MUNKAVÁLLALÁS? VÁLLALKOZÁS? Folyamatosan induló szaktanfolyamok. gépjárművezetőket. Apróhirdetés. Budapesti székhelyű fuvarozó cég keres nemzetközi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKAVÁLLALÁS? VÁLLALKOZÁS? Folyamatosan induló szaktanfolyamok. gépjárművezetőket. Apróhirdetés. Budapesti székhelyű fuvarozó cég keres nemzetközi"

Átírás

1 76 Camion Truck&Bus 2012/12 Kaleidoszkóp Apróhirdetés A vállalkozási célú apróhirdetések alapegysége: 42x33 mm/3750 Ft+áfa (Több szöröse is lehet) Meg ren de lés: levél, telefon, fax ( s z e r k e s z t ő s é g ). Fizetés: a küldött csekken minden hó 20-ig, akkor a kö vet kező hónapban megjelenik. Tovább ra is té rí tés nélkül, ÁLLÁS maxi mum tíz sor ter jede lemben jelen tet jük meg: állás, jármű, köz ér de kű szak mai, iskolai, szer vezeti, ha tó sági hi r- de téseket, részvét nyil vání tást, sze mélyes tárgyak gyűj tését, cseréjét. Hirdetési ügyekben hívják a szerkesztőséget. Tel.: , MUNKAVÁLLALÁS? VÁLLALKOZÁS? Folyamatosan induló szaktanfolyamok TARGONCA, EMELÔGÉP, FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÔI OKJ-s bizonyítvánnyal és gépkezelôi jogosítvánnyal Telefon: / GÉPJÁRMÛVEZETÔ KÉPESÍTÔ IGAZOLVÁNY Munkavállaláshoz elôírt képesítés tehergépkocsi-vezetôknek és autóbusz-vezetôknek Telefon: / SZAKTANFOLYAMOK Árufuvarozó Autóbuszos és Taxis Vállalkozói Gépjármû ügyintézôi Veszélyesáru-szállító (ADR) Hulladékgyûjtô és -szállító Túlméretes szállítmány szakkísérô Telefon: / Kapcsolj rá! Budapest, Jászberényi út Telefon/fax: 06-1/ , 06-1/ Sofőrállást keresek furgonra A, B, C, E jogosítvánnyal, digitkártya (belföldi, külföldi), ADR, gyakorlattal. Belföld előny. Tel.: / éves gépkocsivezető többéves gyakorlattal heti egyfordulós olasz munkát keres. Tel.: / éves férfi, B, C, E kate góriás jogosítvánnyal, PÁV I., II. KKSZ, tartányos ADR vizsgával, 15 éves gyakorlattal bel földi sofőr állást ke re s Szegeden. Tel.: / Kevés gyakorlattal rendelkező nő C+E kategóriás jogosítványnyal, tachográf kártyával, TIR és PÁV II vizsgával, nemzetközi árufuvarozói négykezes munkát és munkatársat keres, olyat, akinek nem gond tudásának átadása, és nem dohányzik. Komolytalanok kíméljenek! Tel.: / éves sofőr B, C, E kategóriás jogosítvánnyal és gyakorlattal 7,5 tonnáig bezárólag, belföldön vagy külföldön munkát keres. Tel.: / Kamionsofőr C, E kate gó riás jogosítvánnyal, 22 éves vezetési ebből 5 év nemzetközi fuvarozási gyakorlattal állást keres. Tel.: / és / Fiatalember, egyetemi diplomával (művelődésszervező szak), számítógépes ismerettel (Word, Excel, Outlook, Photoshop), alap fokú német nyelvvizsgával, vi deo műsor készítő szakvizsgával, operatőri, tévés gyakorlattal, hitelügyintézői gyakorlattal és jogosítvánnyal állást keres. Mobil: / Kamionos negyvenéves gyakorlattal fullos autón dolgozna. Tel.: / B, C, E kategóriás jogosítvánnyal, PÁV II-vel, bel földi és nemzet közi árufuvarozói vizsgával, digitá lis kártyával, autószerelő szakmá val, gyakorlattal, sofőr munkát ke re sek. Tel.: / Közgazdasági szakközépisko lát végzett nő, kiegészítő közgaz da sági szaktanfolyammal, köny ve lői gyakorlattal, felhasználó szin tű szá mítógépes ismerettel (Win dows, Ex cel), fuvaros cégnél szerzett 3 éves gyakorlattal állást keres. Tel.: / Kamionsofőr A, B, C, E kategóriás jogosítvánnyal, PÁV1, belföldi és nemzetközi vizsgával, digitális kártyával, 35 éves gyakorlattal munkát keres, beugrás i s é rd eke l. Tel.: / év belföldi, 7 év külföldi gya korlattal CE, TIR, PÁV2 ka tegóriás, belföldön vagy külföldön munkát keres, beugrás is é rd eke l. Tel.: / Olyan európai kamionos fuva rozócéget keresek, amely Dél-Afrikába és -ban fuvaroztat, és sofőröket keres. Kérem, aki tud valamilyen pozitív információval szolgálni, jelentkezzen. Tel.: / Veszélyesáru-szállítási biztonsági tanácsadó vállal cégeknek, vállalkozóknak ADR szállítási tanácsadást. Tel.: / Profi kamionos hölgykollégát keresek négykézbe, uniós fuvarokra külföldi céghez, aki németül vagy angolul kiválóan beszél és károsszenvedélymentes. Tar tá lyos, silós gyakorlattal, digit kár tyával és személyautóval. Tel.: / éves budapesti kamionsofőr B, C, D, E karegóriás jogosítvánnyal, autószerelő szakmával, érettségivel, nagy vezetési és nemzetközi gyakorlattal garázsmester, gépkocsi előadó, belföldi vagy rövidtávú nemzetközi sofőri állást keres. Érdeklődni: / éves gépkocsivezető maximum 3 hetes uniós munkát vál lal (digitális kártya van). Tel.: / , / (belföldön) 36 éves kecskeméti férfi A, B, C, D, E karegóriás jogosítványnyal, belföldi, nemzetközi gyakorlattal nehézgép-kezelői jogosítvánnyal munkát keres Kecskemét és Szol nok környékén. Tel.: 06-70/ éves múlt ra vissza te kin tő au tó busz- és ha szon gép jár műszer viz ke res pre cíz, agi lis mun - ka e rőt a kö vet ke ző po zí ci ók ba: autóbusz-szerelő, fényező, autóel e k tr on ik a i m űs z er é s z. Tel.: 1/ , / Budapesti gépkocsivezető DJCB OK vizsgával, gyakorlat nélkül, belföldi viszonylatban állást változtatna. (CA, KCR) Tel.: / Budapesti székhelyű fuvarozó cég keres nemzetközi gépjárművezetőket C, E kategóriás jogosítvánnyal. Feltétel: ADR-vizsga, digitális tachográf kártya, 2 év nemzetközi gépjárművezetői, hűtő fuvarozási gyakorlat. Telefon: / APRÓHIRDETÉS

2 Kaleidoszkóp Camion Truck&Bus 2012/12 77 AZ INTERNATIONAL TRUCK & VAN & BUS & COACH OF THE YEAR SZERVEZET MAGYARORSZÁGI HIVATALOS LAPJA Camion Truck&Bus Az év haszongépjárműve 2012 pályázat kategóriagyőztesei az olvasók szavazatai alapján I. kategória Haszongépjármű 2 tonnáig VOLKSWAGEN CADDY EDITION 30 II. kategória Haszongépjármű 2 3,5 tonnáig IVECO ECODAILY 35S17LV SZERKESZTŐSÉG: 1141 BUDA PEST, MOGYORÓDI ÚT 127/B 1437 Bp., Pf. 310 TEL./FAX: OFFICIAL HUNGARIAN JOURNAL OF THE INTERNATIONAL TRUCK & VAN & BUS & COACH OF THE YEAR AWARDS INTERNETCÍME: CAMION TRUCK&BUS HASZONJÁRMŰ, ÁRU- ÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZAKLAP KIADJA: CAMION TRUCK&BUS A KIADÓ IGAZGATÓJA: KLÉZL MARINA IGAZ GATÓ: MOLNÁR ZOLTÁN SZERKESZTI: A SZER KESZTŐ BIZOTTSÁG FŐMUNKA TÁRS: PAPP ERZSÉBET MUNKA TÁR SAK: BALOGH JÁNOS, BALOGH MAGDI, BONCSÉR SÁNDOR, FEKETE ÁRPÁD, KISS BERTALAN, KŐFALUSI PÁL, DR. KŐFALVI GYULA, KRIVÁNSZKY ÁRPÁD, MERUK RÓZSA, OSCAR HOOG EN DOORN, ROSZPRIM LÁSZLÓ, TEKES ANDRÁS, TÓTH I. GÁBOR TERJESZTI: HÍRKER NEM ZETI HÍR LAP KERESKEDELMI RT. KIADÓI ÉS LAP TER JESZTŐI KFT., VALAMINT ALTERNATÍV TER JESZTŐK ISSN MEG NEM RENDELT KÉZIRATOKAT ÉS FOTÓ KAT NEM ŐR ZÜNK MEG ÉS NEM KÜLDÜNK VISSZA. KÖZÖLT CIKKEINK ÉS FOTÓINK ÁTVÉ TELE CSAK A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL LEHETSÉGES. HIRDETÉSEK SZERVEZÉSE: SZERKESZTŐSÉGBEN, PIXEL-X KFT. ( ), ÉS ALTERNATÍV SZERVEZŐKNÉL TÖRTÉNIK. SZER KESZTŐSÉ GÜNK JOG SZABÁLYBA ÜTKÖZŐ, ETIKAILAG KIFO GÁ SOL HA TÓ HIR DE TÉ SEK KÖZ- LÉSÉTŐL EL ZÁR KÓZIK, A MEGJE LEN TETETT HIRDE TÉ SEK TARTAL MÁ ÉRT FELELŐS SÉGET NEM VÁLLAL. OBSERVER BUDAPEST MÉDIA FIGYELŐ KFT. A LAPOT SZEMLÉZI AZ OBSERVER BUDAPEST MÉDIAFIGYELŐ KFT. TEL.: FAX: III. kategória Haszongépjármű 3,5 7,5 tonnáig MER CE DES-BENZ SPRIN TER 316 CDI/43 KA IV. kategória Haszongépjármű 7,5 12 tonnáig MAN TGL BL Megrendelőlap MEGRENDELÉSÉT, KÉRJÜK WEB OLDALUNKON (www.camiontruck.hu) TALÁLHATÓ ELŐFIZETÉSI LAP KITÖLTÉSÉVEL ÉS ELKÜLDÉSÉVEL TEGYE MEG! TERMÉSZETESEN FAXON, TELEFONON , ÉS LEVÉLBEN 1141 BUDAPEST, MOGYORÓDI ÚT 127/B CÍMRE IS JELEZHETI IGÉNYÉT! AZ ELŐFIZETÉSI DÍJ HAT HÓNAPRA 2970 FT (BRUTTÓ), TIZENKÉT HÓNAPRA 5940 FT (BRUTTÓ). A DÍJAK AZ ÁFÁT IS TARTALMAZZÁK! MEGRENDELEM A CAMION TRUCK&BUS CÍMŰ HAVONTA MEGJELENŐ LAPOT HAT HÓNAPRA TIZENKÉT HÓNAPRA PÉLDÁNYBAN V. kategória Haszongépjármű tonnáig VOL VO FE 6 2 VI. kategória Haszongépjármű 15 tonna felett MER CE DES-BENZ ACTROS 1851 LS CSEKKET KÉREK MEGRENDELŐ NEVE: SZÁMLÁT KÉREK VII. kategória Konstrukciós/terepes nehézjármű MAN TGS VIII. kategória Terepjáró, pick-up VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE CÍM: IRÁNYÍTÓSZÁM: CÍM: TELEFON: ALÁÍRÁS: FAX: DÁTUM: MEGRENDELÉSÉT ELKÜLDHETI FÉNYMÁSOLAT, FAX, FORMÁBAN IS IX. kategória Minibusz, midibusz 9 méterig, 9 főtől MIDICITY S 91 X. kategória Városi, elővárosi autóbusz CREDO CITADELL 19 HIRDETÉSEK (ZÁRÓJELBEN A HIRDE TÉ SEK OLDALSZÁMA TALÁLHATÓ) AGENTSPED KFT. (78) BURG SILVERGREEN (5, 7, 9) BURSATRANSPORT (B/III) CON VOY TRUCK SHOP (80) HUNGAROTRUCK KFT. (1) DÁVID PONYVA REKLÁM KFT. (10) DELTA-TRUCK KFT. (B/IV) FLOTT-TRANS KFT. (7) IVECO MAGYARORSZÁG KFT. (11) KNORR- BREMSE FÉKRENDSZEREK KFT. (13) KRONE GmbH (7) MAN KFT. (3) NiT HUNGARY (65) PROTRUCK KFT. (37) RENAULT TRUCKS HUNGÁRIA KFT. (B/II) SCHMITZ CARGOBULL MAGYARORSZÁG KFT. (13) SCHWARZMÜLLER KFT. (37) TITÁN RENT MAGYAR- ORSZÁG KFT. (5) VOLVO HUNGÁRIA KFT. (41) XI. kategória Helyközi / intercity autóbusz CREDO INOVELL 12 XII. kategória Turista-autóbusz SETRA S 431 DT Gratulálunk az eredményekhez, és reményünket fejezzük ki, hogy a korszerű, ember- és környezetbarát technika népszerűsítését ez az esemény is elősegíti! A szerkesztőség

3 78 Camion Truck&Bus 2012/12 Kaleidoszkóp ADR tanácsadó munkát keres túlméretes szállítmány kisérésére, saját gépjárművel. Tel.: / éves, megbízható, többéves nemzetközi tapasztalattal, jelenleg uniózó kamionos belföldi és/vagy nemzetközi munkát keres, hétvégi pihenővel. Székesfehérvár és környéke. Tel.: / Dél-pesti, 40-es, józan életű, meg bízható, pontos, B, C, E kategóriás, KCR-Hiab autódaru-kezelői végzettséggel rendelke ző, belföldi árufuvarozó állást változ tatna költözés miatt. JCB-OK vizs gával is rendelkezem. Gépkocsi-vezetői, ill. rakodógép-kezelői munkát keresek, sóder-, ho mokbánya, betonüzem előnyben. Tel.: / Nagy tapasztalatokkal rendel kező 50 éves nő, képesített könyvelői, középfokú raktárgazdálkodási, logisztikai ügyintézői végzettséggel, 20 éves raktárvetetői gyakorlattal állást keres. (20 év = 2 munkahely.) Tel.: / , 28 éves fiatalember, korlátozás nélküli belföldi és nemzetközi árufuvarozó vállalkozói vég - zet t séggel, bel- és külföldi munka kap csolatokkal, tapasztalatt a l, g y a k o r l a t t a l f u v a r o z ó - c é g vezetését, szakmai irányítását vállalja. JÁRMŰ Különleges technikai adottságokkal, megvételre ajánlom az FTF nyergest, 9 literes V6-os, turbo kompresszoros Allison motorral. 400 méteren kiválóan gyorsul. Tel.: / Csepel 700-ashoz ke resek (fixplatós, cementes, folyadékos, panel szállító) félpótkocsit es évek eshez ponyvát keresek. Tel.: / Eladásra kínált motorok: Az Ural M 62-es (1962) a veterán kiállítások állandó résztvevője (Old Timer kiállítás Syma csarnok). Muzeális minősítésű műszaki, forgalmi stb. Ár: Huf. Az MZ 250/ES Trophy (1971) szintén kiállítási darab, muzeális minősítés, stb. Ár: Huf Érd.: Mobil: / da rab 3 éves GF nye reg 1255 mm kap cso lá si ma gas ság ú vo n t a tó r a e l a d ó. Tel.: / SZOLGÁLTATÁS Épü let gé pész- és épí tész mérnökökből álló vállalkozás vállalná nor mál épü le tek, va la mint ipa ri, rak tár- és csar nok é pü letek mér nö ki ter ve zé sét épí té si en ge dély terv szin ten. Ér dek lő dés: TERMOTERV Bt. Tel.: / K am io n - é s a ut óm e nt é s : h e l ys z ín i g yo r sj av ít á s ( i g)! Bor so di Lász ló au tó sze re lő. Mo bil: / Angol magántanítást, nyelvvizsgára és érettségire való felkészítést vállal nagy tapasztalattal rendelkező dip lomás tanár. Tel.: / VEGYES Kamionosok! Mozgószerviz az ország egész területén. WE BAS TO EBER SPÄ CHER álló fûtések (12, 24 V), új és használt készülékek beszereléssel is eladók. Állófûtések és kamionok teljes körû elektromos javí tása a hét minden napján. Ké ke si Er nô, 2030 Érd, Mun ká csy Mi hály u. 91. Tel.: 06-23/ , / Álomszép, vérpezsdítő motorzene! V6, V8, V12, V16-os motorhangok CD-n. Csak benzinőrülteknek! Tel.: 06-46/ , ERNI Eladásra kínálom az alábbi kiadványokat: 1972/1973/1974 Bed ford 1975 Ford 1972 Dodge 1976 Saviem 1974 Berliet 1994/1999/2001 Renault 1994/1995/1999/2007/2008 Iveco, MAN, Volvo, Scania 1981 Kögel pótkocsi prospektusok (46 darab) Trucker Kamionos Magazin (11 darab) '70-es évekbeli USA autóprospektusok (13 darab) Képek ben. Érd.: / , GYŰJTŐ venne vagy cserélne az elmúlt évtizedekben készült képeket, kiadványokat, relikviákat a Hungarocamion, az ÉPFU, a BSZV és a Volán vállalatokról, illetve járműveikről. Kovács Tibor, 6100 Kiskunfélegyháza, Perczel Mór u. 54. Tel.: / , El a dó a Camion Truck&Bus összes lap ja től posz terek kel, mel lék le tek kel és az Autó mo tor kö zöt ti kiadásai. Tel.: / Nemzetközi Szállítmányozási és Vámkezelési Kft. Komplett nemzetközi és belföldi szállítmányozás, belföldi gyorsfutárszolgálat, fuvarozás és teljes körû vámügyintézés! 1097 Budapest, Vaskapu u. 6/a. 1/1. Postacím: 1458 Budapest, Pf. 83. Telefon/fax: , , , , APRÓHIRDETÉS

4 Kaleidoszkóp Camion Truck&Bus 2012/12 79 E havi rejtvényünk megfejtése teherautó specifikálással kapcsolatos. A ke resz t rejtvény meg fejtői között a Camion Truck&Bus 1/4 éves elő fi ze té sét sorsoljuk ki. Be kül dé si ha tár i dő: december 20. Novemberi meg fej tés: 1. Legújabb Cabover generáció 2. Cummins soros hathengeres motor 3. Kenworth K kétszáz. Nyer te sünk: Bojtár József (Szeged). HIRDETÔK LISTÁJA Agentsped Kft. 78. old. Nemzetközi szállítmányozás és vámkezelés. Burg Silvergreen 5., 7., 9. old. Trailers that save on carbon dioxide emissions with every trip BursaTransport Hátsó belső borító. A dinamikusan fejlődő európai fuvarbörze Convoy Truck Shop 80. old. Tehergépjárműkiegészítő tartozékok Dávid Ponyva Reklám Kft. 10. old. Tűnjön fel jobb színben! Delta-Truck Kft. Hátsó borító. Új generáció: Kögel Cool PurFerro minőség! Flott-Trans Kamion és Busz Szerviz 7. old. Volvo szerződött partner Hungarotruck Kft. 1. old. DAF FT XF ATe Az Ön nyereségessége a mi célunk Iveco Magyarország Kft. 11. old. Új Stralis Hi-Way a Truck of the Year 2013 cím birtokosa. Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. 13. old. Féken tartott lendület. Disztribútoraink Magyarországon. Krone GmbH 7. old. Cool Liner Douplex jéghideg marad a legforróbb helyzetben is. MAN Kft. 3. old. Gratulálunk az OXXO Energy Truck Race Team-nek! NiT Hungary 65. old. 12. Fuvarozó Vállalkozók Farsangi Bálja Üzletember-találkozó Protruck Kft. 37. old. Megbízható minőség, eredeti alkatrészekkel Renault Trucks Hungária Kft. Első belső borító. Renault Magnum Nyerő kombináció Schmitz Cargobull Magyaro. Kft. 13. old. Boldog.Karácsony. S.KI SOLID HD félkör alakú acélbillencs Schwarzmüller Kft. 37. old. Hívja területi képviselőinket! Titán Rent Magyarország Kft. 5. old. DAF XF /460 Euro V / EEV normál és mega vontatók bérbeadók Volvo Hungária Kft. 41. old. Az ikon újjászületett az új Volvo FH PEUGEOT EXPERT TEPEE TAXI A Németországban bemutatott, kimondottan taxi célú személyszállító változatot, a 7+1 személyes (2+3+3 üléses), hosszú (L2) változatból alakították ki. Az 5135 milliméteres jármű, pontosan 335 milliméterrel hosszabb, mint az L1-es változat. A különbség a hátsó tengely mögött érvényesül, jelen esetben 871 literes csomagtérként a kalaptartó alatt mérve. Erőforrásként a 2.0 HDi motorok legújabb, legerősebb változatát építették be, amely 163 lóerős teljesítményét percenkénti 3750-es fordulaton, míg 340 newtonméteres nyomatékmaximumát 2000-es fordulaton éri el. A sebességváltó 6 fokozatú, automatizált kapcsolású, opcióként légrugó is rendelhető. A taxi-csomag részét képezi a vajszínű egyenfényezés, a kétoldali tolóajtó, a tetőn lévő Taxi jelzés, belső visszapillantóba épített tarifakijelző, rádió-adóvevő, vészjelző, kétzónás klímaberendezés és a kilátást nem zavaró ablakfóliázás. INFORMÁCIÓK ÉS ÉRDEKESSÉGEK

5 CONVOY TRUCK SHOP Kiváló minôségû, európai uniós minôsítésû haszonjármûhóláncok minden méretben akár 30% kedvezménnyel! SOK SZÁZ FÉLE TERMÉKKEL VÁRJUK SZEMÉLYES VAGY TELEFONOS ÉRDEKLÔDÉSÜKET! ONVOY RUCK SHOP ONVOY 2 és 3 kg-os (töltetlen) gázpalack és hozzávaló 22 cm átmérôjû gázfôzô fej, valamint hôsugárzó fej; továbbá kemping gázfôzô, valamint nagy teljesítményû, piezogyújtós, hordozható gázfôzôkészülék és hozzájuk való gázpalack kedvezô áron! Kiváló minôségû, az ECE104-es szabványnak megfelelô, 5 cm széles fényvisszaverô csíkok ponyvás és dobozos autókra rendkívül kedvezô áron! Üzemanyag-lopásgátló bilincs 80-as, valamint 60-as tanksapkákhoz rendkívül kedvezô áron! Légkulcsfej nyomatéksokszorozó akciós áron, erôsített változatban is! A kifejtett kézi erôt megsokszorozza, így a leginkább beragadt kerékcsavar is könnyen leszedhetôvé válik, kizárólag kézi használatra alkalmas! RUCK SHOP CONVOY Kamion és tehergépkocsi-ablaktörlôk 60, 65, 70, 80, 90, és 100 cm-es hosszban, egyes méretekbôl ablakmosófúvókás változatban is, alacsony áron! TRUCK SHOP CONVOY TRUCK SHOP PÉCS SZENTLÔRINCI ÚT 15. TEL.: 72/ TEL./FAX: 72/ BUDAPEST ÓCSAI ÚT 1 3. TEL.: TEL./FAX: SZEGED, SZEGEDI LOGISZTIKAI KÖZPONT TEL./FAX: 62/ DEBRECEN BALMAZÚJVÁROSI ÚT 10. TEL./FAX: 52/ GYÔR BÉCSI ÚT 14. TEL./FAX: 96/

6

7 több van benne

MUNKAVÁLLALÁS? VÁLLALKOZÁS? Folyamatosan induló szaktanfolyamok. gépjárművezetőket. Apróhirdetés. Budapesti székhelyű fuvarozó cég keres nemzetközi

MUNKAVÁLLALÁS? VÁLLALKOZÁS? Folyamatosan induló szaktanfolyamok. gépjárművezetőket. Apróhirdetés. Budapesti székhelyű fuvarozó cég keres nemzetközi 76 Camion Truck&Bus 2012/11 Kaleidoszkóp Apróhirdetés A vállalkozási célú apróhirdetések alapegysége: 42x33 mm/3750 Ft+áfa (Több szöröse is lehet) Meg ren de lés: levél, telefon, fax ( s z e r k e s z

Részletesebben

RENAULT MAXITY KONSTRUKCIÓS SIKER OLASZORSZÁGBAN ÉS PREMIUM SÖRÖS FLOTTA SVÁJCBAN RENAULT AZ ÉV KERAX TEHERAUTÓJA OROSZORSZÁGBAN.

RENAULT MAXITY KONSTRUKCIÓS SIKER OLASZORSZÁGBAN ÉS PREMIUM SÖRÖS FLOTTA SVÁJCBAN RENAULT AZ ÉV KERAX TEHERAUTÓJA OROSZORSZÁGBAN. 74 Camion Truck&Bus 2011/2 Kaleidoszkóp RENAULT AZ ÉV KERAX TEHERAUTÓJA OROSZORSZÁGBAN A Renault Trucks építőipari kínálatának ékköve nyerte el Az év teherautója címet Oroszországban, a 33 tonnánál nagyobb

Részletesebben

Kapcsolj rá! Kamionosok! nemzetközi és belföldi gépjármûvezetôket C, E kategóriás jogosítvánnyal. ADR-vizsga elônyt jelent.

Kapcsolj rá! Kamionosok! nemzetközi és belföldi gépjármûvezetôket C, E kategóriás jogosítvánnyal. ADR-vizsga elônyt jelent. 120 CAMION TRUCK&BUS 2008/5 KALEIDOSZKÓP Apróhirdetés ÁLLÁS l Vállalkozó munkát keres Peugeot transzporterrel. A transzporter rakodási területe: 3,705 m hosszú és 1,932 m magas, 13 m 3 raktértérfogatú.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 4710 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XI. ÉVFOLYAM 130. SZÁM 2005. NOVEMBER 11. TARTALOM 41047

Részletesebben

19. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal

19. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök 19. szám Ára: 250, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2008. (II. 7.) Korm. r. A Kor mány nak a köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek kel össze

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. április 5. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/14. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Kunszentmiklós

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal 2006/42. HATÁROZATOK TÁRA 447 Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ 42. Ára: 378, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2149/2006. (IX. 4.) Korm. h. Az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Koreai Köztársaság kö zött

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 3170 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XI. ÉVFOLYAM 40. SZÁM 2005. ÁPRILIS 11. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat 124. szám TARTALOMJEGYZÉK 82/2007. (IX. 22.) GKM r. A föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról szóló 96/2003.

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Ny.sz.: 1020V02 VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! A VICTORIA Lakásbiztosítás Alap, Bővített és Callisto csomagjai megoldást nyújtanak az előre nem látható, hirtelen

Részletesebben

Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Feltétel Multi Help Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Je len fel té te lek ér vé nye sek az UNIQA Biztosító Zrt. (székhelye: 1134 Buda - pest, Róbert Károly krt. 7074. a továbbiakban: biztosító) se

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek 9. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 9/2007. (I. 26.) GKM r. Az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia átvételének szabá

Részletesebben

- Kistarcsai Híradó A VÁROS HÍREI Ok tó ber 23-án vá ros hoz mél tó mó don ün ne pel tek Kistarcsán Az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc 51. év for du ló ján dél előtt 10 órá tól ün - ne pi prog

Részletesebben

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004)

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004) 424 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám 17) Az ajánlatkérõ jelen ajánlattételi felhívásban megadott - nál elõbbi befejezést (mûszaki elõteljesítést) elfogad.

Részletesebben