Rendelet: Sorszám. Kód. (kihirdetés ideje) önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés) 6/2000. (IV.12.) L0

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rendelet: Sorszám. Kód. (kihirdetés ideje) önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés) 6/2000. (IV.12.) L0"

Átírás

1 Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 661/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 21. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Határozatok: Sorszám Kód 1/2013. (I.21.) Z1 2/2013. (I.21.) K5 3/2013. (I.21.) A15 4/2013. (I.21.) K9 5/2013. (I.21.) Z1 Rendelet: Sorszám (kihirdetés ideje) Tárgy 1/2013. (I.31.) A szociális természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló 6/2000. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról. Kapcsolódó Kód önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés) 6/2000. (IV.12.) L0

2 Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Iktatószám: 661/2013. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V január 21. napján 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza-Tárgyaló, Zalavár, Dózsa Gy. u. 1. Jelen vannak: Meghívottak: Berkenyés István polgármester Tóth László alpolgármester Hajas Balázs képviselő Lucz József képviselő Szalai Balázs képviselő dr. Bognár András mb. körjegyző Horváth Ildikó igazgatási főelőadó Berkenyés István polgármester: köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom a testület határozatképességét, mivel 5 képviselőből 5 jelen van, az ülést megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőknek Hajas Balázs és Lucz József képviselőket, jegyzőkönyvvezetőnek Horváth Ildikó köztisztviselőt javaslom. A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítőkre és a jegyzőkönyvvezetőre tett javaslatot egyhangúan, határozathozatal nélkül elfogadta. Berkenyés István polgármester: tárgyalandó napirendnek az alábbiakat javaslom: Napirendi pontok: 1. Zalacsány és Ligetfalva községek csatlakozási szándéka Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalhoz. 2. Sportöltöző felújítására beérkezett árajánlatok tárgyalása. 3. Művelődési Ház és általános iskola épületenergetikai fejlesztésére benyújtandó pályázat. 4. Általános iskola alapítványi működtetése 2013 évben. 5. Repülőtér vagyonkezelői díjának emelése. 6. Víziközmű rendszer gördülő fejlesztési terve. 7. Balatoni Környezetvédelmi Pályázati Alap maradvány felhasználása. 8. Egyebek. A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalására tett javaslatot egyhangúan, határozathozatal nélkül elfogadta. Napirendi pontok tárgyalása: 1./ Zalacsány és Ligetfalva községek csatlakozási szándéka Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalhoz. 2

3 Berkenyés István polgármester: Zalacsány és Ligetfalva bejelentette csatlakozási szándékát a közös önkormányzati hivatalunkhoz, az erről szóló határozatait megküldte, melyet ismertetek (mellékelve). Az eddigi hivatali köztisztviselői létszám 12,5 fő volt, csatlakozásukkal ez a szám növekedni fog 15,7 főre. Csatlakozásukkal megnövekedő költségeket, 7,7 millió forintot, átvállalják. Itt, helyben 3 fő marad, igazgatás, könyvelés, pénzügy-pénztár. Az adós köztisztviselőt a székhely igényli. Sármelléken történik a szociális és munkaügyek ellátása, valamint ők adják az anyakönyvvezetőt is. Hajas Balázs képviselő: Zalacsányban marad ember? Berkenyés István polgármester: igen. Zalacsány adja az aljegyzőt, aki a szociális ügyeket is intézi, a polgármester besegít a pénzügynek. Az ő embereik is a közös hivatalhoz tartoznak. Tóth László alpolgármester 16:15 órakor megérkezett. Berkenyés István polgármester: a csatlakozás részleteit kitárgyaljuk az együttes ülésen. Lucz József képviselő: adós csak ott lesz Sármelléken? Berkenyés István polgármester: megoldják az adósok, hogy itt is legyenek. Dr. Bognár András mb. körjegyző: Szentgyörgyvárba is lemennek ügyfélfogadásra. Hajas Balázs képviselő: mint jegyzőnek, Zalacsányba is le kell menni? Dr. Bognár András mb. körjegyző: oda nem, megoldják, ott pénzügyes nincs. Szalai Balázs képviselő: hogyhogy ide csatlakoznak? Berkenyés István polgármester: nem akartak Zalaapátihoz. Tóth László alpolgármester: leszünk még többen is. Dr. Bognár András mb. körjegyző: fő most az együttes lakosságszám. Berkenyés István polgármester: fogadjuk be őket, kell a létszám, de erről az együttes ülésen döntünk. Ide tartozik még, hogy megállapodtunk abban, hogy a közös önkormányzati hivatal köztisztviselőinek egységesen 10 %-os illetményeltérítést adunk. Kérem, erről hozzuk meg határozatunkat, a zalavári köztisztviselőket illetőleg. 1/2013. (I.21.) számú határozata: A korábban Balatonmagyaród és Zalavár Községek Körjegyzősége által a zalavári kirendeltségen foglalkoztatott köztisztviselők részére az alapilletményük 10 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítést állapít meg január 1. napjától. A módosítást a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal, mint új munkáltató január 1. napjától történő létrehozása indokolja. A Képviselő-testület felkéri Dr. Bognár András mb. körjegyzőt, hogy a módosításhoz szükséges intézkedéseket megtegye. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Bognár András mb. körjegyző 3

4 2./ Sportöltöző felújítására beérkezett árajánlatok tárgyalása. Berkenyés István polgármester: a sportöltöző felújítási munkáira 5 árajánlat érkezett, ismertetem az ajánlattevőket és árajánlataikat (mellékelve). A két legalacsonyabb ajánlatot a Vajda-Ép Kft és Kun László építési vállalkozó adták. Tőlük az ajánlatuk kiegészítését, tájékoztatást kértem (mellékelve), többek között arra vonatkozóan, hogy a fenntartást tartalmazza-e az ajánlatuk. A Vajda-Ép igennel válaszolt, megnevezte műszaki vezetőjét, csatolta referencia nyilatkozatát. Kun László még nem adott választ, de az övé most a legjobb ajánlat. Lucz József képviselő: jelen esetben, mit jelent a fenntartás? Berkenyés István polgármester: a meglévő épület alapjának megerősítése, vakolás, födém-szigetelés, nyílászárók cseréje, vizesblokk, járólapozás. A képviselő-testület felhatalmazását kérem arra, hogy a beérkezett ajánlatok alapján, a legalacsonyabb ellenszolgáltatást kérővel a vállalkozási szerződést megköthessem. 2/2013. (I.21.) számú határozata: Felhatalmazza Berkenyés István polgármestert, hogy a sportöltöző felújítási munkáira beérkezett árajánlatok közül, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást kérővel a vállalkozási szerződést megkösse, a felújítási munkákat elvégeztesse. Határidő: Felelős: folyamatos Berkenyés István polgármester 3./ Művelődési Ház és általános iskola épületenergetikai fejlesztésére benyújtandó pályázat. Berkenyés István polgármester: kiírásra került az épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című, KEOP /A kódszámú pályázati konstrukció. A támogatás mértéke 85 %-os. A fejlesztés kb. 50 millió forintba kerülne, az önerő 15 %, amit EU önerő pályázat útján tudnánk biztosítani. 2 db 135 kw-os kondenzációs kazánnal meg tudnánk oldani a fűtést. Kértem róla árajánlatot, ismertetem (mellékelve). A pályázat megírására az RF Consulting Kft-t kértem fel. A pályázat benyújtásához szükséges energetikai audit elkészítésére az Atrox-Mérnök Kft adott árajánlatot (mellékelve). A művelődési ház tetőszerkezetét cserélni kell, tetőcseréppel kell lefedni, fa nyílászárókat kell cserélni, a szigetelést meg kell oldani. Javaslom a pályázatíró céggel, valamint az Atrox-Mérnök Kft való szerződéskötés elfogadását. 3/2013. (I.21.) számú határozata: 1. Pályázatot kíván benyújtani Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című, KEOP /A kódszámú pályázati konstrukcióra. A pályázat megírására az RF Consulting Kft-t (8991 Hottó, Szabadság tér 2.) kéri fel, bruttó ,- Ft megbízási díjért. A pályázat elnyerése 4

5 esetén a megbízottat, a pályázatból megítélt támogatási összeg után, 2 % sikerdíj illeti meg. Felhatalmazza Berkenyés István polgármestert a pályázatíróval kötendő megállapodás aláírására. 2. A pályázat benyújtásához szükséges energetikai audit elkészítésével az Atrox-Mérnök Kft-t (2060 Bicske, Barsi u. 30.) bízza meg, ,- Ft + 27 % ÁFA megbízási díjért. Felhatalmazza Berkenyés István polgármestert a megbízási szerződés aláírására. Határidő: Felelős: folyamatos Berkenyés István polgármester 4./ Általános iskola alapítványi működtetése 2013 évben. Berkenyés István polgármester: az alapítványi iskolák pedagógusait nem vette át az állam december 31-ig az alapítványnak kifizettük a hozzájárulást. Nem akarom kifizetni a januári számlát. Az alapítvány levélben keresett meg bennünket, melyet ismertetek (mellékelve). Megkérdeztük a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot, az átvételről nem tudnak semmit. Az iskola marad, működik, a probléma az, hogy ki fizeti a költségeket. A képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúan, határozathozatal nélkül tudomásul vette. 5./ Repülőtér vagyonkezelői díjának emelése. Berkenyés István polgármester: Sármellékkel közösen levelet írtunk a Hévíz-Balaton Airport Kft-nek, valamint Hévíz Város Önkormányzatának, melyet felolvasok (mellékelve). Választ még nem kaptunk. Mindenképpen szükségünk van a bérleti díj emelésére. A képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúan, határozathozatal nélkül tudomásul vette. 6./ Víziközmű rendszer gördülő fejlesztési terve. Berkenyés István polgármester: a DRV Zrt. a víziközmű rendszer gördülő fejlesztési tervével kapcsolatban keresett meg bennünket, melyet ismertetek (mellékelve). Javaslom a DRV Zrt megbízását a fejlesztési terv, térítésmentes elkészítésére. 4/2013. (I.21.) számú határozata: Megbízza a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-t (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény által előírt 15 éves gördülő fejlesztési terv, térítésmentes elkészítésével. Felkéri Berkenyés István polgármestert, hogy döntésükről a DRV Zrt-t értesítse. Határidő: január 31. Felelős: Berkenyés István polgármester 5

6 7./ Balatoni Környezetvédelmi Pályázati Alap maradvány felhasználása. Berkenyés István polgármester: megkeresést kaptunk a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kfttől, melyet ismertetek (mellékelve). Javaslom, járuljunk hozzá a pénzmaradvány, a projekt utógondozásával kapcsolatos költségeinek fedezetére való felhasználásához. 5/2013. (I.21.) számú határozata: Hozzájárul a A nem kormányzati szervek (NGO-k) bevonásának ösztönzése a környezetvédelem területén a Balaton Régióban című, az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által támogatott pályázati alap projekt ellenőrzése során fennmaradt ,- Ft-os maradvány Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft általi a projekt utógondozásával kapcsolatos költségeinek fedezetére való felhasználásához. Felkéri Berkenyés István polgármestert, hogy döntésükről a Balatoni Integrációs Kft-t értesítse. Határidő: január 31. Felelős: Berkenyés István polgármester 8./ Egyebek. Berkenyés István polgármester: Zalavár Község Önkormányzata 9 m 3 szociális célú tűzifa vásárlására kapott támogatást, jogosultsági feltételeit rendeletben kell szabályozni. Dr. Bognár András mb. körjegyző: Sármellék 35 m 3, Szentgyörgyvár 7 m 3 szociális célú tűzifa vásárlására kapott támogatást. A két község már megállapította a jogosultsági feltételeket. Ennek mintájára javaslom, a tervezetnek megfelelően, a rendelet módosítását. Berkenyés István polgármester: nagyon kevés a tűzifa mennyisége, 0,5 m 3 -eket kell adni, hogy többeknek jusson. Lucz József képviselő: nehéz dolga lesz a bizottságnak. Berkenyés István polgármester: elfogadásra javaslom a rendelet módosítását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a szociális természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló 6/2000. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet a jegyzőkönyv melléklete) 6

7 Mivel több napirendi pont megtárgyalására nem került sor, így Berkenyés István polgármester megköszönte a képviselők munkáját és a rendkívüli, nyílt ülést 16:55 órakor bezárta. Kmf. Dr. Bognár András mb. körjegyző Berkenyés István polgármester Jegyzőkönyv hitelesítők: Hajas Balázs képviselő Lucz József képviselő 7

8 Zalavár Község Önkormányzata Polgármesterétől 8392 Zalavár, Dózsa Gy. u. 1. Tel./fax: 83/ ; M E G H Í V Ó Zalavár Község Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt testületi ülését január 21. napjára 16:00 órai kezdettel hívom össze. Az ülés helye: Községháza-Tárgyaló (Dózsa Gy. u. 1.) Napirendi javaslat: 1. Zalacsány és Ligetfalva községek csatlakozási szándéka Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalhoz. 2. Sportöltöző felújítására beérkezett árajánlatok tárgyalása. 3. Művelődési Ház és általános iskola épületenergetikai fejlesztésére benyújtandó pályázat. 4. Általános iskola alapítványi működtetése 2013 évben. 5. Repülőtér vagyonkezelői díjának emelése. 6. Víziközmű rendszer gördülő fejlesztési terve. 7. Balatoni Környezetvédelmi Pályázati Alap maradvány felhasználása. 8. Egyebek. A napirendi pontok fontosságára való tekintettel kérem pontos megjelenését. Zalavár, január 18. Üdvözlettel, Berkenyés István polgármester 8

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 661-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Határozatok:

Részletesebben

Összegezés. 1.) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, valamint elektronikus levelezési címe:

Összegezés. 1.) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, valamint elektronikus levelezési címe: Összegezés 1.) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, valamint elektronikus levelezési címe: Ajánlatkérő neve: Zalavár Község Önkormányzata Címe: 8392 Zalavár, Dózsa György utca 1. Telefon:

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 22/2012. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 127/2012. (XII.10.) számú határozatot a Klebersberg Intézményfenntartó Társulással

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero. Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 2/2015. Készült: 1példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 2014. szeptember 17 -i RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 2014. szeptember 17 -i RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 17 -i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 77-83 /2014. (09.17)) 2 J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-18/2012/JT. 285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. január 9-én 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én, 17.30 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én, 17.30 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én, 17.30 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 123/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása

Részletesebben

Jelen vannak: Papp János polgármester, Lutor Károly, Árvai Zoltán, Majai István, Papp László János képviselők

Jelen vannak: Papp János polgármester, Lutor Károly, Árvai Zoltán, Majai István, Papp László János képviselők Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án 14 órai kezdettel a Somogyzsitfa, Május 1 u. 64. szám alatt megtartandó alakuló ülésére Jelen vannak: Papp János polgármester,

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 14-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 24-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. december 06-án megtartott testületi ülése

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. december 06-án megtartott testületi ülése 3-22/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. december 06-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 110/2012. (XII.06.) Z1 111/2012. (XII.06.) Z1

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2013. (II.11.) önkormányzati rendeletet a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 31-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terme Jelen

Részletesebben

2011. március 25. Csabáné Szabó Erika jegyzőkönyvvezető

2011. március 25. Csabáné Szabó Erika jegyzőkönyvvezető 102-6/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. március 10-én 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: Tárgy: 46/2011.(III.10.) Rendezési terv módosításának

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö N Y V

J E GY Z Ő K Ö N Y V 1 J E GY Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. augusztus 26-án 16.00 órakor kezdődő soros nyílt üléséről Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Sipos Balázs polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Nyírség Vízgazdálkodási Társulás megállapodás megtárgyalása

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Nyírség Vízgazdálkodási Társulás megállapodás megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2012. március 07-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) előterjesztése c.) határozata d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Tájékoztató

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Meghozott határozatok: Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. június 12-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 55/2008. (VI.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Stefkó Imre polgármester: Köszönti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. január 28. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. január 28. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. január 28. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 2/ 2013.(I.28.) 3/ 2013.(I.28.) 4/ 2013.(I.28.) 5/ 2013.(I.28.)

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó

Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 6/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

1/2015. (I.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről

1/2015. (I.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3./ A Képviselő Testület 2013. évi munkatervének elfogadása Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester Közreműködő: Dr.

JEGYZŐKÖNYV. 3./ A Képviselő Testület 2013. évi munkatervének elfogadása Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester Közreműködő: Dr. JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27- én, 12.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Berecz

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. augusztus 09-én de.7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben