, el-eltünedezô, daliás jó fej Henriket. Ô hosszabb külföldi útjáról visszatérve éppen a család és barátai vendége. Úgy tûnik, Zsóka és Henrik között beérik egy szerelem, ezt pártolva az apa vidám körkérdést tesz fel, kinek-kinek mi a felfogása a szerelemrôl, férfi és nô kapcsolatról, a házasságról. Jönnek a változatos, szellemes, idealista és vérmesebb ötletek, Henrik egyre ingerültebben int le mindenkit, jelezve, hogy ô a szerelmet csak a szexben látja, végül fejét vesztve elszólja magát, hogy most, míg nem látták, Münchenben volt egy isteni csajjal, aki maga volt Vénusz! Részletezte hogy így meg úgy, ilyen keblek, olyan lábak, de ezt TI pesti suttyók és helyi szûzikék el sem tudjátok képzelni! Erre az otromba sértésre persze kitör a botrány, a srácok fölugrálnak, Henriket rögtön meg akarják verni, az apa pedig egyenesen kiutasítja ezt a faragatlan kéjencet. Zsóka összerogy, még bôgni sem tud, csak azt kiáltja: mindennek vége! Henrik is rájön, hogy ezt a kapcsolatot jól elszúrta. Ez már alma, pedig lehet, hogy ez a lány lett volna az igazi párja? Kiabálás, kavarodás, Henriknek nincs maradása, ide többet a lábát be nem teheti. Jóindulatból ajánlanak neki egy híres szexuálpszichológust. Kész. Nincs zárójelenet, zászlólengetés, se ifjú zarándokok, mert ilyen a mai élet. A fenti buta történetbôl mégis van tanulság: az érzések megalázása sajnos örök érvényû emberi gyalázat, és ezért nem kell a középkorba menni. Nem beszélve arról, hogy a modern variáció mennyivel silányabb történet. Feltehetô továbbá még egy történelmietlen kérdés. Mi lett volna a fenti társaságban, ha a fôhôst hôbölygése közepette egy barátja jól bokán rúgja, hogy észhez térjen? Netán mi lett volna, ha azon a bizonyos dalnokversenyen Wolfram nem egy gyönyörû lírai fohászt dalol az Esthajnal csillag dallamára az Úrhoz, hanem egy lanttal kupán vágja Tannhäusert, hogy a lila gôzös ôrjöngésbôl magához térjen? Mi lett volna, ha Tannhäuser gyôz a dalnokversenyen, vagy a pápa idejében feloldozza, és így elnyeri Erzsébet kezét? Mi lett volna? A világ legrosszabb házassága. Erzsébet és Tannhäuser nem a sötét reakciós korszellem miatt nem lehet egy pár, nem is azért, mert nivellálhatatlan társadalmi különbség feszül kettôjük között, hanem a két embert elválasztó karakterbeli szakadék miatt. Erzsébet tipikusan konszolidációs hajlamú, Tannhäuser mobil, mindig változást kívánó szabad mûvész jellem. A kettô a mindennapi életben összeegyeztethetetlennek tûnik. Mikor és hányszor ment volna vissza Vénuszhoz Henrikünk? Mennyit sírt volna Erzsébet (Zsóka) ebben a házasságban? Mégis csak Richard Wagner hozta össze legtökéletesebben ezt a történetet! Eleget pletykálkodtunk! Siessünk az Operába, a Tannhäusert adják! Ha már Wartburgba elfelejtettek meghívni, talán mert én is túl késôn születtem, és nem vagyok költô? Dr. Király László 5

6 Az adós Wagner M int Cosima naplójában olvasható Wagner nem sokkal halála elôtt utalt arra, hogy adósa vagyok még a világnak a Tannhäuserrel. Az esztéták és zenekedvelôk máig találgatják mire gondolt, mi lehet még javítanivaló ezen a szép, megrázó operán? Annál is inkább, mert Wagnernek nem volt szokása befejezetlenül, torzón hagyni mûveit. Ismeretes, hogy évtizedekig magában hordozta alkotásainak csíráit, majd a kibontakozó részleteket állandóan csiszolgatva öntötte csak végleges formába. A Ringen 25 évig gondolkodott, és bár megszakításokkal, de állandóan dolgozott rajta. A Tannhäuseren, melyet 1845-ben mutatott be Drezdában valójában egész életében változtatgatott, javítgatott. Már a bemutató után a befejezést átformálta, hatásosabb színpadi megjelenítést valósított meg azzal, hogy Erzsébet holttestét behozzák, és Tannhäuser megváltva mellette hal meg. Drezdában a Vénusz jelenetbe balettet nem iktathatott, mert nem volt tánckar, továbbá saját szavaival: nem volt meg a zenei képességem a Vénusz barlang hátborzongató hangulatát fellelni. Legbehatóbban az 1861-es párizsi bemutató számára dolgozta át a mûvet, a Vénusz barlang jelenetet teljesen átírta. Ekkor azonban a zeneköltô már a Trisztán megírása után volt, így 1860-ban egy sokkal érettebb stílust kölcsönzött ennek a résznek, mint amilyen a korábban megírt II. III. felvonás. Az esztéták stílustörésrôl írnak, - valamit talán Wagner is érzett. A Vénusz barlang dramaturgiai stílusa fergeteges zenei súlya valóban éles ellentétet képez a dalnokverseny harmóniavilágával, még inkább a III. felvonás transzcendenciájával. Wagner a létezô négy variációból a párizsi változatot tartotta az egyetlen érvényes elôadásnak Az a stiláris eltérés ami a felvonások között fennáll, lényegében lehet a történet folyománya is. A divergencia természetes: a kéjbarlang, a dalnokverseny és a maximális expiáció a III. felvonás kegyelmi aurája között. Mások Vénusz karakterét vélik még mindig gyengén megrajzoltnak, mert nincsenek emberi vonásai, szép díszlet csupán. Figyelemre méltó megállapítás amit Jolsvai Nándor a Tannhäuser szövegfordítója tesz. Úgy gondolja, a Parsifal lovagi világához méltóan a Tannhäuser is kaphatott volna valamivel daliásabb, heroikus karaktert. Vagy talán az eredeti drezdai dalnokversenyt kívánta a zeneköltô visszaállítani, ami kétségtelenül pszichológiailag egyenletesebb fokozással kidolgozott, mint a késôbbi, rövidített párizsi változat? Nem tudni. Az bizonyos, hogy a ténylegesen fennálló hangszerelési, stiláris eltérés csak a mû teljes átírásával lett volna megoldható. Ha még kapott volna idôt Wagner a sorstól, valószínû akkor se végezte volna el az átdolgozást, pl. a Trisztán stílusában. Vénusz lila-gôzös kéjvilága és a vendégek parádés bevonulása, még inkább a befejezés emelkedettsége között egy világnyi ûr tátong, ezt a zene stílustörés ide,vagy oda, akarva-akaratlanul tökéletesen kifejezi! Úgy szép és jó ahogy van. A Mester adósságát ezennel elengedjük! Héthársi Zsuzsa 6

7 Pogány Vilmos Visszatérés Rómából

8 Nagysikerû Strauss felfedezés az Operaházban Rossz idôk jártak az elmúlt években Budapesten Richard Strauss operáira. A közönség hosszú idô, több évtized után kapott egy új, naprakész Elektrát, gépfegyverrel és maffiózókkal dúsítva, majd a nagyobb siker és a még nagyobb költségek érdekében külföldi rendezôi stábbal létrehoztak egy identitásától megfosztott, a felismerhetetlenségig eltorzított Rózsalovag elôadást. Ebben a dilettantizmust még fokozandó az elsô és második felvonás merôben különbözô helyszíne is azonos díszletben jelent meg, szóval mindezek után mi jöhet még, ha az Operaház vállalkozik egy nálunk jóformán ismeretlen Strauss mû 80 év után újbóli színrevitelére. A lemondó, reményt vesztett várakozás ezúttal azonban rendhagyó módon nem igazolódott be. Bereményi Géza a darab rendezôje operai debüjével rendkívül bátor és szokatlan tettet hajtott végre: az eredeti mûvet állította színpadra! A rendezô elmondása szerint az Arabellával nem szabad ellenkezni. Úgy jó, ahogy van. Ezúttal semmi olcsó aktualizálás, semmi rendezôi üzenet, olvasat és egyéb nyakatekert álokoskodás nem zavarja a különleges mû élvezetét, felfedezését. Bereményi Géza meglepô módon a közönséget célozta meg, nem pedig a rendezôi szakmát és kritikusokat. Legtöbbjük számára sajnos kötelezô egy remekmûvet a szerzô szándékával ellentétesen színre vinni. Ugyanis szerintük ez illik a hanyatló európai szellemiség megbomlott értékrendjéhez. Az Arabella a komponista kései alkotó korszakának egyik kiváló darabja. Ne keressük benne a Salome elementáris, egzotikus sodrását, vagy a Rózsalovag keringômámorba oltott pikáns, nosztalgikus szellemességét. Az Arabella más. Nem véletlen, hogy a fent említett két mû után az Arabella a harmadik helyet foglalja el játszottság tekintetében a szerzô tucatnyi operája között. Hugo von Hofmannsthal Strauss bevált szövegírója ezúttal egy molnárferenci vagy herczegferenci típusú és szellemességû színmûvet adott a komponistának, az 1860-as Bécs és egyben a Monarchia miliôjével. Fordulatait tekintve fôleg a második felvonás báli képe a Fiákermilli megjelenésével és a harmadik felvonás félreértéses zûrzavara, majd a happyend hálás operett téma is lehetne egy másik Strauss vagy Lehár színvonalán. (Megjegyzésem nem pejoratív értelmû.) Hálás, nagyon szép, nemesen kifejezô dallamokat írt Strauss a címszereplônek. Ezt az ezüstös fényben úszó gazdag, bonyolult dallamvilágot az elôadás hôsnôje, Sümegi Eszter teljes mértékben kiaknázta. A szólammal való alapos és hosszú felkészülési idô meghozta gyümölcsét. Hangilag, zeneileg olyannyira beérett a szerep, mintha már évek óta Sümegi Eszter Morten Frank Larsen 8

9 birtokolná. Hangja töretlenül és fényesen száll minden regiszterben. A kényes folyondárszerû, nagy levegôt kívánó kantilénákat bravúrosan szólaltatta meg. Bizonyára pályája legszebb alakításai közé sorolja ô maga is az Arabellát. A szerep mindig is vonzotta a szép hangokat. Az elmúlt évtizedekben Lisa della Casa, Kiri Te Kanawa, Lucia Popp, Várady Júlia, Tomowa-Sintow alakították a világ színpadain az idealista bécsi leányt, aki hûségesen és elszántan vár az igazira. Az elsô felvonás expozíciójában valóságos társalgási színmûnek vagyunk tanúi, váratlan, furcsa, néhol tán az Elektrát idézô zenei fordulatokkal, aztán egy lírai szépségû, emelkedett oboadallammal megjelenik Arabella és egycsapásra minden megváltozik. Az elôadás betanítója és karmestere Stefan Soltész keze alatt a zenekar a legmagasabb színvonalon muzsikált. Az általa kívánt zenekari ülésrend a kürtöket leválasztotta a többi rézfúvóstól és a fafúvókhoz ültette szintén javított a hangzás egyensúlyán. Operazenekarunk ezúttal is csodákra volt képes a rendkívül igényes, sokszínû, bonyolult partitúra megszólaltatásával. Ennek ellenére most is sok esetben fedte az énekhangot a zenekar. Való igaz, Strauss esetében nehéz de nem reménytelen megteremteni a kellô egyensúlyt. Hofmannsthal is figyelmeztette szerzôtársát, hogy ezúttal ne szimfonikusan, sokszólamú szerkesztésben gondolkozzon, mert a librettista no meg a közönség számára is fontos lenne minden mondat érthetôsége Strauss persze tisztában volt ezzel a problémával, és meg is jegyezte: Nekünk németeknek az ördög már a bölcsônkbe becsempészte a kontrapunktot. A férfi fôszerepet, Arabella kérôjét Mandrykát, Morten Frank Larsen alakította. Nagyon nagy kár, hogy az eredetileg a szerepre kitûzött Perencz Béla a vendégkarmester a szereplôk által nehezen viselt gorombaságának áldozata lett. A próbák során kialakult légkörben az énekes nem vállalta a közremûködést, jóllehet alkata és sötét baritonja szinte kiált a szerepért. Nagy hiba, hogy a színház vezetôsége nem tudta kezelni a konfliktust, mert ennek az elôadás színvonala és a közönség látta kárát. A szinte utolsó percben vállalkozó dán vendég, Morten Frank Larsen bár megmentette az elôadássorozatot, de alkatában és tenorális hangszínében nem felelt meg a szerep színészi és hangi követelményeinek. Mandryka a szöveg szerint vérbô, félig paraszt szlavóniai földbirtokos, aki idônként még medvékkel is szembeszáll puszta kézzel, dallamvilága ennek megfelelôen sok helyen robusztusan megformált. Vendégünk a fent említett kívánalmaknak híjával volt. Muzikálisan, jól énekelt, a lírai részekben még ki is tûnt, de magasabb mércével mérve egy másik operában lett volna a helye, annak ellenére, hogy Európa szerte énekli a szerepet. Váradi Zita mint Zdenka nagyon jól szerepelt, alakítása is hol fiúként, hol lányként illúziót keltô volt. Sümegi Eszterrel közös duettjük az elôadás nagyon szép pillanatai közé tartozott. Valójában a produkció minden szereplôje a helyén volt. Wiedemann Bernadett is új színnel gazdagította széles repertoárját. Szvétek László hangban, játékban kitûnôen alakította a lecsúszott, bohém, kártyás grófot, aki lányai kiházasítása révén szeretne kimászni adósságaiból. Pataki Potyók Dániel szépszínû, nagy jövôt ígérô hangja fontos pillére az elôadásnak. A hoppon maradt kérôk: Wendler Attila, Egri Sándor, Káldi Kiss András, valamint Fülöp Zsuzsanna jósnôje és Miklósa Erika kiválóan elôadott magánszáma Fiákermilliként ismét bizonyítva, hogy nincs kis szerep! mind mind hitelesen hozták figurában, hangban a monarchiabeli Bécsnek a szerzôk által megálmodott különleges alakjait. A gondos, alapos rendezôi munka a szituációk kidolgozottságában és minden alakításban látható, érezhetô volt. Velich Rita korhû és pazar jelmezei már a sajtóbemutatón is sikerrel szerepeltek, az elôadás atmoszférájában még szebbeknek bizonyultak. Csikós Attilának rég volt módja ilyen esztétikus, nagyvonalú, szemet gyönyörködtetô színház szagú" díszletek megkomponálására. A második felvonás báli képe egyenesen káprázatos! Az elôadás fináléja pedig a Karlskirche álomszerû látomásának megjelenítésével valóban katartikus. Ez az a pillanat, amikor zene és színpad egymás hatását kiegészíti és emeli. Az oly sokszor hiányolt színházi élmény így maradandóvá nemesült. A nagy siker az elôadás létrehozóinak nemes szándékát dicséri. Boros Attila Ui: Nincs tudomásom róla, hogy a közönség tüntetésre készülne a hagyományos elôadás ellen. 9

10 Szenvedés és megváltás az Operában Félreértés és tutimondás a HVG-ben Nagypénteken a megváltás az aktuális téma. Kérdés: az unalom mint a szenvedés egyik kevésbé magasztos formája lehet-e ennek az eszköze. Mivel a bûn fogalmát mintha törölték volna a szótárból, ezért a megváltás sem lehetséges, úgy kerülhetünk legközelebb a megoldáshoz, ha az Operaháznak ezt a Parsifal-elôadást egyszerûen elnézzük. A nagy napon összegyûltek a wagneriánusok, a vallással csak szûzkurvaként kokettálók és a húsvéti Budapest-tripjüket celebráló nyugat-európai kultúrturisták az Operaházban. Az intézmény háromévente újít ugyan a betûtípusán, hogy lássuk, valami azért történik, ugyanakkor az énekesek harmincéves díszletek között, kínosan szocreál ruhákban mászkálnak a színpadon és játsszák az 1983-as rendezést. Évi két elôadásra nem érdemes felújítani a darabot, annál többre pedig nem fog bejönni senki, hacsak nem fizetnek meg valami neves énekest, amire az Operának a költségcsökkentés után persze nincsen pénze: a szereposztást mostanában 6 milliárd helyett 3,7 milliárdból kell megoldani, létszámleépítéssel. Az opera pont az a mûfaj, aminek a vállalt mûvisége felülmúlhatatlan az például sehol máshol nem létezik, hogy két szereplô egymástól két méterre állva hangosan énekel, de nem veszik észre egymást, ezért ostobaság és anakronisztikus teljesen szó szerint értelmezni és elôadni. Mivel a szövegben és a zenében semmilyen változtatást nem lehet eszközölni, a színpadra vitelben kéne kitalálni valamit, hogy ma élô és gondolkodó fejekben is értelmezhetô legyen a történet felvetése. Mivel ez a rendezés csupán illusztrál azt is leginkább egy mesekönyv szintjén, akaratlanul is többször komédiába fordul az elôadás. Feltûnik benne egy plüsshattyú, ami lehet, hogy egyébként gipsz, de A megváltás manapság nem aktuális téma. Kérdés: érdemes-e kritikát írni egy olyan darabról, amelyet nem szeret az ember. Mivel az empátia fogalmát mintha törölték volna a szótárból, ezért a megértés sem lehetséges, pláne nem egy olyan mû kapcsán, amelynek épp ez a lényege. Talán úgy kerülhetünk legközelebb a megoldáshoz, hogy ezt a firkantást egyszerûen elnézzük. Vajon kritikusunk melyik minôséghez tartozott a nagy napon? Írása nem avatja a wagneriánusok közé és kultúrturistának sem tûnik. Hát igen, sokat elmond az, hogy az Operaházzal kapcsolatban valakinek elsôként a betûtípus jut eszébe. Miért is? Mert fontos, hogy haladjunk a korral. Az meg kész ciki, hogy az elôadás majd harmincéves és még mindig megy. Egy boldogabb égtájon ezt úgy hívják tradíció. És ragaszkodnak hozzá. Ha kritikusunk szemével nézzük, akkor egyáltalán nem érdemes felújítani a darabot és egyáltalán semmit sem, mert kész ráfizetés az egész. Az operával kokettáló szûzkurvák menjenek máshová. És a neves énekesek is. Most az a baj, hogy kevés a pénz, vagy talán még ez is túl sok? Túl nagy az Operaház létszáma, vagy túl kevés? Döntse el! Hányszor hallottuk már, hogy az opera halott mûfaj. Az a felülmúlhatatlan, hogy egyszerre hatannyolcan is énekelhetnek és mégsem lesz belôle hangzavar. Az az ostobaság és anakronizmus, ha az operán az akciófilmek effektusait várjuk és kérjük számon. Valóban a szcenika a mai nézô felé közvetítô médium. De a modern rendezôi koncepció-vezérelt elôadások legnagyobb hátránya épp az, hogy meglehetôsen aktualizálnak és ezáltal leszûkítik az értelmezés lehetôségeit. Mikó András rendezésének legnagyobb erôssége, hogy valóban csak illusztrál. Ne felejtsük el, ha akciófilm effektusokra vágytunk, akkor rossz helyre ültünk be. Ezért nézne ki itt érdekesen egy interaktív mul- 10

11 ez mindegy. Klingsor, akinek magát az Antikrisztust kéne a történeten belül megtestesítenie, úgy néz ki, mint Drakula, a Szent Grál pedig egy kínai piacon bármikor beszerezhetô világítós pohárra hasonlít. Az elsô felvonás alatt, amíg az impozáns méretû és hangú, Gurnemanzt adó Albert Pesendorfert ô nemsokára Bayreuthban és Berlinben is énekelni fog hallgatjuk, ahogyan mesél, a játékidôt tekintve simán lemenne egy komplett Pillangókisasszony. Szerencsétlen Amfortas (Perencz Béla), aki egyébként is a testiség bûne, és az ebbôl következô szégyen miatt haldoklik, tétlen és elszenvedi a másfél órát; a hallgatósággal együtt. Miközben a darab történeti referenciák teatralizálása, úgy próbál meg fából vaskarikát csinálni, hogy az egó ünneplése általi önfeladást tûzi ki célul: szigorúan csak férfiaknak, szigorúan a 19. századi elgondolás szerint. Az elôadás azon bukik el, hogy a szöveg pontos követése nélkül nem jön le belôle, hogy a részvét nem holmi kutyatekintettel kifejezhetô együttérzés, hanem, ahogy a német nyelv kicsit precízebben adja vissza: együttszenvedés. Azaz a másik fájdalmában való aktív részvétel, áldozat, amirôl nem tudjuk, csak Krisztusnak volt-e eszköz a megváltáshoz, vagy nekünk is lehet az. Parsifal a maga problémakörével miszerint nem tudja: ki ô, azt meg pláne nem, miért neki kell lennie a hôsnek, szintén ismerôs lehet az evangélium egyes értelmezéseibôl. A vallás valódi krízise: mit jelent kiválasztottnak lenni, illetve van-e/lehet-e egyáltalán ilyen. Vannak-e grállovagok vagy Übermensch, létezik-e egy olyan csoport, amelyet csupa jó lélek alkot, és ezért örök életet vagy más kiváltságokat kapnak. Hiába szenved látványosan és szépen Perencz, hiába tart ki a pletykák szerint eurós gázsiért vendégéneklô Pesendorfer és a többi grál lovag a legvégsôkig, erre választ nem kapunk, amit nem is várhatunk, mert maga a kérdésfelvetés is bugyutának tûnik a színpadról áradó teszetosza miszticizmusban. Ahogyan az a felvetés is, hogy az elvileg mindig tévedhetetlen és naiv testiség bármilyen bûn forrása lehet. A viráglányok, akik az érzékiséggel próbálják megkísérteni a balga Parsifalt, annyira szexisek, timédiás hattyú. Klingsor, a negatív pólus lehet akár Drakula is, de a hasonlat itt meg is áll, mert, vérszívóarchetípusához hasonlóan, ô is más lények életenergiáiból él. Feltételezhetjük, hogy a HVG recenzensének hatalmas szája lehet, ha a Grál-kehelyhez hasonló nagyságú pohárból szokott inni, származzék az a kínai piacról vagy másunnan. Az elsô felvonás játékideje valójában 2 óra plusz-mínusz 10 perc. Ebbe tényleg belefér a (helyesen) Pillangóasszony, de akár a Don Giovanni is. Hálistennek, Amfortas nem szenvedi végig Gurnemanz elbeszélését. Ô épp fürdeni van akkor. A recenzens is máshol lehetett, ha ezt másképp észlelte. Miféle történeti referenciákra gondol, tisztelt kritikus? Nem az a fából vaskarika, ha egy mítosz laza adaptációját történeti referencia teatralizálásának nevezzük? Nem: az hülyeség. Afából vaskarika, amikor olyan fogalmakat, pl. egó vetítünk vissza egy korábbi mûre, amelyeket csak generációkkal késôbb definiáltak Freud, Jung és követôik. Egyébként is miért bukna el az elôadás, amikor a szöveget élôben kivetítik? És miért is ne tudhatnánk meg, hogy az együttszenvedés vajon csak Krisztus, vagy mindahányunk lehetôsége a megváltásra? Gurnemanz szószerint elmondja a harmadik felvonásban. Csak olvasni kell a szöveget, ha már nem értünk olyan precízen németül. Amodern embernek aki nem tudja, de keresi: ki ô, azt meg pláne nem, miért neki kell lennie a hôsnek, Parsifal ismerôs és aktuális lehet. A probléma az, ha a Parsifal-történetet vallási, sôt keresztény történetként értelmezzük. Ez ellen maga Wagner is bôszen tiltakozott, mondván, hogy egy alapvetô emberi hozzáállást és a személyiség fejlôdéstörténetét akarta megfogalmazni. Ha beleesünk a vallásos értelmezés csapdájába, akkor saját bugyutaságunknak esünk áldozatául. Akkor tényleg nincs válasz, csak a szinte kötelezô anti-wagner klisék jönnek elô: az Übermensch, kiválasztott csoportok, fajták és népek, és persze a többiek, akik nem kiválasztottak. Pedig a választ végül megkapjuk, kár, hogy öt óra látszólagos teszetoszaság is kevésnek bizonyult a megértéshez. Ahogyan bugyuta az a feltevés is, hogy mit gondolt Wagner Schopenhauerrel egyetértésben vagy függetlenül tôle az érzékiségrôl és a szexnek való ellenállásról. Talán meg kéne hallgatni a Trisztánt, noha az is leg- 11

Motto: Hagyjátok meg nekem bolondságaimat, itt vannak nektek a mûveim! R.Wagner. Tartalom

Motto: Hagyjátok meg nekem bolondságaimat, itt vannak nektek a mûveim! R.Wagner. Tartalom XV. évfolyam 1-2. szám 2013. tavasz 1813-2013 Motto: Hagyjátok meg nekem bolondságaimat, itt vannak nektek a mûveim! R.Wagner 3 9 Tartalom Új Wagner emléktábla Budapesten 3-4 Gondolattöredékek Richard

Részletesebben

Tartalom. A címlapon: Polgár László mint Titus, Mozart: Titus kegyelme c. operában Fotó: Mezey Béla A hátlapon: Címlapok a régi Hírmondókból

Tartalom. A címlapon: Polgár László mint Titus, Mozart: Titus kegyelme c. operában Fotó: Mezey Béla A hátlapon: Címlapok a régi Hírmondókból XI. évfolyam 1. szám 2009. tavasz Tartalom 11 12 23 Köszönet Wolfgang Wagnernek 3 A 10éves Hírmondó elsô száma 4 Jubileum 5 Ifjúsági hangverseny 6 Ezt a pályát bírni kell cérnával 7 Hugo Wolf Virág Emese

Részletesebben

Jonas Kaufmann Rácz Rita. Bemutatók: Richard Strauss és Rameau Öt tánc. Vizin Viktória és Cser Krisztián Apáti Bence Pinchas Steinberg Kamarás Iván

Jonas Kaufmann Rácz Rita. Bemutatók: Richard Strauss és Rameau Öt tánc. Vizin Viktória és Cser Krisztián Apáti Bence Pinchas Steinberg Kamarás Iván 2013. nyár Jonas Kaufmann Rácz Rita Bemutatók: Richard Strauss és Rameau Öt tánc Vizin Viktória és Cser Krisztián Apáti Bence Pinchas Steinberg Kamarás Iván Regina Recht Beköszöntő 2013 2014 Kedves Magyar

Részletesebben

Tallér Zsófia. Leánder és Lenszirom A Rajna kincse A hattyúk tava Aida. Bemutatók: április. Eperjes Károly Vincze Balázs Schöck Atala Marcus Jupither

Tallér Zsófia. Leánder és Lenszirom A Rajna kincse A hattyúk tava Aida. Bemutatók: április. Eperjes Károly Vincze Balázs Schöck Atala Marcus Jupither 2015. március április Tallér Zsófia Bemutatók: Leánder és Lenszirom A Rajna kincse A hattyúk tava Aida Eperjes Károly Vincze Balázs Schöck Atala Marcus Jupither Beköszöntő Tisztelt magyar operabarátok!

Részletesebben

Kolonits Klára Boross Csilla. Bemutatók: Falstaff és Aranyecset OperaKaland: Háry János. október

Kolonits Klára Boross Csilla. Bemutatók: Falstaff és Aranyecset OperaKaland: Háry János. október 2013. szeptember október Kolonits Klára Boross Csilla Bemutatók: Falstaff és Aranyecset OperaKaland: Háry János Halász Péter Barbara Frittoli és Vittorio Grigolo Aleszja Popova, Kozmér Alexandra és Bajári

Részletesebben

2012. szeptember. október. Marton Éva Hunyadi-premier Solti 100. Bretz Gábor Gál Erika Majoros Balázs Oláh Zoltán Szvétek László

2012. szeptember. október. Marton Éva Hunyadi-premier Solti 100. Bretz Gábor Gál Erika Majoros Balázs Oláh Zoltán Szvétek László 2012. szeptember október Marton Éva Hunyadi-premier Solti 100 Bretz Gábor Gál Erika Majoros Balázs Oláh Zoltán Szvétek László BUDAPEST PHILHARMONIC ORCHESTRA A BUDAPESTI FILHARMÓNIAI TÁRSASÁG Hangversenyek

Részletesebben

2012. november. december. Leblanc Gergely Anyegin-premier Dívák és divat. Gálffi László Leo Nucci Solymosi Tamás Váradi Zita

2012. november. december. Leblanc Gergely Anyegin-premier Dívák és divat. Gálffi László Leo Nucci Solymosi Tamás Váradi Zita 2012. november december Leblanc Gergely Anyegin-premier Dívák és divat Gálffi László Leo Nucci Solymosi Tamás Váradi Zita BUDAPEST PHILHARMONIC ORCHESTRA A BUDAPESTI FILHARMÓNIAI TÁRSASÁG 160. évad Kedves

Részletesebben

2015. január. február. Cser Krisztián. Bemutatók: Manon Nabucco Interjú Ókovács Szilveszterrel. Rálik Szilvia Palerdi András Az Opera új honlapja

2015. január. február. Cser Krisztián. Bemutatók: Manon Nabucco Interjú Ókovács Szilveszterrel. Rálik Szilvia Palerdi András Az Opera új honlapja 2015. január február Cser Krisztián Bemutatók: Manon Nabucco Interjú Ókovács Szilveszterrel Rálik Szilvia Palerdi András Az Opera új honlapja Beköszöntő Tisztelt Operarajongók és Zeneszeretők! Nagy örömmel

Részletesebben

2013. március. április. Aliya, Lili és Jessica Verdi és Wagner I love Erkel. Lukács Gyöngyi Brickner Szabolcs Szegedi Csaba Oroszlán Szonja

2013. március. április. Aliya, Lili és Jessica Verdi és Wagner I love Erkel. Lukács Gyöngyi Brickner Szabolcs Szegedi Csaba Oroszlán Szonja 2013. március április Aliya, Lili és Jessica Verdi és Wagner I love Erkel Lukács Gyöngyi Brickner Szabolcs Szegedi Csaba Oroszlán Szonja Kedves Operabarátok! Beköszöntő Megszokhatatlan, ha a rádió egyik

Részletesebben

268 Ft, határon túl: 1 uro. III. évfolyam, 5. szám 2011. május. Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán!

268 Ft, határon túl: 1 uro. III. évfolyam, 5. szám 2011. május. Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán! 268 Ft, határon túl: 1 uro III. évfolyam, 5. szám 2011. május A Magyar Teátrumi Társaság havilapja www.magyarteatrum.hu Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán! Körtvélyessy Zsolt 15. oldal Legyőzte

Részletesebben

Angela Gheorghiu Létay Kiss Gabriella. A bűvös vadász A kéjenc útja Lukrécia meggyalázása A lakatlan sziget. Bemutatók: december

