A HP OmniBook XE noteszgépek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HP OmniBook XE noteszgépek"

Átírás

1 A HP OmniBook XE noteszgépek Telepítési útmutató

2 Figyelmeztetés A kézikönyv és a benne közölt példák tájékoztató jellegűek, és előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak. A Hewlett-Packard Company jelen kézikönyvvel kapcsolatban semminemű garanciát nem vállal, ide értve többek között az anyag eladhatóságára vagy adott célra történő felhasználásra vonatkozó beleértett garanciát. A Hewlett-Packard Co. nem vállal felelősséget az előforduló hibákért, továbbá azokért a véletlenszerű vagy közvetett károkért, melyek jelen kézikönyvvel, a benne közölt példákkal, illetve azok felhasználásával függenek össze. Ausztrália és az Egyesül Királyság területén történő vásárlás esetén a következő kiegészítések érvényesek: A fenti nyilatkozatok és korlátozások az Ausztrália és az Egyesült Királyság területén történő vásárlásra nem vonatkoznak, valamint a fogyasztók törvénybe iktatott jogait érintik. Hewlett-Packard Company Minden jog fenntartva. A szerzői jogi törvény által engedélyezett esetek kivételével a Hewlett-Packard Company előzetes írásbeli engedélye nélkül jelen kézikönyv nem sokszorosítható, adaptálható vagy fordítható le. A terméket vezérlő programok szerzői jogi védelem hatálya alá esnek. Minden jog fenntartva. A Hewlett-Packard Co. előzetes írásbeli engedélye nélkül a programok nem másolhatók, adaptálhatók vagy fordíthatók le. A terméket vezérlő programok egyes részeinek jogtulajdonosa a Microsoft Corporation, a SystemSoft Corp., a Crystal Semiconductor Corporation, a Phoenix Technologies, Ltd., a Silicon Motion Corporation, az ESS és az Adobe Systems Incorporated. Az egyes programok további szerzői jogi információkat tartalmaznak. A Microsoft, az MS, az MS-DOS, a Windows és a Windows NT a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei. A Pentium és az Intel Inside embléma bejegyzett védjegyek az Egyesült Államokban, az MMX az Intel Corporation védjegye az Egyesült Államokban. A TrackPoint az International Business Machines Egyesült Államokban bejegyzett védjegye. Az Adobe és az Acrobat az Adobe Systems Incorporated védjegyei. Hewlett-Packard Company Mobile Computing Division Pruneridge Ave. Cupertino, CA Telepítési útmutató

3 HP szoftverhasználati engedély A HP OmniBook PC munkaállomások előre telepített szoftvereket tartalmaznak. Mielőtt továbblépne, olvassa el a Szoftverhasználati engedélyt. A készülék üzembe helyezése előtt olvassa el figyelmesen az alábbi szoftverhasználati engedélyt. A vevőt csak abban az esetben illeti meg a szoftver használatának joga, ha elfogadja a jelen Szoftverhasználati engedély valamennyi feltételét és kikötését. A készülék további működtetése a feltételek és kikötések elfogadását jelenti. Ha nem fogadja el a felhasználási engedély feltételeit és kikötéseit, akkor távolítsa el a merevlemezről a szoftvert, és semmisítse meg a Recovery (visszaállító) CD-lemezt, vagy a vételár teljes visszatérítése ellenében szolgáltassa vissza a számítógépet és a szoftvert. Ha folytatja a konfigurálást, azzal elfogadja a Szoftverhasználati engedély kikötéseit. Ha az alábbiakban másként nem szerepel, ez a HP szoftverhasználati engedély a HP számítógép részeként szállított valamennyi szoftvertermék használatát szabályozza. Ez a Szoftverhasználati engedély hatálytalanítja a számítógép csomagolásában található, on-line, dokumentációban vagy egyéb formában megjelenő valamennyi olyan szoftverhasználati engedélyt, amely nem a HP vállalattól származik. Megjegyzés: A Microsoft operációs rendszer használatát a Microsoft végfelhasználói licencszerződés (EULA) szabályozza. A szoftver használatát az alábbi felhasználási feltételek szabályozzák: Használat A vevő a szoftvert csak egy számítógépen használhatja. A vevő nem oszthatja meg a szoftvert hálózaton, és semmilyen egyéb módon nem használhatja több számítógépen. A vevő a törvényes felhatalmazás esetét kivéve nem fejtheti vissza a szoftver forráskódját. Másolatok és adaptációk A vevő a szoftverről a következő célokból készíthet másolatokat és adaptációt: (a) archiválási célok, vagy (b) amennyiben az adaptáció a szoftver egy adott számítógépen történő használatának lényeges lépése, feltéve, hogy ezek a másolatok és adaptációk nem kerülnek más irányú felhasználásra. Tulajdonjog A vevő elfogadja, hogy a fizikai adathordozó tulajdonjogán kívül a szoftverre nem formálhat egyéb tulajdonjogot. A vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szoftvert a törvény védi, és az a szerzői jogi jogszabályok hatálya alá esik. A vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szoftvert egy olyan külső szoftverfejlesztő cég terméke is lehet, melynek neve szerepel a szoftverhez tartozó szerzői jogi megjegyzésekben, és amely jogosult a vevőt felelőségre vonni, amennyiben az szerzői jogába ütköző cselekményt hajt végre, vagy megsérti jelen szerződés rendelkezéseit. Telepítési útmutató 3

4 Visszaállító CD-ROM (Recovery CD) Amennyiben a számítógéphez visszaállító CD-ROM is tartozik: (i) A visszaállító CD-ROM, illetve a támogató segédszoftver kizárólag azon HP számítógép merevlemezének helyreállításához használható, amelyhez a HP a termék-visszaállító CD-ROM-ot mellékelte. (ii) A visszaállító CD-n található, Microsoft által biztosított operációs rendszer használatát a Microsoft végfelhasználói licencszerződés (EULA) szabályozza. A szoftverhez fűződő jogok átruházása A vevő a szoftverhez fűződő jogait csak egészében ruházhatja harmadik félre, és csak abban az esetben, ha e harmadik fél előzetesen nyilatkozik arról, hogy aláveti magát jelen használati engedély feltételeinek. Ilyen átruházás esetén a vevő elismeri a szoftverhez fűződő jogainak megszűnését, és vállalja, hogy vagy megsemmisíti saját másolatait és adaptációit, vagy átadja azokat a harmadik félnek. A szoftverhasználati engedély továbbadása és a szoftver terjesztése A vevő a Hewlett-Packard előzetes írásbeli beleegyezése nélkül nem adhatja bérbe a szoftvert, és nem teheti közzé annak másolatait és adaptációit sem fizikai adathordozón, sem pedig telekommunikációs úton. A szoftverszerződés felbontása A Hewlett-Packardnak jogában áll felbontania ezt a szerződést, ha a vevő az itt részletezett kikötések bármelyikét megszegi, és azok után, hogy a Hewlett-Packard felkéri őt a helyzet orvoslására, ezt nem teszi meg a felkéréstől számított harminc (30) napon belül. Frissítések és bővítések A vevő elfogadja, hogy a szoftverhez nem járnak frissítések. A frissítéseket a vevő a Hewlett-Packardtól külön támogatási megállapodás keretében szerezheti be. Exportra vonatkozó záradék A vevő elfogadja, hogy sem a szoftvert sem annak másolatát vagy adaptációját nem exportálhatja a hatályos rendelkezések és az Egyesült Államok Exportfelügyelete szabályainak megszegésével. Az Egyesült Államok kormányára vonatkozó jogi korlátozások Az Egyesült Államok kormánya által történő használatra, másolásra és felfedésre a DFARS dokumentum Technikai adatokhoz és számítógépszoftverhez való jogok című kitételének (c)(1)(ii) albekezdésében olvasható korlátozások érvényesek. Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA U.S.A. Az Egyesült Államok kormányának Védelmi Minisztérium alá tartozó osztályaival és ügynökségeivel kapcsolatos jogok a FAR (c)(1,2) bekezdésében találhatók. Korábbi kiadások Első kiadás január A kézikönyvet újrahasznosított papírra nyomtatták. 4 Telepítési útmutató

5 Tartalomjegyzék Az OmniBook bemutatása...7 Leltár...8 Az OmniBook noteszgépre telepített szoftverek...8 További információk...9 Az OmniBook alkotórészeinek meghatározása...10 Elölnézet...10 Oldalnézet...11 Hátulnézet...12 Alulnézet...13 Állapotjelző lámpák...14 A számítógép beállítása...15 Az akkumulátor behelyezése...15 A noteszgép csatlakoztatása váltóáramhoz...16 A noteszgép csatlakoztatása telefonvonalhoz...16 A számítógép bekapcsolása...17 A Windows telepítése...17 A számítógép regisztrálása...19 Csatlakozás internetszolgáltatóhoz...20 Az OmniBook használata...21 A számítógép üzemeltetése...22 Az Fn gyorsbillentyűk használata...22 Az érintésérzékeny grafikus tábla használata...23 Utazás a számítógéppel...25 Az energiafogyasztás kezelése...26 Energiagazdálkodás a Windows 95 operációs rendszerben...26 Energiagazdálkodás a Windows NT 4.0 rendszerben...26 Energiagazdálkodás kézi használata a Windows 98 operációs rendszerben...27 Az akkumulátor energiájának használata...29 Az akkumulátor állapotának ellenőrzése...29 Teendők alacsony akkumulátorfeszültség esetén...30 Az OmniBook konfigurálása és bővítése...31 RAM-modulok telepítése...32 RAM-modulok eltávolítása...33 Merevlemez-meghajtó cseréje...34 A hibernálási partíció bővítése...35 Telepítési útmutató 5

6 Szerviz és terméktámogatás...37 A Hewlett-Packard korlátozott jótállási nyilatkozata...38 Az OmniBook noteszgép támogatása...40 Tájékozódás az OmniBook webhelyen...40 Technikai tanácsadás a HP vevőszolgálati webhelyen...41 A HP vevőszolgálati központ hívása...42 A javítószolgálat igénybevétele...44 A garanciális javítószolgálat igénybevétele...44 Az OmniBook noteszgép felkészítése szállításra...44 Problémamegoldás...45 Hibaelhárító technikák...46 A hardverműködés tesztelése...47 A diagnosztikai teszt futtatása...47 Diagnosztikai hajlékonylemez létrehozása...48 Szoftverek viszaállítása és újratelepítése...49 A merevlemez gyári telepítésének helyreállítása...49 Specifikációk és szabályozó információk...51 Hardver- és szoftverspecifikációk...52 Biztonsági információk...53 Tápkábelek...53 Akkumulátorral kapcsolatos biztonsági megfontolások...54 A lézereszközökkel kapcsolatos biztonsági megfontolások...54 LED-ek: biztonság...55 Szabályozással kapcsolatos információ...56 Európai Unió...56 Nemzetközi információ...57 Tárgymutató Telepítési útmutató

7 Az OmniBook bemutatása Telepítési útmutató 7

8 Az OmniBook bemutatása Leltár Leltár HP OmniBook XE2 noteszgép Fő akkumulátor Váltóáramú adapter és tápkábel Telefonvezeték amennyiben az OmniBook modemet is tartalmaz. A Kalauz lap OmniBook Setup Guide (Telepítési útmutató) OmniBook Recovery (visszaállító) CD, amely Windows helyreállító szolgáltatást és Windows illesztőprogramokat tartalmaz. Microsoft Windows kézikönyv (Windows 95, Windows 98 vagy Windows NT rendszerhez) Az OmniBook noteszgépre telepített szoftverek Szoftver VirusScan Elektronikus regisztráció Adobe Acrobat Reader QuickLink III efax HP DiagTools DVD Player Phoenix Advanced Power Management Phoenix Card Executive Szolgáltatás Megvédi az OmniBook noteszgépet az ártalmas fájloktól. További információ az on-line Felhasználói kézikönyvben A VirusScan segédprogram használata című részben található. Lehetővé teszi az OmniBook gyors és könnyű regisztrációját. További részletek a 19. oldalon lévő A számítógép regisztrálása című részben találhatók. Lehetővé teszi, hogy a dokumentumokat a világhálón gyakran használt Acrobat formátumban olvassa. Lehetővé teszi a faxgépekre és faxszoftverekre történő faxátvitelt, illetve engedélyezi az adatátvitelt. Lehetővé teszi, hogy meglévő címére faxokat fogadhasson. Alapvető és speciális hardverdiagnosztikai teszteket biztosít. A DVD-meghajtóval rendelkező számítógépek DVD-lejátszását vezérli (csak Windows 98 és Windows NT 4.0 rendszer esetén). Optimalizálja a rendszer működését, valamint az akkumulátor élettartamát (csak Windows NT 4.0 rendszer esetén). PC-kártyák használatát teszi lehetővé (csak Windows NT 4.0 rendszer esetén). 8 Telepítési útmutató

9 Az OmniBook bemutatása Leltár További információk Gratulálunk! Az OmniBook a személyi számítógépek új minőségét képviseli. Helytakarékos, könnyen hordozható, valamint a Hewlett-Packard termékeket fémjelző minőség és aprólékos pontosság jellemzi. Az OmniBook Kalauz bemutatja, hogyan állítható és üzemelhető be gyorsan az OmniBook. A Telepítési útmutató ismerteti az OmniBook telepítését és mûködtetését, illetve tájékoztat arról, probléma esetén hova fordulhat segítségért. Az alábbi táblázat ismerteti az OmniBook termékekről további tájékoztatást nyújtó forrásokat. Forrás OmniBook Felhasználói kézikönyv OmniBook Notes Bevezető Microsoft kézikönyv a Windows rendszerhez. OmniBook webhely (USA) Leírás A Felhasználói kézikönyv a merevlemezen található súgófájl. Részletes információkat tartalmaz az OmniBook noteszgépről (A kézikönyv indításához kattintson a Start gombra, mutasson a Programs pontra, majd kattintson az OmniBook Library parancsra; vagy kattintson duplán az asztalon található ikonra). Ez a dokumentum a kézikönyv befejezése után megjelent információkat tartalmazza (A dokumnetum indításához kattintson a Start gombra, mutasson a Programs pontra, majd kattintson az OmniBook Library parancsra; vagy kattintson duplán az asztalon található ikonra). A nyomtatott kézikönyv a Microsoft Windows rendszer hagyományos szolgáltatásainak használatával kapcsolatos információkat tartalmazza (a Windows 95, a Windows 98 vagy a Windows NT rendszerről, attól függően, hogy a számítógépen melyik operációs rendszer található). OmniBook webhely (Európa) HP Ügyfélszolgálati webhely Telepítési útmutató 9

10 Az OmniBook bemutatása Az OmniBook alkotórészeinek meghatározása Az OmniBook alkotórészeinek meghatározása Elölnézet 1 Az OmniBook noteszgép nyitó- és záróretesze 2 Beépített mikrofon 3 Kék tápkapcsoló 4 Állapotjelző lámpák 5 Beépített hangszórók 6 Érintésérzékeny grafikus tábla (mutatóeszköz) 7 Kattintógombok 8 A CD-lejátszó üzemmódjelzője (egyes CD-ROM- és DVD-meghajtót tartalmazó modelleken) 10 Telepítési útmutató

11 Az OmniBook bemutatása Az OmniBook alkotórészeinek meghatározása 9 A CD-lejátszó gombjai (egyes CD-ROMés DVD-meghajtót tartalmazó modelleken) 10 CD-ROM-meghajtó vagy DVD-meghajtó 11 Kensington zár helye (biztonsági csatlakozó) 12 A modem telefoncsatlakozója (egyes modelleken) Oldalnézet 13 PC-kártya eltávolítógombjai 14 PC-kártya és CardBus bővítőhelyei (felső és alsó) 15 Hajlékonylemez-meghajtó Telepítési útmutató 11

12 Az OmniBook bemutatása Az OmniBook alkotórészeinek meghatározása Hátulnézet 16 Párhuzamos port 17 Soros port 18 VGA-port (külső monitor) 19 Audio kimenet (külső hangszóró) 20 Mikrofoncsatlakozó 21 Infravörös port 22 USB-port 23 PS/2-port 24 Váltóáramú adapter csatlakozója 12 Telepítési útmutató

13 Az OmniBook bemutatása Az OmniBook alkotórészeinek meghatározása Alulnézet 25 Akkumulátor 26 Akkumulátorretesz 27 RAM-bővítőhely burkolata 28 Merevlemez-meghajtó 29 A merevlemez-meghajtó retesze és zárócsavarja 30 Rendszerleállító gomb (a számítógép újraindításához) 31 Portreplikáló csatlakozója Telepítési útmutató 13

14 Az OmniBook bemutatása Az OmniBook alkotórészeinek meghatározása Állapotjelző lámpák 1 Üzemmód 2 Váltóáram 3 Akkumulátor 4 Caps Lock 5 Num Lock 6 Scroll Lock 7 Hajlékonylemez-meghajtó 8 Merevlemez-meghajtó 9 CD-ROM- vagy DVD-meghajtó 14 Telepítési útmutató

15 Az OmniBook bemutatása A számítógép beállítása A számítógép beállítása Az akkumulátor behelyezése FIGYELEM! Az akkumulátort ne rongálja meg, ne szúrja ki, és ne tegye tűzbe. Az akkumulátor felrobbanhat, és veszélyes vegyi anyagokat bocsáthat ki. Az újratölthető akkumulátort megfelelő módon kell újrahasznosítani, illetve kiselejtezni. Az OmniBook noteszgép tartalmazza a behelyezett akkumulátort. Az eltávolított akkumulátor visszahelyéséhez az ábrán látható módon csúsztassa el a számítógép alján található akkumulátorreteszt, majd helyezze az akkumulátort az akkumulátorrekeszbe. Az akkumulátor behelyezését követően csatlakoztassa a váltóáramú adaptert az OmniBook noteszgéphez, és miközben dolgozik, töltse fel az akkumulátort. A kimerült akkumulátort feltöltöttre is cserélheti. Telepítési útmutató 15

16 Az OmniBook bemutatása A számítógép beállítása A noteszgép csatlakoztatása váltóáramhoz VIGYÁZAT! Kizárólag a termékhez gyártott, HP F1454A típusú váltóáramú adaptert használja. Bármilyen más típusú váltóáramú adapter használata az OmniBook noteszgép károsodásához, valamint a jótállás elévüléséhez vezethet. További tájékoztatást a termék jótállási nyilatkozatában találhat. Csatlakoztassa a konnektorba a váltóáramú adaptert, majd az ábrán látható módon kapcsolja az OmniBook hátoldalához. Elkezdődik az OmniBook akkumulátor feltöltése. A noteszgép csatlakoztatása telefonvonalhoz Egyes OmniBook modellek beépített modemmel rendelkeznek. Ha a számítógépben nem található modem, a telefonvonalhoz való csatlakozáshoz kártyamodemet, illetve külső modemet is használhat. 1. A telefonkábel egyik végét csatlakoztassa az OmniBook noteszgép (modemének) telefoncsatlakozójához. Ellenőrizze a kábel megfelelő illeszkedését. 2. A kábel másik végét csatlakoztassa a telefonaljzathoz. (Ha a kábel nem illeszkedik pontosan a telefonaljzathoz, adapterre lehet szükség.) 16 Telepítési útmutató

17 Az OmniBook bemutatása A számítógép beállítása VIGYÁZAT! VIGYÁZAT! Előfordulhat, hogy az OmniBook noteszgép beépített modeme több telefonvonal, házi alközpont (PBX) vagy ikertelefon használata esetén nem működik. A modemet nem lehet érmével működtetett telefonhoz csatlakoztatni. Az ilyen típusú csatlakozások ugyanis többletfeszültséget eredményezhetnek, ami a belső modem meghibásodását okozhatja. A telefonvonal csatlakoztatása előtt ellenőrizze annak típusát. Ha a modemet a Dél-Afrikai Köztársaságban szeretné használni, ajánlott külső túlfeszültség-levezetőt használni a számítógép villámlás vagy egyéb elektromos túlfeszültség által okozott károsodásának megelőzése céljából. A modem használata esetén a modemkábelhez igény szerint bármikor hatóságilag engedélyezett túlfeszültség-levezetőt csatlakoztathat. A számítógép bekapcsolása Tanács Nyomja meg a billentyűzet feletti kék színű tápkapcsolót. A Windows automatikusan elindul. Az OmniBook első bekapcsolásakor olvassa el a 17. oldalon A Windows telepítése című részt. Az üzemmódjelző (lásd a 14. oldal Állapotjelző lámpák című részét) fényei: Állandó zöld fény: Az OmniBook be van kapcsolva. Lassú villogás: Az OmniBook készenléti vagy felfüggesztett üzemmódban van. Nincs fény: Az OmniBook nincs bekapcsolva, vagy hibernált üzemmódban van. Az OmniBook kikapcsolásáról a 26. oldalon Az energiafogyasztás kezelése című részben olvashat. Ha az OmniBook akkumulátoros működtetéskor nem kapcsol be, előfordulhat, hogy az akkumulátor lemerült. Csatlakoztassa noteszgéphez a váltóáramú adaptert, és ismét nyomja meg a kék színű tápkapcsolót. A Windows telepítése Az OmniBook merevlemezén előtelepített Microsoft Windows (Windows 95, Windows 98 vagy Windows NT) operációs rendszer található. A számítógép első bekapcsolásakor a Windows telepítőprogram automatikusan elindul, hogy testreszabhassa a telepítést, regisztrálhassa a számítógépet, valamint hogy föliratkozhasson a kiválasztott internetszolgáltatóhoz. Telepítési útmutató 17

18 Az OmniBook bemutatása A számítógép beállítása A év A Hewlett-Packard nem biztosítja a nem általa gyártott termékek (például előre telepített operációs rendszerek vagy alkalmazások) képviseletét, és nem nyújt garanciát arra nézve, hogy azok megfelelnek-e a év által támasztott követelményeknek. A vásárlók közvetlenül a szoftver gyártójától tájékozódhatnak, milyen további intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy a termékek megfeleljenek a év által támasztott követelményeknek. A Microsoft jelezte, hogy operációs rendszerei és alkalmazásai nagy részénél a évre való átállás érdekében a felhasználóknak szervizcsomagokat kell telepíteniük, amelyeket a jövőben további frissítések követhetnek. A szervizcsomagok telepítésének szükségessége valószínűleg az OmniBook noteszgépen található Microsoft operációs rendszerre és alkalmazásokra is vonatkozik. Lépjen minél előbb kapcsolatba a Microsoft ügyfélszolgálatával a webhelyen vagy az MSFTY2K telefonszámon (kizárólag az Egyesült Államokban és Kanadában), vagy keresse föl a helyi Microsoft-irodát. A telepítés elkezdése előtt csatlakoztassa a váltóáramú adaptert a noteszgéphez, mivel előfordulhat, hogy az akkumulátor lemerül, mielőtt a Windows telepítése befejeződik. Emellett gondoskodjon arról, hogy a telefonvonal csatlakoztatva legyen a noteszgéphez. A modem csatlakoztatásával kapcsolatban olvassa el a 16. oldalon A noteszgép csatlakoztatása telefonvonalhoz című részt. 1. Nyomja meg a kék színű tápkapcsolót. 2. A Windows telepítőprogram automatikusan elindul. 3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ha a számítógép regisztrációjával kapcsolatban további információra van szüksége, olvassa el a 19. oldalon A számítógép regisztrálása című részt. Megjegyzések Windows 95 és Windows NT 4.0 operációs rendszer telepítése esetén meg kell adnia a szoftver termékazonosító számát. A számot a Microsoft Windows kézikönyvvel együtt kiadott eredetiséget igazoló tanúsítványon, illetve a noteszgép aljára ragasztott címkén találja. Ha a modemnél csatlakozási problémák merülnek föl, tárcsázzon újra, vagy ha ez sem hoz eredményt, ugorja át a termékregisztrációt és az internetszolgáltató kiválasztását. 18 Telepítési útmutató

19 Az OmniBook bemutatása A számítógép beállítása A számítógép regisztrálása A Windows telepítését követően mindenképpen regisztrálja OmniBook noteszgépét. A regisztrálás ingyenes és gyors művelet, amely biztosítja, hogy a termékekkel kapcsolatos új információkról, terméktámogatásról, bővítésekről és kiegészítésekről időben értesüljön. A regisztrálás során közölt információkat a Hewlett-Packard és a Microsoft a termékek és szolgáltatások minőségének emelésére használja fel. A regisztrálás három módon végezhető el: modem, telefon vagy fax segítségével. Modemes regisztrálás Ha Windows 98 operációs rendszert használ, a program automatikusan felajánlja a regisztrálást. Modemes regisztrálás esetén ellenőrizze, hogy csatlakoztatta-e a noteszgéphez a telefonvonalat, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ha Windows 95 vagy Windows NT 4.0 operációs rendszert használ, a program nem ajánlja fel automatikusan a regisztrálást, viszont ha duplán kattint asztal HP OmniBook Registration ikonjára, a regisztrálást modemen keresztül is elvégezheti. Ellenőrizze a telefonvonal csatlakozását, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ha úgy dönt, hogy a terméket nem regisztrálja azonnal, a modemes regisztrálást később is elvégezheti az asztal HP OmniBook Registration ikonjára történő dupla kattintással. (Az ikon a regisztrálás után eltűnik.) Telefonos regisztráció A HP ügyfélszolgálati központnál telefonon keresztül is regisztrálhatja a terméket. A telefonszámok a 42. oldalon A HP vevőszolgálati központ hívása című részben találhatók. Regisztrálás fax segítségével Ha a számítógéphez csatlakoztatva van nyomtató, nyomtassa ki a regisztráció egy példányát, a regisztrálás elvégzéséhez pedig faxolja a megfelelő faxszámra. A faxszámot a regisztrációs űrlapon találja. Telepítési útmutató 19

20 Az OmniBook bemutatása A számítógép beállítása Tanács Gondoskodjon arról, hogy a regisztrálás során megad valamilyen személyes azonosítót (például az anyja nevét) vagy más olyan rövid karaktersort, amelyet nem felejt el. Szolgáltatás kérésekor a Hewlett-Packard vállalat ezzel az adattal azonosítja a noteszgép tulajdonosát. A regisztrálással a következő műveletekre kerül sor: Bejegyeztetheti az OmniBook XE noteszgépre vonatkozó tulajdonjogát a Hewlett- Packard vállalatnál, valamint jogosultságot szerezhet a szolgáltatásban, terméktámogatásban és tájékoztatásban való részesüléshez. Bejegyeztetheti a Windows 98 operációs rendszerre vonatkozó tulajdonjogát a Microsoftnál. Ha Windows 95 vagy Windows NT 4.0 operációs rendszerrel rendelkezik, az operációs rendszert a Microsoftnál külön kell regisztrálnia. Csatlakozás internetszolgáltatóhoz Ha helyi (LAN) hálózaton keresztül nincs hozzáférése az Internethez, ajánlott föliratkozni valamely internetszolgáltatóhoz, illetve beállítani számítógépét a meglévő internetszolgáltató használatához. (Nemzetközi angol modelleken ez a lehetőség nem érhető el.) A számítógép első bekapcsolásakor lehetőség nyílt internetszolgáltató kiválasztására. Ha akkor nem iratkozott föl egyik szolgáltatóhoz sem, csatlakoztasson számítógépéhez telefonvonalat, és végezze le az alábbi lépéseket: Kattintson a Start menü Programs pontjára, majd az Online Services parancsra, és jelölje ki a felsorolt szolgáltatók közül az egyiket. Ezzel elkezdődik a kiválasztott online szolgáltatóhoz történő regisztrálás folyamata. vagy Kattintson az asztalon található Connect to the Internet ikonra. Elindul az internettelepítő varázsló, amely segítségével megkeresheti a helyi internetszolgáltatókat. 20 Telepítési útmutató

21 Az OmniBook használata Telepítési útmutató 21

22 Az OmniBook használata A számítógép üzemeltetése A számítógép üzemeltetése Az Fn gyorsbillentyűk használata Az Fn billentyű és egy másik billentyű kombinációja gyorsbillentyűt (gyorsbillentyűsorozatot) eredményez, mellyel különféle módokon vezérelhető a rendszer. A megfelelő billentyű lenyomása közben tartsa lenyomva az Fn billentyűt. (Külső billentyűzet használata közben tartsa lenyomva a Ctrl+Alt billentyűket és a megfelelő billentyűt.) Gyorsbillentyű Fn + F1 Fn + F2 Fn + F3 Fn + F4 Fn + F5 Fn + F6 Fn + FELFELÉ NYÍL Fn + LEFELÉ NYÍL Fn + F12 Fn + NumLock Művelet A monitor kontrasztjának növelése (kizárólag HPA-kijelzőknél) A monitor kontrasztjának csökkentése (kizárólag HPA-kijelzőknél) Átváltás készenléti üzemmódba Átváltás felfüggesztett üzemmódba Átváltás hibernált üzemmódba Átváltás hangos vagy hang nélküli működésre (elnémítás) A hangerő növelése A hangerő csökkentése Átváltás a beépített, a külső és az egyidejű megjelenítések használata között A Scroll Lock ki- és bekapcsolása 22 Telepítési útmutató

23 Az OmniBook használata A számítógép üzemeltetése Az érintésérzékeny grafikus tábla használata Az egérmutató képernyőn észlelhető mozgását és sebességét vezérlő érintésérzékeny mutatóeszköz az OmniBook noteszgép része. 1. Hüvelykujját vagy bármelyik ujját húzza a grafikus táblán abba az irányba, amerre a mutatót mozgatni szeretné. 2. Kijelöléshez használja a kattintógombokat, melyek az egér bal és jobb gombjához hasonlóan működnek. A gombokra való kattintás helyett finoman a grafikus táblára is üthet. Alkalmazás megnyitásához helyezze a mutatót az alkalmazás ikonja fölé, majd gyorsan kattintson a bal gombbal kétszer egymás után. Menüpontok kiválasztásához helyezze a mutatót a menüpont fölé, majd kattintson a bal gombbal egyszer. Adott elem helyi menüjének megnyitásához helyezze a mutatót az elem fölé, majd kattintson a jobb gombbal. Elem húzásához húzza a mutatót az elem fölé. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bal gombot, mialatt a mutatót az új helyre húzza. Engedje el a gombot. Telepítési útmutató 23

24

25 Utazás a számítógéppel Telepítési útmutató 25

26 Utazás a számítógéppel Az energiafogyasztás kezelése Az energiafogyasztás kezelése Hogyan lehet az akkumulátor működési idejét a teljesítmény csökkenése nélkül maximálisan kihasználni, amikor nem használja a számítógépet? Az energiafogyasztás csökkentése és az akkumulátor élettartamának növelése érdekében nem feltétlenül szükséges kikapcsolnia a számítógépet. A Windows 98 operációs rendszer speciális energiagazdálkodása (Advanced Power Management APM) az energiafogyasztás csökkentésére kézi és automatizált eszközöket biztosít. Az energiagazdálkodás beállításai a megfelelő billentyű lenyomásával bármely időpontban kézzel is elindíthatók. Lásd az Energiagazdálkodás kézi használata a Windows 98 operációs rendszerben című részt a 27. oldalon. Az energiagazdálkodást úgy is beállíthatja, hogy a rendszer az energiagazdálkodás adott szolgáltatását a beállítot időpontban automatikusan elindítsa. Lásd az című részt az on-line Felhasználói kézikönyvben. Energiagazdálkodás a Windows 95 operációs rendszerben Az APM Windows 95 rendszerben nem használható, viszont az operációs rendszer számos energiagazdálkodással kapcsolatos szolgáltatást tartalmaz. Rendelkezésre áll például akkumulátormérő óra, az IDE merevlemezt alacsony energiafelhasználási üzemmódba állíthatja, a rendszer működését pedig a Tálcáról manuálisan is felfüggesztheti. A szolgáltatások a Windows 95 Control Panel ablakában található Power kisalkalmazással állíthatók be. A Windows 95 említett szolgáltatásain kívül az OmniBook BIOS további lehetőségeket kínál. A BIOS Setup segédprogramról a Tips and Troubleshooting fájlból tájékozódhat. (A Tips and Troubleshooting fájl megtekintésével kapcsolatban további információ a 40. oldalon a "Tájékozódás az OmniBook webhelyen" című részben található.) Energiagazdálkodás a Windows NT 4.0 rendszerben Windows NT 4.0 operációs rendszert futtató noteszgépeken a Phoenix Advanced Power Management van előre telepítve, amely a Windows 98 APM programtól némileg eltérően működik. Részletes tájékoztatást az alkalmazás Help menüjében talál. 26 Telepítési útmutató

27 Utazás a számítógéppel Az energiafogyasztás kezelése Energiagazdálkodás kézi használata a Windows 98 operációs rendszerben Az alábbi három leállítási mód segítségével az OmniBook noteszgépet sajátkezűleg bármikor leállíthatja. Készenléti üzemmód Művelet Feltétele A készenléti üzemmód vége A rendszer kikapcsolja a kijelzőt és a merevlemezt. Az aktuális munkamenetet a rendszer a RAM memóriában tárolja. Fn+F3 vagy Fn+F4, illetve Start, Shut Down, Standby. Az aktuális munkamenethez való visszatéréshez nyomja meg a kék színű tápkapcsolót. A készenléti üzemmód akkor érvényesül automatikusan, ha letelik a Power Management Properties ablakban megadott időtartam. Hibernálás Művelet Feltétele A hibernált üzemmódvége A rendszer lemezre menti az aktuális munkamenetet, majd leállítja a számítógépet. A maximális energiamegtakarítás mellett lehetőség nyílik az aktuális munkamenet visszaállítására is. Az Fn+F5 billentyűkombináció lenyomása. Az aktuális munkamenet visszaállításához nyomja meg a kék színű tápkapcsolót. A művelet néhány másodpercig tart. A számítógép a következő feltételek mellett is átvált hibernált üzemmódba: Az akkumulátor töltöttsége kritikusan alacsony szintre csökken (lásd a Teendők alacsony akkumulátorfeszültség esetén című részt a 30. oldalon). A BIOS Setup segédprogram időtúllépési időtartama véget ér (alapértelmezés szerint a készenléti üzemmód érvénybe lépése után két órával). Telepítési útmutató 27

HP hordozható számítógép

HP hordozható számítógép HP hordozható számítógép Útmutató Figyelmeztetés A kézikönyv és a benne közölt példák tájékoztató jellegűek, és előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. A Hewlett-Packard Company a jelen kézikönyvvel

Részletesebben

HP hordozható számítógép. Telepítési útmutató

HP hordozható számítógép. Telepítési útmutató HP hordozható számítógép Telepítési útmutató Figyelmeztetés A kézikönyv és a benne közölt példák tájékoztató jellegűek, és előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. A Hewlett-Packard Company a jelen

Részletesebben

HP OmniBook 4150. Felhasználói kézikönyv

HP OmniBook 4150. Felhasználói kézikönyv HP OmniBook 4150 Felhasználói kézikönyv Figyelmeztetés A kézikönyv és a benne közölt példák tájékoztató jellegűek, és előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak. A Hewlett-Packard Company jelen kézikönyvvel

Részletesebben

HP hordozható számítógép. Útmutató

HP hordozható számítógép. Útmutató HP hordozható számítógép Útmutató Figyelmeztetés A jelen kézikönyv és a benne ismertetett példák tájékoztató jellegűek, és előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. A Hewlett-Packard Company a jelen

Részletesebben

h Számítógép h Akkumulátor

h Számítógép h Akkumulátor Köszönjük, hogy IBM ThinkPad G40 sorozatú számítógépet vásárolt. Hasonlítsa összes azt itt felsorolt elemeket a dobozban lévőkkel. Ha valamilyen tétel hiányzik vagy sérült, vegye fel a kapcsolatot a vásárlás

Részletesebben

A CA-42 adatkommunikációs kábel gyors telepítési útmutatója

A CA-42 adatkommunikációs kábel gyors telepítési útmutatója A CA-42 adatkommunikációs kábel gyors telepítési útmutatója 9234594 2. kiadás A Nokia, a Nokia Connecting People és a Pop-Port a Nokia Corporation bejegyzett védjegyei. Copyright 2005 Nokia. Minden jog

Részletesebben

Windows 8.1 frissítés, részletes útmutató

Windows 8.1 frissítés, részletes útmutató Windows 8.1 frissítés, részletes útmutató A Windows 8.1 telepítése és frissítése A BIOS, illetve alkalmazások és illesztőprogramok frissítése, valamint a Windows Update futtatása A telepítés típusának

Részletesebben

EM4028 PCI 10/100/1000 MBPS HÁLÓZATI ADAPTER

EM4028 PCI 10/100/1000 MBPS HÁLÓZATI ADAPTER EM4028 PCI 10/100/1000 MBPS HÁLÓZATI ADAPTER 2 MAGYAR EM4028 - PCI 10/100/1000 MBPS HÁLÓZATI ADAPTER Tartalomjegyzék 1.0 Bevezetés... 2 1.1 A csomag tartalma... 2 1.2 Mielőtt elkezdené... 2 2.0 A hardver

Részletesebben

Bluetooth párosítás. Felhasználói útmutató

Bluetooth párosítás. Felhasználói útmutató Bluetooth párosítás Felhasználói útmutató Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. A Microsoft, a Windows és a Windows Vista a Microsoft Corporation az Egyesült Államokban bejegyzett védjegyei.

Részletesebben

Memóriamodulok Felhasználói útmutató

Memóriamodulok Felhasználói útmutató Memóriamodulok Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

Bluetooth párosítás. Felhasználói útmutató

Bluetooth párosítás. Felhasználói útmutató Bluetooth párosítás Felhasználói útmutató Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft, a Windows és a Windows Vista a Microsoft Corporation az Egyesült Államokban bejegyzett védjegyei.

Részletesebben

hakkumulátor h Számítógép

hakkumulátor h Számítógép Köszönjük, hogy IBM ThinkPad R sorozatú számítógépet vásárolt. Hasonlítsa összes azt itt felsorolt elemeket a dobozban lévőkkel. Ha valamilyen tétel hiányzik vagy sérült, vegye fel a kapcsolatot a vásárlás

Részletesebben

Szoftverfrissítés Felhasználói útmutató

Szoftverfrissítés Felhasználói útmutató Szoftverfrissítés Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató

Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Java a Sun Microsystems, Inc. Egyesült Államokban bejegyzett védjegye. Az SD embléma az embléma tulajdonosának

Részletesebben

Külső eszközök Felhasználói útmutató

Külső eszközök Felhasználói útmutató Külső eszközök Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett védjegye. Az itt szereplő információ

Részletesebben

Rendelési szám: 92P1704

Rendelési szám: 92P1704 Rendelési szám: 92P1704 Köszönjük, hogy IBMThinkPad T sorozatú számítógépet vásárolt. Hasonlítsa összes azt itt felsorolt elemeket a dobozban lévőkkel. Ha valamilyen tétel hiányzik vagy sérült, vegye fel

Részletesebben

Külső eszközök. Felhasználói útmutató

Külső eszközök. Felhasználói útmutató Külső eszközök Felhasználói útmutató Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi

Részletesebben

Gyors üzembe helyezés és Els lépések HP Compaq üzleti asztali számítógépek d220-as és d230-as modell

Gyors üzembe helyezés és Els lépések HP Compaq üzleti asztali számítógépek d220-as és d230-as modell Gyors üzembe helyezés és Els lépések HP Compaq üzleti asztali számítógépek d220-as és d230-as modell Dokumentum cikkszáma: 326325-212 2003. június A jelen útmutató alapvető tudnivalókat tartalmaz a számítógép

Részletesebben

Külső eszközök. Felhasználói útmutató

Külső eszközök. Felhasználói útmutató Külső eszközök Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

Küls eszközök. Dokumentum cikkszáma: Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök használatát ismerteti

Küls eszközök. Dokumentum cikkszáma: Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök használatát ismerteti Küls eszközök Dokumentum cikkszáma: 396847-211 2006. március Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök használatát ismerteti. Tartalomjegyzék 1 Az USB-eszközök használata USB-eszköz csatlakoztatása.......................

Részletesebben

Küls eszközök. Dokumentum cikkszáma: Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök használatát ismerteti

Küls eszközök. Dokumentum cikkszáma: Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök használatát ismerteti Küls eszközök Dokumentum cikkszáma: 409917-211 2006. május Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök használatát ismerteti. Tartalomjegyzék 1 Az USB-eszközök használata USB-eszköz csatlakoztatása.......................

Részletesebben

Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató

Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az SD embléma az embléma tulajdonosának védjegye. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül

Részletesebben

Külső eszközök Felhasználói útmutató

Külső eszközök Felhasználói útmutató Külső eszközök Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató

Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az SD embléma az embléma tulajdonosának védjegye. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül

Részletesebben

Külső eszközök. Felhasználói útmutató

Külső eszközök. Felhasználói útmutató Külső eszközök Felhasználói útmutató Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation bejegyzett kereskedelmi védjegye. Az itt szereplő

Részletesebben

HP mobil távirányító (csak egyes típusokon) Használati útmutató

HP mobil távirányító (csak egyes típusokon) Használati útmutató HP mobil távirányító (csak egyes típusokon) Használati útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows és a Windows Vista elnevezés a Microsoft Corporationnek az Amerikai Egyesült

Részletesebben

HP ScrollSmart mobil távirányító (csak egyes típusokon) Használati útmutató

HP ScrollSmart mobil távirányító (csak egyes típusokon) Használati útmutató HP ScrollSmart mobil távirányító (csak egyes típusokon) Használati útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows és a Windows Vista elnevezés a Microsoft Corporationnek az

Részletesebben

Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató

Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató képzelje el a lehetőségeket Szerzői jog 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Minden jog fenntartva. Ez a felügyeleti útmutató csak tájékoztató célt szolgál.

Részletesebben

Memóriamodulok. Felhasználói útmutató

Memóriamodulok. Felhasználói útmutató Memóriamodulok Felhasználói útmutató Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató

Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató EPSON Digitális fényképezőgép / Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató Minden jog fenntartva. Jelen kézikönyv a SEIKO EPSON CORPORATION előzetes írásbeli engedélye nélkül sem részben sem egészben nem

Részletesebben

A B C D. 2 Telepítse a meghajtóprogramot. 3 Nincs szükség semmilyen lépésre 4 MD-3100 USB ADSL MODEM. Termékismertetõ

A B C D. 2 Telepítse a meghajtóprogramot. 3 Nincs szükség semmilyen lépésre 4 MD-3100 USB ADSL MODEM. Termékismertetõ MD-300 USB ADSL MODEM Termékismertetõ A. Tápfeszültség kijelzõ (be: USB-hez csatlakoztatva és a PC be van kapcsolva / ki: nincs csatlakoztatva vagy a PC ki van kapcsolva. B. ADSL LINK jelzõfény (villog:

Részletesebben

Külső memóriakártyák Felhasználói útmutató

Külső memóriakártyák Felhasználói útmutató Külső memóriakártyák Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az SD logó az embléma tulajdonosának védjegye. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat.

Részletesebben

Útmutató a hálózathasználathoz Evo asztaliszámítógép-család Evo munkaállomás-család

Útmutató a hálózathasználathoz Evo asztaliszámítógép-család Evo munkaállomás-család b Evo asztaliszámítógép-család Evo munkaállomás-család A kiadvány cikkszáma: 177922-214 2002. május Ez az útmutató az egyes asztali számítógépekben és munkaállomásokban található hálózati kártya (NIC)

Részletesebben

Windows Vista /Windows 7 Telepítési útmutató

Windows Vista /Windows 7 Telepítési útmutató Lézeres nyomtató sorozat Windows Vista / 7 Telepítési útmutató A nyomtató használata előtt állítsa be a nyomtató hardverét és telepítse az illesztőprogramot. A megfelelő telepítési és beállítási útmutatásért

Részletesebben

Külső memóriakártyák Felhasználói útmutató

Külső memóriakártyák Felhasználói útmutató Külső memóriakártyák Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az SD logó az embléma tulajdonosának védjegye. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat.

Részletesebben

Memóriamodulok. Felhasználói kézikönyv

Memóriamodulok. Felhasználói kézikönyv Memóriamodulok Felhasználói kézikönyv Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt található információ értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott

Részletesebben

HP Mobile távirányító (csak egyes típusokon) Felhasználói útmutató

HP Mobile távirányító (csak egyes típusokon) Felhasználói útmutató HP Mobile távirányító (csak egyes típusokon) Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows és a Windows Vista a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A. NOKIA PC SUITE 4.51a FOR NOKIA 6510 PROGRAMCSOMAGHOZ. Copyright Nokia Corporation 2002. Minden jog fenntartva.

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A. NOKIA PC SUITE 4.51a FOR NOKIA 6510 PROGRAMCSOMAGHOZ. Copyright Nokia Corporation 2002. Minden jog fenntartva. FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A NOKIA PC SUITE 4.51a FOR NOKIA 6510 PROGRAMCSOMAGHOZ Copyright Nokia Corporation 2002. Minden jog fenntartva. Tartalom 1. BEVEZETÉS...1 2. RENDSZERKÖVETELMÉNYEK...1 3. A PC SUITE

Részletesebben

OTOsuite. Telepítési útmutató. Magyar

OTOsuite. Telepítési útmutató. Magyar OTOsuite Telepítési útmutató Magyar Ez a dokumentum leírja miképp telepítse az OTOsuite szoftvert DVD-ről, pendrive-ról vagy tömörített fájlból. Rendszerkövetelmények 1,5 GHz processzor vagy gyorsabb (ajánlott:

Részletesebben

MultiBoot. Felhasználói útmutató

MultiBoot. Felhasználói útmutató MultiBoot Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó kizárólagos

Részletesebben

HP hordozható számítógép. Telepítési útmutató

HP hordozható számítógép. Telepítési útmutató HP hordozható számítógép Telepítési útmutató Figyelmeztetés A kézikönyv és a benne közölt példák tájékoztató jellegűek, és előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. A Hewlett-Packard Company a jelen

Részletesebben

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék bemutatása 1 REC - Felvétel gomb 2 Stop/Kikapcsolás gomb 3 UP - FEL/Visszatekerés 4 DOWN LE/Előretekerés 5 HOLD - Billentyűzár 6 VOL + (hangerő

Részletesebben

Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter

Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter Gyors üzembe helyezési útmutató WF-2109, WF-2111, WF-2116, WF-2119, WF-2119S, WF-2120, WF-2123, WF-2150, WF-2151, WF-2190, WF-2503 1 A csomag tartalma A csomag,

Részletesebben

Memóriamodulok. Felhasználói útmutató

Memóriamodulok. Felhasználói útmutató Memóriamodulok Felhasználói útmutató Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

Merevlemez üzembe helyezése, particionálása

Merevlemez üzembe helyezése, particionálása Merevlemez üzembe helyezése, particionálása (gyakorlati) A meghajtók és partíciók fogalma A meghajtó egy fizikai tárolóeszközt, például a merevlemez-meghajtó vagy a cserélhető USB-meghajtó. A partíció

Részletesebben

Memóriamodulok Felhasználói útmutató

Memóriamodulok Felhasználói útmutató Memóriamodulok Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. A MODEM SETUP for Nokia 6310i PROGRAMCSOMAGHOZ. Copyright Nokia Corporation 2002. Minden jog fenntartva.

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. A MODEM SETUP for Nokia 6310i PROGRAMCSOMAGHOZ. Copyright Nokia Corporation 2002. Minden jog fenntartva. FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A MODEM SETUP for Nokia 6310i PROGRAMCSOMAGHOZ Copyright Nokia Corporation 2002. Minden jog fenntartva. Tartalom 1. BEVEZETÉS...1 2. A MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i TELEPÍTÉSE...1 3.

Részletesebben

Gyors üzembe helyezés és első lépések útmutató Evo D500 ultravékony asztali számítógép személyi számítógép

Gyors üzembe helyezés és első lépések útmutató Evo D500 ultravékony asztali számítógép személyi számítógép b Gyors üzembe helyezés és első lépések útmutató Evo D500 ultravékony asztali számítógép személyi számítógép A kiadvány cikkszáma: 250893-211 2001. november Ez a könyv a Compaq Evo D500 ultravékony asztali

Részletesebben

EW1051 USB Smart kártya olvasó

EW1051 USB Smart kártya olvasó EW1051 USB Smart kártya olvasó 2 MAGYAR EW1051 USB Smart kártya olvasó Tartalomjegyzék 1.0 Bevezetés... 2 1.1 Funkciók és jellemzők... 2 1.2 A csomag tartalma... 2 2.0 EW1051 telepítése Windows 2000 és

Részletesebben

Útmutató a hardver és a szoftver használatához

Útmutató a hardver és a szoftver használatához Útmutató a hardver és a szoftver használatához HP Compaq hordozható számítógépek Dokumentum cikkszáma: 364598-211 2005. január Ez az útmutató a hordozható számítógép hardverjellemzőit és azok használatát,

Részletesebben

Külső kártyaeszközök. Felhasználói útmutató

Külső kártyaeszközök. Felhasználói útmutató Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

Magyar. Biztonsági információk. Magyar

Magyar. Biztonsági információk. Magyar Az útmutató tartalma: Biztonsági információk, 29. oldal. Az üzembe helyezéssel kapcsolatos hibaelhárítás, 30. oldal. További információk keresése, 34. oldal. Biztonsági információk A készülékhez csak a

Részletesebben

EM1010 R6 10/100 Mbps USB hálózati adapter

EM1010 R6 10/100 Mbps USB hálózati adapter EM1010 R6 10/100 Mbps USB hálózati adapter 2 MAGYAR EM1010-10/100 Mbps USB hálózati adapter Tartalomjegyzék 1.0 Bevezetés... 2 1.1 Funkciók és jellemzők... 2 1.2 A csomag tartalma... 2 1.3 Mielőtt elkezdené...

Részletesebben

1 Rendszerkövetelmények

1 Rendszerkövetelmények 1 Rendszerkövetelmények 1.1 Operációs rendszer Az i-deal2 ajánlatadó alkalmazás a Microsoft.Net és Click Once technológiáin alapul. Ezek használatához legalább Microsoft Windows XP SP2 (Szervízcsomag 2),

Részletesebben

Di1611/Di2011. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain

Di1611/Di2011. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain Di1611/Di2011 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain Driver Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A PC szkennelés beállítása 2 Csatlakozás az USB portra 3 A TWAIN meghajtó telepítése 3.1 A TWAIN meghajtó telepítése Plug

Részletesebben

Külső memóriakártyák. Felhasználói útmutató

Külső memóriakártyák. Felhasználói útmutató Külső memóriakártyák Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az SD logó a tulajdonosának védjegye. A Java a Sun Microsystems, Inc. Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett

Részletesebben

Memóriamodulok. Dokumentum cikkszáma: Ez az útmutató a számítógép memóriájának cseréjét és bővítését ismerteti

Memóriamodulok. Dokumentum cikkszáma: Ez az útmutató a számítógép memóriájának cseréjét és bővítését ismerteti Memóriamodulok Dokumentum cikkszáma: 407947-211 2006. május Ez az útmutató a számítógép memóriájának cseréjét és bővítését ismerteti. Tartalomjegyzék 1 Memóriamodulok hozzáadása vagy cseréje Memóriamodul

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. A Nokia Connectivity Cable Drivers telepítése

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. A Nokia Connectivity Cable Drivers telepítése FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A Nokia Connectivity Cable Drivers telepítése Tartalom 1. Bevezetés...1 2. Követelmények...1 3. A Nokia Connectivity Cable Drivers Telepítése...2 3.1 A telepítés előtt...2 3.2 A Nokia

Részletesebben

EW3595 Bluetooth fejhallgató FM-rádióval és microsdkártyanyílással

EW3595 Bluetooth fejhallgató FM-rádióval és microsdkártyanyílással EW3595 Bluetooth fejhallgató FM-rádióval és microsdkártyanyílással 2 MAGYAR EW3595 Bluetooth headset FM-rádióval és microsd-kártyanyílással Tartalomjegyzék 1.0 Bevezetés... 2 1.1 A csomag tartalma... 2

Részletesebben

Vevõ egység Egér Numerikus billentyűzet. C: Görgõ D: Elemtartó E: Ki/be kapcsoló F: Csatlakozás gomb G: Optikai mozgásérzékelõ

Vevõ egység Egér Numerikus billentyűzet. C: Görgõ D: Elemtartó E: Ki/be kapcsoló F: Csatlakozás gomb G: Optikai mozgásérzékelõ Termékinformáció Vevõ egység Egér Numerikus billentyűzet A: LED B: Csatlakozás gomb Telepítés C: Görgõ D: Elemtartó E: Ki/be kapcsoló F: Csatlakozás gomb G: Optikai mozgásérzékelõ H: Elemtartó I: Csatlakozás

Részletesebben

Külső kártyaeszközök. Felhasználói kézikönyv

Külső kártyaeszközök. Felhasználói kézikönyv Külső kártyaeszközök Felhasználói kézikönyv Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az SD embléma az embléma tulajdonosának védjegye. Az itt található információ értesítés nélkül változhat.

Részletesebben

Memóriamodulok Felhasználói útmutató

Memóriamodulok Felhasználói útmutató Memóriamodulok Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

Külső memóriakártyák. Felhasználói útmutató

Külső memóriakártyák. Felhasználói útmutató Külső memóriakártyák Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Java a Sun Microsystems, Inc. Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. Az itt

Részletesebben

CMP-VOIP80. VoIP telefon + vezeték nélküli DECT telefon. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG

CMP-VOIP80. VoIP telefon + vezeték nélküli DECT telefon. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP telefon + vezeték nélküli DECT telefon ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska

Részletesebben

Memóriamodulok Felhasználói útmutató

Memóriamodulok Felhasználói útmutató Memóriamodulok Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt található információ értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott

Részletesebben

Motorola Phone Tools. Első lépések

Motorola Phone Tools. Első lépések Motorola Phone Tools Első lépések Tartalom Minimális követelmények... 2 Telepítés előtt Motorola Phone Tools... 3 A Motorola Phone Tools telepítése... 4 Mobileszköz telepítése és beállítása... 5 Online

Részletesebben

N150 Wi-Fi útválasztó (N150R)

N150 Wi-Fi útválasztó (N150R) Easy, Reliable & Secure Telepítési útmutató N150 Wi-Fi útválasztó (N150R) Védjegyek Az egyéb márka- és terméknevek a tulajdonosaik védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Az itt közölt adatok előzetes figyelmeztetés

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató Copyright 2016 HP Development Company, L.P. A Bluetooth a jogtulajdonos védjegye, amelyet a HP Inc. licencmegállapodás keretében használ. Az Intel, a Celeron és a Pentium az Intel

Részletesebben

Diva 852 ISDN T/A. Gyorstelepítési útmutató. www.eicon.com

Diva 852 ISDN T/A. Gyorstelepítési útmutató. www.eicon.com Diva 852 ISDN T/A Gyorstelepítési útmutató www.eicon.com Tartalom Bevezetés... 2 Jelzõlámpák... 2 Kábelek csatlakoztatása... 2 Telepítés Windows 98 alatt... 3 Telepítés Windows Me alatt... 4 Telepítés

Részletesebben

Modem és helyi hálózat

Modem és helyi hálózat Modem és helyi hálózat Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira

Részletesebben

KISOKOS Windows TARTALOM. Vista rendszerhez

KISOKOS Windows TARTALOM. Vista rendszerhez KISOKOS Windows Vista rendszerhez TARTALOM 1. fejezet: RENDSZERKöVETELMéNYEK...1 2. fejezet: NYOMTATóSZOFTVER TELEPíTéSE WINDOWS HASZNáLATA ESETéN...2 Szoftver telepítése helyi nyomtatáshoz... 2 Szoftver

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. A MODEM SETUP for Nokia 6510 PROGRAMCSOMAGHOZ. Copyright Nokia Corporation 2002. Minden jog fenntartva.

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. A MODEM SETUP for Nokia 6510 PROGRAMCSOMAGHOZ. Copyright Nokia Corporation 2002. Minden jog fenntartva. FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A MODEM SETUP for Nokia 6510 PROGRAMCSOMAGHOZ Copyright Nokia Corporation 2002. Minden jog fenntartva. Tartalom 1. BEVEZETÉS...1 2. A MODEM SETUP FOR NOKIA 6510 TELEPÍTÉSE...1 3.

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Az AMD az Advanced Micro Devices, Inc. védjegye. A Bluetooth a jogtulajdonos védjegye, és a Hewlett-Packard Company licencszerződés keretében

Részletesebben

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program A GeoEasy telepítése GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program (c)digikom Kft. 1997-2008 Tartalomjegyzék Hardver, szoftver igények GeoEasy telepítése A hardverkulcs Hálózatos hardverkulcs A GeoEasy indítása

Részletesebben

MultiBoot Felhasználói útmutató

MultiBoot Felhasználói útmutató MultiBoot Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó kizárólagos

Részletesebben

Memeo Instant Backup Rövid útmutató. 1. lépés: Hozza létre ingyenes Memeo fiókját. 2. lépés: Csatlakoztassa a tárolóeszközt a számítógéphez

Memeo Instant Backup Rövid útmutató. 1. lépés: Hozza létre ingyenes Memeo fiókját. 2. lépés: Csatlakoztassa a tárolóeszközt a számítógéphez Bevezetés A Memeo Instant Backup egyszerű biztonsági másolási megoldás, mely nagy segítséget nyújt a bonyolult digitális világban. A Memeo Instant Backup automatikus módon, folyamatosan biztonsági másolatot

Részletesebben

CD-ROM (Szoftver, Használati útmutató, garancia) 5V DC, 2.5A Áram-adapter

CD-ROM (Szoftver, Használati útmutató, garancia) 5V DC, 2.5A Áram-adapter Ez a terméket bármely ma használatos web böngészővel (pl. Internet Explorer 6 or Netscape Navigator 7.0) beállítható. Kezdő lépések DP-G321 AirPlus G 802.11g/2.4GHz Vezeték nélküli Multi-Port Nyomtató

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Bluetooth jelölés a jogtulajdonos védjegye, amelyet a Hewlett-Packard Company licencmegállapodás keretében használ. Az Intel,

Részletesebben

SystemDiagnostics. Magyar

SystemDiagnostics. Magyar SystemDiagnostics Magyar Szeretne hozzánk fordulni... műszaki jellegű kérdéseivel vagy problémájával? Az alábbiakkal veheti fel a kapcsolatot: Forróvonalunk/ügyfélszolgálatunk (lásd a mellékelt forróvonal-listát,

Részletesebben

Ismerkedés a PadFone 2 készülékkel

Ismerkedés a PadFone 2 készülékkel Gyors útmutató E7674 Első kiadás Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva. Az ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak, illetve a benne leírt

Részletesebben

TavIRisp (STK500) USB felületű programozó firmware frissítése

TavIRisp (STK500) USB felületű programozó firmware frissítése TavIRisp (STK500) USB felületű programozó firmware frissítése Felhasználói dokumentáció TavIR-AVR 2008. augusztus 22. 1 / 9 Frissítés A TavIRisp (STK500) programozó belső firmware járulékos programozó

Részletesebben

Biztonsági mentés és visszaállítás Felhasználói útmutató

Biztonsági mentés és visszaállítás Felhasználói útmutató Biztonsági mentés és visszaállítás Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi

Részletesebben

Telepítési megjegyzések Windows 7 és Windows Server 2008 R2 felhasználók részére

Telepítési megjegyzések Windows 7 és Windows Server 2008 R2 felhasználók részére FONTOS: Telepítési megjegyzések Windows 7 és Windows Server 2008 R2 felhasználók részére Sajnálattal értesítjük, hogy a készülékkel együtt szállított CD vagy DVD lemezen található automata telepítőprogramok

Részletesebben

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv A kézikönyv használata Mielőtt elindítaná és használná a szoftvert kérjük olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet! A dokumentum nem sokszorosítható illetve

Részletesebben

MÉRY Android Alkalmazás

MÉRY Android Alkalmazás MÉRY Android Alkalmazás Felhasználói kézikönyv Di-Care Zrt. Utolsó módosítás: 2014.06.12 Oldal: 1 / 7 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. MÉRY Android alkalmazás 3 1.2. A MÉRY Android alkalmazás funkciói

Részletesebben

Teljes vírusirtás a NOD32 Antivirus System segítségével. vírusirtási útmutató

Teljes vírusirtás a NOD32 Antivirus System segítségével. vírusirtási útmutató Teljes vírusirtás a NOD32 Antivirus System segítségével vírusirtási útmutató 1. A vírus definíciós adatbázis frissítése A tálca jobb alsó sarkán található NOD32 ikon segítségével nyissa meg a Vezérlő központot.

Részletesebben

Magyar változat. A termék bemutatása. A hardver telepítése. PU013 Sweex 1 portos párhuzamos és 2 portos soros PCI kártya

Magyar változat. A termék bemutatása. A hardver telepítése. PU013 Sweex 1 portos párhuzamos és 2 portos soros PCI kártya PU013 Sweex 1 portos párhuzamos és 2 portos soros PCI kártya A termék bemutatása Szélsőséges hőmérséklettől óvja a PU013 kártyát. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne helyezze fűtőszerkezetek közelébe.

Részletesebben

HP kiegészítő megjegyzések

HP kiegészítő megjegyzések HP kiegészítő megjegyzések 2000. november 2. Ez a fájl a HP hordozható számítógépekkel kapcsolatban nyújt friss információkat. Az érintett témák a következők:! a számítógépre telepített szoftverek! alapértelmezett

Részletesebben

Magyar változat. A termék bemutatása. A hardware telepítése. Telepítés Windows 2000-re és XP-re

Magyar változat. A termék bemutatása. A hardware telepítése. Telepítés Windows 2000-re és XP-re PU007V2 Sweex 1 portos párhuzamos és 2 portos soros PCI kártya A termék bemutatása Szélsőséges hőmérséklettől óvja a PU007V2 kártyát. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne helyezze fűtőszerkezetek

Részletesebben

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program A GeoEasy telepítése GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program (c)digikom Kft. 1997-2010 Tartalomjegyzék Hardver, szoftver igények GeoEasy telepítése A hardverkulcs Hálózatos hardverkulcs A GeoEasy indítása

Részletesebben

Külső eszközök Felhasználói útmutató

Külső eszközök Felhasználói útmutató Külső eszközök Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

Általános nyomtató meghajtó útmutató

Általános nyomtató meghajtó útmutató Általános nyomtató meghajtó útmutató Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) B verzió HUN 1 Áttekintés 1 A Brother

Részletesebben

Útmutató a hardver használatához HP Compaq Notebook sorozat

Útmutató a hardver használatához HP Compaq Notebook sorozat Útmutató a hardver használatához HP Compaq Notebook sorozat Dokumentum cikkszáma: 333644-211 2003. augusztus Ez az útmutató a hordozható számítógép hardverjellemzőit és azok használatát, valamint a külső

Részletesebben

Külső eszközök Felhasználói útmutató

Külső eszközök Felhasználói útmutató Külső eszközök Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

A MOKKA hitelesítő szoftver telepítése és használata

A MOKKA hitelesítő szoftver telepítése és használata A MOKKA hitelesítő szoftver telepítése és használata Windows XP, Vista és Windows 7 rendszeren Távszámla aláírásának ellenőrzésére 1(9) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető... 3 3. A

Részletesebben

Küls memóriakártyák. Dokumentum cikkszáma: Ez az útmutató a külső memóriakártyák számítógéppel történő használatát ismerteti

Küls memóriakártyák. Dokumentum cikkszáma: Ez az útmutató a külső memóriakártyák számítógéppel történő használatát ismerteti Küls memóriakártyák Dokumentum cikkszáma: 419665-211 2007. január Ez az útmutató a külső memóriakártyák számítógéppel történő használatát ismerteti. Tartalomjegyzék 1 Digitális memóriakártyák Digitális

Részletesebben

Acer kivetítők 3D technológiával. Gyorsútmutató

Acer kivetítők 3D technológiával. Gyorsútmutató Acer kivetítők 3D technológiával Gyorsútmutató 2012. Minden jog fenntartva. Használati útmutató az Acer kivetítősorozatához Eredeti kiadás: 8/2012 Típusszám: Sorozatszám: Vásárlás időpontja: Vásárlás helye:

Részletesebben

Hogyan kell a projektort használni?

Hogyan kell a projektort használni? Hogyan kell a projektort használni? Össze- és szétszerelési útmutató. Készítette: Sándor Tibor NYME MÉK 2006.03.14. 2 A projektor és tartozékai A+K x201-es projektor távirányító 230V-os tápkábel vga-vga

Részletesebben

Energiagazdálkodás Felhasználói kézikönyv

Energiagazdálkodás Felhasználói kézikönyv Energiagazdálkodás Felhasználói kézikönyv Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

A Windows 7 operációs rendszerrel kompatibilis DS150E felhasználói útmutatója. Dangerfield,február 2010 V1.0 Delphi PSS

A Windows 7 operációs rendszerrel kompatibilis DS150E felhasználói útmutatója. Dangerfield,február 2010 V1.0 Delphi PSS A Windows 7 operációs rendszerrel kompatibilis DS150E felhasználói útmutatója Dangerfield,február 2010 V1.0 Delphi PSS 1 TARTALOM Főalkatrészek. 3 Telepítési útmutató...5 A Bluetooth telepítése....17 A

Részletesebben