Fertőd Város Képviselő-testülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fertőd Város Képviselő-testülete"

Átírás

1 Fertőd Város Képviselő-testülete 23/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V szeptember 11. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

2 Fertőd Város Képviselő-testülete 23/2013. számú Készült: Az ülés helye: J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Fertőd Város Képviselő-testületének szeptember 11. napján (szerdán) órai kezdettel megtartott Rendkívüli Képviselő-testületi üléséről. Fertőd Város Polgármesteri Hivatala Díszterem Jelen vannak: Kisberk Ferenc Győző alpolgármester Horváth László Horváth Tibor Szabó Antal Szemerits Zsolt dr. Csoma Sándor Tulok Viktor Marácz Ildikó képviselők jegyző aljegyző jegyzőkönyv-vezető Érdeklődő a lakosság részéről: 7 fő. a jelenlévők köszöntése után megállapította, hogy 6 képviselő közül 5 jelen van (dr. Irinkov D. Mihály képviselő jelezte, hogy nem tud az ülésen részt venni) az ülés határozatképes, azt órakor megnyitotta. ezután ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat: Napirendi javaslat Tárgy: 1. Javaslat a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról szóló rendelet megalkotására 2. Javaslat a Győr-Moson-Sopron Megyei Általános Művelődési Központ Porpáczy Aladár Középiskola részére történő telekingatlan biztosítása ügyében 3. Javaslat bankváltásra 4. Javaslat létszámcsökkentési pályázat benyújtására 2

3 5. Javaslat támogatási kérelem elbírálására 6. Javaslat Itthon vagy Magyarország szeretlek programsorozaton történő részvételre Javasolja, hogy 7. napirendi pontként vegyék fel Javaslat a MODUM Építésziroda Kft. terveinek jóváhagyására című napirendet. megkérdezte, hogy van-e valakinek napirend módosító javaslata. Más módosító napirendi javaslat nem volt. ezután szavazásra bocsátotta a módosított napirendi javaslatot. egyhangúan - elfogadta a napirend módosító javaslatot. 155/2013. (IX.11.) önkormányzati határozat: Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Javaslat a MODUM Építésziroda Kft. terveinek jóváhagyására című napirendet 7. napirendi pontként a tárgysorozatba felveszik. ezután szavazásra bocsátotta a fent felsorolt, meghívóban szereplő és az előbbiek során kiegészített napirendi pontokat. megállapította, hogy a Képviselő testület 6 igen szavazattal egyhangúan - elfogadta a napirendi pontokat. Tárgy: 156/2013. (IX.11.) önkormányzati határozat: Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szeptember 11-i rendkívüli képviselő-testületi ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: N A P I R E N D E K 1. Javaslat a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról szóló rendelet megalkotására 3

4 2. Javaslat Győr-Moson-Sopron Megyei Általános Művelődési Központ Porpáczy Aladár Középiskola részére történő telekingatlan biztosítása ügyében 3. Javaslat bankváltásra 4. Javaslat létszámcsökkentési pályázat benyújtására 5. Javaslat támogatási kérelem elbírálására 6. Javaslat Itthon vagy Magyarország szeretlek programsorozaton történő részvételre 7. Javaslat a MODUM Építésziroda Kft. terveinek jóváhagyására NAPIREND TÁRGYALÁSA 1. Napirendi pont Napirend tárgya: Javaslat a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról szóló rendelet megalkotására Tulok Viktor aljegyző A kiküldött előterjesztésben jelezte, hogy év elején nagymértékben átalakult az építésigazgatás és annak joganyaga. Egyrészt Fertődön nem maradt építéshatóság, másrészt az látható, hogy azok az engedélyfajták, amelyek szükségesek az építkezésekhez közel sem biztos, hogy elégségesek ahhoz, hogy egy településen a megfelelő utcakép kialakuljon. Magyarán kimaradhatnak olyan építkezések, átalakítások, amelyekhez ugyan a jelen pillanatban nem szükséges, hogy a soproni jegyző, mint építéshatóság engedélyével bírjanak, azonban még sem kellene feltétlenül megengedni, hogy összevisszaság uralkodjon el ezen a területen. Jogalkotó lehetővé tette, hogy a polgármesteri hatáskörbe bizonyos véleményezési eljárások előzzenek meg egyes e körbe tartozó építkezéseket. Természetesen mivel a polgármester általában nem olyan végzettségű személy, véleményét, helyi főépítész vagy tervtanács bevonásával adhatja ki. Ehhez szükséges a helyi rendelet megalkotása. A rendelet megalkotásával az alapfeltételeket megteremtik, utána azért még lesz munka, mivel mögé kell tenni a megfelelő szakmai testületet. ezután a rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlotta és szavazásra Tájékoztatta a képviselőket, hogy - rendeletalkotásról lévén szó - az Mötv ) pont és 50. értelmében az előterjesztés elfogadásához minősített többségre lesz szükség. egyhangúan - elfogadta: 4

5 Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (IX.12.) önkormányzati rendeletét a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról. (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 2. Napirendi pont Napirend tárgya: Javaslat a Győr-Moson-Sopron Megyei Általános Művelődési Központ Porpáczy Aladár Középiskola részére történő telekingatlan biztosítása ügyében A napirend előterjesztését képviselők megkapták, az előzményeket a képviselők ismerik. Gyakorlatilag a második lépcsőben az új iskola elhelyezésére vonatkozó javaslatot vár az iskola működtetője a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Előzetes információként annyit, hogy a környező települések közül Fertőszéplak és Sarród már megküldte az iskola saját területükön történő elhelyezésére vonatkozó ajánlatát, ezt várják Fertődtől is. Nagyon röviden annyit, hogy maga az intézmény, amely mintegy alapját képezi a kutató intézet létjogosultságának, az ottani szakembergárda utánpótlásnak, Fertődön való tartása minden képviselő első rendű érdeke. Ez nem volt vitatott sosem. Korábban kiválasztották azokat az ingatlanokat, amelyek alkalmasak lehetnek a középiskola az elhelyezésére. Ez ügyben tegnapi napon érkezett a KLIK-től egy levél, amelyben a Madách sétány 2. szám alatti ingatlant találják csak elfogadhatónak. Javasolta a Pénzügyi- és Gazdasági Bizottságnak, hogy ajánlják fel mindkettőt és döntsön a KLIK. Ingyen adnák át a kiválasztott ingatlant az államnak, az iskola felépítésének céljára. Mindkét felajánlott ingatlan tehermentes, mindkettő alkalmas a jelenlegi szerkezeti és szabályozási terv alapján az iskola felépítésére is. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szeptember 15-én dönt, hogy mely ingatlanon kívánja megvalósítani a középiskolát. Megjegyzi, amennyiben a Polgármesteri Hivatal részére kijelölt ingatlant választja a KLIK, úgy aktualitás esetén újra kell terveztetni és engedélyeztetni a hivatalnak szánt épületet. Horváth Tibor a Pénzügyi- és Gazdasági Bizottság elnöke, képviselő A bizottság tárgyalta és ugyanezt a javaslatot elfogadásra javasolja. KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS Szabó Antal képviselő Kérdése, hogy a 323/1 hrsz.-ra hozott képviselő testületi határozatot most kell visszavonni? Jóváhagyja a testület, hogy felajánlja iskolaépítésre, akkor a korábbi határozatot vissza kellene vonni. Mikor kell megtenni? Tulok Viktor aljegyző Mivel ez csak egy szándék, amikor már ismert a KLIK döntése, akkor ráérnek. Kisberk Ferenc Győző alpolgármester Fertőd Városának nem csak zenei nagyja volt, hanem Porpáczy Aladár is, aki akadémikus volt. Létrehozta a kutató intézetet és az iskolát. Létfontosságú, hogy a városnak legyen egy középiskolája. Javasolja, hogy adjanak teret ennek az intézménynek. 5

6 ezután a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra 3. Napirendi pont 157/2013. (IX.11) önkormányzati határozat: Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Általános Művelődési Központ Porpáczy Aladár Középiskola új épületének felépítése céljára ingyenesen tulajdonba adja a Fertőd, Madách sétány 2. szám alatti egyik ingatlanát. Választási lehetőséget biztosít a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére az alábbi ingatlanok vonatkozásában: Fertőd, Hrsz. 323/1 ingatlan, amely 100%-ban Fertőd Város Önkormányzatának tulajdonában van. Fertőd, Hrsz. 327/5 ingatlan, amely 100%-ban Fertőd Város Önkormányzatának tulajdonában van. Felhatalmazza a Polgármestert a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által kiválasztott ingatlanra vonatkozó tulajdonjog átruházási szerződés előkészítésére és megkötésére. Napirend tárgya: Javaslat bankváltásra Előzményként elmondja, hogy a megváltozott önkormányzati finanszírozás különösen fontossá tette, hogy a költségeket minden irányból próbálják minimalizálni. Egyik ilyen elképzelés volt, hogy vizsgálják felül a számlavezető bank által nyújtott szolgáltatás költségét. Célszerű a banki szolgáltatásokat is megszondázni és olyan bankkal szerződni, amelyik a legszélesebb körű szolgáltatást a legolcsóbban tudja nyújtani. A helyi bankokat, takarékszövetkezetet keresték meg, mivel a napi személyes kapcsolattartás is indokolt. A szolgáltató váltás a tavalyi évben nem történhetett meg a Fertőd Jövője kötvény miatt. Most ismételten ajánlatokat kértek a számba vehető bankoktól, amelyek kiértékelése megtörtént. Első körben a pénzügyi osztály, majd a könyvvizsgáló vizsgálta át az ajánlatokat. A könyvvizsgáló által készített jelentést az érintetteknek kiküldte. Ennek alapján javaslata a Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet kiválasztására. 6

7 Horváth Tibor a Pénzügyi- és Gazdasági Bizottság elnöke, képviselő A Pénzügyi- és Gazdasági Bizottság tárgyalta és szintén a Lövő és Vidéke Takarékszövetkezetet ajánlatát javasolja elfogadásra. ezután a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra 4. Napirendi pont 158/2013. (IX.11) önkormányzati határozat: Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy november 1-től Lövő és Vidéke Takarékszövetkezettel köti meg az új bankszámla vezetési szerződést. Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület által kiválasztott bankkal kösse meg a bankszámla vezetési szerződést, továbbá tegye meg a szükséges intézkedéseket. Napirend tárgya: Javaslat a létszámcsökkentési pályázat benyújtására A létszámcsökkentés is nagyon szorosan kapcsolódik ahhoz az elképzeléshez, hogy a költségeket minimalizálni kell. A hivatal munkáját racionalizálni szükséges. Ennek az az oka, hogy december 31-ével törvény erejénél fogva újraszabályozták a polgármesteri hivatalok illetve az önkormányzatok működését. Sok feladat elkerült a járáshoz, illetőleg létszámot is át kellett adni a hivatal részéről. A testület ezzel a kérdéssel május óta foglalkozik. Május óta átvilágításra kerültek azok a munkakörök, amelyek megmaradtak az önkormányzatnál. Ez alapján született az a javaslat, hogy a hivatal létszámát 2 fővel, 2 álláshellyel csökkentik. Tudni kell, hogy a testület kompetenciája a létszám megállapítására vonatkozik. Az, hogy milyen álláshelyeket és milyen átszervezéssel tudja a hivatal megoldani jegyzői hatáskör. Közben a jelen lévő jegyző urat bemutatja, dr. Csoma Sándor, aki szeptember 1-től tölti be Fertőd Város jegyzői tiszttét. A hivatalnak kell eldönteni, hogy ki az a két fő, aki a létszámleépítésben érintett. Ezzel gyakorlatilag a racionális feladatellátást szeretnék megvalósítani. Két álláshely megszűntetését látják oly módon előre, hogy ez nem veszélyezteti a hivatal működését. 7

8 Horváth Tibor a Pénzügyi- és Gazdasági Bizottság elnöke, képviselő Tárgyalta a Pénzügyi- és Gazdasági Bizottság és javasolja, hogy a pályázatot nyújtsa be az önkormányzat. Kiegészítésként elmondja, hogy lehetőség van megpályázni a végkielégítés- illetve a kifizetésre kerülő egyéb költségek összegét. ezután a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra 159/2013. (IX.11) önkormányzati határozat: Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézményei létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségeinek felülvizsgálata következtében úgy dönt, hogy a Fertőd Polgármesteri Hivatal hivatali szervezetben létszámcsökkentést hajt végre oly módon, hogy 1 fő jegyzőkönyv-vezető és 1 fő városüzemeltetési ügyintéző álláshely kerül megszüntetésre. A megszüntetett álláshelyet betöltő köztisztviselők közszolgálati jogviszonya felmentéssel kerül megszüntetésre. A jogviszony-megszüntető okiratok kiállításának dátuma szeptember 20. napja. A létszámcsökkentési döntés következtében Fertőd Város Önkormányzatának intézményei tekintetében a létszámkeret, a év elején fennálló állapothoz képest az alábbiak szerint alakul: Intézmény neve: Fertődi Polgármesteri Hivatal Fertődi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde Fertőd Város Önkormányzata Fertőd Mikro-térségi Szociális Szolgáltató Központ Fertődi Városi Könyvtár évi nyitó létszám Létszámcsökken tést követően fennálló létszám Változás indokolása Jelen döntés következtében módosult Intézményfenntartó társulás megszűnése következtében, a tagintézmények különválása miatt módosult 6 8 Közfoglalkoztatás következtében módosult Változatlan 1 1 Változatlan Fertőd Város Önkormányzata kijelenti továbbá, hogy sem az Önkormányzat költségvetési szerveinél, illetve a Hivatalnál a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, sem szervezeti változás, feladatátadás 8

9 következtében az Önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. Fertőd Város Önkormányzata felhatalmazza a Polgármestert a létszámleépítéshez kapcsolódóan, a települési önkormányzatok és társulásaik létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2013. (III.4.) BM rendelete alapján történő pályázat benyújtására. Utasítja továbbá a jegyzőt, hogy az érintett dolgozók törvény szerinti járandóságainak kifizetésére az előírt határidőben kerüljön sor. dr. Csoma Sándor jegyző 5. Napirendi pont Napirend tárgya: Javaslat támogatási kérelem elbírálására Két támogatási kérelem elbírálása kerül napirendre. Szűkös költségvetésre tekintettel azok a civil szervezetek, amelyek nem anyagi támogatást kértek (pl. ingyenes teremhasználat), minden esetben megadták. Ingyen használhatják a termeket. Azok a támogatási kérelmek, amelyek belekerültek a költségvetésbe (pl. polgárőrség, rendőrség támogatása), természetesen folyósítás alatt vannak. További támogatási igényekkel csak rendkívül indokolt esetben tudnak foglalkozni. a.) Zene Világnapja rendezvény Zeneiskola és az Esterházy Pál Alapítvány közösen rendezi meg minden évben hagyományosan ezt a nagyon színvonalas városi rendezvényt. Ennek megtartásához kérnek forint támogatást. Pénzügyi osztállyal egyeztetve javasolja ,- forint támogatás biztosítását. Ez az az intézmény, amely valamennyi város által rendezett rendezvényen ingyenesen vesz részt tánccsoportjával és fúvós zenekarával. Kötelessége a városnak, hogy ezt a minimális támogatást megadják. b.) Kisalföld akciója Ismert, hogy a Kisalföld ballagáskor a Porpáczy Aladár Középiskola ballagóiról ballagási mellékletet jelentett meg. Ezt minden évben támogatja az önkormányzat. Ezzel gyakorlatilag a szülőket támogatják. Idén ezt a mellékletet a Kisalföld elkészíti a Fertődi Babos József Térségi Általános Iskola első osztályos tanulói részére is. Az iskolába beiratkozott 1. osztályos tanulókról ballagási melléklet készül fotókkal, melyet a szülők fél áron tudják megvásárolni. A támogatás összege legfeljebb forint. 9

10 Horváth Tibor a Pénzügyi- és Gazdasági Bizottság elnöke, képviselő Mindkettőt tárgyalta a Pénzügyi- és Gazdasági Bizottság. A kisalföld akcióját támogatták. A zene világnapja rendezvényt is tárgyalták, de ez ügyben döntés nem született, mivel vannak még egyéb nyitott támogatási kérelmek. a.) ezután a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra 160/2013. (IX.11) önkormányzati határozat: Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ,- Ft összegű támogatást biztosít az Esterházy Pál Alapítvány részére a évi Zene Világnapja rendezvény költségeire. b.) ezután a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra 161/2013. (IX.11) önkormányzati határozat: Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Kisalföld Babos József Térségi Általános Iskola 1. osztályos tanulói részére meghirdetett akcióját, ahhoz az anyagi fedezetet biztosítja. 6. Napirendi pont Napirend tárgya: Javaslat Itthon vagy Magyarország, szeretlek programsorozaton történő részvételre 10

11 Magával a programsorozattal a testület már korábban foglalkozott. Kiírásra került egy pályázat, amely alapján a kormányzat forrást biztosít a rendezvények megtartására az indulni szándékozó települések részére. Egy olyan programsorozat, amely évente ismétlődni fog. Szeptember 28-án (szombaton) és szeptember 29-én (vasárnap) országszerte rendezvényekre kerül sor. Vasárnap este kor összehangolt időpontban Szent Mihály napi őrtüzet kell gyújtani. Ehhez pályázati forrás igényelhető, amely Fertőd város esetében ,- forint pályázati támogatást jelent. A pályázatot a megadott határidőig a város korábban benyújtotta. Arról kell dönteni, hogy amennyiben a pályázat nyer, akkor a rendezvényt az önkormányzat megtartsa. ezután a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra 7. Napirendi pont 162/2013. (IX.11) önkormányzati határozat: Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja az Itthon vagy Magyarország, szeretlek programsorozaton történő részvételt, amennyiben annak forrás a Belügyminisztérium támogatásából biztosítható. Napirend tárgya: Javaslat a MODUM Építésziroda Kft. terveinek jóváhagyására A város-rehabilitációs projektről van szó. A közreműködő szervezet korábban jóváhagyta és különböző sarokpontokat, mérföldköveket jelölt meg a Kulturális és Szolgáltató Központ megépítésére. Az első ilyen sarokkő a december. Ahhoz, hogy ezt tudják tartani, jóvá kell hagyni a KSZK új kiviteli tervét. A helyszín nem változott, ugyanannak az épületnek az átalakításáról van szó. Az alaprajzban változások vannak. Tudni kell, hogy a funkciókon nem lehet változtatni. Arról van szó, hogy időközben egyrészt változtak az építési jogszabályok, új építési engedélyt kell kérni. Viszont az új előírásoknak meg kell, hogy feleljen a terv. A közreműködő szervezettel sokszorosan egyeztetett dokumentáció elkészült. Ezeket a terveket a képviselők megkapták, erről kell dönteni. 11

12 ezután a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra 163/2013. (IX.11) önkormányzati határozat: Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a kiválasztott MODUM Építésziroda Kft. által készített kiviteli tervet a megvalósítandó Kulturális és Szolgáltató Központ megépítésére vonatkozóan. Hozzájárul továbbá ahhoz, az építési engedélyezési eljárás megindításra kerüljön. Több hozzászólás nem volt, megköszönte a megjelenést, a részvételt, s a Képviselő-testület nyílt ülését órakor berekesztette. kmf. Kocsis Ferenc polgármester dr. Csoma Sándor jegyző 12

13 Fertőd Város Polgármestere 9431 Fertőd, Madách sétány 1. (99) , Telefax: (99) Ikt.sz.: 1114/2013 M E G H Í V Ó Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 11-én (szerda) órai kezdettel tartja a Polgármesteri Hivatal Dísztermében Rendkívüli testületi ülését, melyre ezennel tisztelettel meghívom. N A P I R E N D 1. Javaslat a településképi, véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról szóló rendelet megalkotására 2. Javaslat Győr-Moson-Sopron Megyei Általános Művelődési Központ Porpáczy Aladár Középiskola részére történő telekingatlan biztosítása ügyében 3. Javaslat bankváltásra 4. Javaslat létszámcsökkentési pályázat benyújtására 5. Javaslat támogatási kérelem elbírálására 6. Javaslat Itthon vagy Magyarország, szeretlek programsorozaton történő részvételre Fertőd, szeptember 06. Kocsis Ferenc polgármester 13

Fertőd Város Képviselő-testülete 6/2014. SZÁMÚ

Fertőd Város Képviselő-testülete 6/2014. SZÁMÚ Fertőd Város Képviselő-testülete 6/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. április 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 5/2009. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2009. május 28. napján megtartott R E N D K I V Ü L I Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város Képviselő-testülete 5/2009.

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről Határozat száma: 117/2011.(VII.06.) 118/2011.(VII.06.) 119/2011.(VII.06.) 120/2011.(VII.06.)

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 2/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. január 30. napján megtartott RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Készült: 4 példányban 1 Fertőd Város Képviselő-testülete

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 431-14/2008. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 2/2011. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2011. január 19. napján megtartott RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Készült: 4 példányban. Fertőd Város Képviselő-testülete 2/2011. számú J E G Y

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2015. ÖKÜ Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Vincze László alpolgármester

Részletesebben

Szám: 26/2013. JEGYZŐKÖNYV

Szám: 26/2013. JEGYZŐKÖNYV Szám: 26/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 17-én (csütörtökön) 17.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartott rendkívüli üléséről Jelen

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

1. sz. JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Holecska Gyula, Dr. Polyák Erzsébet, Dr. Serester Zoltán képviselők

1. sz. JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Holecska Gyula, Dr. Polyák Erzsébet, Dr. Serester Zoltán képviselők Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 773-1/2010. iktatószám 1. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 10-én

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 1401-3/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Helye: Képviselőtestülete 2015. március 31-én /kedden/ 18.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

1000-36/2008. 287-296/2008. sz. határozat 301-320/2008. sz. határozat 24-26/2008. sz. rendelet

1000-36/2008. 287-296/2008. sz. határozat 301-320/2008. sz. határozat 24-26/2008. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-36/2008. 287-296/2008. sz. határozat 301-320/2008. sz. határozat 24-26/2008. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. november 11-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. november 11-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. november 11-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Rendeletek: Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XI.12.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. november 14-én a Polgármesteri Hivatal III. sz. tárgyalójában megtartott Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsági ülésen. Jelen vannak: Kiss Tibor elnök,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16.-án megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16.-án megtartott üléséről Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 356/11/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16.-án megtartott üléséről Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZŐKÖNYV 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről 1. Visegrád és Környéke Turisztikai

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 508-16/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 25-én megtartott soros üléséről Jegyzőkönyvvezető: Provoda Józsefné 2 J

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: 59-70-ig.

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

Gárgyán István jegyző

Gárgyán István jegyző 7/2013.(IX.17.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 17. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Beszámoló az önkormányzat I. féléves

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Pf.: 76. Tel.: (88) 592-660 Fax: (88) 592-676 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben