J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 25-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról"

Átírás

1 Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 25-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű határozatok végrehajtásával kapcsolatban az illetékesek az alábbi tájékoztatást adták: 32/2013.(II.25.) határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés I. félévi teljesítési adatai tükrében megvizsgálja annak lehetőségét, hogy az általa fenntartott Intézmények dolgozói a évben Cafetéria juttatásban részesüljenek. Határidő: szeptember 15. A vizsgálat megtörtént, az előirányzat módosítás alkalmával az intézmények cafeteria juttatása előirányzatosításra került. 35/2013.(II.25.) határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi az ingatlantulajdonos kérelmére, a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSZ) módosítását a Zirc 13/1 és 13/2 helyrajzi számú telek vonatkozásában, a telek terület-felhasználáson belüli építési övezet megváltoztatását. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a HÉSZ minimális építménymagasságra vonatkozó rendelkezéseinek hatályon kívül helyezését. 3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Zirc 2358/2-2358/10 hrszú ingatlanok olyan építési övezetbe sorolását, ami lehetővé teszi lakó funkció és szálláshely szolgáltató funkció elhelyezését. 4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nevesíti a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályait meghatározó Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2013.(II.25.) határozata figyelembevételével az 1./, 2. és 3./ pont szerinti településrendezési eszközök módosítása során az eljárásban érintett partnereket: - HM VERGA Zrt Veszprém, Jutasi u Bakony Elektronika Kft Zirc, Árpád u Sziget Környezetvédelmi Egyesület 8420 Zirc, Alkotmány u. 33/A. - Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 8200 Veszprém, Budapest út 3. - Zirc és Környéke Ipartestület 8420 Zirc, Vak Bottyán u. 1.

2 - A 3./ pont kapcsán további érintett partner a terület bérlője, Hanich Jánosné 8420 Zirc, Luksz S. u. 21. Határidő: 1./ - 4./ pont esetében: folyamatos A képviselő-testület 227/2013.(X.28.) határozatával döntött az eljárás véleményezési szakaszának lezárásáról, egyúttal megbízta a polgármestert, hogy e döntést tegye közzé, az egyeztető tárgyalás emlékeztetőjét, a vélemények másolatát, valamint a korrigált dokumentációt a Fejér Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészének végső szakmai véleményezésre küldje meg. 79/2013.(IV.29.) határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi az ingatlan tulajdonosok kérelmére a 49/2005.(III.21.) Kt. számú határozattal elfogadott, hatályos településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSZ) módosítását, hogy a Zirc 0174/15, 0174/16, 0174/17, 0174/28, 0174/29, 0174/30, 0174/31, 0174/37, 0174/38, 0174/39, 0174/40 helyrajzi számú telkek vonatkozásában beépítésre nem szánt területen lovas központ bővítés építési lehetőségeit tegye lehetővé. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a város belterületétől délre lévő tervezett erdőterületeknek az új megyei területrendezési tervvel összhangban, mezőgazdasági területté történő átminősítését. Ezen belül konkrét tulajdonosi igény a 044/20, 044/21, 044/24, 044/42, 044/46 helyrajzi számú tervezett erdőterületek mezőgazdasági terület-felhasználási egységbe sorolása. 3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a 2./ ponttal összefüggésben a város külterületének birtokviszonyai miatt a mezőgazdasági terület, Má1 és az Mko-1 jelű övezeteiben a beépítés feltételeként meghatározott beépítési paraméterek és a kialakítható építményi funkciók felülvizsgálatát. 4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nevesíti a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályait meghatározó Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2013.(II.25.) határozata figyelembevételével az 1./, 2./ és 3./ pont szerinti településrendezési eszközök módosítása során az eljárásban érintett partnereket: - All-Country Trans Szállítmányozási Kft Csehbánya, Újtelep u. 41. (hrsz: 0174/15 ingatlan tulajdonos) - Dr. Héczey András 2151 Fót, Bethlen G. u. 9. (hrsz: 0174/16 ingatlan tulajdonos) - Sipos Konrád Viktor 2040 Budaörs, Pántlika u. 15. (hrsz: 0174/17 ingatlan tulajdonos) - Sipos Bence Károly 8420 Zirc, Vasvári P. u. 3. (hrsz: 0174/28 ingatlan tulajdonos) - Sipos László Jenő 8420 Zirc, Tündérmajor (hrsz: 0174/29 ingatlan tulajdonos) - Janni Ferenc 8420 Zirc, Akácfa u. 34. (hrsz: 044/46 ingatlan tulajdonos) - Schumicky György 2083 Solymár, Bocskai u. 45. (hrsz: 044/20 ingatlan tulajdonos) - Varga József 8420 Zirc, Reguly A. u. 55. (hrsz: 044/42 ingatlan tulajdonos) - A 2./ pont szerinti módosítással érintett további tulajdonosok - Sziget Környezetvédelmi Egyesület 8420 Zirc, Alkotmány u. 33/A. - Veszprém Megyei Agrárkamara 8200 Veszprém, Mártírok útja 11. Határidő: 1./, 2./, 3./ és 4./ pont esetében: folyamatos 2

3 A képviselő-testület 226/2013.(X.28.) határozatával úgy döntött, hogy a fenti határozat 3./ pontjában meghatározott településrendezési módosítás kapcsán a helyi építési szabályzat módosításának tervezete dokumentumban szereplő építési követelmények beépítési paramétereinek szerepeltetésével folyjon tovább a településrendezési eljárás. 105/2013.(V.14.) határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy június 30. napjával a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényben meghatározott óvodai nevelés feladatának ellátására, Zirc és Lókút Óvodatársulás névvel társulást hozzon létre Lókút Község Önkormányzatával. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 1./ pontban hivatkozott Zirc és Lókút Óvodatársulást a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (Zirc, Alkotmány u. 12, valamint Alkotmány u. 1/c.), valamint a Napköziotthonos Óvoda Lókút (Lókút, Bem u. 75.) intézményeket magában foglaló a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (nyilvántartó hatóság: Magyar Államkincstár; törzskönyvi azonosító: , adószáma: , statisztikai számjele: , OM azonosító: ) július 1. napjától történő, Lókút Község Önkormányzatával való közös fenntartására kívánja létrehozni. 3./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Zirc és Lókút Óvodatársulás Pénzesgyőr Község Önkormányzatával a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 74. (2) bekezdésével összhangban köznevelési szerződést kössön a Pénzesgyőrről bejáró óvodásokra tekintettel. 4./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Zirc és Lókút Óvodatársulás létrehozásához szükséges megállapodás, valamint a 3./ pontban részletezett köznevelési szerződés tartalma vonatkozásában a tárgyalásokat lefolytassa, és a megállapodás, illetve a szerződés tervezetét a képviselő-testület elé terjessze. 5./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 4./ pontban részletezett tárgyalásoknak megfelelően, a társulás alapításához szükséges megállapodás tervezetét, valamint a köznevelési szerződés tervezetét készítse el. 6./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 83. (4) bekezdésében felsorolt, érintett szerveket a véleményeik megadására, valamint a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzatot egyetértésének megadására kérje fel, és részükre a szükséges információkat bocsássa rendelkezésre. Felelős: 1./, 2./, 3./, 4./ és 6./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester 5./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző 2./ pont esetében: azonnal 3./ pont esetében: június / pont esetében: - a társulási megállapodás vonatkozásában: május a köznevelési szerződés vonatkozásában: június / pont esetében: - a társulási megállapodás vonatkozásában: május a köznevelési szerződés vonatkozásában: június / pont esetében: május 16. A Zirc és Lókút Óvodatársulás július 1. napjával létrejött, a társulási megállapodás az érintettek részéről aláírásra került, a társulás törzskönyvi bejegyzése megtörtént. A Pénzesgyőrről bejáró óvodások tekintetében a szerződést megkötöttük. 3

4 155/2013.(VI.24.) határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében nevesített Általános működési tartalék terhére ,- Ft, azaz Ötszázezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt A BULI 91 Közhasznú Alapítványnak a 23. Zirci Buli megrendezéséhez. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Támogatási szerződést kösse meg. 3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pontban említett eseményekkel kapcsolatban a soron következő költségvetési rendelet módosítása alkalmával az előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre. 2./ pont esetében: június / pont esetében: december 31. A Támogatási szerződést megkötöttük, a költségvetési rendelet módosítása megtörtént. 161/2013.(VI.24.) határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.26.) önkormányzat rendelet 13. mellékletében nevesített Általános működési tartalék terhére ,- Ft, azaz Négyszázezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt költségvetési évre a Bakony Polgárőr Egyesület részére a közrend védelmének biztosítása érdekében végzett tevékenységük támogatására. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Támogatási szerződést kösse meg. 3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pontban említett eseményekkel kapcsolatban a soron következő költségvetési rendelet módosítása alkalmával az előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre. 2./ pont esetében: június / pont esetében: december 31. A Támogatási szerződést megkötöttük, a költségvetési rendelet módosítása megtörtént. 167/2013.(VI.24.) határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a háziorvosok jelen előterjesztés 1. mellékletét képező kérelmét. 4

5 2./ A Képviselő-testület figyelemmel az 1./ pontban nevesített kérelem tartalmára, továbbá a év novemberében a háziorvosokkal kötött Adás-vételiszerződéssel vegyes együttműködési megállapodásban foglaltakra, a kérelmező BENCZIK-MED Egészségügyi Szolgáltató Bt-vel, a Dr. FÁSKERTI ÉS TÁRSA Orvosi Bt-vel, DR. WITTMANN EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ BT-vel, valamint Dr. Buda és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt-vel kötendő támogatási megállapodásokat jelen előterjesztés 2. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. A támogatás havi összege ,- Ft-ban, azaz Huszonötezer forintban kerül megállapításra. 3./ A Képviselő-testület a évi költségvetési évre jutó támogatás ,- forintos összegét az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet 13. melléklet Általános működési tartalék előirányzat terhére biztosítja. 4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodások aláírására úgy, hogy annak előzményeként Jegyzőkönyvben kerüljön rögzítésre a év novemberében a háziorvosokkal kötött Adás-vételiszerződéssel vegyes együttműködési megállapodás 32. pontjában említett visszavásárlási ár alapja, az eredeti vételár és az építési munkák bekerülési értékének összegeként. 5./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzatok közötti átcsoportosításról. Határidő: 1./ - 3./ pontok esetében: azonnal 4./ pont esetében: június / pont esetében: december 31. A Jegyzőkönyv elkészült, a Támogatási megállapodásokat megkötöttük. A költségvetési rendelet módosítása megtörtént. 194/2013.(IX.9.) határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Emberi Erőforrás Bizottsága javaslata alapján figyelembe véve a Zirci Civil Kerekasztal Pályázati Munkacsoportjának javaslatait a Civil Pályázati Alap működési céltartalék ,- Ft-os összegének és a Pohlheim testvérváros zirci civil szervezetek támogatására biztosított forrásának felhasználása érdekében - mindösszesen ,- Ft - a helyi civil szervezetek, közösségek és egyesületek támogatására kiírt pályázat alapján az alábbi támogatásokat nyújtja: Támogatott civil szervezet, közösség, egyesület Támogatás összege megnevezése (forintban) Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület ,- Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre ,- Berkes Tamás (Zirc Női Labdarúgás) ,- Diabétesz Klub ,- Együtt a Könyvtárért Alapítvány ,- Erdélyi Baráti Kör Egyesület ,- Football Club Zirc ,- Gyűszűkék Foltvarró Klub ,- HANGszóró Közhasznú Alapítvány ,- Kőketánc Kulturális Alapítvány ,- Magyar Nándorné (Zumba Zirci Csoport) ,- Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete ,- 5

6 MTTSZ Területi Klub Zirc ,- Ők is Emberek Alapítvány ,- Papp Zoltán (Zirci Öregfiúk Focicsapat) ,- Rapszódia Énekegyüttes ,- Római Katolikus Plébánia Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Karitász Csoport ,- Segítő Kezek Zirc Alapítvány ,- Vakok és Gyengénlátók Klubja ,- Vincze Judo Club Zirc ,- Wings Dart Club ,- Zirc és Környéke Ipartestület ,- Zirc Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány ,- Zirc Városi Ifjúsági Fórum ,- Zirc Városi Nyugdíjas Klub ,- Zirci Országzászló Alapítvány ,- Zirci Református Misszió Egyházközösség ,- Mindösszesen ,- 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban megjelölt támogatottakkal a támogatási szerződéseket megkösse. 3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Civil Pályázati Alap működési céltartalék ,- Ft-jának és a Pohlheim testvérváros zirci civil szervezetek támogatására biztosított forrásának terhére meghozott támogatási döntéseknek az önkormányzati költségvetési rendeletben történő átvezetéséről. Felelős: 1./ - 3./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester 2./ pont esetében: szeptember / pont esetében: december 31. A Támogatási szerződéseket megkötöttük, a költségvetési rendelet módosítása megtörtént. 195/2013.(IX.9.) határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pohlheim testvérváros zirci civil szervezetek támogatására nyújtandó felajánlásának terhére a Zirci Városi Vegyeskórust (Bakonyi Harmónia Kulturális Egyesület) ,- Ft, azaz Ötvenezer forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban megjelölt támogatottal a támogatási szerződést megkösse. 2./ pont esetében: szeptember 30. A Támogatási szerződést megkötöttük, a költségvetési rendelet módosítása megtörtént. 6

7 207/2013.(X.7.) határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakony Volán Zrt. helyi járati menetrend módosítását a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola kérése szerint az előterjesztés melléklete szerint elfogadja. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Bakony Volán Zrt.-vel kötött Közszolgáltatási Szerződés 1./ pont szerinti módosításának aláírására. 2./ pont esetében: október 15. A menetrend módosítás november 4-től bevezetésre került. Előtte tájékoztatást jelentettünk meg a helyi médiákban. 209/2013.(X.7.) határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vitális utca Alkotmány utca és Bercsényi utca közötti szakaszának jobb oldalán kiépítendő folyóka kivitelezési munkálatainak elvégzésével megbízza a D.J.P. COMBI Szolgáltató Kft. (8420 Zirc, János-tanyai u. 1.) vállalkozást bruttó ,- Ft, azaz Ötszázhetvenkettőezer-kettőszázhatvankét forint értéken. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./ pontban megjelölt kiadás forrását az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet 13. melléklet Általános működési tartaléka terhére biztosítja. 3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező részletes árajánlat szerinti munka megrendelésére az 1./ pontban nevesített vállalkozással. Határidő: 1./ és 2./ pontok esetében: azonnal 3./ pont estében: október 15. A munka megrendelése, vállalkozási szerződés aláírása megtörtént. A kivitelezés október 30-án elkészült. 210/2013.(X.7.) határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc város önkormányzati kezelésű belterületi útjainak téli hóeltakarítási és sikosságmentesítési tevékenységének ellátása november 1. és március 31. közötti időszakra tárgyú szolgáltatás beszerzésére irányuló nemzeti értékhatárt meghaladó a Kbt (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást a Kbt. 76. (1) bekezdésének a) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./ pont szerinti döntés megküldésére a közbeszerzés bonyolítója részére. 2./ pont esetében: október 8. 7

8 A közbeszerzési eljárásról készült tájékoztató hirdetmény megjelent 18871/2013 számon a közbeszerzési értesítőben. 212/2013.(X.28.) határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel KEOP-1.1.1/C/ kódszámú projekt című előterjesztést, mellyel összefüggésben a következő határozatot hozza: 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat megvalósítását támogatja. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-1.1.1/C/ pályázathoz ezúton igazolja, hogy az általa, illetve a kijelölt közszolgáltatója által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és az MT-ben feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, továbbá az MT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót ismeri és elfogadja. Határidő: október 31. Határozat megküldésre került az Önkormányzati Társulás részére. 214/2013.(X.28.) határozat Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosító okiratát a Borzavári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és a Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testülete által történő egyetértés esetén november 1-i hatályba lépéssel jóváhagyja az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak alapján. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy az egységes szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzatot a költségvetési szerv részére adja ki. 3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy az egységes szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzatot hozza nyilvánosságra. Felelős: 1./ - 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester 3./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző Határidő: 1./ - 2./ pont esetében: azonnal 3./ pont esetében: november 8. Az önkormányzatok képviselő-testületei a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával egyetértettek, így az egységes szerkezetű szabályzat november 1-jei hatálybalépéssel kiadásra és nyilvánosságra került. 8

9 219/2013.(X.28.) határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi tanácsába Ottó Péter polgármestert, akadályoztatása esetén Vörös Kálmán alpolgármestert delegálja. 2./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi Megyeközponti Tankerületének igazgatója részére küldje meg. 2./ pont esetében: október 31. A határozat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi Megyeközponti Tankerületének igazgatója részére megküldésre került. 220/2013.(X.28.) határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium intézményi tanácsába Ottó Péter polgármestert, akadályoztatása esetén Vörös Kálmán alpolgármestert delegálja. 2./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi Megyeközponti Tankerületének igazgatója részére küldje meg. 2./ pont esetében: október 31. A határozat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi Megyeközponti Tankerületének igazgatója részére megküldésre került. 221/2013.(X.28.) határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola intézményi tanácsába Ottó Péter polgármestert, akadályoztatása esetén Vörös Kálmán alpolgármestert delegálja. 2./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola igazgatója részére küldje meg. 2./ pont esetében: október 31. A határozat a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola igazgatója részére megküldésre került. 9

10 224/2013.(X.28.) határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen előterjesztés 1. mellékletében található a Kohéziós Alap által támogatott és Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és kezelési projekt, 2004/HU/16/C/PE/003 projektszámon nyilvántartott beruházásban megvalósult zirci víziközmű-rendszerre vonatkozó ingyenes tulajdonjog átruházási szerződést elfogadja. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban részletezett szerződés aláírására. 2./ pont esetében: november 5. A szerződés aláírásra került. 228/2013.(X.28.) határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elvi támogatását adja a veszprémi Mária Út Egyesület által szervezett Együtt az Úton rendezvényhez és a minden évben ismétlődő Zarándoknap megvalósításához. 2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pont szerinti döntésről és a helyi koordinátor személyéről értesítse a veszprémi Mária Út Egyesület Elnökét. Felelős: 1./ -2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester Határidő: 1./ pont estében: azonnal 2./ pont esetében: november 8. A képviselő-testületi határozatot megküldtük és ezzel egyidejűleg a helyi koordinátor személyéről értesítettük a Mária Út Egyesület Elnökét. 231/2013.(X.28.) határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc város önkormányzati kezelésű belterületi útjainak téli hóeltakarítási és sikosságmentesítési tevékenységének ellátása november 1. és március 31. közötti időszakra a DJP COMBI Szolgáltató Kft. (8420 Zirc, János-tanyai u. 1.) vállalkozás ajánlatát fogadja el. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban nevesített vállalkozással az előterjesztés melléklete szerinti megbízási szerződés aláírására. 2./ pont esetében: október 31. A vállalkozási szerződés aláírásra került. 10

11 232/2013.(X.28.) határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kincsek a padláson a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház tanulmányi raktára című, TIOP / azonosítószámú projekt keretében kiírt, informatikai eszközök beszerzését célzó hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást eredményesnek minősíti és nyertesének az InnoTeq Kft Pécs, Felsőmalom u. 3. vállalkozást nevezi meg. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban megnevezett vállalkozással a megbízási szerződést aláírja. 2./ pont esetében: október 29. A közbeszerzési eljárásról készült tájékoztató hirdetmény megjelent 20680/2013 számon a közbeszerzési értesítőben. A megbízási szerződés aláírásra került. 235/2013.(X.28.) határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete A Rákóczi tér térrendezése és a téren található Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház homlokzat felújítása beruházás garanciális munkáinak nem teljesítése miatt az EnerGAs Kft. (2318 Szigetszentmárton, Vasút u. 1.) bankgaranciájából a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház homlokzat felújítás javítási munkáira ,- Ft összeget, a Rákóczi tér térrendezés javítási munkáira ,- Ft összeget lehív az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezettől (6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/A.). 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert az 1./ pontban nevesített bankgarancia számlavezető pénzintézeten - Zirci Takarékszövetkezet - keresztül történő lehívására. 2./ pont esetében: október 31. A lehívást a számlavezető pénzintézetünkön - Zirci Takarékszövetkezet - keresztül kezdeményeztük. 236/2013.(X.28.) határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete A Rákóczi tér térrendezése és a téren található Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház homlokzat felújítása beruházás Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház homlokzat felújítás garanciális javítási munkák kivitelezésére a MIN-TECH Kft. (8200 Veszprém, Hársfa u. 25.) vállalkozás, a Rákóczi tér térrendezés garanciális javítási munkák kivitelezésére a MIN-TECH Kft. (8200 Veszprém, Hársfa u. 25.) vállalkozás ajánlatát fogadja el. 11

12 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban nevesített kivitelezési munkák elvégzésére szóló vállalkozási szerződések aláírására. 2./ pont esetében: október 31. A vállalkozási szerződés aláírása folyamatban van. Z i r c, november 14. Ottó Péter polgármester 12

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt

Részletesebben

1/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat

1/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat 1/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzata az alábbi határozatokra a beszámolási kötelezettséget megszünteti: 117/2013.(XII.16.); 118/2013.(XII.16.); 119/2013.(XII.16.); 120/2013.(XII.16.);

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-i ülésére Tárgy: A Civil Pályázati Alap támogatására kiírt pályázat elbírálása Előadó: Horváth Ivett bizottsági

Részletesebben

ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK

ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 1/2015.(I.29.) számú önkormányzati határozat Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint

Részletesebben

HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-700 Fax: (88) 513-705 KIVONAT

HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-700 Fax: (88) 513-705 KIVONAT 2009. január 29.-i testületi ülésének könyvéből 4/2009. (I.29.) Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde közoktatási esélyegyenlőségi

Részletesebben

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI 2009. év 1/2009.(I.16.) Patvarc Község szelektív hulladékgyűjtő szigeteinek megvalósításáról szóló 51/2008.(IX.22.) határozata módosításáról

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 18-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 18-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2013. június 27.. szám R E N D E L E T E K 17/2013. (VI.28.) önk. rendelet Eger Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.

Részletesebben

2015. január 29-i rendes képviselő-testületi ülés

2015. január 29-i rendes képviselő-testületi ülés Napirend előtt: 2015. január 29-i rendes képviselő-testületi ülés 13/2015. (I.29.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Borbély Lénárd indítványára úgy dönt,

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT. ülésén hozott határozatai 2013.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT. ülésén hozott határozatai 2013. Alsónémedi Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fő út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT ülésén hozott határozatai 2013. 1 Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi,

Részletesebben

Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám. 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM

Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám. 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 17. oldal 8/2014. (IV. 16.) önkormányzati rendelet Dombóvár

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: megállapította, hogy a közgyűlés mellette szavazott 14 fő (Cserna

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Győr, 2013. november 12. Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM

2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 18. oldal 19/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet a helyi építészeti értékek védelméről szóló 30/1999.

Részletesebben

A Bagi Önkormányzat működése és gazdálkodása a 2010-2014. közötti időszakban

A Bagi Önkormányzat működése és gazdálkodása a 2010-2014. közötti időszakban A Bagi Önkormányzat működése és gazdálkodása a 2010-2014. közötti időszakban 2015. április Kato Consulting Magyarország Cég neve: KATÓ és TÁRSA 2003. Tanácsadó Kft. Alapítás éve: 2003. Cím: 1133 Budapest,

Részletesebben

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. évi határozatai

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. évi határozatai Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi határozatai 1/2012. (I.24.) Az Illyés Gyula Általános és Zeneiskola tornaterem létesítéséhez, a szabályozási terv módosításához az iskolaépület

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére 121/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés az orvosi ügyelet Kistérségi fenntartásáról, a helyiségek biztosításáról

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 508-16/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 25-én megtartott soros üléséről Jegyzőkönyvvezető: Provoda Józsefné 2 J

Részletesebben

Képviselő-testületének 2008. szeptember 25-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2008. szeptember 25-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK K Ö Z L Ö N Y 10. SZÁM 2004. OKTÓBER HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 405 / 2004. (10.07.) a Pécsi Horvát Színház igazgatói állására pályázó jelölt megbízásához szükséges felmentés megkéréséről 407 /

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai 5/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Részletesebben

99/2015. (05. 11.) Kt. határozat

99/2015. (05. 11.) Kt. határozat 99/2015. (05. 11.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. jóváhagyja a polgármester - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat:

1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: 1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013.01.10-i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről készülő jegyzőkönyvvezetőjének Lovász Juditot kéri fel,

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-4/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-4/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-4/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVI. (XLIV.) évfolyam 3. szám 2006. június 20. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 45/2006. (VI. 15.) MÖK határozat: Bőle Károlyné megbízásáról a Faller Jenő Szakképző

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a. Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a. Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Bükkösd község településrendezési tervével kapcsolatban

Részletesebben