A HP OmniBook XE noteszgépek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HP OmniBook XE noteszgépek"

Átírás

1 A HP OmniBook XE noteszgépek Telepítési útmutató

2 Figyelmeztetés A kézikönyv és a benne közölt példák tájékoztató jellegűek, és előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak. A Hewlett-Packard Company jelen kézikönyvvel kapcsolatban semminemű garanciát nem vállal, ide értve többek között az anyag eladhatóságára vagy adott célra történő felhasználásra vonatkozó beleértett garanciát. A Hewlett-Packard Co. nem vállal felelősséget az előforduló hibákért, továbbá azokért a véletlenszerű vagy közvetett károkért, melyek jelen kézikönyvvel, a benne közölt példákkal, illetve azok felhasználásával függenek össze. Ausztrália és az Egyesül Királyság területén történő vásárlás esetén a következő kiegészítések érvényesek: A fenti nyilatkozatok és korlátozások az Ausztrália és az Egyesült Királyság területén történő vásárlásra nem vonatkoznak, valamint a fogyasztók törvénybe iktatott jogait érintik. Hewlett-Packard Company Minden jog fenntartva. A szerzői jogi törvény által engedélyezett esetek kivételével a Hewlett-Packard Company előzetes írásbeli engedélye nélkül jelen kézikönyv nem sokszorosítható, adaptálható vagy fordítható le. A terméket vezérlő programok szerzői jogi védelem hatálya alá esnek. Minden jog fenntartva. A Hewlett-Packard Co. előzetes írásbeli engedélye nélkül a programok nem másolhatók, adaptálhatók vagy fordíthatók le. A terméket vezérlő programok egyes részeinek jogtulajdonosa a Microsoft Corporation, a SystemSoft Corp., a Crystal Semiconductor Corporation, a Phoenix Technologies, Ltd., a Silicon Motion Corporation, az ESS és az Adobe Systems Incorporated. Az egyes programok további szerzői jogi információkat tartalmaznak. A Microsoft, az MS, az MS-DOS, a Windows és a Windows NT a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei. A Pentium és az Intel Inside embléma bejegyzett védjegyek az Egyesült Államokban, az MMX az Intel Corporation védjegye az Egyesült Államokban. A TrackPoint az International Business Machines Egyesült Államokban bejegyzett védjegye. Az Adobe és az Acrobat az Adobe Systems Incorporated védjegyei. Hewlett-Packard Company Mobile Computing Division Pruneridge Ave. Cupertino, CA Telepítési útmutató

3 HP szoftverhasználati engedély A HP OmniBook PC munkaállomások előre telepített szoftvereket tartalmaznak. Mielőtt továbblépne, olvassa el a Szoftverhasználati engedélyt. A készülék üzembe helyezése előtt olvassa el figyelmesen az alábbi szoftverhasználati engedélyt. A vevőt csak abban az esetben illeti meg a szoftver használatának joga, ha elfogadja a jelen Szoftverhasználati engedély valamennyi feltételét és kikötését. A készülék további működtetése a feltételek és kikötések elfogadását jelenti. Ha nem fogadja el a felhasználási engedély feltételeit és kikötéseit, akkor távolítsa el a merevlemezről a szoftvert, és semmisítse meg a Recovery (visszaállító) CD-lemezt, vagy a vételár teljes visszatérítése ellenében szolgáltassa vissza a számítógépet és a szoftvert. Ha folytatja a konfigurálást, azzal elfogadja a Szoftverhasználati engedély kikötéseit. Ha az alábbiakban másként nem szerepel, ez a HP szoftverhasználati engedély a HP számítógép részeként szállított valamennyi szoftvertermék használatát szabályozza. Ez a Szoftverhasználati engedély hatálytalanítja a számítógép csomagolásában található, on-line, dokumentációban vagy egyéb formában megjelenő valamennyi olyan szoftverhasználati engedélyt, amely nem a HP vállalattól származik. Megjegyzés: A Microsoft operációs rendszer használatát a Microsoft végfelhasználói licencszerződés (EULA) szabályozza. A szoftver használatát az alábbi felhasználási feltételek szabályozzák: Használat A vevő a szoftvert csak egy számítógépen használhatja. A vevő nem oszthatja meg a szoftvert hálózaton, és semmilyen egyéb módon nem használhatja több számítógépen. A vevő a törvényes felhatalmazás esetét kivéve nem fejtheti vissza a szoftver forráskódját. Másolatok és adaptációk A vevő a szoftverről a következő célokból készíthet másolatokat és adaptációt: (a) archiválási célok, vagy (b) amennyiben az adaptáció a szoftver egy adott számítógépen történő használatának lényeges lépése, feltéve, hogy ezek a másolatok és adaptációk nem kerülnek más irányú felhasználásra. Tulajdonjog A vevő elfogadja, hogy a fizikai adathordozó tulajdonjogán kívül a szoftverre nem formálhat egyéb tulajdonjogot. A vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szoftvert a törvény védi, és az a szerzői jogi jogszabályok hatálya alá esik. A vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szoftvert egy olyan külső szoftverfejlesztő cég terméke is lehet, melynek neve szerepel a szoftverhez tartozó szerzői jogi megjegyzésekben, és amely jogosult a vevőt felelőségre vonni, amennyiben az szerzői jogába ütköző cselekményt hajt végre, vagy megsérti jelen szerződés rendelkezéseit. Telepítési útmutató 3

4 Visszaállító CD-ROM (Recovery CD) Amennyiben a számítógéphez visszaállító CD-ROM is tartozik: (i) A visszaállító CD-ROM, illetve a támogató segédszoftver kizárólag azon HP számítógép merevlemezének helyreállításához használható, amelyhez a HP a termék-visszaállító CD-ROM-ot mellékelte. (ii) A visszaállító CD-n található, Microsoft által biztosított operációs rendszer használatát a Microsoft végfelhasználói licencszerződés (EULA) szabályozza. A szoftverhez fűződő jogok átruházása A vevő a szoftverhez fűződő jogait csak egészében ruházhatja harmadik félre, és csak abban az esetben, ha e harmadik fél előzetesen nyilatkozik arról, hogy aláveti magát jelen használati engedély feltételeinek. Ilyen átruházás esetén a vevő elismeri a szoftverhez fűződő jogainak megszűnését, és vállalja, hogy vagy megsemmisíti saját másolatait és adaptációit, vagy átadja azokat a harmadik félnek. A szoftverhasználati engedély továbbadása és a szoftver terjesztése A vevő a Hewlett-Packard előzetes írásbeli beleegyezése nélkül nem adhatja bérbe a szoftvert, és nem teheti közzé annak másolatait és adaptációit sem fizikai adathordozón, sem pedig telekommunikációs úton. A szoftverszerződés felbontása A Hewlett-Packardnak jogában áll felbontania ezt a szerződést, ha a vevő az itt részletezett kikötések bármelyikét megszegi, és azok után, hogy a Hewlett-Packard felkéri őt a helyzet orvoslására, ezt nem teszi meg a felkéréstől számított harminc (30) napon belül. Frissítések és bővítések A vevő elfogadja, hogy a szoftverhez nem járnak frissítések. A frissítéseket a vevő a Hewlett-Packardtól külön támogatási megállapodás keretében szerezheti be. Exportra vonatkozó záradék A vevő elfogadja, hogy sem a szoftvert sem annak másolatát vagy adaptációját nem exportálhatja a hatályos rendelkezések és az Egyesült Államok Exportfelügyelete szabályainak megszegésével. Az Egyesült Államok kormányára vonatkozó jogi korlátozások Az Egyesült Államok kormánya által történő használatra, másolásra és felfedésre a DFARS dokumentum Technikai adatokhoz és számítógépszoftverhez való jogok című kitételének (c)(1)(ii) albekezdésében olvasható korlátozások érvényesek. Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA U.S.A. Az Egyesült Államok kormányának Védelmi Minisztérium alá tartozó osztályaival és ügynökségeivel kapcsolatos jogok a FAR (c)(1,2) bekezdésében találhatók. Korábbi kiadások Első kiadás január A kézikönyvet újrahasznosított papírra nyomtatták. 4 Telepítési útmutató

5 Tartalomjegyzék Az OmniBook bemutatása...7 Leltár...8 Az OmniBook noteszgépre telepített szoftverek...8 További információk...9 Az OmniBook alkotórészeinek meghatározása...10 Elölnézet...10 Oldalnézet...11 Hátulnézet...12 Alulnézet...13 Állapotjelző lámpák...14 A számítógép beállítása...15 Az akkumulátor behelyezése...15 A noteszgép csatlakoztatása váltóáramhoz...16 A noteszgép csatlakoztatása telefonvonalhoz...16 A számítógép bekapcsolása...17 A Windows telepítése...17 A számítógép regisztrálása...19 Csatlakozás internetszolgáltatóhoz...20 Az OmniBook használata...21 A számítógép üzemeltetése...22 Az Fn gyorsbillentyűk használata...22 Az érintésérzékeny grafikus tábla használata...23 Utazás a számítógéppel...25 Az energiafogyasztás kezelése...26 Energiagazdálkodás a Windows 95 operációs rendszerben...26 Energiagazdálkodás a Windows NT 4.0 rendszerben...26 Energiagazdálkodás kézi használata a Windows 98 operációs rendszerben...27 Az akkumulátor energiájának használata...29 Az akkumulátor állapotának ellenőrzése...29 Teendők alacsony akkumulátorfeszültség esetén...30 Az OmniBook konfigurálása és bővítése...31 RAM-modulok telepítése...32 RAM-modulok eltávolítása...33 Merevlemez-meghajtó cseréje...34 A hibernálási partíció bővítése...35 Telepítési útmutató 5

6 Szerviz és terméktámogatás...37 A Hewlett-Packard korlátozott jótállási nyilatkozata...38 Az OmniBook noteszgép támogatása...40 Tájékozódás az OmniBook webhelyen...40 Technikai tanácsadás a HP vevőszolgálati webhelyen...41 A HP vevőszolgálati központ hívása...42 A javítószolgálat igénybevétele...44 A garanciális javítószolgálat igénybevétele...44 Az OmniBook noteszgép felkészítése szállításra...44 Problémamegoldás...45 Hibaelhárító technikák...46 A hardverműködés tesztelése...47 A diagnosztikai teszt futtatása...47 Diagnosztikai hajlékonylemez létrehozása...48 Szoftverek viszaállítása és újratelepítése...49 A merevlemez gyári telepítésének helyreállítása...49 Specifikációk és szabályozó információk...51 Hardver- és szoftverspecifikációk...52 Biztonsági információk...53 Tápkábelek...53 Akkumulátorral kapcsolatos biztonsági megfontolások...54 A lézereszközökkel kapcsolatos biztonsági megfontolások...54 LED-ek: biztonság...55 Szabályozással kapcsolatos információ...56 Európai Unió...56 Nemzetközi információ...57 Tárgymutató Telepítési útmutató

7 Az OmniBook bemutatása Telepítési útmutató 7

8 Az OmniBook bemutatása Leltár Leltár HP OmniBook XE2 noteszgép Fő akkumulátor Váltóáramú adapter és tápkábel Telefonvezeték amennyiben az OmniBook modemet is tartalmaz. A Kalauz lap OmniBook Setup Guide (Telepítési útmutató) OmniBook Recovery (visszaállító) CD, amely Windows helyreállító szolgáltatást és Windows illesztőprogramokat tartalmaz. Microsoft Windows kézikönyv (Windows 95, Windows 98 vagy Windows NT rendszerhez) Az OmniBook noteszgépre telepített szoftverek Szoftver VirusScan Elektronikus regisztráció Adobe Acrobat Reader QuickLink III efax HP DiagTools DVD Player Phoenix Advanced Power Management Phoenix Card Executive Szolgáltatás Megvédi az OmniBook noteszgépet az ártalmas fájloktól. További információ az on-line Felhasználói kézikönyvben A VirusScan segédprogram használata című részben található. Lehetővé teszi az OmniBook gyors és könnyű regisztrációját. További részletek a 19. oldalon lévő A számítógép regisztrálása című részben találhatók. Lehetővé teszi, hogy a dokumentumokat a világhálón gyakran használt Acrobat formátumban olvassa. Lehetővé teszi a faxgépekre és faxszoftverekre történő faxátvitelt, illetve engedélyezi az adatátvitelt. Lehetővé teszi, hogy meglévő címére faxokat fogadhasson. Alapvető és speciális hardverdiagnosztikai teszteket biztosít. A DVD-meghajtóval rendelkező számítógépek DVD-lejátszását vezérli (csak Windows 98 és Windows NT 4.0 rendszer esetén). Optimalizálja a rendszer működését, valamint az akkumulátor élettartamát (csak Windows NT 4.0 rendszer esetén). PC-kártyák használatát teszi lehetővé (csak Windows NT 4.0 rendszer esetén). 8 Telepítési útmutató

9 Az OmniBook bemutatása Leltár További információk Gratulálunk! Az OmniBook a személyi számítógépek új minőségét képviseli. Helytakarékos, könnyen hordozható, valamint a Hewlett-Packard termékeket fémjelző minőség és aprólékos pontosság jellemzi. Az OmniBook Kalauz bemutatja, hogyan állítható és üzemelhető be gyorsan az OmniBook. A Telepítési útmutató ismerteti az OmniBook telepítését és mûködtetését, illetve tájékoztat arról, probléma esetén hova fordulhat segítségért. Az alábbi táblázat ismerteti az OmniBook termékekről további tájékoztatást nyújtó forrásokat. Forrás OmniBook Felhasználói kézikönyv OmniBook Notes Bevezető Microsoft kézikönyv a Windows rendszerhez. OmniBook webhely (USA) Leírás A Felhasználói kézikönyv a merevlemezen található súgófájl. Részletes információkat tartalmaz az OmniBook noteszgépről (A kézikönyv indításához kattintson a Start gombra, mutasson a Programs pontra, majd kattintson az OmniBook Library parancsra; vagy kattintson duplán az asztalon található ikonra). Ez a dokumentum a kézikönyv befejezése után megjelent információkat tartalmazza (A dokumnetum indításához kattintson a Start gombra, mutasson a Programs pontra, majd kattintson az OmniBook Library parancsra; vagy kattintson duplán az asztalon található ikonra). A nyomtatott kézikönyv a Microsoft Windows rendszer hagyományos szolgáltatásainak használatával kapcsolatos információkat tartalmazza (a Windows 95, a Windows 98 vagy a Windows NT rendszerről, attól függően, hogy a számítógépen melyik operációs rendszer található). OmniBook webhely (Európa) HP Ügyfélszolgálati webhely Telepítési útmutató 9

10 Az OmniBook bemutatása Az OmniBook alkotórészeinek meghatározása Az OmniBook alkotórészeinek meghatározása Elölnézet 1 Az OmniBook noteszgép nyitó- és záróretesze 2 Beépített mikrofon 3 Kék tápkapcsoló 4 Állapotjelző lámpák 5 Beépített hangszórók 6 Érintésérzékeny grafikus tábla (mutatóeszköz) 7 Kattintógombok 8 A CD-lejátszó üzemmódjelzője (egyes CD-ROM- és DVD-meghajtót tartalmazó modelleken) 10 Telepítési útmutató

11 Az OmniBook bemutatása Az OmniBook alkotórészeinek meghatározása 9 A CD-lejátszó gombjai (egyes CD-ROMés DVD-meghajtót tartalmazó modelleken) 10 CD-ROM-meghajtó vagy DVD-meghajtó 11 Kensington zár helye (biztonsági csatlakozó) 12 A modem telefoncsatlakozója (egyes modelleken) Oldalnézet 13 PC-kártya eltávolítógombjai 14 PC-kártya és CardBus bővítőhelyei (felső és alsó) 15 Hajlékonylemez-meghajtó Telepítési útmutató 11

12 Az OmniBook bemutatása Az OmniBook alkotórészeinek meghatározása Hátulnézet 16 Párhuzamos port 17 Soros port 18 VGA-port (külső monitor) 19 Audio kimenet (külső hangszóró) 20 Mikrofoncsatlakozó 21 Infravörös port 22 USB-port 23 PS/2-port 24 Váltóáramú adapter csatlakozója 12 Telepítési útmutató

13 Az OmniBook bemutatása Az OmniBook alkotórészeinek meghatározása Alulnézet 25 Akkumulátor 26 Akkumulátorretesz 27 RAM-bővítőhely burkolata 28 Merevlemez-meghajtó 29 A merevlemez-meghajtó retesze és zárócsavarja 30 Rendszerleállító gomb (a számítógép újraindításához) 31 Portreplikáló csatlakozója Telepítési útmutató 13

14 Az OmniBook bemutatása Az OmniBook alkotórészeinek meghatározása Állapotjelző lámpák 1 Üzemmód 2 Váltóáram 3 Akkumulátor 4 Caps Lock 5 Num Lock 6 Scroll Lock 7 Hajlékonylemez-meghajtó 8 Merevlemez-meghajtó 9 CD-ROM- vagy DVD-meghajtó 14 Telepítési útmutató

15 Az OmniBook bemutatása A számítógép beállítása A számítógép beállítása Az akkumulátor behelyezése FIGYELEM! Az akkumulátort ne rongálja meg, ne szúrja ki, és ne tegye tűzbe. Az akkumulátor felrobbanhat, és veszélyes vegyi anyagokat bocsáthat ki. Az újratölthető akkumulátort megfelelő módon kell újrahasznosítani, illetve kiselejtezni. Az OmniBook noteszgép tartalmazza a behelyezett akkumulátort. Az eltávolított akkumulátor visszahelyéséhez az ábrán látható módon csúsztassa el a számítógép alján található akkumulátorreteszt, majd helyezze az akkumulátort az akkumulátorrekeszbe. Az akkumulátor behelyezését követően csatlakoztassa a váltóáramú adaptert az OmniBook noteszgéphez, és miközben dolgozik, töltse fel az akkumulátort. A kimerült akkumulátort feltöltöttre is cserélheti. Telepítési útmutató 15

16 Az OmniBook bemutatása A számítógép beállítása A noteszgép csatlakoztatása váltóáramhoz VIGYÁZAT! Kizárólag a termékhez gyártott, HP F1454A típusú váltóáramú adaptert használja. Bármilyen más típusú váltóáramú adapter használata az OmniBook noteszgép károsodásához, valamint a jótállás elévüléséhez vezethet. További tájékoztatást a termék jótállási nyilatkozatában találhat. Csatlakoztassa a konnektorba a váltóáramú adaptert, majd az ábrán látható módon kapcsolja az OmniBook hátoldalához. Elkezdődik az OmniBook akkumulátor feltöltése. A noteszgép csatlakoztatása telefonvonalhoz Egyes OmniBook modellek beépített modemmel rendelkeznek. Ha a számítógépben nem található modem, a telefonvonalhoz való csatlakozáshoz kártyamodemet, illetve külső modemet is használhat. 1. A telefonkábel egyik végét csatlakoztassa az OmniBook noteszgép (modemének) telefoncsatlakozójához. Ellenőrizze a kábel megfelelő illeszkedését. 2. A kábel másik végét csatlakoztassa a telefonaljzathoz. (Ha a kábel nem illeszkedik pontosan a telefonaljzathoz, adapterre lehet szükség.) 16 Telepítési útmutató

17 Az OmniBook bemutatása A számítógép beállítása VIGYÁZAT! VIGYÁZAT! Előfordulhat, hogy az OmniBook noteszgép beépített modeme több telefonvonal, házi alközpont (PBX) vagy ikertelefon használata esetén nem működik. A modemet nem lehet érmével működtetett telefonhoz csatlakoztatni. Az ilyen típusú csatlakozások ugyanis többletfeszültséget eredményezhetnek, ami a belső modem meghibásodását okozhatja. A telefonvonal csatlakoztatása előtt ellenőrizze annak típusát. Ha a modemet a Dél-Afrikai Köztársaságban szeretné használni, ajánlott külső túlfeszültség-levezetőt használni a számítógép villámlás vagy egyéb elektromos túlfeszültség által okozott károsodásának megelőzése céljából. A modem használata esetén a modemkábelhez igény szerint bármikor hatóságilag engedélyezett túlfeszültség-levezetőt csatlakoztathat. A számítógép bekapcsolása Tanács Nyomja meg a billentyűzet feletti kék színű tápkapcsolót. A Windows automatikusan elindul. Az OmniBook első bekapcsolásakor olvassa el a 17. oldalon A Windows telepítése című részt. Az üzemmódjelző (lásd a 14. oldal Állapotjelző lámpák című részét) fényei: Állandó zöld fény: Az OmniBook be van kapcsolva. Lassú villogás: Az OmniBook készenléti vagy felfüggesztett üzemmódban van. Nincs fény: Az OmniBook nincs bekapcsolva, vagy hibernált üzemmódban van. Az OmniBook kikapcsolásáról a 26. oldalon Az energiafogyasztás kezelése című részben olvashat. Ha az OmniBook akkumulátoros működtetéskor nem kapcsol be, előfordulhat, hogy az akkumulátor lemerült. Csatlakoztassa noteszgéphez a váltóáramú adaptert, és ismét nyomja meg a kék színű tápkapcsolót. A Windows telepítése Az OmniBook merevlemezén előtelepített Microsoft Windows (Windows 95, Windows 98 vagy Windows NT) operációs rendszer található. A számítógép első bekapcsolásakor a Windows telepítőprogram automatikusan elindul, hogy testreszabhassa a telepítést, regisztrálhassa a számítógépet, valamint hogy föliratkozhasson a kiválasztott internetszolgáltatóhoz. Telepítési útmutató 17