Angela Gheorghiu Létay Kiss Gabriella. A bűvös vadász A kéjenc útja Lukrécia meggyalázása A lakatlan sziget. Bemutatók: december 2014. november december Angela Gheorghiu Létay Kiss Gabriella Bemutatók: A bűvös vadász A kéjenc útja Lukrécia meggyalázása A lakatlan sziget Karitatív karácsonyi rendezvények Harangozó Gyulára emlékezünk

Részletesebben

BÁRTFAI BARNABÁS. Informatika és kalandregény XIV. GYÔRI KÖNYVSZALON 2014. NOVEMBER 7 9. Gyôri Könyvszalon alkotói díj Czigány György

BÁRTFAI BARNABÁS. Informatika és kalandregény XIV. GYÔRI KÖNYVSZALON 2014. NOVEMBER 7 9. Gyôri Könyvszalon alkotói díj Czigány György XIV. GYÔRI KÖNYVSZALON 2014. NOVEMBER 7 9. WWW.KONYV7.HU XVIII. ÉVFOLYAM 2014. 3. SZÁM ELÔFIZETÔKNEK 350 Ft Gyôri Könyvszalon alkotói díj Czigány György Jean Rouaud Jeles férfiak Terézia Mora A szörnyeteg

Részletesebben

A tiszta, gyermeki szellem

A tiszta, gyermeki szellem 268 Ft, határon túl: 1 uro III. évfolyam, 10. szám 2011. december A Magyar Teátrumi Társaság havilapja www.magyarteatrum.hu Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán! Pápai Erika 15. oldal Dunai Tamás

Részletesebben

NAXOS lemezajánló 2013/I.

NAXOS lemezajánló 2013/I. NAXOS lemezajánló 2013/I. Tartalom Prokofjev, a háborús zeneszerző (Prokofiev / Alsop) Bartók és Marin (Bartók / Alsop) Mozart bal kézről született szimfóniái? (Dussek / Häkkinen) Rimszkij-Korszakov mesél

Részletesebben

HANGOLÓ. Szeretem, hogy a közönség él és mozog. Vendégünk Fülei Balázs, zongoraművész. Pulpituson. Hegedűs Endre. Nagy magyar karmesterek

HANGOLÓ. Szeretem, hogy a közönség él és mozog. Vendégünk Fülei Balázs, zongoraművész. Pulpituson. Hegedűs Endre. Nagy magyar karmesterek HANGOLÓ 2013. ősz a Budafoki Dohnányi Zenekar ingyenes időszaki magazinja Pulpituson Kovács János, Rácz Márton Hegedűs Endre Japánban jobban ismerik? Nagy magyar karmesterek Fricsay Ferenc Együtt otthon

Részletesebben

Mennek vala ketten együtt

Mennek vala ketten együtt MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye Minden élettörténetben legalább két történet van. Az egyik személyes és kicsiben játszódik, valóságos szereplõkkel, a másik univerzális. Vagyis a

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2014. Karácsony 22. évfolyam 82. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 14-19. oldal Tartalom Antal Emília: Mit üzen a Betlehem? 1 Csorbai Virág: (9.A): Beszélgetés Huszárné Mánfai Máriával

Részletesebben

Mi viszi őket a Nemzetibe?

Mi viszi őket a Nemzetibe? 268 Ft, határon túl: 1 uro V. évfolyam, 5. szám 2013. május A Magyar Teátrumi Társaság havilapja www.magyarteatrum.hu Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán! Ráckevei Anna 8. oldal Vastag Tamás és

Részletesebben

II. évfolyam, 2. szám 2008. február. ingyenes kulturális havilap NÉMETH JUCI ÚJRA FELÁLLOK A SZÍNPADRA, ERRE SZÜLETTEM

II. évfolyam, 2. szám 2008. február. ingyenes kulturális havilap NÉMETH JUCI ÚJRA FELÁLLOK A SZÍNPADRA, ERRE SZÜLETTEM II. évfolyam, 2. szám 2008. február ingyenes kulturális havilap I N G Y E N E S NÉMETH JUCI ÚJRA FELÁLLOK A SZÍNPADRA, ERRE SZÜLETTEM TARTALOM T A 2008/2 MÉLYRE NÉZEL VÉLETLENÜL 4 Ágens az operapunk OSCAR

Részletesebben

XXVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1995. JANUÁR Főszerkesztő: Koltai Tamás

XXVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1995. JANUÁR Főszerkesztő: Koltai Tamás Bérczes László: MACEDÓN SIRÁLYOK 1 FORDÍTANI NEM KELL FÉLNETEK JÓ LESZ JÓL BŐGTÉL, OROSZLÁN!" 2 (Beszélgetés Nádasdy Ádám Szentivánéji álom-fordításáról) Géher István: A SZENTIVÁNÉJI ÁLOM ÚJ FORDÍTÁSAI

Részletesebben

268 Ft, határon túl: 1 uro. II. évfolyam, 8. szám 2010. október. Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán!

268 Ft, határon túl: 1 uro. II. évfolyam, 8. szám 2010. október. Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán! 268 Ft, határon túl: 1 uro II. évfolyam, 8. szám 2010. október A Magyar Teátrumi Társaság havilapja www.magyarteatrum.hu Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán! Kéri Kitty 15. oldal Kentaur díszlete

Részletesebben

RÁDIÓFÓNIA 3. 1975 2000.

RÁDIÓFÓNIA 3. 1975 2000. 1 RÁDIÓFÓNIA 3. 1975 2000. 1975. Új magyar zene a Rádióban Közönségdíj Hajdú Mihály: Magyar capriccio Kritikusok díja Balassa Sándor: Táblaképek (Tabulae) 1975. januárjában negyedik alkalommal rendezték

Részletesebben

II. évfolyam 2. szám 2006. tél

II. évfolyam 2. szám 2006. tél II. évfolyam 2. szám 2006. tél... nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené Róm 9,16 Október 23. Ünnepség az Oratóriumban 2005. október 21-én a Református Kollégium Oratóriumában

Részletesebben

A sikertörténet folytatódik

A sikertörténet folytatódik 2006. JÚNIUS 14., SZERDA A SZÍNHÁZI MELLÉKLETE Cseh Tamás hat év után visszatért a városba Napi háromezer látogató a honlapon Újrafelfedezett gyermek, és csodás hangú orgonák Miként tud elmélyülni a néző

Részletesebben

GESZTI PÉTER. színes kulturális havilap INGYENFREE KULTÚRVÁGTA. JANCSÓ MIKLÓS életrôl, halálról, filmrôl VÁMPÍROK BÁLJA a produceri színház

GESZTI PÉTER. színes kulturális havilap INGYENFREE KULTÚRVÁGTA. JANCSÓ MIKLÓS életrôl, halálról, filmrôl VÁMPÍROK BÁLJA a produceri színház 2007/1. szeptember EZ VAN! INGYENFREE színes kulturális havilap KULTÚRVÁGTA GESZTI PÉTER JANCSÓ MIKLÓS életrôl, halálról, filmrôl VÁMPÍROK BÁLJA a produceri színház GÔZ LÁSZLÓ a MOL Jazz Fesztiválról Music

Részletesebben

268 Ft, határon túl: 1 uro. I. évfolyam, 2. szám 2009. október. Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán!

268 Ft, határon túl: 1 uro. I. évfolyam, 2. szám 2009. október. Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán! 268 Ft, határon túl: 1 uro GOGOL 200 I. évfolyam, 2. szám 2009. október A Magyar Teátrumi Társaság havilapja www.magyarteatrum.hu Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán! Ukrán vagy orosz író? Két ország

Részletesebben

Tánctanulmányok. Blit z. In memoriam Darvas Iván Szigliget Vihar A Rajna kincse A walkür Háy/Pozsgai Szakonyi/Sultz

Tánctanulmányok. Blit z. In memoriam Darvas Iván Szigliget Vihar A Rajna kincse A walkür Háy/Pozsgai Szakonyi/Sultz 2007. AUGUSZTUS WWW.SZINHAZ.NET Tánctanulmányok Blit z In memoriam Darvas Iván Szigliget Vihar A Rajna kincse A walkür Háy/Pozsgai Szakonyi/Sultz Világszínház: London A német és orosz dokumentarista színház

Részletesebben

II. évfolyam, 1. szám 2008. január. ingyenes kulturális havilap GOGOL BORDELLO BARTÓK A MAGA KORÁBAN SZÉLSÔSÉG VOLT

II. évfolyam, 1. szám 2008. január. ingyenes kulturális havilap GOGOL BORDELLO BARTÓK A MAGA KORÁBAN SZÉLSÔSÉG VOLT II. évfolyam, 1. szám 2008. január ingyenes kulturális havilap I N G Y E N E S GOGOL BORDELLO BARTÓK A MAGA KORÁBAN SZÉLSÔSÉG VOLT TARTALOM T A 2008/1 HA BELEKEZDTÉL, FEJEZD IS BE 4 Tarr Béla filmrendezô,

Részletesebben

DAVID SZALAY. Szétzúzott világok írója. Rakovszky Zsuzsa a Szilánkokról. Grecsó Krisztián Megyek utánad. Tarján Tamás Dobozkönyvhét

DAVID SZALAY. Szétzúzott világok írója. Rakovszky Zsuzsa a Szilánkokról. Grecsó Krisztián Megyek utánad. Tarján Tamás Dobozkönyvhét 85. ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS 13. GYERMEKKÖNYVNAPOK WWW.KONYV7.HU XVIII. ÉVFOLYAM 2014. 2. SZÁM ELÔFIZETÔKNEK 350 Ft Rakovszky Zsuzsa a Szilánkokról Grecsó Krisztián Megyek utánad Tarján Tamás Dobozkönyvhét Szétzúzott

Részletesebben

IMPRESSZUM TARTALOM. FIGYELŐ Kurzusok, eredmények, ajánlók. ABLAK Nyissunk a zenén túli világra! REJTVÉNY Sudoku. MADÁRLÁTTA Erasmus beszámoló

IMPRESSZUM TARTALOM. FIGYELŐ Kurzusok, eredmények, ajánlók. ABLAK Nyissunk a zenén túli világra! REJTVÉNY Sudoku. MADÁRLÁTTA Erasmus beszámoló TARTALOM 03 IMPRESSZUM Főszerkesztő: Tóth Endre Főszerkesztő-helyettes: Kerner Mária Felelős kiadó: LFZE HÖK Kiadványterv, tördelés: H Art Photo and Design Kft. Olvasószerkesztő: Széman Emese Rózsa Szerkesztők:

Részletesebben