ÉRTESÍTŐ Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu"

Átírás

1 ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XV. évf. 3. sz., március 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: Előre! A gárdának a jelszavát Csodálatos ifjú sereg, Egész világ hangoztatja: Mely nem tudni, hogyan támadt; A francia gárda meghal, Napok szülték s mégis mintha Hanem magát meg nem adja. Szülte volna három század, Nekünk is volt egy jelszavunk, Ott rohannak pusztító tűz Lázba jött a honvéd tőle: A fele már ki van dőlve Nem volt abban a halálról, Most elnyeli a füstfelleg Nem volt abban a megadásról, Meghaltak tán Nem! Ott mennek Egy szó volt csak, hogy: Előre! Ott hallatszik, hogy Előre! Ezzel hímzé a honleány, E szóval a honfi zászlót, Ezzel ment el az a gyermek, Akit anyja másnap gyászolt. De ha maradt még egy fia, S kívánta a haza tőle: Az egyiket nem siratta A másikat odaadta S ment a gyermek, ment Előre! Mint viharkor a tengernek Összezúdul minden habja: Mind ott voltak egymás mellett A fiú és édesapja. Apa elhullt és a fiú Ráborult a vérző főre: Csak egy szót még, édesapám! A haldokló fölnézett rá És azt mondta, hogy: Előre! Oh drága kincs, melyet annyi Ott van a zúgó erdőkbe Sírhalom-föld be nem fedett Beírva az arcredőkbe, Szó, amely bár némán kiált Csontok közé, mik széthulltak Mit elvenni nem lehetett, Mert azok is megmozdulnak, Ha még egyszer lesz: ELŐRE! Tóth Kálmán

2 Emlékeztető 1848-ban Kossuth Lajos vezetésével, nemzeti összefogással önálló magyar állam létesült, amelyet az osztrákok az orosz cár segítségével levertek ben Deák Ferenc vezetésével az osztrákokkal kiegyeztünk, és megalakult az Osztrák Magyar Monarchia Habsburg király és császár uralkodásával ben a vesztett I. világháború után Kun Béla vezetésével, Károlyi Mihály segítségével és a tömegek félrevezetésével létrejött a proletárdiktatúra. 133 nap után megbukott ban Horthy Miklós vezetésével a proletárdiktatúrától átvette a hatalmat, és ismét önálló magyar államot hozott létre ben a vesztett II. világháború után a szovjet hadsereg árnyékában Rákosi Mátyás vezetésével népi demokratikus (diktatórikus) államot hoztak létre ban a szovjet megszállás elleni forradalom és szabadságharc rövid időre győzött. Nagy Imre és társai vezetésével magyar kormányt alakítottak, de a magyar kommunista pufajkások és a szovjet hadsereg katonái leverték a forradalmat ben Nagy Imre és társai újratemetésén Orbán Viktor már bátran kimondta a nemzet kívánságát, hogy a szovjet csapatok távozzanak hazánkból. A többi felszólaló ezt még nem merte kimondani! 1990-ben gazdasági, politikai és katonai vereségek következtében a szovjet hatalom világuralmi tervei megbuktak és Európa keleti (Varsói szerződés) országai felszabadultak a szovjet elnyomás alól. Kikiáltották a köztársaságot, és a volt MSZMP-s hatalommal megegyezve hazánkban Antall József miniszterelnökségével ún. polgári kormány alakult. Csak Antall József miniszterelnöksége alatt vonultak ki a szovjet csapatok hazánkból. Az elmúlt közel 20 év alatt hazánkban nem sikerült a diktatórikus államformát valóban demokratikusnak mondható államformává alakítani, ezért szemeszterenként változó politikai arculatú kormányok voltak a parlamenti diktatúra fenntartásával. Ez azt jelentette, hogy a hatalmon levő kormány az ellenzék valamennyi javaslatát leszavazta. Legutóbbi két választáson az MSZP-s kormány került hatalomra. Hogy még ma is diktatórikus nem demokratikus államforma van nálunk, ezt az bizonyítja, hogy a évi népszavazás leszavazta a kormány terveit (demokráciában ilyenkor lemond a kormány), ennek ellenére hazánkban az MSZP-s kormány még kisebbségben 2 DEKA ÉRTESÍTŐ