18 Az OmniBook bemutatása A számítógép beállítása A év A Hewlett-Packard nem biztosítja a nem általa gyártott termékek (például előre telepített operációs rendszerek vagy alkalmazások) képviseletét, és nem nyújt garanciát arra nézve, hogy azok megfelelnek-e a év által támasztott követelményeknek. A vásárlók közvetlenül a szoftver gyártójától tájékozódhatnak, milyen további intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy a termékek megfeleljenek a év által támasztott követelményeknek. A Microsoft jelezte, hogy operációs rendszerei és alkalmazásai nagy részénél a évre való átállás érdekében a felhasználóknak szervizcsomagokat kell telepíteniük, amelyeket a jövőben további frissítések követhetnek. A szervizcsomagok telepítésének szükségessége valószínűleg az OmniBook noteszgépen található Microsoft operációs rendszerre és alkalmazásokra is vonatkozik. Lépjen minél előbb kapcsolatba a Microsoft ügyfélszolgálatával a webhelyen vagy az MSFTY2K telefonszámon (kizárólag az Egyesült Államokban és Kanadában), vagy keresse föl a helyi Microsoft-irodát. A telepítés elkezdése előtt csatlakoztassa a váltóáramú adaptert a noteszgéphez, mivel előfordulhat, hogy az akkumulátor lemerül, mielőtt a Windows telepítése befejeződik. Emellett gondoskodjon arról, hogy a telefonvonal csatlakoztatva legyen a noteszgéphez. A modem csatlakoztatásával kapcsolatban olvassa el a 16. oldalon A noteszgép csatlakoztatása telefonvonalhoz című részt. 1. Nyomja meg a kék színű tápkapcsolót. 2. A Windows telepítőprogram automatikusan elindul. 3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ha a számítógép regisztrációjával kapcsolatban további információra van szüksége, olvassa el a 19. oldalon A számítógép regisztrálása című részt. Megjegyzések Windows 95 és Windows NT 4.0 operációs rendszer telepítése esetén meg kell adnia a szoftver termékazonosító számát. A számot a Microsoft Windows kézikönyvvel együtt kiadott eredetiséget igazoló tanúsítványon, illetve a noteszgép aljára ragasztott címkén találja. Ha a modemnél csatlakozási problémák merülnek föl, tárcsázzon újra, vagy ha ez sem hoz eredményt, ugorja át a termékregisztrációt és az internetszolgáltató kiválasztását. 18 Telepítési útmutató

19 Az OmniBook bemutatása A számítógép beállítása A számítógép regisztrálása A Windows telepítését követően mindenképpen regisztrálja OmniBook noteszgépét. A regisztrálás ingyenes és gyors művelet, amely biztosítja, hogy a termékekkel kapcsolatos új információkról, terméktámogatásról, bővítésekről és kiegészítésekről időben értesüljön. A regisztrálás során közölt információkat a Hewlett-Packard és a Microsoft a termékek és szolgáltatások minőségének emelésére használja fel. A regisztrálás három módon végezhető el: modem, telefon vagy fax segítségével. Modemes regisztrálás Ha Windows 98 operációs rendszert használ, a program automatikusan felajánlja a regisztrálást. Modemes regisztrálás esetén ellenőrizze, hogy csatlakoztatta-e a noteszgéphez a telefonvonalat, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ha Windows 95 vagy Windows NT 4.0 operációs rendszert használ, a program nem ajánlja fel automatikusan a regisztrálást, viszont ha duplán kattint asztal HP OmniBook Registration ikonjára, a regisztrálást modemen keresztül is elvégezheti. Ellenőrizze a telefonvonal csatlakozását, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ha úgy dönt, hogy a terméket nem regisztrálja azonnal, a modemes regisztrálást később is elvégezheti az asztal HP OmniBook Registration ikonjára történő dupla kattintással. (Az ikon a regisztrálás után eltűnik.) Telefonos regisztráció A HP ügyfélszolgálati központnál telefonon keresztül is regisztrálhatja a terméket. A telefonszámok a 42. oldalon A HP vevőszolgálati központ hívása című részben találhatók. Regisztrálás fax segítségével Ha a számítógéphez csatlakoztatva van nyomtató, nyomtassa ki a regisztráció egy példányát, a regisztrálás elvégzéséhez pedig faxolja a megfelelő faxszámra. A faxszámot a regisztrációs űrlapon találja. Telepítési útmutató 19

20 Az OmniBook bemutatása A számítógép beállítása Tanács Gondoskodjon arról, hogy a regisztrálás során megad valamilyen személyes azonosítót (például az anyja nevét) vagy más olyan rövid karaktersort, amelyet nem felejt el. Szolgáltatás kérésekor a Hewlett-Packard vállalat ezzel az adattal azonosítja a noteszgép tulajdonosát. A regisztrálással a következő műveletekre kerül sor: Bejegyeztetheti az OmniBook XE noteszgépre vonatkozó tulajdonjogát a Hewlett- Packard vállalatnál, valamint jogosultságot szerezhet a szolgáltatásban, terméktámogatásban és tájékoztatásban való részesüléshez. Bejegyeztetheti a Windows 98 operációs rendszerre vonatkozó tulajdonjogát a Microsoftnál. Ha Windows 95 vagy Windows NT 4.0 operációs rendszerrel rendelkezik, az operációs rendszert a Microsoftnál külön kell regisztrálnia. Csatlakozás internetszolgáltatóhoz Ha helyi (LAN) hálózaton keresztül nincs hozzáférése az Internethez, ajánlott föliratkozni valamely internetszolgáltatóhoz, illetve beállítani számítógépét a meglévő internetszolgáltató használatához. (Nemzetközi angol modelleken ez a lehetőség nem érhető el.) A számítógép első bekapcsolásakor lehetőség nyílt internetszolgáltató kiválasztására. Ha akkor nem iratkozott föl egyik szolgáltatóhoz sem, csatlakoztasson számítógépéhez telefonvonalat, és végezze le az alábbi lépéseket: Kattintson a Start menü Programs pontjára, majd az Online Services parancsra, és jelölje ki a felsorolt szolgáltatók közül az egyiket. Ezzel elkezdődik a kiválasztott online szolgáltatóhoz történő regisztrálás folyamata. vagy Kattintson az asztalon található Connect to the Internet ikonra. Elindul az internettelepítő varázsló, amely segítségével megkeresheti a helyi internetszolgáltatókat. 20 Telepítési útmutató

21 Az OmniBook használata Telepítési útmutató 21

22 Az OmniBook használata A számítógép üzemeltetése A számítógép üzemeltetése Az Fn gyorsbillentyűk használata Az Fn billentyű és egy másik billentyű kombinációja gyorsbillentyűt (gyorsbillentyűsorozatot) eredményez, mellyel különféle módokon vezérelhető a rendszer. A megfelelő billentyű lenyomása közben tartsa lenyomva az Fn billentyűt. (Külső billentyűzet használata közben tartsa lenyomva a Ctrl+Alt billentyűket és a megfelelő billentyűt.) Gyorsbillentyű Fn + F1 Fn + F2 Fn + F3 Fn + F4 Fn + F5 Fn + F6 Fn + FELFELÉ NYÍL Fn + LEFELÉ NYÍL Fn + F12 Fn + NumLock Művelet A monitor kontrasztjának növelése (kizárólag HPA-kijelzőknél) A monitor kontrasztjának csökkentése (kizárólag HPA-kijelzőknél) Átváltás készenléti üzemmódba Átváltás felfüggesztett üzemmódba Átváltás hibernált üzemmódba Átváltás hangos vagy hang nélküli működésre (elnémítás) A hangerő növelése A hangerő csökkentése Átváltás a beépített, a külső és az egyidejű megjelenítések használata között A Scroll Lock ki- és bekapcsolása 22 Telepítési útmutató

23 Az OmniBook használata A számítógép üzemeltetése Az érintésérzékeny grafikus tábla használata Az egérmutató képernyőn észlelhető mozgását és sebességét vezérlő érintésérzékeny mutatóeszköz az OmniBook noteszgép része. 1. Hüvelykujját vagy bármelyik ujját húzza a grafikus táblán abba az irányba, amerre a mutatót mozgatni szeretné. 2. Kijelöléshez használja a kattintógombokat, melyek az egér bal és jobb gombjához hasonlóan működnek. A gombokra való kattintás helyett finoman a grafikus táblára is üthet. Alkalmazás megnyitásához helyezze a mutatót az alkalmazás ikonja fölé, majd gyorsan kattintson a bal gombbal kétszer egymás után. Menüpontok kiválasztásához helyezze a mutatót a menüpont fölé, majd kattintson a bal gombbal egyszer. Adott elem helyi menüjének megnyitásához helyezze a mutatót az elem fölé, majd kattintson a jobb gombbal. Elem húzásához húzza a mutatót az elem fölé. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bal gombot, mialatt a mutatót az új helyre húzza. Engedje el a gombot. Telepítési útmutató 23

24

25 Utazás a számítógéppel Telepítési útmutató 25

26 Utazás a számítógéppel Az energiafogyasztás kezelése Az energiafogyasztás kezelése Hogyan lehet az akkumulátor működési idejét a teljesítmény csökkenése nélkül maximálisan kihasználni, amikor nem használja a számítógépet? Az energiafogyasztás csökkentése és az akkumulátor élettartamának növelése érdekében nem feltétlenül szükséges kikapcsolnia a számítógépet. A Windows 98 operációs rendszer speciális energiagazdálkodása (Advanced Power Management APM) az energiafogyasztás csökkentésére kézi és automatizált eszközöket biztosít. Az energiagazdálkodás beállításai a megfelelő billentyű lenyomásával bármely időpontban kézzel is elindíthatók. Lásd az Energiagazdálkodás kézi használata a Windows 98 operációs rendszerben című részt a 27. oldalon. Az energiagazdálkodást úgy is beállíthatja, hogy a rendszer az energiagazdálkodás adott szolgáltatását a beállítot időpontban automatikusan elindítsa. Lásd az című részt az on-line Felhasználói kézikönyvben. Energiagazdálkodás a Windows 95 operációs rendszerben Az APM Windows 95 rendszerben nem használható, viszont az operációs rendszer számos energiagazdálkodással kapcsolatos szolgáltatást tartalmaz. Rendelkezésre áll például akkumulátormérő óra, az IDE merevlemezt alacsony energiafelhasználási üzemmódba állíthatja, a rendszer működését pedig a Tálcáról manuálisan is felfüggesztheti. A szolgáltatások a Windows 95 Control Panel ablakában található Power kisalkalmazással állíthatók be. A Windows 95 említett szolgáltatásain kívül az OmniBook BIOS további lehetőségeket kínál. A BIOS Setup segédprogramról a Tips and Troubleshooting fájlból tájékozódhat. (A Tips and Troubleshooting fájl megtekintésével kapcsolatban további információ a 40. oldalon a "Tájékozódás az OmniBook webhelyen" című részben található.) Energiagazdálkodás a Windows NT 4.0 rendszerben Windows NT 4.0 operációs rendszert futtató noteszgépeken a Phoenix Advanced Power Management van előre telepítve, amely a Windows 98 APM programtól némileg eltérően működik. Részletes tájékoztatást az alkalmazás Help menüjében talál. 26 Telepítési útmutató

27 Utazás a számítógéppel Az energiafogyasztás kezelése Energiagazdálkodás kézi használata a Windows 98 operációs rendszerben Az alábbi három leállítási mód segítségével az OmniBook noteszgépet sajátkezűleg bármikor leállíthatja. Készenléti üzemmód Művelet Feltétele A készenléti üzemmód vége A rendszer kikapcsolja a kijelzőt és a merevlemezt. Az aktuális munkamenetet a rendszer a RAM memóriában tárolja. Fn+F3 vagy Fn+F4, illetve Start, Shut Down, Standby. Az aktuális munkamenethez való visszatéréshez nyomja meg a kék színű tápkapcsolót. A készenléti üzemmód akkor érvényesül automatikusan, ha letelik a Power Management Properties ablakban megadott időtartam. Hibernálás Művelet Feltétele A hibernált üzemmódvége A rendszer lemezre menti az aktuális munkamenetet, majd leállítja a számítógépet. A maximális energiamegtakarítás mellett lehetőség nyílik az aktuális munkamenet visszaállítására is. Az Fn+F5 billentyűkombináció lenyomása. Az aktuális munkamenet visszaállításához nyomja meg a kék színű tápkapcsolót. A művelet néhány másodpercig tart. A számítógép a következő feltételek mellett is átvált hibernált üzemmódba: Az akkumulátor töltöttsége kritikusan alacsony szintre csökken (lásd a Teendők alacsony akkumulátorfeszültség esetén című részt a 30. oldalon). A BIOS Setup segédprogram időtúllépési időtartama véget ér (alapértelmezés szerint a készenléti üzemmód érvénybe lépése után két órával). Telepítési útmutató 27

HP hordozható számítógép. Telepítési útmutató

HP hordozható számítógép. Telepítési útmutató HP hordozható számítógép Telepítési útmutató Figyelmeztetés A jelen kézikönyv és a benne ismertetett példák tájékoztató jellegűek, és előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. A Hewlett-Packard Company

Részletesebben

Első lépések Compaq Notebook sorozat

Első lépések Compaq Notebook sorozat b Első lépések Compaq Notebook sorozat Dokumentum cikkszáma: 266551-212 2002. június Ez az útmutató ismerteti a hardver és szoftver üzembehelyezésével, a számítógép használatával és a problémák elhárításával

Részletesebben

INSPIRON TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

INSPIRON TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ INSPIRON TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ INSPIRON TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ Típus: PP19S Megjegyzések, figyelmeztetések és óvintézkedések MEGJEGYZÉS: A MEGJEGYZÉSEK a számítógép biztonságosabb és hatékonyabb használatát

Részletesebben

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 digitális síkágyas lapolvasók

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 digitális síkágyas lapolvasók hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 digitális síkágyas lapolvasók felhasználói kézikönyv hp scanjet 2400, 3670, 3690 és 3970 digitális síkágyas lapolvasók felhasználói kézikönyv szerz i jogi szabályozásra

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató Copyright 2012, 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Bluetooth jelölés a jogtulajdonos védjegye, amelyet a Hewlett-Packard Company licencmegállapodás keretében használ.

Részletesebben

Joybook A52/C41 sorozat felhasználói kézikönyv

Joybook A52/C41 sorozat felhasználói kézikönyv Joybook A52/C41 sorozat felhasználói kézikönyv Copyright A szerzői jogok 2007 a BenQ Corporation-t illetik. Minden jog fenntartva. A vállalat előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a kiadvány sem részben,

Részletesebben

A gyártó a dokumentumban található információkat előzetes figyelmeztetés nélkül módosíthatja.

A gyártó a dokumentumban található információkat előzetes figyelmeztetés nélkül módosíthatja. Első lépések Szerzői jog és licenc Az egyetlen szavatosság a Hewlett-Packard termékekre és szolgáltatásokra az ilyen termékeket és szolgáltatásokat kísérő kifejezett nyilatkozatban van közzétéve. A jelen

Részletesebben

Útmutató a hardver használatához HP Notebook sorozat

Útmutató a hardver használatához HP Notebook sorozat Útmutató a hardver használatához HP Notebook sorozat Dokumentum cikkszáma: 355386-211 2003. november Ez az útmutató a hordozható számítógép hardverjellemzőit és azok használatát, valamint a külső eszközök

Részletesebben

NOTEBOOK REFERENCIA KÉZIKÖNYV

NOTEBOOK REFERENCIA KÉZIKÖNYV NOTEBOOK REFERENCIA KÉZIKÖNYV Tartalom 1. Fejezet: A referencia kézikönyv ismertetése............................ 1 A kézikönyv ismertetése........................ 2 Az online Felhasználói kézikönyv használata........

Részletesebben

NOTEBOOK REFERENCIA KÉZIKÖNYV

NOTEBOOK REFERENCIA KÉZIKÖNYV NOTEBOOK REFERENCIA KÉZIKÖNYV Tartalom 1 fejezet: A referencia kézikönyv ismertetése............................ 1 A kézikönyv ismertetése........................ 2 Az online Felhasználói kézikönyv használata........

Részletesebben

INSPIRON ÜZEMBEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ

INSPIRON ÜZEMBEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ INSPIRON ÜZEMBEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ Típus PP19S Megjegyzések, figyelmeztetések és Vigyázat üzenetek MEGJEGYZÉS: A MEGJEGYZÉSEK a számítógép biztonságosabb és hatékonyabb használatát elősegítő fontos tudnivalókat

Részletesebben

INSPIRON TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

INSPIRON TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ INSPIRON TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ INSPIRON TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ Típusszám: DCSLF Megjegyzések, figyelmeztetések és óvintézkedések MEGJEGYZÉS: A MEGJEGYZÉSEK a számítógép biztonságosabb és hatékonyabb használatát

Részletesebben

HP noteszgép. Kézikönyv

HP noteszgép. Kézikönyv HP noteszgép Kézikönyv Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Bluetooth név a jogtulajdonos védjegye, amelyet a Hewlett-Packard Company licencmegállapodás keretében használ. Az Intel

Részletesebben

TravelMate 660-as sorozat. Felhasználói kézikönyv

TravelMate 660-as sorozat. Felhasználói kézikönyv TravelMate 660-as sorozat Felhasználói kézikönyv Szerzõi jog'2003 Acer Incorporated Minden jog fenntartva TravelMate 660-as sorozatú hordozható számítógép - Felhasználói kézikönyv Eredeti kiadás: 2003.

