Közhasznúsági beszámoló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhasznúsági beszámoló"

Átírás

1 1055 Budapest, Falk Miksa utca 30 IV. 2. Közhasznúsági beszámoló 2013 Adószám: Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 16 PK /2006/1. Nyilvántartási szám: 01/03/10071

2 Alapadatok: 1. Elnevezés: TRANSPARENCY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG ALAPÍTVÁNY 2. Képviselők: Lőke András kuratóriumi elnök önálló képviseleti joggal, valamint együttes képviseleti joggal Alexa Noémi és Martin József Péter 3. Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 30. IV. emelet 2 4. Adószám: TB törzsszám: Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet 7. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: Pk /2006/ október Közhasznúsági végzés száma, hatálya: Pk /2006/ október Beszámoló formája: Egyszerűsített éves beszámoló kettős könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezetek részére 10. Beszámoló fordulónapja: december Elkészítés napja: április Könyvviteli szolgáltató: Rekontó Kft. 13. Könyvvizsgálat: Ecovis Audit Budapest Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft. MKVK , kamarai tag könyvvizsgáló : Kiss Katalin ( ) 1016 Bp. Zsolt u 9. díjazása a 2013-es évre: Ft +Áfa A beszámolót az alapítvány kuratóriuma a 2014/1 sz. határozatában án fogadta el. 2

3 Tartalomjegyzék I. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére... 4 II. Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére 5 III. Kiegészítő melléklet Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenység Közhasznú tevékenységeink Főbb tevékenységek és programok 2013-ban Támogatási programok Mérleg tartalma: Eredménylevezetés tartalma: Cél szerinti juttatások kimutatása Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói Nyilatkozat Független Könyvvizsgálói jelentés PK-142 Nyomtatvány

4 Adószám: Bejegyző határozat száma: 16 PK /2006/1. Nyilvántartási szám: 329/2007 I. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére Transparency International Magyarország Alapítvány A mérleg fordulónapja: december 31 4

5 Transparency International Magyarország Alapítvány Adószám: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: PK /2006/1. 329/2007 Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére (5. melléklet) II. Egyszerűsített beszámoló Beszámolási időszak: január december 31. eredménykimutatása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére

6 6

7 III. Kiegészítő melléklet 1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenység A Transparency International Magyarország Alapítvány alapcélja, hogy nemzetközi nemkormányzati szervezet értékei mentén működve, feltérképezze Magyarország területén a korrupciós problémákat, megoldási javaslatokat fogalmazzon meg, tájékoztassa a nyilvánosságot valamint képzéseket szervezzen. Munkánk során szorgalmazzuk az átláthatóság megteremtését különös tekintettel a közpénzek felhasználására. Értékeink mellett kiállva, a tényekből kiindulva, tárgyszerű megalapozottsággal küzd a Transparency International magyarországi tagozata (TI) a korrupció ellen. Korrupciónak tekintünk minden olyan jelenséget, amikor a közhatalommal és közbizalommal visszaélve a politika és a gazdaság szereplői saját zsebükre dolgoznak, függetlenül attól, hogy ezt illegális, vagy legalizált úton teszik-e. A korrupció a rendszerváltás óta eltelt két és fél évtizedben átszőtte a magyar gazdaság és társadalom működését. Ezért gondolják sokan ma Magyarországon, hogy a korrupció menthetetlenül része a mindennapjainknak. Magyarország a TI 2013 decemberében közzétett országok szerinti korrupciós rangsorában (Corruption Perception Index, CPI) a 28 európai uniós tagállamból a 20. helyen szerepel, a világrangsorban pedig a szerény 47. helyet foglalja el. Az Európai Unió első antikorrupciós jelentése szerint a magyarok 89 százaléka úgy véli, hogy a korrupció széles körben elterjedt probléma, miközben az unió teljes lakosságának csak háromnegyede gondolja ugyanezt. A megkérdezett üzletemberek négyötöde bőven többen, mint az uniós átlag szerint Magyarországon a korrupció torzítja a piaci működést és aláássa a szabad versenyt, ami szintén jelzi a helyzet tarthatatlanságát. Szintén nyugtalanító, hogy a közbeszerzések felében a magyar hatóságok csak egy ajánlatot kérnek be. A közpénzek nyomon követésének útja, vagyis az átláthatóság megteremtése a magyar politikai elit régi adóssága. A politikai és gazdasági csoportok közötti tartós összefonódás lehetetlenné teszi a transzparens párt- és kampányfinanszírozást, a hatékony bejelentővédelmet, a tiszta lobbiszabályozást és a közérdek érvénysülését a közhatalmi döntéshozatal során. A TI kutatásai és projektjei leleplezik a korrupciót, feltárják annak kockázatait és fogódzókat nyújtanak az átláthatóbb működéshez a köz- és magánszektorban egyaránt. Ebben a hitünk szerint nemes küzdelemben, továbbra is számítunk partnereink együttműködésére, támogatására. 7

8 2. Közhasznú tevékenységeink A TI és a hozzánk kapcsolódó önkéntesek, támogatók, munkánkat nyomonkövetők egy olyan Magyarországot látunk magunk előtt ahol a kormányzat, a politikai és az üzleti élet szereplői, valamint a közvélemény elítéli a korrupciót, és elzárkózik a megvesztegetési kísérletektől. A korrupciómentes közélet nyomán a közpénzek átlátható módon kerülnek felhasználásra, az állami pályázati rendszerek áttekinthetők. A közérdekű információk könnyen elérhetők vagy beszerezhetők. A közhatalmi döntéshozatal és az ahhoz kapcsolódó érdekérvényesítés (érdekképviselet, lobbizás) jól szabályozott környezetben és átlátható módon működik. Tevékenységeinkkel azt szeretnénk elérni, hogy mindez így legyen, és hogy a demokratikus jogok maximálisan érvényesüljenek, az emberi és állampolgári jogok védelme ne legyen kétséges. Ennek elérését jellemzően az alábbi közhasznú tevékenységekkel támogatjuk: Közérdekű érdekérvényesítés Közhatalmi döntéshozatali (és jogalkotási) folyamatok során a döntéshozók nem mindig veszik figyelembe a döntés által érintett összes érdeket, gyakran bizonyos megoldási lehetőségek elkerülik a figyelmüket, és esetenként egy döntés csak egy-egy érdekcsoport javát szolgálja, sőt az is megeshet, hogy a döntés más jogszabályokba, nemzetközi kötelezettségekbe ütközik. A TI közhatalmi döntéshozatalok véleményezésével, megoldási javaslatokkal próbálja az alapszabályában rögzített célokat és értékeket érvényesíteni. - közérdekű adatok közzététele, közérdekű adatokhoz való hozzáférés biztosítása: o o Alaptörvény M. cikk (2) bekezdés, VI. cikk (2) bekezdés, 37. cikk (1) bekezdés és 39. cikk Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény III. fejezet - A közérdekű bejelentők védelme, a korrupció elleni állami fellépés: o Alaptörvény XXV. cikk o A Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvény XXVIII. fejezet o A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló évi CLXV. törvény 1. cím o A büntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény Társadalmi szemléletformálás A korrupciós jelenségek ellen nem elég a hibás szerkezetek, rossz gyakorlatok megjavításával, megváltoztatásával küzdeni, mivel bármilyen jól kitalált rendszer is hamar elromlik, ha azok, akik alkalmazzák, nem tartják fontosnak, hogy magánügyeikben és a közügyekben is tisztességesen járjanak el. A TI a szélesebb és a szakmai nyilvánosság előtt korrupciós jelenségekre mutat rá, elemzi azokat, és érveket vonultat fel amellett, hogy miért érdemes változtatni a korrupciós gyakorlatokon; milyen haszna származik a változásból az egyénnek és az egyes közösségeknek. - korrupciós elleni képzések szervezése, előadások tartása, tananyagfejlesztés, szakmai tanulmányok készítése 8

9 Monitorozás Jogszabályok és más normák alkalmazását, betartását és betartatását előre meghatározott területeken és időben valamilyen módszertan alapján nyomon követi a TI, hogy gyakorlati tapasztalatokra építhesse közérdekű érdekérvényesítő és szemléletformáló tevékenységét. - közbeszerzések nyomon követése, közpénzköltések figyelemmel kísérése o o Alaptörvény 37. cikk (1) bekezdés és 39. cikk A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló évi XXIV. törvény 16. Kutatás, elemzés A gyakorlati tapasztalatokból akkor válhatnak megoldási javaslatok, ha azokat elemzésnek vetik alá, az elemzésekhez természetesen az adott szakterület kutatásai, bevált külföldi gyakorlatok, nemzetközi standardok nyújtanak segítséget. - korrupció elleni fellépés, korrupció mérése, korrupciót mérő indexek és jelentések készítése: o o Alaptörvény, Nemzeti Hitvallás: Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait, ügyeiket méltányosan, visszaélés és részrehajlás nélkül intézi. Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdés, XXVI. cikk Oktatás Míg a közérdekű érdekérvényesítés a döntéshozókra irányul, a társadalmi szemléletformálás pedig a szélesebb és a szakmai nyilvánosságra, addig az oktatási tevékenység a jövő szakembereire és a jövő nyilvánosságára. A TI munkatársai egyetemi, főiskolai és egyéb rendezvényeken adnak elő diákoknak, jogklinika programban vesznek részt, és a TI mindennapi munkájába önkénteseket, gyakornokokat vonnak be. o o Alaptörvény XXVI. cikk Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) kormányrendelet 9. 9

10 3. Főbb tevékenységek és programok 2013-ban 3.1 Indexek és jelentések GCB A Globális Korrupciós Barométere (Global Corruption Barometer) az egész világra kiterjedő közvélemény-kutatás, mely az állampolgárok korrupcióval kapcsolatos tapasztalataira fókuszál. A felmérés eredménye megmutatja, hogy a korrupció hogyan hat az emberekre, és világszerte milyen erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy megfékezzék a korrupciót. A felmérés fontos a döntéshozók számára, akik ezáltal pontosabb képet kapnak arról, hogy mely közintézmény és közszolgáltatás terén kellene változtatásokat végrehajtani, és hogy a társadalom mely rétege van kitéve leginkább a megvesztegetéseknek. A Barométer 2013 júliusában mutattuk be egy nagyszabású sajtótájékoztatón. GCR A Globális Korrupciós Jelentés (angolul GCR) egy olyan tanulmány, mely a korrupt hozzáállás megváltoztatása érdekében a politikai döntéshozókat és a nyilvánosságot segíti azáltal, hogy iránymutatásokat és ajánlásokat kínál számukra. A jelentés, melynek középpontjában minden évben egy adott ágazat áll, azt vizsgálja, hogy az adott szektorban világszerte mennyire elterjedt a korrupció. A 2013-as GCR központi témája az oktatás volt. A tanulmány bemutatására egy szakmai konferencia keretein belül került sor 2013 októberében, különböző szakértők és kutatók közreműködésével: 10

11 CPI A Transparency International 2013-ban is elkészítette a világ egyik legátfogóbb korrupciós felmérését, a Korrupció Érzékelési Indexet (Corruption Perceptions Index CPI) Magyarország 2013-ban 54 pontot ért el a CPI felmérésen, ezzel a vizsgált 177 ország közül a 47. helyet szerezte meg. Az Európai Unió 28 tagállamából Magyarország a 20. helyen végzett (tavaly 27 országból a 19. helyen volt), vagyis változatlanul az alsó harmadban helyezkedik el. A régión belül a középmezőnyben vagyunk, Észtország, Lengyelország, Litvánia és Szlovénia előz meg bennünket. A rossz eredménynek több oka van. Magyarországon a kormány iránt elkötelezett vezetők irányítják azokat az állami intézményeket, amelyeknek a kormány hatalmát kellene ellenőrizniük. A fékek és az ellensúlyok rendszerének szinte teljes felszámolása önmagában nagy korrupciós kockázatot jelent. A jogalkotás a közérdek helyett sokszor a politikai hatalom pillanatnyi érdekeit szolgálja. Ahol nem bizonyult elegendőnek a vezetők lecserélése, ott a jogszabályok átírásával tovább gyengítették az ellenőrző szervek hatalmát, jogszabályi akadályokat gördítettek a civilkontroll útjába vagy egyes gazdasági érdekcsoportokat hoztak helyzetbe. 11

12 3.2 Közszektor és igazságszolgáltatás A védelmi ágazat korrupciós kockázatai - IPA Croatia Az átlátható közhatalomért küzdő helyi civil szervezetekkel együttműködésben végrehajtott horvát-magyar pályázati projekt keretében bemutatjuk a magyarországi védelmi ágazatra jellemző korrupciós kockázatokat. A projekt keretében Horvátországban tartott két előadáson azokat a civil társadalom rendelkezésére álló jogi eszközöket vizsgáltuk meg, amelyekkel fel lehet lépni a katonai és nemzetbiztonsági beszerzések esetében előforduló vesztegetések és más hatalmi visszaélések ellen. Az előadások kiemelten kezelték a közérdekű adatok megismerése érdekében indítható információszabadság perek jogi helyzetét. OSF: nemzetközi érdekérvényesítési projekt Nemzetközi érdekérvényesítő kampányt folytatunk, amely során több területre összpontosítunk: A projekt részeként magyarországi intézményi korrupciós kockázatokat feltáró tanulmányok készítettünk, amelyek megállapításait hazai és uniós konferenciákon ismertetünk. Megvizsgáltuk, hogy az ügyészség átláthatóan működik-e, a döntéshozatal elszámoltatható-e, a vezetés és az irányítás számon kérhető-e. Az ezt értékelő tanulmány azonosította az e kritériumok szempontjából kockázati tényezőként jelentkező szabályozási, illetve szerkezeti és működési sajátosságokat. A tanulmány a jelenlegi magyar ügyészségi modell kockázati tényezőjeként értékelte azt, hogy az ügyészség egyedi bűnügyekben végérvényesen megakadályozhatja a nyomozás lefolytatását és a bíróság eljárását, illetve érdemi döntéshozatalát. A Belügyi Szemlében megjelent tanulmány főbb megállapításait a Magyar Tudományos Akadémia által szervezett kerekasztal beszélgetésen mutattuk be 1. A Projekt részeként a gazdasági folyamatokba önkényesen beavatkozó állami döntéshozatal piaci versenyt torzító hatásait vizsgáló tanulmány is született. A vizsgálat abból a premisszából indult ki, hogy az állami-kormányzati szféra szabályozási eszközökkel piaci előnyökhöz juttat hozzá politikailag lojális személyeket, ami járadék vádaszathoz és klientúra építéshez vezet. A kutatási hipotézist több száz törvény elemzését elvégző tanulmányban támasztottuk alá. A demokratikus fékek és ellensúlyok állapotát vizsgáló tanulmány arra összpontosított, hogy a magyar törvényhozás mennyiben vette figyelembe egyes európai intézmények például az Európa tanács, a Velencei Bizottság és az Európai Bizottság ajánlásait és észrevételeit az egyes alapvető jogokra, valamint az azok érvényesülésért felelős, a végrehajtó hatalom korlátozására hivatott, független intézményekre vonatkozó szabályozás kialakításában. A tanulmány a szabályozás több alapvető fogyatékosságát tárta fel, amelyek együttesen hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarországon a fékek és ellensúlyok intézményrendszere szétzilálódott

13 OLAF Hercule II.: EU Funds Watch A Transparency International Magyarország közreműködött egy az Európai Uniótól származó pénzügyi források tagállamok által történő szétosztására és felhasználására jellemző korrupciós kockázatok feltárására irányuló nemzetközi kutatásban. A négy ország Magyarország mellett Litvánia, Lettország és Csehország európai uniós forrásokat kezelő intézményeit vizsgáló kutatás megállapította, hogy a közösségi támogatások nemzeti szinten versenyeztetés nélkül történő szétosztása jelenti a legsúlyosabb korrupciós kockázatot. A visszajelzések szerint a tanulmány gyakorlati haszna, hogy az abban foglalt megállapításokat az uniós szervek felhasználják az érintett tagállamokkal történő, a támogatási mechanizmusokat értékelő tárgyalások során. 13

14 3.3 Üzleti szektor TRAC - A vállalati jelentéstétel átláthatósága Magyarországon Felmérést készítettünk és rangsoroltuk a Magyarországon működő 16 szektor top 50 vállalatát abból a szempontból, hogy milyen mértékben hozzák nyilvánosságra korrupció ellenes és üzleti etikai szabályaikat, illetve a leányvállalataik és külföldi érdekeltségeik mekkora átláthatóságot biztosítanak. A kutatás kettős célt szolgált. Egyrészt elsőként Magyarországon megvizsgáltuk és rangsoroltuk az országban működő legnagyobb vállalatokat két szempont szerint: a vállalatok anti-korrupciós programjainak nyilvánossága és szervezeti átláthatósága, azaz a leányvállalatokra vonatkozó információközlés teljeskörűsége szerint. Másrészt a TI Magyarország alapvető küldetésével összhangban, azaz az elszámoltathatóság növelése és a korrupció csökkentése érdekében célunk az volt, hogy növeljük az üzleti élet szereplőinek, a szabályozó hatóságoknak és a törvényhozóknak az elkötelezettségét egy magasabb szintű átláthatóság iránt, különösen ami a korrupció-ellenes programok nyilvánosságát illeti. A kutatás során felmértük, elemeztük és rangsoroltuk 16 szektorban összesen félszáz, hazánkban működő nagyvállalat jelentéstételének átláthatóságát. A minta meghatározásának alapja a 2012-ben megjelent Figyelő TOP200-as lista volt, amelyből a évi árbevétel alapján választottuk ki a különböző szektorok legnagyobb vállalatait, kiegészítve a pénzügyi szektor 6 legnagyobb képviselőjével. A kutatási jelentést A vállalati jelentéstétel átláthatósága Magyarországon - sikerrel mutattuk be a nyilvánosság előtt a Vállalati Támogatói Fórum üzleti ebédjének keretében november 6-án. Vállalati Támogatói Fórum (Corporate Supporters Forum) Tekintettel arra, hogy a TI Magyarország korrupcióellenes fellépésében épít az üzletemberek és a vállalatok támogatására, létrehozta a Vállalati Támogatói Fórumot. A Fórum közös platformot kíván teremteni azoknak a cégeknek, melyek törekszenek az etikus, transzparens, elszámoltatható működésre és ezúton kívánnak követendő példaként szolgálni a többi üzleti szereplő számára. A Vállalati Támogatói Fórumunknak a tagjai ügyelnek saját tekintélyükre és elősegítik a korrupcióellenes mozgalmat a feddhetetlen vezetés, az etikus üzleti magatartás és a felelős vállalatirányításon keresztül. Jelenleg 12 ilyen vállalattal dolgozunk együtt, 2013-ban öt új céggel bővült a tagok száma. 14

15 6 Steps azaz 6 lépés a korrupció megelőzésére A Telenor Magyarország Zrt-vel kötött együttműködés keretében számos közös program valósult meg 2013-ban. Egyik legfontosabb az a közösen kidolgozott KKV Kurázsi korrupcióellenes elektronikus tananyag, amely kifejezetten a kis-és középvállalkozások számára nyújt segítséget a korrupció elleni küzdelemben. A tananyag elsődleges célja, hogy a felhasználók megismerjék, melyek azok a szituációk, amikor egyáltalán felmerülhet a korrupciós veszély, s legyenek tisztában a lehetséges következményekkel. Ugyancsak a kis- és középvállalkozások számára nyújt hasznos, gyakorlati útmutatót a tisztességes üzleti megoldások bevezetéséhez a Útmutató vesztegetésellenes üzletpolitikai irányelvek kidolgozására című kiadvány, melyet a Telenor megbízásából dolgozott ki a TI Magyarország. A FŐTÁV részére anti-korrupciós kockázati jelentést kezdtünk el készíteni 2013-ban, új etikai ajánlásokat fogalmaztunk meg a társaság számára. 15

16 3.4 Állami vállalatok A magyar állami vállalatok átláthatósága, integritása és közzétételi követelményeknek történő megfelelése Az állami tulajdonú vállalatok a nemzeti vagyon jelentős részét képezik, közpénzből gazdálkodnak, ezért fokozott átláthatóságot és elszámoltathatóságot kell biztosítaniuk. Közzétételi gyakorlatuk azonban nem megfelelő: nem teljeskörűen vagy felhasználóbarát formátumban hozzák nyilvánosságra a működésükre, gazdálkodásukra, szervezetükre és személyzetükre vonatkozó információkat, a hiányosságok kiszűrésére nincs működő monitoring rendszer. Ezért 2013-ban egy hároméves projektet indítottunk, amelynek célja az átláthatóság növelésén keresztül a korrupciós kockázatok csökkentése az állami vállalatoknál, elkötelezettségük növelése az átláthatóság iránt, hatékonyabb jogszabályi környezet kialakítása, önszabályozást elősegítő eszközök és megoldások kidolgozása. A projektet az OSI TTF támogatja ban, a projekt első szakaszában kutatást végeztünk, melynek során Magyarországon először vizsgáltuk az állami vállalatokat transzparencia és az integritás alapú vállalatirányítás szempontjából. A kutatás során először a nemzetközi gyakorlatot vizsgáltuk nyugat-európai és régiós példákon keresztül majd elemeztük 66 magyar állami vállalat honlapját az információközlés, az átláthatóság és a törvénytisztelet (a törvényi előírásoknak való megfelelés) szempontjából, és a létrehozott indikátorok alapján rangsoroltuk az állami vállalatokat. Ezek segítségével a jövőben is megfigyelhető és mérhető lesz, milyen tendenciák érvényesülnek a magyar állami vállalatok adatközlési gyakorlatában. Ezen kívül 7 állami vállalat vezetőjével készült strukturált interjú, amelyben az átláthatóság, mint érték érvényesüléséről, az integritást elősegítő szervezeti és szabályozási megoldásokról, ezek működéséről, illetve hiányáról kérdeztük a cégvezetőket. A kutatást a TI Magyarország megbízásából a Korrupciókutató Központ Budapest munkatársai végezték. A részletes módszertan és a kutatás eredményei itt találhatóak: A projekthez és a kutatáshoz hasznos adalékul szolgált az a nemzetközi módszertani workshop is, amelyet július 24-én szerveztünk, és ahol számos ország (Szlovákia, Lettország, a Cseh Köztársaság és Románia) állami vállalatok átláthatóságával foglalkozó civil szervezetei, intézményei vettek részt és osztották meg tapasztalataikat projektjeikről, vizsgálati módszertanaikról, érdekérvényesítő megoldásaikról. A nemzetközi workshopot a Foundation Open Society Institute támogatta. 16

17 3.5 Közbeszerzések A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvényben (Kbt.-ben) foglalt kötelező közzétételi követelményekkel kapcsolatosan többször állást foglaltunk a év során és megjelentettük Közbeszerzési nyilvánosság Magyarországon című tanulmányunkat is. Létrehoztunk egy Közbeszerzési nyilvánossági indexet az alapján, hogy a 370 monitorozott önkormányzat honlapja megfelel-e a Kbt. követelményeinek. Szerettük volna felhívni az önkormányzatok figyelmét, hogy több figyelmet fordítsanak a közbeszerzési közadatok nyilvánosságra hozatalára. A kutatás egyaránt fókuszált tartalmi és formai aspektusokra is. Korrupciós Kockázatok a Közbeszerzésben (Módosítási javaslatok és problémafelvetések SWOT analízis alapján) címmel tanulmányt jelentettünk meg. A SWOT analízis alapján azonosítottuk a Kbt. főbb problémáit a további érdekérvényesítési lépések megtétele érdekében. A kutatás dokumentum alapú volt, illetve kérdőívekre adott válaszok alapján történt. A Kbt. módosítását is figyelemmel kísértük, amely során a TI hangsúlyozta, hogy a módosítás nem tűnt úgy, hogy csökkenteni fogja a közbeszerzéssel kapcsolatos korrupciót, az összeférhetetlenségi szabályok nem lettek objektívebbek, a szerződések teljesítése nincs hatékonyabban monitorozva, és általánosságban a szankcionálási rendszer nem megfelelő. Integritási Megállapodás Civil ellenőrzéssel az EU-s források elköltése kapcsán felmerülő közbeszerzési korrupció ellen: A Transparency International Magyarország kiemelt céljai közé tartozik a beszerzések, közbeszerzések átláthatóságáért folyó küzdelem, hiszen ezek testesítik meg az Európában tapasztalható korrupció egyik leggyakoribb formáját. Célunk, hogy csökkenjen a csalás, erősödjön a tisztességes verseny a köz- és magánszektorban, és csökkenjenek azok a károk, amelyeket a korrupt közbeszerzések és beszerzések okoznak az Uniónak, illetve a tagállamoknak február án egy nagyszabású nemzetközi konferenciát rendeztünk Budapesten, ahol több mint 60 szakember jelent meg 10 különböző országból, köztük legnagyobb számban Magyarországról. A konferencia egy nagyobb projekt részeként került megrendezésre, amelynek célja az Integritási megállapodással kapcsolatos széleskörű nemzetközi tapasztalatok megosztása, valamint lehetőségeinek feltérképezése az uniós közbeszerzések megtisztításában is. A projektet 2013 decemberétől kezdtük el szervezni. Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányza a Boribon bölcsőde felújítását integritási megállapodás keretében újítja fel. Civil monitorozóként megvizsgáltuk az önkormányzat közbeszerzési szabályzatát, monitoroztuk az eljárás előkészítését, áttekintettük az ajánlatokat, a közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerződést. Az Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása tárgyú beruházást a Svájci Államszövetség Kormánya támogatja, amelyet a budapesti Svájci Nagykövetség Svájci Hozzájárulási Hivatal képvisel. A projekt valamennyi közbeszerzési eljárásában integritási megállapodást alkalmaznak. A TI tanácsadóként jár el az IP-k végrehajtása során. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen az építési beruházási szerződés aláírása megtörtént, a teljesítése folyamatban van. 17

18 3.6 Közérdekű bejelentők A vészharangokat megkongató közérdekű bejelentők fontos szerepet játszanak a korrupció leleplezésében, mivel korrupció esetében rendszerint súlyos gond, hogy a cselekmények igen ritkán kerülnek napvilágra, és a tanúk szerepvállalásának (bátorságának) hiányában nehezen bizonyíthatók. Bejelentések nélkül olyan információk maradhatnak titokban, amelyek elengedhetetlenek az állam és az egyes szervezetek tiszta, átlátható és hatékony működéséhez. A korrupciós ügyekbe keveredő országok, cégek és közigazgatási intézmények elveszíthetik jó hírnevüket és a bizalmat, ezért jóval kevesebb anyagi és erkölcsi veszteség éri az államot és a cégeket, ha a korrupció révén elfolyó pénzekre a közérdekű bejelentők segítségével fény derül. Jogsegélyszolgálatunk (ALAC-Speak Up! projektje) azért jött létre, hogy jogi segítséget és tanácsadást nyújtson a korrupciós ügyek áldozatainak, illetve közérdekű bejelentőknek. Célja, hogy jogi tanácsadással elősegítse a korrupcióval kapcsolatos panaszok és bejelentések megfelelő formában ás úton történő benyújtását, hogy a bejelentők számára az intézmények eljárása során hatékony jogi segítséget vagy esetekben képviseletet biztosítson, illetve hogy a TI akár a jogalkalmazás, akár a jogalkotás terén céljaival összhangban álló változásokat generáljon, precedenst teremtsen. AXA Hotline Az AXA Csoport részére 2013-ban anonim bejelentő vonalat működtettünk. A vonal létrehozásakor abból indultunk ki, hogy a vállalaton belüli visszaélések nem csak a vállalkozás eredményét rontják, hanem a munkakörülményeket is negatívan befolyásolják. Ennek érdekében lehetőséget kell biztosítani a szervezetet érintő köz- azaz teljes munkavállalói csoportot érintő bejelentésre. A hotlinet anonimen lehetett igénybe venni és a munkáltató részére nem a konkrét ügyet továbbítottuk, hanem csak a jelenség meglétére hívtuk fel a figyelmet. A vonal működtetése és anonim használatának a lehetősége nem növelte a bejelentések számát viszont csökkentette a szervezeten belüli visszaélések számát. 18

19 3.8 Társadalmi szemléletformálás A Társadalmi BÁZIS létrehozásával olyan fiatalokat tudtunk megszólítani, akik fontosnak tartják a korrupciómentes, becsületes életet és szívesen tesznek is ennek érdekében. A Transparency International számos programot, kampányt szervez az üzenet népszerűsítése érdekében. A közösség célja, hogy szócsövet adjon azoknak, akiket zavar a korrupció és hajlandóak tenni is ellene. Bárki, aki értékeli az átláthatóságot és nem hajlandó cselekvés nélkül nézni a hatalommal való visszaélést vagy a korrupciót, az tagdíj vagy bármilyen egyéb felvétel nélkül csatlakozhat. Átláccó A Korrupcióellenes Világnapot minden év december 9-én tartják az ENSZ Korrupció Elleni Egyezményének decemberi hatályba lépése óta. A Transparency International Magyarország immár ötödik éve rendezte meg a szakmai és kulturális programokat egyaránt kínáló Átláccó fesztivált, hogy a korrupcióellenes küzdelem fontosságára a fiatalabb korosztály figyelmét is felhívja. A fesztivál alatt a szakmai beszélgetések és előadások mellett szórakoztató programok, koncertek színesítik a fesztivál hangulatát. d=506 19

20 TI Academy A Transparency International Magyarország egy hosszabb távú együttműködést szeretne kialakítani különböző középiskolákkal, egyetemekkel és szakkollégiumokkal egy olyan projekt keretében, amely elsősorban az oktatásra, tudásátadásra és kapacitásfejlesztése irányul. Célja, hogy országosan bevonja a fiatalokat a korrupció elleni küzdelembe. A projekt keretében különböző előadások, képzések, tréningek megszervezésére és megtartására kerül sor, illetve a cél, hogy a résztvevő szervezetekkel közösen valósuljanak meg rendszeresen efféle foglalkozások. 20

21 Fiatalok a korrupció ellen A Transparency International Magyarország társadalmi szemléletformálás keretében a középiskolás korosztályt szólította meg. Az Európai Bizottság által támogatott nemzetközi projekt során a négy résztvevő szervezet (Transparency International Magyarország, Transparency International Szlovénia, Romaversitas és Mladinski ceh) pályázatot írt ki a magyar és a szlovén középiskolások körében, amelyben arra voltak kíváncsiak, hogy a diákok hogyan hívnák fel társaik figyelmét a korrupció elleni harc fontosságára. A hat nyertes ötlet kitalálói kétnapos tréningen és egy négynapos szlovéniai konferencián vettek részt, emellett díjuk részeként EUR-t kaptak arra, hogy megvalósítsák elgondolásaikat. A legjobb ötletek között volt flash mob, kisfilm- és novellaíró pályázat. A projekt zárásaként a négy szervezet összeállított egy kiadványt, amely a középiskolai tanárokat hivatott segíteni abban, hogy 2-3 tanóra keretében interaktív formában ismertessék meg diákjaikkal a korrupció elleni fellépés jelentőségét és formáit. K & H Félmaraton váltó A Transparency International Magyarország Alapítvány csapatai minden évben rajthoz állnak a K&H Félmaraton váltón, hogy felhívják a figyelmet a korrupció elleni harc fontosságára. TI alkalmazottak, barátok, családtagok és támogatók alkotják a háromfős csapatokat. Az esemény kitűnő lehetőség arra, hogy a sportbarátok az Alapítvány pólóját viselve mutassák meg elkötelezettségüket az ügy iránt. Önkéntesség 2013-ban 28 önkéntes segítette a Transparency International Magyarország munkáját. A hallgatók hathetes turnusokban vettek részt az alapítvány futó projektjeiben, kutatásaiban, illetve az iroda napi operatív munkájában is aktívan közreműködtek. Szervezetünk az elmúlt évek során kedvelt és népszerű gyakornoki fogadóhellyé nőtte ki magát. 21

22 4. Támogatási programok Legtöbb programunkat más hasonló területen működő partnerekkel végezzük közösen ugyanakkor tárgyévben munkánk során újdonságnak számított, hogy több olyan szervezettel kezdtünk közös munkába, amelyek nem főtevékenységeként jelenik meg a korrupció megelőzés hanem ezt napi működése során tekinti alapkritériumnak. Egyik legjelentősebb partnerünk a TI-Secretariat amely a TI mozgalom berlini központja, de több más TI tagozattal vagy egyéb olyan szervezettel dolgozunk együtt, amelyek elkötelezettek a korrupció megelőzésében ban, pénzmozgás szerint programjainkat főként az Európai Unió és a Nyílt Társadalom Intézet forrásaiból finanszíroztuk, de támogatóink között kiemelt szerepet játszottak a hazai források és vállalkozások valamint magánszemélyek által nyújtott adományok. Projektbevételek és kiadások pénzmozgás alapján: adatok Ft-ban Forrás neve Támogatási programok Nyitó 2013 Kiadások Bevételek Záró Európai Unió (TI-Secretariat) Jogsegélyszolgála Speak up! Jogsegélyszolgálat- Konstanzi Európai Unió Egyetem Axa Csoport Axa Hotline TI-Secretariat Global Corruption Barometer TI-Secretariat Global Corruption Riport Nemzeti Családügyi és Szociális Intézet Youth in Action Fiatalok a korrupció ellen Norvég Támogatási Alap TI Academy Holland Nagykövetség Norvég Nagykövetség Brit Nagykövetség Szubjektív Értékek Alapítvány OTP Alapkezelő Zrt. Társadalmi Bázis Brit Nagykövetség Norvég Nagykövetség Holland Nagykövetség TI-Secretariat Átláccó (2013. év) Holland Nagykövetség Francia Nagykövetség, Norvég Nagykövetség Átláccó (2012. év)

23 Forrás neve Támogatási programok Nyitó 2013 Kiadások Bevételek Záró K&H futók regisztrációs díja K & H Félmaraton váltó Gazdasági Versenyhivatal Engedékenységi politika XIII. ker. Önkormányzat Integrity Pact (Boribon bölcsöde) Svájci Hozzájárulási Alap Európai Unió (OLAF) Európai Unió (TI-Secretariat) Európai Unió (TI-Secretariat) (lejárt projekt) Integrity Pact - Ózdi ivóvíz projekt Safeguarding EU funds against fraud & corruption through the civil control mechanism of Integrity Pacts Lifting the Lid on Lobbying: Taking secrecy out of politics in Europe Nemzeti Integritás Tanulmány Európai Unió (OLAF) EU Funds Watch Európai Unió (IPA Croatia) Nyílt Társadalom Intézet (OSI) Corruption in the security sector Állami vállalatok Workshop Nyílt Társadalom Intézet (OSI) Állami vállalatok átláthatósága TI-Secretariat Mercedes-Benz Hungária Kft. TRAC Bayer Hungaria Kft Sanofi-Avensis Zrt. Training & Advisory Services Telenor Magyarország Zrt. TI-Secretariat 6 steps - Telenor Magyarország Capacity building at TI Hungary TI-Secretariat Chapter Network Reserve

