INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT LISZT FERENC ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGASABB VEZETŐI ÁLLÁSHELYÉNEK BETÖLTÉSÉRE. Forrainé Kószó Györgyi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT LISZT FERENC ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGASABB VEZETŐI ÁLLÁSHELYÉNEK BETÖLTÉSÉRE. Forrainé Kószó Györgyi"

Átírás

1 INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT LISZT FERENC ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGASABB VEZETŐI ÁLLÁSHELYÉNEK BETÖLTÉSÉRE Emberei Erőforrások Minisztere Hódmezővásárhelyi Tankerület Hódmezővásárhely Kossuth tér Forrainé Kószó Györgyi Hódmezővásárhely Ormos Ede 13. V

2 Emberei Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hódmezővásárhelyi Tankerület Hódmezővásárhely Kossuth tér INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT LISZT FERENC ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGASABB VEZETŐI ÁLLÁSHELYÉNEK BETÖLTÉSÉRE PÁLYÁZATI NYILATKOZAT Alulírott Forrainé Kószó Györgyi a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján az Emberi Erőforrások Minisztere által közzétett 1-88/2013/KIK/058 azonosító számmal meghirdetett Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola magasabb vezetői állását a mellékelt vezetői programmal megpályázom. A pályázat tartalmazza: 1. Pályázattal kapcsolatos nyilatkozat 2. Szakmai önéletrajz 3. Vezetői program 4. Mellékletek Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a teljes pályázati anyagom, az eredetivel teljesen megegyező sokszorosításához, és továbbításához a döntéshozók és a véleményezők felé, a pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető. Nyilatkozom, hogy hozzájárulok, a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezelhessék. Hódmezővásárhely, május 25. Forrainé Kószó Györgyi 2

3 Tartalomjegyzék PÁLYÁZATI NYILATKOZAT A PÁLYÁZÓ ADATAI SZEMÉLYES ADATOK ISKOLAI TANULMÁNYOK TOVÁBBKÉPZÉSEK MUNKAHELYEK SZAKMAI PÁLYAFUTÁS VEZETŐI PROGRAM BEVEZETŐ GONDOLATOK HELYZETÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA INTÉZMÉNYKÉP AZ ELMÚLT 5 ÉV TÜKRÉBEN SZEMÉLYI FELTÉTELEK SZERVEZETI STRUKTÚRA TANULÓINK TÁRGYI FELTÉTELEK PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG TANULMÁNYI MUNKA TOVÁBBTANULÁS PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG ÖNÁLLÓ ARCULAT KAPCSOLATOK VEZETŐI KONCEPCIÓM VEZETŐI HITVALLÁS FEJLESZTÉSI PROGRAM JÖVŐKÉP, AHOGY ÉN LÁTOM TÁVLATI CÉLKITŰZÉSEIM KÖZVETLEN CÉLKITŰZÉSEIM SZERVEZET NEVELŐTESTÜLET TANULÓK

4 SZÜLŐK TÁRGYI FELTÉTELEK A NEVELÉS ÉS OKTATÁS JÖVŐRE MUTATÓ CÉLJAI ÉS FELADATAI Oktató, nevelő munkánk Továbbképzések Projektek, pályázatok Információ, kommunikáció, dokumentáció Kapcsolatok Értékadó és értékközvetítő szerepvállalás ÖSSZEGZŐ GONDOLATOK Mellékletek Végzettségeket igazoló oklevelek Erkölcsi bizonyítvány Egyéb Gyakorlati idő igazolása

5 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI SZEMÉLYES ADATOK Név: Forrainé Kószó Györgyi Anyja neve: Németh Julianna Születési hely, dátum: Makó, augusztus 02. Cím: 6800, Hódmezővásárhely, Ormos Ede 13. V/27. Telefon: Állampolgárság: magyar Családi állapot: férjezett (Forrai Attila: IACCOCA KFT logisztikus) egy gyermek (Forrai Dorottya, SZTE anglisztika-történelem szakos 2. évfolyamos hallgatója) ISKOLAI TANULMÁNYOK Kun Béla Általános Iskola, Hódmezővásárhely Bethlen Gábor Gimnázium, Hódmezővásárhely Eötvös József Tanítóképző Főiskola, Baja Végzettség: Általános iskolai tanító Népművelői szakkollégium Oklevél száma: 3/27/ Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar Végzettség: Szakvizsgázott pedagógus Tanügyigazgatási, nevelési- oktatási, intézményi ismeretek szak Oklevél száma: 81/ Eszterházy Károly Főiskola TKTK Közoktatási Vezető Pedagógus Szakvizsga Szakirányú Továbbképzési Szak Befejezés dátuma: június 5

6 1. 3. TOVÁBBKÉPZÉSEK Szorobán tanfolyam Tánctanítás a NAT művészetek műveltségi terület követelménynek megfelelően- 30 óra Számítógép és Internet alapismeretek- 55 óra Ssz: Minőségirányításban használatos módszertanok oktatása- 60 óra Ssz: TT 315/ Az intézményvezetés feladatai az iskolai minőségbiztosítás folyamatában- 30 óra Pedagógiai alapú, minőségfejlesztő programalkotás testületi műhelymunkában- 30 óra Ssz: 103/ Taninform 2005 felhasználói tanfolyam Pályázatírás és projektmenedzsment Budapesti Kommunikációs Főiskola-120 óra A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása- szövegértésszövegalkotás programcsomag az 1-4. évfolyamon- 30 óra Ssz:2006/ A SULINET DIGITÁLIS TUDÁSBÁZIS keretrendszerének, adatbázisának kezelése és felhasználása a tanítás- tanulás folyamatában- 30 óra Ssz: 2006/ Interaktív tábla az oktatásban - 30 óra Ssz: 2007/2/ Hatékony Együttnevelés az Iskolában Az integrációs felkészítéshez- illetve képesség kibontakoztató fejlesztéshez- szükséges pedagógiai és jogi ismeretek elsajátítása- 30 óra Ssz: 2007/ Kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítése Ssz: 2007/ Hatékony tanuló-megismerési technikák-30 óra Ssz: 896/2007 6

7 2009. Változásmenedzselés a közoktatási intézményekben-30 óra Ssz: 09/ IPR szaktanácsadók képzése-30 óra Ssz:1252/ Közoktatási mentorok felkészítése (szövegértés-szövegalkotás 1-4. évfolyam)-45 óra Ssz: 925/ Projektpedagógia, epochális oktatás-30 óra Ssz: EPOCH Felkészítés a mentorálás mesterségére: Képzők képzése-20 óra Ssz: 47/ Hálózati együttműködések és kapcsolatok-oktatói, tréneri képzés-15 óra Ssz: 398/ Új oktatásszervezési a közoktatási intézményekben: projekt pedagógia, műveltségterület tantárgyi bontás nélküli szervezése és a tantárgytömbösített tanulásszervezés bevezetésének vezetői feladatai: Képzők képzése-20 óra Ssz: 497/ Hatékony együttnevelés az iskolában-30 óra Ssz: 6/2012C/ PR tevékenység és célirányos kommunikáció-15 óra Ssz: 94/2012C/ A referencia intézményi működéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési, szolgálttaásszervezési feltételrendszer kialakítása-15 óra Ssz: 32/2012C/ MUNKAHELYEK Szent István Általános Iskola (és jogelődjei) 6800, Hódmezővásárhely, Szent István u Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800, Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 7

8 1. 5. SZAKMAI PÁLYAFUTÁS A bajai Eötvös József Tanítóképző Főiskola eredményes elvégzése után 1989-ben volt általános iskolám (Szent István Általános Iskola) álláshelyét pályáztam meg sikeresen. Lelkesedéssel, gyermekszeretettel, a pálya iránti elkötelezettséggel, tettrekészséggel tértem vissza alma materemhez. Tanítói munkámat és pályámat 1-2. osztályos osztályfőnökként kezdtem, majd nagy felmenő rendszerben tanítottam. Jelenleg iskolaotthonos rendszerben tantárgycsoportos oktatást valósítok meg, a kompetencia alapú oktatás szemléletében. Mindig törekedtem arra, hogy a gyereket önmagához képest lépésről lépésre juttassuk el a számára legoptimálisabban elérhető célhoz. Pályám során többféle módszertani képzésben vettem részt, igyekeztem úgy beépíteni ismereteimet, hogy harmóniát teremtsek a régi és új között. Évekig munkaközösség vezetőként dolgoztam, együttműködésre, őszinte, bizalomra épülő szakmai irányítást igyekeztem megvalósítani. Lehetőséget kaptam intézményem minőségbiztosítási rendszerének kiépítésére, mely tudatos tevékenykedtetést, magas szintű önértékelést jelentett. Az Intézmény Minőségirányítási Programjának elkészítése, annak megvalósítása igazi erőpróba volt számomra. Kiemelten kezeltem a mérést, értékelést, a partneri kapcsolatok erősítését, a kompetenciamérések elemző értékelését. E célok eredményes megvalósításához több továbbképzésen vettem részt, számítástechnikai ismereteimet bővítettem ben lettem a Szent István Általános Iskola és Halmay Zoltán Sportiskola igazgatóhelyettese. Az alsó tagozat szakmai irányítása, az oktatás színvonalának emelése, tanügyigazgatási dokumentumok szerkesztése, iskolai PR tevékenység végzése, a minőségbiztosítás volt számomra meghatározó. Ennek érdekében e területen tettem szakvizsgát Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógia Főiskolai Kar Tanügyigazgatási, nevelési- oktatási, intézményi ismeretek szakon. Vállaltam a pályázatírói munka koordinálását, több sikeres pályázat alkotó résztvevője voltam. Az eredményesebb munka érdekében elvégeztem a Budapesti Kommunikációs Főiskola Pályázatírás és projektmenedzser tanfolyamát. A HEFOP Lépésről lépésre az értelmes tanulásért pályázat szakmai koordinálás mellett ben a Városi Pedagógiai Napok keretében megvalósuló Kompetencia konferencia című rendezvény egyik háziasszonya lehettem. A HEFOP /B Kéz a kézben konzorciumi pályázat iskolai koordinátoraként a Hódmezővásárhelyen bekövetkező oktatást érintő átszervezés integrációs törekvéseinek megvalósítását támogattam. 8

