Tartalomjegyzék. (a dokumentum utolsó frissítésének dátuma február 20.) Nemzetközi határidıs indexügyletek 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék. (a dokumentum utolsó frissítésének dátuma 2012. február 20.) Nemzetközi határidıs indexügyletek 5"

Átírás

1 Jelen dokumentum kizárólag tájékoztató jellegő információkat tartalmaz, a benne foglaltak nem tekinthetıek személyre szabott befektetési tanácsnak, befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak vagy befektetési elemzésnek. A jelen tájékoztató kialakításánál az ügyfelek pénzügyi helyzetét, kockázatvállalási hajlandóságát és termék ismeretét és tapasztalatát nem vettük figyelembe. Az ügyletkötések feltétele az érvényes Alkalmassági és Megfelelési Teszt megléte. Tartalomjegyzék (a dokumentum utolsó frissítésének dátuma február 20.) i határidıs ügyletek külföldi tızsdén 3 Nemzetközi határidıs indexügyletek 5 Nemzetközi határidıs árupiaci (commodity) ügyletek 7 Melléklet 11 i határidıs részvény index kontraktusok 11 EURO STOXX DAX INDEX 13 CAC 40 INDEX 15 SMI INDEX 17 BUX INDEX 19 FTSE 100 INDEX 21 DOW Jones INDEX 23 S&P 500 INDEX 25 S&P 500 INDEX MINI 26 S&P/TSX 60 INDEX 31 Nikkei 225 INDEX 33 i határidıs árupiaci kontraktusok 36 WTI Kıolaj 36 Brent Kıolaj 37 Főtıolaj 38 Földgáz 39 Arany 40 Ezüst 41 Platina 42 Palládium 43 Réz 44 Réz - LME 45 Nikkel 46 1

2 Ón 47 Ólom 48 Cink 49 Acél 50 Nyers (primary) alumínium 51 Alumínium ötvözet (alloy) 52 Alumínium ötvözet (NASAAC) 53 Malmi búza - Párizs 54 Kukorica - Párizs 55 Repce 56 Búza - Chicago 57 Kukorica - Chicago 58 Szójabab 59 Szójabab liszt 60 Szójabab olaj 61 Cukor 62 Kávé 63 Kakaó 64 Gyapot 65 Fontosabb mértékegységek és átváltások 67 2

3 i határidıs ügyletek külföldi tızsdén Mikor ajánljuk? Amennyiben kockázatmentes befektetések hozamát meghaladó befektetési lehetıséget keres az esetleges veszteségek vállalása mellett Hajlandó rendkívüli kockázatot vállalni kiemelkedı hozam reményében tıke és hozamgarancia nélkül adott esetben a befektetett tıke egy részének elvesztése is lehetséges. Magánszemélyek részére aktív spekulációs céllal. Vállalati ügyfelek számára fedezeti céllal (árupiaci termékek) Amennyiben határozott elképzelései vannak az árak/árfolyamok alakulásáról. Termékleírás Egy határidıs ügylet keretében a szerzıdı felek kötelezettséget vállalnak: egy adott termék (deviza, részvény, részvényindex, árupiaci termék) elıre meghatározott mennyiségének elıre rögzített áron (határidıs ár) meghatározott jövıbeni idıpontban történı adásvételére. A tızsdei határidıs ügyletek esetében az ügyletek szabványosítottak, a kereskedett termékek jellemzıit a tızsde határozza meg standardizált módon. A tızsdén üzletkötı felek között ott áll az elszámolóház, így az üzletkötést követıen a felek nem egymással szemben szereznek kötelezettséget/jogosultságot, hanem a tızsdei elszámolóházzal szemben. i határidıs ügylet alapfogalmak: Alapletét: a teljesítés érdekében az elszámolóház. termékenként különbözı értékben szed be fedezetet, melyet az Ügyfelek értékpapírszámláján rendelkezésre álló szabad eszközök (külföldi tızsde esetén csak készpénz) képezhetnek. A bank az elszámolóház által elrendelt alapletét kétszeresét igényli, mindig az üzletkötés devizanemében és számlapénz formában. Az alapletét mértéke akár egy kontraktus élete során is változhat. Klíring: az elszámolóház napi elszámolás keretében kiértékeli a nyitott pozíciókat és jóváírja/beterheli a nyereséget/veszteséget a piaci szereplık számláin. Változó letét: Amennyiben a napi elszámolás veszteséget mutat a pozíció fenntartása érdekében fedezetfeltöltés válik szükségessé, ez a pótfedezet az ún. változó letét. A változó letét csak számlapénzként helyezhetı el az üzletkötés devizanemében. Kontraktus: tızsdei határidıs termék, melynek részletes specifikációját és egységnyi méretét az adott tızsde Jelentheti a tızsdei határidıs termék mennyiségének mértékét is (pl.: EUR/HUF devizapár esetében: EUR = 1 kontraktus) Lejárat, kifutás, bezárási nap, utolsó kereskedési nap: A határidıs ügyleteknek standardizált lejárata van. Ez a lejárati hónap vagy az ezt megelızı 3

4 hónap valamely, a tızsde által meghatározott napja, mely termékenként, termékcsoportonként különbözı lehet. Ügynöki/brókeri díj: az ügyletkötésért a befektetı által fizetett jutalék, általában a kötésérték százalékos formája, vagy kontraktusméretre vonatkozó abszolút összeg. Tıkeáttétel: a határidıs ügyletek fontos kockázati mutatószáma, mely megmutatja hogy a felvett pozíció értéke hányszorosa az elhelyezett alapletétnek (általában szeres tıkeáttétel jellemzı a tızsdei ügyleteknél.). Egy 10-szeres tıkeáttétel azt jelenti, hogy a határidıs árfolyam 1%-os elmozdulása a kockáztatott tıkében 10%-os hasonló irányú értékváltozást eredményez. Tıkeáttétel esetén a befektetett tıke többszöröse is lehet a potenciális nyereség vagy a veszteség. Kereskedési idı: az az idıszak, amikor a tızsde az adott kontraktusban a kereskedést lehetıvé teszi. Legkisebb árelmozdulás nagysága (tick size): a tızsde által az adott termékre meghatározott legkisebb lehetséges mértékő árelmozdulás. Legkisebb árelmozdulás értéke (tick value): a legkisebb lehetséges árelmozdulás szorozva a kontraktus méretével. Pénzügyi elszámolás: ha a tızsdei nyitott határidıs pozíció a kontraktus lejárata elıtt nem kerül ellenügylettel lezárásra, akkor a tızsde által meghatározott utolsó elszámolóár alapján a nyereség/veszteség kerül csak elszámolásra Fizikai teljesítés: jellemzıen az árupiaci termékeknél határoz meg a tızsde lejáratkori fizikai teljesítést, az áru kötelezı leszállítását, illetve ennek átvételét. A fizikai teljesítéssel járó jogi, logisztikai, költség tényezık miatt a Raiffeisen Bank az ilyen kontraktusoknál az utolsó kereskedési napot megelızıen a kondíciós lista alapján jogosult a nyitott ügyletet zárni, azaz nem lehetséges a fizikai teljesítéssel való kontraktus lejáratás. Általánosságban a futures ügyletek kevesebb mint 2%-a szőnik meg ilyen módon, az ügyletek nagyobb részét lejárat elıtt ellenügylettel visszazárják a befektetık. Görgetés (rollover): a befektetı egy ellentétes ügylettel zárja a meglévı határidıs kontraktusát és ezzel egy idıben újra megnyitja a pozíciót egy távolabbi lejáratra. A közelebbi és a távolabbi kontraktus árfolyama eltér egymástól, így a görgetés során a pozíció irányától és a két kontraktus határidıs árfolyamától függıen a befektetı az induló pozíciójához képest jobb vagy rosszabb helyzetbe kerülhet. Nyitott kontraktusok száma (open interest): a nyitott kontraktusok összege adott idıpillanatban. A termék és a kontraktus likviditásának mutatója, melynek értéke egy adott kontraktus életciklusa alatt jellemzıen elıször folyamatosan emelkedik, majd késıbb csökken, ahogy lejárat elıtt a befektetık zárják vagy tovább görgetik a vételi vagy eladási pozíciókat egy távolabbi lejáratra. Forgalom (volume): egy adott idıszak alatt (jellemzıen egy nap) kereskedett kontraktusok száma, a termék likviditásának fontos mutatószáma. 4

5 Nemzetközi határidıs indexügyletek A BÉT-hez hasonlóan a nemzetközi részvény tızsdék is lehetıséget biztosítanak a befektetıknek a tızsde részvényindexeinek árfolyammozgásába való befektetésre. Az egyes termékek tulajdonságait (kontraktusméret, lejárat, alapletét igény stb.), mindig az adott tızsde A befektetınek a határidıs ügyletkötés elıtt kontraktusonként meghatározott értékő alapletétet (deviza: EUR, USD) kell elhelyeznie az értékpapírszámláján. Az ügyletkötés után a tızsdéhez tartozó elszámolóház napi elszámolás keretében értékeli a pozíciókat, veszteséges pozíció esetén a befektetınek további fedezetet, változóletétet kell elhelyeznie értékpapírszámláján, nyereség esetén pedig jóváírja a profitot. A nemzetközi tızsdéket a BÉT-hez képest nagyobb értékő kontraktusméret, ezzel együtt nagyobb minimálisan befektethetı tıke jellemzi, ezért a legnépszerőbb határidıs indexkontraktusoknak kialakultak kisebb kötésértékő, ún. mini verziói is. Példa nemzetközi határidıs indexügyletre Tegyük fel, hogy arra számítanak, hogy a német piac indexe emelkedni fog, ezért DAX indexet szeretnének vásárolni decemberi lejáratra. 25 EUR*DAX index=1 kontraktus DAX index Decemberi DAX index árfolyam= 5499/5500 (5499-es árfolyamon tud eladni és 5500-as árfolyamon vásárolni DAX indexet) Vásárolnak 1 kontraktus decemberi DAX indexet 5500-as árfolyamon. A pozíció aktuális alapletét igénye EUR, melyet az értékpapírszámlájukon helyezhetnek el. A napi elszámolás menete: Az üzletkötés napján: o Nap végén a kereskedési adatokkal együtt a tızsde elszámolóárat küld az elszámolóháznak. Tegyük fel, hogy ez 5550 o Az elszámolóár alapján az ügylet eredménye: ( ) 25 =1250,- EUR nyereség. Az üzletkötést követı napon: o A keletkezett 1250,- EUR nyereség jóváírásra kerül az Önök határidıs árkülönbözeti számláján. o Tegyük fel, hogy az új elszámolóár Az elızı napi elszámoló ár alapján a napi árváltozást (árkülönbözet): ( ) 25 -=2500,- EUR veszteség. Az üzletkötést követı második napon: o A 2500,- EUR veszteség terhelésre kerül az Önök határidıs árkülönbözeti számláját. o A határidıs árkülönbözeti számla egyenlege: = -1250,-EUR o A Bank 1.250,-EUR pótlólagos fedezetet kér Önöktıl, melyet délután 16:00-ig szükséges rendelkezésre bocsátaniuk. 5

6 Az ügylet a következıképpen végzıdhet: A futamidı alatt zárják a pozíciót, tehát eladnak 1 kontraktus decemberi DAX indexet. o Ha a záróárfolyam: 6000 Össznyereség: ( )*25,-EUR=12.500,-EUR o Ha a záróárfolyam: 5000 Összveszteség: ( )*25,-EUR=12.500,-EUR A keletkezett nyereség, illetve veszteség a napi elszámolás miatt a zárást követıen kerül elszámolásra az értékpapírszámlájukon. Ha nem zárják le, akkor lejáratkor pénzügyi elszámolás a tızsde által meghatározott áron o Ha az elszámoló-árfolyam: 6000 Össznyereség: ( )*25 = ,-EUR o Ha az elszámoló-árfolyam: 5000 Összveszteség: ( )*25 =12.500,-EUR A keletkezett nyereség, illetve veszteség a napi elszámolás miatt a zárást követıen kerül elszámolásra az értékpapírszámlájukon. A tızsdei határidıs részvényindex ügyletek elınyei: Lehetıvé teszi árfolyamesésbe (short pozíció) és árfolyam-emelkedésbe (long pozíció) való befektetést is A piac szabályozottsága és az elszámolóház szerepe miatt jellemzıen nagyobb tıkeáttételt tesz lehetıvé, mint a tızsdén kívüli ügyletek. A befektetı saját eszközeinek értékénél nagyobb értékő pozíció felvételét tudja megvalósítani. A sztenderdizáltság miatt a termék nagyon transzparens és jellemzıen nagy befektetıi érdeklıdésnek örvend, ami a termékek megfelelı likviditását biztosítja. Az indexben általában nagyszámú részvény szerepel, ami biztosítja a diverzifikációt. A tıkeáttétel miatt lehetıvé válik a gyors piaci mozgásokból való részesedés, napon belüli kereskedésre is alkalmas termék. Magánszemélyek is köthetik. Napi elszámolás nyerség elszámolás. A tızsdei kereskedésnek köszönhetıen limitáras, piaci áras és stop megbízás is lehetséges. 6

7 A tızsdei határidıs részvényindex ügyletek hátrányai: Amennyiben az árfolyam negatív irányba mozdul el, a nagy tıkeáttétel miatt a letett fedezet akár többszöröse is elveszthetı. Negatív irányú árfolyam-elmozduláskor a napi elszámolás miatt a keletkezı veszteséget változó letét formájában kötelesek elhelyezni az értékpapírszámlájukon. A nagyfokú standardizáltság miatt alacsonyabb rugalmasság (összeg, lejárat). Amennyiben a napi elszámolás tızsde által használt devizaneme különbözik a befektetés devizanemétıl árfolyam-kockázatot hordozhat a termék. Az árfolyam változékonyságának (volatilitásának) emelkedése magával hozhatja az alapletét igény növekedését, akár egy kontraktus életciklusa alatt is. A határidıs pozíció értékére hatással lehet a részvényindex számításának módszere, az adott indexben szereplı részvényekre fizetett osztalék kezelésének elve. Elfogadott módszer egy index értékének számítása osztalék nélkül, a teljes osztalék újra-befektetésével és az adóval módosított osztalék újra-befektetésével is. Nemzetközi határidıs árupiaci (commodity) ügyletek A BÉT-hez hasonlóan a nemzetközi tızsdék is lehetıséget biztosítanak a befektetıknek különbözı, standardizált árupiaci termékekhez való hozzáférésre. Az egyes termékek tulajdonságait (termékspecifikáció, kontraktusméret, lejárat, alapletét igény stb.), mindig az adott tızsde A befektetınek a határidıs ügyletkötés elıtt kontraktusonként meghatározott értékő alapletétet (mindig az üzletkötés devizanemében) kell elhelyeznie az értékpapírszámláján. Az ügyletkötés után a tızsdéhez tartozó elszámolóház napi elszámolás keretében értékeli a pozíciókat, veszteséges pozíció esetén a befektetınek további fedezetet, változó letétet kell elhelyeznie értékpapírszámláján, nyereség esetén pedig jóváírja a profitot. A nemzetközi árutızsdéket a BÉT-hez képest nagyobb értékő kontraktusméret, ezzel együtt nagyobb minimálisan befektethetı tıke jellemzi. Példa nemzetközi határidıs áru ügyletre. Tegyük fel, hogy egy mezıgazdasági termelı cég a jövıben megtermelıdı terményének (búza) egy részét (5000 tonna) szeretné eladni az aktuális tızsdei árfolyamokon (mivel arra számít, hogy az árak a termés aratásakor alacsonyabbak lesznek. A párizsi EOP-NYSE-Liffe (Matif) tızsdén kereskedett búza kontraktus mérete 50 MT (metrikus tonna) = 1 kontraktus. Novemberi lejáratra az árfolyam 192 EUR/MT. Eladnak 100 kontraktust 192 eurós tonnánkénti áron. A pozíció értéke EUR ( ). A pozíció alapletét igénye EUR, melyet az értékpapírszámlájukon kell elhelyezni. 7

8 A napi elszámolás menete: Az üzletkötés napján: o Nap végén a kereskedési adatokkal együtt a tızsde elszámolóárat küld az elszámolóháznak. Tegyük fel, hogy ez 191 EUR/MT. o Az elszámolóár alapján az ügylet eredménye: ( ) = 5.000,- EUR nyereség. Az üzletkötést követı napon: o A keletkezett 5.000,- EUR nyereség jóváírásra kerül az Önök határidıs árkülönbözeti számláján. o Tegyük fel, hogy az új elszámolóár 194 EUR/MT. Az elızı napi elszámoló ár alapján a napi árváltozást (árkülönbözet): ( ) = ,- EUR, azaz euró veszteség. Az üzletkötést követı második napon: o A ,- EUR veszteséggel a Bank beterheli az Ügyfél határidıs árkülönbözeti számláját. o A határidıs árkülönbözeti számla egyenlege: = ,- EUR. o A Bank ,-EUR pótlólagos fedezetet kér Önöktıl, melyet délután 16:00-ig szükséges rendelkezésre bocsátaniuk. Az ügylet a következıképpen végzıdhet: A futamidı alatt ellenügylettel zárják a pozíciót, tehát vesznek 100 kontraktus novemberi lejáratú búzát. o Ha a záróárfolyam: 172,50 EUR/MT. Teljes nyereség: ( ,50) = ,- EUR. o Ha a záróárfolyam: 201 EUR/MT. Teljes veszteség: ( ) = ,- EUR. o A keletkezett nyereség, illetve veszteség a napi elszámolás miatt a zárást követıen kerül elszámolásra az értékpapírszámlájukon. A kontraktus lejárata elıtt nem rendelkeztek a kontraktus lezárásáról. Mivel ez a kontraktus fizikai teljesítéssel jár le, amit a Raiffeisen Banknál nem lehetséges, ezért a Treasury kondíciós listában rögzített módon a Bank lezárja az Ügyfél pozícióját. o Ha a záróárfolyam: 178,75 EUR/MT. Teljes nyereség: ( ,75) = ,- EUR. o Ha a záróárfolyam: 196,25 EUR/MT. Teljes veszteség: ( ,25) = ,- EUR. o A keletkezett nyereség, illetve veszteség a napi elszámolás miatt a zárást követıen kerül elszámolásra az értékpapírszámlájukon. 8

9 A tızsdei határidıs áru ügyletek elınyei: Lehetıvé teszi a vállalati ügyfelek mőködésbıl eredı árupiaci nyitott pozícióinak fedezését. Lehetıvé teszi spekulációs célú befektetést árfolyamesésre (short pozíció), illetve árfolyam-emelkedésre (long pozíció) számítva is. A külföldi tızsdéken az árupiaci termékek széles köre érhetı el. A piac szabályozottsága és az elszámolóház szerepe miatt jellemzıen nagyobb tıkeáttételt tesz lehetıvé, mint a tızsdén kívüli ügyletek. A befektetı saját eszközeinek értékénél nagyobb értékő pozíció felvételét tudja megvalósítani. A sztenderdizáltság miatt a termék nagyon transzparens. A tıkeáttétel miatt kisebb összegő letét biztosítása mellett lehetségessé válik nagyobb pozíciók fedezése. A tıkeáttétel miatt lehetıvé válik a gyors piaci mozgásokból való részesedés, napon belüli kereskedésre is alkalmas termék. Relatíve alacsony díjak mellett kereskedhetı termékkör. Magánszemélyek is köthetik. A napi elszámolás miatt a nyereségessé vált ügyleteknél a lezárás elıtt elszámoljuk a profitot, melyet más ügyletek kötésére is igénybe tudnak venni. A tızsdei kereskedésnek köszönhetıen limitáras, piaci áras és stop megbízás is lehetséges. A tızsdei határidıs áru ügyletek hátrányai: Amennyiben az árfolyam negatív irányba mozdul el, a nagy tıkeáttétel miatt a letett fedezet akár többszöröse is elveszthetı. Negatív irányú árfolyam elmozduláskor a napi elszámolás miatt a keletkezı veszteséget változó letét formájában kötelesek elhelyezni az értékpapírszámlájukon. A napi feltöltési kötelezettség likviditási kockázatot hordoz magában abban az esetben is, ha az ügyletek fedezeti céllal kötıdnek. A nagyfokú standardizáltság miatt alacsonyabb rugalmasság (kontraktusméret, lejárati dátum). Az árfolyam változékonyságának (volatilitásának) emelkedése magával hozhatja az alapletét igény növekedését is, akár egy kontraktus életciklusa alatt is. Árupiaci termékeknél az árfolyamok változékonysága jellemzıen magasabb a részvény ügyleteknél tapasztalható volatilitásnál. A nagyfokú sztenderdizáltság miatt fedezeti ügylet esetén bázis kockázat merülhet fel. Azaz a fedezni kívánt áru paraméterei kismértékben, de eltérnek a tızsde által 9

10 meghatározott áru tulajdonságaitól (például minıségi jellemzık, lokáció, devizanem). Az árutızsdéken kereskedett kontraktusok esetében a befektetıi kör szőkebb ezért a likviditás alacsonyabb, mint az egyéb pénzügyi termékeknél. Az üzletkötésnél ezzel számolni kell, azaz a piaci megbízások (nyitás, zárás, stop) nagyobb eséllyel nem az aktuális elérhetı piaci árszinten teljesülnek. A világ határidıs tızsdéin kereskedett fontosabb kontraktusainak részletes leírása a mellékletben található. 10

11 Melléklet i határidıs részvény index kontraktusok EURO STOXX 50 Eurex kód: XEUR EURO STOXX 50 Részvényindex Az index jellemzıi 50 Európai Monetáris Unióban bejegyzett blue chip részvény Piaci kapitalizációval súlyozott index. Egyik komponens súlya sem lehet több. mint 10%. Az index indulóértéke 1000 volt december 31-én. A kontraktus részletes leírása EUX-Eurex i Kereskedési idı 07:50 22:00 (közép-európai idı szerint) 10 EUR * index EUR Legkisebb árelmozdulás nagysága 1,00 EUR Legkisebb árelmozdulás értéke 10 EUR EUR Lejárati hónapok A három legközelebbi március / június / szeptember / december hónapok. A kontraktus utolsó kereskedési napja A lejárati hónap harmadik pénteke. Ha az nem tızsdei kereskedési nap, akkor az ezt megelızı elsı kereskedési nap. Az utolsó kereskedési napon a kontraktussal 12:00 óráig lehet kereskedni. Teljesítés módja (lejáratkor) Pénzügyi elszámolás. Egyéb hasznos információ Az index Európa egyik vezetı részvénypiaci mutatója. Likviditás és aktív kereskedés jellemzıen az elsı (front) kontraktusban van. Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Raiffeisen Bank és a egyaránt fenntartja a változtatás jogát. A Raiffeisen Bank az alapletét mértékét minden esetben a által meghatározott alapletét igény kétszeresében 11

12 Az EURO STOXX 50 részvényindex összetétele : Air Liquide SA Deutsche Bank AG Repsol YPF SA Allianz SE Deutsche Boerse AG RWE AG Anheuser-Busch InBev NV Deutsche Telekom AG Sanofi ArcelorMittal E.ON AG SAP AG Assicurazioni Generali SpA Enel SpA Schneider Electric SA AXA SA ENI SpA Siemens AG Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA France Telecom SA Societe Generale SA Banco Santander SA GDF Suez Telecom Italia SpA BASF SE Iberdrola SA Telefonica SA Bayer AG Inditex SA Total SA Bayerische Motoren Werke AG ING Groep NV Unibail-Rodamco SE BNP Paribas SA Intesa Sanpaolo SpA UniCredit SpA Carrefour SA Koninklijke Philips Electronics NV Unilever NV Cie de St-Gobain L'Oreal SA Vinci SA CRH PLC LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA Vivendi SA Daimler AG Muenchener Rueckversicherungs AG Volkswagen AG Danone Nokia OYJ Az index összetétele változhat. A tájékoztató a dokumentum utolsó frissítésekor érvényes állapotot tükrözi. 12

13 i határidıs részvény index kontraktusok DAX INDEX EUREX kód: XEUR DAX NÉMET Részvényindex Az index jellemzıi 30 német blue chip részvény, melyekkel a frankfurti tızsdén kereskednek. Számtani átlaggal számolt index. Az index alapértéke 1000 volt december 31-én. A kontraktus részletes leírása EUX-Eurex i Kereskedési idı 07:50 22:00 (közép-európai idı szerint) 25 EUR * index EUR Legkisebb árelmozdulás nagysága 0,50 EUR Legkisebb árelmozdulás értéke 12,50 EUR EUR Lejárati hónapok A három legközelebbi március / június / szeptember / december hónapok. A kontraktus utolsó kereskedési napja A lejárati hónap harmadik pénteke. Ha ez nem kereskedési nap, akkor az ezt megelızı elsı kereskedési nap. Az utolsó kereskedési napon a kontraktussal 13:00- óráig lehet kereskedni. Teljesítés módja (lejáratkor) Pénzügyi elszámolás. Egyéb hasznos információ Az index Németország vezetı részvénypiaci mutatója. Likviditás és aktív kereskedés jellemzıen az elsı (front) kontraktusban van. Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Raiffeisen Bank és a egyaránt fenntartja a változtatás jogát. A Raiffeisen Bank az alapletét mértékét minden esetben a által meghatározott alapletét igény kétszeresében 13

14 A DAX részvényindex összetétele : Adidas AG Fresenius SE & Co KGaA Allianz SE HeidelbergCement AG BASF SE Henkel AG & Co KGaA Bayer AG Infineon Technologies AG Bayerische Motoren Werke AG K+S AG Beiersdorf AG Linde AG Commerzbank AG MAN SE Daimler AG Merck KGaA Deutsche Bank AG Metro AG Deutsche Boerse AG Muenchener Rueckversicherungs AG Deutsche Lufthansa AG RWE AG Deutsche Post AG SAP AG Deutsche Telekom AG Siemens AG E.ON AG ThyssenKrupp AG Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Volkswagen AG Az index összetétele változhat. A tájékoztató a dokumentum utolsó frissítésekor érvényes állapotot tükrözi. 14

15 i határidıs részvény index kontraktusok Az index jellemzıi A kontraktus részletes leírása CAC 40 INDEX NYSE-LIFFE kód: XEOP CAC 40 Franciaország Részvényindex A Paris Bourse 40 legnagyobb vállalatának részvénye. Piaci kapitalizációval súlyozott index. Egyik komponens súlya sem lehet több mint 15%. Az index induló értéke 1000 volt december 31- én EN.html?euronextCode=FCE-PAR-FUT NYSE-Liffe-Párizs i Kereskedési idı 08:00 22:00 (közép-európai idı szerint) 10 EUR * index EUR Legkisebb árelmozdulás 0,50 EUR nagysága Legkisebb árelmozdulás értéke 5 EUR EUR Lejárati hónapok a három legközelebbi március / június / szeptember hónapok, a legközelebbi három hónap és nyolc hónap félévente a június/december ciklus alapján A kontraktus utolsó kereskedési A lejárati hónap harmadik pénteke. Ha az nem napja kereskedési nap, akkor az ezt megelızı elsı kereskedési nap. Az utolsó kereskedési napon a kontraktussal 16:00 óráig lehet kereskedni. Teljesítés módja (lejáratkor) Pénzügyi elszámolás. Egyéb hasznos információ Az index Franciaország vezetı részvénypiaci mutatója. Likviditás és aktív kereskedés jellemzıen az elsı (front) kontraktusban van. Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Raiffeisen Bank és a egyaránt fenntartja a változtatás jogát. A Raiffeisen Bank az alapletét mértékét minden esetben a által meghatározott alapletét igény kétszeresében 15

16 A CAC 40 részvényindex összetétele : Accor SA Danone Publicis Groupe SA Air Liquide SA EADS Renault SA Alcatel-Lucent/France EDF SA Safran SA Alstom SA Essilor International SA Sanofi ArcelorMittal France Telecom SA Schneider Electric SA AXA SA GDF Suez Societe Generale SA BNP Paribas SA L'Oreal SA STMicroelectronics NV Bouygues SA Lafarge SA Technip SA Cap Gemini SA Legrand SA Total SA Carrefour SA LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA Unibail-Rodamco SE Cie de St-Gobain Pernod-Ricard SA Vallourec SA Cie Generale des Etablissements Michelin Peugeot SA Veolia Environnement SA Credit Agricole SA PPR Vinci SA Vivendi SA Az index összetétele változhat. A tájékoztató a dokumentum utolsó frissítésekor érvényes állapotot tükrözi. 16

17 i határidıs részvény index kontraktusok SMI INDEX Eurex kód: XEUR SMI Svájci Részvényindex Az index jellemzıi 20 legnagyobb svájci vállalat részvénye. Piaci kapitalizációval súlyozott index. Az index alapértéke 1000 volt június 30- án. A kontraktus részletes leírása EUX-Eurex i Kereskedési idı 07:50 22:00 (közép-európai idı szerint) 10 CHF * index CHF Legkisebb árelmozdulás nagysága 1,00 CHF Legkisebb árelmozdulás értéke 10 CHF CHF Lejárati hónapok A három legközelebbi március / június / szeptember / december hónapok. A kontraktus utolsó kereskedési napja A lejárati hónap harmadik pénteke. Ha ez nem kereskedési nap, akkor az ezt megelızı elsı kereskedési nap. Az utolsó kereskedési napon a kontraktussal 09:00 óráig lehet kereskedni. Teljesítés módja (lejáratkor) Pénzügyi elszámolás. Egyéb hasznos információ Az index Svájc vezetı részvénypiaci mutatója. A svájci részvénypiac piaci kapitalizációjának körülbelül 85%-t reprezentálja. Likviditás és aktív kereskedés jellemzıen az elsı (front) kontraktusban van. Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Raiffeisen Bank és a egyaránt fenntartja a változtatás jogát. A Raiffeisen Bank az alapletét mértékét minden esetben a által meghatározott alapletét igény kétszeresében 17

18 Az SMI részvényindex összetétele : ABB Ltd Actelion Ltd Adecco SA Cie Financiere Richemont SA Credit Suisse Group AG Givaudan SA Holcim Ltd Julius Baer Group Ltd Nestle SA Novartis AG Roche Holding AG SGS SA Swatch Group AG/The Swiss Re AG Swisscom AG Syngenta AG Synthes Inc Transocean Ltd/Switzerland UBS AG Zurich Financial Services AG Az index összetétele változhat. A tájékoztató a dokumentum utolsó frissítésekor érvényes állapotot tükrözi. 18

19 i határidıs részvény index kontraktusok BUX INDEX BÉT-Budapest kód: XBSE BUX Részvényindex Az index jellemzıi Magyar blue chip részvények (legalább 12 legfeljebb 25 részvény). Osztalékfizetést figyelembe vevı, teljes hozam index. Közkézhányaddal korrigált piaci tıkeérték súlyozású index. Az index indulóértéke 1000 volt január 2-án. A kontraktus részletes leírása BÉT-Budapest i Kereskedési idı 09:02 17:00 (közép-európai idı szerint) 10 HUF * index HUF Legkisebb árelmozdulás nagysága 0,50 HUF Legkisebb árelmozdulás értéke 5 HUF HUF Lejárati hónapok A legközelebbi március / június / szeptember / december hónapok. A második legközelebbi június és december. A legközelebbi március / június / szeptember / december hónapok kivételével a két legközelebbi hónap. Bezárási nap Az adott lejárati hónap harmadik pénteke. Amennyiben az nem nap, úgy az azt megelızı utolsó nap. A kontraktus utolsó kereskedési Megegyezik a Bezárási Nappal. napja Teljesítés módja (lejáratkor) Pénzügyi elszámolás Egyéb hasznos információ Az index Magyarország legfontosabb részvénypiaci mutatója. Likviditás és aktív kereskedés jellemzıen a decemberi kontraktusban van. Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Raiffeisen Bank és a egyaránt fenntartja a változtatás jogát. A Raiffeisen Bank az alapletét mértékét minden esetben a által meghatározott alapletét igény kétszeresében 19

20 A BUX részvényindex összetétele : CIG Pannónia Egis E-Star EST MEDIA FHB Fotex MOL Magyar Telekom OTP Bank PannErgy Richter Gedeon Az index összetétele változhat. A tájékoztató a dokumentum utolsó frissítésekor érvényes állapotot tükrözi. 20

21 i határidıs részvény index kontraktusok FTSE 100 INDEX LIFFE kód: XILF FTSE 100 Egyesült Királyság Részvényindex Az index jellemzıi A London Stock Exchange 100 legnagyobb vállalatának részvénye. Piaci kapitalizációval súlyozott index. Az index alapértéke 1000 volt január 3-án. A kontraktus részletes leírása ctspecifications-2830-en.html?euronextcode=z-lon-fut Liffe-London i Kereskedési idı 02:00 08:50 és 09:00 22:00 (közép-európai idı szerint) 10 GBP * index GBP Legkisebb árelmozdulás nagysága 0,50 GBP Legkisebb árelmozdulás értéke 5 GBP GBP Lejárati hónapok A négy legközelebbi március / június / szeptember / december hónapok. A kontraktus utolsó kereskedési A lejárati hónap harmadik pénteke, ha az tızsdei napja kereskedési nap, ha nem akkor az ezt megelızı kereskedési nap. Az utolsó kereskedési napon a kontraktussal 10:15-ig lehet kereskedni. Teljesítés módja (lejáratkor) Pénzügyi elszámolás. Egyéb hasznos információ Az index az Egyesült Királyság vezetı részvénypiaci mutatója. Az LSE piaci kapitalizációjának több mint 80%-át reprezentálja. Likviditás és aktív kereskedés jellemzıen az elsı (front) kontraktusban van. Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Raiffeisen Bank és a egyaránt fenntartja a változtatás jogát. A Raiffeisen Bank az alapletét mértékét minden esetben a által meghatározott alapletét igény kétszeresében 21

22 Az FTSE 100 részvényindex összetétele (102 részvény mert a Shellnek és a Schroedersnek 2 különbözı részvényosztálya is benne van) : Admiral Group PLC G4S PLC Reed Elsevier PLC Aggreko PLC GKN PLC Resolution Ltd AMEC PLC GlaxoSmithKline PLC Rexam PLC Anglo American PLC Glencore International PLC Rio Tinto PLC Antofagasta PLC Hammerson PLC Rolls-Royce Holdings PLC ARM Holdings PLC Hargreaves Lansdown PLC Royal Bank of Scotland Group PLC Ashmore Group PLC HSBC Holdings PLC Royal Dutch Shell PLC Associated British Foods PLC ICAP PLC Royal Dutch Shell PLC AstraZeneca PLC IMI PLC RSA Insurance Group PLC Aviva PLC Imperial Tobacco Group PLC SABMiller PLC BAE Systems PLC Intercontinental Hotels Group PLC Sage Group PLC/The Barclays PLC International Consolidated Airlines Grou Schroders PLC BG Group PLC International Power PLC Schroders PLC BHP Billiton PLC Intertek Group PLC Serco Group PLC BP PLC ITV PLC Severn Trent PLC British American Tobacco PLC J Sainsbury PLC Shire PLC British Land Co PLC Johnson Matthey PLC Smith & Nephew PLC British Sky Broadcasting Group PLC Kazakhmys PLC Smiths Group PLC BT Group PLC Kingfisher PLC SSE PLC Bunzl PLC Land Securities Group PLC Standard Chartered PLC Burberry Group PLC Legal & General Group PLC Standard Life PLC Cairn Energy PLC Lloyds Banking Group PLC Tate & Lyle PLC Capita PLC Man Group PLC TESCO PLC Capital Shopping Centres Group PLC Marks & Spencer Group PLC Tullow Oil PLC Carnival PLC Meggitt PLC Unilever PLC Centrica PLC National Grid PLC United Utilities Group PLC Compass Group PLC Next PLC Vedanta Resources PLC CRH PLC Old Mutual PLC Vodafone Group PLC Diageo PLC Pearson PLC Weir Group PLC/The Essar Energy PLC Petrofac Ltd Whitbread PLC Eurasian Natural Resources Corp PLC Polymetal International PLC WM Morrison Supermarkets PLC Evraz PLC Prudential PLC Wolseley PLC Experian PLC Randgold Resources Ltd WPP PLC Fresnillo PLC Reckitt Benckiser Group PLC Xstrata PLC Az index összetétele változhat. A tájékoztató a dokumentum utolsó frissítésekor érvényes állapotot tükrözi. 22

23 i határidıs részvény index kontraktusok DOW Jones INDEX Chicago Board of Trade kód: XCBT Dow Jones Industrial Avergae USA Részvényindex Az index jellemzıi 30 amerikai blue chip vállalat részvénye. Számtani átlagként, a részvények árfolyamával súlyozott index. Az index alapértéke október 1-én lett meghatározva. A kontraktus részletes leírása CBOT-Chicago i Kereskedési idı 22:30 15:15 és 15:30 22:15 (közép-európai idı szerint) 10 USD * index USD Legkisebb árelmozdulás nagysága 1,00 USD Legkisebb árelmozdulás értéke 10 USD USD Lejárati hónapok A négy legközelebbi március / június / szeptember / december hónapok A kontraktus utolsó kereskedési A lejárati hónap harmadik pénteke. napja Az utolsó kereskedési napon a kontraktussal 15:15 óráig lehet kereskedni. Teljesítés módja (lejáratkor) Pénzügyi elszámolás. Egyéb hasznos információ Az index a világ és USA vezetı részvénypiaci mutatója. Likviditás és aktív kereskedés jellemzıen az elsı (front) kontraktusban van. Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Raiffeisen Bank és a egyaránt fenntartja a változtatás jogát. A Raiffeisen Bank az alapletét mértékét minden esetben a által meghatározott alapletét igény kétszeresében 23

24 A Dow Jones részvényindex összetétele : 3M Co Alcoa Inc American Express Co AT&T Inc Bank of America Corp Boeing Co/The Caterpillar Inc Chevron Corp Cisco Systems Inc Coca-Cola Co/The EI du Pont de Nemours & Co Exxon Mobil Corp General Electric Co Hewlett-Packard Co Home Depot Inc/The Intel Corp International Business Machines Corp Johnson & Johnson JPMorgan Chase & Co Kraft Foods Inc McDonald's Corp Merck & Co Inc Microsoft Corp Pfizer Inc Procter & Gamble Co/The Travelers Cos Inc/The United Technologies Corp Verizon Communications Inc Wal-Mart Stores Inc Walt Disney Co/The Az index összetétele változhat. A tájékoztató a dokumentum utolsó frissítésekor érvényes állapotot tükrözi. 24

25 i határidıs részvény index kontraktusok S&P 500 INDEX Chicago Mercantile Exchange kód: XCME Standard and Poor s 500 Index USA Részvényindex Az index jellemzıi Az 500 amerikai blue chip vállalat részvénye, mellyel a NSYE-n vagy a NASDAQ-on kereskednek. Piaci kapitalizációval súlyozott index. Az index indulóértéke 10 volt, az as idıszakot vették alapul ennek meghatározásakor és március 4. óta jegyzik. A kontraktus részletes leírása CME-Chicago i Kereskedési idı 22:30 15:15 és 15:30 22:15 (közép-európai idı szerint) 250 USD * index USD Legkisebb árelmozdulás 0,10 nagysága Legkisebb árelmozdulás értéke 25 USD USD Lejárati hónapok A nyolc legközelebbi március / június / szeptember / december hónapok. A kontraktus utolsó kereskedési A lejárati hónap harmadik pénteke elıtti csütörtök. napja Az utolsó kereskedési napon a kontraktussal 22:15 óráig lehet kereskedni. Teljesítés módja (lejáratkor) Pénzügyi elszámolás Egyéb hasznos információ Az index a világ és USA legfontosabb részvénypiaci mutatója. Az amerikai gazdaság egészét, minden iparágát jól reprezentálja. Likviditás és aktív kereskedés jellemzıen az elsı (front) kontraktusban van. Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Raiffeisen Bank és a egyaránt fenntartja a változtatás jogát. A Raiffeisen Bank az alapletét mértékét minden esetben a által meghatározott alapletét igény kétszeresében 25

26 Tızsdén kereskedhetı határidıs részvény index kontraktusok Az index jellemzıi S&P 500 INDEX MINI Chicago Mercantile Exchange kód: XCME Standard and Poor s 500 Index USA Részvényindex Az 500 amerikai blue chip vállalat részvénye, mellyel a NSYE-n vagy a NASDAQ-on kereskednek. Piaci kapitalizációval súlyozott index. Az index indulóértéke 10, az as idıszakot vették alapul ennek meghatározásakor és március 4. óta jegyzik. A kontraktus részletes leírása CME-Chicago i Kereskedési idı 00:00 22:15 és 22:30 23:30 (közép-európai idı szerint) 50 USD * index USD Legkisebb árelmozdulás 0,25 USD nagysága Legkisebb árelmozdulás 12,5 USD értéke USD Lejárati hónapok Az öt legközelebbi március / június / szeptember / december hónapok. A kontraktus utolsó A lejárati hónap harmadik pénteke. kereskedési napja Az utolsó kereskedési napon a kontraktussal 14:30-ig lehet kereskedni. Teljesítés módja (lejáratkor) Pénzügyi elszámolás Egyéb hasznos információ Az index a világ és USA legfontosabb részvénypiaci mutatója. Az amerikai gazdaság egészét, minden iparágát jól reprezentálja. Likviditás és aktív kereskedés jellemzıen az elsı (front) kontraktusban van. Az S&P 500 MINI Index a normál S&P kontraktus értékének az ötöde. Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Raiffeisen Bank és a egyaránt fenntartja a változtatás jogát. A Raiffeisen Bank az alapletét mértékét minden esetben a által meghatározott alapletét igény kétszeresében 26

27 Az S&P 500 részvényindex összetétele : 3M Co EOG Resources Inc Northern Trust Corp Abbott Laboratories EQT Corp Northrop Grumman Corp Abercrombie & Fitch Co Equifax Inc Novellus Systems Inc Accenture PLC Equity Residential NRG Energy Inc ACE Ltd Estee Lauder Cos Inc/The Nucor Corp Adobe Systems Inc Exelon Corp NVIDIA Corp Advanced Micro Devices Inc Expedia Inc NYSE Euronext AES Corp/The Expeditors International of Washington I O'Reilly Automotive Inc Aetna Inc Express Scripts Inc Occidental Petroleum Corp Aflac Inc Exxon Mobil Corp Omnicom Group Inc Agilent Technologies Inc F5 Networks Inc ONEOK Inc AGL Resources Inc Family Dollar Stores Inc Oracle Corp Air Products & Chemicals Inc Fastenal Co Owens-Illinois Inc Airgas Inc Federated Investors Inc PACCAR Inc Akamai Technologies Inc FedEx Corp Pall Corp Alcoa Inc Fidelity National Information Services I Parker Hannifin Corp Allegheny Technologies Inc Fifth Third Bancorp Patterson Cos Inc Allergan Inc/United States First Horizon National Corp Paychex Inc Allstate Corp/The First Solar Inc Peabody Energy Corp Alpha Natural Resources Inc FirstEnergy Corp People's United Financial Inc Altera Corp Fiserv Inc Pepco Holdings Inc Altria Group Inc FLIR Systems Inc PepsiCo Inc/NC Amazon.com Inc Flowserve Corp PerkinElmer Inc Ameren Corp Fluor Corp Perrigo Co American Electric Power Co Inc FMC Corp Pfizer Inc American Express Co FMC Technologies Inc PG&E Corp American International Group Inc Ford Motor Co Philip Morris International Inc American Tower Corp Forest Laboratories Inc Pinnacle West Capital Corp Ameriprise Financial Inc Franklin Resources Inc Pioneer Natural Resources Co AmerisourceBergen Corp Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc Pitney Bowes Inc Amgen Inc Frontier Communications Corp Plum Creek Timber Co Inc Amphenol Corp GameStop Corp PNC Financial Services Group Inc Anadarko Petroleum Corp Gannett Co Inc PPG Industries Inc Analog Devices Inc Gap Inc/The PPL Corp Aon Corp General Dynamics Corp Praxair Inc Apache Corp General Electric Co Precision Castparts Corp Apartment Investment & Management Co General Mills Inc priceline.com Inc Apollo Group Inc Genuine Parts Co Principal Financial Group Inc Apple Inc Genworth Financial Inc Procter & Gamble Co/The Applied Materials Inc Gilead Sciences Inc Progress Energy Inc Az index összetétele változhat. A tájékoztató a dokumentum utolsó frissítésekor érvényes állapotot tükrözi. 27

28 Archer-Daniels-Midland Co Goldman Sachs Group Inc/The Progressive Corp/The Assurant Inc Goodrich Corp ProLogis Inc AT&T Inc Goodyear Tire & Rubber Co/The Prudential Financial Inc Autodesk Inc Google Inc Public Service Enterprise Group Inc Automatic Data Processing Inc H&R Block Inc Public Storage AutoNation Inc Halliburton Co PulteGroup Inc AutoZone Inc Harley-Davidson Inc QEP Resources Inc AvalonBay Communities Inc Harman International Industries Inc QUALCOMM Inc Avery Dennison Corp Harris Corp Quanta Services Inc Avon Products Inc Hartford Financial Services Group Inc Quest Diagnostics Inc Baker Hughes Inc Hasbro Inc Ralph Lauren Corp Ball Corp HCP Inc Range Resources Corp Bank of America Corp Health Care REIT Inc Raytheon Co Bank of New York Mellon Corp/The Helmerich & Payne Inc Red Hat Inc Baxter International Inc Hershey Co/The Regions Financial Corp BB&T Corp Hess Corp Republic Services Inc Beam Inc Hewlett-Packard Co Reynolds American Inc Becton Dickinson and Co HJ Heinz Co Robert Half International Inc Bed Bath & Beyond Inc Home Depot Inc/The Rockwell Automation Inc Bemis Co Inc Honeywell International Inc Rockwell Collins Inc Berkshire Hathaway Inc Hormel Foods Corp Roper Industries Inc Best Buy Co Inc Hospira Inc Ross Stores Inc Big Lots Inc Host Hotels & Resorts Inc Rowan Cos Inc Biogen Idec Inc Hudson City Bancorp Inc RR Donnelley & Sons Co BlackRock Inc Humana Inc Ryder System Inc BMC Software Inc Huntington Bancshares Inc/OH Safeway Inc Boeing Co/The Illinois Tool Works Inc SAIC Inc BorgWarner Inc Ingersoll-Rand PLC Salesforce.com Inc Boston Properties Inc Integrys Energy Group Inc SanDisk Corp Boston Scientific Corp Intel Corp Sara Lee Corp Bristol-Myers Squibb Co IntercontinentalExchange Inc SCANA Corp Broadcom Corp International Business Machines Corp Schlumberger Ltd Brown-Forman Corp International Flavors & Fragrances Inc Scripps Networks Interactive Inc CA Inc International Game Technology Sealed Air Corp Cablevision Systems Corp International Paper Co Sears Holdings Corp Cabot Oil & Gas Corp Interpublic Group of Cos Inc/The Sempra Energy Cameron International Corp Intuit Inc Sherwin-Williams Co/The Campbell Soup Co Intuitive Surgical Inc Sigma-Aldrich Corp Capital One Financial Corp Invesco Ltd Simon Property Group Inc Cardinal Health Inc Iron Mountain Inc SLM Corp CareFusion Corp Jabil Circuit Inc Snap-on Inc CarMax Inc Jacobs Engineering Group Inc Southern Co/The Carnival Corp JC Penney Co Inc Southwest Airlines Co Caterpillar Inc JDS Uniphase Corp Southwestern Energy Co 28

29 CBRE Group Inc JM Smucker Co/The Spectra Energy Corp CBS Corp Johnson & Johnson Sprint Nextel Corp Celgene Corp Johnson Controls Inc St Jude Medical Inc CenterPoint Energy Inc Joy Global Inc Stanley Black & Decker Inc CenturyLink Inc JPMorgan Chase & Co Staples Inc Cerner Corp Juniper Networks Inc Starbucks Corp CF Industries Holdings Inc Kellogg Co Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc CH Robinson Worldwide Inc KeyCorp State Street Corp Charles Schwab Corp/The Kimberly-Clark Corp Stericycle Inc Chesapeake Energy Corp Kimco Realty Corp Stryker Corp Chevron Corp KLA-Tencor Corp Sunoco Inc Chipotle Mexican Grill Inc Kohl's Corp SunTrust Banks Inc Chubb Corp/The Kraft Foods Inc SUPERVALU Inc Cigna Corp Kroger Co/The Symantec Corp Cincinnati Financial Corp L-3 Communications Holdings Inc Sysco Corp Cintas Corp Laboratory Corp of America Holdings T Rowe Price Group Inc Cisco Systems Inc Legg Mason Inc Target Corp Citigroup Inc Leggett & Platt Inc TE Connectivity Ltd Citrix Systems Inc Lennar Corp TECO Energy Inc Cliffs Natural Resources Inc Leucadia National Corp Tenet Healthcare Corp Clorox Co/The Lexmark International Inc Teradata Corp CME Group Inc Life Technologies Corp Teradyne Inc CMS Energy Corp Lincoln National Corp Tesoro Corp Coach Inc Linear Technology Corp Texas Instruments Inc Coca-Cola Co/The Lockheed Martin Corp Textron Inc Coca-Cola Enterprises Inc Loews Corp Thermo Fisher Scientific Inc Cognizant Technology Solutions Corp Lorillard Inc Tiffany & Co Colgate-Palmolive Co Lowe's Cos Inc Time Warner Cable Inc Comcast Corp LSI Corp Time Warner Inc Comerica Inc Ltd Brands Inc Titanium Metals Corp Computer Sciences Corp M&T Bank Corp TJX Cos Inc ConAgra Foods Inc Macy's Inc Torchmark Corp ConocoPhillips Marathon Oil Corp Total System Services Inc Consol Energy Inc Marathon Petroleum Corp Travelers Cos Inc/The Consolidated Edison Inc Marriott International Inc/DE TripAdvisor Inc Constellation Brands Inc Marsh & McLennan Cos Inc Tyco International Ltd Constellation Energy Group Inc Masco Corp Tyson Foods Inc Cooper Industries PLC Mastercard Inc Union Pacific Corp Corning Inc Mattel Inc United Parcel Service Inc Costco Wholesale Corp McCormick & Co Inc/MD United States Steel Corp Coventry Health Care Inc McDonald's Corp United Technologies Corp Covidien PLC McGraw-Hill Cos Inc/The UnitedHealth Group Inc CR Bard Inc McKesson Corp Unum Group CSX Corp Mead Johnson Nutrition Co Urban Outfitters Inc 29

30 Cummins Inc MeadWestvaco Corp US Bancorp CVS Caremark Corp Medco Health Solutions Inc Valero Energy Corp Danaher Corp Medtronic Inc Varian Medical Systems Inc Darden Restaurants Inc Merck & Co Inc Ventas Inc DaVita Inc MetLife Inc VeriSign Inc Dean Foods Co MetroPCS Communications Inc Verizon Communications Inc Deere & Co Microchip Technology Inc VF Corp Dell Inc Micron Technology Inc Viacom Inc Denbury Resources Inc Microsoft Corp Visa Inc DENTSPLY International Inc Molex Inc Vornado Realty Trust Devon Energy Corp Molson Coors Brewing Co Vulcan Materials Co DeVry Inc Monsanto Co Wal-Mart Stores Inc Diamond Offshore Drilling Inc Moody's Corp Walgreen Co DIRECTV Morgan Stanley Walt Disney Co/The Discover Financial Services Mosaic Co/The Washington Post Co/The Discovery Communications Inc Motorola Mobility Holdings Inc Waste Management Inc Dollar Tree Inc Motorola Solutions Inc Waters Corp Dominion Resources Inc/VA Murphy Oil Corp Watson Pharmaceuticals Inc Dover Corp Mylan Inc/PA WellPoint Inc Dow Chemical Co/The Nabors Industries Ltd Wells Fargo & Co DR Horton Inc NASDAQ OMX Group Inc/The Western Digital Corp Dr Pepper Snapple Group Inc National Oilwell Varco Inc Western Union Co/The DTE Energy Co NetApp Inc Weyerhaeuser Co Duke Energy Corp Netflix Inc Whirlpool Corp Dun & Bradstreet Corp/The Newell Rubbermaid Inc Whole Foods Market Inc E*Trade Financial Corp Newfield Exploration Co Williams Cos Inc/The Eastman Chemical Co Newmont Mining Corp Windstream Corp Eaton Corp News Corp Wisconsin Energy Corp ebay Inc NextEra Energy Inc WPX Energy Inc Ecolab Inc NIKE Inc WW Grainger Inc Edison International NiSource Inc Wyndham Worldwide Corp Edwards Lifesciences Corp Noble Corp Wynn Resorts Ltd EI du Pont de Nemours & Co Noble Energy Inc Xcel Energy Inc El Paso Corp Nordstrom Inc Xerox Corp Electronic Arts Inc Norfolk Southern Corp Xilinx Inc Eli Lilly & Co Northeast Utilities XL Group Plc EMC Corp/Massachusetts Emerson Electric Co Entergy Corp Xylem Inc/NY Yahoo! Inc Yum! Brands Inc Zimmer Holdings Inc Zions Bancorporation 30

31 i határidıs részvény index kontraktusok S&P/TSX 60 INDEX Montreal Exchange kód: XMSE Standard and Poor s/toronto Stock Exchange 60 Index Kanada Részvényindex Az index jellemzıi 60 legnagyobb mérető és forgalmú kanadai vállalat részvénye, mellyel a Toronto Stock Exchange-en kereskednek. Piaci kapitalizációval súlyozott index. Az index 1998 december 31-én indult. A kontraktus részletes leírása MSE-Montreal i Kereskedési idı 12:00 22:15 (közép-európai idı szerint) 200 CAD * index CAD Legkisebb árelmozdulás nagysága 0,10 CAD Legkisebb árelmozdulás értéke 20 CAD CAD Lejárati hónapok A négy legközelebbi március / június / szeptember / december hónapok. A kontraktus utolsó kereskedési napja A Végsı elszámolási napot megelızı tızsdei kereskedési nap Végsı elszámolási nap A lejárati hónap harmadik pénteke. Ha ez nem munkanap, akkor az ezt megelızı elsı nap. Teljesítés módja (lejáratkor) Pénzügyi elszámolás. Egyéb hasznos információ Az index Kanada egyik legfontosabb részvénypiaci mutatója. Az index a kanadai részvénypiac kapitalizációjának több mint 70%-át reprezentálja. Likviditás és aktív kereskedés jellemzıen az elsı (front) kontraktusban van Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Raiffeisen Bank és a egyaránt fenntartja a változtatás jogát. A Raiffeisen Bank az alapletét mértékét minden esetben a által meghatározott alapletét igény kétszeresében 31

32 Az S&P/TSE 60 részvényindex összetétele : Agnico-Eagle Mines Ltd Enerplus Corp Research In Motion Ltd Agrium Inc First Quantum Minerals Ltd Rogers Communications Inc ARC Resources Ltd Fortis Inc/Canada Royal Bank of Canada Bank of Montreal George Weston Ltd Saputo Inc Bank of Nova Scotia Gildan Activewear Inc Shaw Communications Inc Barrick Gold Corp Goldcorp Inc Shoppers Drug Mart Corp BCE Inc Husky Energy Inc Silver Wheaton Corp Bombardier Inc IAMGOLD Corp SNC-Lavalin Group Inc Brookfield Asset Management Inc Imperial Oil Ltd Sun Life Financial Inc Cameco Corp Inmet Mining Corp Suncor Energy Inc Canadian Imperial Bank of Commerce/Canad Kinross Gold Corp Talisman Energy Inc Canadian National Railway Co Loblaw Cos Ltd Teck Resources Ltd Canadian Natural Resources Ltd Magna International Inc TELUS Corp Canadian Oil Sands Ltd Manulife Financial Corp Thomson Reuters Corp Canadian Pacific Railway Ltd Metro Inc Tim Hortons Inc Canadian Tire Corp Ltd National Bank of Canada Toronto-Dominion Bank/The Cenovus Energy Inc Nexen Inc TransAlta Corp Eldorado Gold Corp Penn West Petroleum Ltd TransCanada Corp Enbridge Inc Potash Corp of Saskatchewan Inc Valeant Pharmaceuticals International In Encana Corp Power Corp of Canada Yamana Gold Inc Az index összetétele változhat. A tájékoztató a dokumentum utolsó frissítésekor érvényes állapotot tükrözi. 32

33 i határidıs részvény index kontraktusok Nikkei 225 INDEX Singapore Exchange kód: XSGX Nikkei 225 Index Japán Részvényindex Az index jellemzıi 225 japán blue chip vállalat részvénye, mellyel a Tokyo Stock Exchange elsı szekciójában kereskednek. Számtani átlagként, a részvények árfolyamával súlyozott index. Az index indulóértéke május 16-án volt elıször meghatározva. A kontraktus részletes leírása Simex-Singapore i Kereskedési idı 08:15 19:00 és 00:45 07:30 (közép-európai idı szerint) 500 JPY * index JPY Legkisebb árelmozdulás nagysága 5 JPY Legkisebb árelmozdulás értéke JPY JPY Lejárati hónapok A három legközelebbi hónap és a 12 legközelebbi hónap negyedévente. A kontraktus utolsó kereskedési napja A lejárati hónap második pénteke elıtti tızsdei kereskedési nap. Teljesítés módja (lejáratkor) Pénzügyi elszámolás. Egyéb hasznos információ Az index Japán legfontosabb részvénypiaci mutatója. A japán gazdaság egészét, minden iparágát jól reprezentálja. Likviditás és aktív kereskedés jellemzıen az elsı (front) negyedéves (március / június / szeptember / december) kontraktusban van. Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Raiffeisen Bank és a egyaránt fenntartja a változtatás jogát. A Raiffeisen Bank az alapletét mértékét minden esetben a által meghatározott alapletét igény kétszeresében 33

34 A Nikkei 225 részvényindex összetétele : Advantest Corp Kikkoman Corp Resona Holdings Inc Aeon Co Ltd Kirin Holdings Co Ltd Ricoh Co Ltd Ajinomoto Co Inc Kobe Steel Ltd Sapporo Holdings Ltd All Nippon Airways Co Ltd Komatsu Ltd Secom Co Ltd Alps Electric Co Ltd Konami Corp Sekisui House Ltd Amada Co Ltd Konica Minolta Holdings Inc Seven & I Holdings Co Ltd Aozora Bank Ltd Kubota Corp Sharp Corp/Japan Asahi Glass Co Ltd Kuraray Co Ltd Shimizu Corp Asahi Group Holdings Ltd Kyocera Corp Shin-Etsu Chemical Co Ltd Asahi Kasei Corp Kyowa Hakko Kirin Co Ltd Shinsei Bank Ltd Astellas Pharma Inc Marubeni Corp Shionogi & Co Ltd Bank of Yokohama Ltd/The Maruha Nichiro Holdings Inc Shiseido Co Ltd Bridgestone Corp Marui Group Co Ltd Shizuoka Bank Ltd/The Canon Inc Matsui Securities Co Ltd Showa Denko KK Casio Computer Co Ltd Mazda Motor Corp Showa Shell Sekiyu KK Central Japan Railway Co Meidensha Corp SKY Perfect JSAT Holdings Inc Chiba Bank Ltd/The MEIJI Holdings Co Ltd Softbank Corp Chiyoda Corp Minebea Co Ltd Sojitz Corp Chubu Electric Power Co Inc Mitsubishi Chemical Holdings Corp Sony Corp Chugai Pharmaceutical Co Ltd Mitsubishi Corp Sony Financial Holdings Inc Citizen Holdings Co Ltd Mitsubishi Electric Corp Sumco Corp COMSYS Holdings Corp Mitsubishi Estate Co Ltd Sumitomo Chemical Co Ltd Credit Saison Co Ltd Mitsubishi Heavy Industries Ltd Sumitomo Corp Dai Nippon Printing Co Ltd Mitsubishi Logistics Corp Sumitomo Electric Industries Ltd Dai-ichi Life Insurance Co Ltd/The Mitsubishi Materials Corp Sumitomo Heavy Industries Ltd Daiichi Sankyo Co Ltd Mitsubishi Motors Corp Sumitomo Metal Industries Ltd Daikin Industries Ltd Mitsubishi Paper Mills Ltd Sumitomo Metal Mining Co Ltd Dainippon Screen Manufacturing Co Ltd Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Dainippon Sumitomo Pharma Co Ltd Mitsui & Co Ltd Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc Daiwa House Industry Co Ltd Mitsui Chemicals Inc Sumitomo Osaka Cement Co Ltd Daiwa Securities Group Inc Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd Sumitomo Realty & Development Co Ltd Denki Kagaku Kogyo KK Mitsui Fudosan Co Ltd Suzuki Motor Corp Denso Corp Mitsui Mining & Smelting Co Ltd T&D Holdings Inc Dentsu Inc Mitsui OSK Lines Ltd Taiheiyo Cement Corp Dowa Holdings Co Ltd Mitsumi Electric Co Ltd Taisei Corp East Japan Railway Co Mizuho Financial Group Inc Taiyo Yuden Co Ltd Ebara Corp MS&AD Insurance Group Holdings Takara Holdings Inc Eisai Co Ltd NEC Corp Takashimaya Co Ltd FANUC Corp NGK Insulators Ltd Takeda Pharmaceutical Co Ltd Fast Retailing Co Ltd Nichirei Corp TDK Corp Az index összetétele változhat. A tájékoztató a dokumentum utolsó frissítésekor érvényes állapotot tükrözi. 34

35 Fuji Electric Co Ltd Nikon Corp Teijin Ltd Fuji Heavy Industries Ltd Nippon Electric Glass Co Ltd Terumo Corp FUJIFILM Holdings Corp Nippon Express Co Ltd Tobu Railway Co Ltd Fujikura Ltd Nippon Kayaku Co Ltd Toho Co Ltd/Tokyo Fujitsu Ltd Nippon Light Metal Co Ltd Toho Zinc Co Ltd Fukuoka Financial Group Inc Nippon Meat Packers Inc Tokai Carbon Co Ltd Furukawa Co Ltd Nippon Paper Group Inc Tokio Marine Holdings Inc Furukawa Electric Co Ltd Nippon Sheet Glass Co Ltd Tokyo Dome Corp GS Yuasa Corp Nippon Soda Co Ltd Tokyo Electric Power Co Inc/The Heiwa Real Estate Co Ltd Nippon Steel Corp Tokyo Electron Ltd Hino Motors Ltd Nippon Suisan Kaisha Ltd Tokyo Gas Co Ltd Hitachi Construction Machinery Co Ltd Nippon Telegraph & Telephone Corp Tokyo Tatemono Co Ltd Hitachi Ltd Nippon Yusen KK Tokyu Corp Hitachi Zosen Corp Nissan Chemical Industries Ltd Tokyu Land Corp Hokuetsu Kishu Paper Co Ltd Nissan Motor Co Ltd Toppan Printing Co Ltd Honda Motor Co Ltd Nisshin Seifun Group Inc Toray Industries Inc IHI Corp Nisshin Steel Co Ltd Toshiba Corp Inpex Corp Nisshinbo Holdings Inc Tosoh Corp Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd Nitto Boseki Co Ltd TOTO Ltd Isuzu Motors Ltd NKSJ Holdings Inc Toyo Seikan Kaisha Ltd ITOCHU Corp Nomura Holdings Inc Toyobo Co Ltd J Front Retailing Co Ltd NSK Ltd Toyota Motor Corp Japan Steel Works Ltd/The NTN Corp Toyota Tsusho Corp Japan Tobacco Inc NTT Data Corp Trend Micro Inc JFE Holdings Inc NTT DoCoMo Inc Ube Industries Ltd/Japan JGC Corp Obayashi Corp Unitika Ltd JTEKT Corp Odakyu Electric Railway Co Ltd UNY Co Ltd JX Holdings Inc OJI Paper Co Ltd West Japan Railway Co Kajima Corp Oki Electric Industry Co Ltd Yahoo Japan Corp Kansai Electric Power Co Inc/The OKUMA Corp Yamaha Corp Kao Corp Olympus Corp Yamato Holdings Co Ltd Kawasaki Heavy Industries Ltd Osaka Gas Co Ltd Yaskawa Electric Corp Kawasaki Kisen Kaisha Ltd Pacific Metals Co Ltd Yokogawa Electric Corp KDDI Corp Panasonic Corp Yokohama Rubber Co Ltd/The Keio Corp Keisei Electric Railway Co Ltd Pioneer Corp 35

36 i határidıs árupiaci kontraktusok WTI Kıolaj NYM New York Mercantile Exchange kód: XNIM West Texas Intermediate Kıolaj Az áru jellemzıi Könnyő és édes WTI típusú kıolaj, USA-beli szállítással. A kontraktus részletes leírása NYM New York Mercantile Exchange i Kereskedési idı 00:00 23:15 (közép-európai idı szerint) hordó (barrel) USD Legkisebb árelmozdulás nagysága 0,01 USD Legkisebb árelmozdulás értéke 10 USD USD Lejárati hónapok A jelenlegi és az ezt követı 5 évre minden hónap, majd a kilencedik évig minden június és december. A kontraktus utolsó kereskedési napja A Lejárati hónap elıtti hónap 25. naptári napja elıtti harmadik kereskedési nap. Teljesítés módja (lejáratkor) Fizikai Azoknál a határidıs kontraktusoknál, ahol az ügylet lejáratakor az elszámolás fizikai teljesítéssel (nem pénzügyi elszámolással) történik, a kontraktus utolsó kereskedési napját megelızı munkanap budapesti idı szerint 16:00 órát követıen a Bank jogosult a nyitott ügyletet a külföldi tızsde határidıs piacán ellenügylettel lezárni. Egyéb hasznos információ A kıolaj a világ legnagyobb forgalmú árupiaci terméke. A WTI kontraktus pedig az olaj leglikvidebb irányadó határidıs árjegyzése. Likviditás és aktív kereskedés jellemzıen a legközelebbi (front) kontraktusokban tapasztalható. Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Bank és a egyaránt fenntartja a változás jogát. A Raiffeisen Bank az alapletét mértékét minden esetben a által meghatározott alapletét igény kétszeresében 36

37 i határidıs árupiaci kontraktusok Az áru jellemzıi A kontraktus részletes leírása Brent Kıolaj NYB ICE kód: IFEU Brent Kıolaj Brent típusú, az Északi tengerben kitermelt keverék kıolaj, Sullom Voe-beli (Skócia) vezetékes szállítással https://www.theice.com/productguide/productspec.shtml;jsessionid =6D225FC2BCB9A856D CA67B82C?specId=219 NYB Intercontinental Exchange, London i Kereskedési idı 02:00 00:00 (közép-európai idı szerint) hordó (barrel) USD Legkisebb árelmozdulás nagysága 0,01 USD Legkisebb árelmozdulás értéke 10 USD USD Lejárati hónapok Maximum 72 egymást követı hónap kerül megnyitásra. Ezt követıen még 6 kontraktus, minden június és december érhetı el a következı három évre. A kontraktus utolsó kereskedési napja A Lejárati hónap elsı napja elıtti 15. nap. Ha ez nem kereskedési nap, akkor az ezt követı elsı kereskedési nap. Teljesítés módja (lejáratkor) Fizikai. Azoknál a határidıs kontraktusoknál, ahol az ügylet lejáratakor az elszámolás fizikai teljesítéssel (nem pénzügyi elszámolással) történik, a kontraktus utolsó kereskedési napját megelızı munkanap budapesti idı szerint 16:00 órát követıen a Bank jogosult a nyitott ügyletet a külföldi tızsde határidıs piacán ellenügylettel lezárni. Egyéb hasznos információ A kıolaj a világ legnagyobb forgalmú árupiaci terméke. A Brent kontraktus pedig a kıolaj egyik leglikvidebb irányadó határidıs árjegyzése. Likviditás és aktív kereskedés jellemzıen az idıben legközelebbi (front) néhány kontraktusban tapasztalható. Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Raiffeisen Bank és a egyaránt fenntartja a változtatás jogát. A Raiffeisen Bank az alapletét mértékét minden esetben a által meghatározott alapletét igény kétszeresében 37

38 i határidıs árupiaci kontraktusok Főtıolaj NYM New York Mercantile Exchange kód: XNIM Főtıolaj No. 2 Az áru jellemzıi New York Harbor Főtıolaj No. 2. A kontraktus részletes leírása NYM New York Mercantile Exchange i Kereskedési idı 00:00 23:15 (közép-európai idı szerint) amerikai gallon USD Legkisebb árelmozdulás nagysága 0,01 USD Legkisebb árelmozdulás értéke 4,2 USD USD Lejárati hónapok 2013 áprilisig minden hónap, utána megszőnik a kontraktus A kontraktus utolsó kereskedési napja A Lejárati hónapot megelızı hónap utolsó kereskedési napja. Teljesítés módja (lejáratkor) Fizikai Azoknál a határidıs kontraktusoknál, ahol az ügylet lejáratakor az elszámolás fizikai teljesítéssel (nem pénzügyi elszámolással) történik, a kontraktus utolsó kereskedési napját megelızı munkanap budapesti idı szerint 16:00 órát követıen a Bank jogosult a nyitott ügyletet a külföldi tızsde határidıs piacán ellenügylettel lezárni. Egyéb hasznos információ A kıolajból készült egyik finomított termék a főtıolaj (heating oil). Jellemzıen egy hordó kıolaj 25%-ából készül főtıolaj a finomítási eljárás során. A kontraktus az amerikai kontinens irányadó határidıs árjegyzése. Likviditás és aktív kereskedés jellemzıen a legközelebbi (front) kontraktusokban tapasztalható. Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Bank és a egyaránt fenntartja a változás jogát. A Raiffeisen Bank az alapletét mértékét minden esetben a által meghatározott alapletét igény kétszeresében 38

39 Tızsdén kereskedhetı árupiaci kontraktusok Földgáz NYM New York Mercantile Exchange kód: XNIM Földgáz Az áru jellemzıi Földgáz, Henry Hub-nál (Louisiana, USA) történı csıvezetékes fizikai szállítással. A kontraktus részletes leírása NYM New York Mercantile Exchange i Kereskedési idı 00:00 23:15 (közép-európai idı szerint) millió British thermal unit USD Legkisebb árelmozdulás nagysága 0,001 USD Legkisebb árelmozdulás értéke 10 USD USD Lejárati hónapok a jelenlegi és az ezt követı 12 év minden hónapja A kontraktus utolsó kereskedési A Lejárati hónap elsı naptári napja elıtti harmadik napja kereskedési nap. Teljesítés módja (lejáratkor) Fizikai Azoknál a határidıs kontraktusoknál, ahol az ügylet lejáratakor az elszámolás fizikai teljesítéssel (nem pénzügyi elszámolással) történik, a kontraktus utolsó kereskedési napját megelızı munkanap budapesti idı szerint 16:00 órát követıen a Bank jogosult a nyitott ügyletet a külföldi tızsde határidıs piacán ellenügylettel lezárni. Egyéb hasznos információ A kontraktus az amerikai kontinens irányadó határidıs földgáz árjegyzése. Likviditás és aktív kereskedés jellemzıen a legközelebbi (front) kontraktusokban tapasztalható. Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Bank és a egyaránt fenntartja a változás jogát. A Raiffeisen Bank az alapletét mértékét minden esetben a által meghatározott alapletét igény kétszeresében 39

40 i határidıs árupiaci kontraktusok Arany CMX Commodity Exchange kód: XCEC Arany Az áru jellemzıi 0,995 ezrelékes tisztaságú arany. A tızsde által meghatározott tulajdonságú aranyrudak formájában, melyen megtalálható a tızsde által elfogadott finomító pecsétje és a rúd sorozatszáma. A kontraktus részletes leírása CMX Commodity Exchange, Chicago i Kereskedési idı 00:00 23:15 (közép-európai idı szerint) 100 troy uncia USD Legkisebb árelmozdulás 0,10 USD nagysága Legkisebb árelmozdulás értéke 10 USD USD Lejárati hónapok A legközelebbi három hónap és minden február / április / augusztus / október, ami a következı 23 hónapban van, illetve minden június / december a következı 60 hónapban. A kontraktus utolsó kereskedési A Lejárati hónap utolsó napja elıtti harmadik kereskedési napja nap. Teljesítés módja (lejáratkor) Fizikai. Azoknál a határidıs kontraktusoknál, ahol az ügylet lejáratakor az elszámolás fizikai teljesítéssel (nem pénzügyi elszámolással) történik, ott a kontraktus utolsó kereskedési napját megelızı munkanapon budapesti idı szerint 16:00 órát követıen a Bank jogosult a nyitott ügyletet a külföldi tızsde határidıs piacán ellenügylettel lezárni. Egyéb hasznos információ Ez a kontraktus az arany irányadó határidıs árjegyzése. Likviditás és aktív kereskedés jellemzıen a legközelebbi (front) kontraktusokban tapasztalható. Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Raiffeisen Bank és a egyaránt fenntartja a változtatás jogát. A Raiffeisen Bank az alapletét mértékét minden esetben a által meghatározott alapletét igény kétszeresében 40

41 i határidıs árupiaci kontraktusok Ezüst CMX Commodity Exchange kód: XCEC Ezüst Az áru jellemzıi ezrelékes tisztaságú ezüst. A tızsde által meghatározott tulajdonságú 1000 vagy 1100 uncia súlyú aranyrudak formájában, melyen megtalálható a tızsde által elfogadott finomító pecsétje és a rúd sorozatszáma. A kontraktus részletes leírása CMX Commodity Exchange, Chicago i Kereskedési idı 00:00 23:15 (közép-európai idı szerint) troy uncia USD Legkisebb árelmozdulás 0,005 USD nagysága Legkisebb árelmozdulás 25 USD értéke USD Lejárati hónapok A legközelebbi három hónapon és minden január / március / május / szeptember, ami a következı 23 hónapban van, illetve minden a július / december a következı 60 hónapban. A kontraktus utolsó A Lejárati hónap vége elıtti harmadik kereskedési nap. kereskedési napja Teljesítés módja (lejáratkor) Azoknál a határidıs kontraktusoknál, ahol az ügylet lejáratakor az elszámolás fizikai teljesítéssel (nem pénzügyi elszámolással) történik, a kontraktus utolsó kereskedési napját megelızı munkanap budapesti idı szerint 16:00 órát követıen a Bank jogosult a nyitott ügyletet a külföldi tızsde határidıs piacán ellenügylettel lezárni. Egyéb hasznos információ Ez a kontraktus az ezüst irányadó határidıs árjegyzése. Likviditás és aktív kereskedés jellemzıen a legközelebbi (front) kontraktusokban tapasztalható. Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Bank és a egyaránt fenntartja a változás jogát. A Raiffeisen Bank az alapletét mértékét minden esetben a által meghatározott alapletét igény kétszeresében 41

42 i határidıs árupiaci kontraktusok Platina NYM New York Mercantile Exchange kód: XNIM Platina Az áru jellemzıi 0,9995 ezrelék finomságú Platina a tızsde által meghatározott feltételekkel. A kontraktus részletes leírása cations.html NYM New York Mercantile Exchange i Kereskedési idı 00:00 23:15 (közép-európai idı szerint) 50 uncia USD Legkisebb árelmozdulás nagysága 0,10 USD Legkisebb árelmozdulás értéke 5 USD USD Lejárati hónapok A jelen hónaptól számított 15 hónapos perióduson belül az elsı három egymást követı hónap illetve az ezeket követı január / április / július / október negyedéves ciklusokban. A kontraktus utolsó kereskedési A Lejárati hónap utolsó kereskedési napját megelızı napja harmadik kereskedési nap. Teljesítés módja (lejáratkor) Fizikai. Azoknál a határidıs kontraktusoknál, ahol az ügylet lejáratakor az elszámolás fizikai teljesítéssel (nem pénzügyi elszámolással) történik, a kontraktus utolsó kereskedési napját megelızı munkanap budapesti idı szerint 16:00 órát követıen a Bank jogosult a nyitott ügyletet a külföldi tızsde határidıs piacán ellenügylettel lezárni. Egyéb hasznos információ A platina a nevét viselı hat tagból álló platinafémek csoportjának egyik tagja. Egyedi kémiai és fizikai tulajdonságai miatt fontos ipari nyersanyag. A kontraktus a platina irányadó határidıs árjegyzése. Likviditás és aktív kereskedés jellemzıen a legközelebbi (front) kontraktusokban tapasztalható. Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Bank és a egyaránt fenntartja a változás jogát. A Raiffeisen Bank az alapletét mértékét minden esetben a által meghatározott alapletét igény kétszeresében 42

43 i határidıs árupiaci kontraktusok Palládium NYM New York Mercantile Exchange kód: XNIM Palládium Az áru jellemzıi 0,9995 ezrelék finomságú Palládium a tızsde által meghatározott feltételekkel. A kontraktus részletes leírása cifications.html NYM New York Mercantile Exchange i Kereskedési idı 00:00 23:15 (közép-európai idı szerint) 100 uncia USD Legkisebb árelmozdulás nagysága 0,05 USD Legkisebb árelmozdulás értéke 5 USD USD Lejárati hónapok A jelen hónaptól számított 15 hónapos perióduson belül az elsı három egymást követı hónap illetve az ezeket követı március / június / szeptember / december negyedéves ciklusokban. A kontraktus utolsó kereskedési A Lejárati hónap utolsó kereskedési napját napja megelızı harmadik kereskedési nap. Teljesítés módja (lejáratkor) Fizikai. Azoknál a határidıs kontraktusoknál, ahol az ügylet lejáratakor az elszámolás fizikai teljesítéssel (nem pénzügyi elszámolással) történik, a kontraktus utolsó kereskedési napját megelızı munkanap budapesti idı szerint 16:00 órát követıen a Bank jogosult a nyitott ügyletet a külföldi tızsde határidıs piacán ellenügylettel lezárni. Egyéb hasznos információ A palládium a platinafémek csoportjának egyik tagja. Egyedi kémiai és fizikai tulajdonságai miatt fontos ipari nyersanyag. A kontraktus a palládium irányadó határidıs árjegyzése. Likviditás és aktív kereskedés jellemzıen a legközelebbi (front) kontraktusokban tapasztalható. Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Bank és a egyaránt fenntartja a változás jogát. A Raiffeisen Bank az alapletét mértékét minden esetben a által meghatározott alapletét igény kétszeresében 43

44 Tızsdén kereskedhetı árupiaci kontraktusok Réz CMX Commodity Exchange kód: XCEC Réz Az áru jellemzıi Grade 1 elektrolit-réz, amely megfelel a B115 specifikációnak és amely szerepel a COMEX listáján. A kontraktus részletes leírása CMX Commodity Exchange, Chicago i Kereskedési idı 00:00 23:15 (közép-európai idı szerint) font USD Legkisebb árelmozdulás 0,05 USD nagysága Legkisebb árelmozdulás értéke 12,5 USD USD Lejárati hónapok A legközelebbi 24 hónap, és minden március / május / július / szeptember / december hónap, ami a következı 60 hónapban van. A kontraktus utolsó kereskedési A Lejárati hónap vége elıtti harmadik tızsdei kereskedési napja nap. Teljesítés módja (lejáratkor) Fizikai. Azoknál a határidıs kontraktusoknál, ahol az ügylet lejáratakor az elszámolás fizikai teljesítéssel (nem pénzügyi elszámolással) történik, a kontraktus utolsó kereskedési napját megelızı munkanap budapesti idı szerint 16:00 órát követıen a Bank jogosult a nyitott ügyletet a külföldi tızsde határidıs piacán ellenügylettel lezárni. Egyéb hasznos információ Likviditás és aktív kereskedés jellemzıen a legközelebbi (front) kontraktusokban tapasztalható. Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Bank és a egyaránt fenntartja a változás jogát. A Raiffeisen Bank az alapletét mértékét minden esetben a által meghatározott alapletét igény kétszeresében 44

45 Tızsdén kereskedhetı árupiaci kontraktusok Réz - LME London Metal Exchange kód: XLME Elektrolit-réz Az áru jellemzıi A minıségő katód vagy huzalhenger, amely megfelel a BS specifikációnak, beleértve az AMD 5725 számú módosítást. A kontraktus részletes leírása London Metal Exchange (LME) i Kereskedési idı (közép-európai idı szerint) 25 metrikus tonna USD Legkisebb árelmozdulás nagysága 0,50 USD Legkisebb árelmozdulás értéke 12,50 USD USD Lejárati hónapok A legközelebbi 124 hónap. A kontraktus utolsó kereskedési napja Lejárati hónap harmadik szerdáját megelızı hétfıi nap. Végsı elszámolási nap Megegyezik az utolsó kereskedési nappal. Teljesítés módja (lejáratkor) Pénzügyi vagy fizikai. Azoknál a határidıs kontraktusoknál, ahol az ügylet lejáratakor az elszámolás fizikai teljesítéssel (nem pénzügyi elszámolással) történik, a kontraktus utolsó kereskedési napját megelızı munkanap budapesti idı szerint 16:00 órát követıen a Bank jogosult a nyitott ügyletet a külföldi tızsde határidıs piacán ellenügylettel lezárni. Egyéb hasznos információ Likviditás és aktív kereskedés jellemzıen a háromnégy legközelebbi (front és azt követıek), illetve a következı decemberi kontraktusban tapasztalható. Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Bank és a egyaránt fenntartja a változás jogát. A Raiffeisen Bank az alapletét mértékét minden esetben a által meghatározott alapletét igény kétszeresében 45

46 i határidıs árupiaci kontraktusok Nikkel London Metal Exchange kód: XLME Nyers nikkel Az áru jellemzıi Tisztaság Min. 99,7% Vegyelemzés ASTM specifikációnak megfelelı A kontraktus részletes leírása London Metal Exchange (LME) i Kereskedési idı (közép-európai idı szerint) 6 metrikus tonna USD Legkisebb árelmozdulás nagysága 6,00 USD Legkisebb árelmozdulás értéke 30,00 USD USD Lejárati hónapok A legközelebbi 64 hónap. A kontraktus utolsó kereskedési napja Lejárati hónap harmadik szerdáját megelızı hétfıi nap. Végsı elszámolási nap Megegyezik az utolsó kereskedési nappal. Teljesítés módja (lejáratkor) Pénzügyi vagy fizikai. Azoknál a határidıs kontraktusoknál, ahol az ügylet lejáratakor az elszámolás fizikai teljesítéssel (nem pénzügyi elszámolással) történik, a kontraktus utolsó kereskedési napját megelızı munkanap budapesti idı szerint 16:00 órát követıen a Bank jogosult a nyitott ügyletet a külföldi tızsde határidıs piacán ellenügylettel lezárni. Egyéb hasznos információ Likviditás és aktív kereskedés jellemzıen a kéthárom legközelebbi (front és azt követıek), illetve a következı decemberi kontraktusban tapasztalható. Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Bank és a egyaránt fenntartja a változás jogát. A Raiffeisen Bank az alapletét mértékét minden esetben a által meghatározott alapletét igény kétszeresében 46

47 i határidıs árupiaci kontraktusok Ón London Metal Exchange kód: XLME Finomított ón Az áru jellemzıi Tisztaság Min. 99,85% Minıség Megfelel a BS3252:1986 specifikációnak. LME által elfogadott brand listán szerepelnie kell. Forma Lemez vagy rúd (12-50 kg) A kontraktus részletes leírása London Metal Exchange (LME) i Kereskedési idı (közép-európai idı szerint) 5 metrikus tonna USD Legkisebb árelmozdulás nagysága 5,00 USD Legkisebb árelmozdulás értéke 25,00 USD USD Lejárati hónapok A legközelebbi 64 hónap. A kontraktus utolsó kereskedési napja Lejárati hónap harmadik szerdáját megelızı hétfıi nap. Végsı elszámolási nap Megegyezik az utolsó kereskedési nappal. Teljesítés módja (lejáratkor) Pénzügyi vagy fizikai. Azoknál a határidıs kontraktusoknál, ahol az ügylet lejáratakor az elszámolás fizikai teljesítéssel (nem pénzügyi elszámolással) történik, a kontraktus utolsó kereskedési napját megelızı munkanap budapesti idı szerint 16:00 órát követıen a Bank jogosult a nyitott ügyletet a külföldi tızsde határidıs piacán ellenügylettel lezárni. Egyéb hasznos információ Likviditás és aktív kereskedés jellemzıen a kéthárom legközelebbi (front és azt követıek) kontraktusban tapasztalható. Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Bank és a egyaránt fenntartja a változás jogát. A Raiffeisen Bank az alapletét mértékét minden esetben a által meghatározott alapletét igény kétszeresében 47

48 i határidıs árupiaci kontraktusok Ólom London Metal Exchange kód: XLME Finomított rúd ólom Az áru jellemzıi Tisztaság Min. 99,97% Minıség LME által elfogadott brand listán szerepelnie kell. Forma Rúd (legfeljebb 55 kg) A kontraktus részletes leírása London Metal Exchange (LME) i Kereskedési idı (közép-európai idı szerint) 25 metrikus tonna USD Legkisebb árelmozdulás nagysága 0,50 USD Legkisebb árelmozdulás értéke 12,50 USD USD Lejárati hónapok A legközelebbi 64 hónap. A kontraktus utolsó kereskedési napja Lejárati hónap harmadik szerdáját megelızı hétfıi nap. Végsı elszámolási nap Megegyezik az utolsó kereskedési nappal. Teljesítés módja (lejáratkor) Pénzügyi vagy fizikai. Azoknál a határidıs kontraktusoknál, ahol az ügylet lejáratakor az elszámolás fizikai teljesítéssel (nem pénzügyi elszámolással) történik, a kontraktus utolsó kereskedési napját megelızı munkanap budapesti idı szerint 16:00 órát követıen a Bank jogosult a nyitott ügyletet a külföldi tızsde határidıs piacán ellenügylettel lezárni. Egyéb hasznos információ Likviditás és aktív kereskedés jellemzıen a kéthárom legközelebbi (front és azt követıek), illetve a következı decemberi kontraktusban tapasztalható. Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Bank és a egyaránt fenntartja a változás jogát. A Raiffeisen Bank az alapletét mértékét minden esetben a által meghatározott alapletét igény kétszeresében 48

49 i határidıs árupiaci kontraktusok Cink London Metal Exchange kód: XLME Cink Az áru jellemzıi Tisztaság Min. 99,995% Minıség LME által elfogadott brand listán szerepelnie kell Forma Lemez vagy rúd (legfeljebb 55 kg) A kontraktus részletes leírása London Metal Exchange (LME) i Kereskedési idı (közép-európai idı szerint) 25 metrikus tonna USD Legkisebb árelmozdulás nagysága 0,50 USD Legkisebb árelmozdulás értéke 12,50 USD USD Lejárati hónapok A legközelebbi 64 hónap. A kontraktus utolsó kereskedési napja Lejárati hónap harmadik szerdáját megelızı hétfıi nap. Teljesítés módja (lejáratkor) Pénzügyi vagy fizikai. Azoknál a határidıs kontraktusoknál, ahol az ügylet lejáratakor az elszámolás fizikai teljesítéssel (nem pénzügyi elszámolással) történik, a kontraktus utolsó kereskedési napját megelızı munkanap budapesti idı szerint 16:00 órát követıen a Bank jogosult a nyitott ügyletet a külföldi tızsde határidıs piacán ellenügylettel lezárni. Egyéb hasznos információ Likviditás és aktív kereskedés jellemzıen a háromnégy legközelebbi (front és azt követıek), illetve a következı decemberi kontraktusban tapasztalható. Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Bank és a egyaránt fenntartja a változás jogát. A Raiffeisen Bank az alapletét mértékét minden esetben a által meghatározott alapletét igény kétszeresében 49

50 i határidıs árupiaci kontraktusok Acél London Metal Exchange kód: XLME Acél rúd (korábbi nevén mediterrán acél) Az áru jellemzıi - A kontraktus részletes leírása London Metal Exchange (LME) i Kereskedési idı (közép-európai idı szerint) 65 metrikus tonna USD Legkisebb árelmozdulás nagysága 0,10 USD Legkisebb árelmozdulás értéke 6,50 USD USD Lejárati hónapok A legközelebbi 16 hónap. A kontraktus utolsó kereskedési napja Lejárati hónap harmadik szerdáját megelızı hétfıi nap. Végsı elszámolási nap Megegyezik az utolsó kereskedési nappal Teljesítés módja (lejáratkor) Pénzügyi vagy fizikai. Azoknál a határidıs kontraktusoknál, ahol az ügylet lejáratakor az elszámolás fizikai teljesítéssel (nem pénzügyi elszámolással) történik, a kontraktus utolsó kereskedési napját megelızı munkanap budapesti idı szerint 16:00 órát követıen a Bank jogosult a nyitott ügyletet a külföldi tızsde határidıs piacán ellenügylettel lezárni. Egyéb hasznos információ Likviditás és aktív kereskedés jellemzıen a kéthárom legközelebbi (front és azt követıek) kontraktusban tapasztalható. Az LME-n legutoljára bevezetett kontraktus, ennek megfelelıen a likviditás a többi termékhez képest visszafogott. Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Bank és a egyaránt fenntartja a változás jogát. A Raiffeisen Bank az alapletét mértékét minden esetben a által meghatározott alapletét igény kétszeresében 50

51 i határidıs árupiaci kontraktusok Nyers (primary) alumínium London Metal Exchange kód: XLME Nyers alumínium Az áru jellemzıi Tisztaság Min. 99,7% Vastartalom Max. 0,2% Szilícium tartalom Max. 0,1% Ásványi szennyezettség Nem haladja meg a P1020A szabványban meghatározott értéket. A kontraktus részletes leírása London Metal Exchange (LME) i Kereskedési idı (közép-európai idı szerint) 25 metrikus tonna USD Legkisebb árelmozdulás nagysága 0,25 USD Legkisebb árelmozdulás értéke 6,25 USD USD Lejárati hónapok A legközelebbi 124 hónap. A kontraktus utolsó kereskedési napja Lejárati hónap harmadik szerdáját megelızı hétfıi nap. Végsı elszámolási nap Megegyezik az utolsó kereskedési nappal. Teljesítés módja (lejáratkor) Pénzügyi vagy fizikai. Azoknál a határidıs kontraktusoknál, ahol az ügylet lejáratakor az elszámolás fizikai teljesítéssel (nem pénzügyi elszámolással) történik, a kontraktus utolsó kereskedési napját megelızı munkanap budapesti idı szerint 16:00 órát követıen a Bank jogosult a nyitott ügyletet a külföldi tızsde határidıs piacán ellenügylettel lezárni. Egyéb hasznos információ A piac nagyon likvid, egy évre elıre gyakorlatilag minden lejárat aktívan kereskedhetı. Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Bank és a egyaránt fenntartja a változás jogát. A Raiffeisen Bank az alapletét mértékét minden esetben a által meghatározott alapletét igény kétszeresében 51

52 i határidıs árupiaci kontraktusok Az áru jellemzıi A kontraktus részletes leírása Alumínium ötvözet (alloy) London Metal Exchange kód: XLME Ötvözött alumínium számú DIN (Aluminium Association Inc., GBD- A1Si9Cu3) és a JIS H class 12 standardnak megfelelı termék London Metal Exchange (LME) i Kereskedési idı (közép-európai idı szerint) 20 metrikus tonna USD Legkisebb árelmozdulás nagysága 0,50 USD Legkisebb árelmozdulás értéke 10,00 USD USD Lejárati hónapok A legközelebbi 28 hónap. A kontraktus utolsó kereskedési Lejárati hónap harmadik szerdáját megelızı hétfıi napja nap. Végsı elszámolási nap Megegyezik az utolsó kereskedési nappal. Teljesítés módja (lejáratkor) Pénzügyi vagy fizikai. Azoknál a határidıs kontraktusoknál, ahol az ügylet lejáratakor az elszámolás fizikai teljesítéssel (nem pénzügyi elszámolással) történik, a kontraktus utolsó kereskedési napját megelızı munkanap budapesti idı szerint 16:00 órát követıen a Bank jogosult a nyitott ügyletet a külföldi tızsde határidıs piacán ellenügylettel lezárni. Egyéb hasznos információ Likviditás és aktív kereskedés jellemzıen a két legközelebbi (front és azt követı), illetve a következı decemberi kontraktusban tapasztalható. Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Bank és a egyaránt fenntartja a változás jogát. A Raiffeisen Bank az alapletét mértékét minden esetben a által meghatározott alapletét igény kétszeresében 52

53 i határidıs árupiaci kontraktusok Alumínium ötvözet (NASAAC) London Metal Exchange kód: XLME Ötvözött alumínium (észak-amerikai specifikáció) Az áru jellemzıi Észak-amerikai specifikációjú ötvözött alumínium, amelyet az LME az amerikai gépjármőipar számára hozott létre. A kontraktus részletes leírása London Metal Exchange (LME) i Kereskedési idı (közép-európai idı szerint) 20 metrikus tonna USD Legkisebb árelmozdulás nagysága 0,50 USD Legkisebb árelmozdulás értéke 10,00 USD USD Lejárati hónapok A legközelebbi 27 hónap. A kontraktus utolsó kereskedési napja Lejárati hónap harmadik szerdáját megelızı hétfıi nap. Végsı elszámolási nap Megegyezik az utolsó kereskedési nappal. Teljesítés módja (lejáratkor) Pénzügyi vagy fizikai. Azoknál a határidıs kontraktusoknál, ahol az ügylet lejáratakor az elszámolás fizikai teljesítéssel (nem pénzügyi elszámolással) történik, a kontraktus utolsó kereskedési napját megelızı munkanap budapesti idı szerint 16:00 órát követıen a Bank jogosult a nyitott ügyletet a külföldi tızsde határidıs piacán ellenügylettel lezárni. Egyéb hasznos információ Likviditás és aktív kereskedés jellemzıen a kéthárom legközelebbi (front és azt követıek), illetve a következı decemberi kontraktusban tapasztalható. Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Bank és a egyaránt fenntartja a változás jogát. A Raiffeisen Bank az alapletét mértékét minden esetben a által meghatározott alapletét igény kétszeresében 53

54 i határidıs árupiaci kontraktusok Malmi búza - Párizs NYSE Liffe Paris kód: XMAT Európai Uniós eredető malmi búza Az áru jellemzıi Fajsúly min. 76 kg/hl Nedvességtartalom max. 15% Törött szem max. 4% Csírázott szem max. 2 Szennyezettség max. 2% A kontraktus részletes leírása ations-2864-en.html?euronextcode=ebm-par-fut EOP NYSE - Liffe Paris (Matif) i Kereskedési idı 10:45 18:30 (közép-európai idı szerint) 50 metrikus tonna EUR Legkisebb árelmozdulás 0,25 EUR nagysága Legkisebb árelmozdulás értéke 12,25 EUR EUR Lejárati hónapok Január / március / május / augusztus / november hónapok. Minden esetben nyolc lejárati hónap érhetı el. A kontraktus utolsó kereskedési Lejárati hónap 10. naptári napja. Ha az nem tızsdei napja kereskedési nap, akkor az azt követı elsı kereskedési nap. Az utolsó kereskedési napon a kontraktussal 18:30-ig lehet kereskedni. Teljesítés módja (lejáratkor) Fizikai. Azoknál a határidıs kontraktusoknál, ahol az ügylet lejáratakor az elszámolás fizikai teljesítéssel (nem pénzügyi elszámolással) történik, a kontraktus utolsó kereskedési napját megelızı munkanap budapesti idı szerint 16:00 órát követıen a Bank jogosult a nyitott ügyletet a külföldi tızsde határidıs piacán ellenügylettel lezárni. Egyéb hasznos információ Likviditás és aktív kereskedés jellemzıen legközelebbi egykét (front és azt követı) kontraktusban tapasztalható. Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Bank és a egyaránt fenntartja a változás jogát. A Raiffeisen Bank az alapletét mértékét minden esetben a által meghatározott alapletét igény kétszeresében 54

55 i határidıs árupiaci kontraktusok Kukorica - Párizs NYSE Liffe Paris kód: XMAT Sárga és/vagy vörös szemő Kukorica Az áru jellemzıi Nedvességtartalom max. 15,50% Törött szem max. 10% Csírázott szem max. 6% Szem adalék max. 5% Egyéb szennyezıdés max. 3% A kontraktus részletes leírása https://globalderivatives.nyx.com/en/contract/content/29461/ contract-specification EOP NYSE - Liffe Paris (Matif) i Kereskedési idı 10:45 18:30 (közép-európai idı szerint) 50 metrikus tonna EUR Legkisebb árelmozdulás nagysága 0,25 EUR Legkisebb árelmozdulás értéke 12,50 EUR EUR Lejárati hónapok Január / március / június / augusztus / november hónapok. Minden esetben hét lejárati hónap érhetı el. A kontraktus utolsó kereskedési Lejárati hónap 5. naptári napja. Ha az nem napja kereskedési nap, akkor az ezt követı elsı kereskedési nap. Az utolsó kereskedési napon a kontraktussal 18:30-ig lehet kereskedni. Teljesítés módja (lejáratkor) Fizikai. Azoknál a határidıs kontraktusoknál, ahol az ügylet lejáratakor az elszámolás fizikai teljesítéssel (nem pénzügyi elszámolással) történik, a kontraktus utolsó kereskedési napját megelızı munkanap budapesti idı szerint 16:00 órát követıen a Bank jogosult a nyitott ügyletet a külföldi tızsde határidıs piacán ellenügylettel lezárni. Egyéb hasznos információ Likviditás és aktív kereskedés jellemzıen legközelebbi két-három (front és azt követı) kontraktusban tapasztalható. Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Bank és a egyaránt fenntartja a változás jogát. A Raiffeisen Bank az alapletét mértékét minden esetben a által meghatározott alapletét igény kétszeresében 55

56 i határidıs árupiaci kontraktusok Az áru jellemzıi A kontraktus részletes leírása Repce NYSE Liffe Paris kód: XMAT Repcemag Megfelelı minıségő, duplanullás repcemag Olajtartalom min. 40% Nedvességtartalom max. 9% Szennyezett mag max. 2% https://globalderivatives.nyx.com/en/contract/content/29826 /contract-specification EOP NYSE - Liffe Paris (Matif) i Kereskedési idı 10:45 18:30 (közép-európai idı szerint) 50 metrikus tonna EUR Legkisebb árelmozdulás nagysága 0,25 EUR Legkisebb árelmozdulás értéke 12,50 EUR EUR Lejárati hónapok Február / május / augusztus / november hónapok. Minden esetben hat lejárati hónap érhetı el. A kontraktus utolsó kereskedési Lejárati hónapot megelızı hónap utolsó tızsdei napja kereskedési nap. Az utolsó kereskedési napon a kontraktussal 18:30-ig lehet kereskedni. Teljesítés módja (lejáratkor) Fizikai. Azoknál a határidıs kontraktusoknál, ahol az ügylet lejáratakor az elszámolás fizikai teljesítéssel (nem pénzügyi elszámolással) történik, a kontraktus utolsó kereskedési napját megelızı munkanap budapesti idı szerint 16:00 órát követıen a Bank jogosult a nyitott ügyletet a külföldi tızsde határidıs piacán ellenügylettel lezárni. Egyéb hasznos információ Likviditás és aktív kereskedés jellemzıen legközelebbi két-három (front és azt követı) kontraktusban tapasztalható. Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Bank és a egyaránt fenntartja a változás jogát. A Raiffeisen Bank az alapletét mértékét minden esetben a által meghatározott alapletét igény kétszeresében 56

57 i határidıs árupiaci kontraktusok Búza - Chicago CBOT Chicago Board of Trade kód: XCBT No. 2 Soft Red/Hard Red téli búza No. 2 Northern és Dark Northern tavaszi búza Az áru jellemzıi A tızsde által meghatározott minıségő búzafajták. A kontraktus részletes leírása CBOT Chicago Mercantile Exchange csoport tagja i Kereskedési idı 01:00 20:15 (közép-európai idı szerint) bushel/véka (vagyis 5000 x 60 font, körülbelül 136 tonna ) USD (Cent) Legkisebb árelmozdulás nagysága 0,0025 USD Legkisebb árelmozdulás értéke 12,50 USD USD Lejárati hónapok Március / május / július / szeptember / december hónapok. A kontraktus utolsó kereskedési A lejárati hónap 15. naptári napját megelızı napja kereskedési nap. Teljesítés módja (lejáratkor) Fizikai Azoknál a határidıs kontraktusoknál, ahol az ügylet lejáratakor az elszámolás fizikai teljesítéssel (nem pénzügyi elszámolással) történik, a kontraktus utolsó kereskedési napját megelızı munkanap budapesti idı szerint 16:00 órát követıen a Bank jogosult a nyitott ügyletet a külföldi tızsde határidıs piacán ellenügylettel lezárni. Egyéb hasznos információ Likviditás és aktív kereskedés jellemzıen legközelebbi (front) kontraktusban tapasztalható. Az árjegyzés USD Centben történik. Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Bank és a egyaránt fenntartja a változás jogát. A Raiffeisen Bank az alapletét mértékét minden esetben a által meghatározott alapletét igény kétszeresében 57

58 i határidıs árupiaci kontraktusok Kukorica - Chicago CBOT Chicago Board of Trade kód: XCBT Sárga szemő kukorica Az áru jellemzıi Nedvességtartalom Max. 15,50% Törött szem Max. 10% Csírázott szem Max. 6% Keverékesség 4%, maximum 5% Szennyezettség 1%, maximum 3% A kontraktus részletes leírása CBOT Chicago Mercantile Exchange csoport tagja i Kereskedési idı 01:00 20:15 (közép-európai idı szerint) bushel/véka (5000 x 56 font körülbelül 127 tonna) USD (Cent) Legkisebb árelmozdulás nagysága 0,0025 USD Legkisebb árelmozdulás értéke 12,50 USD USD Lejárati hónapok Március / május / július / szeptember / december hónapok. A kontraktus utolsó kereskedési Lejárati hónap 15. naptári napját megelızı napja kereskedési nap. Az utolsó kereskedési napon a kontraktussal 20:15-ig lehet kereskedni. Teljesítés módja (lejáratkor) Fizikai. Azoknál a határidıs kontraktusoknál, ahol az ügylet lejáratakor az elszámolás fizikai teljesítéssel (nem pénzügyi elszámolással) történik, a kontraktus utolsó kereskedési napját megelızı munkanap budapesti idı szerint 16:00 órát követıen a Bank jogosult a nyitott ügyletet a külföldi tızsde határidıs piacán ellenügylettel lezárni. Egyéb hasznos információ Az amerikai kontinens irányadó határidıs kukorica árjegyzése. Likviditás és aktív kereskedés jellemzıen legközelebbi (front) kontraktusban tapasztalható. Az árjegyzés centben történik. Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Bank és a egyaránt fenntartja a változás jogát. A Raiffeisen Bank az alapletét mértékét minden esetben a által meghatározott alapletét igény kétszeresében 58

59 i határidıs árupiaci kontraktusok Szójabab CBOT Chicago Board of Trade kód: XCBT Szójabab sárga No. 2 Az áru jellemzıi A No. 2 szójababon kívül No. 1 és No. 3 minıségő bab is leszállítható. A kontraktus részletes leírása CBOT Chicago Mercantile Exchange csoport tagja i Kereskedési idı 01:00 20:15 (közép-európai idı szerint) bushel/véka (5000 x 60 font, körülbelül 136 tonna) USD (Cent) Legkisebb árelmozdulás nagysága 0,0025 USD Legkisebb árelmozdulás értéke 12,50 USD USD Lejárati hónapok Március / május / július / augusztus / szeptember / november hónapok. A kontraktus utolsó kereskedési napja Lejárati hónap 15. naptári napját megelızı kereskedési nap. Az utolsó kereskedési napon a kontraktussal 20:15-ig lehet kereskedni. Teljesítés módja (lejáratkor) Fizikai. Azoknál a határidıs kontraktusoknál, ahol az ügylet lejáratakor az elszámolás fizikai teljesítéssel (nem pénzügyi elszámolással) történik, a kontraktus utolsó kereskedési napját megelızı munkanap budapesti idı szerint 16:00 órát követıen a Bank jogosult a nyitott ügyletet a külföldi tızsde határidıs piacán ellenügylettel lezárni. Egyéb hasznos információ Az amerikai kontinens irányadó határidıs szójabab árjegyzése. Likviditás és aktív kereskedés jellemzıen legközelebbi (front) kontraktusban tapasztalható. Az árjegyzés USD Centben történik. Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Raiffeisen Bank és a egyaránt fenntartja a változtatás jogát. A Raiffeisen Bank az alapletét mértékét minden esetben a által meghatározott alapletét igény kétszeresében 59

60 i határidıs árupiaci kontraktusok Szójabab liszt CBOT Chicago Board of Trade kód: XCBT Szójabab liszt Az áru jellemzıi A tızsde által meghatározott minıségő elsı osztályú szójabab liszt. Protein tartalom Min. 48% A kontraktus részletes leírása CBOT Chicago Board of Trade i Kereskedési idı 01:00 20:15 (közép-európai idı szerint) 100 short/rövid tonna (körülbelül 91 metrikus tonna) USD Legkisebb árelmozdulás nagysága 0,10 USD Legkisebb árelmozdulás értéke 10,00 USD USD Lejárati hónapok Január / március / május / július / augusztus / szeptember / október / december hónapok. A kontraktus utolsó kereskedési napja A lejárati hónap 15. naptári napját megelızı kereskedési nap. Teljesítés módja (lejáratkor) Fizikai. Azoknál a határidıs kontraktusoknál, ahol az ügylet lejáratakor az elszámolás fizikai teljesítéssel (nem pénzügyi elszámolással) történik, a kontraktus utolsó kereskedési napját megelızı munkanap budapesti idı szerint 16:00 órát követıen a Bank jogosult a nyitott ügyletet a külföldi tızsde határidıs piacán ellenügylettel lezárni. Egyéb hasznos információ Likviditás és aktív kereskedés jellemzıen a legközelebbi két-három (front és azt követı), illetve a következı decemberi kontraktusokban tapasztalható. Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Raiffeisen Bank és a egyaránt fenntartja a változtatás jogát. A Raiffeisen Bank az alapletét mértékét minden esetben a által meghatározott alapletét igény kétszeresében 60

61 i határidıs árupiaci kontraktusok Szójabab olaj CBOT Chicago Board of Trade kód: XCBT Nyers szójabab olaj Az áru jellemzıi A tızsde által meghatározott minıségő szójabab olaj. A kontraktus részletes leírása CBOT Chicago Board of Trade i Kereskedési idı 01:00 20:15 (közép-európai idı szerint) font (körülbelül 27 tonna) USD (Cent) Legkisebb árelmozdulás nagysága 0,0001 USD Legkisebb árelmozdulás értéke 6,00 USD USD Lejárati hónapok Január / március / május / július / augusztus / szeptember / október / december hónapok. A kontraktus utolsó kereskedési napja A lejárati hónap 15. naptári napját megelızı kereskedési nap. Teljesítés módja (lejáratkor) Fizikai. Azoknál a határidıs kontraktusoknál, ahol az ügylet lejáratakor az elszámolás fizikai teljesítéssel (nem pénzügyi elszámolással) történik, a kontraktus utolsó kereskedési napját megelızı munkanap budapesti idı szerint 16:00 órát követıen a Bank jogosult a nyitott ügyletet a külföldi tızsde határidıs piacán ellenügylettel lezárni. Egyéb hasznos információ Likviditás és aktív kereskedés jellemzıen a legközelebbi két-három (front és azt követı), illetve a következı decemberi kontraktusokban tapasztalható. Az árjegyzés USD Centben történik. Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Raiffeisen Bank és a egyaránt fenntartja a változtatás jogát. A Raiffeisen Bank az alapletét mértékét minden esetben a által meghatározott alapletét igény kétszeresében 61

62 i határidıs árupiaci kontraktusok Cukor NYB ICE kód: IFUS Cukor No.11 Az áru jellemzıi A tızsde által meghatározott eredető nyers centrifugált nádcukor, 96 fokos átlagos polarizációval (cukortartalommal). A kontraktus részletes leírása https://www.theice.com/productguide/productdetails.shtml?specid=23 NYB Intercontinental Exchange, New York i Kereskedési idı 09:30 20:00 (közép-európai idı szerint font USD Legkisebb árelmozdulás nagysága 0,01 USD Legkisebb árelmozdulás értéke 11,2 USD USD Lejárati hónapok Március / május / július / október hónapok. A kontraktus utolsó kereskedési A Lejárati hónapot megelızı hónap utolsó napja kereskedési napja (kivéve a januári lejáratot, amikor az elızı hónap 24. naptári napja elıtti második kereskedési nap). Teljesítés módja (lejáratkor) Fizikai. Azoknál a határidıs kontraktusoknál, ahol az ügylet lejáratakor az elszámolás fizikai teljesítéssel (nem pénzügyi elszámolással) történik, a kontraktus utolsó kereskedési napját megelızı munkanap budapesti idı szerint 16:00 órát követıen a Bank jogosult a nyitott ügyletet a külföldi tızsde határidıs piacán ellenügylettel lezárni. Egyéb hasznos információ Ez a kontraktus a világ irányadó nyers nádcukor határidıs árjegyzése. Likviditás és aktív kereskedés jellemzıen a legközelebbi (front) kontraktusokban tapasztalható. Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Raiffeisen Bank és a egyaránt fenntartja a változtatás jogát. A Raiffeisen Bank az alapletét mértékét minden esetben a által meghatározott alapletét igény kétszeresében 62

63 i határidıs árupiaci kontraktusok Kávé NYB ICE kód: IFUS Kávé C Az áru jellemzıi A tızsde által meghatározott minıségő és eredető zöld kávébab Európába vagy USA-ba történı szállítással. A kontraktus részletes leírása https://www.theice.com/productguide/productdetails.shtml?specid=15 NYB Intercontinental Exchange, New York i Kereskedési idı 09:30 20:00 (közép-európai idı szerint) font USD Legkisebb árelmozdulás nagysága 0,05 USD Legkisebb árelmozdulás értéke 18, USD Lejárati hónapok Március / május / július / szeptember / december hónapok. A kontraktus utolsó kereskedési A Lejárati hónap elsı kereskedési napját megelızı napja nyolcadik kereskedési nap. Teljesítés módja (lejáratkor) Fizikai. Azoknál a határidıs kontraktusoknál, ahol az ügylet lejáratakor az elszámolás fizikai teljesítéssel (nem pénzügyi elszámolással) történik, a kontraktus utolsó kereskedési napját megelızı munkanap budapesti idı szerint 16:00 órát követıen a Bank jogosult a nyitott ügyletet a külföldi tızsde határidıs piacán ellenügylettel lezárni. Egyéb hasznos információ Ez a kontraktus a világ irányadó arabica típusú kávéjának határidıs árjegyzése. Likviditás és aktív kereskedés jellemzıen a legközelebbi (front) kontraktusokban tapasztalható. Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Raiffeisen Bank és a egyaránt fenntartja a változtatás jogát. A Raiffeisen Bank az alapletét mértékét minden esetben a által meghatározott alapletét igény kétszeresében 63

64 i határidıs árupiaci kontraktusok Kakaó NYB ICE kód: IFUS Kakaó Az áru jellemzıi A tızsde által meghatározott minıségő kakaóbab USA-ba történı szállítással. A kontraktus részletes leírása https://www.theice.com/productguide/productdetails.shtml?specid=7 NYB Intercontinental Exchange, New York i Kereskedési idı 10:00 20:00 (közép-európai idı szerint) 10 metrikus tonna USD Legkisebb árelmozdulás nagysága 1 USD Legkisebb árelmozdulás értéke 10 USD USD Lejárati hónapok Március / május / július / szeptember / december hónapok. A kontraktus utolsó kereskedési napja A Lejárati hónap elsı kereskedési napját megelızı tizenegyedik kereskedési nap. Teljesítés módja (lejáratkor) Fizikai Azoknál a határidıs kontraktusoknál, ahol az ügylet lejáratakor az elszámolás fizikai teljesítéssel (nem pénzügyi elszámolással) történik, a kontraktus utolsó kereskedési napját megelızı munkanap budapesti idı szerint 16:00 órát követıen a Bank jogosult a nyitott ügyletet a külföldi tızsde határidıs piacán ellenügylettel lezárni. Egyéb hasznos információ Ez a kontraktus a kakaó irányadó határidıs világpiaci árjegyzése. Likviditás és aktív kereskedés jellemzıen a legközelebbi (front) kontraktusokban tapasztalható. Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Raiffeisen Bank és a egyaránt fenntartja a változtatás jogát. A Raiffeisen Bank az alapletét mértékét minden esetben a által meghatározott alapletét igény kétszeresében 64

65 i határidıs árupiaci kontraktusok Gyapot NYB ICE kód: IFUS Gyapot No.2 Az áru jellemzıi A tızsde által elfogadott minıségő és formájú USAban termesztett gyapot. Gyapotszál hosszúság 1 2/32 inch. A kontraktus részletes leírása https://www.theice.com/productguide/productdetails.shtml?specid=254 NYB Intercontinental Exchange, New York i Kereskedési idı 03:00 20:00 (közép-európai idı szerint) font (körülbelül 100 bála) USD Legkisebb árelmozdulás nagysága 0,01 USD Legkisebb árelmozdulás értéke 5 USD USD Lejárati hónapok Március / május / július / október / december hónapok. A kontraktus utolsó kereskedési napja A Lejárati hónap utolsó tızsdei kereskedési napját megelızı tizenhetedik kereskedési nap. Teljesítés módja (lejáratkor) Fizikai. Azoknál a határidıs kontraktusoknál, ahol az ügylet lejáratakor az elszámolás fizikai teljesítéssel (nem pénzügyi elszámolással) történik, a kontraktus utolsó kereskedési napját megelızı munkanap budapesti idı szerint 16:00 órát követıen a Bank jogosult a nyitott ügyletet a külföldi tızsde határidıs piacán ellenügylettel lezárni. Egyéb hasznos információ Ez a kontraktus a világ irányadó gyapot határidıs árjegyzése. Likviditás és aktív kereskedés jellemzıen a legközelebbi (front) kontraktusokban tapasztalható. Jelen dokumentum kiállításának pillanatában érvényes piaci kondíciók szerint. A Raiffeisen Bank és a egyaránt fenntartja a változtatás jogát. A Raiffeisen Bank az alapletét mértékét minden esetben a által meghatározott alapletét igény kétszeresében 65

66 66

Féléves jelentés GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP

Féléves jelentés GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP Féléves jelentés 2014. GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP 2 Generali Mustang Amerikai Részvény Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2007. július 23. Lajstromszáma 1111-234 Típusa Alapkezelő

Részletesebben

QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap. Féléves jelentés 2014.

QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap. Féléves jelentés 2014. QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. QUANTIS Investment Management Zrt. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Budapest Nemzetközi Részvény Alap

Budapest Nemzetközi Részvény Alap Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Nemzetközi Részvény Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt. 1138 Budapest,

Részletesebben

Budapest Nemzetközi Részvény Befektetési Alap

Budapest Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Éves jelentés 27. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Nemzetközi Részvény Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő

Részletesebben

A Befektetési Hitelhez kapcsolódó Ügyletkötési limitek és a Befektetési Hitelre Vásárolható Eszközök köre

A Befektetési Hitelhez kapcsolódó Ügyletkötési limitek és a Befektetési Hitelre Vásárolható Eszközök köre A Befektetési Hitelhez kapcsolódó Ügyletkötési limitek és a Befektetési Hitelre Vásárolható Eszközök köre Az Erste Befektetetési Zrt. Befektetési hitel szolgáltatását az alábbiakban felsorolt eszközök

Részletesebben

NAPI JELENTÉS 2014.10.14.

NAPI JELENTÉS 2014.10.14. NAPI JELENTÉS 2014.10.14. HAZAI ADATOK KÜLFÖLDI PIACOK Záró Változás Záró Változás BUX 17 741,54 0,23% S&P500 1 874,74-1,65% Részvényforgalom 4,74 Mrd Ft Nasdaq Composite 4 213,66-1,46% M. Telekom 347-0,29%

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Nemzetközi Részvény Alap* Budapest International Equity Investment Fund Budapest Nemzetközi Részvény Alap Budapest

Részletesebben

NAPI JELENTÉS 2015.01.13.

NAPI JELENTÉS 2015.01.13. NAPI JELENTÉS 2015.01.13. HAZAI ADATOK KÜLFÖLDI PIACOK Záró Változás Záró Változás BUX 16 158,77-0,39% S&P500 2 028,26-0,81% Részvényforgalom 4,27 Mrd Ft Nasdaq Composite 4 664,71-0,84% M. Telekom 333

Részletesebben

NAPI JELENTÉS 2014.06.24.

NAPI JELENTÉS 2014.06.24. NAPI JELENTÉS 2014.06.24. HAZAI ADATOK KÜLFÖLDI PIACOK Záró Változás Záró Változás BUX 19 072,20 0,63% S&P500 1 962,61-0,01% Részvényforgalom 4,03 Mrd Ft Nasdaq Composite 4 368,68 0,01% M. Telekom 340

Részletesebben

NAPI JELENTÉS 2014.12.29.

NAPI JELENTÉS 2014.12.29. NAPI JELENTÉS 2014.12.29. HAZAI ADATOK KÜLFÖLDI PIACOK Záró Változás Záró Változás BUX 16 519.04 0.00% S&P500 2 088.77 0.33% Részvényforgalom 0.00 Mrd Ft Nasdaq Composite 4 806.86 0.70% M. Telekom 337

Részletesebben

PIACI KÖRKÉP Magyarország

PIACI KÖRKÉP Magyarország PIACI KÖRKÉP Magyarország A nap eleji pánik a nap végére szép lassan elmúlt a magyar tızsdén, és az egész napos emelkedés eredményeként pluszban tudott zárni a BUX. Az irányadó index 0,8 százalékkal 14

Részletesebben

A tudás egyetlen forrása a tapasztalat. (Albert Einstein) QUAESTOR 7. Piaci előretekintő. 2014. október 27.

A tudás egyetlen forrása a tapasztalat. (Albert Einstein) QUAESTOR 7. Piaci előretekintő. 2014. október 27. A tudás egyetlen forrása a tapasztalat. (Albert Einstein) QUAESTOR 7 Piaci előretekintő M i v á r h a t ó a h é t e n? Zárja a Fed a pénzcsapot A befektetők a héten a Fed szerda esti októberi kamatdöntő

Részletesebben

QUAESTOR 7 Piaci előretekintő

QUAESTOR 7 Piaci előretekintő QUAESTOR 7 Piaci előretekintő 2014. január 20. Mi várható a héten? A beszerzési menedzser indexeké a főszerep a héten A héten szűkében leszünk a gazdasági adatközléseknek. A legfontosabb momentumoknak

Részletesebben

NAPI JELENTÉS 2014.09.09.

NAPI JELENTÉS 2014.09.09. NAPI JELENTÉS 2014.09.09. HAZAI ADATOK KÜLFÖLDI PIACOK Záró Változás Záró Változás BUX 18 561.29-0.16% S&P500 2 001.54-0.31% Részvényforgalom 6.20 Mrd Ft Nasdaq Composite 4 592.29 0.20% M. Telekom 380-0.26%

Részletesebben

NAPI JELENTÉS 2015.01.20.

NAPI JELENTÉS 2015.01.20. NAPI JELENTÉS 2015.01.20. HAZAI ADATOK KÜLFÖLDI PIACOK Záró Változás Záró Változás BUX 15 802,54 0,30% S&P500 2 019,42 0,00% Részvényforgalom 1,91 Mrd Ft Nasdaq Composite 4 634,38 0,00% M. Telekom 334

Részletesebben

Féléves jelentés 2016. GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP

Féléves jelentés 2016. GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP Generali Mustang Amerikai Részvény Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa:

Részletesebben

QUAESTOR 7 Piaci előretekintő

QUAESTOR 7 Piaci előretekintő QUAESTOR 7 Piaci előretekintő 2012. október 24. Mi várható a héten? Az előttünk álló napokban fontos makrogazdasági adatok elsősorban a tengerentúlról érkeznek. Az amerikai jegybanki szerepet betöltő Fed

Részletesebben

NAPI JELENTÉS 2014.06.16.

NAPI JELENTÉS 2014.06.16. NAPI JELENTÉS 2014.06.16. HAZAI ADATOK KÜLFÖLDI PIACOK Záró Változás Záró Változás BUX 18 796,52-0,61% DJIA 16 775,74 0,25% Részvényforgalom 3,49 Mrd Ft Nasdaq Composite 4 310,65 0,30% M. Telekom 332 0,61%

Részletesebben

NAPI JELENTÉS 2014.09.25.

NAPI JELENTÉS 2014.09.25. NAPI JELENTÉS 2014.09.25. HAZAI ADATOK KÜLFÖLDI PIACOK Záró Változás Záró Változás BUX 18 092,86-0,90% S&P500 1 998,30 0,78% Részvényforgalom 11,63 Mrd Ft Nasdaq Composite 4 555,22 1,03% M. Telekom 357

Részletesebben

PIACI KÖRKÉP Magyarország

PIACI KÖRKÉP Magyarország PIACI KÖRKÉP Magyarország A BUX index 380 pontos eséssel zárta a kereskedést, a végül 20 forintot emelkedı OTP kivételével a blue chipek estek. átkötések után viszont üzlet nem született rájuk. A bankpapír

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP

Féléves jelentés GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP Féléves jelentés 2014. GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP AP 2 Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2000. május 11. Lajstromszáma Átalakulás

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP

Féléves jelentés GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP Féléves jelentés 2013. GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP 2 Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2000. május 11. Lajstromszáma Átalakulás

Részletesebben

NAPI JELENTÉS 2015.01.16.

NAPI JELENTÉS 2015.01.16. NAPI JELENTÉS 2015.01.16. HAZAI ADATOK KÜLFÖLDI PIACOK Záró Változás Záró Változás BUX 15 686,69-2,36% S&P500 1 992,67-0,92% Részvényforgalom 18,08 Mrd Ft Nasdaq Composite 4 570,82-1,48% M. Telekom 330-2,37%

Részletesebben

Euró alapú garantált biztosítások

Euró alapú garantált biztosítások Eszközalapok havi hírlevele 2014. november 29. Euró alapú garantált biztosítások Az euró alapú garantált biztosításokhoz tartozó eszközalapok árfolyama és visszatekintő hozamai Eszközalapok Árfolyam (

Részletesebben

OTP Platina Nemzetközi Részvény Alap Mérleg

OTP Platina Nemzetközi Részvény Alap Mérleg OTP Platina Nemzetközi Részvény Alap Mérleg adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Elozo év Tárgyév 2000. dec. 31. 2001. dec. 31. a b c d 01. A) Befektetett eszközök 02. I. Értékpapírok 03. 1. Értékpapírok

Részletesebben

Budapest Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Budapest Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap Budapest Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Unicredit Hungary Bank

Részletesebben

10. SZÁMÚ MELLÉKLET TÁJÉKOZTATÓ A K&H A TELJES ÉLETÉRT TŐKEVÉDETT ESZKÖZALAPRÓL

10. SZÁMÚ MELLÉKLET TÁJÉKOZTATÓ A K&H A TELJES ÉLETÉRT TŐKEVÉDETT ESZKÖZALAPRÓL 10. SZÁMÚ MELLÉKLET TÁJÉKOZTATÓ A K&H A TELJES ÉLETÉRT TŐKEVÉDETT ESZKÖZALAPRÓL A K&H a teljes életért eszközalap egy tőkevédett, zártvégű eszközalap. Az eszközalap kockázati besorolása: óvatos Az eszközalap

Részletesebben

NAPI JELENTÉS 2014.06.17.

NAPI JELENTÉS 2014.06.17. NAPI JELENTÉS 2014.06.17. HAZAI ADATOK KÜLFÖLDI PIACOK Záró Változás Záró Változás BUX 18 851,92 0,29% S&P500 1 937,78 0,08% Részvényforgalom 6,45 Mrd Ft Nasdaq Composite 4 321,11 0,24% M. Telekom 333

Részletesebben

A határidıs kereskedés alapjai Kádár Kristóf

A határidıs kereskedés alapjai Kádár Kristóf A határidıs kereskedés alapjai Kádár Kristóf Budapest, 2009.10.08. A Határidıs ügyletekrıl általánosságban Határidıs termékek a Budapesti Értéktızsdén A letéti díj A határidıs ár meghatározása Tıkeáttétel

Részletesebben

QUAESTOR 7 Piaci előretekintő

QUAESTOR 7 Piaci előretekintő QUAESTOR 7 Piaci előretekintő 2012. augusztus 6. Mi várható a héten? Kitart-e a lendület? A múlt pénteki részvénypiaci emelkedés lendülete a hét elején még kitarthat, aztán a hét második felében az európai

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money Developed Market Equity Investment Fund GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap

Részletesebben

Alap letét Az alapletét a szükséges fedezet összege, amellyel a befektetőnek rendelkeznie kell a számláján ahhoz, hogy megnyithasson egy kontraktust.

Alap letét Az alapletét a szükséges fedezet összege, amellyel a befektetőnek rendelkeznie kell a számláján ahhoz, hogy megnyithasson egy kontraktust. 1 450 különböző termék kereskedhető, 21 különböző tőzsdéről érhetők el kontraktusok. Energiahordozók (pl.: olaj, földgáz), nemesfémek (arany, ezüst) devizák, kötvények, mezőgazdasági termények (búza, narancs),

Részletesebben

2001. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Részvény Befektetési Alapról

2001. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Részvény Befektetési Alapról 2001. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Részvény Befektetési Alapról 1. A Budapest Nemzetközi Részvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest

Részletesebben

NAPI JELENTÉS 2014.07.23.

NAPI JELENTÉS 2014.07.23. NAPI JELENTÉS 2014.07.23. HAZAI ADATOK KÜLFÖLDI PIACOK Záró Változás Záró Változás BUX 18 104,86 0,83% DJIA 17 113,54 0,36% Részvényforgalom 4,41 Mrd Ft Nasdaq Composite 4 456,02 0,71% M. Telekom 370 2,49%

Részletesebben

2003. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Részvény Alapról

2003. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Részvény Alapról 2003. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Részvény Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől határozatlan

Részletesebben

Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap. Féléves jelentés 2013.

Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap. Féléves jelentés 2013. Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap Féléves jelentés 2013. I. A Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap általános információk 1. Alapadatok Alap neve: Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap Lajstrom száma: 1111-75

Részletesebben

RÉSZVÉNYPIACI HÍREK CSÜTÖRTÖK 2010/08/05

RÉSZVÉNYPIACI HÍREK CSÜTÖRTÖK 2010/08/05 Elemzés Telefon: Kovács Nóra, elemzı 423-2441 Barta György, elemzı 423-2887 Jobbágy Sándor, elemzı 423-2904 Részvényértékesítés Telefon: Kertai Katalin, üzletágvezetı 489-8341 Tóth Eszter, üzletkötı 489-8345

Részletesebben

RÉSZVÉNYPIACI HÍREK KEDD 2010/11/02 VÁLLALATI ESEMÉNYNAPTÁR

RÉSZVÉNYPIACI HÍREK KEDD 2010/11/02 VÁLLALATI ESEMÉNYNAPTÁR Elemzés Telefon: Kovács Nóra, elemzı 423-2441 Barta György, elemzı 423-2887 Jobbágy Sándor, elemzı 423-2904 Részvényértékesítés Telefon: Kertai Katalin, üzletágvezetı 489-8341 Tóth Eszter, üzletkötı 489-8345

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money Developed Market Equity Investment Fund GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2009. december 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2009. december 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett

Részletesebben

Panoráma. Piaci áttekintés. Erste kommentár. 2014. április 24.

Panoráma. Piaci áttekintés. Erste kommentár. 2014. április 24. BUX 17,775-0.6% MOL 13,135 1.4% Commerzbank 13.3 0.4% EUR/HUF 307.10 0.1% Olaj ($) 101.4-0.7% DAX 9,544-0.6% Richter 3,790-2.1% BMW 92.7-1.3% EUR/USD 1.3817 0.1% Arany ($) 1,284 0.0% S&P 1,875-0.2% OTP

Részletesebben

CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. A Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

A határidıs kereskedés alapjai Réz Éva

A határidıs kereskedés alapjai Réz Éva A határidıs kereskedés alapjai Réz Éva Budapest, 2011.03.08. A határidıs ügyletekrıl általánosságban Határidıs termékek a Budapesti Értéktızsdén A letéti díj A határidıs ár meghatározása 2 3 A határidıs

Részletesebben

NAPI JELENTÉS

NAPI JELENTÉS NAPI JELENTÉS 2015.02.25. HAZAI ADATOK KÜLFÖLDI PIACOK Záró Változás Záró Változás BUX 18 507,84 1,66% S&P500 2 115,48 0,28% Részvényforgalom 12,46 Mrd Ft Nasdaq Composite 4 968,12 0,14% M. Telekom 381

Részletesebben

NAPI JELENTÉS

NAPI JELENTÉS NAPI JELENTÉS 2014.06.11. HAZAI ADATOK KÜLFÖLDI PIACOK Záró Változás Záró Változás BUX 19 071,73 0,03% S&P500 1 950,79-0,02% Részvényforgalom 9,49 Mrd Ft Nasdaq Composite 4 338,00 0,04% M. Telekom 331-0,90%

Részletesebben

Panoráma. Piaci áttekintés. Erste kommentár. 2015. december 3.

Panoráma. Piaci áttekintés. Erste kommentár. 2015. december 3. BUX 23,681-0.7% Mtel 404 0.0% Bayer 122.6-2.0% EUR/HUF 310.42-0.6% Olaj ($) 39.9-4.6% DAX 11,190-0.6% MOL 13,550-0.3% BMW 101.9-1.5% EUR/USD 1.0615-0.2% Arany ($) 1,054-1.5% S&P 2,080-1.1% OTP 6,158 0.6%

Részletesebben

AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.

AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1. AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) LETÉTKEZELŐ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. (1054 BUDAPEST,

Részletesebben

(2010/4.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK. Buda-Cash Brókerház Zrt.

(2010/4.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK. Buda-Cash Brókerház Zrt. (2010/4.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK 7 Buda-Cash Brókerház Zrt. 1118 Budapest, Ménesi út 22. Tel.: (1) 235-1500 Fax.: (1)

Részletesebben

Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap Féléves jelentés 2007.

Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap Féléves jelentés 2007. Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap Féléves jelentés 2007. I. A Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap (RANRA) bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap Lajstrom száma: 1111-75

Részletesebben

EUROPEAN GROWTH FUND A-ACC-EURO

EUROPEAN GROWTH FUND A-ACC-EURO Megközelítés és stílus Matt Siddle minőségi vállalatokba szeret befektetni vonzó árakon. Ezeket különböző kvantitatív szűrések és házon belüli kutatás segítségével azonosítja, majd elvégzi saját fundamentális

Részletesebben

FEDEZETI ÉS BIZTOSÍTÉKI HIRDETMÉNY

FEDEZETI ÉS BIZTOSÍTÉKI HIRDETMÉNY FEDEZETI ÉS BIZTOSÍTÉKI HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy BUDA-CASH Zrt. által nyújtott és az Ügyfeleink által igénybe vehető befektetési szolgáltatások és kiegészítő befektetési

Részletesebben

NAPI JELENTÉS 2014.11.11.

NAPI JELENTÉS 2014.11.11. NAPI JELENTÉS 2014.11.11. HAZAI ADATOK KÜLFÖLDI PIACOK Záró Változás Záró Változás BUX 17 624.99 2.93% S&P500 2 038.26 0.31% Részvényforgalom 9.98 Mrd Ft Nasdaq Composite 4 651.62 0.41% M. Telekom 346

Részletesebben

(2010/22.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK. Buda-Cash Brókerház Zrt.

(2010/22.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK. Buda-Cash Brókerház Zrt. (2010/22.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK Buda-Cash Brókerház Zrt. 1118 Budapest, Ménesi út 22. Tel.: (1) 235-1500 Fax.: (1) 266-3883

Részletesebben

Panoráma. Piaci áttekintés. Erste kommentár. 2016. február 4

Panoráma. Piaci áttekintés. Erste kommentár. 2016. február 4 BUX 23.396-0,7% Mtel 395-0,3% Bayer 99,7-0,1% EUR/HUF 311,42-0,2% Olaj ($) 32,3 8,0% DAX 9.435-1,5% MOL 13.510-0,5% BMW 73,3-0,2% EUR/USD 1,1105 1,7% Arany ($) 1.143 1,2% S&P 1.913 0,5% OTP 5.989-0,2%

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2016 BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2016 BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2016 BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap A. Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul BF Money Developed Market Equity Investment Fund BF Money Fejlett Részvény Alap BF

Részletesebben

QUAESTOR 7 Piaci előretekintő

QUAESTOR 7 Piaci előretekintő QUAESTOR 7 Piaci előretekintő 2012. október 29. Mi várható a héten? Iránymutatás nélkül a piacok Az előttünk álló héten folytatódhat a lecsorgás a nemzetközi részvénypiacokon, és továbbra is az eddig csalódást

Részletesebben

QUAESTOR 7 Piaci előretekintő

QUAESTOR 7 Piaci előretekintő QUAESTOR 7 Piaci előretekintő 2013. január 21. Mi várható a héten? Fókuszban a vállalati eredmények Az előttünk álló héten már egyre több nagyvállalat teszi közzé negyedéves számait az Egyesült Államokban,

Részletesebben

Panoráma. Piaci áttekintés. Erste kommentár. 2016. január 21.

Panoráma. Piaci áttekintés. Erste kommentár. 2016. január 21. BUX 22,753-2.0% Mtel 395-1.3% Bayer 101.3-0.4% EUR/HUF 314.83-0.1% Olaj ($) 28.4-0.4% DAX 9,392-2.8% MOL 12,880-2.5% BMW 77.4-1.1% EUR/USD 1.0890-0.2% Arany ($) 1,101 1.3% S&P 1,859-1.2% OTP 5,714-2.2%

Részletesebben

Panoráma. Piaci áttekintés. Erste kommentár. 2016. január 28.

Panoráma. Piaci áttekintés. Erste kommentár. 2016. január 28. BUX 23,769 1.1% Mtel 397 0.3% Bayer 103.3-2.3% EUR/HUF 314.14 0.7% Olaj ($) 32.3 2.7% DAX 9,881 0.6% MOL 13,785-0.1% BMW 78.3-1.6% EUR/USD 1.0893 0.2% Arany ($) 1,125 0.4% S&P 1,883-1.1% OTP 5,963 2.8%

Részletesebben

Panoráma. Piaci áttekintés. Erste kommentár. 2015. október 13.

Panoráma. Piaci áttekintés. Erste kommentár. 2015. október 13. BUX 22,029 0.4% Mtel 399 0.5% Bayer 111.0-0.3% EUR/HUF 310.05-0.5% Olaj ($) 47.1-5.1% DAX 10,120 0.2% MOL 13,345 0.0% BMW 89.3 1.8% EUR/USD 1.1358 0.0% Arany ($) 1,164 0.6% S&P 2,017 0.1% OTP 5,750 0.9%

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2012

FÉLÉVES JELENTÉS 2012 FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest International Equity Investment Fund Budapest International Equity Fund Harmonizáció nem ÁÉKBV alap Az alap

Részletesebben

AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.

AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1. AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST,

Részletesebben

PIACI KÖRKÉP Magyarország

PIACI KÖRKÉP Magyarország PIACI KÖRKÉP Magyarország A BUX 1,7 százalékos mínuszban 14 112 ponton zárt kedden, a blue chipek közül egyedül a Mol végzett a pozitív tartományban. A kereskedés utolsó fél órájában meredek mélyrepülés

Részletesebben

GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-HUF (HEDGED)

GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-HUF (HEDGED) GLOBAL DIVIDEND FUND AACCHUF (HEDGED) Megközelítés és stílus Daniel Roberts alulról felfelé irányuló megközelítést alkalmaz, és növekvő bevételszinttel és tőkenövekedési lehetőséggel alátámasztott egészséges

Részletesebben

Panoráma. Piaci áttekintés. Erste kommentár. 2015. július 21.

Panoráma. Piaci áttekintés. Erste kommentár. 2015. július 21. BUX 22.476-0,1% Mtel 400 0,5% Bayer 136,3-0,4% EUR/HUF 310,10 0,3% Olaj ($) 50,2-1,5% DAX 11.736 0,5% MOL 14.650-0,3% BMW 95,5-0,2% EUR/USD 1,0825-0,0% Arany ($) 1.097-3,3% S&P 2.128 0,1% OTP 5.899 0,3%

Részletesebben

Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap Féléves jelentés 2010.

Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap Féléves jelentés 2010. Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap Féléves jelentés 2010. I. A Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap (RANRA) bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap Lajstrom száma: 1111-75

Részletesebben

Rendszerszinten jelentős pénzügyi intézmények (SIFIs)

Rendszerszinten jelentős pénzügyi intézmények (SIFIs) Rendszerszinten jelentős pénzügyi intézmények (SIFIs) 2012. április 27. Kerékgyártó Judit Fő témák Bevezetés Nemzetközi szervezetek SIFI vonatkozású munkái Rendszerkockázat kezelése az EU CRD IV szabályozásban

Részletesebben

Panoráma. Piaci áttekintés. Erste kommentár. 2015. október 21.

Panoráma. Piaci áttekintés. Erste kommentár. 2015. október 21. BUX 21,652-0.9% Mtel 382-1.0% Bayer 110.0 0.0% EUR/HUF 310.49 0.2% Olaj ($) 46.3 0.9% DAX 10,148-0.2% MOL 13,230-0.2% BMW 87.2 0.0% EUR/USD 1.1346 0.2% Arany ($) 1,176 0.5% S&P 2,031-0.1% OTP 5,522-1.7%

Részletesebben

Panoráma. Piaci áttekintés. Erste kommentár. 2015. május 4.

Panoráma. Piaci áttekintés. Erste kommentár. 2015. május 4. BUX 22.612 1,3% Mtel 405 0,0% Bayer 129,0-0,4% EUR/HUF 303,78 0,1% Olaj ($) 59,2-0,8% DAX 11.454 0,2% MOL 15.050 2,0% BMW 105,3-1,3% EUR/USD 1,1199-0,2% Arany ($) 1.179-0,5% S&P 2.108 1,1% OTP 6.005 2,2%

Részletesebben

Panoráma. Piaci áttekintés. Erste kommentár. 2014. február 5.

Panoráma. Piaci áttekintés. Erste kommentár. 2014. február 5. BUX 18,511-0.2% MOL 13,665-1.5% Commerzbank 12.6 5.6% EUR/HUF 308.87-1.7% Olaj ($) 97.2 0.8% DAX 9,128-0.6% Richter 4,527 0.3% BMW 80.6 1.7% EUR/USD 1.3519-0.0% Arany ($) 1,255-0.2% S&P 1,755 0.8% OTP

Részletesebben

A határidıs kereskedés alapjai Réz Éva

A határidıs kereskedés alapjai Réz Éva A határidıs kereskedés alapjai Réz Éva Budapest, 2010.10.12. A Határidıs ügyletekrıl általánosságban Határidıs termékek a Budapesti Értéktızsdén A letéti díj A határidıs ár meghatározása Tıkeáttétel 2

Részletesebben

* Konszolidált adatok. ** Adatai a Cégbíróságról származnak. Forrás: Bisnode

* Konszolidált adatok. ** Adatai a Cégbíróságról származnak. Forrás: Bisnode Alkalmazottak száma szerinti rangsor (ezer fő) 1. Magyar Posta Zrt. 32,3 2. Mol Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.* 28,6 3. MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 17,1 4. SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 13,6 5.

Részletesebben

A határidıs kereskedés alapjai Kádár Kristóf

A határidıs kereskedés alapjai Kádár Kristóf A határidıs kereskedés alapjai Kádár Kristóf Budapest, 2009.10.08. Idıpontváltozás Technikai elemzés: 2009.10.15 Fundamentális elemzés: 2009.10.22 2 A Határidıs ügyletekrıl általánosságban Határidıs termékek

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Vectigalis Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044074, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14..., levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14...), mint a(z) Kárpát

Részletesebben

NAPI JELENTÉS 2014.07.22.

NAPI JELENTÉS 2014.07.22. NAPI JELENTÉS 2014.07.22. HAZAI ADATOK KÜLFÖLDI PIACOK Záró Változás Záró Változás BUX 17 956,26 0,18% S&P500 1 973,63-0,23% Részvényforgalom 2,39 Mrd Ft Nasdaq Composite 4 424,70-0,17% M. Telekom 361

Részletesebben

Heti jelentés. 2011. május 16. 20. Csehország. Tıkepiaci hírek

Heti jelentés. 2011. május 16. 20. Csehország. Tıkepiaci hírek Fio Heti jelentés Tıkepiaci hírek Fio o.c.p., a.s. 2011. május 16. 20. Csehország A PX index mozgása Index Múlt hét Aktuális hét Változás % PX 1265,70 1255,20-0,83 / A négy emelkedı hét után (ezek egyike

Részletesebben

Arany ($) 1.467 0,7% S&P 1.598 0,9% OTP 4.699-0,8% Nokia 2,5-2,0% USD/HUF 226,47-0,1% 10Y hozam 5,19-13,0 előző napi záró adatok

Arany ($) 1.467 0,7% S&P 1.598 0,9% OTP 4.699-0,8% Nokia 2,5-2,0% USD/HUF 226,47-0,1% 10Y hozam 5,19-13,0 előző napi záró adatok . május 3. BUX 18.242-0,2% MOL 16.1-0,2% Commerzbank 10,7 4,4% EUR/HUF 295,92-1,0% Olaj ($) 94,0 3,3% DAX 7.962 0,6% Richter 34.2 1,3% BMW 70,7 0,6% EUR/USD 1,3065-0,9% Arany ($) 1.467 0,7% S&P 1.598 0,9%

Részletesebben

2011. február 11. www.ebroker.hu

2011. február 11. www.ebroker.hu CIB HETI TARTALOMJEGYZÉK Heti részvénypiaci összefoglaló Blue chipek technikai elemzése Mintaportfolió Táblázatos elırejelzések Makrogazdasági kitekintés a jövı hétre HETI RÉSZVÉNYPIACI ÖSSZEFOGLALÓ Folytatódott

Részletesebben

BUX 17.345-0,2% MOL 16.300 1,2% Commerzbank 1,3-0,2% EUR/HUF 283,31 0,7% Olaj ($)

BUX 17.345-0,2% MOL 16.300 1,2% Commerzbank 1,3-0,2% EUR/HUF 283,31 0,7% Olaj ($) . augusztus 30. BUX 17.345-0,2% MOL 16.3 1,2% Commerzbank 1,3-0,2% EUR/HUF 283,31 0,7% Olaj ($) 95,5-0,9% DAX 7.011 0,1% Richter 38.750-0,9% BMW 60,1-0,6% EUR/USD 1,2530-0,3% Arany ($) 1.657-0,6% S&P 1.410

Részletesebben

Panoráma. Piaci áttekintés. Erste kommentár. 2015. december 9.

Panoráma. Piaci áttekintés. Erste kommentár. 2015. december 9. BUX 23,325 0.0% Mtel 411-0.7% Bayer 115.3 0.0% EUR/HUF 313.91 0.3% Olaj ($) 37.5-0.4% DAX 10,674-2.0% MOL 13,560 0.0% BMW 97.6 0.0% EUR/USD 1.0892 0.5% Arany ($) 1,075 0.3% S&P 2,064-0.6% OTP 5,870-0.8%

Részletesebben

Panoráma. Piaci áttekintés. Erste kommentár. 2015. december 30. Minden kedves ügyfelünknek sikerekben gazdag, boldog újévet kívánunk!

Panoráma. Piaci áttekintés. Erste kommentár. 2015. december 30. Minden kedves ügyfelünknek sikerekben gazdag, boldog újévet kívánunk! BUX 23,964 1.5% Mtel 410 0.5% Bayer 117.3 1.9% EUR/HUF 312.98-0.2% Olaj ($) 37.9 2.9% DAX 10,860 1.9% MOL 14,245 1.0% BMW 98.3 0.7% EUR/USD 1.0920-0.4% Arany ($) 1,069-0.0% S&P 2,078 1.1% OTP 6,020 2.2%

Részletesebben

BB RÉSZVÉNYPIACI INDEXEI

BB RÉSZVÉNYPIACI INDEXEI Elemzés Telefon: Kovács Nóra, elemzı 423-2441 Barta György, elemzı 423-2887 Jobbágy Sándor, elemzı 423-2904 Részvényértékesítés Telefon: Kertai Katalin, üzletágvezetı 489-8341 Tóth Eszter, üzletkötı 489-8345

Részletesebben

Összefoglaló a BÉT-en elérhető certifikátokról és típusaikról

Összefoglaló a BÉT-en elérhető certifikátokról és típusaikról Összefoglaló a BÉT-en elérhető certifikátokról és típusaikról Értékpapír megnevezése Termékkategória Értékpapír Kibocsátója Erste Dax Befektetési Erste Arany Befektetési Erste WTI Olaj Befektetési Brent

Részletesebben

BUX 18,342-1.4% MOL 13,595-4.6% Commerzbank 10.4 0.9% EUR/HUF 298.64 0.0% Olaj ($)

BUX 18,342-1.4% MOL 13,595-4.6% Commerzbank 10.4 0.9% EUR/HUF 298.64 0.0% Olaj ($) . november 27. BUX 18,342-1.4% MOL 13,595-4.6% Commerzbank 10.4 0.9% EUR/HUF 298.64 0.0% Olaj ($) DAX 9,290-0.1% Richter 4,540 2.3% BMW 84.6 0.0% EUR/USD 1.3572 0.4% Arany ($) 93.7-0.4% 1,243-0.7% S&P

Részletesebben

Kategóriák Fedezeti követelmények

Kategóriák Fedezeti követelmények 1 Válasszon kedvére a világ 20 különböző tőzsdéjét leképező 6.000 különböző CFD közül. Az elérhető tőkeáttétel akár 10-szeres is lehet. Long és short pozíció nyitására egyaránt van lehetőség, akár napon

Részletesebben

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Elméleti Alapok Végh Richárd Budapesti Értéktızsde Zrt. Budapest, 2009.05.26-28. Mirıl lesz szó? Certifikát fogalma és hozzá kapcsolódó alapfogalmak Certifikátok fajtái

Részletesebben

(2014/9.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK

(2014/9.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK (2014/9.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK Budapesti központ 1118 Budapest, Ménesi út 22. 06 1 235-1500 Bajai fiók 6500 Baja, Vörösmarty

Részletesebben

Panoráma. Piaci áttekintés. Erste kommentár. 2016. február 1.

Panoráma. Piaci áttekintés. Erste kommentár. 2016. február 1. BUX 23.997 0,9% Mtel 396 0,3% Bayer 103,3 1,0% EUR/HUF 311,12-0,8% Olaj ($) 33,6 1,2% DAX 9.798 1,6% MOL 13.940 0,6% BMW 77,2-1,1% EUR/USD 1,0831-1,0% Arany ($) 1.118 0,3% S&P 1.940 2,5% OTP 6.094 2,2%

Részletesebben

Panoráma. Piaci áttekintés. Erste kommentár. 2014. május 20.

Panoráma. Piaci áttekintés. Erste kommentár. 2014. május 20. BUX 18.644 1,1% MOL 13.545 1,7% Commerzbank 11,0-2,5% EUR/HUF 305,24-0,1% Olaj ($) 102,6 0,6% DAX 9.659 0,3% Richter 4.115 0,4% BMW 88,1 1,9% EUR/USD 1,3709 0,1% Arany ($) 1.293-0,0% S&P 1.885 0,4% OTP

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója

A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója a BÉT-en köthetı Tızsdei Szabványosított Határidıs Ügyletekre Lezárva: 2011. 06. 22. A jelen részletes terméktájékoztatót a CIB Bank Zrt. az ıt a Bszt. 41.

Részletesebben

Panoráma. Piaci áttekintés. Erste kommentár. 2015. november 18.

Panoráma. Piaci áttekintés. Erste kommentár. 2015. november 18. BUX 22,858 2.0% Mtel 410 1.0% Bayer 123.5 1.0% EUR/HUF 311.06-0.2% Olaj ($) 40.7-2.6% DAX 10,971 2.4% MOL 13,430 0.9% BMW 96.3 0.9% EUR/USD 1.0642-0.4% Arany ($) 1,070-1.1% S&P 2,050-0.1% OTP 5,879 4.8%

Részletesebben

Panoráma. Piaci áttekintés. Erste kommentár. 2016. március 29.

Panoráma. Piaci áttekintés. Erste kommentár. 2016. március 29. BUX 25.446-1,0% Mtel 439-0,2% Bayer 102,6-1,3% EUR/HUF 313,40-0,2% Olaj ($) 39,4-0,2% DAX 9.851-1,7% MOL 15.850-2,1% BMW 80,1-0,9% EUR/USD 1,1196 0,3% Arany ($) 1.222 0,4% S&P 2.037 0,1% OTP 6.668-1,1%

Részletesebben

Panoráma. Piaci áttekintés. Erste kommentár. 2016. január 14.

Panoráma. Piaci áttekintés. Erste kommentár. 2016. január 14. BUX 24,330 0.1% Mtel 406-0.5% Bayer 102.3 0.0% EUR/HUF 315.96-0.1% Olaj ($) 30.5 0.1% DAX 9,961-0.2% MOL 13,795-1.1% BMW 81.0 0.0% EUR/USD 1.0877 0.2% Arany ($) 1,094 0.7% S&P 1,890-2.5% OTP 6,188 1.7%

Részletesebben

Panoráma. Piaci áttekintés. Erste kommentár. 2014. január 31.

Panoráma. Piaci áttekintés. Erste kommentár. 2014. január 31. BUX 18,617 0.4% MOL 13,660 0.6% Commerzbank 13.0 0.0% EUR/HUF 309.33 0.0% Olaj ($) 98.2 0.9% DAX 9,373 0.4% Richter 4,626-0.7% BMW 81.3 0.0% EUR/USD 1.3555-0.8% Arany ($) 1,244-1.8% S&P 1,794 1.1% OTP

Részletesebben

Panoráma. Piaci áttekintés. Erste kommentár. 2015. június 9.

Panoráma. Piaci áttekintés. Erste kommentár. 2015. június 9. BUX 21.843-2,2% Mtel 430 0,5% Bayer 123,5-2,2% EUR/HUF 313,93 0,7% Olaj ($) 58,1-1,7% DAX 11.065-1,2% MOL 14.720-1,6% BMW 96,8-2,6% EUR/USD 1,1291 1,6% Arany ($) 1.174 0,2% S&P 2.079-0,6% OTP 5.201-3,4%

Részletesebben

RÉSZVÉNYPIACI HÍREK HAZAI ÉS RÉGIÓS RÉSZVÉNYPIAC. 2010. április 19. www.cib.hu

RÉSZVÉNYPIACI HÍREK HAZAI ÉS RÉGIÓS RÉSZVÉNYPIAC. 2010. április 19. www.cib.hu Elemzés Tegnap történt... Telefon: Kovács Nóra, elemzı 423-2441 Barta György, elemzı 423-2887 Jobbágy Sándor, elemzı 423-2904 Részvényértékesítés Telefon: Kertai Katalin, üzletágvezetı 489-8341 Tóth Eszter,

Részletesebben

Panoráma. Piaci áttekintés. Erste kommentár. 2016. január 15.

Panoráma. Piaci áttekintés. Erste kommentár. 2016. január 15. BUX 24,284-0.2% Mtel 401-1.2% Bayer 104.0 1.7% EUR/HUF 314.87-0.3% Olaj ($) 31.2 2.4% DAX 9,794-1.7% MOL 13,880 0.6% BMW 80.9-0.1% EUR/USD 1.0865-0.1% Arany ($) 1,078-1.4% S&P 1,922 1.7% OTP 6,220 0.5%

Részletesebben

(2009/44.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK. Buda-Cash Brókerház Zrt.

(2009/44.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK. Buda-Cash Brókerház Zrt. (2009/44.) MAKROGAZDASÁG TŐZSDEI RÉSZVÉNYEK ÁLLAMPAPÍROK DEVIZAPIAC VÁRHATÓ ESEMÉNYEK, ADATOK RÉSZVÉNYENKÉNTI ADATOK Buda-Cash Brókerház Zrt. 1118 Budapest, Ménesi út 22. Tel.: (1) 235-1500 Fax.: (1) 266-3883

Részletesebben

kedd, 2015. november 17. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. november 17. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. november 17. Vezetői összefoglaló Hétfőn az európai és az amerikai tőzsdék többsége emelkedett, egyedül a párizsi börze zárt enyhe mínuszban, a múlt hét pénteki terrortámadások hatására. Ma

Részletesebben

Határidős index CFD kereskedési információk

Határidős index CFD kereskedési információk Határs CFD információk Australia 00 Austria 0 Szimbólum AUS00XX AUT0xx Árrés Kereskedési ben (kívül) Nappal, éjszaka + mögöttes piac, n kívül 6 3 + mögöttes piac Letéti követelmény 0.005 0.0 Kereskedési

Részletesebben