Részletesebben

Dell XPS 630i Felhasználói kézikönyv

Dell XPS 630i Felhasználói kézikönyv Dell XPS 630i Felhasználói kézikönyv Model DCDR01 www.dell.com support.dell.com Megjegyzések, figyelmeztetések és óvintézkedések MEGJEGYZÉS: A MEGJEGYZÉSEK a számítógép biztonságosabb és hatékonyabb használatát

Részletesebben

HP ScanJet lapolvasó 1

HP ScanJet lapolvasó 1 H HP ScanJet lapolvasó 1 Üzembe helyezési melléklet 1 Mielõtt elkezdené 2 A lapolvasó csatlakoztatása 3 Üzembe helyezési problémák megoldása A lapolvasó használata 4 munkacsoportban 5 Segítségkérés 6 Garancia

Részletesebben

ThinkPad R40 sorozat Üzemeltetési és hibajavítási kézikönyv

ThinkPad R40 sorozat Üzemeltetési és hibajavítási kézikönyv ThinkPad R40 sorozat Üzemeltetési és hibajavítási kézikönyv ThinkPad R40 sorozat Üzemeltetési és hibajavítási kézikönyv Megjegyzés Mielőtt ezt az információt és az általa támogatott terméket használná,

Részletesebben

ÜZEMBEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ

ÜZEMBEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÜZEMBEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ Típus: PP39L ÜZEMBEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ Megjegyzések, figyelmeztetések és Vigyázat üzenetek MEGJEGYZÉS: A MEGJEGYZÉSEK a számítógép biztonságosabb és hatékonyabb használatát elősegítő

Részletesebben

HP Notebook PC Felhasználói kézikönyv

HP Notebook PC Felhasználói kézikönyv HP Notebook PC Felhasználói kézikönyv Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Bluetooth jelölés a jogtulajdonos kereskedelmi védjegye, amelyet a Hewlett- Packard Company licencmegállapodás

Részletesebben

Notebook PC. Felhasználói kézikönyv. Hug2882 / 2006. November

Notebook PC. Felhasználói kézikönyv. Hug2882 / 2006. November Notebook PC Felhasználói kézikönyv Hug2882 / 2006. November Tartalomjegyzék 1. A Notebook PC bemutatása...5 A felhasználói kézikönyvről...6 Megjegyzések a kézikönyvhöz...6 A Notebook PC előkészítése...9

Részletesebben

Veriton Sorozat. Felhasználói Kézikönyv

Veriton Sorozat. Felhasználói Kézikönyv Veriton Sorozat Felhasználói Kézikönyv Copyright 2006 Acer Incorporated Minden jog fenntartva. Veriton Sorozat Felhasználói kézikönyv Első kiadás: július 2006 A jelen dokumentáció tartalma időközönként

Részletesebben

Felhasználói útmutató. Személyi számítógép VPCE sorozat

Felhasználói útmutató. Személyi számítógép VPCE sorozat Felhasználói útmutató Személyi számítógép VPCE sorozat n 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 További információk a VAIO számítógépről... 5 Ergonómiai szempontok... 7 Az első lépések... 9 A kezelőszervek és

Részletesebben

ÜZEMBEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ

ÜZEMBEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÜZEMBEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÜZEMBEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ Szabályozó modell: P09E Szabályozó típus: P09E001 Megjegyzések, figyelmeztetések és Vigyázat üzenetek MEGJEGYZÉS: A MEGJEGYZÉSEK a számítógép biztonságosabb

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Norton Internet Security 2006 Felhasználói kézikönyv A 9,0-s programverzió dokumentációja Copyright 2005 Symantec Corporation. Minden jog fenntartva. A Symantec, a Symantec embléma,

Részletesebben

7500 Series használati útmutató

7500 Series használati útmutató 7500 Series használati útmutató 2007. május www.lexmark.com Biztonsági tájékoztató A készülékhez csak a mellékelt tápegységet és tápkábelt használja, vagy a gyártó által ajánlott, cserealkatrészként vásárolt

Részletesebben

TravelMate 2300/4000/4500 Sorozat. Felhasználói Útmutató

TravelMate 2300/4000/4500 Sorozat. Felhasználói Útmutató TravelMate 2300/4000/4500 Sorozat Felhasználói Útmutató Copyright 2004. Acer Incorporated. Minden jog fenntartva. TravelMate 2300/4000/4500 Sorozat Felhasználói útmutató Eredeti kiadás: Július 2004. Az

Részletesebben

TravelMate 240/250 -es sorozat. Felhasználói kézikönyv

TravelMate 240/250 -es sorozat. Felhasználói kézikönyv TravelMate 240/250 -es sorozat Felhasználói kézikönyv Szerzõi jog'2003 Acer Incorporated Minden jog fenntartva TravelMate 240/250-es sorozatú hordozható számítógép - Felhasználói kézikönyv Eredeti kiadás:

Részletesebben

Gyors kezdési és hibaelhárítási útmutató

Gyors kezdési és hibaelhárítási útmutató Gyors kezdési és hibaelhárítási útmutató TARTALOMJEGYZÉK Fontos információk 2 Számítógépes alapismeretek 4 Biztonság és kényelem... 4 Biztonsági óvintézkedések... 4 Egészségügyi óvintézkedések... 4 Ismerkedés

Részletesebben

Gyorsindító & Hibajavítási útmutató

Gyorsindító & Hibajavítási útmutató T ARTALOMJEGYZÉK Fontos információk 2 Számítógépes alapismeretek 3 Biztonság és kényelem... 3 Biztonsági óvintézkedések... 3 Egészségügyi óvintézkedések... 3 Ismerkedés a számítógéppel... 4 A billentyűzet

Részletesebben

HUG7051. Használati utasítás Notebook PC-hez

HUG7051. Használati utasítás Notebook PC-hez HUG7051 Használati utasítás Notebook PC-hez Március 2012 Tartalomjegyzék A Notebook PC bemutatása A felhasználói kézikönyvről... 6 Megjegyzések a kézikönyvhöz... 6 Biztonsági óvintézkedések... 7 A Notebook

Részletesebben