9 2007-ben átszervezés miatt megváltozott az intézmény vezetősége, ezért munkaközösségvezetőként és minőségbiztosítási vezetőként folytattam munkámat ben a város közgyűlése Hódmezővásárhely Közszolgálatáért kitüntetést adományozta számomra ban vezetői pályázatot nyújtottam be a hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola magasabb vezető álláshelyének betöltésére. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Képviselőtestülete megtisztelt bizalmával és július 2. napjától kinevezett az intézmény vezetőjének. Vezetői elképzeléseimben a kooperatív, csapatalapú szervezeti struktúrában működő iskola megvalósítását helyezem előtérbe. Igyekszem megőrizni és erősíteni az iskola létjogosultságát, szakmai hírnevét. Több sikeres pályázat megvalósításával (TÁMOP, TIOP, COMENIUS, ACES,) az intézmény szakmai megújulása mellett az értékek megőrzésére helyezem a hangsúlyt. A törvényesség, hatékonyság, a tudatosan működő szakmai munka megvalósítására törekszem. A 2008/2009-es tanévtől integrációs és képesség kibontakoztató támogatásban részesülő iskoláknál folyamat tanácsadói feladatokat láttam el. Az integrációs nevelés vonatkozásában Hódmezővásárhely Kéz a kézben konzorciumi pályázatában dolgoztam aktívan. A projekt eredményeként létrejött Hódmezővásárhelyi modell megvalósításában veszek részt, az ehhez kapcsolódó könyv szerkesztője lehettem. A TÁMOP pályázat keretében szövegértés- szövegalkotás területen 1-4. évfolyamon szaktanácsadói feladatokat láttam el. A referencia intézménnyé válás folyamatában képzői, tréneri feladatok elvégzésére szereztem végzettséget. A Hunniareg Pedagógiai Intézet valamint a Consilium Tender Oktatási Szolgáltató és Tanácsadó Kft munkatársaként vettem részt szakmai szolgáltatási feladatokban. A TÁMOP Dél- alföldi Regionális Hálózatfejlesztés projektben a Dél-alföldi Régió 14. számú fejlesztő műhelyének, a Művészeti tevékenységet folytató intézmények fejlesztőműhelyének lettem a vezetője. Itt elsősorban az intézményi jó gyakorlatok disszeminációját, valamint a referencia intézménnyé válás folyamatát készítettük elő évtől szakértői névjegyzéken Tanügyigazgatás-általános iskola területen szerepelek. Mindig számíthattam kollegáim támogatására, fontosnak tartottam az emberi kapcsolatok erősítését. Problémamegoldásra törekedtem, kutattam a javítás lehetőségeit, elveim között prioritást élvez a személyes példamutatás. Közéleti tevékenységemben kiemelt szerepet játszik, hogy a Hódmezővásárhelyi Ének- Zenei Iskola Alapítvány elnöke, valamint a Hódtóiakért Egyesület alapító tagja lehetek. 9

10 2. VEZETŐI PROGRAM 2.1. BEVEZETŐ GONDOLATOK Érezni és gondolkozni azért, hogy cselekedjünk: ez minden harmonikus élet törvénye. Liszt Ferenc Hazánk jövőjét alapvetően meghatározza az oktatás minősége. A közoktatás évszázados feladata a nemzeti és az egyetemes kultúra gyarapítása, továbbadása. A legfontosabb cél, hogy a diákok általános műveltsége, tudásszintje megfeleljen a hazai és nemzetközi elvárásoknak, egyéni és közösségi érdekeket szolgálva boldoguljanak, nemzeti identitásuk valódi kötődést jelentsen hazájukhoz, szülőföldjükhöz. Hiszem, hogy pedagógiai munkánk legfontosabb jellemzője a szakértelem, a türelem, a megértés. Azt vallom, hogy csak az a pedagógus tudja feladatait elvégezni, aki munkáját hivatásnak érzi, elfogadó személyiség. Az iskolai teljesítmény és tudásszint növelésének kulcsa az érzelmek befolyásolhatóságában rejlik. A gyerek elsősorban érző lény, emberközelben kell foglalkozni vele. A tanár példás magatartása vonzóvá teszi az iskolát, a tanulást, ha ehhez a légkör legfontosabb jellemzője a gyermekszeretet, a kölcsönös tisztelet. Pályázatomat az intézményben töltött vezetői, pedagógusi munkám és azok tapasztalatai alapján írtam meg, felhasználva a Liszt Ferenc Ének- zenei Általános Iskola nyilvános dokumentumait (Pedagógiai Program, SzMSz,), alkalmazkodva a helyi hagyományokhoz, értékekhez. Személyes élményeim azt mutatják, hogy az intézményben folyó oktató-nevelő munka alapvető célja, hogy a tanulók művelt emberré, szabad, gazdag személyiséggé, tisztességes, alkotásra és boldogságra képes emberré váljanak. Fő alapelv, hogy a diákok biztos tudással, szilárd alapismeretekkel, jártasságokkal, készségekkel gazdagodjanak, de ehhez valami sajátos többletet kapjanak, a művészetek iránti fogékonyságot. Különleges értékének tartom, hogy az emelt szintű ének- zenei oktatással, a kórusénekléssel, a néptánc oktatással, a komplex művészeti programokkal egy életre szóló, bensőséges kapcsolat alakul ki a zene, a művészetek világával, amely meghatározza a gyerekek személyiségének harmonikus fejlődését, megalapozza műveltségüket és kultúra iránti fogékonyságukat. Továbbra is úgy gondolom, hogy gyorsan változó világunkban akkor tudja az iskola a társadalom, a közvetlen környezet igényeit kielégíteni, ha az értékeket megőrizve továbbfejlődik, megújul tartalmában, formájában. 10

11 Elfogadó, segítő, együttműködő pedagógiai szemlélettel lehetünk a legeredményesebbek, tudnunk kell, hogy a meglévő adottságokra alapozva mindenki tanítható, a taníthatóság a motiváltságtól, a tanítási módszerektől és eszközöktől egyaránt függ. Ezért nagyon fontos a pedagógiai tevékenység, az innovációra való törekvés. Munkánk bizonyítéka annak, hogy a mi küldetésünk továbbra is, hogy műveljük a ránk bízottakat, ápoljuk az értékeket, örökítsük tovább a hagyományokat, a tudást. Ebben a hitben és szellemben végzett pedagógiai, vezetői munka, innovációra való törekvés kell, hogy meghatározza jogszerű, hatékony, hiteles, a kor elvárásaihoz igazodó oktató-nevelő munkánkat, a vezetői feladatokat és ezek szervezeti szintű együttesét. 11

12 2.2. HELYZETÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA A Liszt Ferenc Ének- zenei Általános Iskola közel fél évszádos múltra visszatekintő intézménye Hódmezővásárhelynek. Az iskola 1964/65-ös tanévben kezdte meg működését és lett a város oktatási életének szerves, meghatározó egysége. Az intézmény fenntartója január 01. napjától Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1055 Budapest, Szalay utca ), működtető neve: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.). OM azonosító: OM Az intézmény nyolc évfolyammal rendelkező általános iskola, körzeti iskolai feladatokat lát el, továbbá emelt szintű ének-zenei oktatás keretei között körzethatár nélkül iskoláz be. Az emelt szintű ének- zenei oktatás határozza meg az iskola sajátosságait, hagyományait. A kodályi koncepció alapján működő intézmény a magyar zenei élet, így a város zenei életének is meghatározója. Hódmezővásárhelyen 2007-ben megvalósult átszervezés az iskolaszerkezet átstrukturálódását eredményezte, melyben a Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola korábbi arculatát megőrizve új feladatokat kapott. Szellemiségében megújult, az új társadalmi kihívásoknak megfelelő pedagógiai gyakorlat segíti a közoktatási esélyegyenlőségi koncepcióban megfogalmazott elvek megvalósulását. Magyarországon az ének-zenei általános iskolák értéket képviselnek, közvetítenek, mely értéket őrizni kell. Ezek az iskolák, így a mienk is, a magyar zenei nevelés meghatározói, mivel Kodály Zoltán nevelési elveire épülő világhírű iskolai rendszer továbbvivője. Képesség és készségfejlesztés, tehetséggondozás lehetséges megvalósítása, a tantárgyi integráció együttes hatásának eredményessége meghatározója pedagógiai munkánknak. Hitvallásunk Kodály szavaival, olyan EMBERISKOLA megteremtése, melynek segítségével a tanulók nyitottabbá válnak az értékek befogadására, az ének-zenei nevelés ösztönző hatásával pedig sokrétű, színes, egyéniségre szabott képességfejlesztés valósulhat meg. Szakmai bázisunk az alsó és a felső tagozatos munkaközösség. Mikrocsoportként működik a humán, a reál, az idegen nyelvi közösség, a környezeti nevelők csoportja, valamint az osztályfőnökök közössége, illetve az IPR munkacsoportok. Hiszem, hogy a kooperatív iskolában hosszú távon egymás iránt felelősséget érző, tudatosan működő szakmai közösségek együttes munkája eredményezi a hatékony munkát. Ez a szemlélet segíti az újszerű pedagógiai módszerek alkalmazását. Olyan szemléletváltást, mely a közös cél érdekében való csapatmunkára helyezi a hangsúlyt. 12

13 Iskolánk hagyományainak megőrzésére, szakmai megújulásra, együttműködésre kész innovatív intézmény, rendelkezik önálló arculattal és van jövőképe. A Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola stratégiai célja a kor követelményeinek megfelelő magas színvonalú oktatás és nevelés megvalósítása. 13

14 INTÉZMÉNYKÉP AZ ELMÚLT 5 ÉV TÜKRÉBEN SZEMÉLYI FELTÉTELEK SZERVEZETI STRUKTÚRA Jelenleg 33 fő pedagógus teljes és részmunkaidőben (5 fő részmunkaidős, 28 fő teljes munkaidős) valósítja meg az oktatás, nevelés, gyermek és ifjúságvédelem feladatait, 1 fő iskolatitkár segíti az adminisztrációs feladatok ellátását. Végzettségek és életkori eloszlást a következő ábrák mutatják. Végzettség Tanító Tanító Tanító és Tanító és Tanár Tanár Összesen speciális végzettséggel óvónő tanár egyetemi végzettséggel Létszám Ebből szakvizsgázott Az új intézményi struktúrában a szervezet szintjén történő változás a célirányos szakmai munkát, a hatékony humánerőforrás gazdálkodást támogatta. Intézményvezető Intézményvezető helyettes 1. Intézményvezető helyettes 2. DÖK Alsó tagozatos munkaközösség vezető Alsó tagozatos munkaközösség Felső tagozatos munkaközösség vezető Felső tagozatos munkaközösség Mérés, értékelési csoport veezetője Mérés, értékelési csoport Gazdasági ügyintéző Technikai alkalmazottak Munkacsoportok 14

15 A szakos ellátottság teljes körű, bár nehézséget jelent, hogy néhány szak esetében csak egy kollega rendelkezik azzal a végzettséggel. Ezt igyekszünk belső hospitációs rendszerrel, folyamatos önképzéssel segíteni. A beiskolázási terv biztosítja a továbbképzési kötelezettség teljesítését egyéni szinten. Két fő szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátására szerzett végzettséget. Az elmúlt öt évben minden kolléga eleget tett továbbképzési kötelezettségének: 120 óra továbbképzésen való részvételen túl, új diplomát szerzett 3 fő, szakvizsgázott 3 fő. Továbbképzéseken elsősorban újszerű pedagógiai, módszertani eljárások megismerése, szervezetfejlesztés, szakmai szolgáltatóvá válást segítő tevékenységekben való elmélyülés történt 5364 óra felhasználásával TANULÓINK Az iskolába felvehető maximális létszám 480 fő. Kihasználtság iskolai szinten 89 %-os. A beiskolázási feladatainkat Hódmezővásárhely Esélyegyenlőségi Programja és Közoktatási koncepciója alapján az intézmények közötti együttműködés és a körzeti feladatellátás megvalósítása mellett végezzük TÁRGYI FELTÉTELEK A nevelő oktató munka megvalósítása egy telephelyen történik. Az iskolai tevékenységre a Szent István tér 2. számú műemlék jellegű épület szolgál körül épült műemléképület alapterülete 6182 m 2, melyben 16 tanterem, 1 számítástechnikai célokra kialakított terem, 1 nyelvi terem, az alagsorban technika műhelyterem és ebédlő (melegítő konyhával) található. Az iskolaépület kiegészül még torna és táncteremmel, 15

16 tornacsarnokkal, kiszolgáló helyiségekkel, orvosi szobával, könyvtárhelyiséggel, fejlesztő szobákkal. A szabadidő eltöltését, a mozgást belső, és egy hátsó, füves udvar szolgálja. Az iskolai egységben az oktató-nevelő munka osztálytermi rendszerben történik, néhány tantárgy (informatika, technika, rajz, ének, kémia-fizika) oktatásához szaktanterem áll rendelkezésre. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város pályázati tevékenységének köszönhetően a TIOP pályázatokhoz kapcsolódóan lehetőség nyílt informatikai eszközök beszerzésére is. TIOP /09 tanulói laptop pályázat TIOP /07 Intelligens iskolarendszer megvalósítása Hódmezővásárhelyen projekt 151 db tanulói laptop 9 db interaktív tábla 6 tanári laptop 40 db számítógép 9 tanári laptop Eszköz KÖNYVTÁR Mennyiség /db könyvtári szoftver és állománykonverzió 1 vírusírtó 1 Corel Draw 1 Macromedia Dreamviewer 1 Adobe photoshop 1 Nero DVD író 1 Képernyő nagyító és felolvasó szoftver 1 Microsoft Windows7 64 bit 1 Xp Unlimited 1 vékonykliens szoftver 5 vonalkód vonalkód leolvasó 1 adatgyűjtő állományellenőrzéshez 1 scanner 1 notebook 1 hosszabbító 10 Braille billentyűzet 1 szerver 1 RACK szekrény 1 Switch 1 vékonykliens hardver operációs rendszerrel 5 perifériák 5 lámpatest csere 1 16

17 Az iskolában a következő fejlesztések valósultak meg: Bejárati lépcsősor cseréje Tantermek bútorzatának cseréje: számítógépes tanterem, 4 tanterem, tanulói ruhatár, könyvtár Fejlesztő szoba kialakítása, bútorzat cseréje Informatikai hálózat kialakítása, fejlesztése Az intézmény teljes körű lomtalanítása katasztrófavédelmi, tűzvédelmi szempontok figyelembevételével 10 tanterem festése Tornaterem/táncterem festése, hozzá kapcsolódó öltöző, mellékhelyiségek festése Folyosók festése Mellékhelyiségek festése Sportcsarnokban: öltözők, mellékhelyiségek festése Belső homlokzat javítása Kerékpártároló elhelyezése a bejáratnál Bejárati ajtó rekonstrukciója A fűtési csőrendszer cseréje Udvari tanterem kialakítása A kerékpártároló területi bővítése, Völgy utcai kerékpártároló megszüntetése Szülői összefogással az udvari játszó eszközök felújítása, az udvar rendbe tétele PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG Iskolánk vezetése, nevelői és alkalmazotti közössége felelősséget vállal a tanulók testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért, a tanulói közösség kialakításáért és fejlődéséért. Ennek érdekében a tanuló személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában együttműködik a szülőkkel, a szülők közösségével TANULMÁNYI MUNKA Alapelveink: Az alapkészségek kialakítása, fejlesztése A képesség- és személyiségfejlesztés harmóniája Kompetencia alapú szemlélet 17

18 Tevékenység központúság Motiváló pedagógiai környezet megteremtése A közösségszervezés Az egységes követelményrendszer Tehetséggondozás Felzárkóztatás Világnézeti erkölcsi nevelés Közéletiségre nevelés Egészséges életmódra nevelés Esztétikai nevelés Környezetvédelemre nevelés Gyermek- és ifjúságvédelem Szociális hátrányok enyhítése A szülői ház és az iskola együttműködésének erősítése A kötelező tanóra foglalkozásokon túl nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra. Az eredményesség mellett fontos az egyéni tanulási utak ápolása, melyhez elengedhetetlen a tanári együttműködés, az egyéni és a differenciált fejlesztés meghatározása. Tanulóink számos tantárgyi, tanulmányi és sportversenyen vesznek részt eredményesen TOVÁBBTANULÁS Tanulóink elsősorban érettségit adó képzésben tanulnak tovább, a visszajelzések alapján választott területeken jó teljesítményt érnek el. Hódmezővásárhely középfokú intézményeivel 18

19 megvalósuló szakmai együttműködés segíti a pályaorientációt. Tanulóink közül 5. évfolyamon és 7. évfolyamon is sokan választanak gimnáziumi képzést PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG között több területen sikeres pályázati tevékenység valósult meg, mindösszesen Ft összegben. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város pályázataiban is jelen voltunk: Esélyegyenlőséget elősegítő, informatikai pályázatok tekintetében. Elsősorban képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítéshez, informatikai, egészségfejlesztő, könyvtárfejlesztő pályázatok segítették a szakmai munka megvalósítását. A TÁMOP pályázat a kompetencia alapú oktatás elterjesztését, a pedagógusok szakmai megújulását, pedagógiai folyamataink megújulását, tárgyi feltételeink fejlesztését eredményezte. Innovációink: 1. Az ének-zenei nevelés lehetőségei az együttnevelés és képességfejlesztés tükrében Modulok /komplex tanítási blokkok az ének-zene és matematika kapcsolatrendszerében Ének- zenei nevelés az erdei iskolában 2. Az angol nyelv tanulásának lehetőségét, minőségét és hozzáférésének javítását célzó fejlesztés. /TEAM az erdei iskolában 3. Az óvoda és iskola közötti átmenet megkönnyítését célzó program, különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókra 4. Művészeti nevelés lehetősége tanórán és a tanórán kívüli tevékenységek rendszerében FOTOSZAFARI iskolai szintű megvalósítása FOTOSZAFARI az erdei iskolában Jó gyakorlataink: 1. É- NEK-TÁR, képesség és készségfejlesztés a kodályi elvek alapján 2. Fejlesztőjátékok tárháza 3. MESE TÁR S HÁZ, avagy az óvoda-iskola kapcsolatának módszertani erősítése 19

20 4. Kompetenciamérések intézményi elemzése 5. Cserediák-diákcsere programok szervezése és lebonyolítása 6. SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap Iskolánk előminősített referencia intézmény, rendelkezik pozitív előminősítési nyilatkozattal és elfogadott Intézményi Fejlesztési Tervvel. A TÁMOP Referencia intézményi pályázatunkkal szeretnénk a megjelölt területeken belül színvonalas szolgáltatást biztosítani, és a régió kiemelkedő szakmai színvonalat képviselő intézményévé válni. COMENIUS és ACES pályázatokkal ( euro) fő célunk a nyelvtanulás motivációján, az élő idegen nyelv gyakorlásán túl, a pedagógiai, módszertani kultúra fejlesztése, az egymástól tanulás lehetőségének biztosítása, a pedagógusok idegen nyelvi kommunikációs szintjének javítása. Elsősorban az iskolai nyelvtanulás támogatása, másodsorban a művészeti programokon keresztül hazánk, városunk kulturális értékeinek bemutatása, magyarságtudatuk erősítése. Beadott pályázataink közül elbírálás alatt van TÁMOP /2. Iskolai tehetséggondozás és a TÁMOP Innovatív iskolák pályázatunk, illetve a Határtalanul pályázatunk ÖNÁLLÓ ARCULAT Az alapdokumentumaink a Pedagógiai Program, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend alapján éves munkatervben határozzuk meg tevékenységeinket. Gyermekeink, tanulóink számára nagyon sok szabadidős tevékenységet szervezünk a diákönkormányzattal együttműködve. Nagyon fontosak ezek a programok a közösség formálás, a tanulók látókörének szélesítéséhez és a tartalmas szabadidő eltöltéséhez. Kiemelt területek: Komplex művészeti programok, projektek Egészséges Vásárhelyért Program Környezeti nevelés Együttnevelés, inkluzív pedagógia Tehetséggondozás, felzárkóztatás Értékörökítő szerepvállalás A Vásárhelyi Művészeti Kuckó programokkal az óvoda-iskola együttműködésének erősítése a néphagyományok, művészeti foglalkozások megvalósításával az intézmény hitvallásának, a művészeti nevelésének támogatását segíti. 20

21 A hagyományokat követve az É- NEK- TÁR Jó gyakorlat hármas egysége a ZENEI VILÁGNAP- KARÁCSONYI HANGVERSENY- TANÉVZÁRÓ HANGVERSENY kiemelt szakmai feladat. Művészeti projektek, ahol komplex pedagógiai eljárások megvalósításával az irodalom, a zene, a képzőművészet, a tánc megjelenítésével nyújt élményt mind az alkotónak, mind a befogadónak. A szülők, tanulók és pedagógusok egyetértésével Szabó Magda: ABIGÉL című regényéből készült musical megvalósítását tűzte ki célul közösségünk, mely a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ új épületében kapott méltó helyet 2012 októberében. Hagyományok ápolása KAPCSOLATOK Intézményünk életében alapvető feladat a megfelelő és együttműködésre, kölcsönös szakmai tevékenységre épülő kapcsolatrendszer működtetése, melyben meghatározó az új köznevelési rendszer valamennyi eleme. Az iskola tervszerűen kiépített kapcsolatrendszerét nagyon fontosnak tartom, mely biztosítja a nyitott intézményi modell megvalósulását. Az iskola nyilvánosságát biztosítja iskolánk honlapja (http://lisztferenc.hu), mely szerves része Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város honlapjának. Biztosítja számunkra a törvényi kötelezettségeknek való megfelelést is. Kapcsolat Megnevezés Tartalma Eredmény BELSŐ Értekezlet Esetmegbeszélés Nevelőtestület Munkaközösségek Tanulók DÖK Vezetőség Egyéni megbeszélések Diák önkormányzati gyűlések Diákközgyűlés Igazgatóság Vezetőség Információáramlás Visszacsatolások Intézkedési tervek, megvalósítások Egyéni Tanulókat érintő intézményi szintű döntési, véleményezési jogkör gyakorlása Vélemények, javaslatok összegyűjtése Koordináció, konzultáció Szülőkkel SZMK, Iskolaszék Szülői értekezlet, fogadóóra, nyílt nap, családlátogatás, közös szabadidős programok, értékelő megbeszélések, egyéni beszélgetések. Nem pedagógus alkalmazottak Megbeszélés Munkaköri leírás Az intézmény működéséhez szükséges feladatok elvégzése. KÜLSŐ Hatékony intézményi működés A szülők bevonására az iskola programjaiba, kölcsönös kommunikáció Gazdálkodási, adminisztrációs és egyéb technikai feladatok elvégzése. 21

22 EGYMI és Nevelési Tanácsadó Fejlesztő tevékenységek Integrált nevelés megvalósítása Gyermekjóléti, családsegítő szolgálat Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok A tanulókkal kapcsolatos szociális problémák. Intézkedések, a gyermekek életminőségének javítása. Civil szervezetek Hódmezővásárhelyi Ének- Zenei Iskola Alapítvány Zöld Kapocs Tanulók támogatása, programok támogatása. Tárgyi eszköz beszerzése, fejlesztés Sporttevékenység támogatása Tehetséggondozás (kórus, tanulmányi versenyek) Kulturális programok megvalósítása, részvétel támogatása Gyermekek osztálykirándulásának támogatása Iskolai rendezvények megvalósításának segítése Iskola festése Környezetvédelmi, környezetnevelő programok A Liszt Ferenc Ének- Zenei Iskola oktató-nevelő munkájának támogatása, esélyegyenlőség biztosítása, tehetséggondozás. Hagyományok megőrzése. Zöld karácsony, Erdei iskola, Tanösvény használat Közös programok Lányi Lajos Közhasznú Egyesület Városi Vegyeskar Hagyományőrzés Kulturális intézmények: Bessenyei Ferenc Művelődési Központ Németh László Városi Könyvtár Pósa Lajos Gyermekkönyvtár Tornyai János Múzeum Alföldi Galéria Emlékpont Tájház Színházlátogatás, mozi látogatás, kiállítások Tanórai munka, tanári felkészülés Projektek megvalósítása Színházlátogatás, mozi látogatás, múzeumlátogatás megszervezése A múzeumok által kínált programok kihasználtsága Igényes szabadidős programok biztosítása intézményi szervezésben. Mindennap kultúra projekt megvalósítása Együttműködési megállapodás az intézmények működésében. Kistérségi versmondó verseny Sport szakosztályok Atlétika, úszás, kosárlabda, kézilabda, vízilabda Mindennapos testnevelés támogatása, egészséges életmód alakítása Utánpótlás biztosítása Egészséges Vásárhelyért Program Iroda Egészséges Vásárhelyért projekt megvalósítása Intézményi szinten történő beépítés Egészség és környezettudatos szemlélet alakítása. Közös és intézményi szintű programok: Erdei iskola, Egészség hét, 8 órás kosár Bodnár Bertalan Oktatóközpont Zöld órák, Erdei iskola Családi napok Természet közeli oktatás, új tanulásszervezési eljárások megvalósítása. Intézmények közötti: óvodák, általános iskolák, középfokú intézmények, felsőfokú intézmények, partneriskolák Hospitáció Szakmai tapasztalatcsere Elméleti, módszertani előadások Óralátogatás, szakmai értékelés, konferenciák, programok kölcsönös együttműködés jegyében. Szakmai együttműködések: esélyegyenlőség, kompetencia alapú oktatás, továbbtanulás, pedagógiai gyakorlatok megismerése. 22

Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda Intézményi beszámoló 2012. Készítette: Forrainé Kószó Györgyi, intézményvezető

Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda Intézményi beszámoló 2012. Készítette: Forrainé Kószó Györgyi, intézményvezető Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda Intézményi beszámoló 2012. Készítette: Forrainé Kószó Györgyi, intézményvezető 0 TARTALOMJEGYZÉK: I. HELYZETÉRTÉKELÉS 1. BEVEZETŐ 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

1. számú melléklet: Alkalmazottak 2. számú melléklet: Továbbképzések 3. számú melléklet: Tanulmányi, sport eredmények 4. számú melléklet.

1. számú melléklet: Alkalmazottak 2. számú melléklet: Továbbképzések 3. számú melléklet: Tanulmányi, sport eredmények 4. számú melléklet. Kéésszzíítteettttee:: Forrrraiinéé Kósszzó Györrgyii iigazzgattó 2010.. augusszzttuss 23.. I. HELYZETÉRTÉKELÉS 1. BEVEZETŐ 2. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK 2. 1. Személyi feltételek 2. 2. Tárgyi feltételek

Részletesebben

II. PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG

II. PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2008/2009 Készítette: Forrainé Kószó Györgyi igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETÉRTÉKELÉS 1. Bevezető 2. Alapdokumentumok 2.1. Intézményi Minőségirányítási

Részletesebben

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon / fax: (62) 241-381 e-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola INTÉZMÉNYI

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné PÁLYÁZAT a intézményvezetői beosztásának ellátására Terbe Ákosné Kiskunfélegyháza, 2015. március 31. 2. oldal PÁLYÁZATI NYILATKOZAT Alulírott Terbe Ákosné pályázatot nyújtok be a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény VEZETŐI PÁLYÁZAT A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Lestár Péter Egységes Középiskola,

Részletesebben

PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ

PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0037 PÁLYÁZAT ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető

Részletesebben

Intézményvezetői pályázat

Intézményvezetői pályázat 2014. Intézményvezetői pályázat A KÉTHELYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. BENCZE BEÁTA Pályázat a Kéthelyi Széchenyi

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA

INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA PÁLYÁZAT A M O N O R I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA Készítette: Marunák Ferenc általános iskolai tanár, igazgató 2200 Monor, Ady E. út

Részletesebben

Igazgatói pályázat. Molnár Péter

Igazgatói pályázat. Molnár Péter Igazgatói pályázat Molnár Péter Pályázat a Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátásra. Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Pályázó: Molnár Péter (8095

Részletesebben

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL SZÉP JÖVŐT ÉPÍTHETÜNK GYERMEKEINKNEK. / KÖLCSEY

Részletesebben

Intézményvezetői Pályázat 2014. Készítette: Batáné Mátó Teodóra - 1 -

Intézményvezetői Pályázat 2014. Készítette: Batáné Mátó Teodóra - 1 - - 1 - PÁLYÁZAT A BÉKÉSSÁMSONI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Orosházi Tankerület

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mórahalmi Tankerülete

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mórahalmi Tankerülete Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mórahalmi Tankerülete Pályázat az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola CSÓLYOSPÁLOSI TAGINTÉZMÉNYE tagintézmény-vezető

Részletesebben

Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03

Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03 Címlap Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03 A pályázat kiírója: Emberi Erőforrások Minisztere Pályázó:

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

Elek Dr. Mester György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

Elek Dr. Mester György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Elek Dr. Mester György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. /media/145-iskola/iskolai dokumentumok/pedagogiai_program_2013_javitva_2015_aug_27.doc 2 " Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerület

P Á L Y Á Z A T. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerület Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerület P Á L Y Á Z A T a Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája tagintézmény-vezető beosztás

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. Ábrányi Emil Általános Iskola Igazgatói állásának betöltéséhez

P Á L Y Á Z A T. Ábrányi Emil Általános Iskola Igazgatói állásának betöltéséhez P Á L Y Á Z A T Ábrányi Emil Általános Iskola Igazgatói állásának betöltéséhez 1 Igazgatói pályázat 1. Tartalom 2. Vezetői hitvallás 2. 1. Az intézményvezetés, stratégiai célok, részcélok, azok Koherenciája

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Gyomaendrőd 29 ADOTTSÁGOK 1. Vezetés 1.a Az intézmény vezetése hogyan vesz részt személyesen az intézmény hosszú távú terveinek és

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 1 AZ ÖSSZETETT ISKOLA (ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM)... 6 NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1. AZ OKTATÁS-NEVELÉS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. _ PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. József Attila Általános Iskola 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/360-172 Fax: 34/360-965 Email:info@jozsefattila.hu Honlap: www.jozsfattila.hu 1 " Az iskola dolga,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mottó: S ha az értelmet tekintve igaz az, hogy egész életünkben abból táplálkozunk, amit gyermekkorunkban gyűjtöttünk s az egész élet csak arra való, hogy a gyermekkori benyomásokat feldolgozzuk, még inkább

Részletesebben

PÁLYÁZAT ROZMAN EDIT AZONOSÍTÓ SZÁM: 2015.06.19. KÉSZÍTETTE: ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁR KÖZOKTATÁSI VEZETŐ TATA, 2015.03.30.

PÁLYÁZAT ROZMAN EDIT AZONOSÍTÓ SZÁM: 2015.06.19. KÉSZÍTETTE: ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁR KÖZOKTATÁSI VEZETŐ TATA, 2015.03.30. PÁLYÁZAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE ÁLTAL A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ 1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A. ALAPJÁN KIÍRT TATAI VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA

Részletesebben

Pályázat. A Budapest XXI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezető beosztás ellátására. Készítette: Mikus Judit. 2015.

Pályázat. A Budapest XXI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezető beosztás ellátására. Készítette: Mikus Judit. 2015. Pályázat A Budapest XXI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Mikus Judit 2015. március Alulírott Mikus Judit az Emberi Erőforrások Minisztere által kiírt,

Részletesebben

Pedagógiai Program 1

Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. 2 TARTALOM I. Bevezető... 7 1. Helyzetelemzés... 7 1.1. A környezet... 7 1.2. Az intézmény múltjáról... 7 1.2.1.

Részletesebben

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja Készítette: Némethné Gerecs Judit igazgató TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ GONDOLATOK... 6 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 7 1.Az intézmény

Részletesebben