24 Forrás neve Támogatási programok Nyitó 2013 Kiadások Bevételek Záró Nyílt Társadalom Intézet (OSI/TRUST) Freedom House Nyílt Társadalom Intézet (OSI) Párt és kampányfinanszírozás Nyílt Társadalom Intézet (OSI) Nemzetközi érdekérvényesítés Nyílt Társadalom Intézet (OSI) Működési támogatás SZJA 1% Vállalati támogatók Magánszemélyek adománya Utazási költségtérítések Működésre, bérekre, projektekhez nem rendelt költségek és ehhez kapcsolható bevételek Összesen pénzmozgás szerinti eredmény

25 Támogatási források (pénzmozgás szerint): adatok eft-ban Megnevezés Bevétel 1% steps - Telenor Magyarország Zrt Axa Hotline 703 Bázis CSF támogatók Dec 9 (2012. év) EU Integrity Pact - Svájci Hozzájárulási Alap 87 Integrity Pact - XIII. ker. Önkormányzat K&H futás 80 Magánszemélyek adománya NCSSZI Norvég Támogatási Alap OSI Projekthez nem rendelt TI- Secretariat TRAC Training & Advisory Services 521 Utazási költségtérítések 882 Összesen

26 Támogatások felhasználása (pénzmozgás szerint): Sorcímkék 1%- ból finanszírozott Axa Hotline Bázis Dec 9 (2012. év) Dec 9 (2013. év) EU GVH Integrity Pact - XIII. ker. Önkormányzat K&H futás Megtérített útiköltségek NCSSZI Norvég Támogatási Alap OSI TI- Secretariat TRAC Forráshoz nem rendelt Összesen adatok eft-ban Kiadások

27 Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 6.1 Mérleg tartalma: A tárgyi eszközök nettó értéke évi végén 3712eFt. Bruttó értékük és értékcsökkenésük a következő képen alakult: adatok eft-ban Bruttó érték nyitó növekedés csökkenés záró Immateriális javak Ingatlanok Műszaki berendezések Egyéb berendezés Összesen adatok eft-ban Értékcsökkenés nyitó növekedés csökkenés záró Immateriális javak Ingatlanok Műszaki berendezések Egyéb berendezés Összesen A bankszámlák a kivonatokkal egyező értékűek, a pénztárkészlet a pénztárjelentés értékével megegyezik: adatok eft-ban Forgó eszközök vevők egyéb követelés Követelések összesen Pénztár - HUF Pénztár - EUR CIB bank HUF CIB Bank deviza Pénzeszközök összesen Értékpapírok Forgóeszközök összesen

28 Aktív időbeli elhatárolások között a tárgyévi eredményt növelő, a bevételeket és kiadásokat helyesbítő tételek szerepelnek összesen eft. értékben az alábbiak szerint: adatok eft-ban Megnevezés Következő évet érintő költségek elhatárolása Tárgyévet érintő, de még be nem folyt támogatások Összesen Az Alapítvány saját vagyonának alakulása: adatok eft-ban Megnevezés Induló vagyon/jegyzett tőke Tőkeváltozás /Eredménytartalék Tárgyévi eredmény ebből közhasznú ebből vállalkozási Saját tőke összesen Kötelezettségek: adatok eft-ban Megnevezés szállítói tartozások kölcsön előleg vevőktől SZJA jövedelmek utáni adók és járulékok munkabér TB járulékok/szociális hozzájárulási adó Áfa fizetési kötelezettség 476 Kötelezettségek pályázatokból Egyéb Összesen A kötelezettségeket a fordulónapot követően kiegyenlítettük. 28

29 Passzív időbeli elhatárolások között a tárgyévi eredményt csökkentő, a bevételeket és ráfordításait helyesbítő tételek szerepelnek, összesen eft. értékben az alábbiak szerint: adatok eft-ban Megnevezés Tárgyévet érintő költségek elhatárolása (közüzemi díjak, könyvvizsgálat díja) Következő évet érintő, de már megkapott támogatások SzJA 1% fel nem használt része Összesen SZJA 1% Felhasználása SZJA 1 % Nyitó NAV utalás Felhasználás adatok eft-ban Záró rendelkező évi rendelkező évi rendelkező év rendelkező év

30 6.2 Eredménylevezetés tartalma: Bevételek részletezése: adatok eft-ban Megnevezés évi Változás % 1. Központi költségvetésből származó évi bevételek 149% támogatás bevétel Belföldi támogatók, Vállalati támogatók 123% fóruma % Külföldi támogatók 4. Egyéb támogatások Egyéb pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó 97% bevétel % Egyéb bevételek Összesen % 1/ Központi költségvetésből származó támogatások: adatok eft-ban Megnevezés év év Változás % Hazai pályázati támogatások Brit Nagykövetség Francia Nagykövetség Holland Nagykövetség Kanadai Nagykövetség Norvég Nagykövetség Svéd Nagykövetség 300 USA Nagykövetség Visegrád Fund Európai Unió - IPA 299 Európai Unió - OLIP Európai Unió - CZ OLAF Norvég Finanszírozási Alap Dec 9 egyéb támogatásai (elhatárolás) 429 SZJA 1% felhasználás Központi költségvetésből összesen % 30

31 2/ Belföldi támogatók, adományok összesen eft. az alábbiak szerint: adatok eft-ban Megnevezés év év Változás Allianz Hungária Biztosító Antalis Hungaria Kft AXA Csoport BAT Pécsi Dohánygyár Bau Trans Kft Eon vállalati csoport Ernst & Young GlaxoSmithKline Interact NetDesign Kft Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda Média City Kft Mercedes Benz OTP Alapkezelő Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft Sanoma Média Budapest Zrt SciamusS Signal Biztosító Sygma Technology Magyarország Kft Telenor Magyarország Vialto Consulting Tanácsadó Kft Volvo Magyarország Zrt Gazdasági Versenyhivatal Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete Vállalati támogatók összesen % Belföldi magánszemélyek támogatása tárgyévben összesen 205 eft. volt 3/ Külföldi támogatók: adatok eft-ban Megnevezés év év Változás % Transparency International Secretariat Konstanz University ALAC Jogsegélyszolgálat - - Freedom House (felhasznált támogatás) - - Open Society Institution (felhasznált támogatás) Költségtérítések Deviza támogatások magánszemélyektől Külföldi támogatók összesen % 4/Egyéb támogatások: adatok eft-ban Megnevezés év év Változás % K-Monitor - Trust Transzparens önkormányzatok hálózatának építése HUSK/0901/1.5.1/0246. sz. projekt 0 Egyéb támogatások összesen

32 5/ Egyéb pályázati úton elnyert támogatás: 0 Ft. 6/Közhasznú tevékenységből származó bevételek: adatok eft-ban Megnevezés év év Változás % Humán kutatás, fejlesztés bevétele Nevezési díjak bevétele 29 0 Cikk írás / Előadások bevétele Üzleti reggeli részvételi díj / Vállalati támogatók fóruma Jogi tevékenység bevétele Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Egyéb oktatás Közhasznú tevékenység bevételei összesen % 7/Egyéb bevételek: adatok eft-ban Megnevezés év év Változás % Különféle egyéb bevételek (kerekítés, technikai tételek) % Pénzintézeti kamat bevételek % Átváltással kapcsolatos árfolyam különbözetek % Adomány eszközök értékcsökkenésének feloldása 944 Befektetett eszközök kamatbevételei -68 Egyéb bevételek összesen % 32

33 Kiadások részletezése: adatok eft-ban Nr. Megnevezés év év Változás % Közüzemi díjak Irodai eszközök Tisztítószerek Nyomtatványok, névjegyek Irodaszerek Üzemanyag költségek (utazáshoz) Egyéb eszközök, anyagok Anyag költségek % Irodabérlet Javítás, karbantartás Utazás, kiküldetés, közlekedés Rendezvényekkel, bemutatókkal kapcsolatos költségek Nyomdai költségek, kiadványok előállítása Oktatás, továbbképzés Hirdetés, PR, kommunikáció Posta, telefon, internet, futár Kutatással kapcsolatos költségek Tolmácsolás, fordítás Szakértői díjak Tervezés, művészeti tevékenység, fényképezés, filmezés Ügyviteli díjak Szakkönyvek, folyóiratok Számítástechnikai szolgáltatás Újságírói tevékenység, cikkírás - - Egyéb igénybevett szolgáltatások (kulcsmásolás, költöztetés költségei) Igénybevett szolgáltatások % 3 Egyéb szolgáltatások (Banki díjak, biztosítás) % Munkabérek Megbízási díjak Szerzői jogdíjak Költségtérítések Szakmai rendezvények költségei Egyéb reprezentációs költségek 302 Betegszabadság és 1/3-ad táppénz Béren kívüli juttatások és adójuk Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások % 5 Értékcsökkenési leírás % Egyéb ráfordítás (késedelmi kamatok, kerekítés, 6 támogatás) % 7 Árfolyam veszteség % Közhasznú tevékenység ráfordításai % A TI tárgyévi negatív eredményét a korábbi években keletkezett pozitív eredménytartalék fedezi. 33

34 A szervezet munkaviszony keretében foglalkoztatottjainak száma évben: 11,3 fő Létszámadatok alakulása (átlagos állományi létszám) létszám (fő) összes kereset (eft) létszám (fő) összes kereset (eft) Változás előző évhez létszám (fő) összes kereset (eft) Teljes munkaidős: szellemi állomány 7, , Nem teljes munkaidős: szellemi 1, , Egyéb állományon kívüliek 0, , Összesen , Munkaórák alakulása Változás előző évhez óra óra óra Teljes munkaidős ledolgozott órák Nem teljes munkaidős ledolgozott órák Fizetett, nem dolgozott órák Összesen

35 5. Cél szerinti juttatások kimutatása A Transparency International Magyarország Alapítvány 2013 évben összesen eft. célszerinti juttatást nyújtott, együttműködés keretében megvalósított projektjei révén: Megnevezés év év Változás % Utazási költségtérítések 7 TI - Slovakia (Visegrad Integrity Study) TI Cseh Köztársaság (Visegrad Integrity Study) 278 IPA Lengyelország (Visegrad Integrity Study) 644 Mladinski Ceh - Szlovénia 762 Romaversitas Alapítvány 646 TI-Slovenia 5250 Kalyi Jag - Roma nemzetiségi szakiskola. Szakközépiskola és alapfokú művészetoktatási intézmény diákjainak projektje 296 Szomolyai diákok projektje 207 ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium 296 Klebelsberg Középiskolai Kollégium diákjainak projektje 296 Összesen % A juttatással a partnerek teljes egészében elszámoltak. 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás A Transparency International Magyarország Alapítvány 2013-ban ügyvezető igazgatót váltott amely azonban a szervezet működését nem befolyásolta. A vezető tisztségviselők közül kizárólag az ügyvezető igazgató részesül juttatásban amely tisztséget munkaviszony keretében látja el. Tisztség év év Változás % Ügyvezető igazgató Összesen % 35

36 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok Alapadatok (1000HUF) év év B. Éves összes bevétel ebből: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg D. Közszolgáltatási bevétel 0 0 E. Normatív támogatás 0 0 F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 0 0 G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) ebből: I. Személyi jellegű kiadás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő)

37 8. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése Igen Nem Értéke Az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > ,-Ft] A két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] A személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) - a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül - eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] Társadalmi támogatottság mutatói Kiutalt SZJA 1% nagysága Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] A közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában, Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,25] Önkéntesek száma eléri a 10 főt Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő] X X X X X X fő 9. Nyilatkozat A Transparency International Magyarország Alapítványnak évben vállalkozási tevékenység miatt adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. 37

38 10. Független Könyvvizsgálói jelentés 38

39 39

40 40

41 11. PK-142 Nyomtatvány A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 41

42 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Lőke András Születési név: Lőke András Anyja neve: Ági Judit Születési ország neve: Születési település neve: Születési ideje: Magyarország Budapest Szervezet neve: Transparency International Magyarország Alapítvány Szervezet székhelye: Irányítószám: Település: Budapest Közterület neve: Falk Miksa Közterület jellege: utca Házszám: 30 Lépcsőház: Emelet: IV. Ajtó: 2. Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: Szervezet adószáma: 1 6 P K / / Képviselő neve: Lőke András Képviselő aláírása: Keltezés: Budapest Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

43 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Szervezet neve: Transparency International Magyarország Alapítvány Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év helyesbítése (Adatok ezer forintban.) Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

44 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Szervezet neve: Transparency International Magyarország Alapítvány Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása (Adatok ezer forintban.) Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév 1. Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke 3. Egyéb bevételek tagdíj, alapítótól kapott befizetés - támogatások adományok 4. Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek ebből: - alapítótól kapott befizetés - támogatások A. Összes bevétel ( ) ebből: közhasznú tevékenység bevételei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások ebből: vezető tisztségviselők juttatásai Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások 10. Pénzügyi műveletek ráfordításai Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

45 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Szervezet neve: Transparency International Magyarország Alapítvány Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. (Adatok ezer forintban.) Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév 11. Rendkívüli ráfordítások B. Összes ráfordítás ( ) ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai C. Adózás előtti eredmény (A-B) Adófizetési kötelezettség D. Adózott eredmény (C-12) Jóváhagyott osztalék E. Tárgyévi eredmény (D-13) Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg F. Közszolgáltatási bevétel Könyvvizsgálói záradék Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

46 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK Szervezet azonosító adatai 1.1 Név 1.2 Székhely Irányítószám: Település: Budapest Közterület neve: Falk Miksa Közterület jellege: utca Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: 30 IV Bejegyző határozat száma: 1 6. P K / / Nyilvántartási szám: 1.4 Szervezet adószáma: Képviselő neve: Lőke András 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása Szöveg 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: korrupció elleni fellépés, mérés, indexex 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdés évi C. törvény XXVIII. fejezet 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Magyarország polgárai 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

47 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK Szervezet azonosító adatai 1.1 Név 1.2 Székhely Irányítószám: Település: Budapest Közterület neve: Falk Miksa Közterület jellege: utca Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: 30 IV Bejegyző határozat száma: 1 6. P K / / Nyilvántartási szám: 1.4 Szervezet adószáma: Képviselő neve: Lőke András 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása Szöveg 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Közpénzköltés figyelemmelkísérése 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Alaptörvény 37. cikk (1) bekezdés és évi XXIV. törvény Közhasznú tevékenység célcsoportja: Magyarország polgárai 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

48 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK Szervezet azonosító adatai 1.1 Név 1.2 Székhely Irányítószám: Település: Budapest Közterület neve: Falk Miksa Közterület jellege: utca Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: 30 IV Bejegyző határozat száma: 1 6. P K / / Nyilvántartási szám: 1.4 Szervezet adószáma: Képviselő neve: Lőke András 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása Szöveg 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Közpénzek felhasználása, információszabadság 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: évi CXII. törvény III. fejezet évi CLXXXI. törvény Közhasznú tevékenység célcsoportja: Magyarország polgárai 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

49 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK Szervezet azonosító adatai 1.1 Név 1.2 Székhely Irányítószám: Település: Budapest Közterület neve: Falk Miksa Közterület jellege: utca Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: 30 IV Bejegyző határozat száma: 1 6. P K / / Nyilvántartási szám: 1.4 Szervezet adószáma: Képviselő neve: Lőke András 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása Szöveg 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: jogsegélyszolgálat 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: évi C. törvény XXVIII. fejezet évi CLXV. törvény 1. cím 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Magyarország polgárai 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

50 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK Szervezet azonosító adatai 1.1 Név 1.2 Székhely Irányítószám: Település: Budapest Közterület neve: Falk Miksa Közterület jellege: utca Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: 30 IV Bejegyző határozat száma: 1 6. P K / / Nyilvántartási szám: 1.4 Szervezet adószáma: Képviselő neve: Lőke András 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása Szöveg 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: korrupció elleni képzések, tanulmányok 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 50/2013. (II. 25.) kormányrendelet Közhasznú tevékenység célcsoportja: Magyarország polgárai 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

51 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK Szervezet azonosító adatai 1.1 Név 1.2 Székhely Irányítószám: Település: Budapest Közterület neve: Falk Miksa Közterület jellege: utca Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: 30 IV Bejegyző határozat száma: 1 6. P K / / Nyilvántartási szám: 1.4 Szervezet adószáma: Képviselő neve: Lőke András 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása Szöveg 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: független, demokratikus jogálam kiteljesítése 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Alaptörvény XXIV. és XXV. cikk évi XXXVI. törvény Közhasznú tevékenység célcsoportja: Magyarország polgárai 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

52 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Szervezet neve: Transparency International Magyarország Alapítvány 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (Adatok ezer forintban.) 4.1 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen) Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen) Cél szerinti jutattások kimutatása 5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév Együttműködésssel megvalósuló projektek keretében Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év 5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen) Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen) Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) Ügyvezető igazgató Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2) A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

53 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Szervezet neve: Transparency International Magyarország Alapítvány 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.) Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) B. Éves összes bevétel ebből: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. Közszolgáltatási bevétel E. Normatív támogatás F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) I. Ebből személyi jellegű ráfordítás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás ellátottság mutatói Ectv. 32. (4) a) [(B1+B2)/2 > , - Ft] Igen Mutató teljesítése Nem Ectv. 32. (4) b) [K1+K2>=0] Ectv. 32. (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő] Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

54 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Szervezet neve: Transparency International Magyarország Alapítvány Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg: - ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi Felhalmozási Összesen: Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 1 9 0 1 8 4 6 9 9 4 2 0 5 3 1 0 1 Bejegyző határozat száma: 7 PK 63986/1990/15 A szervezet megnevezése: Egyesült Villamos-Ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége A szervezet címe:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 14 Kaposvári Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Málovics

Részletesebben

PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója

PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója A PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója Budapest, 2012. április 8. Juhász Márton ügyvezető igazgató

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése 2013. évi Közhasznúsági jelentése Szakmai beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. Bírósági bejegyzési szám: 12.Pk.60 675/1995 Nyilvántartási szám: 5565 Adószám: 18074789-1-43 Szöveges beszámoló a

Részletesebben

NEMZETI KORRUPCIÓELLENES PROGRAM

NEMZETI KORRUPCIÓELLENES PROGRAM 1. melléklet az./2015. (..) Korm. határozathoz NEMZETI KORRUPCIÓELLENES PROGRAM (2015-2018) 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. Mandátum... 5 1.2. Készítők... 5 1.3.

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. Adószám: 19011637-2-43 Bírósági bejegyzési szám: 596/1989. 2013. évi Közhasznúsági jelentése 2014. május 8. Dalotti Tibor elnök 1. Számviteli beszámoló: A 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

Magyar Orvosi Kamara Tolna Megyei Területi Szervezet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Magyar Orvosi Kamara Tolna Megyei Területi Szervezet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA Magyar Orvosi Kamara Tolna Megyei Területi Szervezet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. ADAT A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve Magyar Orvosi Kamara Tolna Megyei Területi Szervezet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. ADAT A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Országos Bírósági Hivatal Közhasznúsági melléklet F ü g g e t l e n ü l E g y m á s s a l K ö z h a s z n ú E g y e s ü l e t Szervezet székhelye: Település: S z é k e s f e h é r v á r Közterület neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek KIS DOMONKOS MÁRK KIS DOMONKOS MÁRK Anyja neve:

Részletesebben

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Nyíregyháza-Nagykálló-Tiszavasvári Nyírvidék Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szebik Családi név Első utónév További utónevek András Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

13KOZ Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról

13KOZ Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról 13KOZ Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról Nemzeti Adóés Vámhivatal [A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti

Részletesebben

2012. évi Számviteli és Közhasznúsági Beszámoló

2012. évi Számviteli és Közhasznúsági Beszámoló 1 9 6 6 8 6 9 3 9 4 9 9 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) MAGYAR NUKLEÁRIS TÁRSASÁG az egyéb szervezetmegnevezése 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós u. 29-33. az egyéb szervezet

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 14 Kaposvári Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Kiss Lajos László Kiss Lajos László Anyja neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Borai Botond Születési név: Borai Botond Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK... 2 1 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. ÉV... 3 2 SPECIFIKUS RÉSZ... 8 3 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK... 14

TARTALOMJEGYZÉK... 2 1 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. ÉV... 3 2 SPECIFIKUS RÉSZ... 8 3 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK... 14 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 1 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. ÉV... 3 2 SPECIFIKUS RÉSZ... 8 3 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK... 14 4 KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA... 16 5 VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 1 8 1 8 7 1 9 7 9 4 9 9 5 6 9 0 1 A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY 1083 BUDAPEST, ILLÉS U. 25. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest,

Részletesebben

2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szegedi Úszó Egylet Székhely: 6726 Szeged, Temesvári krt. 62. Adószám:18452914-1-06 Beszámolót készítette: Fórizs Margit Könyvvizsgáló kamarai tagszám: 006981 Kiegészítő

Részletesebben

2013. évi Kiegészítő melléklet

2013. évi Kiegészítő melléklet GYULASPORT SPORTLÉTESÍTMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ UTANPÓTLÁS NEVELŐ SPORTISKOLA, SPORTSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 5700. Gyula, Ajtóssy Albert u. 2-10. 2013. évi Kiegészítő

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Gombás Családi név Első utónév További utónevek Judit Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 20 Zalaegerszegi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag BALOGH Családi név Első utónév További utónevek JÓZSEF Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név:

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 121/2014.(V.29.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 121/2014.(V.29.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 121/2014.(V.29.) Kt. számú határozata a NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Nagy Miklós Születési név: Nagy Miklós Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben