Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete február 21-én tartott testületi üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről"

Átírás

1 Szakáld Község Önkormányzat Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete február 21-én tartott testületi üléséről Jelen vannak: Dr. Barnóczki Károly Honti Istvánné Bíró László Farkas János Kiss Iván Tanácskozási joggal: polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő Nagy Géza jegyző Dr. Barnóczki Károly polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a testület tagjai hiánytalanul megjelentek. Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére, amit a testület jelenlévő tagjai egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadtak. Napirend: 1. Szakáld Község Önkormányzata évi költségvetése tervezetének a megtárgyalása. 2. Egyebek 1. Napirendi pont Tárgy: Szakáld Község Önkormányzata évi költségvetés tervezetének a megtárgyalása. Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester Dr. Barnóczki Károly polgármester ismertette az előzményeket, és ismertette a évi költségvetési tervezetet. Kérte a testület tagjait, hogy tegyék meg észrevételeiket.

2 Honti Istvánné alpolgármester kért szót. Elmondta hogy nagyon sok kérdése van a tervezettel kapcsolatban. Előzetesen javasolta, hogy a Start közmunka program számai, mivel még nincs döntés, hogy Szakáld részt vehet-e benne és milyen összeggel gazdálkodhat, ne szerepeljen a költségvetésben. Nagyon sok a közkutak költsége, ezért javasolta, hogy az önkormányzat vizsgálja felül, hogyan lehetne az önkormányzat költségeit a közkutak korlátozásával csökkenteni. Honti Istvánné alpolgármester előterjesztette szóbeli javaslatát, miszerint a Szakáld Község területén levő közkutak túlzott vízfogyasztási költségeivel kapcsolatban, a polgármester vegye fel a kapcsolatot a Borsod Víz Zrt.-vel és dolgozzon ki alternatívát a költségek csökkentésére. Jelenlévő képviselők száma: 5 Szakáld Község Képviselő testületének../2013. ( II.21.) KT. határozati javaslata Közkutakkal kapcsolatos költségcsökkentés felülvizsgálatára Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete megbízza dr. Barnóczki Károly polgármestert, hogy a Szakáld község területén lévő közkutak túlzott vízfogyasztási költségeivel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a Borsod Víz Zrt.-vel és dolgozzon ki alternatívát a költségek csökkentésére. Dr. Barnóczki Károly polgármester kérte a képviselő testület tagjait, hogy aki elfogadja Honti Istvánné alpolgármester szóbeli előterjesztését, az szavazzon igennel. A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag ellenszavazat nélkül elfogadta Honti Istvánné alpolgármester javaslatát. Szakáld Község Képviselő testületének 73/2013. ( II.21.) KT. határozata Közkutakkal kapcsolatos költségcsökkentés felülvizsgálatára Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete megbízza dr. Barnóczki Károly polgármestert, hogy a Szakáld község területén lévő közkutak túlzott vízfogyasztási költségeivel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a Borsod Víz Zrt.-vel és dolgozzon ki alternatívát a költségek csökkentésére.

3 Honti Istvánné alpolgármester észrevételezte, hogy az étkeztetésre betervezett összeg kevés. Elmondta, hogy nem látja az elnyert pályázatok pénzügyi hátterét a költségvetésben,pedig azt szerepeltetni kell. A közalkalmazottak bérénél sehol nem látja a minimálbérre való kiegészítést. Az óvodával kapcsolatban javasolta, hogy annak a 4 gyereknek, akik semmilyen támogatást nem kapnak, és térítési díjat kell fizetniük, az önkormányzat mintegy gesztusként engedje el a térítési díj megfizetését. Ezt a javaslatot dr. Barnóczki Károly polgármester is támogatta. Észrevételezte, hogy a költségvetésben nem szerepel az előzőz évi pénzmaradvány. Nincs tervezve pl. tiszteletdíj, de sok egyéb tétel is pontatlan, vagy hiányzik a tervezetből. Bíró László képviselő kért szót. Szerinte a falugondnoki jármű karbantartási költségei is mélyen alul vannak tervezve. Honti Istvánné alpolgármester javasolta a testületnek, hogy ezt a költségvetést így ne fogadja el, hiszen köszönő viszonyban sem áll egy megalapozott szakmai munkával. Egy összedobott munka. Jelenlévő képviselők száma 5 fő /2013.(II.21.) KT. Határozati javaslat Szakáld Község önkormányzata évi költségvetési tervezetének az elfogadására Szakáld Község Önkormányzatának képviselő testülete az önkormányzat évi költségvetésének tervezetét nem fogadja el., jegyző A testület tagjai egyetértettek Honti Istvánné alpolgármester megállapításaival és költségvetés tervezetének elfogadását 5 nem szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elutasították. 2./ Egyebek 74./2013.(II.21.) KT. Határozata Szakáld Község önkormányzata évi költségvetési tervezetének az elfogadására Szakáld Község Önkormányzatának képviselő testülete az önkormányzat évi költségvetésének tervezetét nem fogadja el., jegyző a) Falugazdászi szolgáltatással kapcsolatos észrevételek Előterjesztő: Dr. Barnóczki Károly polgármester

4 Dr. Barnóczki Károly polgármester elmondta, hogy sok a panasz a lakosság részéről a falugazdászi szolgáltatással kapcsolatban. Szeretné a település, ha a falugazdász úgy mint régen, hetente egyszeri alkalommal járjon ki a településre, mert az idős emberek nem tudnak élni a szolgáltatással, mert nem tudnak egész napokat utazni és eltölteni az ügyintézéssel. Főleg akkor lenne a helyi jelenlétre szükség, amikor a földalapú támogatások igénylése történik. Javasolta, hozzon testület határozatot, és keresse meg a szakigazgatási szervet a kérdés megoldására. A jelenlevő képviselők száma 5 fő..../2013.(ii.21.) KT. Határozati javaslat Falugazdászi szolgáltatással kapcsolatban Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete kéri a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a falugazdász havonta 2 alkalommal fogadóórát tartson a településen. Felkéri a polgármestert az ezzel kapcsolatos egyeztetések lefolytatására. Dr. Barnóczki Károly polgármester kérte a képviselő testület tagjait, hogy aki a határozati javaslattal egyetért az szavazzon igennel. Jelenlevő képviselők száma 5 fő A testület tagjai 5 igen szavazattal, egyhangúlag ellenszavazat nélkül elfogadták a javaslatot. 75/2013.(II.21.) KT. Határozata Falugazdászi szolgáltatással kapcsolatban Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete kéri a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a falugazdász havonta 2 alkalommal fogadóórát tartson a településen. Felkéri a polgármestert az ezzel kapcsolatos egyeztetések lefolytatására.

5 b.) Javaslat az önkormányzat épületének is helyt adó ingatlan energetikai szakvéleményének kifizetésére. Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly Dr. Barnóczki Károly polgármester javasolta a testületnek, hogy az önkormányzatnak is helyt adó épület energetikai szakvéleményét készítő energetikus vállalkozási szerződésben rögzített díját Ft nettó összeget az önkormányzat fizesse ki a vállalkozónak. Jelenlevő képviselők száma 5 fő./2013.(ii.21.) KT. Határozati javaslata Az önkormányzat épületének is helyt adó ingatlan energetikai szakvéleményének kifizetésére. Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete Friedrich Zoltán székhelye: 3580 Tiszaújváros Egressy Béni út. 5. szám vállalkozónak, az önkormányzat épületének is helyt adó épület energetikai szakvéleményének elkészítéséért a vállalkozási szerződésben rögzített Ft nettó, azaz Negyvenezer forint nettó összeget kifizet. Dr. Barnóczki Károly polgármester kérte a képviselő testület tagjait, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, az szavazzon igennel. Jelenlevő képviselők száma 5 fő A képviselő testület tagjai 5 igen szavazattal, egyhangúlag ellenszavazat nélkül elfogadták a javaslatot. 76/2013.(II.21.) KT. Határozata Az önkormányzat épületének is helyt adó ingatlan energetikai szakvéleményének kifizetésére. Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete Friedrich Zoltán székhelye: 3580 Tiszaújváros, Egressy Béni út. 5. szám vállalkozónak, az önkormányzat épületének is helyt adó épület energetikai szakvéleményének elkészítéséért a vállalkozási szerződésben rögzített Ft nettó, azaz Negyvenezer forint nettó összeget kifizet.

6 c.)székely zászló kifüggesztése az önkormányzat épületére Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester Dr. Barnóczki Károly polgármester javasolta, hogy szolidaritásból, Erdélyben élő magyar testvéreink tiszteletére Szakáld Község Önkormányzata is tűzze ki az épület homlokzatára a székely nemzeti zászlót. A testület tudomásul vette a javaslatot, és támogatták a székely zászló kitűzését. d.) Medicopter Alapítvány támogatása Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester Dr. Barnóczki Károly polgármester javasolta, hogy az önkormányzat támogassa a Medicopter Alapítványt forintal. Jelenlévő képviselők száma: 5 fő../2013.(ii.21.) KT. Határozati javaslat A Medicopter Alapítvány támogatására. Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete a Medicopter Alapítvány részére egyszeri 5000 Ft azaz ötezer forint támogatást szavaz meg. Dr. Barnóczki Károly polgármester kérte a képviselő testület tagjait, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, az szavazzon igennel. Jelenlevő képviselők száma 5 fő A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag ellenszavazat nélkül támogatta a javaslatot. 77/2013.(II.21.) KT. Határozata A Medicopter Alapítvány támogatására. Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete a Medicopter Alapítvány részére egyszeri 5000 Ft azaz ötezer forint támogatást szavaz meg. e.) Dr. Barnóczki Károly polgármester tájékoztatta a testületet, a Borsod Víz Zrt-vel folytatott tárgyalásokról. A testület a tájékoztatást tudomásul vette. f.) Logopédiai szolgáltatással kapcsolatos észrevétel. Honti Istvánné alpolgármester észrevételezte, hogy a logopédus nem jár ki a településre.

7 A falugondnoki szolgálatnak kell a gyerekeket beszállítani, ami komoly anyagi terhet jelent az önkormányzatnak. Javasolta, hogy a polgármester vegye fel a kapcsolatot a Klebelsberg Intézményirányító Központtal, kössön egy megállapodást, melynek értelmében a logopédus járjon ki a településre. Szerinte egyébként is jogszabályi kötelezettsége. Március 15-ig legyen megoldva a kérdés. Szakáld a kötelező foglalkoztatáshoz tud helyet biztosítani. g.) Honti Istvánné alpolgármester felajánlása. Honti Istvánné alpolgármester kérdezte, hogy mi történt a felajánlásával. Decemberben az énekkar részére a tiszteletdíjából forintos azaz Harmincezer forintos támogatást ajánlott fel, és ez tudomása szerint még mindig nem érkezett meg az énekkarhoz. Kérte Nagy Géza megbízott jegyzőt, hogy intézkedjen a felajánlással kapcsolatban. Nagy Géza megbízott jegyző ígéretet tett a probléma megoldására. h.) Beszámoló pályázatokról. Honti Istvánné alpolgármester kérte dr. Barnóczki Károly polgármestert, hogy számoljon be az önkormányzatnál futó pályázatokról. Dr. Barnóczki Károly polgármester válaszában ismertette az önkormányzatnál futó pályázatokat. Elmondta, hogy egy külsős cégen keresztül van egy 10 milliós pályázat, ami az egészséges életmódra nevelést népszerűsíti. Kettő Leaderes lett benyújtva. Egy 5 milliós, és egy 10 milliós, amely a könyvtárra, illetve a sportpálya és környezete alakítására lett benyújtva. Sajnos a könyvtárra benyújtott pályázat nem nyert. 100 millió forintos ÉMOP pályázaton nyert az önkormányzat, melyben benne van útfelújítás, közösségi tér kialakítása, amelynek keretében a kultúrotthon fűtés korszerűsítése is szerepel, valamint közvilágítás korszerűsítése keretében a Dózsa és Zrínyi utcák lead lámpás világítással lesznek megoldva. Van egy művelődésszervezéssel kapcsolatos pályázat is, amely megyei könyvtáron keresztül bonyolódik. A játszótér kialakítására benyújtott pályázat hiánypótlása megtörtént. Honti Istvánné alpolgármester megköszönte a tájékoztatást és egyben megemlítette, hogy sportöltöző, és környezete felújítását az önkormányzatnak kellene felügyelni, mert a sportvezetőség szerinte nem tudja megoldani. Kérte, hogy a következő testületi ülésre készüljön egy részletes kimutatás, melyben szerepel, hogy ki mennyivel tartozik az önkormányzatnak és hogyan fizetik. Mivel más észrevétel, bejelentés hozzászólás nem volt dr. Barnóczki Károly a szociális ügyek megtárgyalására zárt ülést rendelt el. Kmf. Dr.Barnóczki Károly Polgármester Kiss Iván Hitelesítő Nagy Géza Jegyző

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 30. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 30. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld Aradi út 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 30. napján megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete 2013. augusztus 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete 2013. augusztus 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete 2013. augusztus 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.június 17. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.június 17. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.június 17. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzatának képviselő testületének 2013. április 04. napján tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzatának képviselő testületének 2013. április 04. napján tartott üléséről. Szakáld Község Önkormányzat képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzatának képviselő testületének 2013. április 04. napján tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 26. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 26. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 26. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Előadó: Marton Istvánné polgármester

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Előadó: Marton Istvánné polgármester Önkormányzati Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013. február 7-én (pénteken)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat /2008. (I.24.) számú talajterhelési díjáról szóló rendelet elfogadására

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat /2008. (I.24.) számú talajterhelési díjáról szóló rendelet elfogadására Jegyzőkönyv Készült: 2008. január 24-én 15.00-18.30 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Dorkó György, Dr. Hegedűs Zsuzsanna, Magyar János, Neuwirth László,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Száma: 1-3/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 12-én /szerdán/ 18.00

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata 9364 Cirák, Fő u. 6. 10/2013./Ny. JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. május 29.

Cirák Község Önkormányzata 9364 Cirák, Fő u. 6. 10/2013./Ny. JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. május 29. Cirák Község Önkormányzata 9364 Cirák, Fő u. 6. 10/2013./Ny. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 29. 1 Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2013./Ny. JEGYZŐKÖNYV Készült: Cirák Község Önkormányzat

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 22/2012. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 127/2012. (XII.10.) számú határozatot a Klebersberg Intézményfenntartó Társulással

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. december 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 30-án 18.00

Részletesebben

alpolgármester, CKÖ. elnöke

alpolgármester, CKÖ. elnöke 8294. Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 118-17/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. október 29-én (kedden) 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Az ülés helye: Könyvtár

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve 1 Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A nyilvános napirendi pontok tárgyalásánál jelen van: Farkas Károlyné, Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke

A nyilvános napirendi pontok tárgyalásánál jelen van: Farkas Károlyné, Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke KAMOND K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Ügyszám: 15-3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete 2012. február 22-én 9.00

Részletesebben

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-18/2012/JT. 285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete 2013. augusztus 29-én tartott képviselő- testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete 2013. augusztus 29-én tartott képviselő- testületi üléséről Iktatószám: 550-8/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete 2013. augusztus 29-én tartott képviselő- testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő

Részletesebben

Szám: 8-12/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-12/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-12/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 31. napján 8 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv - 2 - Németbánya Község

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-6/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. május 31. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 29/2010. (V.31.) C1 30/2010. (V.31.)

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 5. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 5. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 5. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 1/2015.(II.05.) számú önkormányzati határozat 2/2015.(II.05.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester,

Részletesebben

1./ Javaslat Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére Előterjesztő: polgármester

1./ Javaslat Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére Előterjesztő: polgármester 3. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. február 12.-én 18.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs alpolgármester, Jakus Árpádné,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat képviselőtestületének 2009. február 18-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Kiss

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Csizmadia Csaba képviselő. Tanácskozási joggal meghívott:

J e g y z ő k ö n y v. Csizmadia Csaba képviselő. Tanácskozási joggal meghívott: 1 Noszlop-Oroszi-Doba Községek Körjegyzősége 8456.Noszlop, Dózsa Gy. u. 45. Tel./Fax: 88/505-820, 505-821 Mobil: 06/20-524-2323 E-mail: noszlop@ajkanet.hu Telephely: 8482 Doba, Kossuth u. 10. Tel: 88/502-920,

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i rendes ülésének 3/2014. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i rendes ülésének 3/2014. számú Jegyzőkönyve 1 Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i rendes ülésének 3/2014. számú Jegyzőkönyve 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2015. ÖKÜ Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében 2014. február 5-én, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános

Részletesebben