Jelenlegi trendek és fejlesztések a szárítási technológiákban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelenlegi trendek és fejlesztések a szárítási technológiákban"

Átírás

1 Jelenlegi trendek és fejlesztések a szárítási technológiákban Farkas István Szent István Egyetem Gödöllő, Fizika és Folyamatirányítási Tanszék 2103 Gödöllő, Páter K. u. 1., Tel: (06-28) , Fax: (06-28) Összefoglaló A szárítási technológiákkal kapcsolatos fejlesztések rendkívül lényeges változáson mentek át az elmúlt két évtizedben elsősorban a termékminőség, a környezeti hatások figyelembevétele és a biztonsági előírások tekintetében. Ugyanakkor jelentős számú új termék szárításra dolgoztak ki eljárásokat vagy régi technológiákat dolgoztak át, újítottak fel. Mindezek gyors piaci bevezetése komoly kutatás-fejlesztési és egyúttal marketing tevékenységet is igényel. Az innovatív fejlesztéseket a világszerte elfogadott nagyszámú szabadalom is jelzi. Kiemelhető tény, hogy a szárítási terület intenzív kutatása magába foglalja a hő- és anyag transzport elméletet valamint az anyagtudományt. A nemzetközi trendekből megállapítható, hogy a mezőgazdasági és élelmiszeripari szárítási problémák megoldása még sokáig a vizsgálatok középpontjában lesz. A kétévente megrendezésre kerülő Nemzetközi Szárítási Szimpózium sorozat jó fórumot teremt az új fejlesztési eredmények bemutatására. Ennek története és statisztikai adatai is bemutatásra kerülnek a dolgozatban. 1. BEVEZETÉS Az elmúlt két évtizedben a különböző anyagok és termékek szárításával kapcsolatos technológiai kérdések piaci megítélése lényeges változáson ment át a termékminőség, a környezeti hatások és a biztonsági vonatkozások tekintetében. Ugyanakkor jelentős számú új termék és szárítási eljárás került terítékre. A szárítás területén alapvetően innovatív megoldások szükségesek. Ezt az elfogadott nagyszámú szabadalom is bizonyítja. USA-ban évente közel 240 szabadalmat adnak ki új berendezések és technológiák vonatkozásában. Bár a kutatási terület művelése intenzív, ugyanez a szám Európában mindössze a harmadát teszi ki. Az új technológiák fejlesztésénél olyan kialakításokat célszerű előnyben részesíteni, ahol a rövid a kidolgozási idő, és ugyanakkor meglehetősen gyors a piaci bevetés és elfogadtatás lehetősége is. Mindezek komoly kutatási-fejlesztési és marketing tevékenységet igényelnek. Az újonnan kifejlesztett és az átdolgozott megoldások vonatkozásában technológiai és piaci oldalról jelentkező tényezők kerültek figyelembevételre. Ezek közül néhány kiemelt lehet pl.: Technológia oldalról: - mikrohullámú/rádió frekvenciás/indukciós/ultrahangos szárítás, - bolygatott ágyas szárítók, - kevert áramlású esetek. 15

2 Piaci oldalról: - túlhevített gőzzel működő szárítók, - impulzus szárítók, - kombinált porlasztásos-folyadék szárítók, - megszakításos szárítás. A szárítási terület intenzív kutatást és fejlesztést igényel, amely multidiszciplináris feladat. Ez a tevékenység magába foglalja a hő- és anyag transzport elméletet valamint az anyagtudományt. Ezen utóbbi szoros kapcsolatban van a szárított termék minőségi paramétereivel. Nem kétséges, hogy ezen a területen szoros együttműködés szükséges a kutató és az ipari szakemberek között. Az internet intenzív használata például itt is jó lehetőséget teremthet a kutatási, a technológiai és a piaci tevékenységek között. A kutatási tevékenység egy aspektusát, a szárítási folyamat modellezését tekintve megállapítható, hogy a klasszikus fizikai alapú modellezés mellett széleskörűen terjednek a sztochasztikus valamint a mesterséges intelligencián alapuló megoldások. A kétévente megrendezésre kerülő Nemzetközi Szárítási Szimpózium sorozat jó fórumot teremt az új fejlesztési eredmények bemutatására. A 2006-ban megrendezendő Szimpózium házigazdája Magyarország lesz. 2. NEMZETKÖZI SZÁRÍTÁSI KUTATÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK A szárítási területén folyó K+F tevékenységnek egyik leghatékonyabb statisztikai értelemben vett mutatószáma a legnagyobb nemzetközi szárítási témájú folyóiratokban, konferenciákon megjelenő publikációk száma illetve azok tematikai megoszlása. Ugyancsak jellemző adat lehet a területen vezető országokban évenként elfogadott szabadalmak száma Drying Techology nemzetközi folyóirat A Marcel-Dekker Inc. által kiadott Drying Technology a szárítási szakma legrangosabb folyóiratának számít. Az időszakban a megjelent publikációk száma országok szerinti eloszlásban az 1. ábrán látható (Alves-Filho and Mujumdar, 2003). 1 2, 9 % U S A 1 2, 6 % K a n a d a 3 9, 9 % E g y é b 9, 3 % J a p á n 8, 9 % F a rn c ia o. 6, 9 % L e n g y e lo. 5 % E g y e s ü lt K irá ly s á g 4, 5 % G ö rö g o. 1. ábra A Drying Technology folyóiratban megjelent cikkek ország szerinti megoszlása között 16

3 Érdekes adat, hogy a szárítási területet intenzíven művelő európai országok kutatói jelentős számú publikációval rendelkeznek. Örvendetes tény, hogy az utóbbi években bár a statisztikában nem szerepel kiemelten számos magyar szerző cikke is megjelent a folyóiratban Szárítási konferenciák Jelenleg számos nemzetközi, regionális és nemzeti szárítási témakörű rendezvényt szerveznek szerte az egész világon. Nem kétséges hogy közülük a legrangosabb esemény a Nemzetközi Szárítási Szinpózium (International Drying Synposium IDS) sorozat. A regionális rendezvények közül kiemelhetők a következők: - Inter-American Drying Conference (IADC), - Australasian Drying Conference (ADC), - European Drying Symposium (EUDrying), - Nordic Drying Conferences (NDC). Az egyes országok Nemzeti Szárítási rendezvényeit így Magyarországon is általában kétévente rendezik. Közülük is kiemelkedő jelentőségű a kínai és a lengyel szimpózium sorozat Szabadalmak A szárítás területén Európában évente elfogadott szabadalmak száma kb. 80. Ez lényegesen alacsonyabb az USA-ban benyújtott illetve elfogadott szabadalmak számától, amelynek alakulását a 2. ábra mutatja az időszakra vonatkozóan (Mujundar, 2002) Szabadalmak száma Év 2. ábra Az USA-ban elfogadott szabadalmak száma 17

4 3. NEMZETKÖZI SZÁRÍTÁSI SZIMPÓZIUM (IDS) SOROZAT A kétévente megrendezésre kerülő szimpózium sorozatot Prof. A.S. Mujundar alapította és indította útjára 1978-ban Montrealban, Kanadában. Az eddigi rendezvények listája az 1. táblázatban látható. 1. Táblázat Az IDS rendezvények időrendi listája Év Helyszín 1978 Montreal, Kanada 1980 Montreal, Kanada 1982 Birmingham, Anglia 1984 Kyoto, Japan (IDS kifejezés megjelenése) 1986 Cambridge, USA Versailles, Franciaország 1990 Prága, Cseh Köztársaság (CHIA 90 részeként) 1992 Montreal, Kanada 1994 Gold Coast, Ausztrália 1996 Krakkó, Lengyelország 1998 Thesszaloniki, Görögország 2000 Nordweijkerhont, Hollandia 2002 Peking, Kína A legutóbbi augusztusában Pekingben megtartott IDS 2002 rendezvény fő adatai önmagukban is karakterisztikusan jól jellemzik a szárítási technológiák és berendezések témakört fontosságát. A Szimpózium 3 kötetből álló Proceedings kiadványában összesen 236 dolgozat jelent meg 43 ország szerzőinek tollából. Az előadások országok szerinti megoszlását a 3. ábra mutatja Előadások száma Kína Brazília Japán Franciaország Spanyolország Svédország Ausztrália Thaiföld Oroszország Egyéb 3. ábra IDS2000 előadások ország szerinti megoszlása 18

5 Az ábrán jól látható, hogy a legtöbb előadást a házigazda kínaiak tartották, ugyanakkor az IDS 2004-t rendező brazíliaiak is szép számmal képviseltették magukat a sajátjukat megelőző IDS rendezvényen. Az IDS2002 előadásainak néhány kiemelt témakör szerinti megoszlása a 4. ábrán található (Alves-Filho and Mujunder, 2003). Áttekintés 8 Alap, modellezés és zimuláció Szárítók Élelmiszer és mezőgazdaság 71 Fa Papír Ozmotikus vízelvonás Mérés és irányítás Általános ábra IDS2002 előadások témakör szerinti megoszlása Az ábrákból láthatóan az egyik legérdekesebb adat, hogy a legtöbb előadást a mezőgazdasági anyagokat és élelmiszerek szárítása témakörben tartották. Ugyancsak nagy jelentőséggel bír a modellezési és szimulációs terület valamint a szárító berendezések ismertetése is. A konferencia előadások mintegy 25%-ban volt valamilyen módon ipari részvétel. Ennek további növelése, a szimpózium szorozat egyik jövőbeni célkitűzése. Az IDS rendezvénysorozat működését egy Nemzetközi Tanácsadó Testület (Advisory Panel AP) irányítja és felügyeli. Ez a Testület dönt a soronkövetkező rendezvény helyszínéről is. Az AP internetes honlapjának címe: 4. MAGYAR SZÁRÍTÁSI SZIMPÓZIUM (MSZSZ) SOROZAT Az Európai Unióhoz való csatlakozás küszöbén Magyarországon is kiemelté váltak a környezetvédelmi aspektusok és az előállított termékek minőségének kérdései. Mindezek a kutatásban mind pedig a gyakorlati alkalmazásokban is hangsúlyossá teszik a nagy energia igényű technológiák, így a szárítási problémák intenzív tanulmányozását, fejlesztését. Többek között ez is inspirálta egy, a szárítással foglalkozó szakemberek hazai tudományos fórumának életre keltését. 19

6 A kétévente megrendezett hazai szárítási szimpózium sorozatot Prof. Farkas István (Szent István Egyetem Gödöllő -SZIE) alapította és indította útjára 1995-ben Gödöllőn. A Gödöllői Agrártudományi Egyetem (GATE) (a Szent István Egyetem Gödöllő jogelődje), a Magyar Tudományos Akadémia (MTA), a Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) és további együttműködő intézmények közös szervezésében évben kerül sor első ízben a szárítás területén dolgozó hazai szakemberek találkozójára, amelynek célja a különböző szárítási technológiák és szárítóberendezések fejlesztése területén elért legújabb eredmények ismertetése. Az eddigi rendezvények listája a 2. táblázatban található. 2. Táblázat A Magyar Szárítási Szimpózium rendezvények időrendi listája és adatai Sorsz. Év Helyszín Előadások száma Gödöllő Gödöllő Nyíregyháza Mosonmagyaróvár Szeged (szervezés alatt) 5. NÉHÁNY KIEMELT TECHNOLÓGIA Az utóbbi két évtizedben a szárítási technológiák nagymértékű fejlődésen mentek át. A legújabb nemzetközi kutatások és fejlesztések közül a teljesség igénye nélkül néhány kiemelhető innovatív technológia a következő: - mechanikai vízelvonás, - mikrohullámú szárítás, - rádiófrekvenciás szárítás, - ultrahangos szárítás, - túlhevített gőzzel működő szárítók, - hőszivattyúval kombinált szárítók, - impulzus szárítók, - kombinált porlasztásos-folyadék szárítók, - szoláris szárítás, - megszakításos szárítás. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS A kutatási tevékenység a CHN-12/02 projekt támogatásával valósult meg. 20

7 IRODALOM Coumans, W. J.: Some Impressions from IDS 96, Drying Technology An International Journal, 15(3&4), 1997, pp Farkas I.: Mesterséges intelligencia módszerek alkalmazása a szárítási folyamatok modellezésében, 4. Magyar Szárítási Szimpózium, Mosonmagyaróvár, október 18-19, 11. o. Mészáros,Cs.-Bálint,Á.-Kirschner,I.-Gottschalk,K.-Farkas,I.: Surface changes of temperature and moisture level at coupled heat and mass transfer through porous media according to the wave approach of the irreversible thermodynamics, Advances in Drying Technology, /ed. by G.D. Saravacos, Z.B. Maroulis, M. Krokida, V.T. Karathanos/, Proceedings of the Symposium EUDrying 03, Heraklion, Crete, September 4-5, p Mujumdar,A.S.: Research and development in drying: Recent trends and future prospects, Proceedings of the 13 th International Drying Symposium IDS 2002, Beijing, China, August 27-30, 2002, Vol. A, /ed. by C.W. Cao, Y.K. Pan, X.D. Liu and Y.X. Qu/, p Seres,I.-Farkas,I.-Kocsis,L.-Gottschalk,K.: Development of a low range sensor for the use of natural air flow measurement, Advances in Drying Technology, /ed. by G.D. Saravacos, Z.B. Maroulis, M. Krokida, V.T. Karathanos/, Proceedings of the Symposium EUDrying 03, Heraklion, Crete, September 4-5, p Pakowski, Z.: Impression of IDS 98 as IDS completes 20 years, Drying Technology An International Journal, 17(6), 1999, pp

Új utakon az agrárgazdasági kutatások 1

Új utakon az agrárgazdasági kutatások 1 334 V ITA Új utakon az agrárgazdasági kutatások 1 MÉSZÁROS SÁNDOR FORGÁCS CSABA Kulcsszavak: agrárgazdaságtan, kutatási irányzatok, tudományos haladás, paradigma, transzdiszciplína, konferenciák. ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Budapest 2011 EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Dr. Molnár Pál Alelnökök (Vicepresidents): Dr. Balogh Albert (2011. július 23-ig)

Részletesebben

A NATO Tudománnyal a Biztonságért programja

A NATO Tudománnyal a Biztonságért programja KOZMA GÁBOR: A NATO Tudománnyal a Biztonságért programja A NATO Tudománnyal a Biztonságért programja Kozma Gábor alezredes A szerzõ a cikkben bemutatja a NATO Tudományos Programját felváltó Tudománnyal

Részletesebben

A tudás hordozói: oktatás és kutatás-fejlesztés*

A tudás hordozói: oktatás és kutatás-fejlesztés* A tudás hordozói: oktatás és kutatás-fejlesztés* Kelemen Nóra, a KSH tanácsosa E-mail: nora.kelemen@ksh.hu Kollár Beáta, a KSH titkára E-mail: beata.kollár@ksh.hu Az elmúlt évtizedek során számos módszer

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Forinda Viktória 2009

SZAKDOLGOZAT Forinda Viktória 2009 SZAKDOLGOZAT Forinda Viktória 2009 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány A NONPROFIT

Részletesebben

piac- és országtanulmány

piac- és országtanulmány A kínai lakosság utazási szokásai piac- és országtanulmány Szerző: Simonyi Norbert 1 1. Általános országinformációk Kína több mint négyezer éves folyamatos államisággal rendelkező ország. Kezdetei az i.e.

Részletesebben

A tartalomból. XXI. évfolyam, 2014. 2. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata

A tartalomból. XXI. évfolyam, 2014. 2. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata XXI. évfolyam, 2014. 2. szám A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata A tartalomból Határozott célok a kutatóintézeti hálózat előtt 2 Jubileumi rendezvény az Akadémián 3 Szakmaközi

Részletesebben

Galamb József emlékszoba

Galamb József emlékszoba 2008. október BMF HÍRLEVÉL IX. évfolyam 10. szám 1. oldal Galamb József emlékszoba 2008. október 1-jén nyitotta meg kapuit a fõiskola Népszínház utcai épületében a Galamb József emlékszoba, amelynek legnagyobb

Részletesebben

Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development. konferencia. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza. 2007. január 18.

Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development. konferencia. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza. 2007. január 18. Határmenti Vidékfejlesztési Tanácsadó Központ Centrul Transfrontalier de Competenţă în Domeniul Dezvoltării Rurale Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development konferencia Új lehetőségek a határmenti

Részletesebben

50 éves a Szakcsoport

50 éves a Szakcsoport Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoport 50 éves a Szakcsoport, 2012. ELŐSZÓ Tisztelt Olvasó! Egy olyan könyvet tart a kezében, mely az Eötvös Loránd Fizikai Társulat (ELFT) Sugárvédelmi

Részletesebben

A szelektív hulladékgyűjtés humán vonatkozásainak vizsgálata

A szelektív hulladékgyűjtés humán vonatkozásainak vizsgálata Nyugat-Magyarországi Egyetem Doktori értekezés tézisei A szelektív hulladékgyűjtés humán vonatkozásainak vizsgálata Vityi Andrea Soprpn 2006. Doktori Iskola: Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola

Részletesebben

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

A munka- és szervezetpszichológia az ezredfordulón: vázlatos nemzetközi és hazai helyzetkép

A munka- és szervezetpszichológia az ezredfordulón: vázlatos nemzetközi és hazai helyzetkép Antalovits Miklós (BME): A munka- és szervezetpszichológia az ezredfordulón: vázlatos nemzetközi és hazai helyzetkép I. A munka- és szervezetpszichológia célja és feladatkörei A munka- és szervezetpszichológia

Részletesebben

hír CSATORNA 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség TARTALOM

hír CSATORNA 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség TARTALOM hír CSATORNA 2007 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja jubileumi szám 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség F Õ T Á M O G A T Ó I N K TARTALOM MASZESZ Hírhozó... 2 Somlyódy László: A MaSzeSz

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BENKE HEDVIG

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BENKE HEDVIG DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BENKE HEDVIG MOSONMAGYARÓVÁR 2013 DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

INNOVÁCIÓ MENEDZSMENT KÉZIKÖNV

INNOVÁCIÓ MENEDZSMENT KÉZIKÖNV Magyar Innovációs Szövetség INNOVÁCIÓ MENEDZSMENT KÉZIKÖNV Szerkesztették: Dr. Pakucs János Dr. Papanek Gábor Szerzők: Annus István Bándi Gábor Borsi Balázs Hollóné Kacsó Erzsébet Katona József Lengyel

Részletesebben

GONDOLATOK A SPIN-OFF VÁLLALKOZÁSOKRÓL

GONDOLATOK A SPIN-OFF VÁLLALKOZÁSOKRÓL GAZDIG György GONDOLATOK A SPIN-OFF VÁLLALKOZÁSOKRÓL THOUGHTS ABOUT THE SPIN-OFF ENTERPRISES Az egyetemekről, felsőoktatási intézményekből, közfinanszírozású kutatóhelyekről kiváló technológia-intenzív

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSINFORMATIKAI ÉS TELEMATIKAI EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT. Éves jelentés 2008

KÖZLEKEDÉSINFORMATIKAI ÉS TELEMATIKAI EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT. Éves jelentés 2008 KÖZLEKEDÉSINFORMATIKAI ÉS TELEMATIKAI EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT Éves jelentés 2008 A Közlekedésinformatikai és Telematikai Egyetemi Tudásközpont a Budapesti Műszaki Főiskola önálló kutatásszervezési és kutatásmenedzselési

Részletesebben

A kis- és közepes vállalkozások informatikai beruházásai és azok megtérülési lehetőségei Magyarországon

A kis- és közepes vállalkozások informatikai beruházásai és azok megtérülési lehetőségei Magyarországon Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Erdős Ferenc okleveles közgazdász, informatikus mérnök A kis- és közepes vállalkozások informatikai beruházásai és azok megtérülési

Részletesebben

Helyzetjelentés az e-gazdaság fejlettségéről: Magyarország európai összevetésben Kutatási Jelentés

Helyzetjelentés az e-gazdaság fejlettségéről: Magyarország európai összevetésben Kutatási Jelentés He ly z e t j e l e n t é s a z e-ga z da s á g f e j l e t t s é g é r ő l: Magyarország európai összevetésben Kutatási Jelentés 2007. November 23. A Kutatási Jelentés hátteréül szolgáló tanulmányt a

Részletesebben

Turizmus Bulletin. A MAGYAR TURIZMUS ZRT. SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA XI. évfolyam, 1-2. szám Megjelenés: 2007. június Lapzárta: 2007.

Turizmus Bulletin. A MAGYAR TURIZMUS ZRT. SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA XI. évfolyam, 1-2. szám Megjelenés: 2007. június Lapzárta: 2007. IMPRESSZUM Turizmus Bulletin A MAGYAR TURIZMUS ZRT. SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA XI. évfolyam, 1-2. szám Megjelenés: 2007. június Lapzárta: 2007. május Felelős kiadó: Dr. Róna Iván vezérigazgató Főszerkesztő:

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 429-443

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 429-443 Kovács Lívia 1 KLASZTEREK, MINT A HIÁNYZÓ INNOVÁCIÓS LÁNCSZEM? A KLASZTEREK SZEREPE ES ELHELYEZKEDÉSE A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN BEVEZETÉS A klaszterek és a klaszter alapú gazdaságfejlesztés

Részletesebben

Majó Zoltán. e-hrm: az elektronikus emberi erőforrás menedzsment jelenségvilága - the webolution of HR. D o k t o r i é r t e k e z é s t é z i s e i

Majó Zoltán. e-hrm: az elektronikus emberi erőforrás menedzsment jelenségvilága - the webolution of HR. D o k t o r i é r t e k e z é s t é z i s e i Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtudományi Doktori Iskola Majó Zoltán e-hrm: az elektronikus emberi erőforrás menedzsment jelenségvilága - the webolution of HR D o k t o r i é r

Részletesebben

Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia

Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia Társadalmi Egyeztetésre Szánt verzió 2014. október 3. Tartalom Tartalom...2 Ábrajegyzék...5 Rövidítések jegyzéke...6 1. Helyzetelemzés...7 1.1. Magyarország és

Részletesebben

PANNON EGYETEM. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Vicze Gábor. Doktori (Ph.D) értekezés-tézisgyűjtemény. Témavezető: Dr.

PANNON EGYETEM. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Vicze Gábor. Doktori (Ph.D) értekezés-tézisgyűjtemény. Témavezető: Dr. PANNON EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Vicze Gábor Versenyképességi tényezők és kitörési lehetőségek a magyar szolgáltató szektorban az üzleti tanácsadás esete Doktori (Ph.D)

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége . KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége Az NJSZT célja, hogy intézményektől független szakmai fórumként

Részletesebben

Kémia-, vegyész- és kémiatanár-képzés

Kémia-, vegyész- és kémiatanár-képzés Farkas Etelka Lente Gábor Somsák László Debreceni Egyetem Kémiai Intézet efarkas@delfin.klte.hu, lenteg@dragon.klte.hu, somsak@tigris.unideb.hu Kémia-, vegyész- és kémiatanár-képzés a háromciklusú felsőoktatásban

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Oldalszám

TARTALOMJEGYZÉK. Oldalszám TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. Bevezető 3 1.1. Szerkesztői előszó (Antalovits Miklós, Dienes Erzsébet, Kovács Zoltán, Perczel Tamás) 4 1.2. A munka és szervezetpszichológia az ezredfordulón: vázlatos nemzetközi

Részletesebben

A hazai nemzeti innovációs rendszer és a Dél-alföldi Régió regionális innovációs rendszere

A hazai nemzeti innovációs rendszer és a Dél-alföldi Régió regionális innovációs rendszere Szigethy László vezető projektmenedzser, Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület A hazai nemzeti innovációs rendszer és a Dél-alföldi Régió regionális innovációs rendszere Jelen

Részletesebben