A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM EVKÖNYVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM EVKÖNYVE"

Átírás

1 UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM EVKÖNYVE

2

3 A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÉVKÖNYVE

4

5 A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÉVKÖNYVE i mü» ^ \ 'w'nlr' '''OOMAT»"^ SZEGED-2013

6 Kiadja: DR. SZABÓ GÁBOR egyetemi tanár, akadémikus, rektor Szerkesztőbizottság: DR. PÁL JÓZSEF egyetemi tanár, rektorhelyettes, a szerkesztőbizottság elnöke DR. BÉKÉSI IMRE porfessor emeritus DR. CSERNAY LÁSZLÓ professor emeritus DR. MOLNÁR IMRE professor emeritus DR. MOJZES KATALIN ny. egyetemi főtanácsos Titkár: GAUSZ ILDIKÓ főkönyvtáros Az Évkönyvben az anyaggyűjtés szeptember 1 -jétől augusztus 31-ig terjed. A szerkesztőbizottság feladata, hogy a tanév legfontosabb eseményeit, a központi egységek és a karok hivatalai által közölt névsort és adatokat regisztrálja. Az ismereteink szerinti hiányosságokat pótoltuk. A névsorban csak az oktatási egységek kinevezett, főállású, felsőfokú végzettséggel rendelkező munkatársai szerepelnek. HU ISSN

7 TARTALOM I. DR. SZABÓ GÁBOR REKTOR BESZÉDE 7 II. GYÖKEREK - ELŐDÖK AZ EGYETEMTÖRTÉNET KRONOLÓGIÁJA I58I-TÓL NAPJAINKIG III. EGYETEMÜNK A SAJTÓ TÜKRÉBEN 15 IV. AZ EGYETEM VEZETŐI 53 V. AZ EGYETEM SZENÁTUSA 55 VI. AZ EGYETEM GAZDASÁGI TANÁCSA 57 VII. A KARI TANÁCSOK TAGJAI 59 VIII. EGYETEMÜNK DOLGOZÓI (KARONKÉNT AZ OKTATÓK ÉS KUTATÓK, A KÖZPONTI EGYSÉGEK SZAKDIPLOMÁSAI) 67 IX. AZ EGYETEM DOLGOZÓINAK ÉS HALLGATÓINAK LÉTSZÁMA KARONKÉNT (STATISZTIKAI ADATOK) 153 X. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGRE FORDÍTOTT ÖSSZEG 157 XI. A KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA 161 XII. KOLLÉGIUMOK 163 XIII. KOLLÉGIUMI FÉRŐHELYEK 167 XIV. AZ EGYETEM DOKTORI KÉPZÉSI PROGRAMJAI ÉS VEZETŐIK 171 XV. DOKTORI (PHD) KÉPZÉSBEN RÉSZT VETT HALLGATÓK 175 XVI. A JÓZSEF ATTILA TANULMÁNYI ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT STATISZTIKAI ADATAI. 179 XVII. AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR LÁTOGATOTTSÁGA XVIII. SZTE ALMA MATER - A HÍD, AMI ÖSSZEKÖT 185 XIX. EGYETEMÜNK ÚJ DÍSZDOKTORAI 191 XX. KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLTEK 193 XXI. EGYETEMÜNK JUBILEUMI DIPLOMÁSAI 199 XXII. TUDOMÁNYOS FOKOZATOT NYERT OKTATÓK 205 XXIII. HABILITÁLTAK NÉVSORA 207 XXIV. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TAGJAI 209 XXV. KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJAS HALLGATÓK 211 XXVI. DOKTORI (PHD) FOKOZATOT SZERZETT HALLGATÓK ÉS DOLGOZATUK CÍME 215 XXVII. DIPLOMÁT SZERZETT HALLGATÓK NÉVSORA 227

8 TABLE OF CONTENTS I. ADRESSES OF RECTOR DR. GÁBOR SZABÓ 7 II. ROOTS AND PREDECESSOROS THE HISTORY OF THE UNIVERSITY: CHRONOLOGY FROM 1581 TO PRESENT 11 III. THE UNIVERSITY IN THE MEDIA (SELECTION FROM THE ARTICLES PUBLISHED DURING THE ACADEMIC YEAR) 15 IV. UNIVERSITY LEADERSHIP 53 V. MEMBERS OF THE UNIVERSITY COUNCIL 55 VI. FINANCIAL ADVISORY BOARD 57 VII. MEMBERS OF THE FACULTY COUNCILS 59 VIII. STAFF MEMBERS (INSTRUCTORS, RESEARCHERS OF FACULTIES AND PROFESSIONALS OF CENTRAL UNITS) 67 IX. NUMBER OF STAFF AND STUDENTS (STATISTICS) 153 X. INSTRUCTIONAL EXPENDITURES 157 XI. THE BUDGET (STATISTICS) 161 XII. HALLS OF RESIDENCE (STATISTICS) 163 XIII. HALLS OF RESIDENCE 167 XIV. PHD PROGRAMS: COURSES AND DIRECTORS 171 XV. STUDENTS OF PHD PROGRAMS 175 XVI. THE JÓZSEF ATTILA STUDY AND INFORMATION CENTRE: STATISTICS. 179 XVII. THE UNIVERSITY LIBRARY: REGISTERED USERS 181 XVIII. ALMA MATER - THE BRIDGE THAT LIES BETWEEN US 185 XIX. NEW HONORARY DOCTORS 191 XX. HONOURS LIST 193 XXI. JUBILEE DIPLOMA RECIPIENTS 199 XXII. SCIENTIFIC DEGREE RECIPIENTS 205 XXIII. LIST OF HABILITATED FACULTY MEMBERS 207 XXIV. MEMBERS OF HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES 209 XXV. STUDENTS AWARDED THE SCHOLARSHIP OF THE REPUBLIC OF HUNGARY 211 XXVI. STUDENTS AWARDED PHD DEGREE AND TITLES OF THESES 215 XXVII. LIST OF GRADUATES 227

9 I. DR. SZABÓ GÁBOR REKTOR BESZÉDE szeptember 3. Tanévnyitó Közgyűlés t ^ tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink, Egyetemi Polgárok! Egy oktatási intézmény életében a tanévkezdés az új évnek, a szilveszternek felel meg. Gondolom, hogy gólyáink esetében a szilvesztert már megtartották tegnap a gólyatáborban, de az oktatói gárda is ilyenkor szokta mérlegelni, hogy mit is fogunk tenni a következő évben, és talán az új évhez megfogalmazódnak később be nem tartott fogadalmak is. Aki manapság Magyarországon újságot olvas, az valóban tudja azt, hogy nem élünk könnyű időket, de én úgy gondolom, hogy ilyenkor talán éppen a kísérleti fizikus mondatja velem, hogy ne a problémákat keressük, hanem a megoldást. Én nem keresem és nem elemzem a problémákat, a megoldásra szeretnék egy receptet felidézni. Nagy örömmel hallgattam Államtitkár Asszony szavait, és remélem, hogy Ő hasonlóképpen nagy örömmel és megértéssel fogja hallgatni azt az idézetet, amit hamarosan felolvasok, ami véleményem szerint a megoldásnak egy kipróbált receptje. Az idézet a valóban történelemfordító kaliberű politikustól, Klebelsberg Kunotól származik, amely a következőképpen szól: Eddig kultúrpolitikai téren is csak a mentésről lehetett szó. Meg kellett akadályozni, hogy a tudományos és a tanítómunka folytonossága megakadjon, és hogy a pénzügyi kishitűség egy önfeledt pillanatában meg ne szüntessük intézményeinket, melyek nélkülözhetetlen életszervei a magyar művelődésnek. A mentésre, hála Istennek, nincs többé szükség, sőt az utolsó hónapokban már átléphettünk a rekonstrukció, az alkotás időszakába." Azért olvastam fel a zárómondatot is, mert ez mutatja azt, hogy ez a recept működött. Klebelsberg Kuno ezt azután mondta, miután Magyarországot egy elvesztett 7

10 Rektori beszéd világháború és Trianon után elérte a világgazdasági válság. Államcsőd fenyegetett, külföldi gazdasági segélyre volt szükségünk. Milyen ismerős kifejezések ezek! Ha valaki azt mondaná, hogy persze, könnyű volt akkor - egyáltalán nem volt könnyű akkor sem. De Klebelsberg és társai kellő eréllyel léptek fel, és meg tudták akadályozni azt, hogy a gazdasági kishitűség önfeledt pillanatai jóvátehetetlen károkat okozzanak az országnak. Ez egy kipróbált recept. Azt gondolom, hogy nem kell mást tenni, mint ezt alkalmazni ma is. Örömmel hallottam Államtitkár Asszonytól, hogy a kormány is ilyen szellemben gondolkodik. Erősítse meg törvényhozóinkat Klebelsberg gondolata, és az, hogy a recept - még egyszer mondom - működött. Mostanában többször megkérdezték tőlem, hogy mit gondolok, mi fog történni a Szegedi Tudományegyetemmel a következő tanévben vagy a közeljövőben? Sok dolog még kiforratlan, alakul a Felsőoktatási Törvény, de én mindig azt szoktam erre mondani, hogy én nyugodt vagyok, mert nem hiszem, hogy létezik olyan Felsőoktatási Törvény, amely a magyar felsőoktatás egy olyan zászlós hajójának, mint a Szegedi Tudományegyetem, árt vagy kárt tesz. Ha ezt teszi, akkor az országnak árt, és a nemzetnek okoz jóvátehetetlen problémákat. Azt gondolom, hogy bennünket itt Szegeden, az egyetem falai között, ha más nem, de a józan ész megóv attól, hogy olyan változások történjenek, amelyek az egyetem működését rossz irányba terelik. Természetesen az a mi feladatunk, hogy továbbra is a kijelölt úton haladjunk a minőség irányába, és abba az irányba, hogy valóban nemzetközi kaliberű kutatóegyetem legyünk. A címet elnyertük, büszkén viseljük, de kedves barátaimmal, társrektoraimmal tudjuk azt, hogy mi tudunk itt vitatkozni. Most szándékosan nem próbáltam barátaimat bosszantani azzal, hogy különböző rangsorokat idézzek, mert ők is és mi is tudjuk azt, hogy a Szegedi Tudományegyetem biztos, hogy az egyik legjobb egyetem az országban, néhány más társegyetemmel együtt. Ezek azok az egyetemek, amelyek egy olyan szektorát alkotják a magyar felsőoktatásnak, amely - ne tessék ezt hencegésnek venni - azt gondolom, nemzeti kincs. Aki ezt nem óvja, és ha döntéshozó, akkor az rossz irányba megy. Emiatt én azt gondolom, hogy különösebben nem aggódunk, nem aggódom. Haladni kell abba az irányba, amit kijelölt számunkra a sors meg a lehetőségeink. Mi tudjuk azt, hogy milyen irányba kell és tudunk fejleszteni. Ezeket meg fogjuk tenni, és remélem azt, hogy a fejlesztésre vonatkozó terveink meg fognak valósulni. Kedves Fiatal Kollégák, Elsős Hallgatóink! Most egy pár szót Önökhöz szólok. Valószínűleg először szólítja Önöket egy professzor kollégának, és ez nem tréfa. Ez két dolgot fejez ki. Az egyik az a kölcsönös tisztelet, a másik pedig az - és talán ez a fontosabb -, hogy én komolyan úgy gondolom, hogy az Önök életében most az a nagy változás, hogy továbbiakban már mi nem tudjuk Önöket tanítani. Nincs az, hogy idejöttem, tessék engem megtanítani valamire. Mi most már edzők vagyunk, edzők leszünk. Tudjuk Önöket segíteni abban, hogy a te- 18

11 Rektori beszéd hetségük kiteljesedjék, de ha Önök nem csinálnak semmit, csak leülnek a padba és várják, hogy bölcseket mondjunk Önöknek, természetesen tudunk bölcseket mondani, de ez nem az egyetemen történő tanulás/tanítás. Itt most már egy partneri kapcsolat van. Egyébként nem működik a dolog azért, mert passzívan már az egyetem falai között használható tudást nem fognak tudni szerezni. Jusson eszükbe Konfuciusnak egy nagyon bölcs mondása. Úgy gondolom ez az, ami az egyetemi oktatást, az egyetemen a tanulást vezérli, amely szerint tanulni és nem gondolkodni kidobott fáradtság, gondolkodni és nem tanulni pedig veszedelmes. Akkor működik jól a tanulás és a gondolkodás, ha harmóniában van. így tudnak szerezni olyan ismereteket, képességeket, amelyeket később az életben fel tudnak használni. A különböző - különösen elektronikai - termékek dobozában szokott lenni egy cédula, ami úgy szól, hogy gratulálunk, hogy Ön ezt a terméket vásárolta. Én gratulálok Önöknek, hogy jól választottak. Úgy gondolom, hogy a Szegedi Tudományegyetem egy jó termék. Ezt nemcsak én gondolom így. Két fontos adatot szeretnékfigyelmükbeajánlani. Valószínűleg amikor az egyetemet választották, nem biztos, hogy végignéztek minden elképzelhető adatbázist, és megnézték azt, hogy mi férhető hozzá és mi az, amit lehet tudni. Egy nem régen a végzetteink körében elvégzett kutatás azt mutatja, hogy a Szegedi Tudományegyetemen végzettek 83%-a három hónap alatt, 93%-a pedig hat hónap alatt munkát talál. A Szegedi Tudományegyetem nem munkanélkülieket képez. Az a diploma, az az oklevél, amit itt szereznek, az egy jó belépő a munkaerőpiacra. Ugyanezen felmérésnek egy másik kérdésére a hallgatóink 93%-a válaszolta azt, hogy büszke arra, hogy a Szegedi Tudományegyetemre jár. Arra szeretném kérni Önöket, hogy próbálják meg még ezt a 7%-ot ledolgozni, és a hallgatók 100%-a mondja azt, hogy büszke arra, hogy a Szegedi Tudományegyetemre jár. Együtt dolgozzunk azon, hogy legyen mire büszkének lenniük. Az új tanév kezdetével természetesen minden kollégának, az egyetem minden polgárának kívánok jó munkát, egészséget, türelmet. Fokozódjon az egymás elviselésének a képessége, mert erre nagy szükségünk van, és úgy gondolom, hogy lesz a továbbiakban is. Próbáljunk meg hitelesen a tanítványaink elé állni, őket valóban kollégaként, partnernek tekintve oktatni, és átadni mindazt, amit át tudunk adni. Klebelsberg Kuno műveiből egy egész beszédet össze lehetett volna állítani, de azért zárásképpen szeretnék még egy idézetet felolvasni, ami nekem nagyon tetszik. Nem akarunk mindig félárnyékban ülni, nem akarunk mindig nyomorogni és nélkülözni, pusztulni és tengődni, hanem az erkölcs és a tudás hatalmával meg akarjuk hatványozni a magyar munka termékenységét, és ennek a termékeny munkának a révén módosabbak, függetlenebbek és mindenekfelett öntudatosabb magyarok akarunk lenni." Köszönöm, hogy meghallgattak. 9Ü

12

13 II. GYÖKEREK-ELŐDÖK Az egyetemtörténet kronológiája 1581-től napjainkig MÁJUS 12. Báthory István - a jezsuita rend gondozásában - iskolát hozott létre Kolozsvárott JÚNIUS 9. Az egyetemet lerombolták, és a jezsuitákat kiűzték Erdélyből BAN jezsuita gimnázium létesül Kolozsmonostoron. I66O-BAN a gimnázium Kolozsmonostorról Kolozsvárra költözik MÁRCIUS 15. A jezsuita rend visszatérhetett Erdélybe, november 17-től egyetemi rangban folytathatták a tanítást 1773-ig, a fenntartó rend megszüntetéséig BEN Mária Terézia újjászervezte és a piarista rendre bízta a Báthoryegyetemet, továbbá kiegészítette jogi és orvosi karral BENII. József akadémiai líceummá fokozta le az intézményt, amely Királyi Jogakadémia és Orvos-sebészi Tanintézet néven működött 1872-ig BEN Eötvös József felszólította a Jogakadémiát és az Orvosi-sebészi Tanintézetet, hogy dolgozzák ki az egyetemmé alakulás feltételeit NOVEMBER ii. Megkezdődött a tanítás a Kolozsvári Egyetemen, mely 1881-ben felvette Ferenc József nevét MÁJUS 12. Román katonaság szállta meg az egyetemet. Az egyetem tanárait állásukból elbocsátották, valamint többségüket kiutasították a román állam területéről A Kolozsvárról menekülni kényszerült Ferencz József Tudományegyetem az évi XXV. törvénycikk értelmében ideiglenesen Szegeden nyert elhelyezést OKTÓBER 9-ÉN Menyhárt Gáspár rektor ünnepélyes keretek között megnyitotta a Ferencz József Tudományegyetem első szegedi tanévét OKTÓBER 5-ÉN a mai gyermekklinika helyén az egyetem első alapkő letételével megindultak az egyetemi építkezések. 1928/29. Klebelsberg Kuno miniszter a budapesti két polgári iskolai tanárképzőt összevonta és Szegedre helyezte. 11

14 Kronológia OKTÓBER 25-ÉN Klebelsberg Kuno kultuszminiszter felavatta a Dóm tér egyetemi épületeit SZENT-GYÖRGYI ALBERT orvosi Nobel-díjat kapott BAN az Országos Közegészségügyi Intézet irányításával megalapították a szegedi Védőnőképző Iskolát, amely 1944-ig működött OKTÓBER 16-ÁN az évi XXVIII. törvénycikk értelmében a Ferenc József Tudományegyetem visszatért eredeti székhelyére, Kolozsvárra, és ekkor Szegeden Horthy Miklós Tudományegyetem néven új egyetemet hoztak létre. Szegeden a jogi kar működését ármenetileg szüneteltették MÁJUSÁBAN az egyetem neve Szegedi Tudományegyetem lett Újraindult a védőnőképzés Állami Védőnőképző Iskola néven FEBRUÁR 1 - JÉN az Orvostudományi Kar kivált a tudományegyetemből, és Szegedi Orvostudományi Egyetem néven önálló egyetem lett BEN felépült a Béke épület Az Orvostudományi Egyetem művese állomást létesített NYARÁN a minisztérium megszüntette a Budapesti Pedagógiai Főiskolát, jogutódul a Szegedi Pedagógiai Főiskolát tette meg BEN megalakult a Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara négy intézettel BEN a Magyar Tudományos Akadémia létrehozta szegedi területi bizottságát, a Szegedi Akadémiai Bizottságot MÁJUS 18-ÁN a Gyógyszerésztudományi Kar részére átadták az Eötvös utca 6. szám alatti épületet SZEPTEMBER 1-JÉN a Szegedi Tudományegyetem József Attila nevét vette fel. 1962/63. TANÉVTŐL a minisztérium a Pedagógiai Főiskola elnevezését Tanárképző Főiskolára módosította Felavatták a Kibernetikai Laboratóriumot az Árpád téren SZEPTEMBERÉBEN felépült a Tanárképző Főiskola Teleki Blanka Kollégiuma ben átadták az Orvostudományi Egyetem új Biológiai Intézetét Budapesten és Szegeden 1962 óta működő felsőfokú élelmiszeripari technikumok összevonásával Szegeden Élelmiszeripari Főiskola létesült AUGUSZTUS í. A Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum átszervezésével létrejött Hódmezővásárhelyen az Élelmiszeripari Főiskola Állattenyésztési Kara A védőnőképzés főiskolai szintre emelkedett OKTÓBER 5-ÉN Szegedi Tanárképző Főiskola működésének 100 éves évfordulóján a főiskola Juhász Gyula nevét vette fel BAN elkészült a Belgyógyászati Intenzív Osztály épülete (Körintenzív) Az Élelmiszeripari Főiskola Állattenyésztési Kara az Állatorvos Tudomá- Ü2

15 Kronológia g nyi Egyetemhez került, a neve Állategészségügyi Főiskolai Kar Az Élelmiszeripari Főiskola önálló kollégiumot alakított ki BAN a Klinikai Kémiai Intézet és Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet épületét átadták BEN az Orvostudományi Egyetemen megindult a külföldi hallgatók angol nyelvű képzése BAN felépült a Topolya soron a Tanárképző Főiskola sportcsarnoka BAN Szegeden létrejött a budapesti Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Élelmiszeripari Kara A Szegedi Orvostudományi Egyetem Szent-Györgyi Albert nevét vette fel SZEPTEMBER 1. A hódmezővásárhelyi Állategészségügyi Főiskolai Kar a Debreceni Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Főiskolai Kara lett A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Égyetem megalapította az Egészségügyi Főiskolai Kart védőnő, gyógytornász és általános szociális munkás szakkal BEN átadásra került az Orvostudományi Egyetem Új Klinika épülete MÁRCIUS 14-ÉN öt szegedi felsőoktatási intézményvezetői szándéknyilatkozatot írtak alá a Szegedi Universitas létrehozásáról Felépült Újszegeden a Szegedi Csillagvizsgáló Az Állam- és Jogtudományi Kar és a Károli Gáspár Református Egyetem közös levelező jogászképzést indított Kecskeméten NOVEMBER Í-JÉN létrejött a Szegedi Egyetemi Szövetség MÁRCIUS IO-ÉN az országgyűlés döntött a megszüntetett szegedi tanítóképzés újraindításáról ÁPRILIS I-JÉN megalakult a Szegedi Felsőoktatási Szövetség, amelynek tagjai a következő intézmények voltak: József Attila Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Szegedi Főiskolai Kara, Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Szegedi Konzervatóriuma, Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Hódmezővásárhely JANUÁR I-JÉN a szegedi felsőoktatási intézmények egyesülésével létrejött a Szegedi Tudományegyetem DECEMBER 9-ÉN ünnepélyes keretek között átadták az egyetem új épületét, a Tanulmányi és Információs Központot, melynek nagyobb részét az Egyetemi Könyvtár foglalta el DECEMBER 9-ÉN a Tanulmányi és Információs Központ felvette József Attila nevét ÁPRILIS 28. Újszegeden lerakták az új biológiai épület alapkövét OKTÓBER 30-ÁN. az Egyetemi Szenátus döntése alapján a főiskolai karok elnevezése megváltozott. (Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar, 131

16 Kronológia Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Mezőgazdasági Kar, Mérnöki Kar, Zeneművészeti Kar.) JANUÁRTÓL önálló kar lett a Fogorvostudományi Kar JÚLIUSÁBAN átadásra került az új biológiai épület és a Gazdaságtudományi Kar felújított Kálvária sugárúti épülete. 2007/2008. TANÉVBEN a papír alapú leckekönyv helyett az elektronikus változatot vezették be ŐSZÉN sikeresen lezárult az egészségügy integrációja, a városi és egyetemi betegellátás összekapcsolása ÁPRILISÁBAN megalakult az Arc- Állcsont- és Szájsebészeti Klinika ŐSZÉN megkezdődtek a tárgyalások a lézerkutató központ (Extrémé Light Infrastructure) szegedi kialakításáról DECEMBERÉBEN pályázatot írtak ki az új klinikai tömb épitésére FEBRUÁR a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Természetismereti Tudástár" létesítéséről határozott ÁPRILIS a végzett gyógyszerészhallgatók is megkapják a doktori címet MÁJUS Legtöbbet Zöldült Iroda" díjat kapott a Tanulmányi és Információs Központ SZEPTEMBERÉBEN Felsőoktatási Minőségi Díjat kapott az egyetem SZEPTEMBER a kormány támogatja a szegedi lézerkutató központ megépítését OKTÓBERÉBEN megkezdődött a Dugonics téri központi épület felújítása, és átadták a hallgatóknak az Öthalmi kollégium új épületét DECEMBERÉBEN támogatást kapott az egyetem új klinikai tömbjének megépitése ÁPRILIS Kutatóegyetemi minősítést kapott az egyetem JANUÁR Elkészült az ELI (Extrémé Light Infrastructure ) tudományos koncepciója, melyet elfogadott és támogatott a kormány MÁJUSÁBAN került átadásra a felújított központi egyetemi épület a Dugonics téren MÁJUS 11-ÉN az egyetem jubileumi ünnepségen emlékezett meg szellemi elődjéről, az 1581-ben alapított Báthory egyetemről NOVEMBER 10-ÉN Átadták a Mérnöki Kar új épületét a Moszkvai körúton NOVEMBER ii. Klebelsberg Kuno nevét veszi fel az Egyetemi Könyvtár MÁJUS 15. Letették az új klinikai tömb alapkövét AUGUSZTUS 3. Aláírták a Konfuciusz Intézet létrehozásáról a szerződést. I 14

17 III. EGYETEMÜNK A SAJTÓ TÜKRÉBEN (Válogatása tanév folyamán megjelent cikkekből) 25 MILLIÓ FORINT A RLCHTERTŐL A SZEGEDI REZIDENSEKNEK - PÉNZT AD AZ ORVOS- KARNAK A DOKTOROK BÉRRENDEZÉSÉRE A RLCHTER In: Délmagyarország, szeptember 1. 1., 5. p. MEGNYÍLT A FELÚJÍTOTT JATE KLUB - FÉNNYEL SZÍNEZIK AZ EGYETEMI KLUBOT In: Délmagyarország, szeptember 1.1., 7. p. NÖVÉNYBIOLÓGUS KONGRESSZUS [RÖVID HÍR.] In: Délmagyarország, szeptember 1.4. p. ÚJ SZAKOK IS INDULNAK AZ ÚJ ÉS ÚJJÁSZÜLETŐ ÉPÜLETEKBEN - AZ EGYETEM- VÁROS HELYCSERÉI In: Délmagyarország, szeptember p. EGYETEMI TANÉVNYITÓ KLEBELSBERG NYOMDOKAIN - A GÓLYATÁBOR TÉVÉN FIGYELTE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TANÉVNYITÓJÁT In: Délmagyarország, szeptember 5. 1., 3. p. A tanévnyitón Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár is jelen volt ELKEZDŐDÖTT AZ ÚJ KLINIKÁN AZ ÉPÜLETEN BELÜLI KÖLTÖZKÖDÉS - ÚJ HELYEN AZ AMBULANCIÁK: A VÁLTOZÁSOKRÓL IRÁNYÍTÓ TÁBLÁK IS INFORMÁLNAK - TÖBB AMBULANCIA MÁS HELYEN AZ ÚJ KLINIKÁN In: Délmagyarország, szeptember p. MEGSZÉPÜLT A KIS SÁGVÁRI In: Délmagyarország, szeptember p. Épület felújítás a gyakorló általános iskolában 700 FŐS VILÁGKONFERENCIA SZEGEDEN In: Délmagyarország, szeptember 9.4. p. Konferenciát tartott az Üjszövetség-kutatók Társasága l5i

18 1 Egyetemünk a sajtó tükrében EGYEDÜLÁLLÓ MOBILKOMMUNIKÁCIÓS KURZUS In: Délmagyarország, szeptember p. SZOFTVERFEJLESZTÉSI KONFERENCIA [RÖVID HÍR.] In: Délmagyarország, szeptember p. ORVOSDOKTOROKAT AVATNAK SZEGEDEN In: Délmagyarország, szeptember p. ULTIMÁTUMOT ADTAK A REZIDENSEK - REZIDENSEK: ÖSZTÖNDÍJ HELYETT MEGFE- LELŐ BÉRT! In: Délmagyarország, szeptember 13. I., 5. p. Az Év ZENÉSZE: KECSKÉS GYÖRGY KÜRTMŰVÉSZ In: Délmagyarország, szeptember p. EMLŐRÁK-SZIMPÓZIUM [RÖVID HÍR.] In: Délmagyarország, szeptember p. Az ELVÁNDORLÓK KÖZÜL MINDEN MÁSODIK TÍZ ÉVEN BELÜL VISSZATÉR SAJÁT HAZÁJÁBA - PROGRAM AZ AGYELSZÍVÁS MEGFÉKEZÉSÉRE In: Délmagyarország, szeptember p. - A TUDOMÁNY ADJA AZ ALAPVETŐ TUDÁST ÉS AZ ESÉLYT, HOGY ÚJ LEHETŐSÉGEK NYÍLJANAK MEG ELŐTTÜNK" - OLÁH GYÖRGY, A MÁGIKUS SAVAK ATYJA In: Délmagyarország, szeptember p. Díszdoktorrá avatták Oláh György Nobel-díjas kémikust MÉCS PROFESSZOR ÚR EMLÉKÉRE In: Délmagyarország, szeptember p. Nekrológ Mécs Imre a biotechnológia professzoráról TERRORIZMUS ÉS ESZTÉTIKA [RÖVID HÍR.] In: Délmagyarország, szeptember p. Konferenciát tartottak Terrorizmus és esztétika címmel KÉT ÉS FÉLEZER KÜLFÖLDI VAGY KETTŐS ÁLLAMPOLGÁR TANUL A SZEGEDI EGYETE- MEN - VESZTHETNEK A HONOSÍTÁSSAL A HALLGATÓK In: Délmagyarország, szeptember p. 116

19 1 Egyetemünk a sajtó tükrében KÜLÖNLEGES HELYEK: GELLÉRT ALBERT PROFESSZOR ANATÓMIAI GYŰJTEMÉNYE - EMBERI TESTBŐL OKTATÁSI SEGÉDANYAG In: Délmagyarország, szeptember p. FELAVATTÁK A LISZT FERENC KAMARATERMET In: Délmagyarország, szeptember p. NYER VAGY VESZÍT A SZEGEDI EGYETEM? - ÁTALAKULÓ FELSŐOKTATÁS - MA MOND VÉLEMÉNYT A REKTORI KONFERENCIA In: Délmagyarország, szeptember p. AGÓRA - ALAPKŐ MÁR VAN, A NEVET MÉG KERESIK In: Délmagyarország, szeptember p. A REKTOROK AGGÓDNAK - FELSŐOKTATÁS - Az INTÉZMÉNYVEZETŐK ÚJABB KONCEPCIÓJA In: Népszabadság, szeptember 23. Felsőoktatási törvényről TERÁPIÁT ÉS MUNKÁT KÍNÁL AZ EGYETEM ÉS A SZEFOSZTE ÉS SZEFO ZRT. EGYÜTT A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT - TERÁPIÁT ÉS MUNKÁT KÍNÁLNAK In: Délmagyarország, szeptember p. A SZEGEDI GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS KUTATÓKÖZPONT IS - STRATÉGIA AZ EGYETEMNEK In: Délmagyarország, szeptember p. A PEDAGÓGUSOKRÓL [RÖVID HÍR.] IN: DÉLMAGYARORSZÁG, SZEPTEMBER p. Konferenciát rendeztek Régi értékek - új kihívások címmel 6 MILLIÁRD FORINTOT KÖLTHET ESZKÖZÖK VÁSÁRLÁSÁRA AZ EGYETEMI KLINI- KAI KÖZPONT - MŰSZER NÉLKÜL NINCS ORVOSLÁS In: Délmagyarország, szeptember p. HÁROM ÉVSZÁZAD TÖREKVÉSEI - EGYETEMTÖRTÉNETI KÖTET In: Szeged, augusztus-szeptember p. Recenzió Szögi László-Varga Júlia: A Szegedi Tudományegyetem és elődei története című kötetről 17

20 a sajtó tükrében EGY PÁLYAKÉP ELSŐ TÉTELE - SZÁZ ÉVE SZÜLETETT BIBÓ ISTVÁN In: Szeged, augusztus-szeptember p. JUBILEUMI ŐSBEMUTATÓ - KARAI-MŰVEL ÜNNEPELT A 85 ÉVES EGYETEMI ÉNEKKAR In: Szeged, augusztus-szeptember 79. p. KÉMIAI REKORDKÍSÉRLET A DÓM TÉREN In: Délmagyarország, október p. Kémia éve, 2011 BEZÁRTÁK A MEGSÜLLYEDT CSILLAGVIZSGÁLÓT In: Délmagyarország, október p. ELKEZDŐDÖTT AZ ŐSZI KULTURÁLIS FESZTIVÁL In: Délmagyarország, október p. ELHUNYT DR. MARÁZ VILMOSNÉ In: Délmagyarország, október p. Nekrológ Maráz Vilmosné bíróról, egyetemi oktatóról REZIDENSEK AZ EGÉSZSÉGÜGYÉRT - VESZÉLYEZTETETT ALAPELLÁTÁS - DORLÁS, BÉRRENDEZÉS In: Délmagyarország, október p. HEGYI PÉTER HASNYÁLMIRIGYGYULLADÁS-KUTATÓ NEMZETKÖZI SIKERE - GEDEN LESZ A TÁRSASÁG KÖZPONTJA In: Délmagyarország, október p. Európai Hasnyálmirigy Társaság ELVÁN- SZE- 90 ÉVE NYÍLT MEG SZEGEDEN AZ EGYETEM In: Délmagyarország, október p. TEHETSÉGEK KÖZÖSSÉGI HÁLÓJA In: Délmagyarország, október p. Tehetséggondozó Tanács konferenciája SZEGEDI KÜLDÖTTSÉG UTAZIK SANGHAJBA In: Délmagyarország, október p. U18

21 1 Egyetemünk a sajtó tükrében 90 ÉVE, OKTÓBER 9-ÉN TARTOTTÁK AZ ELSŐ SZEGEDI EGYETEMI TANÉV- NYITÓ ÜNNEPÉLYT - A BEFOGADÓ VÁROS ERŐFESZÍTÉSEI In: Délmagyarország, október p. HÖKKENTŐ-NAPOK [RÖVID HÍR.] In: Délmagyarország, október p. Kiállítás a 15 éves a Hökkentő című kiadványról SZTRÁJKBIZOTTSÁGOT ALAKÍTOTTAK A SZEGEDI EGYETEMISTÁK In: Délmagyarország, október p. KOVÁCS MIKLÓS IOO ÉVE SZÜLETETT BARÓTI DEZSŐ In: Délmagyarország, október p. őszi KARRIERNAPOK AZ EGYETEMEN [RÖVID HÍR.] In: Délmagyarország, október p. KONFERENCIA A PACEMAKERRŐL [RÖVID HÍR.] In: Délmagyarörszág, október p. ÁTVILÁGÍTOTTA AZ SZTE-T A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG - I KAR KÜLÖN FELADATOKAT KAPOTT In: Délmagyarország, október p. SZTE: 2 ooo ooo ooo FORINTOT ZÁROLT AZ ÁLLAM In: Délmagyarország, október , 7. p. Költségvetési elvonás az egyetemen BECSÜLETREND CSERNUS SÁNDORNAK In: Délmagyarország, október p. Csernus Sándor a Francia Köztársaság Becsületrendjének lovagifokozatát kapta ÉHSÉGSZTRÁJKOL SZÁZ EGYETEMI HALLGATÓ In: Délmagyarország, október p. ÉHSÉGSZTRÁJKOLÓ HALLGATÓK: NE VÁRJÁK, HOGY LEJJEBB ADJUK AZ ÁLMAINKAT In: Délmagyarország, október p. Egyetemi hallgatók éhségsztrájkja 19

22 P Egyetemünk a sajtó tükrében SANSZ-NAP AZ EGYETEMEN [RÖVID HÍR.] In: Délmagyarország, október p. Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ EGYSÉGES ELUTASÍTÁS: A REKTOROK IS KRITIZÁLNAK - EGYSÉGES A TÖRVÉNY ELUTA- SÍTÁSA In: Népszabadság, október 25. Felsőoktatási törvény elutasítása DOBOGÓS HELYEN AZ SZTE AZ ORSZÁGOS RANGSORBAN - FELSŐOKTATÁSI RANGSOR: AZ SZTE AZ ÉLMEZŐNYBEN In: Délmagyarország, október 26.1., 3. p. KÜLÖNVONATTAL MENNEK TÜNTETNI A SZEGEDI DIÁKOK In: Délmagyarország, október 27 1., 3. p. DÉKÁNY IMRE A SZAB RÉGI-ÚJ ELNÖKE In: Délmagyarország, október p. TÖBB MINT TÍZEZER HALLGATÓ DEMONSTRÁLT BUDAPESTEN - ELTEMETTÉK A FELSŐOKTATÁST In: Délmagyarország, október 28.1., 7. p. Egyetemi hallgatók tüntetése MIÉRT VÁLASZD A SZEGEDI EGYETEMET? In: Délmagyarország, október p. Nyílt nap az egyetemen HUNGARIKUM A TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI MOZGALOM - TEHETSÉGEK ÉVEZREDE ELÉ In: Délmagyarország, október p. SZTEhetségpont EZER HALLGATÓ AZ ÁLLÁSBÖRZÉN In: Délmagyarország, október p. ELEKTROMÁGNESES HULLÁMOKKAL VIZSGÁLJÁK A SZENT MIKLÓS-TEMPLOMOT - GEORADARRAL KERESIK A KRIPTÁT In: Délmagyarország, november p. U 20

23 Egyetemünk a sajtó tükrében j KUTATÁSHASZNOSÍTÓ CÉGEK - HÚZD MEG, ERESZD MEG In: Heti Világgazdaság, november p. Spin-off cégekről EGYETEMEK ÉS FŐISKOLÁK RANGSORA - VERSENY-SZÁMOK In: Heti Világgazdaság, november p. KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELŐKET KÜLD A KORMÁNY EGYETEMEKRE In: Népszabadság, november 5. MAGYAR TECHNOLÓGIA SEMLEGESÍTI AZ OLAJSZENNYEZÉST - LEM - NANOVASSAL A SZÉNHIDROGÉNEK ELLEN In: Népszabadság, november 5. Az Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék kutatásairól KÖRNYEZETVÉDE- SZEGEDI TUDÓSOK TALÁLMÁNYAI In: Délmagyarország, november p. Magyar Tudomány Napja, 2011 IN MEMÓRIÁM WENINGER RICHÁRD In: Délmagyarország, november p. Weninger Richárd a Zeneművészeti Kar dékánja volt KLEBELSBERG NEVÉT VESZI FEL AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR In: Délmagyarország, november p. Az Egyetemi Könyvtár Klebelsberg nevét veszi fel ÁTADTÁK A MÉRNÖKI KAR 21. SZÁZADI ÉPÜLETÉT In: Délmagyarország, november p. NEMZETI ÜGY LETT A SZEGEDI SZUPERLÉZER In: Délmagyarország, november , 3. p. Konferenciát rendeztek az ELI, lézerkutató központról ÜNNEP A SZEGEDI EGYETEMEN - DÍJAK AZ EGYETEM NAPJÁN In: Délmagyarország, november 12.1., 3., 16. p. Az Egyetem Napján kitüntetéseket adtak át: Aranygyűrűs doktor Schirm Anita; Honoris Causa: Philip Adey, Detlev Belling, Ilpo Huhtaniemi, Andrew Todd-Pokropek; Senator Honoris Causa: Urpo Kalevi Kivikari és Hartmut Zinser; Pro Universitate: Csirik János, Jakab Éva, Nagypál István, Ötvös Péter, 2ll

24 1 Egyetemünk a sajtó tükrében Szabó Gábor és Szemere György; Klebelsberg Kunó-díj: Jancsó Gábor, Nagy Ferenc, Totik Vilmos; Klebelsberg Kunó-díj emeritus fokozat: Boda Domokos. KONFUCIUSZ INTÉZET SZEGEDEN In: Délmagyarország, november p. TÖBB SZÁZAN SZAVALJÁK RADNÓTI MIKLÓS VERSÉT In: Délmagyarország, november p. ÚJ ARCOT ÉS FELADATOT KAP A SEMMELWEIS UTCA In: Délmagyarország, november p. Elkezdődött az új klinikai tömb építkezése SZEGEDI TUDÓSOK VIZSGÁLTÁK SZENT LÁSZLÓ KOPONYAEREKLYÉJÉT - KOZÁS A LOVAGKIRÁLLYAL In: Délmagyarország, november , 8. p. A vizsgálatokat Pálfi György, az Embertani Tanszék vezetője irányítja ZONGORISTÁKAT, DOBOSOKAT, BŐGŐSÖKET ÉS BASSZUSGITÁROSOKAT KÉPEZNEK - DZSESSZ SZAK A KONZERVATÓRIUMBAN In: Délmagyarország, november p. ÚJSZÜLÖTTEK VIZSGÁLATÁRA SZŰRŐKÖZPONT ÉPÜL SZEGEDEN - LETETTÉK AZ ÚJ LABOR ALAPKÖVÉT In: Délmagyarország, november p. MEGSZORÍTÁSOK A SZEGEDI AKADÉMIAI BIZOTTSÁG SZÉKHÁZÁBAN - FÉL ÉVSZÁZAD UTÁN KELL ÚJRAGOMBOLNI A KABÁTOT? In: Délmagyarország, november p. SZEGEDI KUTATÓK A BUDAPESTI TUDOMÁNYOS VILÁGFÓRUMON - A ZER LETT A PÉLDA In: Délmagyarország, november p. TALÁL- SZUPERLÉ- NYÍLT NAP AZ SZTE-N In: Délmagyarország, november p. KUTATÁSFEJLESZTÉSI KÖZPONT NYÍLT In: Délmagyarország, november p. Együttműködési szerződést írtak alá a General Electric 22 Healthcare-al

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÉVKÖNYVE 2005-2006

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÉVKÖNYVE 2005-2006 A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÉVKÖNYVE 2005-2006 A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÉVKÖNYVE 2005-2006 SZEGED - 2007 Kiadja: DR. SZABÓ GÁBOR egyetemi tanár, rektor Szerkesztőbizottság: DR. RÁCI BÉLA egyetemi tanár,

Részletesebben

Általános Orvostudományi Kar

Általános Orvostudományi Kar 2 TARTALOMALOM Egyetemi Orvosnapok Az 1956-os forradalom ünnepségei (Szelényi Zoltán, Sümegi Balázs, Debreczeni László) Interjú dr. Sümegi Balázs dékánnal és dr. Lénárd László rektorral (UNIV PÉCS) Árpád-házi

Részletesebben

A Cosmo Média Kft. kiadványa

A Cosmo Média Kft. kiadványa A Cosmo Média Kft. kiadványa 2 Csongrád megye Csongrádi kormányhivatal: jó irányban a járások felé Állampolgársági eskütétel Ópusztaszeren Csongrádban már vannak kézzel fogható eredményei az államigazgatás

Részletesebben

2 EGYETEMI ÉLET 2006. SZEPTEMBER

2 EGYETEMI ÉLET 2006. SZEPTEMBER 2 EGYETEMI ÉLET 2006. SZEPTEMBER Született negyvenöt éve 11 Magyar Rektori Konferencia az egyetemen 25 Nemzetek gazdasága 29 Labdarúgó Egyetemi Kupa 12 Felújítások egyetemszerte 23 Sástó 2006 Nem, ez a

Részletesebben

Szenátus Ünnepi Kibõvített Tanévnyitó Ülése

Szenátus Ünnepi Kibõvített Tanévnyitó Ülése 2012. szeptember Az Óbudai Egyetem havonta megjelenõ kiadványa 9. szám Szenátus Ünnepi Kibõvített Tanévnyitó Ülése Az Óbudai Egyetem Szenátusának Ünnepi Kibõvített Tanévnyitó Ülésére ez évben szeptember

Részletesebben

Tartalomból. Őszölő. Semmelweis Egyetem Az Or vose gye tem és a TF-Fó rum új sá gok jog utód ja. publicisztika. www.ujsag.sote.hu. Semmelweis Egyetem

Tartalomból. Őszölő. Semmelweis Egyetem Az Or vose gye tem és a TF-Fó rum új sá gok jog utód ja. publicisztika. www.ujsag.sote.hu. Semmelweis Egyetem publicisztika Tartalomból Őszölő Semmelweis Egyetem Tanévköszöntő 3. oldal Tulassay Tivadar rektor úr a Művészetek Palotájában szeptember 3-án tanévnyitón köszöntötte egyetemünk új polgárait. Ünnepi beszédéből

Részletesebben

A Kari Tanács ülése. 2013. március 13.

A Kari Tanács ülése. 2013. március 13. 2013. március 13. 2 A Kari Tanács ülése 1. Szervezeti egységvezetõi pályázatok véleményezése Az Általános Orvostudományi Kar Tanácsa az alábbi szavazati eredménnyel támogatta a szervezeti egységvezetõi

Részletesebben

Megélhetés. Áthallgató. Erõs Antónia. MELLÉKLET: Stúdium oktatás, képzés felsõfokon. Új tanulási terek. Ösztönzõ juttatások. Ha Máltán akarsz tanulni

Megélhetés. Áthallgató. Erõs Antónia. MELLÉKLET: Stúdium oktatás, képzés felsõfokon. Új tanulási terek. Ösztönzõ juttatások. Ha Máltán akarsz tanulni MELLÉKLET: Stúdium oktatás, képzés felsõfokon INGYENES IV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM ORSZÁGOS FELSÕOKTATÁSI MAGAZIN Új tanulási terek Erõs Antónia Egyetemeken kampányol Megélhetés Ösztönzõ juttatások Áthallgató

Részletesebben

2 www.egyetemter.hu 2007. NOVEMBER

2 www.egyetemter.hu 2007. NOVEMBER 2 www.egyetemter.hu 2007. NOVEMBER KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK! 6 Az EU nagykövetei az egyetemen 11 Nyílt nap 31 Könyv Buzánszky Jenőről Kétheti hideg

Részletesebben

ANATÓMIAI MODELLEK ÉS FALIKÉPEK EGÉSZSÉGÜGYI SZIMULÁTOROK TELJES TERMÉKVÁLASZTÉKUNK A WEBOLDALUNKON TALÁLHATÓ! CTA Képzés Semmelweis Egyetem

ANATÓMIAI MODELLEK ÉS FALIKÉPEK EGÉSZSÉGÜGYI SZIMULÁTOROK TELJES TERMÉKVÁLASZTÉKUNK A WEBOLDALUNKON TALÁLHATÓ! CTA Képzés Semmelweis Egyetem CTA Képzés Semmelweis Egyetem Az Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és Továbbképző Intézete a Magyarországi Klinikai Vizsgálatszervezők Társasága támogatásával Klinikai Vizsgálati Asszisztens (Clinical

Részletesebben

2 www.egyetemter.hu 2008. OKTÓBER

2 www.egyetemter.hu 2008. OKTÓBER 2 www.egyetemter.hu 2008. OKTÓBER HÍREK Új tudományos folyóirat 4 Konferencia az Agráron 4 Balesetmentes Európai Est 4 Charles Simonyi Ösztöndíj 4 Kis nyelvek hetei 5 Debreceni Aneszteziológiai Napok 5

Részletesebben

Megérkezett Betlehemből a Békeláng Vasárnap délután a Magyar Önkormányzatok

Megérkezett Betlehemből a Békeláng Vasárnap délután a Magyar Önkormányzatok XXI. évf. 46. szám 2012. december 19. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 A 2013-as esztendő kihívásairól, az idei esztendő eredményeiről és a további tervekről

Részletesebben

2 www.egyetemter.hu 2008. OKTÓBER

2 www.egyetemter.hu 2008. OKTÓBER 2 www.egyetemter.hu 2008. OKTÓBER HÍREK Gyakorlati lehetőségek joghallgatóknak ---------------------------------------------------------------4 Összefogott a DEOEC és a Kenézy Kórház ------------------------------------------------------------4

Részletesebben

DExpo Kóstold meg, milyen az egyetem! Hallgatói ügyek a HSZK-ban Milyen a jó tanár? Sikeres DEAC-ősz

DExpo Kóstold meg, milyen az egyetem! Hallgatói ügyek a HSZK-ban Milyen a jó tanár? Sikeres DEAC-ősz DExpo Kóstold meg, milyen az egyetem! Hallgatói ügyek a HSZK-ban Milyen a jó tanár? Sikeres DEAC-ősz 2 www.hallgato.com 2011. NOVEMBER HÍREK Bioetikai kutatások----------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

nagyító Kedvezmények, támogatások a hallgatóknak 7 Mang Béla, a hallgatóknak juttatott különbözõ támogatásokról és kedvezményekrõl.

nagyító Kedvezmények, támogatások a hallgatóknak 7 Mang Béla, a hallgatóknak juttatott különbözõ támogatásokról és kedvezményekrõl. tartalom impresszum országos felsõoktatási magazin Megjelenik havonta az egyetemi és fõiskolai lapok terjesztési pontjain, országosan. Online-megjelenés: www.edupress.hu Kiadja: az SSH Kft. Felelõs kiadó:

Részletesebben

Tanévnyitó 2010. 2010. szeptember Az Óbudai Egyetem havonta megjelenõ kiadványa 9. szám

Tanévnyitó 2010. 2010. szeptember Az Óbudai Egyetem havonta megjelenõ kiadványa 9. szám hirmondo2010-09.qxd 2010.09.17. 10:19 Page 1 2010. szeptember Az Óbudai Egyetem havonta megjelenõ kiadványa 9. szám Az egyetem Szenátusa Kibõvített Ünnepi Tanévnyitó Ülése 2010. augusztus 30-án került

Részletesebben

A 2006. évi rektori köszöntõ után elhangzott interjú

A 2006. évi rektori köszöntõ után elhangzott interjú 2 2005. december 30-án dr. Sümegi Balázs dékán és helyettesei újévi koccintáson fogadták a kar professzorait és docenseit (lásd a fényképeket). Az ÁOK vezetésének karácsonyi üdvözletét és újévi köszöntõjét

Részletesebben

Digitális kapszulába zárt tudás

Digitális kapszulába zárt tudás Digitális kapszulába zárt tudás Mint ahogy az írás nem szorította ki a szót, a könyv az írást, ugyanígy nem csorbítja az oktatásban alkalmazott elektronika a tananyagot. Sőt, olyan elektronikus eszköz

Részletesebben

St. Elizabeth. Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez. Fábián Gergely

St. Elizabeth. Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez. Fábián Gergely St. Elizabeth U D OF F H NIVERSITY EBRECEN ACULTY OF EALTH NYÍREGYHÁZA MEDICINAE ET ACTA 1990 SOCIOLOGICA ACTA M S ED OC V OLUME 3. 2012 Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez Fábián Gergely Debreceni

Részletesebben

Gondolkodj okosan! Ajánló

Gondolkodj okosan! Ajánló Univ-01.qxd 2008.08.08. 9:20 Page 1 Felvonulók kérték A beöltözött és a városon keresztülvonuló diáktársaid, akiket egy ördögi francia rezesbanda kísért a bulikavalkádba, már most újra szeretnék, ha lenne

Részletesebben

SZTE Talent Press. www.sztehetseg.hu. 2013. I. szám. Az SZTE Tehetségpont disszeminációs és tudomány-népszerűsítő magazinja

SZTE Talent Press. www.sztehetseg.hu. 2013. I. szám. Az SZTE Tehetségpont disszeminációs és tudomány-népszerűsítő magazinja 2013. I. szám SZTE Talent Press Az SZTE Tehetségpont disszeminációs és tudomány-népszerűsítő magazinja www.sztehetseg.hu tamop_sztehetseg_magazin_1.sz_final_cmyk.indd 1 2013.04.16. 3:58:28 TARTALOM SZTE

Részletesebben

Lapszámunk tartalmából

Lapszámunk tartalmából publicisztika Lapszámunk tartalmából Csak weben olvasható cikkeink Az Egészségügyi Menedzserképző Központban június 10-én tartott Egészségügyi Emberi Erőforrás Fórumról szóló beszámolót Sándor Judit tollából

Részletesebben

itt van már a Mikulás!

itt van már a Mikulás! ÖNKORMÁNYZATI HETILAP I. ÉVFOLYAM 31. SZÁM 2013. december 6. itt van már a Mikulás! Aktív időskor Szombathelyen Januártól csökken az építményadó Újrakezdés hajléktalanoknak Önkormányz ati Hírek 2 2013.

Részletesebben

Hontalan vagyok, mert vallom, hogy a gondolat szabad, mert hazám ott van a Kárpátok alatt és népem a magyar.

Hontalan vagyok, mert vallom, hogy a gondolat szabad, mert hazám ott van a Kárpátok alatt és népem a magyar. 2 TARTALOMALOM Olvasmányok nyárra (Kiss Tamás) ELÕADÁSOKAZ ORVOSTUDOMÁNYI KAR MEG- ALAPÍTÁSÁNAK 90. ÉVFORDULÓJÁN Sarnyai Ákos: Miért a legjobb dolog a világon pécsi medikusnak lenni?; Bauer Miklós: 90

Részletesebben

DOKTORRÁ AVATÓ ÜNNEPSÉG

DOKTORRÁ AVATÓ ÜNNEPSÉG 2 TARTALOMALOM Doktorrá avató ünnepség (dr. Sümegi Balázs, dr. Szeberényi József) APTE ünnepi szenátusi ülése Tanévnyitó beszéd (dr. Lénárd László rektor) Kitüntetések, kinevezések ADoktori Tanács ülése

Részletesebben

Tartalom SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR DIPLOMÁSOK KÖRE HÍRLEVÉL

Tartalom SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR DIPLOMÁSOK KÖRE HÍRLEVÉL 1 Egy újabb év után Köszöntöm a kedves Olvasókat! Hírlevelünk idei utolsó számát nyitották meg. Remélem, segítségükre lesz, hogy továbbra is a JUGYU vérkeringésében érezhessék magukat. Ha ez nem lenne

Részletesebben

Felsőoktatás újratöltve

Felsőoktatás újratöltve Aktív ingyenes X. évfolyam 6. szám Felsőoktatás újratöltve Stratégia született az átalakítás jegyében Paradigmát kell váltani: a mennyiségi szemlélet felől a minőség irányába kell lépnünk, a hasznos szakokat

Részletesebben

Kultúra a nyárban és a tanévben. Kepes Nemzetközi Művésztelep. Már a weben is a Líceum TV műsora: h p://www.ektf.hu/liceumtv/onlinetv.

Kultúra a nyárban és a tanévben. Kepes Nemzetközi Művésztelep. Már a weben is a Líceum TV műsora: h p://www.ektf.hu/liceumtv/onlinetv. ... (.) Bolognai tanévkezdés Három és félezer elsőéves kezdte a tanévet Bologna szellemében Egerfood: új laborok Új laborokat adtak át nyáron a Regionális Tudásközpontban. A két különálló analitikai laboratóriumnak,

Részletesebben

Karácsonyi üdvözlet Újévi köszöntõ

Karácsonyi üdvözlet Újévi köszöntõ 2 Karácsonyi üdvözlet Újévi köszöntõ Tisztelt Kollégák, Kedves Munkatársak, Kedves Hallgatók! Megint eltelt egy esztendõ és szokás szerint számadást készítünk a búcsúzó évrõl. Olyan évrõl kell számadást

Részletesebben

XLII. Egyetemi Orvosnapok 2010. október 15-16.

XLII. Egyetemi Orvosnapok 2010. október 15-16. 2 TARTALOMALOM Orvosnapok: kitüntetések, elismerések Tanévnyitó az orvoskaron (Németh Péter dékán) A PTE tanévnyitó ünnepségérõl Aváros és az egyetem napja szeptember 1-je Az új dékáni vezetés Újonnan

Részletesebben