AZ EURO-LOG LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT. TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZŐ BEMUTATÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EURO-LOG LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT. TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZŐ BEMUTATÁSA"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány AZ EURO-LOG LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT. TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZŐ BEMUTATÁSA Készítette: Bertalan Csilla Budapest,

2 Tartalomjegyzék 2. A LOGISZTIKA FOGALMÁNAK ÁTTEKINTÉSE A logisztika eredete A logisztika fogalma A logisztika jellemzői A KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁS A közúti árufuvarozás jellemzői Közúti fuvarozás az Európai Unióban Változások a közúti fuvarozásban Magyarországon SZÁLLÍTMÁNYOZÓK ÉS LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓK AZ EURO-LOG LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT. BEMUTATÁSA A cég helyzete az Európai Unióhoz való csatlakozás után Az Euro-Log Kft. tevékenysége Az Euro-Log Kft. tevékenységének folyamata ÉSZREVÉTELEIM A MUNKAVÉGZÉS SORÁN Az akvizíció Az ajánlat Árajánlat a Bio Befőtt Rt. és a Köt-Szer Kft. részére A megbízás tartalma Megbízás a Bio Befőtt Rt. és a Köt-szer Kft. részéről A fuvarszervezés A Bio Befőtt Rt. és a Köt-Szer Kft. megbízásainak fuvarszervezése Kontrolling EGYÉB ÉSZREVÉTELEK, TAPASZTALATOK ÖSSZEGZÉS

3 9. FORRÁSOK MELLÉKLETEK JEGYZÉKE MELLÉKLETEK

4 1. Bevezetés Dolgozatom alapjául azt a vállalatot választottam, ahol szakmai gyakorlatomat töltöttem. Ezt a 15 hetet mindenképpen egy olyan vállalatnál szerettem volna elvégezni, amely gyakorlati ismereteket nyújt számomra, segít belelátni a logisztikai folyamatok valós mivoltába, és ahol felelősségteljes munkámmal én is részt vehetek a cég tevékenységében. Így sikerült elhelyezkednem az Euro-Log Logisztikai Szolgáltató Kft.-nél, ahol a gyakorlati idő alatt olyan ismeretekre tehettem szert, melyek szervesen kapcsolódnak a Külkereskedelmi Főiskola Logisztika szakirányán tanultakhoz. Szakdolgozatom inkább a gyakorlati dolgokra mutat rá, főleg a szakmai gyakorlaton szerzett tapasztalatokra alapoz, így munkámban a logisztikai folyamatok elemzésére fektetek hangsúlyt, elméleti és gyakorlati elemeket ötvözve. A dolgozat az Euro-Log Logisztikai Szolgáltató Kft. tevékenységéről szól, arról, hogy hogyan bonyolódik le egy ügylet, melyben én is részt vettem, és amelyben sok segítséget kaptam munkatársaimtól. Ezen tapasztalatok alapján mutatom be a cégnél zajló folyamatokat, a vállalat struktúraváltásának eredményeit az Európai Unióhoz való csatlakozás után. Mivel az Euro-Log Logisztikai Szolgáltató Kft. közúti szállítmányozással foglalkozik, érdemesnek tartom összefoglalni magának a logisztika fogalmának tartalmát, a közúti szállítmányozás mibenlétét, illetve azt, hogy mi jellemez egy logisztikai szolgáltatót. A cégbeli struktúraváltás Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozását megelőzően történt, fontosnak tartom, hogy kitérjek az EUcsatlakozás hatásainak elemzésére is a közúti szállítmányozókra vonatkozólag, illetve arra, hogy a csatlakozás milyen változásokat hozott az Euro-Log Kft. számára. Szeretném bemutatni a vállalat tevékenységét, szolgáltatásait, hogyan bonyolódik le egy ügylet a megbízás beérkezésétől a számlázásig. Igyekeztem arra törekedni, hogy dolgozatomban a vállalat tevékenységeit ne csak elméleti síkon jelenítsem meg, ezért ahol lehetett, próbáltam példával bemutatni a 5

5 folyamatok lebonyolítását. Hangsúlyozni próbáltam azokat a folyamatokat, részleteket, amik problémát hordoznak magukban egy-egy feladat megoldásánál. Ehhez két megbízást is alapul veszek, mert a két feladat között alapvető különbségek vannak, mindegyik más problémakörhöz tartozik. A felvetődött akadályokra igyekeztem megoldással is szolgálni. 6

6 2. A logisztika fogalmának áttekintése Mielőtt bemutatnám az Euro-Log Logisztikai Szolgáltató Kft. tevékenységi körét, fontosnak tartom, hogy kitérjek a logisztika kialakulására, jelentésére, feladataira, funkcióira A logisztika eredete A logisztika jelentését tekintve a görög logo, a latin logik és a francia loger szavakból származik. A szó mindhárom nyelven hasonló jelentéssel bír, a gondolkodás, számítás, szállásadás fogalmát takarja. Gyakorlati gyökerei az ókorba nyúlnak vissza, a logisztika a hadseregben alakult ki, innen került át később a polgári gazdasági életbe. A katonai utánpótlás logisztikai biztosításának lényege a matematikai illetve logikus gondolkodás és cselekvés azzal a céllal, hogy a fegyveres erők részére a megfelelő, előre meghatározott időpontban az alkalmazás helyén rendelkezésre álljanak a szükséges eszközök, azaz a fegyverek, lőszerek, járművek, üzemanyagok, alkatrészek, valamint az élelem, ruházat, gyógyszerek, egészségügyi és műszaki szolgáltatások. A logisztika kialakulása az ókori görögökhöz kapcsolódik, akik a pénzügyi ellenőröket nevezték logisztáknak, azaz számításban jártasaknak. A római illetve bizánci birodalmakban már jelentősebb hangsúlyt fektettek a katonai feladatokra élelemről való gondoskodás, készletek képzése, elszállásolás, a hadsereg felfegyverzése és zsolddal való ellátása. A 18. században jelentősen megnőtt a hadseregek létszáma, így az ellátás problémája mind inkább a középpontba került, mivel a raktárkészletek növekedése akadályozta a csapatok mozgékonyságát, tehát még nagyobb szervezettségre, összehangoltságra volt szükség. A. H. Jomini, Napóleon tábornoka 1838-ban írt művében a logisztikát a hadtudomány harmadik ágának nevezte a stratégia és a taktika mellett. A logisztika szerepe a hadtudomány fejlődésével egyre nőtt, a II. világháborúban az amerikai hadsereg csupán 30 százaléka vett részt a közvetlen harcokban, a többség logisztikai feladatokat látott el. 7

7 2. 2. A logisztika fogalma A logisztika terjedésével egyre inkább bővült a szakirodalma is. A szakirodalom sokféle definícióval szolgál. Ezek a logisztikáról alkotott különböző nézeteket mutatják be, melyek a következő definíciókból is kirajzolódnak. 1 A logisztika feladata az alapanyag-beszerzéstől a végső fogyasztásig terjedően az anyagáramlásban előforduló összes szállítási, rakodási, tárolási tevékenység szervezése, ellenőrzése azzal a céllal, hogy az áramlásban lévő anyag időben és a legkisebb ráfordítással jusson a megfelelő helyre. Ballou R. N.: Business Logistics Management Prentice Hall, A következő definíció már kihangsúlyozza a feladatok komplexitását, az egyes részfeladatok összefonódását, valamint a legfontosabb funkciót, a költségminimalizálást: A logisztika úgy definiálható, mint a megfelelő termékek megfelelő helyre való biztonságos eljuttatása a megfelelő időben és költségek mellett. Ez magában foglalja az ellátási ciklus alatt az alapanyagok mozgását és tárolását, az üzemen belül a félkész termékek és az elosztási rendszerben megjelenő késztermékek folyamatközi mozgását és tárolását. Williams, J. M. Nemzetközi Logisztikai Kongresszus 2 Az alábbi definíció még több részfolyamatot és kiegészítő funkciót foglal magában: A logisztika a nyersanyagok, félkész termékek, késztermékek hatékony áramlásának tervezését, megvalósítását, ellenőrzését szolgáló tevékenységek összessége, integrációja. Ezen tevékenységek magukban foglalják a vevőszolgálatot, a kereslet előrejelzését, az elosztást, a készletgazdálkodást, az anyagmozgatást, a 1 Halászné Sipos Erzsébet: Logisztika, 1998., oldal 2 Halászné Sipos Erzsébet: Logisztika, 1998., oldal 8

8 szállítást, a termelésprogramozást és az ezekhez kapcsolódó egyéb tevékenységeket is. Whinney-Ernst: Corporate Profitabily and Logistics, Innovative Guidelines for Executives Council of Logistics Management, Illionis, A kirsch-i definíció szerint pedig a logisztika nem szűkíthető le csak az anyagáramlásra, személyek és információk ugyanúgy lehetnek az áramlási folyamat tárgyai: A logisztika az energiának, az információnak, a személyeknek és különösen az anyagoknak (alapanyagok és késztermékek) az egyes rendszeren belüli és rendszerek közötti áramlásának alakítása, irányítása, szabályozása és megvalósítása. Kirsch, W.: Betriebswirtschaftliche Logistik, Wiesbaden 2 Halászné Sipos Erzsébet szavaival élve a logisztikát ma már célszerű a legtágabban értelmezni, napjaink elméleti és gyakorlati megközelítését alapul venni a logisztika meghatározásában: A logisztika menedzsmentszemlélet, amely áramlási folyamatok alapvetően anyagok (alapanyagok, félkész- és késztermékek), energia, információk és személyek egyes rendszereken belüli és/vagy rendszerek közötti áramlásának tervezésére, szabályozására, megvalósítására irányul, és amelynek célja a teljes áramlási folyamathoz járuló optimális összköltség és vevőkiszolgálási színvonal elérése. Halászné Sipos Erzsébet: Logisztika, 1998., 33. oldal A logisztika jellemzői A megelőző definíciók alapján a logisztika legfontosabb jellemzőit, feladatait, funkcióit a következőképp foglalhatjuk össze: A logisztika tárgya: anyagok (nyersanyagok, félkész termékek, késztermékek), energia, személyek, információk. 9

9 A logisztika feladatai, funkciói: - anyagok mozgatása, szállítása, tárolása, raktározása - készletgazdálkodás, készletvezetés - termeléstervezés - a fenti feladatok ellenőrzése és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása - költségoptimalizálás - határidők betartása (átfutási idők lerövidítése) - vevői igények figyelembe vétele - kereslet előrejelzése. A fentieken kívül fontos feladata még ezen tevékenységek integrációja, illetve zavartalan kapcsolódásuk megteremtése, biztosítása. A logisztika polgári alkalmazásán belül kialakultak speciális alkalmazások, például: Szakterülete szerint: - beszerzési logisztika, - termelési logisztika, - értékesítési logisztika, - hulladékkezelési logisztika, - kereskedelmi logisztika, - marketing logisztika. Gazdasági iparágak szerint: - ipari logisztika, - mezőgazdasági logisztika, - közlekedési logisztika, - oktatási logisztika, - banki logisztika. A fenti szakterületek az adott szegmensek speciális tulajdonságait is figyelembe veszik, de természetesen a logisztika alább felsorolt általános jellemzői minden részterületen jelen vannak: Rendszerszemlélet Folyamatorientáltság 10

10 Keresztmetszeti funkció Összköltség-szemlélet (Teljes költség koncepció) Törekvés a magas színvonalú vevőkiszolgálásra. 2 Rendszerszemlélet A logisztikát a rendszerszemlélet jellemzi, a logisztikai folyamatok rendszerekben és rendszerek között zajlanak. A rendszer valamely meghatározott cél elérésére, vagy valamely feladat megoldására tudatosan kiválasztott, meghatározott funkciójú elemek, valamint az ezek között fennálló kapcsolatok rendezett halmazából álló együttes. (Felföldi L.) 3 Az elemek a rendszer legkisebb egységei, de nem elég csupán ezen elemek megfelelő működésére figyelni, hanem az elemek közötti kapcsolatokat (anyag-, energia-, információáramlás) is biztosítani kell. A kapcsolat lehet belső, tehát a rendszer elemei közötti kapcsolat, illetve külső, azaz a rendszer és környezete közötti kapcsolat. A rendszer környezetbe ágyazva működik, inputokat vesz fel a környezetből, amiket átalakít, majd a folyamat végén outputként kibocsátja őket ugyancsak a környezet számára. A rendszerszemlélet szerint ahhoz, hogy egy rendszert megismerjünk, nem elég az egyes elemeket ismernünk, hanem a köztük lévő kapcsolatokat, összefüggéseket is át kell látnunk. Nem az egyes elemek kifogástalan működése a cél, hanem a teljes rendszer zavartalan összhangja. A rendszerszemlélet összefüggésekben való gondolkodásra késztet, hiszen az elszigetelt gondolkodás az egyik alrendszernél költségcsökkenést eredményezhet, de egy másik alrendszernél költségnövekedéshez vezethet, ezzel növelve az egész rendszer költségeit. 3 Dr. Prezenszky József: Logisztika, 1995., 38. oldal 11

11 Folyamatorientáltság A folyamatorientáltság felhagy a korábbi statikus gondolkodás és cselekvés elveivel. Feltételezi az egyedi folyamatok logikus egymásutániságát, melyek így teljes folyamatot alkotnak, és a meghatározott cél elérését szolgálják. Figyelembe veszi, hogy az egyes részfolyamatoknál a teljesítményt és a költséget csak olyan mértékben optimalizálja, amíg az a teljes folyamat optimumát szolgálja. Azokat a pontokat, ahol a folyamat részrendszerei összekapcsolódnak, csatlakozási (vagy kapcsolódási) helyeknek nevezzük. A logisztikai folyamatokban a zavartalan működést ezen csatlakozási helyek áthidalásával lehet megvalósítani. Ha két részrendszer csatlakozása nem megfelelő, zavar támad a rendszerben, ami idő- és költségveszteséget eredményez. A logisztikai rendszerben alapvetően a következő áramlási folyamatok vannak jelen: az anyag- és termékáramlás, az információáramlás, az okmány-, valamint a pénzáramlás. A fő áramlási folyamat az anyagáramlás, mellyel együtt kezelve a többi áramlási folyamatot, megteremthetjük a sikeres logisztikai menedzsment feltételét. A folyamatorientáltság megvalósításához nélkülözhetetlen a folyamatokhoz kötődő felelősség szabályozása és a folyamatok menedzselése. Ezzel együtt egyre inkább előtérbe kerül az időfaktor, a teljes folyamatok lebonyolításának időigénye, ami az idővel való takarékosságot hangsúlyozza. Keresztmetszeti funkció A logisztika interdiszciplináris, azaz számos gyakorlati- és tudományterületet fog át. Egy rendszeren belül a logisztika minden más területtel közvetlenül vagy közvetve kapcsolatban áll. Ebből a keresztmetszeti funkcióból következik, hogy a logisztikai feladatokat sokoldalúan képzett szakemberek végzik, gyakran team-munka formájában jelenik meg. 12

12 Összköltség-szemlélet (Teljes költség koncepció) Az összköltség-szemlélet azon alapszik, hogy a folyamat összköltségét az egyes logisztikai részfolyamatokhoz rendelhető költségek együttesen adják. Az egyes részfolyamatok szorosan kapcsolódnak egymáshoz, így költségeik is kölcsönhatásban vannak egymással. Gyakori jelenség a részterületek olyan egymásra hatása, mely szerint az egyik terület költségcsökkenése egy másik területen költségnövekedést okoz, vagy fordítva. Ez az úgynevezett átváltás, vagy trade-off hatás. Ebből következően az egyik logisztikai területen bekövetkező költségcsökkenés csak akkor tekinthető az egész folyamatra értelmezhető költségcsökkenésnek, ha az nem okoz egy másik logisztikai részterületen egyidejűleg a csökkenés mértékét meghaladó költségnövekedést. A logisztika feladata a költségek optimalizálása, az ennek érdekében végrehajtott költségcsökkentésnek természetesen csak akkor van értelme, ha nem rontja a vevőkiszolgálás színvonalát. Törekvés a magas színvonalú vevőkiszolgálásra A piaci versenyben a vevőkiszolgálás színvonala egyre inkább előtérbe került, jelentősége egyre inkább számottevő, hiszen a logisztikai szolgáltatás minősége a vevőkiszolgálás színvonalán keresztül válik érzékelhetővé a piacon. 13

13 3. A közúti árufuvarozás A közúti árufuvarozás jellemzői A közúti árufuvarozás technikai kialakulása óta folyamatosan fejlődik, egyre jobban kiszorítja a vasúti fuvarozást. Az 1930-as években a különböző árutovábbítási módok között még jellemző volt a munkamegosztás, mára ez jelentősen eltorzult, Magyarországon jelenleg az árufuvarozás több mint 65 %-a közúton bonyolódik le. Ez azzal magyarázható, hogy a vállalatok igénylik a kiszolgálás színvonalának növelését, tehát a közúti és vasúti fuvarozást összehasonlítva a közúti fuvarozás esetén kisebb az esélye az árusérülésnek, kiszámíthatóbb a kiszolgálási határidő, nem kell menetrendhez alkalmazkodni (kivéve gyűjtőforgalom esetén), illetve az áru átrakás nélkül juthat el a feladótól a címzetthez, a dézsmálás lehetőségét is jelentősen csökkentve ezáltal. A logisztika térnyerésével a vállalatoknak, termelőknek elegendő annyi alapanyagot, félkész illetve készterméket előállítaniuk, amit gazdaságosan, egy kamionnal el tudnak fuvaroztatni a közúti szállítmányozókkal, nem kell megvárni, amíg egy vonatnyi mennyiség összegyűlik. A közút mellett szól az is, hogy közúton az áruk széles körét lehet fuvarozni. Vasúton például egyes veszélyes árukat egyáltalán nem lehet fuvarozni, mint például az erősen gyúlékony termékeket, illetve a túlméretes áruk fuvarozása is nehezen megoldható. Mindkét esetben könnyebb megoldást kínál a közúti árufuvarozás, természetesen a megfelelő előírások betartása mellett, illetve útvonalengedéllyel. A közúti árufuvarozás legnagyobb hátránya, hogy ez a legkörnyezetszennyezőbb fuvarozási mód, ezért igyekeznek egyre kisebb önsúlyú, egyre kisebb zajjal működő és egyre kevesebb káros anyagot kibocsátó járművet tervezni. Erre jelenthet még megoldást a közút vasúti (ROLA) illetve vízi fuvarozással (RORO) történő kombinálása. 4 Erdélyi Kálmán; Nikischer József; dr. Tátrai Anna: Nemzetközi szállítmányozás, Első kötet, Magyar Közlekedési Kiadó, 2002., oldal 14

14 Hátrányként tartjuk számon azt is, hogy az utakat a közlekedés többi szereplőjével közösen használja, aminek következtében korlátozásokat, tiltásokat írnak elő a közúti fuvarozásra, mint például a hétvégi, nyári, éjszakai korlátozások, vagy az ünnepnapok. Emellett be kell tartani a vezetési és pihenőidőt is. Ezt szabályozza az AETR, a nemzetközi közúti árufuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás. Ez alapján egy gépkocsivezető egy munkanap alatt legfeljebb 9 órát vezethet, 4 és fél órás vezetés után kell 45 perces pihenőt tartania, mely helyettesíthető 4 és fél órás vezetési időn belüli 15 perces szünetekkel. Az utak állapota országonként különböző, általában túlzsúfoltak, így ez olykor hosszú várakozást igényel, főleg a határok közelében. A tengelyterhelés és az utak minősége is eltérő az egyes országokban, így az útvonal megtervezése is pontos előmunkát igényel. Nagyon nagy probléma a közúton a balesetveszély, mely akkor fokozódik, ha a gépkocsivezető nem tartja be a pihenőidejét, így reakcióideje csökken. Ugyanilyen balesetforrást jelentenek a vasúti átkelők is Közúti fuvarozás az Európai Unióban Már a Római Szerződés is tartalmazta a közös szabályok létrehozásának igényét a nemzetközi és az átmenő forgalomra. Hivatalosan 1993-tól, ténylegesen azonban 1995-től vált liberalizálttá a közúti fuvarpiac az Európai Unióban. Az Európai Unió közlekedéspolitikáját a Fehér Könyv foglalja össze, melyet szeptember 12-én fogadott el az Európai Bizottság. A Fehér Könyv szabja meg a közlekedéspolitika irányelveit, fejlődését. Célja a gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi szempontból fenntartható, egyensúlyban lévő közlekedési rendszer létrehozása. Emellett cél az úthálózatok összekapcsolása, a periféria felzárkóztatása. A mobilitás növelésével párhuzamosan a közlekedési szolgáltatások minőségén is javítani kell, nem elég fejleszteni az infrastruktúrát, hanem optimalizálni is kell a 15

15 rendszert. Gondot okoz, hogy a közlekedési ágazatok nem fejlődtek ugyanolyan ütemben, és az arányuk is igencsak eltér egymástól. A vasútvonalak és a közúthálózat szempontjából, valamint a biztonság növelésének érdekében nagyon fontos a Transz-Európai Hálózat további fejlesztése. A közúti fuvarozási mód a leginkább balesetveszélyes, ezért az utak minőségének javítása elsődleges feladat főleg az újonnan csatlakozott országok esetében. Az Európai Unió több területet és célt jelölt ki Magyarország számára a közlekedési rendszer fejlesztésére. Ezek a célok közé tartozik a Transz-Európai Hálózat keretében történő, országhatártól országhatárig nyúló, észak-déli és kelet-nyugati irányban kiterjedő, a főváros forgalmát jelentősen csökkentő úthálózat kiépítése, aminek segítségével az ország bármely pontjáról a legközelebbi autópálya fél órán belül elérhető lenne. Ezáltal egy Lengyelországot, Szlovákiát, Magyarországot, Horvátországot és Bosznia-Hercegovinát összekötő közlekedési folyosó jönne létre, melynek köszönhetően javulna a közúti fuvarozás, az utak minősége, ebből kifolyólag pedig csökkenne a balesetveszély. Emellett a káros anyagok kibocsátásának csökkentése, a zajterhelés mérséklése, vagyis a környezet megóvása is fontos célkitűzése a Fehér Könyvnek Változások a közúti fuvarozásban Magyarországon Magyarországon a közúti árufuvarozási tevékenység liberalizációja már a csatlakozás előtt megtörtént a nemzetközi fuvarozás kivételével, de a csatlakozás után ezen tevékenység végzése is szabaddá vált országunk számára. Korábban az egyes országok közlekedéspolitikai és piacvédelmi okokból kontingenseket vezettek be az idegen országbeli nagy teherbírású járművek forgalmára. Ennek következtében hazánkban is csak azok a fuvarozók végezhettek nemzetközi fuvarozást, akik rendelkeztek közlekedési engedéllyel. Ezt a rendszert a csatlakozás után megszüntették, nincs szükség azóta ilyen jellegű engedélyre, a 16

16 fuvarozónak csupán a közösségi engedélyt, az EU-licence-t kell megszereznie. Ugyanakkor a közösség egy hármas feltételrendszert támasztott a fuvarozókkal szemben, ami magában foglalja, hogy minden fuvarozónak meg kell felelnie a jó hírnév követelményének, megfelelő pénzügyi háttérrel kell rendelkeznie, valamint birtokában kell lennie a megfelelő vizsgáknak, melyek a szaktudását bizonyítják. A csatlakozási tárgyalások során sikerült elérnünk, hogy a kölcsönös elismerés elve alapján a közösség országaiban elfogadják a Magyarországon szerzett vizsgákat a fuvarozók esetében, illetve a járműveket sem kellett újra levizsgáztatni. A szociális szabályokat, melyek a közlekedés biztonságát segítik elő, mint például a vezetési és pihenőidőkre vonatkozó előírások, Magyarország már a csatlakozás előtt is alkalmazta. Mivel a magyar közúti fuvarozóknak átmeneti időt szerettünk volna biztosítani az új versenyfeltételekhez való alkalmazkodásra, a csatlakozási tárgyalások során derogációt kértünk a kabotázs forgalom (ha egy idegen fuvarozó végez belföldi fuvarozást egy ország két pontja között) tekintetében. Ennek eredményeként a csatlakozást követő három évben a kabotázs forgalom kétoldalú engedélyek alapján történik. Ezt követően további két évig az átmenet meghosszabbítható, ha ezt a tagállamok külön kérik. Az ötéves időszak lejárta után is van arra lehetőség, hogy a nagymértékű kabotázs tevékenység miatt kialakuló piaci válság esetén védőintézkedéseket alkalmazzanak a tagállamok. A magyar úthálózat nagy részben nem felel meg az uniós tengelyterhelési előírásoknak, ezért 2008-ig engedélyezték a tehergépjárművekre vonatkozó díj- és útvonalengedély-rendszer fenntartását. Ez az átmenet nem vonatkozik azokra a gyorsforgalmi utakra és a felújított útszakaszokra, melyek megfelelnek a 11,5 tonnás tengelyterhelési követelménynek. Az átmenet előnye, hogy a túlsúlyos járművek forgalmából adódó útfenntartási többletköltségeket útfejlesztési célokra tudjuk fordítani ig a 25 tonna össztömeget meghaladó járművekre a közösségi adószint 65%-át kell fizetnie azoknak a fuvarozóknak, akik csak Magyarország területén végeznek fuvarozási tevékenységet. 17

17 A harmadikországos fuvarozáshoz szükséges engedély (CEMT 5 -engedély) továbbra is létezik, azaz ha egy magyar fuvarozó az Európai Unió valamelyik tagállamából akar fuvarozni egy nem uniós országba, akkor rendelkeznie kell CEMT-engedéllyel. Fontos kiemelni, hogy Olaszországból kisautókkal nem végezhető harmadikországos fuvar nem EU-tagországba. Ugyancsak fontos változás a vámhatárok megszűnése az Európai Unió tagországai között. Ezáltal felgyorsult a fuvarozás, nem kell a határokon várakozni, növekedett a fuvarozási kapacitás, illetve az adminisztrációs terhek is csökkentek. 5 CEMT: Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája 18

18 4. Szállítmányozók és logisztikai szolgáltatók 6 A szállítmányozói szakma kialakulásában jelentős szerepe volt a fuvarozóknak. A szakirodalom szerint fuvarozónak nevezzük azt a természetes vagy jogi személyt, aki a fuvarozási szerződés alapján fuvarozói díj ellenében a küldeményt eljuttatja rendeltetési helyére és kiszolgáltatja a címzettnek. A fuvarozók megbízhatósága azonban sok esetben megkérdőjelezhető, ezért egyre inkább olyan közvetítőket kapcsoltak be egy fuvarozási feladat végrehajtásába, akik széles körű földrajzi, közlekedési, fuvarozási, stb. ismeretekkel rendelkeztek, így a küldemény a lehető leggyorsabban, legbiztonságosabban, leggazdaságosabban jutott el rendeltetési helyére. Ezek a közvetítők lettek a szállítmányozók, akik a szállítmányozási szerződés értelmében saját vagy megbízójuk nevében, de megbízójuk számlájára kötelesek a küldemény továbbításához szükséges szerződéseket megkötni. Különbség a fuvarozó és a szállítmányozó között, hogy a fuvarozó csak saját érdekeit képviselheti, míg a szállítmányozó megbízója érdekeit is köteles érvényre juttatni. A szállítmányozók saját fuvareszközeikkel fuvarozhatnak is, ilyenkor fuvarozó módjára felelnek az általuk végzett munkáért. A fuvarozók ezzel szemben nem vonhatók felelősségre szállítmányozóként, csak fuvarozói felelősség terheli őket. Mint említettem, a szállítmányozók széles körű ismeretekkel rendelkeznek a fuvarozás területén, ismerik a fuvarpiacot, a fuvarozási tendenciákat, sajátosságokat. Egy szállítmányozó bekapcsolása a fuvarozási feladatba jelentős megtakarításokat tesz lehetővé, ez a legnagyobb előnye. Az éves keretszerződések által nagy mennyiségeket tudnak alacsony áron eljuttatni rendeltetési helyükre. Napjainkban a szállítmányozók egyre szélesebb körű többletszolgáltatást nyújtanak, ami arra vezethető vissza, hogy egyre inkább szükségessé vált tevékenységük bővítése, a költségoptimalizálás, illetve a rendszerben való gondolkodás. Így a hagyományos szállítmányozói tevékenység mellett egyre több logisztikai szolgáltatás jelenik meg a szállítmányozók tevékenységei között, mint például a raktározás, csomagolás, komissiózás, vámkezelés, kárrendezés, stb. Ezáltal azonban még nem válik 6 Erdélyi Kálmán; Nikischer József; dr. Tátrai Anna: Nemzetközi szállítmányozás, Első kötet, Magyar Közlekedési Kiadó, 2002., oldal, oldal 19

19 logisztikai szolgáltatóvá egy szállítmányozó, csak akkor, ha beépül egy megbízó termelési, beszerzési vagy értékesítési, vagy mindezeket átfogó logisztikai rendszerébe. A logisztikai szolgáltató nem az egyes ügyleteken elérhető legnagyobb nyereségre törekszik, hanem arra, hogy hosszú távú kapcsolatokat alakítson ki megbízóival. Igyekszik a lehetőségek, a költségek és az idő területén a lehető legkedvezőbb lehetőségeket megteremteni, érvényre juttatni a logisztika alapelvét: a megfelelő árut a megfelelő mennyiségben és minőségben, a megfelelő helyen és időben a megfelelő költségek mellett a címzettnek kiszolgáltatni. Az utóbbi időben számos szállítmányozó vállalat jött létre, bár a piac nem tud ennyit eltartani, ezért sorra szűnnek is meg a kisebb cégek. A piacon maradás feltétele, hogy a vállalat lépést tudjon tartani a piac változásaival, a vevők igényeivel, rugalmasan tudjon reagálni rájuk, és minél inkább megbízható, gyors, pontos, és egyre több területre kiterjedő logisztikai szolgáltatást nyújtson. Versenyelőnyt az tud szerezni, aki a hagyományos szállítmányozói feladatokon kívül kiegészítő, értéknövelő szolgáltatásokat is kínál. Tehát képes arra, hogy a megbízói igényeket magas színvonalon elégítse ki olyan komplex szolgáltatást biztosítva, hogy a megbízónak egy ügylet feladatainak végrehajtásához ne kelljen más-más szolgáltatóval felvennie a kapcsolatot, hanem egyetlen vállalat segítségével meg tudja oldani azokat. Ebből kifolyólag megállapíthatjuk, hogy egyre inkább a logisztikai szolgáltatók válnak a legversenyképesebbé a piacon. 20

20 5. Az Euro-Log Logisztikai Szolgáltató Kft. bemutatása Az Euro-Log Logisztikai Szolgáltató Kft ben alakult, és mind a mai napig tisztán magyar tulajdonban van. Ekkor indította be nemzetközi szállítmányozói tevékenységét, illetve önálló vámforgalmat is bonyolított, melynek jelentősége az Európai Unióhoz való csatlakozásunk után jelentősen visszaesett. A Nyugat-Európa felé irányuló forgalom mellett nagy jelentősége van a Kelet- Európa országaiba történő fuvarozásnak, ez a térség jelenleg is az egyik legfontosabb piacnak számít. Ide tartozik az orosz, belorusz, ukrán, román, bolgár, moldáv, szerbia-montenegrói és horvát forgalom. Ezekbe az országokba gyógyszereket, vetőmagokat, alapanyagokat, illetve az építőiparban használatos vasat és acélt szállítanak. Az EU csatlakozás után ez a szegmens nem veszített fontosságából, sőt, ez nevezhető a vállalat specialitásának, hiszen az ebbe az irányba történő fuvarozás esetében nem szűnt meg a vámkezelés, az árut nem csak egy fuvarlevél kíséri, hanem származási igazolás, TIR Carnet és EV is. Ezeknek a feladatoknak a végrehajtásánál nagy szükség van egy olyan logisztikai szolgáltatóra, aki kiválóan ismeri ennek a szegmensnek a sajátosságait. A vállalat a kelet-európai forgalomhoz sorolja a balti-finn, illetve a volt közép-keleteurópai országok irányába történő fuvarozást is. A balti-finn forgalom szintén erőssége a cégnek, ebbe az irányba heti rendszerességgel indul gyűjtőjárat, illetve jön vissza, melynek keretében méz, konzervek, elektronikai alkatrészek, alapanyagok kerülnek fuvarozásra. A gyűjtőforgalom mellett jelentős a komplett rakományos fuvarozás is ebben a térségben. A volt közép-kelet-európai országokba, azaz Csehországba, Szlovákiába, Szlovéniába és Lengyelországba, a szállított áruk nagy részét építőipari termékek, elektronikai alkatrészek, illetve papíráru teszik ki. Ezekkel az országokkal kapcsolatban várható a kereskedelem fellendülése, hiszen egyre több multinacionális vállalat létesít leányvállalatot ebben a térségben, illetve az Unióhoz való csatlakozás a fejlődést, és a kapcsolatok elmélyülését eredményezheti majd. 21

21 Az Euro-Log Kft. természetesen nyugat-európai forgalmat is bonyolít, ide tartozik Németország, Ausztria, Anglia, Belgium, Hollandia, Dánia. A megbízások szám szerinti alakulásában az ezeken a viszonylatokon végbemenő forgalom a legjelentősebb. A saját kocsik, azaz a céggel keretszerződéses kapcsolatban álló fuvarozók kamionjai, általában ezeken az útvonalakon mozognak. Az autók körben való mozgátasa főleg ezeken a viszonylatokon valósul meg a gyakorlatban, de cél lenne az autók kelet-európai utakra való indítása is. Exportban általában konzerv, méz, csomagolóanyag, szaniteráru, papíráru kerül fuvarozásra, importban pedig jelentős az építőipari alapanyagok behozatala. A dél-európai forgalom keretében történik a Franciaországba, Olaszországba, Spanyolországba, Portugáliába irányuló áruk fuvarozása. Az ezeken a területeken történő fuvarozásokon jelentkezik leginkább a szezonalitás, a megbízások szám szerinti alakulása itt a legingadozóbb. Az export és az import aránya nincs egyensúlyban, nyár elején inkább az import, ősszel pedig az export van túlsúlyban, ami fuvarpiaci gondokat okozhat. Az Euro-Log Kft. azonban igyekszik nem áldozatául esni ezeknek az ingadozásoknak, keretszerződései és jó kapcsolatai segítségével törekszik ügyfeleinek így is a legjobb szolgáltatást nyújtani. Ezekbe az országokba főleg szaniterárut, konzervet, elektronikai alkatrészeket, vetőmagokat, borászati kellékeket szállítanak, az importra háztartási áruk, egészségügyi termékek, alapanyagok szállítása jellemző. Mindezek mellett meg kell említeni a belföldi árufuvarozást is, aminek keretében számtalan fajtájú áru kerül fuvarozásra, a péksüteményektől kezdve a cipőkön át az építőipari alapanyagokig terjedően. Ide tartozik a gyűjtőforgalommal a vállalat telephelyére beérkező áruk terítése is. Az Euro-Log Kft. központja Budapesten található a Ceglédi úton. Jelenleg két raktára működik, az egyik a központnál, a Ceglédi úton, a másik a Pesti úton, összesen 4000 m 2 alapterületen. A budapesti központon kívül Szentpéterváron és Temesváron működik iroda, illetve Szlovákia és Szerbia-Montenegro területén a évtől képviselteti magát az Euro-Log Csoport. 22

3. A logisztikai szemlélet jellemzői. Készítette: Juhász Ildikó Gabriella

3. A logisztikai szemlélet jellemzői. Készítette: Juhász Ildikó Gabriella 3. A logisztikai szemlélet jellemzői 1 A logisztika új menedzsment szemléletet jelent a gazdaságban. Kialakulásának oka: élesedő versenyhelyzet a piacon A termék minőség mellett a kapcsolódó szolgáltatás

Részletesebben

Cégtörténet. Célkitűzésünk. Transemex Kft. fejlődésének főbb állomásai:

Cégtörténet. Célkitűzésünk. Transemex Kft. fejlődésének főbb állomásai: Rólunk A TRANSEMEX Kft 1989-ben azzal a céllal alakult, hogy a hagyományos európai közúti szállítmányozási tevékenység mellett, megbízható szakmai hátteret biztosítson partnereinek a Törökország és Magyarország

Részletesebben

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások RÖVID CÉGISMERTETŐ SZÁMOKBAN - 20 éve vagyunk jelen szállítmányozás, raktározás,

Részletesebben

Elmer Kft. Cégbemutató

Elmer Kft. Cégbemutató Elmer Kft. Cégbemutató 2012 Elmer Kft. Cím: 1145 Budapest, Amerikai út 98. Tel: +36-1-445-1951 Fax: +36-1-445-1968 E-mail: elmer@ciklo-group.com Web: www.elmer.hu Küldetésünk: Magyarország egyik vezető

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁS KÜLDETÉS, TÁVLATOK, ÉRTÉKEK KÜLDETÉS CÉLKITŐZÉS ÉRTÉKEK INNOVATÍV LOGISZTIKAI MEGOLDÁSOKAT KÍNÁLUNK A GAZDASÁGI ÉLET

A VÁLLALKOZÁS KÜLDETÉS, TÁVLATOK, ÉRTÉKEK KÜLDETÉS CÉLKITŐZÉS ÉRTÉKEK INNOVATÍV LOGISZTIKAI MEGOLDÁSOKAT KÍNÁLUNK A GAZDASÁGI ÉLET BI-KA LOGISZTIKA KFT. CÉGISMERTETİ 2010 A VÁLLALKOZÁS KÜLDETÉS, TÁVLATOK, ÉRTÉKEK KÜLDETÉS INNOVATÍV LOGISZTIKAI MEGOLDÁSOKAT KÍNÁLUNK A GAZDASÁGI ÉLET PIACI SZEREPLİI SZÁMÁRA, LEGYEN AZ VÁLLALKOZÁS, MAGÁNSZEMÉLY,

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI

A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI Érvényes: 2015.01.15-től visszavonásig 1. Általános feltételek: Az árajánlat elfogadására vonatkozó feltételek: Ajánlatunk áttekintése, majd

Részletesebben

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztika alapjai 4. Nemzetközi szállítmányozás dr. Tóth Lajos egyetemi docens dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 4. Nemzetközi

Részletesebben

Ügyfelünk a Knorr-Bremse. Központilag szervezett európai disztribúció

Ügyfelünk a Knorr-Bremse. Központilag szervezett európai disztribúció Ügyfelünk a Knorr-Bremse Központilag szervezett európai disztribúció Copyright Knorr-Bremse AG Közös növekedés lépésről lépésre A stabil kapcsolatok kialakulásához idő kell. Idő kell a kölcsönös bizalom

Részletesebben

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI Történelmi áttekintés Római Birodalom: Marcus Terentius Varro: Logisticon c. mőve A római hadseregben a logistas-ok biztosították a hadtápellátást. Középkor: Baron de

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika.

ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika. ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc 2017.04.27. Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika Vojdyla Judit Bevezetés Cégnév: ÁTI DEPO Zrt. Cím: 1131 Budapest Pannónia út 11.

Részletesebben

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire Budapest, 2005. október 27. ügyvezető Szabó Zoltán Az előadás felépítése Ghibli Kft rövid bemutatása Felmérés eredményei és következtetések Néhány logisztikai

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Logisztika a gazdaságban 99. lecke Logisztika jelentése, történelmi

Részletesebben

LOGISZTIKA. Logisztikai rendszerek. Szakálosné Dr. Mátyás Katalin

LOGISZTIKA. Logisztikai rendszerek. Szakálosné Dr. Mátyás Katalin LOGISZTIKA Logisztikai rendszerek Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A rendszer Felföldi L.: A rendszer valamely meghatározott cél elérése, vagy valamely feladat megoldására tudatosan kiválasztott, meghatározott

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

Az infrastruktúra alapjai 9. előadás. A logisztika szerepe a gazdasági és területi fejlődésben

Az infrastruktúra alapjai 9. előadás. A logisztika szerepe a gazdasági és területi fejlődésben Az infrastruktúra alapjai 9. előadás A logisztika szerepe a gazdasági és területi fejlődésben A logisztika fogalma A logisztika görög eredetű szó (logo = gondolkodni, logos = értelem, logisticos = logikusan

Részletesebben

a) Mutassa be az európai integráció kibővülésének folyamatát (fontos dátumok, csatlakozó országok, a csatlakozás okai)!

a) Mutassa be az európai integráció kibővülésének folyamatát (fontos dátumok, csatlakozó országok, a csatlakozás okai)! 1. a) Mutassa be az európai integráció kibővülésének folyamatát (fontos dátumok, csatlakozó országok, a csatlakozás okai)! b) Határozza meg a logisztika fogalmát, és mutassa be a vállalati logisztikai

Részletesebben

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag 2015. Március 25. Vámeljárások Szabad forgalomba bocsátás Árutovábbítás Vámraktározás Aktív feldolgozás Vámfelügyelet melletti

Részletesebben

NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI

NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI 12. ELŐADÁS NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI Nemzetközi vonatkozásban a logisztikai rendszerek kialakítása annyiban különbözik a belföldi gyakorlattól, hogy bővül a figyelembe veendő

Részletesebben

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Ügyfelünk a Grundfos Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Összefoglalás A Grundfos globális viszonylatban vezető szerepet tölt be a szivattyúágazatban. A dán vállalat jelenléte Magyarországon

Részletesebben

Ügyfelünk a mall.cz. A legjobb logisztikai szolgáltatás az ügyfél számára

Ügyfelünk a mall.cz. A legjobb logisztikai szolgáltatás az ügyfél számára Ügyfelünk a mall.cz A legjobb logisztikai szolgáltatás az ügyfél számára Rugalmas B2C logisztikai megoldás Egy nagy online webáruházban mint mint például a Mall.cz esetében minden megtalálható, amire

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 5. Előadás Elosztási folyamat A klasszikus elosztási logisztikai rendszer Az elosztási logisztikai rendszer:

Részletesebben

Kifejlesztette: (Higher School of Transport)

Kifejlesztette: (Higher School of Transport) ESETTANULMÁNY Nº6: Kifejlesztette: (Higher School of Transport) A munkahelyi stressz megelőzése Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerzõ

Részletesebben

Szabó Zoltán MKT Logisztikai Szakosztály elnöke, Ghibli Kft ügyvezet 2014.09.05. Nyíregyháza

Szabó Zoltán MKT Logisztikai Szakosztály elnöke, Ghibli Kft ügyvezet 2014.09.05. Nyíregyháza Szabó Zoltán MKT Logisztikai Szakosztály elnöke, Ghibli Kft ügyvezet 2014.09.05. Nyíregyháza Felkészülés EU csatlakozás 2004. május 1 szombat ( április 30 péntek ) Milyen el nyöket láttunk? ( vám, határ

Részletesebben

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. dr. Lambertus József

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. dr. Lambertus József Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer dr. Lambertus József Miről lesz szó? Az EKAER bevezetésének célja Az EKAER főbb szabályai Gyakori kérdések, problémák Az ellenőrzés gyakorlata Kötelezettségek

Részletesebben

Szállítási rendszerek. Áruszállítás

Szállítási rendszerek. Áruszállítás Szállítási rendszerek Áruszállítás Áruszállítási rendszerek jellemzése 1)Az áruszállítási rendszerek feladatai 1)Általános megfogalmazásban: anyagok, áruk, termékek helyváltoztatása az értékteremtő lánc

Részletesebben

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére 2015. január 1-jei hatállyal bevezetésre került Magyarországon az ún. Elektronikus

Részletesebben

Menedzsmentfórum:2001-04-22 A logisztika fogalmának rövid ismertetése. 1. A logisztika kialakulásának története

Menedzsmentfórum:2001-04-22 A logisztika fogalmának rövid ismertetése. 1. A logisztika kialakulásának története Menedzsmentfórum:2001-04-22 A logisztika fogalmának rövid ismertetése 1. A logisztika kialakulásának története A logisztika fogalma először a haditudományokban jelent meg, a római hadseregben az úgynevezett

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) 1.1 Közlekedési alapfogalmak 1.2 Közúti közlekedés technikai elemei KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

Lehet-e gyorsan haladni az ország útján?

Lehet-e gyorsan haladni az ország útján? Lehet-e gyorsan haladni az ország útján? Lehet-e gyorsan haladni az ország útján? Az Uniós csatlakozást megelőző helyzet főbb jellemzői A tevékenységi környezet újdonságai A csatlakozás nyomán bekövetkezett

Részletesebben

Logisztikai Csapatbajnokság esettanulmány leírás

Logisztikai Csapatbajnokság esettanulmány leírás Logisztikai Csapatbajnokság esettanulmány leírás Háttérinformáció: A gyártó az autóipar egyik vezető Tier 1 es beszállítója, mely globálisan végzi tevékenységét és a világ összes jelentős autógyártó cégének

Részletesebben

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Közúti szállítási tevékenység 2015. január 1-jétől csak EKÁER szám birtokában végezhető. A belföldön (nem végső fogyasztónak) történő első adóköteles

Részletesebben

Ügyfelünk a Henkel. Központi fordítókorong komplex logisztikai feladatokhoz

Ügyfelünk a Henkel. Központi fordítókorong komplex logisztikai feladatokhoz Ügyfelünk a Henkel Központi fordítókorong komplex logisztikai feladatokhoz Összefoglalás Árufuvarozás különböző európai helyszínekről bulgáriai, romániai, szerbiai vagy horvátországi vevőknek a legegyszerűbb

Részletesebben

A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire

A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire Gábor Dénes Főiskola 2010. november 8. Magyar Tudomány Ünnepe 2010 Dr. Gubán Miklós

Részletesebben

A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI

A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI Általános feltételek: Az árajánlat elfogadására vonatkozó feltételek: Ajánlatunk áttekintése, majd annak elfogadása után, kérjük, hogy azt

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT

SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT A DHANVANTARI Kft. a logisztikai szolgáltatást szerződött partnerei útján látja el. A termékek központi raktározása M5-Gyál Business Parkban (cím: 2360 Gyál, Bem J. u. 32.), az AUTÓKER

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

1. ábra Termelő vállalat logisztikai rendszerének kapcsolatai

1. ábra Termelő vállalat logisztikai rendszerének kapcsolatai Elosztó raktár Bank Logisztikai vállalat VÁM Adó, Tbj Felhasználók Vállalat Vállalati m enedzsm ent (Logisztikai menedzsment Tulajdonosok Pénzügyszámvitel Termelési rendszer (Term elés tervezés és irányítás)

Részletesebben

ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK

ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK a a aa. ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK Fuvarozási vegyes vállalat Vámügynökség, LSZK, ISO 9001 Raktározás Önálló fuvarozás Romániai leányvállalat Polimer Logisztika

Részletesebben

Gyakorlati oktatás tematikája (kerettanterv alapján) 2/14. évfolyam Logisztikai ügyintéző

Gyakorlati oktatás tematikája (kerettanterv alapján) 2/14. évfolyam Logisztikai ügyintéző Gyakorlati oktatás tematikája (kerettanterv alapján) 2/14. évfolyam 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Készletgazdálkodás gyakorlat tantárgy Összesen: 128 óra Munkahelyi gyakorlat: Iskolai gyakorlat: 112

Részletesebben

BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar. Euro-Log Logisztikai Szolgáltató Kft. tevékenységének folyamata

BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar. Euro-Log Logisztikai Szolgáltató Kft. tevékenységének folyamata BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar Euro-Log Logisztikai Szolgáltató Kft. tevékenységének folyamata Havasi Henriett Budapest, 2005. 2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ MIÉRT VÁLASZTOTTAM EZT A TÉMÁT? 5 2. A KÖZÚTI

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Logisztikai ügyintéző szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 345 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Logisztikai ügyintéző szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 345 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Ügyfelünk a K+B Progres. Komplex és átlátható hálózat

Ügyfelünk a K+B Progres. Komplex és átlátható hálózat Ügyfelünk a K+B Progres Komplex és átlátható hálózat Logisztika és disztribúció egyszerűen A K+B Progres számos elektronikai áruházzal, szerviztelephellyel és saját internetes shoppal rendelkezik. Ezen

Részletesebben

Automatikus adatbeküldés, IT megoldás info@dyntell.com (70) 635-8765 EKÁER kalkulátor mobilapplikáció Androidra. bruttó 500 kg nettó 1 millió Ft

Automatikus adatbeküldés, IT megoldás info@dyntell.com (70) 635-8765 EKÁER kalkulátor mobilapplikáció Androidra. bruttó 500 kg nettó 1 millió Ft TELEFONSZÁMOK Nonstop informatikai ügyelet: 1/441-9644 NAV ügyfélszolgálat munkaidőben: 40/42-42-42 (irányítószám után a 4-es gomb) Telefon a NAV-hoz külföldről: +36/1/250-9500 EMAIL CÍMEK Garantált 30

Részletesebben

Logisztika A. 2. témakör

Logisztika A. 2. témakör Logisztika A tantárgy 2. témakör Beszerzési-, termelési-, elosztási-, újrahasznosítási logisztika feladata MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék Beszerzési logisztika Beszállító Vevõ Áruátvétel

Részletesebben

Logisztikai módszerek

Logisztikai módszerek BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztikai módszerek dr. Prezenszki József - dr. Tóth Lajos egyetemi docens egyetemi docens LOGISZTIKAI MÓDSZEREK 3. Raktározás,

Részletesebben

VÁMISMERETEK. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL

VÁMISMERETEK. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL VÁMISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Képzésünk segítségével a résztvevő megismeri a vámszabályokkal kapcsolatos alapvető ismereteket és folyamatokat, elsajátítja azokat az elméleti ismereteket, amelyek a vámeljárás

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 A képzés során megszerezhető kompetenciák rendelések,

Részletesebben

Korszerű raktározási rendszerek. Szakdolgozat

Korszerű raktározási rendszerek. Szakdolgozat Gépészmérnöki és Informatikai Kar Mérnök Informatikus szak Logisztikai Rendszerek szakirány Korszerű raktározási rendszerek Szakdolgozat Készítette: Buczkó Balázs KOKIOC 3770 Sajószentpéter, Ady Endre

Részletesebben

Sajátosságok a kínai logisztikában

Sajátosságok a kínai logisztikában Sajátosságok a kínai logisztikában Szabó Zoltán ügyvezető A Ghibli Kft. 1996-ban alapított magyar tulajdonú cég. Több mint 1400 aktív megbízó 7500 m 2 modern raktárbázis Budapesten Kiterjedt európai kapcsolatok

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

Hamburgi Kikötő Budapesti Képviselete. Dr. Péchy László. H-1052 Bp., Apáczai Csere János utca 11. Telefon: +36 1 266 2039

Hamburgi Kikötő Budapesti Képviselete. Dr. Péchy László. H-1052 Bp., Apáczai Csere János utca 11. Telefon: +36 1 266 2039 A vasúti infrastruktúra és a kikötői forgalmakban rejlő adottságok lehetőséget adnak arra, hogy az árufuvarozó cégek szövetségre lépjenek egymással, és közös termékekkel jelenjenek meg a piacon. A különféle

Részletesebben

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben.

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben. Logisztikai szolgáltatók integrációja B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben Külső logisztikai szolgáltatók integrációja interdiszciplináris web-alapú platformon The logistic domai under the 6th Fram

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Vándorffy István:Logisztikai és a környezet 2011. március Logisztikai területek Raktározás és a környezet Szállítás és környezet Inverz logisztika

Részletesebben

VBKTO logisztikai modell bemutatása

VBKTO logisztikai modell bemutatása VBKTO logisztikai modell bemutatása Logisztikai rendszerek információs technológiája: Szakmai nyílt nap Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar 2007. június 6. Tartalom Vagyontárgy nyilvántartó központ

Részletesebben

Magyarország Kft. az autóipar logisztikai szakértője

Magyarország Kft. az autóipar logisztikai szakértője Magyarország Kft. az autóipar logisztikai szakértője Előadó: Borszéki György PANAC Taggyűlés, 2008.09.04. A cégcsoport teljesítménye Alapítás éve 1949 Tulajdonos PSA Peugeot Citroen (100%) Globális hálózat

Részletesebben

Dr. Fodor Zita egyetemi docens

Dr. Fodor Zita egyetemi docens Záróvizsga tételek Dr. Fodor Zita egyetemi docens 18. tétel Ismertesse a logisztikai és a marketingfunkciók kölcsönhatásait, valamint az integrált logisztikai (teljes)költségkoncepciót! Területek beszerzés

Részletesebben

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ 8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI Klaszter, mint virtuális logisztikai központ Feladatai: a beszállítói feladatok kis és középvállalatok versenyképességeinek fokozása érdekében,

Részletesebben

Hagyományos termelésirányítási módszerek:

Hagyományos termelésirányítási módszerek: Hagyományos termelésirányítási módszerek: - A termelésirányítás határozza meg, hogy az adott termék egyes technológiai műveletei - melyik gépeken vagy gépcsoportokon készüljenek el, - mikor kezdődjenek

Részletesebben

A DREHER hazai ellátási hálózatának optimalizálása

A DREHER hazai ellátási hálózatának optimalizálása Partner in Change A DREHER hazai ellátási hálózatának optimalizálása www.integratedconsulting.hu 1 Supply Chain Management Purchase Production Distribution Service Strategic Planning Supply Chain Optimization

Részletesebben

Logisztikai rendszer. Kis- és középvállalkozások. Általános jellemzők Ügyvezetés I. és II.

Logisztikai rendszer. Kis- és középvállalkozások. Általános jellemzők Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Logisztikai rendszer 2 Általános jellemzők Anyagi jellegű folyamatok Anyagáramlások (helyváltoztatás) (kereskedelem) Anyagátalakulások (fizikai, kémia)

Részletesebben

A vállalati hitelezés továbbra is a banki üzletág központi területe marad a régióban; a jövőben fokozatos fellendülés várható

A vállalati hitelezés továbbra is a banki üzletág központi területe marad a régióban; a jövőben fokozatos fellendülés várható S A J TÓ KÖZ L E M É N Y L o n d o n, 2 0 1 6. m á j u s 1 2. Közép-kelet-európai stratégiai elemzés: Banki tevékenység a közép- és kelet-európai régióban a fenntartható növekedés és az innováció támogatása

Részletesebben

Szállítmányozási és fuvarozási szerződés

Szállítmányozási és fuvarozási szerződés Szállítmányozási és fuvarozási szerződés Készítette: Unyatyinszki Csaba 2014.07.11. 1 Szállítmányozói tevékenység A szállítmányozás nem pusztán a dolgok egyik helyről a másikra történő eljuttatását jelenti,

Részletesebben

Beszerzési logisztikai folyamat

Beszerzési logisztikai folyamat BESZÁLLÍTÓ Beszállítás, ütemezés Beszerzési logisztika Szállítási mód és eszköz megválasztása Beszállítás Beszerzési folyamat: - igények meghatározása, - ajánlatkérés és feldolgozás, - beszállítók kiválasztása,

Részletesebben

Virtuális vállalatok logisztikai nézőpontból. Virtuális vállalat 2014/15 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula

Virtuális vállalatok logisztikai nézőpontból. Virtuális vállalat 2014/15 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula Virtuális vállalatok logisztikai nézőpontból Virtuális vállalat 2014/15 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula Logisztikai alapok Logisztika A termelési és szolgáltatási folyamatok elemeinek megvalósításához

Részletesebben

Vajon, hogyan működne vállalata, ha a lehető leghatékonyabban használná ki a gyártás, logisztika során erőforrásait

Vajon, hogyan működne vállalata, ha a lehető leghatékonyabban használná ki a gyártás, logisztika során erőforrásait Gondolt már arra, hogy még a legjobban szervezett folyamatok mellett is van tartalék cégében? Tudta, hogy a kihasználatlan erőforrásokban - melyek értéke akár 30% is lehet - mennyi pénz rejtőzik? Vajon,

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA. érvényes a 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA. érvényes a 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA érvényes a 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Nemzetközi szállítmányozási és logisztika szakirány 1. Záróvizsga

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Logisztika és marketing 104. lecke A logisztika és a marketing

Részletesebben

A logisztikai szolgáltatóval szemben támasztott elvárások egyedi gyártás esetében

A logisztikai szolgáltatóval szemben támasztott elvárások egyedi gyártás esetében A logisztikai szolgáltatóval szemben támasztott elvárások egyedi gyártás esetében Stéger Tamás FRIMO Hungary Kft. Novotel Hotel Székesfehérvár 2014.09.23. Die Inhalte dieser Präsentation sind urheberrechtlich

Részletesebben

Együttműködési lehetőség fuvarozók számára

Együttműködési lehetőség fuvarozók számára Együttműködési lehetőség fuvarozók számára A Berger Logistik G.m.b.H. (www.berger-logistik.com) partnereként fuvarozókat keresünk, kizárólag hosszú távú együttműködés céljából. A Berger Logistik biztosítja

Részletesebben

Anyagmozgatás fejlődésének története

Anyagmozgatás fejlődésének története Anyagmozgatás fejlődésének története 1. fólia súlyerő legyőzése, teher felemelése (emelőgépek); nagy mennyiségű anyagok szállítása (szállítóberendezések); nehéz fizikai munka megkönnyítése (gépesített

Részletesebben

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Budapest, 2009 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos (1.-4. és 6. fejezetek) Dr. Pucsek József (5. fejezet) Lektorálta: Dr. Bíró Tibor ISBN 978 963 638 291

Részletesebben

A tételekhez segédeszköz nem használható!

A tételekhez segédeszköz nem használható! A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába: A logisztikai rendszer felépítése Lean elvek érvényesítése A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei A

Részletesebben

2011.04.07. IWT Esztergom, Szerző: Bencsik Attila

2011.04.07. IWT Esztergom, Szerző: Bencsik Attila A hajóutak jobb kihasználásának gazdasági hatása. Belvízi hajózási konferencia 2011.04.07. Esztergom Bencsik Attila FLUVIUS Kft. Magyar Belvízi Fuvarozók Szövetsége 1 Bevezetés Az Északi és a Fekete -

Részletesebben

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ térsége komplex gazdaságfejlesztési program Előadás: Kálnoki Kis Sándor 2008. május 14. ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ EURÓPÁBAN : Stratégiai pont az új j Európában 1 : Straté Stratégiai pont az új Euró

Részletesebben

A technológiai berendezés (M) bemenő (BT) és kimenő (KT) munkahelyi tárolói

A technológiai berendezés (M) bemenő (BT) és kimenő (KT) munkahelyi tárolói 9., ELŐADÁS LOGISZTIKA A TERMELÉSIRÁNYÍTÁSBAN Hagyományos termelésirányítási módszerek A termelésirányítás feladata az egyes gyártási műveletek sorrendjének és eszközökhöz történő hozzárendelésének meghatározása.

Részletesebben

Szállítmányozási ügyintéző. 52 841 01 0010 52 03 Képzési idő: 2 év. A szakképesítés megnevezése: OKJ (Országos Képzési Jegyzék) száma:

Szállítmányozási ügyintéző. 52 841 01 0010 52 03 Képzési idő: 2 év. A szakképesítés megnevezése: OKJ (Országos Képzési Jegyzék) száma: A szakképesítés megnevezése: Szállítmányozási ügyintéző OKJ (Országos Képzési Jegyzék) száma: 52 841 01 0010 52 03 Képzési idő: 2 év A szakképesítés szintje: Középszintű szakképesítés A jelentkezés feltétele:

Részletesebben

XIV. MLBKT Kongresszus

XIV. MLBKT Kongresszus XIV. MLBKT Kongresszus Az ellátási lánc stratégiai kapcsolatainak hazai fejlesztési lehetőségei egy, az Észak- Alföldi régión belül kialakított logisztikai klaszter példáján keresztül Balatonalmádi, 2006.

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

3 gyakorlati tipp a logisztikai költségek csökkentésére.

3 gyakorlati tipp a logisztikai költségek csökkentésére. 3 gyakorlati tipp a logisztikai költségek csökkentésére A Ghibli Kft. 1996-ban alakult olasz-magyar cégként. 2001 óta 100 %-os magyar tulajdonban van. 2008-ban több mint 1300 aktív megbízó. Az új ügyfeleink

Részletesebben

Logisztikai megoldások kis- és középvállalatok részére

Logisztikai megoldások kis- és középvállalatok részére Az előadás címe Logisztikai megoldások kis- és középvállalatok részére 2007.05.07. 2 A vállalatunk Tevékenységi kör: Spedíció Fuvarozás Disztribúció Szerződéses logisztika Komplex logisztikai szolgáltató:

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

EKÁER workshop. trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László. logisztikai igazgató

EKÁER workshop. trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László. logisztikai igazgató EKÁER workshop trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László logisztikai igazgató 1 TARTALOM Az EKÁER rendszerről általánosságban Jogszabályi háttér Az EKÁER szám igénylésével kapcsolatos

Részletesebben

HajózásVilág konferencia

HajózásVilág konferencia HajózásVilág konferencia Vasúti és folyami árufuvarozás: együttműködési lehetőség vagy konkurenciaharc? Vernes András ügyvezető igazgató Budapest, 2017. 03. 30. 1 Fejlesztéspolitikai célkitűzések Cél:

Részletesebben

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Képzésünk során a szükséges elméleti ismeretek átadásán kívül az alkalmazott esettanulmányokkal, példákkal és csoportos gyakorlatokkal tesszük képessé

Részletesebben

Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2016. április 22. 1 Társadalmi cél Hazánk gazdasági fejlődésének és állampolgárai jólétének

Részletesebben

HTCP Rendszer Hexa-Com Kft.

HTCP Rendszer Hexa-Com Kft. HTCP Rendszer Hexa-Com Kft. 2 Köszöntöm Önöket! Engedjék meg, hogy a következőkben bemutassuk a HTCP-rendszert. A HTPC a Help to Tax Certificate Point angol kifejezés rövidítése, amely a gyakorlatban annyit

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

HITA roadshow 2012.05.8-10.

HITA roadshow 2012.05.8-10. HITA roadshow 2012.05.8-10. Széleskörű kétoldalú gazdasági kapcsolatok Áru és szolgáltatás kereskedelem Kétoldalú tőkekapcsolatok Közös infrastruktúra fejlesztések Határ menti, regionális együttműködés

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? 1 fólia Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása.

Részletesebben

Ügyfelünk a Hilti. Testreszabott szolgáltatások egy kézből

Ügyfelünk a Hilti. Testreszabott szolgáltatások egy kézből Ügyfelünk a Hilti Testreszabott szolgáltatások egy kézből Áruszállítás rövid határidővel Kiindulópont: két raktár Ausztriában és Németországban. Cél: vevők ezrei Ausztriában, Csehországban, Szlovákiában,

Részletesebben

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László Vállalati modellek Előadásvázlat dr. Kovács László Vállalati modell fogalom értelmezés Strukturált szervezet gazdasági tevékenység elvégzésére, nyereség optimalizálási céllal Jellemzői: gazdasági egység

Részletesebben

Integrált Direkt Expressz Biztonságos, hatékony

Integrált Direkt Expressz Biztonságos, hatékony Integrált Direkt Expressz Biztonságos, hatékony Biztonságos, hatékony elosztási megoldás a TNT-től Az Integrált Direkt Expressz ténylegesen az ügyfelek igényei alapján létrehozott megoldás, amely egyszerűbb

Részletesebben

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban Kövesdi Szilárd vezérigazgató GYSEV Zrt. 2012.11.08. Kőrös Norbert vezérigazgató GYSEV CARGO Zrt. 1. GYSEV általános bemutatása

Részletesebben