3 is ragaszkodik hatalmához. Összefoglalva azt is mondhatjuk, hogy demokráciába bújtatott diktatúra van ma Magyarországon. Az emlékeztető nem teljes, nem részletes történészi munka. Célja, hogy ne feledjük el a közelmúltban történteket! Próbáljunk emlékezni erre akkor is, amikor a mostani EU-parlamenti képviselők választásánál az Európához való tartozás jegyében kell választanunk. A kormánykoalíció pártjai nem érdemlik meg bizalmunkat! Csak a keresztény-nemzeti elveket valló pártokra adjuk szavazatainkat! Ezzel is mutassuk ki, hogy a magyar nemzeti összefogás hívei vagyunk! dr. Bajnok István Hallgattassék meg a másik fél is! Horthy Miklós kormányzó emlékmiséje A kormányzó halálának emlékére ökumenikus szentmisét tartottak a Budapest-Belvárosi Templomban február 7-én. Osztie Zoltán plébános úrnak a szentmisén elmondott beszédéből idézünk. Prohászka Ottokár püspök 1920-ban, a Parlamentben a következőket mondta: Nagyon jól emlékszem, amikor azon a csatakos novemberi napon bevonult a Nemzeti Hadsereg Budapestre, és a közönség látta azokat a plakátokat, amelyeken a kormánykereket két erős kar tartja. Megérezte, hogy most vége van annak a rabszolgaságnak, amelyet a népszabadság nevében, a proletárdiktatúra nevében diktáltak reá megérezte, hogy most szabadul fel a tekintélytelenség, a kormánytalanság, az anarchia rettenetes nyűge alól 1867 óta az önfeledés korszaka borult ránk, amely kilopta a magyar szívekből a magyar keresztény eszményeket. Nekünk tehát alkotmány kell, amelyet teljesen ezzel a nemzeti szellemmel telítsünk. Az önfeledés korszakai után az önmagára eszmélés, felemelkedés korszaka következett. Horthy Miklós kormányának egy teljesen tönkrement, leigázott, a trianoni békediktátum által megcsonkított ország megmentése volt a feladata. Ő ezt megértette, és a feladat terhét tudatosan magára vette. Hivatásom, hogy megmentsem a nemzetet mondta. Nem véletlen, hogy azok, akik egy fasiszta ország fasiszta államfője -ként emlegetik, ma is hasonlóképpen cselekednek: el akarják hitetni, hogy a magyar nemzet háborús bűnös, rasszista, fasiszta, antiszemita nép, melynek nincs létjogosultsága itt a XV. évf. 3. szám 3

4 Kárpát-medencében. Nem vagyunk azok, és nem hagyjuk az Istentől kapott földünket, hazánkat ebek martalékává tenni! Bízvást állíthatjuk, hogy azóta se volt Magyarországnak ilyen nagyszerű államfője és kormánya. Lássuk csak a tényeket, még ha sokak számára azok már mit sem számítanak. A végveszélyben lévő ország a 20-as évek végére kiszámítható, stabilizált gazdasággal rendelkező ország lett, amely a közepesen fejlett országok felső határán állt, s a többi országokhoz képest könnyebben vészelte át az as gazdasági világválságot, mint ahogy ma vészeljük át a jelenlegit! Olyan személyiségek szereztek neki tiszteletet, mint Teleki Pál, Bethlen István miniszterelnökök, Klebelsberg Kunó és Hómann Bálint kultuszminiszterek, s kortársként Prohászka Ottokár püspök. A 36-os olimpián Magyarország az éremtáblázaton a harmadik helyet foglalhatta el. Olyan szenzációs szociális programot hajtottak végre, mint az ONCSA program, az OTI létrehozása ami azelőtt nem létezett tól bevezették a családi pótlékot és gyakorlatilag a munkanélküliség is megszűnt. Az oktatás, kultúra kiemelt szerepet kapott. Ma is csodáljuk Klebelsberg Kunó iskolaépítő programját, mellyel a legkisebb falvakban is megteremtette a gyermekek tanulási lehetőségét amit ma fel akarnak számolni. Biztosították Szentgyörgyi Albert Nobel-díjas kutatónknak azt, hogy Magyarországon dolgozhassa ki tudományos témáját, amit egyetlen magyar származású kutató sem kapott meg a magyar kormányoktól! Vádként emlegetik állítólagos antiszemita voltát. Történések sora ennek ellenkezőjét igazolja! Ugyanis a Horthy vezette kormány az országot a javarészt zsidó kézben lévő nagytőke segítségével húzta ki a gazdasági összeomlásból. A kényszerű zsidótörvények meghozatalának elhúzásával nálunk voltak a leghosszabb ideig biztonságban a zsidók. A nürnbergi bíróság nem is vonta háborús bűnösként őt felelősségre, nem adták ki Rákosiéknak! Tényként említhetjük John F. Montgomery akkori amerikai nagykövet jelentését: 1939 március 15-én díszelőadás volt a Magyar Királyi Operaházban A nyitány előtt váratlan esemény történt. A nézőtéren többen kórusban kiáltozni kezdtek:»igazságot Szálasinak«. Amikor felértünk a lépcső tetejére, két-három ember már a földön hevert, egynek a kormányzó a torkát szorongatta, miközben azt kiáltotta:»így, tehát elárulnád a hazádat?«az incidens nemcsak arra volt jellemző, hogy a kormányzó milyen mélyen gyűlölte az idegen doktrínákat, hanem arra is, hogy milyen ember volt. Jóllehet, akkor már 72 éves lehetett, eszébe sem jutott, hogy segítségért kiáltson, azonnal cselekedett, mint a hajóskapitány! Beszédes a követ emlékezéseinek címe is: Magyarország, a vonakodó csatlós. 4 DEKA ÉRTESÍTŐ

5 Horthy Miklós békés eszközökkel akarta megteremteni újra a nemzet egységét, melyet kegyetlenül, a történelemben páratlanul zúzott szét a nagyhatalmak diktátuma február 12-i hír, hogy Basesku román államfő hogyan akarja a székely falvakban eltávolítani a magyar hivatalnokokat, románokkal cserélve le őket. Ismerjük már ezt a módszert, például Wass Albert halhatatlan dokumentumaiból. Válaszul és tiltakozásul az elkeseredett magyarok tüzeket gyújtottak. Meghallja-e kiáltó szavukat a jelenlegi magyar kormány? A válasz tapasztalatunk szerint minden bizonnyal keservesen csalódást keltő. Összefoglalva hogyan értékelhetjük vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó és miniszterei munkáját a történelmi távlat bölcsességével? Gyümölcséről ismeritek meg őket, mondja Jézus Krisztus örök érvényű útmutatásul. Először is olyan mértékadó mű az övék, olyan magasrendű példával szolgáltak mindenek előtt emberségükkel, tartásukkal, erkölcsi nagyságukkal és felelősségvállalásukkal, amely kézenfekvővé teszi az összehasonlítást minden korszak kormányaival. Ilyen államférfiak, elődök példája után milyen önbecsüléssel nézhetnek a tükörbe a jelenleg működő közéleti szereplők? Milyen elöljárók azok, akik politikai tőkét igyekeznek kovácsolni abból, hogy őszinteségnek bélyegzik bevallott hazugságaikat? Börtönben kell végezniük dicstelen törvénysértéseik miatt. Ötletszerű dilettantizmusuk okán pedig szüntelen ellentmondó nyilatkozatokat tesznek. A mértéktelen önzéssel, a hatalom minden áron történő megszerzésével és megtartásával, a gátlástalan erkölcstelenséggel szemben a becsület, a közért vállalt felelősségtudat, a tisztesség, a tiszta erkölcs áll. Ez utóbbi kategóriák az előzőek számára értelmezhetetlenek. A Horthy-kormány lépései pont ellenkezők azokkal a döntésekkel és kormányzati intézkedésekkel szemben, amelyeket a jelenlegi kormány tesz. Pedig ma is azokra lenne szükség. Az idegen szívűektől azonban mindezt hiába várjuk el. Horthy Miklós a tudatos nemzetépítés ragyogó tervét valósította meg! Eltökéltsége és elkötelezettsége a jövő Magyarországa iránt vitathatatlan eredményre vezetett: a körülmények ellenére a nemzet nem esett apátiába, sőt az ország stabilizálódott és fölemelkedett. Mindez napjainkban azért aktuális, mert példaként állhat előttünk. Amikor most erre rámutatunk, tesszük ezt azért is, hogy megoldást kínáljunk. Így semmiképpen sem vádolhatnak azzal, hogy csak negatív, destruktív kritikával élünk, hogy csak reagálunk. Tudjuk, mit kell tenni: ismét a nemzeti elkötelezettségű, keresztény alapokon álló, Isten előtt felelősséget vállaló tudatos nemzetépítés stratégiáját kell követni! Jó lenne, ha ma is lennének Magyarországon olyan államférfiak, akik ezt így látják! XV. évf. 3. szám 5

6 Az út, az igazság és az élet Szabadegyetem indult az élet megmentéséért Minden hónap utolsó szombatján 18 órai kezdettel a Kispesti Jézus Szíve templomban (1196 Bp., Achim A. u. 78.) P. Hofher József S.J. szervezésével és dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár tematikájával szabadegyetem indult ( ). A részvétel ingyenes, mindenkinek ajánljuk. Miért hívtuk életre a szabadegyetemet? Az utóbbi fél évszázadban nemzetünk rohamosan fogy! Évente magyarral kevesebb él a Földön. Közben az anyaországban egyre gyermekellenesebb politika folyik. Magyarországon ma az összes oktatási intézmény gazdaságilag megnyomorított, a politika kénye-kedvének kitett, tulajdon- és kutatóbázis nélküli szovjet mintájú tanoda. A megújuló energia álságos jelszava alatt ádáz erdőirtás, természetpusztítás folyik. A talaj eróziója, elszennyezése, együtt a vizek és a levegő elszenynyezésével, mérgezésével pusztító méreteket ölt. A privatizáció jelszava alatt idegen kezeken eltűnik a közvagyon, az iskolázatlan tömegek bérrabszolgává válnak saját hazájukban. Miközben itt állunk testileg, lelkileg megnyomorítva, mi lettünk a világ legbetegebb, legkorábban haló népe. Felelős, igaz vezetőkért kiáltanánk, de a globális érdekeket kiszolgáló nemzetnyomorítók sokszor rablókkal, bűnözőkkel működnek együtt profitjövedelmeik növelése érdekében. A korrupció eddig nem látott méreteket öltött hazánkban. Nem csoda, hogy a magyar nép ma tanácstalan, önpusztító! Mégis van remény! Nehéz felfogni, nehéz elfogadni, de mégis igaz! Van remény! A bajbajutottságnak ez a kétségbeejtő foka ugyanis kegyelmi állapot. Most van itt az ideje, hogy megértsük és megéljük Szent Pál örök érvényű tanítását: Amikor a leggyengébb vagyok, akkor vagyok a legerősebb. Azért, mert ekkor az egyedüli igaz megmentőhöz, a köztünk maradt Krisztushoz fordulok teljes hitemmel és teljes tudásommal. Összességünkre, az egész magyar népre, nemzetre vonatkozóan ezt a tanítást a lényeget tekintve ugyancsak Szent Pál ilyen szavakkal adta tudtunkra: Ahol és amikor a legnagyobb a baj, ott és akkor árad ki a kegyelem. Mert igenis kegyelmi állapot maga a felismerés, hogy így nem mehet tovább! Gyógyítanunk, gyógyulnunk kell! Gyógyító lelkületűekké kell válnunk! Hogy ez Krisztus parancsa? Igen! Már a felismerés is a kegyelem munkálkodása. A 6 DEKA ÉRTESÍTŐ

7 most induló szabadegyetem abból a lényeges felismerésből fakad, hogy a baj az egész emberiségre és ránk, magyarokra a tudomány és az istenhit szétszakadásából fakadt. A szétszakadásból, amely által az emberiség a mindennapi életében elszakadt az élet forrásától, Krisztustól! Krisztustól, akiben a tudománynak és a bölcsességnek teljessége lakozik. Helyette önmagát kezdte az ember mindentudónak hazudni, s a műveit imádni, imádtatni. A gyógyulásnak 3 pillére van: tudni, hinni, tenni. Tudni, ismerni az igazságot, hinni Istenben, és szeretetbe ágyazottan cselekedni. A szabadegyetem nem akar más lenni, mint egy képző műhely, amelyből a nemzetmentés mozgalma indulhatna el. A három pillérből egyik sem hagyható el, mégis elsődleges az első pillér: tudni az igazságot és Isten segítségével hatékonyan munkálkodni. Olyan tanárok, professzorok fognak előadni, akik nem félnek kimondani az igazságot, akikben a tudás és az istenhit egységben van, akik az elismerést nem másoktól, nem valamiféle intézménytől, hanem kizárólag az igazság forrásától, Istentől várják és fogadják el. Hasonló kezdeményezéshez szívesen nyújtunk segítséget. Felhívás! A Vas utcai gróf Széchenyi István Kereskedelmi Szakközépiskola ahol dr. Varga László országgyűlési képviselő, a KDNP korábbi elnöke, dr. Bajnok István szerkesztő, dr. Fenyvessy Máté neves futballista és még sokan mások érettségiztek (kérem, ne sértődjenek meg azok, akiket név szerint nem soroltam fel) hogy szja-juk 1%-át ajánlják fel az iskolát támogató Széchenyi 2000 Alapítvány ( ) részére. Valamennyien jól tudják, az ország jelenlegi helyzete fokozottan sújtja a oktatást. Márpedig, ahogy iskolánk névadója mondja: A nemzet nagysága a kiművelt emberfők sokaságában rejlik. Ezért tartom különösen fontosnak mint az iskola tanára, hogy a hiányzó anyagiak pótlásával minél magasabb színvonalú oktatásban, nevelésben részesíthessük diákjainkat. Egyre több tanulóink között a nehéz sorsú, halmozottan hátrányos helyzetű, akik az iskola programjaiból kimaradnak. Jó lenne, ha diákjaink jó magaviseletét, szorgalmát, közösségi munkáját, tanulmányi eredményeiket motiválhatnánk jutalmakkal. Segítségüket az iskola nevében köszönöm. Kissné Lux Ilona tanárnő XV. évf. 3. szám 7

8 * * * A Demokratikus Közéletért Alapítvány felhívja az olvasók és a szimpatizánsok figyelmét, hogy évi szja-bevallásukban lehetőségük van arra, hogy adójuk 1%-át az Értesítő anyagi támogatására fordítsák. Nevünk és adószámunk: Demokratikus Közéletért Alapítvány, A Deka nem gazdag alapítvány nem rendelkezünk gazdag szponzorokkal, csupán az Önök adományaiból és esetlegesen pályázatokon nyert kisebb összegekkel tartja fenn magát. Az Értesítőt a jövőben is havonta ingyenesen kívánjuk olvasóinknak juttatni. A legnagyobb költségeink a papír- és a postaköltségek. Kérjük szja-juk 1%-ának odaítélésével támogassanak bennünket. Kiemeljük, hogy nem vagyunk elkötelezve sem pártoknak, sem egyes szervezeteknek, de még egyes politikusoknak sem. Függetlenségünkre vigyázunk! Célunk, hogy az embereket, szervezeteket, de még a pártokat is a DEMOK- RÁCIA törvényeinek betartására ösztönözzük, gondolkozásra késztessük. Az eseményeket ne csak egyoldalúan lássák, hanem több oldalról is vizsgálják! Reményeink szerint ez vezet el valamennyiünket a megbékélésre, az összefogásra. Akinek nem áll módjában szja-ja 1%-ával támogatni (nyugdíjasok stb.) az Értesítő megjelenését, azoknak lehetősége van a mellékelt csekkbefizetési lapon, vagy közvetlenül az OTP számú bankszámlánkra utalással támogatást küldeni. Aki nagyobb összeget tud küldeni, kérjük, közölje adószámát is, mivel tudomásunk szerint a a támogatási összeg 30%-ával az év végi szja-elszámolásuknál adóalapjukat csökkenthetik. A befizetésről év végén igazolást adunk. Segítségüket köszönjük. dr. Bajnok István szerkesztő TERJESZD AZ ÉRTESÍTŐT! Ha több példányt kívánsz, vagy nem kívánod további küldését ingyenes havilapunknak, kérem, jelezd kívánságod teljesítjük. Ha támogatni kívánod megjelenését, bankszámlaszámunk: OTP A De mok ra ti kus Köz élet ért Ala pít vány (DE KA) lapja. Felelős szerkesztő: dr. Baj nok Ist ván. Szerkesztőség: 1111 Budapest, Bartók Béla út 18. Tel./fax: DEKA ÉRTESÍTŐ

ÉRTESÍTŐ. Himnuszunkról

ÉRTESÍTŐ. Himnuszunkról ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XVI. évf. 10. sz., 2010. október Közhasznú Szervezet megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu Himnuszunkról 187 éves

Részletesebben

Nyílt levél 2 DEKA ÉRTESÍTÕ

Nyílt levél 2 DEKA ÉRTESÍTÕ ÉRTESÍTÕ Demokratikus Közéletért Alapítvány XIII. évf. 12. sz., 2007. december 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito Légy híve rendületlenül hazádnak, oh

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu III. évf. 5. sz., 2014. máj.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu III. évf. 5. sz., 2014. máj. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu III. évf. 5. sz., 2014. máj. DEKA Tartalom Ferenc pápa üzenete 1 Fehér István: Emlékezés gróf Esterházy Jánosra 2 Ismét választunk 3

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 3. sz., 2015. márc.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 3. sz., 2015. márc. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 3. sz., 2015. márc. Tartalom Dr. Bajnok István: Éljen a magyar szabadság, éljen a haza 1 Dr. Jáky Miklós: Liberalizmus és szociáldemokrácia

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu II. évf. 1. sz., 2013. január

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu II. évf. 1. sz., 2013. január ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu II. évf. 1. sz., 2013. január DEKA Tartalom Dr. Bajnok István: Rendszerváltás óh 1 Dr. Bajnok István: Rövid hozzászólás egy közös rendezvényhez

Részletesebben

AZ ÚJ VILÁGREND: GYÓGYÍTSATOK! Úgy szeressétek egymást, mint ahogyan én szeretlek benneteket!

AZ ÚJ VILÁGREND: GYÓGYÍTSATOK! Úgy szeressétek egymást, mint ahogyan én szeretlek benneteket! AZ ÚJ VILÁGREND: GYÓGYÍTSATOK! Úgy szeressétek egymást, mint ahogyan én szeretlek benneteket! TÖBB, MINT TERMÉK = MEGOLDÁS TANÁCSADÁS TUDOMÁNY SZOLGÁLTATÁS SZERVEZET TANÁCSADÁS TERMÉK TANÁCSADÁS HARTMANN-RICO

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu

ÉRTESÍTŐ. Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XVII. évf. 9. sz., 2011. szeptember Közhasznú Szervezet megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu Tartalom Bajnok István:

Részletesebben

Hazánk. és ezért tûntek el a történelembõl a hozzánk hasonló keleti népek, a hunok, az avarok, a besenyõk adta meg a kérdésre

Hazánk. és ezért tûntek el a történelembõl a hozzánk hasonló keleti népek, a hunok, az avarok, a besenyõk adta meg a kérdésre K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja Méltósággal ünnepelt az állami rendezvényekrõl kizárt nemzet K Ö Z É L E T Ünnepelt az ország. Ünnepünk ez évben is kétarcú volt, méltósággal,

Részletesebben

A JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM BUDAPEST XV. KERÜLETI SZERVEZETÉNEK KIADVÁNYA RÁKOSPALOTA - ÚJPALOTA - PESTÚJHELY

A JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM BUDAPEST XV. KERÜLETI SZERVEZETÉNEK KIADVÁNYA RÁKOSPALOTA - ÚJPALOTA - PESTÚJHELY PALOTAI HÍRMONDÓ A JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM BUDAPEST XV. KERÜLETI SZERVEZETÉNEK KIADVÁNYA RÁKOSPALOTA - ÚJPALOTA - PESTÚJHELY II. évfolyam, 1. szám 2013. november JELÖLTÜNK dr. Gyenes Géza A 2014.

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET ÁRPÁD-HÁZI KIRÁLYLEÁNY 2007 SZÜLETÉSÉNEK 800. ÉVFORDULÓJA

SZENT ERZSÉBET ÁRPÁD-HÁZI KIRÁLYLEÁNY 2007 SZÜLETÉSÉNEK 800. ÉVFORDULÓJA XXVI. évfolyam, 2. szám Budapest, 2007 SZENT ERZSÉBET ÁRPÁD-HÁZI KIRÁLYLEÁNY 2007 SZÜLETÉSÉNEK 800. ÉVFORDULÓJA Magyar földön fakadtál, Árpádvérbõl származtál, Idegenben hajtottál ki, virágoztál. Szétosztotta

Részletesebben

1. Az ifjú Raffay Sándor

1. Az ifjú Raffay Sándor Bevezetés "Szolgálatának jelentőségét néhány mondatban érzékeltetni lehetetlenség. Evangélikus egyházunknak tartozunk azzal, hogy Raffay Sándornak - ennek a valóban nagy püspökünknek - az emlékét legalább

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu II. évf. 6. sz., 2013. június

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu II. évf. 6. sz., 2013. június ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu II. évf. 6. sz., 2013. június DEKA Tartalom Dr. Bajnok István: Kereszténység és az élet 1 Dr. Bajnok István: Rendszerváltás, oh 3 Szentesi

Részletesebben

Himnusz-mondó verseny a gimnáziumban Kölcsey Ferenc tiszteletére, a magyar kultúra napjához

Himnusz-mondó verseny a gimnáziumban Kölcsey Ferenc tiszteletére, a magyar kultúra napjához A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2005. február 3. - XVI. évf. 5. szám 20 oldal, 150 Ft Mit képzelsz, ki vagy te? 3 Rendkívüli ünnep Nagylókon 4 Mindenkinek érdeke! 5 Vadócba rózsát

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

Amiről beszélni kell A menekültek ezeréves védelmében

Amiről beszélni kell A menekültek ezeréves védelmében Amiről beszélni kell A menekültek ezeréves védelmében Hernádi Tibor A magyarországi zsidóság ezeréves védelme c. művének kivonatolását és kiegészítését ellátta Botos László Gömbös Gyula korának egyik kiváló

Részletesebben

Az ünnepség résztvevõi a fõtéren. Az új óvoda épülete az udvar felõl

Az ünnepség résztvevõi a fõtéren. Az új óvoda épülete az udvar felõl ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Az eltiport nemzet újjászületik Március 15-ét ünnepeltük Kegyeibe fogadta az idõjárás az idén nemzeti ünnepünket,

Részletesebben

Hazánk. A magyar kereszténydemokrácia szentjei. Az MSZP nevébõl törölni kell a jelzõket. Az ajkaiak népszavazásra készülnek

Hazánk. A magyar kereszténydemokrácia szentjei. Az MSZP nevébõl törölni kell a jelzõket. Az ajkaiak népszavazásra készülnek K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja Csúcsról csúcsra bukdácsol a kisebbségi kormány K Ö Z É L E T A Kereszténydemokrata Néppárt a válság legyõzésének útját a foglalkoztatást növelõ,

Részletesebben

Titkok és mítoszok. Rozványi Dávid

Titkok és mítoszok. Rozványi Dávid Titkok és mítoszok Rozványi Dávid 2 Titkok és mítoszok örököseként mit jelent ma magyarnak lenni? Angyalné Kovács Anikó megkért, hogy beszéljek a tanítványainak arról, mit jelent magyarnak lenni. A kérésnek

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu III. évf. 4. sz., 2014. ápr.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu III. évf. 4. sz., 2014. ápr. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu III. évf. 4. sz., 2014. ápr. DEKA Tartalom Szili Károly: Németh László gondolatai 2 Átányi László: Védjük meg magyar nyelvünket! 2 Dr.

Részletesebben

Újévi felhívás. 2005. január * VÁROSPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ * XVI. évfolyam 1. szám

Újévi felhívás. 2005. január * VÁROSPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ * XVI. évfolyam 1. szám 2005. január * VÁROSPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ * XVI. évfolyam 1. szám Még fülembe csengenek nemzeti énekünk sorai és lélekemelô dallamai: Isten, áldd meg a magyart Jó kedvvel, bôséggel, Nyújts feléje védô

Részletesebben

Éppen ezért közös érdekünk, hogy az ellenszenv fokozása helyett a történelmi tényeket a helyükre tegyem.

Éppen ezért közös érdekünk, hogy az ellenszenv fokozása helyett a történelmi tényeket a helyükre tegyem. Részt vettem világszövetségük Budapesten megrendezett műsorain. Meghallgattam a magyar miniszterelnök, a német külügyminiszter és a többiek előadásait. Többek között a magyar tagozat elnökének nyilatkozatát.

Részletesebben

Karácsonyi levél. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 67. szám 2008. december

Karácsonyi levél. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 67. szám 2008. december MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 67. szám 2008. december Karácsonyi levél Kedves Diáktársaink,

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XIX. évfolyam 2. szám Mindszenty József emlékév 2012. március Tartalom Szent magyaroknak... érdemét idézzed...1 Mindszenty

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. A választás után

ÉRTESÍTŐ. A választás után ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XVI. évf. 9. sz., 2010. szeptember Közhasznú Szervezet megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu A választás után A választás

Részletesebben

Az egyetemes kereszténység ünnepe

Az egyetemes kereszténység ünnepe CIII. évfolyam, 44. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Karácsonyi Múzsa Lapunkban tízoldalas, ünnepi Magyar Múzsa mellékletet olvashatnak. A tartalomból: Templomõrzõ

Részletesebben

Lépésrõl lépésre közelebb a célhoz Megkaphatja a támogatást a csatornázási programunk!

Lépésrõl lépésre közelebb a célhoz Megkaphatja a támogatást a csatornázási programunk! ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP PIZZA és ÉTEL RENDELÉS Telefon: 06-23/366-455, 06-70/383-6577 Nyitva tartás: H V 10 23-ig, P Sz 24-ig www.dockyardetterem.hu Nyitva: Hétfõtõl péntekig 10

Részletesebben

Felhívás antifasiszta honfitársainkhoz

Felhívás antifasiszta honfitársainkhoz Tovább Évkönyv 2015 Felhívás antifasiszta honfitársainkhoz Munkánkhoz teremtsünk kellő anyagi forrásokat! Írok azért, s úgy élek e kerge világ közepén, mint ott az a tölgy él; tudja, kivágják, s rajta

Részletesebben

A pénz álbal kerekasztala

A pénz álbal kerekasztala VII. (XXIII.) ÉVFOLYAM, 09. SZÁM MUNKÁSPÁRT $ A pénz álbal kerekasztala 200 forint 1 2 MUNKÁSPÁRT balszemmel Thürmer Gyula Mi a bal szemünkkel nézünk a világra. Így sok mindent észreveszünk, amit csak

Részletesebben

EMLÉKÉNEK MÁTYÁS KIRÁLYUNKRÓL

EMLÉKÉNEK MÁTYÁS KIRÁLYUNKRÓL XXVII. évfolyam, 1 2. szám Budapest, 2008 550 évvel ezelõtt választották meg Hunyadi Mátyást Magyarország királyává Uralkodott: 1458 1490 Született: Kolozsvár, 1443. február 23. Meghalt: Bécs, 1490. április

Részletesebben

Klebelsberg Kunó és a neonacionalizmus

Klebelsberg Kunó és a neonacionalizmus Klebelsberg Kunó és a neonacionalizmus Szakdolgozat Készítette: Kun Anna ELTE Bölcsészettudományi Kar Konzulens oktatók: Történelem szak Dr. Gergely Jenő prof. 2006 Hegedűs Judit egyetemi tanársegéd TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben