Jules Verne A NÉVTELEN CSALÁD

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jules Verne A NÉVTELEN CSALÁD"

Átírás

1 Jules Verne A NÉVTELEN CSALÁD

2 A mû eredeti címe Jules Verne Famille-sans-nom, 1889 Bartócz Ilona jogutóda, 2010 Gyôrfi András, 2010 Holnap Kiadó, 2010 Fordította Bartócz Ilona A grafikákat Gyôrfi András készítette A borítót Gyôrfi András A ház címû festményének felhasználásával Horváth Andrea tervezte ISBN

3 Jules Verne A NÉVTELEN CSALÁD HOLNAP KIADÓ

4

5 ELSÔ RÉSZ

6

7 ELSÔ FEJEZET Néhány esemény, néhány dátum Szánni való ez a szerencsétlen emberiség, mely egymást öldökli pár holdnyi jégmezôért mondogatták a filozófusok a XVIII. század végén. Ez azonban korántsem tartozott legbölcsebb megállapításaik közé, minthogy Kanadáról beszéltek így; Kanadáról, amelynek birtoklásáért a franciák akkoriban Anglia katonáival harcoltak. Kétszáz évvel elôbb, amikor Spanyolország és Portugália királyai támasztottak igényt ezekre az amerikai területekre, I. Ferenc francia király így fakadt ki: Kíváncsi lennék Ádám apánk testamentumának arra a pontjára, amely nekik hagyja ezt a hatalmas örökséget! I. Ferenc is ragaszkodott birtokjogához, és igaza volt, mert e területek egy része hamarosan fel is vette az Új-Franciaország nevet. Igaz, a franciák nem tudták sokáig megtartani ezt a pompás amerikai települést; de lakosságának túlnyomó többsége mégiscsak francia maradt, s ez a többség a hajdani Galliához húz az ember vele született ösztöneinél és ama köteléknél fogva, melyeket a távolság soha el nem téphet. Az oly lekicsinylôen néhány holdnyi 1 jégmezôként emlegetett terület valójában hatalmas földdarab, akkora, mint egész Európa. E hatalmas terület egy részét már 1534-ben birtokba vette egy francia. A saint-malói származású Jacques Cartier merész felfedezôútja során a Szent Lôrincnek elnevezett folyam mentén eljutott a földterület szívéig. A rettenthetetlen francia a következô évben nyugati irányban folytatta kutatóútját, s eközben egy csoport kunyhóra indián nyelven kanadára bukkant, ebbôl a településbôl nôtt ki a késôbbi Québec; majd eljutott a Hochelaga nevû településhez, ebbôl épült ki Montreal. Két évszázad múltán e két város egymás után viselte a fôváros címet, amelyet ugyanakkor Kingston és Toronto 1 1 kis hold = 3586,25 m 2 7

8 is magának követelt. Végül is, hogy véget vessenek e négy város politikai versengésének, Ottawát jelölték ki az amerikai gyarmat kormányzósági székhelyévé, amelyet Anglia ez idô szerint Dominion of Canadának nevez. Néhány esemény, néhány dátum ismerete elegendô ahhoz, hogy közelebbrôl lássuk e jelentôs állam fejlôdését alapításától fogva az es évekig, amikor is történetünk játszódik. IV. Henrik uralkodása idején, 1595-ben, Champlain, a század egyik legkiválóbb hajósa visszatért Európába elsô kanadai útjáról, melynek során kiválasztotta a helyet, ahol aztán Québecet alapították. Champlain elôször de Mons expedíciójának tagjaként járt Kanadában. De Mons kiváltságlevele értelmében kizárólagos joggal kereskedhetett a kanadai prémekkel, és ott földeket oszthatott. Champlain, akinek kalandos természetében csírája sem volt az üzleti szellemnek, hamarosan külön utakon kezdett járni, újból végigcserkészte a Szent Lôrinc-folyam partvidékét, és 1606-ban megalapította Québecet. Az angolok már két évvel azelôtt megvetették elsô amerikai településeik alapjait Virginia partvidékén. Innen eredt a két nemzet közötti féltékenység, sôt e kortól kezdve már megmutatkoztak annak a harcnak elôjelei, amelyet késôbb Franciaország és Anglia az Újvilág színpadán vívott egymás ellen. A bennszülöttek eleinte szükségszerûen belekeveredtek az ellenségeskedésbe. Az algonkinok és a huronok Champlain oldalára álltak az irokézek ellen, akik viszont az Egyesült Királyság katonáinak a segítségére siettek. Az angol csapatok 1609-ben vereséget szenvedtek annak a tónak partján, amely nevében ma is a francia tengerész emlékét ôrzi. Champlain két másik utazása során 1613-ban és 1615-ben eljutott a csaknem teljesen ismeretlen nyugati vidékekre, és a Hurontó partjára is. Ezek után elhagyta ugyan Amerikát, de harmadszor is visszatért Kanadába. Miután végleg legyôzött mindennemû cselszövést, odahaza 1620-ban Új-Franciaország kormányzójának nevezték ki. Ez idôben ugyanis Új-Franciaország név alatt egy társaság létesült, amelynek megalakulását XIII. Lajos 1628-ban hagyta jóvá. Ez 8

9 a társaság vállalkozott arra, hogy tizenöt év leforgása alatt négyezer katolikus franciát telepít át Kanadába. Az elsô hajók, amelyek nekivágtak az óceánnak, az angolok kezére kerültek, ugyanis csapataik közben elôrenyomultak a Szent Lôrinc-folyam völgyében, és megadásra szólították fel Champlaint. A rettenthetetlen hajós nem adta meg magát, azonban segélyforrások és mindennemû támogatás híján 1629-ben mégis fegyverletételre kényszerült; s bár a kapituláció feltételei nem voltak megalázók, Québec angol kézre került. Champlain azonban 1632-ben Dieppe-bôl három hajóval ismét tengerre szállt, visszafoglalta a kanadai területeket, amelyeket az ugyancsak év július 13-án kötött békeszerzôdés már francia birtoknak ismer el; új városokat alapított, felállította a jezsuita rend vezetése alatt álló elsô kanadai iskolát, s meghalt 1635 karácsonyán abban az országban, amelyet akaraterejével és bátorságával hódított meg. A francia telepesek és Új-Anglia telepesei egy ideig kereskedelmi kapcsolatban álltak. A franciáknak azonban nehéz harcot kellett folytatniuk az irokézek ellen, akik számbeli fölényüknél fogva félelmetes ellenfélnek bizonyultak, hiszen a francia lakosság Kanadában akkor még csak kétezer-ötszáz lelket számlált. Így a társaság, amelynek csillaga hanyatlóban volt, elôször Colbert-hez fordult segítségért, aki de Tracy márki parancsnoksága alatt egy hajórajt küldött Kanadába. A visszavert irokézek azonban az angolok támogatásában bizakodva csakhamar ismét támadtak, és Montreal közelében szörnyû mészárlást rendeztek a telepesek között. Bár 1665-ben a lakosság száma és a települések területe megkétszerezôdött, még mindig csak tizenháromezer francia élt Kanadában, ugyanakkor Új-Angliának már kétszázezer angolszász származású lakosa volt. A háború újra fellángolt. Színhelye elôször Akadia a mai Új-Skócia volt, majd átterjedt nagyobb területekre, egészen Québecig, ahonnan 1690-ben kiûzték az angolokat. Végül az 1697-ben Ryswickben megkötött békeszerzôdés biztosította Franciaország számára mindazon területek birtoklását, amelyeket felfedezôinek merészsége és fiainak bátorsága szerzett Észak-Amerikában. Ugyanakkor a még be nem hódolt irokéz, huron és más in- 9

10 dián törzsek a montreali egyezmény értelmében elfogadták a francia védnökséget ban de Vaudreuil márkit az elsô ilyen nevû kormányzó fiát Kanada fôkormányzójává nevezték ki. Kanadát az irokézek semlegessége révén most már könnyebben védhették az angliai telepesek támadásai ellen. A harcok újrakezdôdtek az újfundlandi angol telepeken, majd Akadiában, amelyet de Vaudreuil márki 1711-ben el is veszített. E francia veszteség következtében az angol amerikai haderô összevonhatta csapatait a kanadai terület meghódítására, ahol a felbujtott irokézek semlegessége nagyon is kétséges volt. Az 1713-ban kötött utrechti békeszerzôdés megpecsételte ugyan Akadia elvesztését, de harminc évre biztosította a békét Anglia és Franciaország között. A nyugalom ezen idôszakában a gyarmat valóban sokat fejlôdött. A franciák új erôdítményeket építettek, hogy ivadékaiknak biztosítsák az uralmat ben Kanadának huszonötezer francia lakosa volt, 1744-ben már ötvenezer. Azt képzelhetnôk, hogy mindörökre véget értek a nehéz napok. Korántsem volt így. Anglia és Franciaország az osztrák örökösödési háborúban ismét csak szembekerült egymással elôször Európában, majd természetszerûen Amerikában is. A hadiszerencse hol egyik, hol másik félnek kedvezett. Végül az 1747-ben Aix-la-Chapelle-ben kötött békeszerzôdés ismét érvényesítette az utrechti szerzôdés cikkelyeit. Akadia ettôl fogva angol birtok volt ugyan, a lakosság érzelmeit tekintve voltaképpen mégis francia maradt. Ezért az Egyesült Királyság mindenképpen az angolszászok bevándorlásának elômozdításán buzgólkodott, hogy a meghódított területeken ily módon biztosítsa túlsúlyát. Franciaország ugyanerre törekedett Kanadában, de sikertelenül, és az ohiói területek megszállása újból szembeállította a versenytársakat. Ekkor történt, hogy a Duquesne-erôd elôtt amelyet nemrégiben építettek de Vaudreuil márki honfitársai egy erôs angol amerikai hadoszlop élén megjelent Washington tábornok. Sôt mi több: Franklin egyenesen kijelentette, hogy Kanada nem lehet a franciáké! Két hajóraj máris elindult Európából az egyik 10

FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK A XVI-XVIII. SZÁZADBAN

FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK A XVI-XVIII. SZÁZADBAN Petőfi-pályázat 2013 Történelem FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK A XVI-XVIII. SZÁZADBAN 1) Ismert és ismeretlen felfedezők Kire ismersz rá? Portugál herceg, támogatott minden felfedező utat, bár ő maga ritkán szállt

Részletesebben

Észak és Közép-Amerika. Felfedezők, Utazók

Észak és Közép-Amerika. Felfedezők, Utazók Észak és Közép-Amerika. Felfedezők, Utazók Alonso Alvarez de Pineda,(1494, Aldeacentenera - 1520) spanyol felfedező és térképész Francisco Garay, Jamaica kormányzója bízta meg őt, hogy kutassa végig a

Részletesebben

6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora

6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora 6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora Érettségi témakörök TÉMÁK 6.1. A francia polgári forradalom politikai irányzatai, az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata 6.2. A napóleoni

Részletesebben

Kanada Canada. Nemzeti mottó: A Mari Usque Ad Mare - Tengertől tengerig Nemzeti himnusz: O Canada Királyi himnusz: God Save the Queen

Kanada Canada. Nemzeti mottó: A Mari Usque Ad Mare - Tengertől tengerig Nemzeti himnusz: O Canada Királyi himnusz: God Save the Queen Kanada Canada Kanada Canada Kanada zászlaja Kanada címere Nemzeti mottó: A Mari Usque Ad Mare - Tengertől tengerig Nemzeti himnusz: O Canada Királyi himnusz: God Save the Queen Fővárosa: Államforma: Uralkodó:

Részletesebben

A német Atlantisz KURDI KRISZTINA. Königsbergtől Kalinyingrádig. Európai Utas. Városok, műhelyek

A német Atlantisz KURDI KRISZTINA. Königsbergtől Kalinyingrádig. Európai Utas. Városok, műhelyek KURDI KRISZTINA A német Atlantisz Königsbergtől Kalinyingrádig A legtöbb ember számára Kalinyingrád neve nem sokat mond, Königsbergé talán már többet, de kevesen kötik össze a két nevet. Ami érthető, hiszen

Részletesebben

II. OHÁCSTÓL 1956-IG 430 ÉV. Török és magyar harcos M. S. mester selmecbányai kálváriaoltárán

II. OHÁCSTÓL 1956-IG 430 ÉV. Török és magyar harcos M. S. mester selmecbányai kálváriaoltárán II. OHÁCSTÓL 1956-IG 430 ÉV Török és magyar harcos M. S. mester selmecbányai kálváriaoltárán AGYARORSZÁG HADTÖRTÉNETE MOHÁCSTÓL A ZENTAI CSATÁIG: 1526 1697 Kubinyi Anna: Tömegsír Évezredek találkozása

Részletesebben

JULES VERNE ÉSZAK DÉL ELLEN FORDÍTOTTA MÉREI FERENC TARTALOM ELSŐ RÉSZ

JULES VERNE ÉSZAK DÉL ELLEN FORDÍTOTTA MÉREI FERENC TARTALOM ELSŐ RÉSZ JULES VERNE ÉSZAK DÉL ELLEN FORDÍTOTTA MÉREI FERENC TARTALOM ELSŐ RÉSZ I. A SHANNON GŐZÖS FEDÉLZETÉN II. CAMDLESS-BAY III. AZ AMERIKAI POLGÁRHÁBORÚ IV. A BURBANK CSALÁD V. A FEKETE-ÖBÖL VI. JACKSONVILLE

Részletesebben

A K É TA R C Ú E G Y I P T O M 2 0 1 0

A K É TA R C Ú E G Y I P T O M 2 0 1 0 A K É TA R C Ú E G Y I P T O M 2 0 1 0 E G Y I P T O M T Ö R T É N E L M E Mélységes mély a múltnak kútja, írta Thomas Mann. Egyiptomra gondolva, pedig kiegészíthetjük, hogy feneketlen. Az egyiptomi civilizáció

Részletesebben

A MAGYAR NÉP EREDETE

A MAGYAR NÉP EREDETE Origin of the Hungarian Nation A MAGYAR NÉP EREDETE Dr. Bobula Ida Fordította: Oláh Béla 1 Tartalomjegyzék A MAGYAR NÉP EREDETE... 1 TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELŐSZÓ... 7 A MAGYAR NÉP EREDETE... 10 BEVEZETÉS...

Részletesebben

NEW-BUDA ÁCS TIVADAR BUDAPEST 1 9 4 1. ÍRTA: K E R T É S Z J Ó Z S E F K Ö N Y V N Y O M D Á J A, K A R C A G

NEW-BUDA ÁCS TIVADAR BUDAPEST 1 9 4 1. ÍRTA: K E R T É S Z J Ó Z S E F K Ö N Y V N Y O M D Á J A, K A R C A G NEW-BUDA ÍRTA: ÁCS TIVADAR BUDAPEST 1 9 4 1. K E R T É S Z J Ó Z S E F K Ö N Y V N Y O M D Á J A, K A R C A G Felelős kiadó: Ács Tivadar I. Az emigránsok. Ez a könyv egy magyar város történeti dokumentumait

Részletesebben

PÁLFFY GÉZA: A TIZENHATODIK SZÁZAD TÖRTÉNETE

PÁLFFY GÉZA: A TIZENHATODIK SZÁZAD TÖRTÉNETE PÁLFFY GÉZA: A TIZENHATODIK SZÁZAD TÖRTÉNETE A borítón a Georg Braun és Franz Hogenberg kiadásában megjelent Civitates orbis terrarum VI. kötetének (Köln, 1617) 30. lapján közzétett Buda-metszet egy részlete

Részletesebben

A HAZÁÉRT MINDHALÁLIG 1100 ÉVE. Magyarország a Kárpát-medencében

A HAZÁÉRT MINDHALÁLIG 1100 ÉVE. Magyarország a Kárpát-medencében A HAZÁÉRT MINDHALÁLIG 1100 ÉVE Magyarország a Kárpát-medencében Kiadja a HM Zrínyi Média Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest, 2011 TARTALOMJEGYZÉK All rights reserved. Zrínyi Média Nonprofit Kft. Felelős

Részletesebben

PASSUTH LÁSZLÓ. ÉDENKERT AZ ÓCEÁNBAN (Bougainville felfedezi Tahitit)

PASSUTH LÁSZLÓ. ÉDENKERT AZ ÓCEÁNBAN (Bougainville felfedezi Tahitit) PASSUTH LÁSZLÓ ÉDENKERT AZ ÓCEÁNBAN (Bougainville felfedezi Tahitit) ELSŐ RÉSZ I. Már három hete barangolt a kis csapat a hegyvidéken, amikor Balboa, a vezér egy sziklacsúcsról megpillantotta a látóhatár

Részletesebben

AZ ISZLÁM ÉS A REFORMÁCIÓ

AZ ISZLÁM ÉS A REFORMÁCIÓ AZ ISZLÁM ÉS A REFORMÁCIÓ TANULMÁNY A ZÜRICHI REFORMÁTOROK ISZLÁMMAL SZEMBENI MAGATARTÁSÁRÓL 1510-1550 Írta és a francia eredetiből magyarra fordította : SEGESVÁRY VIKTOR A református theológia és a politikai

Részletesebben

BRYAN CARTLEDGE TRIANON

BRYAN CARTLEDGE TRIANON BRYAN CARTLEDGE TRIANON egy angol szemével OFFICINA KIADÓ Copyright: Bryan Cartledge Eredeti kiadás: Haus Publishing Ltd, 2009 70 Cadogan Place London SW IX 9AH www.hauspublishing.com A mű eredeti címe:

Részletesebben

Az éneklő nemzet. Tallinni beszélgetés Bereczki Urmasszal UTAK EURÓPÁBAN

Az éneklő nemzet. Tallinni beszélgetés Bereczki Urmasszal UTAK EURÓPÁBAN UTAK EURÓPÁBAN Az éneklő nemzet Tallinni beszélgetés Bereczki Urmasszal Finnugor világkongresszusnak adott otthont idén augusztusban Észtország fővárosa, ahová az Európai Utas is ellátogatott. Az óváros

Részletesebben

Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl

Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl Második bôvített kiadás Írta és válogatta: Isépy Dezsô Budapest 2001 Kiadja: Isépy Dezsô Nyomdai elôkészítési munkák: Laczó Éva Nyomda: Éles Györgyné

Részletesebben

Passuth László ÉDENKERT AZ ÓCEÁNBAN. (Bougainville felfedezi Tahitit)

Passuth László ÉDENKERT AZ ÓCEÁNBAN. (Bougainville felfedezi Tahitit) Passuth László Passuth László ÉDENKERT AZ ÓCEÁNBAN (Bougainville felfedezi Tahitit) Aranytoll kötetek Szeged, 2009 ELSŐ RÉSZ I. Már három hete barangolt a kis csapat a hegyvidéken, amikor Balboa, a vezér

Részletesebben

Major Márk Imre: Amerikai-magyar kapcsolatok 1918-1944 Forditotta: Pordányné Csikós Mária

Major Márk Imre: Amerikai-magyar kapcsolatok 1918-1944 Forditotta: Pordányné Csikós Mária Major Márk Imre: Amerikai-magyar kapcsolatok 1918-1944 Forditotta: Pordányné Csikós Mária Danubian Press, Inc. Astor, Florida, 32002, 1974 Reprint by Hunyadi M.MK Hamilton, ON, Kanada Eredeti angolnyelvü

Részletesebben

Egy földalatti ellenállás története 1

Egy földalatti ellenállás története 1 Egy földalatti ellenállás története 1 A kommunista uralom alatt álló Románia rádiója pár hete ezt jelentette: A Vörös Hadsereg tisztogató csapatai a román titkosrendőrség egységei vezetésével szétzúzták

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT KOVÁCS ORSOLYA GABRIELLA 2009.

SZAKDOLGOZAT KOVÁCS ORSOLYA GABRIELLA 2009. SZAKDOLGOZAT KOVÁCS ORSOLYA GABRIELLA 2009. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Távol-Keleti Interkulturális Menedzsment szakirány PANDADIPLOMÁCIA

Részletesebben

Jancsó Benedek ERDÉLY TÖRTÉNETE

Jancsó Benedek ERDÉLY TÖRTÉNETE Jancsó Benedek ERDÉLY TÖRTÉNETE Erdély története - Előszó ELŐSZÓ Azok a békeszerződések, melyeket a Szövetséges és Társult Hatalmak 1919. december 9-én Romániával és 1920. június 4-én Trianonban Magyarországgal

Részletesebben

LOVAGRENDEK ÉS SZEREPÜK A DIPLOMÁCIAI ÉLETBEN MAGYARORSZÁGON

LOVAGRENDEK ÉS SZEREPÜK A DIPLOMÁCIAI ÉLETBEN MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány LOVAGRENDEK ÉS SZEREPÜK A DIPLOMÁCIAI ÉLETBEN MAGYARORSZÁGON Készítette:

Részletesebben

Koraújkortörténet. Szerkesztette Poór János. Budapest 2008

Koraújkortörténet. Szerkesztette Poór János. Budapest 2008 Koraújkortörténet Szerzők ifj Barta János, Kontler László, Korpás Zoltán, Lázár Balázs, Molnár Antal, Papp Imre, Poór János, Rákóczi István, Soós István, Szántó György Tibor, Szilágyi Ágnes Judit, Vajnági

Részletesebben

Külön utakon A kezdeti növekedés következményei 7. - FORDULÓPONT Belekötöttek... Az örök politikai konfliktus A dicsőséges forradalom Az ipari

Külön utakon A kezdeti növekedés következményei 7. - FORDULÓPONT Belekötöttek... Az örök politikai konfliktus A dicsőséges forradalom Az ipari Table of Contents Title Page Miért buknak el a nemzetek? ELŐSZÓ 1. - OLYAN KÖZELI, MÉGIS OLYAN MÁS A Rio Grandé gazdaságtana Buenos Aires megalapítása Cajamarcától......Jamestownig Két alkotmány meséje

Részletesebben

Tisztelt Leendő Állampolgár!

Tisztelt Leendő Állampolgár! 1 Tisztelt Leendő Állampolgár! Könyvünkkel segítséget szeretnénk adni Önnek, hogy mielőbb otthon érezze magát új hazájában. Ismereteket nyerjen az ország régebbi és közelebbi múltjának legnevezetesebb

Részletesebben

agyarország Hadtörténete a XVIII XIX. században

agyarország Hadtörténete a XVIII XIX. században agyarország Hadtörténete a XVIII XIX. században A szolnoki ütközet 1849. március 5-én. Greguss Imre (1856 1910) festménye A nagysallói ütközet, 1849. április 19. Medve Imre festménye A hazáért mindhalálig

Részletesebben

George Washington és a rabszolgaság kérdése

George Washington és a rabszolgaság kérdése KORA ÚJKOR George Washington és a rabszolgaság kérdése George Washington (1732 1799), az amerikai függetlenségi háború győztes hadvezéreként és az Amerikai Egyesült Államok első elnökeként, az amerikai

Részletesebben

Szabó Lőrinc kelet-adriai utazásai

Szabó Lőrinc kelet-adriai utazásai S z a b ó L ő r i n c F ü z e t e k 10. Ću rkov ić -Major Franciska Szabó Lőrinc kelet-adriai utazásai Miskolc, 2010 A könyv az OTKA (K 60204), valamint az ELTE-MTA Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport

Részletesebben

Kölcsönözhető DVD-k a Berzsenyi Dániel Könyvtárban

Kölcsönözhető DVD-k a Berzsenyi Dániel Könyvtárban Kölcsönözhető DVD-k a Berzsenyi Dániel Könyvtárban Ismeretterjesztő filmek Történelem, kultúrtörténet, politika 1. VIII. Henrik. Egy zsarnok arcképe (2009) DVD 2527/1-2 Rend.: David Sington Időtartam:

Részletesebben